TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA"

Transkriptio

1 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito, MONNI, Hausjärvi Tilaaja Vastuullinen toteuttaja Urakoitsija Hankintamuoto Avoin menettely, hankinta ylittää kansallisten kynnysarvojen hankinnan ja on siten julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä, sähköisessä ilmoituskanava HILMA- palvelussa ja Hausjärven kunnan internet sivuilla Urakan sisältö Urakkaan sisältyy liitteissä mainitut kunnossapito työt yleisille alueille ja kunnan kiinteistöjen alueilla liitteiden 1-3 mukaisin tarkennuksin. Alueella sopimukseen kuuluvia kiinteistöjä Monnin koulu ja Monnin päiväkoti, Onni. Lisäksi yleisten alueiden osalta kartoista puuttuu Monnin nykyinen Rajakorventie joka tullaan kunnostamaan Kartoissa merkityt yleiset hoitoalueet ovat lähinnä puistoja ja katualueiden piennar osuudet. Hoitosopimukseen liitettävät asiakirjat Tarjouspyyntö liitteineen ja tarjous liitteineen Sopimusehdot Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009) Hausjärven kunta / tekninen toimiala Keskustie 2-4, OITTI puh , faksi

2 Sivu 2/5 Tarjouksen muoto Tarjous annetaan valmiiksi tehdyllä tarjouslomakkeella ja siihen liittyvällä lisätyölomakkeella. Maksuehto Tarjousta pyydetään sopimusajalle - Kiinteä kokonaispalkkio kiinteistönhoidon osuudesta vuodessa ALV 0%. - Tuntiveloitushinnat erilliskorvauksiin oikeuttavista tehtävistä (arvio 10 tuntia / kuukausi) ALV 0%. 21 vrk netto, sopimukseen liitettävän maksatusohjelman mukaisesti kerran kuussa, laskutus: Hausjärven kunta/ostolaskut, PL 118, RIIHIMÄKI. Maksut Laskut erääntyvät kuukausittain palvelun tarjoajan tilaajalle hyväksyttämän ohjelman mukaisesti. Viivästyskorko Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Sopimus- ja suoritusaika Työt aloitetaan viikolla ja sopimus päättyy ja optio Sopimus päättyy ilman irtisanomista optio kauden jälkeen ja on mahdollista katkaista irtisanomisen kautta ensimmäisen sopimusjakson päätyttyä, irtisanominen 6 kuukautta. Hinnanalennus JYSE 2009 palvelut ehtojen mukaisesti mikäli työ ei vastaa aiemmin sovittua tilausta ja tilaajalle aiheutuu ylimääräisiä kuluja, on tilaaja oikeutettu saamaan korvauksen kokonaisuudessaan palvelun tuottajalta. Työajan vakuus Ei vaadita. Vakuutukset Palveluntuottajalla tulee olla lakisääteiset ja muut palvelun tuottamisen kannalta tarpeelliset vakuutukset. Vakuutusten tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. /JYSE 2009 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus Tilaaja hoitaa omalta osaltaan kohtuuttomat työtä haittaavat asiat kuntoon. Työn tekoon vaadittavat luvat hankkii urakoitsija kustannuksellaan.

3 Sivu 3/5 Viranomaistodistukset Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat voimassa olevat viranomaistodistukset; selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (Patentti ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä), kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus, tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, vastuuvakuutus ja todistus työterveyshuollon järjestämisestä. Tilaajalla oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen tarjoaja, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Toimitetut todistukset ja selvitykset eivät saa olla 2 kuukautta vanhempia. Työturvallisuus Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työhön liittyvät työturvallisuusvelvoitetta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi. Tätä työtä varten tehty kiinteistön työturvallisuusasiakirja tullaan antamaan urakkaan valitulle urakoitsijalle ennen tilauksen tekemistä. Tunniste ja kulkulupa Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaalla työskentelevällä jokaisella urakoitsijan työntekijällä ja alihankkijalla on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi onko henkilö työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työn aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat päätoteuttajalle kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

4 Sivu 4/5 Tarjouksen tekeminen Tarjous on jätettävä merkinnällä " Tarjous Monnin kiinteistöjen- ja alueiden hoito). Tilaaja voi olla hyväksymättä mitään tarjousta. Muut ehdot Tarjouksentekijällä ei ole oikeuta vaatia tarjouksen pyytäjältä korvausta tarjouksen tekemisestä. Mikäli tarjoajalla ei ole omistuksessaan tarvittavaa hankinnan vaatimaa kalustoa tulee tarjoukseen liittää selvitys siitä miten asia on tarkoitus hoitaa. Tarjouksen jättöaika , klo mennessä. Tarjouksen toimitusosoite Hausjärven kunta / tekninen toimiala Keskustie OITTI Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntökirje ( ), hoitoalueet ( ), vastuurajat ( ), tarjouslomake ja sen liite ( ). Tarjouksen käsittely Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset on hylättävä, myös ehtoja sisältävät tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia. Tarjouksen tulee olla voimassa 2 kk. Tilaaja avaa tarjoukset kello 13.00, tilaisuus ei ole avoin. Hankinta päätöksen tekee tekninen lautakunta pidettävässä kokouksessaan. Tarjoukseen liittyvät kysymykset Tarjoukseen liittyvät kysymykset esitetään tilaajan yhteyshenkilöille, tilaaja vastaa kysymyksiin kirjallisesti ja vastaukset päivitetään myös kunnan internet sivuille kohtaan hankinnat / vastauksia esitettyihin kysymyksiin hankkeesta tarjouspyyntö Hausjärven ja erityisesti Monnin yleisten alueiden ja kunnan kiinteistöjen hoidosta. Kysymykset tulee toimittaa viimeistään ja viimeinen vastaus päivitys sivuille tulee

5 Sivu 5/5 Valinta perusteet kiinteä hinta 40 % halvin hinta saa 40 pistettä keskiarvohinnasta 30 % yli menevät saavat 0 pistettä ja 30 % ali menevät saavat 40 pistettä tuntiveloitushinnat tilaajan tekemän arvion mukaisin määrin 20 % perusteet samat kuin edellisessä tarjoajan käytössä ole kunnossapitokalusto 20 % ikä, malli, tarkoituksen mukaisuus työn suorittajan tai suorittajien ammattitaito, erityisosaaminen 20 % kokemus alle 3 vuotta 3 pistettä 3 6 vuotta 7 pistettä yli 6 vuotta 10 pistettä koulutus 5 pistettä erityistaidot 5 pistettä mahdolliset referenssin alle 5 vuoden ajalta Yhdyshenkilöt Jaakko Airio / Jukka Heikkilä / Paavo Vuori tekninen johtaja Hausjärven kunta