MONISTEITA 2 / Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005"

Transkriptio

1 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen vuokrien vuositilasto ASUNTOJEN HINTATILASTO Rivi- ja kerrostalo-osakekauppojen lukumäärät... 6 Kuvio 1. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosina Kuvio 2. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosineljänneksittäin vuonna Kuvio 3. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosineljänneksittäin Kuvio 4. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat alueittain Tampereella vuosina Kuvio 5. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat alueittain Tampereella vuonna Kuvio6. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat Tampereella alueittain ja vuosineljänneksittäin vuosina Rivi- ja kerrostalo-osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat ja myyntihintojen muutokset Kuvio 7. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat muutamissa kasvukeskuksissa vuonna Kuvio 8. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat Tampereella vuonna Kuvio 9. Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos muutamissa kasvukeskuksissa vuonna Kuvio 10. Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos alueittain Tampereella vuonna Kuvio 11. Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihintojen kehitys muutamissa kasvukeskuksissa vuosina Kuvio 12. Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihintojen kehitys alueittain Tampereella vuosina Kuvio 13. Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos muutamissa kasvukeskuksissa vuonna Kuvio 14. Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos alueittain Tampereella vuonna Kuvio 15. Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihintojen kehitys muutamissa kasvukeskuksissa vuosina Kuvio 16. Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihintojen kehitys alueittain Tampereella vuosina ASUNTOJEN VUOKRIEN VUOSITILASTO Asuntojen vuokrien vuositilaston kaaviot Kaavio 1 Asuntojen keskimääräiset neliövuokrat Kaavio 2 Vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan keskimääräinen neliövuokra ja uusien vapaarahoitteisten vuokrasopimusten vuokrat Kaavio 2 Vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan keskimääräinen neliövuokra ja uusien vapaarahoitteisten vuokrasopimusten vuokrat Kaavio 3 Vuokrat ja vuokrien vuosimuutos vapaarahoitteisten asuntojen uusissa vuokrasuhteissa Kaavio 4 Vapaarahoitteisten ja arava-asuntojen vuokrien suhteelliset erot Kaavio 5 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys arava-asunnoissa Kaavio 6 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisissa asunnoissa... 25

3 Kaavio 7 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uusissa vuokrasuhteissa YHTEENVETO...27 A. Asuntojen hinnat B. Asuntojen vuokrat

4 1. JOHDANTO Tampereella oli asuntoja vuoden 2004 lopussa Näistä omistusasuntoja oli 49% (53 931), vuokra-asuntoja 42,4% (46 737), asumisoikeusasuntoja 2,5% ja muita tai hallintamuodoltaan tuntemattomia 8%. Omistusasunnoista 78,2% oli vuoden 2004 lopussa osakeasuntoja. Vuoden 2004 lopussa Tampereen kaupunki omisti suoraan tai sen määräämisvallassa olevien yhteisöjen kautta yhteensä noin vuokra-asuntoa. Vaikka asuntokanta on vuodesta 1999 lähtien kasvanut keskimäärin vuosittain noin 2%, niin omistusasuntojen lukumäärä on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan. Vuonna 1999 omistusasuntoja oli ja vuoden 2004 lopussa Vuokra-asuntojen määrä taas on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 1999 niitä oli eli kasvua nykyiseen on yli asuntoa. Asuntojen huoneistotyyppien jakautuma vaihtelee hallintamuodon mukaan varsin voimakkaasti. Kun vuokra-asunnoissa vuonna 2004 oli 76,7 % enintään kaksioita niin omistusasunnoissa niitä oli vastaavasti 38,5 %. Tampereen uudisasuntotuotanto oli vuonna 2005 ( asuntoa ) alimmillaan mitä se on ollut 2000-luvulla. Tuotanto laski edellisvuodesta noin 24 %. Erityisen voimakas lasku oli myynnissä olevien uusien rivi- ja kerrostaloasuntojen määrissä. Kun vuonna 2004 myynnissä oli noin asuntoa, niin vuonna 2005 niitä oli vain noin 790. Sen sijaan seutukunnan muiden kuntien myynnissä olevien rivi- ja kerrostaloasuntojen määrä nousi vuoden 2003 vajaasta 300 asunnosta vuoden 2005 noin 600 asuntoon. Vanhojen asuntoosakehuoneistojen rivi- ja pientalo kauppojen lukumäärä koko Tampereen seutukunnassa oli vuonna 2004 yhteensä 1 609, josta Tampereen osuus oli 58,4%. Tampereen asuntomarkkinat ovat tällä hetkellä vähäisestä uudistuotannosta huolimatta monipuoliset. Tarjolla on omistusasuntoja, osaomistusasuntoja, asumisoikeusasuntoja ja vuokraasuntoja. Asuntojen hintojen muutoksilla on vaikutusta vuokriin ja näin vuokra-asuntojen kysyntään ja tarjontaan. Asuntojen kysyntään taas vaikuttavat mm. väestönmuutokset, tulotason ja työllisyyden muutokset ja asumisen kokonaiskustannusten kehitys. Esimerkiksi lainojen korkotason muutokset vaikuttavat nopeastikin asuntojen kysyntään ja hintatasoon. Vanhojen asuntojen hinnat puolestaan vaikuttavat suoraan käynnistyvän uudistuotannon määrään. 3

5 2. YLEISTÄ A. Asuntojen hintatiedot Tämän tutkimuksen asuntojen hintatiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen Altika-aluetietokannan asuntojen hintatilastoihin. Tilastot laaditaan verohallinnon varainsiirtoverolaskelmia varten keräämien hintatietojen pohjalta. Tilastokeskus hyödyntää tilastojen laatimisessa myös Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän kiinteistörekisterijärjestelmän tietoja. Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakehuoneistojen kauppoja, velattomia neliöintoja ja hintojen muutoksia Tampereella sekä kuudessa vertailukaupungissa vuodesta 1998 alkaen. Vertailukaupunkeja ovat Espoo-Kauniainen 1, Helsinki, Vantaa, Jyväskylä, Oulu ja Turku. Tilastojen selkiyttämisen vuoksi Jyväskylän, Oulun ja Turun tiedot eivät ole mukana kaikissa graafisissa esityksissä. Tampereetta tarkastellaan kolmella alueellisesti määräytyvällä tasolla; Tampere1, Tampere2 ja Tampere3. Aluejako on tehty postinumeron perusteella. Tampere1 alueeseen kuuluu: 33100, 33180, 33200, 33210, 33230, 33240, 33250, 33270, ja (mm. keskusta, Lapinniemi, Käpylä, Amuri, Pyynikki, Tahmela, Pispala, Sorsapuisto, Tammela ja Messukylä). Tampere2 alueeseen kuuluu: 33340, 33400, 33520, 33530, 33540, 33560, 33580, 33610, ja (mm. Ikuri, Haukiluoma, Lielahti, Kissanmaa, Kaleva, Linnainmaa, Leinola, Olkahinen, Vehmainen ja Kämmenniemi). Tampere3 alueeseen kuuluu: muut postinumeroalueet. Tässä tilastoaineistossa vanhoilla asunnoilla tarkoitetaan asuntoja, jotka ovat valmistuneet vähintään kaksi vuotta ennen kaupanteon ajankohtaa. Tilastoaineiston peittävyys on tuoreimman neljänneksen osalta keskimäärin noin 2/3 kaikista kaupoista, koska kaikki neljänneksellä tehdyt vanhat osakehuoneistokaupat eivät ole ennättäneet tilastoon. Syynä on se, että ostajalla on kaksi kuukautta aikaa maksaa varainsiirtovero. Monet henkilöt maksavat varainsiirtoveron nopeammin ja kiinteistövälittäjien välittämissä kaupoissa vero maksetaan kaupantekohetkellä. Tuoreimman neljänneksen tiedot vahvistuvat seuraavan neljänneksen ennakkotietojen julkaisemisen yhteydessä. Tilastokeskus julkaisee vuosineljännesten tiedot yleensä noin kuukauden neljänneksen päättymisen jälkeen. B. Asuntojen vuokrien vuositilasto Aineiston tiedot on Tilastokeskuksen Altika-aluetietokannan vuokratilastoista. Ennen vuotta 2004 ne perustuivat Tilastokeskuksen vuotuiseen vuokratiedusteluun, jossa selvitettiin koko vuokraasuntokannan huhtikuun keskimääräistä vuokratasoa ja muutosta edellisestä vuodesta Vuokratilasto tehtiin aiemmin kysely- ja rekisteritutkimuksena. Vuodesta 2004 lähtien aineisto on kerätty haastattelu- ja rekisteritutkimuksena. Aiemmin tiedonkeruu perustui keväällä tehtyyn kyselyyn huhtikuun lopun tilanteesta, nyt haastattelutietoja kerätään koko vuoden ajan. 1 Tilastokeskus luokittelee Kauniaisen osaksi Espoota eikä Espoon yksittäistietoja ole saatavilla. 4

6 Tilastossa tarkastellaan sekä arava- että vapaarahoitteisia asuntoja, että uusia ja vanhoja vuokrasuhteita. Asumistukea saavista tiedot on saatu vuokratilastoon KELA:n asumistukirekisteristä, jossa vuonna 2005 oli noin asuntoa. Jos vuokra-asunnon asukkaat eivät saaneet asumistukea, näiden asuntojen tiedot koottiin aiemmin otantana tehdyllä lomakekyselyllä. Nyt tiedot saadaan kuukausittaisen työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävillä haastatteluaineistojen vuokratiedoilla. Vuonna 2005 asumistuen ulkopuolella oli koko maassa noin asuntoa. Vuoden 2005 tilastoissa on mukana yhteensä noin asuntoa, joista osalta vuokratiedot on saatu asumistukirekisteristä ja osalta haastatteluaineiston perusteella. Tampereen osalta on arava ja vapaarahoitteisen asunnon tiedot. Vuodesta 2002 lähtien huoneluku lasketaan ilman keittiötä, luokkaan 3 huonetta ( 3h+ ) kuuluvat asunnot, joissa on vähintään 3 huonetta. Näin vuoden 2001 tietoja tulee verrata huoneistotyyppien osalta vain aikaisempien vuosien tietoihin ja vastaavasti vuoden 2002 tietoja vain tätä uudempiin tietoihin. Tässä tilastossa jo vuoden 2003 tiedot ovat vuoden 2004 vuokratilastouudistuksen mukaisia. Tilastoituihin vuokriin lasketaan kuuluviksi myös erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset. Arava-asunto on valtion ARAVA-lainalla tuotettu asunto, jonka vuokra määräytyy kustannusvastaavuusperiaatteella. Vapaarahoitteiset asunnot ovat muita kuin arava-asuntoja. Keskineliövuokran laskenta uudistui myös vuodesta 2004 lähtien. Aiemmin käytettiin aritmeettisia keskiarvoja, uudessa tilastossa keskineliövuokra on geometrinen keskiarvo. Tässä selvityksessä ennen vuoden 2004 uudistusta vanhalla vuokrasuhteella tarkoitettiin vuokrasuhdetta, joka oli alkanut ennen selvitysvuotta edeltävän vuoden huhtikuun alkua. Uusi vuokrasuhde oli vuokrasuhde, joka oli alkanut yllä mainitun päivämäärän ja selvitysvuoden maaliskuun lopun välisenä aikana. Vuodesta 2004 lähtien uudella vuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka on alkanut tilastovuoden aikana Tilastoaineistossa kuvataan keskimääräisen vuokratason kehitystä ja sen hajontalukuja Suomessa, koko maassa ilman pääkaupunkiseutua, Tampereella sekä kuudessa vertailukaupungissa vuodesta 1998 alkaen. Vertailukaupunkeja ovat Helsinki, Espoo ( sisältää myös Kauniaisen ), Vantaa, Jyväskylä, Oulu ja Turku. Tamperetta tarkastellaan lisäksi kahdella aluejaolla: Tampere 1 ja Tampere 2. Jako määräytyy postinumeron perusteella seuraavasti: Tampere 1: 33100, 33200, 33210, 33230, 33240, ja ( mm. keskusta, Amuri, Pyynikki, Tammela ja Kaleva ) Tampere 2: Muut postinumeroalueet 5

7 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO Rivi- ja kerrostalo-osakekauppojen lukumäärät Vuoden 2005 aikana koko maassa tehtiin yhteensä kpl vanhojen rivi- ja kerrostaloosakkeiden kauppaa. Edellisvuoteen (2004) kasvua oli yli kpl. Tampereella vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kauppoja tehtiin vuonna 2005 yhteensä yli Siten Tampereen osuus koko maassa tehdyistä rivi- ja kerrostalo-osakekaupoista oli noin 6,5%. (kuvio 1.) Kuvio 1. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosina kpl Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa v Koko maassa rivi- ja kerrostalo-osakekauppoja tehtiin v yht kpl Lähde: Espoo-Kauniainen Helsinki Vantaa Jyväskylä Oulu Tampere Turku Tilastokeskus 6

8 Pääkaupunkiseudulla asunto-osakekauppojen suhteen vilkkain vuosineljännes oli toinen vuosineljännes. Tämän jälkeen on asunto-osakekauppojen lukumäärässä havaittavissa laskua. Tampereella vilkkain vuosineljännes oli myös toinen vuosineljännes, jolloin tehtiin yhteensä kauppaa. Edellisvuoden tapaan vuoden viimeinen neljännes loka-joulukuussa olin hiljaisin, jolloin Tampereella kauppoja tehtiin alle (953). (kuvio 2. ja kuvio 3.) Kuvio 2. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosineljänneksittäin vuonna Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosineljänneksittäin v kpl Espoo- Kauniainen Helsinki Vantaa Jyväskylä Oulu Tampere Turku I neljännes II neljännes III neljännes IV neljännes Lähde: Tilastokeskus Kuvio 3. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosineljänneksittäin. kpl Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat muutamissa kasvukeskuksissa vuosineljänneksittäin v Espoo-Kauniainen Helsinki Vantaa Tampere Lähde: Tilastokeskus 7

9 Tampereella on vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kauppojen lukumäärä noussut tasaisesti vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2003 kauppoja oli kpl ja vuonna 2004 yhteensä kpl. Viime vuonna osakekauppojen lukumäärä nousi ennätyslukemiin ja kauppoja oli yhteensä kpl. Kuvio 4. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat alueittain Tampereella vuosina kpl Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat alueittain Tampereella v Tampere Tampere1 Tampere2 Tampere3 Lähde: Tilastokeskus Eniten kauppoja tehdään Tampere3 alueella (1 882 kpl). Vuonna 2005 kauppoja tehtiin Tampere1 alueella yhteensä ja Tampere2 alueella kpl. Tampereella myös alueellisesti tarkasteltaessa vilkkain vuosineljännes oli toinen vuosineljännes. Poikkeuksena Tampere3 alue, jossa kauppojen lukumäärä kohosi hieman korkeammalle vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kauppojen lukumäärä pysytteli Tampere3 alueella koko vuoden ennätyskorkealla. Vuoden viimeinen neljännes loka-joulukuussa olin hiljaisin. (kuvio 5. ja kuvio 6.) 8

10 Kuvio 5. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat alueittain Tampereella vuonna kpl Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat alueittain Tampereella v Tampere Tampere1 Tampere2 Tampere3 I neljännes II neljännes III neljännes IV neljännes Lähde: Tilastokeskus Kuvio6. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat Tampereella alueittain ja vuosineljänneksittäin vuosina kpl Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kaupat Tampereella alueittain ja vuosineljänneksittäin v Tampere Tampere1 Tampere2 Tampere3 Lähde: Tilastokeskus Vuonna 2005 rivitalo-osakekauppoja tehtiin edellisvuosien tapaan eniten Tampere2 alueella, yhteensä 454. Tampere3 alueella vastaava luku oli 388 ja Tampere1 alueella 141. Kerrostaloosakekauppoja tehtiin eniten Tampere1 alueella ja vähiten Tampere2 alueella, jossa rivitaloja 9

11 myynti oli suurinta. Tilanne on ollut samansuuntainen myös edellisinä vuosina. Kerrostaloosakekauppoja tehtiin Tampere1 alueella vuonna 2005 yhteensä kpl ja vuonna 2004 yhteensä kpl. Rivi- ja kerrostalo-osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat ja myyntihintojen muutokset Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat jatkuivat kasvuaan vuonna Koko maassa vuoden 2005 lopussa kerrostalo-osakkeen keskimääräinen myyntihinta oli ja rivitalo-osakkeessa Vuonna 2004 vastaavat luvut olivat ja Tampereella kerrostaloasunnon neliöhinta oli vuonna 2005 keskimäärin ja rivitaloasunnon Kuvio 7. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat muutamissa kasvukeskuksissa vuonna / m² Espoo- Kauniainen Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat muutamissa kasvukeskuksissa (2005) Helsinki Vantaa Jyväskylä Oulu Tampere Turku Koko maa Muu maa - PKS rivitalot kerrostalot Lähde:Tilastokeskus 10

12 Tarkasteltaessa Tamperetta alueittain Tampere1 alueella sekä kerrostalo- että rivitalo-osakkeiden hinnat olivat selkeästi koko Tampereen keskimääräisiä hintoja korkeammat (kuvio 8.). Kuvio 8. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat Tampereella vuonna / m² Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat alueittain Tampereella vuonna Tampere Tampere1 Tampere2 Tampere3 Lähde:Tilastokeskus rivitalot kerrostalot Kuviossa 9 esitellään vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihintoja ja niiden muutoksia muutamissa kasvukeskuksissa. Huomattavaa on, että vuonna 2004 koko maassa hinnat nousivat edellisvuoteen verrattuna noin 8%. Suurinta kasvu oli Jyväskylässä (11,9%). Tampereella neliöhinnat nousivat 7,8%. Vuonna 2005 hintojen kasvu on hieman tasaantunut ja koko maassa hinnat nousivat edellisvuoteen verrattuna 6,4%. Tampereella kasvu pysyi kuitenkin lähes samalla tasolla ollen 7,5%. 11

13 Kuvio 9. Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos muutamissa kasvukeskuksissa vuonna Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos muutamissa kasvukeskuksissa (vuosi 2005) Muu maa - PKS +6,6 % Koko maa +6,4 % Turku +8,1 % Tampere +7,5 % Oulu +5,5 % Jyväskylä +3,6 % Vantaa +4,8 % Helsinki +6,3 % Espoo-Kauniainen +6,4 % / m² Lähde:Tilastokeskus Tampereella eniten hinnat nousivat edellisvuoteen verrattuna Tampere2 alueella. Kalliimmat asunnot olivat edellisvuoden tavoin Tampere1 alueella. Tampereella on pääkaupunkiseutua edullisimmat hinnat, mutta koko maata korkeampi hintataso. Rivitalo-osakkeiden keskihintojen kehitys on jatkanut tasaisesti kasvua vuodesta Viime vuonna rivitalo-osakkeiden keskihinnat nousivat nopeasti ennätyskorkealle (kuvio 11.). Kuvio 10. Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos alueittain Tampereella vuonna Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos alueittain Tampereella (vuosi 2005) Tampere3 +6,5 % Tampere2 +8,5 % Tampere1 + 7,1 % Tampere +7,5 % / m² Lähde:Tilastokeskus 12

14 Kuvio 11. Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihintojen kehitys muutamissa kasvukeskuksissa vuosina /m2 Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihintojen kehitys muutamissa kasvukeskuksissa v Espoo-Kauniainen Helsinki Vantaa Tampere Koko maa Muu maa - PKS Lähde:Tilastokeskus Kuvio 12. Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihintojen kehitys alueittain Tampereella vuosina /m Vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihintojen kehitys alueittain Tampereella v Tampere Tampere1 Tampere2 Tampere3 Lähde:Tilastokeskus. 13

15 Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihinta koko maassa oli vuonna Vuosimuutos oli koko maassa edellisvuoteen verrattuna 6,4%. Kerrostalo-osakkeiden keskihinnoissa siis oli yhä kasvua, mutta vuoden 2004 tilanteeseen verrattuna kasvu oli tasaantumaan päin. Tampereella hinnat olivat koko maan keskitasoa hieman korkeammat (1 711 ). Vuosimuutos oli Tampereella jopa 9,1%, ollen suurinta koko maan tasolla (kuvio 13.). Tampereella alueellisesti tarkasteltaessa kalliimmat asunnot ovat Tampere1 alueella, jossa keskihinta on Viime vuoteen verrattuna hinnat ovat Tampereella nousseet todella kovaa vauhtia myös alueellisesti tarkasteltaessa (kuvio 14.). Kuvio 13. Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos muutamissa kasvukeskuksissa vuonna Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos muutamissa kasvukeskuksissa (vuosi 2005) Muu maa - PKS +6,8 % Koko maa +6,4 % Turku +7,4 % Tampere +9,1 % Oulu +3,9 % Jyväskylä +5,0 % Vantaa +3,9 % Helsinki +6,0 % Espoo-Kauniainen +6,4 % / m² Lähde:Tilastokeskus 14

16 Kuvio 14. Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos alueittain Tampereella vuonna Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihinnat ja keskihintojen vuosimuutos alueittain Tampereella (vuosi 2005) Tampere3 +8,2 % Tampere2 +7,6 % Tampere1 +9,9 % Tampere +9,1 % / m² Lähde:Tilastokeskus Kerrostalo-osakkeiden hintojen kehitys on ollut kasvussa vuodesta 1998 lähtien. Helsingissä ja Espoossa hinnat ovat muuta maata korkeammalla, Tampereella ja Vantaalla hintojen kehitys on ollut samantasoista ja seurannut koko maan keskihintojen kehityksen tasoa. Vuonna 2005 Tampereen hintataso nousi hieman Vantaan ja koko maan hintatasoa korkeammalle (kuvio 15.). Kuvio 15. Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihintojen kehitys muutamissa kasvukeskuksissa vuosina /m Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihintojen kehitys muutamissa kasvukeskuksissa v Espoo-Kauniainen Helsinki Vantaa Tampere Koko maa Muu maa - PKS Lähde:Tilastokeskus 15

17 Tampereella vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihintojen nousu on ollut vuonna 2005 jyrkempää kuin edeltävinä vuosina. Tampere2 alueella oli havaittavissa vuoden 2004 toisella neljänneksellä lähtien hintatason laskua, mutta vuoden 2005 puolella hinnat lähtivät jälleen nousuun. Hintaero Tampere 1 alueen ja Tampere3 alueen keskihintojen välillä vuoden 2005 lopussa oli noin 860, kun se edellisenä vuonna oli noin 750 (kuvio 16.). Kuvio 16. Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihintojen kehitys alueittain Tampereella vuosina /m Vanhojen kerrostalo-osakkeiden keskihintojen kehitys alueittain Tampereella v Tampere Tampere1 Tampere2 Tampere3 Lähde:Tilastokeskus 16

18 4. Asuntojen vuokrien vuositilasto Vuokra-asuntokannan vuokrat vuonna 2005 ( kaavio 1 ) Arava-asunnoissa maksettiin vuokraa vuonna 2005 keskimäärin koko maassa 7,54 euroa neliöltä kuukaudessa, Tampereella vastaavasti 7,78 /m2/kk ja Helsingissä 8,36 /m2/kk. Tilastoaineiston vertailukohteista kallein aravavuokra oli Espoossa 8,64 /m2/kk. Tampere oli seitsemän kaupungin vertailussa noussut viimevuotiselta sijalta 5. sijalle 4. Aravavuokrat nousivat edellisvuodesta koko maassa 2,1 %, Helsingissä 2,2 % ja Tampereella 3,1 %. Vertailukohteista kaikkien muiden paitsi Tampereen nousu oli maltillisempaa kuin edellisenä vuonna. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat vuonna 2005 olivat koko maassa keskimäärin 8,81 /m2/kk, Helsingissä 11,80 /m2/kk ja Tampereella 9,46 /m2/kk. Tampereen vuokrataso oli vertailukaupungeista 4. sijalla. Vertailukohteista kallein vuokra vapaarahoitteisissa oli Helsingissä 11,80 /m2/kk ( eli Helsingissä 49,6 % kalliimpi kuin muualla maassa ilman pääkaupunkiseutua ). Vapaarahoitteisissa asunnoissa vaihtelu on paljon suurempaa kuin aravissa. Aravissa vuokrien homogeenisuuteen vaikuttaa mm. omakustannusperiaatteen noudattaminen ja pääomakulujen tasaukset eri vuokranmääritysyksiköiden kesken. Vapaarahoitteinen asuntokanta on jo rakenteeltaankin heterogeenisempi. Vertailukohteista vain Helsingin, Espoon ja Vantaan neliövuokrataso ylitti kymmenen euroa. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,2 %, Helsingissä 2,3 % ja Tampereella 3,2 %. Eniten vuokrat nousivat Jyväskylässä ( 3,6 % ) ja Tampereella ne nousivat toiseksi eniten vertailukaupungeista. Uusien vuokrasuhteiden vuokrat vuonna 2005 ( kaaviot 2 ja 3 ) Uusien (vuokrasuhteet ovat alkaneet vuoden 2005 aikana )vapailla vuokramarkkinoilla syntyneiden vuokrasuhteiden vuokrat nousivat keskimäärin koko maassa 2,1 % verrattuna vuoden 2004 aikana syntyneisiin vuokrasuhteisiin. Vastaavasti Helsingissä vuokrat nousivat 3,8 % ja Tampereella 1,7 %. Nousu oli vertailukaupungeista kovinta Helsingissä, Tampere oli 5. sijalla. Keskimääräinen vuokra uusissa vuokrasuhteissa oli vuonna 2005 koko maassa 9,52 /m2/kk, Helsingissä 13,33 /M2/kk ja Tampereella 10,17 /m2/kk ollen vertailukaupungeista 4. sijalla. Helsingin vuokrataso on 40,0 % kalliimpaa kuin muualla maassa ilman pääkaupunkiseutua. Aravavuokrataso verrattuna vapaarahoitteisiin ( kaavio 4 ) Kun verrataan kuinka paljon enemmän vuokraa joutuu maksamaan siirryttäessä arava-asunnosta vapaarahoitteiseen asuntoon tilanne on seuraava. Suurin ero on Helsingissä ollen 41,2 % ja toisena on Tampere 21,6 %. Koko maassa ilman pääkaupunkiseutua ero on 16,8 %. Kun edelleen verrataan arava-asunnon ja vapaarahoitteisten uusien vuokrasuhteiden vuokrien eroa, niin se on suurinta Helsingissä 59,5 % ja toiseksi suurinta Tampereella 30,7 %. Koko maassa ilman pääkaupunkiseutua ero on 26,3 %. 17

19 Vuokrien kehitys arava-asunnoissa ( kaavio 5 ) Vuokrat ovat kohonneet aravavuokra-asunnoissa vuosina koko maassa vuosittain keskimäärin 2,6 %, Helsingissä 2,6 % ja Tampereella 3,6 %. Vuonna 2005 aravavuokrat nousivat vertailukaupungeissa ( keskimäärin 1,8 % ) selvästi vähemmän kuin aiempina vertailujakson vuosina. Kun tarkastellaan arava-asuntojen nimellisvuokrien kehitystä vuodesta 1998 vuoteen 2005 se on seuraava ( vertailukohteet vuokrien nousun mukaisessa järjestyksessä ) : Vuokra / m2 / kk Vuonna 1998 Vuonna 2005 nousu ( % ) Turku 5,70 7,48 31,2 Tampere 5,94 7,78 31,0 Oulu 5,84 7,57 29,7 Espoo 6,79 8,64 27,2 Jyväskylä 6,11 7,76 27,1 Vantaa 6,71 8,52 27,0 koko maa-pks 5,79 7,20 24,4 koko maa 6,09 7,54 23,8 Helsinki 6,95 8,36 20,4 Vuokrien kehitys vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa ( kaavio 6 ) Vuokrat ovat kohonneet vapaarahoitteisessa vuokra-asuntokannassa vuosina koko maassa vuosittain keskimäärin 3,2 %, Helsingissä 4,3 % ja Tampereella 3,5 %. Vuonna 2005 vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat vertailukaupungeissa ( keskimäärin 2,7 % ), joka on yli kaksinkertainen edellisen vuoden nousuun nähden mutta selvästi vähemmän kuin aiemmin. Vuokrien kehityksessä on tapahtunut tarkasteluajanjaksona selviä muutoksia. Aiemmin vuokrat nousivat kaikkialla, vaihteluväli oli tosin suurempi kuin viime vuosina. Vuodesta 2003 lähtien vuokrat ovat jopa joissakin vertailukohteissa laskeneet, vaihteluväli on siitä huolimatta pienempi kuin aiemmin. Kun tarkastellaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen nimellisvuokrien kehitystä vuodesta 1998 vuoteen 2005 se on seuraava ( vertailukohteet vuokrien nousun mukaisessa järjestyksessä ) : Vuokra / m2 / kk Vuonna 1998 Vuonna 2005 nousu ( % ) Helsinki 9,05 11,80 30,4 Vantaa 7,94 10,21 28,6 Jyväskylä 7,33 9,36 27,6 Espoo 8,26 10,41 26,1 koko maa 7,03 8,81 25,3 Tampere 7,62 9,46 24,2 koko maa-pks 6,44 7,89 22,5 18

20 Oulu 7,45 9,04 21,3 Turku 7,43 8,97 20,7 Vuokrien kehitys vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uusissa vuokrasuhteissa ( kaavio 7 ) Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uusissa vuokrasuhteissa keskimääräinen vuotuinen nousu koko maassa vuosina oli 2,84 %, Helsingissä 3,75 % ja Tampereella 3,38 %. Vuonna 2005 uusissa vuokrasuhteissa vuokrat nousivat vertailukaupungeissa ( keskimäärin 2,0 % ). Edellisenä vuonna nousu oli 1,5 %. Uusissa vuokrasuhteissa vuokrien vaihteluvälissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia tarkasteluajanjaksona, vaihtelu on edelleen suurta. Uutena piirteenä on sen sijaan se, että vuokrat ovat joissakin tarkastelukohteissa laskeneet kuten Espoossa vuonna Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uudet vuokrasuhteet heijastelevat nopeimmin kunkin paikkakunnan vuokra-asuntotilannetta. Tarkasteltaessa vapaarahoitteisten uusien vuokrasuhteiden nimellisvuokrien kehitystä vuodesta 1998 vuoteen 2005 se on seuraava ( vertailukohteet vuokrien nousun mukaisessa järjestyksessä ) : Vuokra / m2 / kk Vuonna 1998 Vuonna 2005 nousu ( % ) Espoo 6,83 10,89 59,48 Jyväskylä 7,03 9,78 39,11 Vantaa 7,67 10,58 37,95 Tampere 7,77 10,17 30,88 Turku 7,40 9,53 28,78 Helsinki 10,44 13,33 27,63 koko maa 7,67 9,52 24,13 Oulu 7,89 9,79 24,11 koko maa pks7,16 8,59 19,89 19

21 Asuntojen vuokrien vuositilaston kaaviot Kaavio 1 Asuntojen keskimääräiset neliövuokrat Asuntojen keskimääräiset neliövuokrat alueittain, vuonna 2005 KL ,00 / m2 / kk 12,00 10,00 8,00 6,00 11,80 10,41 10,21 8,36 8,64 8,52 9,46 9,36 9,04 8,97 8,81 7,78 7,76 7,57 7,89 7,48 7,54 7,20 4,00 2,00 0,00 Lähde : Tilastokeskus Helsinki Espoo Vantaa Tampere Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa - pks arava vapaarahoitteiset Asuntojen keskimääräiset neliövuokrat alueittain Tampereella, vuonna 2005 / m2 / kk ,54 9,89 7,66 9, Tampere -1 Tampere -2 Lähde : Tilastokeskus arava vapaarahoitteiset 20

22 Kaavio 2 Vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan keskimääräinen neliövuokra ja uusien vapaarahoitteisten vuokrasopimusten vuokrat / m2 / kk 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 Vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan keskimääräinen neliövuokra ja uusien vapaarahoitteisten vuokrasopimusten vuokrat alueittain, vuonna ,80 13,33 10,89 10,58 10,41 10,21 10,17 9,46 9,78 9,79 9,53 9,52 9,36 9,04 8,97 8,81 KL ,89 8,59 2,00 0,00 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Koko maa Koko maa - pks Lähde : Tilastokeskus kaikki vapaarahoitteiset uudet sopimukset Vapaarahoitteisen vuokra-asuntokannan keskimääräinen neliövuokra ja uusien vapaarahoitteisten vuokrasopimusten vuokrat alueittain Tampereella, vuonna ,83 / m2 / kk 10,5 10 9,5 9 8,5 9,89 9,07 9,56 8 Tampere -1 Tampere -2 Lähde : Tilastokeskus kaikki vapaarahoitteiset uudet sopimukset 21

23 Kaavio 3 Vuokrat ja vuokrien vuosimuutos vapaarahoitteisten asuntojen uusissa vuokrasuhteissa Vuokrat ja vuokrien vuosimuutos vapaarahoitteisten asuntojen uusissa vuokrasuhteissa alueittain, vuonna 2005 KL Koko maa - pks 1,8 Koko maa 2,1 Turku 2,4 Oulu 2,9 Jyväskylä 2,9 Tampere 1,7 Vantaa 0,6 Espoo -0,4 Helsinki 3,8 8,59 9,52 9,53 9,79 9,78 10,17 10,58 10,89 13,33 Lähde : Tilastokeskus / m2 / kk Vuokrat ja vuokrien vuosimuutos vapaarahoitteisten asuntojen uusissa vuokrasuhteisssa alueittain Tampereella, vuonna 2005 Tampere -2 ( + 2,6 % ) 9,56 Tampere -1 ( + 0,8 % ) 10, Lähde : Tilastokeskus / m2 / kk 22

24 Kaavio 4 Vapaarahoitteisten ja arava-asuntojen vuokrien suhteelliset erot 50 % 40 % Vapaarahoitteisten - ja aravavuokra-asuntojen vuokrien suhteelliset erot alueittain, vuonna ,15 % KL % 20 % 20,49 % 19,84 % 21,59 % 20,62 % 19,42 % 19,92 % 16,84 % 10 % 9,58 % 0 % Helsinki Lähde : Tilastokeskus Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Koko maa Koko maa - pks 19 % 19 % 18 % 18 % 17 % 17 % 16 % 16 % 15 % 15 % Vapaarahoitteisten - ja aravavuokra-asuntojen vuokrien suhteelliset erot alueittain Tampereella, vuonna ,81 % 18,41 % Tampere -1 Tampere -2 KL Lähde : Tilastokeskus 23

25 Kaavio 5 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys arava-asunnoissa 9 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys arava-asunnoissa alueittain KL ,5 8 7,5 7,00 7,20 7,45 7,78 / m2 /kk 7 6,5 5,94 6,21 6,46 6,69 6 5, Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa - pks Lähde : Tilastokeskus 8 Keskimääräisten kuukausivuokrien vuosimuutos arava-asunnoissa alueittain KL Vuosimuutos ( % ) ,0 4,3 3,9 4,0 3,2 3,3 2,8 3, Tampere (muutos%) Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa - pks Lähde : Tilastokeskus 24

26 Kaavio 6 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisissa asunnoissa 12 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa alueittain KL / m2 / kk ,62 7,94 8,34 8,73 8,85 9,28 9,16 9, Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa - pks Lähde : Tilastokeskus Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisisssa vuokra-asunnoissa Tampereella alueittain / m2 / kk ,93 8,06 8,39 8,34 7,30 7,62 9,42 9,50 9,50 9,62 9,89 8,26 8,43 8,68 8,75 9, Lähde : Tilastokeskus Tampere -1 Tampere -2 Huom! Vuodesta 2003 lähtien tilaston laadinta- ja laskentamenetelmä muuttunut 25

27 Kaavio 7 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uusissa vuokrasuhteissa 14 Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uusissa vuokrasuhteissa alueittain KL / m2 / kk ,71 9,01 9,40 9,53 9,77 9,64 10,17 8 7, Lähde : Tilastokeskus Tampere Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Oulu Turku Koko maa Koko maa - pks Keskimääräisten kuukausivuokrien kehitys vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen uusissa vuokrasuhteissa Tampereella alueittain / m2 / kk ,34 10,51 10,61 10,83 9,47 9,67 10,23 8,58 8,17 8,53 8,83 8,88 9,10 9,13 9,56 6, Lähde : Tilastokeskus Tampere -1 Tampere -2 Huom! Vuodesta 2003 lähtien tilaston laadinta- ja laskentamenetelmä muuttunut 26

28 5. YHTEENVETO A. Asuntojen hinnat Tampereella vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden kauppoja tehtiin vuonna 2005 ennätyksellisen paljon. Tampereen osuus koko maassa tehdyistä rivi- ja kerrostalo-osakekaupoista pysyi kuitenkin viime vuosien tasolla ollen 6,5%. Vanhojen rivi- ja kerrostalo-osakkeiden keskimääräiset myyntihinnat olivat korkeimmat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Koko maassa vuoden 2005 lopussa kerrostalo-osakkeen keskimääräinen neliöhinta oli ja rivitalo-osakkeessa Tampereella kerrostaloasunnon neliöhinta oli keskimäärin ja rivitaloasunnon Tampere1 alueella sekä kerrostalo- että rivitaloosakkeiden hinnat olivat selkeästi koko Tampereen keskimääräisiä hintoja korkeammat. Vuonna 2004 koko maassa vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihinnat nousivat edellisvuoteen verrattuna noin 8%. Tampereella neliöhinnat nousivat 7,8%. Vuonna 2005 hintojen kasvu on hieman tasaantunut ja koko maassa vanhojen rivitalo-osakkeiden keskihinnat nousivat edellisvuoteen verrattuna 6,4%. Tampereella kasvu pysyi kuitenkin lähes samalla tasolla ollen 7,5%. Tampere 1 alueella rivitalo-osakkeiden keskihinnat ovat vuodesta 2002 lähtien olleet selvästi muuta Tamperetta korkeammalla tasolla. Vuonna 2005 kerrostalo-osakkeiden keskihinnoissa oli yhä kasvua, mutta vuoden 2004 tilanteeseen verrattuna kasvu oli koko maassa tasaantumaan päin. Tarkasteltaessa vanhojen kerrostaloosakkeiden keskihintojen kehitystä koko maan tasolla, voidaan todeta että Helsingissä ja Espoossa hinnat ovat selkeästi muuta maata korkeammalla. Tampereella ja Vantaalla hintojen kehitys on ollut samansuuntaista ja seurannut pitkälti koko maan keskihintojen kehityksen tasoa, Tampereella hinnat ovat pysytelleet jopa hieman keskitasoa matalampana. Vuonna 2005 Tampereen hintataso kuitenkin nousi ensi kertaa koko maan keskimääräistä hintatasoa korkeammaksi ohittaen samalla myös Vantaan. Vuonna 2006 asuntojen hinnat jatkavat yhä nousuaan. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat Tampereella vuoden 2005 lopun :sta vuoden 2006 tammi-maaliskuun :oon ja rivitalot :sta :oon. Samaan aikaan asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet. Asuntolainojen mahdolliset korkotason muutokset pidentävät jatkossa asuntojen myyntiaikoja ja hillitsevät hintojen nousua. 27

29 B. Asuntojen vuokrat Vuonna 1995 vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen sopimukset vapautettiin sääntelystä. Tästä lähtien kysyntä ja tarjonta on määrännyt näiden asuntojen vuokratason. Sääntelyn loputtua vuokrat nousivat Tampereellakin kolme vuotta selvästi aravavuokria enemmän. Tämän jälkeen nousu maltillistui. Kaikkiaan niin arava kuin vapaarahoitteistenkin asuntojen vuokrat ovat kuitenkin nousseet jatkuvasti vuosittain. Aivan viime vuosina nousu on ollut maltillisempaa kuin aiemmin. Osin tämä on johtunut inflaation hidastumisesta. Vuodesta 2003 lähtien joillakin tarkastelupaikkakunnilla on niin vapaarahoitteisissa asunnoissa kuin niiden uusissakin sopimuksissa vuokrat laskeneet joinakin vuosina. Sen sijaan aravavuokrat ovat nousseet joka vuosi. Vuodesta 2002 lähtien koko maassa aravavuokrat nousivat prosentuaalisesti enemmän kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat. Viime vuonna aravavuokrat nousivat hieman vähemmän. Sama kehitys tapahtui myös Tampereella arava-asunnoissa Vuokrien kehitys on näin tänä päivänä eriytyneempää kuin aiemmin. Tampereen keskimääräinen vuokrataso vuonna 2005 oli aravissa (7,78 /m2/kk) 3,2 % korkeampi kuin koko maassa (edellisenä vuonna 1,1 %). Vastaavasti vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa (9,46 /m2/kk) taso oli 7,4 % (6,5 %) ja vapaarahoitteisten uusissa vuokrasuhteissa (10,17 /m2/kk) 6,8 % (3,4 %) koko maan tasoa korkeampi. Tampere sijoittuu seitsemän kaupungin vertailussa niin aravissa, vapaarahoitteisissa kuin vapaarahoitteisten uusissakin vuokrasuhteissa vuokratasoltaan neljänneksi. Näin vain pääkaupunkiseudun kaupunkien (Helsinki, Espoo ja Vantaa) vuokrataso ylittää Tampereen tason. Tampereen ja Jyväskylän keskimääräiset vuokrat aravissa ja vapaarahoitteisissa ovat suunnilleen samalla tasolla. Arava-asunnoissa joutui vuonna 2005 Helsingissä maksamaan noin 7,5 % (edellisenä vuonna 10 %) korkeampaa vuokraa kuin Tampereella. Vastaavasti vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa Helsingin vuokrat ovat 25 % (26 %) ja vapaarahoitteisten uusissa vuokrasuhteissa 31 % (35 %) kalliimmat kuin Tampereella. Huoneistotyypeittäin tarkastellen aravissa on aina ollut suhteessa isoin ero Helsingin ja Tampereen välillä suurissa asunnoissa. Yhden huoneen arava-asunnossa vuokrat olivat viime vuonna Helsingissä jopa 0,6 % halvemmat kuin Tampereella (edellisenä vuonna 0,7 % kalliimpi). Vastaavasti kolmioissa ja sitä suuremmissa Helsinki on 11 % kalliimpi kuin Tampere (13 %). Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa Helsinki on ollut jatkuvasti pienissä asunnoissa suhteessa kalliimpi kuin Tampere. Viime vuonna yksiöissä ero oli 27 % (34 %). Myös vapaarahoitteisten uusissa vuokrasuhteissa Helsinki on ollut suhteessa pienissä asunnoissa kalliimpi kuin Tampere. Kuitenkin viime vuonna yksiöissä Helsinki oli 26 % (edellisenä vuonna 47 %) ja kaksioissa 35 % (32 %) kalliimpi kuin Tampere. Kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaa kuvaa osittain arava- ja vapaarahoitteisen vuokra-asunnon välisen vuokran ero. Tampereella vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat olivat vuonna % (edellisenä vuonna 23 %) korkeammat kuin aravissa. Helsingissä vastaava suhde oli 41 % (41 %). Suurimmillaan ero oli Tampereella vuonna 2001, jolloin se oli 30 %. Ero on kaikkein suurin yhden huoneen asunnoissa ja vuonna 2005 se oli Tampereella 27 % (23 %) ja Helsingissä 62 % (63 %). Myös eri huoneistotyyppien väliset neliövuokrien erot kertovat kysynnän kohdentumisesta. Tampereella vuonna 2005 uusien sopimusten neliövuokrat vapaarahoitteisissa yksiöissä olivat 31 % (12 %) korkeammat kuin kaksion. Helsingissä vastaava suhde oli 22 % (25 %). 28

30 ASUNTOTOIMEN LAATIMIA MONISTEITA JA ESITTEITÄ MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina Laatija: Asuntopoliittinen sihteeri Krista Virtanen-Olejniczak ja Asuntokoordinaattori Kari Linnanen 1 / 2006 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina Laatija: Asuntokoordinaattori Kari Linnanen 1 / 2005 Kotilinnasäätiö ja ikääntyneiden palveluasumisen kehittäminen Laatija: Asuntopoliittinen sihteeri Krista Virtanen 2 / 2005 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina Laatija: Asuntokoordinaattori Kari Linnanen 3 / 2005 Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdeongelmaisten asumisen tilastot Tampereella vuonna 2005 Laatija: Asuntopoliittinen sihteeri Krista Virtanen-Olejniczak 4 / 2005 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina Laatija: Asuntopoliittinen sihteeri Krista Virtanen-Olejniczak ja Asuntokoordinaattori Kari Linnanen JULKAISUJA 1 / 2005 Toimenpide-esitys asunnottomuuden vähentämisestä Tampereella Laatija: Asuntopoliittinen sihteeri Krista Virtanen

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Tuomarink.- Torpparinm. Puistola Kalleusalueet Helsinki Helsinki Vapaarah.vuokra-as. keskivuokra 7 13,1 /m/kk 1,75 /m/kk, /m/kk,13 m/kk Asuntojen vuokrat Helsingissä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä prosenttia Sekä vapaarahoitteisten että

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 neljännes t nousivat 3,4 prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 neljännes Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Keskivuokra 14,27 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,42 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 6 2013 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 829 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 970 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 336

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat, täydennysjulkaisu, 1-4vuosineljännes Asuntojen vuokrat: Vuoden tarkistetut tiedot Tilastokeskuksen julkaiseman Asuntojen vuokrat - neljännesvuositilaston tietoja on tarkistettu

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Keskivuokra 14,41 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,58 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 721 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 848 ja rivitaloasunnoissa 3 273 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 17 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 2 917 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 967 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 808 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 969 ja rivitaloasunnoissa 3 246 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 38 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 684 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 787 ja rivitaloasunnoissa 3 326 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 38 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 u Asuntojen keskihinta 3 249 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 351 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 124 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 203 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 4,2 prosenttia vuodessa. 2009, 4. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 4,2 prosenttia vuodessa. 2009, 4. neljännes Asuminen 2010 Asuntojen vuokrat, 4 neljännes t nousivat prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 4 008 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 008 u Keskivuokra 11,6 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 14,61 /m/kk Kaksiot 11,44 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Keskivuokra 14,51 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,71 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 4 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 875 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 927 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa. 2012, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa. 2012, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 26 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 2 990 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 037 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010 1 11 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 1 Vuoden 6 jälkeen alkanut vuokrien nopeampi nousu hidastui vuonna 1. Neliövuokrat nousivat ainoastaan,6 prosenttia vuonna 1, kun muutos vuonna 9 oli 4,7 prosenttia ja

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 4 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 3 112 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 173 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 19 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Asuntojen keskihinta 2 597 /m 2 Keskihinta

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa. 2012, 2. vuosineljännes, 2., korjattu painos

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa. 2012, 2. vuosineljännes, 2., korjattu painos Asuminen Asuntojen vuokrat, 2 vuosineljännes, 2, korjattu painos Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa Asuntojen vuokrat -tilaston 38 julkistetut, vuoden toista neljännestä koskevat virheelliset tiedot

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 6 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 298 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 368 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 5 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 682 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 806 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 248

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2011

Asuntojen vuokrat 2011 Asuminen 2012 Asuntojen vuokrat 2011 Vuokrat nousivat vuodessa 3,3 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2011 keskimäärin 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010

Asuntojen vuokrat 2010 Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat 2010 Vuokrat nousivat vuodessa 2,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2010 keskimäärin 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 34 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 583 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 TIETOKESKUS tilastoja 11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 9 Asuntojen vuokrat Helsingissä ovat kohonneet vuonna 9 edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 %; vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 5 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 592 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2013

Asuntojen vuokrat 2013 Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013 Vuokrat nousivat vuodessa 3,8 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2013 keskimäärin 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2014

Asuntojen vuokrat 2014 Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014 Vuokrat nousivat vuodessa 3,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2014 keskimäärin 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 39 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 007 u Keskivuokra 10,97 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,91 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 9 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 007 u Keskivuokra 10,96 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,88 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2015

Asuntojen vuokrat 2015 Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015 Vuokrat nousivat vuodessa 3,0 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntomarkkinat tilastojen valossa

Asuntomarkkinat tilastojen valossa 1 (9) Vastaanottaja Eduskunta Valtiovarainvaliokunta/Asunto-ja ympäristöjaosto PL 10 vav@eduskunta.fi Viite Asia Lausuntopyyntö Asuntomarkkinat tilastojen valossa Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan asunto-ja

Lisätiedot

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Vuokralaisilta 31.10.2017 Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat ry on vuoden 1999 alussa perustettu valtakunnallinen vuokranantajien ja asunnonomistajien etujärjestö,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2016

Asuntojen vuokrat 2016 Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2016 Vuokrat nousivat vuodessa 2,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2016 keskimäärin 2,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2012

Asuntojen vuokrat 2012 Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2012 Vuokrat nousivat vuodessa 3,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2012 keskimäärin 3,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 4. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2017, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2017

Asuntojen vuokrat 2017 Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2017 Vuokrat nousivat vuodessa 1,5 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2017 keskimäärin 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 2. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 3. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 3. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2018, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,3 prosenttia vuodessa. 2018, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,3 prosenttia vuodessa. 2018, 4. vuosineljännes Asuminen 2019 Asuntojen vuokrat 2018, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 13 Vapaarah.vuokra-as.keskivuokrat, /m 9,-1, 1,1-11, 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 5 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot, %, kaikki

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 3. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,7 prosenttia vuodessa. 2016, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,7 prosenttia vuodessa. 2016, 2. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 4. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2016, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 3. vuosineljännes Asuminen 03 Asuntojen vuokrat 03, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 03 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2010 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Keskivuokra 12,96 /m 2 /kk Kuva: Raimo Riski Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 16,88 /m 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 12 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-120-7 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169 3185,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2017, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2017, 1. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 2. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2018, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2008

Asuntojen vuokrat 2008 Asuminen 2009 Asuntojen vuokrat 2008 Vuokrat nousivat vuodessa 3,4 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2008 keskimäärin 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Myös vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvitys 3/2010 ARA-tuotanto 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 14.3.2010 ARA-tuotanto kääntyi kasvuun Asuntorakentaminen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot