MARKKINOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Avinylipist.fi MARKKINOINTISUUNNITELMA LUONNOS Tämä n markkinintisuunnitelma Avinylipist.fi -verkkpalvelulle. Markkinintisuunnitelmassa määritellään markkininnin tavitteet ja khderyhmät, vastuutus, keint, aikataulutus ja budjetti. Markkinintisuunnitelma kskee ainastaan Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintia eikä siinä teta kantaa eikä se le kilpaileva avimien ylipistjen mien markkinintitimenpiteiden kanssa. Markkinintisuunnitelma ajittuu ajalle tukkuu julukuu Markkinintisuunnitelma n tehty Avinylipist.fi -palveluknsrtin jhtryhmän kkuksessaan 1/2012 ( ) asettaman markkinintiryhmän timesta. Suunnitelma hyväksytetään ja sitä tarkennetaan muun muassa aikataulutuksen ja budjetin salta jhtryhmän kkuksessa 2/2012 ( ). 1 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

2 Sisällysluettel Markkinintisuunnitelman sisältö 1. Tausta 1.1. Vanhat materiaalit 2. Tavite 3. Khderyhmät 4. Vastuut 5. Keint 5.1. Lg 5.2. Verkkbanneri ja ssiaalinen media Ssiaalinen media? 5.3. Paintutteet 5.4. Jaettava materiaali 5.5. Messut ja tapahtumat 5.6. Henkilökhtainen markkininti 6. Vusikell 7. Budjetti 8. Markkinintiryhmän timinta 2 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

3 1. Tausta Avinylipist.fi -verkkpalvelu Avinylipist.fi n valtakunnallinen kansalaisille suunnattu avimen ylipist-petuksen tietpalvelu. Se kkaa yhteen kaiken petustiedn, antaa perustiedn timinnasta ja hjaa tarkempien tietlähteiden lukse. Avinylipist.fi -palvelun petustietkannassa n kk Sumen avin ylipist-petus. Avin ylipist-petus n avinta kaikille iästä, tavitteista ja phjakulutuksesta riippumatta. Opiskelu avimessa ylipistssa antaa mahdllisuuden tutustua ylipist-piskeluun ja eri ppiaineisiin kehittää itseään ja ppia uutta saada tieteellistä taustaa ajankhtaisille ilmiöille parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitja piskella tutkinttavitteisesti liittämällä pinnt myöhemmin saksi ylipisttutkinta valmentautua valintakkeisiin hakeutua tutkint-piskelijaksi avimen ylipistn väylän kautta laajentaa tutkinta sivuainepinnilla. Verkkpalvelun markkininti ennen Avinylipist.fi -verkkpalvelua n markkinitu sekä lehti- että pas-ilmitusten, verkkmainnnan että henkilökhtaisen mainnnan avulla. Myös erilaisia jaettavia tavarita, kuten kyniä ja tarrja, n tutettu ylipistille jaettavaksi asiakkaille. Seuraavassa esimerkkejä markkininnista ja kustannuksista vusilta : (Kustannukset nin ~ eura) Lehti- ja pas ilmitukset (n. 20 khdetta) (n. 40 khdetta) (n. 5 khdetta) (n. 10 khdetta) x 600 (1 khde) Suunnittelukustannukset 640 (1) (2) - 35 (1) x - Markkinintimateriaali (kynät jne.) x - Verkkmainnta x - Tapahtumamarkkininti x Yhteensä (1) sähköinen julukrtti, (2) sähköinen julukrtti, graafinen hjeist 3 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

4 Tarve uudelle materiaalille Avinylipist.fi -verkkpalvelu n timinut vudesta 1998, jnkä jälkeen palvelua n muutettu ulkasullisesti ja timinnallisesti kaksi kertaa (vunna 2002, 2007) sekä värimaailmaa kerran (vunna 2011). Vuden 2011 värien muutksen jälkeen markkinintimateriaaleja (mainksia, julisteita, lga, jne.) ei le uudistettu eikä vunna 2007 tehtyä graafista hjeista le mukattu. Kats khta 1.1 Vanhat materiaalit selvennykseksi. Vunna 2011 tehtyjen värimuutsten vuksi lemassa leva markkinintimateriaali n vanhentunutta, mutta tarve verkkpalvelun markkininnille n lemassa. Ilman materiaalia verkkpalvelua ei vida tehkkaasti markkinida Vanhat materiaalit Lg Avinylipist.fi -verkkpalvelu n avattu vunna 1998 nimellä Sumen virtuaalinen avin ylipist (SUVI). Palvelusta vastasi petusministeriö. Tammikuusta 1998 marraskuuhun 2002 avinylipist.fi:ssä käytetty lg li: Ilmettä uudistettiin marraskuussa Palvelun krdininnista vastasi HY. Ulkmut li seuraava: Vunna 2007 ilmettä uudistettiin jälleen, jnka jälkeen se pysyi aina syyskuun 2011 lppuun saakka. Palvelun lg li seuraava: Vuden 2010 alusta avimet ylipistt vat rahittaneet palvelun itse, ja vuden 2011 alusta avinylipist.fi:n timinnan varmistamikseksi perustettu palveluknsrti. Palvelun krdininnista n vastannut CSC vuden 2011 alusta. Lkakuun 2011 värimaailma uudistettiin versipäivityksen yhteydessä. Lg ei vaihtunut. (Lähde: 4 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

5 Muut materiaalit Avinylipist.fi -verkkpalvelun vanhat materiaalit (ennen 10/2011 käytetyt): Julisteet: Juliste A2 ja A3 Ilmitukset: Ilmitus - vaakamalli (4-v, kk 140x60 mm) Ilmitus2 - pystymalli (4-v, kk 92x110 mm) Ilmitus3 - pystymalli (mv, kk 81x115 mm) Ilmitus4 - vaakamalli (mv, kk 115x52 mm) Ilmitus5 - vaakamalli, pieni (mv, kk 55x20 mm) Ilmitus6 - vaakamalli, rutsinkielinen/syksy (4-v, kk 120x60 mm) Ilmitus7 - pystymalli (4-v, kk 100x145 mm) Ilmitus8 - pystymalli (mv, kk 100x145 mm) Ilmitus9 - vaakamalli (4-v, kk 92x50 mm) Ilmitus10 - vaakamalli (4-v, kk 145x100 mm) Vanhat jaktavarat: Pstikrtit, tarrat ja kynät 5 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

6 2. Tavite Tavitteena n markkinida Avinylipist.fi -verkkpalvelua 1. uusille, ptentiaalisille käyttäjille 2. palvelua j aiemmin käyttäneille ja tuda markkininnilla julki seuraavia asiita verkkpalvelusta: Verkkpalvelun site Verkkpalvelusta löytyy kaikki Sumessa petettavat avimen ylipistn pinnt Verkkpalvelun käyttö n helppa ja se n aina saatavilla Tavitteena n kasvattaa verkkpalvelun kävijämäärä, erityisesti kasvattaa yksilöityjen vierailijiden ja uusien käyntien määrää, eli saada palvelulle uusia käyttäjiä. Tilastja : Muuts Käynnit ,2 % Yksilöidyt vieraiijat ,3 % Uusia käyntejä 42,14 % 40,73 % - 3,3 % 6 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

7 3. Khderyhmät Verkkpalvelun ensisijaisia khderyhmiä vat: Nuret ja aikuiset, jtka haluavat piskella avimen ylipistn pintja tutkinthakuisesti (avimen ylipistn väyläpiskelijat jne). Nuret 2. asteen kulutuksen päättäneet, jtka vat jääneet ilman piskelupaikkaa kevään valinnissa. Nuret ja aikuiset, jtka haluavat valmentautua valintakkeisiin. Aikuiset, jtka haluavat kehittää itseään tai ammatillista saamistaan sekä työelämätaitjaan. Työssä levat Työttömät Tissijaiset khderyhmät: Nuret ja aikuiset, jtka haluavat tutustua ylipist-piskeluun ja eri ppiaineisiin. Nuret 2. asteen kulutuksen päättäneet, jtka vat valmistuvat syksyllä eikä heillä le piskelupaikkaa kevääksi. Opiskelijat, jtka haluavat laajentaa tutkinta sivuainepinnilla. Nuret ja aikuiset, jtka haluavat saada tieteellistä taustaa ajankhtaisille ilmiöille. Erilaisten ppilaitsten ja valtinhallinnn laitsten (esimerkiksi työvimaneuvnta) pinthjaajat ja pettajat sekä kulutusneuvjat Ptentiaalisten nurten piskelijiden vanhemmat ja hultajat Ptentiaalisten aikuisten piskelijiden pulist ja perhe Humattavaa: sumenkieliset ja rutsinkieliset ensisijaisia, englanninkieliset tissijaisia 7 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

8 4. Vastuut Verkkpalvelun markkininnin vastuut ja rlit - kuka markkini? Jtta verkkpalvelun markkininti nnistuisi kattavasti, tarvitaan suunnitelman tteuttamiseksi kk avinta ylipist-petusta antavaa kulutusalaa sekä verkkpalvelun tukiverksta. Opistt Opistjen tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Yleisesti: Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä massa pistssaan. Timia ulkisena viestijänä pistnsa avimen ylipist-petuksen asiakkaille ja sidsryhmille timenkuvansa huminttaen. Opistt ttavat Avinylipist.fi:n verkkbannerin käyttö verkksivuilla, js se n mahdllista. Opistt tekevät henkilökhtaista markkinintia (piskelijiden pastus ja hjaus). Ylipistt Ylipistjen tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Yleisesti: Ottaa saa ja antaa panksensa jhtryhmän perustamaan markkinintityöryhmään (js ryhmä vakinaistetaan). Tteuttaa markkinintisuunnitelmaa yhdessä krdinaattrin kanssa. Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä massa ylipistssaan sekä ylipistnsa petusta antaville pistille. Timia ulkisena viestijänä ylipistnsa avimen ylipist-petuksen asiakkaille ja sidsryhmille timenkuvansa huminttaen. Ylipistt ttavat Avinylipist.fi:n verkkbannerin käyttö verkksivuilla. Ylipistt käyttävät Avinylipist.fi julistetta sekä jaettavaa markkinintimateriaalia messuilla ja tapahtumissa, jihin sallistuvat. Ylipistt tekevät henkilökhtaista markkinintia (piskelijiden pastus ja hjaus). Krdinaattri (CSC) Verkkpalvelun krdinaattrin/ylläpitäjän tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Vetää jhtryhmän perustamaa markkinintityöryhmää (js ryhmä vakinaistetaan). Tteuttaa markkinintisuunnitelmaa yhdessä ylipistjen kanssa. Tukea ylipistjen markkinintisuunnitelman tteuttamista tuttamalla materiaalia markkinintisuunnitelman mukaisesti. Ohjeistaa ylipistja markkinintisuunnitelman käytöstä ja markkininnin tteuttamisesta. 8 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

9 Yleisesti: Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä kk palveluknsrtin huminttaen: pistt, ylipistt ja jhtryhmä. Timia palveluknsrtin ja verkkpalvelun ulkisena viestijänä timenkuvansa huminttaen. Krdinaattri hitaa mainstimistyhteistyön. Krdinaattri tekee henkilökhtaista markkinintia (sähköpsti ja palaute). Jhtryhmä Palveluknsrtin jhtryhmän tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Yleisesti: Päättää ylipistjen asiantuntijista (substanssisaaminen) perustuvan markkinintityöryhmän perustamisesta ja tehtävistä. Päättää markkinintisuunnitelman käyttööntsta. Päättää markkininnin budjetista sana muuta budjettia. Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä massa ylipistssaan sekä Avimen Frumille. Timia palveluknsrtin ja verkkpalvelun ulkisena viestijänä timenkuvansa huminttaen. Jhtryhmä päättää suuret linjaukset ja budjetin. 9 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

10 5. Keint Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintikeinja vat verkkpalvelun lg, verkkbanneri ja ssiaalisen median liitännäispalvelut, juliste (paintute) ja jaettava markkinintimateriaali, sekä messuille ja tapahtumiin sallistuminen ja henkilökhtainen markkininti. Alaluvuissa n kerrttu tarkemmin näistä keinista Lg Lg n näkyvin sa Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintia. Olemassa leva, vunna 2007 käyttööntettu ranssi lg n tunnettu ja paljlti käytetty tunnus verkkpalvelulle. Kska verkkpalvelun värit vat kuitenkin muuttuneet sekä sivuelementtien rajja selkeytetty sekä kulmikkuus n sivuilla lisääntynyt, n lga jnkin verran päivitettävä. Kska lemassa leva lg n yhteydessä värillisesti (ranssi) verkkpalvelun tsikintiin, ei lgn muuttaminen kknaan le välttämätöntä. Näin llen lemassa levaa lga päivitetään eikä sen mutn sekä väritykseen tehdä suuria muutksia. Vanha lg terävitetään reunilta ja sen varjstus uudistetaan. Lg pysyy tummana ranssina (verkksivujen tsikiden väri). Uutta lga suurennetaan hieman niin, että sen kknaisleveydeksi tulee 180 pikseliä. Vanha lg Uusi lg Hinta Krdinaattri tekee muutksen, jllin suunnittelun ja tteutuksen hinta 0 eura + alv. Lgn yleiset tiedt Tietue Kk 180 x 34 pikseliä, 72dpi Pain 24,4KT Värit Valkinen RGB 255, 255, 255 Oranssi RGB 249, 90, 17 Ruskea RGB 102, 51, 0 (60%) Teksti Arial Regular 10 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

11 Lgn käyttöhje Lgn käyttöhje annetaan, kun lg n hyväksytty jhtryhmän timesta kkuksessa 2/2012. Lgn mnimutisuus Jtta lgn käyttö lisi kattavaa, n se ltava mnimutisesti käytettävissä. Käyttötarkitus Kk Verkk Kirjeet jne Painettava 72dpi 180dpi 300dpi 5.2. Verkkbanneri ja ssiaalinen media Avinylipist.fi -verkkpalvelun sähköinen markkininti kstuu verkkbannerista ja ssiaalisen median palveluiden liitännäisistä. Verkkbanneri Avinylipist.fi -verkkpalvelulle kehitetään ma verkkbanneri, jta vidaan käyttää avimien ylipistjen ja yhteistyöpistjen verkksivuilla sekä esim. sähköpstin allekirjituksessa. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä suunnittelee verkkbannerin sisällön. 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) antaa mainstimistlle timeksiannksi suunnittella verkkbannerin. 3. Markkinintiryhmä kmmenti banneriehdtusta tarpeen mukaan. 4. Markkinintiryhmä hyväksyttää bannerin jhtryhmällä (bannerin hyväksyntä). 5. Markkinintiryhmä asettaa hyväksytyn bannerin ylipistjen saataville. Hinta-arvi Mainstimistn hinta-arvi (sis. suunnittelu, taitt, kuvankäsittely ja yhteydet): alv. Humautukset Js verkkbanneria halutaan käyttää mainksena ulkisilla, kaupallisilla verkksivuilla (esim. MTV3 tai muu), tarvitaan lisäselvityksiä. On selvitettävä muun muassa verkksivujen khderyhmät, käytettävä budjetti jne. Mainnnan suunnittelemisen lähtökhdaksi tarvitaan verkkanalytiikkaa. Lisäksi humautetaan, että mainnta verkssa ei le halpaa: esimerkiksi khdistettu mainsnäkyvyys vi viikssa maksaa tuhansia eurja. 11 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

12 Tämän lisäksi Gglen hakusanamainntaa susitellaan, mutta kuten kaupallisilla verkksivuilla mainstettaessa, niin Gglen mainnta maksaa ja se vaatii suunnittelua. Ggle Analytics n verkkpalvelulla j käytössä, jten hakusanamainntaa pystyttäisiin mittamaan. Ssiaalinen media Avinylipist.fi -verkkpalvelulle ei perusteta maa ssiaalisen median sivua/ryhmää/kanavaa, kska sen ylläpitäminen lisi knsrtille työlästä. Lisäksi useimmilla knsrtin kuuluvilla avimilla ylipistilla n mat ssiaalisen median palvelunsa käytössä. Liitännäiset eivät myöskään vaadi Avinylipist.fi -verkkpalvelulle maa Facebk-sivua tai Twitter-kanavaa. Liitännäistä käytettäessä tykkäys/twiittaus merkitään henkilön maan uutisvirtaan. Liitännäiset (eli widgetit) Facebk Like ja Twitter Tweet n saatavissa näkyviin pint-hjelmiin. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä hyväksyttää liitännäisten käyttööntn jhtryhmällä (käyttööntn hyväksyntä). 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) antaa Meterin timittajalle timeksiannn liitännäisten käyttööntsta. 3. Markkinintiryhmä testaa liitännäisten timinnan demssa ja antaa palautetta timittajalle. 4. Timittaja laittaa liitännäisten käyttööntn tutantn. Humautukset: Js halutaan ttaa käyttöön mainnta ssiaalisen median palveluissa (esim. Facebk), tarvitaan lisäselvityksiä. On selvitettävä muun muassa khderyhmät, käytettävä budjetti jne. Ssiaalisen median palveluissa mainnnan khdentaminen n mahdllista, samin laajan näkyvyyden saavuttaminen. Kuitenkin humautetaan, että mainnta verkssa ei le halpaa ja mainnta saattaa maksaa yllättävän paljn Ssiaalinen media? Ssiaalisen median palveluiden lukittelu n seuraava: verkkyhteisöpalvelut, sisällön lumis- ja julkaisupalvelut, tiedn lukittelu- ja arviimispalvelut, virtuaaliset maailmat, RSS-syötteet. Verkkyhteisöpalveluiden ensisijainen tehtävä n edistää yhteisöjen mudstumista ja yhteisön jäsenten välistä kanssakäymistä. Verkkyhteisöpalveluita vat esimerkiksi Facebk, MySpace ja LinkedIn. Sisällön lumis- ja julkaisupalveluiden tehtävä n tekstin, äänen, videkuvan, kuvien ja esitysten jakamisessa. Sisällön lumis- ja julkistamispalveluita vat erilaiset blgit ja wikit sekä kuvien, äänen, viden ja esitysten jakamispalvelut, kuten blgipalvelut Blgger ja Twitter, wikipalvelu Wikipedia, sekä kuvien ja videiden julkistamispalvelut YuTube ja Flickr. Lisäksi frumit, kuten Sumi24.fi, vat sisällön lumis- ja jakamispalveluita. Tiedn lukittelu- ja arviimispalveluiden tehtävä n tarjta välineitä Internetissä levaa tiedn järjestelyyn ja tisaalta arviida siellä julkaistun tiedn laatua yhteisön avulla. Palveluita vat 12 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

13 esimerkiksi Delicius ja Digg, jiden avulla käyttäjä vi tallentaa sivulinkkejä ja julkaista ne muiden käyttäjien käyttöön. Virtuaaliset maailmat vat tietkneavusteisesti simulituja ympäristöjä, jiden tarkituksena n antaa käyttäjilleen kkemuksia, nautinta ja innstuksen tunteita Virtuaalisia maailmja vat esimerkiksi Secnd Life ja Habb Htel. Liitännäiset vat ssiaalisen median palveluiden sisälle kehitettyjä pienempiä, erillisiä palveluja Tällaisia palveluita vat esimerkiksi Facebkissa levat ulkiset pelisvellukset kuten FarmVille sekä susittelu- ja linkitystyökalut Facebk Like ja Twitter Tweet. RSS-syötteet vat hjelmia, jnka avulla henkilö vi saada tietja sivustjen päivityksistä ja uutisista ilman sivuilla käymistä suraan man tietkneensa Internet-selaimeen tai sähköpstiinsa. (Lähde: Pylsy, S Ssiaalisen median hyväksikäyttö kansainvälisessä piskelijarekrytinnissa. Pr gradu -tutkielma, Jyväskylän ylipist.) 5.3. Paintutteet Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkininnissa tullaan panstamaan sähköisen markkininnin lisäksi henkilökhtaiseen markkinintiin muun muassa messujen ja tapahtumien kautta sekä henkilökhtaisena palveluna piskelijille. Henkilökhtaisessa markkininnissa tarvitaan paintutteita, tarkemmin juliste kssa A2 ja A3. Kats 1.1 Vanhat materiaalit. Julisteesta tutetaan värilliset pdf-versit ylipistjen saataville, jtka ylipistn päivittäjät vivat itse tulstaa tai tuttaa painssa (tulstus- ja painkustannukset suraan ylipistlle). Julisteesta painatetaan valmiiksi värilliset julisteet (kieliversit ja kt humiiden) kaikille ylipistille jaettavaksi. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä suunnittelee julisteen sisällön. 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) antaa mainstimistlle timeksiannksi suunnitella juliste kssa A3, jka skaalautuu kkn A2. 3. Markkinintiryhmä kmmenti suunnitelmaa tarpeen mukaan. 4. Markkinintiryhmä hyväksyttää julisteen jhtryhmällä (suunnitelman hyväksyntä). 5. Markkinintiryhmä asettaa hyväksytyn julisteen ylipistjen saataville. 6. Tutetaan painettuja julisteita ylipistille. Hinta arvit Mainstimist, Juliste A3 (sis. suunnittelu, taitt, kuvankäsittely ja yhteydet): alv 13 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

14 TammerPrint (mainstimistn kautta), painkustannukset: 50 kpl 100 kpl 200 kpl A alv A alv Humautettavaa Muistettava kieliversit (sumi, rutsi, englanti) julisteita suunniteltaessa ja painettaessa. Valmiit painkset sekä jakperusteet Julisteita painatetaan painssa kerran. Painsmäärät vat: A3 A2 Sumen kieliset 200 kpl Rutsin kieliset x kpl Englannin kieliset x kpl Sumen kieliset 100 kpl Rutsin kieliset x kpl Englannin kieliset x kpl Julisteet jaetaan ylipistille heidän krdinaattrille tekemänsä tilauksen mukaan niin, että he vivat tilata: A3 A2 Sumen kielisiä kpl Rutsin kielisiä kpl Englannin kielisiä 2-5 kpl Sumen kielisiä 5-10 kpl Rutsin kielisiä 2-5 kpl Englannin kielisiä 2-5 kpl Jäljelle jääneet julisteet jäävät krdinaattrille säilytykseen ja hän jakaa ne tarvitseville ylipistille pyynnöstä Jaettava materiaali Avimet ylipistt järjestävät ja sallistuvat mnille erilaisille kulutusmessuille ja tapahtumiin vuden aikana. Jtta he visivat tuda julki massa timinnassaan myös Avinylipist.fi - verkkpalvelua, n henkilökhtaisen markkininnin lisäksi tarjttava myös jtakin jsta asiakkaat muistavat verkkpalvelun sitteen. 14 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

15 Tutetaan Avinylipist.fi -verkkpalvelulle jaettavaa markkinintimateriaalia, kuten heijastimia, kyniä tai muuta. Jaettavan materiaalin hinta saa lla maksimissaan 1,50 eura / kappale. Vaihtehtja: Heijastin luklla Kynä, lyijytäyte jne. Jaktavara max 1,5 eura / kappale. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä suunnittelee jaettavan materiaalin mudn jhtryhmän päätöksen phjalta. 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) pyytää 3-4 materiaalitimittajalta tarjuspyynnöt materiaaleista. 3. Markkinintiryhmä tekee päätöksen ja tilauksen tarjuspyyntöjen phjalta. 4. Markkinintiryhmä asettaa jaettavat materiaalit ylipistjen saataville. Esimerkkejä hinnista Mastermark (kynähinta Mirkun Liikelahjat), suuntaa-antava arvi: lyijytäytekynä (yksiväripainatus), hinta llut 0,71e/kpl (sis alv 23%), kun tilausmäärä llut 4000 kpl (--> 2840e) avaimenperä/heijastin/led-val, SUOMI-mut, papukaijalukk-kiinnitys, 1-v painatus, hinta 3000 kpl erässä 2,40e/kpl + alv 23% (--> 8856e) SUOMI-heijastin, papukaijalukk-kiinnitys, 1-v painatus, hinta 3000 kpl erässä 1,37e/kpl + alv 23% + alituskulu 88e (--> 5055,30e + alitus 88e) tuubihuivi, ma design, 2000 kpl erässä 1,25e/kpl + alv, alituskulu 220e/väri (tehdään yleensä ns. negatiivipainatuksella eli värillä painetaan kk huivi, jllin lg jää valkiseksi) (--> 3075e + alitus 220e) Näppärä taittuva jumapull, karabinerkukulla, vakivärein, 1-v painatus, hinta 2000 kpl erässä 1,83e/kpl + alv 23% (--> 4501,80e) 5.5. Messut ja tapahtumat Avinylipist.fi -verkkpalvelu ei itsenään sallistu messuille ja tapahtumiin. Osallistuessaan messuille ja tapahtumiin eri avimet ylipistt ttavat mukaansa verkkpalvelun markkinintimateriaalia (julisteet ja jaettavat markkinintimateriaalit), sekä neuvvat verkkpalvelun käytöstä tarpeen mukaan Henkilökhtainen markkininti Henkilökhtaisella markkininnilla tarkitetaan piskelijiden, hakeutujien ja heidän sidsryhmiensä sekä erilaisten ppilaitsten pint-hjaajien ja kulutusneuvjien hjaamista ja neuvntaa sekä puhelimitse, kasvkkain ja sähköpstin välityksellä. Jkainen avimen ylipist-pintjen parissa työskentelevä tekee jnkin verran henkilökhtaista markkinintia riippuen timenkuvastaan. 15 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

16 6. Vusikell Tapahtumia, jiden aikana markkinintitimenpiteitä tehdään aikavälillä : Aika Timenpide: mitä, minne, kuka? Miksi? Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Tukkuu Kesäkuu Heinäkuu Elkuu Syyskuu Lkakuu Marraskuu Julukuu Vidaan täydentää vasta, kun jhtryhmä n ttanut kantaa ja päättänyt timenpiteistä sekä markkinintitavista. Phja-aineistja Phja-aineistksi vuden 2011 käyntitilastja (esitetty jrylle ) 2011: Huippupäivät: Tammikuu 10. Huhtikuu 19. Elkuu 16. Huippukuukaudet: Tammikuu Tukkuu Elkuu Syyskuu 16 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

17 7. Budjetti Kustannukset: Suunnittelu Pain tms. Määrä kpl + kk Yhteensä Lg Juliste 450 x / kpl x / kpl x kpl A3 x kpl A2 Verkkbanneri kk? Jaktavara: kynä x / kpl Humaa: sis. painaminen hintaan? Jaktavara: heijastin x / kpl Humaa: sis. painaminen hintaan? Verkkmainnta? Yhteensä: 17 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

18 8. Markkinintiryhmän timinta Kkuksessaan 1/2012 ( ) Avinylipist.fi -palveluknsrtin jhtryhmä päätti perustaa markkinintiryhmän, jhn sai sallistua kuka haluaa avimista ylipistista ja jka päätti kkntumisaikataulustaan. Työryhmän tehtävänä li selvittää, mitä markkinintimateriaalia ja timenpiteitä tarvittiin sekä paljnk siihen meni rahaan. Lisäksi tehtiin selvitys mahdllisten widgettien käytöstä. Ryhmän timikausi asetettiin lyhyeksi ja sille asetettujen selvitysten tuli lla valmiita jhtryhmän seuraavaan kkukseen 2/2012 ( ). Markkinintiryhmän timintaa ehdtetaan jatkettavan vakinaisesti. Markkinintiryhmän tehtävät: Verkkpalvelun markkininnin tteuttamisen seuraaminen seuraaminen ja markkinintisuunnitelman jalkauttaminen ylipistihin. Verkkpalvelun markkininnin suunnittelu vudelle Budjettien tarkistaminen markkininnin salta. Muut ryhmässä esille tettavat tehtävät. Muut jhtryhmän määräämät tehtävät. Markkinintiryhmän kknpan n vaihteleva ja siihen saa liittyä kaikki ylipistjen edustajat mien halujensa ja kykyjensä mukaan. 18 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Luento 9 Julkaiseminen verkossa Aulikki Hyrskykari

Luento 9 Julkaiseminen verkossa Aulikki Hyrskykari Luent 9 Julkaiseminen verkssa 3.11.2015 Aulikki Hyrskykari Harjituksista H9 aiheena verkkjulkaiseminen 5p: Drpbxin käyttäminen esimerkki verkklevyn käytöstä materiaalin tallentamiseen ja jakamiseen 5p:

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue

Parikkalan kunta. Uukuniemen yleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavamuutosalue 83657 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.3.0 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE Tällä pääset alkuun! 4.8.2013 Pirj Sinerv qwertyuipasdfghjklzxcv Sisällys OHJEITA PUNOMO.FI:N TEEITSE-SIVUSTON JULKAISIJOILLE... 0 1. JULKAISUOIKEUDEN

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä DOKUMENT 11 Ministerineuvstn selntek petusministerien (MR-U) vusia 2008 2010 kskevan kulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä Jhdant Opetus- ja tutkimusministerineuvstn (MR-U) kulutus-

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1. Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 12.3.2014 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.91 Oppijan verkkpalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.91 Muutshistria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versi, Markku Laaksharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksharju 0.6 22.10.2010

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit

Hoitotieteen laitos. VALINTAKOE , Kysymykset ja arviointikriteerit Hittieteen laits VALINTAKOE 15.5.2013, Kysymykset ja arviintikriteerit Kysymys 1. Nimeä tieteellisen tiedn kriteerit ja määrittele niiden sisältö (5 pistettä) (sivut 24-29) Erikssn K, Isla A, Kyngäs H,

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot