lakisääteinen tapaturmavakuutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lakisääteinen tapaturmavakuutus"

Transkriptio

1 lakisääteinen tapaturmavakuutus Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija

2 Myrskyävällä merellä kokemus korostuu. Suomen ainoa merivakuutusyhtiö Alandia Vakuutus juontaa juurensa ahvenanmaalaisesta merenkulkuperinteestä. Siitä lähtien, kun ryhmä ahvenanmaalaisia laivanvarustajia vuonna 1938 perusti keskinäisen vakuutusyhtiön nimellä Redarnas Ömsesidiga Försäkrings bolag, olemme toimineet suomalaisen merenkulun kanssa ja sen puolesta. Vuosien myötä toimintamme on laajentunut tytäryhtiöillä Alandia, Liv-Alandia ja Pensions-Alandia, jotka ovat erikoistuneet meri- ja venevakuutuksiin, sekä vapaaehtoisiin henkilövakuutuksiin ja lakisääteisiin eläkevakuutuksiin. Alandia Vakuutus on tänään Suomen ainoa merivakuutusyhtiö. Konsernin emoyhtiö Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (RÖF) tarjoaa kahdenlaisia vakuutuksia: aluskaskovakuutuksia sekä lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia ensisijaisesti varustamoiden meri- ja maahenkilökunnille.

3 Laivanvarustajien oma vakuutusyhtiö Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag on nimensä mukaisesti keskinäinen vakuutusyhtiö. Tämä tarkoittaa, että vakuu tuksenottajat ovat myös yhtiön omistajia. Keskinäisen yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa omista jille, vaan tarkoitus on tarjota paras mahdollinen vakuutussuoja ja edullinen vakuu tus maksutaso omistaja-asiakkaille. Koska vakuuttamamme varustamot ovat myös omistaji amme ja heidän edustajansa istuvat hallintoelimissämme, voimme luonnollisesti kutsua itseämme varustajien omaksi vakuutusyhtiöksi. Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Tuotteemme on sopeutettu merenkulun tarpeita varten. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen lisäksi tarjoamme laivahenkilökunnan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksia, joita varustaja on merenkulkualan työehtosopimusten mukaan velvollinen ottamaan. Näiden vakuutuksien edellytyksenä on se, että alus purjehtii suomalaisen lipun alla. Joissakin tapauksissa lakisääteistä tapaturmavakuutusta voi soveltaa myös ulkomaille lähetettyihin työntekijöihin, jotka työskentelevät ulkomaisen lipun alla purjehtivilla aluksilla. Myös sellaisille suomalaisen lipun alla purjehtiville laivoille, joilla sovelletaan ns. sekamiehistösopimuksia, tarjoamme tarkoituksenmukaisia vakuutusratkaisuja. Kokonaisratkaisuja ja henkilökohtaista palvelua On monta syytä valita Alandia Vakuutus vakuutuksen antajaksi. Yhtiömme arvoja ovat ammattitaito, sitoutuminen, luotettavuus ja vakaus. Pidämme asiakassuhteitamme pitkäaikaisina velvoitteina, ja pyrimme jokapäiväisessä toiminnassamme työskentelemään tavalla, joka tuo lisäarvoa vakuu tuksen ottajillemme. Tarjoamme asiakkaillemme nopeaa ja henkilökohtaista palvelua, lähtökohtana asiakkaan yksilölliset tarpeet. Pieni organisaatiomme mahdollistaa sen, että vakuutus- ja vahinkoasioita yleensä käsittelee tuttu yhteyshenkilö. Yli 70 vuoden kokemuksella merivakuutuksista olemme Alandia Vakuutuksessa merenkulun riskien asian tuntijoita. Tänään tapaturmavakuutamme Suomen lipun alla purjehtivien rahti- ja matkustaja-alusten miehistöistä valtaosan, sekä monien varustamoiden maahenkilökunnat. Siten markkinaosuutemme on tämän vakuutuslajin osalta kaiken kaikkiaan pieni, mutta sitä vastoin olemme selvä markkinanjohtaja toimialalla, johon olemme keskittyneet. Ne laivanvarustajat jotka ottavat sekä alus- että henkilöstövakuutuksensa yhtiöstämme, saavat siitä vielä lisäetuja. Kutsumme aluksia merenkulun hardwareksi ja miehistöä softwareksi, ja meillä varustaja voi sujuvalla tavalla saada tälle kokonaisuudelle vakuutussuojan.

4 Tehokas korvauskäsittely on kaikille osapuolille eduksi Vahingon sattuessa korvauskäsittelypalvelumme toimii luonnollisesti sekä ruotsin että suomen kielellä. Korvauskäsittelijöillämme on vakuutusalalla ainutlaatuinen erikoistietämys merenkulun yksilöllisistä työolosuhteista, työehtosopimuksista ja palkkauksesta. Nopeus, asiantuntemus, joustavuus ja ajan tasalla oleminen ovat korvauskäsitte lymme perusperiaatteita. Korvauskäsittelypalvelumme voi näin minimoida tapaturman johdosta työntekijälle ja työn antajalle aiheutuvia ongelmia ja taloudellisia menetyksiä. Vahinkojen ennaltaehkäisytoimintaa asiakkaan toivomusten mukaan Sanotaan usein, että yrityksen tärkein resurssi on sen henkilökunta. Tahdomme yhteistyössä vakuutuksenottajiemme kanssa työskennellä vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi, ja siten edistää meillä vakuutettujen henkilöiden turvallisuutta ja hyvinvointia. Teemme vuosittain suuremmille asiakkaillemme vahinkoanalyysin ja työturvallisuustoiminnan pohjaksi laajan tilastoyhteenvedon. Joka toinen vuosi järjestämme asiakkaillemme seminaarin, jonka luennot liittyvät vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Kerran vuodessa palkitsemme myös vakuutuksenottajiemme keskuudesta Vuoden turvallisimman työpaikan ; tämän kilpailun tavoitteena on rohkaista myönteistä ajattelua tapaturmariskien minimoinnin mahdollistamiseksi. Lisäksi osallistumme vahinkojen ennaltaehkäi sy toimintaan asiakkaidemme erityisten toivomusten mukaan. Toimimme läheisessä yhteistyössä Alandia Marinen kanssa, joka tarjoaa varsinaisia meri vakuutuksia. Meiltä varustaja voi näin saada kattavan vakuutussuojan toiminnalleen.

5 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen pääpiirteet APRIL KOMMUNIKATION 2013 Lakisääteinen tapaturmavakuutus on työntekijöille tärkeä osa työllisyyteen liittyvää suomalaista sosiaaliturvaa. Se antaa kattavaa taloudellista suojaa tapaturman tai ammatti taudin aiheuttaman työkyvyttömyyden yhteydessä. Työn antaja on velvollinen ottamaan tällaisen vakuutuksen työn tekijöilleen, mutta voi itse valita vakuutusyhtiön. Vakuutus korvaa työtapaturmia ja eräitä muita, tapaturmavakuutuslaissa mainittuja vammoja sekä ammattitauteja. Korvauslajit on määritelty tapaturmavakuutuslaissa. Korvauksena voidaan maksaa mm. sairaanhoitokuluja, päivärahaa, kuntoutuskustannuksia, haittarahaa, tapaturmaeläkettä ja perhe-eläkettä. Suomessa sattuu vuosittain noin työtapaturmaa. Näistä suurin osa aiheuttaa onneksi ainoastaan lieviä vammoja ja lyhyitä työkyvyttömyysjaksoja. Näissä tapauksissa korvataan sairaanhoitokuluja ja päivärahaa työkyvyttömyysajalta. Jos työntekijä tapaturman seurauksena ei enää voi suoriutua aikaisemmasta työstään, vakuutusyhtiö selvittää kuntoutusmahdollisuuksia ja kustantaa mahdollisen uudelleenkoulutuksen uuteen ammattiin. Jos työkyvyttömyys todetaan pysyväksi, maksetaan vahingoittuneen tuloihin perustuvaa tapaturmaeläkettä. Jos työntekijä menehtyy tapaturman johdosta, hänen omaisilleen maksetaan perhe-eläkettä. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun määrittämisen periaatteena on, että maksu on oikeassa suhteessa tapaturmien ja ammattitautien sattumisriskiin. Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat vakuutusmaksujen laskuperusteet. Tästä johtuen maksun suuruus voi vaihdella yhtiöiden välillä. Pienten työnantajien vakuutusmaksu määritetään koko maan vahinkotilastojen perusteella. Suurempien työnantajien kohdalla voidaan soveltaa ns. erikoistariffointijärjestelmiä, joissa vakuutuksenottajan oma vahinkokehitys vaikuttaa eri suurissa määrin vakuutusmaksuun. Kaikille tariffointijärjestelmille joissa työnantajan omat vahinkotilastot otetaan huomioon on yhteistä, että harvat ja pienet tapaturmat alentavat vakuutus maksuja. Näin ollen tehokas työturvallisuustoiminta alentaa vakuutusmaksuja. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksien tariffit lasketaan koko maan vahinkotilastojen perusteella, koska työnantajalla ei näissä tapauksissa ole mahdollisuutta vaikuttaa vahinkokehitykseen omalla työturvallisuustoiminnallaan. Jos työnantaja on täydentänyt työntekijöidensä lakisääteistä tapaturmavakuutussuojaa ottamalla vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, yllä mainitut korvaukset maksetaan myös vapaa-ajan tapaturman sattuessa, kuitenkin siten, että korvaukset yhteensovitetaan sairausvakuutuksen korvausten kanssa. Vakuutusmaksuperusteemme on sopeutettu merenkulkualan tarpeiden mukaisiksi, ja autamme tietysti vakuutuksenottajiamme löytämään juuri heille sopivan tariffointi ratkaisun. Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Käyntiosoite: Ålandsvägen 31, Mariehamn, postiosoite: PL 121, Mariehamn Y-tunnus , Kotipaikkakunta Mariehamn puh (018) , faksi (018) ,

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä

Lisätiedot

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY

HOWDEN INSURANCE BROKERS OY TAUSTATIETOA TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUSTA SEKÄ ERILAISISTA VAKUUTUSJÄRJESTELMISTÄ SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Tapaturmavakuutus Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus ja oikeutus on korvausten maksaminen

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Joulukuu 2010 Ohjaaja: Raija Järvinen

Lisätiedot

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT. Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Suo e t ötapat rm vakuut sjärjes elmän PERUSTIEDOT Vakuutusopas Työtapaturmavakuutukset ja -korvaukset, voimassa 1.1.2015 alkaen TYÖTAPATURMAVAKUUTUKSET JA -KORVAUKSET Sisällys Lukijalle... 3 Sähköinen

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Yrittäjien tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2013 alkaen Yrittäjien tapaturmavakuutus Yrittäjälle edullista turvaa tapaturmien varalta Yrittäjä ei kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, joten tapaturman sattuessa

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 4 Vakuutusmaksut

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset välineitä henkilöstöpolitiikkaan Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 9.1.2013 1. Mikko toimii avoimen yhtiön yhtiömiehenä pienessä

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Vakuutusten kuvaukset

Vakuutusten kuvaukset Vakuutusten kuvaukset 1 LAKISÄÄTEISET HENKILÖVAKUUTUKSET:... 3 1.1 YLEINEN SOSIAALIVAKUUTUS... 3 1.1.1 SAIRAUSVAKUUTUS... 3 1.1.2 KANSANELÄKE... 3 1.1.3 YLEINEN PERHE-ELÄKE... 3 1.2 LAKISÄÄTEISET ELÄKEVAKUUTUKSET...

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle

Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Mela-turvaa uudelle yrittäjälle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

SUOMALAISEN AMMATTIKORIPALLOILIJAN VAKUUTUSTURVA Case Korisliiga

SUOMALAISEN AMMATTIKORIPALLOILIJAN VAKUUTUSTURVA Case Korisliiga TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu SUOMALAISEN AMMATTIKORIPALLOILIJAN VAKUUTUSTURVA Case Korisliiga Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Heinäkuu 2014 Ohjaaja: Olli-Pekka Ruuskanen Jukka-Pekka Väänänen

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Yrityksen tärkeimmän pääoman turvaaminen. 01.11.2011 Justus Kinnunen Pohjola Vakuutus Oy

Yrityksen tärkeimmän pääoman turvaaminen. 01.11.2011 Justus Kinnunen Pohjola Vakuutus Oy Yrityksen tärkeimmän pääoman turvaaminen 01.11.2011 Justus Kinnunen Pohjola Vakuutus Oy OP-Pohjola-ryhmä on palveleva yritysvakuuttaja Palvelumme on nopeaa ja ammattitaitoista Ymmärrämme asiakkaan liiketoimintaa

Lisätiedot

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa

Yrittäjän Turva. Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa Yrittäjän Turva Kaukoviisasta ei yllätetä puun takaa 2 Lakisääteiset ja täydentävät turvat: Yrityksen omistajilla YEL vai TyEL? 5 Vakuutukset henkilöriskien varalle Kuolema Lakisääteinen turva Vapaaehtoinen

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

23.9.2009. Vakuutus Suomessa. FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Vakuutuksella hallitaan elämän riskejä...3 Vakuutusmarkkinat...4 Vakuutustoiminta Suomessa...5 Vakuutus tärkeä osa sosiaaliturvaa...5

Lisätiedot

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme... TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS Ajattelemme tätä päivää ja tästä eteenpäin. Panostamme henkilökohtaiseepalveluun, jotta saisit aina vähän enemmän kuin osasit odottaa. 2 TYÖELÄKEKUMPPANIKSI VERITAS

Lisätiedot

START UP! B u s i n e s s O u l u FINNISH

START UP! B u s i n e s s O u l u FINNISH START UP! B u s i n e s s O u l u FINNISH N o t e s Starttiprosessi Starttiprosessi ulkomaalaisille yrittäjille MENESTYS KANNATTAVA YRITYS Vakuutusyhtiöt Vakuutukset Tilitoimistot Kirjanpito/ Laskentatoimi

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa

Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Juha Knuuti ja Mika Vidlund Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:1 Juha Knuuti ja Mika Vidlund Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS LAKISÄÄTEINEN TAPATURMAVAKUUTUS 5.9.2012 1. Veljekset Matti ja Pekka Peltola ovat osakkaina peltisepänliikkeessä

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Kotitalous työnantajana 2007 Miten hoidan verot, eläkkeet, sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut? MISTÄ SAAN TUKEA? Julkaisija: Eläketurvakeskus Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot