ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2014-2016"

Transkriptio

1 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien arviolle Vuoden 213 kehitys Uudistuotanto 1 Vanhojen asunto-osakkeiden kauppojen lukumäärä 2 Vanhojen osakkeiden hintakehitys 2 Rakennuslupakehitys 2 Vuosien arvioon vaikuttavia muita tekijöitä Asuntotuotantotarve 3 Taloustilanteen ja rahoitusmarkkinatekijöiden vaikutus 3 Arvio vuosien asuntotuotannosta Kokonaistuotannon kehitys 3 Asuntotuotanto talotyypeittäin 4 Asuntotuotanto hallintamuodoittain 5 Senioriasuntotuotanto 7 Asuntotuotannon rahoitusmuodot 7 Muuta 8 LIITTEET TAUSTAA ARVIOLLE LIITE 1 Vuoden 214 rakentamiskyselyssä mukana olleet yritykset / yhteisöt

3 LIITE 2 Vanhojen osakeasuntojen tehdyt kaupat Tampereella neljännesvuosittain vuosina LIITE 3 Uudet nostetut asuntolainat koko maassa vuosina LIITE 4 Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintojen vuosimuutokset Tampereella vuosina LIITE 5 Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella vuosina LIITE 6 Myönnetyt rakennusluvat asunnoille ja aloitettu asuntotuotanto Tampereella vuosina LIITE 7 Väestön lisäys ja uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina ARVIO VUOSIEN UUDISTUOTANNOSTA LIITE 8 Valmistuneet / valmistuvat asunnot Tampereella vuosina LIITE 9 Valmistuneet / valmistuvat asunnot asuinrakennustyypin mukaan vuosina LIITE 1 Valmistuneet / valmistuvat asunnot hallintamuodon mukaan vuosina LIITE 11 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin vuosina LIITE 12 Valmistuneet / valmistuvat asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina LIITE 13 Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina LIITE 14 Vuonna 214 valmistuvat kerros- ja rivitaloasunnot kaupunginosittain

4 1 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA Johdanto Tampereen kaupungin asuntotoimi on vuodesta 2 lähtien tehnyt vuosittain asuntotuotantoarvion. Sen pohjana on asuntosijoittajille, rakennuttajille ja rakentajille tehtävä kysely. Tällä kertaa mukana oli 54 yritystä / yhteisöä (LIITE 1). Mukana oli kaikki viime aikoina Tampereelle rivitaloja tai sitä suurempia asuntokohteita rakentavat tai rakennuttavat yritykset. Arvion tekemisessä on käytetty lisäksi hyväksi seuraavia lähteitä, tilastoja ja aineistoja: Suomen pankki, Pellervon Taloustutkimus, arava- tai korkotukilainalla lainoitettujen tai lainoitettavaksi aiottujen kohteiden hanketietoja, rakennuslupatilastoja, kaupungin asemakaavoitusohjelmia, Tilastokeskuksen Asuntojen hinnat julkaisuja, uudisasuntojen markkinointiaineistoja. Tietoihin on lisätty arviona kyselyn ulkopuolelle pääosin jäävä erillispientalotuotanto. Taustaa vuosien arviolle Vuoden 213 kehitys Uudistuotanto Vuonna 213 asuntorakentaminen oli vilkasta Tampereella. Uusia asuntoja valmistui Vuosina on valmistunut keskimäärin asuntoa. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisessa ohjelmassa 23 Tampereelle asetettu tavoite (1 865 asuntoa) on näin saavutettu kolmena viime vuotena. Tätä kautta edelsi kuitenkin finanssikriisin jälkeiset vuodet 29 ja 21, jolloin yllettiin vain noin 1 1 asunnon valmistumiseen. Rakentamisen vilkkaus kahtena viime vuotena on näkynyt erityisesti omistusasunnoissa. Perustajaurakoituja kerros- ja rivitaloasuntoja valmistui vuonna 213 neljänneksi eniten

5 2 koko 2-luvulla (edellisenä vuonna kolmanneksi eniten). Näinä vuosina perustajaurakoitujen kerrostaloasuntojen määrä oli suuri. Sen sijaan rivitalotuotanto pysytteli vain keskimääräisellä tasolla. Vanhojen asunto-osakkeiden kauppojen lukumäärä (LIITE 2) Vanhojen osakeasuntojen kauppojen ajoittumiseen vaikutti viime vuonna maaliskuun alusta voimaan tullut varainsiirtoveron muutos. Sen seurauksena jo vuoden 212 viimeisenä neljänneksenä tehtiin Tampereella kauppoja enemmän kuin koskaan aiemmin 2-luvulla. Samoin tammi- ja helmikuu 213 olivat vilkasta kauppojen tekemisen aikaa. Maaliskuussa 213 kauppojen määrä lähes puolittui edellisvuodesta. Myös loppuvuoden osalta jäätiin kauppojen lukumäärissä selvästi edellisvuodesta. Kaikkiaan Tampereella tehtiin käytettyjen asunto-osakkeiden kauppoja noin 15 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pienten asuntojen kaupankäynti putosi hieman vähemmän kuin suurien asuntojen. Muutoksen taustalla on erityisesti kotitalouksien tulevaisuuden näkymien epävarmuuden lisääntyminen ja pankkien luotonannon kiristyminen. Uusia asuntolainoja myönnettiinkin koko maassa 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (LIITE 3). Vuoden 213 joulukuussa ensimmäisen kerran viiteentoista vuoteen asuntolainakanta ei enää kasvanut edellisestä kuukaudesta. Vanhojen osakkeiden hintakehitys LIITE 4 ja 5) Vanhojen osakeasuntojen hintakehitys kuvaa osaltaan vallitsevaa markkinatilannetta. Samalla se kertoo myös rakentajille uusien kohteiden aloittamismahdollisuuksista. Vuoden 213 viimeisenä neljänneksenä rivitaloasuntojen hinnat laskivat,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kerrostaloasunnoissa vastaavana ajanjaksona oli kolmioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa nousua,1 %, kaksioissa nousua oli 3,3 % ja yksiöissä nousua oli 3,9 %. Rivitaloasunnon nimellishinta oli vuoden 213 viimeisellä neljänneksellä samalla tasolla, kuin se oli vuoden 21 kolmantena neljänneksenä. Vastaavasti kerrostalokolmion ja sitä suurempien asuntojen nimellishinta oli vuoden 211 ensimmäisen neljänneksen tasolla. Sen sijaan kerrostaloyksiöt olivat vuoden 213 viimeisellä neljänneksellä 8 % kalliimpia kuin vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä. Kerrostalokaksiot olivat vastaavana aikana nousseet 5,9 %. Vuoden 213 viimeisellä neljänneksellä rivitaloasunnon keskimääräinen neliöhinta oli 2 39 /m2, kerrostaloyksiön /m2, kerrostalokaksion /m2 ja kerrostalokolmion ja sitä suurempien asuntojen /m2. Rakennuslupakehitys (LIITE 6) Myös vuoden 213 rakennuslupatilastot osoittavat asuntorakentamisen hiipumisen. Vuonna 213 lupia myönnettiin vähiten 2-luvulla (1 3 asuntoa). Aloituksia oli puolestaan neljänneksi vähiten 2-luvulla (1 364). Erityisesti vuoden jälkipuoliskolla myönnettiin lupia määrällisesti poikkeuksellisen vähän. Rivitaloasunnoissa oli suurin pudotus niin aloituksissa kuin myönnetyissä luvissakin. Rivitaloissa aloitettiin 63 asunnon rakentaminen vuonna 213, kun edellisenä vuonna aloitettiin 23 asuntoa.

6 3 Vuosien arvioon vaikuttavia muita tekijöitä Asuntotuotantotarve (LIITE 7) Tampereella väkiluvun kasvu ja asuntotuotannon kehitys ovat kulkeneet rinnakkain. Asuntotuotannon tarpeeseen vaikuttaa väestönkasvun lisäksi väljyyden kasvu, väestörakenteen muutos, nuorten itsenäistyminen sekä asuntojen poistuman ja varauman lisäys. Lähiajan tarpeeseen vaikuttaa Tampereella myös vuosien 29 ja 21 alhainen tuotanto. Myös ennakoitua suurempi väestönkasvu vuonna 212 ja varsinkin vuonna 213 (väestönkasvun ennakkotieto 3 25 asukasta) nostaa osaltaan uusien asuntojen tarvetta. Asuntotuotannon tulisi näin ylittää selvästi pitkän ajan vuotuinen tarve (1 865 asuntoa). Laskennallisesti vajausta on noin 2 asuntoa. Kotitalouksien asumistarpeiden ja toiveiden realisoituminen on kuitenkin viime kädessä kiinni taloustilanteesta ja rahoitusmarkkinatekijöistä. Taloustilanteen ja rahoitusmarkkinatekijöiden vaikutus arvioon Suomen bruttokansantuote väheni viime vuonna ennakkotietojen mukaan 1,4 %. Myös vuonna 212 kansantuote väheni 1, %. Vuonna 214 kasvu tulee olemaan hyvin vaatimatonta. Vasta vuonna 215 päästäneen hieman parempaan kasvuun viennin elpymisen myötä. Tampereella työttömyys oli suurinta, kuin kertaakaan aiemmin 2-luvulla. Vuoden 213 lopussa Tampereella oli työttömiä työvoimasta 17,1 %. Koko maassa oli työttömiä 12,6 %. Palkansaajien nimellisansiot kasvoivat vuoden viimeisenä neljänneksenä 1,8 % edellisen vuoden vastaavan verrattuna. Reaaliansiot kasvoivat tänä aikana,4 %. Myös edellisenä vuonna ansioiden reaalikasvu oli vaatimatonta. Myöskin jatkossa kotitalouksien ostovoiman kehitys on hyvin vaatimatonta. Näin taloustilanne tulee vaikuttamaan omistusasuntojen tuotantoon vuosina Enää ei ylletä vuosien tasoon. Uusien nostettujen asuntolainojen korko oli viime vuonna noin 2 prosenttia. Tähän ei ole lähiaikoina odotettavissa suuria muutoksia. Asuntolainojen korko on näin edelleen alhainen, mikä vaikuttaa positiivisesti asuntokauppaan. Asuntolainojen saatavuus kiristyi viime vuonna. Jatkossa nähdään minkälaisiksi kehittyvät ensiasunnon ostajilta vaadittavat omarahoitusosuudet. ARVIO VUOSIEN ASUNTOTUOTANNOSTA Kokonaistuotannon kehitys (LIITE 8) Asuntotuotannon määrällinen tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa vuosien keskimääräiseksi tuotantotavoitteeksi Tampereelle asuntoa. Ohjelmakauden

7 4 lähtökohtana oli, että Tampereella varaudutaan 45 5 asukkaan väestökasvuun. Tämä merkitsee asukkaan vuotuista kasvua. Vuosien tuotantoarvio Vuosien asuntotuotannon arvioidaan olevan keskimäärin 1 6 asuntoa vuodessa. Lähiajan asuntorakentaminen ei näin yllä pitkän ajan tavoitteeseen. Vuonna 214 valmistuu 1 3 asuntoa, vuonna 215 tuotanto nousisi 17 asuntoon ja vuonna 216 valmistuisi 1 8 asuntoa. Asuntopoliittisen ohjelmakauden kuutena ensimmäisenä vuonna valmistui keskimäärin asuntoa. Tähän ajanjaksoon osui vuoden 28 finanssikriisi, joka pudotti asuntotuotannon poikkeuksellisen alhaiseksi. Vuonna 29 valmistui 1 19 ja seuraavana vuonna 1 97 asuntoa. Asuntotuotanto talotyypeittäin (LIITE 9) Kerrostalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 23 laadittaessa nähtiin tärkeäksi, että Tampereen kaupungin asuntotuotannossa tulisi nostaa rivi- ja erillispientaloasuntojen määrää. Tämän nähtiin edistävän Tampereen väestönkasvun osuuden korotusta kaupunkiseudun väestön kokonaiskasvussa. Ohjelma asettaa kerrostaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 6 % (1 119 asuntoa). Vuosien tuotantoarvio Seuraavien kolmen vuoden aikana valmistuu keskimäärin vuosittain kerrostaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 78 %. Kerrostalojen osalta tavoite ylitetään niin määrän kuin osuudenkin osalta. Tuotanto on näin jatkossakin yhtä kerrostalovaltaista kuin se on ollut ohjelmakauden kuutena ensimmäisenäkin vuonna (1 227 asuntoa, 78 %). Rivitalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa rivitaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 25 %. Vuosittain pitäisi valmistua 466 asuntoa rivi- ja ketjutaloihin. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuonna 199, jolloin valmistui 554 rivitaloasuntoa. Vuosien tuotantoarvio Arviointikaudella valmistuu vuosittain keskimäärin 124 rivitaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 8 %. Rivitaloasuntojen osuus vuosien tuotannosta oli 9 % (

8 5 keskimäärin 137 asuntoa). Uudet rivitaloasunnot ovat Tampereella pääosin omistusasuntoja. Esimerkiksi vuonna 213 valmistuneista rivitaloasunnosta 91 % oli omistusasuntoja. Omistusasuntojen tuotantomääriin vaikuttaa kulloinenkin taloudellinen suhdannetilanne. Tampereella tehdään tarkistuksia asuntojen talotyyppijakautuman tavoitteeseen kesällä 214 asuntopoliittisten linjausten yhteydessä. Rivitalotuotannon osuutta tullaan laskemaan. Lähtökohtana tälle on, että koko maassakin rivitalotuotannon osuus on laskenut. Vuosina rivitaloasuntojen osuus valmistuneista asunnoista oli 29 %. Vuosina osuus oli enää 14 %. Maamme kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosien tuotannosta rivitaloasuntojen osuus on ollut suurin Turussa 16 % ja pienin Helsingissä 7 %. Espoossa osuus oli 11% ja Vantaalla 13 %. Erillispientalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa erillispientaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 15 %. Vuosittain pitäisi valmistua 28 omakoti- ja paritaloasuntoa. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuosina Vuosien tuotantoarvio Arviointikauden erillispientaloasuntotuotanto on keskimäärin 194 asuntoa vuodessa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 12 %. Ohjelmakauden kuutena ensimmäisenä vuotena on valmistunut keskimäärin 177 erillispientaloasuntoa (11 %). Tampereen kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelman tavoitteena on, että kaupunki luovuttaisi vuosittain keskimäärin 1 omakotitonttia. Tämä osaltaan edesauttaa tavoitteen saavuttamista. Asuntotuotanto hallintamuodoittain (LIITE 1) Asuntotuotannon hallintamuotojakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa omistusasuntojen tavoitteeksi koko ohjelmakaudella Tampereella 55 % (1 25 asuntoa vuodessa). ARAvuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tavoite on 3 % (56). Vastaavilla kohtuuhintaisilla vuokra-asunnoilla tarkoitetaan kaupungin omien asuntoyhteisöjen vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa. Muiden hallintamuotojen osuustavoitteena on 15 % (28). Muut ryhmä sisältää muiden kuin kaupungin omien asuntoyhteisöjen vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot, osaomistusasunnot ynnä muut. Vuokra-asuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio

9 6 Arviointikaudella valmistuu vuokra-asuntoja vuosittain keskimäärin 717 ja niiden osuus on 45 % koko asuntotuotannosta. Vuosina valmistui keskimäärin 746 vuokraasuntoa (47%). ARA-vuokra-asunnot ARA-vuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuus on kaikista valmistuvista asunnoista 22 % (348 asuntoa vuosittain) ja alittaa näin asuntopoliittisen ohjelman tavoitteen. Ohjelmakauden kuutena ensimmäisenä vuotena tavoitteeseen yllettiin sekä määrällisesti (565 asuntoa) että suhteellisesti (36%). Tämä johtuu siitä, että vuoden 28 finanssikriisin jälkeen valtio lähti elvyttämään vuokra-asuntotuotantoa väliaikaisella korkotukilainalla. Tampereelle valmistui tällä tuotantotuella vuosina yhteensä 789 vuokra-asuntoa. Syyskuussa 213 valtio lähetti lausuntokierrokselle esityksen uudesta lyhyestä korkotukimallista, jolla oli tarkoitus lisätä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Vuokraasuntojen tuottajat eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä esityksen sisältöön ja tällä hetkellä valmistellaan uutta esitystä. Mikäli uusikaan esitys ei ole selvästi aiempaa parempi eikä myöskään pitkän korkotukilainan ehtoihin saada muutoksia, Tampereella ei tulla jatkossakaan yltämään ARA-vuokra-asuntojen tuotantotavoitteeseen. Riittävän hyvillä lainaehdoilla luodaan edellytyksiä sille, että muutkin kuin kaupungin omat asuntoyhteisöt ovat valmiita tuottamaan tavallisia ARA-vuokra-asuntoja. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Käsite sisältää kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot sijoittajasta riippumatta. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuus vuosina valmistuvista kaikista asunnoista on 26 % (418 asuntoa vuosittain), kun se on ollut 15 % vuosina Vuonna 213 valmistui Tampereelle ennätysmäärä uusia vaparahoitteisia vuokra-asuntoja (633). Aiempi huippu oli vuonna 27 (337). Sysäyksen kasvulle antoi erilaisten rahastojen perustaminen, joista jotkin mahdollistavat pienellä alkupanoksella pääsyn mukaan kiinteistösijoittamiseen. Asuntosijoittamisesta kiinnostuneille löytyy runsaasti vaihtoehtoja. Rahastojen ostokohteet keskittyvävät kasvukeskuspaikkakunnille. Vilkas vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tuotanto osoittaa, että Tampereella on kova vuokra-asuntojen kysyntä. Vapaarahoitteinen vuokraasuntotuotanto kompensoi osaltaan ARA-tuotannon vähenemistä ja auttaa pitämään vuokra-asuntotilanteen kohtuullisena. Tällä hetkellä, kun korot ovat suhteellisen alhaalla ja pääomille on vaikea saada korkeaa suhteellisen turvallista tuottoa, asuntosijoittaminen kiinnostaa. Samaan aikaan omistusasuntotuotanto on vaikeuksissa, joten houkuttelevia sijoituskohteita on tarjolla paljon. Millä volyymilla asuntosijoittaminen jatkuu, kun taloustilanne normalisoituu, nähdään jatkossa. Asumisoikeusasuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 81 asumisoikeusasuntoa ja niiden osuus uudisasuntotuotannosta on 5 %. Vuosina valmistui keskimäärin 55 (4 %)

10 7 asumisoikeusasuntoa. Tuotanto oli voimakkaimmillaan 2-luvun alussa. Tämän jälkeen niitä on valmistunut 1-2 kohdetta vuosittain, aina ei sitäkään. Vuonna 213 ja 211 ei valmistunut yhtään asumisoikeusasuntoa. Tässäkin vaikuttaa osittain ARA-lainaehtojen kilpailukyvyttömyys matalan korkotason vallitessa. Kaikki Tampereella valmistuneet asumisoikeusasunnot ovat olleet ja ovat arviointikaudellakin ARA-rahoitteisia. Omistusasuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 82 omistusasuntoa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 5 %. Tavoite on 55 % (1 25). Määrän osalta tavoitteeseen ei ylletä. Ohjelmakauden kuutena ensimmäisenä vuonna valmistui keskimäärin 782 omistusasuntoa (49 %). Myytäviä kerros- ja rivitaloasuntoja valmistuu tänä vuonna 522, joka on 4 % viimevuotista vähemmän. Vuonna 215 valmistuisi 579 (LIITE 11). Vuonna 212 valmistui gryndausasuntoja 941, joka oli kolmanneksi eniten koko 2 luvulla ja viime vuonna 863 (neljänneksi eniten). Nykyinen taloustilanne ja tulevaisuuden epävarmuus hillitsee edelleen kotitalouksien lainanottohalukkuutta. Erillispientalopuolella tonttien vähäinen tarjonta rajoittaa tavoitteeseen pääsemistä. Senioriasuntotuotanto Senioriasunnoille ei ole yleistä vakiintunutta määritelmää. Senioriasunnoilla tarkoitetaan yleensä yli 55-vuotiaille tarkoitettuja asuntoja. Niiden suunnittelussa on otettu huomioon ikääntyvien erityistarpeet. Tämä asuntotuotantoarvio perustuu tehtävään kyselyyn. Kyselyn lomakkeessa on kohta, jossa tiedustellaan, ovatko asunnot senioriasuntoja. Jos vastaaja täyttää tämän kohdan, kohde lasketaan senioriasuntokohteeksi. Asuntotoimen tekemän arvion mukaan Tampereella oli vuoden 213 lopussa 3 3 senioriasuntoa. Näistä omistusasuntoja oli 916, vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja 69. Vuosien tuotantoarvio Senioriasuntoja valmistuu tänä vuonna 97. Ne ovat kaikki vuokra-asuntoja. Seuraavina kahtena vuotena valmistuu yhteensä 323 senioriasuntoa. Näistä vuokra-asuntoja on 2 ja omistusasuntoja 123. Asuntotuotannon rahoitusmuodot (LIITTEET 12 ja 13) Vuosien tuotantoarvio Valtion tukeman tuotannon osuus ennustekaudella tulee tämänhetkisten näkymien valossa olemaan keskimäärin 24 % (379 asuntoa). Vuosina se oli 36 % (565). Vuosien

11 korkeaan tasoon vaikutti valtion finanssikriisissä tekemät väliaikaiset elvytystoimenpiteet asuntorakentamisen ylläpitämiseksi. Suurimmillaan valtion lainoittamien asuntojen osuus oli Tampereella 72 % vuonna 21. Vuonna 213 erityistoimenpiteitä ei enää ollut ja valtion lainoituksella valmistui 9 % kaikista asunnoista. Tämä on toinen kerta 2-luvulla, kun osuus jää näin pieneksi. Vuonna 26 osuus oli myös 9 %. Valtio rahoittaa sekä asumisoikeusasuntojen että vuokra-asuntojen rakentamista. Ennustekaudella pudotus tapahtuu vuokra-asunnoissa. Vuosina valmistuu keskimäärin 298 valtion lainoittamaa vuokra-asuntoa vuosittain, kun vuosina valmistui 59. Merkittävä osa uusista ARA-vuokra-asunnoista on tarkoitettu erityisryhmille. Muuta Kaupungin määräämisvallassa oleville yrityksille/yhteisöille valmistuu uusia vuokraasuntoja vuosina keskimäärin 214 (3 % kaikista vuokra-asunnoista). Vuosina valmistui keskimäärin 242 (32 %). Kaupunkikonsernille valmistuu jatkossa edellä mainittujen asuntojen lisäksi erityisryhmille tarkoitettuja ryhmäkotiasuntoja. Esimerkiksi vuonna 213 niitä valmistui 84 ja vuonna 214 valmistuu 112. Opiskelija-asuntoyhteisöille valmistuu vuosina keskimäärin 254 uutta asuntoa. Vuosina valmistui keskimäärin 156. Tuotanto on vaihdellut vuosittain varsin paljon. Vuosina asuntoja on valmistunut suurimmillaan 286 ja pienimmillään 48 vuodessa. Kaupunginosista eniten rivi- ja kerrostaloasuntoja valmistuu vuonna 214 Raholaan (24), Härmälään (178), Vuorekseen (176) ja Niemenrantaan (152). ( LIITE 14)

12 VUODEN 214 RAKENTAMISKYSELYSSÄ MUKANA OLLEET YRITYKSET JA YHTEISÖT : LIITE 1 Arkta Rakennuttajat Oy Arttu Oy Asokodit /Suomen Asumisoikeus Oy Autismisäätiön kiinteistöt Oy AVAIN Asumisoikeus Oy AW-Rakennus Oy Hartela Oy ICECAPITAL REAM Oy Insinöörioppilastalo Oy JAK-Talot Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ILMARINEN Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA Kruunuasunnot Oy Keva Leike Oy Lemminkäinen Talo Oy Lujatalo Oy LähiTapiola MKN-Urakointi Oy Monikoti Oy NCC-Rakennus Oy Nuorisosäätiö OP-Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto PEAB Oy Ab Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy Pirkanmaan Mestari-rakentajat Oy Pirkanmaan Sininauha ry Pirkan Opiskelija-asunnot Oy ja Kiint. Oy Opintanner Pohjola Rakennus Oy Sisä-Suomi Rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy Rakennusliike A Virtanen Oy Rakennusliike Conrak Oy Rakennusliike K ja P Salonen Oy Rakennusliike Visura Oy Rakennustoimisto HT-Talot Oy Sato Oyj S-Asunnot Oy Skanska Talonrakennus Oy Sopimusvuorisäätiö SRV-Rakennus Oy TA-Yhtymä Oy T2H-Rakennus Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Tampereen Kaupunkilähetys ry Tampereen Kotilinnasäätiö ja Vellamonkodit Oy Tampereen Seudun opiskelija-asuntosäätiö Tampereen Vanhuspalpalveluyhdistys ry Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tampereen Vuokratalosäätiö ja Vilusen Rinne Oy VRP-Rakennuspalvelut Oy VVO-Yhtymä Oyj YH-Kodit Oy YIT-Rakennus Oy

13 ASUNTOTOIMI LIITE 2 KL VANHOJEN OSAKEASUNTOJEN TEHDYT KAUPAT TAMPEREELLA NELJÄNNESVUOSITTAIN VUOSINA ) vuoden 213 kaupat KPL ) * I II III IV VUOSINELJÄNNES * ennakkotieto sisältää noin 2/3 kaupoista keskiarvo Lähde: Tilastokeskus

14 Uudet nostetut asuntolainat koko maassa vuosina LIITE Milj. euroa Kuukausi Lähde:Suomen Pankki 212

15 ASUNTOTOIMI LIITE Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintojen vuosimuutokset Tampereella, indeksi 25=1 12,% 1,% vuosimuutos ( % ) 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% rivitalot keryksiöt kerkaksiot kerkolmiot+ Lähde: Tilastokeskus

16 ASUNTOTOIMI LIITE 5 KL Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella / m /m /m /m /m rivitaloasunnot kerrostalokaksiot kerrostaloyksiöt kerrostalokolmiot ja sitä suuremmat Lähde: Tilastokeskus

17 ASUNTOTOIMI LIITE 6 KL Myönnetyt rakennusluvat asunnoille ja aloitetut asunnot Tampereella vuosina ( uudistuotanto ja laajennukset ) Alkuvuosi ( ), yhteensä Asuntoja ( kpl ) Myönnetyt Aloitetut Loppuvuosi ( ), yhteensä Asuntoja ( kpl ) Myönnetyt Aloitetut Lähde: Tampereen kaupungin rakennusvalvonta

18 ASUNTOTOIMI LIITE 7 KL Väestön lisäys sekä uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina Keskiarvo : Väestö Asunnot ) lkm ) 3) Uudet asunnot Väestön muutos Vuodesta 1994 lähtien kotikuntalaki mahdollisti opiskelijoiden kirjautumisen opiskelupaikkakunnalle 1) Väestönkasvun ennakkotieto 2) Asuntotuotantoarvio 3) Väestösuunnite ( 4/21 ) vuosille

19 Valmistuneet / valmistuvat asunnot vuosina ASUNTOTOIMI LIITE 8 KL asuntoja ( kpl ) Tavoite / vuosi Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia asuntoja 5 Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi * ARVIO Vuosina valmistunut keskimäärin asuntoa Vuosina valmistuu keskimäärin 1 6 asuntoa Asuntojen lisäksi on valmistunut / valmistuu ryhmäkotiasuntoja: 84 kpl v 213 ja 166 v 214

20 ASUNTOTOIMI LIITE 9 KL asuntoja ( kpl ) VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT ASUINRAKENNUSTYYPIN MUKAAN VUOSINA Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 1-2 huoneiston talot rivi- ja ketjutalot kerrostalot muut Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi *ARVIO TALOTYYPPIOSUUKSIEN TAVOITE, ARVIO JA TOTEUTUMA, asuntoja keskimäärin (kpl) : Tavoite Arvio Toteutuma erillispientalo rivitalo kerrostalo

21 ASUNTOTOIMI KL LIITE 1 25 VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT HALLINTAMUODON MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia vuokra-asuntoja 5 Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Omistusasunnot Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi * ARVIO HALLINTAMUOTO-OSUUKSIEN TAVOITE, ARVIO JA TOTEUTUMA, asuntoja keskimäärin (kpl) Arvio Toteutuma Tavoite Ara- ja vastaavat kohtuuhintaiset vuokra-asunnot omistusasunnot vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot yhteensä Asuntojen lisäksi on valmistunut / valmistuu ryhmäkotiasuntoja: 84 kpl v 213 ja 166 v 214, jotka kaikki ovat vuokra-asuntoja

22 ASUNTOTOIMI KL LIITE11 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin Tampereella vuosina asuntoja ( kpl ) kerrostaloasunnot rivitaloasunnot Lähde: Asuntotoimi * ARVIO

23 ASUNTOTOIMI LIITE 12 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT RAHOITUSMUODON MUKAAN TAMPEREELLA VUOSINA % 8 % 6 % % 2 % % * 215* 216* Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO RAHOITUSOSUUDET, % Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Vuosina Vuosina

24 ASUNTOTOIMI LIITE 13 KL Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuoto-osuuksien mukaan Tampereella vuosina % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % *215 *216 * Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi *ARVIO Valtion lainoittamia vuokra-asuntoja keskimäärin (asuntoja / %) 59 / 68 % 298 / 42 % Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja keskimäärin 237 (32 %) 237 / 32 % 418 / 58 % valtion lainoittamat vuokra-asunnot sisältävät myös seuraavat ARA:n rahoitusmuodot: osaomistusasunnot väliaikaisen korkotuen asunnot

25 ASUNTOTOIMI LIITE 14 KL Vuonna 214 valmistuvat kerros- ja rivitaloasunnot kaupunginosittain KAUPUNGINOSA Rakennustyyppi kerrostalo asuntoja ( kpl ) rivitalo asuntoja ( kpl ) Hallintamuoto Omistus asuntoja ( kpl ) Vuokra asuntoja ( kpl ) Asumisoikeusasuntoja ( kpl ) 1. Rahola Härmälä Vuores Niemenranta Hervanta Atala Jokipohja Rantaperkiö Ristinarkku Muut kaupunginosat ja muut rakennustyypit YHTEENSÄ

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä 12.9.2011 2 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 LUONNOS MAL-NK 23.9.2014 HESE-KJ 2.10.2014 HSYK 14.10.2014 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 1 (48) Sisällys Esipuhe... 2 OSA I Helsingin seudun asumisen ympäristökuvaus...

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus syksy 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus syksy 2005 SISÄLTÖ Kehittämisen tulokset näkyvät 3 Asunnot Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa käy virkeänä 4 Kehyskunnissa rakennetaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 26.9.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214-215 Asuntojen ja muun talonrakentamisen aloituksia harkitaan aiempaa tarkemmin Vilkas asuntojen korjaaminen jatkuu 215 Asunto- ja kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26

Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26 Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26 Sisällys JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO-OHJELMA 2012-2016 3 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus ja lähtökohdat 3 Väestösuunnite

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2012-2013

RAKENTAMINEN 2012-2013 Rakennusalan suhdanneryhmä 28.8.2012 RAKENTAMINEN 2012-2013 määrä supistuu alueelliset erot korostuvat kustannusten nousu laantuu 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Valtiovarainministeriö Matti

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 105 (tammikuu 2008) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2010 Janne Huovari Hanna

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 PTT työpapereita 131 PTT Working Papers 131 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 Petri Mäki-Fränti Markus Lahtinen Sami Pakarinen Lauri Esala Helsinki, tammikuu 2011 PTT työpapereita 131

Lisätiedot

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI A S U M I N E N HY V I N V O I N T I TA LO U S O R I G O S S A : Ti e d o l l a j o

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2009-2010

Markkinakatsaus 2009-2010 Markkinakatsaus 9 - Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 - Sisällys 3 Nopeiden käänteiden vuosi asuntokaupassa 5 Asuntolainakysyntä kasvussa 6 Asuntokaupan rakenne ja uudet asunnot 8 Alueelliset asuntomarkkinat

Lisätiedot