1 (10) Palkankorotusohje 2019 lasikeraamisen alan työntekijät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (10) Palkankorotusohje 2019 lasikeraamisen alan työntekijät"

Transkriptio

1 1 (10) Palkankorotusohje 2019 lasikeraamisen alan työntekijät Sisällys 1 Palkkojen korotukset Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma Palkkojen korottamisesta sopiminen Ellei paikallisessa sopimisessa onnistuta Palkkakäsitteet Palkkataulukot Ohjetuntipalkat Nuorten ohjetuntipalkat Vuorolisät Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus Palkankorostuksen myöhentämisestä toisin sopiminen Palkankorotukset eri palkkausmuodoissa Aikapalkkojen korotukset... 5 Esimerkki 1 Palkankorotussumman laskeminen, tuntipalkka... 6 Esimerkki 2 Palkankorotuksen kohdentamisesta on sovittu suoriutumisen ja pätevyyden perusteella... 6 Esimerkki 3 Palkankorotuksen kohdentamisesta on sovittu kaikille saman suuruisena... 7 Esimerkki 4 Palkankorotuksen kohdentamisesta on sovittu kaikille tasan... 7 Esimerkki 5 Palkankorotuksen muodosta ei sopimusta Suorituspalkkojen korotukset... 8 Esimerkki 6 Urakkapalkan korottaminen, sovittu palkankorotuksesta Keskituntiansion korottaminen... 9 Esimerkki 7 Keskituntiansion korottaminen, korotus voimaan kesken keskituntiansion käyttöjaksoa... 9

2 Lasikeraaminen teollisuus LT ry Muistio 2 (10) Lukijalle Tämä liittojen yhdessä laatima palkantarkastusten soveltamisohje koskee vuonna 2019 toteutettavia palkankorotuksia lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalalla. Tämän muistion palkkataulukot löytyvät myös työehtosopimuksista. Ohjeen esimerkeissä on käytetty kuvitteellisia palkkoja ja korotuksia, joiden tarkoituksena on havainnollistaa palkankorotusten toteuttamista eri tilanteissa. 1 Palkkojen korotukset Kemianteollisuus ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n sovitun ja Kemianteollisuus ry:n ja :n vahvistaman palkkaratkaisun perusteella korotetaan työntekijöiden palkkoja lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen, ellei korotusajankohdasta toisin paikallisesti sovita. 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma Vuonna 2019 palkkojen korotuksiin yritys- tai toimipaikkakohtaisesti käytetään summa, joka saadaan, kun kerrotaan 1,6 prosentilla joulukuussa 2018 työsuhteessa olevien työntekijöiden henkilökohtaiset tunti- tai kuukausipalkat (ansiot aika-, urakka- ja palkkiotyössä ilman erillisiä, esim. vuorotyö-, olosuhde- jne. lisiä) ja lasketaan näin saadut luvut yhteen. Näin saadun summan kohdentamisesta neuvotellaan ja toteutetaan seuraavassa kerrottavalla tavalla. Katso tarkemmin esimerkkejä 1 sivulla Palkkojen korottamisesta sopiminen Neuvotteluiden aloittamiseksi työnantaja antaa hyvissä ajoin ennen neuvotteluja luottamusmiehelle, tai henkilöstöryhmälle, jos luottamusmiestä ei ole valittu, tiedot jaettavasta palkkasummasta ja siitä, miten se on laskettu. Paikallisessa neuvotteluissa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja kohdentamisen periaatteet. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen, tai jos luottamusmiestä ei ole valittu, henkilöstöryhmän kanssa mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Sopimus tehdään kirjallisesti. Sopimuksen jälkeen työnantaja päättää korotusten kohdentamisesta paikallisesti tehdyn sopimuksen periaatetta noudattaen. Korotusten tekemisen jälkeen työnantaja todentaa jaetun summan pääluottamusmiehelle / henkilöstöryhmälle.

3 Lasikeraaminen teollisuus LT ry Muistio 3 (10) 1.3 Ellei paikallisessa sopimisessa onnistuta Ellei muusta toteutustavasta päästä sopimukseen, työntekijän henkilökohtaista palkkaa (ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä), korotetaan 1,0 prosentin yleiskorotuksella laskettuna voimassaolevasta palkasta. Joulukuussa 2018 työsuhteessa olevien työntekijöiden henkilökohtaiset aikapalkat kerrotaan 0,6 prosentilla ja näin saadun yhteissumman kohdentamisesta päättää työnantaja työntekijöiden henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen. 1.4 Palkkakäsitteet Aikatyössä ansiokäsitteellä tarkoitetaan kunkin työntekijän henkilökohtaista tunti- tai kuukausipalkkaa ilman erillisiä lisiä, esimerkiksi vuorotyö-, olosuhde-, lisiä tai erillisiä korvauksia, kuten luottamusmies- tai työsuojeluvaltuutetun korvaus. Suorituspalkkatyössä ansiokäsitteellä tarkoitetaan palkkio- tai urakkatyössä ansaittua keskimääräistä tuntiansiota ilman erillisiä lisiä, esimerkiksi palvelusvuosi-, vuorotyö- tai olosuhdelisiä. Suorituspalkkatyön keskimääräinen säännöllisen työajan ansio todetaan ajanjaksolta, jolta sitä yrityksen vakiintuneen tavan mukaan yleensä seurataan tai se muutoin palkkahallinnon kannalta on järkevintä. 2 Palkkataulukot 2.1 Ohjetuntipalkat Ohjetuntipalkat alkavan palkanmaksukauden alkaen snt/h Palkkaryhmä Palkkaryhmä Palkkaryhmä Palkkaryhmä Palkkaryhmä Ammattityötä aikapalkalla suorittavien puhaltajien ohjetuntipalkat alkaen snt/h Nuorempi puhaltaja 1242 Vanhempi puhaltaja 1289 Puhaltajamestari 1318 Korjauspajojen ammattityöntekijät alkaen snt/h Työnvaativuusluokka Työnvaativuusluokka Työnvaativuusluokka Työnvaativuusluokka

4 Lasikeraaminen teollisuus LT ry Muistio 4 (10) Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan lukien 1,2 prosentilla ja lukien 1,0 prosentilla. 2.2 Nuorten ohjetuntipalkat Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkat alkaen snt/h alle 17-vuotiaat vuotiaat Vuorolisät Vuorotyölisien työehtosopimuksen mukaista laskentasääntöä ei sovelleta ja palkankorotusten yhteydessä. Vuorotyölisiä on korotettu jo vuonna 2018 ja ne ovat tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat: - iltavuorolisä 124 senttiä tunnilta - yövuorolisä 216 senttiä tunnilta Lisän suuruus tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta on 132 senttiä työehtosopimuksen kohdan 4.6 mukaan määräytyviltä tunneilta. 2.4 Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia on korotettu jo vuonna 2018 ja ne ovat seuraavat: Pääluottamusmiehen kuukausikorvaus alkaen Työntekijöiden lukumäärä Korvaus euroa / kuukausi

5 Lasikeraaminen teollisuus LT ry Muistio 5 (10) Työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaus alkaen Työstä vapautuksen määrä tuntia/viikko Korvaus euroa/kuukausi Alle Kokonaan vapautettu Palkankorostuksen myöhentämisestä toisin sopiminen Korotukset toteutetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Mikäli korotuksen ajankohtaa myöhennetään, sopimus tulee tehdä kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa mennessä. Ellei yrityksessä ole luottamusmiestä, työnantaja käy neuvottelut koko henkilöstöryhmän kanssa. Sopimus tehdään kirjallisesti. Mikäli sovitaan palkan tarkistusten myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään palkankorotuksen toteuttamisajankohdasta. Mikäli yrityksissä tehdään palkankorotuksia työehtosopimuksen palkankorotuksista poikkeavina ajankohtina, voidaan paikallisesti sopia otettavaksi ne huomioon työehtosopimukseen perustuvia korotuksia toteutettaessa. Tällöin työntekijälle on ilmoitettava, että korotus pitää sisällään työehtosopimukseen perustuvan korotuksen. 3 Palkankorotukset eri palkkausmuodoissa 3.1 Aikapalkkojen korotukset Työntekijän voimassa olevaa aikapalkkaa korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yrityksessä sovittavalla tavalla kohdan 1.2. mukaisesti, tai jos ei olla pystytty muuta sopimaan, kohdan 1.3. mukaisesti 1,0 prosentin yleiskorotuksella laskettuna yleiskorotuksella korottamattomasta palkasta ja 0,6 prosenttia työnantajan päättämällä tavalla työntekijän henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen. Korotetusta aikapalkasta tarkistetaan edelleen, että se on vähintään kyseessä olevan työtä vastaavan ohjetuntipalkan suuruinen. Osa-aikatyössä kuukausi- tai kausipalkalla työskentelevän työntekijän osalta vertailu ohjetuntipalkkaan suoritetaan muuntamalla korotettu palkka vastaamaan täyttä työaikaa tekevän palkkaa ja vertaamalla sitä kyseessä olevan työn ohjetuntipalkkaan. Seuraavat esimerkit auttavat palkankorotusten toteuttamisessa.

6 Lasikeraaminen teollisuus LT ry Muistio 6 (10) Esimerkki 1 Palkankorotussumman laskeminen, tuntipalkka Yrityskohtaisen palkankorotuksen laskeminen, kun on sovittu kohdennettavaksi koko 1,6 % palkkasumma (tuntipalkkainen) kokonaan erikseen sovitun periaatteen mukaisesti. Työpaikalla on 50 työntekijää. Joulukuussa 2019 työsuhteessa olevien työntekijöiden henkilökohtaisten tuntipalkkojen summa (ansiot aika-, urakka- ja palkkiotyössä ilman erillisiä, esimerkiksi palvelusvuosi-, vuorotyö-, olosuhdelisiä) on senttiä/tunti. Paikallisesti sovittavalla tavalla kohdennettava yrityskohtainen erä lasketaan seuraavasti: senttiä/tunti x 1,6 % = 858 senttiä/tunti. Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan erikseen sovitun periaatteen mukaisesti siten, että koko korotussumma 858 senttiä/tunti on käytetty palkkojen korottamiseen. Helmikuussa korotettujen henkilökohtaisten tuntipalkkojen summa on senttiä / tunti ( ) eli 1,6 % korkeampi kuin joulukuussa laskettu summa. Esimerkki 2 Palkankorotuksen kohdentamisesta on sovittu suoriutumisen ja pätevyyden perusteella Yrityskohtaisen erän kohdentamisen perusteista on sovittu siten, työnantaja kohdentaa 1,1 % palkkasummasta ja yleiskorotuksena maksetaan kaikille työntekijöille 0,5 %. Kohdennettava korotus on laskettu esimerkkiä 1 soveltaen. Esimerkin työntekijä saa korotuksen pätevyyden ja suorituksen perusteella. Työntekijän aikapalkka on määräytynyt ohjetuntipalkan ja henkilökohtaisen palkanosan perusteella. Nykyinen palkkaryhmän ohjetuntipalkka (PR 3) on 1033 senttiä/tunti ja uusi 1043 senttiä/tunti. Työntekijän (PR 3) henkilökohtainen aikapalkka on 1045 senttiä/tunti ja sitä korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella 0,5 %. Paikallisen erän käytöstä neuvoteltiin paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken ja sovittiin paikallisen erän kohdentamisesta pätevyyden ja suorituksen arvioinnin perusteella. Työnantaja on päättänyt korottaa esimerkin työntekijän palkkaa yleiskorotuksen lisäksi 5 sentillä hyvän suoriutumisen ja pätevyyden perusteella. Nykyinen henkilökohtainen aikapalkka 1045 senttiä/tunti + yleiskorotus 0,5 % 5 senttiä/tunti + 5 senttiä/tunti 5 senttiä/tunti Korotettu uusi henkilökohtainen aikapalkka 1055 senttiä/tunti Tarkistus: Korotettu henkilökohtainen aikapalkka 1055 senttiä/tunti on uutta ohjetuntipalkkaa 1043 senttiä/tunti suurempi, joten muuta korotusta ei tarvita.

7 Lasikeraaminen teollisuus LT ry Muistio 7 (10) Esimerkki 3 Palkankorotuksen kohdentamisesta on sovittu kaikille saman suuruisena Yrityskohtaisen erän kohdentamisen perusteista neuvoteltiin ja koska työntekijöiden henkilökohtaiset palkat noudattelevat suoriutumista ja pätevyyttä, sovittiin, että kaikkien palkkoja korotetaan 1,6 %:lla. Esimerkin työntekijän (PR 4) henkilökohtainen aikapalkka on 1100 senttiä/tunti ja sitä korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella 1,6 %. Nykyinen ohjetuntipalkka (PR 4) on 1093 senttiä/tunti ja uusi 1104 senttiä/tunti. Nykyinen henkilökohtainen aikapalkka 1100 senttiä/tunti + yleiskorotus 1,6 % 18 senttiä/tunti Korotettu uusi henkilökohtainen aikapalkka 1118 senttiä/tunti Tarkistus: Yleiskorotuksella korotettu henkilökohtainen aikapalkka 1118 senttiä/tunti ylittää uuden ohjetuntipalkan, joten muuta korotusta ei tarvita. Esimerkki 4 Palkankorotuksen kohdentamisesta on sovittu kaikille tasan Yrityskohtaisen erän kohdentamisen perusteista neuvoteltiin. Sovittiin, että esimerkin 1 mukaisesi laskettu palkkasumma senttiä/tunti x 1,6 % = 858 senttiä/tunti jaetaan kaikille tasan. Yrityksessä työskentelee 50 työntekijää, joten 858 senttiä/tunti / 50 työntekijää = 17 senttiä/työntekijä. Tällöin pienempipalkkainen saa suhteessa isomman korotuksen kuin suurempipalkkainen. Esimerkin työntekijän (PR 5) henkilökohtainen aikapalkka on 1161 senttiä/tunti ja sitä korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 17 sentillä. Nykyinen ohjetuntipalkka (PR 5) on 1161 senttiä/tunti ja uusi 1173 senttiä/tunti. Nykyinen henkilökohtainen aikapalkka 1161 senttiä/tunti + tasakorotus 17 senttiä/tunti 17 senttiä/tunti Korotettu uusi henkilökohtainen aikapalkka 1178 senttiä/tunti Tarkistus: Yleiskorotuksella korotettu henkilökohtainen aikapalkka 1178 senttiä/tunti ylittää uuden ohjetuntipalkan, joten muuta korotusta ei tarvita.

8 Lasikeraaminen teollisuus LT ry Muistio 8 (10) Esimerkki 5 Palkankorotuksen muodosta ei sopimusta Yrityskohtaisen erän kohdentamisen perusteista neuvoteltiin, mutta ei onnistuttu pääsemään sopimukseen, vaan kaikkien palkkoja korotetaan 1,0 %:lla ja työnantaja kohdentaa 0,6 % palkkasummasta. Esimerkin työntekijä saa yleiskorotuksen 1,0 %, mutta ei suoritukseen ja pätevyyteen perustuvaa korotusta. Esimerkin työntekijän (PR 2) henkilökohtainen aikapalkka on 991 senttiä/tunti ja sitä korotetaan lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella 1,0 %. Nykyinen ohjetuntipalkka (PR 2) on 991 senttiä/tunti ja uusi 1001 senttiä/tunti. Nykyinen henkilökohtainen aikapalkka 991 senttiä/tunti + yleiskorotus 1,0 % 10 senttiä/tunti Korotettu uusi henkilökohtainen aikapalkka 1001 senttiä/tunti Tarkistus: Yleiskorotuksella korotettu henkilökohtainen aikapalkka 1001 senttiä/tunti on yhtä suuri kuin ohjetuntipalkka, joten muuta korotusta ei tarvita. 3.2 Suorituspalkkojen korotukset Suorituspalkkojen korotus toteutetaan tarkistamalla palkkioperusteita ja urakkahintoja, sillä prosentilla, joka saadaan suhteuttamalla palkankorotus riippuen yrityskohtaisen erän kohdentamistavasta, suorien urakoiden tai osaurakoiden keskituntiansioihin (ansioihin ilman erillisiä lisiä, katso kohdat ). Urakkapalkkoja (suorat urakat, osaurakat) korotettaessa vertailuajanjaksona käytetään joko edellistä vuosineljänneskeskituntiansion laskentajaksoa tai edellistä palkanmaksukautta. Työehtosopimuksen edellyttämät suorituspalkkatyön hinnoitteluperusteiden muutokset on tehtävä niin pian kuin se on laskentateknisesti mahdollista kuitenkin viimeistään toukokuun 2019 loppuun mennessä. Suorien urakoiden korottaminen Urakkahintoja korotetaan sillä prosentilla, joka saadaan suhteuttamalla korotus yrityksen suorien urakoiden keskituntiansioihin. Korotetusta urakka-ansiosta tarkistetaan lisäksi, että se on vähintään 20 % uutta palkkaperustetta (luokkapalkkaa) korkeampi. Mikäli näin ei ole, on palkka vielä tarkistettava tähän rajaan saakka. Koska ohjetuntipalkkoja on myös korotettu, saattavat urakoiden uusista perusteista lasketut todelliset urakkavoittoprosentit samalla työsaavutuksella joissain määrin alentua. Esimerkki 6 Urakkapalkan korottaminen, sovittu palkankorotuksesta Yrityskohtaisen erän kohdentamisesta on sovittu, että se kohdennetaan kaikille 1,6 % yleiskorotuksena. Työ on palkkaryhmä 4 kuuluvaa työtä (nykyinen palkkaryhmän palkka on 1093 senttiä/tunti ja uusi 1104 senttiä/tunti).

9 Lasikeraaminen teollisuus LT ry Muistio 9 (10) Edelliseltä palkanmaksukaudelta laskettu urakkatyön keskiansio on 1313 senttiä/tunti. Korotus 1,6 % on sovittu kohdennettavaksi yleiskorotuksena kaikille. Korotus 1,6 % on edellä mainitusta keskiansiosta 21 senttiä/tunti. Uusi korotettu ansio 1313 senttiä/tunti + 21 senttiä/tunti, eli 1334 senttiä/h. Hinnoittelukorotusprosentti on tällöin: 100 x 21 = 1,60 % Tarkistus: Korotetusta ansiosta on tarkistettava, että se täyttää 20 % hinnoittelusäännön. Uusi hinnoitteluvaatimus on 1,2 x 1104 senttiä/tunti = 1325 senttiä/tunti. Uusi yleiskorotuksella korotettu ansio 1334 senttiä/tunti on suurempi kuin hinnoitteluvaatimus eli muuta korotusta ei tarvitse tehdä. 4 Keskituntiansion korottaminen Säännöllisen työajan keskituntiansiota laskettaessa käytetään laskentajaksona joko edellistä palkkakautta tai edellistä vuosineljännestä. Työehtosopimuksen mukaan vuosineljänneksiin perustuvia keskituntiansioita käytetään seuraavasti: helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana edellisen vuoden IV vuosineljänneksen keskituntiansiota, touko-, kesä- ja heinäkuun aikana vuoden I vuosineljänneksen keskituntiansiota, elo-, syys- ja lokakuun aikana vuoden II vuosineljänneksen keskituntiansiota, sekä marras-, joulu- ja tammikuun aikana III vuosineljänneksen keskituntiansiota. Koska korotus tulee voimaan keskituntiansion käyttöjakson alusta, korotetaan helmikuun 2019 alussa käyttöönotettavaa, vuoden 2018 IV neljännekseltä laskettua keskituntiansiota korotuksen toteuttamisajankohdasta, lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien kunkin työntekijän kohdalla hänen edellä kerrotun (katso kohdat ) mukaisesti määräytyvällä senttimäärällä. Palkkakausien ja keskituntiansion laskenta- ja käyttöajanjaksot vaihtelevat yrityksittäin ja korotusajankohdat ja keskituntiansion korottaminen on edellä mainittujen periaatteiden toteutumiseksi ratkaistava jokaisessa yrityksessä erikseen. Esimerkki 7 Keskituntiansion korottaminen, korotus voimaan kesken keskituntiansion käyttöjaksoa Yrityksessä vuosineljänneksen keskituntiansion laskenta- ja käyttöajanjaksot ovat: I neljännes tammi-, helmi- ja maaliskuu, II neljännes huhti-, touko- ja kesäkuu, III neljännes heinä- elo- ja syyskuu ja IV neljännes loka-, marras- ja joulukuu. Keskeytyvää kolmivuorotyötä tekevän palkkaryhmä 3 työntekijän keskituntiansio on 1150 senttiä/tunti.

10 Lasikeraaminen teollisuus LT ry Muistio 10 (10) Esimerkin työntekijän palkkaa on korotettu lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 17 sentillä/tunti. Työntekijän helmi- ja maaliskuussa käytössä olevaa keskituntiansiota korotetaan 20 sentillä/tunti, joten uusi keskituntiansio on 1170 senttiä/tunti. Huhtikuussa 2019 käyttöönotettavassa keskituntiansion laskennassa on yksi korottamaton kuukausi ja kaksi korotettua kuukautta. Tällöin huhti-, touko- ja kesäkuussa käytettävää keskituntiansiota on korotettava vielä 1/3:lla korotusta eli 20/3 = 7 senttiä/tunti.

Palkankorotusohje 2018 työntekijät

Palkankorotusohje 2018 työntekijät Muistio 1 (8) 5.1.2018 Palkankorotusohje 2018 työntekijät Sisällys 1 Palkkojen korotukset... 2 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma... 2 1.2 Palkkojen korottamisesta sopiminen... 2 1.3 Ellei

Lisätiedot

Muistio 1 (8)

Muistio 1 (8) Muistio 1 (8) Palkankorotusohje 2019 Sisällys 1 Palkkojen korotukset... 2 1.1 Palkkojen korottamiseen käytettävä rahasumma... 2 1.2 Palkkojen korottamisesta sopiminen... 2 1.3 Ellei paikallisessa sopimisessa

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Paikallisen neuvottelutoiminnan ja sopimisen edistäminen

Paikallisen neuvottelutoiminnan ja sopimisen edistäminen Paikallisen neuvottelutoiminnan ja sopimisen edistäminen PALKANTARKISTUKSET AJALLE 1.12.2017 31.10.2020 KUMITEOLLISUUS RY TEOLLISUUSLIITTO RY 1 Sisällysluettelo 1. Paikallisten palkkaneuvotteluiden tavoitteet...

Lisätiedot

TEA»:;llis usalojen ammattiliitto

TEA»:;llis usalojen ammattiliitto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Saa te 2 (2) Edunvalvontaosasto/Petri Ahokas/ssi 11.11.2015 Palkantarkistusten toteuttaminen Uusien urakoiden laskenta-aikaa varataan helmikuun 2016 loppuun asti.

Lisätiedot

Paikallisen neuvottelutoiminnan ja sopimisen edistäminen

Paikallisen neuvottelutoiminnan ja sopimisen edistäminen Paikallisen neuvottelutoiminnan ja sopimisen edistäminen PALKANTARKISTUKSET AJALLE 1.12.2017 31.10.2020 VUOSI 2018 2019 KEMIANTEOLLISUUS RY TEOLLISUUSLIITTO RY Sisällysluettelo 1. Paikallisten palkkaneuvotteluiden

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

PALKKARATKAISU Syksy 2012

PALKKARATKAISU Syksy 2012 MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto PALKKARATKAISU Syksy 2012 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset, ellei paikallista

Lisätiedot

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella.

Henkilökohtaisia aika-, kuukausi ja suorituspalkkoja korotetaan 1,6 % suuruisella yleiskorotuksella. AUTOALAN KESKUSLIITTO RY 11.11.2011 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen

Lisätiedot

Palkantarkistukset syksy Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus

Palkantarkistukset syksy Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus Palkantarkistukset syksy 2018 Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti yritys- tai työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset,

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos 8.2.2018 JHL:n edustajisto 15.2.2018 Hannu Moilanen/Marja Lehtonen KUNNALLINEN TUNTIPALKKAISTEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuksen

Lisätiedot

^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. <s>tf- (^. +^:

^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. <s>tf- (^. +^: ^&^uo[^. ^i^)os ZjTJ. 2.^/p tl/o /J. tf- ^~< (^. +^: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018.2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA ''. Valtakunnansovittelija Minna Helteen 20. 1. 2018 antaman sovintoesityksen

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018 2019 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 2 Yleiskorotukset Tämä työehtosopimus (TTES)

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010 Hanna Hovi 14.1.2010 1(7) Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkantarkistukset vuodelle 2010 Vuoden 2010 palkankorotukset Työehtosopimuksen mukaisesti toteutetaan vuodelle 2010 seuraavat palkankorotukset:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Urakoita korotetfaessa on huomioitava seuraavaa

Urakoita korotetfaessa on huomioitava seuraavaa TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ohje 1 (4) Ed unvalvontaosasto/petri Ahokas 29.5.2015 Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden palkankorotusohje 1.7.2015 Yleiskorotus Palkkoja korotetaan 1.7.2015 tai

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY Liite 1 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 9.10.2013 PALKKARATKAISU

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY Liite 1 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY 9.10.2013 PALKKARATKAISU Liite 1 PALKKARATKAISU Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2013 Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttiala

Suunnittelu- ja konsulttiala Suunnittelu- ja konsulttiala Palkankorotushistoria vuodesta 1990 alkaen Koonnut: Sirkku Pohja, 2018 2 Sisällysluettelo SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUKAISET PALKANKOROTUKSET 2017 2020...

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9.

YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA. Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. YRITYSKOHTAISEN ERÄN JAKAMINEN PAIKALLISESTI SOPIEN TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALLA Infotilaisuudet 2008 Helsinki 4.9., Tampere 5.9., Oulu 8.9. Teknologiateollisuus ry Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000

AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 1 (7) AUTO- JA KORJAAMOALAN TYÖEHTOJEN PALKARAKENNE 2000 LASKENTAOHJE 2011 2013 1 PALKANKOROTUKSET Palkkojen korotukset ja tarkistukset Palkkojen korottaminen 1.10.2011 Henkilökohtaisia aika-, kuukausi

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus. kirjatyöntekijät toimihenkilöt

Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus. kirjatyöntekijät toimihenkilöt Yrityskohtaista erää koskeva ohjeistus kirjatyöntekijät toimihenkilöt 2013 1 Yrityskohtainen erä 1.10.2013 Osana kirjatyöntekijöiden ja toimihenkilöiden kevään 2012 työehtosopimusratkaisuja sovittiin syksyllä

Lisätiedot

1. TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKANKOROTUKSET VUODELLE 2016 I 10,77 II 11,69 III 12,58 IV 13,59 V 14,67 VI 15,91

1. TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKANKOROTUKSET VUODELLE 2016 I 10,77 II 11,69 III 12,58 IV 13,59 V 14,67 VI 15,91 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE Tässä jäsentiedotteessa: 1. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkankorotukset vuodelle 2016 1.1 Maa- ja vesirakennusalan työntekijöiden palkankorotukset 1.2 Asfalttialan työntekijöiden

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA AUTOALAN KESKUSLIITTO RY METALLITYÖVÄEN LIITTO RY AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINAN TYÖEHTOSOPIMUK- SEN 3. VUODEN PALKANTARKISTUKSIA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika 18.8.2015 Paikka Autoalan Keskusliitto ry

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Neuvottelutulos

Neuvottelutulos Sähkötekniset työnantajat STIA ry SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2015-2017 PALKANKOROTUKSET AJALLE 1.8.2016-31.1.2017 Sähköistysalan työehtosopimuksen 2015-2017 allekirjoituspöytäkirjan kohdan 17 ja työmarkkinoiden

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Palkkoja korotetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,24 %.

Palkkoja korotetaan tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,24 %. ETL:n työmarkkinatiedote 14.4.2011 MEIJERIALA 13/11 PALKANTARKISTUKSET 1.4.2011 1. TYÖNTEKIJÄT Tausta Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry hyväksyivät 24.5.2010 valtakunnansovittelijan

Lisätiedot

Palkkojen tarkistaminen syksy

Palkkojen tarkistaminen syksy Palkkojen tarkistaminen syksy 2010 28.9.2010 1 Sisältö 1. Palkkaratkaisun tausta ja tavoitteet 2. Tuottavuus - Tie menestykseen 3. Yrityskohtainen palkkaratkaisu 4. Muut asiat Isyysvapaa Muutosturva 28.9.2010

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Puusepänteollisuuden TES

Puusepänteollisuuden TES Puusepänteollisuuden TES 2018-2020 1 Työehtosopimuksen 2018-2020 keskeinen sisältö Työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.1.2020 Työehtosopimus sisältää palkantarkistukset sekä vuodelle 2018 että vuodelle

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN NEUVOTTELUTULOS

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN NEUVOTTELUTULOS RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN NEUVOTTELUTULOS Palkankorotukset Palkkoja korotetaan lähinnä 1.6.2018 alkavan palkanmaksukauden alusta 30 sentin yleiskorotuksella. Taulukkopalkkoja korotetaan lähinnä 1.6.2018

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 18.11.2002 allekirjoitettu

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 28.10.2011 31.10.2013 TES 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset,

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

Maa ja vesirakennusalan sekä asfalttialan työntekijöiden palkankorotukset 2019

Maa ja vesirakennusalan sekä asfalttialan työntekijöiden palkankorotukset 2019 Elinkeino ja työmarkkinatiedote 6/2019 MK/TO 1 10.5.2019 Maa ja vesirakennusalan sekä asfalttialan työntekijöiden palkankorotukset 2019 Yleiskorotus 1.6.2019 Palkkoja korotetaan 1.6.2019 lähinnä alkavan

Lisätiedot

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista -Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden tes -Tietotekniikan palvelualan tes -Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden tes

Lisätiedot

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista -Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden tes -Tietotekniikan palvelualan tes -Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden tes

Lisätiedot

Kemian perusteollisuus, Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus. TES-infot 9.

Kemian perusteollisuus, Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus. TES-infot 9. Kemian perusteollisuus, Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus, Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus TES-infot 9.marraskuuta 2013 TEAMin sopimusaloilla Neuvoteltiin osaan työehtosopimuksia

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Jäsentiedote 9-2010 / Työmarkkinat Ruooniemi 5.10.2010 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Keskustelu yrityksen tilanteesta ja palkanmuodostuksesta On tärkeää, että paikallisesti tarkastellaan

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirja ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA JALOMETALLIALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Allekirjoituspöytäkirja ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA JALOMETALLIALAN TYÖEHTOSOPIMUS ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA JALOMETALLIALAN TYÖEHTOSOPIMUS Aika 28.11.2017 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Kemianteollisuus KT ry Jyrki Hollmén Laura Häyrinen Jaana Neuvonen Teollisuusliitto ry Riku Aalto

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset Yliopistot

Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset Yliopistot Pardian yksityiset alat neuvottelutulokset 2018 Yliopistot Sopimuskausi 1.2.2018 31.3.2020. Yleiskorotus 1.4.2018 on suuruudeltaan 1,0 % ja 1.4.2019 on suuruudeltaan 1,1 %. Järjestely- /paikallinen erä

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2010 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 7.5.2010 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

ASFALTTIALAN NEUVOTTELUTULOS

ASFALTTIALAN NEUVOTTELUTULOS ASFALTTIALAN NEUVOTTELUTULOS Sopimuskausi on kaksi vuotta 1.5.2018 30.4.2020. Yleiskorotus 1.6.2018 Palkkoja korotetaan 1.6.2018 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusratkaisu

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusratkaisu Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusratkaisu 8.11.2017-31.10.2020 1 Sisältö 1. Pelti-ja teollisuuseristysalan työehtosopimuksen voimaantulo ja voimassaolo 2. Palkkaratkaisu 3. Tekstimuutoksia

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012 Jäsenkirje 5 / T / 2010 8.6.2010 1(2) Jakelu: Jäsentyönantajien puheenjohtajat Jäsentyönantajien toimistot METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012 Metsäalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Minna Elo JÄSENKIRJE P/1/2007 11.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti.

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti. OHJE 1 (6) Suunnitteluala/THa, MKo 29.1.2008 SOPIMINEN SUUNNITTELUALAN TYÖPAIKKAKOHTAISESTA ERÄSTÄ YTN suosittelee, että - luottamusmies selvittää henkilöstön näkemyksiä työehtosopimuksen työpaikkaerän

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteinen ohjeistus syksyn 2008 palkkojen korottamisesta Ohjelma: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Kokemuksia työpaikkakohtaisen erän jakamisesta 2007 3 Työpaikkakohtainen

Lisätiedot

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008

Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 1.5.2008 1. Johdanto Nykyiset Kaupan työehtosopimuksen palkkamääräykset koskevat perinteisiä kaupan ammatteja. Alan yrityksissä työskentelee kuitenkin nk. vieraitten alojen

Lisätiedot

1. Palkantarkistukset lukien

1. Palkantarkistukset lukien YLEISKIRJE A 12/2008 8.9.2008 Seurakunnille Sisältää: 1. Palkantarkistukset 1.10.2008 lukien 2. Kirkkoherrojen palkantarkistukset 3. Viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden palkantarkistukset

Lisätiedot

INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKANKOROTUKSET Yleiskorotus

INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKANKOROTUKSET Yleiskorotus 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE 1. Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen palkankorotukset 1.6.2015 s. 1 2. Asfalttialan työehtosopimuksen palkankorotukset 1.6.2015 s. 2 3. Toimihenkilöiden palkankorotukset

Lisätiedot

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus neuvottelutulos

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus neuvottelutulos Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus 2018-2020 neuvottelutulos 13.2.2018 JHL:n edustajisto/hallitus 15.2.2018 Riitta Rautiainen Tätä työehtosopimusta sovelletaan Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjen

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille.

PALKKAUS. 37 Palkanmaksu --- 3 mom. Palkan maksaminen. Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. PALKKAUS 37 Palkanmaksu 3 mom. Palkan maksaminen VUOSILOMA Palkka maksetaan työntekijän osoittaman rahalaitoksen pankkitilille. Maksu- tai siirtomääräys on tällöin lähetettävä niin ajoissa, että palkan

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus vuosille 2013-2016

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus vuosille 2013-2016 Ruohoniemi 1.11.2013 Liite jäsentiedotteeseen 4/2013 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus vuosille 2013-2016 Tässä jäsentiedotteessa selvitetään tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen palkkaratkaisua

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN NEUVOTTELUTULOS

TALOTEKNIIKKA-ALAN NEUVOTTELUTULOS TALOTEKNIIKKA-ALAN NEUVOTTELUTULOS PALKANKOROTUKSET I korotusvaihe kevät 2018 Henkilökohtaisia aikapalkkoja perustuntipalkkoja + henkilökohtaista palkanosaa (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden

Lisätiedot

Työehtosopimuksen sopimuskausi on

Työehtosopimuksen sopimuskausi on TAY- PALVELUT OY:N TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELUTULOS 26.2.2018 1. Lähtökohdat Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 25.5.2009 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- ja TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos

KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- ja TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- ja TYÖEHTOSOPIMUKSEN:n neuvottelutulos 8.2.2018 JHL:n edustajisto 15.2.2018 Hannu Moilanen/Marja Lehtonen KUNNALLINEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS Sopimuksen

Lisätiedot

allekirjoitettu tuntipalkkaisten työehtosopimus 2000 lakkaa olemasta voimassa lukien.

allekirjoitettu tuntipalkkaisten työehtosopimus 2000 lakkaa olemasta voimassa lukien. 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISTEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2001 2002 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 17.11.2000 allekirjoitettu tulopoliittista

Lisätiedot

Sisältö. 1. Raamisopimus 2. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 3. Palkkaratkaisu 4. Tekstikysymykset

Sisältö. 1. Raamisopimus 2. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 3. Palkkaratkaisu 4. Tekstikysymykset Teknologiateollisuuden ja YTN ry/tietoalan toimihenkilöiden yhteiset tiedotustilaisuudet tietotekniikan palvelualan työehtosopimusratkaisusta 9.11.2011 31.10.2013 Sisältö 1. Raamisopimus 2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2015 Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen KONSERNIOHJAUS VAIKEUTTAA TYÖPAIKKAKOHTAISTA SOPIMISTA Työpaikoista 86 prosenttia toteutti palkankorotukset perälaudan mukaisesti.

Lisätiedot

Palkkausluvun 10 :ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla.

Palkkausluvun 10 :ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla. 1 YLEISKIRJEEN 20/2002 LIITE 2 KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

KEMIANTEOLLISUUS RY PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY

KEMIANTEOLLISUUS RY PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO RY HARJA- JA SIVELLINALOJEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA TYÖMARKKINA- KESKUSJÄRJESTÖJEN TYÖLLISYYS- JA KASVUSOPIMUKSEN MUKAISESTI KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 4.11.2013 Paikka Läsnä Kemianteollisuus

Lisätiedot

Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa

Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa Yrityskohtaisen erän käyttö teknologiateollisuudessa Toimihenkilöiden työsuhdepäivä 5.2.2009 Silja Symphony Jukka Tiihonen Teknologiateollisuus Roni Jokinen Toimihenkilöunioni TU 4 Palkankorotukset teknologiateollisuudessa

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys TEOLLISUUSLIITTO Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. neljännes 2016 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 3/2017 METALLITEOLLISUUDEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIOT NOUSIVAT VUODESSA 1,4 PROSENTTIA Metalliteollisuuden

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 5.5.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

Palkkoja korotetaan tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden. alusta 2,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkantarkistusten

Palkkoja korotetaan tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden. alusta 2,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Palkantarkistusten 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus

Lisätiedot

Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011

Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 YLEISKIRJE A 2/2011 15.3.2011 Seurakunnille Sisältää: Kirkon palkkaratkaisu vuodelle 2011 1. Vuoden 2011 palkkaratkaisu kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1. Palkkaratkaisun täytäntöönpano seurakunnassa

Lisätiedot

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisu

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisu Kunta-alan virka- ja työehtosopimusratkaisu 2018-2020 Ensihoitopalvelualan neuvottelupäivät 27.3.2018 Helsinki Neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja Neuvottelujen taustaa Neuvottelut olivat erittäin vaikeat,

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta 2.11.2017 31.10.2020 1 Sisältö 1. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Lisätiedot

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu TES 2017-2021 neuvottelutulos Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu Palkankorotukset sopimuskaudella Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2021

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry KULUTUSTAVARARYHMÄ RY YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS: TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS Aika 17. päivänä helmikuuta 2010 Paikka Kulutustavararyhmä

Lisätiedot