RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14)"

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika keskiviikko kello Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Risto Nikkonen Vesa Parantainen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Sukari Pyry Winter Muut osallistujat Heikki Arikka Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 26 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 28 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Martikainen ja Risto Nikkonen. 29 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Talousjohtaja ilmoitti, että hänellä on esityslistalla jo olevien lisäksi neljä muuta tiedoksi tulevaa asiaa. 30 MAHDOLLISUUS SUORITTAA SIVIILIPALVELUS RAISION SEURAKUNNASSA Raision seurakunnalta on tiedusteltu mahdollisuutta suorittaa siviilipalvelus seurakunnassa. Talousjohtaja on selvittänyt siviilipalveluksen suorittamiseen liittyviä ehtoja. Siviilipalveluspaikalta edellytetään sopimusta siviilipalveluskeskuksen kanssa. Sopimus katsotaan tehdyksi, kun siviilipalveluskeskus on kirjallisesti hyväksynyt yhteisön hakemuksen. Siviilipalvelukeskus tekee sopimuksen, joka on toistaiseksi voimassa. Sopimus puretaan kirjallisesta hakemuksesta. Siviilipalveluspaikaksi voi hakeutua: valtion viranomainen tai liikelaitos, valtion itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai julkisoikeudellinen yhdistys kunnan viranomainen uskonnonvapauslain 2 :ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta tai sen seurakunta yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yksityisoikeudellinen yhteisö, yhdistys tai säätiö. Julkisoikeudellisten yhteisöjen hakemuksessa on todettava, että yhteisö on valmis vastaamaan siviilipalveluspaikalle kuuluvista velvoitteista: - päivärahakustannukset kaikilta viikonpäiviltä - osoittamansa majoituksen kustannukset - työmatkakustannukset, jos majoituksen ja työpaikan välinen yksisuuntainen matka on yli 5 km - terveydenhuoltokustannukset - päivittäiset ruokailukustannukset (aamiainen, lounas, päivällinen, ja iltapala) kaikilta viikonpäiviltä Lisäksi hakemuksessa on ilmoitettava siviilipalvelusvelvollisen valvonnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot. Siviilipalveluskeskus määrää siviilipalveluspaikan, jossa siviilipalvelusvelvollinen suorittaa työpalvelun. Ennen työpalvelumääräyksen antamista siviilipalvelusvelvollista ja siviilipalveluspaikkaa on kuultava. Siviilipalvelusvelvollinen voidaan määrätä työpalveluun siviilipalveluspaikkaan ainoastaan hänen antamansa nimenomaisen suostumuksen perusteella (sitoumuslomake). Siviilipalveluspaikan velvoitteet: Palvelustehtävien sisällöstä ja "toimenkuvasta" päättää palveluspaikka. Lasten kanssa toimivien tulee toimittaa rikostaustaote.

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Siviilipalveluspaikan velvoitteena on muun muassa vastata siviilipalvelusvelvollisen ylläpidosta, johon kuuluu em. päivärahan maksaminen, majoituksen järjestäminen, työmatkakustannuksista vastaaminen, ruokailun (aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala) järjestäminen tai vaihtoehtoisesti ruokarahan maksaminen 13,50 /pv sekä terveydenhuollon järjestäminen. Päiväraha maksetaan kaikilta viikonpäiviltä ja ruokaraha maksetaan samoin kaikilta viikonpäiviltä, mikäli siviilipalvelusvelvollinen viettää viikkovapaita ja lomia palveluspaikan osoittamassa majoituksessa. Palveluspaikka vastaa siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuoltokustannuksista palvelusaikana riippumatta siitä, onko sairaus tai tapaturma sattunut työajalla tai vapaa-ajalla, kotimaassa tai esim. lomamatkalla ulkomailla. Sopimukset palveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen kesken mahdollisten hoitokulujen osalta eivät ole mahdollisia. Terveydenhuolto käsittää periaatteessa kaiken lääkärin määräämän hoidon, myös hammashuollon ja tarvittaessa silmälasien hankinnan sekä lääkkeet. Siviilipalvelusvelvollisen matkustusoikeutta ei voida suoranaisesti rajoittaa, eikä matkustamista ulkomaille voida kieltää. Sotilastapaturmalain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut palveluspaikalla tai siihen kuuluvalla alueella taikka palveluksen edellyttämällä matkalla. Korvausta maksetaan myös tapaturmasta, joka on sattunut palvelusajaksi laskettavalla vapaa-ajalla (ei kuitenkaan HSL-lomalla, henkilökohtainen syyloma). Korvausta maksetaan kuitenkin vasta palveluksen päätyttyä ja hoitokuluista vastaa työpalvelupaikka palveluksen päättymiseen asti. Ylläpitokustannukset maksaa siviilipalveluspaikka, joka vastaavasti saa hyödyn siviilipalvelusvelvollisen työstä. Palveluspäivät Päiväraha vrk 5, vrk 8, vrk 11,90 Siviilipalvelusajan pituus on 347 vuorokautta. Palveluksen alussa on aina koulutusjakso, jonka pituus on 28 vuorokautta. Siviilipalvelusvelvollisella on palvelusaikana oikeus ilmaiseen majoitukseen. Majoituksen järjestämisestä ja kustannuksista vastaa palveluspaikka. Asiasta ei voi pätevästi sopia toisin. Sekä siviilipalvelusvelvolliselle että palveluspaikalle tulisi olla selvää alusta alkaen, missä on palveluspaikan osoittama majoitus. Majoituksesta on annettava kirjallinen osoitus sitoumuslomakkeessa. Palveluspaikka voi osoittaa majoitukseen omia tilojaan tai vuokrata asunnon. Palveluspaikka voi myös osoittaa siviilipalvelusvelvollisen asumaan kotonaan sovittuaan asiasta hänen kanssaan. Mikäli kotona asumisesta aiheutuu siviilipalvelusvelvolliselle itselleen kustannuksia, on palveluspaikan ne korvattava. Näin tapahtuu myös,

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) kun palveluspaikka edellyttää häneltä kotona asumista, tai kun se ei osoita muuta majoitusta. Mikäli siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy palveluspaikan osoittamasta majoituksesta ja haluaa asua esimerkiksi kotonaan, ei palveluspaikan velvollisuutena ole kustantaa tällaisesta palvelusvelvollisen itsensä valitsemasta asunnosta aiheutuvia kuluja. Tarjotusta asunnosta kieltäytyminen on syytä nimenomaisesti merkitä palveluksen alkaessa täytettävään sitoumuslomakkeeseen. Valtio korvaa siviilipalveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen kuukausittaiset majoituskustannukset osoitetun majoituksen sijaintipaikkakunnan mukaan seuraavasti: I kuntaryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa enintään 250 euroa; II kuntaryhmä: Muut kunnat enintään 150 euroa. Majoituskustannukset korvataan enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti. Korvattavia majoituskustannuksia ovat vuokra, muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno, ei kuitenkaan rahoitusvastike tai asuntolainan pääomalyhennys. Jos siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistamaan tai vuokraamaan asuntoon, on korvattavien majoituskustannusten määrä enintään 100 euroa kuukaudessa. Mikäli asumusjärjestelyt muuttuvat, on uusi sitoumuslomake tehtävä ja molempien osapuolten allekirjoitettava. Palveluspaikka vastaa myös työmatkoista osoittamansa majoituksen ja palveluspaikan välillä. Ohjeellisena on pidetty yli 5 km:n yhdensuuntaista matkaa. Siviilipalvelusvelvollisen on noudatettava palveluspaikan yleisen tyo ajan puitteissa hänelle määrättyä työaikaa. Säännöllinen tyo aika on va hinta a n 36 viikkotuntia ja enintään 40 viikkotuntia. Säädetyt viikkotyöajat eivät kuitenkaan estä työajan tasaamista sovituille tasausjaksoille, joten työaika voidaan järjestää esimerkiksi periodiluonteisesti. Suomessa kansalaisvelvollisuuden eli asevelvollisuuden voi suorittaa varusmiespalveluksen ohella myös siviilipalveluksena. Lähtökohtaisesti seurakunta ei tue vain toista palvelumuotoa eikä tue /ohjaa valintaa. Siviilipalveluspaikan tarjoaminen on jatkuvaluontoista palvelua, eikä vain yhdelle sopivalle henkilölle räätälöity palvelus. Päivärahat ja ruokarahat kustantavat noin euroa siviilipalveluspaikalta. Yksittäisten tilaisuuksien (Raisiomessu tms.), leiriavustaja, lastenohjaajien avustaminen, puutarhatyöt tms. ei takaa riittävästi työpalvelutunteja siviilipalvelusmiehelle. Raision seurakunnalla ei ole osoittaa säännöllistä työtehtävää samassa työpisteessä kuten mahdollisilla muilla siviilipalveluspaikoilla (esim. hoitoala). Ottaen huomioon Raision seurakunnan toiminta ja toiminnan laajuus on todettava, että siviilipalveluspaikan ylläpito on liian kuormittavaa: työnjohto, -ohjaaminen vaatii aina vakituisen henkilön ylimääräistä työpanosta, eikä seurakunnalla ole osoittaa mielekästä itsenäistä kokopäiväistä työtä siviilipalveluksen suorittajalle koko siviilipalveluksen ajaksi.

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Siviilipalvelus suoritetaan täysi-ikäisenä, joten tällä päätöksellä ei ole vaikutuksia lapsiin. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto päättää, että Raision seurakunta ei hakeudu siviilipalveluspaikaksi. Käsittely: Keskustelun aikana Vesa Parantainen esitti Ilkka Saarisen kannattamana, että Raision seurakunta hakeutuu siviilipalveluspaikaksi. Asiasta äänestettiin. Päätösehdotuksen puolesta (JAA) äänestivät: Laukkanen, Martikainen, Sukari ja Ruotsalo. Parantaisen esityksen puolesta (EI) äänestivät: Lähteenmäki, Parantainen, Ruusuranta, Saarinen ja Winter. Tyhjä: Nikkonen. Äänin 5-4 (yksi tyhjä) kirkkoneuvosto hyväksyi Vesa Parantaisen esityksen. Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että Raision seurakunta hakeutuu siviilipalvelupaikaksi. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Talousjohtaja 31 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET / ALITUKSET LIITE 1 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ylijäämäksi muodostui +138t, kun budjetoitu alijäämä oli - 230t. Verotuloja saatiin +66t yli budjetoidun ja rahoitustuotot ylittyivät +71t. Toimintakate (toiminnan nettomenot) alittui +247t verrattuna budjettiin. Henkilöstökulujen alitus oli +95t, palveluhankintojen +106t ja vastikemaksujen +36t. Investointien toteutuma oli 570t. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalueen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtäväalueiden tilitasoja ei tarkastella. Vuoden 2014 tilinpäätökseen on muodostunut liitteessä esitetyt tehtäväalueiden mukaiset toimintamäärärahojen ja henkilöstökulujen ylitykset / alitukset sekä investointien ylitykset / alitukset, jotka esitetään tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka ovat määrältään vähintään Tämän perusteella kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi ne ylitykset / alitukset, jotka ovat liitteenä olevassa taulukossa varjostettuna. Tilinpäätös 2014 esitellään ja allekirjoitetaan kirkkoneuvoston kokouksessa Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilinpäätöstietojen raportoinnilla ei ole lapsivaikutuksia.

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi liitteen mukaiset vuoden 2014 ylitykset / alitukset. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: talousjohtaja 32 VUODEN 2014 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSTEN / ALITUSTEN HYVÄKSY- MINEN KIRKKOVALTUUSTOSSA [KV] Vuoden 2014 tilinpäätöksen ylijäämäksi muodostui +138t, kun budjetoitu alijäämä oli - 230t. Verotuloja saatiin +66t yli budjetoidun ja rahoitustuotot ylittyivät +71t. Toimintakate (toiminnan nettomenot) alittui +247t verrattuna budjettiin. Henkilöstökulujen alitus oli +95t, palveluhankintojen +106t ja vastikemaksujen +36t. Investointien toteutuma oli 570t. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalueen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtäväalueiden tilitasoja ei tarkastella. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan , että kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka ovat määrältään vähintään Taulukko näistä ylityksistä / alituksista on kirkkovaltuuston esityslistan liitteenä. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilinpäätöstietojen raportoinnilla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion yli euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: talousjohtaja 33 RAISION SEURAKUNNAN TILITARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VUOSILLE [KV] Kirkkovaltuuston tulee toimikautensa ensimmäisen vuoden keväällä valita valtuustokauden ajaksi vähintään yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisö. Nyt tehtävä valinta koskee siten vuosien hallintoa ja taloudenpitoa. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö.

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7-9 pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Tarkastuspalvelu hankinta tehdään hankintalain ( /348) mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Tästä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakunnan tulee noudattaa hankintalaissa määriteltyjä hyviä käytäntöjä sekä seurakunnan omia päätöksiä hankinta-asioissa. Raision seurakunta on pyytänyt tarjouksen viideltä tilintarkastusyhteisöltä: PwC, Ernst & Young, KPMG Oy Ab, Oy Tuokko Ltd ja BDO Audiator Oy. Tarjouksen jätti kolme tilintarkastusyhteisöä: KPMG, Oy Tuokko Ltd ja BDO Audiator Oy. Kaikilla tarjouksen jättäneillä tilintarkastusyhteisöillä on laaja kokemus seurakuntatalouksin tarkastuksista sekä kattava kuvaus tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan laadunvarmistusjärjestelmästä. Raision seurakunnan arvioitu tilintarkastuksen laajuus on kuusi tarkastuspäivää per tilikausi, joista vastuunalaisen tarkastajan osuus on kolme päivää ja avustavan tarkastajan osuus on kolme päivää. Edullisimman tarjouksen jätti KPMG Oy. KPMG Oy toimii Suomessa 21 paikkakunnalla ja 155 eri maassa ympäri maailman. Lakisääteisen tilintarkastuksen hinta on /vuosi, alv 0 %. Kokonaishinta tarkastettaville kausille on yhteensä , alv 0 %. Mahdollisista lisätehtävistä johtuvia tarkastuspäiviä veloitetaan 675 /pv, alv 0 %. Tytäryhtiöiden tilintarkastus veloitetaan tuntiperusteisesti 90 /h, alv 0 %. KPMG Oy Ab esittää Raision seurakunnan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHTT Pertti Keskistä ja avustavaksi tilintarkastajaksi KHT Riina Vähäpassia. Pertti Keskisellä on 28 vuoden kokemus eri yhteisömuotojen ja erikokoisten yhteisöjen ja säätiöiden vastuullisesta tilintarkastuksesta. Riina Vähäpassilla on 15 vuoden kokemus erikokoisten ja eri toimialaa kotimaisten yritysten ja konsernien tilintarkastuksesta. Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen valmisteilla oleva muutos Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä tultaisiin noudattamaan lakia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa Ehdotetussa laissa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta on useita viittauksia tilintarkastuslakiin. Muun muassa tilintarkastajan määritelmä ja tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa koskeva sääntely on tilintarkastuslaissa. Lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla hyväksytty JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastus-valvonnalle.

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa (seurakunta tai seurakuntayhtymä) tulisi lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHTTtilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainituilla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voisi jatkaa jälkeen seurakunnan tilintarkastajina. Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan ennakoida valitsemalla valtuustokauden tilintarkastajaksi JHTTtilintarkastaja tai -yhteisö. Raision seurakunnan tilintarkastusta valittaessa em. mahdollinen lakimuutos on otettu huomioon päätösehdotuksessa. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilintarkastus, tilintarkastajien valinta ja tilintarkastajien kelpoisuusvaatimukset perustuvat lakiin. Tilintarkastajien valinnalla ei siten ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille tarjouksen mukaisesti KPMG Oy Ab:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Pertti Keskinen ja avustavana tilintarkastajana KHT Riina Vähäpassi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 34 KOY TASALANANTTILAN MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN [KV] Raision seurakunta omistaa Raision kaupungin keskustassa maa-alueita, jotka on vuokrattu kiinteistöosakeyhtiöille ja asunto-osakeyhtiöille. Raision seurakunta on myös osakkaana kolmessa kaupungin keskustassa sijaitsevassa kiinteistöosakeyhtiössä. Maanvuokrasopimuksilla peritään käypää vuokraa lukuun ottamatta Koy Tasalananttilan maanvuokrasopimusta. Raision seurakunta omistaa Koy Tasalananttilan koko osakekannan. Raision seurakunta on muuttanut maanvuokrasopimuksen kokonaisuudessaan. Sopimusta laadittaessa on huomioitu maanvuokran käypä taso. Vuokra-aika päättyy ilman irtisanomista Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Koska asia koskee kiinteistöosakeyhtiön maanvuokrasopimusta, asialla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy maanvuokrasopimuksen Raision seurakunnan ja Kiinteistö Oy Tasalananttilan välillä sekä lähettää maanvuokrasopimuksen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) 2) Kirkkoneuvosto oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan maanvuokrasopimuksen. Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tarvittaessa maanvuokrasopimukseen vähäisiä teknisluontoisia muutoksia. Muutoksenhaku: 1) Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu 2) Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle Lisätiedot: Talousjohtaja 35 KIINTEISTÖHALLINNON AJANKOHTAISIA ASIOITA Koy Tasalananttilan yhtiöjärjestys Koy Tasalananttilan toisen kerroksen tilat saneerattiin hoivakodeiksi vuoden 2014 aikana. Ensimmäisen kerroksen liiketiloihin tehtiin muutoksia ja samalla saatiin jonkin verran uutta liiketilaa. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on huoneistoluettelo, jossa yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallita liiketiloja yhtiön rakennuksessa. Em. saneerauksen aiheuttamien muutosten vuoksi huoneistoluettelo tulee saattaa vastaamaan tämän hetkisiä liiketiloja. Samalla yhtiön vastikeperuste muutetaan siten, että yhtiövastike lasketaan huoneistojen pinta-alojen suhteessa osakkeiden lukumäärän suhteen sijaan. Yhtiöjärjestyksen hyväksyy Koy Tasalananttilan yhtiökokous. Tasalan alueen muutokset Raision kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Tasalantorin uuden asemakaavan. Asemakaava mahdollistaa torin siirtämisen nykyiseltä paikaltaan Tasalanaukiolle ja paikoituksen tehostamisen Raisiontien puoleisella alueella. Raision kaupunginvaltuusto on myös hyväksynyt kokouksessaan euron investoinnin em. Tasalan alueen ja keskustan kehittämiseen. Hanke toteutetaan siten että Raision kaupunki ostaa Tasalan Huolto Oy:n omistamat maa-alueet Tasalasta ja toteuttaa omistamilleen maille suunnitelman mukaiset uudet paikoitusalueet. Em. maa-alueet ovat asemakaavassa autopaikkojen korttelialuetta LPA. Solinuksenkujan varressa oleva maa-alue on asemakaavassa katu- ja puistoaluetta. Tasalan Huolto Oy omalta osaltaan purkaa nykyisen torin esiintymislavan ja kioskin. Hanke on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian. Asemakaavan mahdollistamat muutokset pyritään saamaan valmiiksi parkkipaikkojen osalta elokuun loppuun mennessä ja kiinteistöjen osalta kuluvan vuoden aikana. Raision kaupungin tekninen keskus ja Tasalan alueen kiinteistöosakeyhtiöt ovat laatineet rakentamissuunnitelman Tasalan alueen uudistusten toteuttamiseksi. Kiinteistöjen omistajat ovat puolestaan laatineet suunnitelman rakennusten peruskorjaukseen toteuttamiseksi. Raision seurakunnan omistama Koy Tasalananttila on jo toteuttanut omalta osaltaan kiinteistön peruskorjauksen ja julkisivun uudistamisen. Em. maa-aluekauppojen jälkeen Tasalan Huolto Oy:lle jää yksi maa-alue, joka sijaitsee Koy Tasalansillan pihan puolella. Alustavien suunnitelmien mukaan Raision seurakunta ostaa myöhemmin tehtävällä kauppakirjalla em. maa-alueen. Maakaupan hyväksyy kirkkovaltuusto.

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tässä esillä olevilla kiinteistöasioilla ei ole lapsivaikutuksia. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee selvitykset tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua - tiedoksianto 36 KIRKKOPÄIVÄT 2015 KOUVOLASSA - YSTÄVYYSSEURAKUNTANEUVOTTELUUN OSALLISTUMINEN Vuoden 2015 Kirkkopäivät järjestetään Kouvolassa Kirkkopäivien ohjelmassa on perjantaina kello erityinen (ulkomaista) ystävyysseurakuntatoimintaa koskeva neuvottelu, johon kutsutaan erityisesti seurakuntien kirkkoherroja ja ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaavia muita viranhaltijoita. Perusteluna erityiselle kutsulle kutsuviestissä esitetään seuraavaa: Seurakuntien rakennemuutosten, sukupolven vaihtumisen ja tiukkenevien talousnäkymien yhteydessä ystävyystoiminta on eräs uudelleen arviointia vaativista osa-alueista seurakuntien toiminnassa. Arvokasta ystävyysseurakuntatoimintaa on edelleen syytä ylläpitää ja kehittää. Monien samanaikaisten muutosten keskellä kehittämistyön tulee pohjautua ajanmukaiseen tietoon ja vallitseviin realiteetteihin niin toiminnan kuin talouden suhteen. Kouvolan ystävyysseurakuntaseminaarin tarkoituksena on nimenomaan ystävyystoiminnan järjestämiseen liittyvien tietojen päivitys. Näkökulmina aiheeseen ovat olemassa olevat suhteet ja toiminta, toimintaan liittyvät taloudelliset, rakenteelliset ja hallinnolliset ulottuvuudet sekä ystävyystoiminnan uudet suunnat ja avaukset. Teeman erityisen luonteen vuoksi mukaan kutsutaan tällä kertaa erityisesti seurakuntien kirkkoherroja, joiden toivotaan osallistuvan seminaariin yhdessä seurakuntansa ystävyystoiminnassa aktiivisen luottamushenkilön ja/tai viranhaltijan kanssa. Seminaarimaksu kahdelta henkilöltä on yhteensä 40 euroa. Diakoni Leena Nieminen toimii tällä hetkellä rovastikunnan yhteisen Harju-Madise ystävyysseurakuntatyöryhmän puheenjohtajana. Olisi mielekästä, että hän osallistuisi seminaariin yhdessä kirkkoherran kanssa. Heillä olisi mahdollisuus osallistua Kirkkopäiville tuon perjantaipäivän ajan. Kahden henkilön matkustaessa matka omalla autolla on kokonaisuuden kannalta mielekästä. Kilometrikorvauksen lisäksi muita kuluja ei synny lukuun ottamatta em. seminaarimaksua. Kirkkopäivillä on samana päivänä kello myös Kirkkopalvelut ry:n virallinen yhdistyksenkokous, jonne seurakunta saisi lähettää osallistujan. Raision seurakunta on nimennyt kokousedustajan vain erityisissä tapauksissa. Koska seminaari ja kokous ovat samaan aikaan, eikä tiedossa ole erityistä syytä kokousedustajan lähettämiselle, kirkkoneuvosto voinee todeta, että Raision seurakunta ei lähetä edustajaa Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksenkokoukseen. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Kyseessä on seurakuntatyöhön liittyvä seminaari, jonka osanottajat on määritelty kutsussa. Siten päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia.

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Ehdotus [PR]: Kirkkoneuvosto 3) valtuuttaa Pertti Ruotsalon ja Leena Niemisen osallistumaan Kirkkopäivien yhteydessä pidettävään ystävyysseurakuntaseminaariin; 4) päättää, että edellä esitellyt kustannukset katetaan neuvottelupäiviin varatusta määrärahasta (tilit 4390 ja ); 5) päättää, että Raision seurakunta ei lähetä edustajaa Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksenkokoukseen. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Leena Nieminen, seurakuntatoimisto / kirjanpito 37 KIRKKONEUVOSTON ALAISET TYÖRYHMÄT LIITE 2 Raision seurakunnassa on jo pitkään toiminut muutama työryhmä. Kun kirkkoneuvoston ohjesääntöä muutettiin siten, että kirkkoneuvoston jaostojen lakkauttaminen toteutui lukien, asiasta käydyissä keskusteluissa päädyttiin siihen, että seurakuntaan perustetaan jo aikaisemmin toimineiden työryhmien lisäksi uusia ryhmiä. Asiaa on nyt valmisteltu kirkkoherran, talousjohtajan ja toiminnan työalajohtajien toimesta. Valmistelussa on päädytty esittämään, että työryhmät perustetaan liitteessä esitetyllä tavalla. Jos kirkkoneuvosto nyt hyväksyy esitetyn työryhmärakenteen, asia esitetään tiedoksi kirkkovaltuutetuille info - illoissa ja Samalla luottamushenkilöillä on mahdollisuus käydä keskustelua työryhmien luottamushenkilöedustajista. Ryhmien kokoonpanot voidaan päättää kirkkoneuvoston kokouksessa 25.3., jolloin työryhmät virallisesti aloittavat lukien. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Työryhmiin valittavat luottamushenkilöt ovat vaalikelpoisia seurakunnan luottamuselimiin ja siten täysi-ikäisiä. Seurakuntatyön kaikilla sektoreilla vaikutukset lapsiin ja lasten osallistumismahdollisuudet seurakuntatyöhön tulee ottaa huomioon. Yhtenä työryhmänä perustetaan kristillisen kasvatuksen työryhmä, jonka yhtenä erityisenä tehtävänä on lapsivaikutusten arviointiin liittyvät kysymykset ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen Raision seurakunnassa. Tämän vuoksi työryhmien asettaminen arvioidaan lapsivaikutusten kannalta myönteiseksi ratkaisuksi. Ehdotus [PR]: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy työryhmien asettamisen liitteessä esitetyllä tavalla; 2) päättää, että asiassa edetään esitetyllä tavalla siten, että työryhmien luottamushenkilöjäsenet nimetään kirkkoneuvoston kokouksessa Käsittely: Keskustelun jälkeen kirkkoherra esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Todettiin palauttamiseen liittyvä yksimielisyys.

12 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Päätös: Asia palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu. Lisätiedot: Kirkkoherra 38 RAISION SEURAKUNNAN KOKOUSPALKKIOPÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMINEN Puheenjohtaja ilmoitti, että asiasta 37 käyty keskustelu ja asian palauttaminen uuteen valmisteluun on yhteydessä työryhmien kokouspalkkioihin, joten tämä asia poistetaan esityslistalta. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 39 PITKÄN TÄHTÄIMEN MÄÄRÄRAHA SUOMEN LÄHETYSSEURALLE LIITE 3 Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat neuvotelleet Suomen Lähetysseuran (SLS) johdon (lähetysjohtajan sijainen Rolf Steffansson ym) kanssa pitkän tähtäimen talousarviomäärärahan osoittamisesta Suomen Lähetysseuralle SLS:n esittämään erityiseen tarpeeseen eli Jerusalemin Luterilaisen kirkon (Evangelical Lutheran Church in Jordan & the Holy Land, ELCJHL) tukemiseen. Suunnitelman mukaan Raision seurakunta maksaa SLS:lle kuluvana vuonna kertasuorituksena euroa, ja SLS välittää summan ELCJHL:lle. Kyseinen summa kuitenkin kirjataan jakaantumaan 10 vuodelle ( ), jolloin kirjanpidollisesti kyseessä on 10 vuoden ajan vuotuinen euron talousarvioavustus; Raision seurakunta tavallaan tekee ennakkosuorituksen / määrärahaa pannaan tilille. Sekä seurakunnan että SLS:n kirjanpidossa tehdään sitten vuosittain euron suuruinen kirjaus. Asiakokonaisuutta selvitellään tarkemmin liitteessä. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Kyseessä on lähetystyöhön osoitettava talousarviomääräraha, jolla ei ole lapsivaikutuksia Raision seurakunnassa, joskin itse asia (lähetystyö yleensä ja Pyhällä maalla tehtävä työ) kuuluvat lapsi-, rippikoulu- ja nuorisotyön opetukseen ja toimintaan. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto myöntää Suomen Lähetysseuralle euron suuruisen määrärahan joka suoritetaan kuluvana vuonna ja joka kirjanpidollisesti jakaantuu 10 vuodelle eli vuosille Käsittely: Käydyn keskustelun aikana Pyry Winter esitti Ilkka Saarisen kannattamana, että Suomen Lähetysseuralle ei myönnetä esitettyä euron suuruista määrärahaa. Asiasta äänestettiin. Päätösehdotuksen puolesta äänestivät: Laukkanen, Lähteenmäki, Martikainen, Nikkonen, Parantainen, Ruusuranta, Sukari ja Ruotsalo.

13 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Pyry Winterin esityksen puolesta äänestivät Saarinen ja Winter. Äänin 8-2 kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen äänin 8-2. Eriävä mielipide: Pyry Winter ja Ilkka Saarinen jättivät kirjallisena eriävän mielipiteen: Eriävän mielipiteen perustelut: 1) Tehty päätös ylittää neuvoston toimikauden ja sitoo tulevia neuvostoja. Lisäksi maksetaan nyt, kirjataan myöhemmin -järjestely on erikoinen eikä siihen ole annettu ymmärrettävää syytä. 2) Puolitoista vuotta sitten tehtiin päätös lakkauttaa seurakuntapastorin virka seurakuntalaisten vastustuksesta huolimatta. Tällöin päätöstä perusteltiin taloudellisella syyllä. Viran lakkauttamisen päätöksen perusteluihin nähden on nyt tehty päätös kyseenalainen; 3) Mikäli seurakunnalla kuitenkin käytettävissä e, niin tulisi kartoittaa eri vaihtoehtoja mihin ja kenelle summan voisi antaa. Emme näe seurakunnan tehtävänä rakentaa n jäsenisen kirkon pyhiinvaellus- tai turistikohdetta. Lähetysmäärärahat tulisi kohdentaa lähetystyöhön. 4) Päätöksenteossa ei myöskään ole nostettu esiin henkilöiden kytköksiä antavan osapuolen ja vastaanottavan osapuolen suhteista. ELCJHL:n piispa Munib Younan toimii Temppeliherrain ritarikunta järjestössä kansainvälisen osaston johtotehtävissä, kuten käsittääkseni myös kirkkoherra Ruotsalo. Kirkkovaltuuston pj. Heikki Arikka on myöskin kyseisen järjestön jäsen. Läpinäkyvän päätöksenteon edistämiseksi tällaiset kytkökset tulisi tuoda julki tutkien onko henkilö jäävi osallistumaan päätöksentekoa edeltävään keskusteluun tai esittelemään kyseistä asiaa. Käsittääkseni kyseisen järjestön jäseneksi pääse invite only -periaattella. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra 40 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2015: 3 Tarkennus kirkkokäsikirjan ohjeisiin tuhkakeskiviikon messusta 2 Laskennallinen osuus eläkevastuusta Salassa pidettävät tiedot ja sähköposti Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot 1-12/2015 Muut asiat: - Kappalainen Tiina Rautiaisen virkavapaus ja Tuomiokapituli on määrännyt vs. kappalaiseksi ajalle pastori Päivi Nuotio- Niemen. - Kirkkoherra Pertti Ruotsalon vuosiloman siirto Talousjohtaja informoi seuraavista asioista: 1) Pappilamäen tilanne 2) Diakonian vaatevaraston muutto 3) Verokertymä 1-2/2015 4) Tasalan liikekiinteistöissä tehty uusi vuokrasopimus

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika keskiviikko 6.5.2015 kello 16.30-18.15 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (10) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4 / 2015 Aika torstai 23.4.2015 kello 16.30-17.52 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 29.6.2015 klo 17.00 19.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (15) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika keskiviikko 19.11.2014 kello 18-19.25 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: LP SS PÖYTÄKIRJA 6/ 22.5.2012/ 66 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6/ 2012 Aika Tiistai 22.5.2012 klo 18.00 21.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 31.3.2011 25 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 31.3.2011 klo 18.00 19.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 03.12.2014 klo 17.30. Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 03.12.2014 klo 17.30 Pirkkalan seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 13 / 2014 Sivu 2 241 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107 Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 21.5.2015 klo 18.00-21.50 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija Kaarto

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 14.6.2007 86 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 14.6.2007 klo 18.00 20.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot