ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2014-2016"

Transkriptio

1 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien arviolle Vuoden 213 kehitys Uudistuotanto 1 Vanhojen asunto-osakkeiden kauppojen lukumäärä 2 Vanhojen osakkeiden hintakehitys 2 Rakennuslupakehitys 2 Vuosien arvioon vaikuttavia muita tekijöitä Asuntotuotantotarve 3 Taloustilanteen ja rahoitusmarkkinatekijöiden vaikutus 3 Arvio vuosien asuntotuotannosta Kokonaistuotannon kehitys 3 Asuntotuotanto talotyypeittäin 4 Asuntotuotanto hallintamuodoittain 5 Senioriasuntotuotanto 7 Asuntotuotannon rahoitusmuodot 7 Muuta 8 LIITTEET TAUSTAA ARVIOLLE LIITE 1 Vuoden 214 rakentamiskyselyssä mukana olleet yritykset / yhteisöt

3 LIITE 2 Vanhojen osakeasuntojen tehdyt kaupat Tampereella neljännesvuosittain vuosina LIITE 3 Uudet nostetut asuntolainat koko maassa vuosina LIITE 4 Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintojen vuosimuutokset Tampereella vuosina LIITE 5 Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella vuosina LIITE 6 Myönnetyt rakennusluvat asunnoille ja aloitettu asuntotuotanto Tampereella vuosina LIITE 7 Väestön lisäys ja uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina ARVIO VUOSIEN UUDISTUOTANNOSTA LIITE 8 Valmistuneet / valmistuvat asunnot Tampereella vuosina LIITE 9 Valmistuneet / valmistuvat asunnot asuinrakennustyypin mukaan vuosina LIITE 1 Valmistuneet / valmistuvat asunnot hallintamuodon mukaan vuosina LIITE 11 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin vuosina LIITE 12 Valmistuneet / valmistuvat asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina LIITE 13 Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina LIITE 14 Vuonna 214 valmistuvat kerros- ja rivitaloasunnot kaupunginosittain

4 1 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA Johdanto Tampereen kaupungin asuntotoimi on vuodesta 2 lähtien tehnyt vuosittain asuntotuotantoarvion. Sen pohjana on asuntosijoittajille, rakennuttajille ja rakentajille tehtävä kysely. Tällä kertaa mukana oli 54 yritystä / yhteisöä (LIITE 1). Mukana oli kaikki viime aikoina Tampereelle rivitaloja tai sitä suurempia asuntokohteita rakentavat tai rakennuttavat yritykset. Arvion tekemisessä on käytetty lisäksi hyväksi seuraavia lähteitä, tilastoja ja aineistoja: Suomen pankki, Pellervon Taloustutkimus, arava- tai korkotukilainalla lainoitettujen tai lainoitettavaksi aiottujen kohteiden hanketietoja, rakennuslupatilastoja, kaupungin asemakaavoitusohjelmia, Tilastokeskuksen Asuntojen hinnat julkaisuja, uudisasuntojen markkinointiaineistoja. Tietoihin on lisätty arviona kyselyn ulkopuolelle pääosin jäävä erillispientalotuotanto. Taustaa vuosien arviolle Vuoden 213 kehitys Uudistuotanto Vuonna 213 asuntorakentaminen oli vilkasta Tampereella. Uusia asuntoja valmistui Vuosina on valmistunut keskimäärin asuntoa. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisessa ohjelmassa 23 Tampereelle asetettu tavoite (1 865 asuntoa) on näin saavutettu kolmena viime vuotena. Tätä kautta edelsi kuitenkin finanssikriisin jälkeiset vuodet 29 ja 21, jolloin yllettiin vain noin 1 1 asunnon valmistumiseen. Rakentamisen vilkkaus kahtena viime vuotena on näkynyt erityisesti omistusasunnoissa. Perustajaurakoituja kerros- ja rivitaloasuntoja valmistui vuonna 213 neljänneksi eniten

5 2 koko 2-luvulla (edellisenä vuonna kolmanneksi eniten). Näinä vuosina perustajaurakoitujen kerrostaloasuntojen määrä oli suuri. Sen sijaan rivitalotuotanto pysytteli vain keskimääräisellä tasolla. Vanhojen asunto-osakkeiden kauppojen lukumäärä (LIITE 2) Vanhojen osakeasuntojen kauppojen ajoittumiseen vaikutti viime vuonna maaliskuun alusta voimaan tullut varainsiirtoveron muutos. Sen seurauksena jo vuoden 212 viimeisenä neljänneksenä tehtiin Tampereella kauppoja enemmän kuin koskaan aiemmin 2-luvulla. Samoin tammi- ja helmikuu 213 olivat vilkasta kauppojen tekemisen aikaa. Maaliskuussa 213 kauppojen määrä lähes puolittui edellisvuodesta. Myös loppuvuoden osalta jäätiin kauppojen lukumäärissä selvästi edellisvuodesta. Kaikkiaan Tampereella tehtiin käytettyjen asunto-osakkeiden kauppoja noin 15 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pienten asuntojen kaupankäynti putosi hieman vähemmän kuin suurien asuntojen. Muutoksen taustalla on erityisesti kotitalouksien tulevaisuuden näkymien epävarmuuden lisääntyminen ja pankkien luotonannon kiristyminen. Uusia asuntolainoja myönnettiinkin koko maassa 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (LIITE 3). Vuoden 213 joulukuussa ensimmäisen kerran viiteentoista vuoteen asuntolainakanta ei enää kasvanut edellisestä kuukaudesta. Vanhojen osakkeiden hintakehitys LIITE 4 ja 5) Vanhojen osakeasuntojen hintakehitys kuvaa osaltaan vallitsevaa markkinatilannetta. Samalla se kertoo myös rakentajille uusien kohteiden aloittamismahdollisuuksista. Vuoden 213 viimeisenä neljänneksenä rivitaloasuntojen hinnat laskivat,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kerrostaloasunnoissa vastaavana ajanjaksona oli kolmioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa nousua,1 %, kaksioissa nousua oli 3,3 % ja yksiöissä nousua oli 3,9 %. Rivitaloasunnon nimellishinta oli vuoden 213 viimeisellä neljänneksellä samalla tasolla, kuin se oli vuoden 21 kolmantena neljänneksenä. Vastaavasti kerrostalokolmion ja sitä suurempien asuntojen nimellishinta oli vuoden 211 ensimmäisen neljänneksen tasolla. Sen sijaan kerrostaloyksiöt olivat vuoden 213 viimeisellä neljänneksellä 8 % kalliimpia kuin vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä. Kerrostalokaksiot olivat vastaavana aikana nousseet 5,9 %. Vuoden 213 viimeisellä neljänneksellä rivitaloasunnon keskimääräinen neliöhinta oli 2 39 /m2, kerrostaloyksiön /m2, kerrostalokaksion /m2 ja kerrostalokolmion ja sitä suurempien asuntojen /m2. Rakennuslupakehitys (LIITE 6) Myös vuoden 213 rakennuslupatilastot osoittavat asuntorakentamisen hiipumisen. Vuonna 213 lupia myönnettiin vähiten 2-luvulla (1 3 asuntoa). Aloituksia oli puolestaan neljänneksi vähiten 2-luvulla (1 364). Erityisesti vuoden jälkipuoliskolla myönnettiin lupia määrällisesti poikkeuksellisen vähän. Rivitaloasunnoissa oli suurin pudotus niin aloituksissa kuin myönnetyissä luvissakin. Rivitaloissa aloitettiin 63 asunnon rakentaminen vuonna 213, kun edellisenä vuonna aloitettiin 23 asuntoa.

6 3 Vuosien arvioon vaikuttavia muita tekijöitä Asuntotuotantotarve (LIITE 7) Tampereella väkiluvun kasvu ja asuntotuotannon kehitys ovat kulkeneet rinnakkain. Asuntotuotannon tarpeeseen vaikuttaa väestönkasvun lisäksi väljyyden kasvu, väestörakenteen muutos, nuorten itsenäistyminen sekä asuntojen poistuman ja varauman lisäys. Lähiajan tarpeeseen vaikuttaa Tampereella myös vuosien 29 ja 21 alhainen tuotanto. Myös ennakoitua suurempi väestönkasvu vuonna 212 ja varsinkin vuonna 213 (väestönkasvun ennakkotieto 3 25 asukasta) nostaa osaltaan uusien asuntojen tarvetta. Asuntotuotannon tulisi näin ylittää selvästi pitkän ajan vuotuinen tarve (1 865 asuntoa). Laskennallisesti vajausta on noin 2 asuntoa. Kotitalouksien asumistarpeiden ja toiveiden realisoituminen on kuitenkin viime kädessä kiinni taloustilanteesta ja rahoitusmarkkinatekijöistä. Taloustilanteen ja rahoitusmarkkinatekijöiden vaikutus arvioon Suomen bruttokansantuote väheni viime vuonna ennakkotietojen mukaan 1,4 %. Myös vuonna 212 kansantuote väheni 1, %. Vuonna 214 kasvu tulee olemaan hyvin vaatimatonta. Vasta vuonna 215 päästäneen hieman parempaan kasvuun viennin elpymisen myötä. Tampereella työttömyys oli suurinta, kuin kertaakaan aiemmin 2-luvulla. Vuoden 213 lopussa Tampereella oli työttömiä työvoimasta 17,1 %. Koko maassa oli työttömiä 12,6 %. Palkansaajien nimellisansiot kasvoivat vuoden viimeisenä neljänneksenä 1,8 % edellisen vuoden vastaavan verrattuna. Reaaliansiot kasvoivat tänä aikana,4 %. Myös edellisenä vuonna ansioiden reaalikasvu oli vaatimatonta. Myöskin jatkossa kotitalouksien ostovoiman kehitys on hyvin vaatimatonta. Näin taloustilanne tulee vaikuttamaan omistusasuntojen tuotantoon vuosina Enää ei ylletä vuosien tasoon. Uusien nostettujen asuntolainojen korko oli viime vuonna noin 2 prosenttia. Tähän ei ole lähiaikoina odotettavissa suuria muutoksia. Asuntolainojen korko on näin edelleen alhainen, mikä vaikuttaa positiivisesti asuntokauppaan. Asuntolainojen saatavuus kiristyi viime vuonna. Jatkossa nähdään minkälaisiksi kehittyvät ensiasunnon ostajilta vaadittavat omarahoitusosuudet. ARVIO VUOSIEN ASUNTOTUOTANNOSTA Kokonaistuotannon kehitys (LIITE 8) Asuntotuotannon määrällinen tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa vuosien keskimääräiseksi tuotantotavoitteeksi Tampereelle asuntoa. Ohjelmakauden

7 4 lähtökohtana oli, että Tampereella varaudutaan 45 5 asukkaan väestökasvuun. Tämä merkitsee asukkaan vuotuista kasvua. Vuosien tuotantoarvio Vuosien asuntotuotannon arvioidaan olevan keskimäärin 1 6 asuntoa vuodessa. Lähiajan asuntorakentaminen ei näin yllä pitkän ajan tavoitteeseen. Vuonna 214 valmistuu 1 3 asuntoa, vuonna 215 tuotanto nousisi 17 asuntoon ja vuonna 216 valmistuisi 1 8 asuntoa. Asuntopoliittisen ohjelmakauden kuutena ensimmäisenä vuonna valmistui keskimäärin asuntoa. Tähän ajanjaksoon osui vuoden 28 finanssikriisi, joka pudotti asuntotuotannon poikkeuksellisen alhaiseksi. Vuonna 29 valmistui 1 19 ja seuraavana vuonna 1 97 asuntoa. Asuntotuotanto talotyypeittäin (LIITE 9) Kerrostalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 23 laadittaessa nähtiin tärkeäksi, että Tampereen kaupungin asuntotuotannossa tulisi nostaa rivi- ja erillispientaloasuntojen määrää. Tämän nähtiin edistävän Tampereen väestönkasvun osuuden korotusta kaupunkiseudun väestön kokonaiskasvussa. Ohjelma asettaa kerrostaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 6 % (1 119 asuntoa). Vuosien tuotantoarvio Seuraavien kolmen vuoden aikana valmistuu keskimäärin vuosittain kerrostaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 78 %. Kerrostalojen osalta tavoite ylitetään niin määrän kuin osuudenkin osalta. Tuotanto on näin jatkossakin yhtä kerrostalovaltaista kuin se on ollut ohjelmakauden kuutena ensimmäisenäkin vuonna (1 227 asuntoa, 78 %). Rivitalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa rivitaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 25 %. Vuosittain pitäisi valmistua 466 asuntoa rivi- ja ketjutaloihin. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuonna 199, jolloin valmistui 554 rivitaloasuntoa. Vuosien tuotantoarvio Arviointikaudella valmistuu vuosittain keskimäärin 124 rivitaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 8 %. Rivitaloasuntojen osuus vuosien tuotannosta oli 9 % (

8 5 keskimäärin 137 asuntoa). Uudet rivitaloasunnot ovat Tampereella pääosin omistusasuntoja. Esimerkiksi vuonna 213 valmistuneista rivitaloasunnosta 91 % oli omistusasuntoja. Omistusasuntojen tuotantomääriin vaikuttaa kulloinenkin taloudellinen suhdannetilanne. Tampereella tehdään tarkistuksia asuntojen talotyyppijakautuman tavoitteeseen kesällä 214 asuntopoliittisten linjausten yhteydessä. Rivitalotuotannon osuutta tullaan laskemaan. Lähtökohtana tälle on, että koko maassakin rivitalotuotannon osuus on laskenut. Vuosina rivitaloasuntojen osuus valmistuneista asunnoista oli 29 %. Vuosina osuus oli enää 14 %. Maamme kuudessa suurimmassa kaupungissa vuosien tuotannosta rivitaloasuntojen osuus on ollut suurin Turussa 16 % ja pienin Helsingissä 7 %. Espoossa osuus oli 11% ja Vantaalla 13 %. Erillispientalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa erillispientaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 15 %. Vuosittain pitäisi valmistua 28 omakoti- ja paritaloasuntoa. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuosina Vuosien tuotantoarvio Arviointikauden erillispientaloasuntotuotanto on keskimäärin 194 asuntoa vuodessa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 12 %. Ohjelmakauden kuutena ensimmäisenä vuotena on valmistunut keskimäärin 177 erillispientaloasuntoa (11 %). Tampereen kaupunkirakenne- ja ympäristösuunnitelman tavoitteena on, että kaupunki luovuttaisi vuosittain keskimäärin 1 omakotitonttia. Tämä osaltaan edesauttaa tavoitteen saavuttamista. Asuntotuotanto hallintamuodoittain (LIITE 1) Asuntotuotannon hallintamuotojakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa omistusasuntojen tavoitteeksi koko ohjelmakaudella Tampereella 55 % (1 25 asuntoa vuodessa). ARAvuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tavoite on 3 % (56). Vastaavilla kohtuuhintaisilla vuokra-asunnoilla tarkoitetaan kaupungin omien asuntoyhteisöjen vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa. Muiden hallintamuotojen osuustavoitteena on 15 % (28). Muut ryhmä sisältää muiden kuin kaupungin omien asuntoyhteisöjen vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot, osaomistusasunnot ynnä muut. Vuokra-asuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio

9 6 Arviointikaudella valmistuu vuokra-asuntoja vuosittain keskimäärin 717 ja niiden osuus on 45 % koko asuntotuotannosta. Vuosina valmistui keskimäärin 746 vuokraasuntoa (47%). ARA-vuokra-asunnot ARA-vuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuus on kaikista valmistuvista asunnoista 22 % (348 asuntoa vuosittain) ja alittaa näin asuntopoliittisen ohjelman tavoitteen. Ohjelmakauden kuutena ensimmäisenä vuotena tavoitteeseen yllettiin sekä määrällisesti (565 asuntoa) että suhteellisesti (36%). Tämä johtuu siitä, että vuoden 28 finanssikriisin jälkeen valtio lähti elvyttämään vuokra-asuntotuotantoa väliaikaisella korkotukilainalla. Tampereelle valmistui tällä tuotantotuella vuosina yhteensä 789 vuokra-asuntoa. Syyskuussa 213 valtio lähetti lausuntokierrokselle esityksen uudesta lyhyestä korkotukimallista, jolla oli tarkoitus lisätä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Vuokraasuntojen tuottajat eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä esityksen sisältöön ja tällä hetkellä valmistellaan uutta esitystä. Mikäli uusikaan esitys ei ole selvästi aiempaa parempi eikä myöskään pitkän korkotukilainan ehtoihin saada muutoksia, Tampereella ei tulla jatkossakaan yltämään ARA-vuokra-asuntojen tuotantotavoitteeseen. Riittävän hyvillä lainaehdoilla luodaan edellytyksiä sille, että muutkin kuin kaupungin omat asuntoyhteisöt ovat valmiita tuottamaan tavallisia ARA-vuokra-asuntoja. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Käsite sisältää kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot sijoittajasta riippumatta. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuus vuosina valmistuvista kaikista asunnoista on 26 % (418 asuntoa vuosittain), kun se on ollut 15 % vuosina Vuonna 213 valmistui Tampereelle ennätysmäärä uusia vaparahoitteisia vuokra-asuntoja (633). Aiempi huippu oli vuonna 27 (337). Sysäyksen kasvulle antoi erilaisten rahastojen perustaminen, joista jotkin mahdollistavat pienellä alkupanoksella pääsyn mukaan kiinteistösijoittamiseen. Asuntosijoittamisesta kiinnostuneille löytyy runsaasti vaihtoehtoja. Rahastojen ostokohteet keskittyvävät kasvukeskuspaikkakunnille. Vilkas vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tuotanto osoittaa, että Tampereella on kova vuokra-asuntojen kysyntä. Vapaarahoitteinen vuokraasuntotuotanto kompensoi osaltaan ARA-tuotannon vähenemistä ja auttaa pitämään vuokra-asuntotilanteen kohtuullisena. Tällä hetkellä, kun korot ovat suhteellisen alhaalla ja pääomille on vaikea saada korkeaa suhteellisen turvallista tuottoa, asuntosijoittaminen kiinnostaa. Samaan aikaan omistusasuntotuotanto on vaikeuksissa, joten houkuttelevia sijoituskohteita on tarjolla paljon. Millä volyymilla asuntosijoittaminen jatkuu, kun taloustilanne normalisoituu, nähdään jatkossa. Asumisoikeusasuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 81 asumisoikeusasuntoa ja niiden osuus uudisasuntotuotannosta on 5 %. Vuosina valmistui keskimäärin 55 (4 %)

10 7 asumisoikeusasuntoa. Tuotanto oli voimakkaimmillaan 2-luvun alussa. Tämän jälkeen niitä on valmistunut 1-2 kohdetta vuosittain, aina ei sitäkään. Vuonna 213 ja 211 ei valmistunut yhtään asumisoikeusasuntoa. Tässäkin vaikuttaa osittain ARA-lainaehtojen kilpailukyvyttömyys matalan korkotason vallitessa. Kaikki Tampereella valmistuneet asumisoikeusasunnot ovat olleet ja ovat arviointikaudellakin ARA-rahoitteisia. Omistusasuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 82 omistusasuntoa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 5 %. Tavoite on 55 % (1 25). Määrän osalta tavoitteeseen ei ylletä. Ohjelmakauden kuutena ensimmäisenä vuonna valmistui keskimäärin 782 omistusasuntoa (49 %). Myytäviä kerros- ja rivitaloasuntoja valmistuu tänä vuonna 522, joka on 4 % viimevuotista vähemmän. Vuonna 215 valmistuisi 579 (LIITE 11). Vuonna 212 valmistui gryndausasuntoja 941, joka oli kolmanneksi eniten koko 2 luvulla ja viime vuonna 863 (neljänneksi eniten). Nykyinen taloustilanne ja tulevaisuuden epävarmuus hillitsee edelleen kotitalouksien lainanottohalukkuutta. Erillispientalopuolella tonttien vähäinen tarjonta rajoittaa tavoitteeseen pääsemistä. Senioriasuntotuotanto Senioriasunnoille ei ole yleistä vakiintunutta määritelmää. Senioriasunnoilla tarkoitetaan yleensä yli 55-vuotiaille tarkoitettuja asuntoja. Niiden suunnittelussa on otettu huomioon ikääntyvien erityistarpeet. Tämä asuntotuotantoarvio perustuu tehtävään kyselyyn. Kyselyn lomakkeessa on kohta, jossa tiedustellaan, ovatko asunnot senioriasuntoja. Jos vastaaja täyttää tämän kohdan, kohde lasketaan senioriasuntokohteeksi. Asuntotoimen tekemän arvion mukaan Tampereella oli vuoden 213 lopussa 3 3 senioriasuntoa. Näistä omistusasuntoja oli 916, vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja 69. Vuosien tuotantoarvio Senioriasuntoja valmistuu tänä vuonna 97. Ne ovat kaikki vuokra-asuntoja. Seuraavina kahtena vuotena valmistuu yhteensä 323 senioriasuntoa. Näistä vuokra-asuntoja on 2 ja omistusasuntoja 123. Asuntotuotannon rahoitusmuodot (LIITTEET 12 ja 13) Vuosien tuotantoarvio Valtion tukeman tuotannon osuus ennustekaudella tulee tämänhetkisten näkymien valossa olemaan keskimäärin 24 % (379 asuntoa). Vuosina se oli 36 % (565). Vuosien

11 korkeaan tasoon vaikutti valtion finanssikriisissä tekemät väliaikaiset elvytystoimenpiteet asuntorakentamisen ylläpitämiseksi. Suurimmillaan valtion lainoittamien asuntojen osuus oli Tampereella 72 % vuonna 21. Vuonna 213 erityistoimenpiteitä ei enää ollut ja valtion lainoituksella valmistui 9 % kaikista asunnoista. Tämä on toinen kerta 2-luvulla, kun osuus jää näin pieneksi. Vuonna 26 osuus oli myös 9 %. Valtio rahoittaa sekä asumisoikeusasuntojen että vuokra-asuntojen rakentamista. Ennustekaudella pudotus tapahtuu vuokra-asunnoissa. Vuosina valmistuu keskimäärin 298 valtion lainoittamaa vuokra-asuntoa vuosittain, kun vuosina valmistui 59. Merkittävä osa uusista ARA-vuokra-asunnoista on tarkoitettu erityisryhmille. Muuta Kaupungin määräämisvallassa oleville yrityksille/yhteisöille valmistuu uusia vuokraasuntoja vuosina keskimäärin 214 (3 % kaikista vuokra-asunnoista). Vuosina valmistui keskimäärin 242 (32 %). Kaupunkikonsernille valmistuu jatkossa edellä mainittujen asuntojen lisäksi erityisryhmille tarkoitettuja ryhmäkotiasuntoja. Esimerkiksi vuonna 213 niitä valmistui 84 ja vuonna 214 valmistuu 112. Opiskelija-asuntoyhteisöille valmistuu vuosina keskimäärin 254 uutta asuntoa. Vuosina valmistui keskimäärin 156. Tuotanto on vaihdellut vuosittain varsin paljon. Vuosina asuntoja on valmistunut suurimmillaan 286 ja pienimmillään 48 vuodessa. Kaupunginosista eniten rivi- ja kerrostaloasuntoja valmistuu vuonna 214 Raholaan (24), Härmälään (178), Vuorekseen (176) ja Niemenrantaan (152). ( LIITE 14)

12 VUODEN 214 RAKENTAMISKYSELYSSÄ MUKANA OLLEET YRITYKSET JA YHTEISÖT : LIITE 1 Arkta Rakennuttajat Oy Arttu Oy Asokodit /Suomen Asumisoikeus Oy Autismisäätiön kiinteistöt Oy AVAIN Asumisoikeus Oy AW-Rakennus Oy Hartela Oy ICECAPITAL REAM Oy Insinöörioppilastalo Oy JAK-Talot Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ILMARINEN Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA Kruunuasunnot Oy Keva Leike Oy Lemminkäinen Talo Oy Lujatalo Oy LähiTapiola MKN-Urakointi Oy Monikoti Oy NCC-Rakennus Oy Nuorisosäätiö OP-Vuokratuotto erikoissijoitusrahasto PEAB Oy Ab Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy Pirkanmaan Mestari-rakentajat Oy Pirkanmaan Sininauha ry Pirkan Opiskelija-asunnot Oy ja Kiint. Oy Opintanner Pohjola Rakennus Oy Sisä-Suomi Rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy Rakennusliike A Virtanen Oy Rakennusliike Conrak Oy Rakennusliike K ja P Salonen Oy Rakennusliike Visura Oy Rakennustoimisto HT-Talot Oy Sato Oyj S-Asunnot Oy Skanska Talonrakennus Oy Sopimusvuorisäätiö SRV-Rakennus Oy TA-Yhtymä Oy T2H-Rakennus Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Tampereen Kaupunkilähetys ry Tampereen Kotilinnasäätiö ja Vellamonkodit Oy Tampereen Seudun opiskelija-asuntosäätiö Tampereen Vanhuspalpalveluyhdistys ry Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tampereen Vuokratalosäätiö ja Vilusen Rinne Oy VRP-Rakennuspalvelut Oy VVO-Yhtymä Oyj YH-Kodit Oy YIT-Rakennus Oy

13 ASUNTOTOIMI LIITE 2 KL VANHOJEN OSAKEASUNTOJEN TEHDYT KAUPAT TAMPEREELLA NELJÄNNESVUOSITTAIN VUOSINA ) vuoden 213 kaupat KPL ) * I II III IV VUOSINELJÄNNES * ennakkotieto sisältää noin 2/3 kaupoista keskiarvo Lähde: Tilastokeskus

14 Uudet nostetut asuntolainat koko maassa vuosina LIITE Milj. euroa Kuukausi Lähde:Suomen Pankki 212

15 ASUNTOTOIMI LIITE Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintojen vuosimuutokset Tampereella, indeksi 25=1 12,% 1,% vuosimuutos ( % ) 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% rivitalot keryksiöt kerkaksiot kerkolmiot+ Lähde: Tilastokeskus

16 ASUNTOTOIMI LIITE 5 KL Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella / m /m /m /m /m rivitaloasunnot kerrostalokaksiot kerrostaloyksiöt kerrostalokolmiot ja sitä suuremmat Lähde: Tilastokeskus

17 ASUNTOTOIMI LIITE 6 KL Myönnetyt rakennusluvat asunnoille ja aloitetut asunnot Tampereella vuosina ( uudistuotanto ja laajennukset ) Alkuvuosi ( ), yhteensä Asuntoja ( kpl ) Myönnetyt Aloitetut Loppuvuosi ( ), yhteensä Asuntoja ( kpl ) Myönnetyt Aloitetut Lähde: Tampereen kaupungin rakennusvalvonta

18 ASUNTOTOIMI LIITE 7 KL Väestön lisäys sekä uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina Keskiarvo : Väestö Asunnot ) lkm ) 3) Uudet asunnot Väestön muutos Vuodesta 1994 lähtien kotikuntalaki mahdollisti opiskelijoiden kirjautumisen opiskelupaikkakunnalle 1) Väestönkasvun ennakkotieto 2) Asuntotuotantoarvio 3) Väestösuunnite ( 4/21 ) vuosille

19 Valmistuneet / valmistuvat asunnot vuosina ASUNTOTOIMI LIITE 8 KL asuntoja ( kpl ) Tavoite / vuosi Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia asuntoja 5 Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi * ARVIO Vuosina valmistunut keskimäärin asuntoa Vuosina valmistuu keskimäärin 1 6 asuntoa Asuntojen lisäksi on valmistunut / valmistuu ryhmäkotiasuntoja: 84 kpl v 213 ja 166 v 214

20 ASUNTOTOIMI LIITE 9 KL asuntoja ( kpl ) VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT ASUINRAKENNUSTYYPIN MUKAAN VUOSINA Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 1-2 huoneiston talot rivi- ja ketjutalot kerrostalot muut Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi *ARVIO TALOTYYPPIOSUUKSIEN TAVOITE, ARVIO JA TOTEUTUMA, asuntoja keskimäärin (kpl) : Tavoite Arvio Toteutuma erillispientalo rivitalo kerrostalo

21 ASUNTOTOIMI KL LIITE 1 25 VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT HALLINTAMUODON MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia vuokra-asuntoja 5 Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Omistusasunnot Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi * ARVIO HALLINTAMUOTO-OSUUKSIEN TAVOITE, ARVIO JA TOTEUTUMA, asuntoja keskimäärin (kpl) Arvio Toteutuma Tavoite Ara- ja vastaavat kohtuuhintaiset vuokra-asunnot omistusasunnot vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot yhteensä Asuntojen lisäksi on valmistunut / valmistuu ryhmäkotiasuntoja: 84 kpl v 213 ja 166 v 214, jotka kaikki ovat vuokra-asuntoja

22 ASUNTOTOIMI KL LIITE11 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin Tampereella vuosina asuntoja ( kpl ) kerrostaloasunnot rivitaloasunnot Lähde: Asuntotoimi * ARVIO

23 ASUNTOTOIMI LIITE 12 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT RAHOITUSMUODON MUKAAN TAMPEREELLA VUOSINA % 8 % 6 % % 2 % % * 215* 216* Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO RAHOITUSOSUUDET, % Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Vuosina Vuosina

24 ASUNTOTOIMI LIITE 13 KL Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuoto-osuuksien mukaan Tampereella vuosina % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % *215 *216 * Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi *ARVIO Valtion lainoittamia vuokra-asuntoja keskimäärin (asuntoja / %) 59 / 68 % 298 / 42 % Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja keskimäärin 237 (32 %) 237 / 32 % 418 / 58 % valtion lainoittamat vuokra-asunnot sisältävät myös seuraavat ARA:n rahoitusmuodot: osaomistusasunnot väliaikaisen korkotuen asunnot

25 ASUNTOTOIMI LIITE 14 KL Vuonna 214 valmistuvat kerros- ja rivitaloasunnot kaupunginosittain KAUPUNGINOSA Rakennustyyppi kerrostalo asuntoja ( kpl ) rivitalo asuntoja ( kpl ) Hallintamuoto Omistus asuntoja ( kpl ) Vuokra asuntoja ( kpl ) Asumisoikeusasuntoja ( kpl ) 1. Rahola Härmälä Vuores Niemenranta Hervanta Atala Jokipohja Rantaperkiö Ristinarkku Muut kaupunginosat ja muut rakennustyypit YHTEENSÄ

MONISTEITA 1 / 2013 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2013-2015

MONISTEITA 1 / 2013 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2013-2015 MONISTEITA 1 / 213 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 213-215 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 22.2.213 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina 213-215 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien

Lisätiedot

MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013

MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013 MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 15.2.2011 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina 2011-2013 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 Tampereen kaupunki asuntotoimi KAUPUNKIKEHITYSRYHMÄ Asuntotoimi http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tutkimukset-ja-julkaisut/julkaisut.html

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely kesäkuu 2019

Asuntotuotantokysely kesäkuu 2019 Asuntotuotantokysely kesäkuu 2019 28.6.2019 Asuntotuotantokysely 2/2019 2 (3) Asuntotuotantokysely Rakennusteollisuus RT:n asuntotuotantokysely lähetetään Talonrakennusteollisuus ry:n jäsenille. Kysely

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 79 802 k-m 2 915 asuntoa toimitilarakentaminen 28 802

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely. Syksy

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely. Syksy Asuntotuotantokysely Syksy 15.10. 1. Yleiskuva positiivinen Arviot vapaarahoitteisen omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen tämänvuotisista aloituksista ovat laskeneet hieman viime kyselyistä. Aloitusten

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvitys 3/2010 ARA-tuotanto 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 14.3.2010 ARA-tuotanto kääntyi kasvuun Asuntorakentaminen

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely

Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely Rakennusteollisuus RT Asuntotuotantokysely Kesä 2019 1. Yleiskuva Arviot vapaarahoitteisen asuntotuotannon tämänvuotisista aloituksista ovat nousseet viime kyselyistä. Syynä tähän on sijoittajakysynnän

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2018

TILASTOKATSAUS 4:2018 TILASTOKATSAUS 4:2018 8.3.2018 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2017 1 Vantaalle rakennettiin vuonna 2017 uutta kerrosalaa 349 590 kerrosneliömetriä, josta asuinrakennuksiin valmistui 234 712 k-m 2 (67 %).

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2018

Asuntotuotantokysely 2/2018 Asuntotuotantokysely 2/ Sami Pakarinen Kesäkuu Kesäkuun asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti vuodessa. Kyselyn

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Eija Rauniomaa Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 57 699 k-m 2

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Asuntomarkkinat tilastojen valossa

Asuntomarkkinat tilastojen valossa 1 (9) Vastaanottaja Eduskunta Valtiovarainvaliokunta/Asunto-ja ympäristöjaosto PL 10 vav@eduskunta.fi Viite Asia Lausuntopyyntö Asuntomarkkinat tilastojen valossa Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan asunto-ja

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät. XLIII Rakennuskonepäivät Viking Line, M/S Gabriella Sami Pakarinen

Rakennusalan suhdannenäkymät. XLIII Rakennuskonepäivät Viking Line, M/S Gabriella Sami Pakarinen Rakennusalan suhdannenäkymät XLIII Rakennuskonepäivät Viking Line, M/S Gabriella 1.11.2018 Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailmantalous jatkaa kasvuaan, kauppasota ja kiristyvä rahapolitiikka

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 45 231 k-m 2 496

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2018 Rakennusteollisuus RT ry 2.10.2018 Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen Maailman ja Suomen talous Maailmantalous jatkaa kasvuaan, kauppasota ja

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Jätkäsaari Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 56 635 k-m 2 577

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän toimivuus. Tomi Henriksson, asumisasioiden päällikkö Ympäristövaliokunta

Asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän toimivuus. Tomi Henriksson, asumisasioiden päällikkö Ympäristövaliokunta Asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän toimivuus Tomi Henriksson, asumisasioiden päällikkö Ympäristövaliokunta 7.2.2019 Asuntotuotannon rakenne 2018 Yhteensä Kerrostalot Rivitalot Erillispientalot Valmistuneet

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 211 Rakentaminen Helsingissä vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 98 15 k-m 2 1 25 asuntoa toimitilarakentaminen 25 712

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 4/2005 Ari Laine 28.2.2005 Aratuotanto vuonna 2004 Vuonna 2004 aloitettiin arvioiden mukaan koko asuntotuotannossa yhteensä 31 000-32 000 uuden asunnon

Lisätiedot

Asumisen korkotukilainsäädännön uudistaminen

Asumisen korkotukilainsäädännön uudistaminen Asumisen korkotukilainsäädännön uudistaminen Ympäristövaliokunta 22.3.2018 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Vantaan kaupunki Kiinteistöt ja asuminen Vantaalla rakennetaan ratojen varteen Koko Vantaa:

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät

Rakennusalan suhdannenäkymät Rakennusalan suhdannenäkymät Bo Salmén Bo Salmén 9.5.2012 1 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus, RT 2 3 Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 34 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 99 343 k-m 2 1 174 asuntoa toimitilarakentaminen 15 261

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 6 2013 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 829 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 970 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 336

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2018

Asuntotuotantokysely 3/2018 Asuntotuotantokysely 3/ Sami Pakarinen Lokakuu Lokakuun asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti vuodessa. Kyselyn

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 22 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 toisella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 125 871 k-m 2 1 610 asuntoa toimitilarakentaminen 45 698

Lisätiedot

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 2/2009 ARA tuotanto 2008 Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 212 Rakentaminen Helsingissä 211 sekä rakentamisen aikasarjoja Asuinrakentaminen jatkui Helsingissä vuonna 211 edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 8.11.2016 OPn Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat ja vuokrat 3. Asuntolainojen korot ja lainakannan kehitys 4. Asuntotuotanto

Lisätiedot

ARA tuotanto vuonna 2007

ARA tuotanto vuonna 2007 ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 1/2008 ARA tuotanto vuonna 2007 28.2.2008 ARA tuotanto vuonna 2007 Vuonna 2007 aloitettiin arvioiden mukaan koko

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2017 Irja Henriksson 7..8 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 7 Vuonna 7 Lahteen valmistui 3 rakennusta ja 78 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski kolme prosenttia ja asuntotuotanto puolisen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 Pirkanmaan rakennuspäivä 2.11.2009, Tampere Markku Riihimäki VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus 3.11.2010 2 BAROMETRIN RAHOITTAJAT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

Sami Pakarinen Lokakuu (7)

Sami Pakarinen Lokakuu (7) Sami Pakarinen Lokakuu 2017 1 (7) 2 (7) Lokakuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa uusi ennätys, etenkin pääkaupunkiseutu kärsii tonttipulasta RT:n asuntotuotantokysely

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Selvitys 3/2018 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa 2016 2017 Normaaleja ARA-vuokra-asuntoja eniten vuosina 2016 2017 rakennuttaneet omistajayhteisöt Sisällys 1 Selvityksen aineisto...

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola Puh Selvitys 2/2012. ARA-tuotanto

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola Puh Selvitys 2/2012. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 0400 996 067 Selvitys 2/2012 ARA-tuotanto 2011 23.2.2012 1. Elvytyksen päättyminen puolitti ARA-tuotannon Vuonna 2011 aloitettiin 6 700 ARA-asunnon rakentaminen.

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 3/2006 2.2.2006 Aratuotanto vuonna Vuonna aloitettiin arvioiden mukaan koko asuntotuotannossa yhteensä 33 000-34 000 uuden asunnon rakentaminen.

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 38 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 684 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 787 ja rivitaloasunnoissa 3 326 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Keskivuokra 14,27 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,42 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen

Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Maankäyttö, asuminen ja rakentaminen Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Tekninen ja ympäristötoimi, Kaupunkisuunnittelukeskus ja Asuntoyksikkö Lähde: Trimble

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Asuntopolitiikan linjaukset

Asuntopolitiikan linjaukset Asuntopolitiikan linjaukset 2015 2017 Tampereen kaupunki Kaukojory 20.5.2015 Kohajory 26.5.2015 Kaupungin jory 29.5.2015 Khsuko 8.6.2015 Kaukojory 20.5.2015 Kohajory 26.5.2015 Kaupungin jory 29.5.2015

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 808 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 969 ja rivitaloasunnoissa 3 246 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Rakentaminen Suomessa

Rakentaminen Suomessa Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy 2017 4.10.2017 Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus Itä Suomi Rakentaminen Suomessa 1 Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna arviolta 4 prosentin

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Sisältö Sijoitusstrategia Keskeiset tulosajurit Toimintaympäristö 4/2/2014 3 Sijoitusstrategia 4/2/2014 4 Rahaston

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne jatkuu yhä heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Rakentaminen sinnittelee yhä Ensi vuodesta tulee vaikeampi. Pääekonomisti Jouni Vihmo

Rakentaminen sinnittelee yhä Ensi vuodesta tulee vaikeampi. Pääekonomisti Jouni Vihmo Rakentaminen sinnittelee yhä Ensi vuodesta tulee vaikeampi Pääekonomisti Jouni Vihmo 15.10.2019 Joka viides suomalainen työllistyy uuden rakentamisesta tai olemassa olevan kiinteistön hoidosta Kaikkien

Lisätiedot