Erikoisosaamisella taataan korkea palvelun taso

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erikoisosaamisella taataan korkea palvelun taso"

Transkriptio

1 YritysESITTELY 211 ALANDIA-YHTIÖIDEN erityisosaaminen

2 Sisältö TOIMITUSJOHTAJAlla on puheenvuoro 4 Marin Kokenut yhteistyökumppani 6 LO Merenkulun tarpeiden erikoisosaajia 1 VENE Intohimona veneet ja merielämä 12 KULJETUS Kunnianhimoinen nousukas 14 HENKILÖ Kattava turva läpi elämän 16 ELÄKE Työntekijöiden osaaminen vaikuttaa kaikilla tasoilla 18 HR Kehitystä yhteistyöllä 2

3 Riskienhallinta 22 Konsernirakenne 23 Alandia-Yhtiöiden avainluvut 23 Alandia-Yhtiöt numeroina 24 Tuloslaskelma ja tase 26 Hallintoelimet 3 Yhteystiedot 31

4 LEIF NORDLUND, TOIMITUSJOHTAJA, ALANDIA-BOLAGEN Vahvuutemme on pitkän tähtäimen strategioiden, erikoisosaamisen ja asiakkaidemme ymmärtämisen yhdistelmä. TOIMITUSJOHTAJALLA on puheenvuoro Erikoisosaamisella taataan korkea palvelun taso Alandia-Yhtiöt on yksi harvoista pohjoismaalaisista toimijoista, jonka ydintoimintona on merivakuutus ja jolla on vakaa markkina-asema. Merivakuuttamisen menestys on pitkän tähtäimen strategioiden sekä työntekijöiden erikoisosaamisen, omistautumisen ja asiakkaiden tarpeiden kuulemisen tulos. Samat vahvuudet ovat edesauttaneet vakuutusryhmää sen ainutlaatuisen hyvässä kehityksessä myös muilla alueilla. Alandia-Yhtiöt on neljän vakuutusyhtiön muodostama ryhmä. Ydintoimintomme merivakuutuksen lisäksi ryhmä on erikoistunut venevakuutuksiin, vapaamuotoisiin henkilövakuutuksiin sekä lakisääteisiin eläkevakuutuksiin. Pääkonttori on Ahvenanmaalla ja toimintaa on koko Itämeren alueella. Ahvenanmaalaiset laivanvarustajat päättivät perustaa oman vakuutusyhtiön ja perustivatkin Alandia-Yhtiöt vuonna 1938 tukeakseen jo tuolloin menestyksellistä toimintaansa. Yrittäjyys oli jo tuolloin ja on edelleen tärkeä eteenpäin vievä voima vaikka toimintaedellytykset tätä nykyä ovatkin merenkululle erittäin haasteelliset, sanoo Alandia-Yhtiöiden toimitusjohtaja Leif Nordlund. Alandia-Yhtiöiden kehitys ajan myötä on ollut kunnioitusta herättävää, mikä on menestyksen perusta? Toimintamme pohjautuu pitkäaikaiseen ja hyvin ankkuroituun arvomaailmaan, joka ohjaa kaikkea toimintaamme tuotekehittelystä ja palvelusta asiakas-, yhteistyökumppani- ja työntekijäsuhteisiin. Arvojamme ovat pätevyys, omistautuminen, luotettavuus ja vakaus. 4

5 Mitä pätevyys ja omistautuminen merkitsevät jokapäiväisessä työssänne? Meillä on erikoisosaajia kaikilla vakuutusaloillamme. Sen tuloksena voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin monimutkaisista merioikeudellisista vastuukysymyksistä ja vaikeista meripelastustehtävistä alkaen sairastuneisiin tai eläkkeelle jääviin ihmisiin saakka. Omistautuminen on lähellä pätevyyttä. Erityisen päteväksi kehittyminen edellyttää perustavaa laatua olevaa kiinnostusta ja uteliaisuutta sekä alaa että asiakkaita kohtaan. Sellainen omistautuminen leimaa organisaatiotamme ja jokaista työntekijäämme. Miten kuvailisit käsitteiden luotettavuus ja vakaus sisältöä? Koko toimintamme perustuu luottamukselle. Myymme turvallisuutta ja siinä tärkeintä on että asiakkaat voivat luottaa siihen, että he myös saavat sitä mitä olemme luvanneet. Siksi olemme selväsanaisia tarjouksissamme ja erittäin tarkkoja siitä, että vastaamme huutoomme. Toisin sanoen me kerromme mitä teemme ja teemme mitä kerromme. Vakaus merkitsee mm. sitä että työskentelemme aktiivisesti pitkäaikaisten suhteiden luomiseksi sekä asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja työntekijöidemme kanssa. Ratkaisevaa on, että työntekijämme ovat kanssamme pitkän aikaa osittain siksi että voimme siten taata haluamamme palvelutason ja jatkuvuuden ja osittain siksi että erikoisosaajien palkkaaminen ja kouluttaminen on kallista. Vakaus merkitsee myös rahoituksellista vahvuutta. Meidän ja yhteistyökumppaniemme vahva rahoituksellinen asema kasvattaa asiakkaidemme luottamusta meitä kohtaan. Millaisena näet Alandia-Yhtiöiden roolin ahvenanmaalaisessa yhteiskunnassa? Se että me olemme yksi johtavista toimijoista pohjoismaisilla merivakuutusmarkkinoilla, ei ehkä ole niin hyvin yleisön tiedossa. Haluamme kuitenkin nostaa sen seikan esille, koska juuri se luo edellytykset tarjota laaja valikoima vakuutuksia myös paikalliselle ahvenanmaalaiselle yleisölle. Monilla ahvenanmaalaisilla on henki-, henkilöja eläkevakuutus Alandia-Yhtiöissä, mikä on myös tärkeä osa toimintaamme. Mm. pankkien lisääntyvästä kilpailusta huolimatta ahvenanmaalaiset ovat uskollisia asiakkaita ja meille puolestamme on tärkeää ylläpitää läheisyyttä, tehokkuutta ja henkilökohtaista palvelua. Mutta meillä ei ole pelkästään vastuuta henkilöistä jotka vakuutamme. Meidän täytyy myös hallinnoida hyvin saamiamme vakuutusmaksuja, jotta voimme maksaa tulevaisuudessa syntyvien vahinkojen korvaukset. Sen teemme mm. investoimalla paikalliseen elinkeinoelämään ja edesautamme siten yhteiskunnan kehittämistä. Alandia-Yhtiöt on suhteellisen pieni yhtiö, jolla siitä huolimatta on hyvin vahva vakavaraisuusasema. Miten se voi olla mahdollista? Kaiken perustana on pitkän tähtäimen strategia. Teemme esimerkiksi kovasti töitä ylläpitääksemme pitkäaikaisia asiakassuhteita ja onnistumme myös siinä. Kunnianhimonamme on tarjota kilpailukykyiset vakuutusmaksut ja -ehdot, mutta tärkein tavoitteemme on olla luotettava yhteistyökumppani. Se voi joskus maksaa vähän enemmän, mutta asiakkaamme ymmärtävät tarjoamamme palvelun arvon. Sekä me että asiakkaamme voitamme pitkäaikaisen yhteistyön myötä! Toinen esimerkki pitkän tähtäimen strategiasta on se, että olemme niin pitkään kuin se on mahdollista valinnut pitäytyä oman organisaatiomme erikoisosaamisessa. Tämä merkitsee esimerkiksi merivakuutuksessa sitä, että aina kun se käytännössä on mahdollista, katsastamme itse vakuuttamamme riskit. Olemme valikoivia ottamiemme riskien suhteen, minkä vuoksi myös tiedämme että voimme vastata velvollisuuksistamme. Mitä haasteita näet toiminnalle lähivuosina? Suurin haaste tulee epäilemättä olemaan se miten pystymme huolehtimaan osaamisestamme. Työvoiman kysyntä on paikallisesti tarjontaa suurempi, jonka vuoksi meidän täytyy houkutella erikoisosaajia Ahvenanmaalle. Jotta onnistuisimme siinä, on meidän jatkossakin oltava kuuliaisia ja seurata ympäristömme kehitystä sekä olla houkutteleva työnantaja, joka voi tarjota mielenkiintoisia työtehtäviä. Miten näet Alandia-Yhtiöiden kehityksen lähitulevaisuudessa? Asiakkaidemme tarpeet määräävät ennen kaikkea toimintamme kehityssuunnan. Uteliaisuutemme ja kiinnostuksemme asiakkaitamme ja heidän toimintaansa kohtaan muodostaa perustan tuotekehityksellemme. Pystymme jatkuvasti kehittämään uusia vakuutusratkaisuja olemalla ajan tasalla, innovatiivisia ja yritteliäitä. Meillä on hyvä maine sekä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme keskuudessa ja saamme koko ajan uusia kyselyitä ja tarjouspyyntöjä. Pitkän tähtäimen strategiamme ansiosta saavutetun vahvan vakavaraisuutemme johdosta olemme vakaa ja luotettava vakuutusyhtiöryhmä, joka huolehtii velvoitteistaan myös matalasuhdanteiden aikaan. 5

6 Kun varustamolle sattuu vahinko, me tiedämme mitä pitää tehdä jotta toiminta saadaan normalisoitua mahdollisimman nopeasti. Kokenut yhteistyökumppani Alandia Marine on Alandia-Yhtiöiden yksiköistä se, joka vastaa yhtiön merivakuutuksesta toimien lähinnä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Alandia Marine on yksi johtavia merivakuutusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Tarjoamme lähinnä kasko-, intressi-, sotariski-, keskeytys- ja P&I-vakuutuksia. 6

7 Tietoisku Vakuutetut arvot : 7 1 miljoonaa euroa Suurin yksittäinen vakuutettu riski: 19 miljoonaa euroa Vakuutusmaksutulot 211: 3,9 miljoonaa euroa Vakuutettujen alusten lukumäärä : kpl Vakuutetut bruttotonnit : 24,3 miljoonaa tonnia Osuus riskistä keskimäärin: 21,2 % Osuus riskeistä joissa Alandia on vahingonkäsittelijä: 58,7 % Me palvelemme sekä suuremman että pienemmän tonniston laivanvarustajia Pohjolassa ja Baltiassa ja meillä on tällä hetkellä vakuutettuna alusta joiden yhteenlaskettu arvo on 7.1 miljardia euroa, sanoo Jan Limnell, Alandia Marinen osastopäällikkö. Alalla teistä puhutaan luotettavana yhteistyökumppanina. Mitkä ovat suurimmat vahvuutenne? Meillä on organisaatiossa mm. merikapteeneja, laivanrakentajia, merioikeusjuristeja ja teknistä henkilökuntaa ja sen myötä voimme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen avun. Meillä on erinomainen vahinkopalveluorganisaatio, mikä on tärkeää varustajille. Varustajalle haaveri on harvinaisuus mutta meille se on jokapäiväistä työtä. Kun vahinko sattuu, niin me tiedämme mitä pitää tehdä, jotta toiminta palautuisi normaaliksi mahdollisimman nopeasti. Haluamme nimenomaisen strategiamme mukaisesti johtaa vahingonkäsittelytoimintaa ottamissamme riskeissä, koska siten pystymme takaamme että asiakkaamme saavat sen palvelun jota he odottavat. Olette päättäneet pystyttää laajan oman asiantuntijaorgaanisaation. Miten se vaikuttaa yhtiön taloudelliseen kehitykseen? Meidän mielestämme on välttämätöntä että meillä on omat erikoisosaajat jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. On itsestään selvää, että on kallista ylläpitää omaa erikoisosaamista, mutta siitä saamamme kilpailuedun lisäksi se on myös oikean riskinvalinnan edellytys. Erikoisosaaminen edesauttaa toiminnan hallinnointia ja mahdollistaa pitkän tähtäimen suunnittelun. Miltä vahinkokulujen kehitys näyttää? Erilaisista vahinkotyypeistä konevahingot ovat tätä nykyä suurimpana huolenamme. Niiden osuus on melkein 4 % kaikista vahinkokuluista. Tämä on epäsuoraa seurausta finanssikriisistä, tietyt varustamot ovat aivan yksinkertaisesti päättäneet säästää ylläpitokustannuksissa mikä on johtanut vahinkoihin. Selvä lisäys vahingoissa jotka liittyvät alusten navigointiin, esim. karilleajot ja yhteentörmäykset on myös nähtävissä. Nämä ovat useasti ns. inhimillisen tekijän seurausta ja kansainvälisesti katsoen ilmassa on merkkejä siitä että syynä on päällystön lisääntynyt kokemattomuus. Jokainen vahinko on entistä kalliimpi mm. sen vuoksi että teräksen hinta on pysytellyt suhteellisen korkealla tasolla ja telakkakapasiteetti on pienentynyt. Millä tavoin työskentelette lisääntyvien vahinkokulujen aisoissa pitämiseksi? Globalisoituminen on merkinnyt toimintamme monimutkaistumista, mikä puolestaan on muuttanut työtapojamme riskien arvioinnissa. Aikaisemmin käytimme riskien arvioinnissa pääasiassa vahinkohistoriaa, nyt painotamme enemmän eri riskimomenttien identifioimista ja sekä varustamotoiminnan että alusten hoidon laatua. Riskianalyytikkomme osallistuvat aktiivisesti huolelliseen riskien arviointiin tehdessämme vakuutussopimuksia. Haluamme myös tietää mikä on vakuutuksenottajiemme filosofia heidän ryhtyessään vakuutusyhteistyöhön. Me pyrimme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja näin meille on tärkeää että myös vakuutuksenottajillamme on sama perusidea kun he valitsevat vakuutuksenantajiaan. Miten asiakkaanne havaitsevat vahingontorjuntatyönne? Vahingontorjuntayksikköämme johtaa yksi kokeneimmista työntekijöistämme Lars Janlöv ja sen tarkoituksena on ehkäistä vahinkoja lisäämällä informaatiota ja kommunikoimalla vakuutettujen varustamoiden kanssa. Alandia Marinen tähtäimenä on saavuttaa parantunut vahinkotulos, joka hyödyttää yksittäistä varustamoa alentuneiden vakuutusmaksujen muodossa. Kuluneena vuonna olemme kiertokirjeiden muodossa informoineet ongelmista tärinänvaimentimissa, jäätymisessä ja jäissä navigoimisessa. Olemme myös osallistuneet moniin varustamoiden omiin päällystöpäiviin joissa teemana on ollut jäissä navigointi. Järjestämme vahingontorjuntatyön merkeissä myös vuosittain merivakuutusseminaarin johon osallistujia 7

8 Vakuutettujen alusten määrä Vakuutusmaksutulo (miljoner euro) Vakuutusmaksut vakuutettua riskiä kohti 211 Muut,3% P & I 5,2% Sotariski 2,3% Loss of Hire 11,9% Intressi 5,5% Kasko 74,8% Vakuutusmaksut markkina-aluetta kohti 211 Suomi 29,5% Baltia 7,1% Tanska 8,4% Norja 17,6% Ruotsi 37,4% on kaikkialta Pohjoismaista. Koska alusten navigointivirheiden johdosta aiheutuneet vahingot ovat kasvussa, on tämän vuoden seminaariteemana yhteentörmäys ja vastuu. Yhteentörmäykset ja karilleajot ovat usein seurausta inhimillisestä erehdyksestä ja jakamalla sekä omia että toisten kokemuksia toivomme että edesautamme tiedon lisääntymistä yhteentörmäysten ja karilleajojen ehkäisemiseksi. Räätälöimme myös tarpeen mukaan miniseminaareja laivanvarustajillemme. Mitä haasteitä on odotettavissa lisääntyvien vahinkokulujen lisäksi? Suurena haasteena meille on se että organisaatiossamme on riittävästi resursseja. Merivakuutuksen erikoisosaajia on vaikea rekrytoida ja jotta voisimme turvata toimintamme tarpeet, olemme startanneet projektin jossa palkkaamme nuoria kehityskelpoisia henkilöitä ja koulutamme heitä sitten sisäisesti. Kasvun mukanaan tuoma haasteemme on se että uudet markkinat ovat toisen luonteisia kuin ne joissa aiemmin olemme toimineet. Laivanvarustajien toiminta on esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa kansainvälisempää verrattuna Suomeen ja Ruotsiin ja se asettaa korkeammat vaatimukset organisaatiomme toiminnalle ylipäätään ja erityisesti vahingonkäsittelyssä. Haasteenamme on myös se että viranomaiset lisäävät alati varustajien vastuuta. Tämä koskee esimerkiksi varustajan vastuuta öljypäästöistä ja matkustajista ja meidän on kyettävä vastaamaan lisääntyviin vaatimuksiin niin että varustajilla on riittävä vakuutussuoja vastaamaan näitä vaateita. Vakuutusyhteisölle on myös haasteellista pysyä teknisen kehityksen tahdissa jonka seurauksena mm. alusten koko kasvaa yhä suuremmaksi. Suurilla aluksilla on kuitenkin samat riskit kuin millä muulla aluksella tahansa 8

9 RONNY HINDERSSON, ALANDIA MARINE Kun vahinko on sattunut, meidän erikoisosaajamme keskustelevat suoraan varustamon vastaavien henkilöiden kanssa, mikä tehostaa yhteistyötä ja vähentää väärinkäsitysten syntymistä. eli karilleajot, yhteentörmäykset ja konevahingot, mutta vahinkojen ja vastuiden seuraukset ovat moninkertaiset puhumme sitten vastuusta ihmishengistä, ympäristöstä, vakuutetuista arvoista, korjauskustannuksista tai meripelastuksesta. On esim. kyseenalaista onko edes olemassa resursseja pelastaa karilleajanut 15 TEU:n konttialus tai 4 dwt:n VLOC. Merenkulku kasvaa myös kaukaisilla merialueilla kuten arktisessa Kanadassa ja koillisväylällä. Nämä alueet merkitsevät jo sinänsä lisääntyvää riskiä ja haastetta koska etäisyydet ovat suuria, vedet tuntemattomia ja korjauskapasiteetin ja pelastusresurssien saatavuus on huonoa. Globaalisti katsottuna viime vuodet ovat olleet raskasta aikaa laivanvarustuselinkeinolle, mutta meidän varustajamme eivät ole kärsineet yhtä paljon matalasuhdanteesta. Eniten ovat kärsineet kontti- ja bulkkialukset, joiden osuus on meillä pienempi. Me olemme kasvaneet kriisistä huolimatta ja nyt kun tilanne alkaa parantua ja ala jättää matalasuhdanteen taakseen meillä on hyvät lähtökohdat jatkaa työtämme visiotamme kohti. Markkina-alueenamme on tänään Pohjoismaat ja Baltia ja keskitymme nyt Tanskaan ja Norjaan jossa harjoitetaan ekspansiivista merenkulkupolitiikkaa. Se edellyttää että voimme tarjota asiakkaillemme ensiluokkaisen vakuutuspaletin ja markkinoiden parhaan palvelun. Miten näet Alandia Marinen kehityksen tulevina vuosina? 9

10 Meillä on pitkä merialan kokemus ja olemme kuuliaisia varustamojen nopean ja tehokkaan palvelun tarpeelle. Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Alandia-Yhtiöiden emoyhtiö Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarjoaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta merenkulkualalle Suomessa. Tehtävänä on antaa varustajille edullinen vakuutussuoja sekä asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua. Alandia-Yhtiöiden lakisääteinen tapaturmavakuutusosasto toimii läheisessä yhteistyössä Alandia Marinen kanssa, joka puolestaan tarjoaa laajan valikoiman merivakuutustuotteita. Meiltä voi varustaja siis saada täyden vakuutussuojan toiminnalleen. 1

11 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag on kuten nimestä käy ilmi keskinäinen yhtiö, jonka omistavat ja jota ohjaavat vakuutuksenottajat. Yhtiö on erikoistunut vakuuttamaan Suomen lipun alla kulkevien alusten miehistöä sekä varustamojen maahenkilökuntaa ja se on alallaan ylivoimainen markkinajohtaja. Me tapaturmavakuutamme tänään enemmistön Suomen lipun alla kulkevien matkustaja- ja rahtialusten miehistöistä sekä myös monen varustamon maahenkilökunnan, sanoo Olli Kytö, lakisääteisen tapaturmavakuutusosaston johtaja. Mitkä ovat tärkeimmät syyt vahvan markkina-asemanne takana? Tässä vakuutuslajissa on korvausmuodot vahvistettu laissa, joten vakuutusmaksut, osaaminen ja palvelu ovat niitä tekijöitä, joiden kanssa me työskentelemme. Se että olemme ainoa suomalainen vakuutusyhtiö, joka vakuuttaa ainoastaan merenkulun intressejä, sekä hard ware (alukset ) että soft ware (merimiehet ), antaa luonnollisesti sekä meille että omistajillemme suuria yhteensovitusetuja. Meillä on pitkä merialan kokemus ja Markkinaosuus lakissäteinen tapaturmavakuutus 211 (miljoonaa euroa ) RÖF 3,7 Muut vakuutusyhtiöt 575,65 % maan tapaturmavakuutusmaksuista Suurin mitä merialan vakuutusmaksuihin tulee Ilmoitetut tapaturmat olemme kuuliaisia varustamojen nopean ja tehokkaan palvelun tarpeelle. Meillä on lisäksi pitkäaikaiset suhteet asiakasomistajiimme, me tunnemme heidät hyvin ja tiedämme mitä erityistoivomuksia heillä on vakuutusyhtiötään kohtaan. Mitä asiakkaille käytännössä merkitsee se, että olette merenkulun erityisosaajia? Me seuraamme tarkasti alan kehitystä ja työntekijämme ovat hyvin perehtyneitä merenkulun erityisolosuhteisiin, esim. lainsäädäntöön, työehtosopimuksiin ja palkkaehtoihin. Koska tunnemme asiakkaidemme toiminnan ja alusten työolosuhteet, voimme neuvoa varustajia ja vakuutettuja työntekijöitä johdonmukaisesti vakuutus- ja vahingontorjunta-asioissa. Meillä on suhteellisen pieni organisaatio, jonka vuoksi voimme tarjota asiakkaillemme ja vakuutuksenottajillemme henkilökohtaisen kontaktin. Organisaation pienuus ja työntekijöidemme erikoisosaaminen merkitsevät sitä että sama työntekijä hoitaa useimmiten koko asian alusta loppuun, mikä edistää jatkuvuutta ja luo joustavan käsittelyprosessin. Miltä merenkulun lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulevaisuus näyttää? Vahinkotaajuus on suhteellisen korkea merialalla verrattuna maapuoleen ja me näemmekin että asiakkaidemme kiinnostus vahingontorjuntatyöhön on kasvanut. Tämä on yksi ensisijaisimmista toiminnoista jonka kehittämistä tulemme jatkamaan yhteistyössä varustamojen ja alusten kanssa. Mitä vähemmin tapaturmia ja mitä lyhyemmät sairauspoissaolot, sitä parempi asiakkaillemme ja meille vakuutuksenantajina. Mitä tapaturmavakuutuksen perusedellytyksiin tulee niin olemme täysin riippuvaisia kansallisen merenkulun kehityksestä. Koska tämä vakuutus on osa suomalaista työperusteista sosiaaliturvaa, on alusten kulkeminen Suomen lipun alla ehdoton edellytys tälle vakuutukselle. Viime vuosien ulosliputuksella on tämän vuoksi ollut negatiivinen vaikutus toiminnallemme. Tonnistoveron ja sekämiehityksen käyttöönotot antavat kuitenkin toivoa siitä että meillä on jatkossakin merenkulkua Suomen lipun alla. Lisäksi monella suomalaisella varustamolla on meneillään uudisrakennusprojekteja, mikä on positiivista tulevaisuutta silmällä pitäen Vapaa-aika Työaika 11

12 Intohimona veneet ja merielämä Alandia Venevakuutuksen perusajatuksena on, että jokainen asiakas on ainutlaatuinen, mikä puolestaan ohjaa vakuutusratkaisujen ja asiakaskohtaamisten kehitystä. Asiakkaidemme ymmärtäminen on johtotähtemme, jonka seuraaminen alkaa jo työntekijöitämme palkatessamme. Alandia-Yhtiöiden vankka merivakuuttamisen kokemus on luonut perustan myös venevakuutuksille. Yhtiö on tarjonnut venevakuutuksia Ahvenanmaan markkinoille jo 194-luvulta lähtien ja tänään on markkina-alueena jo koko Pohjola sekä Välimeri. Kaikki työntekijämme ovat itse veneenomistajia ja he palavat halusta merielämää kohtaan, sanoo Jonas Grevin, joka on liiketoimintaalueen Alandia Venevakuutus päällikkö. Meillä on veneiden tuntemuksen lisäksi myös ymmärtämystä niille tunteille jotka niin usein liittyvät veneisiin ja elämään merellä. Millä tavalla te erotutte muista kun kohtaatte asiakkaita? Työntekijämme ovat alan erikoisosaajia ja se auttaa meitä kommunikoimaan asiakkaidemme kanssa ja ymmärtämään heitä. Koska osaamme esittää oikeat kysymykset voimme myös antaa nopean ja tehokkaan avun. Sitäpaitsi olemme pieni ja keskittynyt organisaatio, jossa myynti ja vahinkopalvelu kulkevat käsi kädessä. Sillä tavalla varmistumme siitä, että asiakkaamme saavat sen mitä olemme heille luvanneet. Olemme myös sitä mieltä että henkilökohtainen kohtaaminen on tärkeää ja se on erittäin arvostettua. Kun asiakas on ollut yhteydessä vahingonkäsittelijään, on hänen helppo ottaa uudeelleen yhteyttä. Meillä asiakas voi aina valita kenen kanssa hän haluaa asioida. Miltä vahinkokulujen kehitys näyttää? Vapaa-ajan veneiden tekniikka kehittyy nopeassa tahdissa, jonka tuloksena on turvallisemmat veneet ja ympäristöystävällisemmät moottorit. Valitettavasti yksittäiset vahingot sekä vahinkojen kustannukset ovat kasvaneet. Tämän vuoksi keskitymme entistä enemmän vahingontorjuntatyöhön. Jaamme mielellämme organissatiomme erikoisosaamista ja näin autamme aktiivisesti asiakkaitamme vahinkojen torjunnassa. Viime vuosien finanssikriisi on vaikuttanut voimakkaasti uusien veneiden myyntiin. Miten se on vaikuttanut teidän toimintaanne? Pitää paikansa että uusien veneiden myynti muutamina viime vuosina on takkuillut. Olemme siitä huolimatta jatkaneet kasvu-uralla, mikä konkreettisesti todistaa sen että meillä on hyvä maine veneenmyyjien ja veneenomistajien keskuudessa. Miltä Alandia Venevakuutuksen kehitys tulevaisuudessa näyttää? Yhteistä kaikille markkina-alueillemme on vakuuttamiemme veneiden määrän ja vakuutusmaksutulomme 12

13 RICHARD SJÖSTRÖM, vahinkopäälikkö Ruotsi Alandia Venevakuutus Koska omistaudumme veneille ja veneilylle sekä työssämme että vapaa-aikanamme, meidän on helppo ymmärtää asiakkaitamme. Me tiedämme miten kaivattu veneloma on ja miten tärkeätä on saada nopea ja hyvä apu kun vahinko sattuu. Vakuutusmaksutulo (tuhat euroa) Vakuutusten lukumäärä Vakuutetut arvot (tuhat euroa) kasvu. Ruotsin markkinoilla kasvamme hitaasti mutta varmasti ja laajennamme toimintaamme asiakkaiden lisääntymisen myötä. Hyvää kehityspotentiaalia on myös ulkolaitamoottoreiden ja vesiskoottereiden segmenteissä. Samalla teemme lujasti töitä myös sen eteen että meillä on tarjota erittäin hyvä tuote myös suurempien veneiden omistajille (sisälaitamoottorit ja purjeveneet). Entä miltä näyttää kehitys muilla markkinoilla? Ahvenanmaalla markkinaosuutemme on jo niin suuri kuin se ylipäätään voi olla ja haasteena siellä onkin asemamme pitäminen. Suomen markkinoilla tähtäimenämme on kasvu ja maksutulojen lisäys. Välimeren vakuutus on palvelutuote, jota olemme tähän asti tarjonneet ennen kaikkea Ruotsissa asuville asiakkaille. Tuotteen perustana on hyvä ja pitkäaikainen yhteistyömme Ruotsin risteilyklubin Välimerenpurjehtijoiden kanssa ja se on tärkeä osa tuotevalikoimassamme. Millä strategialla saavutatte jatkuvan kasvun tavoitteenne? Olemme kasvaneet hyvän maineemme turvin ja tähän asti meitä ovat markkinoineet lähinnä omat asiakkaamme sekä asiamiehemme. Viime vuosina olemme tehneet kovasti töitä lisätäksemme ja laajentaaksemme tuotteideme näkyvyyttä sekä Suomessa että Ruotsissa. Meillä on mm. ollut kampanja jossa kerromme että olemme olemassa niitä veneenomistajia varten, jotka arvostavat venettään ja merielämää korkealle ja sitä että meidän palvelumme taso vastaa heidän vaatimuksiaan. Haluamme myös olla siellä missä asiakkaammekin ovat, ja tänään meillä on Ahvenanmaalla sijaitsevan pääkonttorin lisäksi, neljä konttoria ympäri Suomea ja Ruotsia. Jatkamme myös työtä vahvistaaksemme edelleen suhteitamme asiakkaisiimme. Pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat meille tärkeitä ja sen vuoksi jatkamme mm. bonussysteemiemme kehittämistä jotta voimme palkita uskollisia asiakkaita. 13

14 Kunnianhimoinen nousukas ERIKA MALMBERG OCH CURT WELANDER, Alandia Kuljetusvakuutus Kaikki sanovat että he ovat parhaita, mutta me haluamme myös näyttää että me olemme parhaita. Olemme suhteellisen pieni toimija ja siksi on ratkaisevaa että todella näytämme mitä osaamme. Se on haaste meidän mieleemme. Alandia Kuljetusvakuutus on Ruotsin markkinoiden kilpailukykyinen nousukas. Yhtiö tarjoaa tavaravakuutuksia pienille ja keskisuurille valmistaja- ja edustusyrityksille joilla on suuret kuljetusvolyymit sekä vastuuvakuutuksia huolitsijoille ja pienemmille kuljetusyrityksille. Koska olemme osa hyvästä palvelusta ja korkean tason osaamisestaan tunnettua laajenevaa vakuutusyhtiöryhmittymää, on itsestään selvää että meidän tähtäimenämme on kasvu

15 Premieinkomst (tusen euro) Alan erikoisosaamisen ja pienen ja tehokkaan organisaatiomme ansiosta voimme tarjota markkinoiden parhaan kuljetusvakuutussuojan, sanoo Mikael Mogerud, liiketoiminta-alue Alandia Kuljetusvakuutuksen päällikkö. Olette toimineet Ruotsin markkinoilla vuodesta 24 lähtien joten olette suhteellisen tuore toimija. Mutta kuljetusvakuutushan ei ole mitään uutta vakuutusryhmällenne? Pitää paikkansa, kuljetusvakuutukset ovat olleet tuotevalikoimassamme Suomen markkinoilla jo 193-luvulta lähtien. Alandia-Yhtiöt on erikoistunut vakuutusyhtiöryhmä ja kuljetusvakuutus on osa toimintaamme. Ryhmittymän toiminta on 199- luvun puolivälistä kasvanut voimakkaasti Itämeren alueella ja ennen kaikkea Ruotsissa ja siksi oli luonnollista seuraavana askeleena lanseerata Alandia Kuljetusvakuutus myös Ruotsin markkinoille. Olemme jo vakiinnuttaneet asemamme ja toimimme yhteistyössä asiakas- ja tuotesegmenttiemme johtavien vakuutuksenvälittäjien kanssa. Ryhmänne profiloi itseään erikoisosaajana. Mikä merkitys erikoisosaamisella on teidän asiakkaillenne? Monia vakuutusyhtiöitä voi verrata vakuutustavarataloihin eli niillä on laaja kirjo vakuutustuotteita, mikä voi kuitenkin olla asiakkaalle vaikeaselkoista. Niihin verrattuna me olemme vakuutusten erikoisliike, jolla on kaikki mahdollisuudet tarjota kaikille asiakkaille ja kaikkina aikoina ehdottomasti paras kuljetusvakuutussuoja. Mitkä ovat muut vahvuutenne erikoisosaamisenne lisäksi? Me olemme osa vakaata vakuutusryhmää jolla on erittäin hyvä maine sekä asiakkaidemme että kilpailijoidemme keskuudessa ja joka jokaisella tasollaan pitää hyvää palvelua ja nopeaa vahingonkäsittelyä johtotähtenään. Suhteellisen pienenä yhtiönä voimme antaa asiakkaillemme henkilökohtaista palvelua. Pienen organisaation hyöty tulee myös ilmi suorina kommunikaatiokanavina ja nopeina päätöksinä, mikä tekee meistä tehokkaita ja joustavia prosessin joka vaiheessa. Millaisena näet Alandia Kuljetusvakuutuksen kehitysnäkymät tulevaisuudessa Ruotsin markkinoilla? Olemme yksi alan pienistä toimijoista ja tuiki tuntemattomia vielä monille, joten on selvää että olemme altavastaajia. Se on iso haaste, mutta se motivoi myös meitä suuresti näyttämään osaamistamme. Omistautumisemme ja osaamisemme ansiosta olemme Ruotsin terävin kuljetusvakuutusyhtiö ja meillä on vakavaraisen vakuutusyhtiöryhmän osana käytettävissämme ne rahoitukselliset resurssit, jotka tarvitsemme ollaksemme merkittävä toimija. Cargo Insurance 15 15

16 Kattava turva läpi elämän Alandia Henkilövakuutus tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka takaa hyvän vakuutussuojan kaikenikäisille asiakkaille. Valikoimassa on kaikkea syntymät - tömien lasten varausvakuutuksista eläkeläisten tapaturmavakuutuksiin. Suhteelisen pienenä vakuutusyhtiönä teillä on läheinen suhde asiakkaisiinne. Minkälaisia reaktioita saatte asiakkailtanne? Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä tuotevalikoimaamme sekä läheisyyteemme ja siihen palveluun jota tarjoamme, sanoo Gunnel Söderlund, Alandia Henkilövakuutuksen osastopäällikkö. Vakuutuksethan koetaan usein vaikeina ja monimutkaisina. Me olemme alamme erikoisosaajia ja asiakkaamme luottavat siihen, että ymmärrämme heidän tarpeensa ja ehdotamme heille vakuutusratkaisuja jotka heille parhaiten sopivat. Lisäksi käsittelemme vahinkoilmoitukset nopeasti mitä asiakkaamme tietysti arvostavat. Henkilövakuutuksenne ovat menestyneet Ahvenanmaan markkinoilla. Mitkä ovat teidän etunne kilpailijoihinne verrattuna? Ruotsinkielinen ja helposti saatavilla oleva palvelu on luonnollisesti erittäin tärkeää! Löydämme myös etuja tuotteissamme. Meillä on esimerkiksi luultavasti markkinoiden edullisimmat henki- ja sairausvakuutukset. Aikuisten sairausvakuutuksissa voivat asiakkaamme lisäksi valita haluavatko he omavastuuta vai eivät, kun taas muut vakuutusyhtiöt myyvät vastaavaa vakuutusta vain omavastuulla. Toisena esimerkkinä on tapaturma- ja matkavakuutuksemme, joiden ottamiselle ei ole ikäylärajaa. Ja mitä matkavakuutukseen tulee vaativat vakuutusyhtiöt usein terveysselvityksen, mitä me emme tee. Millä tavoin toimitte uusien asiakkaiden saamiseksi? Me keskitymme antamaan nykyisille asiakkaillemme hyvää palvelua, hyvä mainehan tuo aina uusia asiakkaita. Arviomme tietysti myös tuotteitamme jatkuvasti, teemme niihin muutoksia ja luomme uusia tuotteita yhteiskunnan kehityksen tahdissa. Me näymme ja tuotteitamme on saatavilla myös verkossa. Viime vuonna aloitimme matkavakuutusten myynnin siellä mikä on saanut asiakkailtamme hyvän vastaanoton. Olemme myös Facebookissa ja suunnittelemme parasta aikaa keskustelupalstan avaamista kotisivullamme. 16

17 BRITT-MARIE WILLIAMS, Alandia Henkilövakuutus Haluamme todella että asiakkaamme soittavat meille tai tulevat käymään luonamme jotta meillä olisi mahdollisuus keskustella heidän kanssaan ja selittää asioiden oikea laita. Jokainen asiakas on ainulaatuinen ja keskustelun kautta voimme varmistautua siitä, että ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet. Miltä henkilövakuutusten kehitys näyttää?? Myymme tuotteitamme pääasiassa Ahvenanmaan markkinoilla ja meillä on siellä vahva asema. Suurella osalla ahvenanmaalaisista lapsista on esimerkiksi meidän lapsi- ja nuorisovakuutuksemme. Matka vakuutus on myös meille suuri markkina ja asiakkaidemme lukumäärä siinä kasvaa. Vanhemmat ihmiset haluavat entistä enemmän kokea uusia asioita. Toinen tärkeä markkina on aikuisten sairaus- ja henkivakuutukset, jossa on edelleenkin kehittämisen mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on ensi sijassa pitää nykyiset asiakkaamme mutta haluamme tietysti myös saada uusia asiakkaita. Ahvenanmaalle muuttaa koko ajan suhteellisen paljon ihmisiä mikä antaa meille tilaisuuden lisätä asiakasmääräämme. Sen lisäksi yritämme vakiinnuttaa asemamme Manner-Suomen ruotsinkielisillä alueilla, missä näemme tyhjiön jonka me voimme täyttää hyvällä ja ruotsinkielisellä palvelulla. Vakuutusmaksutulo Henkilökohtainen tapaturmavakuutus ja Matkavakuutus (tuhat euroa) Vakuutusmaksutulo Henkivakuutus (tuhat euroa) Vakuutusten lukumäärä Henkilökohtainen tapaturmavakuutus ja Matkavakuutus Henkivakuutusten lukumäärä Personförsäkring 17

18 KAJ FELLMAN, Alandia Eläkevakuutus Me annamme arvoa henkilökohtaiselle kontaktille. Haluamme että sekä tulevien että nykyisten eläkeläistemme on helppo tulla tapaamaan meitä kun heillä on kysymyksiä. Työntekijöiden osaaminen vaikuttaa kaikilla tasoilla Alandia Eläkevakuutus tarjoaa lakisääteiset eläkevakuutukset työnantajille ja yksityisyrittäjille. Mahdollisuus henkilökohtaiseen kontaktiin asiakkaidemme ja eläkkeensaajiemme kanssa tekee toiminnastamme korkealaatuista ja edesauttaa kannattavuutta. 18

19 Toimintamme on täysin riippuvaista yrityksistä ja niiden menestyksestä. Investoimme eläkemaksuja ahvenanmaalaiseen elinkeinoelämään mikä luo uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja kasvua, sanoo Åsa Ceder, toimitusjohtaja. Miten kuvailisit Alandia Eläkevakuutuksen tehtävää? Meidän roolinamme on olla vakaa ja luotettava lakisääteisen sosiaaliturvan ylläpitäjä ja antaa asiakkaille ja yksittäisille eläkkeensaajille asiantuntevaa apua. Olemme pieni yhtiö jolla on kokenut henkilökunta ja sen avulla luomme henkilökohtaiset kontaktit asiakkaisiimme ja eläkkeensaajiimme, mikä puolestaan antaa meille hyvät edellytykset suoriutua tehtävästämme. Alandia Eläkevakuutuksella on Suomen suurin alennus on vahvin vakavaraisuus investoi elinkeinoelämään Ahvenanmaalla Asiakaspalautukset prosentteina työnantajan vakuutusmaksuosuudesta 211 Eläke-Fennia Ilmarinen Varma Eläke-Tapiola Alandia Eläkevakuutus Veritas Eläkevakuutus Etera % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Alandia Eläkevakuutuksella on alhaisemmat työeläkemaksut kuin muilla työeläkeyhtiöillä. Miten se on mahdollista? Koska toimintamme tarkoitus ei ole tuottaa voittoa jaetaan mahdollinen ylijäämä takaisin asiakashyvityksinä, mikä merkitsee käytännössä alhaisempia maksuja. Toimintamme tuottaa vuosittain suurehkon ylijäämän joka johtuu siitä että meillä on pienemmät luottotappiot ja alhaisemmat työkyvyttömyyseläkekustannukset kuin muualla Suomessa. Filosofiamme on että asiakashyvitykset pysyvät vakaaina vuodesta toiseen ja sen lupauksen olemme kyenneet pitämään myös huonoina aikoina. Huolimatta ankeasta viime investointivuodesta emme ainoastaan pystyneet pitämään asiakashyvityksen tasoa vaan vieläpä nostamaan sitä hieman. Suureen asiakashyvitykseen vaikuttaa myös työntekijöidemme korkea ammattitaito. He ovat olleet meillä työssä jo kauan ja ovat tunnetusti päteviä siinä. Työntekijöillämme on sekä vastuu että toimivalta hoitaa itsenäisesti neuvontaa ja asioiden käsittelyä suorassa kontaktissa asiakkaiden kanssa. Tämän vuoksi asiakkaamme saavat hyvää palvelua ja toimintamme on tehokasta. Henkilökunnan pieni vaihtuvuus pitää myös kustannukset alhaisina, mikä puolestaan heijastuu ylijäämään. Alandia Eläkevakuutus on pieni toimija mutta sillä on silti eläkeyhtiöiden vahvin vakavaraisuus Suomessa. Miten se on mahdollista? Meillä on yhtiössä erittäin pätevät omaisuudenhoitajat ja omaisuuden tuottomme on eläkeyhtiöiden parhaimmistoa. Vahva vakavaraisuutemme antaa meille mahdollisuuden keskittyä yksinomaan strategisiin ja pitkäaikaisiin sijoituksiin, mikä edesauttaa hyvän tuoton saamista. PENSIONSFÖRSÄKRING 19

20 ANN-CHRISTINE SILANDER, Henkilöstöpäällikkö, Alandia-Yhtiöt Työntekijöidemme osaaminen on liiketoimintamme tärkein resurssi minkä vuoksi on erittäin tärkeätä että meitä pidetään hyvänä työnantajana. Kehitystä yhteistyöllä Hyvin suunniteltu HR-työ on tärkeä osa Alandia-Yhtiöiden tulevaisuuden strategiaa. Halu jatkuvaan osaamisen kehittämiseen, terveydenhoitoprojektit ja yhteinen kunnianhimo kehittää ja kehittyä auttavat henkilökuntaamme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 2 2

21 Alandia-Yhtiöt on osaamiseen nojaava yritys. Työntekijöidemme osaaminen on liiketoimintamme tärkein resurssi. On aivan ratkaisevaa että onnistumme hyvien työsuhteiden aikaansaamiseessa niin, että henkilökuntamme viihtyy työssään, kehittyy ja jää meille pitkäksi aikaa, sanoo Anne-Christine Kicki Silander, Alandia-Yhtiöiden henkilöstöpäällikkö. Miten toimitte käytännössä viihtyvyyden ja kehityksen edellytysten luomisessa? Meillä on koko organisaatiossa perhemäinen tunnelma ja positiivinen henki minkä pyrimme mielellämme säilyttämään. Käsitykseni mukaan ihmiset organisaation kaikilla tasoilla kuuntelevat mitä toisilla on sanottavaa jonka vuoksi pystymme hyödyntämään ideat ja ehdotukset monesta näkökulmasta. Sekä osastopäällikkömme että ryhmänjohtajamme ovat päteviä johtajia ja he ovat jatkuvassa johtamiskoulutuksessa joka keskittyy itsensä tuntemisen oppimiseen ja kommunikaatioon. Työntekijöidemme itsensä kehittämisen halu on ylipäätään korkea, mihin me myös kannustamme ja siksi olemme avokätisiä mitä osaamisen kehittämiseen tulee. Panostamme myös erilaisiin terveydenhoitoprojekteihin koska haluamme aktiivisesti luoda työntekijöillemme edellytykset huolehtia itsestään ja voida hyvin. Konsernimme eläkeyhtiön kautta tiedämme miten tärkeää on myös yhteiskunnan kannalta edesauttaa työntekijöiden hyvinvointia. Me haluamme mielellämme olla tällä saralla esikuvana muille. Mitä yhtiönne arvot osaaminen, omistautuminen, luotettavuus ja vakaus merkitsevät työntekijöillenne? 1 Työntekijöiden lukumäärä Tärkeänä strategiana HR-työssä kuten yhtiössämme yleensäkin on toiminnan pitkäjänteisyys. Meidän työssämme kestää usein monta vuotta ennekuin työntekijä saavuttaa osaamispotentiaalinsa tason ja me haluamme että työntekijämme ovat kanssamme pitkään. Arvomme kuvastavat suoraan sitä minkälainen työnantaja haluamme olla. Osaaminen merkitsee mm. sitä että on olemassa erilaisia mahdollisuuksia kehittyä yhtiössä ja tavoitteenamme onkin luoda selkeät kehityslinjat sekä asiantuntija- että johtajaurien osalta. Omistautuminen merkitsee työntekijöistä, heidän mielipiteistään sekä kunnianhimoistaan välittämistä. Luotettavuus ja vakaus tarkoittavat että toimintamme on johdonmukaista ja ennakoitavaa, me haluamme olla työnantaja johon työntekijät katsovat voivansa luottaa. Me emme tee äkkinäisiä kurssin muutoksia vaan teemme tavoitehakuisesti työtä visioitamme kohti

22 Riskienhallinta Riskien hallinnan yleiset periaatteet Riskienhallinnan avulla toiminta uhkaavat riskit voidaan identifioida, arvioida sekä rajoittaa ja valvoa niitä. Tavoitteena on rajoittaa koko organisaation riskit hallituksen hyväksymälle tasolle. Rajat numeerisille riskeille vahvistetaan kirjallisesti. Rajojen noudattamista ja toiminnan menettelytapoja kontrolloidaan jatkuvasti. Rajojen ylitykset ja poikkeamat arvioidaan ja niistä raportoidaan viiveettä. Vastuu riskienhallinnan valvonnasta Hallituksella on vastuu riskienhallintatoimintojen muodostamisesta ja riskienhallintasuunnitelman laatimisesta. Hallitus hyväksyy vuosittain koko toiminnan kattavan suunnitelman joka määrittelee riskienhallinnan tavoitteet, rajat, vastuut, mittarit ja valvontaperiaatteet. Yhtiön johto toimii aktiivisesti riskien valvonnassa ja niiden rajoittamisessa hyvän vakavaraisuustason säilyttämiseksi. Riskienhallinnan ja valvonnan organisointi Hallituksella on vastuu siitä että yrityksellä on ajantasalla olevat ja selvät kirjalliset toimintaperiaatteet riskienhallinnan eri osa-alueille ja että näiden periaatteiden noudattamista valvotaan. Riskienhallinnan kehittäminen, ylläpito ja toteuttaminen Eri toiminta-alueiden vastuuhenkilöt tekevät vuosittain riskienhallintasuunnitelman mukaisen riskianalyysin. Riskianalyysi otetaan sitten huomioon johdolle esitettäviä toimintasuunnitelmia laadittaessa. Operatiivisest riskit Operatiiviset riskit voidaan määritellä esimerkiksi inhimillisiksi erehdyksiksi ja virheiksi (yrityksen johdon tai muun henkilökunnan), raportointivirheeksi, virheeksi informaation käsittelyssä tai rikolliseksi menettelyksi (yhtiön sisällä tai sen ulkopuolella). Pääsääntönä organisaation luomisessa tulee olla, ettei kukaan ilman sisäisiä tarkastuksia yksin hoida asian koko käsittelyketjua. Yhtiön johtaminen ja sisäinen valvonta Yhtiön johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 91:28 standardin mukaisesti. Johtamisjärjestelmän tarkoituksena on mm. ylläpitää sellaisia työrutiineita ja prosesseja, jotka ehkäisevät tai vähentävät operaatiivisia riskejä. Henkilökuntakäsikirja on tässä mielessä osa johtamisjärjestelmää. Hyvin toimivan ja ajan tasalla olevan tulosseurannan merkitystä painotetaan koska tilanne erityisesti sijoitustoiminnan osalta tulee koko ajan epävarmemmaksi ja vaikeammaksi ennustaa. Yrityksen johdon on voidakseen ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin koko ajan tiedettävä mikä yhtiön sen hetkinen tulos on. Yhtiön organisaatiossa ja sisäisessä valvonnassa operatiiviset riskit on otettu huomioon. Erityisesti seuraaville seikoille on pantu suuri paino: toimiva hallinto sekä johtamis- että raportointijärjestelmä selvät vastuualueet ja toimivallan rajoitukset tehokas sisäinen tarkastus riittävän korkeat vaatimukset avainhenkilöiden ammattitaidolle riskien kartoitus ja niiden määrittäminen 22

23 Konsernirakenne Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 87,53% 1% 1% Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Försäkringsaktiebolaget Alandia Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Emoyhtiö Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag omistaa 1% Försäkringsaktiebolaget Alandiasta ja Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandiasta sekä 87,53% Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandiasta. Alandia-Yhtiöiden avainluvut 15 Liikevaihto miljoonaa euroa Vakuutusmaksutulo miljoonaa euroa 1 Taseen loppusumma miljoonaa euroa Toimintapääoma miljoonaa euroa Vakavaraisuuspääoma miljoonaa euroa Työntekijöiden lukumäärä Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Försäkringsaktiebolaget Alandia Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Alandia-Yhtiöt yhteensä 23

24 Alandia-Yhtiöt numeroina Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tuhat euroa keskimäärin Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutuotot omalla vastuulla Korvauskulut omalla vastuulla Sijoitustoiminnan nettotuotot Tulos Vahinkoprosentti 14% -27% 15% 13% 112% 92% Liikekuluprosentti 13% 19% 12% 2% 17% 12% Yhdistetty kuluprosentti 152% -8% 117% 132% 129% 14% Försäkringsaktiebolaget Alandia tuhat euroa keskimäärin Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutuotot omalla vastuulla Korvauskulut omalla vastuulla Sijoitustoiminnan nettotuotot Tulos Vahinkoprosentti 81% 89% 8% 73% 72% 79% Liikekuluprosentti 13% 14% 17% 2% 22% 17% Yhdistetty liikekuluprosentti 94% 13% 97% 94% 95% 96% Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Vakavaraisuuspääoman kehitys (tuhat euroa) Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakavaraisuuspääoman kehitys (tuhat euroa) 1 4% 5 25% % 3% 25% % 15% 5 2% % 1% 5% % 5% % % Tasoitusmäärä Toimintapääoma Vastuuvelka (vakuutusmaksu- & korvausvastuu) Vakavaraisuuspääoma suhteessa koko vastuuvelkaan 24

25 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia tuhat euroa keskimäärin Liikevaihto Vakuutusmaksutulo Liikekuluprosentti 128% 12% 11% 15% 89% 19% Varsinaisen toiminnan tulos Käypäarvoisen kokonaispääoman tuotto 7% -15% 27% 13% -2% 6% Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia tuhat euroa keskimäärin Vakuutusmaksutulo Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvässä arvossa Sijoitetun pääoman tuotto 5% -11% 16% 11% -2% 4% Vastuuvelka Toimintapääoma TyEL-vakuutusten lukumäärä TyEL-työsuhteiden lukumäärä YEL-vakuutusten lukumäärä Eläkkeensaajien lukumäärä Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Vakavaraisuuspääoman kehitys (tuhat euroa) Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Vakavaraisuuspääoman kehitys (tuhat euroa) % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % Tasoitusmäärä Toimintapääoma Emu-puskuri Vakavaraisuuspääoma Vastuuvelka (vakuutusmaksu- & korvausvastuu) 25 Vakavaraisuuspääoma suhteessa koko vastuuvelkaan Vakavaraisuuspääoman alaraja Vakavaraisuuspääoman yläraja

26 Tuloslaskelma ja tase Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Tuloslaskelma Vakuutusmaksutuotot oma osuus Korvauskulut oma osuus Takuupääoman muutos Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut Liikekulut Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen tulos Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot yhteensä Tilinpäätössiirrot yhteensä Tulovero yhteensä Tilikauden voitto Tase Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoitukset yhteensä Saamiset yhteensä Muu omaisuus yhteensä Siirtosaamiset yhteensä Vastaavaa yhteensä Oma pääoma yhteensä Kerääntyneet tilinpäätössiirrot yhteensä Vakuutustekninen vastuu oma osuus Velat jälleenvakuuttajille Velat yhteensä Siirtovelat yhteensä Vastattavaa yhteensä

27 Försäkringsaktiebolaget Alandia Tuloslaskelma Vakuutusmaksutuotot oma osuus Korvauskulut oma osuus Liikekulut Tasoitusmäärän muutos Vakuutustekninen tulos Sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot yhteensä Tilinpäätössiirrot yhteensä Tulovero yhteensä Tilikauden voitto Tase Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoitukset yhteensä Saamiset yhteensä Muu omaisuus yhteensä Siirtosaamiset yhteensä Vastaavaa yhteensä Oma pääoma yhteensä Kerääntyneet tilinpäätössiirrot yhteensä Vakuutustekninen vastuu oma osuus Velat jälleenvakuuttajille Velat yhteensä Siirtovelat yhteensä Vastattavaa yhteensä

28 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Tuloslaskelma Vakuutusmaksutuotot oma osuus Sijoitustoiminnan tuotot Korvauskulut oma osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muut tuotot yhteensä Tilinpäätössiirrot yhteensä Tulovero yhteensä Tilikauden voitto Tase Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoitukset yhteensä Saamiset yhteensä Muu omaisuus yhteensä Siirtosaamiset yhteensä Vastaavaa yhteensä Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan oma osuus Velat yhteensä Siirtovelat yhteensä Vastattavaa yhteensä

29 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Tuloslaskelma Vakuutusmaksutuotot oma osuus Sijoitustoiminnan tuotot Korvauskulut oma osuus Vakuutusmaksuvastun muutos Lakisääteiset maksut Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tulovero yhteensä Tilikauden voitto Tase Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoitukset yhteensä Saamiset yhteensä Muu omaisuus yhteensä Siirtosaamiset yhteensä Vastaavaa yhteensä Oma pääoma yhteensä Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Velat yhteensä Siirtovelat yhteensä Vastattavaa yhteensä

30 Hallintoelimet 211 HALLINTONEUVOSTO Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Björn Blomqvist, puheenjohtaja Mikael Backman, varapuheenjohtaja Magnus Kåhre Jhonny Husell René Engman Hans Langh Eva Mikkola-Karlström Gungerd Etzell Kaj Jansson Ben Lundqvist Jan-Eric Nilsson Stefan Axberg Hallintoneuvosto Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Peter Grönlund, puheenjohtaja Anders Wallenius Kaisa Forsström Gunnar Lindeman Björn Blomqvist Lars Näslund Britt-Marie Eriksson (SAK) Maria Hagman (AKAVA), varapuheenjohtaja Dick Sirén (EK) Mikael Backman Hans Ahlström (EK) Jhonny Husell Hallitus Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag Försäkringsaktiebolaget Alandia Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Jan Hanses, puheenjohtaja Tony Öhman Thomas Franck, varapj. Ann-Marie Åström Dan Mikkola laura Langh-Lagerlöf Jan Haglund Bo Gustaf Donning Anders Nordlund Jonas Henriksson Leif Nordlund Stefan Lundqvist Hallitus Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Kent Nyström (EK), pj. Johan Eriksson (EK) Lars-Erik Karlsson Malin Skogberg Christer Kullman (AKAVA), dan Sagulin (SAK) viceordförande Leif Nordlund Anders Nordlund Tilintarkastajat Varsinainen jäsen Paula Pasanen, KHT, KPMG Oy Ab Sven-Harry Boman, KHT Varajäsen Alex Wahlroos, KHT Kari Niukko, KHT LääkäriT Maria Silfverberg, Redarnas Ömsesidiga Försäkrings bolag ja Försäkringsaktiebolaget Alandia Vakuutusmatemaatikot Åsa Ceder, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ja Försäkringsaktiebolaget Alandia Olof Eriksson, Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia Nils-Erik Felixsson, SGF Eläkeasiain neuvottelukunnan jäsenet Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Stefan Strandberg, puheenjohtaja (Veritas Eläkevakuutus, johtaja) Kaisa Forsström, sihteeri (Veritas Eläkevakuutus, yritysjuristi) Piia Alvesalo (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) Anders Dahlbäck (AKAVA) Jörgen Grandell (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) Mikaela Luoma (SAK) Anita Spring (SAK) Ralf Sund (Toimihenkilökeskusjärjestö STTK) Eläkeasiain neuvottelukunnan asiantuntijat Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Reijo Grönfors (asiantuntijalääkäri) Anna-Kaarina Ounaslehto (asiantuntijalääkäri) Riitta Merilahti-Palo (asiantuntijalääkäri) Finn Nykvist (asiantuntijalääkäri) Tiina Laine (Veritas Eläkevakuutus, juristi) 3

Vuosikertomus 2013. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme

Vuosikertomus 2013. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme Vuosikertomus 2013 Ålandsbanken Abp Kuljemme omaa tietämme Ålandsbanken Abp Pääkonttorin käyntiosoite: Nygatan 2, Mariehamn Postiosoite: PB 3, AX-22101 Mariehamn. Puhelin 0204 29 011. Faksi 0204 291 228

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme

Vuosikertomus 2013. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme Vuosikertomus 2013 Ålandsbanken Abp Kuljemme omaa tietämme Ålandsbanken Abp Pääkonttorin käyntiosoite: Nygatan 2, Mariehamn Postiosoite: PB 3, AX-22101 Mariehamn. Puhelin 0204 29 011. Faksi 0204 291 228

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

USKOMME HYVIEN ASIAKASSUHTEIDEN VOIMAAN

USKOMME HYVIEN ASIAKASSUHTEIDEN VOIMAAN 2006 Vuosikertomus USKOMME HYVIEN ASIAKASSUHTEIDEN VOIMAAN Ålandsbanken auttaa suomalaisia rikkaampaan elämään. Olemme ylpeitä taustastamme ja myötävaikutamme Ahvenanmaan yhteiskunnan kehitykseen. Olemme

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

Edustajiston vaalit 2004 ovat käsillä! Luottamustehtäviä tarjolla. Mitä mieltä osuuskunnasta ja tulevaisuudesta on lihantuottaja

Edustajiston vaalit 2004 ovat käsillä! Luottamustehtäviä tarjolla. Mitä mieltä osuuskunnasta ja tulevaisuudesta on lihantuottaja LSO-OSUUSKUNNAN TIEDOTUSLEHTI JÄSENILLE Edustajiston vaalit 2004 ovat käsillä! Luottamustehtäviä tarjolla Mitä mieltä osuuskunnasta ja tulevaisuudesta on lihantuottaja HK Ruokatalossa rakennetaan tulevaisuutta

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2004

Aspo Vuosikertomus 2004 Aspo Vuosikertomus 2004 Sisällys Aspo lyhyesti 1 Aspon toiminta-ajatus 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo-konserni 6 Aspo Chemicals 8 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 16 Henkilöstö ja ympäristö 20 Corporate

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme

Vuosikertomus 2012. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme Vuosikertomus 2012 Ålandsbanken Abp Kuljemme omaa tietämme Ålandsbanken Abp Vuosi 2012 lyhyesti Taloudellinen yhteenveto 2012 Osakkeenomistajille kuuluva vuoden 2012 tulos oli 11,6 miljoonaa euroa euro

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2011 Konsernijohtajan katsaus Tavoitteenamme on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia myös uusien säännösten voimaantulon jälkeen. Parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä,

Lisätiedot

yhteistyö luo menestystä Lundissa Lue mobiililaitteella Vivaldi 11.0 Liiketoimintajärjestelmä päivitetään tulevaisuutta varten

yhteistyö luo menestystä Lundissa Lue mobiililaitteella Vivaldi 11.0 Liiketoimintajärjestelmä päivitetään tulevaisuutta varten Numero 4 joulukuu 2014 Lue mobiililaitteella insight.ahlsell.com Rajaton yhteistyö luo menestystä Lundissa Vivaldi 11.0 Liiketoimintajärjestelmä päivitetään tulevaisuutta varten Matkaa seurassamme Kiinaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista.

VUOSIKERTOMUS. Aspo kehittää jatkuvasti henkilöstön osaamista ja osaamisen johtamista. 2012 VUOSIKERTOMUS KASVUA IDÄSSÄ Venäjä, Ukraina ja muut IVYmaat tuovat jo kolmanneksen Aspon liikevaihdosta. ARKTISILLE ALUEILLE ESL Shippingin kalusto ja osaaminen mahdollistavat uudet arktisten alueiden

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN VAIHTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

VAKUUTUSYHTIÖN VAIHTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Opinnäytetyö (AMK) Liikatalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta ja markkinointi 2013 Henri Grönfors VAKUUTUSYHTIÖN VAIHTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Vahinkovakuutusyhtiö Fennian asiakkaat Turun

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot SISÄLTÖ 3 Konserni 34 Hallinnointi 52 Hallituksen toimintakertomus 83 Riskienhallinta 155 Tilinpäätös 267 Kalenteri ja yhteystiedot VUOSIKERTOMUS 2014 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Vuosi

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VUOSIKERTOMUS 2003

VUOSIKERTOMUS 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 V A S T U U L L I N E N Y S T Ä V Ä L L I N E N T U O T T A V A K E H I T T Y V Ä I L M A R I N E N VUOSIKERTOMUS 2003 1 VUOSIKERTOMUS 2003 2 I L M A R I N E N SISÄLTÖ

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2006

Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo Vuosikertomus 2006 SISÄLLYS 1 Aspo Vuosikertomus 2006 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Henkilöstö ja ympäristö

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA JA ASIAKASPYSYVYYS

VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA JA ASIAKASPYSYVYYS VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA JA ASIAKASPYSYVYYS Suvi Nakkila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi (AMK) 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden

Lisätiedot

Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina. Kestävä. antaa työlle. Parempi työkyky on kaikkien etu

Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina. Kestävä. antaa työlle. Parempi työkyky on kaikkien etu Parempi työkyky on kaikkien etu Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina Kestävä kehitys antaa työlle merkityksen Ilmarisen vuosi 2012 Ilmarinen näkee ihmisen numeroiden takana. Tärkein päämäärämme on

Lisätiedot

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia Combining Skills & attitude Orbion Consultingin lehti Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin 870 miljoonan euron kaapeli Ruotsin jättiinvestoinnin syyt Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2011. Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2011. Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme Ålandsbanken Abp Vuosikertomus 2011 Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme Ålandsbanken Abp Vuosi 2011 lyhyesti Taloudellinen kehitys Kaikki liiketoiminta-alueet kehittyivät myönteisesti: sekä Premium

Lisätiedot

lakisääteinen tapaturmavakuutus

lakisääteinen tapaturmavakuutus lakisääteinen tapaturmavakuutus Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Myrskyävällä merellä kokemus korostuu. Suomen ainoa merivakuutusyhtiö Alandia Vakuutus juontaa juurensa ahvenanmaalaisesta merenkulkuperinteestä.

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 9. Varmista yrityksesi vakuutusturva Venäjällä

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 9. Varmista yrityksesi vakuutusturva Venäjällä Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 2 / 2 0 0 9 Varmista yrityksesi vakuutusturva Venäjällä Orkla-konsernille riskienhallinta on intohimo Sisältö Pääkirjoitus Markkinoiden myllerryksen

Lisätiedot

ilmarinen 60 vuotta elokuvateatteria Media-ala murroksessa Oman eläkkeen voi tarkistaa verkosta Ilmarisen asiakaslehti

ilmarinen 60 vuotta elokuvateatteria Media-ala murroksessa Oman eläkkeen voi tarkistaa verkosta Ilmarisen asiakaslehti 3 2006 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Media-ala murroksessa Oman eläkkeen voi tarkistaa verkosta 60 vuotta elokuvateatteria KANNEN KUVA : ESKO TUOMISTO Pääkirjoitus Jatkamisen äärellä JULKAISIJA: Keskinäinen

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2011. Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2011. Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme Ålandsbanken Abp Vuosikertomus 2011 Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme Ålandsbanken Abp Vuosi 2011 lyhyesti Taloudellinen kehitys Kaikki liiketoiminta-alueet kehittyivät myönteisesti: sekä Premium

Lisätiedot

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta

ILMARISEN VUOSI 2011. 5x10. Ilmarisen vuosi. kokemusta Ilmarisesta 5x10 kokemusta Ilmarisesta Ilmarisen vuosi 2011 2 sisältö Ilmarisen vuosi 2011 kertoo yhtiön toiminnasta taloudellisen, sosiaalisen sekä ympäristövastuun näkökulmasta. 2 8 Ilmarinen 2011 ympäristövastuu

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6 Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista Sisältö Pääkirjoitus TAVOITTEENA

Lisätiedot