KOUVOLAN KAUPUNKI TASAPUOLINEN ANALYYSI Colemont Finland Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN KAUPUNKI TASAPUOLINEN ANALYYSI 8.8.2014. 21.8.2014 Colemont Finland Oy"

Transkriptio

1 KOUVOLAN KAUPUNKI TASAPUOLINEN ANALYYSI

2 SOPIMUSKAUSI - Sopimuskaudeksi on määritelty Lisäksi Kouvolan kaupunki varaa itselleen oikeuden yhteen (1) tai kahteen (2) optiovuoteen, joilla sopimuskautta on mahdollista jatkaa voimassa olevin sopimusehdoin.

3 VAKUUTUSKOHTEET Vakuutuskohteina ovat mm. Kouvolan kaupungin ja sen liikelaitosten omistamat rakennukset ja irtaimistot, metsät, ajoneuvot, vastuuvakuutukset, lakisääteinen tapaturmavakuutus sekä kaupungin ryhmätapaturmavakuutukset ja ryhmämatkavakuutukset ja muut vahinkovakuutukset, tarjouspyynnön liitteissä tarkemmin määriteltyinä.

4 KILPAILUTUSPROSESSI - Ilmoitus Hilmassa Tarjousten jättöpäivä klo mennessä - Tarjousten avaus klo Tasapuolisen analyysin esittely Päätöksenteko - Tiedottaminen - Vakuutusturvan voimaansaatto

5 TARJOAJAT Tarjouksia pyydettiin seuraavilta yhtiöiltä: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Pohjola Vakuutus Oy LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Tarjouksensa jätti: If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

6 TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjouksen jättänyt If Vahinkovakuutusyhtiö Oy täyttää tarjouspyynnössä esitetyt tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Selvitys tasapuolisen analyysin liitteenä 2.

7 VAKUUTUSTURVIEN OLEELLISIMMAT MUUTOKSET Lakisääteinen tapaturmavakuutus Omien tilastojen painoarvo muuttuu. Aiemmassa ratkaisussa on omien tilastojen painoarvo ollut ohimenevien korvausten osalta 100 % ja pysyvien korvausten osalta 50 %. Nyt tarjotuissa ratkaisuissa omien tilastojen painoarvo on ohimenevien korvausten osalta edelleen 100 % mutta nousee pysyvien korvausten osalta myös 100 %:n. Mitä suurempi omien vahinkojen painoarvo on, sitä voimakkaammin omat korvaukset vaikuttavat vakuutusmaksussa. Yksittäinenkin vakava, pysyvää korvausta aiheuttava, vahinko voi nostaa vakuutusmaksua huomattavasti. Vastaavasti omien tilastojen painoarvon kasvattaminen vaikuttaa alentavasti vakuutuksen riskimaksutasoon. Maksumuutosten heilahtelua voidaan myös tasoittaa jaksottamalla maksumuutoksia useammalle vuodelle, kuten esim. tässä Ifin tarjouksessa viidelle vuodelle. Vahinkotilastoissa pysyvien korvausten osuus on historiatiedon valossa ollut varsin pieni ja jos se jatkuu samansuuntaisena, voidaan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta päästä aiempaa alemmalla maksutasolla.

8 VAKUUTUSTURVIEN OLEELLISIMMAT MUUTOKSET Omaisuusvakuutus Rakennusten ja niiden irtaimistojen lisäksi tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta tietyistä irtaimistoryhmistä erityiskorvausmääriä seuraavasti: Irtain omaisuus vaihtelevilla paikoilla (myös ajoneuvoissa) , ensivastuu Saastuneen maaperän puhdistuskustannukset , ensivastuu Ulkoalueiden rakenteet ja varustukset (esim. aidat ja päällysteet ym.) , ensivastuu Atk-ohjelmien ja tiedostojen palauttamiskustannukset , ensivastuu Vieras omaisuus , ensivastuu Arkistot ja piirustukset eri paikoissa , ensivastuu Purku- ja raivauskustannukset , ensivastuu

9 VAKUUTUSTURVIEN OLEELLISIMMAT MUUTOKSET Lisäkulukeskeytysvakuutus Lisäkulukeskeytyksen osalta on aiemmin ollut määriteltynä omat vakuutusmääränsä eri toimialoille (sivistys, perusturva, tekninen ja ympäristö ja konsernihallinto). Kokonaisvakuutusmäärä on ollut yhteensä euroa. Uudessa ratkaisussa määriteltiin vakuutuspaikoiksi kaikki Kouvolan kaupungin ja sen liikelaitosten toimipisteet ja käyttämät toimitilat. Vakuutuksen sisältö määriteltiin niin, että sen tulee kattaa kaupungin tai sen liikelaitosten omistamaa kiinteistöä tai vuokraamaa toimitilaa kohdanneesta korvattavasta omaisuusvahingosta aiheutuvat ylimääräiset kulut, joihin on ryhdytty kaupungin omien toimintojen jatkamiseksi silloin kun vakuutettua kiinteistöä tai vuokrattua toimitilaa ei ole voitu käyttää tarkoitukseensa. Kokonaisvakuutusmääränä säilytettiin euroa. Vastuuajaksi määriteltiin 12 kk:n sijaan 24 kk.

10 VAKUUTUSTURVIEN OLEELLISIMMAT MUUTOKSET Vuokratulokeskeytysvakuutus Aiempaan verrattuna uusi turva on vuokratulokeskeytysvakuutus, joskin se on nyttemmin lisätty myös voimassa olevaan vakuutusturvaan. Vuokratulokeskeytysvakuutuksessa vakuutuspaikkoina ovat sellaiset nimetyt Kouvolan kaupungin ja sen liikelaitosten vuokratilat, jotka kaupunki tai sen liikelaitokset ovat vuokranneet kaupungin organisaation ulkopuolisille tahoille ja joista kaupunki tai liikelaitos saa vuokratuloa. Vuokratulokeskeytysvakuutuksen tarkoituksena on kattaa ne vuokratulomenetykset, jotka aiheutuvat kaupungin tai sen liikelaitosten ulos vuokraamaa kiinteistöä tai toimitilaa kohdanneesta korvattavasta omaisuusvahingosta. Keskeytysvahingon lisäksi vakuutuksen on tarkoitus korvata ylimääräiset kulut, jotka aiheutuvat liiketaloudellisesti perustelluista keskeytysvahinkoa rajoittavista toimenpiteistä. Vuokratulokeskeytysvakuutuksen vastuuajaksi määriteltiin 24 kuukautta ja sen mukaisesti vakuutusmääräksi tuli kahden vuoden vuokratuloja vastaava määrä eli yhteensä euroa.

11 VAKUUTUSTURVIEN OLEELLISIMMAT MUUTOKSET Julkisyhteisön vastuuvakuutus Julkisyhteisön vastuuvakuutuksen piiristä jäi tarjousvaiheessa pois Kouvolan veden osuus koska Kouvolan Vesi tulee yhtiöitettäväksi alkaen. Erityisehtoja ja erityisiä vakuutusmääriä täsmennettiin mm. seuraavilta uusilta osilta: Vakuutuksen tulee kattaa vakuutuksenottajan korvausvastuu kiinteistön omistajana, haltijana tai vuokralaisena Vakuutuksen tulee kattaa alihankkijat siltä osin kuin heidän oma vastuuvakuutuksensa ei riitä kattamaan aiheutettua vahinkoa. Kaupungin normaaliin toimintaan luettavan tilaisuuden järjestäjän vastuu. Vakuutuksenottajan käytettävänä, käsiteltävänä, hallussa tai huolehdittavana oleva omaisuus vakuutusmäärällä

12 VAKUUTUSTURVIEN OLEELLISIMMAT MUUTOKSET Maatalouslomituksen toiminnan vastuuvakuutus Maatalouslomituksen toiminnan vastuuvakuutuksen omavastuu pienennettiin eurosta euroon.

13 VALINTAPERUSTEET Valintaperuste on hinnaltaan halvin tarjous alla mainittujen valintaperusteiden ja painoarvojen mukaan. 1. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujen käyttäytymistä kuvaavien esimerkkilaskelmien kymmenen vuoden keskimaksut tarjouspyynnön liitteessä esitetyllä tavalla painotettuna seuraavasti: a. kaupungin normaalilla vahinkokehityksellä 70 % b. yhdellä suurvahingolla 20 % c. kahdella suurvahingolla 10 % Taulustomaksuisista maksujärjestelmistä otetaan vertailuun vuoden 2015 ennakkomaksut. Kohdan 1. maksimipisteet ovat 55 pistettä. Pisteet saadaan kaavasta maksimipisteet (55 p) * halvin vakuuttamiskustannus / vertailtava vakuuttamiskustannus.

14 VALINTAPERUSTEET 2. Liikennevakuutuksen ja vapaaehtoisten vahinkovakuutusten vuotuiset yhteenlasketut kokonaisvakuutusmaksut. Kohdan 2. maksimipisteet ovat 45 pistettä. Pisteet saadaan kaavasta maksimipisteet (45 p) * halvin vakuuttamiskustannus / vertailtava vakuuttamiskustannus.

15 VAKUUTUSMAKSUT Kaupungin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja maatalouslomituksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen esimerkkilaskelmien maksuvertailut ovat tasapuolisen analyysin liitteinä 3. ja 4. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksujärjestelmiä on esitelty liitteessä 5. Vapaaehtoisten vahinkovakuutusten ja liikennevakuutusten hintavertailut on esitetty liitteessä 6.

16 VAKUUTUSMAKSUT Tarjouspyynnön mukaan vakuutusmaksuihin oli sisällytettävä vähintään kuusi (6) vahingontorjuntapäivää asiakkaalla kunakin sopimusvuonna. Näistä päivistä oli kunakin sopimusvuonna vähintään kolme (3) oltava työturvallisuuteen liittyviä. Ifin tarjouksessa vakuutusmaksuihin on sisällytetty vähintään kuusi (6) vahingontorjuntapäivää asiakkaalla kunakin sopimusvuonna. Näistä päivistä kolme on omaisuuden turvallisuuteen liittyvää konsultointia. Edelleen Ifin tarjous sisältää kolme työturvallisuusasiantuntijapäivää jokaiselle sopimusvuodelle. Asiantuntijapäivien sisältö on sovittavissa myöhemmin ja asiantuntijapäivät voivat koostua esim. työturvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta tai työturvallisuuskartoituksesta. Nyt tarjottuja vakuutusmaksu on vertailut nykyisiin maksuihin liitteessä 7.

17 VAKUUTUSMAKSUT Kaupungin lakisääteinen tapaturmavakuutus IF 10 vuoden keskimaksu normaalilla vahinkokehityksellä Painoarvo 70 % vuoden keskimaksu yhdellä suurvahingolla Painoarvo 20 % vuoden keskimaksu kahdella suurvahingolla Painoarvo 10 % Painotetut maksut yhteensä

18 LAKISÄÄÄTEISEN TAPATURMAN ESIMERKKILASKELMAT Kouvolan kaupunki (konsernilaskenta) NV 1VV 2VV

19 VAKUUTUSMAKSUT Maatalouslomituksen lakisääteinen tapaturmavakuutus IF 10 vuoden keskimaksu normaalilla vahinkokehityksellä Painoarvo 70 % vuoden keskimaksu yhdellä suurvahingolla Painoarvo 20 % vuoden keskimaksu kahdella suurvahingolla Painoarvo 10 % Painotetut maksut yhteensä

20 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAN ESIMERKKILASKELMAT Maatalouslomitus NV 1VV 2VV

21 VAKUUTUSMAKSUT Taulustomaksuiset lakisääteiset tapaturmavakuutukset IF Peruskoulun yläasteen oppilaat Lukion oppilaat 408 Ammattiopilaitoksen oppilaat (sisältää myös rautatiealan opiskelijat) Laajennettu oppilasvakuutus (Rautatiealan opiskelijat) Huollettavat Työvoimakoulutus Kuntouttava työtoiminta Vammaisten henkilöiden työtoiminta Omaishoitajat Taulustomaksuisten vakuutusten maksut yhteensä

22 VAKUUTUSMAKSUT Lakisääteiset tapaturmavakuutukset yhteensä IF Painotetut maksut ja taulustomaksuiset yhteensä Hintapisteet 55,00

23 VAKUUTUSMAKSUT Omaisuusvakuutus Lisäkulukeskeytysvakuutus Vuokratulokeskeytys Työharjoittelijavakuutus Metsävakuutus Venevakuutus 56 Hevosvakuutus 340 Julkisyhteisön vastuuvakuutus Toiminnan vastuuvakuutus (maatalouslomitus) Toiminnan vastuuvakuutus (Ksao / moott.ajon. korjaus ja huolto, laajennettu vastuu) Toiminnan vastuuvakuutus (Ksao / lämpö-, vesi- ja ilmastointiasennus) Toiminnan vastuuvakuutus (Ksao / talonrakentaminen) 130 Toiminnan vastuuvakuutus (Ksao / sähköasennus) 197 Toiminnan vastuuvakuutus (Ksao / rakennusten purku, maanrakennus) Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus IF

24 VAKUUTUSMAKSUT Jatkoa IF Ryhmätapaturmavakuutus (kuntalaiset) Ryhmätapaturmavakuutus (muut / täysajan tapat., 300 hlöä) Ryhmätapaturmavakuutus (muut / täysajan tapat., 30 hlöä) 563 Sairaanhoitovakuutus (siviilipalvelusmiehet) 582 Ryhmämatkavakuutus (virkamatkavakuutus, henkilöstö) Ryhmämatkavakuutus (virkamatkavakuutus, ammattiopiston oppilaat) Liikennevakuutukset Autovakuutukset VAKUUTUSMAKSUT YHTEENSÄ Hintapisteet 45,00

25 PISTEYTYKSEN YHTEENVETO IF Lakisääteinen tapaturmavakuutus (10 vuoden keskimaksut ja taulustomaksuiset 2015 ennakot) Hintapisteet 55,00 Liikennevakuutus ja vapaaehtoiset vakuutukset Hintapisteet 45,00 Maksut yhteensä Hintapisteet yhteensä 100,00

26 EHDOTUS VAKUUTUSYHTIÖKSI Vakuutusten kilpailutus on toteutettu Hankintalain mukaisesti ja tarjouspyynnöt lähetettiin kuudelle aiemmin mainitulle vakuutusyhtiölle. Näistä ainoastaan If Vahinkovakuutusyhtiö Oy jätti tarjouksensa. Koska If Vahinkovakuutusyhtiö Oy täyttää tarjouspyynnössä esitetyt tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja heidän tarjouksensa vakuutusten sisällön ja palveluiden osalta vastaavat tarjouspyyntöä, esitämme, että Kouvolan kaupungin vakuutusyhtiöksi valitaan edelleen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.

27 VERTAILU NYKYISET MAKSUT / TARJOTUT MAKSUT Kaupungin lakisääteinen tapaturmavakuutus IF nykyinen IF ennakkomaksut 2015 Erotus Kaupungin työt Tilaliikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitos Yhteensä

28 VERTAILU NYKYISET MAKSUT / TARJOTUT MAKSUT Maatalouslomituksen lakisääteinen tapaturmavakuutus IF nykyinen IF ennakkomaksut 2015 Erotus Maatalouslomitus

29 VERTAILU NYKYISET MAKSUT / TARJOTUT MAKSUT Taulustomaksuiset lakisääteiset tapaturmavakuutukset IF nykyinen IF ennakkomaksut 2015 Erotus Peruskoulun yläasteen oppilaat Lukion oppilaat Ammattiopilaitoksen oppilaat (ei sisällä / sisältää rautatiealan opiskelijat) * *** Laajennettu oppilasvakuutus (Rautatiealan opiskelijat) Huollettavat Työvoimakoulutus Kuntouttava työtoiminta Vammaisten henkilöiden työtoiminta Omaishoitajat Taulustomaksuisten vakuutusten maksut yhteensä Summaan ei sisälly rautatiealan opiskelijat *** Summaan sisältyy rautatiealan opiskelijat

30 VERTAILU NYKYISET MAKSUT / TARJOTUT MAKSUT Lakisääteiset tapaturmavakuutukset yhteensä IF nykyinen IF ennakkomaksut 2015 Erotus Kaikki yhteensä

31 VERTAILU NYKYISET MAKSUT / TARJOTUT MAKSUT Liikenne ja vapaaehtoiset vakuutukset IF nykyinen IF ennakkomaksut 2015 Erotus Omaisuusvakuutus Lisäkulukeskeytysvakuutus Vuokratulokeskeytys Työharjoittelijavakuutus Metsävakuutus Venevakuutus Hevosvakuutus Julkisyhteisön vastuuvakuutus Toiminnan vastuuvakuutus (maatalouslomitus) Toiminnan vastuuvakuutus (Ksao / moott.ajon. korjaus ja huolto, laajennettu vastuu) Toiminnan vastuuvakuutus (Ksao / lämpö-, vesi- ja ilmastointiasennus) Toiminnan vastuuvakuutus (Ksao / talonrakentaminen) Toiminnan vastuuvakuutus (Ksao / sähköasennus) Toiminnan vastuuvakuutus (Ksao / rakennusten purku, maanrakennus) Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus

32 VERTAILU NYKYISET MAKSUT / TARJOTUT MAKSUT Liikenne ja vapaaehtoiset vakuutukset IF nykyinen IF ennakkomaksut 2015 Erotus Ryhmätapaturmavakuutus (kuntalaiset) Ryhmätapaturmavakuutus (muut / täysajan tapat., 300 hlöä) Ryhmätapaturmavakuutus (muut / täysajan tapat., 30 hlöä) Sairaanhoitovakuutus (siviilipalvelusmiehet) Ryhmämatkavakuutus (virkamatkavakuutus, henkilöstö) Ryhmämatkavakuutus (virkamatkavakuutus, ammattiopiston oppilaat) Liikennevakuutukset Autovakuutukset Liikenteen ja vapaaehtoisten vakuutusten maksut yhteensä

33 VERTAILU NYKYISET MAKSUT / TARJOTUT MAKSUT Kaikki vakuutusmaksut yhteensä IF nykyinen IF ennakkomaksut 2015 Erotus Kaikki vakuutusmaksut yhteensä

34 VERTAILU NYKYISET MAKSUT / TARJOTUT MAKSUT Kaavion otsikko LST Muut Yhteensä Nykyinen Ennakko 2015

35 LAKISÄÄÄTEISEN TAPATURMAN ESIMERKKILASKELMAT Kouvolan kaupunki (vanha / uusi) NV uusi NV vanha

36 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAN ESIMERKKILASKELMAT Maatalouslomitus (vanha / uusi) NV uusi NV vanha

TARJOUSPYYNTÖ 24.5.2013

TARJOUSPYYNTÖ 24.5.2013 TARJOUSPYYNTÖ 24.5.2013 Pyydämme bruttohintaista vakuutustarjoustanne 1.1.2014 alkaen. Tarjouksen pyytäjä Jakelulista Kunta/Kaupunki: Raision kaupunki Osoite: Nallinkatu 2 Postinumero: PL 100, 21201 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

Keto-oja Risto " (poistui klo 11.50) Tuominen Marita "

Keto-oja Risto  (poistui klo 11.50) Tuominen Marita PÖYTÄKIRJA JTB 5/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 7.10.2008 klo 8.30 12.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja ( 6) Pölönen Päivi varapuheenjohtaja (poistui

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE

VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE 8.12.2011 1/6 VAKUUTUSRATKAISU AUTOKOULUILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi autokoulun riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle.

Lisätiedot

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki Puhelin (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 PERUSTIETOA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Tuomas Korkeamäki, 27.5.2009

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen

Fennian jäsenetuvakuutukset. Edut voimassa 1.1.2012 alkaen Fennian jäsenetuvakuutukset Edut voimassa 1.1.2012 alkaen 1 Jäsenenä Suomen Yrittäjissä Suomen Yrittäjät kokoaa kaikenkokoiset yritykset kaikilta toimialoilta kautta maan. Järjestöön kuuluu kaikkiaan 115

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä

Lisätiedot

TUOTESELOSTE AJONEUVO

TUOTESELOSTE AJONEUVO TUOTESELOSTE AJONEUVO 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Ajoneuvovakuutus 5 Liikennevakuutus 6 Bonus alentaa vakuutusmaksua 7 Jos et käytä ajoneuvoasi 8 Liikennevakuutuksen korvaukset 8 Kasko

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

Yrittäjän Oikea Turva

Yrittäjän Oikea Turva Yrittäjän Oikea Turva vakuutusopas voimassa 1.1.2009 alkaen. Yrittäjän on tärkeää kyetä keskittymään omaan liiketoimintaansa. Toimintahäiriöitä ja yllättäviä kustannuseriä ei kaivata. Tarkoituksenmukaiseen

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys KIINTEISTÖJEN vakuutukset if.fi/yritys OMISTAMISEN riskit kuriin Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä. Meiltä Ifistä saat kattavan ja yksinkertaisen vakuutusratkaisun,

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.6.2012 alkaen O71.124_Toyota_vakuutuksen_tuoteseloste.indd 1 11.2.2013 12.04 Sisältö 1.

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot

AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot AJONEUVOVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.3.2013 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Maatilavakuutus Tuoteseloste

Maatilavakuutus Tuoteseloste Maatilavakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.6.2004 alkaen Tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Vapaaehtoisten autovakuutusten voimassaolo ulkomailla Teksti Hanna Salo, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011

Vapaaehtoisten autovakuutusten voimassaolo ulkomailla Teksti Hanna Salo, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 1 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 Vapaaehtoisten autovakuutusten voimassaolo ulkomailla Teksti Hanna Salo, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot