Henkilöstö-edustajien kartoitus ensivuoden alussa, pääluottamusmiehille tiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö-edustajien kartoitus ensivuoden alussa, pääluottamusmiehille tiedot"

Transkriptio

1 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS Aika: , tiistai Paikka: Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna - Maija Kukkonen avasi kokouksen ja totesi päätösvaltaiseksi 2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Maija Halme ja Tuula Viitasaari 3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Asialista hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 9. suoramarkkinointi kampanja lähihoitajille 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja läpi 5. Edunvalvonta, Kristiina Karaman, Lasten-ohjaajien oppisopimuskoulutus, Nuorisotakuun toteutuminen alle 25-vuotiaiden työttömien osalta > Nuorisotyöttömyys on lisääntynyt hälyttävästi Espoossa vuoden 2013 aikana > toimintamallia työttömien nuorten kouluttamiseksi oppisopimuskoulutuksella lastenohjaajiksi lastenhoitajan tehtäviin Henkilöstö-edustajien kartoitus ensivuoden alussa, pääluottamusmiehille tiedot Ts - vaalit, kahdella alueella täydennys vaalit varatyösuojeluvaltuutetun paikoista Terveyskeskus yksityistäminen, Lautakunta on tehnyt päätöksen, että terveysasematoimintoja voidaan osittain antaa ulkopuoliselle toimijalle, noin 2-3 asemaa. Henkilökunta siirretään niistä kaupungin muille terveysasemille. Rahoitusmalli muuttuu palveluja käyttäneiden asiakkaiden määrän mukaiseksi. 6. Käsitellään yhteistoimintaan liittyvät asiat a) Kaheto, Kristiina Karaman b) Sotetheto, Kristiina Karaman c) Sitoheto seur 9.12, Tiina Takala, Maija Halme d) Paliheto, Hannele Kuosmanen Palveluliiketoimen henkilöstötoimikunnan kokous Käsiteltiin uusittu päihdeohjelma Käytiin läpi työhyvinvointi- ja esimiesohjelman (PATE) Esimiehen sujuva arki projektin tilannekatsaus. Teemoitetut esimiesten tapaamiset Vuorovaikutus, keskustelu, ideointi,

2 Kokemusten jako, toisilta oppiminen, vertaistuki Koskee kaikkia Palveluliiketoimen esimiehiä Kokoontuminen sekaryhmissä, esim. 20 esimiestä/ryhmä Aloitus joulukuun alussa, jatkuu tarpeen mukaan, ainakin kesään 2014 asti Etenemisen myötä kehittyvä ja muuttuva kokonaisuus, jota yhdessä arvioidaan ja kehitetään Alustavat sisällöt teematapaamisille: Esimies ja tavoitteet Esimies ja henkilöstöhallinnon tehtävät Esimiehen hankinnan ja talouden tehtävät Esimies henkilöstönsä johtajana Esimies työkyvyn riskitekijöiden tunnistajana ja työkyvyn edistäjänä Esimies toimialan sisäisten prosessien kehittäjänä Espoo Kaupunkitekniikan ylitöiden kirjaaminen ja seuranta Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksessa on valmisteltu ylitöiden raportoinnin ja seurannan ajantasaista raportointia, joka perustuu Esmityöajanseurantajärjestelmään. Palvelujohtaja Pekka Pakkala esittelee asiaa kokouksessa. Tarvetta ajantasaiselle raportoinnille ja seurannalle on muissakin yksiköissä. Käsiteltiin yhteispalvelupisteiden henkilöstön liittämisen Palveluliiketoimen Kaupunkitiedon yksikköön aiheuttamaa toimialan johtosääntömuutoksia. Palveluliiketoimen henkilöstötoimikunnan kokous Asialistalla: Työsuojeluasiamiesten lukumäärä ja vastuualueet työsuojelukaudelle kpl Kuntauudistuksen tilannekatsaus Suunnitellun kaupunkitiedon tulosyksikön organisointi e) Johtoryhmät (VaKa), Rupa (Raija Vaikkinen) listalla oli mainittu Yhteistapaaminen järjestöjen kanssa. Muistiossa sanottiin mitoituksen osalta, että se ei muutu. Kysyin, että oliko järjestöjen tapaamisessa keskusteltu säästöjen vaikutuksesta mitoitukseen.ei kuulemma oltu puhuttu. Totuushan on, että mitoitus kyllä tiukkenee, kun salaatit tehdään kokonaan itse ja muussakin ruuanvalmistuksessa komponenttien käyttöä vähennetään. säästöihin liittyen on ohjeistusta tiukennettu; annettuja tilaus- ja valmistusohjeita on noudatettava EC:n riskiprofiilia tarkistettiin; esim. erilaisten lakkojen aiheuttamiin riskitilanteisiin tarvitaan lisäohjeistusta. Käytiin keskustelua mahdollisen kuntayhdistymisen vaikutuksista EC:n ja myös henkilöstöön. Kalajärven, Haukilahden ja Jupperin koulujen keittiöhenkilöstö on saanut valtakunnallisen kouluruokadiplomin. Käytiin läpi kaikille EC:n työntekijöille tarkoitettua / velvoitettua asiakaspalvelukoulutuksen palautetta; keskiarvo 412:n osallistujan palautteista asteikolla 1-5 oli 4,5. Kaupunkitasoista suojavaatesopimusta ei kilpailuteta tänä vuonna, vaan lisäaikaa siihen asiaan tuo mm. kaupunkia koskeva visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus. ( Palille tulee varmaan sitten myös omansa, toim. arvio) EC on mukana kaupungin sosiaalisen työllistämisen ohjelmassa

3 Taloustutkimus on suorittanut taas tilaaja-asiakastyytyväisyyskyselyn; tuloksissa oli parannusta monelta osin aikaisempaan. Henkilöstön kannalta kannattaa mainita hyvä palaute. Asteikolla 1-5 kokonaisarvio oli yli 4!!! Siinä arvioitiin ammattitaitoa, ystävällisyyttä, palvelualttiutta ja erityistarpeiden huomioimista. Savuton Espoo- projekti, jossa EC on yksi piloteista, on toivottu tälle organisaatiolle tarkempaa ohjeistusta viitaten työn erilaisuuteen ( hygienia, suojavaatetus). Tässä asiassa kaupungin työntekijät ovat eriarvoisessa asemassa. Tarkoitus kannustaa savuttomuuteen Työnvaativuuden arviointi; EC:n kehittämä uusi palkkausjärjestelmä on ollut esillä kaupungin TVA- ryhmässä. Se on todettu olevan OK, mutta tammikuun kokoukseen mennessä täytyy tehdä tasokuvaukset v hyväksyttyihin tehtävänkuvauksiin. EC.ssä on koottu Kehittämisryhmä ja neljä alatyöryhmää; ylin ryhmä käy läpi ruokalista- asioita, muutoksi, teemoja ja palautteita. Sitten on varsinainen Ruokalista- ryhmä, Pienten lasten ruokalista- ryhmä, Erityisruokavalio- ryhmä ja Kasvisruoka- ryhmä. Kaikissa näissä ryhmissä on eri henkilöitä erityyppisistä keittiöstä. Lisäksi on mm. Heho ( henkilöstö ja hoiva) kehittäminen ja jatkuvana Keskuskeittiöön varautuminen. EC:n henkilöstöä lisätyöllistää monissa kohteissa olevat remontit ja niistä johtuvat evakot. Ne aiheuttavat myös painetta keittiökapasiteetin riittävyydelle, kun samalla muutenkin asiakasmäärä kasvaa Lilja Voutilainen (SosTer) Kooste / Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmästä ajalla Neuvolan palveluverkko, Suviniityn neuvolan ja päiväkodin, Matinkylän palvelutorin ja Aurooran neuvolan rakentamishankkeet. Neuvolatoiminnassa kehitetään myös sähköisiä palveluja esim. terveyskysely tullaan ottamaan käyttöön. Lautakunta Painopiste lapsiperheidenpalveluissa ja vanhusten palveluissa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin toteuttaminen tärkeää, lapsiperheiden perhetyö ja mielenterveyspalvelut painopisteenä, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen tulee oleman vaikeaa toimeentulotuessa, asiakasmäärät ovat nousseet. Valtuusto päättää budjetista joulukuun alussa, käyttösuunnitelmat valmistellaan lautakuntiin tammikuun kokouksiin. Uusi kuntajako selvitys Hki, Espoo, Vantaa aikaa 2014 loppuun. Peson asiakaspalautesysteemin kehittämisen välikatsaus. Tärkeää, että jokaisella palvelualueella varmistetaan, että tiedon keruuseen ja analysointiin tarvittavat henkilöt on nimitetty. Palvelualueiden johtoryhmien tulee hyväksyä kunkin alueen asiakaspalautesysteemin kysymykset ja suodattimet. Työsuojeluasiamiesten valinnasta, asia on ollut esillä henkilöstötoimikunniassa on ehdotettu muutoksia asiamiesten määriin. Peson jory pitää ongelmana, että sillä ei ole tietoa työsuojeluasiamiesten työhön ja kouluttautumiseen käytettyä työaikaa. Talousarviossa vuoden 2014 tuottavuutta esitetään parannettavaksi valtuustokaudella 70 miljoonalla eurolla, joista ensivuodelle kohdentuu 30 milj.euroa. veroastetta korotetaan ensi vuonna 0,25 prosenttiyksikköä. Määrärahalisäykset ensi vuonna Vuonna 2014 käynnistyvät LOP-pilotit / varhainen tuki lapsiperheille, varhaisentuen konsultaatiomalli, luottohenkilömalli. Esiteltiin lastensuojelun uusi johtamisrakenne 2014 ja lastensuojelun strategiatyön eteneminen verkostomallilla.

4 f) Yhteisjärjestö, hallitus, seuraava ed. edustajistoa valmisteleva g) Henkilöstöneuvosto, kokouksessa käsiteltiin lähinnä Tenorien konsertti järjestelyjä, Henkilöstöarpajaiset 2014 tulossa Yritysten tarjoamat edut löytyy Essistä h) Työsuojelu (työolojaokset, Sito Tiina Takala, Pali, Hannele Kuosmanen), SITO, Tiina Takala työolojaos 1.11 ts - asiamiesten valinnat SDU työsuojeluparit lähetekeskustelu ts - toimintaohjelmasta sairauspoissaolot työterveyshuollossa aloittaa vuoden alussa uusi työyhteisöpsykologi seuraava kokous PALI, SOSTER, Hannele Kuosmanen Työolojaoston kokous Työsuojeluvaalin tulos ja täydennysvaali Ehdotus työsuojeluasiamiehiksi toimintakaudelle Häirintä ja epäasiallinen kohtelu muistutettiin että ohje epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn tulee käsitellä henkilöstön kanssa 7. Oravaryhmä, ryhmä alkaa toimia aktiivisemmin ja ottaa ryhmään muutaman ns. maallikkojäsenen (Anu Järvi lupautunut), Tiina T. toimii kokoon kutsujana ensimmäiseen palaveriin keväällä a) tiedotus, Tiina Takala Esteriin tiedot Maaritille mennessä Tiinalle Motiiviin halutut tiedot mennessä Tiinalle ilmoitukset en lue enää joka päivä Espoon sähköpostia b) Koulutus, Tiina Takala c) Kv-asiat, Zanna Puhakka d) Vapaa-aika, Ritva Darbo e) Nuorisojaos, Sanna Gustafsson, f) Eläkeläisjaos, Sirkka-Liisa Pellikka Ammattialajaostojen asiat a) Päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus, Lohjan reissu b) Sosiaali- ja terveystoimi Pikkujoulut olivat, osallistujia 7 kpl c) Perhepäivähoito, Lohjan reissu d) Ruoka- ja puhdistuspalvelu

5 9. Muut esille tulevat asiat Hyvää työpäivää käynnit 10. Ilmoitusasiat, Puolarmetsän laitosapulaisten siirtymisestä Hus Desicoon neuvottelut jatkuvat 11. Kokouksen päättäminen Kokous päättyi klo Seuraava kokous Kokoomuksen ryhmähuone noin klo SAAPUNEET KIRJEET 36/13 Unicef, avunpyyntö 37/13 Kirkon Ulkomaanapu 38/13 Lähihoitajakampanja LÄHTENEET KIRJEET 18/13 Tervetuloa yhdistykseen 7 kpl 19/13 Onnittelut 7 kpl puh.joht. Anna-Maija Kukkonen siht. Tiina Takala Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu laaditun kokouksen kulun mukaisesti Espoossa / 2013 Pöytäkirjan tarkastajat: Maija Halme Tuula Viitasaari

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: Keskiviikko 12.6.2013 klo 18.00 Hotelli Scandic, Kilo ASIALISTA

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: Keskiviikko 12.6.2013 klo 18.00 Hotelli Scandic, Kilo ASIALISTA ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS Aika: Keskiviikko 12.6.2013 klo 18.00 Paikka Hotelli Scandic, Kilo ASIALISTA 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen klo 18:50 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen klo 18:50 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA Hannele Kuosmanen 17.2.2014 Aika: 4.2.2014, klo noin 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: 3.3.2015 klo 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone KAHVITARJOILU PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: Tiistai 3.2.15 klo 18.30, Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA Kahvi 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 6/2015 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: Tiistai 5.5.2015 klo 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA Kahvi 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen

Lisätiedot

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: 7.1.2014, klo noin 18.30 Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone.

ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS. Aika: 7.1.2014, klo noin 18.30 Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone. ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL ry. 587 JÄSEN KOKOUS Aika: 7.1.2014, klo noin 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 11/2014 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 11/2014 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 11/2014 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: Tiistai 2.12.2014 noin klo 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tiina Takala JÄSEN KOKOUS Aika: 7.10.2014 klo noin 18.30 Paikka Valtuustotalo Kokoomuksen ryhmähuone PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaiseksi toteaminen Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokouksen ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40. Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.06.2014 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman,

Lisätiedot

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 5/2015

ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 5/2015 ESPOON VANHUSNEUVOSTO - ESBO ÄLDRERÅD Vanhusneuvoston kokous 5/2015 Pöytäkirja Aika: 19.8.2015 klo 12.30-15.30 Paikka: Virastotalo 2, Kirkkojärventie 6B. Saapuminen 8 krs. ovikelloa soittamalla. Tästä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 13.06.2012 Kokoustiedot Aika 13.06.2012 Keskiviikko, klo 16.30 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

PERUSTURVAHANKE. Loppuraportti

PERUSTURVAHANKE. Loppuraportti PERUSTURVAHANKE Loppuraportti Perusturvahanke loppuraportti 2(53) Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen - Organisaatiomuutokset - Palveluprosessien uudistaminen PERUSTURVAHANKE Loppuraportti Versio Pvm

Lisätiedot

Turun kaupungin talousarvioprosessin arviointi ja kehittäminen 2010 Case sosiaali- ja terveystoimi

Turun kaupungin talousarvioprosessin arviointi ja kehittäminen 2010 Case sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupungin talousarvioprosessin arviointi ja kehittäminen 2010 Case sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 22.4.2010 Julkaisija: Etukannen kuva: Takakannen kuva: Painatus: Turun

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola. Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 349 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 120 08.12.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuoteen 2018 250/02.02.00/2014 Kaupunginhallitus 24.11.2014 349 Valmistelu: kehittämis-

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 30.12.2008 klo 13.00 14.25 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi:

Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi: KEMINMAAN KUNTA Keminmaan kunnanhallitus 11.9.2007 Muuten asiat hyväksyttiin kunnanhallituksessa esitetyn mukaisina, paitsi: 394 Liisa Anttila esitti Hannu Roivaisen kannattamana, että sosiaalilautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 14.1.2013, kello 16.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu 1 28.11.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu 1 28.11.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto 28.11.2012 Kokoustiedot Aika 28.11.2012 Keskiviikko, klo 19.45-20.20 Paikka Sokos Hotel Vaakuna, Porrassalmenkatu

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka

Perheystävällinen työpaikka Perheystävällinen työpaikka HANKKEEN LOPPURAPORTTI 2013 Anna Kokko, Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka Hankkeen loppuraportti 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä...3 2. Hankkeen tavoitteet...4 3. Uudet

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot