Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö"

Transkriptio

1 Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Hei mä TOImin! päivät JAMK Virpi Aralinna, ETT, TtM, NIKO työryhmän jäsen, TOI:n projektityöntekijä

2 Esityksen sisältö Rakenteinen kirjaaminen Mitä, miksi, miten Kanta-arkisto Omakanta Kirjaaminen Toimintaterapianimikkeistön päivitys Mitä, miksi, miten Luonnoksen esittely

3 Kanta - arkisto

4 Sähköisen potilaskertomusarkiston kehittämistyö Valtionhallinnossa kehittämistyötä tehty reilu 10 vuotta, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä v Tietohallintolaki 2011 EU: yhdenmukaisuuden viitekehys Poliittinen päätöksenteko, lainsäädäntö, organisaatioiden ja tietojärjestelmien yhteistyö ym Kokonaisarkkitehtuuri valmis 2016 Painopisteenä ollut Rakenteiden määrittelyt Julkinen terveydenhuolto Kanta-arkkitehtuuri Kehittämistyö menossa Tekniset vaatimukset Sisällölliset ja rakenteisuuden vaatimukset Yksityissektorin liittyminen Kanta-arkistoon Kansa arkisto valmisteilla sosiaalipuolelle

5 Toimijat eri tasoilla STM / OPER THL vastaa tietosisältöjen määrittämisestä/ Koodistopalvelu Väestörekisterikeskus ja Valvira Henkilökohtaiset varmenteet Kela Kansallinen sähköinen arkisto, KanTa, OmaKanta Ammattijärjestöt Nimikkeistön sisällön tuotto Kuntaliitto NIKO-työryhmä (THL:n asiantuntijaryhmä), nimikkeistöt Terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät Tietojärjestelmien toimittajat Kaikille samat vaatimukset, kehittäminen kaupallista toimintaa

6 Arkistot Kanta, Kansallinen potilaskertomusarkisto eresepti earkisto Omakanta Alueellinen, sairaanhoitopiirien alueelliset arkistot Organisaation oma arkisto Julkinen tai yksityinen Työterveyshuolto osaksi Kanta-arkistoa > suostumukset ja kiellot > eri tiedon tasot > näkyvyys ammattilaiselle, palvelun käyttäjälle erilainen

7 Lähde: kanta.fi Kantapalvelut

8 Lähde: THL/ oper/ Taina Jokinen

9 Lähde: THL/ oper/ Taina Jokinen n. 3,2 milj eri henkilön tietoja

10 Lähde: THL/ oper/ Taina Jokinen

11 Yksityissektori ja Kanta-arkisto Lain mukainen liittymisvelvoite Sähköinen arkisto Tietojärjestelmään kirjataan palvelun sisältöä Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Asiakastiedot Laskutusta varten olevat tiedot Henkilötietolaki Tietojärjestelmän auditointi Tiedonsiirron luotettavuus Varmenne kortin käyttö eli käyttäjän tunnistettavuus Kelain web liittymä reseptinkirjoittajille Julkinen terveydenhuolto palvelun ostajana on arkistointivelvollinen Ostopalvelun lähetteet ja palautteet Kantaan v. 2016

12 Omakanta

13 Omakanta Reseptit, tulossa uusimispyyntö ominaisuutena, 2017 kaikki reseptit sähköisiä Laboratoriotulokset Palvelutapahtuma ratkaisee mitä näkyy Avohoidon palvelutapahtuma Kirjataan joka käynnin jälkeen TOI näkymälle kirjattu luettavissa Osastojakson tapahtuma Oletusarvona Loppuarvio ja Väliarvio jotka näkyvät Muut TOI näkymän kirjaukset kirjaajan niin halutessa Näkyvyyden viivästys Automaatti, manuaalinen, sovittu toimintatapa Vanhat tiedot eivät näy Kirjauksessa näkyy kuka kirjannut ja milloin kirjattu

14 Omakantaan tulossa Lapsen tietojen katselu Alaikäiselle mahdollisuus omien tietojen katseluun Terveys- ja hoitosuunnitelma Rokotustiedot Kehittämisideoita Yleistä terveystietoa, esim. mitä tietty diagnoosi tarkoittaa, ajanvaraustiedot, palveluhakemisto

15 Kirjaaminen

16 Miksi dokumentoidaan? Potilaan hoidon järjestäminen, toteuttaminen, muu hoitoon liittyvä materiaali, tiedon tuottaminen ja säilyttäminen Terveydenhuollon ammattilaisen velvoite Eettinen näkökulma Työntekijän oikeusturva Lokitietojen seuranta, väärinkäyttöepäilyt Potilaiden tekemät muistutukset Potilaan kertomus Kirjausten sisällön näkökulma asiakaslähtöisyys Tietojen oikeellisuus Halu ja oikeus lukea kertomusta, kopiot Tietojen korjaus Kansalaisen katseluoikeus OmaKannassa Lähes kaikki tiedot näkyviksi, näkyvyyden viivästykset Salassapitotietojen muutokset voi tehdä itse

17 Potilasasiakirjamerkinnät, asetus 7-8 STM opas: Tarpeelliset ja riittävän laajat, selkeys, ymmärrettävyys, yleisesti tunnetut ja hyväksytyt lyhenteet Tiedon lähde merkittävä Muut kuin potilasta itseään koskevat tiedot erilliseen asiakirjaan Luokitusten ja koodistojen käyttö Viiveetön kirjaus, 5 vrk

18 Kirjaamisohjeet Lähde: Rakenteisen kirjaamisen opas I osa Valtakunnalliset lainsäädäntö, muut viranomaisohjeet (koodistopalvelu, Kela) potilastietojärjestelmien ohjeet, ammattiryhmäkohtaiset kirjaamisohjeet Paikalliset työnantajan ohjeet, esimiehen ohjeet, ammattilaisen omat tulkinnat

19 Kirjaus käyttäen potilastietoihin määriteltyjä rakenteita ja luokituksia Rakenteinen kirjaaminen Rakenteisuus Lähde: Rakenteisen kirjaamisen opas I osa Tietojärjestelmän tukemaa tietoa Sama tieto samassa muodossa eli yhtenäinen tietorakenne Tiedonhaun yksinkertaistuminen sekä tietoteknisesti että manuaalisesti Luokitukset, metatiedot Rakenteisuuden asteet: Kirjaus käyttäen potilastietoihin määriteltyjä rakenteita ja luokituksia Kirjaus vapaana tekstinä otsikoiden alle Kirjaus vapaana tekstinä

20 Lähde: Rakenteisen kirjaamisen opas 1 osa, päivitetty 2015

21 Rakenteisen kirjaamisen opas Ensimmäinen versio vuodelta 2007 I osa valmistui tammikuu 2014 Päivityksiä tulossa kansallisiin otsikoihin ja näkymiin Apuvälineet Toimintakyky Hoitotyön otsikoihin muutoksia KIPU lisänäkymä, vaatii aina päänäkymän PSY päänäkymä, NPLIS ja LPLIS lisänäkymiksi II osa tulossa, tavoite syksyllä 2015 Tarkennuksia mm. kuntoutukseen, toimintakykyyn ja apuvälineisiin

22 Kansalliset otsikot, päivitys Rakenteisen kirjaamisen oppaasta 1 osa, toukokuu 2015 Apuvälineet ja hoitotarvikkeet (2015) Päivittäismerkintä (decursus)(2014) Diagnoosi Konsultaatio/ Lähete (2015) Riskitiedot Esitiedot (anamneesi) Kuntoutus Suunnitelma (2014/2015)) Etäkontakti (2014) Lausunto Terveystarkastus Fysiologiset mittaukset Loppuarvio (epikriisi) Terveyteen vaikuttavat tekijät Hoidon syy Lääkehoito Testaus- ja arviointitulokset Hoidon tarve Muu merkintä (2014) Toimenpiteet Hoidon tavoitteet Nykytila (status) Toimintakyky Hoidon tulokset Ongelmat Tulosyy (2015) Hoitoisuus Hoitotoimet (2015) Ennaltaehkäisy (preventio) (2015) Tutkimukset Väliarvio

23 Otsikkojen sisältömäärityksiä, päivitys Rakenteisen kirjaamisen oppaasta 1 osa, toukokuu 2015 Kuntoutus Otsikon alle kirjataan potilaan moniammatillisen kuntoutuksen ja terapia- ja erityispalveluiden toteutukseen, sisältöihin tai toimintoihin avo- ja laitoshoidossa liittyviä tietoja. Myös potilaan ohjaukseen ja neuvontaan sekä apuvälinepalveluun liittyvät toiminnot kirjataan kuntoutus-otsikon alle. Kuntoutus- ja erityistyöntekijät käyttävät kuntoutukseen liittyvien tietojen kirjaamisessa omia, ammattiryhmäkohtaisia nimikkeistöjään. Toimintakyky Otsikon alle kirjataan tietoa henkilön kyvystä ja edellytyksistä selviytyä arjen toimintojen fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja kognitiivisista vaatimuksista sekä näihin liittyvä kehitys tai muutokset. Tietojen kirjaamisessa suositellaan käytettäväksi tai sovellettavaksi Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainväliseen luokituksen (ICF) mukaista viitekehystä henkilön toimintakyvystä, toimintarajoitteista ja kontekstuaalisista tekijöistä. Toimintakyky-otsikon alle kirjattavat tiedot voivat pohjautua myös erilaisin toimintakykymittarein tuotettuun tietoon. Toistaiseksi tiedot kirjataan kuitenkin tekstimuotoisesti. Suositeltavaa on, että mittaustuloksia raportoitaessa kuvaukseen liitetään myös tieto käytetystä mittarista (nimi, mahdollinen versio ja muut tarpeelliseksi katsottavat tiedot) sekä lyhyt analyysi tai päätelmät mittaustuloksista.

24 Vuoden 2014 uudet otsikot Suunnitelma/ Pohdinta Otsikon alla kuvataan potilaan tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja niiden järjestämistä käsittelevä suunnitelma. Suunnitelma hoitojaksoa varten tehdään yleensä hoitojakson alussa potilaan tulotilanteen arvioinnin jälkeen. Muu merkintä Tiedot, jotka eivät sovellu muiden otsikoiden alle. Esim. vastaanoton peruutus (merkitys hoitotakuun kannalta)

25 Apuvälineet ja hoitotarvikkeet päivitys Rakenteisen kirjaamisen oppaasta 1 osa, toukokuu 2015 Otsikon alle kirjataan tietoa (esimerkiksi lista tai luettelo) toimintakykyrajoitteisen henkilön käytössä olevista, arjen selviytymistä ja osallistumista tukevista apuvälineistä sekä (pitkäaikaisten) sairauksien hoidon kannalta keskeisimmistä hoitotarvikkeista. Otsikon alle voidaan kirjata myös muuta tarpeelliseksi katsottavaa tietoa apuvälineistä ja hoitotarvikkeista, kuten esimerkiksi käyttöön luovutettavien tai käytössä olevien apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden määrä, tuotemerkki ja mallitehdyt modifioinnit tai muutostyöt ja muut itse välineisiin tai tarvikkeisiin liittyvät oleelliset tiedot Kuntoutus- ja erityistyöntekijät kirjaavat apuvälineiden käyttöön liittyvän ohjauksen ja muun toteuttamansa apuvälinepalvelun oman alansa nimikkeistöä käyttäen kuntoutus-otsikon alle, palvelukohtaiselle tai ammatilliselle näkymälle.

26 NIKO -työryhmä NIKO, nimikkeistöjä koordinoiva ryhmä, vuodesta 2007 Kuntaliitto koordinoi THL:n koodistopalvelun asiantuntijaryhmä R = Rehabilitation Ensimmäinen yhteinen kirjaamisohje , seuraava 2013 Nimikkeistöt koodistopalvelimelle alkaen 2009 Ammattijärjestöt nimeävät edustajansa Jokainen nimikkeistö edustettuna THL:n OPER yksikkö edustettuna Puheenjohtaja Tuija Savolainen, Kuntaliitto Kirjaamisen yhtenäistäminen Nimikkeistöjen synkronointi

27 Kuntoutus- ja erityistyöntekijät Erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen kehitys Fysioterapianimikkeistö 1987, vanhin Toimintaterapianimikkeistö 1994, seuraava 2003, på svenska 2007 Tuoreimmat nimikkeistöt vuodelta 2009 ja psykologien luokitus sen jälkeen Toimintaterapianimikkeistö 2003 Ergoterapiterminologi 2007 Apuvälinepalvelunimikkeistö 2004 Fysioterapianimikkeistö 2007 Jalkaterapianimikkeistö 2004 Kuntoutusohjausnimikkeistö 2003 Musiikkiterapianimikkeistö 2009 Puheterapianimikkeistö 2010 Ravitsemusterapianimikkeistö 2013 Terveyssosiaalityön nimikkeistö 2007 Psykologipalvelun luokitustyö 2008

28 Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden ohjeistus o o o o Ohje kuntoutus- ja erityistyöntekijäryhmiä, joilla on käytössään omaa alaa koskeva palvelunimikkeistö (NIKO-työryhmässä) Kirjaaminen omalle ammatilliselle näkymälle: TOI, FYST, SOS, PSL, PUH, RAV KUN -näkymälle kirjaavat kuntoutusohjaajat, kuntoutussuunnittelijat, kuntoutustutkimusyksiköiden työntekijät sekä apuvälinepalveluyksiköiden apuvälineasiantuntijat ERITYIS näkymälle kirjaavat mm. musiikkiterapeutit, jalkaterapeutit, erilaiset ohjaajat sekä muut erityistyöntekijäryhmät. o Jos organisaatiossa käytetään ammatillisia tai palvelualakohtaisia näkymiä tarkemmalla tasolla, niin lisänäkymiksi suositellaan ERITYIS/Musiikkiterapia, ERITYIS/ Jalkaterapia, KUN/Apuvälinepalvelu. Lisänäkymät linkitetään Kanta-arkistossa KUN/ERITYIS

29 Erityistyöntekijöiden palvelun dokumentointi - Rakenteisen kirjaamisen opas Lähtökohtana Kuntaliiton kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen yhdenmukainen käyttö ja soveltaminen potilastietoja kirjattaessa Malli yleisluontoinen ja potilastietojärjestelmästä riippumaton Kaikille ammattiryhmille yhteisten tietosisältöjen kirjaaminen Kansalliset otsikot Hoidon syy, dg-luokitukset, mahd. ICF Muut KanTaan vietävät yhteiset tiedot Erityistyöntekijöille yhteisten tietorakenteiden mukainen kirjaaminen Erityistyöntekijöiden nimikkeistöt Kansallisten otsikoiden ja nimikkeistöjen käyttö Ammattiryhmittäinen rakenteinen kirjaaminen Nimikkeistöt ja luokitukset Ammatilliset fraasit ja fraasipohjat

30 Rakenteisen kirjaamisen perusrakenne Metatieto PVM/ Toimintaterapeutti Tomi Terap Kansallinen otsikko Nimike/tarkennin Vapaa teksti Kansallinen otsikko Nimike/tarkennin Vapaa teksti Kansallinen otsikko Vapaa teksti Toimintakyky Itsestä huolehtimisen arviointi (nykyinen TOI nimikkeistö) Arvioinnissa käytettiin AMPS testiä. AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) on testi, jolla arvioidaan. (fraasi) Kuntoutus Itsestä huolehtimisen edistäminen (nykyinen TOI nimikkeistö) Kuntoutuja pukeutui omatoimisesti. Apuvälineinä olivat tarttumapihdit ja sukanvetolaite... (päivittäiskirjaus) Loppuarvio Kuntoutuja kävi toimintaterapiassa 10 kertaa. Terapian lopussa hän pystyi Kuntoutuja arvioi pystyvänsä

31 Fraasit A.Valmis lause. Esimerkiksi tilanteisiin, joissa on kyse rutiiniluontoisesti toistuvasta ohjauksesta/neuvonnasta tai muusta informaatiosta. B.Muokattava lause tai dokumentti A. Muistilista palveluprosessista B. Testien ja terapiamenetelmien esittely C. Lauseentäydennys vapaassa tekstissä => lause alkaa, kirjaaja täydentää yksilöllisen asian C.Fraasin tulee olla A. Työtä nopeuttava, tekstiä tiivistävä, selkokielinen, olennaista tietoa, kirjaamista ohjaava, kirjaamiskäytäntöjä yhtenäistävä, muokattava, tietojärjestelmän tukema, nimikkeistöjä hyödyntävä B. Fraasi vähentää kirjoitusvirheitä

32 Milloin kirjataan Jokaisen avohoitokäynnin (pkl) jälkeen 5 vrk aikaraja Avohoitokäyntien kirjaukset katsotaan yhteenvedonomaisiksi teksteiksi Osastohoidon aikana Väliarvio 3 kk välein Jokaisen kontaktin jälkeen vai miten? > Sopimuksenvarainen asia, jossa huomioitava tavoite tiedon välittämiseen online ajassa muille potilaan kanssa työskenteleville

33 Toimintaterapeuttiliiton kirjaamissuositus v Ensimmäisenä NIKO -ryhmässä Suositeltiin mitä kansallisia otsikoita toimintaterapeutit käyttävät Miten nimikkeistön nimikkeitä käytetään tarkentimina Päivitystarve on tiedossa Sopiva ajankohta on vielä auki Nimikkeistön päivitys Kansallisten otsikoiden päivitys

34 Toimintaterapeuttiliiton kirjaamissuositus, v 2011 Esitiedot Nimike RT110 Toimintakyky Nimikkeet RT Kuntoutus Nimikkeet RT ja RT Apuvälineet Nimikkeet RT , RT , RT Konsultaatio Ilman nimikkeitä Väliarvio Kaikki nimikkeet Loppuarvio Kaikki nimikkeet Lausunto Kaikki nimikkeet Jatkohoidon järjestämistä koskevat tiedot Ilman nimikkeitä

35 Lähteet Verkkokoulut ja ohjeistus Lehtovirta ym. Rakenteisen kirjaamisen opas I osa Potilasasiakirja-asetus > opas STM:n sivuilla www. finlex.fi THL, koodistopalvelu https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-jaterveysalalla/tiedon-ja-vaatimustenyhdenmukaistaminen/koodistopalvelu Nimikkeistöt ja luokitukset

36 Toimintaterapianimikkeistön päivitys

37 Toimintaterapianimikkeistön päivitys TOI hallitus nimesi työryhmän Virpi Aralinna, Satu Aittomäki, Tove Lassenius, Marit Sundell, Taina Korhonen, Hanna Pohjalainen, Taina Kulmala, Kati von Zansen, Minna Koivumäki, Leila Mäkelä Tehtävänä sisällön saattaminen ajan tasalle Asiantuntijoiden konsultoinnit Jäsenistön osallistaminen työskentelyyn Yhteistyö Kuntaliiton, NIKO-työryhmän ja THL:n koodistopalvelun kanssa Ergoterapiterminologi työskentely mukana Nimikkeistö koulutuksen suunnittelu

38 Miksi nimikkeistö on päivityksen tarpeessa? Ammatillisen osaamisen kasvu Toimintaympäristön muutokset Toimintaterapeutin tehtävänkuvan laajentuminen Rakenteisen kirjaamisen vaatimukset Nimikkeistön status virallisena luokituksena Luokitusominaisuudet Sisällön kuvattava sitä mitä toimintaterapia on ICF kytkentä Ergoterapiterminologi

39 Webropol kysely kevät 2014 N=106+19, suomen- ja ruotsinkieliset Vastaajat edustivat hyvin TOI - jäsenistöä Mihin käytät nimikkeistöä? Toimintaterapian dokumentointiin Tilastointiin Tehtävänkuvan tekemiseen Toimintaterapian markkinointiin Oman ammatin/ toimintaterapian esittelyyn muille ammattihenkilöille Oman ammatin/ toimintaterapian esittelyyn asiakkaille 83,5% 40,8% 44,7% 20,4% 50,5% 24,3%

40 Webropol kysely kevät 2014 Taidot vs Valmiudet Nimikkeet pitkät /sopivat Sisältö kuvaa/ ei kuvaa työtäni Eri hierarkiatasot käytössä/ vain kaksi ylintä tasoa käytössä SI tai Moho -kirjaaminen ei onnistu nimikkeistön mukaan Hyvä nimikkeistö Onnea päivitystyöhön Kommentteja rakenteisesta kirjaamisesta, kirjaamissuosituksesta Ammattikieli vs asiakkaalle ymmärrettävä kieli Toimintamahdollisuus -sana Käyttöesimerkkejä toivottiin

41 Työryhmän työskentelyssä Teoreettinen tarkastelu: ICF, AOTA Framework, toimintaterapian teoriat lähteinä Asiantuntijat: käsitteiden tarkennuksia TOI jäsenistön osallistuminen ryhmätyöskentelyjen avulla, 8 ryhmää 2-60 osallistujaa per ryhmä Työryhmän kokoontumisia 16 kertaa + verkkotyöskentely Ergoterapiterminologi käännöstyö Kielenhuolto ja ilmaisu Aikataulu Työryhmän viimeistely kesäkuu 2015 Kuntaliitto NIKO-työryhmä THL:n koodistopalvelu

42 Reunaehdot ja päälinjat Päivitys vain RT1, RT2, RT3 NIKO työryhmän näkökulma Luokitusominaisuudet Sama asia vain yhdessä nimikkeessä Hierarkkisuus eli rakenne Tilastollinen näkökulma Käsitteet Apuna Turun AMK:n työskentely Mary-Ann Kaukisen johdolla Myös muita lähteitä Kielellinen ilmaisu Suomen kielen passiivi ja ruotsin kielen aktiivi

43 Käsitteet ja verbit Toiminnallisuus Ihmisen, ympäristön ja toiminnan keskiössä Lähellä ICF:n osallisuus käsitettä Asiakas Palvelun käyttäjä ja hänen määrittelemänsä muut henkilöt Arviointi Tutkimuksellinen näkökulma sisältäen johtopäätökset Verbit Toimintakokonaisuuksien edistyminen Taitojen vahvistuminen Valmiuksien kehittyminen

44 TOI nimikkeistön hierarkkisuus 1- taso Arviointi Toimintaterapia Ohjaus ja neuvonta 2- taso Toimintakokonaisuudet Taidot Valmiudet Ympäristö 3 taso Itsestä huolehtiminen ym. Motoriset taidot ym. Palvelutarve ym.

45 Kiitos! Rakenteinen kirjaamisen kehittäminen on kuin hyvä junamatka. Hyvää matkaa

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Esimerkkejä ammatillisista fraaseista kuntoutus- ja erityistyöntekijöille

Esimerkkejä ammatillisista fraaseista kuntoutus- ja erityistyöntekijöille Esimerkkejä ammatillisista fraaseista kuntoutus- ja erityistyöntekijöille versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä(t) Useita työversioita, joita työstetty käsitelty Kuntaliiton nimikkeistöjä koordinoivassa

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Marja-Leena Viinamäki

Marja-Leena Viinamäki Marja-Leena Viinamäki LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLISEN APUVÄLINEKESKUKSEN TOIMINNAN ARVIOINTIA Apuvälinealan asiantuntijoiden työn sisällön painotus, laatusuosituksen toteutuminen ja kustannuskehitys

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Pärjäimen suunnitteluperiaatteet käyttökonteksti, tiedot ja arkkitehtuuri

Pärjäimen suunnitteluperiaatteet käyttökonteksti, tiedot ja arkkitehtuuri OmaHyvinvointi-hanke Pärjäimen suunnitteluperiaatteet käyttökonteksti, tiedot ja arkkitehtuuri Mika Tuomainen, Marika Toivanen, Juha Mykkänen, Marilla Palmén, Irmeli Luukkonen, Timo Itälä, Kimmo Tarkkanen,

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot