YRITYKSEN VEROSTRATEGIA - Yhteiskuntavastuu ja verosuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYKSEN VEROSTRATEGIA - Yhteiskuntavastuu ja verosuunnittelu"

Transkriptio

1 YRITYKSEN VEROSTRATEGIA - Yhteiskuntavastuu ja verosuunnittelu Hallitusammattilaiset

2 MIKSI VEROTUS ON NOUSSUT HALLITUSTEN AGENDALLE? (1/2) Kansainvälinen yhteistyö verovalvonnan tehostamiseksi ja verosuunnittelun vähentämiseksi (EU, OECD, G20) Voimistunut merkittävästi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen Taustalla valtioiden budjettivajeet sekä tarve avoimuuden ja kansainvälisen tietojenvaihdon lisäämiseen Kansainvälinen keskustelu verosuunnittelusta ja verokeitaista Media, poliitikot, kansalaisjärjestöt Starbucks, Google, Amazon, Apple Kotimainen keskustelu verosuunnittelusta ja verokeitaista Media, poliitikot, kansalaisjärjestöt Mehiläinen, Asiakastieto, Stora Enso, eläkeyhtiöt

3 MIKSI VEROTUS ON NOUSSUT HALLITUSTEN AGENDALLE? (2/2) I Yritysten verosuunnittelumahdollisuudet ja veroriskit ovat lisääntyneet Digitalisaatio, liiketoiminnan kansainvälistyminen ja valtioiden verokilpailu lisäävät verosuunnittelun mahdollisuuksia Valtiot säätävät verotuottojaan turvaavia verolakeja Verohallinnot tekevät aggressiivisesti verotarkastuksia (mm. siirtohinnoittelu) ja soveltavat aktiivisesti veronkiertosäännöksiä Veroriskien ja kokonaisveroasteen hallinnan merkitys on kasvanut II Yritysvastuuajattelu (CSR) on laajentunut verojenmaksuun Media, poliitikot, kansalaisjärjestöt Asiakkaat, alihankkijat, julkisyhteisöt, sijoittajat, muut sidosryhmät Verotukseen liittyvän maineriskin hallinnan merkitys on kasvanut

4 MITÄ ON VEROSUUNNITTELU? (1/2) +10 +/- -10 verosuunnittelu Veronkierto / veron välttäminen verovilppi

5 MITÄ ON VEROSUUNNITTELU? (2/2) Verovilppi (tax evasion) Tulojen salaaminen tai väärien tietojen antaminen Lain vastaista toimintaa -> johdon rikosoikeudellinen vastuu Veronkierto / veron välttäminen (tax avoidance) Lainsäädännön noudattaminen -> ei rikosoikeudellista vastuuta Oikeudellista muotoa ei kuitenkaan hyväksytä verotuksessa veronkiertosäännöksen perusteella Verosuunnittelu (tax planning) Lainsäädännön noudattaminen -> ei rikosoikeudellista vastuuta Toimenpiteisiin ei myöskään voida puuttua veronkiertosäännösten perusteella

6 YRITYKSEN VEROSTRATEGIA Strategia Yritysvastuu Verostrategia Johto hallitus - osakkeenomistajat Lähtökohta: yhtiö noudattaa aina lakeja = ei verovilppiä Asemointi tax planning tax avoidance -asteikossa

7 ESIMERKKI I: VAROVAISEN VEROSUUNNITTELUN STRATEGIA (1/2) Tavoitteena pitää efektiivinen kokonaisveroaste kohtuullisella tasolla Vertailukohtana esim. emoyhtiön tai toimintamaiden keskimääräinen yhteisöverokannan taso Ei pyritä maksimoimaan lain antamia mahdollisuuksia Oikeudenmukainen ja kohtuullinen veronmaksu Ei testata verolainsäädännön tulkintarajoja eikä pyritä käyttämään hyväksi verolainsäädännön aukkoja tai epäsymmetrioita Jos epävarmuutta, toimenpiteiden hyväksyttävyys verotuksessa varmistetaan ennakkoratkaisulla Kansainvälinen verosuunnittelu painottuu kaksinkertaisen verotuksen välttämiseen Sidosryhmien verosuunnitteluun suhtaudutaan varauksellisesti

8 ESIMERKKI I: VAROVAISEN VEROSUUNNITTELUN STRATEGIA (2/2) Eettisiä perusteluja varovaisen verosuunnittelun strategialle Yrityksellä muitakin tehtäviä kuin voittojen maksimointi Yrityksen yhteiskuntavastuuseen kuuluu rooli hyvänä veronmaksajana (ml. tuloverojen maksajana) Verolainsäädännön noudattamisen lisäksi yrityksen tulee toimia verolainsäädännön tarkoituksen ja hengen mukaisesti Matalan verotuksen valtioiden ja kansainvälisen verotuksen epäsymmetroiden hyödyntämistä voidaan pitää epäeettisenä Liiketaloudelliset perustelut Omat asiakkaat, alihankkijat, yhteistyökumppanit ja / tai sijoittajat ovat herkkiä verosuunnittelulle / arvostavat korkeaa veromoraalia Hyvä maine veronmaksajana parantaa yrityksen liiketoimintamahdollisuuksia

9 ESIMERKKI II: AKTIIVISEN VEROSUUNNITTELUN STRATEGIA (1/2) Tavoitteena minimoida verot laillisella verosuunnittelulla Efektiivinen veroaste niin matalaksi kuin mahdollista tavoitteena 0 % Toimenpiteiden hyväksyttävyyttä verotuksessa ei (aina) varmisteta ennakkoratkaisuilla (valmius riskinottoon) Valmius testata verolainsäädännön tulkintarajoja ja käyttää hyväksi verolainsäädännön aukkoja ja epäsymmetrioita Esim. kannustinjärjestelmät, exit rakenteet, verotappioiden luominen Aktiivinen kansainvälinen verosuunnittelu Esim. IPR:n keskittäminen, siirtohinnoittelu, rahoitusrakenteet, hybridi-instrumentit, verokeitaiden hyödyntäminen

10 ESIMERKKI II: AKTIIVISEN VEROSUUNNITTELUN STRATEGIA (2/2) Eettisiä perusteluja aktiivisen verosuunnittelun strategialle Yrityksen tehtävä on maksimoida voittoja (esim. OYL) Verojen minimointi auttaa yhtiötä menestymään, kasvamaan ja työllistämään sekä maksamaan monia veroja, mikä on myös yhteiskunnan etu Lainsäätäjän tehtävä on luoda verosäännöt, joiden puitteissa verovelvolliset toimivat Yhteiskuntavastuu / moraaliajattelu ei sellaisenaan sovi yritysverotukseen Verovelvollisella moraalinen oikeus verojen minimointiin, sillä myös verolainsäätäjä ja verohallinot ovat toisinaan kohtuuttomia: yllättävät veroseuraamukset, kv kaksinkertainen verotus, määräajat tappioille jne. Liiketaloudelliset perustelut Omat asiakkaat / sidosryhmät eivät ole herkkiä verosuunnittelulle Hyvän veronmaksajan maine ei paranna liiketoimintamahdollisuuksia, mahdollisesti jopa päinvastoin

11 VEROSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN Verostrategiaprosessi Johdon ja hallituksen periaatekeskustelu Nykytilan arviointi mm. kokonaisveroaste, siirtohinnoittelu, verostruktuurit eri maissa liiketoimintaan ja sidosryhmiin liittyvät näkökohdat Verrokkiyritysten tilanteen kartoittaminen Päätös verostrategiasta ja sen kommunikoinnista Strategian mukaisten muutosten toteuttaminen Esim. juridisten rakenteiden ja rahoitusrakenteiden muuttaminen Siirtohinnoittelu, liiketoimintamallit Ennakkoratkaisujen hakeminen Mahdolliset maakohtaiset arvioinnit Strategian noudattaminen tulevassa toiminnassa

12 VEROSTRATEGIAN JA VEROTUSASEMAN KOMMUNIKOINTI Verostrategian sisäinen dokumentointi (johto/hallitus) Verostrategian mahdollinen tiedottaminen ulospäin (vuosikertomus, nettisivut jne.) Suhtautuminen sidosryhmien verosuunnitteluun Yhtiön johdon ja hallituksen valmiudet vastata verostrategiaa ja yhtiön verotusasemaa koskeviin kriittisiin kysymyksiin (Q&A jne.) Verotusasemaa koskevien tosiasioiden tiedottaminen Kokonaisverojen maksu: työnantajamaksut, välilliset verot, kiinteistöverot, varainsiirtoverot Yliverotustilanteiden kommunikointi (kv kaksinkertainen verotus, tappioiden vanheneminen jne.) Tiedottaminen rakenteista, jotka näyttävät aktiiviselta verosuunnittelulta, mutta eivät sitä ole Esim. verokeidasyhtiöt, joihin sovelletaan väliyhteisölakia (ei verohyötyjä) Esim. sijoitukset verokeitaissa sijaitseviin pääomarahastoihin (ei verohyötyjä)

13 LOPUKSI YRITYKSEN PITÄÄ TIEDOSTAA VEROTUSASEMANSA YRITYKSELLÄ PITÄÄ OLLA VEROSTRATEGIA = HALLITUS YRITYKSEN VEROTUSASEMASTA JA VEROSTRATEGIASTA PITÄÄ OSATA KOMMUNIKOIDA OIKEIN

14 YHTEYSTIEDOT Osakas, OTT suora gsm Asianajotoimisto Borenius Oy Yrjönkatu 13 A HELSINKI Puh. (09) Fax (09)

Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Heikki Liukkonen 2015. Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Heikki Liukkonen 2015. Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Yrityksen veroaggressiivisuuden suhde veroilmoituksesta poikkeamiseen Laadullinen tutkimus verovirkamiesten riskianalyysistä pk-yritysten säännönmukaisen tuloverotuksen

Lisätiedot

Kokoomus - Taru Tujunen

Kokoomus - Taru Tujunen Kokoomus - Taru Tujunen K1: Verokilpailun ja -kierron vastaiset toimet EU:ssa menetetään verotuloja noin tuhat miljardia euroa joka vuosi veropetosten ja veronkierron takia. EU:n veronkierron vastaisessa

Lisätiedot

Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista

Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista 1 Faktaa ja fiktiota veroparatiiseista Keskustelu veroparatiiseista on tärkeää. Veronkierto ja harmaa talous ovat laittomia, vääristävät kilpailua ja aiheuttavat veromenetyksiä. Valitettavaa sen sijaan

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

Eläkkeitä muiden maiden verorahoilla?

Eläkkeitä muiden maiden verorahoilla? 4/2014 Eläkkeitä muiden maiden verorahoilla? Suomalainen työeläkesijoittaminen ja vastuullinen veronmaksu Selvitys on tuotettu osana Finn watchin Kestävän talouden ohjelmaa. Ohjelmaa tukevat: attac Palkansaajasäätiö

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Jaana Tahvanainen YRITYSOMINAISUUKSIEN YHTEYS TULOVEROTUKSEN ENNAKKOTIETOJEN KYSYNTÄÄN

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Jaana Tahvanainen YRITYSOMINAISUUKSIEN YHTEYS TULOVEROTUKSEN ENNAKKOTIETOJEN KYSYNTÄÄN Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Jaana Tahvanainen YRITYSOMINAISUUKSIEN YHTEYS TULOVEROTUKSEN ENNAKKOTIETOJEN KYSYNTÄÄN Pro gradu tutkielma Taloustieteet/Laskentatoimi Syksy 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus

Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus EEVA SIMOLA FINNWATCH 1/2009 FinnWatch on kansalais- ja ay-järjestöjen vuonna 2002 perustama verkosto, jolla on tietotoimisto. Se tarkkailee

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos MIKRO-OSAKEYHTIÖN TAKTINEN VEROSUUNNITTELU Pro gradu-tutkielma Yritysoikeus ja -talous Niklas Visanko (250733)

Lisätiedot

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua

YRITYSVEROTUS. Kilpailukykyä ja kasvua 2010 YRITYSVEROTUS Kilpailukykyä ja kasvua YRITYSVEROTUS - Kilpailukykyä ja kasvua SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. 09 4242 6200, faksi 09 650 303 www.keskuskauppakamari.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

Ei tietoja, ei tuloja?

Ei tietoja, ei tuloja? 3/2013 Ei tietoja, ei tuloja? Outotec, Attendo ja vastuullinen veronmaksu Selvitys on tuotettu osana Finnwatchin Kestävän talouden ohjelmaa. Ohjelmaa tukevat: attac Selvitys on saanut tukea myös Liikesivistysrahastolta

Lisätiedot

Uudistettu väliyhteisölaki veronkiertoa estävänä säädöksenä

Uudistettu väliyhteisölaki veronkiertoa estävänä säädöksenä Uudistettu väliyhteisölaki veronkiertoa estävänä säädöksenä Antti Tokola Pro gradu - tutkielma Oikeustieteiden laitos Finanssioikeus Itä-Suomen yliopisto 31.10.2010 Ohjaaja Matti Myrsky Sisällys Sisällys

Lisätiedot

OECD:n siirtohinnoitteluohjeen soveltaminen kansallisissa lainsäädännöissä

OECD:n siirtohinnoitteluohjeen soveltaminen kansallisissa lainsäädännöissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) OECD:n siirtohinnoitteluohjeen soveltaminen kansallisissa lainsäädännöissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juha Myllysilta 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

Keskosta alan globaali edelläkävijä vastuullisuudessa

Keskosta alan globaali edelläkävijä vastuullisuudessa Raportointi & hyvä hallinto 1/ 2014 Taloudellinen raportointi Tietojen laatu ja merkittävyys puhuttavat 18, 50 Tilintarkastuksen haasteita 22, 30, 44 Matti Kalervo ja Jukka Erlund: Keskosta alan globaali

Lisätiedot

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA

KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET ELINKEINOTULON VEROTUKSESSA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Vero-osasto Kansainvälisen verotuksen yksikkö lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgrén Helsinki 3.4.2009 2 SISÄLLYS 1 Selvityksen

Lisätiedot

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013

TAX VIEW. Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla. KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 TAX VIEW KPMG:n veropalveluiden tiedotuslehti / 1 / 2013 Ryhmärekisteröinti vedenjakajalla Tässä numerossa: Varainsiirtoverolain muutokset kiinteistöalalla Rahoitusliiketoimiin liittyvät verotarkastukset

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT

KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT KANSAINVÄLISEN KONSERNIN SISÄISTEN LAINOJEN SIIRTOHINNOITTELU JA SII- HEN LIITTYVÄT ONGELMAKOHDAT Asiantuntijan käsityksiä lainojen siirtohinnoittelusta, siihen liittyvistä käytännöistä ja ongelmakohdista

Lisätiedot

REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT

REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT REHELLISEN LIIKETOIMINNAN TOIMINTASÄÄNNÖT JOHDANTO Lahjomattomuus ja vastuullisuus ovat Anglo Americanin ydinarvoja. Luottamuksen ansaitseminen ja säilyttäminen on oleellista menestyksekkään liiketoiminnan

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Petteri Rapo 2014. Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Petteri Rapo 2014. Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Markkinaehtoperiaatteen tulevaisuus: Säilyykö markkinaehtoperiaate myös tulevaisuudessa ensisijaisena menetelmänä verotettavan tulon määrittelyyn rajat ylittävissä etuyhteysliiketoimissa?

Lisätiedot

347 KANSAINVÄLI- NEN YHTEISTYÖ HAITALLISEN VEROKILPAILUN ESTÄMISEKSI

347 KANSAINVÄLI- NEN YHTEISTYÖ HAITALLISEN VEROKILPAILUN ESTÄMISEKSI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 347 KANSAINVÄLI- NEN YHTEISTYÖ HAITALLISEN VEROKILPAILUN ESTÄMISEKSI Outi Kröger Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa

Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa Hannu Huotilainen Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa Pro gradu tutkielma Syyskuu 2103 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta; Finanssioikeus

Lisätiedot

Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia

Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia Kuinka verotusta yksinkertaistetaan ja tehostetaan. Juha Peltoniemi (6. tammikuuta 2015) Sisällys 1 Johdanto...1 2 Kansainvälinen verotusyhteistyö...1 3 Verolait

Lisätiedot

ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA

ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA ETUYHTEYSYRITYSTEN SISÄINEN RAHOITUS SIIRTOHINNOITTELUN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Yritysjuridiikka, Laatija: Jari Inkinen Ohjaaja: Professori Raimo Immonen 29.04.2013 Turku Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2012...0 Toimitusjohtajan katsaus...3 Kemira lyhyesti...6 Vuosi lyhyesti...7 Avainluvut...8 Maantieteelliset alueet... 10 Tavoitteet... 11 Taloudelliset

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa

Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa Ulkomaille suuntautuvien konsernin sisäisten korkomaksujen verokohtelu Suomessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Hansi Hautamäki 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää? Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Osinkoverotuksen muutosesityksiä Miten yritystä voi terveyttää? PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut

Lisätiedot