RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (12)"

Transkriptio

1 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika keskiviikko kello Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Risto Nikkonen Anita Ruusuranta Ilkka Saarinen Helena Sukari Pyry Winter poistui klo 17.41, 84 käsittelyn aikana Muut osallistujat Hannele Lehto-Laurila Kari Haakana kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Vesa Parantainen Heikki Arikka kirkkovaltuuston puheenjohtaja 74 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 76 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Parantainen ja Anita Ruusuranta. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anita Ruusuranta ja Lauri Laukkanen.

2 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) 77 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 78 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2014 [KV] LIITE 5: Tilintarkastuspöytäkirja Kun kirkkoneuvosto on allekirjoittanut vuoden 2014 tilinpäätöksen, tilintarkastajat suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta Suoritetusta tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen; 2) hyväksyy tekniset korjaukset allekirjoitettuun tasekirjaan; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta Muutoksenhaku: Päätöksen kohdista 1) ja 2) voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle, kohdasta 3) ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu. Lisätiedot: Talousjohtaja 79 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMIMEN TILIVUODELTA 2014 [KV] Sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2014 tilinpäätöksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee päätöksen tili- ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu. Lisätiedot: Talousjohtaja

3 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) 80 VUODEN 2015 VUOSILOMAT LIITE 6 Seurakuntatoimisto/palkat on tarkistanut viranhaltijoiden ja työntekijöiden KirVES- TES:n mukaiset lomaoikeudet ja laatinut niistä liitteenä olevan luettelon. Kirkkoneuvosto vahvistaa luettelon mukaiset lomaoikeudet. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomien ajankohdat on koordinoitu työalakohtaisesti mahdollisimman mielekkäällä tavalla. Kirkkoneuvosto voinee aiempien vuosien tapaan valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan, kummankin oman toimialansa osalta, vahvistamaan vuosilomien täsmälliset ajankohdat sekä lomakaudella ( ) että sen jälkeen pidettävien lomien osalta. Kirkkoherran vuosiloman vahvistaa tuomiokapituli ja muun papiston loman kirkkoherra. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee, että tuomiokapituli vahvistaa kirkkoherran vuosiloman ja kirkkoherra puolestaan muun papiston vuosilomat 2. vahvistaa muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuoden 2015 vuosilomaoikeudet liitteen mukaisesti, 3. valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan, kummankin oman toimialansa osalta, vahvistamaan vuosilomien ajankohdat KirVESTES:n mukaisesti. Muutoksenhaku: Kohdasta 1 ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto. Kohdista 2-3 voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra 81 PYHÄKOULUSIHTEERI IRMA SIIVOSEN SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE Pyhäkoulusihteeri Irma Siivonen saavuttaa eroamisiän (68 v) , ja siirtyy sen perusteella eläkkeelle lukien. Siihen mennessä hän on ansainnut vuosilomaa päivää, joka pidetään ajalla Irma Siivosta on muistettu seurakunnan vakiintuneen käytännön mukaisesti sekä pyhäkoulunopettajien kokouksessa että työyhteisön kahvitilaisuudessa. Pyhäkoulusihteerin tehtävät tullaan jatkossa hoitamaan sisäisin vastuualuejärjestelyin. Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Itse tehtäväalue (pyhäkoulutyö) koskettaa oleellisesti lapsia. Nyt tehtävällä päätöksellä ei kuitenkaan ole lapsivaikutuksia, koska pyhäkoulusihteerin tehtäväkuvaan kuuluvat tehtävät tullaan jatkossakin hoitamaan seurakunnan vakinaisen

4 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) viranhaltijan toimesta. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pyhäkoulusihteeri Irma Siivosen siirtymisen eläkkeelle lukien saavutetun eroamisiän perusteella. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätiedot: Kirkkoherra Tiedoksi: Irma Siivonen, seurakuntatoimisto/palkat 82 LISÄMÄÄRÄRAHA DIAKONIATYÖN KIRPPUTORIN LAAJENTAMISEEN [KV] Raision seurakunta saa lahjoituksena vaatteita, liinavaatteita, huonekaluja yms. tavaroita/kalusteita seurakuntalaisilta ja eri yhteisöiltä. Diakoniaosasto pitää yllä vapaaehtoisvoimin seurakuntatalon alakerrassa Naulakko nimistä ilmaista kirpputoria, josta saadut lahjoitukset jaetaan seurakunnalta apua pyytäville. Vuosien varrella lahjoitusten määrä on kasvanut ja vastaavasti myös avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut. Nykyinen Naulakko on jäänyt auttamatta liian pieneksi ja sen vuoksi seurakunta on vuokrannut Softema Invest Oy:ltä noin78 m 2 :n varastotilan osoitteesta Purokatu 9. Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Kuukausivuokra on 580,30. Vuokran lisäksi tilan kalustamiseen on varattava määrärahaa. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalouteen kiinteistötoimen kustannuspaikalle 567 yhteensä euron lisämäärärahan diakoniatyön vaatevarastoon. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 83 LISÄMÄÄRÄRAHA SIVIILIPALVELUSMIEHEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEEN[KV] Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että Raision seurakunta hakeutuu siviilipalveluspaikaksi. Julkisoikeudellisten yhteisöjen hakemuksessa on todettu, että yhteisö on valmis vastaamaan siviilipalveluspaikalle kuuluvista velvoitteista: - päivärahakustannukset kaikilta viikonpäiviltä - osoittamansa majoituksen kustannukset - työmatkakustannukset, jos majoituksen ja työpaikan välinen yksisuuntainen matka on yli 5 km - terveydenhuoltokustannukset - päivittäiset ruokailukustannukset (aamiainen, lounas, päivällinen, ja iltapala) kaikilta viikonpäiviltä

5 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) Siviilipalveluspaikan velvoitteena on muun muassa vastata siviilipalvelusvelvollisen ylläpidosta, johon kuuluu em. päivärahan maksaminen, majoituksen järjestäminen, työmatkakustannuksista vastaaminen, ruokailun (aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala) järjestäminen tai vaihtoehtoisesti ruokarahan maksaminen 13,50 /pv sekä terveydenhuollon järjestäminen. Päiväraha maksetaan kaikilta viikonpäiviltä ja ruokaraha maksetaan samoin kaikilta viikonpäiviltä, mikäli siviilipalvelusvelvollinen viettää viikkovapaita ja lomia palveluspaikan osoittamassa majoituksessa. Palveluspaikka vastaa siviilipalvelusvelvollisen terveydenhuoltokustannuksista palvelusaikana riippumatta siitä, onko sairaus tai tapaturma sattunut työajalla tai vapaa-ajalla, kotimaassa tai esim. lomamatkalla ulkomailla. Sopimukset palveluspaikan ja siviilipalvelusvelvollisen kesken mahdollisten hoitokulujen osalta eivät ole mahdollisia. Terveydenhuolto käsittää periaatteessa kaiken lääkärin määräämän hoidon, myös hammashuollon ja tarvittaessa silmälasien hankinnan sekä lääkkeet. Sotilastapaturmalain nojalla korvataan tapaturma, joka on sattunut palveluspaikalla tai siihen kuuluvalla alueella taikka palveluksen edellyttämällä matkalla. Korvausta maksetaan myös tapaturmasta, joka on sattunut palvelusajaksi laskettavalla vapaa-ajalla (ei kuitenkaan HSL-lomalla, henkilökohtainen syyloma). Korvausta maksetaan kuitenkin vasta palveluksen päätyttyä ja hoitokuluista vastaa työpalvelupaikka palveluksen päättymiseen asti. Ylläpitokustannukset maksaa siviilipalveluspaikka, joka vastaavasti saa hyödyn siviilipalvelusvelvollisen työstä. Palveluspäivät Päiväraha vrk 5, vrk 8, vrk 11,90 Siviilipalvelusajan pituus on 347 vuorokautta. Palveluksen alussa on aina koulutusjakso, jonka pituus on 28 vuorokautta. Siviilipalvelusvelvollisella on palvelusaikana oikeus ilmaiseen majoitukseen. Majoituksen järjestämisestä ja kustannuksista vastaa palveluspaikka. Asiasta ei voi pätevästi sopia toisin. Sekä siviilipalvelusvelvolliselle että palveluspaikalle tulisi olla selvää alusta alkaen, missä on palveluspaikan osoittama majoitus. Majoituksesta on annettava kirjallinen osoitus sitoumuslomakkeessa. Palveluspaikka voi osoittaa majoitukseen omia tilojaan tai vuokrata asunnon. Palveluspaikka voi myös osoittaa siviilipalvelusvelvollisen asumaan kotonaan sovittuaan asiasta hänen kanssaan. Mikäli kotona asumisesta aiheutuu siviilipalvelusvelvolliselle itselleen kustannuksia, on palveluspaikan ne korvattava. Näin tapahtuu myös, kun palveluspaikka edellyttää häneltä kotona asumista, tai kun se ei osoita muuta majoitusta.

6 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) Mikäli siviilipalvelusvelvollinen kieltäytyy palveluspaikan osoittamasta majoituksesta ja haluaa asua esimerkiksi kotonaan, ei palveluspaikan velvollisuutena ole kustantaa tällaisesta palvelusvelvollisen itsensä valitsemasta asunnosta aiheutuvia kuluja. Tarjotusta asunnosta kieltäytyminen on syytä nimenomaisesti merkitä palveluksen alkaessa täytettävään sitoumuslomakkeeseen. Valtio korvaa siviilipalveluspaikalle siviilipalvelusvelvollisen kuukausittaiset majoituskustannukset osoitetun majoituksen sijaintipaikkakunnan mukaan seuraavasti: I kuntaryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa enintään 250 euroa; II kuntaryhmä: Muut kunnat enintään 150 euroa. Majoituskustannukset korvataan enintään toteutuneiden asumiskustannusten mukaisesti. Korvattavia majoituskustannuksia ovat vuokra, muu vastike tai niihin rinnastettava muu sopimukseen perustuva kiinteän suuruinen kuukausittainen asumismeno, ei kuitenkaan rahoitusvastike tai asuntolainan pääomalyhennys. Jos siviilipalvelusvelvollinen osoitetaan majoittumaan siviilipalvelusvelvollisen vanhempien omistamaan tai vuokraamaan asuntoon, on korvattavien majoituskustannusten määrä enintään 100 euroa kuukaudessa. Mikäli asumusjärjestelyt muuttuvat, on uusi sitoumuslomake tehtävä ja molempien osapuolten allekirjoitettava. Palveluspaikka vastaa myös työmatkoista osoittamansa majoituksen ja palveluspaikan välillä. Ohjeellisena on pidetty yli 5 km:n yhdensuuntaista matkaa. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttötalouteen henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 153 yhteensä euron lisämääräraha siviilipalvelusmiehen kustannusten kattamiseen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 84 LISÄINVESTOINTIMÄÄRÄRAHA TASALAN KAMARIN LAAJENTAMISEEN[KV] Tasalan Kamari on Raision seurakunnan vapaaehtoisten hoitama kahvila ja kohtaamispaikka Raision keskustassa. Tasalan Kamari on aloittanut toimintansa Tasalan Kamarissa on mahdollisuus lehtien lukemiseen, ystävien tapaamiseen, kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen. Kamarissa on säännöllisesti erilaisia ohjelmatuokioita, musiikkitilaisuuksia, vaihtuvia näyttelyitä sekä mahdollisuus papin ja diakoniatyöntekijän tapaamiseen. Tiloissa toimii mm. auttamiskeskus, lähetyssoppi, Äiti Teresa peittopiiri, nettikahvila ja sukkakerho.

7 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) Vuosien varrella tilat ovat käyneet yhä ahtaamiksi. Naapurissa olevan liikehuoneiston vuokralainen on irtisanonut vuokrasopimuksen päättyväksi Raision seurakunta omistaa liikehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Liikehuoneistojen yhdistäminen lähes kaksinkertaistaisi Tasalan Kamarin tilat. Talousjohtaja esittää, että Tasalan kamari laajennetaan nykyisestä 121,0 m 2 :stä 218,5 m 2 :iin yhdistämällä kaksi liikehuoneistoa. Samalla remontoidaan tilat viihtyisäksi sekä rakennetaan inva wc ja uudistetaan keittiö ja palvelutiski. Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää Raision seurakunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosioon kustannuspaikalle 9419 yhteensä euron lisämäärärahan Tasalan Kamarin laajennukseen. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 85 KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄ Kaatuneitten muistopäivän jumalanpalvelus on sunnuntaina kello 10. Jumalanpalveluksen päätyttyä lasketaan seppeleet sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille. Raision Karjalaiset nimeävät tilaisuuteen omat edustajansa. Seppeleen sankarihaudalle laskee kaksi kirkkoneuvosoton edustajaa. Ehdotus [PRlo]: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi seppeleenlaskijaa kaatuneitten muistopäivän tilaisuuteen. Päätös: Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskijoiksi valittiin Ilkka Saarinen ja Leena Martikainen. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle. Lisätietoja: Kirkkoherra

8 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) 86 TILIASEMA [KV] Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur T U L O S L A S K E L M A (vertailu edelliseen vuoteen) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET ,8-317 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUO ,9-325 TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT ,7 703 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAVA , ANNETUT AVUSTUKSET ,8 71 MUUT TOIMINTAKULUT ,7-113 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT ,9-910 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , TILIKAUDEN TULOS , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos % eur R A H O I T U S L A S K E L M A (vertailu edelliseen vuoteen) Vuosikate , Käyttöomaisuusinvestoinnit , Kassavirta/vars toim ja inv , Toimeksiant varojen ja pääo ,6 154 Lyhytaikaisten saamisten mu , Korottomien pitkä/lyhytaik , Muut maksuvalmiuden muutokse , Rahoitustoiminnan kassavirta , Kassavarojen muutos , Kassavarat , Kassavarat , Kassavarojen muutos ,

9 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli T O T E U T U M A V E R T A I L U (vertailu budjettiin 3/12 = 25 %) TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET , MYYNTITUOTOT ,5-471 MAKSUTUOTOT , VUOKRATUOTOT , KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU , TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT ,5-988 TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , VASTIKKEET , AINEET, TARVIKKEET JA TAV , ANNETUT AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , VEROTULOT , VEROTUSKULUT , KESKUSRAHASTOMAKSUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISE TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , VEROTULOJEN TOTEUTUMA Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 3/2007 3/2008 3/2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 Kuukaudet /2007 3/2008 3/2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 ero ed vuoteen ero % Kirkollisvero ,4 Yhteisövero ,7 Yhteensä ,2

10 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) MARKKINA-ARVON JA KIRJANPITOARVON VERTAILU , , , , , , , ,00 0,00 Markkina-arvo Kirjanpitoarvo RAHOITUSOMAISUUS LAJEITTAIN, MARKKINA-ARVO 7,057 M yhteensä 17,6 % Liedon Sp, säästötalletus 16,7 % OP Kapitalisaatiosopimus 15,6 % DB Varainh 25 11,6 % Käyttötilit 7,8 % Taaleritehdas, joukkolainat 6,4 % OP Kapitalisaatiosopimus, hh-rahasto 5,2 % Nordea, kapitalisaatiosijoitus 4,5 % Taaleritehdas, pääomarahastot 3,8 % DB Osinko (kotim osakk) 2,7 % DB Muu 2,4 % Taaleritehdas, Suomi osinko 2,1 % Taaleritehdas, Allok 50 1,9 % Nordea, Korkos Plus Kasvu + Findan osakk 1,7 % Sijoitusten hoitotilit

11 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) RAHOITUSOMAISUUS YHTIÖITTÄIN Danske Bank Oyj 34 % Liedon Säästöpankki 18 % Taaleritehtaan Varainhoito Oy 18 % TOP 17 % Nordea Pankki Oyj 7 % TOP Hautainhoitorahasto 6 % OP-HENKIVAKUUTUS OY:N KAPITALISAATIOSIJOITUKSET PÄÄKIRJANPITO Sijoitettu euroa Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: HAUTAINHOITORAHASTO Sijoitettu euroa Tuloutettu euroa , joka jälkeen sijoitettuna euroa. Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: Ehdotus [KH]: Kirkkoneuvosto 1. merkitsee tiliaseman osaltaan tiedoksi; 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiliaseman tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja

12 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ (12) 87 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Kirkkoherran päätösluettelopäätökset, nrot 35-39/ 2015 Muut asiat: Papiston vapaa-aikasuunnitelma 5-9/ MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 89 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 90 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pertti Ruotsalo puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa Raisiossa Anita Ruusuranta Lauri Laukkanen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014. Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä 1 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2014 Aika: Keskiviikkona 11.6.2014 klo 18.00 19.50 Paikka: Muurlan Rantamaja, Pyymäentie 31 B, 25130 MUURLA kts. ajo-ohje liitteenä Läsnä: Jäsen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) Aika Keskiviikko 21.4.2010 klo 18.30 19.28 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

- Palveluspaikaksi hakeutuminen. - Mitä palveluspaikan tulee huomioida velvollisen palveluksen aikana.

- Palveluspaikaksi hakeutuminen. - Mitä palveluspaikan tulee huomioida velvollisen palveluksen aikana. - Palveluspaikaksi hakeutuminen. - Mitä palveluspaikan tulee huomioida velvollisen palveluksen aikana. Siviilipalveluspäivä Oulussa 17.11.2014 Uudeksi palveluspaikaksi hakeutuminen Työpalvelupaikkana voi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot