Hyödynnä POS-dataa toimitusketjussasi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyödynnä POS-dataa toimitusketjussasi"

Transkriptio

1 Whitepaper / 6 Hyödynnä POS-dataa toimitusketjussasi reagoi nopeammin kysynnän muutoksiin! Kirjoittaja: Johanna Småros Johtaja, Skandinavia, TkT Otin esille väitöskirjani vuodelta 2005 ja yllätyin huomatessani, että se on ajankohtainen vielä tänäkin päivänä. Yhden tutkimusalueistani muodostivat erilaiset tavat reagoida nopeammin kysynnässä ilmeneviin muutoksiin hyödyntämällä myymälöiden kassatietoja eli POS-dataa toimitusketjun muissa vaiheissa. Ideana oli, että seuraamalla myyntiä jatkuvasti myymälätasolla ja pysymällä ajan tasalla pystyttäisiin tunnistamaan kysynnässä tapahtuvat muutokset jo ennen kuin ne näkyvät tilausvirrassa keskusvarastoon ja toimittajille. Idea oli hyvä, ja teoria osoittautui paikkansa pitäväksi. Noin 10 vuotta sitten kuitenkin vain harvoilla yrityksillä oli tarvittavat resurssit valtavien POS-datamäärien hyödyntämiseen. Useimmat yritykset näyttävät ymmärtäneen POS-datan arvon ja näkevät näiden tietojen hyödyntämisen kiinnostavana tulevaisuuden kehitysalueena nimenomaan tulevaisuuden. Monet eivät ole kuitenkaan ymmärtäneet, että tulevaisuus on jo täällä. Tiedonhallinta- ja laskentakapasiteetissa tapahtunut kehitys on mahdollistanut POS-datan systemaattisen ja laajan hyödyntämisen toimitusketjun hallinnassa. Etenkin vähittäiskaupan yrityksillä, jotka usein hallitsevat toimintaa itse aina myymälätasolta täydennysvarastoon asti, on erityisen hyvät mahdollisuudet hyödyntää POS-dataa. Nyt on aika lopettaa haaveilu ja hyödyntää POS-data tehokkaasti! POS-data lisää reagointinopeutta POS-datan arvon mittaaminen on mahdollista. Tarkastelin väitöskirjassani lukuisia tuotelanseerauksia, joiden tekijänä oli kaksi tunnettua kuluttajatuotteiden toimittajaa. POS-dataa analysoimalla pystyttiin määrittämään uusien tuotteiden kysyntä keskimäärin 30 päivää (ja jopa 100 päivää) nopeammin kuin olisi ollut mahdollista pelkkien myymälöistä keskusvarastoon kulkevien tilausvirtojen tietoja analysoimalla. Ero reagointinopeudessa oli vielä suurempi keskimäärin 61 päivää (ja jopa 128 päivää) kun POS-datan informaatioarvoa verrattiin tietoihin, jotka perustuivat keskusvaraston toimittajille lähettämään tilausvirtaan. Tiedonkulun hitauteen on lukuisia syitä, mutta tuotelanseerausten yhteydessä tärkein tekijä on puskurivarasto, joka luodaan aluksi toimitusketjun jokaisessa vaiheessa.

2 2 / 6 Puskureita käytetään, jotta kaikki osapuolet voisivat varmistaa pystyvänsä vastaamaan kysyntään. Lisäksi on luonnollista pitää varastossa vähintään yksi täysi jälleenmyyntipakkaus myymälää kohti ja täysiä lavoja keskusvarastossa. Koska pakkauksen riitto on yleensä mitattavissa viikoissa tai jopa kuukausissa (myös kuluttajatuotekaupassa, jossa kyseessä ovat usein nopeasti liikkuvat kuluttajatuotteet ), puskurivaraston laskeminen uutta tilausta edellyttävälle tasolle vie aikaa. KESKUSVARASTON TILAUSVIRTA VAIHE, JOSSA KESKUSVARASTON TILAUSVIRTA TARJOAA SAMAT TIEDOT KUIN MITÄ POS-DATAN PERUSTEELLA VOIDAAN PÄÄTELLÄ. POS-DATA Kuva 1: POS-datan ja keskusvarastosta tulevan tilausvirran vertailu ajan kuluessa (päivinä). Jos käytössäsi ovat ainoastaan keskusvaraston tilausvirran tiedot etkä näe myymälöiden todellista myyntiä, vaikutelma on pahimmassa tapauksessa tällainen: ensin myynti vetää erittäin hyvin (ensitoimitukset myymälöihin), minkä jälkeen tuotteen myynti vaikuttaa heikkenevän merkittävästi (ei tilauksia myymälöistä useisiin viikkoihin). Lopulta edessä onkin paniikkireaktio, kun tilauksia alkaa lopulta virrata sisään. Kuvassa 1 on esitetty käytännön esimerkki POS-datan ja tilausvirran antamasta erilaisesta käsityksestä. POS-datan hyödyntäminen on tärkeää, mutta ei yksin riitä Nykyisin suurien tietomäärien siirtäminen ja käsittely on täysin erilaista kuin 10 vuotta sitten, eikä kassatietojen analysointi tuote-, myymälä- tai päivätasolla ole erityisen haasteellista. Useimmille jälleenmyyjille nämä toimet ovatkin osa heidän päivittäistä työtään. (Nykyisin on myös mahdollista ja edullista käsitellä kassatietoja jopa vielä yksityiskohtaisemmin, kuittilinjakohtaisesti, mutta tässä emme mene siihen.) On selvää, että POS-datan käsittely nopeuttaa toimitusketjun tiedonkulkua ja mahdollistaa varastotasojen ja tuotannon nopean sopeuttamisen todelliseen kysyntään. Tässä yhteydessä muutama varoituksen sana on kuitenkin paikallaan: on tärkeää muistaa, että kaikesta huolimatta keskusvaraston ja toimittajien on aina huomioitava todellinen tilausvirta. Jos pelkkää POS-dataa tarkastellaan sellaisenaan ja käytetään sitä ennusteena keskusvaraston tai toimittajan varaston arvioimisessa, seurauksena saattaa olla varastotaso, joka ei vastaa todellista tarvetta. Jos esimerkiksi uudet tuotteet toimitetaan suhteellisen suurissa pakkauksissa, POS-datan käyttäminen ennusteena saattaa johtaa siihen, että keskusvarasto tai toimittaja kerää erittäin nopeasti suuren tuotevaraston, vaikka tuotteita ei todellisuudessa tarvita vasta kuin useita viikkoja tai kuukausia myöhemmin. Lyhyen elinkaaren tai nopeasti pilaantuvien tuotteiden kohdalla saattaa näin ollen ilmetä merkittäviä ongelmia tuotteiden vanhentumisen vuoksi.

3 3 / 6 Jotta tulevaisuuden tarpeesta saataisiin mahdollisimman paikkansapitävä ennuste, POSdatan tarkastelemisen lisäksi olisi ennustettava loppuasiakkaiden kysyntää. Ennusteissa olisi huomioitava myös toimitusketjun jo olemassa oleva puskurivarasto sekä liian täyden varaston ylimäärän tyhjentämiseen kuluva aika. Lisäksi tulisi mielellään huomioida viiveet, toimitusajat ja moninkertaiset tilaukset, jotka aiheuttavat tilausvirrassa jonoutumista. Lisäksi olisi suodatettava pois kampanjoiden aikaansaama kysynnän osuus. Kuulostaako tämä monimutkaiselta? Ei hätää, sillä arvioinnissa voidaan aina hyödyntää nykyisten IT-järjestelmien loistavia laskentatoimintoja! Jalosta POS-datasi ja ennusta tilausmäärät täsmällisesti Jalostamalla POS-dataa tilausennusteita varten pystyt vähentämään epävarmuutta merkittävästi. Samalla myös tulkinnan tarve toimitusketjussa pienenee ja reagointinopeus säilyy. Tilausennuste tarjoaa parhaan mahdollisen arvion siitä, millainen tilaustarve kussakin myymälässä tai varastossa ilmenee ja milloin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tilausennusteita, toisin kuin käsittelemätöntä POS-dataa, voidaan käyttää suoraan toimitusketjun seuraavassa vaiheessa, esimerkiksi keskusvarastossa, ilman että vaarana olisi ylisuuren varaston kertyminen (katso kuva 2). Hyvässä tilausennusteessa yhdistyy kolme tietotyyppiä: 1. loppuasiakkaan ennustettu kysyntä, joka on päivitetty viimeisimmän POS-datan perusteella 2. käytettävissä oleva varasto ja jo tehdyt täydennystilaukset 3. tiedot tilausaikaan ja -määriin vaikuttavista ohjausparametreista (suoja- tai esittelyvarasto, pakkauskoko tai vähimmäistilausmäärä, toimitusaika tai viive huomioituna). Tilausennuste voidaan näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta nähdä erittäin edistyksellisenä koosteena kaikista saatavilla olevista tiedoista. Keskusvaraston ennuste tehdään kokoamalla yhteen myymälöiden tilausennusteet. Yksilöllinen kysyntäennuste lasketaan myymälä- ja tuotekohtaisesti POS-datan perusteella. Nykyisen varastotason ja ennusteen perusteella pystytään arvioimaan, milloin tilaus on tehtävä. Pakkauskoot ja muut vähimmäismäärät sisältyvät perustietoihin, ja ne määrittävät, kuinka paljon tuotteita on tilattava. Kuva 2: Myymälän tilausennusteet ja keskusvaraston toimitusennuste (lähde: Tatu Lähteenmäki, Onninen).

4 4 / 6 Käytännössä hyvän tilausennusteen tekeminen edellyttää laadukasta tuotteiden täydennysjärjestelmää. Älykäs tuotteiden täydennysjärjestelmä ei ainoastaan laske todellista tilaustarvetta vaan simuloi myös tulevan tilaustarpeen. Uusimpaan POS-dataan perustuvan ennusteen ja tilausta määrittävien parametrien perusteella järjestelmä laskee varastossa tapahtuvat tulevat heilahtelut ja uusien tilausten jättämisten ja vastaanottojen ajankohdat. (Kuvassa 3 on esimerkki simuloiduista tilauksista.) Simulointi voidaan periaatteessa viedä niin pitkälle kuin halutaan, mutta nykyisten varastomäärien ja ohjausparametrien tietojen merkitys on huomattavasti suurempi lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Kuva 3: Esimerkki simuloidusta varastosaldosta ja tilauksista (ylimmäinen kaavio) sekä myynnistä ja ennusteesta, joihin simulaatio perustuu (alimmainen kaavio). Vaikka tilausvirran simulaatio asettaa suuret vaatimukset sekä ohjelmistolle että laskentakapasiteetille, nykyisten IT-järjestelmien avulla tämä haaste on ratkaistavissa. Meidän asiakkaamme suorittavat tämäntyyppisiä laskentatoimenpiteitä päivittäin, useita viikkoja tai kuukausia etukäteen. Tietyissä tapauksissa arvioita tehdään myös useissa vaiheissa, jolloin tilausten ennustaminen myymälöille tai paikallisille varastoille auttaa pitämään keskusvaraston tilausennusteen ajan tasalla. Milloin tilausennusteiden hyöty on kaikkein suurin? Kun virta on tasainen eikä muutoksia ilmene, ero tilausennusteen ja keskusvaraston toimituksista lasketun ennusteen välillä on yleensä suhteellisen pieni. Mutta miten suurella osalla tuotteista on tällainen tasainen virta? Lyhyemmän elinkaaren tuotteet, joustavammat aukioloajat ja suurempi painotus kausivalikoimiin tarkoittaa sitä, että tasaisesti virtaavien tuotteiden osuus kutistuu jatkuvasti.

5 5 / 6 Tuoteuutuudet Phasing in Tuotteen lopetukset Phasing out Markkinointitoimenpiteet Kausituotteet Jakelussa tapahtuvat muutokset Muutokset toimitusaikataulussa Kun tuotteet lanseerataan, alun puskurivarasto luodaan usein kaikkiin toimitusketjun vaiheisiin (tunnetaan myös termillä pipeline fill ). Koska osa käytettävissä olevasta varastosta on käytettävä ennen tilausten tekemistä, voi kulua viikkoja tai kuukausia, ennen kuin myymälöistä tuleva tilausvirta alkaa vastata myyntiä loppuasiakkaille. Lisäksi viive saattaa vaihdella merkittävästi eri myymäläkonseptien ja alueiden välillä, jolloin vaikutuksen kvalitatiivinen arviointi on vaikeaa. Tilausennuste on näin ollen erittäin tärkeä osa prosessia, jossa varmistetaan, että toimitusvarastojen varastotasot vastaavat tarkasti todellista kysynnän luomaa tarvetta. Tuotteiden phasing out -vaiheessa kauppakohtaiset tilausennusteet huomioivat automaattisesti tuotteen loppupäivämäärän samoin kuin sen, että varastomäärät vähenevät yleensä tuotteen elinkaaren loppua kohti mentäessä. Tilausennuste tukee varastomäärien hallittua pienentämistä keskusvarastossa, ja sen avulla pystytään myös tunnistamaan toimitusketjun mahdollinen ylitäyttö aikaisempaa nopeammin. Juuri ennen kampanjoiden ja muiden markkinointitoimenpiteiden käynnistämistä myymälöihin varataan usein runsaasti hyllytilaa ja suuri puskurivarasto kyseisille tuotteille. Kampanjan päätyttyä tuotteita saattaa olla varastossa runsaasti. Tilausennuste reagoi suunniteltua suurempaan tai pienempään kampanjakysyntään automaattisesti ja nopeasti, ja se myös mahdollistaa nopean palaamisen sopiviin varastomääriin kampanjan jälkeen. Puskurivarastoja luodaan usein juuri ennen kauden alkua, ja puskurivarastojen käyttönopeus voi vaihdella eri myymälöissä esimerkiksi sääolosuhteista riippuen. Tilausennuste huomioi kysynnän ja käytettävissä olevan varaston automaattisesti myymäläkohtaisesti, mikä luo paremman käsityksen kokonaiskysynnästä. Kauden loppua kohti mentäessä tilausennuste helpottaa tuotteiden lopetusvaihetta merkittävästi sekä auttaa tunnistamaan toimitusketjusta mahdolliset ylimäärät. Tilausennuste huomioi jakelussa tapahtuvat muutokset automaattisesti. Jos esimerkiksi tuotekuvaston luokitus päivitetään (ja myynti myymälöihin lisääntyy tai vähenee), tilausennuste päivittyy automaattisesti. Lisäksi jos jotain asiakasryhmää palvellaan jatkossa jonkin toisen myyntikanavan kautta (esimerkiksi eri toimitusvaraston kautta), muutos näkyy toimitusketjun tilausennusteissa automaattisesti. Tilausennuste huomioi toimitusaikataulun automaattisesti, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi juhlapyhien tai useammin toistuvien toimitusten vaikutukset kiireisellä kaudella lasketaan automaattisesti ja huomioidaan ennusteessa. Taulukko 1: Tilanteet, joissa tilausennusteista on erittäin paljon hyötyä. Tilausennuste on tärkeä työkalu toimitusketjun hallinnassa kausituotteiden myynnin phasing in- ja phasing out -vaiheissa, markkinointitoimenpiteiden yhteydessä ja toimitusaikataulun muuttuessa (katso taulukko 1). Esimerkiksi tuotteiden phasing in -vaiheessa hyvä tilausennuste säätää keskusvaraston ennustetta automaattisesti, jos kysyntä on odotettua pienempi tai suurempi myös ennen myymälöiden täydennystilausten tekemistä. Tilausennusteita voidaan käyttää moniin eri käyttötarkoituksiin Tilausennusteet nopeuttavat kysynnässä tapahtuviin muutoksiin reagoimista, ja niiden avulla varastotuotteiden määrä pystytään pitämään toimitusketjussa sopivalla tasolla. Tilausennusteista on kuitenkin muutakin hyötyä. Asiakkaamme ovat huomanneet, että jos he antavat tilausennusteensa toimittajilleen, toimittajien on helpompi mitoittaa heidän varastonsa oikein, ja samalla asiakkaat saavat itselleen parempaa palvelua ja tuoreempia tuotteita.

6 6 / 6 Tulevien tuotevirtojen simulointia voidaan käyttää myös sisäisen kapasiteetin suunnittelussa. Vastaanotettavien tuotteiden määrien ja varastomäärien tulevan muuttumisen tarkempi arviointi mahdollistaa työvoiman ja kuljetuskapasiteetin asianmukaisen mitoittamisen ja reagoimisen tilanteissa, joissa kapasiteetin rajat ovat vaarassa ylittyä. Asiakkaamme päivittäistavara-alalla ovat havainneet merkittäviä parannuksia muun muassa tuotevirtojen suunnittelussa juhlapyhät huomioiden. Tällaisina aikoina kysyntä usein kasvaa ja toimituspäivien määrä vähenee samanaikaisesti, jolloin lopputuloksena on pullonkaulojen syntyminen nouto- tai toimitusketjuihin, vaikka tuotteita olisikin saatavilla. Tiivistelmä POS-dataa voidaan vihdoinkin hyödyntää toimitusketjun hallinnassa: Tiedonhallinta- ja laskentakapasiteetissa tapahtunut kehitys on mahdollistanut sen että kaikki kaupanalan yritykset pystyvät keräämään, jakamaan ja analysoimaan POS-dataa. Datan käsittelyn nopeutuminen mahdollistaa reagoinnin kysynnässä tapahtuviin muutoksiin huomattavasti aikaisempaa nopeammin. Kaupanalan edelläkävijät ovat jo ottaneet käyttöön tilausennusteita, joissa hyödynnetään POS-dataa, nykyisiä varastosaldoja sekä muita toimitusketjuun vaikuttavia ohjausparametreja. Tilausennusteet voivat parantaa ennusteiden tarkkuutta merkittävästi keskusvarastoilla ja toimittajilla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden lanseeraus- ja lopetus -vaiheita, kausituotteiden myyntiä, juhlapyhiä sekä kampanjoita. Tilausennusteiden laatiminen vaatii paljon niin järjestelmätuelta kuin laskentakapasiteetilta, mutta moderneja täydennysjärjestelmiä käyttävillä yrityksillä on mahdollisuus hyödyntää automaattisia tilausennusteita ja tilaussimulointeja. Kehitysmahdollisuudet eivät rajoitu ainoastaan yrityksen itsensä hallitsemaan toimitusketjun osaan, vaan myös monet vähittäisketjut ovat siirtyneet kehityksessä eteenpäin ja alkaneet lähettää tilausennusteita ulkoisille toimittajille. Tällä tavoin kauppiaat ja kuluttajat pääsevät hyötymään paremmasta saatavuudesta ja tuoreemmista tuotteista. Istutko sinäkin odottamassa tulevaisuutta, joka on jo täällä? Miten tästä eteenpäin? Meillä RELEXillä on laajaa kokemusta POS-datan ja tilausennusteiden käytön kehittämisestä toimitusketjussa. Joustavien ja helppokäyttöisten täydennysratkaisujemme avulla pystyt parantamaan yrityksesi reagointinopeutta ja pitämään toimitusketjun varaston sopivalla tasolla. Mikäli yrityksesi tuotteiden hallinta kaipaa kehittämistä, ota yhteyttä: tai Tunnin tapaaminen riittää yrityksesi tilanteen läpikäymiseksi ja ensimmäisten askeleiden määrittämiseksi! Lähde: Småros, J. (2005), Information sharing and collaborative forecasting in retail supply chains, Doctoral Dissertation, Helsinki University of Technology,

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit

Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Innovatiivisten tuotteiden kysynnän ennustamisen laadulliset mallit Qualitative methods of demand forecasting for innovative products Kandidaatintyö

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA

HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA JUSSI SAARI HANKINTATOIMEN TIETOVIRTOJEN HYÖDYNTÄMINEN OSTAJIEN PÄÄTÖKSENTEOSSA Diplomityö Prof. Jarkko Rantala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 8.10.2014. i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoiminnan kehittäminen. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 8 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoiminnan kehittäminen Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen Analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa Utilization of analytics in business Kandidaatintyö Joonas Heikelä Olli Pirskanen TIIVISTELMÄ Tekijä: Joonas Heikelä,

Lisätiedot

BUDJETOINNIN KEHITTÄMINEN TOIMEKSIANTAJAYRITYKSELLE

BUDJETOINNIN KEHITTÄMINEN TOIMEKSIANTAJAYRITYKSELLE BUDJETOINNIN KEHITTÄMINEN TOIMEKSIANTAJAYRITYKSELLE Johanna Vuori Opinnäytetyö Toukokuu 2008 Liiketalous Tekijä(t) VUORI, Johanna Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 57 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet Tuotantotalouden osasto Logistiikan laitos 20.4.2007 Kandidaatintyö: Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet 0281336 Sonja Mölsä TU3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN

Lisätiedot

Kysynnän ennustaminen

Kysynnän ennustaminen t-2.108 Sovelletun matematiikan erikoistyöt ura Salmi 41917D Kysynnän ennustaminen Sisällys 1 1. Johdanto... 2 2. Kysyntä... 3 3. Ennustamismenetelmät... 4 3.1 Kvalitatiiviset menetelmät... 4 3.2 Kvantitatiiviset

Lisätiedot

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin The impact of e-commerce on distribution structures Kandidaatintyö Juuso Mikkola Joni Pulkki TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

RULLAAVA ENNUSTAMINEN TALOUSOHJAUKSEN VÄLINEENÄ

RULLAAVA ENNUSTAMINEN TALOUSOHJAUKSEN VÄLINEENÄ 13.4.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA LUT TUOTANTOTALOUS CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari - kustannusjohtaminen RULLAAVA ENNUSTAMINEN TALOUSOHJAUKSEN VÄLINEENÄ Rolling Forecasting as a Tool for

Lisätiedot

Tuloksia toimitusketjun integraatiosta

Tuloksia toimitusketjun integraatiosta Whitepaper 16.9.2013 1 / 6 Yli yritysrajojen: Tuloksia toimitusketjun integraatiosta Kirjoittaja: Jouni Kauremaa Projektipäällikkö, TkT jouni.kauremaa@relexsolutions.com Toimitusketjujen integraatiosta

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

LeanMES: Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä Nykytila, haasteet ja tarpeet

LeanMES: Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä Nykytila, haasteet ja tarpeet LeanMES: Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä Nykytila, haasteet ja tarpeet Eeva Järvenpää, Minna Lanz, TTY Julkaisupäivä: 11.8.2014 Dokumentin tiedot Dokumentin

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena

Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Kauppatieteiden koulutusohjelma Kandidaatintutkielma Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Analytiikka asiakkuuksien johtamisen tukena Analytics supporting customer relationship management 16.6.2015 Tekijä:

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Antti Esa 2009

DIPLOMITYÖ Antti Esa 2009 DIPLOMITYÖ Antti Esa 2009 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Teollisuustalous ELINKAARIPOHJAISEEN ABC-ANALYYSIIN PERUSTUVA PÄÄTÖKSENTEON- TUKIJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten diversifiointi. www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 7 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten diversifiointi Rumyana Grozeva (REDA) www.strategy

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

Antero Tolvanen. Pk-yrityksen tuotannonohjaus. Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Antero Tolvanen. Pk-yrityksen tuotannonohjaus. Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Antero Tolvanen Pk-yrityksen tuotannonohjaus Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa 29.3.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa Just-in-Time

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka Tero Flinkman ja Toni Virtanen Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech Opinnäytetyö 2005 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

TEKNIIKAN KOULUTUSALA. Tuotantotalous

TEKNIIKAN KOULUTUSALA. Tuotantotalous TEKNIIKAN KOULUTUSALA Tuotantotalous INSINÖÖRITYÖ PAKKAUSERÄKOKOJEN MALLINTAMINEN HANKINTALOGISTIIKASSA Työn tekijä: Heini Kuikka Työn valvoja: Ansa Harju Työn ohjaaja: Kaija Seppälä Työ hyväksytty: 22.2.2008

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2015 2 Yksikkö Oulun Yliopiston

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara. Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Yritysmuutto-ohjeiden uusiminen Case: Muuttopalvelu Niemi Eero Somersalmi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu, 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot