Vahinkojen selvittelykuluvaraus vahinkovakuutuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahinkojen selvittelykuluvaraus vahinkovakuutuksessa"

Transkriptio

1 Vahinkojen selvittelykuluvaraus vahinkovakuutuksessa SHV-harjoitustyö Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous Mika Sirviö

2 Vakuutuskeskus Vakuutuskeskuksen muodostavat: Liikennevakuutuskeskus 1923 Potilasvakuutuskeskus 1987 Lääkevahinkovakuutuspooli 1984 Ympäristövakuutuskeskus 1998 lisäksi eräitä pooleja henkilöstöä n

3 Vahinkojen selvittelykuluvaraus Vahinkojen selvittelykuluvaraus on arvio jo sattuneiden vahinkojen selvittelystä tulevaisuudessa aiheutuvista kuluista Muodostaa osan vakuutusyhtiön vastuuvelasta Vakuutusyhtiölain 9 luvun 1 2 momentin mukaan Vastuuvelan on aina oltava riittävä siten, että vakuutusyhtiö kohtuudella arvioiden selviytyy vakuutussopimuksista aiheutuvista velvoitteistaan. Solvenssi II -direktiivin 78 artiklan mukaan Laskiessaan vakuutusteknistä vastuuvelkaa vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on 77 artiklan lisäksi otettava huomioon seuraavat osatekijät: 1) kaikki vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteiden hoidosta aiheutuvat kulut. 3

4 Vahinkojen selvittelykuluvaraus Taulukko 1. Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vahinkojen selvittelykuluvarauksen osuus varsinaisesta korvausvastuusta ilman vahinkojen selvittelykuluvarausta ,4 % 3,4 % 3,3 % 3,3 % 3,0 % 2,9 % Taulukko 2. Lakisääteinen tapaturmavakuutus Maksettujen korvaustoiminnan bruttohoitokulujen suhde maksettuihin bruttovahinkokorvauksiin ,1 % 8,9 % 8,9 % 9,0 % 8,8 % 8,5 % Lähde: Finanssivalvonta. Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta

5 Vahinkojen selviäminen vahinkovakuutuksessa Ilmoitusviive Jokainen vakuutussopimus aiheuttaa käytännössä kassavirran Kassavirroissa ja selviämisessä merkittäviä eroja vakuutuslajien välillä ja vahinkokohtaisesti Omaisuusvakuutus Vastuuvakuutus 5

6 Vahinkojen selvittelykulut Käsittävät vahinkojen käsittelystä ja selvityksestä aiheutuvat kulut Osa korvauskäsittelyn kuluista voidaan kohdistaa suoraan vahinkokohtaisesti Oikeuskulut Vahinkotarkastajien kulut Vahingoille suoraan kohdistamattomista korvauskäsittelyn kuluista merkittävimpiä ovat Vahingon, eläkehakemuksen ja muun vakuutustapahtuman rekisteröinnin ja käsittelyn kulut Korvauspäätösten laatimisen kulut Korvausten maksamisen kulut Kuntoutustoiminnan hoitamisen kulut Vahinkojen selvittämisen kulut Korvauskäsittelyyn kohdistetaan käyttöä kuvaavien mittareiden avulla muut kulut, kuten IT-palvelut Alueorganisaation palvelut Kulujen jaottelu perustuu Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 6

7 Selvittelykuluvarauksen arviointi Menetelmät, joilla varaus määritetään, jakautuvat kahteen pääluokkaan Osa menetelmistä ennustaa suoraan kulujen tulevat kassavirrat Toiset menetelmät käyttävät jonkin toisen kassavirran ennustetta apuna tulevien kulujen estimoinnissa Selvittelykulujen varaamista varten on yleensä tarpeellista tehdä selvityksiä liiketoiminnan kuluista ja niiden jakautumisesta yhtiön sisällä eri liiketoiminnoille Jos selvittelykuluvaraus muodostaa pienen osuuden korvausvastuusta ja vakuutusliikkeen sekä kulujen kehitys on tasaista, voidaan selvittelykuluvarauksen määrittämisessä käyttää yksinkertaisia oletuksia ja menetelmiä 7

8 Selvittelykuluvarauksen arviointi 1) Ennuste selvittelykulujen kassavirralle Jos kuluista voidaan muodostaa korvauskolmio voidaan käyttää vastaavia menetelmiä kuin muun korvausvastuun määrittämisessä 2) Kassavirran nykyarvon määrittäminen Arvon määrittämisen oletusten tulee olla yhteismitallisia sekä talouden kehityksestä tehtyjen oletusten kanssa että vakuutusteknisen informaation kanssa. Yleinen stokastinen kehys kassavirran X = (X 0,, X n ) arvon Q 0 määrittämiselle saadaan käyttämällä deflaattoriprosesseja φ= (φ 0,, φ n ), Q 0 = E φ k X k F 0. Käytettävissä oleva informaatio sisältyy historiaan F. Deflaattoriprosessi voidaan tulkita stokastiseksi korkoutustekijäksi, joka myös määrittää vakuutuskelpoiset riskit 8

9 Selvittelykuluvarauksen arviointi Ei suoraa ennustetta kassavirralle valitaan kulujen mittariksi jokin toinen suure New York -menetelmä Osan selvittelykulujen kassavirrasta oletetaan olevan verrannollinen vahinkojen ilmoittamiseen ja toisen osan vahinkojen selvittelyyn Vahingon rekisteröinnistä aiheutuvien kulujen osuuden oletetaan olevan r, ja vahinkoon liittyvien korvausten maksamisesta aiheutuvien kulujen osuuden 1 r Lisäksi oletetaan jokaisen vahinkojen sattumisvuoden lopullisten selvittelykulujen ja maksettujen korvausten suhteen olevan vakio ρ Vakio ρ voidaan estimoida tilastollisesti tilivuosikohtaisista tiedoista Tällöin selvittelykuluvaraukselle R saadaan estimaatti R = ρ R IIII + ρ 1 r R RRR, jossa R IIII on tuntemattomien vahinkojen varaus ja R RRR on tunnettujen vahinkojen varaus Tuntemattomien vahinkojen varauksen ei tulisi sisältää varausta tunnettujen vahinkojen varausten täydentämiseksi Erottelu mahdollista esim. Schnieperin menetelmällä 9

10 Selvittelykuluvarauksen arviointi On tilanteita, jolloin selvittelykuluvarauksen määrittämiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota Run-off -kannoissa selvittelykuluvarauksen riittävyys voi vaikuttaa merkittävästi kantaan liittyvän vakuutusliikkeen tulokseen Vakuutuslajeissa, joissa vahingot selviävät hitaasti, selvittelykulujen lopulliseen määrään liittyy huomattavaa epävarmuutta Joissain vakuutuslajeissa tietyt vaiheet vahinkojen selvittelyssä vaativat paljon resursseja. Esimerkiksi vahingon korvattavuuden määrittäminen voi kestää ajallisesti useampia viikkoja myös hylättävien vahinkojen osalta. Tällöin selvittelykulujen arvioidut kassavirrat voivat erota ajoitukseltaan merkittävästi muun korvausvastuun kassavirtaestimaateista New York menetelmä ei tällaisessa tapauksessa välttämättä anna oikeaa kuvaa tarvittavasta selvittelykuluvarauksesta 10

11 Kiitos! 11

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Joulukuu 2010 Ohjaaja: Raija Järvinen

Lisätiedot

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Muistio 1 (14) Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Sisällys 1 Sääntelykehikko... 2 1.1 Solvenssi II -vakavaraisuussääntely... 2 1.2 Oma varallisuus... 3 1.3 Vakavaraisuuspääomavaatimus

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä

Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä Eläkevakuuttaminen epävarmassa sijoitusympäristössä Kassavirtaperusteinen riskienhallinta Petri Hilli Teemu Pennanen Kustantaja: Taloustieto Oy ISBN 978-951-628-552-1 ISBN 978-951-628-555-2 (PDF) Painopaikka:

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA...

I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 Sisällysluettelo I OSA: YLEISET PERIAATTEET, PERUSTAMINEN, OSAKKEET JA TAKUUOSUUDET.. 1 1 VAKUUTUSYRITYKSEN LIITÄNNÄISTOIMINTA... 1 1.1 LIITÄNNÄISTOIMINTAA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA... 1 2 ENSIVAKUUTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille

Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Pankki- ja vakuutusasiat kuolinpesässä - Ohjeita kuolinpesän osakkaille Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 29.11.2013 Auri Koskinen ja Hanna

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 228/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 228/2014 Valtiovarainministeriön asetus. vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 228/2014 Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen avaintietoesitteestä Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2014

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN Suosituksen perustana olevat periaatteet 2 Tavoite ja yhteenveto 3 Pankkivalvonnan tervettä luottoriskin arviointia ja lainojen

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

CESR:n ohjeet sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä

CESR:n ohjeet sijoittajan avaintietoesitteessä ilmoitettavien juoksevien kulujen laskentamenetelmistä 1 (8) Tämä on Finanssivalvonnan epävirallinen käännös, jonka tavoitteena on helpottaa uuden sääntelyn käyttöönottoa. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa Finanssivalvonta suosittelee käyttämään

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana

Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana Kaisa Nykänen 0121442 Oikeusinformatiikka Oikeustieteiden tiedekunta Lapin Yliopisto Syksy 2012 II Tiivistelmä Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 10 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot