Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus"

Transkriptio

1 Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... SISÄLLYSLUETTELO... LÄHTEET... LYHENTEET... V VII XV XLIX 1.JOHDANTO Taustaa Kansainvälisestä vero-oikeudesta Verosuvereniteetti Kansainvälinen kaksinkertainen verotus Kansainvälinen vajaaverotus Kansainvälisen vajaaverotuksen käsitteeltä Ilmenemismuodoista Haitoista Tutkimusteeman täsmentämisestä Kysymyksenasetteluista ja tutkimusotteista Teoreettinen tarkastelu Oikeusdogmaattinen tarkastelu Veropoliittinen tarkastelu Rajauksista Tutkimuksen rakenne KANSAINVÄLISTEN PÄÄOMATULOJEN VEROTUKSEN TAUSTAPERIAATTEISTA Hyvän verojärjestelmän käsitteeltä Taloudellinen tehokkuus Neutraalin verotuksen tavoitteesta Pääomanvientineutraliteetti ja pääomantuonti neutraliteetti Kansallinen näkökulma Neutraliteettimuodon optimaalisuus Kansainvälinen verokilpailu Oikeudenmukaisuus... 63

2 Yleistä Verovelvollisten välinen oikeudenmukaisuus Veropohja - horisontaalinen oikeudenmukaisuus Tulonjako - vertikaalinen oikeudenmukaisuus Erityiset oikeudenmukaisuuskysymykset kansainvälisessä verotuksessa Valtioiden välinen oikeudenmukaisuus Verovelvollisten oikeusturva Verotuksen kustannukset VEROTUKSEN TEHOKKUUDEN KÄSITTEESTÄ Yleistä oikeusnormien tehokkuudesta Oikeuden ontologiasta Oikeusnormien tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä Tehokkuus yleisenä periaatteena verotuksessa Veromoraali Veronormien hyväksyttävyys Veronormien noudattaminen käytännössä Verovalvontajärjestelmä Verovalvonnan käsitteeltä Kansainvälinen verovalvonta Eurooppavero-oikeus ja kansallinen verovalvontalarlestelma Seuraamusjärjestelmä Verotuksen tehokkuuteen vaikuttavat tekijät kokonaisjärjestelmänä SUOMEN VEROTUSVALLAN LAAJUUS JA KANSAINVÄLISET PÄÄOMATULOT Johdanto Yleiset verotusperiaatteet Korkotulot

3 Voimassa olevat verotusperiaatteet Kansainvälisen verotuksen taustaperiaatteiden toteutumisesta EY:n harmonisointihankkeista Direktiiviehdotus yhtenäisestä korkotulojen lähdeverojärjestelmästä (1989) Direktiiviehdotus säästöistä saatavien korkotulojen tosiasiallisen vähimmäisverotuksen turvaamisesta (1998) Osingot Voimassa olevat verotusperiaatteet Kansainvälisen verotuksen taustaperiaatteiden toteutumisesta EY:n harmonisointihankkeista Luovutusvoitot Voimassa olevat verotusperiaatteet Kansainvälisen verotuksen taustaperiaatteiden toteutumisesta EY:n harmonisointihankkeista Erityiset verotusperiaatteet kansainvälisen vajaaverotuksen estämiseksi Yleistä aineellisen vajaaverotuksen estämisestä Asuinvaltion keinotekoisen muuttamisen estäminen Ulkomaisten väliyhtiöiden käytön estäminen Väliyhtiöproblematiikasta Suomen väliyhteisölainsäädäntö Verotusperiaatteet verotuksen tehokkuuden näkökulmasta Yleistä Lähdevaltioverotus Asuinvaltioverotus Yhdistelmäverotus Osinkojen kahdenkertamen verotus Erityiset verotusperiaatteet

4 4 5 KANSAINVÄLISEN VEROVALVONNAN SÄÄNTELY KANSALLISESSA OIKEUDESSA Yleistä Kysymyksenasetteluista Kansainvälisestä vertailusta Tuloverotuksen verovalvonnasta Verovelvollisen ilmoitukseen perustuva verotus Lähdeverotus Yleisesti verovelvollisten perusvalvonta Verovalvontaproblematiikasta Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus Sivullisten tiedonantovelvollisuus Ulkomaiset suoritusten maksajat Suomalaiset rahoituslaitokset Finanssipalvelusektorin rooli kansainvälisessä sijoitustoiminnassa Pankkisalaisuudesta Yleinen tiedonanto velvollisuus Erityinen tiedonanto velvollisuus Kansainvälinen vertailu Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus Sivullisten tiedonantovelvollisuus Rajoitetusti verovelvollisten perusvalvonta Verovalvontaproblematiikasta Ulkomaille maksettavien sijoitustulojen identifiointi Verosubjektien identifiointiongelmasta Identifiointiongelman määritelmä Identifiointiongelman taustalla olevista neutraalisuuspoikkeamista Ulkomaille maksettavien korkotulojen saajien identifiointi Ulkomaille maksettavien osinkojen saajien identifiointi

5 Luovutusvoittojen saajien identifiointi Kansainvälinen vertailu Verotarkastukset Verovelvolliset Sivulliset Kansainvälinen vertailu Seuraamusjärjestelmä Hallinnolliset seuraamukset Rikosoikeudelliset seuraamukset Kansainvälinen vertailu VEROVIRANOMAISTEN KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Kansainvälisen verovalvontayhteistyön lähtökohdista Kansainvälisen veroyhteistyön tarve Yksipuolinen kansallinen lainsäädäntö Kansainvälisen veroyhteistyön oikeudellinen luonne Yleistä Verosopimusoikeus Eurooppavero-oikeus Kansainvälisen verovalvontayhteistyön normijärjestelmä Bilateraaliset verosopimukset Pohjoismainen virka-apusopimus OECD:n ja Euroopan Neuvoston yleissopimus veroasioissa annettavasta virka-avusta EY:n virka-apudirektiivi Normikollisiot ja normien etusijajärjestys Yhteistyömuodot Automaattinen tietojenvaihto Spontaani tietojenvaihto Pyynnöstä tapahtuva tietojenvaihto Verotarkastusyhteistyö Yhteistyönormistojen menettelysäännökset Yhteistyön rajoitukset

6 Virka-avun toissijaisuus Lainsäädäntö ja hallinnollinen käytäntö Verovalvontasuvereniteetti Tosiasiallinen suvereniteetti Liike- ja ammattisalaisuudet Yleinen etu ja järjestys - ordre public Vastavuoroisuus Verovalvontayhteistyön käytännön toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä Normien kansallinen tulkinta Normien kansallinen täytäntöönpano VEROVALVONNAN SÄÄNTELYSTÄ SIJOITUSTOIMINNAN KOHDEVALTIOISSA Yleistä Ruotsi Suomesta Ruotsiin tehtävien portfoliosijoitusten aineellinen verotus Ruotsista maksettavien sijoitustulojen valvonta Ruotsin kautta organisoidun kansainvälisen sijoitustoiminnan valvonta Valtioiden viranomaisten yhteistyö Luxemburg Suomesta Luxemburgin tehtävien portfoliosijoitusten aineellinen verotus Luxemburgista maksettavien sijoitustulojen valvonta Luxemburgin kautta organisoidun kansainvälisen sijoitustoiminnan valvonta Pankkien kautta organisoidun sijoitustoiminnan valvonta Väliyhtiöiden ja sijoitusrahastojen kautta organisoidun sijoitustoiminnan valvonta Valtioiden viranomaisten yhteistyö

7 7 6.3 Ruotsiin ja Luxemburgiin tehtävien sijoitusten verovalvonta esimerkkitapausten valossa Yleistä Suora sijoitus kohdevaltioon Sijoitus kohdevaltioon veroparatiisin kautta Kohdevaltiossa sijaitsevan rahoituslaitoksen kautta organisoitu kansainvälinen sijoitustoiminta Kohdevaltiossa sijaitsevan väliyhtiön kautta organisoitu kansainvälinen sijoitustoiminta Johtopäätöksiä KANSAINVÄLISEN PÄÄOMAVEROTUKSEN TEHOSTAMISMAHDOLLISUUKSISTA Yleistä Verotuksen tehokkuus -periaatteen toteutumisesta voimassa olevassa järjestelmässä Veropoliittisesta kysymyksenasettelusta Veromoraali oikeuspoliittisena kysymyksenä Suomen kansainvälisen verovalvontajärjestelmän kehittämismahdollisuuksista Yleisesti verovelvollisten perusvalvonta Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus Sivullisten tiedonantovelvollisuus Rajoitetusti verovelvollisten perusvalvonta Verosubjektien identifioinnin tehostaminen Ulkomaille maksettavien sijoitustulojen verovapaudesta luopuminen Verotarkastukset Seuraamusjärjestelmä Johtopäätöksiä Verotuksen tehokkuuden parantaminen kansainvälisesti Pääomatulojen verotusperiaatteiden arviointi Optimaalisesta verotusperiaatteesta Lähdevaltioverotukseen siirtyminen Yhdistelmäverotukseen siirtyminen

8 Kansainvälisen viranomaisyhteistyön kehittäminen Kansallisten verovalvontajärjestelmien harmonisointi Tuloverojärjestelmästä luopuminen pääomaverotuksen tehostamiskeinona Transaktioveromalli - Tobin tax Korkojen vähennysoikeuden poistaminen Kansainvälisen veroyhteistyön rakenteellisista ongelmista Yksimielisyysvaatimus ja kilpailuasetelma Legitimiteetti Vapaamatkustajaongelma Veroparatiisi-ilmiön vapaamatkustajuusluonne Kansainvälisen veropolitiikan intressirakenneongelma Vajaaverotuksen estämisen erityisongelmista Pääomaverotuksen tulevaisuudesta Veropoliittisista vaihtoehdoista Tuloverojärjestelmän tehostaminen Ylikansallinen vero-oikeus Kansainvälisen politiikan keinot Legitimiteetin lisääminen Pääomaverotuksesta luopuminen Lopuksi

Uudistettu väliyhteisölaki veronkiertoa estävänä säädöksenä

Uudistettu väliyhteisölaki veronkiertoa estävänä säädöksenä Uudistettu väliyhteisölaki veronkiertoa estävänä säädöksenä Antti Tokola Pro gradu - tutkielma Oikeustieteiden laitos Finanssioikeus Itä-Suomen yliopisto 31.10.2010 Ohjaaja Matti Myrsky Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén

Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa. Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Korkovähennysrajoitukset elinkeinotulon verotuksessa Lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Tausta Sisältö Yleistä verotuksen merkityksestä kansainväliselle yritystoiminnalle Korkorajoitukset elinkeinotulon

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Sanna Lähdeniemi OSINKOJEN LÄHDEVEROTUS TÄYTTYVÄTKÖ EU-OIKEUDEN VAATIMUKSET?

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Sanna Lähdeniemi OSINKOJEN LÄHDEVEROTUS TÄYTTYVÄTKÖ EU-OIKEUDEN VAATIMUKSET? TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Sanna Lähdeniemi OSINKOJEN LÄHDEVEROTUS TÄYTTYVÄTKÖ EU-OIKEUDEN VAATIMUKSET? Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus TAMPERE 2012 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Terttu Malinen PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

Muotoja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus-ja sij oitusinstrumentit

Muotoja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus-ja sij oitusinstrumentit Reijo Knuutinen Muotoja sisältö vero-oikeudessa - erityistarkastelussa rahoitus-ja sij oitusinstrumentit Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa

Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Rajat ylittävien tappioiden verokohtelu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisuissa: Suhteellisuusperiaate muutosten tuulissa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Joensuu 2012 Laskentatoimen

Lisätiedot

Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 1 Sisällys Verotulot ovat nykyaikaisen hyvinvointivaltion toiminnan perusta. Koulutus, terveydenhoito, sosiaalipalvelut ja

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA

ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA ARVONLISÄVEROTUS SIJOITUSPALVELUISSA Rajanveto verottoman rahoituspalvelun ja verollisen palvelun välillä Yritysjuridiikan pro gradu -tutkielma Tekijä: Aino Michael Ohjaajat: Professori OTT Raimo Immonen

Lisätiedot

Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa

Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Hansi Hautamäki 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Petteri Rapo 2014. Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Petteri Rapo 2014. Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Markkinaehtoperiaatteen tulevaisuus: Säilyykö markkinaehtoperiaate myös tulevaisuudessa ensisijaisena menetelmänä verotettavan tulon määrittelyyn rajat ylittävissä etuyhteysliiketoimissa?

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Sanna Juutila RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN SAAMAN EPÄSUORAN KIINTEISTÖSIJOITUSTULON VEROTUS Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2010 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset. Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara

Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset. Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Veroparatiisi: hyödyt, haitat ja väärinymmärrykset Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara Veroparatiisi mikä se on? OECD:n määritelmän mukaan se on maa tai alue, jossa mm.: olemattomat tai vain nimelliset

Lisätiedot

Elinkeinoverotuksen. asiantuntijatyöryhmän. muistio 16/2013. Verotus

Elinkeinoverotuksen. asiantuntijatyöryhmän. muistio 16/2013. Verotus Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio 16/2013 Verotus Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 16/2013 Verotus 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

347 KANSAINVÄLI- NEN YHTEISTYÖ HAITALLISEN VEROKILPAILUN ESTÄMISEKSI

347 KANSAINVÄLI- NEN YHTEISTYÖ HAITALLISEN VEROKILPAILUN ESTÄMISEKSI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 347 KANSAINVÄLI- NEN YHTEISTYÖ HAITALLISEN VEROKILPAILUN ESTÄMISEKSI Outi Kröger Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista

Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista 1 Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista Keskustelu veroparatiiseista on tärkeää. Veronkierto ja harmaa talous ovat laittomia, vääristävät kilpailua ja aiheuttavat veromenetyksiä. Valitettavaa sen sijaan

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Kansainvälinen vero-oikeus Syventävien opintojen tutkielma Joulukuu 2014 Ohjaaja: professori Marjaana

Lisätiedot

Vero-oikeuden perusteet

Vero-oikeuden perusteet Vero-oikeuden perusteet Matti Myrsky syyskuu 2010 1 I J O H D A N T O... 4 A VERO-OIKEUS OSANA OIKEUSJÄRJESTYKSEN SYSTEMATIIKKAA... 4 B VERON JA MAKSUN KÄSITTEET... 4 C KESKEISET SÄÄDÖKSET... 4 II VEROTUKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA

ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka, Laatija: Jari Inkinen Ohjaaja: Professori Raimo Immonen 29.04.2013 Turku Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa

Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Markkinaehtoperiaate lähiyhtiöiden rahoitustransaktioissa Satu Koivula 0198336 Maisteritutkielma, Finanssioikeus Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 26.8.2012 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

POKERITULOJEN VEROTUS

POKERITULOJEN VEROTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi POKERITULOJEN VEROTUS Tarkastajat: Professori Minna Martikainen Professori Jaana Sandström Teemu Rastas Helokantie 1 C B

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyyden kannustaminen verotuksen keinoin. Asiantuntijaselvitys innovatiivisten yritysten toimintaedellytysten edistämisestä

Kasvuyrittäjyyden kannustaminen verotuksen keinoin. Asiantuntijaselvitys innovatiivisten yritysten toimintaedellytysten edistämisestä Kasvuyrittäjyyden kannustaminen verotuksen keinoin Asiantuntijaselvitys innovatiivisten yritysten toimintaedellytysten edistämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2009 outi ukkola

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT

KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT Asiantuntijan käsityksiä lainojen siirtohinnoittelusta, siihen liittyvistä käytännöistä ja ongelmakohdista

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa

Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa Hannu Huotilainen Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa Pro gradu tutkielma Syyskuu 2103 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta; Finanssioikeus

Lisätiedot

Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04. Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet. Ennakkoratkaisuhakemus

Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04. Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet. Ennakkoratkaisuhakemus Vuosikirjanumero KHO:2005:29 Antopäivä 23.5.2005 Taltionumero 1215 Diaarinumero 1916/2/04 Asian aikaisemmat käsittelyvaiheet Ennakkoratkaisuhakemus Ennakkoratkaisuhakemuksessaan keskusverolautakunnalle

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot