TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2010-2011"

Transkriptio

1 TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA Sisällys 1. TAUSTAA ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2010 LOKAKUU IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS TULOSPALKKIOT HENKILÖSTÖN SIJOITTUMINEN JA ANSIOIDEN HAJONNAT ERI VAATIVUUSLUOKISSA KESKIANSIOT IÄN MUKAAN ANSIOKEHITYS VERTAILUALOILLA YHTEENVETO SANASTO LIITEKUVIOT JA NIMIKEKOHTAISET ANSIOT

2 1. TAUSTAA Osana Rahoitusalan työehtosopimusta ajalle sovittiin että liittojen välinen tilastotyöryhmä jatkaa toimintaansa. Työryhmän tehtävänä on toteuttaa sopijapuolten antamia toimeksiantoja ja valmistella sopijapuolille tilastointiin liittyviä selvityksiä. Lisäksi se laatii vuosittain palkkatilastojen valmistuttua selvityksen rahoitusalan ja keskeisten muiden alojen ansiokehityksestä. Työryhmän selvitykset käsitellään yhdessä sopijaosapuolten kesken. Liitot suosittelevat, että tilastoyhteistyötä kehitetään myös ryhmä-, konserni- ja yritystasolla. Liittojen yhteisen tilastoselvityksen tekemisellä on monivuotiset perinteet ja se on nähty osapuolten kesken tarpeellisena. Tilastoilla on tärkeä merkitys muun muassa palkkakeskustelumallin toteuttamisen ja tasa-arvotilanteen seuraamisen näkökulmasta. Osapuolet ovat nimenneet tilastotyöryhmään seuraavat edustajat: Finanssialan Keskusliitto: Kirsi Arvola, Timo Höykinpuro ja Mikko Mankki (EK) Ammattiliitto Pro: Rainer Heino ja Ira Saarnio Nordea Unioni Suomi: Minna Ahtiainen Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Johanna Lähteenmäki ja Nuutti Pursiainen Tässä raportissa työryhmä tarkastelee lokakuun 2011 ansiotilastoja. Toimihenkilötasolla tarkoitetaan vaativuusluokkiin kuuluvia henkilöitä, esimies- ja asiantuntijatasolle puolestaan luetaan kuuluvaksi esimiehet sekä vaativuusluokkaan 5.2. kuuluvat asiantuntijat. Johtotehtävissä työskentelevät eivät pääsääntöisesti kuulu työehtosopimuksen piiriin, mutta ovat kuitenkin osana tilastoraporttia. Tilastoraportti sisältää tietoja myös muutamilta sellaisilta rahoitusalan toimijoilta, jotka eivät kuulu rahoitusalan työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin. Vaikka Sampo Pankilla on oma talokohtainen työehtosopimus, on heitä koskevat tiedot mukana muuten paitsi vaativuusluokittelun osalta. 2

3 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2010 LOKAKUU 2011 Kuluneella tilastokaudella, eli lokakuun 2010 ja lokakuun 2011 välisenä aikana, rahoitusalalla toteutettiin yksi sopimukseen perustuva palkankorotus. Se oli palkkakeskusteluiden kautta jaettu 1,2 prosentin suuruinen korotus, joka maksettiin kesäkuussa Yleiskorotuksia kyseisellä tilastokaudella ei toteutettu. Tarkemmat tiedot tilastokauden ansiokehityksestä on nähtävissä taulukosta 1. Samasta taulukosta havaitaan myös, että lokakuun 2011 tiedot kattavat noin rahoitusalalla työskentelevää henkilöä. Taulukko 1. Rahoitusalan säännöllisen työajan keskiansiot eri tehtävätasoilla lokakuussa 2011 (koko maa) Lkm. Keskiansio Muutos ed. Muutos Johtotehtävät /kk vuodesta, % tulospalkkioineen Miehet ,6 3,4 Naiset ,5-0,8 Yhteensä ,4 1,0 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet ,4 2,5 Naiset ,2 3,5 Yhteensä ,9 3,1 Toimihenkilöt Miehet ,6-0,8 Naiset ,1 1,3 Yhteensä ,8 1,1 Yhteensä Miehet ,9 1,7 Naiset ,9 3,1 Yhteensä ,9 3,0 Säännöllisen työajan ansio sisältää varsinaisen kiinteän kuukausipalkan lisäksi erilaiset säännöllisen työajan lisät, luontoisetujen verotusarvon sekä provisiot kuukausikeskiarvona. Tulospalkkiot eivät sisälly tähän ansiokäsitteeseen ja niitä käsitellään erikseen luvussa 4. Taulukossa on kuitenkin esitetty myös ansiokehitys tulospalkkioineen. Kaikkien rahoitusalalla työskentelevien keskimääräinen ansiokehitys oli 2,9 prosenttia lokakuusta 2010 lokakuuhun Johtotehtävissä ansiokehitys oli 3,4 prosenttia ja esimies- ja asiantuntijatasolla 2,9 prosenttia. Toimihenkilötehtävissä työskentelevien ansiotaso nousi 0,8 prosenttia. 3

4 Tarkasteltaessa säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä sukupuolittain huomataan, että ansiokehitys on ollut sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä että toimihenkilötehtävissä naisilla miehiä suurempaa. Johtotasolla miesten ansiot ovat nousseet suhteessa naisten ansioita nopeammin. Tarkemman kuvan tilanteesta saa vertailemalla identtisten ryhmien ansiokehitystä (luku 3, taulukko 4). Naisten keskipalkat ovat tehtävätasosta riippumatta pienempiä kuin miesten keskipalkat. Pienimillään palkkaero on toimihenkilötasolla (13,3 %) ja suurimmillaan johtotasolla (24,4 %). Palkkaeroja selittää muiden rahoitusalalla tehtyjen selvitysten perusteella esimerkiksi miesten sijoittuminen keskimääräistä vaativampiin tehtäviin samankin tehtävätason sisällä. Miehet myös työskentelevät suhteellisesti naisia useammin pääkaupunkiseudulla, jossa palkkataso on korkeampi. Alla olevasta taulukosta 2 on nähtävissä säännöllisen työajan keskiansiot ja ansiokehitys tulospalkkioilla ja ilman pääkaupunkiseudulla eli Helsingissä, Espoossa, Vantaalla tai Kauniaisissa. Taulukosta 3 löytyy puolestaan vastaavat tiedot erikseen muun Suomen osalta. Taulukko 2. Rahoitusalan säännöllisen työajan keskiansiot eri tehtävätasoilla pääkaupunkiseudulla lokakuussa 2011 Lkm. Keskiansio Muutos ed. Muutos Johtotehtävät /kk vuodesta, % tulospalkkioineen Miehet ,1 1,2 Naiset ,5-1,7 Yhteensä ,3-0,6 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet ,2 2,2 Naiset ,7 2,9 Yhteensä ,4 2,5 Toimihenkilöt Miehet ,2 0,1 Naiset ,2 0,7 Yhteensä ,1 0,6 Yhteensä Miehet ,6 2,1 Naiset ,1 3,2 Yhteensä ,1 3,1 4

5 Taulukko 3. Rahoitusalan säännöllisen työajan keskiansiot eri tehtävätasoilla muualla Suomessa lokakuussa 2011 Lkm. Keskiansio Muutos ed. Muutos Johtotehtävät /kk vuodesta, % tulospalkkioineen Miehet ,5 3,8 Naiset ,0-0,4 Yhteensä ,2 1,2 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet ,1 3,3 Naiset ,6 4,0 Yhteensä ,6 3,9 Toimihenkilöt Miehet ,3-0,3 Naiset ,7 1,7 Yhteensä ,5 1,6 Yhteensä Miehet ,3-0,2 Naiset ,3 2,4 Yhteensä ,9 2,1 Taulukoiden 2 ja 3 tiedoista nähdään, että pääkaupunkiseudulla ansiot ovat muuta maata korkeammat. Pienin ero pääkaupunkiseudun ja muun Suomen keskipalkkojen välillä on toimihenkilönaisten kohdalla (10,3 %) ja suurin miesjohtajilla (24,9 %). Ansiokehitys on puolestaan ollut nopeampaa muualla Suomessa työskentelevillä toimihenkilöillä, esimiehillä ja asiantuntijoilla kuin pääkaupunkiseudulla samoilla tehtävätasoilla työskentelevillä. Tulospalkkioiden jakautumista tarkastellaan erikseen luvussa 4. 5

6 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS Henkilöstön vaihtuvuuden (uudet alalle tulleet henkilöt ja tilaston piiristä poistuneet) vaikutus ansiokehitykseen voidaan eliminoida tarkastelemalla ns. identtisten henkilöiden ansiokehitystä. Identtisten henkilöiden tarkastelussa ovat mukana kumpanakin tarkasteluvuonna rahoitusalan tilastoon kuuluneet henkilöt riippumatta siitä millä tehtävätasoilla he työskentelevät tai ovatko he vaihtaneet tehtävätasoa tilastokauden aikana. Identtisiä henkilöitä oli 88,6 prosenttia lokakuussa 2011 tilastoinnin piiriin kuuluvista. Identtisten henkilöiden ansiokehitys on nähtävillä taulukossa 4. Urakehityksen vaikutus voidaan osittain eliminoida tarkastelemalla ns. ammattiidenttisten ansiokehitystä. Ammatti-identtisten tarkastelussa ovat mukana kumpanakin tarkasteluvuonna samaan ammattinimikkeeseen kuuluneet identtiset henkilöt. Ammattinimikkeiden sisällä tapahtuvan urakehityksen vaikutusta ei kuitenkaan pystytä tilastoaineiston perusteella eliminoimaan. Taulukko 4. Keskiansiokehitys kaikilla sekä identtisillä ryhmillä lokakuusta 2010 lokakuuhun 2011 Johtotehtävät Kaikki Identtiset Ammatti-identtiset Miehet 5,6 6,1 5,7 Naiset 1,5 5,9 4,8 Yhteensä 3,4 6,0 5,4 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet 2,4 5,6 5,2 Naiset 3,2 4,8 4,0 Yhteensä 2,9 5,2 4,6 Toimihenkilöt Miehet -1,6 4,4 4,8 Naiset 1,1 3,0 3,0 Yhteensä 0,8 3,1 3,2 Identtisten henkilöiden ansiokehitys on ollut suurempaa kuin kaikilla lokakuun 2011 tilastoinnin piirissä olevien ansiokehitys. Ansiot ovat nousseet eniten johtotasolla ja vähiten toimihenkilötasolla. Tilastokaudella maksettujen palkankorotusten määrä oli 1,2 prosenttia. Korotus toteutettiin palkkakeskusteluiden kautta, joten yksilötasolla mahdollinen korotustaso vaihteli. Joka tapauksessa identtisten ansiokehitys selittyy mahdollisten palkkakeskusteluiden kautta saatujen erisuuruisten korotusten lisäksi esimerkiksi vaativuusluokkamuutoksilla sekä siirtymisillä eri tehtävätasoilta toiselle. Ammatti-identtisten ansiokehitys on kuluneella tilastokaudella ollut esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä johtotehtävissä identtisten ansiokehitystä pienempää. Tämä 6

7 selittyy sillä, että muihin kuin sopimuskorotuksiin perustuvia palkkaliukumia toteutetaan todennäköisemmin työtehtävien vaihtumisen kuin samoissa työtehtävissä toimimisen yhteydessä. Toimihenkilötehtävissä ammatti-identtisten miesten ansiot kasvoivat kuitenkin enemmän (4,8 %) kuin identtisten miesten (4,4 %). Sekä identtisten että ammatti-identtisten ansiokehityksiä sukupuolen mukaan tarkasteltaessa huomataan, että miesten ansiokehitys on ollut naisia suurempaa kaikilla tehtävätasoilla. Identtisten ja ammatti-identtisten osalta ansiokehitys on ollut pienintä toimihenkilötason naisilla, joilla ansiot kehittyivät 3,0 %. 7

8 4. TULOSPALKKIOT Tulospalkkaus on rahoitusalalla yleisempi palkkauksen muoto kuin useimmilla muilla palvelualoilla. Rahoitusalalla tulospalkkioiden osuus kokonaisansioista oli suurempi kuin muilla aloilla, kuten vakuutusalalla, teollisuudessa tai rakentamisessa. Taulukosta 5 on nähtävissä kuukausiansiot tulospalkkioineen. Taulukko 5. Rahoitusalan säännöllisen työajan keskiansiot tulospalkkioineen lokakuussa 2011 Lkm. Keskiansio tulospalkkioineekioineen Muutos tulospalk- Johtotehtävät Miehet ,4 Naiset ,8 Yhteensä ,0 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet ,5 Naiset ,5 Yhteensä ,1 Toimihenkilöt Miehet ,8 Naiset ,3 Yhteensä ,1 Yhteensä Miehet ,7 Naiset ,1 Yhteensä ,0 Taulukosta 6 selviää, että noin joka kolmas (34,8 %) toimihenkilötehtävissä työskentelevistä, noin puolet (48,7 %) esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimivista ja runsas puolet (56,8 %) johtotason henkilöistä sai tulospalkkioita vuonna Tulospalkkiota saaneiden suhteellinen osuus kasvoi vuoden takaisesta toimihenkilöillä sekä esimiehillä ja asiantuntijoilla. Naisten ja miesten välillä oli hieman eroja tulospalkkioiden saamisessa. Toimihenkilötehtävissä naiset saivat miehiä useammin tulospalkkioita, muilla tehtävätasoilla tilanne oli päinvastainen. 8

9 Taulukko 6. Tulospalkkioita saaneiden lukumäärät sekä osuudet koko henkilöstöstä (koko maa) Johtotehtävät Lkm %-osuus Lkm %-osuus Lkm %-osuus Miehet , , ,0 Naiset , , ,5 Yhteensä , , ,8 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet , , ,1 Naiset , , ,6 Yhteensä , , ,7 Toimihenkilöt Miehet , , ,4 Naiset , , ,7 Yhteensä , , ,8 Tulospalkkioiden jakautuminen pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa työskentelevien kesken on nähtävillä taulukossa 7. Taulukko 7. Tulospalkkioita saaneiden lukumäärät sekä osuudet koko henkilöstöstä pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Johtotehtävät Lkm %-osuus Lkm %-osuus Miehet , ,1 Naiset , ,8 Yhteensä , ,3 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet , ,7 Naiset , ,0 Yhteensä , ,1 Toimihenkilöt Miehet , ,6 Naiset , ,9 Yhteensä , ,5 9

10 Taulukosta 7 nähdään, että toimihenkilötehtävissä muualla kuin pääkaupunkiseudulla työskentelevät toimihenkilöt saavat suhteessa useammin tulospalkkioita kuin pääkaupunkiseudulla eli Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa työskentelevät. Esimiesten ja asiantuntijoiden kohdalla tulospalkkioiden saamisessa ei ole suuria eroja. Johtotasolla tulospalkkioita saa useammin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa työskentelevät. Taulukossa 8 on nähtävissä keskimääräiset tulospalkkiot niiden henkilöiden kohdalla, jotka ylipäätään ovat saaneet tulospalkkioita. Tulospalkkioita koskevat tiedot kerätään vuositasolla, jonka jälkeen ne jaetaan kuukausikohtaisiksi. Taulukosta nähdään, että suurinta tulospalkkioiden kasvu oli toimihenkilömiehillä (34,2 %). Johtotehtävissä toimivien tulospalkkiot laskivat (-13,8 %). Esimiesten ja asiantuntijoiden kohdalla tulospalkkioiden määrä kasvoi sekä naisten että miesten kohdalla. Sukupuolten väliset erot tulospalkkioiden suuruudessa ovat suurimmillaan johtotehtävissä toimivilla (871 ) ja pienimmillään toimihenkilöillä (63 ). Taulukosta nähdään myös, että tulospalkkioilla ei juuri ole vaikutusta koko kuukausipalkan kehitykseen kuin johtotehtävissä toimivilla. Varsinaisten tulospalkkioiden ohella on monissa rahoitusalan yrityksissä käytössä henkilöstörahasto. Henkilöstörahastolain vuonna 2011 voimaan tulleen uudistumisen myötä rahaston kautta voidaan maksaa sekä voitto- että tulospalkkioita. Rahastoituja tulos- ja voittopalkkioita ei kuitenkaan ole laskettu mukaan näihin tulospalkkiotilastoihin. Taulukko 8. Tulospalkkiot vuosina Osuus koko kk-palkan kehityksestä, Johtotehtävät /kk /kk Muutos, % %-yksikköä Miehet ,3-2,2 Naiset ,7-2,4 Yhteensä ,8-2,4 Esimies- ja asiantuntijatehtävät Miehet ,4 0,1 Naiset ,3 0,3 Yhteensä ,5 0,2 Toimihenkilöt Miehet ,2 0,8 Naiset ,6 0,2 Yhteensä ,8 0,3 10

11 5. HENKILÖSTÖN SIJOITTUMINEN JA ANSIOIDEN HAJONNAT ERI VAATIVUUSLUOKISSA Alan tehtävärakenteissa tapahtuneet muutokset heijastuvat henkilöstön sijoittumisessa eri vaativuusluokkiin. Taulukosta 9 sekä kuviosta 1 nähdään, että muutokset vaativuusluokkajakaumissa ovat 2000-luvulla olleet melko suuria. Taulukko 9. Eri vaativuusluokkiin kuuluvien henkilöiden lukumäärä vuosina 1995, 2000, 2005, 2010 ja VL VL VL VL VL VL Yhteensä Kuvio 1. Vaativuusluokkajakaumat vuosina 1995, 2000, 2005, 2010 ja ,0 40,0 35,0 % 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, ,0 VL 2 VL 3 VL 4.1 VL 4.2 VL 5.1 VL 5.2 Vaativuusluokka Huomioitavaa kehityksessä on vaativuusluokan 3 merkityksen huomattava väheneminen. Tehtäviä, jotka perinteisesti ovat sijoittuneet vaativuusluokkaan 3, ei enää ole konttoreissa siinä määrin kuin aikaisemmin, vaan asiakkaat hoitavat ne itse esimerkiksi verkossa. Myös vaativuusluokan 4.1. suhteellinen osuus on kääntynyt vuoden 2005 jälkeen lievään laskuun, kun taas vaativuusluokkien suhteelliset osuudet ovat kasvaneet. 11

12 Vaativuusluokkiin sijoittui henkilöä vuonna Lukumäärät sisältävät kaikki vaativuusluokkiin kuuluvat henkilöt lukuun ottamatta Sampo Pankissa työskenteleviä henkilöitä, joilla on oma vaativuusluokittelunsa. Kuviosta 2 nähdään ansioiden hajonnat eri vaativuusluokissa. Hajonnat ovat melko tasaisia muilta osin, mutta vaativuusluokassa 5.2 ansioiden hajonta on erityisen suurta. Tämä johtuu siitä, että kyseiseen luokkaan sijoittuu hyvin erilaisia työtehtäviä. Kuvio 2. Säännöllisen työajan ansioiden hajonnat eri vaativuusluokissa VL 2 VL 3 VL 4.1 VL 4.2 VL 5.1 VL desiili alakvartiili mediaani yläkvartiili desiili Vaativuusluokka 1. desiili alakvartiili mediaani yläkvartiili 9. desiili 1. desiili tarkoittaa, että 10 % kyseisen vaativuusluokan henkilöistä ansaitsee vähemmän kuin kuvion 2 taulukon osoittaman euromäärän, alakvartiili tarkoittaa, että 25 % kyseisen vaativuusluokan henkilöistä ansaitsee vähemmän kuin kyseisen taulukon euromäärä. Mediaani on puolestaan kyseisen vaativuusluokan keskimmäisin palkka, eli puolet henkilöistä ansaitsee vähemmän ja puolet enemmän. Yläkvartiili tarkoittaa, että 75 % ansaitsee vähemmän kuin kyseinen euromäärä ja 9. desiili, että 90 % kyseiseen luokkaan kuuluvista ansaitsee alle kyseisen euromäärän. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi vaativuusluokassa 4.2. toimivista henkilöistä 25 prosentilla palkka on alle 2516 euroa ja vaativuusluokassa 5.2. toimivista henkilöistä puolet henkilöistä ansaitsee alle ja puolet yli 4302 euroa. 12

13 6. KESKIANSIOT IÄN MUKAAN Työn vaativuuden lisäksi työkokemuksella on luonnollisesti omat vaikutuksensa palkkaan. Alallaolovuosia ei nykyään tilastoida, mutta niiden sijaan ansioita voidaan tarkastella iän mukaan. Kuviossa 3 on esitetty keskiansiot iän mukaan eri tehtävätasoilla. Kuvio 3. Keskiansiot iän mukaan eri tehtävätasoilla Ikä Johtajat Esimiehet ja asiantuntijat Toimihenkilöt Keskiansiot nousevat iän mukaan toimihenkilötehtävissä ikävuoteen asti, jonka jälkeen ne pysyvät suunnilleen samalla tasolla aina työuran loppupuolelle asti. Esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä johtotehtävissä työskentelevillä korkeimmat ansiot ovat vuotiailla ja keskimääräiset ansiotasot vaihtelevat erityisesti johtajilla toimihenkilötehtävissä työskenteleviä enemmän. 13

14 7. ANSIOKEHITYS VERTAILUALOILLA Vertailun vuoksi on hyvä katsoa muidenkin kuin rahoitusalan ansiokehitystä. Työryhmä on valinnut vertailualoiksi vakuutusalan konttoritehtävät, tietotekniikan palvelualat ja teollisuuden toimihenkilöt. Vertailuja vaikeuttaa palkankorotusten erilainen ajoittuminen eri toimialoilla, jonka vuoksi on hyvä tarkastella myös pidemmän aikavälin ansiokehitystä. Viimeisen viiden vuoden aikana (lokakuu 2006 lokakuu 2011) rahoitusalan ansiokehitys on ollut muihin vertailualoihin nähden nopeaa lukuun ottamatta toimihenkilötasoa, jossa ansiokehitys on ollut hitainta (15,7 %). Kun tarkastellaan ansiokehitystä viimeisen yhdentoista vuoden ajalta (lokakuu 2000 lokakuu 2011) nähdään, että sekä toimihenkilöiden että koko rahoitusalan henkilöstön ansiokehitys on ollut vakuutusalan konttoritehtävissä toimivien ja teollisuustoimihenkilöiden ansiokehitystä hitaampaa. Ajalla lokakuu 2010 lokakuu 2011 ei aiemman tilastokauden tavoin tehty liittokohtaista palkkaratkaisua, vaan rahoitusalalla seurattiin mahdollisen raamisopimuksen syntymistä. Raamisopimus syntyi syksyllä 2011, mutta sen myötä maksetut palkankorotukset näkyvät vasta tilastokauden lokakuu 2011 lokakuu 2012 luvuissa. Vertailualoihin nähden rahoitusalan (0,8 %) ansiokehitys toimihenkilötasolla oli suhteellisen matalaa, ainoastaan vakuutusalalla konttoritehtävissä työskentelevien ansiotaso kasvoi hitaammin (0,6 %). Korkeinta ansiotason nousu oli tietotekniikan palvelualojen toimihenkilötehtävissä (2,9 %). Verrattaessa ylempien toimihenkilöiden ja rahoitusalasta puhuttaessa esimiesten ja asiantuntijoiden ansiokehitystä, tilanne oli lähes päinvastainen, eli rahoitusalan ansiokehitys oli nopeampaa kuin vertailualoilla. Tilanne näyttää toiselta myös toimihenkilöiden osalta, kun tarkastellaan pelkästään identtisten ansiokehitystä. Kaikkien alojen kohdalla identtisten toimihenkilöiden ansiokehitys näyttää olleen noin kolmen prosentin luokkaa. Tarkemmat vertailutiedot eri alojen ansiokehityksestä ilmenevät raportin liitekuvioista. 14

15 8. YHTEENVETO 1. Rahoitusalalla ansiokehitys on ollut eri tehtävätasoilla epätasaista. Hitainta ansiokehitys on ollut toimihenkilötehtävissä ja nopeinta johtotehtävissä. Esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä toimihenkilötasolla naisten ansiokehitys on ollut miehiä suurempaa. 2. Kaikkien tilastoinnin piirissä olevien ansiokehitys on ollut noin 2,5 prosenttiyksikköä identtisten henkilöiden ansiokehitystä hitaampaa. Naisten ansiokehitys on ollut identtisten osalta miehiä hitaampaa kaikilla tehtävätasoilla. 3. Pääkaupunkiseudulla ansiotasot ovat tehtävätasosta riippumatta muuta maata korkeammat, mutta ansiokehitys on ollut nopeampaa muualla Suomessa työskentelevillä toimihenkilöillä, esimiehillä ja asiantuntijoilla. Myös tulospalkkioiden saaminen oli suhteessa yleisempää toimihenkilötehtävissä muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla työskentelevillä toimihenkilöillä. Johtotasolla tulospalkkaus oli puolestaan yleisempää pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa. 4. Tulospalkkioiden saajien lukumäärä on hivenen noussut tilastokauden aikana toimihenkilö-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien kohdalla. Samoilla tehtävätasoilla toimivien kohdalla myös keskimääräiset tulospalkkiot ovat nousseet edelliseen tilastokauteen verrattuna. Sukupuolittain tulospalkkiot jakautuvat epätasaisesti, sillä miesten tulospalkkiot ovat keskimäärin suurempia kuin naisten tehtävätasosta riippumatta. 5. Vaativuusluokka 5.2 on alan yleisin vaativuusluokka ja sen sisällä ansioiden hajonnat ovat suuret. 6. Koko alan ansiokehitys ei olennaisesti poikkea muiden alojen ansiokehityksestä. Toimihenkilötasolla kaikkien tilastoitujen henkilöiden ansiokehitys on kuitenkin ollut pidemmällä aikavälillä hitaampaa kuin vertailualoilla. 15

16 SANASTO Ammatti-identtiset: Ammatti-identtiset henkilöt eroavat identtisistä siinä, että sen lisäksi, että he ovat olleet rahoitusalan tilastoinnin piirissä molempina ajankohtina, he ovat myös kuuluneet samaan tilastonimikkeeseen molempina ajankohtina. Esimerkiksi henkilö on työskennellyt asiakaspalvelun palvelu- ja myyntitehtävissä, sekä lokakuussa 2010 että lokakuussa Ansioiden hajonnat: 1. DESIILI kertoo mitä euromäärää vähemmän 10 prosenttia kyseiseen ryhmään, kuten tilastonimikkeeseen tai vaativuusluokkaan, kuuluvista henkilöistä ansaitsee. ALAKVARTIILI kertoo mitä euromäärää vähemmän 25 prosenttia kyseiseen ryhmään kuuluvista henkilöistä ansaitsee. MEDIAANI kertoo mitä euromäärää vähemmän puolet kyseiseen ryhmään kuuluvista henkilöistä ansaitsee. YLÄKVARTIILI kertoo mitä euromäärää vähemmän 75 prosenttia kyseiseen ryhmään kuuluvista henkilöistä ansaitsee. 9. DESIILI kertoo mitä euromäärää vähemmän 90 prosenttia kyseiseen ryhmään kuuluvista henkilöistä ansaitsee. Henkilöstörahasto: Henkilöstörahaston kautta yritys voi jakaa tulos- ja voittopalkkioita. Näitä ei lasketa mukaan tässä tilastoraportissa tarkoitettuihin tulospalkkioihin. Identtiset: Identtisillä henkilöillä tarkoitetaan saman tilastoinnin piirissä molempina ajankohtina olleita henkilöitä. Tällä tilastokaudella identtisiin kuuluva henkilö on ollut rahoitusalan palkkatilastoinnin piirissä sekä lokakuussa 2010 että lokakuussa Säännöllisen työajan ansio: Säännöllisen työajan ansio sisältää varsinaisen kiinteän kuukausipalkan lisäksi erilaiset säännöllisen työajan lisät (kuten ilta- tai yölisät, mutta ei ylityölisiä), luontoisetujen verotusarvon sekä suorituspalkat (kuten provisiot) kuukausikeskiarvona. Tulospalkkiot eivät sisälly tähän ansiokäsitteeseen. Joissakin yhteyksissä esitetään kuitenkin vielä erikseen säännöllisen työajan keskiansiot tulospalkkioineen. Silloin tulospalkkiot ovat mukana kuukausikeskiarvona. 16

17 Tehtävätasot: Toimihenkilötasolla tarkoitetaan vaativuusluokissa työskenteleviä toimihenkilöitä, joiden työtehtäviin ei sisälly esimiesvastuuta. Esimiehillä ja asiantuntijoilla tarkoitetaan vaativuusluokassa 5.1 tai 5.2 työskenteleviä esimiehiä sekä vaativuusluokassa 5.2 työskenteleviä asiantuntijoita. Johtotasolla tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät pääsääntöisesti kuulu työehtosopimuksen piiriin. Tulospalkkio: Tulospalkkioilla tarkoitetaan yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvia toiminnan tuloksellisuudesta riippuvia palkkioita, joita maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- tai voittopalkkioita. Voittopalkkio: Voittopalkkiolla tarkoitetaan palkkiojärjestelmää, jossa voiton merkitys on olennainen, vähintään 50 prosenttia. Erityisiä voittopalkkiomuotoja ovat käteinen voittopalkkio ja henkilöstörahastolle suunnattu voittopalkkio. 17

18 LIITEKUVIOT JA NIMIKEKOHTAISET ANSIOT Liitekuvio 1. Ansiokehitys lokakuusta 2006 lokakuuhun 2011 koko henkilöstön, toimihenkilöiden, ylempien toimihenkilöiden (vastaa rahoitusalalla esimiehiä ja asiantuntijoita) sekä identtisten toimihenkilöiden osalta ,6 23,2 23,1 21,6 23,9 25, ,7 18,6 17,4 16,1 19,8 17,4 15,9 16,1 19,8 % ,5 5 0 Rahoitus Teollisuustoimihenkilöt Vakuutus, konttori Tietotekniikan palvelut koko henkilöstö toimihenkilöt ylemmät th:t (esimiehet & asiantuntijat) identtiset toimihenkilöt Liitekuvio 2. Ansiokehitys lokakuusta 2000 lokakuuhun 2011 koko henkilöstön ja toimihenkilöiden osalta , ,5 52, ,5 44, ,6 % koko henkilöstö 30 toimihenkilöt Rahoitus Teollisuustoimihenkilöt Vakuutus, konttori 18

19 Liitekuvio 3. Ansiokehitys lokakuusta 2010 lokakuuhun 2011 koko henkilöstön, toimihenkilöiden, ylempien toimihenkilöiden (vastaa rahoitusalalla esimiehiä ja asiantuntijoita) sekä identtisten toimihenkilöiden osalta. 4 3,6 3,5 3 2,9 2,9 3,1 3,2 2,8 2,9 2,9 2,5 2,2 2,2 2,2 2,5 2,4 % 2 1,8 1,5 1 0,5 0,8 0,6 0 Rahoitus Teollisuustoimihenkilöt Vakuutus, konttori Tietotekniikan palvelut koko henkilöstö toimihenkilöt ylemmät th:t (esimiehet & asiantuntijat) identtiset toimihenkilöt 19

20 NIMIKE LKM KESKIANSIO 1. DESIILI ALAKVARTIILI MEDIAANI YLÄKVARTIILI 9. DESIILI ASIAKASPALVELU: PALVELU JA MYYNTI Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ASIAKASPALVELU: RAHOITUS Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ASIAKASPALVELU: PÄÄOMA-, VALUUTTA- JA KORKOMARKKINAT Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ASIAKASPALVELU: SIJOITUS Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ASIAKASPALVELU: MAKSUPALVELU Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt TAUSTATEHTÄVÄT: PALVELU JA MYYNTI Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt TAUSTATEHTÄVÄT: RAHOITUS Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt TAUSTATEHTÄVÄT: PÄÄOMA-, VALUUTTA - JA KORKOMARKKINAT Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt TAUSTATEHTÄVÄT: SIJOITUS Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt TAUSTATEHTÄVÄT: MAKSUPALVE- LU Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt

21 NIMIKE LKM KESKIANSIO 1.DESIILI ALAKVARTIILI MEDIAANI YLÄKVARTIILI 9. DESIILI KIINTEISTÖSIJOITUSTOIMINTA Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt LASKENTA JA KIRJANPITO Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt HENKILÖSTÖHALLINTO Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt SIHTEERI-, ASSISTENTTI- JA TEKSTINKÄSITTELYTYÖ Johtotehtävät 1 Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt SISÄINEN TARKASTUS JA TURVALLISUUS Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt VIESTINTÄ Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt YRITYSSUUNNITTELU JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt LAKIASIAT Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ATK/SUUNNITTELU Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ATK/KÄYTTÖ Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt ATK/TUKI Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt

22 NIMIKE LKM KESKIANSIO 1. DESIILI ALAKVARTIILI MEDIAANI YLÄKVARTIILI 9. DESIILI VAHTIMESTARI-, POSTITUS-, PUHELINVAIHTEEN YM. HOITOTEHTÄVÄT Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt MUUT ESIKUNTA-, TUKI- JA PALVELUTEHTÄVÄT Johtotehtävät Asiantuntija/esimiestehtävät Toimihenkilöt *) 1. DESIILI = 10 prosenttia henkilöistä ansaitsee alle ko. ansion ALAKVARTIILI = 25 prosenttia henkilöistä ansaitsee alle ko. ansion MEDIAANI = puolet henkilöistä ansaitsee alle ko. ansion YLÄKVARTIILI = 75 prosenttia henkilöistä ansaitsee alla ko. ansion 9. DESIILI = 90 prosenttia henkilöistä ansaitsee alle ko. ansion Taulukossa on esitetty pelkät lukumäärä- ja keskiansiotiedot niiden ryhmien kohdalta, joissa henkilöiden lukumäärä on 25 tai vähemmän. Niiden ryhmien osalta, joissa lukumäärä on alle 5, on esitetty vain henkilöiden lukumäärä. 22

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA 2009-2010 Sisällys 1. TAUSTAA... 2 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2009 LOKAKUU 2010... 2 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS...

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2013 2014 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2013 syyskuuhun

Lisätiedot

Luottotieto- ja perintäalojen toimihenkilöiden palkkaryhmittely

Luottotieto- ja perintäalojen toimihenkilöiden palkkaryhmittely Luottotieto- ja perintäalojen toimihenkilöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä täytetään kaikista luotto- ja perintäalojen työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Palkkaryhmä merkitään siten,

Lisätiedot

Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely

Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely Luottotieto- ja perintäalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely 1 Palkkaryhmä täytetään kaikista luotto- ja perintäalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Palkkaryhmä merkitään siten,

Lisätiedot

Rahoitusalan toimihenkilöt

Rahoitusalan toimihenkilöt Rahoitusalan toimihenkilöt 1 Rahoitusalan toimihenkilöiden palkkaryhmittely Palkkaryhmä merkitään kaikista rahoitusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Vaativuusluokka Perustehtävät

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat noin kaksi prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2012 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Keskiansio nousi teollisuudessa kolme ja kaupassa kaksi prosenttia lokakuusta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN MIEHET - MÄN Lokakuu 2009 Oktober Ansioiden hajonta - Förtjänsternas spridning Eur per Ammattiryhmä/ammatti

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Finlands Näringsliv EK RAHOITUSALA - FINANSIERINGSBRANSCHEN YHTEENSÄ - TOTALT Lokakuu 2009 Oktober Ammattiryhmä/ammatti - Yrkesgrupp/yrke Pkl/Dkl Lkm/Antal ASIAKASPALVELU:

Lisätiedot

Rahoitusalan ammattikoodisto

Rahoitusalan ammattikoodisto Yksityisen sektorin palkkatiedustelu lokakuu 2004 Rahoitusalan ammattikoodisto Sisällysluettelo Ammattikoodiston käyttöä koskevia ohjeita... 2 Rahoitusalan ammattikoodit... 3 A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta...3

Lisätiedot

FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot

FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot FINNVERA Rahoitusalan ammattinimikkeistö ja ammattinumerot Rahoitusalan tehtävänimikkeet on jaettu neljään pääryhmään: A. Yritys- ja yksityispankkitoiminta B. Muu pankki- ja liiketoiminta C. Esikunta-,

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin 7 Keskimääräinen kuukausiansio

Lisätiedot

TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2011-2012

TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2011-2012 1 TILASTOTYO RYHMA N RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTA TILASTOKAUDELLA 2011-2012 Sisällys 1. TAUSTAA... 2 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2011 LOKAKUU 2012... 2 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS...

Lisätiedot

Rahoitusalan tasa-arvoraportti 2014

Rahoitusalan tasa-arvoraportti 2014 31.10.2014 Finanssialan Keskusliitto ry, Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Sisältö 1. TOIMEKSIANTO JA TAUSTAA 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3. SUKUPUOLTEN VÄLISESTÄ

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Rakennemuutokset hidastivat ansiokehitystä teollisuudessa 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2013 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot tutkimushankkeen päätösseminaari Valkoinen Sali, 25.04.2008 Reija Lilja (yhteistyössä Rita Asplundin,

Lisätiedot

Rahoitusalan tasa-arvoraportti 2010. Finanssialan Keskusliitto ry Ammattiliitto Suora ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry

Rahoitusalan tasa-arvoraportti 2010. Finanssialan Keskusliitto ry Ammattiliitto Suora ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Finanssialan Keskusliitto ry Ammattiliitto Suora ry Ylemmät toimihenkilöt YTN ry Sisältö 1. TOIMEKSIANTO JA TAUSTAA 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3. SUKUPUOLTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA SUOMESSA 4 4. TASA-ARVO

Lisätiedot

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT

TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT TILASTOJULKAISU 2013 YLIOPISTOT JA HARJOITTELUKOULUT Sisällys YLIOPISTOT TYÖLLISTÄJINÄ...3 YLIOPISTOT...5 AVAINLUKUJA YLIOPISTOJEN HENKILÖSTÖSTÄ...6 Henkilöstömäärä...6 Ikärakenne...8 Vakinaisuus ja määräaikaisuus...9

Lisätiedot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot

Yliopistojen. Tilastojulkaisu Yliopistot Jälkipainos kielletään. Sivistystyönantajat ry Eteläranta 10, FI-00130 Helsinki, Finland Tel. +358 9 1728 5700 www.sivistystyonantajat.fi Yliopistojen Tilastojulkaisu 2014 yleinen työehtosopimus Yliopistot

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä puolitoista prosenttia

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010

TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2010 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa ja suunnittelu- ja konsultointialaa) toimihenkilöiden

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2011 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaat kolme prosenttia

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2017

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2017 VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2017 Finanssiala ry Vakuutusväen Liitto VvL ry 1. JOHDANTO... 3 1.1 TASA-ARVOTYÖRYHMÄ... 3 1.2 VAKUUTUSALAN SEITSEMÄS RAPORTTI... 3 1.3 TASA-ARVOLAKI... 3 1.4 TASA-ARVOASIAT

Lisätiedot

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1

PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 1 PALVELUALOJEN PALKKATUTKIMUS 2002 Palvelualojen palkkatutkimuksen 2002 on tehnyt Palvelualojen ammattiliiton toimeksiannosta Tuomas Santasalo Ky. Tutkimukseen otettiin

Lisätiedot

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys

SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, 1.- 3.2.2007, Silja Symphony 1 SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

Tilastoaineistoa 2007

Tilastoaineistoa 2007 Tilastoaineistoa 2007 Kaupan tilastot 2007 1 2 Kaupan tilastot 2007 KAUPAN TILASTOT 2007 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastovihko ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen palkat 2003

Yksityisten palvelualojen palkat 2003 Yksityisten palvelualojen palkat 2003 Yksityisten palvelualojen palkat 2003 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Ansiokehitys 2003 Kuukausipalkat nousivat neljä prosenttia vuonna 2003... 4 Ansiot nousivat sopimuskorotuksia

Lisätiedot

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239)

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) Segregaatio ja sukupuolten väliset v palkkaerot (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) www.tilastokeskus.fi/segregaatio SUKUPUOLTEN PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Palkkatilastokatsaus 2004

Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 1 2 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 Esipuhe EK:n palkkatilastokatsaus

Lisätiedot

Toukokuu 2010. Palkkatilastokatsaus

Toukokuu 2010. Palkkatilastokatsaus Toukokuu 2010 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2009 . Palkkatilastokatsaus Vuosi 2009 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Palkkatilastokatsaus 2009 1 2 Palkkatilastokatsaus 2009 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt

Myyjät. Varastotyöntekijät. Konttoritoimihenkilöt. Ravintolatyöntekijät. Sopimuskorotus Liukuma. Farmaseutit. Opettajat. Pankkitoimihenkilöt Palvelualojen ansiot kohosivat yli viisi prosenttia Yksityisten palvelualojen ansiot kohosivat keskimäärin runsaat viisi prosenttia tilastokaudella, joka ajoittui lokakuusta 2000 lokakuuhun 2001. Nousuvauhti

Lisätiedot

Palkkatilastokatsaus 2004

Palkkatilastokatsaus 2004 Palkkatilastokatsaus 2004 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 1 2 Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Palkkatilastokatsaus 2004 Esipuhe EK:n palkkatilastokatsaus 2004 sisältää tietoja

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden 9. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin,

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Yksityisten palvelualojen palkat 2002

Yksityisten palvelualojen palkat 2002 Yksityisten palvelualojen palkat 2002 Yksityisten palvelualojen palkat 2002 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Ansiokehitys 2002 Palkat nousivat runsaat kolme prosenttia vuonna 2002... 4 Sopimuskorotukset

Lisätiedot

Kesäkuu 2009. Palkkatilastokatsaus

Kesäkuu 2009. Palkkatilastokatsaus Kesäkuu 2009 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2008 Palkkatilastokatsaus Vuosi 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Palkkatilastokatsaus 2007 1 Tiivistelmä Säännöllisen työajan ansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015

VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015 VAKUUTUSALAN TASA-ARVOTYÖRYHMÄN RAPORTTI 2015 Finanssialan Keskusliitto FK Vakuutusväen Liitto VvL 1. JOHDANTO... 3 1.1 TASA-ARVOTYÖRYHMÄ... 3 1.2 VAKUUTUSALAN KUUDES RAPORTTI... 3 1.3 TASA-ARVOLAKI...

Lisätiedot

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityinen sosiaalipalveluala EK Palkkatilastot KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA AMMATTINIMIKKEITTÄIN SYYSKUUSSA 2016 Miehet ja naiset Yksityinen sosiaalipalveluala Säännöllisen työajan ansio Ryhmittely syyskuussa 2016, Henkilöstöryhmä

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista

Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 216 Perustietoa metsäteollisuuden henkilöstöstä ja palkoista 1 Metsäteollisuuden henkilöstö koostuu oman alansa ammattilaisista Metsäteollisuuden osuus Suomen viennistä on peräti kaksikymmentä prosenttia.

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

Kaupan tilastot 2004

Kaupan tilastot 2004 Kaupan tilastot 2004 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastokirja ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Julkaisu löytyy kuitenkin myös Kaupan Työnantajaliiton kotisivuilta, www.ktlkauppa.fi. Tämä

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016 YTN-datan esittely Esityksen sisältö Taustaa Palkkaus Tulospalkkaus Työaika, ylitöiden korvaaminen, matkapäivät ja matka-ajan korvaaminen Työsuhteen varmuus Yt-neuvottelut ja etujen leikkaus TAUSTAA Mikä

Lisätiedot

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA

PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK:STA TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 6/2014 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(5) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 PALKKATILASTOJA KOSKEVIEN TIETOJEN HANKKIMINEN ELINKEINOELÄMÄN

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys TEOLLISUUSLIITTO Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. neljännes 2016 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 3/2017 METALLITEOLLISUUDEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN TUNTIANSIOT NOUSIVAT VUODESSA 1,4 PROSENTTIA Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2011 Helmikuu 2012 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat runsaat kaksi prosenttia lokakuusta 2010 lokakuuhun

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala

Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Mitä eläkeuudistuksesta seuraa? Työeläkepäivä 13.11.2014 Jukka Rantala Eläkeratkaisu: 65-vuotiaana eläkkeelle pääsevä mies ei halua isänsä kohtaloa, joka kuoli puoli vuotta ennen odotettua eläkeratkaisua.

Lisätiedot

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Minna Ahtiainen Kirsi Arvola Timo Höykinpuro Jari Kaitosuo Johanna Lähteenmäki Ville-Veikko Rantamaula Ira Saarnio Raili Vuojolainen 2

Lisätiedot

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Minna Ahtiainen Kirsi Arvola Timo Höykinpuro Jari Kaitosuo Johanna Lähteenmäki Ville-Veikko Rantamaula Ira Saarnio Raili Vuojolainen 2

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Miten toimii palkkakehityksen mikrodynamiikka Suomen työmarkkinoilla?

Miten toimii palkkakehityksen mikrodynamiikka Suomen työmarkkinoilla? Miten toimii palkkakehityksen mikrodynamiikka Suomen työmarkkinoilla? Antti Kauhanen Mika Maliranta Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos 29.11.2012 Yhteenveto Keskipalkkojen kehitys piilottaa taakseen erilaisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012

Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Palkkarakenne 2012 Keskiansiot kasvaneet valtiolla työnantajasektoreista eniten vuosina 2003-2012 Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

MUISTIO 15.5.2007 VKL-SJL

MUISTIO 15.5.2007 VKL-SJL MUISTIO 15.5.2007 VKL-SJL LEHDISTÖN TULOSPALKKAUSTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Tulospalkkauksen edistämiseksi alalla liitot sopivat vuoden 2005 lehdistön työehtosopimusneuvotteluissa työryhmästä, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Yrityskyselyn toteutus

Yrityskyselyn toteutus Yrityskyselyn toteutus Kyselyn perusjoukon muodosti 6480 EK:n jäsenyritystä (kokonaismäärä on n. 16 000), jotka edustavat kaikkia jäsenliittoja ja työllistävät 738792 työntekijää ja toimihenkilöä. Perusjoukon

Lisätiedot

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta

Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa. SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Palkkamontun umpeenluonti kohti 1800 alinta palkkaa SAK:n tasa-arvoviikonloppu 8.-9.6.2013/Jarkko Eloranta Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito-

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ /13 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT NOUSIVT METLLISS,3 PROSENTTI VUONN Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Euroopan talouskriisi ja elinolot. Kansainvälinen palkkavertailu 11.3.2013

Euroopan talouskriisi ja elinolot. Kansainvälinen palkkavertailu 11.3.2013 Euroopan talouskriisi ja elinolot Kansainvälinen palkkavertailu 11.3.2013 Esityksen aiheita Suomalaisen palkansaajan asema on parantunut hieman Euroopassa talouskriisin aikana ja sitä seuraavina vuosina

Lisätiedot

Erään palkkausjärjestelmäuudistuksen kuvaus. 22.1.2009 Niilo Hakonen asiantuntija

Erään palkkausjärjestelmäuudistuksen kuvaus. 22.1.2009 Niilo Hakonen asiantuntija Erään palkkausjärjestelmäuudistuksen kuvaus 22.1.2009 Niilo Hakonen asiantuntija Teollisuuden toimihenkilöiden palkkausjärjestelmien uudistaminen Suomessa 1956 Vanha tehtävänimikkeisiin perustuva teknisten

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK 25.2.2015 Sivu 1(5) 6211 Jäsenasiainhoitaja, jäsensihteeri 85 2 455 2 002 2 470 2 926 6212 Kurssisihteeri 33 2 762 2 333 2 720 3 233 6213 Varainhankinta-/keräysvastaava

Lisätiedot

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa).

Naisten kaikkien alojen aritmeettinen keskipalkka oli 2900 euroa (v euroa ja miesten keskipalkka 3763 euroa (3739 euroa). TEKSTI JA GRAFIIKKA ESKO LAPPALAINEN Agrologien palkkatutkimus 2016 PALKAT JUNNAAVAT PAIKALLAAN Agrologien työnantajat ovat ilmeisesti ottaneet kasvu- ja kilpailukykysopimuksen (kiky) toteutuksessa reippaan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2016

TILASTOKATSAUS 1:2016 TILASTOKATSAUS 1:2016 19.1.2016 VANTAALAISTEN TULOT JA VEROT VUONNA 2014 1 Vuonna 2014 Vantaalla oli kaikkiaan 175 690 tulonsaajaa eli useammalla kuin neljällä viidestä vantaalaisesta oli ansio- ja/tai

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys 1 Metalliteollisuuden palkkakehitys Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin sekä Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

KAUPAN TILASTOT 2006

KAUPAN TILASTOT 2006 KAUPAN TILASTOT 2006 Kaupan tilastot ovat valmistuneet. Tilastokirja ilmestyy perinteisessä painetussa muodossa. Se löytyy myös Suomen Kaupan Liiton kotisivuilta, www.suomenkauppa.fi. Tilastokirja antaa

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot