Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot"

Transkriptio

1 Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot tutkimushankkeen päätösseminaari Valkoinen Sali, Reija Lilja (yhteistyössä Rita Asplundin, Eija Savajan ja Ilpo Suoniemen kanssa)

2 Sukupuolten välisen segregaation monimuotoisuutta teknologiateollisuuden toimihenkilöiden keskuudessa tarkastellaan seuraavien tekijöiden suhteen: 1) Eriytyminen hierarkkisen aseman suhteen Asiainhoitajat Asiantuntijat Erityisasiantuntijat Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtaminen (ei ylin johto) 2) Eriytyminen palkkauksen suhteen Kuukausipalkka (säännöllisen työajan palkka, vuorolisät) Kuukausiansio (mukana mm. tulospalkat ja voittopalkkiot) 3) Eriytyminen toimipaikan tuottavuuden suhteen Tuottavuusjakauma määritellään miesten keskiansioiden perusteella

3 Teknologiateollisuuden toimihenkilöaineisto vuodelta 2005 analyysien pohjana Tehtävien vaativuustaso Asiantuntija Asiainhoitaja Erityisasiantuntija Yhteensä Henkilöiden lukumäärä Miesten lukumäärä Naisten lukumäärä Naisten osuus, % 57,3 25,3 18,2 14,2 26,6 Toimihenkilöiden jakautuminen eri tehtäviin - Kaikki, % 14,9 43,5 33,2 8,4 100,0 - Miehet, % 8,3 44,3 37,4 10,0 100,0 - Naiset, % 30,9 41,5 23,1 4,6 100,0 Naisten yli/aliedustus 2,15 0,95 0,68 0,53

4 Keskimääräiset kuukausipalkat ja ansiot sukupuolen ja tehtävien vaativuustason mukaan Tehtävien vaativuustaso Asiainhoitaja Asiantuntija Erityisasiantuntija Kaikki Kuukausipalkka - Kaikki, Miehet, Naiset, Naisten/miesten palkka, % 85,2 91,6 94,4 93,5 82,2 Kuukausiansiot - Kaikki, Miehet, Naiset, Naisten/miesten ansiot, % 85,5 91,7 95,3 93,2 81,0

5 Ero ominaisuuksiltaan samankaltaisten nais- ja miestoimihenkilöiden todennäköisyydessä sijoittua tehtävien eri vaativuustasoille Sukupuolten välinen ero perusaineistossa, %-yksikköä Eri todennäköisyysmalleista lasketut sukupuolten väliset erot: (1) Sukupuolen lisäksi mallissa mukana toimihenkilön ikä, koulutustaso-, koulutusala- ja työsuhteen kesto, toimipaikan ominaisuuksia, %-yksikköero (2) Sukupuolen lisäksi mallissa mukana tehtävänimikkeet, %-yksikköero Mallin (1) tuottamat oikein osuneet ennusteet, % Tehtävien vaativuusluokka Asiainhoitaja 22,5 11,4 12,1 17,6 Asiantuntija -2,8 10,0 8,2 71,6 Erityisasiantuntija -14,3-17,0-14,7 60,0-5,4-4,4-5,5 4,1

6 Havaitsemattomilla tekijöillä, jotka vaikuttavat tehtäviin valikoitumiseen, merkitystä myös palkanmuodostuksessa Analyysiemme mukaan palkkatason määräytymisen liittyvä ja hierarkkiseen asemaan valikoitumiseen liittyvä prosessi ovat voimakkaasti toisistaan riippuvia. Tulostemme mukaan havaitsemattomilla tekijöillä, jotka vaikuttavat yhtäältä hierarkkiseen asemaan ja toisaalta palkkatasoon on keskinäinen, tilastollisesti merkitsevä negatiivinen riippuvuus. Toimihenkilöiden valikoituminen eri hierarkian tasoille ei kaikin osin näyttäisi olevan tehokasta, sillä näiden havaitsemattomien tekijöiden suhteen tyypillisesti tehtäviin valikoitu ei näyttäisi olevan muita tuottavampi poikkeuksena naisjohtajat.

7 Samat keskiverto-ominaisuudet miehillä ja naisilla eivät johda samanlaiseen tehtävien vaativuustasojakaumaan. -> Mikä vaikutus tällä on sukupuolten palkkaeroon? Tehtävien vaativuustaso Todennäköisyys sijoittua tietylle vaativuustasolle Asiainhoitaja Asiantuntija Erityisasiantuntija Kaikki - Miehet 0,07 0,47 0,40 0,06 1,00 - Naiset 0,18 0,57 0,23 0,02 1,00 Keskimääräiset palkat/ansiot, kaikki - Kuukausipalkka, Kuukausiansio, Arvioidaan miehille ja naisille kuukausipalkka/ansio tilanteessa, jossa miehet ja naiset saisivat kullakin vaativuustasolla saman keskipalkan, mutta todennäköisyys sijoittua eri vaativuustason tehtäviin määräytyy kuten yllä. Kuukausipalkka Kuukausiansio Arvioitu (1) Todellinen (2) Arvioitu (1) Todellinen (2) - Miehet Naiset Erotus, Erotus (1)/(2), % 52% 60%

8 Sukupuolten estimoitu palkkaero eri vaativuustasoilla ehdolla, että toimihenkilö valikoitunut tietylle vaativuustasolle Kaikki toimipaikat Tehtävien vaativuustaso Asiantuntija Asiainhoitaja Erityisasiantuntija - Ero kuukausipalkassa, % -5,23*** -1,31* 2,50** 1,10 - Ero kuukausiansioissa, % -6,46*** -2,99*** 1,22-0,51 * = poikkeaa nollasta tilastollisesti merkitsevästi

9 Onko sukupuolten sijoittumisella eri toimipaikkoihin väliä? Toimipaikkojen tuottavuusjakauman approksimaationa miesten keskimääräiset kuukausiansiot Järjestetään toimipaikat miesten keskimääräisten kuukausiansioiden suhteen kasvavaan järjestykseen, joiden pohjalta määritellään toimipaikkojen tuottavuuden kvintiilijakauma. Toimipaikkojen keskimääräinen koko (toimihenkilöiden lukumäärä/toimipaikka) Miesten keskimääräiset kuukausiansiot/toimipaikka, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Yhteensä

10 Toimihenkilöiden estimoitu todennäköisyys sijoittua tehtävien eri vaativuustasoille matalamman (Q1-Q4) ja korkean tuottavuuden (Q5) toimipaikoissa Tehtävien vaativuustaso Asiainhoitaja Asiantuntija Erityisasiantuntija Matalamman tuottavuuden toimipaikat, Q1-Q4 - Miesten todennäköisyys, % 9,3 55,8 30,6 4,3 - Naisten todennäköisyys, % 25,2 59,9 14,0 0,9 - Naisten/miesten todennäköisyys 2,71 1,07 0,46 0,21 Korkean tuottavuuden toimipaikat, Q5 - Miesten todennäköisyys 4,9 40,2 47,2 7,6 - Naisten todennäköisyys 13,6 53,1 31,0 2,4 - Naisten/miesten todennäköisyys 2,76 1,32 0,66 0,31

11 Keskimääräiset kuukausiansiot toimipaikkojen tuottavuuden, sukupuolen ja tehtävien vaativuustason mukaan Tehtävien vaativuustaso Asiainhoitaja Asiantuntija Erityisasiantuntija Q1- Q1- Q1- Q1- Q4 Q5 Q4 Q5 Q4 Q5 Q4 Q5 - Kaikki, Miehet, Naiset, Naisten/ miesten ansiot, % 84,8 85,3 86,4 93,3 90,4 94,2 84,6 91,7

12 Yhteenveto (1) Samat mitattavat ominaisuudet eivät takaa naisille yhtä vastuullisia tehtäviä kuin miehille. Mitä korkeammalle hierarkiatasolle noustaan sitä vähemmän mitattavat ominaisuudet pystyvät sijoittumista tälle tasolle selittämään. Uusien palkkausjärjestelmien tehtävien vaativuustasoluokittelu vähentää tehtävänimikkeiden informaatioarvoa palkkatason määrityksessä. Hierarkkiseen asemaan liittyvässä valikoitumisprosessissa näyttäisi ilmenevän tehottomuutta siinä mielessä, että toimihenkilöt eivät aina valikoidu hierarkiatasolle, jossa heidän tuottavuutensa olisi korkeimmillaan (poikkeuksena naisjohtajat). Sukupuolten segregaatio eri vaativuustason tehtäviin selittää 50-60% sukupuolten välisestä palkkaerosta.

13 Yhteenveto (2) Sukupuolten välinen palkkaero merkitsevä ainoastaan hierarkian alemmilla tasoilla (1-6 %-yksikköä). Yksilöllisten palkkausmuotojen käyttö näyttää kasvattavan sukupuolten palkkaeroja. Eri tehtävien vaativuustasoille valikoitumisen merkitys sukupuolten palkkaerojen taustalla korostuu. Samalla vaativuustasolla noin 1 %-yksikköä suurempi sukupuolten palkkaero. Toimipaikan valinnalla on väliä. Korkean tuottavuuden toimipaikoissa naisilla on paremmat mahdollisuudet sijoittua hierarkkisen portaikon ylätasoille. Sukupuolten palkkaerot pienemmät korkean tuottavuuden toimipaikoissa.

Kohti samapalkkaisuutta

Kohti samapalkkaisuutta Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Uusien kannustavampien palkkausjärjestelmien ottaminen käyttöön on tähän mennessä hyödyttänyt eniten osaavimpia ja kilpailukykyisimpiä naisia miksi?

Lisätiedot

Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten

Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot 1 Mari Kangasniemi, Antti Kauhanen 14.12.2011 Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 3/2011 Palkkaerot syntyvät segregaatiosta Merkittävä osa sukupuolten

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten vaikuttajien

Yhteiskunnallisten vaikuttajien artikkeli heikki viitamäki Projektipäällikkö vatt heikki.viitamaki@vatt.fi Kuvat maarit kytöharju Budjetin tuloveromuutosten vaikutukset - miten ne lasketaan? Hallituksen budjettiesityksissä katsottiin

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA?

KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? VATT-TUTKIMUKSIA 119 VATT RESEARCH REPORTS Aki Kangasharju Juho Aaltonen KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON YKSIKKÖKUSTANNUKSET: MIKSI KUNNAT OVAT NIIN ERILAISIA? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 05/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 029

Lisätiedot

Paljonko verorahoilla saa?

Paljonko verorahoilla saa? Paljonko verorahoilla saa? Heikki A. Loikkanen Ilkka Susiluoto Paljonko verorahoilla saa? Kuntien peruspalvelutarjonnan kustannustehokkuuden erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 1994 2002 K U N N

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?*

Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?* Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 3/2004 ARTIKKELEITA Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?* Petri Böckerman FT, Vanhempi tutkija Palkansaajien tutkimuslaitos Eero Lehto VTL, Tutkimuskoordinaattori

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina Tapani Valkonen, Hilkka Ahonen, Pekka Martikainen Elinajanodote nousi selvästi 1990-luvun lopulla, mutta hitaammin kuin

Lisätiedot

Euroalueen työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat ja kriisi *

Euroalueen työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat ja kriisi * Kansantaloudellinen aikakauskirja 1. vsk. /1 Euroalueen työmarkkinoiden rakenteelliset ongelmat ja kriisi * Juuso Vanhala Tutkijaekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Kansainvälinen

Lisätiedot

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista

Tulosta ja palkkaa. Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä täydentävistä tulos- ja voittopalkkioista Tulosta ja palkkaa Näkökohtia teknologiateollisuuden palkkaustavoista ja niitä

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ

EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Sivut 1-96 on PDF-näköispainos paperikirjastani Sivun 96 jälkeen on toiseen painokseen valmisteltuja lisäyksiä / korjauksia / poistoja. Pauli Sumanen VALHE, EMÄVALHE, NAISEN EURO ON 80 SENTTIÄ Tutkimus

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Eriytta misen ja tasoryhmiin jaon vaikutukset nuorten matematiikan osaamiseen ja jatko-opintoihin

Eriytta misen ja tasoryhmiin jaon vaikutukset nuorten matematiikan osaamiseen ja jatko-opintoihin Eriytta misen ja tasoryhmiin jaon vaikutukset nuorten matematiikan osaamiseen ja jatko-opintoihin Pro gradu -tutkielma Timo Perälä 1869538 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Syksy 2012 1 Sisällys

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON Anna-Liisa Hyvärinen Joensuun yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiologian laitos Lisensiaatintutkimus 2006 TIIVISTELMÄ Avainsanat: avoimen yliopiston

Lisätiedot