UUTISLEHTI. Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio. Ehkäiset turhat pistot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUTISLEHTI. Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio. Ehkäiset turhat pistot"

Transkriptio

1 JOULUKUU 2014 UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio Ehkäiset turhat pistot Perehdyttämällä monikulttuurinen nuori turvalliseen alkuun työpaikalla Turvapuistoilla lisää vaikuttavuutta koulutuksiin Ajankohtaista

2 Sisällysluettelo Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio 3 Ehkäise turhat pistot 4 Perehdyttämällä monikulttuurinen nuori turvalliseen alkuun työpaikalla 7 Turvapuistoilla lisää vaikuttavuutta työturvallisuuskoulutuksiin 9 Ajankohtaista 11 2

3 Mika Vallius, EHS Manager, UPM-Kymmene Oyj, Joensuu Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio Turvallinen toiminta työpaikalla vaatii pitkäjänteistä systemaattista vuosien työtä. Jokainen tapaturmaton työpäivä pitää ansaita yhä uudestaan joka päivä. Tätä monella työpaikalla on ansiokkaasti toteutettu ja tuloksia on tästä saatu yhdessä kokea kiitos silloin kuuluu kaikille. MITEN SITTEN VIELÄ KEHITTYÄ JA PÄÄSTÄ OIKEASTI NOLLAAN? Tahto ja motivaatio ovat erittäin keskeisessä osassa työpaikalla, jossa saavutetaan hyviä tuloksia työturvallisuudessa. Mitä tahto ja motivaatio ovat? Ne ovat meidän ihmisen käyttäytymiseen liittyviä asioita, kuten Toimii turvallisesti Käyttää suojaimia Oppii vaaratilanteista Asenteet Mika Vallius. Kuva: UPM-Kymmene Olen arvioinut, että ihmisen käyttäytymisen osuus turvallisuuden kehittämisessä on %. Tähän meidän jokaisen on mahdollisuus vaikuttaa % IHMISEN KÄYTTÄYTYMISEN OSUUS TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Tahdon ja motivaation lisäksi tarvitaan menetelmiä ja välineitä, jotta voidaan tukea kehittymistä kohti turvallista työtä. Näitä menetelmiä ovat mm. vaarojen tunnistaminen, tapaturmien tutkinta, ohjeet, tarkastuslistat ja mittarit. Yksi keskeinen turvallisuudesta kertova mittari on vaaratilanneilmoituksien (läheltä-piti tai turvallisuushavaintojen) määrä ja korvaavien toimenpiteiden seuranta. Vaaratilanteiden ilmoittaminen on tahto ja motivaatioasia. Kun asenne työyhteisössä on myönteinen turvallisuuden kehittämistä kohtaan, niin työntekijät tekevät ilmoituksia riskin ja vaaran paikoista. Tärkeä on taata, että kun työntekijä on tehnyt vaaratilanneilmoituksen, niin sen suhteen toteutetaan suhteellisen nopeasti asianmukainen käsittely ja korjaavien toimien tekeminen. Kun työpaikalla huomataan, että ilmoitetuille asioille tehdään korjaavia toimenpiteitä, niin tämä itsestään ruokkii tekemään ilmoituksia lisää ja lisää. Yleensä kyseessä on varsin helposti toteuttavia korjaavia toimenpiteitä, jotka eivät juurikaan edes vaadi rahaa tahto ja motivaatio riittää. Yhtälailla tahto ja motivaatioasia on luoda ja 3

4 toteuttaa säännöllinen käsittely ilmoituksille. Sovitaan vaikka, että käsitellään ne kerran viikossa maanantaisin klo ja paikalla on myös johdon edustajia, jotka istuvat rahakirstun päällä. Jos työpaikalla on säännöllisiä palavereita, esim. aamupalaveri, niin käydään ilmoitukset läpi ensimmäisenä palaverin alussa. Yleensä nykyisin monella työpaikalla asetetaan tavoitteeksi saada yksi vaaratilanneilmoitus työntekijää kohti vuodessa. Tämä määränä tuntuu minusta pieneltä tavoitteelta, joten tässä oikeasti meillä on monilla työpaikoilla valtava kehitysmahdollisuus: luoda mukaansatempaava vaaratilanneilmoitus -kulttuuri työpaikoille. Itse olen päässyt näkemään eri työpaikoilla tämän valtavan hienon menetelmän kehittymisen ja onpa niitä saatu jopa yli 10 kpl per henkilö vuodessa. Päivi Haavisto, vapaa toimittaja Direktiivi, asetus ja opaskirja tarttuvat hoitoalan tapaturmiin Ehkäise turhat pistot Terävän instrumentin aiheuttama pisto- ja viiltotapaturma on yksi tyypillisimmistä työtapaturmista terveydenhuoltoalalla. Siihen liittyy myös veritartunnan riski. Riskien vähentäminen vaatii työpaikoilla monipuolista kehittämistä. Tutkimusinsinööri Vuokko Puro Työterveyslaitoksesta sanoo, että turvalliset työtavat pitää tehdä mahdollisiksi. Terveydenhuollossa pistotapaturmia sattuu esimerkiksi silloin, kun käytetty neula laitetaan takaisin suojukseensa. Hylsytys on saatava loppumaan, mutta pelkkä kielto ei kuitenkaan toimi, jos työpaikalla ei ole huolehdittu riittävistä särmäisjäteastioista ja niiden vaihdosta. Puro korostaakin pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisyn edellytyksenä riskien arviointia. Työntekijöiden on hyvä olla mukana siinä alusta asti. Siten varmistuu, että ratkaisut toimivat myös käytännössä. Hän lisää, että ehkäisykeinoja kuten turvainstrumenttien hankintaa suunniteltaessa kannattaa miettiä tarkemmin myös pistotapaturman hintaa. Silloinkin, kun tapaturmasta ei seuraa tartuntaa, on tehtävä tutkimuksia ja työ häiriintyy. Lisäksi uhrin kärsimykset epätietoisena seurauksista voivat kestää viikkoja. Puro on ollut laatimassa Työterveyslaitoksen uutta opaskirjaa ja tietokorttia, joissa annetaan ohjeita terävien instrumenttien aiheuttamien työtapaturmien ehkäisemiseksi terveydenhuollossa. ASETUS OHJEISTAA Opas selventää samaa aihetta koskevaa Valtioneuvoston uutta asetusta (317/2013). Asetus perustuu EU:n direktiiviin ja siinä edellytetään konkreettisia toimia vaarojen vähentämiseksi ja luetellaan asiat, joista on huolehdittava pisto- tai viiltotapaturma sattumisen varalle. Asetus kieltää hylsyttämisen eli käytetyn neulan laittamisen takaisin neulansuojukseen ja edellyttää, että terävien jätteiden hävittämismenettely on turvallista. Työpaikoilla on otettava käyttöön turvainstrumentteja, kuten turvakanyylejä, joissa suojamekanismi peittää terän, kun neula vedetään kanyylista ulos. Asetuksen mukaan terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä on luovuttava. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suonensisäinen lääkitys korvataan mahdollisuuksien mukaan suun kautta annettavilla lääkkeillä. Lisäksi työnantajan on tarjottava työntekijöille mahdollisuus rokotukseen, jos altistuksen aiheuttavaan biologiseen tekijään on olemassa tehokas rokote. KIIRE JA PUUTTEELLISET VÄLINEET Vuokko Puro mainitsee, että pisto- ja viiltotapaturmien taustalla voivat olla esimerkiksi kiire, perehdytyksen tai työvälineiden puutteet sekä riskialttiit työtavat. Hylsytys on vaarallinen työtapa, mutta pistotapaturman vaaran aiheuttaa myös se, jos käytetty ja suojaamaton terävä instrumentti on jäänyt potilaan sängylle, sekajäteastiaan, pöydälle tai työtakin taskuun tai jos teräväjäteastia on liian täynnä. Riskienhallinnassa tärkeä asia onkin työntekijöiden tietoisuuden lisääminen vereen liittyvistä riskeistä ja kouluttaminen niiltä suojautumiseen. Myös työ- ja turvallisuusohjeet tarvitaan. Veritautien riski saattaa kasvaa maahanmuuton ja potilaiden maasta toiseen matkustuksen lisääntyessä. Myös suonensisäisiä huumeita käytetään yhä enemmän, Puro toteaa. 4

5 TURVANEULAT YLEISTYVÄT Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on päivitetty käytäntöjä, joilla pisto- ja viiltotapaturmia vähennetään. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUS:n yksiköissä sattuu vuosittain runsaat 500 pisto- ja viiltotapaturmaa. Henkilökuntaa on kaikkiaan Työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvist kertoo, että HUS:n tavoitteena on siirtyä käyttämään valtaosin turvamekanismein varustettuja laskimokanyyleita ja neuloja vuoteen 2016 mennessä. Niissä suojamekanismi peittää terän, kun neula vedetään pois kanyylista tai ihon alta. Tavoite on kirjattu turvatuotteiden käyttöä ja hankintaa koskevaan sairaanhoitopiirin mietintöön, joka valmistui alkuvuodesta Turvatuotteiden käyttöön siirrytään sitä mukaa kuin niiden saatavuus ja valikoima lisääntyvät sekä toiminnallisuus paranee. HUS:n tilastot kertovat, että niitä oli esimerkiksi laskimokanyyleista vajaa viidennes vuonna Turvamekanismit lisäävät tuotteiden hintaa; esimerkiksi turvakanyylit ovat prosenttia tavanomaisia kalliimpia. Turvatuotteiden käytettävyys on parantunut. Meiltäkin on viety toiveita valmistajille. Nyt satsaamme turvatuotteiden käyttöön ja koulutukseen. Turvamekanismein varustettuja neuloja ja kanyyleja on oltava käyttäjien saatavilla, ja tarvitaan perusteltu lääketieteellinen syy siihen, jos niitä ei käytetä, Blomqvist sanoo. KOULUTUS KOROSTUU LISÄTIETOA - Puro, Vuokko ja muut, Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla. Tietokortti 28, Työterveyslaitos. - Puro, Vuokko ja muut, Terävät instrumentit terveydenhuollossa. Ehkäise pisto- ja viiltotapaturma tehokkaasti. Työterveyslaitos Tietoa työstä, Helsinki Valtioneuvoston asetus (317/2013) Terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla. mittaamisesta korkean riskin henkilöstöstä. Opiskelijoilta edellytetään rokotukset, sanoo työhyvinvointipäällikkö. Terävien instrumenttien vaarat käydään läpi riskien arvioinneissa ja tapaturmien tutkinnassa. Blomqvist kertoo, että näitä asioita huomioidaan myös turvallisuuskierroksilla, joilla on mahdollista tarkistaa esimerkiksi särmäisjäteastioiden sijoittelu ja tyhjennys. ILMOITTAMINEN TÄRKEÄÄ Jotta terävien instrumenttien aiheuttamat työtapaturmat ilmoitettaisiin kattavasti, on ilmoittaminen haluttu tehdä HUS:ssa mahdollisimman helpoksi. Altistunut työntekijä kirjaa biologisen altistumisen ilmoituksen HUS-riskit -tietojärjestelmään. Työterveyshuolto käsittelee ilmoituksen ja järjestää myös jatkoseurannan. HUS:ssa kannustetaan ilmoitusten tekoon. Muutenkin kaikessa tapaturmien käsittelyä koskevassa tiedottamisessa korostetaan sitä, että ihmisiä ei syyllistetä, sanoo Blomqvist. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri muistuttaa käytettyjen neulojen oikeasta hävittämistavasta julisteen avulla. Koulutusta varten on tehty myös veritapaturma-animaatio. VARO NEULAA HYLSYTYS STOP! Katso veritapaturmien ennaltaehkäisy -koulutusanimaatio intrassa! Yksi tapaturmien ehkäisykeinoista HUS:ssa on osastokohtainen koulutus. Suonensisäisen lääkinnän ja näytteenoton lupakoulutukseen ja uusien työntekijöiden koulutukseen kuuluu esimerkiksi veritapaturma-animaatio, jota parhaillaan päivitetään. Tietoiskuja on säännöllisesti ja muutenkin tapaturmista puhutaan koko ajan. Hylsytyskielto on ollut käytössä useita vuosia. Meillä on suositus B-hepatiitin rokotusvasteen OIKEIN Laita käytetty neula viiltävän ja pistävän jätteen keräysastiaan. VÄÄRIN Neulaa ei saa laittaa käytön jälkeen takaisin neulansuojukseen. 5

6 Hän arvioi, että asennemuutosta on tapahtunut eikä esimerkiksi pistovahinkoja yritetä peitellä tai vähätellä. Kattava ilmoittaminen on tärkeää jatkoseurannan järjestämiseksi ja toisaalta työolojen ja -tapojen korjaamiseksi. Tapahtumista tarvitaan tieto, jotta uusiutumiset pystytään ehkäisemään ja parannuksia etsimään yhdessä, työhyvinvointipäällikkö toteaa. OMA KOKEMUS HERÄTTI Anestesiahoitaja Sari Pyhälä työskentelee Helsingissä Töölön sairaalassa ortopedistraumatologisella leikkausosastolla. Hän kertoo omasta kokemuksestaan pisto- ja viiltotapaturmista. Nuorena hoitajana 15 vuotta sitten minulle sattui pistotapaturma laittaessani käytettyä neulaa takaisin suojukseen. Hylsyttäminen loppui siihen kertaan. Jälkeenpäin olen puhunut aktiivisesti hylsytyksen hylkäämisen puolesta. Muistan yhä sen tunteen ja ne muutamat tunnit ennen kuin potilaasta saatiin HIV- ja hepatiittikokeiden tulokset. Toinen tahaton pisto sattui, kun hän oli sulkemassa teräväjäteastiaa ja sieltä ponnahti pinteeseen jäänyt neula. Koska verialtistuksen lähde oli tuntematon, tapaus aiheutti puolen vuoden seurannan useine verikokeineen sekä veren luovutuskiellon samaksi ajaksi. Epätietoisuutta jatkui pitkään. Tapaus perustelee hyvin sen, miksi teräväjäteastiat ohjeistetaan jättämään vajaiksi. Nykyisissä astioissa on merkitty selvästi sallittu täyttöaste, Pyhälä kertoo. Leikkaussalissa instrumentit siirretään pöydän kautta, eli niitä ei anneta suoraan käteen PIKAOHJEET ENSIAVUSTA Pyhälä kuvaa, että pistotapaturma pelästyttää, paniikki on lähellä eikä ihminen pysty ajattelemaan selvästi. Siksi tarvitaan hyvin selkeät toimintaohjeet. Tämän takia teimme kollegani kanssa omaan yksikköömme ensitoimien lyhennetyn ohjeen. Se perustuu HUS:n viralliseen ohjeeseen ja sen ovat tarkastaneet sekä työsuojelupäällikkö että työterveyshuollon edustaja. Päivitämme ohjetta säännöllisesti. Ohjeessa on kymmenen kohtaa. Kun ne kaikki käy läpi, mitään oleellista ei jää tekemättä. Pyhälä kertoo, että heidän yksikössään täsmäohjeistus on helpottanut toimintaa. Pistotapaturmaohjeiden kansio löytyy kolmesta eri paikasta. Virallisessa HUS:n ohjeessa on tarkempaa tietoa esimerkiksi tarttumisprosenteista. TIESITKÖ ETTÄ: Terävistä paljon työtapaturmia -Terävät instrumentit aiheuttavat hoitoalalla vuosittain arviolta 100 työtapaturmaa tuhatta työntekijää kohti. Osa tapaturmista jää ilmoittamatta. -Riskialtteimmat alat ovat leikkaustoiminta, hammashuolto, ruiskeiden ja suonensisäisten nesteiden antaminen, verinäytteiden otto, instrumenttien huolto ja jätteiden käsittely. -Veriteitse tarttuvia tauteja tunnetaan yli 20. Niistä vakavimmat ovat hepatiitti B-(HBV), hepatiitti C-(HCV) ja HIV. -Työperäisten sairauksien rekisterin mukaan Suomessa ei ole yhtään työperäistä HIV-tartuntaa. Hepatiitti B- ja C-tartunnatkin ovat olleet hyvin harvinaisia. -Muualla maailmassa työperäisiä HIV-tartuntoja on raportoitu. Niissä yleisin altistumislähde on ollut ihon läpäissyt ontto neula. Cenita Blomqvist kertoo, että kaikkia HUS:n yksikköjä ohjeistetaan varmistamaan, että ensiavun toimet ovat tuttuja terävien instrumenttien aiheuttamissa tapaturmissa. Asiaa pitävät esillä sekä työsuojeluorganisaatio että infektioyksikön hygieniahoitajat. Ensiavun ohjeiden ensimmäinen kohta kehottaa varmistamaan instrumentin hävitys ja se, ettei tapaturma pääse toistumaan. Altistunut alue puhdistetaan pitämällä sitä 10 minuuttia juoksevan veden alla ja sen jälkeen viisi minuuttia alkoholihauteessa. Potilasta ei saa päästää kotiin ennen tilanteen arviointia ja jatkotoimia. RISKI PITÄÄ TIEDOSTAA Anestesiahoitaja Sari Pyhälä korostaa, että pisto- ja viiltotapaturmien riski pitää tiedostaa. Riski on aina olemassa, kun ollaan tekemisissä terävien neulojen, kanyylien ja instrumenttien kanssa. Huolellisuus on toinen tärkeä asia. Käytetty neula siirretään heti teräväjätteille tarkoitettuun astiaan. Jokaisen vastuulla on myös se, että jäteastiat eivät pääse liian täysinäisiksi. Turvakanyyleja pitää käyttää aina kun se on mahdollista. Pyhälä kertoo, että teräväjätteiden poistamisesta vastaa aina käyttäjä. Vaikka nukutuslääkäri olisi kiireinen spinaalipuudutuksen jälkeen, hän itse hävittää terävät instrumentit ja hoitaja jatkaa siitä. Leikkaussalissa instrumentit siirretään pöydän kautta, eli niitä ei anneta suoraan käteen. Ja jos joutuu jostain syystä kuljettamaan neulaa, muulle tiimille kannattaa kertoa, että terävä on kädessä. Leikkauksissa käytetään pieniä magneettimattoja ja neulatyynyjä, joissa instrumentit pysyvät. Instrumenttipöydälle ei jätetä neuloja lojumaan, vaan ne laitetaan vähintään kuppiin. Pyhälän yksikössä on käytössä isohko teräväjäteastia anestesiapöydän yhteydessä. Varsinaisessa leikkauksessa käytetyt terävät välineet instrumenttihoitaja siirtää käytettyjen välineiden kanssa leikkausosastolla sijaitsevaan omaan välinehuoltoon, jossa ne laitetaan isoihin teräväjäteastioihin. 6

7 Anne Salmi, Merja Turpeinen, Marika Nevala ja Jaana Laitinen, Työterveyslaitos. Perehdyttämällä monikulttuurinen nuori turvalliseen alkuun työpaikalla Ensimmäisen työpaikan kokemukset ja opit ovat tärkeitä kaikkien nuorten turvallisuusasenteille. Maahanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla turvallinen työympäristö, innostava yhteisö ja mukava työ voivat edistää sekä uuteen kulttuuriin sopeutumista että työkykyä ja työssä kehittymistä. Työkyvystä huolehtiminen osana työturvallisuutta on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä se vähentää muun muassa sairauspoissaoloja. Työterveyslaitoksen ESRrahoitteisessa Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa NuMaT hankkeessa toteutetuissa oppaissa tarjotaan käytännönläheisiä neuvoja siihen, kuinka nuoren työkykyä ja turvallisuutta voi tukea työpaikoilla. Osa nuoren työkyvyn tukemisen keinoista on varsin yksinkertaisia, esimerkiksi lounasseuraksi pyytäminen tai yhteiseen keskusteluun rohkaiseminen. Työporukkaan mukaan pääseminen heti työsuhteen alussa edistää nuoren työkykyä. Hyvä perehdytys työhön ja työpaikan käytäntöihin edistää nuoren yhdenvertaisuuden kokemusta ja turvallisuuden tunnetta työssä. Työyhteisön kannattaa nimetä keskuudestaan nuorelle työntekijälle kummi tai mentori, joka toimii uuden tulokkaan perehdyttäjänä, kannustajana ja työporukkaan pääsyn helpottajana työsuhteen alussa. ESIMIES PEREHDYTTÄÄ MYÖS ESIMERKILLÄÄN Esimiehellä on tärkeä rooli nuoren työhön perehdyttäjänä. Hän näyttää esimerkillään, millaiset käytännöt työpaikalla ovat hyväksyttäviä ja työkykyä vahvistavia sekä miten ohjeita ja viestejä työpaikalla jaetaan. Esimies on työpaikan turvallisuuskulttuurin ja asenteiden tärkeä viestijä. Ammatillisen itsetunnon rakentuminen alkaa ensimmäisestä työpaikasta. Nuoren työhön kiinnittymistä voi edesauttaa antamalla myönteistä palautetta ja olemalla kiinnostunut nuoren ajatuksista ja näkökulmista. 7

8 TIESITKÖ ETTÄ: - Työyhteisöön perehdyttäminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan uuden työntekijän hyvää esittelyä kaikille työkavereille. Ammatillista itsetuntoa ja sitä kautta työkykyä voidaan edistää myös selkeällä turvallisuusviestinnällä. HYVÄ TURVALLISUUSOHJE ON SELKEÄ JA LYHYT - Laajimmillaan perehdyttäminen sisältää kulttuurivalmennusta, kielikoulutusta ja mentorointia. - Olennaista on myös työyhteisön perehdyttäminen uuteen tulokkaaseen eli niin sanottu kaksisuuntainen perehdyttäminen. Mitä näistä turvallisuutta lisäävistä käytännöistä teillä on jo käytössä? Kaikkien kielitaito monipuolistuu ja kehittyy jatkuvasti, kun eri kieliä käytetään rohkeasti keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ammatillista itsetuntoa ja sitä kautta työkykyä voidaan edistää myös selkeällä turvallisuusviestinnällä. Selkokielinen viestintä on yhdenvertaista viestintää kaikille. Kirjallisten ohjeiden tulisi aina olla mahdollisimman lyhyitä ja selkeitä. Mahdollisuuksien mukaan niitä täydennetään kuvilla. Työkykyä voi edistää myös kannustamalla terveellisiin elintapoihin Monet nuoret, myös maahan muuttaneet, opiskelevat työn ohessa. Hyvien elintapojen merkityksestä kannattaa muistuttaa nuoria. Esimerkiksi aterioiden laatu ja rytmittäminen ovat jaksamisen kannalta tärkeitä. Jaksamista edistää riittävä nukkuminen ja säännöllinen liikunta. Työnantaja voi satsata työntekijöiden työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuden työpaikkaruokailuun ja huolehtimalla tarjottavan ruoan terveellisyydestä. Väsymys altistaa onnettomuuksille. Eihän teillä ihailla niitä työntekijöitä, jotka jättävät tauot väliin? Tauottomuus lisää riskejä ja heikentää turvallisuuskulttuuria. terveyshuollosta voi saada apua omaan työkykyyn ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä, ja että siellä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Miten teillä kerrotaan työterveyshuollosta nuorille? Entä kerrotteko työterveyshuollolle, että teillä on työssä ihmisiä eri kulttuuritaustoilla ja että työterveyshuollon tulee ottaa tämä huomioon toiminnassaan? LISÄTIETOA Lisää tietoa ja vinkkejä sekä oppaiden sähköiset versiot: Oppaiden painettuja maksuttomia versioita voi tilata osoitteesta TYÖTERVEYSHUOLTO TUTUKSI Monille nuorille ja etenkin muualta tulleille työterveyshuolto on luultavasti täysin vieras asia. Nuorten on tärkeä tietää, että työ- 8

9 Erityisasiantuntija Arto Reiman, Työterveyslaitos ja projektipäällikkö Olli Airaksinen, Turvapuisto Pohjois- Suomi Turvapuistoilla lisää vaikuttavuutta työturvallisuuskoulutuksiin Rakennusala on kansallisten ja kansainvälisten tilastojen sekä tutkimusten mukaan yksi tapaturmaherkimmistä toimialoista. Työturvallisuuden taso vaihtelee merkittävästi eri toimijoiden kesken. Tilastojen mukaan erityisesti isoissa rakennuskonserneissa on pystytty uudistamaan ja kehittämään työ- ja toimintatapoja työturvallisuuden parantamiseksi. Haasteellisinta työturvallisuuden kehittäminen näyttäisikin olevan erityisesti pk-sektorin yrityksille. Rakennusalalla työturvallisuus ja sen johtaminen on perinteisesti pohjautunut erilaisiin teknisiin suojausratkaisuihin, sääntöihin ja ohjeisiin sekä niiden noudattamisen valvomiseen, mutta työturvallisuutta voidaan kehittää myös lukuisin muin eri tavoin. Eri tutkimuksissa nostetaan puutteelliset työturvallisuuskoulutukset yhdeksi merkittävimmäksi tekijäksi rakennusalan heikkoon työturvallisuuden tasoon. Työturvallisuuskoulutuksia voidaan merkittävästi tehostaa esimerkiksi hyödyntämällä valo- ja videokuvia sekä erilaisia demonstraatioita ja simulaatioita erilaisista työtilanteista. Olennaista on kannustaa työntekijöitä aktiiviseen osallistumiseen. Suomessa on ensimmäisenä maana Euroopassa lähdetty uudistamaan työturvallisuuskoulutuksia Turvapuistotoiminnan kautta. Ensimmäinen Turvapuisto, Rudus Turvapuisto, perustettiin Rudus Oy:n toimesta Espooseen Turvapuisto Pohjois-Suomi perustettiin Ouluun Turvapuisto -konsepti on uudenlainen työturvallisuusinnovaatio, joka mahdollistaa eri toimijoiden aktiivisen osallistumisen työturvallisuuskoulutuksiin. Turvapuisto tarjoaa käytännön läheisen tavan kouluttaa osallistujia vaarojen tunnistamiseen ja turvalliseen työskentelyyn erilaisissa työympäristöissä ja työvaiheissa. Rasteilla pyritään tuomaan esiin myös työn toteutukseen vaikuttavan suunnittelun merkitystä. 9

10 Kummatkin turvapuistot koostuvat erilaisista koulutusrasteista, joilla mallinnetaan todellisia työtilanteita ja vaaranpaikkoja. Koulutusrasteja on kehitetty vastaamaan pääasiassa rakennusalan koulutustarpeisiin. Yhä enenevissä määrin niiden sisältöä on kehitetty ja kehitetään vastaamaan myös muilta toimialoilta tuleviin haasteisiin. Esimerkkeinä tällaisista ovat esimerkiksi kuljetus- ja puhtaanapitopalveluiden huomioiminen osana työmaan turvallisuutta. Merkittävin ero kahden turvapuiston välillä on niiden rakentamisen ja hallinnoinnin järjestelyissä. Ruduksen Turvapuisto Espoossa on Rudus Oy:n rakentama ja hallinnoima, kun Turvapuisto PohjoisSuomea ovat olleet rakentamassa eri alojen toimijat yhteistyössä. Espoon Turvapuiston kävijämäärä on ollut vuosittain Turvapuisto Pohjois-Suomi tavoittelee jatkossa samankaltaisia kävijämääriä. Turvapuisto Pohjois-Suomen virallisia avajaisia vietettiin kutsutilaisuutena elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren johdolla. Ennen virallisia avajaisia, keväästä lähtien, on Turvapuisto PohjoisSuomessa vieraillut jo lähes 3000 kävijää. Lisäksi Turvapuiston virallisen kouluttajakoulutuksen on käynyt yli 130 toimijaa eri organisaatioista. Turvapuisto näyttää löytäneen paikkansa uudenlaisena koulutuskäytäntönä. Turvapuisto toimii myös hyvänä alustana erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Seuraava haaste Turvapuistoille voisikin olla ministeri Vapaavuoren avajaispuheen kannustamana rakentaa Turvapuisto-konseptista myytävä palveluvientituote. Tämä edellyttää eri tahojen yhteistyötä ja myös uudenlaisia avauksia turvapuistojen koulutusten vaikuttavuuden arvioimiseksi ja uudenlaisten opetusta tukevien käytäntöjen ja työkalujen hyödyntämiseksi. KATSO LISÄÄ: Koulutustilanne Espoon Turvapuistossa. Kuva: Tommi Ahlberg, Rakennusteollisuus ry. Turvapuiston avajaisia vietettiin lokakuussa Kuva: Arto Reiman, Työterveyslaitos. ESPOON TURVAPUISTO W W W.RUDUS.FI/TURVAPUISTO OULUN TURVAPUISTO W W W.PSTP.FI NOLL A TAPAT URMA A -FOORUMI UUTISLEHTI 4/

11 Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaa Nolla tapaturmaa -foorumin kevätseminaari Kevätseminaari järjestetään Tampereella, Sokos hotel Tornissa. Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen käynnistyy vuoden vaihteen jälkeen, mutta merkitse päivät jo nyt kalenteriisi. Tervetuloa mukaan! Nolla tapaturmaa -tapaaminen Pohjois-Karjalassa Nolla tapaturmaa -tapaaminen järjestetään UPM Joensuun tehtaalla klo Ohjelmassa on vaneritehtaan esittely, työturvallisuuden kuulumiset, miten sinne on päästy ja miten tästä eteenpäin sekä tehdaskierros. Isäntinä toimivat tehtaanjohtaja Kimmo Wilska sekä EHS Manager Mika Vallius. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Mika Vallius, mennessä. Uudet jäsentyöpaikat Osuuskunta Maitomaa Sanoma Media Finland Oy/Sanomapaino Shutdown Technologies Oy Tervetuloa mukaan! Nolla tapaturmaa -foorumin koko ajantasainen jäsenlista löytyy osoitteesta Tilaa Nolla tapaturmaa -foorumin seinäkalenteri vuodelle 2015! Nolla tapaturmaa -foorumin seinäkalenterin päähenkilönä seikkailee jo kolmatta kertaa toimiston antisankari B. Virtanen yhdessä Oy Firma Ab:n muiden työntekijöiden kanssa. Vuoden 2015 kalenterikuukausien teemoiksi on valittu vuoden eri aikoihin sopivia työsuojeluasioita. Hinta 6,00 (4,84 + alv. 24 %), minimitilausmäärä 10 kpl. Hintaan lisätään posti- ja toimituskulut Lisätiedot ja tilausohjeet löytyvät osoitteesta: TTT-lehden ilmaisjakelu päättyy Työterveyslaitos ei enää maksa Työ Terveys Turvallisuus -lehden ilmaisjakelua Työturvallisuuskeskuksen rekisteriin kuuluvalle työsuojeluhenkilöstölle. Vuoden 2015 alusta alkaen TTT-lehden saa vain tilaamalla. Työterveyslaitos on jatkossa TTT-lehden ja sen uuden kustantajan, Kempulssi Oy:n alaisen TTT Kustannus Oy:n yhteistyökumppani. TTT-lehti ilmestyy painettuna kuusi kertaa vuodessa. Tulossa ovat myös uudet nettisivut osoitteessa www. tttlehti.fi sekä noin 15 kertaa vuodessa jaettava veloitukseton sähköinen uutiskirje. TTT-lehden tilaajat saavat vapaan pääsyn lehden digiversioon sekä sähköiseen, hakusanapohjaiseen arkistoon, joka alkaa karttua vuoden 2015 alusta. Tilaushinnat löytyvät täältä: Tilaukset ja tiedustelut: tai puh Lisätietoja: puh Vuosi 2014 lähestyy loppuaan ja uusi vuosi 2015 on tulossa. Työterveyslaitoksen koulutukset vuodelle 2015 ovat valmiina ja löytyvät Koulutuskalenteristamme Koulutustarjonnastamme löydät koulutuksia kolmen eri teeman alta: Parempi työyhteisö, Turvallisempi työympäristö ja Terveempi työntekijä. Tutustu siis tarjontaan ja ilmoittaudu! 11

12 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Nolla tapaturmaa -foorumin sähköinen uutislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Uutislehti on ladattavissa Nolla tapaturmaa -foorumin internetsivulta osoitteesta JULKAISIJA: Nolla tapaturmaa -foorumi Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh (vaihde) faksi TOIMITUS: Maija-Leena Merivirta Työterveyslaitos VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA: Tommi Alanko Työterveyslaitos LEHDEN TAITTO: Pia Lindroos Työterveyslaitos JAKELU: 1525 KANNEN KUVA: Thinkstock JULKAISUPAIKKA: Helsinki, 2014 ISSN

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa

Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Viestintä ja oppiminen Nolla tapaturmaa foorumissa Mika Liuhamo, palvelukeskuksen päällikkö Työterveyslaitos, Asiakasratkaisut mika.liuhamo@ttl.fi Hyvinvointia työstä Nolla on mahdollisuus! Tapaturmat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Veren välityksellä tarttuvat taudit ja verialtistustapaturma

Veren välityksellä tarttuvat taudit ja verialtistustapaturma Veren välityksellä tarttuvat taudit ja verialtistustapaturma VSSHP:n Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö Esa Rintala 29.3.2017 Hepatiittitapaukset VSSHP:n alueella 160 140 146 Hepatiitit, VSSHP

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Terävähanke

Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Terävähanke Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.3.-17.3.2016 Terävähanke Työsuojelun vastuualue, ESAVI, tarkastaja Auli Arkko-Liekari 7.3.2016 1 Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

Turvalliset työtavat: pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen

Turvalliset työtavat: pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen Turvalliset työtavat: pisto- ja viiltovahinkojen välttäminen Ajankohtaista infektioiden torjunnasta, alueellinen koulutuspäivä 30.9.2016, OYS Hygieniahoitaja Sirpa Ukkola Infektioiden torjuntayksikkö puh.

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 3.10.2013 Marika Nevala, Merja Turpeinen, Eva Tuominen, Anne Salmi, Lea Henriksson, Jaana Laitinen 2.10.2013 M Turpeinen,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Materiaalin käyttö- ja tekijänoikeudet turvallinen ja ergonominen työpäivä koulutusmateriaali Tekijänoikeus on

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Veritapaturmat. V-J Anttila infektiolääkäri, osastonylilääkäri HYKS Infektioidentorjuntayksikkö

Veritapaturmat. V-J Anttila infektiolääkäri, osastonylilääkäri HYKS Infektioidentorjuntayksikkö Veritapaturmat V-J Anttila infektiolääkäri, osastonylilääkäri HYKS Infektioidentorjuntayksikkö 14.11.2017 14.11.2017 1 Veritapaturmat Veritapaturmia tapahtuu terveydenhuoltotyössä poliiseille ja vartijoille

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa

Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Nolla tapaturmaa foorumi ammatillisessa koulutuksessa Arja Äyräväinen Hyvinvointia työstä Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa. tapaturmat

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 27.5.2014 Merja Turpeinen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 27.5.2014 Merja Turpeinen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Näillä opeilla osaavia monikulttuurisia työyhteisöjä Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) 2012-2014 Merja Turpeinen, Marika Nevala, Anne Salmi, Eva Tuominen,

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Ryhdy kuntamuutoksen tekijäksi! Tutkiva työtapa muutoksen hallinnassa

Ryhdy kuntamuutoksen tekijäksi! Tutkiva työtapa muutoksen hallinnassa Ryhdy kuntamuutoksen tekijäksi! Tutkiva työtapa muutoksen hallinnassa Työhyvinvointi ja johtaminen kotihoidossa Helsinki Congress Paasivuori 7.10.2014 Eveliina Saari, tiimipäällikkö, FT, Työterveyslaitos

Lisätiedot

VERIVAROTOIMIEN MERKITSEMISEN MERKITYS KÄYTÄNNÖSSÄ

VERIVAROTOIMIEN MERKITSEMISEN MERKITYS KÄYTÄNNÖSSÄ VERIVAROTOIMIEN MERKITSEMISEN MERKITYS KÄYTÄNNÖSSÄ TYKS:n Infektiopoliklinikka Sh Tanja Sindén 16.5.2017 VERITEITSE TARTTUVAT TAUDIT: B-hepatiitti C-hepatiitti HIV 1 VERITEITSE TARTTUVAT TAUDIT, tartunnan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Asennetta työhön! valmennusmenetelmä

Asennetta työhön! valmennusmenetelmä Hyvinvointia työstä Asennetta työhön! valmennusmenetelmä Interventio nuorten työturvallisuustaitojen vahvistamiseen Mikko Nykänen 20.1.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 1. 5.2.2016, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Infektioiden torjunnan suositusten toteutumisen kartoitus 2012

Infektioiden torjunnan suositusten toteutumisen kartoitus 2012 Infektioiden torjunnan suositusten toteutumisen kartoitus 2012 Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 12.11.2012 hygieniahoitaja Tuula Keränen Infektioiden

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa foorumin

Nolla tapaturmaa foorumin Nolla tapaturmaa foorumin käytännön toiminta Foorumi työpaikoille, jotka haluavat kehittyä työturvallisuuden edelläkävijöiksi. Lähtökohdat Foorumin toiminnan perusta Nolla tapaturmaa ajattelun omaksuminen,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Liu uttavan vuodesuojan käyttöönotto Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomiaasiantuntijoiden

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä RAKENNUSALAN TERVEYS (RATE) HANKE-ESITTELY RATUKE seminaari 31.10.2013 Rantasipi Airport Congress Center Minna Savinainen, Työterveyslaitos Hankkeen rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu Työturvallisuuspäivä 28.4.2017 Tiedosta turvaa -alueseminaari Joensuu Työturvallisuuskeskus tiedon viestijänä #työturvallisuuspäivä #tiedostaturvaa Työturvallisuuskeskus 1 2.5.2017 Seminaarin ohjelma 8.30

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä NÄIN MINÄ SAIN TÖITÄ Miten löydän töitä? Työllistymiseen vaikuttavat: 1. kuinka terve ja toimintakykyinen olet 2. mitä osaat 3. minkälainen motivaatio ja asenne sinulla on Terveys ja

Lisätiedot

Dir.32/2010/EU Terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla

Dir.32/2010/EU Terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla Ilman direktiiviä näistä tapaturmista ei puhuttaisi tässä laajuudessa! Dir.32/2010/EU Terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla INFEKTIOYHDYSHENKILÖIDEN KOULUTUSPÄIVÄ

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy

Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen. Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Johdon puheenvuorot johdon sitoutuminen Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Rakennustuoteteollisuuden työturvallisuusseminaari Tuotetiistai 19.5.2015 Pohjolan Design-Talo Oy Saku Sipola Työturvallisuus

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 24. 28.4.2017, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa vahvistettu 19.6.2012 Johdon työturvallisuussitoumus Meidän yrityksessämme:

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA

EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA EUROOPPALAINEN KUNNOSSAPIDON TURVALLISUUSKAMPANJA 2010-2011 Terveydenhuoltoalan siirtoergonomian asiantuntija -työseminaari 10. - 11.6.2010 Folkhälsan, Helsinki Hannu Stålhammar ylitarkastaja Teema Kunnossapitotyöntekijöiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

monien makujen maustaja

monien makujen maustaja monien makujen maustaja Maustaja Oy Elintarvikkeiden sopimusvalmistuskumppani 70 työntekijää Liikevaihto v. 2013 n. 16,0 milj. euroa Vienti noin 23 % liikevaihdosta Tuotanto ja toimistotilat, 6600 neliömetriä,

Lisätiedot

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari

Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari Työturvallisuuspäivä Tiedosta turvaa -alueseminaari tiedon viestijänä #työturvallisuuspäivä #tiedostaturvaa The World Day for Safety and Health at Work 28.4. ILOn koordinoima Kansainvälinen työturvallisuuspäivä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 Olemme paras kumppanisi tuloksellisessa työkyvyn johtamisessa Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

AITOJEN TAITOJEN JUURILLA

AITOJEN TAITOJEN JUURILLA AITOJEN TAITOJEN JUURILLA Ammattiosaajan työkykypassi Tiisu-Maria Näkkäläjärvi Sosiaali- ja terveysalan opettaja Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš, Saamelaisalueen koulutuskeskus on

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Minna Mari Virtanen Oppilaitoksen turvallisuuspäivä 5.4.2017 TURVALLISUUSKÄVELY Toiminnallinen, osallistava ja ajattelemaan ohjaava koulutusmenetelmä Kokemuksellinen tapa

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Hyvät työhyvinvointikäytännöt. Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari

Hyvät työhyvinvointikäytännöt. Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari Hyvät työhyvinvointikäytännöt Johanna Mäki ja Tuula Viitala Iällä ei ole väliä -työhyvinvointiseminaari 4.10.17 Aineiston keruu Kyselytutkimus: Kerätty 13-15.9.16 Työhyvinvointimessuilla Tampereella Analysoinnissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto ESIPUHE Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot