Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille"

Transkriptio

1 ISSN Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

2 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA teki marraskuussa 2008 kyselyn viidelle yleishyödylliselle yhteisölle vuokra-asuntotilanteesta 22 kaupungissa. Yhteisöt ovat SATO, VVO, TA-Yhtymä, Avara sekä YH-Länsi. Mukana kyselyssä ovat suurimmat kaupungit ja maakuntien pääkaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Porvoo, Hämeenlinna, Pori, Lahti, Kouvola, Kotka, Lappeenranta, Mikkeli, Joensuu, Kajaani, Seinäjoki, Kokkola, Vaasa ja Rovaniemi. Kysely koski arava- ja korkotukivuokra-asuntojen (ns. ARA-vuokra-asunnot) sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokratasoa, asuntojen käyttöastetta ja asukasvaihtuvuutta. Kaikki yhteisöt vastasivat kyselyyn. Vertailutietoina on käytetty Tilastokeskuksen vuokratilastoja sekä pääkaupunkiseudun kuntien omaa vuokra-asuntotilanteen seurantaa. ARA on tehnyt vastaavansisältöiset kyselyt myös neljänä edellisenä vuotena eli vuosina Kyselyvastauksista tehdyt selvitykset löytyvät ARAn verkkosivuilta > Tilastot > ARAn selvitykset. Vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista kysyttiin nyt toista kertaa, aikaisempien vuosien kyselyt ovat koskeneet vain ARA-vuokra-asuntoja. Yleishyödyllisten omistamassa vuokra-asuntokannassa tapahtuu koko ajan muutoksia, kuten omistajavaihdoksia ja aravarajoituksista vapautumista. Näin eri vuosien kyselyt eivät koske täysin samaa asuntokantaa eri paikkakunnilla. Tämä vähentää jonkin verran tietojen vertailtavuutta eri vuosina. Esimerkiksi vuokratason muutoksia ei voi luotettavasti tarkastella tämän aineiston perusteella. Vuokrien kehityksestä saa tietoa Tilastokeskuksen vuokratilastosta, joka kuitenkin koskee vain pientä joukkoa kuntia. Asunnonhakijat yleishyödyllisten vuokra-asuntoihin vähentyneet Vuoden 2008 kyselyn piirissä oleva 22 kaupungin aravavuokra-asuntokanta on yli asuntoa, korkotukivuokra-asuntokanta noin asuntoa ja vapaarahoitteinen vuokra-asuntokanta yli asuntoa. Kyselyajankohtana näihin asuntoihin oli noin hakijaa, joista yli puolet (n. 53 %) oli yhden henkilön talouksia. Hakijoita oli selvästi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.(liite 1) Talouden käänne ei ole lisännyt yleishyödyllisten vuokra-asuntoihin hakeneiden määrää, vaan päinvastoin hiljentänyt myös vuokra-asuntomarkkinoita. Lähes olematon vuokra-asuntotuotanto on suurelta osalta vaikuttanut hakemusten vähenemiseen. Kun uusia vuokra-asuntoja ei ole tullut markkinoille, ovat hakemuksetkin vähentyneet. Yleishyödylliset vuokranantajat ovat myös lyhentäneet hakemusten voimassaoloaikaa, mikä on tilastollisesti pienentänyt hakijoiden määrää. Esimerkiksi SATO:lla hakemukset ovat voimassa vain 1 kk. Pienten, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu. Vuokra-asuntojen hakijoissa on paljon pienituloisia, ja monet haluavat vaihtaa pienempään ja halvempaan asuntoon. Osalla hakijoista on luottotiedoissa merkintöjä. Näiden hakijoiden osuus on kasvamassa. Hakijoissa on myös ylivelkaantuneita, omistusasuntonsa myyneitä hakijatalouksia. 2

3 Heti vuokrattavissa olevia asuntoja oli kaikissa kunnissa kyselyajankohtana yhteensä noin 400, pääosin kaksioita ja kolmioita, kuten aikaisempinakin vuosina. Pääkaupunkiseudulla kaupungin vuokra-asuntojen hakijat lisääntyneet Pääkaupunkiseudun kunnissa kaupungin omistamiin vuokra-asuntoihin jätettyjen hakemusten määrä sen sijaan kasvoi vuonna Vuoden 2008 aikana hakemuksia tuli kaikkiaan lähes , mikä on yli (18 %) enemmän kuin edellisvuonna. (Kuvio 1)Myös ns. jonot eli tiettynä ajankohtana voimassa olevat hakemukset lisääntyvät vuosi vuodelta. Samanaikaisesti asunnon saaneiden määrä on vähentynyt pienen asukasvaihtuvuuden ja vähäisen uustuotannon vuoksi. Vuoden 2008 aikana kaupungin vuokra-asunnon sai pääkaupunkiseudulla noin asunnonhakijaruokakuntaa, yli 400 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuvio Hakemukset kaupungin vuokra-asuntoihin vuosina 2006, 2007 ja Helsinki Espoo Vantaa Lähde: ARA; PKS:n kuntien oma seuranta Hakijatietojen päällekkäisyyttä selvitetään Ympäristöministeriö, ARA ja Rakli käynnistivät syksyllä 2008 hankkeen, missä pyritään selvittämään vuokra-asuntoihin hakeneiden todellinen määrä pääkaupunkiseudulla. Hakijoiden päällekkäisyys eri vuokranantajien asuntoihin selvitetään. Tietoja on tarkoitus käyttää muun muassa vuokra-asuntojen tarpeen arviointiin. Mukana hankkeessa ovat pääkaupunkiseudun kunnat ja muut suurimmat vuokra-asuntojen omistajayhteisöt. Myös Tampereella on selvitetty hakijatietojen päällekkäisyyttä. Vuoden 2008 tietoja verrattiin vuoden 2005 selvityksen tietoihin. Hakijoiden päällekkäisyys eri vuokranantajien asuntoihin on pysynyt suunnilleen samansuuruisena, vajaana 28 3

4 prosenttina. Tampereen selvityksessä mukana olleilla omistajayhteisöillä on yhteensä noin vuokra-asuntoa, mikä on noin 54 prosentin markkinaosuus.. Yleishyödyllisillä kalliimmat aravavuokrat kuin kuntaomistajilla Kalleimmat vuokrat ovat pääkaupunkiseudulla. Helsingissä yleishyödyllisten keskimääräiset aravavuokrat ovat noin11 12 /m 2 /kk. Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden keskivuokra vuonna 2007 oli 8,92 /m 2 /kk. Kaupungin omistamien arava-asuntojen neliövuokrat ovat siis jopa 3 euroa halvemmat kuin yleishyödyllisten yhteisöjen aravavuokrat. Espoossa yleishyödyllisten omistamien arava-asuntojen keskivuokrat olivat noin /m 2 /kk Kaupungin kiinteistöyhtiön Espoonkruunu Oy:n keskimääräinen aravavuokra vuonna 2008 oli 9,61 /m 2 /kk. Vantaalla yleishyödyllisten keskimääräiset aravavuokrat olivat noin /m 2 /kk. Vantaan kaupungin kiinteistöyhtiön VAV Asunnot Oy:n keskimääräinen aravavuokra vuonna 2008 oli 9,04 /m 2 /kk. Kuvio 2.. HELSINKI Keskimääräiset aravavuokrat /m 2 /kk marraskuussa 2008 kasvukeskuksissa omistajayhteisön mukaan ESPOO VANTAA TAMPERE TURKU Kaupunki VVO SATO JYVÄSKYLÄ KUOPIO OULU 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ TURKU TAMPERE VANTAA ESPOO HELSINKI Kaupunki 7,95 7,36 8,47 8,10 7,95 9,04 9,61 8,92 VVO 8,77 8,76 8,84 7,92 9,58 10,00 10,16 11,26 SATO 8,87 8,88 8,77 7,86 8,92 10,11 10,62 11,92 Lähteet: Kaupunkien vuokrataloyhtiöt; ARAn kysely (VVO ja SATO) Myös muissa kasvukeskuksissa, Turkua lukuun ottamatta, kaupunkien vuokrataloyhtiöiden aravavuokrat ovat yleishyödyllisten yhteisöjen vuokria halvemmat. Muissa kasvukeskuksissa yleishyödyllisten arava-asuntojen keskivuokrat ovat alimmillaan alle 8 /m 2 /kk ja korkeimmillaan noin 9,5 /m 2 /kk. (Liitteet 2 ja 3 ja Kuvio 2) Korkotukivuokra-asuntojen keskivuokrat ovat lähes kaikilla paikkakunnilla kalliimmat kuin arava-asuntojen keskivuokrat, enimmillään neliövuokrien ero on yli 2 euroa. 4

5 ARA-asuntojen keskimääräisten vuokrien suuri vaihtelu eri omistajilla samalla paikkakunnalla selittyy muun muassa asuntokannan ikä-, laatutaso- ja sijaintieroilla. Asuntokannat ovat myös hyvin eri kokoisia, muutamasta asunnosta tuhansiin asuntoihin. (Asuntokantojen koko näkyy liitteestä 1) Yleishyödyllisillä omistajilla alueittaiset vuokrien jyvitykset voivat myös poiketa toisistaan. Valtakunnalliset omistajat voivat tasata vuokria koko asuntokannassaan yli kuntarajojen. Kalleimmat keskimääräiset markkinavuokrat euroa neliöltä Kalleimmat markkinavuokrat ovat Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Kuvio 3. HELSINKI Vapaarahoitteisten asuntojen keskimääräiset vuokrat /m 2 /kk marraskuussa 2008 ESPOO VANTAA TA MPERE TURKU TK/2008/4 VVO SATO JYVÄSKYLÄ KUOPIO OULU 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ TURKU TAMPERE VANTAA ESPOO HELSINKI TK/2008/4 9,35 9,91 9,88 10,16 10,74 11,10 11,67 13,46 VVO 9,95 9,95 10,56 11,20 10,54 11,00 11,06 13,30 SATO 9,40 10,54 9,69 7,82 9,62 11,46 12,01 15,61 Lähteet: Tilastokeskus, Vuokratilasto (TK/2008/4.neljännes) ja ARAn kysely (VVO ja SATO) Tämän kyselyn kallein vuokrataso on TA-Yhtymän omistamissa vapaarahoitteisissa asunnoissa Espoossa, keskimäärin 16,32 /m 2 /kk. Kyse on hyvin pienestä asuntokannasta, yhdestä 12 asunnon kohteesta, joka on valmistunut vuonna Seuraavaksi kalleimmat vuokrat ovat Helsingissä SATO:lla (15,61 /m 2 /kk) Vapailla markkinoilla neliövuokrien vaihtelut asunnon koon mukaan ovat yleensä paljon suuremmat kuin ARA-asunnoissa. (Liitteet 2 ja 3) Kuviossa 3 kahden suurimman yleishyödyllisen yhteisön, VVO:n ja SATO:n, vuokratietoja on verrattu Tilastokeskuksen julkaiseman vuokratilaston tietoihin vapaarahoitteisista vuokrista vuoden neljännekseltä, mikä vastaa ARAn kyselyn ajankohtaa. Kuviossa huomiota kiinnittää SATO:n vapaarahoitteisten asuntojen muita alempi vuokrataso (7,82 /m 2 /kk) Turussa. Pääosan tästä asuntokannasta muodostavat viime vuonna aravarajoituksista vapautuneet asunnot, jotka sijaitsevat lähiössä, missä on halpa vuokrataso. 5

6 Tilastokeskuksen vuokratilaston aineistossa on mukana pääkaupunkiseudulta noin 600 vapaarahoitteisen asunnon vuokratiedot ja muista kuviossa esitetyistä kaupungeista yhteensä noin 500 asunnon vuokratiedot. ARAn kyselytiedot kahden suurimman yleishyödyllisen yhteisön vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista koskevat pääkaupunkiseudulla noin asuntoa ja muissa kuviossa esitetyissä kaupungeissa yhteensä noin asuntoa. Asukasvaihtuvuudessa on suuria eroja monilla paikkakunnilla vaihtuvuus on vähentynyt Asukasvaihtuvuudessa on suuria eroja omistajayhteisöstä ja paikallisesta asuntokannasta riippuen. Kyselyn piirissä olevissa aravavuokra-asunnoissa asukasvaihtuvuus oli vuoden 2008 aikana pienimmillään noin 11 % ja suurimmillaan noin 53 %. Korkotukivuokra-asunnoissa asukasvaihtuvuus oli pienimmillään noin 12 % ja suurimmillaan noin 53 %. Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa asukasvaihtuvuus oli pienimmillään noin 13 % ja suurimmillaan lähes 50 %. Kunnittain ja omistajayhtiöittäin kerätyt asukasvaihtuvuusprosentit koskevat hyvin erikokoisia asuntokantoja, muutamasta asunnosta tuhansiin asuntoihin. (Liite 4) Kuvio 4. Asukasvaihtuvuus (%) yleishyödyllisten yhteisöjen vuokra-asunnoissa vuonna 2008 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Arava Korkotuki Vapaarah. Turku Lahti Hämeenlinna Lappeenranta Jyväskylä Joensuu Kuopio Oulu Oulu Kuopio Joens uu Jyväs kylä Lappe Hämee enrant nlinna a Lahti Turku Tampe re Vanta a Espoo Helsin ki Arava 31,8 24,1 21,9 27,0 27,1 19,7 17,1 21,9 22,7 16,2 15,0 16,2 Korkotuki 39,4 26,6 44,2 39,7 26,9 28,9 25,9 26,9 34,7 25,0 19,7 14,1 Vapaarah. 39,9 23,5 29,6 29,5 19,4 25,3 28,6 27,0 29,5 23,1 20,5 24,6 Pääkaupunkiseudulla varsinkin arava-asuntojen asukasvaihtuvuus on pieni, keskimäärin %. Helsingissä myös korkotukivuokra-asunnoissa on vähän 6

7 vaihtuvuutta, noin 14 %. Pääkaupunkiseudun kunnissa asukasvaihtuvuus on pienentynyt edellisvuodesta. Muiden isojen kaupunkien arava-asunnoissa vähiten vaihtuvuutta on Lahdessa, noin 17 %, ja Hämeenlinnassa, vajaat 20 %. Myös näissä kaupungeissa asukasvaihtuvuus on vähentynyt edellisvuoteen verrattuna. Eniten arava-asunnoissa on vaihtuvuutta Oulussa, lähes 32 %. Oulussa asukasvaihtuvuus on myös muissa vuokra-asuntotyypeissä keskimääräistä suurempaa, %, ja vaihtuvuus on lisääntynyt edellisvuodesta. (Kuvio 4 ja Liite 4) Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa ja myös korkotukilainoitetuissa vuokraasunnoissa, missä vuokrat ovat aravavuokria kalliimmat, on yleensä enemmän vaihtuvuutta ja asumisajat ovat lyhyempiä. Monessa tämän kyselyn kaupungissa korkotukilainoitetuissa asunnoissa asukkaat vaihtuvat useammin kuin vapaarahoitteisissa asunnoissa, mikä voi johtua useasta syystä kuten kalliimmista vuokrista, asuntojen sijainnista tai asuntojen varustetasosta. Vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat korkeat suurissa kaupungeissa Suuressa osassa kunnista, joille kysely on osoitettu, aravavuokra-asuntojen käyttöasteet ovat lähellä sataa prosenttia. Korkotukivuokra-asuntojen ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat myös korkealla tasolla useimmissa kyselyn piirissä olevissa kunnissa. (Liite 4) Viime vuosina asuntomarkkinat ovat olleet omistusasuntovaltaiset asuntorahoituksen hyvän saatavuuden ja alhaisen korkotason vuoksi. Uusia vuokra-asuntoja on rakennettu hyvin vähän. Myös ARA-tuotato on ollut ennätyksellisen vähäistä, ja painopiste on ollut investointiavustusten tuella rakennetuissa erityisryhmien vuokraasunnoissa. Nyt talouden käänne on hiljentänyt asuntokauppaa ja omistusasuntotuotantoa, ja asuntojen tuottajat ovat taas kiinnostuneita myös vuokraasuntojen rakentamisesta. Hallituksen elvyttävillä toimilla pyritään parantamaan rakennusalan työllisyyttä muun muassa korjausrakentamista ja vuokra-asuntojen tarjontaa lisäämällä. Vuoden 2009 alussa aloitetun ARA-tuotannon määrä on lisääntynyt selvästi edellisvuoteen verrattuna. 7

8 Liite 1 Asuntomarkkinaryhmä Yleishyödyllisten yhteisöjen vuokra-asuntokanta, hakijat ja vapaat asunnot eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille marraskuussa 2007 ja 2008 ARA-KANTA 2008 Vapaarah. HAKIJAT HAKIJAT HETI VAPAAT ASUNNOT 2007 HETI VAPAAT ASUNNOT 2008 Arava Korkotuki vuokra-as. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. kyselyajankohtana kyselyajankohtana kanta % hakijoista % hakijoista yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki HELSINKI VVO , ,7.. SATO , , AVARA , , TA-YHTYMÄ , ,0 1 1 ESPOO VVO , ,1 1 1 SATO , , AVARA , , TA-YHTYMÄ , , VANTAA VVO , , SATO , , AVARA , , TA-YHTYMÄ , ,0 0 0 TAMPERE VVO , , SATO , , YH-YHTYMÄ , , TA-YHTYMÄ , ,0.. TURKU VVO , , SATO , , YH-LÄNSI , , JYVÄSKYLÄ VVO , , SATO , , AVARA , ,6 0 TA-YHTYMÄ , ,8 0 0 KUOPIO VVO , ,6 0 SATO , , AVARA , ,0 0 1(3)

9 ARA-KANTA 2008 Vapaarah. HAKIJAT HAKIJAT HETI VAPAAT ASUNNOT 2007 HETI VAPAAT ASUNNOT 2008 Arava Korkotuki vuokra-as. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. kyselyajankohtana kyselyajankohtana kanta % hakijoista % hakijoista yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki OULU VVO , , SATO , , AVARA , , TA-YHTYMÄ , , PORVOO VVO , ,6 0 SATO , ,0 0 0 TA-YHTYMÄ 4 4 0,0 HÄMEENLINNA VVO , ,4 1 SATO , , AVARA , ,0 1 1 TA-YHTYMÄ , , PORI VVO , ,4 0 SATO ,5 0 YH-YHTYMÄ LAHTI VVO , , SATO , AVARA , , TA-YHTYMÄ , KOUVOLA VVO , , SATO , ,0 0 0 AVARA , , KOTKA VVO , ,4 2 0 AVARA , , LAPPEENRANTA VVO , , SATO , , AVARA , ,3 0 TA-YHTYMÄ , , MIKKELI VVO , ,4 0 AVARA ,0 0 JOENSUU VVO , ,4 2 2 AVARA , ,6 0 KAJAANI VVO , ,3 0 SATO , (3)

10 ARA-KANTA 2008 Vapaarah. HAKIJAT HAKIJAT HETI VAPAAT ASUNNOT 2007 HETI VAPAAT ASUNNOT 2008 Arava Korkotuki vuokra-as. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. Yht. 1 henk.tal. 1 henk.tal. kyselyajankohtana kyselyajankohtana kanta % hakijoista % hakijoista yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki SEINÄJOKI YH-LÄNSI KOKKOLA YH-LÄNSI VAASA SATO , , YH-LÄNSI ROVANIEMI VVO , ,7 0 SATO , ,4 0 0 AVARA , ,8 0 TA-YHTYMÄ , , Kaikki kaupungit , , (3)

11 Liite 2 Asuntomarkkinaryhmä Vuokrataso marraskuussa eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille marraskuussa 2004, 2005, 2006, 2007 ja 2008 *) Vuokrataso /m 2 /kk (keskivuokra) Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset HELSINKI VVO 10,33 10,30 10,50 10,97 11,26 10,24 11,09 11,21 11,56 12,01 12,92 13,30 SATO 10,42 10,63 11,18 11,47 11,92 12,13 12,26 12,96 12,98 13,50 14,32 15,61 AVARA 10,37 10,60 10,87 11,30 11,93 10,71 11,28 11,24 11,94 12,64 11,80 13,28 TA-YHTYMÄ 11,80 12,26 12,32 12,68 13,03 ESPOO VVO 9,10 9,61 9,36 9,69 10,16 9,97 10,80 10,89 11,23 11,66 10,74 11,06 SATO 9,16 9,37 10,18 9,99 10,62 11,36 10,41 11,96 12,36 12,85 11,53 12,01 AVARA 10,59 10,83 10,85 11,21 11,79 10,41 10,67 10,54 11,10 11,68 11,12 12,17 TA-YHTYMÄ 10,32 10,24 10,46 10,35 11,35 16,32 VANTAA VVO 9,22 8,77 9,19 9,28 10,00 9,95 10,60 10,73 10,99 11,00 10,97 11,00 SATO 9,12 9,24 9,48 9,73 10,11 11,29 11,50 11,86 12,14 12,46 11,02 11,46 AVARA 10,08 10,34 10,49 10,63 11,20 9,70 10,50 11,07 10,89 11,52 12,90 13,96 TA-YHTYMÄ 8,57 8,78 8,82 8,82 8,98 TAMPERE VVO 8,24 8,79 8,77 8,87 9,58 10,47 10,62 10,76 11,08 11,44 10,34 10,54 SATO 7,83 8,01 8,25 8,49 8,92 9,84 9,66 10,34 10,69 10,95 9,20 9,62 YH-LÄNSI 8,97 9,14 9,19 9,31 9,46 9,44 9,64 9,79 9,91 10,07 9,06 12,03 TA-YHTYMÄ 9,25 9,25 9,25 9,40 9,60 TURKU VVO 7,32 7,49 7,39 7,94 7,92 9,27 9,42 9,81 10,07 10,41 10,54 11,20 SATO 6,97 7,09 7,30 7,52 7,86 9,06 9,23 9,41 9,76 9,93 14,13 7,82 YH-LÄNSI 9,28 8,87 9,26 9,34 9,47 9,40 9,18 9,67 9,76 9,88 9,32 JYVÄSKYLÄ VVO 7,62 8,84 8,32 8,47 8,84 9,62 9,85 9,87 10,07 10,34 10,65 10,56 SATO 7,69 7,95 8,13 8,34 8,77 9,48 9,57 9,96 10,17 10,62 9,63 9,69 AVARA 9,08 9,46 9,60 9,98 10,31 9,31 9,51 9,65 9,91 10,46 TA-YHTYMÄ 11,50 12,10

12 Vuokrataso /m 2 /kk (keskivuokra) Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset KUOPIO VVO 7,77 7,97 8,17 8,37 8,76 9,92 10,12 10,23 10,44 10,73 8,59 9,95 SATO 7,96 8,09 8,40 8,57 8,88 9,21 9,19 9,94 9,52 10,00 10,01 10,54 AVARA 9,25 9,37 9,47 9,84 9,43 8,68 8,98 9,26 9,35 9,99 OULU VVO 8,10 8,25 8,38 8,06 8,77 10,02 9,91 9,98 9,99 10,16 9,80 9,95 SATO 8,24 8,34 9,24 8,71 8,87 9,77 9,84 10,29 10,55 10,49 9,09 9,40 AVARA 8,81 9,06 9,16 9,34 9,88 9,50 9,84 9,92 10,09 10,38 9,34 TA-YHTYMÄ 7,67 7,92 8,00 8,20 7,69 8,11 8,60 8,50 0,00 PORVOO VVO 8,04 8,31 8,71 8,32 8,75 SATO 8,79 8,98 9,28 0,00 TA-YHTYMÄ 8,79 HÄMEENLINNA VVO 7,86 7,96 8,28 8,51 10,06 10,17 10,43 10,74 10,47 10,11 SATO 7,55 7,78 8,03 8,25 9,88 8,50 9,23 AVARA 8,26 8,42 8,73 9,24 9,31 9,48 9,90 10,61 9,94 TA-YHTYMÄ 8,74 8,82 9,08 9,16 PORI VVO 6,83 7,05 7,33 7,80 6,94 SATO 6,57 6,98 8,20 YH-LÄNSI 8,79 9,19 8,64 8,81 9,63 9,00 8,20 LAHTI VVO 7,39 7,27 7,88 7,99 8,59 9,34 9,55 9,71 9,94 10,27 10,30 9,14 SATO 8,24 8,38 8,65 8,86 9,18 9,63 9,93 AVARA 8,94 9,33 9,47 13,32 10,51 9,13 9,60 9,68 10,13 10,83 11,15 TA-YHTYMÄ 6,36 6,52 KOUVOLA VVO 6,98 6,96 7,24 7,46 8,60 8,93 SATO 7,99 8,33 8,52 8,80 0,00 AVARA 7,66 7,71 7,88 8,25 8,67 8,43 8,91 9,29 TA-YHTYMÄ 6,53 KOTKA VVO 7,75 7,61 7,61 8,14 9,55 9,56 9,86 10,22 SATO 6,33 AVARA 9,00 9,14 9,35 9,82 9,07 9,21 9,47 10,03 10,04

13 Vuokrataso /m 2 /kk (keskivuokra) Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset LAPPEENRANTA VVO 8,34 7,87 7,72 8,24 8,29 9,30 9,49 9,67 9,91 10,18 10,23 11,40 SATO 8,11 8,24 8,49 8,80 9,06 7,85 8,47 10,05 AVARA 8,63 8,85 8,84 8,93 9,35 9,10 9,10 9,10 9,35 9,80 TA-YHTYMÄ 8,46 8,57 8,68 8,87 9,21 MIKKELI VVO 6,79 6,89 7,14 7,35 9,40 9,60 9,83 10,11 SATO 7,64 AVARA 6,37 6,56 7,14 JOENSUU VVO 8,11 8,34 8,66 8,92 9,23 7,93 8,30 SATO 7,45 9,63 AVARA 7,60 8,08 8,25 8,52 8,90 8,07 8,21 8,39 9,02 9,29 8,40 9,25 KAJAANI VVO 7,46 7,64 7,88 8,15 SATO 7,81 8,03 8,23 8,06 AVARA 8,22 8,44 SEINÄJOKI VVO 7,10 YH-LÄNSI 9,30 9,49 10,42 8,68 8,81 8,85 8,95 9,10 KOKKOLA YH-LÄNSI 8,26 8,34 8,45 8,60 8,86 8,89 9,01 9,16 VAASA VVO 6,71 6,42 6,57 SATO 7,70 7,87 9,32 9,42 9,62 8,96 9,16 9,36 9,57 9,75 0,00 YH-LÄNSI 8,10 8,78 9,48 10,04 9,03 9,20 9,38 9,91 10,04 ROVANIEMI VVO 7,27 7,42 7,15 7,28 7,70 10,23 10,35 SATO 8,34 8,48 8,93 9,15 9,44 0,00 AVARA 8,93 8,96 8,89 9,15 9,46 9,21 9,30 9,36 9,60 10,07 9,92 TA-YHTYMÄ 7,48 7,59.. 8,60 8,90 *) Vuoden 2004 kysely koski 14 kaupunkia, vuoden 2005 kysely 21 kaupunkia ja vuosien kyselyt 22 kaupunkia

14 Asuntomarkkinaryhmä Liite 3 Vuokrataso huoneistotyypeittäin eräissä kaupungeissa marraskuussa 2008 Kysely yleishyödyllisille yhteisöille VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk Aravavuokra-asunnot Korkotukivuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki HELSINKI VVO 13,66 11,49 10,71 10,42 11,26 15,06 12,59 11,36 10,79 12,01 17,70 13,68 11,63 11,90 13,30 SATO 11,92 13,50 15,61 AVARA 12,48 11,43 11,09 11,93 15,54 13,23 12,24 11,77 12,64 15,85 13,84 12,47 12,19 13,28 TA-YHTYMÄ 14,17 13,31 12,07 13,03 ESPOO VVO 12,77 10,40 9,53 9,25 10,16 13,89 12,15 11,25 11,03 11,66 14,40 11,26 10,38 9,90 11,06 SATO 10,62 12,85 12,01 AVARA 12,74 12,00 11,53 11,19 11,79 12,95 12,01 11,43 10,97 11,68 15,48 13,10 11,64 10,65 12,17 TA-YHTYMÄ 11,22 11,48 11,35 16,95 16,26 15,83 16,22 16,32 VANTAA VVO 12,00 10,00 9,00 9,00 10,00 13,00 12,00 11,00 10,00 11,00 14,00 11,00 10,00 10,00 11,00 SATO 10,11 12,46 11,46 AVARA 12,01 11,48 10,78 10,68 11,20 13,86 11,95 11,16 10,98 11,52 15,47 14,71 13,20 12,22 13,96 TA-YHTYMÄ 9,32 8,40 8,98 TAMPERE VVO 12,43 9,13 8,27 7,78 9,58 13,50 11,15 9,91 9,63 11,44 12,47 10,54 9,80 9,70 10,54 SATO 8,92 10,95 9,62 YH-LÄNSI 9,86 9,42 8,72 8,55 9,46 10,87 10,14 9,63 9,47 10,07 12,03 TA-YHTYMÄ 9,90 9,70 9,30 9,20 9,60 TURKU VVO 9,96 8,17 7,33 7,06 7,92 12,66 10,68 9,76 9,35 10,41 13,88 11,64 9,60 10,15 11,20 SATO 7,86 9,93 7,82 YH-LÄNSI 9,95 9,44 9,02 9,02 9,47 10,46 9,63 9,18 9,01 9,88 JYVÄSKYLÄ VVO 10,37 8,88 8,20 10,06 8,84 11,73 10,85 10,01 9,36 10,34 12,32 10,89 9,48 9,80 10,56 SATO 8,77 10,62 9,69 AVARA 11,43 10,39 9,62 8,85 10,31 11,31 10,83 10,03 9,71 10,46 TA-YHTYMÄ 13,06 12,36 11,26 12,10

15 VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk Aravavuokra-asunnot Korkotukivuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki KUOPIO VVO 9,87 8,78 8,17 8,13 8,76 12,29 11,27 9,96 9,41 10,73 12,30 9,91 9,11 8,89 9,95 SATO 8,88 10,00 10,54 AVARA 11,26 9,29 9,42 8,04 9,43 10,40 9,76 9,65 9,99 OULU VVO 10,56 8,88 7,94 8,51 8,77 11,93 10,38 9,51 9,30 10,16 11,33 10,15 9,29 8,79 9,95 SATO 8,87 10,49 9,40 AVARA 10,24 9,89 9,79 8,88 9,88 10,97 10,43 9,97 9,26 10,38 10,72 9,81 8,37 7,86 9,34 TA-YHTYMÄ 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PORVOO VVO 10,56 8,64 8,07 7,77 8,71 11,51 8,87 7,94 7,78 8,75 SATO 9,28 0,00 TA-YHTYMÄ 8,79 8,79 HÄMEENLINNA VVO 10,73 8,61 7,94 7,56 8,51 12,32 10,78 10,04 9,24 10,74 12,64 10,10 9,06 9,28 10,11 SATO 8,25 9,88 9,23 AVARA 10,25 8,89 9,20 9,57 9,24 10,86 10,90 10,35 9,49 10,61 10,56 9,90 9,84 9,64 9,94 TA-YHTYMÄ 9,50 9,00 9,00 9,16 PORI VVO 10,32 7,41 7,15 7,36 7,80 9,87 6,81 6,40 6,94 SATO YH-LÄNSI 9,19 9,72 8,74 8,99 8,68 9,00 8,20 LAHTI VVO 9,96 8,45 8,11 7,68 8,59 11,54 11,03 9,62 9,17 10,27 12,25 9,86 8,62 9,14 SATO 9,18 9,93 AVARA 11,42 11,00 10,04 9,65 10,51 11,55 10,98 10,54 9,91 10,83 12,06 10,86 10,38 11,15 TA-YHTYMÄ 12,30 10,90 KOUVOLA VVO 9,50 7,35 6,71 6,07 7,46 10,35 9,51 8,56 8,33 8,93 SATO 8,80 0,00 AVARA 9,16 8,27 8,23 7,77 8,25 9,46 9,06 8,87 9,29 KOTKA VVO 9,69 7,94 7,30 8,18 8,14 11,06 10,81 9,55 8,87 10,22 AVARA 10,30 9,97 9,58 9,16 9,82 10,51 10,35 9,79 9,30 10,03 10,38 10,29 9,85 9,23 10,04 LAPPEENRANTA VVO 10,33 8,28 7,49 7,09 8,29 12,05 10,24 9,82 7,97 10,18 13,55 11,88 10,81 9,23 11,40 SATO 9,06 7,85 10,05 AVARA 9,97 9,76 8,85 8,82 9,35 10,24 9,92 9,26 9,80 TA-YHTYMÄ 9,65 9,54 8,06 9,21

16 VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk VUOKRATASO /m 2 /kk Aravavuokra-asunnot Korkotukivuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki yksiöt kaksiot kolmiot 4h+k- Kaikki MIKKELI VVO 9,32 7,28 7,06 6,73 7,35 11,45 10,52 9,51 8,61 10,11 AVARA JOENSUU VVO 10,22 9,17 8,89 9,23 11,10 8,20 7,70 8,30 AVARA 9,85 9,09 8,69 8,52 8,90 9,54 9,53 8,83 8,83 9,29 9,76 9,46 8,86 8,70 9,25 KAJAANI VVO 9,84 8,04 7,32 8,15 SATO AVARA SEINÄJOKI YH-LÄNSI 10,42 9,63 9,22 8,64 9,10 KOKKOLA YH-LÄNSI 8,98 8,72 8,16 7,99 8,60 9,16 9,16 VAASA SATO 9,62 9,75 0,00 YH-LÄNSI 10,04 10,23 9,87 9,16 10,04 ROVANIEMI VVO 9,64 7,65 7,05 6,38 7,70 12,12 10,30 9,86 9,15 10,35 SATO 9,44 0,00 AVARA 9,72 9,59 8,91 9,46 10,74 10,08 9,71 8,99 10,07 10,48 9,97 9,53 8,99 9,92 TA-YHTYMÄ 8,70 8,50 8,60 8,50 8,90 9,20 8,90

17 Liite 4 Asuntomarkkinaryhmä Vuokra-asuntojen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus eräissä kaupungeissa vuosina Kysely yleishyödyllisille yhteisöille marraskuussa 2006, 2007 ja 2008 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset HELSINKI VVO 99,3 99,8 98,7 99,7 99,8 99,5 99,0 99,5 93,6 12,6 14,5 11,2 14,4 13,7 12,6 25,3 24,5 17,6 SATO 98,6 98,4 98,9 96,1 97,4 98,7 95,2 94,6 96,8 26,8 21,4 20,2 17,3 20,5 16,1 38,5 25,9 27,5 AVARA 98,4 97,7 99,8 100,0 98,5 98,7 98,9 97,4 37,1 34,3 13,1 23,1 22,0 17,7 15,4 35,7 TA-YHTYMÄ 96,5 99,5 99,4 18,0 37,7 13,1 Keskimäärin *) 98,9 99,0 98,8 99,4 99,2 99,2 96,3 95,8 20,8 18,4 16,2 17,1 17,6 14,1 25,3 24,6 ESPOO VVO 99,0 99,3 99,6 99,7 99,4 99,7 98,9 99,5 99,7 15,6 16,1 13,3 17,9 12,4 12,4 21,9 21,3 15,8 SATO 97,7 98,5 98,8 95,4 97,7 98,6 97,1 97,8 98,9 23,4 20,7 16,9 33,8 36,5 26,1 31,3 26,7 23,1 AVARA 99,0 98,7 99,2 96,0 97,7 98,7 100,0 95,4 41,5 37,7 21,9 26,5 31,0 24,9 11,1 33,3 TA-YHTYMÄ 99,6 99,1 96,3 58,8 8,3 16,7 25,0 25,0 Keskimäärin 98,4 99,0 99,3 97,7 98,5 99,0 98,3 98,8 19,9 18,5 15,0 23,0 23,4 19,7 24,8 20,5 VANTAA VVO 98,6 99,4 99,7 98,0 99,5 99,5 97,9 99,4 99,8 16,7 16,0 13,8 17,0 20,1 16,6 24,3 22,8 19,1 SATO 98,1 98,5 98,8 96,9 97,2 98,7 97,3 97,1 98,5 33,3 22,8 21,4 43,7 33,4 30,6 31,8 30,2 28,3 AVARA 97,9 99,2 99,7 98,4 98,7 98,0 94,9 99,0 100,0 45,0 33,3 13,9 26,3 27,9 38,1 42,0 37,0 28,5 TA-YHTYMÄ 97,2 100,0 100,0 33,3 33,3 Keskimäärin 98,4 99,2 99,4 97,9 98,7 99,0 98,4 99,4 22,5 18,0 16,2 24,3 23,3 25,0 26,1 23,1 TAMPERE VVO 98,1 99,4 98,2 98,5 99,3 98,6 90,5 97,9 96,8 17,4 17,2 19,5 19,8 21,3 18,6 22,9 22,5 26,6 SATO 99,1 99,3 99,1 100,0 98,9 96,5 97,6 97,7 98,5 29,0 23,3 24,8 29,0 23,7 36,2 36,7 30,0 31,0 YH-LÄNSI 96,9 97,2 96,3 94,8 96,2 95,5 95,5 33,0 39,0 36,0 28,0 41,9 39,0.. 51,6 38,0 TA-YHTYMÄ 100,0 100,0 100,0 35,0 25,0 12,5 Keskimäärin 98,5 99,2 98,4 98,8 97,0 95,7 97,7 97,0 22,5 21,0 22,7 26,5 37,8 34,7 25,7 29,5 TURKU VVO 99,4 98,9 99,3 99,1 98,6 98,6 98,7 98,3 99,3 13,0 15,8 12,4 28,5 36,5 34,3 32,3 25,3 29,9 SATO 97,3 99,0 98,6 99,7 99,8 99,5 100,0 100,0 99,0 31,7 20,2 24,5 35,2 22,6 19,3 17,4 YH-LÄNSI 98,4 98,2 99,6 98, ,0 36,0 41,4 53,0 42,0 44,5 32,0 24,7 37,7 25,0 Keskimäärin 98,8 98,3 99,0 99,4 99,3 98,9 98,3 99,2 20,0 19,6 21,9 34,7 33,0 26,9 27,2 27,0 JYVÄSKYLÄ VVO 98,2 98,0 98,8 99,5 99,6 99,6 98,0 98,6 96,7 24,7 25,8 25,1 27,5 36,0 27,0 28,3 34,1 33,1 SATO 99,0 99,0 99,2 98,3 99,1 99,1 99,0 99,6 99,4 31,0 27,6 29,5 51,4 38,6 37,2 30,5 27,4 25,5 AVARA 100,0 99,2 98,5 95,9 96,6 98,3 99,2 28,9 32,3 27,0 37,2 41,1 46,9 TA-YHTYMÄ 100,0 100,0 11,0 36,0 Keskimäärin 99,0 98,7 98,8 97,6 97,9 98,8 99,1 98,1 28,0 28,0 27,0 36,5 39,3 39,7 30,0 29,5

18 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset KUOPIO VVO 98,6 99,2 97,4 99,4 99,5 99,9 99,0 97,8 99,5 23,8 25,3 25,5 24,6 25,7 19,2 28,0 21,6 23,5 SATO 99,6 99,0 99,2 95,6 99,7 100,0 90,9 98,8 99,3 37,1 28,8 21,3 51,4 42,9 21,4 59,6 16,0 24,0 AVARA 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,5 20,3 48,1 24,5 32,0 42,7 42,8 Keskimäärin 99,0 99,2 98,1 99,2 99,6 99,8 97,9 99,5 27,7 27,5 24,1 29,4 32,2 26,6 20,8 23,5 OULU VVO 96,1 95,5 98,7 97,6 98,2 99,3 97,2 97,0 96,2 27,2 26,4 26,4 32,7 25,7 30,7 28,0 21,6 36,4 SATO 92,6 93,0 95,3 92,0 96,4 94,7 96,7 96,4 95,4 55,6 30,3 46,3 68,8 40,4 52,9 62,6 52,7 47,6 AVARA 93,3 86,8 92,0 94,9 98,7 96,0 72,8 42,6 44,8 51,4 39,1 44,0 40,8 32,5 TA-YHTYMÄ 97,0 98,9 99,8 95,0 100,0 99,9 0,0 22,0 24,0 31,0 35,0 17,0 23,0 0,0 Keskimäärin 95,3 95,2 97,9 95,4 98,3 96,7 96,7 93,4 32,8 27,7 31,8 40,7 36,6 39,4 34,1 39,9 PORVOO VVO 99,8 99,8 99,6 99,6 99,1 98,7 15,3 17,1 16,3 19,2 18,3 22,6 SATO 96,4 99,0 98,5 40,9 30,8 30,2 AVARA 100,0 25,0 Keskimäärin 99,1 99,6 99,4 99,6 99,1 98,7 20,3 19,7 18,9 18,3 22,7 HÄMEENLINNA VVO 96,8 96,9 99,1 99,3 99,7 99,9 99,0 99,4 98,4 18,0 21,1 18,3 17,6 23,0 20,3 30,9 26,2 22,9 SATO 93,1 97,4 99,4 100,0 98,1 89,6 87,3 94,0 23,5 23,7 18,6.. 38,5 36,1 31,8 25,0 AVARA 100,0 99,3 99,2 100,0 98,9 97,7 97,9 26,4 30,0 27,3 22,0 23,9 35,2 38,3 TA-YHTYMÄ 100,0 100,0 100,0 27,3 45,5 9,1 Keskimäärin 96,8 97,2 99,1 99,8 99,2 98,6 94,5 97,5 19,7 22,5 19,7 20,9 24,6 28,9 28,5 25,3 PORI VVO 93,3 98,1 98,9 99,6 17,9 16,0 19,3 20,0 SATO 93,7 95,6 20,5 30,0 YH-LÄNSI OY 99,2 99,3 99,7 96,3 84,5 45,0 45,0 51,9 40,0 20,0 Keskimäärin 93,4.. 98,9 99,7 96,3 95,6 97,6 18,5 16,0 21,3 45,0 51,9 40,0 30,0 20,0 LAHTI VVO 99,8 99,6 99,7 99,8 99,5 99,7 99,9 98,5 99,8 12,6 15,2 13,1 16,6 14,8 16,1 16,2 22,5 18,1 SATO 97,3 96,9 97,6 99,5 98,8 99,8 34,3 34,1 30,3 33,3 35,4 22,9 AVARA 99,7 100,0 98,9 98,9 100,0 99,6 98,5 31,3 36,5 20,2 35,2 26,4 44,8 49,3 TA-YHTYMÄ 99,0 21,0 41,0 30,5 Keskimäärin 99,3 99,0 99,2 99,5 99,7 99,7 98,6 99,4 18,5 20,1 17,1 22,6 19,3 25,9 32,0 28,6 KOUVOLA VVO 98,4 98,0 97,6 99,1 98,9 98,2 22,2 16,2 15,4 25,0 25,0 10,7 SATO 96,6 97,9 98,2 29,1 21,4 21,4 AVARA 99,3 99,1 95,0 100,0 98,6 98,5 29,7 35,9 31,0 43,6 54,5 43,2 TA-YHTYMÄ Keskimäärin 98,6 98,4 96,8 100,0 98,6 98,5 98,9 98,2 24,7 23,0 20,9 43,6 54,5 43,2 25,0 10,7

19 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset KOTKA VVO 99,0 97,8 98,8 99,5 99,7 99,5 99,8 99,3 27,4 35,0 25,7 21,7 26,1 18,8 SATO 97,4 92,5 92,6 4,4 AVARA 98,6 99,1 98,6 100,0 95,0 98,5 98,4 32,4 35,9 31,6 31,6 32,5 32,9 17,8 Keskimäärin 98,7 98,3 98,7 99,8 96,4 98,8 98,4 26,6 35,3 28,1 28,4 30,6 28,5 17,8 LAPPEENRANTA VVO 99,5 98,8 99,1 100,0 99,9 100,0 99,3 100,0 18,8 21,7 22,5 16,1 26,6 25,0 30,5 19,0 12,6 SATO 97,9 95,3 98,3 100,0 92,6 97,4 28,7 23,9 30,9 0,0 44,4 31,8 35,9 AVARA 96,8 96,8 98,1 98,3 99,6 99,0 28,1 35,9 41,4 34,6 32,6 41,9 TA-YHTYMÄ 98,9 99,2 99,8 31,3 31,3 18,8 Keskimäärin 98,7 97,5 98,7 99,5 99,7 99,7 96,4 99,2 23,1 23,9 27,1 22,3 28,8 26,9 24,1 19,4 MIKKELI VVO 99,2 99,1 99,2 100,0 100,0 99,8 12,3 19,7 22,7 14,6 1,8 7,3 AVARA SUOMI OY 100,0 96,8 18,4 33,3 Keskimäärin 99,2 99,8 99,2 100,0 98,9 99,8 12,3 19,7 22,7 15,8 12,2 7,3 JOENSUU VVO 99,8 99,4 99,7 98,1 99,0 32,5 26,3 25,0 21,9 28,1 31,3 AVARA 99,8 99,2 98,8 99,3 98,1 99,5 86,9 99,2 24,4 34,1 19,0 25,6 35,5 44,2 29,4 26,7 Keskimäärin 99,8 99,3 98,2 99,3 98,1 99,5 94,2 99,1 28,4 30,2 21,9 25,6 35,5 44,2 28,6 29,6 KAJAANI VVO 99,8 99,6 95,9 17,7 15,8 17,7 SATO 97,9 98,5 100,0 39,5 31,7 41,5 19,5 AVARA 97,8 100,0 40,0 Keskimäärin 99,3 99,3 95,9 97,8 100,0 100,0 23,9 20,3 17,7 40,0 19,5 SEINÄJOKI YH-LÄNSI 97,9.. 97,5 98,3 40,0 45,0 38,9 38,0 Keskimäärin 97,9 97,5 98,3 40,0 45,0 38,9 38,0 KOKKOLA YH-LÄNSI 99,5 100,0 99,9.. 99,2 100,0 44,0 53,1 44,0 20,0 45,0 37,0 Keskimäärin 99,5 100,0 99,9.. 99,2 100,0 44,0 53,1 44,0 20,0 45,0 37,0 VAASA VVO 88,8 24,6 SATO 100,0 96,7 96,3 100,0 97,8 98,8 50,5 44,7 44,7 41,0 34,2 31,7 YH-LÄNSI 99,1 99,3 98,3 97,5.. 35,0 41,0 26,5 40,0 Keskimäärin 91,4 97,8 98,4 100,0 98,1 92,8 30,6 44,7 37,9 41,0 29,6 35,5

20 KÄYTTÖASTE % ASUKASVAIHTUVUUS % Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset Arava Korkotuki Vapaarahoitteiset ROVANIEMI VVO 99,5 99,7 99,3 95,5 99,2 24,2 26,2 25,7 29,3 34,8 40,2 SATO 100,0 99,5 99,5 46,4 46,7 38,3 AVARA 99,9 100,0 98,8 99,8 99,8 99,5 100,0 99,2 34,9 60,5 24,4 35,1 38,0 43,8 48,0 TA-YHTYMÄ 0,0 100,0 99,6 100,0 100,0 0,0 10,0 30,0 30,0 13,3 Keskimäärin 99,6 99,7 99,3 99,8 99,8 99,5 95,6 99,3 27,6 30,6 27,2 34,2 37,7 43,3 34,8 38,8 *) Keskimääräinen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus eri kaupungeissa on laskettu painotettuna keskiarvona - toisin sanoen eri omistajayhteisöjen arava-, korkotuki- ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä on otettu huomioon paikkakunnan keskimääräistä käyttöastetta ja asukasvaihtuvuutta laskettaessa.

21 Vuonna 2009 ilmestyneet selvitykset: 1 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 2/2008 Vuokra asuntotilanne marraskuussa 2007 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 29.4.2008 Vuokra asuntotilanne

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013

Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 2/2013 3.5.2013 ARA kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja sekä tekee niihin liittyviä selvityksiä.

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2014

Asuntomarkkinakatsaus 1/2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola Puh. 029 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 1/2014 23.5.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2016

Asuntomarkkinakatsaus 1/2016 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola, p. 029 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 1/2016 17.3.2016 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ARA-vuokrat uudet vapaarah. vapaarah.vuokrat 20 18

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2011

Asuntojen vuokrat 2011 Asuminen 2012 Asuntojen vuokrat 2011 Vuokrat nousivat vuodessa 3,3 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2011 keskimäärin 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä

Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten. eri omistajayhteisöillä ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Pekka Pelvas Puh/tel +358 400 607 831 5/2009 Selvitys pääkaupunkiseudun vuokraasuntohakemusten päällekkäisyydestä eri omistajayhteisöillä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 3/2012 Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 14.6.2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2015

Asuntojen vuokrat 2015 Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015 Vuokrat nousivat vuodessa 3,0 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Keskivuokra 14,27 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,42 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Tuomarink.- Torpparinm. Puistola Kalleusalueet Helsinki Helsinki Vapaarah.vuokra-as. keskivuokra 7 13,1 /m/kk 1,75 /m/kk, /m/kk,13 m/kk Asuntojen vuokrat Helsingissä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Keskivuokra 14,41 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,58 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokraasuntotilanne

Valtakunnallinen vuokraasuntotilanne Valtakunnallinen vuokraasuntotilanne - Kotouttaminen on kumppanuutta tilaisuus Peter Fredriksson, Erityisasiantuntija Ympäristöministeriö RATKAISUJA? Vapaat asunnot käyttöön. ARA- ja muiden tyhjien vuokrahuoneistojen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2007 Marja-Leena Ikonen Pekka Pelvas 9.5.2007 ARA-vuokra-asuntomarkkinat 2006 Asukasvaihtuvuus (%) ARA-vuokra-asunnoissa kasvukeskusseuduilla

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 13 Vapaarah.vuokra-as.keskivuokrat, /m 9,-1, 1,1-11, 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 5 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot, %, kaikki

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 10/2006 Marja-Leena Ikonen Olavi Lehtinen 19.5.2006 Arava- ja korkotukilainoitettujen asuntojen vuokrat vuonna 2005 asuntomarkkinakyselyn

Lisätiedot

ARAn Asuntomarkkinakatsaus

ARAn Asuntomarkkinakatsaus ARAn Asuntomarkkinakatsaus Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät (FCG) 17.-18.9.2015 Ruka Hannu Ahola 12.10.2007 Tekijän nimi SISÄLTÖ johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Vuokra-asunnot 1/2018

Vuokra-asunnot 1/2018 Vuokra-asunnot 1/2018 Pääkaupunkiseutu 35 000 Muut kasvukeskukset 25 000 15 000 5 000-5 000 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017* -15 000 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017* 35 000 Muu maa Kuvio 1a, 1b ja

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 7/2006 Marja-Leena Ikonen Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 23.3.2006 ARA-vuokra-asuntomarkkinat 2005 70 60 Asuntokunnan rakenne ARA-vuokra-asuntoa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010

Asuntojen vuokrat 2010 Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat 2010 Vuokrat nousivat vuodessa 2,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2010 keskimäärin 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017. Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2013-2017 Julkaisuvapaa 3.7.2013 klo 9.00 Lähestymistapa Asuntosijoittamisen tuotto (%) = Bruttovuokratuotto (%) + Arvonnousu (%) Bruttovuokratuotto lasketaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 4 008 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 008 u Keskivuokra 11,6 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 14,61 /m/kk Kaksiot 11,44 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Keskivuokra 14,51 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,71 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 3/2006 2.2.2006 Aratuotanto vuonna Vuonna aloitettiin arvioiden mukaan koko asuntotuotannossa yhteensä 33 000-34 000 uuden asunnon rakentaminen.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Vuokra-asunnot 1/2019

Vuokra-asunnot 1/2019 Vuokra-asunnot 1/2019 Kuvio 1. Vuokramarkkinoiden tilanne suurissa kaupungeissa 2018 ja 2019. Kuviossa vuokramarkkinoiden tilanne suurissa kaupungeissa vuosina 2018 ja 2019 ARAindeksin mukaan. ARA-indeksin

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat, täydennysjulkaisu, 1-4vuosineljännes Asuntojen vuokrat: Vuoden tarkistetut tiedot Tilastokeskuksen julkaiseman Asuntojen vuokrat - neljännesvuositilaston tietoja on tarkistettu

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot 2018-2022 20.6.2018 Lähestymistapa Laskelmat on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille kerrostaloasunnoille. Asuntosijoittamisen

Lisätiedot

ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla

ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla Selvitys 1/2019 ARA-asuntokannan kehitys 2000-luvulla Rajoitusten alaisten ARA-asuntojen lukumäärä 2000-luvulla 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä prosenttia Sekä vapaarahoitteisten että

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asumisoikeusasunnot 2/2018

Asumisoikeusasunnot 2/2018 Asumisoikeusasunnot 2/2018 ASO-asunnot ARA-asunnoista % 3 000 30% 2 500 25% 2 000 20% 1 500 15% 1 000 10% 500 5% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 neljännes Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2013

Asuntojen vuokrat 2013 Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013 Vuokrat nousivat vuodessa 3,8 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2013 keskimäärin 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2014

Asuntojen vuokrat 2014 Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014 Vuokrat nousivat vuodessa 3,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2014 keskimäärin 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoitus Asumismenot 2018 Tutkimuksen tarkoitus Ennuste 2018-2020 lähtökohdat Tulojen kehitys 2018-2020 Laskelmien oletukset Asumisen kulutusmenot 1975-2017 Asumismenojen ennustettu kehitys 2018 Asumismenojen kehitys

Lisätiedot

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN

ARA-tuotanto Selvitys 3/2010. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ISSN ISSN 1237-1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvitys 3/2010 ARA-tuotanto 2009 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 14.3.2010 ARA-tuotanto kääntyi kasvuun Asuntorakentaminen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2017

Asuntomarkkinakatsaus 1/2017 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 029 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 1/2017 Julkaistu 6.4.2017 ja päivitetty 25.4.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,7 prosenttia vuodessa. 2016, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,7 prosenttia vuodessa. 2016, 2. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 4/2005 Ari Laine 28.2.2005 Aratuotanto vuonna 2004 Vuonna 2004 aloitettiin arvioiden mukaan koko asuntotuotannossa yhteensä 31 000-32 000 uuden asunnon

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Henrik Rainio

Henrik Rainio 18.3.2019 Henrik Rainio Porvoon tilinpäätös ja C21 - kaupunkien tilinpäätösten ennakkotiedot Toimintakate, / asukas 2017 * Muutos % Manner-Suomi -5 129-5 302 3,4 % Uusimaa -4 656-4 837 3,9 % 1Turku -5

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 3. vuosineljännes Asuminen 03 Asuntojen vuokrat 03, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 03 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 neljännes t nousivat 3,4 prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 2/2017

Asuntomarkkinakatsaus 2/2017 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola, p. 020 525 0855 Asuntomarkkinakatsaus 2/2017 Asumisoikeusasunnot 15.11.2017 (päivitetty 17.11.2017) ARA kerää ja analysoi asuntomarkkinoita

Lisätiedot

Kuka hyötyy kaupungin vuokraasunnoista?

Kuka hyötyy kaupungin vuokraasunnoista? Kuka hyötyy kaupungin vuokraasunnoista? Essi Eerola, Suomen Pankki* Tuukka Saarimaa, VATT * Tutkimuksessa esitetyt näkemykset eivät välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa. 1 Helsingin kaupunki on merkittävä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 39 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 007 u Keskivuokra 10,97 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,91 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 9 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 007 u Keskivuokra 10,96 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,88 /m/kk

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista

Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista Millä hinnalla saa vuokra-asunnon? - - Selvitys edullisimmista vuokrahinnoista 2/2016 28.4.2016 Sisältö Moni asuu vuokralla kerrostalossa 2 Vuokrataso nousee tasaista tahtia 3 Kuluttajaliiton vertailu

Lisätiedot

Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon

Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon Vuokratietojen imputointi SISU -aineistoon Sisällys 1 AINEISTON LÄHTÖTILANNE JA IMPUTOINTI.... 3 1.1 Aineiston asuntokunnat ja asumistukirekisteri...3 1.2 Tietojen imputointimenetelmä........................................

Lisätiedot

VVO:n vuokra-asuntobarometri. Kesäkuu 2013

VVO:n vuokra-asuntobarometri. Kesäkuu 2013 VVO:n vuokra-asuntobarometri Kesäkuu 13 18.6.13 1 Miten arvioit vuokra-asuntotarjonnan muuttuvan seuraavan 12 kuukauden aikana? 7 6 4 % Markkina % 3 Omakustannus % Lisääntyy Lisääntyy jonkin verran Pysyy

Lisätiedot