MARKKINOINTISUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Avinylipist.fi MARKKINOINTISUUNNITELMA LUONNOS Tämä n markkinintisuunnitelma Avinylipist.fi -verkkpalvelulle. Markkinintisuunnitelmassa määritellään markkininnin tavitteet ja khderyhmät, vastuutus, keint, aikataulutus ja budjetti. Markkinintisuunnitelma kskee ainastaan Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintia eikä siinä teta kantaa eikä se le kilpaileva avimien ylipistjen mien markkinintitimenpiteiden kanssa. Markkinintisuunnitelma ajittuu ajalle tukkuu julukuu Markkinintisuunnitelma n tehty Avinylipist.fi -palveluknsrtin jhtryhmän kkuksessaan 1/2012 ( ) asettaman markkinintiryhmän timesta. Suunnitelma hyväksytetään ja sitä tarkennetaan muun muassa aikataulutuksen ja budjetin salta jhtryhmän kkuksessa 2/2012 ( ). 1 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

2 Sisällysluettel Markkinintisuunnitelman sisältö 1. Tausta 1.1. Vanhat materiaalit 2. Tavite 3. Khderyhmät 4. Vastuut 5. Keint 5.1. Lg 5.2. Verkkbanneri ja ssiaalinen media Ssiaalinen media? 5.3. Paintutteet 5.4. Jaettava materiaali 5.5. Messut ja tapahtumat 5.6. Henkilökhtainen markkininti 6. Vusikell 7. Budjetti 8. Markkinintiryhmän timinta 2 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

3 1. Tausta Avinylipist.fi -verkkpalvelu Avinylipist.fi n valtakunnallinen kansalaisille suunnattu avimen ylipist-petuksen tietpalvelu. Se kkaa yhteen kaiken petustiedn, antaa perustiedn timinnasta ja hjaa tarkempien tietlähteiden lukse. Avinylipist.fi -palvelun petustietkannassa n kk Sumen avin ylipist-petus. Avin ylipist-petus n avinta kaikille iästä, tavitteista ja phjakulutuksesta riippumatta. Opiskelu avimessa ylipistssa antaa mahdllisuuden tutustua ylipist-piskeluun ja eri ppiaineisiin kehittää itseään ja ppia uutta saada tieteellistä taustaa ajankhtaisille ilmiöille parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitja piskella tutkinttavitteisesti liittämällä pinnt myöhemmin saksi ylipisttutkinta valmentautua valintakkeisiin hakeutua tutkint-piskelijaksi avimen ylipistn väylän kautta laajentaa tutkinta sivuainepinnilla. Verkkpalvelun markkininti ennen Avinylipist.fi -verkkpalvelua n markkinitu sekä lehti- että pas-ilmitusten, verkkmainnnan että henkilökhtaisen mainnnan avulla. Myös erilaisia jaettavia tavarita, kuten kyniä ja tarrja, n tutettu ylipistille jaettavaksi asiakkaille. Seuraavassa esimerkkejä markkininnista ja kustannuksista vusilta : (Kustannukset nin ~ eura) Lehti- ja pas ilmitukset (n. 20 khdetta) (n. 40 khdetta) (n. 5 khdetta) (n. 10 khdetta) x 600 (1 khde) Suunnittelukustannukset 640 (1) (2) - 35 (1) x - Markkinintimateriaali (kynät jne.) x - Verkkmainnta x - Tapahtumamarkkininti x Yhteensä (1) sähköinen julukrtti, (2) sähköinen julukrtti, graafinen hjeist 3 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

4 Tarve uudelle materiaalille Avinylipist.fi -verkkpalvelu n timinut vudesta 1998, jnkä jälkeen palvelua n muutettu ulkasullisesti ja timinnallisesti kaksi kertaa (vunna 2002, 2007) sekä värimaailmaa kerran (vunna 2011). Vuden 2011 värien muutksen jälkeen markkinintimateriaaleja (mainksia, julisteita, lga, jne.) ei le uudistettu eikä vunna 2007 tehtyä graafista hjeista le mukattu. Kats khta 1.1 Vanhat materiaalit selvennykseksi. Vunna 2011 tehtyjen värimuutsten vuksi lemassa leva markkinintimateriaali n vanhentunutta, mutta tarve verkkpalvelun markkininnille n lemassa. Ilman materiaalia verkkpalvelua ei vida tehkkaasti markkinida Vanhat materiaalit Lg Avinylipist.fi -verkkpalvelu n avattu vunna 1998 nimellä Sumen virtuaalinen avin ylipist (SUVI). Palvelusta vastasi petusministeriö. Tammikuusta 1998 marraskuuhun 2002 avinylipist.fi:ssä käytetty lg li: Ilmettä uudistettiin marraskuussa Palvelun krdininnista vastasi HY. Ulkmut li seuraava: Vunna 2007 ilmettä uudistettiin jälleen, jnka jälkeen se pysyi aina syyskuun 2011 lppuun saakka. Palvelun lg li seuraava: Vuden 2010 alusta avimet ylipistt vat rahittaneet palvelun itse, ja vuden 2011 alusta avinylipist.fi:n timinnan varmistamikseksi perustettu palveluknsrti. Palvelun krdininnista n vastannut CSC vuden 2011 alusta. Lkakuun 2011 värimaailma uudistettiin versipäivityksen yhteydessä. Lg ei vaihtunut. (Lähde: 4 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

5 Muut materiaalit Avinylipist.fi -verkkpalvelun vanhat materiaalit (ennen 10/2011 käytetyt): Julisteet: Juliste A2 ja A3 Ilmitukset: Ilmitus - vaakamalli (4-v, kk 140x60 mm) Ilmitus2 - pystymalli (4-v, kk 92x110 mm) Ilmitus3 - pystymalli (mv, kk 81x115 mm) Ilmitus4 - vaakamalli (mv, kk 115x52 mm) Ilmitus5 - vaakamalli, pieni (mv, kk 55x20 mm) Ilmitus6 - vaakamalli, rutsinkielinen/syksy (4-v, kk 120x60 mm) Ilmitus7 - pystymalli (4-v, kk 100x145 mm) Ilmitus8 - pystymalli (mv, kk 100x145 mm) Ilmitus9 - vaakamalli (4-v, kk 92x50 mm) Ilmitus10 - vaakamalli (4-v, kk 145x100 mm) Vanhat jaktavarat: Pstikrtit, tarrat ja kynät 5 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

6 2. Tavite Tavitteena n markkinida Avinylipist.fi -verkkpalvelua 1. uusille, ptentiaalisille käyttäjille 2. palvelua j aiemmin käyttäneille ja tuda markkininnilla julki seuraavia asiita verkkpalvelusta: Verkkpalvelun site Verkkpalvelusta löytyy kaikki Sumessa petettavat avimen ylipistn pinnt Verkkpalvelun käyttö n helppa ja se n aina saatavilla Tavitteena n kasvattaa verkkpalvelun kävijämäärä, erityisesti kasvattaa yksilöityjen vierailijiden ja uusien käyntien määrää, eli saada palvelulle uusia käyttäjiä. Tilastja : Muuts Käynnit ,2 % Yksilöidyt vieraiijat ,3 % Uusia käyntejä 42,14 % 40,73 % - 3,3 % 6 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

7 3. Khderyhmät Verkkpalvelun ensisijaisia khderyhmiä vat: Nuret ja aikuiset, jtka haluavat piskella avimen ylipistn pintja tutkinthakuisesti (avimen ylipistn väyläpiskelijat jne). Nuret 2. asteen kulutuksen päättäneet, jtka vat jääneet ilman piskelupaikkaa kevään valinnissa. Nuret ja aikuiset, jtka haluavat valmentautua valintakkeisiin. Aikuiset, jtka haluavat kehittää itseään tai ammatillista saamistaan sekä työelämätaitjaan. Työssä levat Työttömät Tissijaiset khderyhmät: Nuret ja aikuiset, jtka haluavat tutustua ylipist-piskeluun ja eri ppiaineisiin. Nuret 2. asteen kulutuksen päättäneet, jtka vat valmistuvat syksyllä eikä heillä le piskelupaikkaa kevääksi. Opiskelijat, jtka haluavat laajentaa tutkinta sivuainepinnilla. Nuret ja aikuiset, jtka haluavat saada tieteellistä taustaa ajankhtaisille ilmiöille. Erilaisten ppilaitsten ja valtinhallinnn laitsten (esimerkiksi työvimaneuvnta) pinthjaajat ja pettajat sekä kulutusneuvjat Ptentiaalisten nurten piskelijiden vanhemmat ja hultajat Ptentiaalisten aikuisten piskelijiden pulist ja perhe Humattavaa: sumenkieliset ja rutsinkieliset ensisijaisia, englanninkieliset tissijaisia 7 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

8 4. Vastuut Verkkpalvelun markkininnin vastuut ja rlit - kuka markkini? Jtta verkkpalvelun markkininti nnistuisi kattavasti, tarvitaan suunnitelman tteuttamiseksi kk avinta ylipist-petusta antavaa kulutusalaa sekä verkkpalvelun tukiverksta. Opistt Opistjen tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Yleisesti: Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä massa pistssaan. Timia ulkisena viestijänä pistnsa avimen ylipist-petuksen asiakkaille ja sidsryhmille timenkuvansa huminttaen. Opistt ttavat Avinylipist.fi:n verkkbannerin käyttö verkksivuilla, js se n mahdllista. Opistt tekevät henkilökhtaista markkinintia (piskelijiden pastus ja hjaus). Ylipistt Ylipistjen tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Yleisesti: Ottaa saa ja antaa panksensa jhtryhmän perustamaan markkinintityöryhmään (js ryhmä vakinaistetaan). Tteuttaa markkinintisuunnitelmaa yhdessä krdinaattrin kanssa. Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä massa ylipistssaan sekä ylipistnsa petusta antaville pistille. Timia ulkisena viestijänä ylipistnsa avimen ylipist-petuksen asiakkaille ja sidsryhmille timenkuvansa huminttaen. Ylipistt ttavat Avinylipist.fi:n verkkbannerin käyttö verkksivuilla. Ylipistt käyttävät Avinylipist.fi julistetta sekä jaettavaa markkinintimateriaalia messuilla ja tapahtumissa, jihin sallistuvat. Ylipistt tekevät henkilökhtaista markkinintia (piskelijiden pastus ja hjaus). Krdinaattri (CSC) Verkkpalvelun krdinaattrin/ylläpitäjän tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Vetää jhtryhmän perustamaa markkinintityöryhmää (js ryhmä vakinaistetaan). Tteuttaa markkinintisuunnitelmaa yhdessä ylipistjen kanssa. Tukea ylipistjen markkinintisuunnitelman tteuttamista tuttamalla materiaalia markkinintisuunnitelman mukaisesti. Ohjeistaa ylipistja markkinintisuunnitelman käytöstä ja markkininnin tteuttamisesta. 8 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

9 Yleisesti: Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä kk palveluknsrtin huminttaen: pistt, ylipistt ja jhtryhmä. Timia palveluknsrtin ja verkkpalvelun ulkisena viestijänä timenkuvansa huminttaen. Krdinaattri hitaa mainstimistyhteistyön. Krdinaattri tekee henkilökhtaista markkinintia (sähköpsti ja palaute). Jhtryhmä Palveluknsrtin jhtryhmän tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Yleisesti: Päättää ylipistjen asiantuntijista (substanssisaaminen) perustuvan markkinintityöryhmän perustamisesta ja tehtävistä. Päättää markkinintisuunnitelman käyttööntsta. Päättää markkininnin budjetista sana muuta budjettia. Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä massa ylipistssaan sekä Avimen Frumille. Timia palveluknsrtin ja verkkpalvelun ulkisena viestijänä timenkuvansa huminttaen. Jhtryhmä päättää suuret linjaukset ja budjetin. 9 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

10 5. Keint Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintikeinja vat verkkpalvelun lg, verkkbanneri ja ssiaalisen median liitännäispalvelut, juliste (paintute) ja jaettava markkinintimateriaali, sekä messuille ja tapahtumiin sallistuminen ja henkilökhtainen markkininti. Alaluvuissa n kerrttu tarkemmin näistä keinista Lg Lg n näkyvin sa Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintia. Olemassa leva, vunna 2007 käyttööntettu ranssi lg n tunnettu ja paljlti käytetty tunnus verkkpalvelulle. Kska verkkpalvelun värit vat kuitenkin muuttuneet sekä sivuelementtien rajja selkeytetty sekä kulmikkuus n sivuilla lisääntynyt, n lga jnkin verran päivitettävä. Kska lemassa leva lg n yhteydessä värillisesti (ranssi) verkkpalvelun tsikintiin, ei lgn muuttaminen kknaan le välttämätöntä. Näin llen lemassa levaa lga päivitetään eikä sen mutn sekä väritykseen tehdä suuria muutksia. Vanha lg terävitetään reunilta ja sen varjstus uudistetaan. Lg pysyy tummana ranssina (verkksivujen tsikiden väri). Uutta lga suurennetaan hieman niin, että sen kknaisleveydeksi tulee 180 pikseliä. Vanha lg Uusi lg Hinta Krdinaattri tekee muutksen, jllin suunnittelun ja tteutuksen hinta 0 eura + alv. Lgn yleiset tiedt Tietue Kk 180 x 34 pikseliä, 72dpi Pain 24,4KT Värit Valkinen RGB 255, 255, 255 Oranssi RGB 249, 90, 17 Ruskea RGB 102, 51, 0 (60%) Teksti Arial Regular 10 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

11 Lgn käyttöhje Lgn käyttöhje annetaan, kun lg n hyväksytty jhtryhmän timesta kkuksessa 2/2012. Lgn mnimutisuus Jtta lgn käyttö lisi kattavaa, n se ltava mnimutisesti käytettävissä. Käyttötarkitus Kk Verkk Kirjeet jne Painettava 72dpi 180dpi 300dpi 5.2. Verkkbanneri ja ssiaalinen media Avinylipist.fi -verkkpalvelun sähköinen markkininti kstuu verkkbannerista ja ssiaalisen median palveluiden liitännäisistä. Verkkbanneri Avinylipist.fi -verkkpalvelulle kehitetään ma verkkbanneri, jta vidaan käyttää avimien ylipistjen ja yhteistyöpistjen verkksivuilla sekä esim. sähköpstin allekirjituksessa. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä suunnittelee verkkbannerin sisällön. 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) antaa mainstimistlle timeksiannksi suunnittella verkkbannerin. 3. Markkinintiryhmä kmmenti banneriehdtusta tarpeen mukaan. 4. Markkinintiryhmä hyväksyttää bannerin jhtryhmällä (bannerin hyväksyntä). 5. Markkinintiryhmä asettaa hyväksytyn bannerin ylipistjen saataville. Hinta-arvi Mainstimistn hinta-arvi (sis. suunnittelu, taitt, kuvankäsittely ja yhteydet): alv. Humautukset Js verkkbanneria halutaan käyttää mainksena ulkisilla, kaupallisilla verkksivuilla (esim. MTV3 tai muu), tarvitaan lisäselvityksiä. On selvitettävä muun muassa verkksivujen khderyhmät, käytettävä budjetti jne. Mainnnan suunnittelemisen lähtökhdaksi tarvitaan verkkanalytiikkaa. Lisäksi humautetaan, että mainnta verkssa ei le halpaa: esimerkiksi khdistettu mainsnäkyvyys vi viikssa maksaa tuhansia eurja. 11 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

12 Tämän lisäksi Gglen hakusanamainntaa susitellaan, mutta kuten kaupallisilla verkksivuilla mainstettaessa, niin Gglen mainnta maksaa ja se vaatii suunnittelua. Ggle Analytics n verkkpalvelulla j käytössä, jten hakusanamainntaa pystyttäisiin mittamaan. Ssiaalinen media Avinylipist.fi -verkkpalvelulle ei perusteta maa ssiaalisen median sivua/ryhmää/kanavaa, kska sen ylläpitäminen lisi knsrtille työlästä. Lisäksi useimmilla knsrtin kuuluvilla avimilla ylipistilla n mat ssiaalisen median palvelunsa käytössä. Liitännäiset eivät myöskään vaadi Avinylipist.fi -verkkpalvelulle maa Facebk-sivua tai Twitter-kanavaa. Liitännäistä käytettäessä tykkäys/twiittaus merkitään henkilön maan uutisvirtaan. Liitännäiset (eli widgetit) Facebk Like ja Twitter Tweet n saatavissa näkyviin pint-hjelmiin. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä hyväksyttää liitännäisten käyttööntn jhtryhmällä (käyttööntn hyväksyntä). 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) antaa Meterin timittajalle timeksiannn liitännäisten käyttööntsta. 3. Markkinintiryhmä testaa liitännäisten timinnan demssa ja antaa palautetta timittajalle. 4. Timittaja laittaa liitännäisten käyttööntn tutantn. Humautukset: Js halutaan ttaa käyttöön mainnta ssiaalisen median palveluissa (esim. Facebk), tarvitaan lisäselvityksiä. On selvitettävä muun muassa khderyhmät, käytettävä budjetti jne. Ssiaalisen median palveluissa mainnnan khdentaminen n mahdllista, samin laajan näkyvyyden saavuttaminen. Kuitenkin humautetaan, että mainnta verkssa ei le halpaa ja mainnta saattaa maksaa yllättävän paljn Ssiaalinen media? Ssiaalisen median palveluiden lukittelu n seuraava: verkkyhteisöpalvelut, sisällön lumis- ja julkaisupalvelut, tiedn lukittelu- ja arviimispalvelut, virtuaaliset maailmat, RSS-syötteet. Verkkyhteisöpalveluiden ensisijainen tehtävä n edistää yhteisöjen mudstumista ja yhteisön jäsenten välistä kanssakäymistä. Verkkyhteisöpalveluita vat esimerkiksi Facebk, MySpace ja LinkedIn. Sisällön lumis- ja julkaisupalveluiden tehtävä n tekstin, äänen, videkuvan, kuvien ja esitysten jakamisessa. Sisällön lumis- ja julkistamispalveluita vat erilaiset blgit ja wikit sekä kuvien, äänen, viden ja esitysten jakamispalvelut, kuten blgipalvelut Blgger ja Twitter, wikipalvelu Wikipedia, sekä kuvien ja videiden julkistamispalvelut YuTube ja Flickr. Lisäksi frumit, kuten Sumi24.fi, vat sisällön lumis- ja jakamispalveluita. Tiedn lukittelu- ja arviimispalveluiden tehtävä n tarjta välineitä Internetissä levaa tiedn järjestelyyn ja tisaalta arviida siellä julkaistun tiedn laatua yhteisön avulla. Palveluita vat 12 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

13 esimerkiksi Delicius ja Digg, jiden avulla käyttäjä vi tallentaa sivulinkkejä ja julkaista ne muiden käyttäjien käyttöön. Virtuaaliset maailmat vat tietkneavusteisesti simulituja ympäristöjä, jiden tarkituksena n antaa käyttäjilleen kkemuksia, nautinta ja innstuksen tunteita Virtuaalisia maailmja vat esimerkiksi Secnd Life ja Habb Htel. Liitännäiset vat ssiaalisen median palveluiden sisälle kehitettyjä pienempiä, erillisiä palveluja Tällaisia palveluita vat esimerkiksi Facebkissa levat ulkiset pelisvellukset kuten FarmVille sekä susittelu- ja linkitystyökalut Facebk Like ja Twitter Tweet. RSS-syötteet vat hjelmia, jnka avulla henkilö vi saada tietja sivustjen päivityksistä ja uutisista ilman sivuilla käymistä suraan man tietkneensa Internet-selaimeen tai sähköpstiinsa. (Lähde: Pylsy, S Ssiaalisen median hyväksikäyttö kansainvälisessä piskelijarekrytinnissa. Pr gradu -tutkielma, Jyväskylän ylipist.) 5.3. Paintutteet Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkininnissa tullaan panstamaan sähköisen markkininnin lisäksi henkilökhtaiseen markkinintiin muun muassa messujen ja tapahtumien kautta sekä henkilökhtaisena palveluna piskelijille. Henkilökhtaisessa markkininnissa tarvitaan paintutteita, tarkemmin juliste kssa A2 ja A3. Kats 1.1 Vanhat materiaalit. Julisteesta tutetaan värilliset pdf-versit ylipistjen saataville, jtka ylipistn päivittäjät vivat itse tulstaa tai tuttaa painssa (tulstus- ja painkustannukset suraan ylipistlle). Julisteesta painatetaan valmiiksi värilliset julisteet (kieliversit ja kt humiiden) kaikille ylipistille jaettavaksi. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä suunnittelee julisteen sisällön. 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) antaa mainstimistlle timeksiannksi suunnitella juliste kssa A3, jka skaalautuu kkn A2. 3. Markkinintiryhmä kmmenti suunnitelmaa tarpeen mukaan. 4. Markkinintiryhmä hyväksyttää julisteen jhtryhmällä (suunnitelman hyväksyntä). 5. Markkinintiryhmä asettaa hyväksytyn julisteen ylipistjen saataville. 6. Tutetaan painettuja julisteita ylipistille. Hinta arvit Mainstimist, Juliste A3 (sis. suunnittelu, taitt, kuvankäsittely ja yhteydet): alv 13 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

14 TammerPrint (mainstimistn kautta), painkustannukset: 50 kpl 100 kpl 200 kpl A alv A alv Humautettavaa Muistettava kieliversit (sumi, rutsi, englanti) julisteita suunniteltaessa ja painettaessa. Valmiit painkset sekä jakperusteet Julisteita painatetaan painssa kerran. Painsmäärät vat: A3 A2 Sumen kieliset 200 kpl Rutsin kieliset x kpl Englannin kieliset x kpl Sumen kieliset 100 kpl Rutsin kieliset x kpl Englannin kieliset x kpl Julisteet jaetaan ylipistille heidän krdinaattrille tekemänsä tilauksen mukaan niin, että he vivat tilata: A3 A2 Sumen kielisiä kpl Rutsin kielisiä kpl Englannin kielisiä 2-5 kpl Sumen kielisiä 5-10 kpl Rutsin kielisiä 2-5 kpl Englannin kielisiä 2-5 kpl Jäljelle jääneet julisteet jäävät krdinaattrille säilytykseen ja hän jakaa ne tarvitseville ylipistille pyynnöstä Jaettava materiaali Avimet ylipistt järjestävät ja sallistuvat mnille erilaisille kulutusmessuille ja tapahtumiin vuden aikana. Jtta he visivat tuda julki massa timinnassaan myös Avinylipist.fi - verkkpalvelua, n henkilökhtaisen markkininnin lisäksi tarjttava myös jtakin jsta asiakkaat muistavat verkkpalvelun sitteen. 14 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

15 Tutetaan Avinylipist.fi -verkkpalvelulle jaettavaa markkinintimateriaalia, kuten heijastimia, kyniä tai muuta. Jaettavan materiaalin hinta saa lla maksimissaan 1,50 eura / kappale. Vaihtehtja: Heijastin luklla Kynä, lyijytäyte jne. Jaktavara max 1,5 eura / kappale. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä suunnittelee jaettavan materiaalin mudn jhtryhmän päätöksen phjalta. 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) pyytää 3-4 materiaalitimittajalta tarjuspyynnöt materiaaleista. 3. Markkinintiryhmä tekee päätöksen ja tilauksen tarjuspyyntöjen phjalta. 4. Markkinintiryhmä asettaa jaettavat materiaalit ylipistjen saataville. Esimerkkejä hinnista Mastermark (kynähinta Mirkun Liikelahjat), suuntaa-antava arvi: lyijytäytekynä (yksiväripainatus), hinta llut 0,71e/kpl (sis alv 23%), kun tilausmäärä llut 4000 kpl (--> 2840e) avaimenperä/heijastin/led-val, SUOMI-mut, papukaijalukk-kiinnitys, 1-v painatus, hinta 3000 kpl erässä 2,40e/kpl + alv 23% (--> 8856e) SUOMI-heijastin, papukaijalukk-kiinnitys, 1-v painatus, hinta 3000 kpl erässä 1,37e/kpl + alv 23% + alituskulu 88e (--> 5055,30e + alitus 88e) tuubihuivi, ma design, 2000 kpl erässä 1,25e/kpl + alv, alituskulu 220e/väri (tehdään yleensä ns. negatiivipainatuksella eli värillä painetaan kk huivi, jllin lg jää valkiseksi) (--> 3075e + alitus 220e) Näppärä taittuva jumapull, karabinerkukulla, vakivärein, 1-v painatus, hinta 2000 kpl erässä 1,83e/kpl + alv 23% (--> 4501,80e) 5.5. Messut ja tapahtumat Avinylipist.fi -verkkpalvelu ei itsenään sallistu messuille ja tapahtumiin. Osallistuessaan messuille ja tapahtumiin eri avimet ylipistt ttavat mukaansa verkkpalvelun markkinintimateriaalia (julisteet ja jaettavat markkinintimateriaalit), sekä neuvvat verkkpalvelun käytöstä tarpeen mukaan Henkilökhtainen markkininti Henkilökhtaisella markkininnilla tarkitetaan piskelijiden, hakeutujien ja heidän sidsryhmiensä sekä erilaisten ppilaitsten pint-hjaajien ja kulutusneuvjien hjaamista ja neuvntaa sekä puhelimitse, kasvkkain ja sähköpstin välityksellä. Jkainen avimen ylipist-pintjen parissa työskentelevä tekee jnkin verran henkilökhtaista markkinintia riippuen timenkuvastaan. 15 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

16 6. Vusikell Tapahtumia, jiden aikana markkinintitimenpiteitä tehdään aikavälillä : Aika Timenpide: mitä, minne, kuka? Miksi? Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Tukkuu Kesäkuu Heinäkuu Elkuu Syyskuu Lkakuu Marraskuu Julukuu Vidaan täydentää vasta, kun jhtryhmä n ttanut kantaa ja päättänyt timenpiteistä sekä markkinintitavista. Phja-aineistja Phja-aineistksi vuden 2011 käyntitilastja (esitetty jrylle ) 2011: Huippupäivät: Tammikuu 10. Huhtikuu 19. Elkuu 16. Huippukuukaudet: Tammikuu Tukkuu Elkuu Syyskuu 16 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

17 7. Budjetti Kustannukset: Suunnittelu Pain tms. Määrä kpl + kk Yhteensä Lg Juliste 450 x / kpl x / kpl x kpl A3 x kpl A2 Verkkbanneri kk? Jaktavara: kynä x / kpl Humaa: sis. painaminen hintaan? Jaktavara: heijastin x / kpl Humaa: sis. painaminen hintaan? Verkkmainnta? Yhteensä: 17 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

18 8. Markkinintiryhmän timinta Kkuksessaan 1/2012 ( ) Avinylipist.fi -palveluknsrtin jhtryhmä päätti perustaa markkinintiryhmän, jhn sai sallistua kuka haluaa avimista ylipistista ja jka päätti kkntumisaikataulustaan. Työryhmän tehtävänä li selvittää, mitä markkinintimateriaalia ja timenpiteitä tarvittiin sekä paljnk siihen meni rahaan. Lisäksi tehtiin selvitys mahdllisten widgettien käytöstä. Ryhmän timikausi asetettiin lyhyeksi ja sille asetettujen selvitysten tuli lla valmiita jhtryhmän seuraavaan kkukseen 2/2012 ( ). Markkinintiryhmän timintaa ehdtetaan jatkettavan vakinaisesti. Markkinintiryhmän tehtävät: Verkkpalvelun markkininnin tteuttamisen seuraaminen seuraaminen ja markkinintisuunnitelman jalkauttaminen ylipistihin. Verkkpalvelun markkininnin suunnittelu vudelle Budjettien tarkistaminen markkininnin salta. Muut ryhmässä esille tettavat tehtävät. Muut jhtryhmän määräämät tehtävät. Markkinintiryhmän kknpan n vaihteleva ja siihen saa liittyä kaikki ylipistjen edustajat mien halujensa ja kykyjensä mukaan. 18 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa

Mediakasvatus ja tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kirjastoissa Mediakasvatus ja tietyhteiskunnan kansalaistaidt kirjastissa Laatu-hankkeen teemaryhmä C:n kkus 18.4.2013 kl 10.00-14.00 Kuvlan kaupunginkirjastn Mediamajassa Kkuksen agenda tälle päivälle Mika Mustikkamäki

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Lisätiedot

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 Luttamuksellinen Versi R12 nettiaarre Internetsivustpaketti sisällönhallinnalla - 2-8 nettiaarre n Avaimet käteen Internetsivust ratkaisu. Paketti sisältää laadukkaan graafisen

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Korkeakouluhakujen uudistus 2014 - infotilaisuus korkeakoulujen vieraskielisen koulutuksen virkailijoille. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Krkeakuluhakujen uudistus 2014 - inftilaisuus krkeakulujen vieraskielisen kulutuksen virkailijille Verkkpäätimittaja Satu Merilut, OPH Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opintplku Oppijan verkkpalvelu

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Lukuvusi 2010 11 Opintjen suunnittelu ja pintneuvnta Opintjen suunnittelu n lennainen sa piskelua. Suunnittelu alkaa j sillin, kun piskelija saa tiedn piskelupaikasta ja hyväksymiskirjeen mukana perustietja

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA

OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA OPISKELIJOI- DEN TULOSTAMI- SESTA Mika Siisknen Tiethallint tulstus_piskelijat.dcx 1 / 4 Sisällys 1. Yleistä tulstamisesta... 2 2. Vanha tulstusjärjestelmä (lasertulstimet ym.)... 3 3. Uusi tulstusjärjestelmä

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 22.10.2014 2 Sisällys 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Timinnan tarkitus... 3 1.2 Timinnan tavitteet... 3 1.3 Timinnan painpistealueet... 3 2 ORGANISAATIO... 4 2.1 Hallint... 4 2.2 Ohjaustiminta...4

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus. 2. Edellisen kokouksen muistio PÖYTÄKIRJA Prjekti Talvivaaran kaivksen laajennuksen YVA hjausryhmän kkus 3/2012 Asiakas Talvivaara Stkam Oy Päivämäärä 11.9.2012 kl 14-15.15 Osallistujat Pissa Sari Myllyja, Kainuun ELY-keskus Inkeri

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus

Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkituotanto ja tiedotus Asiakastapahtumat ja tilaisuudet: Asiakaspalautteet, jälkitutant ja tiedtus Laatu-hankkeen teemaryhmä D:n kkus 23.4.2013 kl 9.30-14.30 Hämeenlinnan kaupunginkirjastn musiikkisalissa Kkuksen agenda tälle

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

IAB Finland. Vuosikokous 2009. 10.3.2009 Ammattikorkeakoulu Metropolian päärakennus

IAB Finland. Vuosikokous 2009. 10.3.2009 Ammattikorkeakoulu Metropolian päärakennus IAB Finland Vusikkus 2009 10.3.2009 Ammattikrkeakulu Metrplian päärakennus 2 Sisällysluettel Esityslista... 3 Timintakertmus 2008... 4 IAB:n hallitus vunna 2008... 4 Markkinan kehitys... 5 Työryhmät...

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot