ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: Keskiviikko klo Hotelli Scandic, Kilo ASIALISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: Keskiviikko 12.6.2013 klo 18.00 Hotelli Scandic, Kilo ASIALISTA"

Transkriptio

1 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo Paikka Hotelli Scandic, Kilo ASIALISTA 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaiseksi 2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija Halme ja Maarit Ohraluoma 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja läpi 4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 5. Edunvalvonta, Kristiina Karaman, Tarja Aarnivirran muutettua toiselle paikkakunnalle tarvittaisiin uusi luottamusmies cateringiin, viidakkorumpua liikkeelle. Espoo tarina hyväksyttiin valtuustossa 10.6 Espoo-tarina on Espoon strategia vuoteen Strategiaperusta sisältää myös vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä näkökulmittain päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet Espoo-tarinaa toteutetaan yksiköiden omilla tarinoilla, toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tuloskorteilla ja poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Vuoden 2014 talousarvio ja suunnitelma valmistellaan Espoo-tarinan pohjalta. Toimialojen ja tulosyksiköiden tarinaluonnokset valmistellaan elo- ja syyskuun vaihteeseen. Muut yksiköt tekevät tarinansa näiden pohjalta vuoden 2013 loppuun mennessä. Tarina sisältää yksikön perustehtävän ja keskeiset haasteet. Se vastaa ainakin siihen, miltä yksikkö näyttää nyt ja miten se toimii valtuustokauden lopussa. Sivistystoimen organisaatiomuutos Ensi vuoden alusta alkaen: - liikuntapalvelujen ja nuorisopalvelujen tulosyksiköt yhdistetään - kaupunkikulttuurin ja vapaan sivistystyön tulosyksiköt yhdistetään Kyseessä ei ole yhteen liittäminen, vaan kokonaan uusien tulosyksiköiden toteuttaminen - yhteispalvelut siirtyy palveluliiketoimeen.

2 - ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen tulosyksikön nimi muuttuu svenska rum tulosyksiköksi kun siellä ryhdytään koordinoimaan myös ruotsinkielisen työväenopiston sekä ruotsinkielisten nuoriso- ja kulttuuripalveluiden toimintaa. - ryhdytään valmistelemaan aikuiskoulutuksen palvelukeskuksen perustamista Omnia - kuntayhtymän yhteyteen. Uusi palvelukeskus koostuisi alkaen suomenkielisestä työväenopistosta, aikuislukiosta sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Valtuuston ( 10.6) päätöksellä ratkaistiin suuret linjauskysymykset ja työ jatkuu niiden viemisellä käytäntöön. Muutosten eteneminen hoidetaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ja siten että palvelun käyttäjien näkemykset otetaan myös huomioon. Avoinna olevat tehtävät laitetaan hakuun syksyllä ja uudet johtosäännöt ja toimintaohjeet tulevat voimaan ensi vuoden alusta alkaen. Valtuuston päättämien asioiden lisäksi sivistystoimessa on tarkasteltu taiteen perusopetuksen, suomenkielisen opetuksen johtamisjärjestelmän ja esikunnan toiminnan kehittämistä sekä selvitetty suomenkielisen varhaiskasvatuksen sivistystoimeen siirtämisen vaikutuksia. Myös näiden asiakokonaisuuksien kehittäminen etenee samassa aikataulussa. Puhti Puhelin ja tietoliikenne hanke, säästö n. 150 t /v Jatkossa kaikki kaupungin puhelin ja tietotekniikka laitteet ja yhteydet tulevat TDC:n kautta hankkeessa: nostetaan verkon nopeutta uudistetaan vaihde- ja asiakaspalvelu järjestelmä lankapuhelimet pois- vain yksi numero (kännykkä numero), ajanvaraus & neuvontanumerot säilyy - kaikki työntekijät ottavat käyttöön sähköisen kalenterin tavoitettavuustieto vaihteeseen Käyttäjien roolien kartoitus ( tiedot kerätty 15.8 mennessä) - peruspuhelimen käyttäjä ( esim. pk:n yhteinen puhelin) - perusmatkapuhelin käyttäjä ( esim liikkuva työntekijä) - älypuhelin käyttäjä ( esim: liikkuva työntekijä joka - tehomatkapuhelin käyttäjä ( esim. liikkuva työntkijä joka tekee työtä joustavasti) - työpöytätyöntekijä - asiakaspalvelija - asiakaspalvelu esimies Pilotteina TYT ja henkilöstökeskus 6. Käsitellään yhteistoimintaan liittyvät asiat a) Kaheto, Anna-Maija kukkonen Suihko, Suurpelko ja Pöllänen kertoivat toimintasuunnitelmista Espoo - tarina

3 b) Sotetheto, Kristiina Karaman NUORISOPOLIKLINIKAN LÄÄKÄREIDEN SIIRTÄMINEN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIHIN TERVEYDENHOIDON JA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN PALVELUALUEELLE Yläkoulujen, lukion ja 2. asteen ammatillisten ja ammattikorkeakoulujen koululääkärityö on hoidettu nuorisopoliklinikalta, terveydenhoitajatyö hoidetaan perhe- ja sosiaalipalvelujen terveydenhoito ja lapsiperheiden perhetyö palvelualueelta. Samaan tulosyksikköön kuulumisen etuna on mm. yhteistyön sujuminen ja tiedon kulku erityisesti poikkeusoloissa. Lääkärin ja terveydenhoitajan työparityöskentelyn uskotaan paranevan ja konsultoinnin helpottuvan. Koululääkäritiimi tulisi hoitamaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, paitsi ei alakouluja eikä EKKU:n kuuluvia lääkäripalveluita. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖN TAPATURMAT VUONNA 2012 Työsuojelupäällikkö Maija Rikanniemi esittelee asian. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä tehtiin 293 tapaturmailmoitusta (2011: 303). Työssä tapahtuneiksi luetaan sekä työssä, työhön liittyvissä olosuhteissa ja työliikenteessä sattuneet tapaturmat. Työmatkalla sattuneita tapaturmia ilmoitettiin 94 (2011:107). c) Sitoheto, Tiina Takala, Maija Halme Sivistystoimen palvelujen ja organisaation kehittäminen Tulosyksiköiden ja järjestöjen kuulumiset Pääkaupunkiseutuasioiden ajankohtaiskatsaus Työolojaoston asiat Muut asiat: Punkkirokotukset, Kai Liistokki tiedusteli työnantajan kantaa punkkirokotuksiin ulkona työskentelevien kohdalla, on voinut halutessaan saada, tarvehankintaa on noudatettu myös muissa tulosyksiköissä. Seuraava Heto d) Paliheto, Hannele Kuosmanen e) Johtoryhmät, Raija Vaikkinen (Ru-Pa) Espoo Cateringin Jory ke Kunta10 - tulosten pohjalta tehtäviä toimenpiteitä: - koko yksikön osalta kehittämiskohteena: Työnhallinta/ työstressi: 1. Kehityskeskusteluihin panostettava; huolellinen valmistautuminen, varataan tarpeeksi aikaa, lomake päivitetään, kirjataan huolella keskustelu, toiveet ja mahdollisen muutoksen aikataulu 2. Työnkuvat tarkistetaan toimipisteissä aikana 3. Työvuorosuunnittelu Palkkarakenneuudistus etenee; jokaiseen tehtävänimikkeeseen on suunniteltu kolme vaativuustasoa. Pyritään saamaan voimaan 2014 alusta. Koko yksikön keskeiset toimintatavoitteet o keskuskeittiön valmistuminen 2015 ja valmistautuminen siihen o asiakastyön kokonaisvaltainen kehittäminen, mukaan lukien asiakasviestintä

4 o ammattitaitoisen ja riittävän työvoiman saatavuus ja pysyvyys ( mm. ketterä palkitseminen työtavaksi ja oppilaitosyhteistyön hyödyntäminen ja kehittäminen Asiakaspalvelukoulutukset koko henkilöstölle alkavat elokuussa Raija Karla (VaKa), Kooste ajalta Ryhmäperhepäivähoidon ja perhepäivähoidon tietoteknisten tarpeiden määrittelytyön esittely. Ryhmäperhepäiväkoteja on 78 ja niissä henkilökuntaa n. 210 ja lapsia n. 827, perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 71 ja lapsia hoitajilla hoidossa n Päätettiin, että tietohallinta ja tvtv - koordinointiryhmä selvittämään asiaa, asiaan palataan kun on lisää tietoa. Resurssivarausjärjestelmän esittely. Titanian käyttöön liittyvän kyselyn tulokset, päätettiin ettei käyttöä tässä vaiheessa laajenneta. Esitys suomenkieliselle varhaiskasvatukselle vuorohoitopäiväkotien ruokapalvelutoiminnan järjestämisestä Periaatteet esinevahinkojen korvauksissa Matkat ulkomaille, matkailua tulisi vähentää, jos ollaan lähdössä ulkomaille, täytyy matka -anomusten olla Titta Tossavaisella hyväksyttävä viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin ennen aiottua matkaa, mielellään kuitenkin jo ennen kuin matka on varattu. Lilja Voutilainen (Sos-Ter) Kooste ajalta Auroran vastaanottoyksikön toimintamallin esittely, pienet lapset pyritään sijoittamaan vastaanottoperheisiin ja vapautuva resurssi käytetään alle 13 - vuotiaiden tehostettuun perhetyöhön ja vastaanottoperheiden tukemiseen. Erp - ostolaskut, uuden järjestelmän käyttöön otto laskujen maksuehto muuttuu ja tulee olemaan Espoon kaupungin yleisen maksuehdon mukainen 30 päivää netto. Vuosikorjausten priorisointi Neuvola ja koulupuolella on tehty turvallisuuskartoitus, sen mukaiset toimenpiteet aikataulutetaan tarpeiden mukaan. Lääkehoitokoulutukset, lääkehoitoluvan saa allekirjoittaa terveysasematoiminnasta vastaavat ylilääkärit. Ympärivuorokautistyössä olevat kouluttautuvat Love koulutuksiin. HAIPRO käyttöönotto koulutus maahanmuuttajapalveluihin. 7.7 Peso joryssa on käsitelty karsittu esitys, joka on 3,5 milj. euroa, joka sisälsi liki 50 uutta vakanssia. Yhteensä lisämäärärahan tarve on 15 milj. euroa Peson toimintaohjelmaluonnoksen esittely, toimintaohje uudistetaan tämän vuoden

5 aikana, Keskustelua alaismäärästä ja tehtävien paikkaansa pitävyydestä, samalla nimikkeellä olevien henkilöiden vastuut ja alaismäärä vaihtelee. Neuvola ja perhetyön kehittämispäivien palaute ja jatkotoimenpiteet Talous/toukokuun kuukausiseuranta/menopoikkeamat ovat toimeentulotuessa, työmarkkinatuessa ja lastensuojelun sijaishuollossa. Säästöä syntyy lasten terapiapalveluiden henkilöstömenoissa. Tällä hetkellä peson ylitys on euroa. Lasten Kaste - hanke mahdollisesti Espoon hallinnoimaksi Lastensuojelun perhehoidon kehittäminen/esittely FAKTA - tilasto - ohjelman käyttöönottosuunnitelma hyväksyttiin. Osaamisen kehittäminen/työntekijöiden täydennyskoulutuksen toteutumisen seurantaa kehitetään Neuvolan turvallinen kotikäynti ohjeistuksen esittely/ työsuojeluvaltuutettu Armi Mustonen Talousarviossa tuli esille säästöt/henkilöstön vakansseissa ei nyt säästetä f) Yhteisjärjestö, hallitus, Sisko Rämä, Tiina Takala, Lilja Voutilainen - Henkilöstön edustus lautakunnissa ja johtoryhmissä>yt-kokouksia ei tule järjestää ns.rikkinäisille viikoille - uusi päihdeohjelma vielä kesken - varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa varalle, jos on itse estynyt saapumasta kokoukseen - Raittikarnevaalit - kun jäsenasioidenhoitaja vaihtuu, ilmoitus palkanlaskentaan g) Henkilöstöneuvosto, h) Työsuojelu: Vaalit, ajankäyttöneuvottelut kesken (työolojaokset Sito, Pali Soster) Tiina Takala, Hannele Kuosmanen Sito työolojaos 17.5, seuraava 30.8., työpaikkaselvitykset sisäilmatyöryhmä työpaikkakäyntien tehostaminen työpaikkatarkastusten kohteet sijaisten pätevyys ja uuden työntekijän vastaanotto YT-asiat poikkihallinnollinen projekti, Kunnossa kaiken ikää 7. Oravaryhmä a) tiedotus, Tiina Takala, ilmoitukset Motiivia sekä kotisivuja varten samassa aikataulussa kuin lehteen eli 20.6 mennessä. b) Koulutus, Tiina Takala c) Kv-asiat, Zanna Puhakka Maahanmuuttajaoston kurssi Kiljavan opistolla Suomenkielen opetusta tarvitseville Lisätietoa löytyy yhdistyksen kotisivuilta

6 d) Vapaa-aika, Ritva Darbo Ennakkotietona, keikka Lahteen, ohjelmassa mm. West Side Story e) Nuorisojaos, Sanna Gustafsson f) Eläkeläisjaos, Sirkka-Liisa Pellikka Seuraava kokoontuminen 3.9 Savoy - teatteri, Reino Helismaan 100v juhlakonsertti, UNTA VAI TOTTA, Ammattialajaostojen asiat a) Päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus Henkilöstölle tehty ruokataukokysely Seuraava jaoksen kokous b) Sosiaali- ja terveystoimi c) Perhepäivähoito 9.9 d) Ruoka- ja puhdistuspalvelu 9. Muut esille tulevat asiat Työpaikkakäynnit Pidetään tauko-kampanja Aluetoimiston uusi aluepäällikkö 1.6. alkaen Rune Takamaa Aluetoimistolta lähtee kolme henkilöä pois, paikat ovat olleet haussa, määräaikaan mennessä saapui runsaasti hakemuksia. 10. Ilmoitusasiat Terveisiä Raumalta: aiheena Työaika (työn ja perheen yhteensovittaminen, Muuttuva työelämä, Jaksotyöaikakokeilu OYKS, työaikojen kuormittavuuden seuranta, Kokemuksia erityisopettajien työaikakokeilusta Vantaalla, Työaika ja sen tulevaisuus kuntapuolella, Pitkää ja pätkää jne) Akatemia Yhteisjärjestön toimintasuunnitelma Yritysten tarjoamat edut, Essissä päivitetty versio Kyniä on toimistolla, jos joku tarvitsee kokous ja/tai koulutuksiin. RolUp-telineet PLM-toimistolla Lomat: Kristiina ja Anna-Maija Kokouksen päättäminen Kokous päättyi klo Seuraava kokous Kokoomuksen ryhmähuone

7 SAAPUNEET KIRJEET 25/13 Kirkon ulkomaan apu Kesäkeräys 26/13 Solidaarisuus LÄHTENEET KIRJEET 10/13 Onnittelut 11 kpl 11/13 Tervetuloa yhdistykseen 2 kpl puh.joht. Anna-Maija Kukkonen siht. Tiina Takala Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Espoossa / 2013 Pöytäkirjan tarkastajat: Maija Halme Maarit Ohraluoma

Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen klo 18:50 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen klo 18:50 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA Hannele Kuosmanen 17.2.2014 Aika: 4.2.2014, klo noin 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: Tiistai 3.2.15 klo 18.30, Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA Kahvi 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: Tiistai 5.5.2015 klo 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA Kahvi 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen

Lisätiedot

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: 7.1.2014, klo noin 18.30 Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone.

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: 7.1.2014, klo noin 18.30 Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone. ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS Aika: 7.1.2014, klo noin 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 ESPOON KAUPUNKI 1 Seurantaraportti I/2012 Selvitykset vuoden 2011 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Konserniesikunnan vastaukset Rahastosijoitukset

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Kaupungin toimintoja muutettaessa

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen

26.1.2015. Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen 26.1.2015 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Huittisten kaupungintalo, kokoustila 302. Os. Risto Rytinkatu 36, Huittinen Aika: pe 16.1 klo 9 14.45 Osallistujat Anu Kärki, Huittinen Arja

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

SIILINJÄRVEN KUNTA. Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma SIILINJÄRVEN KUNTA Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Kunnanhallitus x.x.2012 Kunnanvaltuusto x.x.2012 2 (34) Sisältö 1 Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma... 4 1.1 Maahanmuuttajat... 4 1.2 Kotouttamisohjelma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO,

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TASA-ARVO, PALVELUJEN TOIMINNALLINEN TASA-ARVO ja YHDENVERTAISUUS vuoteen 2012 Kuopion kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä 2010 2 Kuopion kaupunki

Lisätiedot

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa

SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa SISÄINEN PALVELUSOPIMUS Sopimuksen puiteosa 1. OSAPUOLET 1.1. Tilaaja (toimeksiantaja) Kuopion kaupunki Kasvun ja oppimisen palvelualue Kasvun ja oppimisen tuen avainprosessi 1.2. Tuottaja (toimeksisaaja)

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014

Espoon sosiaali ja terveystoimi. Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 i Espoon sosiaali ja terveystoimi Laatu ja potilasturvallisuus Seurantaraportti 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin hyväksyi: 2.4.2015 Juha Metso Sosiaali- ja terveyspalvelujen raportin koosti:

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012

TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 TEEMA: Kunnallisvaalit 2012 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n teemat kunnallisvaaleissa 2 TEEMA 3 2012 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto a3 2012 JHL:n teemat kunnallisvaaleissa

Lisätiedot