SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys"

Transkriptio

1 SAMAPALKKAISUUTEEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSIN Markku Palokangas, Toimihenkilöunioni Minna Etu-Seppälä, Suomen Varustamoyhdistys Toimihenkilöiden työsuhdepäivä, , Silja Symphony 1

2 SUKUPUOLTEN VÄLISET PALKKAEROT Palkkaeroja voidaan tarkastella esimerkiksi: Vertaamalla kaikkien nais- ja miespalkansaajien keskiansioita, jolloin mukana tarkastelussa ovat kaikki toimialat ja tehtävät tai Toimialan sisällä tarkastelemalla naisten ja miesten palkkoja palkkaryhmittäin tai Saman työnantajan palveluksessa samaa ja yhtä vaativaa työtä tekevien työntekijöiden palkkoja Naisten ja miesten keskiansioiden välinen ero on Suomessa noin 20 % miesten eduksi. Tähän eroon keskeisin syy on naisten ja miesten työskentely eri sektoreilla yksityinen julkinen sektori, eri toimialoilla teollisuus palvelualat ja eri tehtävissä Tarkasteltaessa toimialan sisällä palkkaryhmittäin palkkoja tai saman työnantajan palveluksessa olevia samaa ja yhtä vaativaa työtä tekevien työntekijöiden palkkoja, erot naisten ja miesten palkkojen välillä ovat hyvin pienet 2

3 Miesten ja naisten palkkaero, %, vuonna 2005 Slovakia Estonia* Germany United Kingdom Finland* Czech Republic Austria Netherlands Latvia Denmark* Norway Bulgaria Sweden Lithuania EU (25 countries) Luxembourg Romania Spain France Hungary Poland Ireland Greece Slovenia Italy* Belgium Portugal* Malta Lähde: EUROSTAT *tieto vuodelta

4 Naisten keskiansiot (%) miesten keskiansioista, kaikki palkansaajat 90 % Ruotsi Norja Suomi 85 % 80 % 75 % 70 % Lähde: EK 4

5 Miesten ja naisten välinen keskimääräinen palkkaero? Saman yrityksen samoissa tehtävissä 100 % 90 % 1,8 % 2,1 % 13,2 % 8,9 % 5,9 % 13,2 % 9,2 % 80 % 70 % Työntekijät Tekniset- ja konttorioimihenkilöt 25,3 % 60 % Ero 50 % 89,0 % 81,0 % 40 % 30 % 20 % 85,0 % Ero, jonka syy ei selviä palkktilastoista. Pienenee ammattiluokituksen tarkentuessa Ero, joka johtuu siitä, että naiset ja miehet tekevät palkkatilastoluokitusten mukaan eri työtä 65,4 % 10 % Paljonko naisten keskiansio on miesten keskiansiosta 0 % Metalli- ja elektroniikkateollisuus Paperiteollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Paperiteollisuus Lähde: EK 5

6 PALKKAEROJEN SYITÄ Segregaatio Työmarkkinoiden sektorit ja toimialat sekä yrityksissäkin tehtävät ovat voimakkaasti jakautuneet sukupuolen mukaan Koulutusvalinnat ovat keskeinen syy työmarkkinoiden jakautumiselle Eri sektoreilla ja toimialoilla on erilainen palkanmaksukyky (toimintaympäristö ja rahoituspohjat erilaisia) Historialliset syyt, rämettyneet palkkausjärjestelmät Erot työtuntimäärissä, työajoissa (päivätyö-vuorotyö, sunnuntaityö), ylitöiden määrissä, palkkaustavoissa Palkkasyrjintä 6

7 Naisten osuus, %, ammattikorkeakouluopiskelijat ja suoritetut tutkinnot, 2005 Palvelualojen koulutus Terveys- ja sosiaalialan koulutus Maa- ja metsätalousalan koulutus Suoritetut tutkinnot Tekniikan koulutus Uudet opiskelijat Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Humanistinen ja taidealan koulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Lähde: Tilastokeskus 7

8 Naisten osuus, %, yliopisto-opiskelijat ja suoritetut tutkinnot, 2005 Palvelualojen koulutus Terveys- ja sosiaalialan koulutus Maa- ja metsätalousalan koulutus Tekniikan koulutus Suoritetut tutkinnot Uudet opiskelijat 4) Luonnontieteellinen koulutus Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Humanistinen ja taidealan koulutus Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Lähde: Tilastokeskus 8

9 Naisten osuus kemianteollisuudessa vuonna 2005 Työntekijät 24 % Tekniset- ja konttoritoimihenkilöt 56 % Ylemmät toimihenkilöt 40 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lähde: EK 9

10 Naisten keskiarvo miesten keskiarvosta eräiden palkkaan vaikuttavien työpanosta ja työkokemusta kuvaavien muuttujien osalta kemianteollisuuden teknisillä- ja konttoritoimihenkilöillä vuonna % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % Ylityö 37 % Vuorotyö 20 % Saäännöllinen viikkotyöaika 98 % Työsuhteen kesto 98 % Ikä 97 % Lähde: EK 10

11 PALKKAUSJÄRJESTELMÄUUDISTUKSEN HISTORIA 1980-luvun alussa työmarkkinakeskusjärjestöt ryhtyivät pohtimaan toimihenkilöiden palkkausjärjestelmien uudistamistarpeita Vuonna 1990 maininta keskusjärjestöjen toimihenkilösopimuksiin palkkausjärjestelmän uudistamistyöstä Palkkausjärjestelmien kehitysprojektit keskusjärjestöjen välillä Tepake, Ypake, vuonna alakohtaiset toimihenkilösopimukset kemianteollisuuteen; tekniset toimihenkilöt (miesvaltainen ryhmä) ja teollisuustoimihenkilöt (naisvaltainen ryhmä), kaksi eri työehtosopimusta, kaksi eri palkkausjärjestelmää Palkkausjärjestelmien yhdistämisen tausta: 1) teknisten ja teollisuustoimihenkilöiden työn sisällöt olivat lähentyneet toisiaan mm. tietotekniikan kehittymisen ansiosta, 2) vanhat palkkausjärjestelmät rämettyneet mm. nimike ja vakanssi takasivat tietyn palkan, ei tehtävän vaativuus tai henkilön pätevyys, 3) tarve vähentää sovellettavien työehtosopimusten määrää, 4) toimihenkilöjärjestöjen yhdistymishanke 11

12 AIKATAULU PALKKAUSJÄRJESTELMIEN YHDISTÄMISELLE I - Uudet palkkausjärjestelmät käyttöön , vanhat palkkausjärjestelmät korvattiin uudella tammikuun loppuun 1997 mennessä Sama palkkausjärjestelmä kaikilla toimihenkilöillä, kuitenkin vielä eri palkkataulukot ja eri työehtosopimukset II Työehtosopimukset yhdistettiin kemianteollisuuden toimihenkilösopimukseksi III Samoja palkkataulukoita ryhdyttiin soveltamaan kaikkiin toimihenkilöihin Uusi palkkausjärjestelmä Yksi työehtosopimus Yhtenäiset palkkataulukot

13 PALKKAUSJÄRJESTELMÄN PALKKALUKUJEN KEHITYS teollisuustoimihenkilöiden taulukkopalkat 94% teknisten palkoista, HEKO minimi teollisuustoimihenkilöillä 3% ja 5 % (yritys), teknisillä 3 % ja 7 % (yritys) Kemianteollisuuden työehtosopimusosapuolet sopivat tietyn aikavälin, joka kuluessa ryhmien välinen taulukkopalkkojen ero tuli olla 0 %, siirtymäajan hyväksyi myös tasa-arvovaltuutettu taulukkopalkkojen ero oli 97 % taulukkopalkoissa eikä yrityskohtaisessa HEKO:ssa eroa HEKO-minimi 4 % Palkkaerot palkkaryhmissä ovat jatkaneet pienenemistään uudistuksen jälkeenkin Mitä uudistus maksoi? 2 3 %, tosin yrityskohtaisesti saattoivat kustannukset vaihdella jonkin verran, riippuen mm. teollisuustoimihenkilöiden määrästä järjestelmän toimivuutta on pyritty ohjaamaan myös uudistuksen jälkeenkin liittoerillä/tasa-arvoerillä. 13

14 Naisten keskimääräinen peruskuukausipalkka miesten palkasta kemianteollisuuden teknisilläja konttoritoimihenkilöillä vaativuusluokittain 100 % % 98 % 95 % 94 % 92 % 92 % 93 % 90 % 89 % 88 % 88 % 89 % 87 % 85 % 85 % 80 % 75 % TVL 2 TVL 3 TVL 4 TVL 5 TVL 6 TVL 7 Lähde: EK 14

15 Peruskuukausipalkan muutos teknisillä- ja konttoritoimihenkilöillä kemianteollisuudessa 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % Miehet Naiset Lähde: EK 15

16 Kemianteollisuuden toimihenkilöiden TVL-jakautuma vuosina 1998 ja 2005 (joulukuu), naiset % Lähde: EK:n palkkatilasto TVL1 TVL2 TVL3 TVL4 TVL5 TVL6 TVL7 TVL8 16

17 Naisten osuus teknisistä- ja konttoritoimihenkilöistä sekä kaikien teknisten- ja konttoritoimihenkilöiden määrä kemianteollisuudessa vuonna 2005 Lkm Tekniset- ja konttoritoimihenkilöt yhteensä, lkm Naisten osuus, % Tehtävän vaativuusluokka 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Naisten osuus Lähde: EK 17

18 Kemianteollisuuden toimihenkilötehtävien vaativuus Kemianteollisuuden toimihenkilön palkan muodostuminen Palvelusvuosilisä euroa/kk Henkilökohtainen palkka Henkilökohtainen palkanosa min. 4 % / henk. (0,5 v.) min. 7 % / yritys Tehtäväkohtainen palkanosa (vaativuusluokat 1-8) 18

19 MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN? Palkkausjärjestelmä vaatii jatkuvaa ylläpitämistä ja kehittämistä Palkkauksen tulee perustua läpinäkyvään ja avoimeen palkkausjärjestelmään Palkkauksen lähtökohtana tulisi jatkossakin olla periaate, jonka mukaan vaativammasta työstä maksetaan parempaa palkkaa ja saman vaativuustason työssä paremmasta työsuorituksesta ja pätevyydestä maksetaan parempaa palkkaa. Toimihenkilöiden ja työnantajien tulee tuntea vaativuuden ja pätevyyden arviointiin käytetyn järjestelmän perusteet, tulokset ja palkkaukselliset vaikutukset, mikä voi edellyttää myös koulutusta Palkkausjärjestelmän yritystason soveltajat ovat keskeisessä asemassa, kun halutaan varmistaa palkkauksen toimivuus. Soveltajia ovat ainakin; - Yritysjohto - Linjajohto ja esimiehet, - Henkilöstöhallinto, - Luottamusmiehet 19

Kohti samapalkkaisuutta

Kohti samapalkkaisuutta Kohti samapalkkaisuutta palkkausjärjestelmiä kehittämällä Uusien kannustavampien palkkausjärjestelmien ottaminen käyttöön on tähän mennessä hyödyttänyt eniten osaavimpia ja kilpailukykyisimpiä naisia miksi?

Lisätiedot

Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten

Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten Työn vaativuuden arviointi ja sukupuolten palkkaerot 1 Mari Kangasniemi, Antti Kauhanen 14.12.2011 Ajankohtaista taloudessa ja tutkimuksessa 3/2011 Palkkaerot syntyvät segregaatiosta Merkittävä osa sukupuolten

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK PALKKATASA-ARVO

TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK PALKKATASA-ARVO 1 Käyntiosoite: Mikonkatu 8 A, 6. krs, 00100 Helsinki Postiosoite: PL 421, 00101 Helsinki Puhelin: 09 131 521 Sähköposti: etunimi.sukunimi@sttk.fi STTK:N JÄSENLIITOT Ammattiliitto Nousu ry www.nousu.org

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

SUOMALAINEN PALKKARAKENNE

SUOMALAINEN PALKKARAKENNE SUOMALAINEN PALKKARAKENNE Muutokset syyt seuraukset Rita Asplund & Merja Kauhanen (toim.) Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Palkansaajien tutkimuslaitos Taloustieto Oy ETLA B245 ISSN 0356-7443 Palkansaajien

Lisätiedot

Sisältöä sote-uudistukseen

Sisältöä sote-uudistukseen tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Sisältöä sote-uudistukseen Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki Vauramo Sisältöä sote-uudistukseen

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä Raportti 31.5.2007 1(49) TYÖAIKATYÖRYHMÄN

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

Kello raksuttaa mennyttä aikaa

Kello raksuttaa mennyttä aikaa Sitran selvityksiä 87 Kello raksuttaa mennyttä aikaa Työaikasääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet Jukka Ahtela Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 87 Kannen kuva: Joanna Moorhouse Kuvat: Sari

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista. 28.5.2015 Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi

Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista. 28.5.2015 Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista 28.5.2015 Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi KA103 E+ eurooppalaisen liikkuvuuden sopimuskausi 2015-2016 Liikkuvuustuen myöntö 2015 Liikkuvuustukea korkeakouluille

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2011 Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

TEM raportteja 16/2012

TEM raportteja 16/2012 TEM raportteja 16/2012 Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Pääministeri

Lisätiedot

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013

SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 2013 /kp SELVITYS TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTILANTEESTA 213 KOTKAN KAUPUNGIN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA II 3 (15) kp Sisällysluettelo Kotkan kaupungin tasa-arvosuunnitelma...

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja SPECIA Projektityöntekijät Eija Savaja Sisältö Johdanto... 3 Taustatietoja projektityöntekijöistä... 4 Työaika ja ylityöt... 5 Projektit... 6 Palkkaus... 8 Valmentautuminen projektiin... 9 Työssä jaksaminen

Lisätiedot

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä

Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Arkkitehtuurin laitos Sotera-instituutti Visioita lähitulevaisuuden palvelujärjestelmästä Loppuraportti ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset -projektista Hannu Huttunen, Reijo Kekäläinen, Teemu Kurkela

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2015 Suunnitelma sisältää myös tasa-arvolain (609/1986) mukaisen tasa-arvosuunnitelman Kunnanhallitus 12.1.2015 / 11 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 1.1. Suunnitelmaa

Lisätiedot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot

Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaation eri ilmenemismuodot ja sukupuolten palkkaerot Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot tutkimushankkeen päätösseminaari Valkoinen Sali, 25.04.2008 Reija Lilja (yhteistyössä Rita Asplundin,

Lisätiedot

SAK:n luottamusmieskysely 2008

SAK:n luottamusmieskysely 2008 5 2008 SAK:n luottamusmieskysely 2008 Joulukuu 2008 Lisätiedot: Erkki Laukkanen erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 020 774 0164 SAK, PL 157 00531 Helsinki Tilaukset: SAK puh. 020 774 000 SAK:N LUOTTAMUSMIESKYSELY

Lisätiedot