Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2018"

Transkriptio

1 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2018 HELMIKUU 2019

2 Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2018 P alkat ja palkitseminen ovat yritysten keskeisiä välineitä johtamisessa ja henkilöstön kannustamisessa. Palkat ja muut työvoimakustannukset vaikuttavat merkittävästi yritysten kilpailuasemaan ja edellytyksiin tarjota työtä. Palkkoihin liittyvät kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia niin yksittäisissä yrityksissä kuin yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Sen vuoksi tarve ajankohtaiselle ja luotettavalle tiedolle palkoista on suuri. Palkkatilastot kertovat, millaisia palkkoja eri aloilla, eri tehtävissä ja eri henkilöstöryhmissä käytännössä on maksettu. Samoin tilastoista nähdään, miten palkat ovat kehittyneet eri vuosina. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2018 antaa kattavan yleiskuvan palkoista ja niiden kehityksestä EK:n jäsenyrityksissä, joissa työskentelee suurin osa Suomen yksityisen sektorin palkansaajista. Palkkatiedot EK:n tilastointia varten kerätään sähköisesti suoraan yritysten palkkakirjanpidosta. Palkkatilastoja käytetään ansiokehityksen sekä palkkatasojen ja -rakenteiden seuraamiseen työnantajaliitoissa ja jäsenyrityksissä. Palkkatilastoja tarvitaan myös työehtosopimusneuvotteluissa, kun arvioidaan palkankorotusten kustannusvaikutuksia eri aloilla. EK tekee tilastoyhteistyötä eri sidosryhmien kuten Tilastokeskuksen, palkansaajajärjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa. EK luovuttaa keräämänsä palkkatilastoaineistot Tilastokeskukselle osaksi Suomen virallista palkkatilastoa ja EU:n palkkarakennetilastoa. 2 EK 2019

3 Palkkojen kehitys KUUKAUSIPALKKATILASTO SYYSKUULTA 2017 Säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä keskimäärin noin kaksi prosenttia syyskuusta 2017 syyskuuhun Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset nostivat ansioita tilastojaksolla keskimäärin 1,6 prosenttia. Ansiokehitys vaihteli eri syistä aloittain esimerkiksi rakentamisessa pula osaajista kiihdytti palkkojen nousua. Kaavio 1. Ansiokehitys syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018 eräillä EK:n aloilla Teollisuus, toimihenkilöt 1,8 Teollisuus, ylemmät toimihenkilöt 3,5 Elintarviketeollisuus, tekn. ja konttoritoimihenk. 1,5 Paperiteollisuus, toimihenkilöt 0,5 2,7 Graafinen teollisuus, tekn. ja konttoritoimihenk. 1,2 2,4 Kemianteollisuus, toimihenkilöt 3,5 Teknologiateollisuus, toimihenkilöt 2,3 3,6 Energiateollisuus, toimihenkilöt Rakentaminen, toimihenkilöt 2,8 5,6 Kauppa, työntekijät 2,4 Matkailu- ja ravintolapalvelut, työntekijät 2,8 3,3 Rahoitusala, toimihenkilöt 1,3 3,2 Tietotekniikka (Teknologiateollisuus ry) 0,4 4,5 Opetusala, opetushenkilöstö 2,6 2,7 Terveyspalveluala, suorittava taso 2,2 2,9 Yksityinen sosiaalipalveluala 1,6 2,8 PALTA ry:n alat 2,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Kaikki henkilöt Identtiset henkilöt % Rakennemuutokset kuten henkilöstön vaihtuvuus saattavat johtaa negatiiviseen tilastoituun ansiokehitykseen, vaikka yksilötasolla palkat nousevat. Identtisillä henkilöillä* urakehitys usein nopeuttaa keskiansioiden nousua. *) Identtinen henkilö on tilastossa mukana sekä tilastojakson alussa että lopussa, esim. syyskuussa 2017 ja syyskuussa Ansiokehitys koostuu työehtosopimuksissa sovituista palkankorotuksista ja niin sanotusta palkkaliukumasta. Palkkaliukuma eli sopimuskorotuksen ylittävä ansiokehitys koostuu rakennemuutosten vaikutuksista ja yrityskohtaisista palkankorotuksista. 3 EK 2019

4 Kaavio 2. Ansiokehitys henkilöstöryhmittäin Syyskuu syyskuu ,0 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 % 2,0 1,5 1,8 1,7 1,4 1,0 0,5 0,0 Teollisuus, toimihenkilöt Teollisuus, ylemmät toimihenkilöt Palvelualojen työntekijät ja toimihenkilöt Palvelualojen ylemmät toimihenkilöt Kaikki henkilöt Identtiset henkilöt Kaavio 3. Ansiokehitys sukupuolittain Syyskuu syyskuu 2018, kaikki henkilöt Teollisuus, toimihenkilöt 1,6 2,0 Teollisuus, ylemmät toimihenkilöt 2,1 Palvelualojen työntekijät ja toimihenkilöt 1,4 Palvelualojen ylemmät toimihenkilöt 0,9 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Naiset Miehet % Ansiokehitystä mitataan säännöllisen työajan ansiosta Palkansaajien ansioiden kehittymistä mitataan yleisimmin säännölliseltä työajalta maksettujen palkkojen kehityksen mukaan. Säännöllisen työajan ansio sisältää useimmilla kuukausipalkka-aloilla kiinteän kuukausipalkan, säännölliseltä työajalta maksetut työaikalisät, suorituspalkat (esim. provisiot) sekä luontoisetujen verotusarvon. Huomioon ei siten oteta esimerkiksi ylityöstä maksettuja palkkoja eikä tulos- ja voittopalkkioita. Kuukausipalkkatilastoissa eivät ole mukana osa-aikaiset (säännöllinen viikkotyöaika alle 34 tuntia), harjoittelijat ja nuoret työntekijät. 4 EK 2019

5 Kaavio 4. Ansiokehityksen hajonta teollisuudessa ja palvelualoilla 45,0 40,0 Säännöllisen työajan ansion muutos, syyskuu syyskuu 2018 Teollisuus, kaikki toimihenkilöt Palvelualat 35,0 30,0 25,0 % 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,01-10, ,01-9, ,01-8, ,01-7, ,01-6, ,01-5, ,01-4, ,01-3, ,01-2, ,01-1,00 - -,01,00 -,99 1,00-9 2,00-2,99 3,00-3,99 4,00-4,99 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99 10,00-10,99 11, ,00-12,99 13,00-13,99 14,00-14,99 15,00-15,99 16,00-16,99 17,00-17,99 18,00-18,99 19,00-19,99 20,00 - Keskiarvo tiivistää tilastoidun ansiokehityksen yhteen lukuun, mutta yksilötasolla ansioiden muutokset voivat vaihdella paljonkin. Muutokset keskittyivät kuitenkin melko voimakkaasti lähelle keskimääräistä sopimuskorotusta eli yhden ja kahden prosentin välille. Miksi kuukausiansio nousee eri vauhtia eri henkilöillä, ja miksi pienellä osalla kuukausiansio laskee? Ansiotason suurempia nousuja selittää yleensä siirtyminen uusiin tehtäviin tai toisen työnantajan palvelukseen. Henkilökohtaiset palkankorotukset voivat perustua myös esimerkiksi hyvään työsuoritukseen tai työkokemuksen karttumiseen. Kuukausiansion laskua voivat selittää negatiiviset muutokset liikkuvissa palkanosissa kuten suorituspalkoissa. Jotkut joutuvat myös vaihtamaan matalapalkkaisempaan työhön, jos yritys esimerkiksi lopettaa toimintansa. Kaavio 5. Säännöllisen työajan keskiansion muutos vuosina , verrattuna edelliseen vuoteen 4,0 3,7 3,5 % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,6 2,4 3,1 2,2 2,7 3,1 2,1 2,3 2,1 1,6 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 1,8 2,4 0,5 0, EK 2019 Teollisuus, toimihenkilöt Kauppa, työntekijät

6 Palkkojen taso ja hajonta Kuukausipalkkaisen henkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli EK:n jäsenyrityksissä reilut 3700 euroa syyskuussa Tarkemmat alakohtaiset palkkatilastot löytyvät tämän julkaisun liitetaulukosta. Kaavio 6. Säännöllisen työajan keskiansiot ja ansioiden hajonnat toimialoittain syyskuussa 2018 euroa/kk Teollisuus, kaikki toimihenkilöt Rakentaminen, kaikki toimihenkilöt Kauppa Rahoitusala Matkailu- ja ravintolapalvelut Tietotekniikka Terveyspalveluala Yksityinen sosiaalipalveluala Keskiarvo Alin desiili Mediaani Ylin desiili Keskiarvo Alin desiili Mediaani Ylin desiili Palkkatilastoissa keskiarvo on yleensä mediaania eli keskimmäistä palkkaa suurempi, sillä palkkajakauma on tyypillisesti vasemmalle vino. Toisin sanoen valtaosa palkoista on kasautunut hieman keskiarvon alapuolelle, koska palkkajakauman yläpään harvat mutta korkeat palkat vetävät keskiarvoa ylöspäin. Kaavio 7. Säännöllisen työajan kuukausiansioon sisältyvät lisät syyskuussa 2018 Teollisuus, kaikki toimihenkilöt Rakentaminen, kaikki toimihenkilöt Kauppa Matkailu- ja ravintolapalvelut Rahoitusala Tietotekniikka Terveyspalveluala Yksityinen sosiaalipalveluala euroa/kk Luontoisedut Työaikaan liittyvät lisät Suorituspalkat Muut lisät Luontoisetuja ovat esimerkiksi matkapuhelinetu ja autoetu. Tilastossa luontoisedun määrää kuvaa sen verotusarvo. Työaikaan liittyviin lisiin luetaan säännölliseltä työajalta maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat. Suorituspalkkoja ovat esimerkiksi myyntiprovisiot ja tuotantopalkkiot, jos ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Muut lisät sisältävät joitakin alakohtaisia lisiä, esimerkiksi rakennusalan vastaavan mestarin lisän. 6 EK 2019

7 Tulospalkkiot EK:n kuukausipalkkatilastoon kuuluvista henkilöistä reilulle kolmannekselle maksettiin tulospalkkioita vuonna Keskimääräinen tulospalkkio niitä saaneilla oli noin seitsemän ja puoli prosenttia kokonaisansioista. Vuonna 2018 maksetut tulospalkkiot perustuvat pääosin vuoden 2017 tulokseen. Kaavio 8. Tulospalkkioita saaneiden osuus henkilöstöstä eräillä aloilla 2017 ja 2018 Teollisuus, toimihenkilöt 52,5 51,7 Teollisuus, ylemmät toimihenkilöt 64,4 64,3 Rakentaminen, toimihenkilöt 36,6 37,7 Kauppa 40,4 37,3 Matkailu- ja ravintolapalvelut 24,5 26,2 Rahoitusala 52,0 49,1 Vakuutusala, konttori 77,3 77,4 Tietotekniikka (Teknologiateollisuus ry) 33,6 40,9 Terveyspalveluala 11,6 11,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90, % Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tulospalkkioihin luetaan myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita. Kaavio 9. Tulospalkkion osuus kokonaisansioista* eräillä aloilla 2017 ja 2018 Teollisuus, toimihenkilöt Teollisuus, ylemmät toimihenkilöt Rakentaminen, toimihenkilöt Kauppa Matkailu- ja ravintolapalvelut Rahoitusala Vakuutusala, konttori Tietotekniikka (Teknologiateollisuus ry) Terveyspalveluala 2,8 2,6 5,3 5,3 6,9 7,0 6,7 5,8 6,0 6,6 7,9 8,4 9,4 9,3 9,8 10,2 10,7 10,2 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 *) Säännöllisen työajan ansio tulospalkkioineen % 7 EK 2019

8 Menetelmät ja käsitteet Tilastointiajankohta Kuukausipalkkatiedusteluun kerätään tiedot syyskuussa tehdystä työstä maksetuista palkoista. Tietojen lähde Tietojen lähteenä on EK:n jäsenyritysten palkkakirjanpito. Tiedot kerätään siten, että yritykset lähettävät tiedot EK:lle käyttäen sähköistä asiointipalvelua salatulla tiedonsiirrolla. Tilaston kattavuus Syyskuun palkkatilaston otos sisältää lähtökohtaisesti kaikki EK:n jäsenyritykset, mutta useimmilla aloilla tiedusteluun vastaaminen on pienimmille yrityksille vapaaehtoista (kokoraja vaihtelee aloittain). Palkkatilaston tulokset raportoidaan kokoaikaisista palkansaajista, joiden säännöllinen viikkotyöaika on vähintään 34 tuntia. Ansiokäsitteet Ansiokehitystä mitattaessa käytetään yleensä (myös tässä julkaisussa) säännöllisen työajan ansiota, joka sisältää (useimmilla aloilla) kiinteän kuukausipalkan lisäksi luontoisedut, työaikaan liittyvät lisät ja suorituspalkat. Tulospalkkiot ja ylityöstä maksetut palkat eivät sisälly säännöllisen työajan ansioon. Palkkatilaston tunnusluvut Keskiansio/-palkka Alin desiili Mediaani Ylin desiili Aritmeettinen keskiarvo palkoista (henkilöä kohti) Ansio, jonka alapuolella on 10 prosenttia palkoista/henkilöistä Ansio, jonka sekä ala- että yläpuolella on 50 prosenttia palkoista/henkilöistä (keskimmäinen ansio) Ansio, jonka alapuolella on 90 prosenttia palkoista/henkilöistä Lisätietoja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK PL 30 (Eteläranta 10), Helsinki Puhelin o Faksi o Mikko Mankki Tilastopäällikkö Puhelin EK 2019 Liitteet >>>

9 Liite Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2018 Ansioiden muutos syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018 Ala (1 Säännöllisen työajan ansio Ansioiden muutos % Lukumäärä / kk Koko aineisto Identtiset henkilöt (* Teollisuus Toimihenkilöt ,8 Ylemmät toimihenkilöt ,5 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt ,5 Ylemmät toimihenkilöt ,4 3,1 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Toimihenkilöt ,1 Ylemmät toimihenkilöt ,3 2,7 Nahka- ja kenkäteollisuus Toimihenkilöt ,4 3,6 Saha- ja levyteollisuus Toimihenkilöt ,0 2,8 Ylemmät toimihenkilöt ,2 2,8 Paperiteollisuus Toimihenkilöt ,5 2,7 Ylemmät toimihenkilöt ,7 3,3 Puusepänteollisuus Toimihenkilöt ,8 3,8 Ylemmät toimihenkilöt ,3 3,0 Graafinen teollisuus Lehdistön toimituksellinen henkilöstö ,2 1,8 Tekniset toimihenkilöt ,2 0,8 Konttoritoimihenkilöt ,4 2,6 Ylemmät toimihenkilöt ,6 2,1 Kustannustoimittajat ,8 2,7 Kemianteollisuus Toimihenkilöt ,5 Ylemmät toimihenkilöt ,7 3,6 Kumiteollisuus Toimihenkilöt ,3 3,1 Ylemmät toimihenkilöt ,9 3,8 Lasikeraaminen teollisuus Toimihenkilöt ,4 2,8 Ylemmät toimihenkilöt ,9 3,3 Rakennustuoteteollisuus Toimihenkilöt ,3 4,0 Ylemmät toimihenkilöt ,6 4,1 1) Säännöllisen työajan ansio ilman tulospalkkioita. Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. *) Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tilastointiajankohtana. 9 EK 2019

10 Liite Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2018 Ansioiden muutos syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018 Ala (1 Säännöllisen työajan ansio Ansioiden muutos % Lukumäärä / kk Koko aineisto Identtiset henkilöt (* Teknologiateollisuus Toimihenkilöt ,3 3,6 Ylemmät toimihenkilöt ,8 Pahvin- ja paperinjalostusala Toimihenkilöt ,6 2,9 Ylemmät toimihenkilöt ,5 4,0 Energiateollisuus Toimihenkilöt Ylemmät toimihenkilöt ,6 4,1 Rakentaminen Toimihenkilöt ,8 5,6 Ylemmät toimihenkilöt ,8 5,2 Talonrakennusala Toimihenkilöt ,6 6,3 Ylemmät toimihenkilöt ,8 5,4 Maa- ja vesirakennusala Toimihenkilöt ,6 5,7 Ylemmät toimihenkilöt ,2 5,8 Putkiasennusala Toimihenkilöt ,1 4,0 Ylemmät toimihenkilöt ,1 3,5 Vedeneristys- ja tienpäällystysala Toimihenkilöt ,1 4,4 Ylemmät toimihenkilöt ,5 3,9 1) Säännöllisen työajan ansio ilman tulospalkkioita. Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. *) Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tilastointiajankohtana. 10 EK 2019

11 Liite Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2018 Ansioiden muutos syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018 Ala (1 Säännöllisen työajan ansio Ansioiden muutos % Lukumäärä / kk Koko aineisto Identtiset henkilöt (* Huolinta-ala Konttori, ammatti- ja asiantuntijatehtävät ,6 3,5 Varastoterminaalityöntekijät ,8 1,2 Ahtausala Tekniset toimihenkilöt ,3 2,1 Konttoritoimihenkilöt ,9 3,2 Ylemmät toimihenkilöt ,7 3,9 Kauppa Kaupan työntekijät ,4 Myyjät ,4 2,8 Varastotyöntekijät ,1 3,1 Kaupan automiehet ,7 2,1 Huoltoasemien työntekijät ,2 4,7 Konttori, ammatti- ja asiantuntijatehtävät ,8 3,9 Kaupan esimiehet ,5 4,7 Myymälän- ja osastonhoitajat ,6 4,6 Varastoesimiehet ,8 5,5 Huoltoasemien hoitajat ,5 2,8 Konttori, erityisasiantuntija- ja esimiestehtävät ,5 3,5 Apteekkiala Farmaseutit ,0 2,5 Proviisorit ,4 2,9 Apteekkien työntekijät ,8 2,7 Matkailu- ja ravintolapalvelut Yhteensä ,1 4,0 Työntekijät ,8 3,3 Esimiehet ,0 4,6 1) Säännöllisen työajan ansio ilman tulospalkkioita. Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. *) Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tilastointiajankohtana. 11 EK 2019

12 Liite Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2018 Ansioiden muutos syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018 Ala (1 Säännöllisen työajan ansio Ansioiden muutos % Lukumäärä / kk Koko aineisto Identtiset henkilöt (* Rahoitusala Yhteensä ,6 3,8 Suorittava taso ,3 3,2 Esimiestaso ,3 4,0 Johtotaso ,9 4,0 Vakuutusala Vakuutusala, konttori Vakuutusala, konttori yhteensä ,2 1,7 Suorittava taso ,6 1,4 Esimiestaso ,4 Johtotaso ,9 2,0 Vakuutusala, kenttä Vakuutusala, kenttä yhteensä ,5 3,5 Suorittava taso ,8 5,0 Esimiestaso ,3 2,3 Johtotaso ,2 1,5 ICT-ala (PALTA) Toimihenkilöt ,5 3,2 Ylemmät toimihenkilöt ,5 3,3 Tietotekniikka Yhteensä ,4 3,8 Ammattitehtävät ,1 6,1 Vaativat ammattitehtävät ,7 4,1 Asiantuntijatehtävät ,0 3,3 Vaativat asiantuntijatehtävät ,0 3,9 Johtotehtävät ,3 Tilitoimistot ,4 4,0 Suunnittelu- ja konsulttiala Toimihenkilöt ,3 3,5 Ylemmät toimihenkilöt ,8 4,5 Arkkitehtitoimistot ,1 3,3 Matkatoimistot ,4 2,5 Kiinteistöpalveluala Konttori, ammatti- ja asiantuntijatehtävät ,8 3,5 Kiinteistönhoitajat ,0 2,5 Työnjohtaja, palveluesimies ,6 4,6 1) Säännöllisen työajan ansio ilman tulospalkkioita. Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. *) Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tilastointiajankohtana. 12 EK 2019

13 Liite Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2018 Ansioiden muutos syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018 Ala (1 Säännöllisen työajan ansio Ansioiden muutos % Lukumäärä / kk Koko aineisto Identtiset henkilöt (* Luottotieto- ja perintäala Suorittava taso ,1 6,3 Esimiestaso ,7 7,0 Johtotaso ,4 9,1 Opetusala Opetushenkilöstö ,6 2,7 Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö ,7 3,3 Yliopistot Opetus- ja tutkimushenkilöstö ,6 3,0 Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö ,7 2,3 Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö ,5 2,3 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset Opetushenkilöstö ,9 2,7 Terveyspalveluala Yhteensä ,7 3,2 Ammatti- ja asiantuntijatehtävät ,2 2,9 Johto- ja erityisasiantuntijatehtävät ,7 4,1 Sosiaaliala Järjestöt ,5 Yksityinen sosiaalipalveluala ,6 2,9 Neuvonta-ala ,5 3,3 Metsätyönjohtajat ,8 2,7 Urheilujärjestöt Konttori, ammatti- ja asiantuntijatehtävät ,5 3,2 Kristilliset järjestöt ,7 2,7 Palvelualojen Toimialaliiton toimihenkilöt Toimihenkilöt ,3 3,6 Ylemmät toimihenkilöt ,7 3,7 1) Säännöllisen työajan ansio ilman tulospalkkioita. Muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. *) Identtiset henkilöt kuuluvat tilastoon kahtena peräkkäisenä tilastointiajankohtana. 13 EK 2019