Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä"

Transkriptio

1 Lappi earkistoon hanke Sivu 1 / 13 Paljon kysyttyä kuntakoulutuksissa esitettyjä kysymyksiä ARKISTOINTI... 2 AVOHILMO... 2 HÄTÄTILAHAKU... 2 INFORMOINTI, SUOSTUMUKSET, KIELLOT... 2 KANSALLISET OTSIKOT JA RAKENTEINEN KIRJAAMINEN... 3 KESKEISET RAKENTEISET TIEDOT... 5 LISÄNÄKYMÄT... 5 NÄKYMÄT... 6 OMAKANTA... 7 OPISKELIJOIDEN KIRJAAMINEN... 8 PALVELUTAPAHTUMA... 9 POTILASTIEDON ARKISTO... 9 POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT RESEPTIT SOSIAALIPUOLEN TIEDOT TIETOSUOJA TILAPÄINEN HENKILÖTUNNUS TYÖTERVEYSHUOLTO VIRHEELLISTEN TIETOJEN KORJAAMINEN YHTEISREKISTERI MUUTA... 12

2 Lappi earkistoon hanke Sivu 2 / 13 Arkistointi AvoHILMO Jos potilas tulostaa tietojaan omakannan kautta, jääkö tulostuksesta mitään merkintää mihinkään? Omakannan tulostuksista ei jää lokimerkintää minnekään. Voidaanko SPAT:it unohtaa rakenteisen kirjaamisen myötä? SPAT:it ovat edelleen käytössä. THL:ltä on tullut tarkennetut ohjeet SPAT:ien käytöstä v.2014 lopulla. Päivitetty AvoHILMO-opas löytyy osoitteesta Hätätilahaku Kuka saa avata potilastiedot hätätilanteesta? Hätätilanteessa tiedot saa avata potilasta hoitavan yksikön työntekijä, jolla on hoitosuhde potilaaseen. Informointi, suostumukset, kiellot Onko potilaan informointiin tulossa esitteitä? Kyllä, Kelalla on esitteitä potilaan informointiin. Nähdäänkö potilaan tiedot Potilastiedon arkistosta, mikäli hän on jättänyt antamatta suostumuksen? Suostumuksen antamatta jättäminen tarkoittaa, että potilas ei ole antanut suostumusta eikä kieltoa. Tällöin potilaan tiedot voidaan hakea ainoastaan hätätilahaulla. Tietoja voi käyttää hätätilahaulla, jos tietoja tarvitaan potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi mm. tajuttomuustilanteissa tai esimerkiksi muistivaikeuksista kärsivän potilaan hoidon varmistamiseksi (potilaslain 13 :n 3 momentin 3 kohdan tarkoittamat tilanteet). Pitääkö ulkopaikkakuntalaiset informoida, jos heitä ei ole kotipaikkakunnalla informoitu? Kyllä pitää. Voiko alaikäinen itse päättää suostumuksista ja kielloista? Alaikäinen voi päättää itse suostumuksista ja kielloista silloin, kun ammattihenkilö katsoo nuoren olevan kypsä sen itse tekemään. Ohjenuorana voi pitää sanontaa jos on kykenevä päättämään hoidostaan, on kykenevä päättämään tiedoistaan. Alaikäisen kohdalla tilanne tulee arvioida myös asiakohtaisesti. Alaikäinen voi olla kykenevä päättämään hoidostaan ja tiedoistaan joidenkin hoitotapahtumien kohdalla, kun taas jokin toinen hoitotapahtuma voi olla luonteeltaan sellainen, että ammattilainen voi arvioida alaikäisen olevan kykenemätön yksin päättämään hoidostaan ja siihen liittyvien tietojen näkymisestä esim. vanhemmilleen.

3 Lappi earkistoon hanke Sivu 3 / 13 Voiko informointeja tehdä työntekijä, jolla on henkilöstökortti? Informoinnin voivat tehdä henkilöt joilla on toimikortti. Työntekijä, jolla on henkilöstökortti voi siis tehdä informoinnin. Mitä tarkoitetaan laillisella edunvalvojalla suostumusten yhteydessä? Päätöksen laillisesta edunvalvojasta antaa maistraatti. Laajennettu edunvalvoja voi tehdä suostumuksen asiakkaan puolesta, koska hänellä on oikeus ottaa kantaa myös terveydenhuoltoa koskeviin asioihin. Taloudellisella edunvalvojalla ei kyseistä oikeutta ole. Kuka voi antaa kiellon toisen puolesta? Kukaan ei voi antaa kieltoja toisen puolesta. Miten kiellon peruminen tehdään ja näkyvätkö kieltojen peruutukset potilastietojärjestelmässä/omakannassa, kun on tehty kiellon tilalle suostumus? Kielto perutaan joko Omakannassa tai terveydenhuollon toimintayksikössä. Omakanta näyttää vain voimassa olevat suostumukset ja kiellot. Voiko potilas kieltää tietojen näkyvyyden omasta potilastietojärjestelmästä esim. psykiatrian tiedot? Psykiatrian tiedot ovat automaattisesti erityissuojattuja eli järjestelmä kysyy ennen tietojen katsomista varmistuksen, että ammattilainen haluaa katsella ko. tietoja. Ammattilaisella on oikeus katsoa potilastietoja perustuen hoitosuhteeseen ja tehtävänsä edellyttämässä laajuudessa. Potilas ei kuitenkaan voi kieltää näiden tietojen näkymistä saman organisaation (saman rekisterin) sisällä. Kansalliset otsikot ja rakenteinen kirjaaminen Tehdäänkö kirjaukset jatkossa vain potilasta varten? Jatkossa kirjausten tulee palvella paitsi potilasta myös ammattilaista. Jos potilas on ulkomaalainen, tehdäänkö kirjaukset englanniksi? Entä resepti? Kirjaukset tehdään organisaation kielellä ja organisaation on käännettävä ne, mikäli potilas sitä pyytää. Onko diagnoosiin mahdollista laittaa varmuusaste? Jatkossa diagnoosit on tarkennettava tyyppiä (pää-/sivudg.), kestoa (määräaikainen/pysyvä) ja varmuutta (epäily, todennäköinen, varma) kuvaavilla koodistoilla. Miksi Päivittäismerkintä-otsikon alle kirjattava tieto ei mene arkistoon? Päivittäismerkintä-otsikon alle tehdyt kirjaukset menevät arkistoon, jos ne on kirjattu kansallisille näkymille, joiden tiedot siirtyvät arkistoon (esim. YLE, HOI). Mitä päivittäismerkintä-otsikon alle kirjataan? Otsikkoa käytetään pääasiassa potilaan osastohoidon aikaisten päivittäismerkintöjen otsikkona. Otsikkoa voidaan käyttää myös avohoidoissa lyhyiden hoidon tai sairauden kulun merkintöjen tekemiseen. Otsikkoa käyttävät pääasiassa lääkärit.

4 Lappi earkistoon hanke Sivu 4 / 13 Myös muut ammattihenkilöt voivat käyttää otsikkoa silloin, kun merkintöjä ei tehdä rakenteisen hoitokertomuksen päivittäismerkintöinä. Yhteenvetotasoisessa tekstissä käytetään otsikkoa Väliarvio. (Rakenteisen kirjaamisen opas I, versio 2015) Minkä otsikon alle kirjataan potilaan kuntahintaluokka erikoissairaanhoidossa? Kuntahintaluokka on potilashallinnollisia asioita. Se kirjataan esim. PHAL-näkymälle tai muutoin organisaatiossa sovittuun paikkaan, mutta tieto hintaluokista ei kuulu potilasasiakirjoihin. Minkä otsikon alle kirjataan fysioterapian toimenpiteet eli kuntoutuksen toteuttaminen? Toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät toimet kirjataan Kuntoutus -otsikon alle. Miksi on luotu Etäkontakti-otsikko, eikö voisi olla puhelinkontakti-otsikko? Etäkontakti-otsikko on luotu, koska nykyään on myös (suojattu)sähköposti- ja videokontakteja (videoneuvotteluja) sekä ilman potilaskontaktia tapahtuvia potilaskertomusmerkintöjä. Nämä kirjataan ko. otsikon alle samoin kuin puhelinkontaktit. Merkinnät ovat lyhyitä, eikä niissä ole yleensä tarpeen käyttää muita otsikoita. (Rakenteisen kirjaamisen opas I, versio 2015) Tulevatko FinLOINC -koodit Fysiologiset mittaukset -otsikon alle kirjattaessa automaattisesti vai täytyykö ne kirjaajan itse hakea jostain? Mikäli potilastietojärjestelmiin on määritelty ko. koodisto, koodit tulevat automaattisesti. FinLOINC koodit ja yleensäkin kaikki koodit ja luokitukset (rakenteiset tiedot) sisällytetään potilastietojärjestelmiin vaiheittain. Mikäli järjestelmässä ei ole sisällytettynä FinLOINC koodeja, ei käyttäjän tarvitse niitä itse alkaa syöttämään. Riittää, kun kirjaa asianmukaisesti mittaustulokset vapaana tekstinä Fysiologiset mittaukset otsikon alle. Tällöin tulee kuitenkin muistaa, että vain FinLOINC-koodien kautta kirjatut fysiologiset mittaukset näkyvät koosteissa. Minne kirjataan osastoilla lääkärinkierron kirjaukset? Koska osastojen päivittäiskirjaukset eivät saa siirtyä arkistoon tässä vaiheessa, on organisaation päätettävä yhteistyössä potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa, mille näkymälle lääkärinkierron tiedot kirjataan. Onko THL laatinut lääkäreille omaa kirjaamisohjetta? Ei ole laadittu, kaikkia ammattihenkilöitä koskee samat kirjaamisohjeet. Minne kirjataan erikoissairaanhoidossa psykiatriassa hoidon toteuttaminen? Jotta erityissuojaus toimii, yhteenvetotasoiset tekstit kirjataan PSY-näkymälle (tai paikallinen näkymä, joka mäpätään kansalliseen PSY-näkymään). Jos on kyse päivittäismerkinnöistä, voi käyttää HOKE + PSY tai väliaikaisesti omaa paikallista näkymää, koska näitä ei vielä arkistoida Kantaan. Mihin kirjataan laajassa terveystarkastuksessa esille tulleet vanhempien AUDITtestit? Asia on viety jatkokehitykseen (lasten ja nuorten kertomuksen rakenteistamisryhmään) käsiteltäväksi.

5 Lappi earkistoon hanke Sivu 5 / 13 Mihin esimerkiksi kotisairaanhoitaja voi tehdä kirjauksen lääkkeet jaettu kahdeksi viikoksi, koska tämähän ei ole yhteenvetotasoista tekstiä eikä saa mennä arkistoon? Tämä on päivittäismerkintä ja kirjataan HOKE-näkymälle, jolta kirjaus ei mene arkistoon. Mihin kirjataan komplikaatio? Toimenpiteessä ilmenevät komplikaatiot kuvataan sanallisesti ja komplikaation diagnoosi kirjataan ICD-10 luokituksella Toimenpiteet- otsikon alle. Myöhemmin havaittavat komplikaatiot tai haittavaikutukset kirjataan kopioimalla vanha tmp-tieto uudeksi merkinnäksi (jolla on sama tmp-yksilöivä tunniste) ja lisäämällä siihen haittavaikutustiedot. (Rakenteisen kirjaamisen opas I, versio 2015) Keskeiset rakenteiset tiedot Kuka saa poistaa/muuttaa riskitietoja? Riskitietoja saa muuttaa/poistaa ammattihenkilöt, jatkossa potilas voi myös Omakannan kautta lisätä hoidossa huomioitavia tietoja. Potilaan mahdollisuus lisätä itse hoidossa huomioitavia tekijöitä ei kuitenkaan ole mahdollista lähitulevaisuudessa. Ilmoittaako potilastietojärjestelmä automaattisesti, jos potilaalla on riskitiedoissa merkintä lääkeaineallergiasta? Mikäli riskitietoihin on lisätty lääkkeen ATC-koodi, potilastietojärjestelmien tulisi ilmoittaa asiasta (Efficassa käyttäjän tulee itse tarkistaa asia i-napin kautta). Mistä löytyvät koodit esim. laboratoriotutkimuksille ja tarvitseeko niitä itse hakea? Koodit ovat koodistopalvelimella. Esimerkiksi laboratoriotutkimuksille on Kuntaliiton koodistot, joita käytetään kuten tähänkin asti. Minkä otsikon alle kirjataan potilaan hoidossa tapahtunut muutos tai tilannearvio, koska decursus-otsikkoa ei ole enää käytössä? Jatkossa ko. tiedot kirjataan Väliarvio-otsikon alle. Voiko polikliinisestä potilaasta tehdä väliarvion (esim. palovammapotilaan hoito)? Kyllä, väliarvion voi tehdä myös polikliinisestä potilaasta. Miten tieto potilaan väkivaltaisuudesta välitetään ammattilaiselta toiselle? Potilaan väkivaltaisuus kirjataan Hoidossa huomioitaviin tietoihin riskitietonäkymälle. Hoidossa huomioitavat näkyvät ammattilaiselle, mutta eivät potilaalle Omakannan kautta. Lisänäkymät Mikä on ERAS-näkymä? ERAS on lisänäkymä, johon kirjataan toisen henkilön itsestään kertomia tietoja. Tiedot kirjataan potilaan palvelutapahtuman yhteyteen ja tarkastusoikeus tietoihin on tiedot antaneella henkilöllä.

6 Lappi earkistoon hanke Sivu 6 / 13 Näkymät Miten ERAS-näkymän tiedot identifioidaan? ERAS- näkymän tiedot näkyvät potilaan palvelutapahtuman yhteydessä. Tiedot on identifioitu tiedonantajan henkilötunnuksella. Jos lapsi sairastaa anoreksiaa ja äiti on sairastanut anoreksian lapsuudessa, minne tiedot kirjataan (ERAS-näkymä vai esitiedot)? Tiedot kirjataan lapsen palvelutapahtumaan ERAS- näkymälle. Mikäli äiti ei koe asiaa arkaluonteiseksi, tieto voidaan kirjata myös lapsen esitietoihin. Eras-näkymälle kirjataan toisen henkilön itsestään kertomia tietoja (esim. äiti kertoo lastenneuvolassa, että lapsen isä on väkivaltainen). Minne kirjataan kolmannen ihmisen toisesta kertomat asiat (esim. mummo soittaa neuvolaan ja kertoo lapsenlapsensa isän olevan väkivaltainen lapsen äitiä kohtaan)? ERAS-näkymälle kirjataan ainoastaan toisen henkilön itsestään kertomat arkaluonteiset tiedot. Jos kolmas henkilö kertoo neljännestä, kyseessä ei ole tällainen tieto, joten se kirjataan asiakkaan potilaskertomukseen, jos asia on hoitoon vaikuttava. Tällaista tietoa voidaan tarvittaessa viivästää. ERAS-näkymä: Miten jos pirullinen anoppi soittaa ja kertoo asioita, miten toimitaan ja mihin tämä kirjataan? Potilaspapereihin kirjataan vain hoidon kannalta oleelliset tiedot eli ammattilaisen on aina arvioitava ja selvitettävä, onko tieto hoidon kannalta oleellista. Tieto kirjataan potilaan potilaskertomukseen. Myös tiedon lähde tulee kirjata. Mille näkymälle apuvälineteknikko tekee kirjauksensa? Apuvälineteknikko kirjaa KUN näkymälle. KUN- näkymälle kirjataan nyt apuvälinehankintapäätökset, mihin jatkossa? Apuvälinehankintapäätökset voidaan kirjata jatkossakin KUN-näkymälle Apuvälineet ja hoitotarvikkeet otsikon alle. Asiasta ohjeistetaan tarkemmin Rakenteisen kirjaamisen opas II:ssa (Heikki Virkkunen, THL, ). Mille näkymälle tallennetaan/ skannataan muiden organisaatioiden epikriisit, jotka eivät saa siirtyä Potilastiedon arkistoon? Asia on päätettävä organisaatiokohtaisesti. Tärkeintä on, ettei toisen organisaation tuottamaa tietoa tallenneta kansallisille näkymille. Alkuperäisen tiedon tuottanut organisaatio vie tiedot arkistoon. Minne näkymälle kirjataan keskusvarastosta luovutetut potilaan hoitoon tarkoitetut hoitovälineet/- tuotteet? Saako ko. tiedot mennä Potilastiedon arkistoon? Tiedot potilaan (pitkäaikaisten) sairauksien hoidon kannalta keskeisimmistä hoitotarvikkeista kirjataan Apuvälineet ja hoitotarvikkeet otsikon alle. Otsikon alle voidaan kirjata myös muuta tarpeelliseksi katsottavaa tietoa apuvälineistä ja hoitotarvikkeista, kuten käyttöön luovutettujen apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden määrä, tuotemerkki ja mallitehdyt modifioinnit ja muutostyöt ja muut itse välineisiin tai tarvikkeisiin liittyvät oleelliset tiedot. (Rakenteisen kirjaamisen opas I, versio 2015).

7 Lappi earkistoon hanke Sivu 7 / 13 Omakanta Mille näkymälle kirjaa MTT:n sairaanhoitaja, kun tiedot ovat erityissuojattuja? HOI- näkymä näkyy kaikille. MTT:n hoitaja kirjaa PSY+HOI-näkymälle. Näin tiedot säilyttävät erityissuojattavuuden. Jos tk-lääkäri tulkitsee rtg-kuvan, niin mille näkymälle tallennetaan lausunto? Pyyntö tehdään aina RTG -näkymälle, mutta minne lausunto kirjataan, jos vain erikoislääkäri saa kirjata erikoisalanäkymälle? Jatkossakin yleislääkäri kirjaa tulkinnan YLE-näkymälle Tutkimukset -otsikon alle. Kun/jos radiologi lausuu kuvan, niin tämä kirjaus laaditaan lausuntona erikoisalakohtaiselle RTGnäkymälle. Otsikkona tässäkin Tutkimukset. Kirjaako PSY-näkymälle vain erikoissairaanhoidon psykiatrinen sairaanhoitaja? Sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon psykiatriset sairaanhoitajat ja MTT:n hoitajat kirjaavat erikoisalakohtaiselle PSY-näkymälle ja valitsevat lisänäkymäksi HOInäkymän. Erityissuojaus tulee päänäkymän kautta (PSY), mutta valittaessa lisänäkymäksi HOI voidaan nähdä mikä PSY-näkymällä on hoitajan ja mikä psykiatrin tekstiä. Missä on tärkein asia eli terveys- ja hoitosuunnitelma? Terveys- ja hoitosuunnitelman voi laatia jo nyt omaan potilastietojärjestelmään, mutta se siirtyy arkistoon vasta v THL:n vaiheistussuunnitelman mukaisesti. Päivystyshoitajat haluavat edelleen kirjata YLE-näkymälle. Voiko näin tehdä? Kansallisten määrittelyiden mukaan hoitaja ei voi kirjata YLE-näkymälle, mutta hän voi kirjata valitsemalla ensin HOI-näkymän ja lisänäkymäksi YLE. Mihin kirjataan äitiysneuvolassa puolisolle tehty AUDIT-testin tulos? Mikäli perheen hyvinvointi huomioon ottaen tuloksen kirjaaminen nähdään tarpeelliseksi, se kirjataan äidin potilaspapereihin tarvittaessa ERAS-näkymälle, ja mikäli puoliso antaa luvan, myös hänen omiin potilaspapereihin. Miten kirjataan potilaan allergiat? Allergiat kirjataan aina Riskitieto-näkymälle. Monen erikoisalan suppeana osa-alueena olevalle allergologialle on myös määritelty oma lisänäkymänsä (ALLERG), jolle erikoislääkäri voi lisäksi tarvittaessa kirjata allergiaan liittyvää tietoa valitsemalla oman erikoisalansa päänäkymäksi ja allergologian näkymän lisänäkymäksi (esim. IHO+ALLERG). (Rakenteisen kirjaamisen opas I, versio 2015). Miten potilas pääsee Omakantaan, jos hänellä ei ole pankkitunnuksia? - Sähköinen henkilökortti: poliisin myöntämä sirullinen henkilökortti. Tätä varten tarvitaan kortinlukija ja -ohjelma - Mobiilivarmenne: tunnistautuminen matkapuhelimella, jonka SIM-kortilla on mobiilivarmenne. Kts.

8 Lappi earkistoon hanke Sivu 8 / 13 Näkeekö potilas Omankannan kautta riskitietonsa; esimerkiksi, jos riskitiedoissa on merkintä potilaan aggressiivisuudesta? Potilaan aggressiivisuus merkitään riskitiedoissa hoidossa huomioitaviin tekijöihin, jotka eivät näy potilaille Omakannan kautta. Potilas näkee Omakannasta vain kriittiset riskitietonsa. Ammattihenkilöllä on mahdollisuus viivästää tietojen näkymistä potilaalle Omakannassa (A.Kärkkäinen THL). Pegasoksessa on mahdollisuus rajata tietyt riskitiedot siten, ettei potilas näe niitä Omakannan kautta. Onko Omakannassa oleva informaatio kansalaiselle ymmärrettävää? Kyllä, Omakannassa oleva informaatio on selkeää ja ymmärrettävää. Epäselvissä tilanteissa kansalaiset voivat ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Riittääkö jatkossa vakuutusyhtiölle potilaan itse tulostama käynti Omakannasta? Jos E-lausuntoa ei tarvita, potilaan itse tulostama käynti Omakannasta riittää. Jos Omakantaa käytetään julkisella koneella esim. kirjastossa, katkeaako yhteys, jos Omakanta jää auki? Pankkitunnuksilla selain on auki n. 15 min ja Omakanta kirjaa kansalaisen ulos käytön loputtua n. 15 min kuluttua. Mikäli Omakanta jää auki ko. ajaksi voi kuka tahansa katsella kyseisen kansalaisen potilastietoja, joten on hyvin tärkeä kirjautua Omakannasta ulos ja tyhjentää selainhistoria. Miten alaikäinen kirjautuu Omakantaan, jos hänen katsotaan olevan kypsä itse hoitamaan asiansa? Miten vanhempien katseluoikeus päättyy? THL antaa asiasta myöhemmin ohjeet. Opiskelijoiden kirjaaminen Miten ohjaaja konkreettisesti kuittaa opiskelijan kirjaukset? Kuittaus tapahtuu järjestelmäkohtaisesti sovitulla tavalla. Onko opiskelijoille annettava jo tässä vaiheessa omat tunnukset kirjaamista varten? Opiskelijoilla on oltava henkilökohtaiset tunnukset viimeistään siinä vaiheessa, kun liitytään Potilastiedon arkistoon. Hanke on laatinut yhteistyössä toimintamallin Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattiopiston kanssa opiskelijoiden käyttäjätunnusten hallintaan Lapin sairaanhoitopiirin alueen organisaatioissa. Lähes kaikki alueen organisaatiot ovat hyväksyneet mallin osaksi toimintaansa. Opiskelijoiden korttikirjautumisen selvitystyö on vielä kesken. Mitä nimikettä opiskelija käyttää toimiessaan sijaisena? Sitä nimikettä, mitä tehtävää hoitaa.

9 Lappi earkistoon hanke Sivu 9 / 13 Palvelutapahtuma Mitä tapahtuu niille tiedoille, joita ei liitetä mihinkään palvelutapahtumaan? Potilastietojärjestelmät liittävät tiedot automaattisesti tai ammattihenkilön on itse liitettävä tiedot aina johonkin palvelutapahtumaan. Mikäli esimerkiksi laboratoriotutkimusten tuloksia ei liitetä jo olemassa olevaan palvelutapahtumaan vaan niille luodaan uusi palvelutapahtuma, näkyvät laboratoriotutkimusten tulokset omana irrallisena tapahtumanaan sekä potilastiedon arkistossa että Omakannassa. Jos on samalla käynnillä kaksi tai useampi asia, niin montako palvelutapahtumaa yhdestä käynnistä syntyy? Käynnistä syntyy yksi palvelutapahtuma. Jos potilaan esittämät asiat poikivat uutta, tulee tästä/näistä omia tapahtumiaan. Jos potilaan diagnoosi muuttuu osastojakson aikana pneumoniasta ca:ksi, ovatko nämä eri palvelutapahtumaa (pneumonia liittyy usein keuhkosyöpään)? Eivät ole, tässä tapauksessa on kyse diagnoosin tarkentumisesta ovat siis samaa palvelutapahtumaa. Miksi osastohoitojakso ja siihen liittyvä kontrolli eivät ole samaa palvelutapahtumaa? Kun potilas kirjataan ulos osastolta, katsotaan palvelutapahtuma päättyneeksi. Täten kontrollikäynti on oma, uusi palvelutapahtumansa. Kuka linkittää sarjahoitokäynnit tarvittaessa yhdeksi palvelutapahtumaksi? Sarjahoitokäynnit liittää yhdeksi palvelutapahtumaksi hoidon toteuttaja (oltava hoitosuhde potilaaseen). Potilastiedon arkisto Kuka hyötyy ja miten Potilastiedon arkistosta? Potilastiedon arkistosta hyötyy potilas, terveydenhuollon ammattilainen sekä arkistohenkilöstö. Arkisto on sekä potilastietojen pitkäaikainen säilytyspaikka että aktiivinen tietovaranto, josta ammattihenkilö voi etsiä toisen organisaation tuottamaa tietoa. Potilas pääsee katsomaan ja hallinnoimaan omia tietojaan Omakannan kautta. Terveydenhuollon ammattilaisten välinen tiedon jakaminen helpottuu yhtenäisten kirjaamiskäytänteiden myötä. Vastaanotto- ja arkistohenkilöstön paperi- ja manuaalinen arkistotyö vähenee. Miten Potilastiedon arkistosta haetaan tietoja/ koosteita? - Palvelutapahtumittain - Palvelun tuottajan mukaan - Näkymien mukaan - Koosteina tietoa voi hakea v.2016 alkaen Saako vakuutusyhtiöt jatkossa E-lausunnot suoraan Potilastiedon arkistosta? Ei saa ainakaan vielä, mutta A- ja C-todistukset siirtyy jo sähköisenä Kelalle ja Omakantaan joistakin potilastietojärjestelmistä..

10 Lappi earkistoon hanke Sivu 10 / 13 Tehdäänkö jatkossa kirjaukset Potilastiedon arkistoon potilasta vai toista ammattilaista esim. lääkäriä varten (kärsiikö tiedonsiirto)? Kirjaukset tehdään niin selkeästi, että sekä potilas että ammattilainen ymmärtävät sisällön. Kirjaukset tukevat potilaan hoitoa, tiedonsiirtoa pyritään kyseisellä palvelulla parantamaan. Lähtökohtaisesti potilaasta kirjatut tiedot ovat potilaan nähtävissä. Näkyvätkö kaikki tiedot Potilastiedon arkistosta kaikille? Mikäli potilas on antanut suostumuksensa tietojensa luovuttamisesta Potilastiedon arkistosta, potilastiedot ovat nähtävissä arkistosta ammattilaiselle, joka on hoitosuhteessa potilaaseen. Siirtyvätkö kaikki kirjaukset sellaisenaan Potilastiedon arkistoon vai suodatetaanko kirjaukset jollain tavalla? Kirjaukset siirtyvät sellaisenaan arkistoon. Mikäli kirjauksissa on tietoa, jota ei haluta näyttää asiakkaalle Omakannan kautta, voidaan merkintää viivästää määräaikaisesti tai pystyvästi (Julkisuuslaki ja Potilaslaki ). Miten usein Kanta.fi -verkkokoulutusta päivitetään? Päivityksiä tehdään riippuen uusista määrittelyistä ja lakien/asetusten muutoksista. Minkä otsikon alle kuuluvat spirometriatutkimukset? Spirometriatutkimukset kirjataan Fysiologiset mittaukset otsikon alle. Potilastietojärjestelmät Jos potilastietojärjestelmässä (esim.pegasos) on mahdollisuus estää potilasta näkemästä riskitietojaan (hoidossa huomioitavat tiedot, esim. väkivaltaisuus) Omakannan kautta, palauttaako tiedonhallintapalvelu ko. tiedot ammattilaiselle toiseen potilastietojärjestelmään (esim. Effica)? Hoidossa huomioitavat tiedot eivät koskaan näy Omakannassa. Viivästäminen vaikuttaa ainoastaan tietojen näkymiseen Omakannasta. Tietojen näkyminen ammattilaisille ei esty. Tiedonhallintapalvelu palauttaa siis potilastietojärjestelmän kautta riskitiedot näkyville toisesta potilastietojärjestelmästä. Myöskään potilas ei voi kielloillaan estää kriittisten riskitietojen näkymistä ammattilaisille. Reseptit Miten jo lopetetut lääkkeet saadaan pois reseptikeskuksesta? Lopetetut lääkkeet on mahdollista poistaa omasta potilastietojärjestelmästä. ereseptikeskuksessa reseptit säilyvät 16 kk. Miten reseptin voi mitätöidä (esimerkki alkoholin vieroitushoito valikoitunut automaattisesti, vaikka potilas ei ole alkoholisti)? Uuden reseptilain (Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 251/2014) myötä kokonaan toimitetunkin reseptin voi jatkossa muuttaa/mitätöidä. Reseptinkirjoitusoikeuden omaava sairaanhoitaja voi mitätöidä reseptin.

11 Lappi earkistoon hanke Sivu 11 / 13 Voiko potilas uudistaa reseptinsä Omakannan kautta? Lain sähköisestä lääkemääräyksestä (251/2014) mukaan tällainen mahdollisuus tulee Omakantaan, arvioitu toteutumisaikataulu 5/15 9/15. Sosiaalipuolen tiedot Menevätkö sosiaalipuolen asiakastiedot arkistoon? Entä jos sosiaalirekisterin alaisuudessa oleva työntekijä antaa rokotuksen meneekö tieto arkistoon? Sosiaalipuolen tiedot eivät mene arkistoon, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot on kirjattava omiin rekistereihin. Rokotetiedot kuuluvat terveydenhuollon rekisteriin ja tiedot rokotuksista kirjataan riippumatta siitä, minkä rekisterin alaisuudessa rokotuksen antaja toimii. Rokotetiedot menevät Potilastiedon arkistoon, koska ovat terveydenhuollon rekisteriin kuuluvia tietoja. Mihin kirjataan perheneuvolan kirjaukset, kun perheneuvolan toiminta on sosiaalirekisterin alaista toimintaa? Sosiaalirekisteriin kuuluvat tiedot on kirjaajasta riippumatta (esim. sosionomi, psykologi, psykiatrinen sh) kirjattava näkymille, joista tieto ei siirry Potilastiedon arkistoon. Määrittelyt sosiaalihuollon kirjaamisista on kesken. Mikäli terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa on sama potilastietojärjestelmä, pystytäänkö näkemään sosiaalihuollon tiedot terveydenhuollossa ja päinvastoin? Kyllä voidaan, mikäli asiakas antaa siihen suostumuksensa. Tietosuoja Miten potilastiedot on suojattu tietosuoja? - Suostumukset kiellot - Hoitosuhteen varmistus (asiakirjojen hakeminen arkistosta edellyttää aina hoitosuhdetta tai muuta asiallista yhteyttä potilaaseen.) - Toimikortti (vahvistaa käyttäjän ja oikeudet) - Potilastiedon käyttöä valvovat o Kela o Terveydenhuollon toimintayksikkö o Potilas o AVI Tulostetaanko luovutusilmoituksesta (LILM) myös paperiversio? Luovutusilmoitus tehdään ainoastaan sähköisesti omaan potilastietojärjestelmään. Minne tiedot todellisuudessa tallentuvat? Missä on Kelan arkisto? Ostaako Kela alihankkijoilta arkistoa? Nyt tiedot LapIt:llä missä tämän jälkeen? Tiedot tallennetaan Kelan omille palvelimille.

12 Lappi earkistoon hanke Sivu 12 / 13 Tilapäinen henkilötunnus Kenellä on tilapäinen henkilötunnus? Tilapäinen henkilötunnus on ulkomaalaisilla henkilöillä. Joissakin tapauksissa myös vastasyntyneillä voi olla tilapäinen henkilötunnus. Työterveyshuolto Menevätkö työterveyshuollossa tehdyt merkinnät Potilastiedon arkistoon tässä vaiheessa? Julkisesta työterveyshuollosta tiedot menevät arkistoon. Yksityinen työterveyshuolto päättää itse tietojen siirtymistä suurimmat yksityisistä työterveyshuolloista ovat liittyneet arkiston käyttäjiksi. Näkyvätkö työterveyshuollon merkinnät muissa saman organisaation toimiyksiköissä? Jos potilasta on informoitu yhteisrekisteristä tai hän on antanut arkistosuostumuksen, niin näkyvät. Potilas voi halutessaan kieltää tth-rekisterin näkymisen. Ainoastaan erikoissairaanhoidon henkilökunnalle yksityisenä toimintana toteutettu työterveyshuolto ei kuulu yhteisrekisteriin. Miten kirjataan tth:n työpaikkakäynnin ajanvaraus? Jos työpaikkakäynti liittyy yksittäisen potilaan hoitoon, kuuluu ajanvarausmerkintä potilaskertomukseen, ja jos on yleisempi työyhteisöä koskeva asia, se kuuluu työnantajakertomukseen. Virheellisten tietojen korjaaminen Kuka korjaa virheelliset potilastiedot? Miten korjaus tehdään? Virheelliset potilastiedot korjaa tekstin tuottanut henkilö tai toimintayksikön terveydenhuollosta vastaava henkilö organisaation ohjeiden mukaisesti (esimerkiksi johtava lääkäri tai hänen sijaisensa). Korjaukset tehdään omaan potilastietojärjestelmään siten, että virheelliset merkinnät eivät poistu vaan jäävät taustalle Yhteisrekisteri Mitä yhteisrekisteri tarkoittaa? Yhteisrekisteri on sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon rekisterinpitäjien ja julkisen tth:n yhteinen potilastietorekisterien kokonaisuus. Ohje LSHP:n yhteisrekisteristä on saatavilla intrassa osoitteessa: Muuta Säilyykö lähete-palautejärjestelmä ennallaan? Kyllä, lähete-palautejärjestelmä säilyy ennallaan.

13 Lappi earkistoon hanke Sivu 13 / 13 Mihin kirjataan DNR-päätökset? DNR-päätökset kirjataan riskitietonäkymälle hoidossa huomioitaviin tekijöihin.

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi

Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Potilastietojen kirjaamisen käsitteet, rakenteet ja rakenteinen kirjausprosessi Rakenteinen kirjaaminen mikä muuttuu arkiston käytön myötä? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Sähköiset

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Potilastiedon arkisto ja Omakannan toimintaperiaatteet Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Kirjaamisen käytäntö. Luennon sisältö

Kirjaamisen käytäntö. Luennon sisältö Kirjaamisen käytäntö Alueellinen kipukoulutus Kaisu Anttila, Suunnittelija Lapin sairaanhoitopiirin ky Luennon sisältö Potilastiedon arkistosta ja rakenteisesta kirjaamisesta Potilasasiakirjojen laatimiseen

Lisätiedot

Omakanta. Kevät 2015 OPER

Omakanta. Kevät 2015 OPER Omakanta Kevät 2015 OPER Omakannan toimintaperiaatteet Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan Terveydenhuollossa muodostetaan palvelutapahtuma(-asiakirja), johon hoitoasiakirjat liitetään

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen

Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä Sirpa Taskinen Käytännön kokemuksia Potilastiedon arkistosta Itä-Savossa Jyväskylä 20.5.2014 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltopiiri, joka hoitaa alueensa kuntien erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B10: Tietosuoja SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B10 Tietosuoja 1 (14) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Lopullisen

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön Versio 23.04.2017 2017 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA LUOVUTUSILMOITUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Käyttöopas sähköisiin palveluihin

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Käyttöopas sähköisiin palveluihin Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut Käyttöopas sähköisiin palveluihin 06.06.2016 1 Sisällys Asioi terveyspalveluissa sähköisesti!... 2 Tietoa palvelusta... 2 Käyttöoikeutesi... 2 Yhteystietosi...

Lisätiedot

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Neuvolapäivät Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Rakenteiset tiedot? Potilasasiakirjat tallentuvat jo sähköisesti, mutta eriävien rakenteisten tietojen siirtyminen

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Resepti Potilastiedon arkisto. Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Lappi earkistoon. Loppuraportti 1.4.2013 30.6.2015

Lappi earkistoon. Loppuraportti 1.4.2013 30.6.2015 Perusterveydenhuollon yksikkö 0 Lappi earkistoon Sähköisen potilastiedon arkiston (earkisto) käyttöönotto ja yhtenäiset kirjaamisen prosessit organisaatioissa Lapin sairaanhoitopiirin alueella Loppuraportti

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Omakanta-palvelun käyttöohje

Omakanta-palvelun käyttöohje Omakanta-palvelun käyttöohje 1. Palvelun käytön aloitus Palvelu käynnistetään osoitteesta: www.omakanta.fi Palveluun kirjaudutaan käyttäen VETUMA (SAML) -tunnistamista. Tunnistaminen tapahtuu pankkitunnisteilla,

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen Uusien temppujen yksikön rehtori Seppo Karhunen CGI Group Inc. 2015 1.10.2015 Lyhyt katsaus aikaisempiin versioihin Versiot 3.1 3.2 3.3 4.1

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

Työterveyshuollon potilasrekisteri

Työterveyshuollon potilasrekisteri Tietosuojaseloste 1/7 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus / Vantaan Työterveys liikelaitos Toimipisteet: Tikkurilan toimipiste, Kielotie 11 A, 01300 Vantaa, Myyrmäen toimipiste, Jönsaksentie 4 E,

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus Kanta-palvelut Omakanta 1 (7) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Omakannan hyödyntämät potilastiedot... 4 3 Ympäristövaatimukset... 4 4 Palvelun käynnistäminen... 5 5 Palveluaika ja käyttökatkot... 5 6 Toiminnallisuudet...

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.01.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyt

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyt Versio 1.9 Julkaistu 26.6.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston määrittelyt 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.2 16.8.2013 Lisätty muutoshistoria. Korjattu Tiedonhallintapalvelu; Riskityypin

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012

Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet?/2012 Heikki Virkkunen, Jari Porrasmaa, Jari Suhonen, Riikka Vuokko, Päivi Mäkelä-Bengs, Jukka Lehtovirta Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN

Lisätiedot

Neuvolan käyttäjänopas

Neuvolan käyttäjänopas Neuvolan käyttäjänopas ipana Äitiys Mediware Oy Hermiankatu 8D 33720 Tampere passipaikka@mediware.fi puh. 010 525 1559 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen palveluun... 2 3. Asiakkaan valinta...

Lisätiedot

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa 12.10.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palvelut ovat nyt? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 15.09.2016 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä

Mitä on koodistopalvelutoiminta? THL OPER-yksikön toiminnasta Kanta-palvelut Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä THL:n koodistopalvelutoiminta ja rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen arjen työssä Mikko Härkönen kehittämispäällikkö Operatiivisen toiminnan ohjaus Tietopalvelut-osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Laitoshuollon rekisteri

Laitoshuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 25.1.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

ODL Säätiön Mediatri. ODL Säätiö, PL 365, 90101 Oulu

ODL Säätiön Mediatri. ODL Säätiö, PL 365, 90101 Oulu REKISTERISELOSTE, LAAJENNETTU 1/5 Rekisterin nimi ja lyhenne Rekisterinpitäjä Nimi n Diakonissalaitoksen säätiön terveyspalveluiden asiakasrekisteri Lyhenne ODL Säätiön Mediatri Nimi n Diakonissalaitoksen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Pvm: päivitetty 28.11.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lempäälän kunnan terveyskeskus Yhteystiedot

Lisätiedot

Kaaos vai käytettävyys

Kaaos vai käytettävyys Kaaos vai käytettävyys Arto Virtanen SLL e-health valiokunta Tk-lääkäri Nurmijärven tk Stakes 6.11.2008 Oma kokemus Vuosittain vuodesta 1985 alkaen 3500 normaalin työajan käyntiä Näistä neuvolakäyntejä

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto Laatimispäivä: 3/2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella)

KANTA-JULKAISUT (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) KANTA-JULKAISUT 13.6.2016 (päivitetyt kohdat merkitty punaisella) Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto. Anna Kärkkäinen 24.1.2013 (Termit ja vaiheistus päivitetty 29.11.2013)

Potilastiedon arkiston käyttöönotto. Anna Kärkkäinen 24.1.2013 (Termit ja vaiheistus päivitetty 29.11.2013) Potilastiedon arkiston käyttöönotto Anna Kärkkäinen 24.1.2013 (Termit ja vaiheistus päivitetty 29.11.2013) Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset Potilastiedon arkisto Käyttöönotto ja laajennukset 2.9.2016 Tarja Räty 1 Kantapalvelut Potilastiedon arkisto on käytössä laajasti julkisessa terveydenhuollossa (viimeisenä liittyi Pohjois-Suomi 01.12.2015)

Lisätiedot

KANTA-JULKAISUT

KANTA-JULKAISUT KANTA-JULKAISUT 23.05.2017 Tehtävän nimi Määrittely kiinnitetty Osapalvelun toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Omakanta-toteutus valmiina asiakastestiympäristössä Ensimmäinen mahdollinen yhteistestausvaihe

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Palvelupäälliköt ja esimiehet oman henkilöstönsä osalta Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Päivitetty 10.10.2017 Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET

earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi 15.5.2012 Terveydenhuollon Atk-päivät 1 TAUSTA KArkisto projekti 2008-2009

Lisätiedot

Laatimispvm: 13.6.2014. Sosiaali- ja terveystoimi PL 43, 67101 KOKKOLA 06-828 9111 (vaihde) www.kokkola.fi

Laatimispvm: 13.6.2014. Sosiaali- ja terveystoimi PL 43, 67101 KOKKOLA 06-828 9111 (vaihde) www.kokkola.fi TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 13.6.2014 Rekisterin nimi Rekisterinpitäjä Kokkolan terveyskeskuksen päihdetyön rekisteri Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi PL

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia earkiston määrittelyt

Kysymyksiä ja vastauksia earkiston määrittelyt Versio 1.0 Julkaistu 14.5.2013 Kysymyksiä ja vastauksia earkiston määrittelyt 1 Sisällys Yleistä... 5 earkisto; sanomaliikenteen määrä... 5 earkiston määrittely, merkinnän säilytysajan pidentäminen PTJ:ssä...

Lisätiedot

Terveystarkastus rekisteriseloste

Terveystarkastus rekisteriseloste laadittu päivitetty 3.8.2011 Terveystarkastus rekisteriseloste SISÄLTÖ laadittu päivitetty 3.8.2011 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Lisätiedot

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Kanta-palvelujen tilannekatsaus. Kanta-info Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Kanta-palvelujen tilannekatsaus Kanta-info 18.1.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palveluja on käytettävissä? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot