Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille"

Transkriptio

1 ISSN Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

2 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA teki marraskuussa 2008 kyselyn viidelle yleishyödylliselle yhteisölle vuokra-asuntotilanteesta 22 kaupungissa. Yhteisöt ovat SATO, VVO, TA-Yhtymä, Avara sekä YH-Länsi. Mukana kyselyssä ovat suurimmat kaupungit ja maakuntien pääkaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Porvoo, Hämeenlinna, Pori, Lahti, Kouvola, Kotka, Lappeenranta, Mikkeli, Joensuu, Kajaani, Seinäjoki, Kokkola, Vaasa ja Rovaniemi. Kysely koski arava- ja korkotukivuokra-asuntojen (ns. ARA-vuokra-asunnot) sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokratasoa, asuntojen käyttöastetta ja asukasvaihtuvuutta. Kaikki yhteisöt vastasivat kyselyyn. Vertailutietoina on käytetty Tilastokeskuksen vuokratilastoja sekä pääkaupunkiseudun kuntien omaa vuokra-asuntotilanteen seurantaa. ARA on tehnyt vastaavansisältöiset kyselyt myös neljänä edellisenä vuotena eli vuosina Kyselyvastauksista tehdyt selvitykset löytyvät ARAn verkkosivuilta > Tilastot > ARAn selvitykset. Vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista kysyttiin nyt toista kertaa, aikaisempien vuosien kyselyt ovat koskeneet vain ARA-vuokra-asuntoja. Yleishyödyllisten omistamassa vuokra-asuntokannassa tapahtuu koko ajan muutoksia, kuten omistajavaihdoksia ja aravarajoituksista vapautumista. Näin eri vuosien kyselyt eivät koske täysin samaa asuntokantaa eri paikkakunnilla. Tämä vähentää jonkin verran tietojen vertailtavuutta eri vuosina. Esimerkiksi vuokratason muutoksia ei voi luotettavasti tarkastella tämän aineiston perusteella. Vuokrien kehityksestä saa tietoa Tilastokeskuksen vuokratilastosta, joka kuitenkin koskee vain pientä joukkoa kuntia. Asunnonhakijat yleishyödyllisten vuokra-asuntoihin vähentyneet Vuoden 2008 kyselyn piirissä oleva 22 kaupungin aravavuokra-asuntokanta on yli asuntoa, korkotukivuokra-asuntokanta noin asuntoa ja vapaarahoitteinen vuokra-asuntokanta yli asuntoa. Kyselyajankohtana näihin asuntoihin oli noin hakijaa, joista yli puolet (n. 53 %) oli yhden henkilön talouksia. Hakijoita oli selvästi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.(liite 1) Talouden käänne ei ole lisännyt yleishyödyllisten vuokra-asuntoihin hakeneiden määrää, vaan päinvastoin hiljentänyt myös vuokra-asuntomarkkinoita. Lähes olematon vuokra-asuntotuotanto on suurelta osalta vaikuttanut hakemusten vähenemiseen. Kun uusia vuokra-asuntoja ei ole tullut markkinoille, ovat hakemuksetkin vähentyneet. Yleishyödylliset vuokranantajat ovat myös lyhentäneet hakemusten voimassaoloaikaa, mikä on tilastollisesti pienentänyt hakijoiden määrää. Esimerkiksi SATO:lla hakemukset ovat voimassa vain 1 kk. Pienten, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu. Vuokra-asuntojen hakijoissa on paljon pienituloisia, ja monet haluavat vaihtaa pienempään ja halvempaan asuntoon. Osalla hakijoista on luottotiedoissa merkintöjä. Näiden hakijoiden osuus on kasvamassa. Hakijoissa on myös ylivelkaantuneita, omistusasuntonsa myyneitä hakijatalouksia. 2

3 Heti vuokrattavissa olevia asuntoja oli kaikissa kunnissa kyselyajankohtana yhteensä noin 400, pääosin kaksioita ja kolmioita, kuten aikaisempinakin vuosina. Pääkaupunkiseudulla kaupungin vuokra-asuntojen hakijat lisääntyneet Pääkaupunkiseudun kunnissa kaupungin omistamiin vuokra-asuntoihin jätettyjen hakemusten määrä sen sijaan kasvoi vuonna Vuoden 2008 aikana hakemuksia tuli kaikkiaan lähes , mikä on yli (18 %) enemmän kuin edellisvuonna. (Kuvio 1)Myös ns. jonot eli tiettynä ajankohtana voimassa olevat hakemukset lisääntyvät vuosi vuodelta. Samanaikaisesti asunnon saaneiden määrä on vähentynyt pienen asukasvaihtuvuuden ja vähäisen uustuotannon vuoksi. Vuoden 2008 aikana kaupungin vuokra-asunnon sai pääkaupunkiseudulla noin asunnonhakijaruokakuntaa, yli 400 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuvio Hakemukset kaupungin vuokra-asuntoihin vuosina 2006, 2007 ja Helsinki Espoo Vantaa Lähde: ARA; PKS:n kuntien oma seuranta Hakijatietojen päällekkäisyyttä selvitetään Ympäristöministeriö, ARA ja Rakli käynnistivät syksyllä 2008 hankkeen, missä pyritään selvittämään vuokra-asuntoihin hakeneiden todellinen määrä pääkaupunkiseudulla. Hakijoiden päällekkäisyys eri vuokranantajien asuntoihin selvitetään. Tietoja on tarkoitus käyttää muun muassa vuokra-asuntojen tarpeen arviointiin. Mukana hankkeessa ovat pääkaupunkiseudun kunnat ja muut suurimmat vuokra-asuntojen omistajayhteisöt. Myös Tampereella on selvitetty hakijatietojen päällekkäisyyttä. Vuoden 2008 tietoja verrattiin vuoden 2005 selvityksen tietoihin. Hakijoiden päällekkäisyys eri vuokranantajien asuntoihin on pysynyt suunnilleen samansuuruisena, vajaana 28 3

4 prosenttina. Tampereen selvityksessä mukana olleilla omistajayhteisöillä on yhteensä noin vuokra-asuntoa, mikä on noin 54 prosentin markkinaosuus.. Yleishyödyllisillä kalliimmat aravavuokrat kuin kuntaomistajilla Kalleimmat vuokrat ovat pääkaupunkiseudulla. Helsingissä yleishyödyllisten keskimääräiset aravavuokrat ovat noin11 12 /m 2 /kk. Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden keskivuokra vuonna 2007 oli 8,92 /m 2 /kk. Kaupungin omistamien arava-asuntojen neliövuokrat ovat siis jopa 3 euroa halvemmat kuin yleishyödyllisten yhteisöjen aravavuokrat. Espoossa yleishyödyllisten omistamien arava-asuntojen keskivuokrat olivat noin /m 2 /kk Kaupungin kiinteistöyhtiön Espoonkruunu Oy:n keskimääräinen aravavuokra vuonna 2008 oli 9,61 /m 2 /kk. Vantaalla yleishyödyllisten keskimääräiset aravavuokrat olivat noin /m 2 /kk. Vantaan kaupungin kiinteistöyhtiön VAV Asunnot Oy:n keskimääräinen aravavuokra vuonna 2008 oli 9,04 /m 2 /kk. Kuvio 2.. HELSINKI Keskimääräiset aravavuokrat /m 2 /kk marraskuussa 2008 kasvukeskuksissa omistajayhteisön mukaan ESPOO VANTAA TAMPERE TURKU Kaupunki VVO SATO JYVÄSKYLÄ KUOPIO OULU 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ TURKU TAMPERE VANTAA ESPOO HELSINKI Kaupunki 7,95 7,36 8,47 8,10 7,95 9,04 9,61 8,92 VVO 8,77 8,76 8,84 7,92 9,58 10,00 10,16 11,26 SATO 8,87 8,88 8,77 7,86 8,92 10,11 10,62 11,92 Lähteet: Kaupunkien vuokrataloyhtiöt; ARAn kysely (VVO ja SATO) Myös muissa kasvukeskuksissa, Turkua lukuun ottamatta, kaupunkien vuokrataloyhtiöiden aravavuokrat ovat yleishyödyllisten yhteisöjen vuokria halvemmat. Muissa kasvukeskuksissa yleishyödyllisten arava-asuntojen keskivuokrat ovat alimmillaan alle 8 /m 2 /kk ja korkeimmillaan noin 9,5 /m 2 /kk. (Liitteet 2 ja 3 ja Kuvio 2) Korkotukivuokra-asuntojen keskivuokrat ovat lähes kaikilla paikkakunnilla kalliimmat kuin arava-asuntojen keskivuokrat, enimmillään neliövuokrien ero on yli 2 euroa. 4

5 ARA-asuntojen keskimääräisten vuokrien suuri vaihtelu eri omistajilla samalla paikkakunnalla selittyy muun muassa asuntokannan ikä-, laatutaso- ja sijaintieroilla. Asuntokannat ovat myös hyvin eri kokoisia, muutamasta asunnosta tuhansiin asuntoihin. (Asuntokantojen koko näkyy liitteestä 1) Yleishyödyllisillä omistajilla alueittaiset vuokrien jyvitykset voivat myös poiketa toisistaan. Valtakunnalliset omistajat voivat tasata vuokria koko asuntokannassaan yli kuntarajojen. Kalleimmat keskimääräiset markkinavuokrat euroa neliöltä Kalleimmat markkinavuokrat ovat Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Kuvio 3. HELSINKI Vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräiset vuokrat /m 2 /kk marraskuussa 2008 ESPOO VANTAA TA MPERE TURKU TK/2008/4 VVO SATO JYVÄSKYLÄ KUOPIO OULU 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ TURKU TAMPERE VANTAA ESPOO HELSINKI TK/2008/4 9,35 9,91 9,88 10,16 10,74 11,10 11,67 13,46 VVO 9,95 9,95 10,56 11,20 10,54 11,00 11,06 13,30 SATO 9,40 10,54 9,69 7,82 9,62 11,46 12,01 15,61 Lähteet: Tilastokeskus, Vuokratilasto (TK/2008/4.neljännes) ja ARAn kysely (VVO ja SATO) Tämän kyselyn kallein vuokrataso on TA-Yhtymän omistamissa vapaarahoitteisissa asunnoissa Espoossa, keskimäärin 16,32 /m 2 /kk. Kyse on hyvin pienestä asuntokannasta, yhdestä 12 asunnon kohteesta, joka on valmistunut vuonna Seuraavaksi kalleimmat vuokrat ovat Helsingissä SATO:lla (15,61 /m 2 /kk) Vapailla markkinoilla neliövuokrien vaihtelut asunnon koon mukaan ovat yleensä paljon suuremmat kuin ARA-asunnoissa. (Liitteet 2 ja 3) Kuviossa 3 kahden suurimman yleishyödyllisen yhteisön, VVO:n ja SATO:n, vuokratietoja on verrattu Tilastokeskuksen julkaiseman vuokratilaston tietoihin vapaarahoitteisista vuokrista vuoden neljännekseltä, mikä vastaa ARAn kyselyn ajankohtaa. Kuviossa huomiota kiinnittää SATO:n vapaarahoitteisten asuntojen muita alempi vuokrataso (7,82 /m 2 /kk) Turussa. Pääosan tästä asuntokannasta muodostavat viime vuonna aravarajoituksista vapautuneet asunnot, jotka sijaitsevat lähiössä, missä on halpa vuokrataso. 5

6 Tilastokeskuksen vuokratilaston aineistossa on mukana pääkaupunkiseudulta noin 600 vapaarahoitteisen asunnon vuokratiedot ja muista kuviossa esitetyistä kaupungeista yhteensä noin 500 asunnon vuokratiedot. ARAn kyselytiedot kahden suurimman yleishyödyllisen yhteisön vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista koskevat pääkaupunkiseudulla noin asuntoa ja muissa kuviossa esitetyissä kaupungeissa yhteensä noin asuntoa. Asukasvaihtuvuudessa on suuria eroja monilla paikkakunnilla vaihtuvuus on vähentynyt Asukasvaihtuvuudessa on suuria eroja omistajayhteisöstä ja paikallisesta asuntokannasta riippuen. Kyselyn piirissä olevissa aravavuokra-asunnoissa asukasvaihtuvuus oli vuoden 2008 aikana pienimmillään noin 11 % ja suurimmillaan noin 53 %. Korkotukivuokra-asunnoissa asukasvaihtuvuus oli pienimmillään noin 12 % ja suurimmillaan noin 53 %. Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asukasvaihtuvuus oli pienimmillään noin 13 % ja suurimmillaan lähes 50 %. Kunnittain ja omistajayhtiöittäin kerätyt asukasvaihtuvuusprosentit koskevat hyvin erikokoisia asuntokantoja, muutamasta asunnosta tuhansiin asuntoihin. (Liite 4) Kuvio 4. Asukasvaihtuvuus (%) yleishyödyllisten yhteisöjen vuokra-asunnoissa vuonna 2008 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Arava Korkotuki Vapaarah. Turku Lahti Hämeenlinna Lappeenranta Jyväskylä Joensuu Kuopio Oulu Oulu Kuopio Joens uu Jyväs kylä Lappe Hämee enrant nlinna a Lahti Turku Tampe re Vanta a Espoo Helsin ki Arava 31,8 24,1 21,9 27,0 27,1 19,7 17,1 21,9 22,7 16,2 15,0 16,2 Korkotuki 39,4 26,6 44,2 39,7 26,9 28,9 25,9 26,9 34,7 25,0 19,7 14,1 Vapaarah. 39,9 23,5 29,6 29,5 19,4 25,3 28,6 27,0 29,5 23,1 20,5 24,6 Pääkaupunkiseudulla varsinkin arava-asuntojen asukasvaihtuvuus on pieni, keskimäärin %. Helsingissä myös korkotukivuokra-asunnoissa on vähän 6

7 vaihtuvuutta, noin 14 %. Pääkaupunkiseudun kunnissa asukasvaihtuvuus on pienentynyt edellisvuodesta. Muiden isojen kaupunkien arava-asunnoissa vähiten vaihtuvuutta on Lahdessa, noin 17 %, ja Hämeenlinnassa, vajaat 20 %. Myös näissä kaupungeissa asukasvaihtuvuus on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna. Eniten arava-asunnoissa on vaihtuvuutta Oulussa, lähes 32 %. Oulussa asukasvaihtuvuus on myös muissa vuokra-asuntotyypeissä keskimääräistä suurempaa, %, ja vaihtuvuus on lisääntynyt edellisvuodesta. (Kuvio 4 ja Liite 4) Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa ja myös korkotukilainoitetuissa vuokraasunnoissa, missä vuokrat ovat aravavuokria kalliimmat, on yleensä enemmän vaihtuvuutta ja asumisajat ovat lyhyempiä. Monessa tämän kyselyn kaupungissa korkotukilainoitetuissa asunnoissa asukkaat vaihtuvat useammin kuin vapaarahoitteisissa asunnoissa, mikä voi johtua useasta syystä kuten kalliimmista vuokrista, asuntojen sijainnista tai asuntojen varustetasosta. Vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat korkeat suurissa kaupungeissa Suuressa osassa kunnista, joille kysely on osoitettu, aravavuokra-asuntojen käyttöasteet ovat lähellä sataa prosenttia. Korkotukivuokra-asuntojen ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat myös korkealla tasolla useimmissa kyselyn piirissä olevissa kunnissa. (Liite 4) Viime vuosina asuntomarkkinat ovat olleet omistusasuntovaltaiset asuntorahoituksen hyvän saatavuuden ja alhaisen korkotason vuoksi. Uusia vuokra-asuntoja on rakennettu hyvin vähän. Myös ARA-tuotato on ollut ennätyksellisen vähäistä, ja painopiste on ollut investointiavustusten tuella rakennetuissa erityisryhmien vuokraasunnoissa. Nyt talouden käänne on hiljentänyt asuntokauppaa ja omistusasuntotuotantoa, ja asuntojen tuottajat ovat taas kiinnostuneita myös vuokraasuntojen rakentamisesta. Hallituksen elvyttävillä toimilla pyritään parantamaan rakennusalan työllisyyttä muun muassa korjausrakentamista ja vuokra-asuntojen tarjontaa lisäämällä. Vuoden 2009 alussa aloitetun ARA-tuotannon määrä on lisääntynyt selvästi edellisvuoteen verrattuna. 7

8 Liite 1 Asuntomarkkinaryhmä Yleishyödyllisten yhteisöjen vuokra-asuntokanta, hakijat ja vapaat asunnot eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille marraskuussa 2007 ja 2008 ARA-KANTA 2008 Vapaarah. HAKIJAT HAKIJAT HETI VAPAAT ASUNNOT 2007 HETI VAPAAT ASUNNOT 2008 Arava Korkotuki vuokra-as. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. kyselyajankohtana kyselyajankohtana kanta % hakijoista % hakijoista yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki HELSINKI VVO , ,7.. SATO , , AVARA , , TA-YHTYMÄ , ,0 1 1 ESPOO VVO , ,1 1 1 SATO , , AVARA , , TA-YHTYMÄ , , VANTAA VVO , , SATO , , AVARA , , TA-YHTYMÄ , ,0 0 0 TAMPERE VVO , , SATO , , YH-YHTYMÄ , , TA-YHTYMÄ , ,0.. TURKU VVO , , SATO , , YH-LÄNSI , , JYVÄSKYLÄ VVO , , SATO , , AVARA , ,6 0 TA-YHTYMÄ , ,8 0 0 KUOPIO VVO , ,6 0 SATO , , AVARA , ,0 0 1(3)

9 ARA-KANTA 2008 Vapaarah. HAKIJAT HAKIJAT HETI VAPAAT ASUNNOT 2007 HETI VAPAAT ASUNNOT 2008 Arava Korkotuki vuokra-as. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. kyselyajankohtana kyselyajankohtana kanta % hakijoista % hakijoista yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki OULU VVO , , SATO , , AVARA , , TA-YHTYMÄ , , PORVOO VVO , ,6 0 SATO , ,0 0 0 TA-YHTYMÄ 4 4 0,0 HÄMEENLINNA VVO , ,4 1 SATO , , AVARA , ,0 1 1 TA-YHTYMÄ , , PORI VVO , ,4 0 SATO ,5 0 YH-YHTYMÄ LAHTI VVO , , SATO , AVARA , , TA-YHTYMÄ , KOUVOLA VVO , , SATO , ,0 0 0 AVARA , , KOTKA VVO , ,4 2 0 AVARA , , LAPPEENRANTA VVO , , SATO , , AVARA , ,3 0 TA-YHTYMÄ , , MIKKELI VVO , ,4 0 AVARA ,0 0 JOENSUU VVO , ,4 2 2 AVARA , ,6 0 KAJAANI VVO , ,3 0 SATO , (3)

10 ARA-KANTA 2008 Vapaarah. HAKIJAT HAKIJAT HETI VAPAAT ASUNNOT 2007 HETI VAPAAT ASUNNOT 2008 Arava Korkotuki vuokra-as. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. kyselyajankohtana kyselyajankohtana kanta % hakijoista % hakijoista yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki SEINÄJOKI YH-LÄNSI KOKKOLA YH-LÄNSI VAASA SATO , , YH-LÄNSI ROVANIEMI VVO , ,7 0 SATO , ,4 0 0 AVARA , ,8 0 TA-YHTYMÄ , , Kaikki kaupungit , , (3)

11 Liite 2 Asuntomarkkinaryhmä Vuokrataso marraskuussa eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille marraskuussa 2004, 2005, 2006, 2007 ja 2008 *) Vuokrataso /m 2 /kk (keskivuokra) Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset HELSINKI VVO 10,33 10,30 10,50 10,97 11,26 10,24 11,09 11,21 11,56 12,01 12,92 13,30 SATO 10,42 10,63 11,18 11,47 11,92 12,13 12,26 12,96 12,98 13,50 14,32 15,61 AVARA 10,37 10,60 10,87 11,30 11,93 10,71 11,28 11,24 11,94 12,64 11,80 13,28 TA-YHTYMÄ 11,80 12,26 12,32 12,68 13,03 ESPOO VVO 9,10 9,61 9,36 9,69 10,16 9,97 10,80 10,89 11,23 11,66 10,74 11,06 SATO 9,16 9,37 10,18 9,99 10,62 11,36 10,41 11,96 12,36 12,85 11,53 12,01 AVARA 10,59 10,83 10,85 11,21 11,79 10,41 10,67 10,54 11,10 11,68 11,12 12,17 TA-YHTYMÄ 10,32 10,24 10,46 10,35 11,35 16,32 VANTAA VVO 9,22 8,77 9,19 9,28 10,00 9,95 10,60 10,73 10,99 11,00 10,97 11,00 SATO 9,12 9,24 9,48 9,73 10,11 11,29 11,50 11,86 12,14 12,46 11,02 11,46 AVARA 10,08 10,34 10,49 10,63 11,20 9,70 10,50 11,07 10,89 11,52 12,90 13,96 TA-YHTYMÄ 8,57 8,78 8,82 8,82 8,98 TAMPERE VVO 8,24 8,79 8,77 8,87 9,58 10,47 10,62 10,76 11,08 11,44 10,34 10,54 SATO 7,83 8,01 8,25 8,49 8,92 9,84 9,66 10,34 10,69 10,95 9,20 9,62 YH-LÄNSI 8,97 9,14 9,19 9,31 9,46 9,44 9,64 9,79 9,91 10,07 9,06 12,03 TA-YHTYMÄ 9,25 9,25 9,25 9,40 9,60 TURKU VVO 7,32 7,49 7,39 7,94 7,92 9,27 9,42 9,81 10,07 10,41 10,54 11,20 SATO 6,97 7,09 7,30 7,52 7,86 9,06 9,23 9,41 9,76 9,93 14,13 7,82 YH-LÄNSI 9,28 8,87 9,26 9,34 9,47 9,40 9,18 9,67 9,76 9,88 9,32 JYVÄSKYLÄ VVO 7,62 8,84 8,32 8,47 8,84 9,62 9,85 9,87 10,07 10,34 10,65 10,56 SATO 7,69 7,95 8,13 8,34 8,77 9,48 9,57 9,96 10,17 10,62 9,63 9,69 AVARA 9,08 9,46 9,60 9,98 10,31 9,31 9,51 9,65 9,91 10,46 TA-YHTYMÄ 11,50 12,10

12 Vuokrataso /m 2 /kk (keskivuokra) Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset KUOPIO VVO 7,77 7,97 8,17 8,37 8,76 9,92 10,12 10,23 10,44 10,73 8,59 9,95 SATO 7,96 8,09 8,40 8,57 8,88 9,21 9,19 9,94 9,52 10,00 10,01 10,54 AVARA 9,25 9,37 9,47 9,84 9,43 8,68 8,98 9,26 9,35 9,99 OULU VVO 8,10 8,25 8,38 8,06 8,77 10,02 9,91 9,98 9,99 10,16 9,80 9,95 SATO 8,24 8,34 9,24 8,71 8,87 9,77 9,84 10,29 10,55 10,49 9,09 9,40 AVARA 8,81 9,06 9,16 9,34 9,88 9,50 9,84 9,92 10,09 10,38 9,34 TA-YHTYMÄ 7,67 7,92 8,00 8,20 7,69 8,11 8,60 8,50 0,00 PORVOO VVO 8,04 8,31 8,71 8,32 8,75 SATO 8,79 8,98 9,28 0,00 TA-YHTYMÄ 8,79 HÄMEENLINNA VVO 7,86 7,96 8,28 8,51 10,06 10,17 10,43 10,74 10,47 10,11 SATO 7,55 7,78 8,03 8,25 9,88 8,50 9,23 AVARA 8,26 8,42 8,73 9,24 9,31 9,48 9,90 10,61 9,94 TA-YHTYMÄ 8,74 8,82 9,08 9,16 PORI VVO 6,83 7,05 7,33 7,80 6,94 SATO 6,57 6,98 8,20 YH-LÄNSI 8,79 9,19 8,64 8,81 9,63 9,00 8,20 LAHTI VVO 7,39 7,27 7,88 7,99 8,59 9,34 9,55 9,71 9,94 10,27 10,30 9,14 SATO 8,24 8,38 8,65 8,86 9,18 9,63 9,93 AVARA 8,94 9,33 9,47 13,32 10,51 9,13 9,60 9,68 10,13 10,83 11,15 TA-YHTYMÄ 6,36 6,52 KOUVOLA VVO 6,98 6,96 7,24 7,46 8,60 8,93 SATO 7,99 8,33 8,52 8,80 0,00 AVARA 7,66 7,71 7,88 8,25 8,67 8,43 8,91 9,29 TA-YHTYMÄ 6,53 KOTKA VVO 7,75 7,61 7,61 8,14 9,55 9,56 9,86 10,22 SATO 6,33 AVARA 9,00 9,14 9,35 9,82 9,07 9,21 9,47 10,03 10,04

13 Vuokrataso /m 2 /kk (keskivuokra) Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset LAPPEENRANTA VVO 8,34 7,87 7,72 8,24 8,29 9,30 9,49 9,67 9,91 10,18 10,23 11,40 SATO 8,11 8,24 8,49 8,80 9,06 7,85 8,47 10,05 AVARA 8,63 8,85 8,84 8,93 9,35 9,10 9,10 9,10 9,35 9,80 TA-YHTYMÄ 8,46 8,57 8,68 8,87 9,21 MIKKELI VVO 6,79 6,89 7,14 7,35 9,40 9,60 9,83 10,11 SATO 7,64 AVARA 6,37 6,56 7,14 JOENSUU VVO 8,11 8,34 8,66 8,92 9,23 7,93 8,30 SATO 7,45 9,63 AVARA 7,60 8,08 8,25 8,52 8,90 8,07 8,21 8,39 9,02 9,29 8,40 9,25 KAJAANI VVO 7,46 7,64 7,88 8,15 SATO 7,81 8,03 8,23 8,06 AVARA 8,22 8,44 SEINÄJOKI VVO 7,10 YH-LÄNSI 9,30 9,49 10,42 8,68 8,81 8,85 8,95 9,10 KOKKOLA YH-LÄNSI 8,26 8,34 8,45 8,60 8,86 8,89 9,01 9,16 VAASA VVO 6,71 6,42 6,57 SATO 7,70 7,87 9,32 9,42 9,62 8,96 9,16 9,36 9,57 9,75 0,00 YH-LÄNSI 8,10 8,78 9,48 10,04 9,03 9,20 9,38 9,91 10,04 ROVANIEMI VVO 7,27 7,42 7,15 7,28 7,70 10,23 10,35 SATO 8,34 8,48 8,93 9,15 9,44 0,00 AVARA 8,93 8,96 8,89 9,15 9,46 9,21 9,30 9,36 9,60 10,07 9,92 TA-YHTYMÄ 7,48 7,59.. 8,60 8,90 *) Vuoden 2004 kysely koski 14 kaupunkia, vuoden 2005 kysely 21 kaupunkia ja vuosien kyselyt 22 kaupunkia

14 Asuntomarkkinaryhmä Liite 3 Vuokrataso huoneistotyypeittäin eräissä kaupungeissa marraskuussa 2008 Kysely yleishyödyllisille yhteisöille VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk Aravavuokra-asunnot Korkotukivuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki HELSINKI VVO 13,66 11,49 10,71 10,42 11,26 15,06 12,59 11,36 10,79 12,01 17,70 13,68 11,63 11,90 13,30 SATO 11,92 13,50 15,61 AVARA 12,48 11,43 11,09 11,93 15,54 13,23 12,24 11,77 12,64 15,85 13,84 12,47 12,19 13,28 TA-YHTYMÄ 14,17 13,31 12,07 13,03 ESPOO VVO 12,77 10,40 9,53 9,25 10,16 13,89 12,15 11,25 11,03 11,66 14,40 11,26 10,38 9,90 11,06 SATO 10,62 12,85 12,01 AVARA 12,74 12,00 11,53 11,19 11,79 12,95 12,01 11,43 10,97 11,68 15,48 13,10 11,64 10,65 12,17 TA-YHTYMÄ 11,22 11,48 11,35 16,95 16,26 15,83 16,22 16,32 VANTAA VVO 12,00 10,00 9,00 9,00 10,00 13,00 12,00 11,00 10,00 11,00 14,00 11,00 10,00 10,00 11,00 SATO 10,11 12,46 11,46 AVARA 12,01 11,48 10,78 10,68 11,20 13,86 11,95 11,16 10,98 11,52 15,47 14,71 13,20 12,22 13,96 TA-YHTYMÄ 9,32 8,40 8,98 TAMPERE VVO 12,43 9,13 8,27 7,78 9,58 13,50 11,15 9,91 9,63 11,44 12,47 10,54 9,80 9,70 10,54 SATO 8,92 10,95 9,62 YH-LÄNSI 9,86 9,42 8,72 8,55 9,46 10,87 10,14 9,63 9,47 10,07 12,03 TA-YHTYMÄ 9,90 9,70 9,30 9,20 9,60 TURKU VVO 9,96 8,17 7,33 7,06 7,92 12,66 10,68 9,76 9,35 10,41 13,88 11,64 9,60 10,15 11,20 SATO 7,86 9,93 7,82 YH-LÄNSI 9,95 9,44 9,02 9,02 9,47 10,46 9,63 9,18 9,01 9,88 JYVÄSKYLÄ VVO 10,37 8,88 8,20 10,06 8,84 11,73 10,85 10,01 9,36 10,34 12,32 10,89 9,48 9,80 10,56 SATO 8,77 10,62 9,69 AVARA 11,43 10,39 9,62 8,85 10,31 11,31 10,83 10,03 9,71 10,46 TA-YHTYMÄ 13,06 12,36 11,26 12,10

15 VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk Aravavuokra-asunnot Korkotukivuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki KUOPIO VVO 9,87 8,78 8,17 8,13 8,76 12,29 11,27 9,96 9,41 10,73 12,30 9,91 9,11 8,89 9,95 SATO 8,88 10,00 10,54 AVARA 11,26 9,29 9,42 8,04 9,43 10,40 9,76 9,65 9,99 OULU VVO 10,56 8,88 7,94 8,51 8,77 11,93 10,38 9,51 9,30 10,16 11,33 10,15 9,29 8,79 9,95 SATO 8,87 10,49 9,40 AVARA 10,24 9,89 9,79 8,88 9,88 10,97 10,43 9,97 9,26 10,38 10,72 9,81 8,37 7,86 9,34 TA-YHTYMÄ 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PORVOO VVO 10,56 8,64 8,07 7,77 8,71 11,51 8,87 7,94 7,78 8,75 SATO 9,28 0,00 TA-YHTYMÄ 8,79 8,79 HÄMEENLINNA VVO 10,73 8,61 7,94 7,56 8,51 12,32 10,78 10,04 9,24 10,74 12,64 10,10 9,06 9,28 10,11 SATO 8,25 9,88 9,23 AVARA 10,25 8,89 9,20 9,57 9,24 10,86 10,90 10,35 9,49 10,61 10,56 9,90 9,84 9,64 9,94 TA-YHTYMÄ 9,50 9,00 9,00 9,16 PORI VVO 10,32 7,41 7,15 7,36 7,80 9,87 6,81 6,40 6,94 SATO YH-LÄNSI 9,19 9,72 8,74 8,99 8,68 9,00 8,20 LAHTI VVO 9,96 8,45 8,11 7,68 8,59 11,54 11,03 9,62 9,17 10,27 12,25 9,86 8,62 9,14 SATO 9,18 9,93 AVARA 11,42 11,00 10,04 9,65 10,51 11,55 10,98 10,54 9,91 10,83 12,06 10,86 10,38 11,15 TA-YHTYMÄ 12,30 10,90 KOUVOLA VVO 9,50 7,35 6,71 6,07 7,46 10,35 9,51 8,56 8,33 8,93 SATO 8,80 0,00 AVARA 9,16 8,27 8,23 7,77 8,25 9,46 9,06 8,87 9,29 KOTKA VVO 9,69 7,94 7,30 8,18 8,14 11,06 10,81 9,55 8,87 10,22 AVARA 10,30 9,97 9,58 9,16 9,82 10,51 10,35 9,79 9,30 10,03 10,38 10,29 9,85 9,23 10,04 LAPPEENRANTA VVO 10,33 8,28 7,49 7,09 8,29 12,05 10,24 9,82 7,97 10,18 13,55 11,88 10,81 9,23 11,40 SATO 9,06 7,85 10,05 AVARA 9,97 9,76 8,85 8,82 9,35 10,24 9,92 9,26 9,80 TA-YHTYMÄ 9,65 9,54 8,06 9,21

16 VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk Aravavuokra-asunnot Korkotukivuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki MIKKELI VVO 9,32 7,28 7,06 6,73 7,35 11,45 10,52 9,51 8,61 10,11 AVARA JOENSUU VVO 10,22 9,17 8,89 9,23 11,10 8,20 7,70 8,30 AVARA 9,85 9,09 8,69 8,52 8,90 9,54 9,53 8,83 8,83 9,29 9,76 9,46 8,86 8,70 9,25 KAJAANI VVO 9,84 8,04 7,32 8,15 SATO AVARA SEINÄJOKI YH-LÄNSI 10,42 9,63 9,22 8,64 9,10 KOKKOLA YH-LÄNSI 8,98 8,72 8,16 7,99 8,60 9,16 9,16 VAASA SATO 9,62 9,75 0,00 YH-LÄNSI 10,04 10,23 9,87 9,16 10,04 ROVANIEMI VVO 9,64 7,65 7,05 6,38 7,70 12,12 10,30 9,86 9,15 10,35 SATO 9,44 0,00 AVARA 9,72 9,59 8,91 9,46 10,74 10,08 9,71 8,99 10,07 10,48 9,97 9,53 8,99 9,92 TA-YHTYMÄ 8,70 8,50 8,60 8,50 8,90 9,20 8,90

17 Liite 4 Asuntomarkkinaryhmä Vuokra-asuntojen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus eräissä kaupungeissa vuosina Kysely yleishyödyllisille yhteisöille marraskuussa 2006, 2007 ja 2008 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset HELSINKI VVO 99,3 99,8 98,7 99,7 99,8 99,5 99,0 99,5 93,6 12,6 14,5 11,2 14,4 13,7 12,6 25,3 24,5 17,6 SATO 98,6 98,4 98,9 96,1 97,4 98,7 95,2 94,6 96,8 26,8 21,4 20,2 17,3 20,5 16,1 38,5 25,9 27,5 AVARA 98,4 97,7 99,8 100,0 98,5 98,7 98,9 97,4 37,1 34,3 13,1 23,1 22,0 17,7 15,4 35,7 TA-YHTYMÄ 96,5 99,5 99,4 18,0 37,7 13,1 Keskimäärin *) 98,9 99,0 98,8 99,4 99,2 99,2 96,3 95,8 20,8 18,4 16,2 17,1 17,6 14,1 25,3 24,6 ESPOO VVO 99,0 99,3 99,6 99,7 99,4 99,7 98,9 99,5 99,7 15,6 16,1 13,3 17,9 12,4 12,4 21,9 21,3 15,8 SATO 97,7 98,5 98,8 95,4 97,7 98,6 97,1 97,8 98,9 23,4 20,7 16,9 33,8 36,5 26,1 31,3 26,7 23,1 AVARA 99,0 98,7 99,2 96,0 97,7 98,7 100,0 95,4 41,5 37,7 21,9 26,5 31,0 24,9 11,1 33,3 TA-YHTYMÄ 99,6 99,1 96,3 58,8 8,3 16,7 25,0 25,0 Keskimäärin 98,4 99,0 99,3 97,7 98,5 99,0 98,3 98,8 19,9 18,5 15,0 23,0 23,4 19,7 24,8 20,5 VANTAA VVO 98,6 99,4 99,7 98,0 99,5 99,5 97,9 99,4 99,8 16,7 16,0 13,8 17,0 20,1 16,6 24,3 22,8 19,1 SATO 98,1 98,5 98,8 96,9 97,2 98,7 97,3 97,1 98,5 33,3 22,8 21,4 43,7 33,4 30,6 31,8 30,2 28,3 AVARA 97,9 99,2 99,7 98,4 98,7 98,0 94,9 99,0 100,0 45,0 33,3 13,9 26,3 27,9 38,1 42,0 37,0 28,5 TA-YHTYMÄ 97,2 100,0 100,0 33,3 33,3 Keskimäärin 98,4 99,2 99,4 97,9 98,7 99,0 98,4 99,4 22,5 18,0 16,2 24,3 23,3 25,0 26,1 23,1 TAMPERE VVO 98,1 99,4 98,2 98,5 99,3 98,6 90,5 97,9 96,8 17,4 17,2 19,5 19,8 21,3 18,6 22,9 22,5 26,6 SATO 99,1 99,3 99,1 100,0 98,9 96,5 97,6 97,7 98,5 29,0 23,3 24,8 29,0 23,7 36,2 36,7 30,0 31,0 YH-LÄNSI 96,9 97,2 96,3 94,8 96,2 95,5 95,5 33,0 39,0 36,0 28,0 41,9 39,0.. 51,6 38,0 TA-YHTYMÄ 100,0 100,0 100,0 35,0 25,0 12,5 Keskimäärin 98,5 99,2 98,4 98,8 97,0 95,7 97,7 97,0 22,5 21,0 22,7 26,5 37,8 34,7 25,7 29,5 TURKU VVO 99,4 98,9 99,3 99,1 98,6 98,6 98,7 98,3 99,3 13,0 15,8 12,4 28,5 36,5 34,3 32,3 25,3 29,9 SATO 97,3 99,0 98,6 99,7 99,8 99,5 100,0 100,0 99,0 31,7 20,2 24,5 35,2 22,6 19,3 17,4 YH-LÄNSI 98,4 98,2 99,6 98, ,0 36,0 41,4 53,0 42,0 44,5 32,0 24,7 37,7 25,0 Keskimäärin 98,8 98,3 99,0 99,4 99,3 98,9 98,3 99,2 20,0 19,6 21,9 34,7 33,0 26,9 27,2 27,0 JYVÄSKYLÄ VVO 98,2 98,0 98,8 99,5 99,6 99,6 98,0 98,6 96,7 24,7 25,8 25,1 27,5 36,0 27,0 28,3 34,1 33,1 SATO 99,0 99,0 99,2 98,3 99,1 99,1 99,0 99,6 99,4 31,0 27,6 29,5 51,4 38,6 37,2 30,5 27,4 25,5 AVARA 100,0 99,2 98,5 95,9 96,6 98,3 99,2 28,9 32,3 27,0 37,2 41,1 46,9 TA-YHTYMÄ 100,0 100,0 11,0 36,0 Keskimäärin 99,0 98,7 98,8 97,6 97,9 98,8 99,1 98,1 28,0 28,0 27,0 36,5 39,3 39,7 30,0 29,5

18 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset KUOPIO VVO 98,6 99,2 97,4 99,4 99,5 99,9 99,0 97,8 99,5 23,8 25,3 25,5 24,6 25,7 19,2 28,0 21,6 23,5 SATO 99,6 99,0 99,2 95,6 99,7 100,0 90,9 98,8 99,3 37,1 28,8 21,3 51,4 42,9 21,4 59,6 16,0 24,0 AVARA 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,5 20,3 48,1 24,5 32,0 42,7 42,8 Keskimäärin 99,0 99,2 98,1 99,2 99,6 99,8 97,9 99,5 27,7 27,5 24,1 29,4 32,2 26,6 20,8 23,5 OULU VVO 96,1 95,5 98,7 97,6 98,2 99,3 97,2 97,0 96,2 27,2 26,4 26,4 32,7 25,7 30,7 28,0 21,6 36,4 SATO 92,6 93,0 95,3 92,0 96,4 94,7 96,7 96,4 95,4 55,6 30,3 46,3 68,8 40,4 52,9 62,6 52,7 47,6 AVARA 93,3 86,8 92,0 94,9 98,7 96,0 72,8 42,6 44,8 51,4 39,1 44,0 40,8 32,5 TA-YHTYMÄ 97,0 98,9 99,8 95,0 100,0 99,9 0,0 22,0 24,0 31,0 35,0 17,0 23,0 0,0 Keskimäärin 95,3 95,2 97,9 95,4 98,3 96,7 96,7 93,4 32,8 27,7 31,8 40,7 36,6 39,4 34,1 39,9 PORVOO VVO 99,8 99,8 99,6 99,6 99,1 98,7 15,3 17,1 16,3 19,2 18,3 22,6 SATO 96,4 99,0 98,5 40,9 30,8 30,2 AVARA 100,0 25,0 Keskimäärin 99,1 99,6 99,4 99,6 99,1 98,7 20,3 19,7 18,9 18,3 22,7 HÄMEENLINNA VVO 96,8 96,9 99,1 99,3 99,7 99,9 99,0 99,4 98,4 18,0 21,1 18,3 17,6 23,0 20,3 30,9 26,2 22,9 SATO 93,1 97,4 99,4 100,0 98,1 89,6 87,3 94,0 23,5 23,7 18,6.. 38,5 36,1 31,8 25,0 AVARA 100,0 99,3 99,2 100,0 98,9 97,7 97,9 26,4 30,0 27,3 22,0 23,9 35,2 38,3 TA-YHTYMÄ 100,0 100,0 100,0 27,3 45,5 9,1 Keskimäärin 96,8 97,2 99,1 99,8 99,2 98,6 94,5 97,5 19,7 22,5 19,7 20,9 24,6 28,9 28,5 25,3 PORI VVO 93,3 98,1 98,9 99,6 17,9 16,0 19,3 20,0 SATO 93,7 95,6 20,5 30,0 YH-LÄNSI OY 99,2 99,3 99,7 96,3 84,5 45,0 45,0 51,9 40,0 20,0 Keskimäärin 93,4.. 98,9 99,7 96,3 95,6 97,6 18,5 16,0 21,3 45,0 51,9 40,0 30,0 20,0 LAHTI VVO 99,8 99,6 99,7 99,8 99,5 99,7 99,9 98,5 99,8 12,6 15,2 13,1 16,6 14,8 16,1 16,2 22,5 18,1 SATO 97,3 96,9 97,6 99,5 98,8 99,8 34,3 34,1 30,3 33,3 35,4 22,9 AVARA 99,7 100,0 98,9 98,9 100,0 99,6 98,5 31,3 36,5 20,2 35,2 26,4 44,8 49,3 TA-YHTYMÄ 99,0 21,0 41,0 30,5 Keskimäärin 99,3 99,0 99,2 99,5 99,7 99,7 98,6 99,4 18,5 20,1 17,1 22,6 19,3 25,9 32,0 28,6 KOUVOLA VVO 98,4 98,0 97,6 99,1 98,9 98,2 22,2 16,2 15,4 25,0 25,0 10,7 SATO 96,6 97,9 98,2 29,1 21,4 21,4 AVARA 99,3 99,1 95,0 100,0 98,6 98,5 29,7 35,9 31,0 43,6 54,5 43,2 TA-YHTYMÄ Keskimäärin 98,6 98,4 96,8 100,0 98,6 98,5 98,9 98,2 24,7 23,0 20,9 43,6 54,5 43,2 25,0 10,7

19 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset KOTKA VVO 99,0 97,8 98,8 99,5 99,7 99,5 99,8 99,3 27,4 35,0 25,7 21,7 26,1 18,8 SATO 97,4 92,5 92,6 4,4 AVARA 98,6 99,1 98,6 100,0 95,0 98,5 98,4 32,4 35,9 31,6 31,6 32,5 32,9 17,8 Keskimäärin 98,7 98,3 98,7 99,8 96,4 98,8 98,4 26,6 35,3 28,1 28,4 30,6 28,5 17,8 LAPPEENRANTA VVO 99,5 98,8 99,1 100,0 99,9 100,0 99,3 100,0 18,8 21,7 22,5 16,1 26,6 25,0 30,5 19,0 12,6 SATO 97,9 95,3 98,3 100,0 92,6 97,4 28,7 23,9 30,9 0,0 44,4 31,8 35,9 AVARA 96,8 96,8 98,1 98,3 99,6 99,0 28,1 35,9 41,4 34,6 32,6 41,9 TA-YHTYMÄ 98,9 99,2 99,8 31,3 31,3 18,8 Keskimäärin 98,7 97,5 98,7 99,5 99,7 99,7 96,4 99,2 23,1 23,9 27,1 22,3 28,8 26,9 24,1 19,4 MIKKELI VVO 99,2 99,1 99,2 100,0 100,0 99,8 12,3 19,7 22,7 14,6 1,8 7,3 AVARA SUOMI OY 100,0 96,8 18,4 33,3 Keskimäärin 99,2 99,8 99,2 100,0 98,9 99,8 12,3 19,7 22,7 15,8 12,2 7,3 JOENSUU VVO 99,8 99,4 99,7 98,1 99,0 32,5 26,3 25,0 21,9 28,1 31,3 AVARA 99,8 99,2 98,8 99,3 98,1 99,5 86,9 99,2 24,4 34,1 19,0 25,6 35,5 44,2 29,4 26,7 Keskimäärin 99,8 99,3 98,2 99,3 98,1 99,5 94,2 99,1 28,4 30,2 21,9 25,6 35,5 44,2 28,6 29,6 KAJAANI VVO 99,8 99,6 95,9 17,7 15,8 17,7 SATO 97,9 98,5 100,0 39,5 31,7 41,5 19,5 AVARA 97,8 100,0 40,0 Keskimäärin 99,3 99,3 95,9 97,8 100,0 100,0 23,9 20,3 17,7 40,0 19,5 SEINÄJOKI YH-LÄNSI 97,9.. 97,5 98,3 40,0 45,0 38,9 38,0 Keskimäärin 97,9 97,5 98,3 40,0 45,0 38,9 38,0 KOKKOLA YH-LÄNSI 99,5 100,0 99,9.. 99,2 100,0 44,0 53,1 44,0 20,0 45,0 37,0 Keskimäärin 99,5 100,0 99,9.. 99,2 100,0 44,0 53,1 44,0 20,0 45,0 37,0 VAASA VVO 88,8 24,6 SATO 100,0 96,7 96,3 100,0 97,8 98,8 50,5 44,7 44,7 41,0 34,2 31,7 YH-LÄNSI 99,1 99,3 98,3 97,5.. 35,0 41,0 26,5 40,0 Keskimäärin 91,4 97,8 98,4 100,0 98,1 92,8 30,6 44,7 37,9 41,0 29,6 35,5

20 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset ROVANIEMI VVO 99,5 99,7 99,3 95,5 99,2 24,2 26,2 25,7 29,3 34,8 40,2 SATO 100,0 99,5 99,5 46,4 46,7 38,3 AVARA 99,9 100,0 98,8 99,8 99,8 99,5 100,0 99,2 34,9 60,5 24,4 35,1 38,0 43,8 48,0 TA-YHTYMÄ 0,0 100,0 99,6 100,0 100,0 0,0 10,0 30,0 30,0 13,3 Keskimäärin 99,6 99,7 99,3 99,8 99,8 99,5 95,6 99,3 27,6 30,6 27,2 34,2 37,7 43,3 34,8 38,8 *) Keskimääräinen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus eri kaupungeissa on laskettu painotettuna keskiarvona - toisin sanoen eri omistajayhteisöjen arava-, korkotuki- ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä on otettu huomioon paikkakunnan keskimääräistä käyttöastetta ja asukasvaihtuvuutta laskettaessa.

21 Vuonna 2009 ilmestyneet selvitykset: 1 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 3.5.2013 ARA kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja sekä tekee niihin liittyviä selvityksiä.

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2014

Asuntomarkkinakatsaus 1/2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 029 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 1/2014 23.5.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2016

Asuntomarkkinakatsaus 1/2016 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola, p. 029 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 1/2016 17.3.2016 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ARA-vuokrat uudet vapaarah. vapaarah.vuokrat 20 18

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2011

Asuntojen vuokrat 2011 Asuminen 2012 Asuntojen vuokrat 2011 Vuokrat nousivat vuodessa 3,3 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2011 keskimäärin 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 3/2012 Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 14.6.2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2015

Asuntojen vuokrat 2015 Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015 Vuokrat nousivat vuodessa 3,0 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Keskivuokra 14,27 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,42 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokraasuntotilanne

Valtakunnallinen vuokraasuntotilanne Valtakunnallinen vuokraasuntotilanne - Kotouttaminen on kumppanuutta tilaisuus Peter Fredriksson, Erityisasiantuntija Ympäristöministeriö RATKAISUJA? Vapaat asunnot käyttöön. ARA- ja muiden tyhjien vuokrahuoneistojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010

Asuntojen vuokrat 2010 Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat 2010 Vuokrat nousivat vuodessa 2,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2010 keskimäärin 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 10/2006 Marja-Leena Ikonen Olavi Lehtinen 19.5.2006 Arava- ja korkotukilainoitettujen asuntojen vuokrat vuonna 2005 asuntomarkkinakyselyn

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017 Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Lähestymistapa Asuntosijoittamisen tuotto (%) = Bruttovuokratuotto (%) + Arvonnousu (%) Bruttovuokratuotto lasketaan

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä prosenttia Sekä vapaarahoitteisten että

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 neljännes Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2013

Asuntojen vuokrat 2013 Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013 Vuokrat nousivat vuodessa 3,8 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2013 keskimäärin 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2014

Asuntojen vuokrat 2014 Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014 Vuokrat nousivat vuodessa 3,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2014 keskimäärin 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat, täydennysjulkaisu, 1-4vuosineljännes Asuntojen vuokrat: Vuoden tarkistetut tiedot Tilastokeskuksen julkaiseman Asuntojen vuokrat - neljännesvuositilaston tietoja on tarkistettu

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 neljännes t nousivat 3,4 prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista

Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista 2/2016 28.4.2016 Sisältö Moni asuu vuokralla kerrostalossa 2 Vuokrataso nousee tasaista tahtia 3 Kuluttajaliiton vertailu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Kuka hyötyy kaupungin vuokraasunnoista?

Kuka hyötyy kaupungin vuokraasunnoista? Kuka hyötyy kaupungin vuokraasunnoista? Essi Eerola, Suomen Pankki* Tuukka Saarimaa, VATT * Tutkimuksessa esitetyt näkemykset eivät välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa. 1 Helsingin kaupunki on merkittävä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon

Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon Sisällys 1 AINEISTON LÄHTÖTILANNE JA IMPUTOINTI.... 3 1.1 Aineiston asuntokunnat ja asumistukirekisteri...3 1.2 Tietojen imputointimenetelmä........................................

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VVO:n vuokra-asuntobarometri. Kesäkuu 2013

VVO:n vuokra-asuntobarometri. Kesäkuu 2013 VVO:n vuokra-asuntobarometri Kesäkuu 13 18.6.13 1 Miten arvioit vuokra-asuntotarjonnan muuttuvan seuraavan 12 kuukauden aikana? 7 6 4 % Markkina % 3 Omakustannus % Lisääntyy Lisääntyy jonkin verran Pysyy

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2002 15.3.2002 Pakolaisten asuttaminen Suomessa 1994-2001 Kuntien pakolaisille osoittamat asunnot 1994-2001 700 600 500 Aravavuokra-as.

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Asuntomarkkinajäykkyydet ja asuntopolitiikan vaikutusten arviointi. Niku Määttänen, ETLA Asumisen tulevaisuus, päätösseminaari Messukeskus 22.10.

Asuntomarkkinajäykkyydet ja asuntopolitiikan vaikutusten arviointi. Niku Määttänen, ETLA Asumisen tulevaisuus, päätösseminaari Messukeskus 22.10. Asuntomarkkinajäykkyydet ja asuntopolitiikan vaikutusten arviointi Niku Määttänen, ETLA Asumisen tulevaisuus, päätösseminaari Messukeskus 22.10.2015 Tutkijat / valikoituja julkaisuja Marko Terviö (Aalto),

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Taku -tiedote I / 2004

Taku -tiedote I / 2004 8.2.2004 Taku -tiedote I / 2004 Haahtela-hintaindeksi Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä

Lisätiedot

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA

OHJE KUNNILLE ARA-RAHOITTEISTEN ASUNTOJEN OHJAUS- JA VALVONTAVASTUUSTA SEKÄ SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMISALASTA 1 KUNNANHALLITUKSILLE KUNTIEN ASUNTOVIRANOMAISILLE Toimivalta: Aravarajoituslaki (1190/1993) 4 d, 7 4 mom. ja 23, Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettu laki (604/2001) 11

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi

ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi ARAn asuntomarkkinakysely kunnille ja asunnottomuuden tilastointi Hannu Ahola 3.10.2012 12.10.2007 Tekijän nimi Historia ja tarkoitus Asuntomarkkinakyselyjä on tehty kunnille 1980-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Mistä asunnot maahanmuuttajille?

Mistä asunnot maahanmuuttajille? Mistä asunnot maahanmuuttajille? 19.11.2015 HELENA SÄTERI Ylijohtaja Ympäristöministeriö Turvapaikanhakijat Euroopan maissa 2003 2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Itävalta

Lisätiedot

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Aiheita ARA-asunnot osana asuntotarjontaa

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

ARA-asuntojen omakustannusvuokrajärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet

ARA-asuntojen omakustannusvuokrajärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet ARA-asuntojen omakustannusvuokrajärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 10.4.2013 KTI Kiinteistötieto Oy Raportti ladattavissa osoitteesta www.ym.fi Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista

Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja. Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asumisen edunvalvoja Nuorisoasuntoliitto rakennuttajan roolissa 20 vuotta kohtuuhintaista asumista Nuorisoasuntoliitto ry Perustettu 1971 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm 1 Luonnos ASUNTOREFORMIYHDISTYS RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Yleistä Vuonna 2012 valmistunut asuntotuotanto oli edellisen vuoden tapaan korkealla tasolla. Korkeaan määrään vaikutti vielä vuosina

Lisätiedot

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta

Kaupunkien arviot lastensuojelun määrärahojen riittävyydestä, henkilöstöresursseista ja ehkäisevästä toiminnasta Tero Ristimäki Lastensuojelulain toimeenpanoon valmistautuminen Suurimpien kaupunkien suunnitelmat resurssien lisäämisestä lastensuojeluun vuodelle 2008 ja arviot lastensuojelulain velvoitteista selviytymisestä

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot