PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Dorzolamide/Timolol Teva on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja 3. Miten Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Dorzolamide/Timolol Teva silmätippojen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Dorzolamide/Timolol Teva silmätipat sisältävät kahta lääkeainetta: dortsoliamidia ja timololia. Dortsoliamidi kuuluu hiilihappoanhydraasin estäjiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. Timololi kuuluu beetasalpaajiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. Nämä lääkkeet laskevat silmänpainetta eri tavoin. Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja on määrätty silmänpainetautiin liittyvän silmänpaineen laskemiseen, kun beetasalpaajasilmätipat eivät ole laskeneet sitä riittävästi. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA SILMÄTIPPOJA ÄLÄ käytä Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja - jos olet allerginen (yliherkkä) dortsoliamidihydrokloridille, timololimaleaatille, beetasalpaajille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (ks. jäljempänä kohta 6 Muuta tietoa) - jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut hengitystieongelmia, kuten astma, vaikea pitkäaikainen ahtauttava keuhkoputkitulehdus (vakava keuhkosairaus, joka saattaa aiheuttaa vinkuvaa hengitystä, hengitysvaikeutta ja/tai pitkäkestoista yskää) - jos sinulla on hidas syke, sydämen vajaatoiminta tai rytmihäiriöitä (epäsäännöllinen syke) - jos sinulla on vaikeita munuaisten toimintahäiriötä tai sinulla on aiemmin ollut munuaiskiviä - jos veresi happamuus on lisääntynyt liiallisesti vereen kertyneen kloridin vuoksi (hyperkloreeminen asidoosi). Jos et ole varma, voitko käyttää Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin. 1

2 Ole erityisen varovainen Dorzolamide/Timolol Teva silmätippojen suhteen Ennen kuin käytät Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja, kerro lääkärille muista terveyteesi liittyvitä ongelmista tai silmäsairauksista, joita sinulla on nyt tai ollut aikaisemmin, etenkin jos kyseessä on - sepelvaltimotauti (oireet saattavat sisältää rintakipua tai puristavaa tunnetta rinnassa, hengenahdistusta tai tukehtumisen tunnetta), sydämen vajaatoiminta, alhainen verenpaine - häiriöitä sydämensykkeessä, kuten sydämen harvalyöntisyyttä - hengitysongelmia, astma tai keuhkoahtaumatauti (keuhkosairaus, joka voi aiheuttaa hengityksen vinkumista, hengitysvaikeuksia ja/tai pitkään jatkuvaa yskää) - ääreisvaltimotauti (kuten Raynaud n tauti tai oireyhtymä) - diabetes, koska timololi saattaa peittää matalasta verensokerista (hypoglykemia) johtuvat oireet - kilpirauhasen liikatoiminta, koska timololi saattaa peittää sen oireet. Sinun tulee myös kertoa lääkärille kaikista allergoista ja allergisista reaktioista (esim. ihottuma, turvotus kasvoissa, kielessä ja/tai kurkussa, voi vaikeuttaa hengitystä ja/tai nielemistä). Kerro lääkärille, jos sinulla on lihasheikkoutta tai jos sinulla on todettu myasthenia gravis. Kerro lääkärille ennen nukutusta tai puudutusta, että käytät Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja, koska timololi saattaa muuttaa joidenkin anestesialääkkeiden vaikutusta nukutuksen aikana. Jos sinulle ilmaantuu silmien ärsytystä tai mitä tahansa uusia silmäoireita, kuten silmien punoitusta tai silmäluomien turvotusta, ota heti yhteyttä lääkäriin. Jos epäilet Dorzolamide/Timolol Teva silmätippojen aiheuttaneen allergisen reaktion tai yliherkkyyttä (esim. ihottumaa, silmien punoitusta tai kutinaa), lopeta silmätippojen käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin. Kerro lääkärille, jos silmäsi tulehtuvat, saat silmävamman, joudut silmäleikkaukseen tai saat uusia tai pahenevia oireita. Vaikka Dorzolamide/Timolol Teva silmätipat tiputetaan silmään, lääke voi vaikuttaa koko elimistöön. Jos käytät pehmeitä piilolinssejä, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä (ks. kohta Tärkeää tietoa Dorzolamide/Timolol Teva silmätippojen sisältämistä aineista). Käyttö lapsilla Tämän lääkkeen käytöstä imeväisikäisille ja vanhemmille lapsille on vähän kokemusta. Käyttö ikääntyneille Vaikutukset olivat dortsoliamidi-/timololitutkimuksissa samankaltaisia sekä iäkkäillä että nuoremmilla potilailla. Käyttö maksan vajaatoimintaa sairastaville Kerro lääkärille kaikista maksasairauksista, joita sinulla on tai on aiemmin ollut. 2

3 Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Dorzolamide/Timolol Teva silmätipat voivat vaikuttaa haitallisesti muiden lääkkeiden tehoon, joita käytät, tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa haitallisesti Dorzolamide/Timolol Teva silmätippojen tehoon, mukaan lukien muut silmätipat glaukooman hoitoon. Kerro lääkärille, jos käytät tai olet aloittamassa verenpainelääkkeen, sydänlääkkeen tai diabeteslääkkeen käytön. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös silmätippoja tai lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät: - verenpaine- tai sydänlääkkeitä (kuten kalsiuminestäjiä, beetasalpaajia tai digoksiinia) - epäsäännöllisen sydämen rytmin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, kuten kalsiuminestäjiä, beetasalpaajia, kinidiiniä (jota voidaan myös käyttää tietyntyyppisen malarian hoitoon) tai digoksiinia - muita silmätippoja, jotka sisältävät beetasalpaajaa - muita hiilihappoanhydraasin estäjiä, kuten asetatsoliamidia - monoamiinioksidaasin estäjiä (MAO-estäjiä) masennuksen hoitoon - parasympaattiseen hermostoon vaikuttavia lääkkeitä, joita on voitu määrätä sinulle esimerkiksi virtsaamisvaivoihin. Parasympatomimeettejä käytetään joskus myös suoliston normaalin liikkeen palauttamiseen. - voimakkaita kipulääkkeitä, kuten morfiinia, joita käytetään kohtalaisen tai vaikean kivun hoitoon - diabeteslääkkeitä - masennuslääkkeitä kuten fluoksetiinia tai paroksetiinia. Raskaus ja imetys Käyttö raskauden aikana Älä käytä Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja, jos olet raskaana, ellei lääkäri pidä sitä välttämättömänä. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskaaksi tulemista. Käyttö imetyksen aikana Älä käytä Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja, jos imetät. Timololi saattaa päästä äidinmaitoon. Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Ajaminen ja koneiden käyttö Tutkimuksia valmisteen vaikutuksista ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Dorzolamide/Timolol Teva silmätippojen käyttöön liittyy haittavaikutuksia, kuten näön sumenemista, joka voi vaikuttaa ajokykyysi ja/tai kykyysi käyttää koneita. Älä aja äläkä käytä koneita ennen kuin tunnet vointisi hyväksi tai näet selvästi. Tärkeää tietoa Dorzolamide/Timolol Teva silmätippojen sisältämistä aineista Valmisteen sisältämä säilytysaine, bentsalkoniumkloridi, voi aiheuttaa silmä-ärsytystä. Vältä valmisteen pääsyä kosketuksiin piilolinssien kanssa. On tärkeää, että otat piilolinssit pois silmistä ennen silmätippojen tiputtamista ja odotat vähintään 15 minuuttia ennen kuin laitat piilolinssit uudelleen silmiin silmätippojen tiputtamisen jälkeen. Lääkäri neuvoo sinua tässä asiassa. Bentsalkoniumkloridin tiedetään värjäävän pehmeitä piilolinssejä. 3

4 3. MITEN DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA SILMÄTIPPOJA KÄYTETÄÄN Käytä Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrittelee oikean annostuksen ja hoidon keston. Tavanomainen annos on yksi tippa hoidettavaan silmään aamuisin ja iltaisin. Jos käytät tätä lääkettä muiden silmätippojen kanssa, eri tippojen tiputtamisen välillä on oltava vähintään 10 minuuttia. Älä muuta lääkeannosta neuvottelematta lääkärin kanssa. Älä anna pullon kärjen koskettaa silmää tai silmän ympäristöä. Pulloon saattaa päästä bakteereja, jotka voivat aiheuttaa silmätulehduksen, mikä voi johtaa silmän vakavaan vaurioitumiseen ja jopa näönmenetykseen. Jotta bakteerien mahdollinen pääsy tippapulloon voidaan estää, pese kätesi ennen tämän lääkkeen käyttämistä ja varo ettet kosketa pullon tiputuskärjellä mihinkään pintaan. Jos epäilet lääkkeeseen päässeen bakteereja tai jos silmäsi tulehtuu, ota heti yhteyttä lääkäriin, jotta voit selvittää, voitko jatkaa käytössä olevan silmätippapullon käyttöä. Käyttöohjeet Tippojen tiputtaminen saattaa olla helpompaa peilin edessä. 1. Ennen kuin avaat pullon ensimmäisen kerran, varmista, että pullon avaamattomuuden osoittava sinetti on ehjä. 2. Avaa pullo kiertämällä korkki auki. 3. Taivuta päätä taaksepäin ja vedä alaluomea hieman alaspäin siten, että silmäluomen ja silmän väliin muodostuu tasku. 4. Käännä pullo ylösalaisin. Tiputa silmään lääkärinmääräyksen mukainen annos eli yksi tippa puristamalla pullon kylkiä kevyesti. ÄLÄ KOSKETA PULLON KÄRJELLÄ SILMÄÄN TAI SILMÄLUOMEEN. 5. Toista kohdat 3 ja 4 toiseen silmään, jos lääkäri on määrännyt sinulle hoidon molempiin silmiin. 6. Sulje korkki kiertämällä se kiinni pullon reunaan asti. 7. Tiputuskärki on suunniteltu tiputtamaan tietynkokoisia tippoja, joten tiputuskärjen reikää ei saa suurentaa. 4

5 Kun olet käyttänyt Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja, paina sormella nenänpuoleista silmäkulmaa (kuva alla) kahden minuutin ajan. Tämä estää timololia pääsemästä muualle kehoon. Jos käytät enemmän Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja kuin sinun pitäisi Jos tiputat silmään liian monta tippaa tai nielet pullon sisältöä, sinulla saattaa esiintyä esimerkiksi sekavaa epätodellista oloa, hengitysvaikeuksia tai päänsärkyä, sydämesi syketaajuus saattaa tuntua hidastuneen ja sinulla saattaa esiintyä pahoinvointia tai väsymystä. Ota viipymättä yhteyttä lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (puh ). Jos unohdat käyttää Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja On tärkeää, että käytät lääkettä juuri niin kuin lääkäri on määrännyt. Jos unohdat annoksen, tiputa se heti, kun muistat. Jos kuitenkin on pian jo seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos ottamatta ja jatka lääkitystä tavanomaiseen aikaan. Älä tiputa kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos lopetat Dorzolamide/Timolol Teva silmätippojen käytön Jos haluat lopettaa tämän lääkkeen käytön, ota ensin yhteyttä lääkäriin. Älä koskaan lopeta tämän lääkkeen käyttöä äkillisesti, koska tietyt oireet voivat pahentua, etenkin jos sinulla on sepelvaltimotauti tai kilpirauhasen liikatoimintaa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Dorzolamide/Timolol Teva silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos haittavaikutuksia esiintyy, saatat tarvita lääkärinhoitoa. Voit jatkaa silmätippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos olet huolissasi, niin kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Älä lopeta Dorzolamide/Timolol Teva silmätippojen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa. Jos sinulle kehittyy allerginen reaktio, kuten nokkosihottumaa, kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoamista, mikä voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia, lopeta Dorzolamide/Timolol Teva silmätippojen käyttö ja hakeudu heti lääkärinhoitoon. Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Dorzolamide/Timolol Teva -valmisteen tai sen vaikuttavien aineiden käytön yhteydessä joko kliinisissä lääketutkimuksissa tai valmisteen tultua markkinoille. Hyvin yleiset haittavaikutukset (esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä): Silmien kirvely ja pistely, makuhäiriöt. Yleiset haittavaikutukset (esiintyy 1 10 potilaalla sadasta): Hoidetun silmän punoitus tai punoitus silmän ympärillä, kyynelehtiminen tai silmän kutina, sarveiskalvon haavaumat (silmämunan etuosan vauriot), turvotus ja/tai ärsytys hoidetussa silmässä ja sen ympäristössä, roskantunne silmässä, sarveiskalvon tuntoherkkyyden 5

6 aleneminen (et tunne roskaa silmässä etkä silmäkipua), silmäkipu, kuivat silmät, hämärtynyt näkö, päänsärky, sivuontelotulehdus (paineen tai tukkoisuuden tunne nenässä), pahoinvointi, voimattomuus/väsymys ja uupumus. Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1 10 potilaalla tuhannesta): Huimaus, masentuneisuus, värikalvon (silmän värillisen osan) tulehdus; näköhäiriöt, taittovirheet mukaan lukien (lääkityksen lopettaminen aiheuttaa joissakin tapauksissa silmän mustuaisen liiallista supistumista); hidas sydämensyke, pyörtyminen, hengitysvaikeudet (hengenahdistus), ruuansulatushäiriöt ja munuaiskivet (joihin liittyy usein voimakkaan, kouristelevan kivun äkillinen ilmaantuminen alaselkään ja/tai kylkeen, nivuseen tai vatsaan). Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy 1 10 potilaalla :sta): SLE-tauti (systeeminen lupus erythematosus, immuunisairaus, joka voi aiheuttaa sisäelintulehduksen), käsien tai jalkaterien kihelmöinti tai puutuminen, unettomuus, painajaiset, muistinmenetys, myasthenia gravis (lihasheikkoussairaus) oireiden paheneminen, alentunut sukupuolinen halu, aivohalvaus; ohimenevä likinäköisyys, joka saattaa mennä ohi, kun hoito keskeytetään; verkkokalvonalaisen verisuonia sisältävän kerroksen irtauma filtroivan silmäleikkauksen jälkeen, mikä saattaa aiheuttaa näköhäiriöitä; riippuluomi (silmä pysyy puoliummessa), kahtena näkeminen, luomirupi, sarveiskalvon turpoaminen (johon liittyy oireina näköhäiriöitä), matala silmänpaine, korvien soiminen, alhainen verenpaine, sydämen rytmin tai sykenopeuden muutokset, sydämen kongestiivinen vajaatoiminta (sydänsairaus, jossa esiintyy hengästymistä ja jalkojen turpoamista nesteen kertymisen takia), turvotus (nesteen kertyminen), aivoverenkiertohäiriö (aivojen heikentynyt veren- ja hapensaanti), rintakipu, sydämentykytys (sydämen sykkeen kiihtyminen ja/tai epäsäännöllisyys), sydänkohtaus, Raynaudin ilmiö, turvonneet tai kylmät kädet ja jalat sekä heikentynyt verenkierto käsivarsissa ja jaloissa, jalkakrampit ja/tai jalkakipu kävellessä (katkokävely), hengästyneisyys, hengästyneisyyden tunne, nenän vuotaminen tai tukkoisuus, nenäverenvuoto, keuhkoputkien supistus ja siitä aiheutuvat hengitysvaikeudet, yskä, kurkun ärsytys, kuiva suu, ripuli, kosketusihottuma, hiustenlähtö, hopeanhohtoisen valkea ihottuma (psoriaasin kaltainen ihottuma), Peyronien tauti (josta saattaa aiheutua peniksen käyristymistä); allergiankaltaiset reaktiot, kuten ihottuma, nokkosihottuma, kutina ja harvoissa tapauksissa mahdollisesti huulten, silmien ja suun turpoaminen, vinkuva hengitysääni tai vakavat ihoreaktiot (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi). Kuten muut paikallisesti annettavat silmälääkkeet, timololi imeytyy verenkiertoon. Tämä saattaa aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin suun kautta otettavat beetasalpaajat. Haittavaikutusten esiintyminen silmään annettavilla beetasalpaajilla on harvinaisempaa kuin esim. suun kautta otettavilla tai suonensisäisesti annettavilla beetasalpaajilla. Alla luetellut haittavaikutukset pitävät sisällään eri silmään annettavilla beetasalpaajilla havaitut haitat: Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheys on tuntematon (esiintyvyyttä ei voi arvioida olemassa olevan tiedon perusteella): Alhainen verensokeri, sydämen vajaatoiminta, tietynlainen sydämen rytmihäiriö, vatsakipu, oksentaminen; lihaskivut, jotka eivät johdu liikunnasta; seksuaalinen toimintahäiriö. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, jota ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA SILMÄTIPPOJEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa (Käyt. viim.) ja pullossa (EXP) mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä alle 30 C. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. 6

7 Dorzolamide/Timolol Teva silmätippoja ei saa siirtää muuhun säilytysastiaan, koska tällöin on sekaannuksen tai lääkkeen kontaminoitumisen vaara. Dorzolamide/Timolol Teva on käytettävä 28 vuorokauden kuluessa pullon ensimmäisen avaamisen jälkeen. Hävitä tämän jälkeen pullossa vielä oleva liuos. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Dorzolamide/Timolol Teva sisältää Vaikuttavat aineet ovat dortsoliamidi ja timololi. Yksi millilitra sisältää 20 mg dortsoliamidia dortsoliamidihydrokloridina (22,26 mg) ja 5 mg timololia timololimaleaattina (6,83 mg). Muut aineet ovat hydroksietyyliselluloosa, mannitoli, natriumsitraattidihydraatti, natriumhydroksidi (ph-arvon säätämiseen) ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Bentsalkoniumkloridia (0,075 mg/ml) on lisätty säilytysaineeksi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Väritön, kirkas, viskoosi liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia ja jonka ph-arvo on välillä 5,2-5,7 ja osmolaliteetti mosm/kg. Liuos on valkoisessa pullossa, jossa on valkoinen tiputinkärki sekä keltainen korkki, jossa on pakkauksen avaamattomuuden osoittava sinetti. Yksi pullo sisältää 5 ml liuosta. Pakkauskoot: 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 x 5 ml ja 6 x 5 ml. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistajat Myyntiluvan haltija TEVA Sweden AB Järnvägsgatan 11 PO Box 1070 SE Helsingborg Ruotsi Valmistajat TEVA Pharmaceuticals Works Private Limited Company, Tancsics Mihaly ut 82, 2100 Gödöllö, Unkari Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-StraBe 3, Blaubeuren-Weiler, Saksa Teva Operations Poland Sp. z o.o., Mogilska 80 Str., Kraków, Puola Lisätietoja Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy PL Espoo Puh: Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

8 BIPACKSEDEL: information till användaren Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning Dorzolamid/Timolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Dorzolamide/Timolol Teva är och vad det används för 2. Innan du använder Dorzolamide/Timolol Teva 3. Hur du använder Dorzolamide/Timolol Teva 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Dorzolamide/Timolol Teva ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Dorzolamide/Timolol Teva innehåller två läkemedelssubstanser: dorzolamid och timolol. Dorzolamid tillhör en grupp läkemedel som kallas karbanhydrashämmare. Timolol tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Dessa läkemedelssubstanser sänker trycket i ögat på olika sätt. Dorzolamide/Timolol Teva används för att sänka ett förhöjt tryck i ögat vid grön starr (glaukom) när behandling med ögondroppar innehållande enbart betablockerare inte är tillräcklig. 2. INNAN DU ANVÄNDER DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA Använd INTE Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar - om du är allergisk (överkänslig) mot dorzolamidhydroklorid, timololmaleat, betablockerare eller mot något av övriga innehållsämnen i Dorzolamide/Timolol Teva (se avsnitt 6 Övriga upplysningar nedan). - om du har eller tidigare har haft problem med andningen som t.ex. astma eller allvarlig kronisk bronkit (allvarlig lungsjukdom som kan ge väsande andning, andningssvårigheter eller långvarig hosta) - om du har långsam hjärtrytm, hjärtsvikt eller störningar i hjärtrytmen (oregelbunden hjärtrytm) - om du har någon allvarlig njursjukdom eller tidigare har haft njursten - om surhetsgraden i ditt blod är förhöjd på grund av förhöjda kloridnivåer i blodet (hyperkloremisk acidos) Kontakta läkare eller apotekspersonal om du är tveksam till om du bör använda Dorzolamide/Timolol Teva. 8

9 Var särskilt försiktig med Dorzolamide/Timolol Teva Innan du använder detta läkemedel, tala med läkare om alla eventuella andra hälsoproblem och ögonsjukdomar som du för närvarande har eller tidigare har haft. Detta är speciellt viktigt om du har: - någon sjukdom i hjärtats kranskärl (symtom kan inkludera bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd eller kvävningskänsla), hjärtsvikt, lågt blodtryck - störningar i hjärtrytmen, som t.ex. långsam hjärtrytm - problem med andningen, som t.ex. astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL; en allvarlig lungsjukdom med symtom som t.ex. väsande andningsljud, andningssvårigheter och/eller långvarig hosta) - sjukdom med dålig blodcirkulation (som Raynauds sjukdom eller syndrom) - diabetes, eftersom timolol kan dölja symtom på lågt blodsocker (hypoglykemi) - överaktiv sköldkörtel, eftersom timolol kan dölja symtom på denna sjukdom. Du ska också informera läkaren om alla eventuella allergier och allergiska symtom (t.ex hudutslag, svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget, vilket kan orsaka andingsbesvär eller sväljningssvårigheter). Berätta för din läkare om du har muskelsvaghet eller har fått diagnosen myasthenia gravis. Tala om för din läkare innan du genomgår en operation eller narkos att du använder Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar eftersom timolol kan förändra effekterna av sådana läkemedel som används vid narkos. Om du känner irritation av något slag i ögat eller får andra ögonproblem, som t ex röda ögon eller svullna ögonlock, ska du snarast kontakta din läkare. Om du misstänker att Dorzolamide/Timolol Teva orsakat en allergisk reaktion eller överkänslighet (t.ex. hudutslag eller rodnad och klåda i ögat), avbryt behandlingen och kontakta läkare snarast möjligt. Tala om för din läkare om du utvecklar en ögoninfektion, får en ögonskada, genomgår ögonkirurgi eller utvecklar en reaktion med symtom som förvärras eller som du inte tidigare upplevt. Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar kan påverka hela kroppen. Om du använder mjuka kontaktlinser, rådgör med läkare före användning av Dorzolamide/Timolol Teva (se Viktig information om något innehållsämne i Dorzolamide/Timolol Teva nedan). Användning hos barn Det finns endast begränsad erfarenhet från behandling med detta läkemedel av spädbarn och äldre barn. Användning hos äldre I studier med dorzolamid/timolol var effekten likartad hos äldre och yngre patienter. Användning hos patienter med nedsatt leverfunktion Berätta för din läkare om du har eller tidigare har haft någon form av leverbesvär. 9

10 Användning av andra läkemedel Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder (detta gäller även andra ögondroppar mot glaukom). Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel som sänker blodtrycket, hjärtmediciner eller läkemedel mot diabetes. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen använt några andra läkemedel, även andra ögondroppar eller receptfria läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du: - använder läkemedel som sänker blodtrycket eller för att behandla hjärtsjukdom (såsom kalciumkanalblockerare, betablockerare eller digoxin) - använder läkemedel för att behandla oregelbunden hjärtrytm som t.ex. kalciumblockerare, betablockerare, kinidin (som används vid hjärtsjukdom och vissa typer av malaria) eller digoxin - använder andra ögondroppar som innehåller betablockerare - använder en annan karbanhydrashämmare såsom acetazolamid - använder monoaminoxidas-hämmare (MAOIs) som används för behandling av depression - använder läkemedel som du fått för exempelvis vattenkastningsbesvär (parasympatomimetika). Parasympatomimetika är en typ av läkemedel som ibland också används för att återfå normala tarmrörelser - använder vissa starka smärtstillande narkotiska läkemedel såsom morfin för behandling av måttlig till svår smärta. - använder läkemedel för behandling av diabetes - använder läkemedel mot depression som innehåller fluoxetin och paroxetin. Graviditet och amning Graviditet Använd inte Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar om du är gravid, såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt. Berätta för din läkare om du är eller planerar att bli gravid. Amning Använd inte Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar om du ammar. Timolol kan överföras till bröstmjölken. Berätta för din läkare om du ammar eller planerar att amma. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner Inga studier avseende effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner har utförts. Dorzolamide/Timolol Teva kan ge biverkningar såsom dimsyn, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller sköta maskiner. Vänta med att köra eller använda maskiner till dess du känner dig bra eller ditt synfält är klart. Viktig information om något innehållsämne i Dorzolamide/Timolol Teva Detta läkemedel innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Det är viktigt att du tar ur dina linser innan du använder ögondropparna och att linserna inte sätts in i ögonen igen förrän 15 minuter efter det att du har tagit ögondropparna. Din läkare kan förklara detta för dig. Bensalkoniumklorid kan missfärga linserna. 10

11 3. HUR DU ANVÄNDER DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA Använd alltid Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar helt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Lämplig dos och behandlingstid bestäms av läkaren. Vanlig dosering är en droppe morgon och kväll i ögat/ögonen som ska behandlas. Om Dorzolamide/Timolol Teva används tillsammans med andra ögondroppar bör ögondropparna tas med minst 10 minuters mellanrum. Ändra inte doseringen utan att rådgöra med din läkare. Se till att flaskans spets inte vidrör ögat eller området runt ögat. Detta kan leda till förorening med bakterier, som kan orsaka ögoninfektioner. En sådan infektion kan leda till allvarlig ögonskada, även synförlust. För att undvika att förorena innehållet i flaskan, tvätta händerna och se till att flaskans spets inte kommer i kontakt med några föremål. Om du tror att ögondropparna förorenats eller om du får en ögoninfektion, kontakta din läkare snarast för att diskutera om du ska fortsätta använda ögondropparna i den aktuella flaskan. Bruksanvisning Det kan vara lättare att ta dropparna framför en spegel. 1. Innan läkemedlet används för första gången, se till att förseglingen är obruten. 2. För att öppna flaskan, skruva av locket. 3. Luta huvudet bakåt och dra ner det undre ögonlocket så att en ficka bildas mellan ögonlock och öga. 4. Vänd flaskan upp och ner och tryck lätt på sidorna av flaskan tills en droppe har droppats in i ögat, enligt läkarens anvisning. VIDRÖR INTE ÖGAT ELLER ÖGONLOCKET MED SPETSEN PÅ FLASKAN. 5. Upprepa steg 3 och 4 för det andra ögat om din läkare har instruerat dig att göra så. 6. Skruva på locket så att det sitter fast på flaskan. 7. Hålet i flaskspetsen är utformat för att få ut en enda droppe i taget, gör därför inte hålet i flaskspetsen större. 11

12 När du droppat i Dorzolamid/Timolol Teva ögondroppar, tryck ett finger mot ögonvrån, alldeles vid näsroten (bild nedan) i 2 minuter. Detta förhindrar att timololet sprids till övriga delar av kroppen. Om du använt för stor mängd av Dorzolamide/Timolol Teva Om du droppat för många droppar i ögat eller har svalt något av innehållet i behållaren kan du bland annat bli yr, få andningssvårigheter, huvudvärk, känna att ditt hjärta slår långsammare, känna dig illamående eller trött. Kontakta genast din läkare eller Giftinformationscentralen ( ). Om du har glömt att använda Dorzolamide/Timolol Teva Det är viktigt att alltid ta Dorzolamide/Timolol Teva enligt läkarens anvisningar. Om du glömt bort att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Om det däremot börjar bli dags att ta nästa dos hoppa då över den bortglömda dosen och följ sedan doseringsschemat. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du slutar att använda Dorzolamide/Timolol Teva Om du vill avbryta behandlingen med läkemedlet, rådgör först med din läkare. Avbryt inte behandlingen abrupt eftersom vissa symtom då kan förvärras, särskilt om du har en kranskärlssjukdom eller överaktiv sköldkörtel. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan, om du får dem, kräva medicinsk behandling. Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig, tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte använda Dorzolamide/Timolol Teva ögondroppar utan att tala med din läkare. Om du får en allergisk reaktion med symtom som nässelutslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg (vilket kan ge andnings- och sväljsvårigheter), ska du sluta använda Dorzolamide/Timolol Teva och omedelbart söka vård. Följande biverkningar har rapporterats med dorzolamid och/eller timolol, antingen i kliniska prövningar eller efter det att läkemedlet börjat säljas: Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Brännande och stickande känsla i ögat/ögonen, smakförändringar. Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 100 användare): Röda ögon eller hudrodnad runt det behandlade ögat, tårflöde eller klåda i det behandlade ögat, skada på hornhinnan (skada på ögats yttre lager), svullnad och/eller irritation i och omkring det behandlade ögat, känsla av skräp i ögat, minskad känslighet i hornhinnan (du känner inte om du fått något skräp i ögat, känner inte smärta i ögat), ögonsmärta, torra ögon, dimsyn, huvudvärk, bihåleinflammation (det trycker eller känns fullt i näsan), illamående, svaghetskänsla/trötthet och utmattning. 12

13 Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare): Yrsel, depression, inflammation i regnbågshinnan (den färgade delen av ögat), synstörningar inklusive brytningsproblem (i vissa fall kan avbruten behandling leda till en överdriven kontraktion av ögats pupill), långsam hjärtrytm, svimning, andningssvårigheter (andnöd), matsmältningsbesvär och njursten (ofta i form av plötsliga anfall av krampande smärta i nedre ryggen och/eller i sidan, ljumsken eller buken). Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 av användare): Systemisk lupus erythematosus (en immunsjukdom som kan orsaka inflammation i inre organ), stickningar eller domningar i händer eller fötter, sömnsvårigheter, mardrömmar, minnesförlust, förvärrade symtom på myasthenia gravis (muskelsjukdom), minskad sexlust, stroke (slaganfall); tillfällig närsynthet, vilken kan gå över när behandlingen avbryts; avlossning av den blodkärlsrika åderhinnan som ligger under näthinnan till följd av s.k. filtrationskirurgi (vilket kan ge synstörningar), hängande övre ögonlock (som gör att ögat är till hälften stängt), dubbelseende, sårskorpor kring ögonlocken, svullnad i hornhinnan (med symtom på synstörningar), lågt tryck i ögat, öronsus, lågt blodtryck, förändringar i puls eller hjärtrytm, kongestiv hjärtsvikt (hjärtjukdom med andfåddhet, svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling), ödem (vätskeansamling), hjärnischemi (minskad blodtillförsel till hjärnan), bröstsmärtor, hjärtklappning (ovanligt snabb och/eller oregelbunden hjärtrytm), hjärtattack, Raynauds fenomen, svullna eller kalla händer och fötter samt minskad blodcirkulation i armar och ben, benkramper och/eller smärta i benen när du går (claudicatio, d.v.s. fönstertittarsjuka), andnöd, andfåddhet, rinnande eller täppt näsa, näsblod, kramp i luftvägarna med andningssvårigheter som följd, hosta, halsirritation, muntorrhet, diarré, kontaktdermatit, håravfall, hudutslag med vitt eller silveraktigt utseende (psoriasisliknande utslag), Peyronies sjukdom (som kan orsaka en böjning av penis), allergiska reaktioner som t.ex. hudutslag, nässelutslag, klåda och i sällsynta fall möjligen svullnad i läppar, ögon och mun, väsande andningsljud eller allvarliga hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys). Liksom för andra ögonläkemedel, tas timolol upp i blodet. Detta kan orsaka biverkningar som liknar dem som kan ses för betablockerare som tas via munnen (oralt). Förekomsten av biverkningar efter att läkemedel har droppats i ögat är lägre än då läkemedel tas via munnen eller med injektion. I de uppräknade biverkningarna här nedan ingår reaktioner som setts inom gruppen betablockerare för användning i ögonen: Biverkningar utan någon känd frekvens (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data) Låg blodsockernivå, hjärtsvikt, en viss typ av rytmrubbning i hjärtat, buksmärtor, kräkningar, muskelvärk som inte beror på träning, nedsatt sexuell funktion. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller apotekspersonal. 5. HUR DORZOLAMIDE/TIMOLOL TEVA SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Överför inte Dorzolamide/Timolol Teva till någon annan behållare då det kan förväxlas eller kontamineras. Dorzolamide/Timolol Teva bör användas inom 28 dagar från det att flaskan har öppnats. Efter det bör flaskan med återstående lösning kasseras. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 13

14 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration De aktiva substanserna är dorzolamid och timolol. En milliliter ögondroppar innehåller 20 mg dorzolamid som dorzolamidhydroklorid (22,26 mg) och 5 mg timolol som timololmaleat (6,83 mg). Övriga innehållsämnen är hydroxietylcellulosa, mannitol, natriumcitratdihydrat, natriumhydroxid (för justering av ph-värdet) och vatten för injektionsvätskor. Bensalkoniumklorid (0,075 mg/ml) är tillsatt som konserveringsmedel. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Färglös, klar viskös lösning, fri från synliga partiklar och med ett ph-värde på 5,2-5,7 samt en osmolalitet på mosm/kg. Förpackad i vita flaskor med vita droppinsatser och gula plomberade lock. Varje flaska innehåller 5 ml lösning. De finns tillgängliga i förpackningar om 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 x 5 ml och 6 x 5 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning Teva Sweden AB Box Helsingborg Sverige Tillverkare TEVA Pharmaceuticals Works Private Limited Company, Tancsics Mihaly ut 82, 2100 Gödöllö, Ungern Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-StraBe 3, Blaubeuren-Weiler, Tyskland Teva Operations Poland Sp. z o.o., Mogilska 80 Str., Kraków, Polen Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning: ratiopharm Oy PB Esbo Tlf: Denna bipacksedel ändrades senast

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi PAKKAUSSELOSTE OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL 5 mg/ml silmätipat, liuos (timololi)

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL 5 mg/ml silmätipat, liuos (timololi) PAKKAUSSELOSTE BLOCANOL 5 mg/ml silmätipat, liuos (timololi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsolamidi ja timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL DEPOT 5 mg/ml depotsilmätipat (timololi)

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL DEPOT 5 mg/ml depotsilmätipat (timololi) PAKKAUSSELOSTE BLOCANOL DEPOT 5 mg/ml depotsilmätipat (timololi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium PAKKAUSSELOSTE Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä Karmelloosinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni

PAKKAUSSELOSTE. ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni PAKKAUSSELOSTE ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsolamidi ja timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti PAKKAUSSELOSTE Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsoliamidi/Timololi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsoliamidi/Timololi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/Timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

1. Mitä Oftan Obucain -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

1. Mitä Oftan Obucain -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään PAKKAUSSELOSTE OFTAN OBUCAIN 4 mg/ml -silmätipat, liuos Oksibuprokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos Vaikuttava aine: morfiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos

OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos Pakkausseloste OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Oftan Starine on saatavissa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betoptic S 2,5 mg/ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus. betaksololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betoptic S 2,5 mg/ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus. betaksololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betoptic S 2,5 mg/ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus. betaksololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti ja timololimaleaatti

PAKKAUSSELOSTE. COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti ja timololimaleaatti PAKKAUSSELOSTE COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti ja timololimaleaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle OFTAN TIMOLOL 2,5 mg/ml ja 5 mg/ml -silmätipat, liuos Timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Käytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeää tietoa. Tämä lääke on saatavissa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. timosan-md-qrd-fi-se-fi-20151105 1/16

PAKKAUSSELOSTE. timosan-md-qrd-fi-se-fi-20151105 1/16 PAKKAUSSELOSTE timosan-md-qrd-fi-se-fi-20151105 1/16 PAKKAUSSELOSTE Timosan 1 mg/g silmägeeli Timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos. atselastiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos. atselastiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos atselastiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

LECROLYN 40 mg/ml -silmätipat, liuos kerta-annospipetissä Natriumkromoglikaatti 1. MITÄ LECROLYN-SILMÄTIPAT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

LECROLYN 40 mg/ml -silmätipat, liuos kerta-annospipetissä Natriumkromoglikaatti 1. MITÄ LECROLYN-SILMÄTIPAT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE LECROLYN 40 mg/ml -silmätipat, liuos kerta-annospipetissä Natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Hyprosan 3.2 mg/ml -silmätipat, liuos. Hypromelloosi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Hyprosan 3.2 mg/ml -silmätipat, liuos. Hypromelloosi PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Hyprosan 3.2 mg/ml -silmätipat, liuos Hypromelloosi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste. Artelac -silmätipat, liuos ja Artelac -silmätipat, liuos kerta-annospipetissä Hypromelloosi

Pakkausseloste. Artelac -silmätipat, liuos ja Artelac -silmätipat, liuos kerta-annospipetissä Hypromelloosi Pakkausseloste Artelac -silmätipat, liuos ja Artelac -silmätipat, liuos kerta-annospipetissä Hypromelloosi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbistada 10 mg/g, emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbistada 10 mg/g, emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbistada 10 mg/g, emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, koska se sisältää sinulle tärkeää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo

PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Naso-ratiopharm 1 mg/ml nenäsumute, liuos

Naso-ratiopharm 1 mg/ml nenäsumute, liuos PAKKAUSSELOSTE Naso-ratiopharm 1 mg/ml nenäsumute, liuos Ksylometatsoliinihydrokloridi Yli 10-vuotiaille lapsille ja aikuisille Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Latiotim 50 mikrog/ml +5 mg/ml silmätipat, liuos. latanoprosti/timololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Latiotim 50 mikrog/ml +5 mg/ml silmätipat, liuos. latanoprosti/timololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Latiotim 50 mikrog/ml +5 mg/ml silmätipat, liuos latanoprosti/timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TUULIX 10 mg tabletit. Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. TUULIX 10 mg tabletit. Loratadiini 1 PAKKAUSSELOSTE TUULIX 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

OFTAN DEXA-CHLORA -silmätipat, liuos Deksametasoni ja kloramfenikoli

OFTAN DEXA-CHLORA -silmätipat, liuos Deksametasoni ja kloramfenikoli PAKKAUSSELOSTE OFTAN DEXA-CHLORA -silmätipat, liuos Deksametasoni ja kloramfenikoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli PAKKAUSSELOSTE ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit allopurinoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin alat ottaa lääkettä. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa

PAKKAUSSELOSTE. VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa PAKKAUSSELOSTE VPRIV 200 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten velagluseraasi alfa Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dianeal PD4 Glucose 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml ja 38,6 mg/ml peritoneaalidialyysineste. 0,051 g/l

PAKKAUSSELOSTE. Dianeal PD4 Glucose 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml ja 38,6 mg/ml peritoneaalidialyysineste. 0,051 g/l PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Artelac silmätipat, liuos ja Artelac silmätipat, liuos kerta-annospipetissä hypromelloosi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Artelac silmätipat, liuos ja Artelac silmätipat, liuos kerta-annospipetissä hypromelloosi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Artelac silmätipat, liuos ja Artelac silmätipat, liuos kerta-annospipetissä hypromelloosi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Emgesan 250 mg tabletit magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mutaflor oraalisuspensio 10 8 CFU/ml Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE A-VITA -nenätipat, liuos

PAKKAUSSELOSTE A-VITA -nenätipat, liuos PAKKAUSSELOSTE A-VITA -nenätipat, liuos A-vitamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Pantoprazole Teva 40 mg enterotabletit. pantopratsoli PAKKAUSSELOSTE 40 mg enterotabletit pantopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % emulsiovoide. metronidatsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % emulsiovoide. metronidatsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Rozex 0,75 % emulsiovoide metronidatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lecrolyn sine 40 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lecrolyn sine 40 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lecrolyn sine 40 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot