LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13"

Transkriptio

1 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

2 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää on nyt käytetty yhden talven ajan, joten on mahdollista tarkastella järjestelmän vaikutusta yhtiön kaukolämmön kulutukseen, kokonaisenergian kulutukseen sekä näistä aiheutuvien kustannusten muutokseen. Tässä raportissa esitellään - yhtiön energiankulutuksen kulurakenne ennen LTO:ta ja sen käyttöönoton jälkeen - järjestelmän vuoden aikana tuomat säästöt - lämpötila-, kaukolämpö- sekä sähkönkulutusdatan avulla rakennetut matemaattiset mallit lämmitysenergian kustannuksille - tulevien säästöjen ennusteita ja tarkastelua

3 3 LÄMMITYKSEN KULURAKENNE ENNEN LTO-JÄRJESTELMÄÄ! Yhtiö lämmitettiin pelkästään kaukolämmöllä. Kaukolämmön keskikulutus vuodessa on noin 2100 MWh Kaukolämmön kustannukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Kaukolämmön kustannukset ovat tällä hetkellä euroa, eli keskikulutuksella kustannukset vuodessa olisivat n e. Lisäksi kaukolämmöstä maksetaan perusmaksua, joka määräytyy tilausvesivirran (sopimusvesivirran) mukaan. Käytännössä mitä suurempi kapasiteetti yhtiölle varataan, sitä suurempi maksu. LTO-JÄRJESTELMÄN ASENTAMISEN JÄLKEEN! Yhtiö lämmitetetään kaukolämmöllä sekä LTO-järjestelmän talteenottamalla ja kierrättämällä lämmöllä, jolloin varsinaisen kaukolämmön tarve (kulutus) pienenee. LTO-järjestelmä kuluttaa sähköä, jonka määrää tarkkaillaan erillisen mittarin avulla. Näin kulutettu sähkö on voitu ottaa huomioon kokonaisenergian kulutus- ja kustannuslaskelmissa. Sähkön kustannukset LTO:ssa ovat 9.21 snt / kwh (v. 2014), ja tämä hinta on kiinnitetty sähkösopimuksella useiksi vuosiksi eteenpäin. Tarkempia lukuja esittämättä, mahdollisesta kaukolämmön kulutuksesta on myös se etu, että tilausvesivirta pienenee. Tällöin myös perusmaksu alenee. Sopimusalennus on tämän taloyhtiön tapauksessa 9500 euroa / vuosi. Lisäksi ensimmäisen vuoden vähäisempää käyttöä paikkaa saatu korjausavustus, noin euroa.

4 4 KULUNEEN TARKASTELUJAKSON SÄÄSTÖT Viereisessä kaaviossa on esitetty vuoden 2013 elokuun ja vuoden 2014 toukokuun välisenä aikana syntyneet säästöt lämmityskustannuksissa verrattuna vuotta aiempaan kulutukseen. Esitetyissä luvuissa on laskettu mukaan LTO:n kuluttama sähkö, jonka kustannukset ovat talvikautena euroa kuukaudessa, sekä varsinainen kaukolämmön kulutus. Tästä kustannuksesta huolimatta esimerkiksi joulukuun 2013 kokonaislämmityskustannukset olivat lähes euroa pienemmät kuin vuoden 2012 joulukuussa. Kokonaiserotus ensimmäisenä talvikäyttökautena edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli lähes euroa säästöä. Näissä luvuissa ei ole vielä mukana tilausvesivirran alennusta. Kaukolämmön säästö KULUTUSMALLI Luonnollisesti pelkkä vertailu yksittäisiin aiempiin vuosiin, tai edes niiden keskiarvoihin ei anna selkeää kuvaa mahdollisista tulevista säästöistä. Varsinaiseen lämmitysenergian kulutukseen vaikuttaa ulkolämpötila, ja se voi vaihdella eri vuosina paljonkin. Koska kulutuksen taustalla on fysikaalinen ilmiö, voidaan siitä rakentaa matemaattinen malli, jonka avulla energiankulutusta ja kustannuksia voidaan arvioida erilaisissa skenaarioissa. Mallin laskemiseen käytettiin kuukausittaisia keskilämpötiloja sekä kuukausittaista LTO-sähkön ja kaukolämmön kulutusta. Näiden avulla voitiin luoda matemaattinen malli (polynomifunktio), joka kuvaa energiankulutusta ja kustannuksia kuukauden keskilämpötilan mukaan.

5 5 LTO-JÄRJESTELMÄN SÄHKÖNKULUTUS Kuten alussa todettiin, niin LTO-järjestelmä itsessään käyttää sähköä, ja tämä sähkön kulutus on otettava lämmityksen kokonaiskustannuslaskelmia kuvaavassa mallissa huomioon. Oheisessa kaaviossa on esitetty LTO-järjestelmän kuluttama sähkö kwh:na suhteessa kyseisen kuukauden keskilämpötilaan. Näiden pohjalta laskettiin polynomialinen regressiofunktio mallia varten. Kylmän kauden aikana LTO-järjestelmän kulutus saavuttaa maksimin, jonka jälkeen LTO-järjestelmän lämmitysteho ei enää varsinaisesti kasva. Ottaen huomioon, että LTO-järjestelmä on ollut käytössä vasta vuoden, on malli vielä karkea, mutta tilastollisesti riittävän hyvä. Käytännön tilanteessa LTO-järjestelmän sähkönkulutukseen, kuten myös kaukolämmön kulutukseen vaikuttavat monet tekijät, kuten esim. pakkaspäivien ja lämpimien päivien nopeat vaihtelut suhteessa pitkiin kylmiin tai lämpimiin kausiin. Kuukausien käyttäminen tarkastelujaksona antaa kuitenkin riittävän tarkan ja selkeän mallin.

6 6 KAUKOLÄMMÖN KULUTUS LTO-järjestelmän sähkönkulutuksen jälkeen tarkasteltiin vastaavaa riippuvuutta kuukausittaisen keskilämpötilan sekä kuukausittaisen kaukolämmön kulutuksen välillä vuosina Oheinen kaavio esittää nämä kaukolämmön kulutukset ulkolämpötilan funktiona erikseen ajalle ennen LTO:ta sekä sen asentamisen jälkeen. Kummastakin laskettiin polynomiaalinen regressiofunktio, joiden sopivuus datapisteisiin on erittäin hyvä. Näiden käyrien perusteella nähdään, että alkuvaiheessa LTO:n hyöty on suhteellisesti melko suuri, mutta lämpötilan viilentyessä se saavuttaa selkeästi maksimin. Tämän jälkeen LTO:n kaukolämpökulutuskäyrä kääntyy samansuuntaiseksi ennen LTO:ta kuvaavan käyrän kanssa. Kylmänä kautena kulutetaan LTO-mallin mukaan 125 MWh vähemmän kaukolämpöä kuin ilman LTO:ta kulutettaisiin, mikä tarkoittaa siis noin 8510 euroa nykyisellä hinnalla.

7 7 KULUTUSMALLIN MUKAISET KUSTANNUKSET Edelläkuvattujen LTO-sähkökulutuksen sekä kaukolämmönkulutuksen regressiofunktioiden avulla voitiin luoda matemaattinen malli, jolla voidaan laskea kuukausittainen energian kokonaiskulutus sekä kuukausittainen lämmityskustannus kunkin kuun keskiarvolämpötilan mukaan. Koska varsinaisen kaavan esittäminen ei anna minkäänlaista kuvaa ilmiöstä, on oheiseen kaavioon laskettu näiden mallien avulla lämmityskustannukset havainnollistamaan syntyviä säästöjä. Kaaviossa on käytetty pohjana pitkän aikavälin ( ) kuukausittaisia keskilämpötiloja mallivuotena. Kaaviossa näkyvät näiden lämpötilojen mukaiset lämmityskustannukset LTO:ta käyttämällä sekä ilman sitä. Huomattakoon, että tässä laskelmassa on jo mukana LTO-sähkön tuoma lisäkustannus, mutta ei siis tilausvesivirran muutoksen tuomaa lisäalennusta. Ero on varsin selkeä. LTO:n avulla vuosikustannus on vain euroa, kun taas ilman LTO:ta kustannus on euroa. Erotus on siis euroa säästöä. LTO Ilman LTO:ta

8 8 MALLIN TARKASTELUA JA ENNUSTEITA Vain tällaisen mallin avulla voidaan laskea luotettava analyysi mahdollisista säästöistä. Ensimmäisen vuoden käytön jälkeen malli on vielä karkeahko, mutta silti hyvin dataan sopiva. Seuraavat vuodet antavat mahdollisuuden tarkentaa mallia. Mallin avulla laskettiin myös erilaisia skenaarioita esimerkiksi poikkeuksellisen kylmistä ja lämpimistä vuosista. Vaikka luonnollisesti lämmityksen kokonaiskustannus vaihtelee skenaarion mukaan, niin erotus LTO-käytön ja LTO:n puuttumisen välillä ei olennaisesti muutu. Skenaarioiden perusteella voidaan todeta, että LTO muodostaa kustannuspuskurin, jonka ansiosta vasta erittäin kylmänä talvena kustannukset nousevat vastaamaan sellaisia kustannuksia, joita syntyy normaalina talvena ilman LTO:n käyttöä. Joka tapauksessa jo vuoden käytön jälkeen voidaan sanoa, että projektin suunnitteluvaiheessa esitetty 4-5 vuoden takaisinmaksuaika toteutuu erittäin suurella todennäköisyydellä. Hyöty ei myöskään lopu siihen kun LTO:n kustannukset on maksettu säästöillä takaisin. Sen jälkeen jokaisena seuraavana vuotena ovat lämmityskustannukset keskimäärin euroa pienemmät kuin ilman LTO:ta. Koska muu sähkökulutus sekä veden kulutus ovat taloyhtiölle läpivientikuluja, ovat lämmityksen kustannukset yksi suurimpia yhtiövastikkeeseen vaikuttavia tekijöitä. Käytännössä LTO:n käyttö vähentää tulevina vuosina yhtiövastikkeen korotuspaineita, ja toisaalta antaa mahdollisuuksia laajentaa esim. korjausbudjettia, parantaa talon ulkonäköä ja laitteistoa.

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

FInZEB-TYÖPAJAN 25.11.2014 KOMMENTTIEN VASTAUKSET

FInZEB-TYÖPAJAN 25.11.2014 KOMMENTTIEN VASTAUKSET Selvitys 1 (1) E Reinikainen 12.12.2014 FInZEB-TYÖPAJAN 25.11.2014 KOMMENTTIEN VASTAUKSET Aika 10.12.2014 Paikka Läsnä Granlund Oy Jani Kemppainen (RT), Teemu Salonen (Optiplan Oy), Alma Koivu (Vesitaito

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä

Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä ASIAKASRAPORTTI VTT-CR-00564-15 8.9.2015 Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä Kirjoittajat: Miika Rämä, Rami Niemi, Lassi Similä Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (93) Raportin nimi Poistoilmalämpöpumput

Lisätiedot

Energiatehokkuuden mahdollisuudet

Energiatehokkuuden mahdollisuudet Iivo Vehviläinen Juha Vanhanen Energiatehokkuuden mahdollisuudet Arvio Suomen energiatehokkuus- ja säästöpotentiaaleista valikoiduilla sektoreilla Loppuraportti 28.8.2008 Sitran Energiaohjelma ja Gaia

Lisätiedot

Sähkön hinnanmuodostus

Sähkön hinnanmuodostus Pekka Pirilä Teknillinen korkeakoulu 26.3.2003 Sähkön hinnanmuodostus Sähköllä on joka hetki monta hintaa riippuen siitä kenen kannalta asiaa tarkastelee. Sähkön käyttäjän maksama kokonaishinta sisältää

Lisätiedot

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ERILLISTEN PIENTALOJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS ERILLISTEN PIENTALOJEN LÄMMITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan tiedekunta BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari LÄMPÖPUMPUT JA NIIDEN TALOUDELLISUUS JA YM- PÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

Lisätiedot

Sähköenergiansäästön potentiaali kotitalouksissa

Sähköenergiansäästön potentiaali kotitalouksissa AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Faculty of Electronics, Communications and Automation Department of Electrical Engineering Publications in Power Systems and High Voltage Engineering 2010

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka. Tutkintotyö. Toni Reiju PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan osasto / Talotekniikka Tutkintotyö PIENTALOJEN LÄMMITYSENERGIAKULUTUS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY, FINGRID OYJ, METSÄTEOLLISUUS RY, SUOMEN ELFI OY JA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

ENERGIATEOLLISUUS RY, FINGRID OYJ, METSÄTEOLLISUUS RY, SUOMEN ELFI OY JA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LOPPURAPORTTI 52X26522 ENERGIATEOLLISUUS RY, FINGRID OYJ, METSÄTEOLLISUUS RY, SUOMEN ELFI OY JA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Suomen sähkötehon riittävyys ja kapasiteettirakenteen kehitys vuoteen 23 2 Copyright

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 145. Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 145. Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 145 Ekotehokkuutta parantavat investoinnit kesämökeillä Anna Sahari Adriaan Perrels VATT Tutkimukset 145 huhtikuu 2009 VATT TUTKIMUKSET 145 Ekotehokkuutta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Suositus K15/2014 Kaukolämpö Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Energiateollisuus ry 2014 Energiateollisuus ry Suositus K15/2014 Sopimustehotyöryhmä

Lisätiedot

Karhusaaren alue-energiamalli RAPORTTI

Karhusaaren alue-energiamalli RAPORTTI Karhusaaren alue-energiamalli RAPORTTI 2.5.214 KARHUSAAREN ENERGIAMALLI 2 TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksen tekemistä varten energia-asioista Karhusaaren alueelle Helsingissä. Tietoa

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN KANNATTAVUUSTARKASTELU JÄÄHALLILLA. Solar power profitability examination at indoor ice rink

AURINKOSÄHKÖN KANNATTAVUUSTARKASTELU JÄÄHALLILLA. Solar power profitability examination at indoor ice rink AURINKOSÄHKÖN KANNATTAVUUSTARKASTELU JÄÄHALLILLA Solar power profitability examination at indoor ice rink Mikko Kymäläinen Kandidaatintyö 23.9.2014 LUT Energia Sähkötekniikka TIIVISTELMÄ Lappeenrannan

Lisätiedot

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Juhani Heljo, Antti Kurvinen, Jaakko Vihola Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Liitteet III Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous.

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Arja Rytkönen ja Anna-Maija Kirkkari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 6 2010 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus

Lisätiedot

Energian säästäminen sulautetun tietotekniikan avulla pilotin julkinen raportti 30.05.2014

Energian säästäminen sulautetun tietotekniikan avulla pilotin julkinen raportti 30.05.2014 Energian säästäminen sulautetun tietotekniikan avulla pilotin julkinen raportti 30.05.2014 2 / 20 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä koekäytöstä... 3 1. Toteutus... 4 1.1.Tavoite...

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy RAPORTTI 16ENN31.1-Q7-1 1.7.211 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Oittisen tila Oy Energiakatselmus Sivu 2 (38) Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin

Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin Lampputyypin vaikutus kotitalouksien energiankäyttöön ja CO 2 -päästöihin Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Valaistuksen energiankäyttö... 5 2.1 EuP-direktiivi... 5

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ II TIIVISTELMÄ LINNE, STINA: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Helmikuu 2010 Avainsanat:

Lisätiedot

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot