UUTISLEHTI. Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio. Ehkäiset turhat pistot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUTISLEHTI. Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio. Ehkäiset turhat pistot"

Transkriptio

1 JOULUKUU 2014 UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio Ehkäiset turhat pistot Perehdyttämällä monikulttuurinen nuori turvalliseen alkuun työpaikalla Turvapuistoilla lisää vaikuttavuutta koulutuksiin Ajankohtaista

2 Sisällysluettelo Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio 3 Ehkäise turhat pistot 4 Perehdyttämällä monikulttuurinen nuori turvalliseen alkuun työpaikalla 7 Turvapuistoilla lisää vaikuttavuutta työturvallisuuskoulutuksiin 9 Ajankohtaista 11 2

3 Mika Vallius, EHS Manager, UPM-Kymmene Oyj, Joensuu Työturvallisuudessa kehittyminen tahto ja motivaatio Turvallinen toiminta työpaikalla vaatii pitkäjänteistä systemaattista vuosien työtä. Jokainen tapaturmaton työpäivä pitää ansaita yhä uudestaan joka päivä. Tätä monella työpaikalla on ansiokkaasti toteutettu ja tuloksia on tästä saatu yhdessä kokea kiitos silloin kuuluu kaikille. MITEN SITTEN VIELÄ KEHITTYÄ JA PÄÄSTÄ OIKEASTI NOLLAAN? Tahto ja motivaatio ovat erittäin keskeisessä osassa työpaikalla, jossa saavutetaan hyviä tuloksia työturvallisuudessa. Mitä tahto ja motivaatio ovat? Ne ovat meidän ihmisen käyttäytymiseen liittyviä asioita, kuten Toimii turvallisesti Käyttää suojaimia Oppii vaaratilanteista Asenteet Mika Vallius. Kuva: UPM-Kymmene Olen arvioinut, että ihmisen käyttäytymisen osuus turvallisuuden kehittämisessä on %. Tähän meidän jokaisen on mahdollisuus vaikuttaa % IHMISEN KÄYTTÄYTYMISEN OSUUS TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Tahdon ja motivaation lisäksi tarvitaan menetelmiä ja välineitä, jotta voidaan tukea kehittymistä kohti turvallista työtä. Näitä menetelmiä ovat mm. vaarojen tunnistaminen, tapaturmien tutkinta, ohjeet, tarkastuslistat ja mittarit. Yksi keskeinen turvallisuudesta kertova mittari on vaaratilanneilmoituksien (läheltä-piti tai turvallisuushavaintojen) määrä ja korvaavien toimenpiteiden seuranta. Vaaratilanteiden ilmoittaminen on tahto ja motivaatioasia. Kun asenne työyhteisössä on myönteinen turvallisuuden kehittämistä kohtaan, niin työntekijät tekevät ilmoituksia riskin ja vaaran paikoista. Tärkeä on taata, että kun työntekijä on tehnyt vaaratilanneilmoituksen, niin sen suhteen toteutetaan suhteellisen nopeasti asianmukainen käsittely ja korjaavien toimien tekeminen. Kun työpaikalla huomataan, että ilmoitetuille asioille tehdään korjaavia toimenpiteitä, niin tämä itsestään ruokkii tekemään ilmoituksia lisää ja lisää. Yleensä kyseessä on varsin helposti toteuttavia korjaavia toimenpiteitä, jotka eivät juurikaan edes vaadi rahaa tahto ja motivaatio riittää. Yhtälailla tahto ja motivaatioasia on luoda ja 3

4 toteuttaa säännöllinen käsittely ilmoituksille. Sovitaan vaikka, että käsitellään ne kerran viikossa maanantaisin klo ja paikalla on myös johdon edustajia, jotka istuvat rahakirstun päällä. Jos työpaikalla on säännöllisiä palavereita, esim. aamupalaveri, niin käydään ilmoitukset läpi ensimmäisenä palaverin alussa. Yleensä nykyisin monella työpaikalla asetetaan tavoitteeksi saada yksi vaaratilanneilmoitus työntekijää kohti vuodessa. Tämä määränä tuntuu minusta pieneltä tavoitteelta, joten tässä oikeasti meillä on monilla työpaikoilla valtava kehitysmahdollisuus: luoda mukaansatempaava vaaratilanneilmoitus -kulttuuri työpaikoille. Itse olen päässyt näkemään eri työpaikoilla tämän valtavan hienon menetelmän kehittymisen ja onpa niitä saatu jopa yli 10 kpl per henkilö vuodessa. Päivi Haavisto, vapaa toimittaja Direktiivi, asetus ja opaskirja tarttuvat hoitoalan tapaturmiin Ehkäise turhat pistot Terävän instrumentin aiheuttama pisto- ja viiltotapaturma on yksi tyypillisimmistä työtapaturmista terveydenhuoltoalalla. Siihen liittyy myös veritartunnan riski. Riskien vähentäminen vaatii työpaikoilla monipuolista kehittämistä. Tutkimusinsinööri Vuokko Puro Työterveyslaitoksesta sanoo, että turvalliset työtavat pitää tehdä mahdollisiksi. Terveydenhuollossa pistotapaturmia sattuu esimerkiksi silloin, kun käytetty neula laitetaan takaisin suojukseensa. Hylsytys on saatava loppumaan, mutta pelkkä kielto ei kuitenkaan toimi, jos työpaikalla ei ole huolehdittu riittävistä särmäisjäteastioista ja niiden vaihdosta. Puro korostaakin pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisyn edellytyksenä riskien arviointia. Työntekijöiden on hyvä olla mukana siinä alusta asti. Siten varmistuu, että ratkaisut toimivat myös käytännössä. Hän lisää, että ehkäisykeinoja kuten turvainstrumenttien hankintaa suunniteltaessa kannattaa miettiä tarkemmin myös pistotapaturman hintaa. Silloinkin, kun tapaturmasta ei seuraa tartuntaa, on tehtävä tutkimuksia ja työ häiriintyy. Lisäksi uhrin kärsimykset epätietoisena seurauksista voivat kestää viikkoja. Puro on ollut laatimassa Työterveyslaitoksen uutta opaskirjaa ja tietokorttia, joissa annetaan ohjeita terävien instrumenttien aiheuttamien työtapaturmien ehkäisemiseksi terveydenhuollossa. ASETUS OHJEISTAA Opas selventää samaa aihetta koskevaa Valtioneuvoston uutta asetusta (317/2013). Asetus perustuu EU:n direktiiviin ja siinä edellytetään konkreettisia toimia vaarojen vähentämiseksi ja luetellaan asiat, joista on huolehdittava pisto- tai viiltotapaturma sattumisen varalle. Asetus kieltää hylsyttämisen eli käytetyn neulan laittamisen takaisin neulansuojukseen ja edellyttää, että terävien jätteiden hävittämismenettely on turvallista. Työpaikoilla on otettava käyttöön turvainstrumentteja, kuten turvakanyylejä, joissa suojamekanismi peittää terän, kun neula vedetään kanyylista ulos. Asetuksen mukaan terävien instrumenttien tarpeettomasta käytöstä on luovuttava. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suonensisäinen lääkitys korvataan mahdollisuuksien mukaan suun kautta annettavilla lääkkeillä. Lisäksi työnantajan on tarjottava työntekijöille mahdollisuus rokotukseen, jos altistuksen aiheuttavaan biologiseen tekijään on olemassa tehokas rokote. KIIRE JA PUUTTEELLISET VÄLINEET Vuokko Puro mainitsee, että pisto- ja viiltotapaturmien taustalla voivat olla esimerkiksi kiire, perehdytyksen tai työvälineiden puutteet sekä riskialttiit työtavat. Hylsytys on vaarallinen työtapa, mutta pistotapaturman vaaran aiheuttaa myös se, jos käytetty ja suojaamaton terävä instrumentti on jäänyt potilaan sängylle, sekajäteastiaan, pöydälle tai työtakin taskuun tai jos teräväjäteastia on liian täynnä. Riskienhallinnassa tärkeä asia onkin työntekijöiden tietoisuuden lisääminen vereen liittyvistä riskeistä ja kouluttaminen niiltä suojautumiseen. Myös työ- ja turvallisuusohjeet tarvitaan. Veritautien riski saattaa kasvaa maahanmuuton ja potilaiden maasta toiseen matkustuksen lisääntyessä. Myös suonensisäisiä huumeita käytetään yhä enemmän, Puro toteaa. 4

5 TURVANEULAT YLEISTYVÄT Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on päivitetty käytäntöjä, joilla pisto- ja viiltotapaturmia vähennetään. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUS:n yksiköissä sattuu vuosittain runsaat 500 pisto- ja viiltotapaturmaa. Henkilökuntaa on kaikkiaan Työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvist kertoo, että HUS:n tavoitteena on siirtyä käyttämään valtaosin turvamekanismein varustettuja laskimokanyyleita ja neuloja vuoteen 2016 mennessä. Niissä suojamekanismi peittää terän, kun neula vedetään pois kanyylista tai ihon alta. Tavoite on kirjattu turvatuotteiden käyttöä ja hankintaa koskevaan sairaanhoitopiirin mietintöön, joka valmistui alkuvuodesta Turvatuotteiden käyttöön siirrytään sitä mukaa kuin niiden saatavuus ja valikoima lisääntyvät sekä toiminnallisuus paranee. HUS:n tilastot kertovat, että niitä oli esimerkiksi laskimokanyyleista vajaa viidennes vuonna Turvamekanismit lisäävät tuotteiden hintaa; esimerkiksi turvakanyylit ovat prosenttia tavanomaisia kalliimpia. Turvatuotteiden käytettävyys on parantunut. Meiltäkin on viety toiveita valmistajille. Nyt satsaamme turvatuotteiden käyttöön ja koulutukseen. Turvamekanismein varustettuja neuloja ja kanyyleja on oltava käyttäjien saatavilla, ja tarvitaan perusteltu lääketieteellinen syy siihen, jos niitä ei käytetä, Blomqvist sanoo. KOULUTUS KOROSTUU LISÄTIETOA - Puro, Vuokko ja muut, Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla. Tietokortti 28, Työterveyslaitos. - Puro, Vuokko ja muut, Terävät instrumentit terveydenhuollossa. Ehkäise pisto- ja viiltotapaturma tehokkaasti. Työterveyslaitos Tietoa työstä, Helsinki Valtioneuvoston asetus (317/2013) Terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla. mittaamisesta korkean riskin henkilöstöstä. Opiskelijoilta edellytetään rokotukset, sanoo työhyvinvointipäällikkö. Terävien instrumenttien vaarat käydään läpi riskien arvioinneissa ja tapaturmien tutkinnassa. Blomqvist kertoo, että näitä asioita huomioidaan myös turvallisuuskierroksilla, joilla on mahdollista tarkistaa esimerkiksi särmäisjäteastioiden sijoittelu ja tyhjennys. ILMOITTAMINEN TÄRKEÄÄ Jotta terävien instrumenttien aiheuttamat työtapaturmat ilmoitettaisiin kattavasti, on ilmoittaminen haluttu tehdä HUS:ssa mahdollisimman helpoksi. Altistunut työntekijä kirjaa biologisen altistumisen ilmoituksen HUS-riskit -tietojärjestelmään. Työterveyshuolto käsittelee ilmoituksen ja järjestää myös jatkoseurannan. HUS:ssa kannustetaan ilmoitusten tekoon. Muutenkin kaikessa tapaturmien käsittelyä koskevassa tiedottamisessa korostetaan sitä, että ihmisiä ei syyllistetä, sanoo Blomqvist. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri muistuttaa käytettyjen neulojen oikeasta hävittämistavasta julisteen avulla. Koulutusta varten on tehty myös veritapaturma-animaatio. VARO NEULAA HYLSYTYS STOP! Katso veritapaturmien ennaltaehkäisy -koulutusanimaatio intrassa! Yksi tapaturmien ehkäisykeinoista HUS:ssa on osastokohtainen koulutus. Suonensisäisen lääkinnän ja näytteenoton lupakoulutukseen ja uusien työntekijöiden koulutukseen kuuluu esimerkiksi veritapaturma-animaatio, jota parhaillaan päivitetään. Tietoiskuja on säännöllisesti ja muutenkin tapaturmista puhutaan koko ajan. Hylsytyskielto on ollut käytössä useita vuosia. Meillä on suositus B-hepatiitin rokotusvasteen OIKEIN Laita käytetty neula viiltävän ja pistävän jätteen keräysastiaan. VÄÄRIN Neulaa ei saa laittaa käytön jälkeen takaisin neulansuojukseen. 5

6 Hän arvioi, että asennemuutosta on tapahtunut eikä esimerkiksi pistovahinkoja yritetä peitellä tai vähätellä. Kattava ilmoittaminen on tärkeää jatkoseurannan järjestämiseksi ja toisaalta työolojen ja -tapojen korjaamiseksi. Tapahtumista tarvitaan tieto, jotta uusiutumiset pystytään ehkäisemään ja parannuksia etsimään yhdessä, työhyvinvointipäällikkö toteaa. OMA KOKEMUS HERÄTTI Anestesiahoitaja Sari Pyhälä työskentelee Helsingissä Töölön sairaalassa ortopedistraumatologisella leikkausosastolla. Hän kertoo omasta kokemuksestaan pisto- ja viiltotapaturmista. Nuorena hoitajana 15 vuotta sitten minulle sattui pistotapaturma laittaessani käytettyä neulaa takaisin suojukseen. Hylsyttäminen loppui siihen kertaan. Jälkeenpäin olen puhunut aktiivisesti hylsytyksen hylkäämisen puolesta. Muistan yhä sen tunteen ja ne muutamat tunnit ennen kuin potilaasta saatiin HIV- ja hepatiittikokeiden tulokset. Toinen tahaton pisto sattui, kun hän oli sulkemassa teräväjäteastiaa ja sieltä ponnahti pinteeseen jäänyt neula. Koska verialtistuksen lähde oli tuntematon, tapaus aiheutti puolen vuoden seurannan useine verikokeineen sekä veren luovutuskiellon samaksi ajaksi. Epätietoisuutta jatkui pitkään. Tapaus perustelee hyvin sen, miksi teräväjäteastiat ohjeistetaan jättämään vajaiksi. Nykyisissä astioissa on merkitty selvästi sallittu täyttöaste, Pyhälä kertoo. Leikkaussalissa instrumentit siirretään pöydän kautta, eli niitä ei anneta suoraan käteen PIKAOHJEET ENSIAVUSTA Pyhälä kuvaa, että pistotapaturma pelästyttää, paniikki on lähellä eikä ihminen pysty ajattelemaan selvästi. Siksi tarvitaan hyvin selkeät toimintaohjeet. Tämän takia teimme kollegani kanssa omaan yksikköömme ensitoimien lyhennetyn ohjeen. Se perustuu HUS:n viralliseen ohjeeseen ja sen ovat tarkastaneet sekä työsuojelupäällikkö että työterveyshuollon edustaja. Päivitämme ohjetta säännöllisesti. Ohjeessa on kymmenen kohtaa. Kun ne kaikki käy läpi, mitään oleellista ei jää tekemättä. Pyhälä kertoo, että heidän yksikössään täsmäohjeistus on helpottanut toimintaa. Pistotapaturmaohjeiden kansio löytyy kolmesta eri paikasta. Virallisessa HUS:n ohjeessa on tarkempaa tietoa esimerkiksi tarttumisprosenteista. TIESITKÖ ETTÄ: Terävistä paljon työtapaturmia -Terävät instrumentit aiheuttavat hoitoalalla vuosittain arviolta 100 työtapaturmaa tuhatta työntekijää kohti. Osa tapaturmista jää ilmoittamatta. -Riskialtteimmat alat ovat leikkaustoiminta, hammashuolto, ruiskeiden ja suonensisäisten nesteiden antaminen, verinäytteiden otto, instrumenttien huolto ja jätteiden käsittely. -Veriteitse tarttuvia tauteja tunnetaan yli 20. Niistä vakavimmat ovat hepatiitti B-(HBV), hepatiitti C-(HCV) ja HIV. -Työperäisten sairauksien rekisterin mukaan Suomessa ei ole yhtään työperäistä HIV-tartuntaa. Hepatiitti B- ja C-tartunnatkin ovat olleet hyvin harvinaisia. -Muualla maailmassa työperäisiä HIV-tartuntoja on raportoitu. Niissä yleisin altistumislähde on ollut ihon läpäissyt ontto neula. Cenita Blomqvist kertoo, että kaikkia HUS:n yksikköjä ohjeistetaan varmistamaan, että ensiavun toimet ovat tuttuja terävien instrumenttien aiheuttamissa tapaturmissa. Asiaa pitävät esillä sekä työsuojeluorganisaatio että infektioyksikön hygieniahoitajat. Ensiavun ohjeiden ensimmäinen kohta kehottaa varmistamaan instrumentin hävitys ja se, ettei tapaturma pääse toistumaan. Altistunut alue puhdistetaan pitämällä sitä 10 minuuttia juoksevan veden alla ja sen jälkeen viisi minuuttia alkoholihauteessa. Potilasta ei saa päästää kotiin ennen tilanteen arviointia ja jatkotoimia. RISKI PITÄÄ TIEDOSTAA Anestesiahoitaja Sari Pyhälä korostaa, että pisto- ja viiltotapaturmien riski pitää tiedostaa. Riski on aina olemassa, kun ollaan tekemisissä terävien neulojen, kanyylien ja instrumenttien kanssa. Huolellisuus on toinen tärkeä asia. Käytetty neula siirretään heti teräväjätteille tarkoitettuun astiaan. Jokaisen vastuulla on myös se, että jäteastiat eivät pääse liian täysinäisiksi. Turvakanyyleja pitää käyttää aina kun se on mahdollista. Pyhälä kertoo, että teräväjätteiden poistamisesta vastaa aina käyttäjä. Vaikka nukutuslääkäri olisi kiireinen spinaalipuudutuksen jälkeen, hän itse hävittää terävät instrumentit ja hoitaja jatkaa siitä. Leikkaussalissa instrumentit siirretään pöydän kautta, eli niitä ei anneta suoraan käteen. Ja jos joutuu jostain syystä kuljettamaan neulaa, muulle tiimille kannattaa kertoa, että terävä on kädessä. Leikkauksissa käytetään pieniä magneettimattoja ja neulatyynyjä, joissa instrumentit pysyvät. Instrumenttipöydälle ei jätetä neuloja lojumaan, vaan ne laitetaan vähintään kuppiin. Pyhälän yksikössä on käytössä isohko teräväjäteastia anestesiapöydän yhteydessä. Varsinaisessa leikkauksessa käytetyt terävät välineet instrumenttihoitaja siirtää käytettyjen välineiden kanssa leikkausosastolla sijaitsevaan omaan välinehuoltoon, jossa ne laitetaan isoihin teräväjäteastioihin. 6

7 Anne Salmi, Merja Turpeinen, Marika Nevala ja Jaana Laitinen, Työterveyslaitos. Perehdyttämällä monikulttuurinen nuori turvalliseen alkuun työpaikalla Ensimmäisen työpaikan kokemukset ja opit ovat tärkeitä kaikkien nuorten turvallisuusasenteille. Maahanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla turvallinen työympäristö, innostava yhteisö ja mukava työ voivat edistää sekä uuteen kulttuuriin sopeutumista että työkykyä ja työssä kehittymistä. Työkyvystä huolehtiminen osana työturvallisuutta on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä se vähentää muun muassa sairauspoissaoloja. Työterveyslaitoksen ESRrahoitteisessa Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa NuMaT hankkeessa toteutetuissa oppaissa tarjotaan käytännönläheisiä neuvoja siihen, kuinka nuoren työkykyä ja turvallisuutta voi tukea työpaikoilla. Osa nuoren työkyvyn tukemisen keinoista on varsin yksinkertaisia, esimerkiksi lounasseuraksi pyytäminen tai yhteiseen keskusteluun rohkaiseminen. Työporukkaan mukaan pääseminen heti työsuhteen alussa edistää nuoren työkykyä. Hyvä perehdytys työhön ja työpaikan käytäntöihin edistää nuoren yhdenvertaisuuden kokemusta ja turvallisuuden tunnetta työssä. Työyhteisön kannattaa nimetä keskuudestaan nuorelle työntekijälle kummi tai mentori, joka toimii uuden tulokkaan perehdyttäjänä, kannustajana ja työporukkaan pääsyn helpottajana työsuhteen alussa. ESIMIES PEREHDYTTÄÄ MYÖS ESIMERKILLÄÄN Esimiehellä on tärkeä rooli nuoren työhön perehdyttäjänä. Hän näyttää esimerkillään, millaiset käytännöt työpaikalla ovat hyväksyttäviä ja työkykyä vahvistavia sekä miten ohjeita ja viestejä työpaikalla jaetaan. Esimies on työpaikan turvallisuuskulttuurin ja asenteiden tärkeä viestijä. Ammatillisen itsetunnon rakentuminen alkaa ensimmäisestä työpaikasta. Nuoren työhön kiinnittymistä voi edesauttaa antamalla myönteistä palautetta ja olemalla kiinnostunut nuoren ajatuksista ja näkökulmista. 7

8 TIESITKÖ ETTÄ: - Työyhteisöön perehdyttäminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan uuden työntekijän hyvää esittelyä kaikille työkavereille. Ammatillista itsetuntoa ja sitä kautta työkykyä voidaan edistää myös selkeällä turvallisuusviestinnällä. HYVÄ TURVALLISUUSOHJE ON SELKEÄ JA LYHYT - Laajimmillaan perehdyttäminen sisältää kulttuurivalmennusta, kielikoulutusta ja mentorointia. - Olennaista on myös työyhteisön perehdyttäminen uuteen tulokkaaseen eli niin sanottu kaksisuuntainen perehdyttäminen. Mitä näistä turvallisuutta lisäävistä käytännöistä teillä on jo käytössä? Kaikkien kielitaito monipuolistuu ja kehittyy jatkuvasti, kun eri kieliä käytetään rohkeasti keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ammatillista itsetuntoa ja sitä kautta työkykyä voidaan edistää myös selkeällä turvallisuusviestinnällä. Selkokielinen viestintä on yhdenvertaista viestintää kaikille. Kirjallisten ohjeiden tulisi aina olla mahdollisimman lyhyitä ja selkeitä. Mahdollisuuksien mukaan niitä täydennetään kuvilla. Työkykyä voi edistää myös kannustamalla terveellisiin elintapoihin Monet nuoret, myös maahan muuttaneet, opiskelevat työn ohessa. Hyvien elintapojen merkityksestä kannattaa muistuttaa nuoria. Esimerkiksi aterioiden laatu ja rytmittäminen ovat jaksamisen kannalta tärkeitä. Jaksamista edistää riittävä nukkuminen ja säännöllinen liikunta. Työnantaja voi satsata työntekijöiden työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuden työpaikkaruokailuun ja huolehtimalla tarjottavan ruoan terveellisyydestä. Väsymys altistaa onnettomuuksille. Eihän teillä ihailla niitä työntekijöitä, jotka jättävät tauot väliin? Tauottomuus lisää riskejä ja heikentää turvallisuuskulttuuria. terveyshuollosta voi saada apua omaan työkykyyn ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä, ja että siellä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Miten teillä kerrotaan työterveyshuollosta nuorille? Entä kerrotteko työterveyshuollolle, että teillä on työssä ihmisiä eri kulttuuritaustoilla ja että työterveyshuollon tulee ottaa tämä huomioon toiminnassaan? LISÄTIETOA Lisää tietoa ja vinkkejä sekä oppaiden sähköiset versiot: Oppaiden painettuja maksuttomia versioita voi tilata osoitteesta TYÖTERVEYSHUOLTO TUTUKSI Monille nuorille ja etenkin muualta tulleille työterveyshuolto on luultavasti täysin vieras asia. Nuorten on tärkeä tietää, että työ- 8

9 Erityisasiantuntija Arto Reiman, Työterveyslaitos ja projektipäällikkö Olli Airaksinen, Turvapuisto Pohjois- Suomi Turvapuistoilla lisää vaikuttavuutta työturvallisuuskoulutuksiin Rakennusala on kansallisten ja kansainvälisten tilastojen sekä tutkimusten mukaan yksi tapaturmaherkimmistä toimialoista. Työturvallisuuden taso vaihtelee merkittävästi eri toimijoiden kesken. Tilastojen mukaan erityisesti isoissa rakennuskonserneissa on pystytty uudistamaan ja kehittämään työ- ja toimintatapoja työturvallisuuden parantamiseksi. Haasteellisinta työturvallisuuden kehittäminen näyttäisikin olevan erityisesti pk-sektorin yrityksille. Rakennusalalla työturvallisuus ja sen johtaminen on perinteisesti pohjautunut erilaisiin teknisiin suojausratkaisuihin, sääntöihin ja ohjeisiin sekä niiden noudattamisen valvomiseen, mutta työturvallisuutta voidaan kehittää myös lukuisin muin eri tavoin. Eri tutkimuksissa nostetaan puutteelliset työturvallisuuskoulutukset yhdeksi merkittävimmäksi tekijäksi rakennusalan heikkoon työturvallisuuden tasoon. Työturvallisuuskoulutuksia voidaan merkittävästi tehostaa esimerkiksi hyödyntämällä valo- ja videokuvia sekä erilaisia demonstraatioita ja simulaatioita erilaisista työtilanteista. Olennaista on kannustaa työntekijöitä aktiiviseen osallistumiseen. Suomessa on ensimmäisenä maana Euroopassa lähdetty uudistamaan työturvallisuuskoulutuksia Turvapuistotoiminnan kautta. Ensimmäinen Turvapuisto, Rudus Turvapuisto, perustettiin Rudus Oy:n toimesta Espooseen Turvapuisto Pohjois-Suomi perustettiin Ouluun Turvapuisto -konsepti on uudenlainen työturvallisuusinnovaatio, joka mahdollistaa eri toimijoiden aktiivisen osallistumisen työturvallisuuskoulutuksiin. Turvapuisto tarjoaa käytännön läheisen tavan kouluttaa osallistujia vaarojen tunnistamiseen ja turvalliseen työskentelyyn erilaisissa työympäristöissä ja työvaiheissa. Rasteilla pyritään tuomaan esiin myös työn toteutukseen vaikuttavan suunnittelun merkitystä. 9

10 Kummatkin turvapuistot koostuvat erilaisista koulutusrasteista, joilla mallinnetaan todellisia työtilanteita ja vaaranpaikkoja. Koulutusrasteja on kehitetty vastaamaan pääasiassa rakennusalan koulutustarpeisiin. Yhä enenevissä määrin niiden sisältöä on kehitetty ja kehitetään vastaamaan myös muilta toimialoilta tuleviin haasteisiin. Esimerkkeinä tällaisista ovat esimerkiksi kuljetus- ja puhtaanapitopalveluiden huomioiminen osana työmaan turvallisuutta. Merkittävin ero kahden turvapuiston välillä on niiden rakentamisen ja hallinnoinnin järjestelyissä. Ruduksen Turvapuisto Espoossa on Rudus Oy:n rakentama ja hallinnoima, kun Turvapuisto PohjoisSuomea ovat olleet rakentamassa eri alojen toimijat yhteistyössä. Espoon Turvapuiston kävijämäärä on ollut vuosittain Turvapuisto Pohjois-Suomi tavoittelee jatkossa samankaltaisia kävijämääriä. Turvapuisto Pohjois-Suomen virallisia avajaisia vietettiin kutsutilaisuutena elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren johdolla. Ennen virallisia avajaisia, keväästä lähtien, on Turvapuisto PohjoisSuomessa vieraillut jo lähes 3000 kävijää. Lisäksi Turvapuiston virallisen kouluttajakoulutuksen on käynyt yli 130 toimijaa eri organisaatioista. Turvapuisto näyttää löytäneen paikkansa uudenlaisena koulutuskäytäntönä. Turvapuisto toimii myös hyvänä alustana erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Seuraava haaste Turvapuistoille voisikin olla ministeri Vapaavuoren avajaispuheen kannustamana rakentaa Turvapuisto-konseptista myytävä palveluvientituote. Tämä edellyttää eri tahojen yhteistyötä ja myös uudenlaisia avauksia turvapuistojen koulutusten vaikuttavuuden arvioimiseksi ja uudenlaisten opetusta tukevien käytäntöjen ja työkalujen hyödyntämiseksi. KATSO LISÄÄ: Koulutustilanne Espoon Turvapuistossa. Kuva: Tommi Ahlberg, Rakennusteollisuus ry. Turvapuiston avajaisia vietettiin lokakuussa Kuva: Arto Reiman, Työterveyslaitos. ESPOON TURVAPUISTO W W W.RUDUS.FI/TURVAPUISTO OULUN TURVAPUISTO W W W.PSTP.FI NOLL A TAPAT URMA A -FOORUMI UUTISLEHTI 4/

11 Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaa Nolla tapaturmaa -foorumin kevätseminaari Kevätseminaari järjestetään Tampereella, Sokos hotel Tornissa. Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen käynnistyy vuoden vaihteen jälkeen, mutta merkitse päivät jo nyt kalenteriisi. Tervetuloa mukaan! Nolla tapaturmaa -tapaaminen Pohjois-Karjalassa Nolla tapaturmaa -tapaaminen järjestetään UPM Joensuun tehtaalla klo Ohjelmassa on vaneritehtaan esittely, työturvallisuuden kuulumiset, miten sinne on päästy ja miten tästä eteenpäin sekä tehdaskierros. Isäntinä toimivat tehtaanjohtaja Kimmo Wilska sekä EHS Manager Mika Vallius. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Mika Vallius, mennessä. Uudet jäsentyöpaikat Osuuskunta Maitomaa Sanoma Media Finland Oy/Sanomapaino Shutdown Technologies Oy Tervetuloa mukaan! Nolla tapaturmaa -foorumin koko ajantasainen jäsenlista löytyy osoitteesta Tilaa Nolla tapaturmaa -foorumin seinäkalenteri vuodelle 2015! Nolla tapaturmaa -foorumin seinäkalenterin päähenkilönä seikkailee jo kolmatta kertaa toimiston antisankari B. Virtanen yhdessä Oy Firma Ab:n muiden työntekijöiden kanssa. Vuoden 2015 kalenterikuukausien teemoiksi on valittu vuoden eri aikoihin sopivia työsuojeluasioita. Hinta 6,00 (4,84 + alv. 24 %), minimitilausmäärä 10 kpl. Hintaan lisätään posti- ja toimituskulut Lisätiedot ja tilausohjeet löytyvät osoitteesta: TTT-lehden ilmaisjakelu päättyy Työterveyslaitos ei enää maksa Työ Terveys Turvallisuus -lehden ilmaisjakelua Työturvallisuuskeskuksen rekisteriin kuuluvalle työsuojeluhenkilöstölle. Vuoden 2015 alusta alkaen TTT-lehden saa vain tilaamalla. Työterveyslaitos on jatkossa TTT-lehden ja sen uuden kustantajan, Kempulssi Oy:n alaisen TTT Kustannus Oy:n yhteistyökumppani. TTT-lehti ilmestyy painettuna kuusi kertaa vuodessa. Tulossa ovat myös uudet nettisivut osoitteessa www. tttlehti.fi sekä noin 15 kertaa vuodessa jaettava veloitukseton sähköinen uutiskirje. TTT-lehden tilaajat saavat vapaan pääsyn lehden digiversioon sekä sähköiseen, hakusanapohjaiseen arkistoon, joka alkaa karttua vuoden 2015 alusta. Tilaushinnat löytyvät täältä: Tilaukset ja tiedustelut: tai puh Lisätietoja: puh Vuosi 2014 lähestyy loppuaan ja uusi vuosi 2015 on tulossa. Työterveyslaitoksen koulutukset vuodelle 2015 ovat valmiina ja löytyvät Koulutuskalenteristamme Koulutustarjonnastamme löydät koulutuksia kolmen eri teeman alta: Parempi työyhteisö, Turvallisempi työympäristö ja Terveempi työntekijä. Tutustu siis tarjontaan ja ilmoittaudu! 11

12 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Nolla tapaturmaa -foorumin sähköinen uutislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Uutislehti on ladattavissa Nolla tapaturmaa -foorumin internetsivulta osoitteesta JULKAISIJA: Nolla tapaturmaa -foorumi Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh (vaihde) faksi TOIMITUS: Maija-Leena Merivirta Työterveyslaitos VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA: Tommi Alanko Työterveyslaitos LEHDEN TAITTO: Pia Lindroos Työterveyslaitos JAKELU: 1525 KANNEN KUVA: Thinkstock JULKAISUPAIKKA: Helsinki, 2014 ISSN

Terävät instrumentit terveydenhuollossa

Terävät instrumentit terveydenhuollossa Tietoa työstä Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA VIILTOTAPATURMA TEHOKKAASTI Vuokko Puro Pirkko-Liisa Rasa Simo Salminen Terävät instrumentit terveydenhuollossa EHKÄISE PISTO- JA

Lisätiedot

UUTISLEHTI NOLLA TAPATURMAA -FOORUMI 10 VUOTTA! Johtoryhmän kolumni: Pohjois-Suomen turvapuisto. Jo 10 vuotta kohti nollaa

UUTISLEHTI NOLLA TAPATURMAA -FOORUMI 10 VUOTTA! Johtoryhmän kolumni: Pohjois-Suomen turvapuisto. Jo 10 vuotta kohti nollaa MARRASKUU 2013 UUTISLEHTI NOLLA TAPATURMAA -FOORUMI 10 VUOTTA! Johtoryhmän kolumni: Pohjois-Suomen turvapuisto Jo 10 vuotta kohti nollaa Jorma Saari -tunnustuspalkinto Oulun Autokuljetus 300. jäsentyöpaikka

Lisätiedot

Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta. Inhimillisten virheiden jäljille. NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen

Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta. Inhimillisten virheiden jäljille. NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen Helmikuu 2013 UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: Työilmapiiristä ja johtamisesta Inhimillisten virheiden jäljille NIVA:n koulutus tarjoaa uusia näkökulmia työturvallisuuteen Foorumin johtoryhmä vieraili Sandvikilla

Lisätiedot

UUTISLEHTI. Ohjausryhmän kolumni: Turvallisuuskulttuurioppia Tampereella. Hyvä työsuojelutoimikunta. PerkinElmerin työsuojelutoimikunta

UUTISLEHTI. Ohjausryhmän kolumni: Turvallisuuskulttuurioppia Tampereella. Hyvä työsuojelutoimikunta. PerkinElmerin työsuojelutoimikunta TOUKOKUU 2015 UUTISLEHTI Ohjausryhmän kolumni: Turvallisuuskulttuurioppia Tampereella Hyvä työsuojelutoimikunta PerkinElmerin työsuojelutoimikunta Menetetyn työajan kustannukset APAJA-hanke Tunnelmia kevätseminaarista

Lisätiedot

Hyvästä erinomaiseksi turvallisuuden saralla

Hyvästä erinomaiseksi turvallisuuden saralla Numero 2 / 2007 Johtoryhmän kolumni: Hyvästä erinomaiseksi turvallisuuden saralla Uudistettu työturvallisuuslaki saanut aikaan muutoksia työpaikoilla Työsuojeluvaltuutetun toimintakertomus Työhyvinvointi

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä

Työhyvinvointia. Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä Työhyvinvointia Metsäteollisuuden parhaita työhyvinvointikäytäntöjä 1 Paperiliitto Puuliitto Työhyvinvointi on avainsana yhtiön menestykseen, sillä henkilöstön voimavarojen lisääminen näkyy suoraan yhtiön

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Raksalla. Tapaturmat kurissa tiukalla turvallisuusjohtamisella T U R V A L L I S E S T I. E 18 -moottoritietyömaa: OTA JA TUTUSTU!

Raksalla. Tapaturmat kurissa tiukalla turvallisuusjohtamisella T U R V A L L I S E S T I. E 18 -moottoritietyömaa: OTA JA TUTUSTU! OTA JA TUTUSTU! T U R V A L L I S E S T I Raksalla Rakennusalan työturvallisuuslehti 2/2007 Rikosylitarkastaja Erkki Hämäläinen: Harmaa talous saatava loppumaan E 18 -moottoritietyömaa: Tapaturmat kurissa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu

Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen työsuojelu Sisältö Johdanto... 3 Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta... 4 Lainsäädännöllinen perusta... 4 Turvallinen ja terveellinen työympäristö... 6

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa:

Valtiotyönantaja 3/2003. Tässä numerossa: Valtiotyönantaja 3/2003 Tässä numerossa: Hyvinvointi ja viihtyminen työssä sallittu Kirjoittajina Hallitusneuvos Martti Salminen Projektijohtaja Tuulikki Petäjäniemi Linjanjohtaja Jyri Tapper Piiritarkastaja

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Opas uudelle työntekijälle

Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle 2 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Everyday heroes. Every day... 5 Kansainvälinen Securitas-konserni ja toiminta Suomessa... 6 Palvelumme...

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Itella jämäköittää turvallisuusjohtamista 3T Monitorilla

Itella jämäköittää turvallisuusjohtamista 3T Monitorilla N:o 9 Huhtikuu 2014 Itella jämäköittää turvallisuusjohtamista 3T Monitorilla Biliassa halutaan puuttua mutta oikein Haahtela: rakennuksillakin voi tehdä työtä turvallisesti Eksote on ahkera riskien kartoittaja

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

pärjääjä Poika, josta tuli Osallistu kilpailuun! tttdigi.fi TTT-lehti myös verkossa: KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA?

pärjääjä Poika, josta tuli Osallistu kilpailuun! tttdigi.fi TTT-lehti myös verkossa: KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA? KROPPA JA NUPPI KONDIKSESSA? Osallistu kilpailuun! NRO 2/2014 10 TYÖHYVINVOINNIN ERIKOISLEHTI www.tttdigi.fi MIKSI UUPUVA EI HAE AJOISSA APUA? TARVITAAN AIKAA KASVAA HYVÄKSI POMOKSI UUTISANKKURI RUTISTAA

Lisätiedot

TERVEENÄ TYÖSSÄ TÄHDÄTÄÄN PIDEMPÄÄN JA PAREMPAAN TYÖURAAN HAITIA

TERVEENÄ TYÖSSÄ TÄHDÄTÄÄN PIDEMPÄÄN JA PAREMPAAN TYÖURAAN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Viriketoiminta Luo yhteishenkeä ja motivoi toiminnalla Esimiestoiminta Esimies on avainasemassa viihtyvyyden kannalta Ergonomia

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO

Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO Ninni Uusitalo TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI TYÖTERVEYSHUOLTO Hoitotyön koulutusohjelma terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2010 TERVEYDENHOITAJA AMMATTINA SINUN TERVEYTESI, TYÖTERVEYSHUOLTO

Lisätiedot