MARKKINOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Avinylipist.fi MARKKINOINTISUUNNITELMA LUONNOS Tämä n markkinintisuunnitelma Avinylipist.fi -verkkpalvelulle. Markkinintisuunnitelmassa määritellään markkininnin tavitteet ja khderyhmät, vastuutus, keint, aikataulutus ja budjetti. Markkinintisuunnitelma kskee ainastaan Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintia eikä siinä teta kantaa eikä se le kilpaileva avimien ylipistjen mien markkinintitimenpiteiden kanssa. Markkinintisuunnitelma ajittuu ajalle tukkuu julukuu Markkinintisuunnitelma n tehty Avinylipist.fi -palveluknsrtin jhtryhmän kkuksessaan 1/2012 ( ) asettaman markkinintiryhmän timesta. Suunnitelma hyväksytetään ja sitä tarkennetaan muun muassa aikataulutuksen ja budjetin salta jhtryhmän kkuksessa 2/2012 ( ). 1 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

2 Sisällysluettel Markkinintisuunnitelman sisältö 1. Tausta 1.1. Vanhat materiaalit 2. Tavite 3. Khderyhmät 4. Vastuut 5. Keint 5.1. Lg 5.2. Verkkbanneri ja ssiaalinen media Ssiaalinen media? 5.3. Paintutteet 5.4. Jaettava materiaali 5.5. Messut ja tapahtumat 5.6. Henkilökhtainen markkininti 6. Vusikell 7. Budjetti 8. Markkinintiryhmän timinta 2 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

3 1. Tausta Avinylipist.fi -verkkpalvelu Avinylipist.fi n valtakunnallinen kansalaisille suunnattu avimen ylipist-petuksen tietpalvelu. Se kkaa yhteen kaiken petustiedn, antaa perustiedn timinnasta ja hjaa tarkempien tietlähteiden lukse. Avinylipist.fi -palvelun petustietkannassa n kk Sumen avin ylipist-petus. Avin ylipist-petus n avinta kaikille iästä, tavitteista ja phjakulutuksesta riippumatta. Opiskelu avimessa ylipistssa antaa mahdllisuuden tutustua ylipist-piskeluun ja eri ppiaineisiin kehittää itseään ja ppia uutta saada tieteellistä taustaa ajankhtaisille ilmiöille parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitja piskella tutkinttavitteisesti liittämällä pinnt myöhemmin saksi ylipisttutkinta valmentautua valintakkeisiin hakeutua tutkint-piskelijaksi avimen ylipistn väylän kautta laajentaa tutkinta sivuainepinnilla. Verkkpalvelun markkininti ennen Avinylipist.fi -verkkpalvelua n markkinitu sekä lehti- että pas-ilmitusten, verkkmainnnan että henkilökhtaisen mainnnan avulla. Myös erilaisia jaettavia tavarita, kuten kyniä ja tarrja, n tutettu ylipistille jaettavaksi asiakkaille. Seuraavassa esimerkkejä markkininnista ja kustannuksista vusilta : (Kustannukset nin ~ eura) Lehti- ja pas ilmitukset (n. 20 khdetta) (n. 40 khdetta) (n. 5 khdetta) (n. 10 khdetta) x 600 (1 khde) Suunnittelukustannukset 640 (1) (2) - 35 (1) x - Markkinintimateriaali (kynät jne.) x - Verkkmainnta x - Tapahtumamarkkininti x Yhteensä (1) sähköinen julukrtti, (2) sähköinen julukrtti, graafinen hjeist 3 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

4 Tarve uudelle materiaalille Avinylipist.fi -verkkpalvelu n timinut vudesta 1998, jnkä jälkeen palvelua n muutettu ulkasullisesti ja timinnallisesti kaksi kertaa (vunna 2002, 2007) sekä värimaailmaa kerran (vunna 2011). Vuden 2011 värien muutksen jälkeen markkinintimateriaaleja (mainksia, julisteita, lga, jne.) ei le uudistettu eikä vunna 2007 tehtyä graafista hjeista le mukattu. Kats khta 1.1 Vanhat materiaalit selvennykseksi. Vunna 2011 tehtyjen värimuutsten vuksi lemassa leva markkinintimateriaali n vanhentunutta, mutta tarve verkkpalvelun markkininnille n lemassa. Ilman materiaalia verkkpalvelua ei vida tehkkaasti markkinida Vanhat materiaalit Lg Avinylipist.fi -verkkpalvelu n avattu vunna 1998 nimellä Sumen virtuaalinen avin ylipist (SUVI). Palvelusta vastasi petusministeriö. Tammikuusta 1998 marraskuuhun 2002 avinylipist.fi:ssä käytetty lg li: Ilmettä uudistettiin marraskuussa Palvelun krdininnista vastasi HY. Ulkmut li seuraava: Vunna 2007 ilmettä uudistettiin jälleen, jnka jälkeen se pysyi aina syyskuun 2011 lppuun saakka. Palvelun lg li seuraava: Vuden 2010 alusta avimet ylipistt vat rahittaneet palvelun itse, ja vuden 2011 alusta avinylipist.fi:n timinnan varmistamikseksi perustettu palveluknsrti. Palvelun krdininnista n vastannut CSC vuden 2011 alusta. Lkakuun 2011 värimaailma uudistettiin versipäivityksen yhteydessä. Lg ei vaihtunut. (Lähde: 4 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

5 Muut materiaalit Avinylipist.fi -verkkpalvelun vanhat materiaalit (ennen 10/2011 käytetyt): Julisteet: Juliste A2 ja A3 Ilmitukset: Ilmitus - vaakamalli (4-v, kk 140x60 mm) Ilmitus2 - pystymalli (4-v, kk 92x110 mm) Ilmitus3 - pystymalli (mv, kk 81x115 mm) Ilmitus4 - vaakamalli (mv, kk 115x52 mm) Ilmitus5 - vaakamalli, pieni (mv, kk 55x20 mm) Ilmitus6 - vaakamalli, rutsinkielinen/syksy (4-v, kk 120x60 mm) Ilmitus7 - pystymalli (4-v, kk 100x145 mm) Ilmitus8 - pystymalli (mv, kk 100x145 mm) Ilmitus9 - vaakamalli (4-v, kk 92x50 mm) Ilmitus10 - vaakamalli (4-v, kk 145x100 mm) Vanhat jaktavarat: Pstikrtit, tarrat ja kynät 5 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

6 2. Tavite Tavitteena n markkinida Avinylipist.fi -verkkpalvelua 1. uusille, ptentiaalisille käyttäjille 2. palvelua j aiemmin käyttäneille ja tuda markkininnilla julki seuraavia asiita verkkpalvelusta: Verkkpalvelun site Verkkpalvelusta löytyy kaikki Sumessa petettavat avimen ylipistn pinnt Verkkpalvelun käyttö n helppa ja se n aina saatavilla Tavitteena n kasvattaa verkkpalvelun kävijämäärä, erityisesti kasvattaa yksilöityjen vierailijiden ja uusien käyntien määrää, eli saada palvelulle uusia käyttäjiä. Tilastja : Muuts Käynnit ,2 % Yksilöidyt vieraiijat ,3 % Uusia käyntejä 42,14 % 40,73 % - 3,3 % 6 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

7 3. Khderyhmät Verkkpalvelun ensisijaisia khderyhmiä vat: Nuret ja aikuiset, jtka haluavat piskella avimen ylipistn pintja tutkinthakuisesti (avimen ylipistn väyläpiskelijat jne). Nuret 2. asteen kulutuksen päättäneet, jtka vat jääneet ilman piskelupaikkaa kevään valinnissa. Nuret ja aikuiset, jtka haluavat valmentautua valintakkeisiin. Aikuiset, jtka haluavat kehittää itseään tai ammatillista saamistaan sekä työelämätaitjaan. Työssä levat Työttömät Tissijaiset khderyhmät: Nuret ja aikuiset, jtka haluavat tutustua ylipist-piskeluun ja eri ppiaineisiin. Nuret 2. asteen kulutuksen päättäneet, jtka vat valmistuvat syksyllä eikä heillä le piskelupaikkaa kevääksi. Opiskelijat, jtka haluavat laajentaa tutkinta sivuainepinnilla. Nuret ja aikuiset, jtka haluavat saada tieteellistä taustaa ajankhtaisille ilmiöille. Erilaisten ppilaitsten ja valtinhallinnn laitsten (esimerkiksi työvimaneuvnta) pinthjaajat ja pettajat sekä kulutusneuvjat Ptentiaalisten nurten piskelijiden vanhemmat ja hultajat Ptentiaalisten aikuisten piskelijiden pulist ja perhe Humattavaa: sumenkieliset ja rutsinkieliset ensisijaisia, englanninkieliset tissijaisia 7 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

8 4. Vastuut Verkkpalvelun markkininnin vastuut ja rlit - kuka markkini? Jtta verkkpalvelun markkininti nnistuisi kattavasti, tarvitaan suunnitelman tteuttamiseksi kk avinta ylipist-petusta antavaa kulutusalaa sekä verkkpalvelun tukiverksta. Opistt Opistjen tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Yleisesti: Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä massa pistssaan. Timia ulkisena viestijänä pistnsa avimen ylipist-petuksen asiakkaille ja sidsryhmille timenkuvansa huminttaen. Opistt ttavat Avinylipist.fi:n verkkbannerin käyttö verkksivuilla, js se n mahdllista. Opistt tekevät henkilökhtaista markkinintia (piskelijiden pastus ja hjaus). Ylipistt Ylipistjen tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Yleisesti: Ottaa saa ja antaa panksensa jhtryhmän perustamaan markkinintityöryhmään (js ryhmä vakinaistetaan). Tteuttaa markkinintisuunnitelmaa yhdessä krdinaattrin kanssa. Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä massa ylipistssaan sekä ylipistnsa petusta antaville pistille. Timia ulkisena viestijänä ylipistnsa avimen ylipist-petuksen asiakkaille ja sidsryhmille timenkuvansa huminttaen. Ylipistt ttavat Avinylipist.fi:n verkkbannerin käyttö verkksivuilla. Ylipistt käyttävät Avinylipist.fi julistetta sekä jaettavaa markkinintimateriaalia messuilla ja tapahtumissa, jihin sallistuvat. Ylipistt tekevät henkilökhtaista markkinintia (piskelijiden pastus ja hjaus). Krdinaattri (CSC) Verkkpalvelun krdinaattrin/ylläpitäjän tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Vetää jhtryhmän perustamaa markkinintityöryhmää (js ryhmä vakinaistetaan). Tteuttaa markkinintisuunnitelmaa yhdessä ylipistjen kanssa. Tukea ylipistjen markkinintisuunnitelman tteuttamista tuttamalla materiaalia markkinintisuunnitelman mukaisesti. Ohjeistaa ylipistja markkinintisuunnitelman käytöstä ja markkininnin tteuttamisesta. 8 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

9 Yleisesti: Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä kk palveluknsrtin huminttaen: pistt, ylipistt ja jhtryhmä. Timia palveluknsrtin ja verkkpalvelun ulkisena viestijänä timenkuvansa huminttaen. Krdinaattri hitaa mainstimistyhteistyön. Krdinaattri tekee henkilökhtaista markkinintia (sähköpsti ja palaute). Jhtryhmä Palveluknsrtin jhtryhmän tehtävänä verkkpalvelun markkininnissa n: Yleisesti: Päättää ylipistjen asiantuntijista (substanssisaaminen) perustuvan markkinintityöryhmän perustamisesta ja tehtävistä. Päättää markkinintisuunnitelman käyttööntsta. Päättää markkininnin budjetista sana muuta budjettia. Timia verkkpalvelun sisäisenä viestinviejänä massa ylipistssaan sekä Avimen Frumille. Timia palveluknsrtin ja verkkpalvelun ulkisena viestijänä timenkuvansa huminttaen. Jhtryhmä päättää suuret linjaukset ja budjetin. 9 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

10 5. Keint Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintikeinja vat verkkpalvelun lg, verkkbanneri ja ssiaalisen median liitännäispalvelut, juliste (paintute) ja jaettava markkinintimateriaali, sekä messuille ja tapahtumiin sallistuminen ja henkilökhtainen markkininti. Alaluvuissa n kerrttu tarkemmin näistä keinista Lg Lg n näkyvin sa Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintia. Olemassa leva, vunna 2007 käyttööntettu ranssi lg n tunnettu ja paljlti käytetty tunnus verkkpalvelulle. Kska verkkpalvelun värit vat kuitenkin muuttuneet sekä sivuelementtien rajja selkeytetty sekä kulmikkuus n sivuilla lisääntynyt, n lga jnkin verran päivitettävä. Kska lemassa leva lg n yhteydessä värillisesti (ranssi) verkkpalvelun tsikintiin, ei lgn muuttaminen kknaan le välttämätöntä. Näin llen lemassa levaa lga päivitetään eikä sen mutn sekä väritykseen tehdä suuria muutksia. Vanha lg terävitetään reunilta ja sen varjstus uudistetaan. Lg pysyy tummana ranssina (verkksivujen tsikiden väri). Uutta lga suurennetaan hieman niin, että sen kknaisleveydeksi tulee 180 pikseliä. Vanha lg Uusi lg Hinta Krdinaattri tekee muutksen, jllin suunnittelun ja tteutuksen hinta 0 eura + alv. Lgn yleiset tiedt Tietue Kk 180 x 34 pikseliä, 72dpi Pain 24,4KT Värit Valkinen RGB 255, 255, 255 Oranssi RGB 249, 90, 17 Ruskea RGB 102, 51, 0 (60%) Teksti Arial Regular 10 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

11 Lgn käyttöhje Lgn käyttöhje annetaan, kun lg n hyväksytty jhtryhmän timesta kkuksessa 2/2012. Lgn mnimutisuus Jtta lgn käyttö lisi kattavaa, n se ltava mnimutisesti käytettävissä. Käyttötarkitus Kk Verkk Kirjeet jne Painettava 72dpi 180dpi 300dpi 5.2. Verkkbanneri ja ssiaalinen media Avinylipist.fi -verkkpalvelun sähköinen markkininti kstuu verkkbannerista ja ssiaalisen median palveluiden liitännäisistä. Verkkbanneri Avinylipist.fi -verkkpalvelulle kehitetään ma verkkbanneri, jta vidaan käyttää avimien ylipistjen ja yhteistyöpistjen verkksivuilla sekä esim. sähköpstin allekirjituksessa. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä suunnittelee verkkbannerin sisällön. 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) antaa mainstimistlle timeksiannksi suunnittella verkkbannerin. 3. Markkinintiryhmä kmmenti banneriehdtusta tarpeen mukaan. 4. Markkinintiryhmä hyväksyttää bannerin jhtryhmällä (bannerin hyväksyntä). 5. Markkinintiryhmä asettaa hyväksytyn bannerin ylipistjen saataville. Hinta-arvi Mainstimistn hinta-arvi (sis. suunnittelu, taitt, kuvankäsittely ja yhteydet): alv. Humautukset Js verkkbanneria halutaan käyttää mainksena ulkisilla, kaupallisilla verkksivuilla (esim. MTV3 tai muu), tarvitaan lisäselvityksiä. On selvitettävä muun muassa verkksivujen khderyhmät, käytettävä budjetti jne. Mainnnan suunnittelemisen lähtökhdaksi tarvitaan verkkanalytiikkaa. Lisäksi humautetaan, että mainnta verkssa ei le halpaa: esimerkiksi khdistettu mainsnäkyvyys vi viikssa maksaa tuhansia eurja. 11 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

12 Tämän lisäksi Gglen hakusanamainntaa susitellaan, mutta kuten kaupallisilla verkksivuilla mainstettaessa, niin Gglen mainnta maksaa ja se vaatii suunnittelua. Ggle Analytics n verkkpalvelulla j käytössä, jten hakusanamainntaa pystyttäisiin mittamaan. Ssiaalinen media Avinylipist.fi -verkkpalvelulle ei perusteta maa ssiaalisen median sivua/ryhmää/kanavaa, kska sen ylläpitäminen lisi knsrtille työlästä. Lisäksi useimmilla knsrtin kuuluvilla avimilla ylipistilla n mat ssiaalisen median palvelunsa käytössä. Liitännäiset eivät myöskään vaadi Avinylipist.fi -verkkpalvelulle maa Facebk-sivua tai Twitter-kanavaa. Liitännäistä käytettäessä tykkäys/twiittaus merkitään henkilön maan uutisvirtaan. Liitännäiset (eli widgetit) Facebk Like ja Twitter Tweet n saatavissa näkyviin pint-hjelmiin. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä hyväksyttää liitännäisten käyttööntn jhtryhmällä (käyttööntn hyväksyntä). 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) antaa Meterin timittajalle timeksiannn liitännäisten käyttööntsta. 3. Markkinintiryhmä testaa liitännäisten timinnan demssa ja antaa palautetta timittajalle. 4. Timittaja laittaa liitännäisten käyttööntn tutantn. Humautukset: Js halutaan ttaa käyttöön mainnta ssiaalisen median palveluissa (esim. Facebk), tarvitaan lisäselvityksiä. On selvitettävä muun muassa khderyhmät, käytettävä budjetti jne. Ssiaalisen median palveluissa mainnnan khdentaminen n mahdllista, samin laajan näkyvyyden saavuttaminen. Kuitenkin humautetaan, että mainnta verkssa ei le halpaa ja mainnta saattaa maksaa yllättävän paljn Ssiaalinen media? Ssiaalisen median palveluiden lukittelu n seuraava: verkkyhteisöpalvelut, sisällön lumis- ja julkaisupalvelut, tiedn lukittelu- ja arviimispalvelut, virtuaaliset maailmat, RSS-syötteet. Verkkyhteisöpalveluiden ensisijainen tehtävä n edistää yhteisöjen mudstumista ja yhteisön jäsenten välistä kanssakäymistä. Verkkyhteisöpalveluita vat esimerkiksi Facebk, MySpace ja LinkedIn. Sisällön lumis- ja julkaisupalveluiden tehtävä n tekstin, äänen, videkuvan, kuvien ja esitysten jakamisessa. Sisällön lumis- ja julkistamispalveluita vat erilaiset blgit ja wikit sekä kuvien, äänen, viden ja esitysten jakamispalvelut, kuten blgipalvelut Blgger ja Twitter, wikipalvelu Wikipedia, sekä kuvien ja videiden julkistamispalvelut YuTube ja Flickr. Lisäksi frumit, kuten Sumi24.fi, vat sisällön lumis- ja jakamispalveluita. Tiedn lukittelu- ja arviimispalveluiden tehtävä n tarjta välineitä Internetissä levaa tiedn järjestelyyn ja tisaalta arviida siellä julkaistun tiedn laatua yhteisön avulla. Palveluita vat 12 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

13 esimerkiksi Delicius ja Digg, jiden avulla käyttäjä vi tallentaa sivulinkkejä ja julkaista ne muiden käyttäjien käyttöön. Virtuaaliset maailmat vat tietkneavusteisesti simulituja ympäristöjä, jiden tarkituksena n antaa käyttäjilleen kkemuksia, nautinta ja innstuksen tunteita Virtuaalisia maailmja vat esimerkiksi Secnd Life ja Habb Htel. Liitännäiset vat ssiaalisen median palveluiden sisälle kehitettyjä pienempiä, erillisiä palveluja Tällaisia palveluita vat esimerkiksi Facebkissa levat ulkiset pelisvellukset kuten FarmVille sekä susittelu- ja linkitystyökalut Facebk Like ja Twitter Tweet. RSS-syötteet vat hjelmia, jnka avulla henkilö vi saada tietja sivustjen päivityksistä ja uutisista ilman sivuilla käymistä suraan man tietkneensa Internet-selaimeen tai sähköpstiinsa. (Lähde: Pylsy, S Ssiaalisen median hyväksikäyttö kansainvälisessä piskelijarekrytinnissa. Pr gradu -tutkielma, Jyväskylän ylipist.) 5.3. Paintutteet Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkininnissa tullaan panstamaan sähköisen markkininnin lisäksi henkilökhtaiseen markkinintiin muun muassa messujen ja tapahtumien kautta sekä henkilökhtaisena palveluna piskelijille. Henkilökhtaisessa markkininnissa tarvitaan paintutteita, tarkemmin juliste kssa A2 ja A3. Kats 1.1 Vanhat materiaalit. Julisteesta tutetaan värilliset pdf-versit ylipistjen saataville, jtka ylipistn päivittäjät vivat itse tulstaa tai tuttaa painssa (tulstus- ja painkustannukset suraan ylipistlle). Julisteesta painatetaan valmiiksi värilliset julisteet (kieliversit ja kt humiiden) kaikille ylipistille jaettavaksi. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä suunnittelee julisteen sisällön. 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) antaa mainstimistlle timeksiannksi suunnitella juliste kssa A3, jka skaalautuu kkn A2. 3. Markkinintiryhmä kmmenti suunnitelmaa tarpeen mukaan. 4. Markkinintiryhmä hyväksyttää julisteen jhtryhmällä (suunnitelman hyväksyntä). 5. Markkinintiryhmä asettaa hyväksytyn julisteen ylipistjen saataville. 6. Tutetaan painettuja julisteita ylipistille. Hinta arvit Mainstimist, Juliste A3 (sis. suunnittelu, taitt, kuvankäsittely ja yhteydet): alv 13 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

14 TammerPrint (mainstimistn kautta), painkustannukset: 50 kpl 100 kpl 200 kpl A alv A alv Humautettavaa Muistettava kieliversit (sumi, rutsi, englanti) julisteita suunniteltaessa ja painettaessa. Valmiit painkset sekä jakperusteet Julisteita painatetaan painssa kerran. Painsmäärät vat: A3 A2 Sumen kieliset 200 kpl Rutsin kieliset x kpl Englannin kieliset x kpl Sumen kieliset 100 kpl Rutsin kieliset x kpl Englannin kieliset x kpl Julisteet jaetaan ylipistille heidän krdinaattrille tekemänsä tilauksen mukaan niin, että he vivat tilata: A3 A2 Sumen kielisiä kpl Rutsin kielisiä kpl Englannin kielisiä 2-5 kpl Sumen kielisiä 5-10 kpl Rutsin kielisiä 2-5 kpl Englannin kielisiä 2-5 kpl Jäljelle jääneet julisteet jäävät krdinaattrille säilytykseen ja hän jakaa ne tarvitseville ylipistille pyynnöstä Jaettava materiaali Avimet ylipistt järjestävät ja sallistuvat mnille erilaisille kulutusmessuille ja tapahtumiin vuden aikana. Jtta he visivat tuda julki massa timinnassaan myös Avinylipist.fi - verkkpalvelua, n henkilökhtaisen markkininnin lisäksi tarjttava myös jtakin jsta asiakkaat muistavat verkkpalvelun sitteen. 14 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

15 Tutetaan Avinylipist.fi -verkkpalvelulle jaettavaa markkinintimateriaalia, kuten heijastimia, kyniä tai muuta. Jaettavan materiaalin hinta saa lla maksimissaan 1,50 eura / kappale. Vaihtehtja: Heijastin luklla Kynä, lyijytäyte jne. Jaktavara max 1,5 eura / kappale. Timenpiteet: 1. Markkinintiryhmä suunnittelee jaettavan materiaalin mudn jhtryhmän päätöksen phjalta. 2. Markkinintiryhmä (vetäjä) pyytää 3-4 materiaalitimittajalta tarjuspyynnöt materiaaleista. 3. Markkinintiryhmä tekee päätöksen ja tilauksen tarjuspyyntöjen phjalta. 4. Markkinintiryhmä asettaa jaettavat materiaalit ylipistjen saataville. Esimerkkejä hinnista Mastermark (kynähinta Mirkun Liikelahjat), suuntaa-antava arvi: lyijytäytekynä (yksiväripainatus), hinta llut 0,71e/kpl (sis alv 23%), kun tilausmäärä llut 4000 kpl (--> 2840e) avaimenperä/heijastin/led-val, SUOMI-mut, papukaijalukk-kiinnitys, 1-v painatus, hinta 3000 kpl erässä 2,40e/kpl + alv 23% (--> 8856e) SUOMI-heijastin, papukaijalukk-kiinnitys, 1-v painatus, hinta 3000 kpl erässä 1,37e/kpl + alv 23% + alituskulu 88e (--> 5055,30e + alitus 88e) tuubihuivi, ma design, 2000 kpl erässä 1,25e/kpl + alv, alituskulu 220e/väri (tehdään yleensä ns. negatiivipainatuksella eli värillä painetaan kk huivi, jllin lg jää valkiseksi) (--> 3075e + alitus 220e) Näppärä taittuva jumapull, karabinerkukulla, vakivärein, 1-v painatus, hinta 2000 kpl erässä 1,83e/kpl + alv 23% (--> 4501,80e) 5.5. Messut ja tapahtumat Avinylipist.fi -verkkpalvelu ei itsenään sallistu messuille ja tapahtumiin. Osallistuessaan messuille ja tapahtumiin eri avimet ylipistt ttavat mukaansa verkkpalvelun markkinintimateriaalia (julisteet ja jaettavat markkinintimateriaalit), sekä neuvvat verkkpalvelun käytöstä tarpeen mukaan Henkilökhtainen markkininti Henkilökhtaisella markkininnilla tarkitetaan piskelijiden, hakeutujien ja heidän sidsryhmiensä sekä erilaisten ppilaitsten pint-hjaajien ja kulutusneuvjien hjaamista ja neuvntaa sekä puhelimitse, kasvkkain ja sähköpstin välityksellä. Jkainen avimen ylipist-pintjen parissa työskentelevä tekee jnkin verran henkilökhtaista markkinintia riippuen timenkuvastaan. 15 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

16 6. Vusikell Tapahtumia, jiden aikana markkinintitimenpiteitä tehdään aikavälillä : Aika Timenpide: mitä, minne, kuka? Miksi? Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Tukkuu Kesäkuu Heinäkuu Elkuu Syyskuu Lkakuu Marraskuu Julukuu Vidaan täydentää vasta, kun jhtryhmä n ttanut kantaa ja päättänyt timenpiteistä sekä markkinintitavista. Phja-aineistja Phja-aineistksi vuden 2011 käyntitilastja (esitetty jrylle ) 2011: Huippupäivät: Tammikuu 10. Huhtikuu 19. Elkuu 16. Huippukuukaudet: Tammikuu Tukkuu Elkuu Syyskuu 16 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

17 7. Budjetti Kustannukset: Suunnittelu Pain tms. Määrä kpl + kk Yhteensä Lg Juliste 450 x / kpl x / kpl x kpl A3 x kpl A2 Verkkbanneri kk? Jaktavara: kynä x / kpl Humaa: sis. painaminen hintaan? Jaktavara: heijastin x / kpl Humaa: sis. painaminen hintaan? Verkkmainnta? Yhteensä: 17 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

18 8. Markkinintiryhmän timinta Kkuksessaan 1/2012 ( ) Avinylipist.fi -palveluknsrtin jhtryhmä päätti perustaa markkinintiryhmän, jhn sai sallistua kuka haluaa avimista ylipistista ja jka päätti kkntumisaikataulustaan. Työryhmän tehtävänä li selvittää, mitä markkinintimateriaalia ja timenpiteitä tarvittiin sekä paljnk siihen meni rahaan. Lisäksi tehtiin selvitys mahdllisten widgettien käytöstä. Ryhmän timikausi asetettiin lyhyeksi ja sille asetettujen selvitysten tuli lla valmiita jhtryhmän seuraavaan kkukseen 2/2012 ( ). Markkinintiryhmän timintaa ehdtetaan jatkettavan vakinaisesti. Markkinintiryhmän tehtävät: Verkkpalvelun markkininnin tteuttamisen seuraaminen seuraaminen ja markkinintisuunnitelman jalkauttaminen ylipistihin. Verkkpalvelun markkininnin suunnittelu vudelle Budjettien tarkistaminen markkininnin salta. Muut ryhmässä esille tettavat tehtävät. Muut jhtryhmän määräämät tehtävät. Markkinintiryhmän kknpan n vaihteleva ja siihen saa liittyä kaikki ylipistjen edustajat mien halujensa ja kykyjensä mukaan. 18 Avinylipist.fi -verkkpalvelun markkinintisuunnitelma, LUONNOS

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.)

ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS. JOHDE II - tapahtumatuotannon muutosjohtaminenhankkeen. Luonila Mervi Koivisto Juha (toim.) ROCK, RA(U)HA JA RAKKAUS Festivaalibarmetri 2014 ja katsaus tapahtumien muuttuvaan timintaympäristöön JOHDE II - tapahtumatutannn muutsjhtaminenhankkeen lppujulkaisu Lunila Mervi Kivist Juha (tim.) Turun

Lisätiedot

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen

Tiedonlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen opetukseen ja oppimiseen Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä äidinkielen, kirjallisuuden ja mediakasvatuksen petukseen ja ppimiseen Edu.fi http://edu.fi/etusivu Opetushallituksen

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot