Luova yritystoiminta: ideasta toteutukseen. Starting a creative business - Petrozavodsk / Ari Stenroos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luova yritystoiminta: ideasta toteutukseen. Starting a creative business - Petrozavodsk 21.-22.3./ Ari Stenroos"

Transkriptio

1 Luva yritystiminta: ideasta tteutukseen 1

2 OHJELMA 2

3 MENETELMÄT JOHDATUS AIHEESEEN RYHMÄTYÖ MUISTIINPANOT 3

4 ESITTÄYTYMINEN (1 min.) Nimi Tausta Odtukset Mikä kiinnstaa Missä len hyvä 4

5 Nimi: Ari Stenrs Työkkemus: Opinnt Sumessa ja Rutsissa, Työ - Jensuun ja Phjis-Karjalan kehittämisrganisaatit, Jensuun ylipist, Phjis-Karjalan ammattikrkeakulu, pettajana 8 eri maassa (kansainvälinen kauppa, Venäjän talus, prjektityö, yritysprjektit,) Odtukset: yrittäjyys Venäjällä (mahdllisia yritysprjekteja piskelijille) Mikä kiinnstaa: innstun mnista asiista, Bauhaus, valkuvaus, Venäjä Missä len hyvä: asiiden suunnittelu, biljardi 5

6 6

7 Työ/yritys Uuden asian piskelu Petrzavdsk / Ari Stenrs

8 PYSTYNKÖ SIIHEN NYKYRESURSSEILLANI? EI KYLLÄ huippu-urheilija tavis HAASTE KASVAA sankari taiteilija KYLLÄ ONKO VASTAAVAA TEHTY ENNEN? EI 8

9 9

10 10

11 Ryhmäteht tehtävä1: Keskustelkaa 5 hengen ryhmissä yrittäjyyteen liittyvistä kynnyksistä ja mahdllisuuksista: Yleiset tekijät (vertus, ) Yksityiset (henkilökhtainen tilanne: perhe- yms.) Erityiset (timiala, ) Taustamateriaali: Mikä meitä mtivi Matti 11

12 12

13 Idean etsintä Oma asiantuntijuus Havaitut epäkhdat Ideiden lainaaminen (Benchmarking) Matkustelu silmät auki (vrt. sushi) Yhteiskunnan kehityssuunnat Väestön ikääntyminen Eklgisuus (kierrätys, lunnnmukaisuus, ) Väestön vaurastuminen Glbalisaati (WTO) Mbiili tiettekniikka * Sääntöjen rikkminen 13

14 Venäjän n väestv estöiän n ja sukupulen mukaan

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Ryhmäty työ2: idean valitseminen Valitkaa ryhmittäin yksi edellispäivän ideista (15 min) Esitelkää se muille lyhyesti (3 min) 19

20 20

21 Apua idean jalstamiseen Jalstamisvaiheessa n tärkeää hyödyntää eri aljen asiantuntijita ja muita tietlähteitä. Asiantuntijiden rinnalla n hyvä selvittää löytyisikö webistä maan ideaasi jllakin tavalla liittyviä harrastaja- tai asiantuntijayhteisöjä. Jskus paras tapa jalstaa ja edelleen kehittää ideaa n kkeilla sitä pienimutisesti suraan käytännössä. 21

22 Idean jalstaminen: arvlupaus Ongelman tai tarpeen kuvaus. Minkä ngelman tai tarpeen idea ratkaisee? Kuka n asiakas? Kilpailevien vaihtehtjen kuvaus. Mitä muita vaihtehtja asiakkaalla n tämän ngelman ratkaisemiseen? Miksi sinun ideasi n parempi? Ratkaisun kuvaus. Miten ideasi käytännössä ngelman ratkaisee? Mitä se vaatii sinulta, mitä asiakkaalta? Hyödyn kuvaus. Millä tavalla asiakkaan maailma muuttuu tarjamasi ratkaisun käyttööntn jälkeen? Mikä n paremmin? Onk sinun mahdllista tuttaa ratkaisu kannattavasti? 22

23 Tarve tute Matkapuhelin ei le tarve NOKIA Cnnecting peple (yhdistää ihmiset) Mbile slutins (mbiileja ratkaisuja) 23

24 Mitä n kilpailu? 24

25 Erttuminen kilpailijista (psitinti( sitinti) 25

26 Segmentinti: asiakasryhmät Segmentinti n erilaisten asiakasryhmien etsimistä ja valintaa markkininnin khteeksi. Segmentti n asiakasryhmä, jnka sisällä stajilla n jkin yhteinen piirre. Segmentinnin perusehdt Markkinat kannattaa segmentida, js niillä n riittävästi ptentiaalisia asiakkaita Asiakkailla segmentin sisällä yhteisiä piirteitä ja tarpeita Segmentit eravat tisistaan Markkininnilla saavutetaan segmentit taludellisesti ja tehkkaasti 26

27 Segmentinnin perusteet 27

28 Ryhmäteht tehtävä 3: mutilkaa ideanne arvlupausmutn Tarve: Minkä ngelman idea ratkaisee? Mikä tarve idealle n? Kuka n asiakas? Ratkaisu: Miten idea timii? Miten se ratkaisee ngelman? Kilpailu: Mitä muita vaihtehtja asiakkaalla n? Ketkä vat kilpailijitanne? Hyöty: Miten asiakkaan maailma muuttuu ratkaisun käyttööntn jälkeen? Oma hyöty: Mitä hyötyä ratkaisun tuttamisesta teille n? Onk ratkaisu mahdllista tuttaa kannattavasti? 28

29 Idean arviinti Faktihin perustuva Lgiikkaan perustuva Intuitin perustuva 29

30 a) Faktihin perustuva arviinti Onk asialle löydettävissä selvityksiä, raprtteja tai muuten varmistettua tieta? Esim. 1. Kska Petrskissa vusittain käyvistä sumalaisista matkailijista 80 % vierailee kesällä, n perusteltua lettaa, että villavaatteiden sijaan he vat kiinnstuneita kesävaatteista. Esim. 2. Petrskissa kävijöiden keski-ikä n vutta, jten heillä n tarve staa tuliaisia lapsenlapsilleen. 30

31 b) Lgiikkaan perustuva arviinti Ovatk asian perusteet lgista seurausta alkuletuksista tai vatk ne lgisesti vääriä? Esim. 1. Jensuun Taitkrttelissa myydään samaa tutetta 40 eurlla, mutta tämän perusteella EI vida lettaa että hinta myös Petrskissa lisi 40. Esim. 2. Tunnen 30 -vutiaan sumalaisen henkilön, jka n hyvin kiinnstunut rtdksikirkista. Tämän perusteella EI vida lettaa, että kaikki 30-vutiaat vat kiinnstuneita rtdksikirkista 31

32 c) Intuitin perustuva arviinti Onk ideassa jtain, mikä tuntuu väärältä tai erityisen hyvältä? Esim. 1. En usk, että kukaan lisi kiinnstunut stamaan villavaatteita kesällä. Esim. 2. Saunjille pitää varata tureet vastat. 32

33 Ryhmäteht tehtävä4: man idean kriittinen arviinti 1. Kirjittakaa ryhmässänne ylös ideanne 3 tärkeintä heikkutta ja vahvuutta sekä mahdllisuuksia ja uhkia (=SWOT) Sisäiset tekijät Ulkiset tekijät VAHVUUDET MAHDOLLISUUDET - - HEIKKOUDET UHKAT Ideikaa/phtikaa (15 min) miten vahvistatte vahvuuksia ja pääsette ern heikkuksista 33

34 34

35 Markkinintisuunnitelma Tute/palvelu Ydintute/-palvelu Lisäsat Standanditute/-palvelu vai asiakkaiden mukaan erilaistetut tutteet/palvelut Hinta/hinnitteluperusteet Onk hinta standardi vai vaihteleek se riippuen sisällöstä, vudenajasta, asiakkaasta tai stmäärästä? Sijittelu/jakelu Kuinka asiakas saavuttaa tutteen/palvelun eli mistä hän sen staa? Mitkä vat pääasialliset jakelukanavat? Hidetaank jakelu itse vai käytetäänkö esim. Jälleenmyyjiä tai agentteja? Entäs linkittäminen ja yhteistyö markkinilla j levien timijiden tai tutteiden/palvelujen kanssa? Määrittele jakeluvastuut (ma timinta/kumppanit) Myynnin edistäminen Mainntaratkaisut, viestintätavat ja kanavat Henkilökhtainen myyntityö Muu myynnin edistäminen esim. prmtilaisuudet, liikelahjat jne. Selvitä nk lemassa käyttäjäyhteisöjä, jtka visivat timia tukenasi? Mitä lisäarva nämä yhteisöt visivat tuttaa/mitä lisäarva tutteesi/palvelusi visi tuttaa yhteisölle? 35

36 Tutteen kerrstumat 36

37 Miten hinta määräytyy? 37

38 Tutteen minaisuudet ja hinta 38

39 Jakelu 39

40 Viestintä Myyntityö Mainnta Suhdetiminta (PR) Myynninedistäminen (Sales prmtin) 40

41 Myyntityö Myyntityön tavitteena n auttaa asiakasta valitsemaan ja stamaan tarpeeseensa spiva hyödyke yritykselle kannattavin ehdin. Myyntityö vi lla Myymälämyyntiä Puhelinmyyntiä Kenttämyynti Onnistuminen myyntityössä edellyttää myyjältä Kykyä luda myönteinen suhde asiakkaaseen ja hyvää esiintymistaita Myytävien tutteiden ja palveluiden hyvää tuntemusta Empatiaa ja justavuutta Tavitteellisuutta 41

42 Myyntipuhe (AIDCA) A Attentin Herätä asiakkaan humi Ensimmäiset sekunnit ratkaisevat Ole rehellinen ja usk itse tutteeseesi/palveluusi I Interest Herätä asiakkaan kiinnstus ja ymmärrä asiakasta. Js tute/palvelu n asiakkaalle merkitsevä, kiinnstus herää lunnstaan! D Desire Herätä asiakkaan halu saada tute/palvelu. Kerr mihin asiakkaan lemassa levaan tarpeeseen tute/palvelu vastaa. C Cmmitment Situta asiakas. Perustele. Käytä referenssejä. Tunne kilpailijasi ja le valmis vakuuttamaan asiakas man tutteen/palvelun eduista. A Actin Kerr asiakkaalle, mitä hänen pitää seuraavaksi tehdä! 42

43 Ryhmäty työ5: Myyntipuhe Valmistelkaa ryhmässä myyntipuhe (15 min) Phjana arvlupaus ja AIDCA Khderyhmänä jku asiakasryhmänne. Suuntaa myyntipuhe asiakkaalle! Kuvittele yleisö asiakkaaksesi. Vitte hyödyntää vapaavalintaisia esitysvälineitä ja - tapja myyntipuheessanne. Rlitus: valitkaa, kuka/ketkä ryhmästänne esittävät myyntipuheen. Kest n max. 2 min/ryhmä. Muut ryhmät kuuntelevat ja kmmentivat esitystä (asiakkaan näkökulmasta). Kmmentit lyhyesti! 43

44 Mainnta Mainnta n maksettua, tavitteellista tiedttamista, jka yleensä khdistuu suureen ihmisjukkn. Mainnnan avulla vidaan tiedttaa tavarista, palveluista, aatteista ja ihmisistä. Viestin lähettäjä tulee tunnistaa mainksesta. Mainnnan mudt Mediamainnta Mainsvälineiden eli mediiden avulla tavitellaan suurta khdejukka. Suramainnta Khderyhmä n rajattu pienemmäksi. Suramainnta vi lla sitteellista tai sitteetnta. Täydentävä mainnta Mainntaa vi täydentää mm. messu-, tapahtuma- ja spnsrimainnnalla. 44

45 Myynninedistäminen (Sales Prmtin) Myynninedistämistä khdistetaan sekä jälleenmyyjiin että kuluttajiin. Tavitteena n, että jälleenmyyjät myisivät yrityksen tutteita aikaisempaa enemmän ja tisaalta kuluttajat lisivat innkkaita stamaan niitä. 1) Myyntirganisaatin khdistuva menekinedistäminen Kulutus Mtivinti ja kannustus 2) Kuluttajiin suunnattu menekinedistäminen Kuluttajiin khdistuvalla menekinedistämisen tavitteena saada kuluttajat kkeilemaan uutta tutetta. Yleisimmät kuluttajiin suunnatut myynninedistämiskeint vat hintaperusteisia, kuten hinnanalennuksia, kupnkitarjuksia ja erityisalennuksia. 45

46 3) Spnsrinti Spnsrinti n mlempien sapulten hyödyksi tarkitettua yhteistyötä. Spnsriyritys tukee rahallisesti jtakin tapahtumaa tai timintaa, esimerkiksi urheilua tai kulttuuria. Spnsri ei harjita hyväntekeväisyyttä, vaan dttaa saavansa etua antamastaan panksesta, esimerkiksi saamalla näin esille man tute- tai yritysnimensä. 4) Messut Messut vat ammattilaisille ja/tai kuluttajille suunnattuja markkininninedistämiskeinja. Messuille asetetaan näytteille yhden tai useamman alan tutteita. Messut vidaan jatella laajille khderyhmille tarkitettuihin yleismessuihin ja selkeästi rajatuille segmenteille tarkitettuihin erikismessuihin. 46

47 Suhdetiminta (PR) Suhdetiminnan eli PR-timinnan lähtökhtana vat sidsryhmien asenteet ja mielipiteet. Suhdetiminnan tavitteena n tehdä yritys ja sen tutteet tunnetuiksi, luda myötämielisyyttä sekä muuttaa kielteisiä asenteita. Suhdetiminta n tsiasiihin perustuvaa, suunnitelmallista ja kknaisvaltaista timintaa. Suhde- ja tiedtustiminnan khteet Yrityksen sidsryhmät vat suhde- ja tiedtustiminnan keskeinen khde. Sidsryhmät vaihtelevat yrityksittäin ja eri sidsryhmien merkitys n eri aikina erilainen. Yrityksen sisäinen suhde- ja tiedtustiminta khdistuu yrityksen henkilöstöön. 47

48 48

49 Kannattavuuden arviinti Periaate: Haasteita: Myyntitult ( = keskihinta * myynnin määrä) - Kustannukset (ml. ma palkka) Tuls Kustannukset tiedetään melk tarkasti, mutta tuljen arviinti hankalampaa, kska myynnin määrää n vaikea arviida etukäteen. Käsityöyrittäjä ei saa hinnitella maa työtään ei laske maa työtään kustannuksiin 49

50 Esimerkkilaskelmia Tapaus 1) Tutant lemassa levilla laitteilla ja tilissa Matkamuistn valmistus vaatii 5 tuntia työtä ja työpäivän pituus 10h Tutantptentiaali päivässä 2 kpl, viikssa 10, kuukaudessa 44, vudessa 500 Myynti tapahtuu matkamuistmyymälässä, jka ttaa myyntihinnasta 30 % Oletetaan, ettei verja tarvitse maksaa, materiaalit ilmaisia Tavitetul n ruplaa/kuukausi Tutteen hinta myymälässä n 1000 ruplaa Helpp laskea, että kuukaudessa tul = Tutant * tul jkaisesta myydystä tutteesta = 44 * 700 ruplaa = ruplaa Mikä n jhtpäätös? 50

51 Entä letus myynnin määrästä? vudessa 500 matkailun sesngit: 3 kuukautta vudessa myynnin määrä päivässä 8 kpl, viikssa 40 matkailijiden määrä paikkakunnalla matkailijiden määrä matkamuistmyymälässä tutteen valitsevien matkailijiden määrä matkamuistmyymälässä 51

52 Tapaus 2: Yritystiminnan alittaminen vaatii alkuinvestinnin, jhn tetaan lainaa Muuten sama tilanne, mutta Laina: ruplaa, maksuaika ja käyttöikä 2 vutta, krk 15 % kustannus (lyhennys + krk) nin ruplaa/kuukausi 52

53 Tult ja Kustannukset Ruplina Palkkatavite Laina/kk 29 Myynnin määrä 53

54 Nllatuls-kuvi (Break( Break-even) Tult ja kustannukset (ruplina) Tult (myynti*hinta) Kustannukset yht. Palkkatavite Laina/kk Myynnin määrä 54

55 Ryhmäty työ6: arviikaa myynnin määm äärää ideassanne Miten arviitte myynnin määrää? Onk lemassa mitään faktja laskelmille? Kausivaihtelu myynnissä 55

56 Yhteystiedt Ari Stenrs

57 Venäjä länsimaalaisen yrityksen näkökulmasta 57

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA Opinnäytetyö (AMK) Liiketaluden kulutushjelma Talushallint 2013 Svitlana Strelets ASIAKASTYYTYVÄISYYS- KYSELY TILITOIMISTON PALVELUISTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalus

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80

Huippunuoret Kamilla ja David Aikuisten yu-koulu 10 vuotta Liikuntapolitiikan suuntaviivoja Uunila 90, Kokko ja Rahkamo 80 Vaahtera 1/2013 HELSINGIN KISA-VEIKKOJEN TIEDOTUS- JA JÄSENJULKAISU PERUSTETTU 1912 LEHTI Huippunuret Kamilla ja David Aikuisten yu-kulu 10 vutta Liikuntaplitiikan suuntaviivja Uunila 90, Kkk ja Rahkam

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA Avinylipist.fi MARKKINOINTISUUNNITELMA LUONNOS 23.3.2012 Tämä n markkinintisuunnitelma Avinylipist.fi -verkkpalvelulle. Markkinintisuunnitelmassa määritellään markkininnin tavitteet ja khderyhmät, vastuutus,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot