PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsoliamidi/Timololi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsoliamidi/Timololi"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/Timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Dorzolamid/Timolol Actavis on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Dorzolamid/Timolol Actavis -valmistetta 3. Miten Dorzolamid/Timolol Actavis -valmistetta käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Dorzolamid/Timolol Actavis -valmisteen säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ DORZOLAMID/TIMOLOL ACTAVIS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Dorzolamid/Timolol Actavis -valmisteessa on kahta lääkeainetta: dortsoliamidia ja timololia. Dortsoliamidi kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan karboanhydraasin estäjiksi. Timololi kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan beetasalpaajiksi. Dorzolamid/Timolol Actavis -valmistetta käytetään kohonneen silmänpaineen alentamiseen glaukooman hoidon yhteydessä, kun pelkät beetasalpaajat eivät riitä. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DORZOLAMID/TIMOLOL ACTAVIS -VALMISTETTA Älä käytä Dorzolamid/Timolol Actavis valmistetta - jos olet allerginen dortsoliamidille, timololille, beetasalpaajille tai jollekin muulle ainesosalle (lueteltu kohdassa 6). - jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut hengitystieongelmia, kuten astma, vaikea pitkäaikainen ahtauttava keuhkoputkitulehdus (vakava keuhkosairaus, joka saattaa aiheuttaa vinkuvaa hengitystä, hengitysvaikeutta, ja/tai pitkäkestoista yskää). - jos sinulla on vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta tai sinulla on ollut munuaiskiviä. - jos sinulla on veren ph-arvon (happo-emästasapainon) häiriö. - jos sinulla on hidas syke, sydämen vajaatoiminta tai rytmihäiriöitä (epäsäännöllinen syke). Jos arvelet, että jokin näistä koskee sinua, älä käytä Dorzolamid/Timolol Actavis valmistetta, ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa. Ole erityisen varovainen Dorzolamid/Timolol Actavis -valmisteen suhteen Ennen kuin käytät Dorzolamid/Timolol Actavista, kerro lääkärille, jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut - sepelvaltimotauti (oireet saattavat sisältää rintakipua tai puristavaa tunnetta rinnassa, hengenahdistusta tai tukehtumisen tunnetta), Prinzmetalin angina (rintakipua levossa), sydämen vajaatoiminta, alhainen verenpaine

2 - häiriöitä sydämensykkeessä, kuten sydämen harvalyöntisyyttä - hengitysongelmia, astma tai keuhkoahtaumatauti - ääreisvaltimotauti (kuten Raynaud n tauti tai oireyhtymä) - sokeritauti, koska timololi saattaa peittää matalasta verensokerista johtuvat oireet - kilpirauhasen liikatoiminta, koska timololi saattaa peittää sen oireet - maksaongelmia, lihasheikkoutta tai jos sinulla on todettu myasthenia gravis - lääkeallergioita. Jos sinulle kehittyy sidekalvotulehdus (silmän tai silmien punoitusta ja ärtyneisyyttä), silmän tai silmäluomen turvotusta, ihottumaa tai silmän tai silmänympäryksen kutinaa, ota heti yhteys lääkäriin. Oireet voivat johtua allergisesta reaktiosta, tai ne voivat olla Dorzolamid/Timolol Actavis -valmisteen haittavaikutus (ks. Mahdolliset haittavaikutukset). Kerro lääkärille, jos saat silmätulehduksen tai -vamman, joudut silmäleikkaukseen tai sinulle kehittyy muita oireita tai olemassa olevat oireet pahenevat. Jos käytät pehmeitä piilolinssejä, on tärkeää poistaa linssit ennen silmätippojen tiputtamista ja laittaa ne takaisin silmiin vasta 15 minuutin kuluttua silmätippojen käytöstä, sillä valmisteen säilöntäaine bentsalkoniumkloridi saattaa muuttaa piilolinssien väriä. Kerro lääkärille ennen nukutusta tai puudutusta, että käytät Dorzolamid/Timolol Actavis valmistetta, koska timololi saattaa muuttaa joidenkin anestesialääkkeiden vaikutusta nukutuksen aikana. Nukutusaineen antoon voi liittyä äkillistä verenpaineen alenemista. Käyttö lapsille Dorzolamid/Timolol Actavis -valmisteen käytöstä vauvoille ja lapsille on vain rajallisesti kokemusta. Käyttö iäkkäille Dortsoliamidi/timololi silmätipoilla tehdyissä tutkimuksissa valmisteen vaikutukset olivat samankaltaisia iäkkäillä kuin nuoremmilla potilailla. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Dorzolamid/Timolol Actavis voi vaikuttaa haitallisesti muiden lääkkeiden tehoon, joita käytät, tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa haitallisesti DorzolamidTimolol Actaviksen tehoon, mukaan lukien muut silmätipat glaukooman hoitoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä on erityisen tärkeää, jos jokin seuraavista koskee sinua: Käytät verenpainetta alentavaa lääkitystä tai sydänlääkkeitä, esim. kalsiumin estäjiä ja beetasalpaajia tai digoksiinia. Käytät rytmihäiriölääkkeitä, kuten kinidiiniä tai digoksiinia. Käytät toisia silmätippoja, joissa on beetasalpaaja. Käytät toista karboanhydraasin estäjää, kuten asetatsolamidia. Saatat ottaa tämän tyyppistä lääkettä suun kautta, silmätippoina tai muulla tavoin. Käytät kinidiiniä, jolla hoidetaan sydänsairauksia ja malariaa. Käytät jotakin MAO-estäjää tai selektiivistä serotoniinin takaisinoton estäjää (SSRI) (kuten fluoksetiini ja paroksetiini), joita molempia käytetään masennuksen tai muun sairauden hoitoon. Käytät jotakin parasympatomimeettiä, joka on saatettu määrätä virtsaamisen helpottamiseen. Parasympatomimeettejä käytetään joskus myös suolen toiminnan normalisointiin. Käytät opioidikipulääkkeitä, esim. morfiinia, kohtalaisen tai vaikea-asteisen kivun hoitoon tai käytät suuria annoksia asetyylisalisyylihappoa. Dortsoliamidihydrokloridilla ei ole todettu olevan yhteisvaikutuksia asetyylisalisyylihapon kanssa. Tietyillä dortsoliamidihydrokloridia muistuttavilla suun kautta otettavilla lääkkeillä tiedetään kuitenkin olevan yhteisvaikutuksia asetyylisalisyylihapon kanssa. Käytät diabeteslääkkeitä tai lääkkeitä korkeaan verensokeriin. 2

3 Käytät epinefriiniä (adrenaliinia). Raskaus ja imetys Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Älä käytä Dorzolamid/Timolol Actavista, jos olet raskaana, ellei lääkäri pidä sitä välttämättömänä. Älä käytä Dorzolamid/Timolol Actavista, jos imetät. Timololia saattaa päästä äidinmaitoon. Ajaminen ja koneiden käyttö Dorzolamid/Timolol Actavis -valmiste saattaa joillakin potilailla aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten näön hämärtymistä. Älä aja ajoneuvoa tai käytä työkaluja tai koneita, ennen kuin oireet ovat hävinneet. Tärkeää tietoa Dorzolamid/Timolol Actavis -valmisteen sisältämistä aineista Dorzolamid/Timolol Actavis -valmiste sisältää säilöntäaineena bentsalkoniumkloridia. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmien ärsytystä. Bentsalkoniumkloridin tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Vältä kosketusta pehmeisiin piilolinsseihin. Poista piilolinssit ennen annostelua ja odota 15 minuuttia, ennen kuin laitat ne takaisin silmiin. 3. MITEN DORZOLAMID/TIMOLOL ACTAVIS -VALMISTETTA KÄYTETÄÄN Käytä Dorzolamid/Timolol Actavis -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri päättää sopivan annoksen ja hoidon keston. Tavanomainen annos on yksi tippa hoidettavaan silmään kahdesti vuorokaudessa, esimerkiksi aamuisin ja iltaisin. Jos käytät Dorzolamid/Timolol Actavis -valmistetta toisen paikallisesti annosteltavan silmälääkkeen kanssa, pidä vähintään 10 minuutin tauko Dorzolamid/Timolol Actavis -valmisteen ja toisen lääkkeen välillä. Älä muuta lääkkeen annostusta keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos joudut lopettamaan lääkkeen käytön. Varo koskettamasta pullon kärjellä silmää tai silmää ympäröivää aluetta. Pullon kärkeen voi tarttua bakteereita, jotka saattavat aiheuttaa silmätulehduksen ja johtaa silmän vakavaan vaurioitumiseen ja jopa näön menetykseen. Tartuntojen välttämiseksi, älä kosketa pullon kärjellä mitään pintaa, jotta vältät pullon saastumisen. Käyttöohjeet: Käsien pesua suositellaan ennen silmätippojen laittamista. Silmätippojen laittaminen voi olla helpompaa peilin edessä. 3

4 1. Kun avaat pullon ensimmäisen kerran, varmista, että pullon kaulassa oleva sinetti on ehjä. Avaamattomassa pullossa korkin ja pullon välissä on rako. 2. Ota pullon korkki pois kiertämällä. 3. Taivuta päätäsi taaksepäin ja vedä varovasti alaluomea alaspäin siten, että silmäluomen ja silmän väliin muodostuu tasku (kuva 1). 4. Käännä pullo ylösalaisin ja purista pulloa, kunnes yksi tippa liuosta on annosteltu silmään lääkärin ohjeen mukaan. ÄLÄ KOSKETA PULLON KÄRJELLÄ SILMÄÄ TAI SILMÄLUOMEA (kuva 1). 5. Kun olet käyttänyt Dorzolamid/Timolol Actavista, paina sormella nenänpuoleista silmäkulmaa (kuva 2) kahden minuutin ajan. Tämä estää timololia pääsemästä muualle kehoon. 6. Jos lääkäri on määrännyt sinulle hoidon molempiin silmiin, toista vaiheet Laita korkki takaisin paikoilleen ja sulje pullo välittömästi lääkkeen käytön jälkeen. Jos käytät enemmän Dorzolamid/Timolol Actavis -valmistetta kuin sinun pitäisi On tärkeää noudattaa lääkärin määräämää annosta. Jos olet tiputtanut silmään liian monta tippaa tai jos olet nielaissut lääkettä, voit tulla huonovointiseksi ja sinulle voi esimerkiksi tulla huimausta, hengitysvaikeuksia tai tunne, että sydämen syke on epätavallisen hidas. Ota heti yhteys lääkäriin, jos saat jonkin edellä mainituista haittavaikutuksista. Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: , vaihde ), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut lääkettä liian suuren annoksen. Jos unohdat käyttää Dorzolamid/Timolol Actavis -valmistetta On tärkeää käyttää Dorzolamid/Timolol Actavis -valmistetta lääkärin määräämällä tavalla. Jos unohdat yhden annoksen, tiputa lääke heti muistaessasi. Jos seuraavan annoksen ajankohta on kuitenkin jo lähellä, jätä unohtamasi annos väliin ja jatka normaalin annosaikataulun mukaisesti. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos lopetat Dorzolamid/Timolol Actavis -valmisteen käytön Jos haluat lopettaa tämän valmisteen käytön, keskustele ensin asiasta lääkärin kanssa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, Dorzolamid/Timolol Actavis silmätipat, liuos voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Voit jatkaa silmätippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos olet huolissasi, niin kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Älä lopeta Dorzolamid/Timolol Actavis tippojen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa. Jos koet jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista, lopeta tämän lääkkeen käyttö ja ota heti yhteys lääkäriin tai lähimmän sairaalan ensiapuun. - Yleiset allergiset reaktiot mukaan lukien ihonalainen turvotus, jota voi esiintyä kasvoissa ja raajoissa ja joka voi tukkia hengitystiet ja saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia, nokkosihottuma tai kutiava ihottuma, paikallinen tai laaja-alainen ihottuma, kutina, vakava ja yllättävä henkeä uhkaava allerginen reaktio. - Vakava sairaus, johon liittyy vaikea-asteinen ihon kuoriutuminen ja turvotus, rakkulat iholla, suussa, silmissä ja sukuelimissä ja kuume. Punaläiskäinen ihottuma, erityisesti kämmenissä tai jalkapohjissa, joka voi nostaa rakkuloita. 4

5 Kuten muut paikallisesti annettavat silmälääkeet, timololi imeytyy verenkiertoon. Tämä saattaa aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia, kuin suonensisäisesti annettavilla ja/tai suun kautta otettavilla beetasalpaajilla. Haittavaikutusten esiintyminen silmään annettavilla beetasalpaajilla on harvinaisempaa kuin esim. suun kautta otettavilla tai suonensisäisesti annettavilla beetasalpaajilla. Alla listatut haittavaikutukset pitävät sisällään eri silmään annettavilla beetasalpaajilla havaitut haitat. Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu Dorzolamid/Timolol Actavis -valmisteen tai jomman kumman sen sisältämän lääkeaineen käytön yhteydessä: Hyvin yleiset (vaikuttavat useampaan kuin yhteen 10 käyttäjästä) Silmien polte ja kirvely, makuhäiriö. Yleiset (vaikuttavat 1-10 käyttäjään sadasta) Silmän ja sen ympäristön punoitus, silmän vetisyys tai kutina, silmän pintamuutokset, silmän ja sen ympäristön turpoaminen ja/tai ärsytys, roskan tunne silmässä (sarveiskalvon eroosio), sarveiskalvon tuntoherkkyyden aleneminen (roska silmässä tai silmäkipu ei tunnu), silmäkipu, silmien kuivuminen, näön hämärtyminen, päänsärky, sivuontelotulehdus (paineen tai tukkoisuuden tunne nenässä), huonovointisuus (pahoinvointi) ja väsymys Melko harvinaiset (vaikuttavat 1-10 käyttäjään tuhannesta) Huimaus, masentuneisuus, verkkokalvotulehdus, näön hämärtyminen (joissakin tapauksissa johtuu pupillien liiallisen supistumisen hoitoon käytetyn lääkityksen lopettamisesta), hidas syke, pyörtyminen, hengästyminen, ruuansulatushäiriöt ja munuaiskivet (joiden merkkinä on usein äkillisesti alkava voimakas kouristuskipu alaselässä ja/tai -kyljessä, nivusissa tai vatsassa). Harvinaiset (vaikuttavat 1-10 käyttäjään kymmenestä tuhannesta) SLE eli lupus (immuunisairaus, joka voi aiheuttaa sisäelinten tulehduksia), käsien tai jalkojen kihelmöinti tai tunnottomuus, unettomuus, painajaiset, muistinmenetys, lihasten heikkeneminen, seksuaalisen halukkuuden väheneminen, aivohalvaus, tilapäinen likinäköisyys, joka voi korjaantua hoidon loputtua, nesteen kehittyminen verkkokalvon alle (filtroivaa leikkausta seuraava suonikalvon irtoaminen), riippuluomi, kahtena näkeminen, silmäluomien rupeutuminen, sarveiskalvon turpoaminen (johon liittyy näköhäiriöitä), matala silmänpaine, korvien soiminen, matala verenpaine, epäsäännöllinen syke, rintakipu, sydämentykytys (normaalia nopeampi ja/tai epäsäännöllinen syke), turvotus (nesteen kertyminen), sydänkohtaus, sydämen vajaatoiminta (sydänsairaus, jossa esiintyy hengästymistä ja jalkojen turpoamista nesteen kertymisen takia), vähentynyt veren virtaus aivoihin, käsien ja jalkojen turvotus ja kylmyys sekä ylä- ja alaraajojen heikentynyt verenkierto, jalkakrampit ja/tai jalkakipu kävellessä (ontuminen), hengenahdistus, hengästyminen, valuva tai tukkoinen nenä, nenäverenvuoto, hengitysvaikeus, yskä, kurkkuärsytys, suun kuivuminen, ripuli, kosketusdermatiitti, hiusten lähtö, psoriaasi tai psoriaasin paheneminen, Peyronien tauti (joka voi aiheuttaa peniksen kaareutumista), heikkous/väsymys, allergiatyyppiset reaktiot, kuten ihottuma, nokkosihottuma, kutina, harvoissa tapauksissa mahdollinen huulten, silmien ja suun turpoaminen, hengityksen vinkuminen. Esiintymistiheys tuntematon Alhainen verensokeri, sydämen vajaatoiminta, vatsakipu ja oksentelu, lihassärky, joka ei johdu liikunnasta, seksuaalinen toimintahäiriö ja alentunut sukupuolinen halu. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, etenkin jos koet muutoksia tai näköhäiriöitä, kun käytät Dorzolamid/Timolol Actavis -valmistetta silmäleikkauksen jälkeen. 5. DORZOLAMID/TIMOLOL ACTAVIS -VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 5

6 Älä käytä Dorzolamid/Timolol Actavis -valmistetta ulkopakkauksessa ja pullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita. Avatun Dorzolamid/Timolol Actavis -pullon sisältö on käytettävä 28 vuorokauden kuluessa. Siksi pullo on hävitettävä 4 viikon kuluttua siitä, kun se on avattu, vaikka pullossa olisi vielä liuosta jäljellä. Kirjoita avaamispäivämäärä pakkauksessa sille varattuun tilaan, jotta muistat sen helpommin. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Dorzolamid/Timolol Actavis -valmiste sisältää Vaikuttavat aineet ovat dortsoliamidi ja timololi. Yksi millilitra sisältää 20 mg dortsoliamidia (22,26 mg dortsoliamidihydrokloridina) ja 5 mg timololia (6,83 mg timololimaleaattina). Muut aineet ovat: mannitoli, hydroksietyyliselluloosa, bentsalkoniumkloridi (säilöntäaine), natriumsitraatti, natriumhydroksidi (ph:nsäätämiseen) ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Dorzolamid/Timolol Actavis -valmiste on steriili, hieman viskoosi, väritön vesiliuos. Dorzolamid/Timolol Actavis on valkoisessa, läpinäkymättömässä, MDPE-pullossa, jossa on sinetillä suljettu LDPE-tiputinkärki ja sinetillä varustettu HDPE-korkki. Yksi pullo sisältää 5 ml silmätippaliuosta. Dorzolamid/Timolol Actavis -valmisteen pakkauskoot: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml tai 6 x 5 ml. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi Hafnarfjordur Islanti Valmistaja Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str., Pallini, Attiki Kreikka Famar S.A., Plant A 63 Agiou Dimitriou Street Alimos Kreikka Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning Dorzolamid/Timolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Dorzolamid/Timolol Actavis är och vad det används för 2. Innan du använder Dorzolamid/Timolol Actavis 3. Hur du använder Dorzolamid/Timolol Actavis 4. Eventuella biverkningar 5. Hur DorzolamidTimolol Actavis ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD DORZOLAMID/TIMOLOL ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Dorzolamid/Timolol Actavis är en kombination av två läkemedel: dorzolamid och timolol. Dorzolamid tillhör en grupp läkemedel som kallas karbanhydrashämmare. Timolol tillhör i en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Dorzolamid/Timolol Actavis ordineras för att sänka förhöjt tryck i ögat vid behandling av glaukom (grön starr) när behandling med ögondroppar med endast betablockerare inte ger tillräcklig effekt. 2. INNAN DU ANVÄNDER DORZOLAMID/TIMOLOL ACTAVIS Använd inte Dorzolamid/Timolol Actavis om du är allergisk mot dorzolamid, timolol, betablockerare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). om du har eller tidigare har haft problem med andningen som t.ex. astma eller allvarlig kroniskt bronkit (allvarlig lungsjukdom som kan ge väsande andning, andningssvårigheter eller långvarig hosta). om du har allvarliga njurproblem eller om du någån gång haft njurstenar. om du lider av störningar i blodets ph-värde (syra/basbalansen). om du har vissa typer av hjärtproblem, t.ex. vissa hjärtrytmrubbningar som leder till onormalt låg puls eller allvarlig hjärtsvikt. Om du tror att något av ovanstående gäller dig ska du inte använda Dorzolamid/Timolol Actavis utan först rådgöra med din läkare. Var särskilt försiktig med Dorzolamid/Timolol Actavis Tala med läkare innan du använder detta läkemedel om du har eller tidigare har haft: - sjukdom i hjärtats kranskärl (symtom kan inkludera bröstsmärta, tryck över bröstet, andnöd eller kvävningskänsla), Prinzmetal angina (bröstsmärta i vila), hjärtsvikt, lågt blodtryck - störningar i hjärtrytmen som långsam hjärtrytm 7

8 - problem med andningen som t.ex. astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) - sjukdom med dålig blodcirkulation (som Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom) - diabetes eftersom timolol kan dölja symtom på lågt blodsocker - överaktiv sköldkörtel eftersom timolol kan dölja symtom på sjukdom - nedsatt leverfunktion, muskelsvaghet eller om du har diagnosen myasthenia gravis - allergisk reaktion mot något läkemedel Om du drabbas av ögonkatarr (rodnad och irritation i ögonen), svullnad i ögon eller ögonlock, hudutslag eller klåda i eller kring ögonen ska du omedelbart kontakta din läkare. Sådana symptom kan tyda på en allergisk reaktion, eller vara en biverkning av Dorzolamid/Timolol Actavis (Se Eventuella biverkningar ). Meddela din läkare om du får en ögoninfektion eller ögonskada, genomgår en ögonoperation, upplever andra reaktioner eller om symptomen förvärras. Om du använder mjuka kontaktlinser är det viktigt att du tar ut linserna innan du använder ögondropparna, och att du inte sätter in linserna igen förrän minst 15 minuter efter att du har använt ögondropparna. Linserna kan annars missfärgas av konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som finns i dropparna. Tala om för din läkare innan du genomgår en operation att du använder Dorzolamid/Timolol Actavis eftersom timolol kan förändra effekterna av läkemedel som används vid narkos. Timolol i kombination med bedövningsmedel kan leda till ett hastigt blodtrycksfall. Användning för barn Erfarenheten av behandling av barn med Dorzolamid/Timolol Actavis är begränsad. Användning för äldre I kliniska studier med dorzolamid/timolol droppar var effekten av läkemedlet liknande hos äldre som hos yngre patienter. Användning av andra läkemedel Dorzolamid/Timolol Actavis kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, även andra ögondroppar mot glaukom. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder,eller nyligen använt några, även receptfria läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder något av följande läkemedel: Läkemedel mot högt blodtryck eller läkemedel mot hjärtsjukdom, till exempel Kalciumlockerare och betablockerare eller digoxin. Läkemedel mot störd eller ojämn puls, till exempel kinidin eller digoxin. Andra ögondroppar som innehåller betablockare. En annan karboanhydrashämmare, till exempel acetazolamid. Detta läkemedel kan tas oralt, som ögondroppar eller på något annat sätt. kinidin (som används vid hjärtsjukdom och vissa typer av malaria) Monoaminoxidashämmare (MAO) eller SSRI-preparat (som fluoxetin och paroxetin), som används för behandling av depression och andra sjukdomar. Läkemedel med parasympatomimetisk effekt, som kan ha ordinerats dig för att underlätta vattenkastning. Parasympatomimetika är en typ av läkemedel som ibland även används för att återställa normal tarmfunktion. Narkotiska medel som till exempel morfin, mot måttlig till svår smärta, eller stora doser av aspirin. Det finns inga kliniska studier som tyder på att dorzolamidhydroklorid interagerar med aspirin, men studier har visat att vissa andra läkemedel som liknar dorzolamidhydroklorid och som intas oralt interagerar med aspirin. Läkemedel mot diabetes eller högt blodsocker. Epinefrin (adrenalin). 8

9 Graviditet och amning Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Dorzolamid/Timolol Actavis om du är gravid, såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt. Använd inte Dorzolamid/Timolol Actavis om du ammar. Timolol kan överföras till bröstmjölken. Om du måste behandlas med Dorzolamid/Timolol Actavis bör du inte amma under behandlingen. Meddela din läkare om du ammar eller snart ska börja amma. Körförmåga och användning av maskiner Dorzolamid/Timolol Actavis kan orsaka biverkningar som dimsyn hos vissa patienter. Du bör inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner förrän du ser klart igen. Viktig information om något innehållsämne i Dorzolamid/Timolol Actavis Dorzolamid/Timolol Actavis innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid. Bensalkoniumklorid kan ge ögonirritation Bensalkoniumklorid kan missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Ta ut linserna innan du använder dropparna, och vänta sedan 15 minuter innan du sätter i linserna igen. 3. HUR DU ANVÄNDER DORZOLAMID/TIMOLOL ACTAVIS Använd alltid Dorzolamid/Timolol Actavis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Lämplig dos och behandlingstid bestäms av läkaren. Vanlig dos är en droppe i varje öga som ska behandlas, två gånger dagligen (till exempel morgon och kväll). Om du använder Dorzolamid/Timolol Actavis med något annat topikalt ögonläkemedel ska du vänta minst 10 minuter efter att du har använt Dorzolamid/Timolol Actavis innan du använder det andra läkemedlet. Ändra inte på läkemedlets dosering utan att tala med läkare. Kontakta läkare omedelbart om du måste avbryta behandlingen. Se till att flaskans spets inte vidrör ögat eller området runt ögat. Detta kan eventuellt leda till flaskans spets förorenas med bakterier som kan orsaka ögoninfektion och leda till en allvarlig ögonskada, även synförlust. För att undvika förorening ska du se till att flaskans spets inte vidrör andra ytor. Bruksanvisning: Det rekommenderas att du tvättar händerna innan du doserar ögondroppana. Det kan underlätta om du doserar ögondropparna framför en spegel. 9

10 1. Se till att förseglingen på flaskhalsen är obruten innan du använder flaskan för första gången. En springa mellan flaskan och korken är normalt för en oöppnad flaska. 2. Öppna flaskan genom att skruva av korken. 3. Luta huvudet bakåt och dra ner det undre ögonlocket en aning så att en ficka bildas mellan ögonlock och öga (bild 1). 4. Vänd flaskan upp och ner. Tryck lätt på flaskan tills en droppe har droppats in i ögat, enligt din läkares anvisning. VIDRÖR INTE ÖGAT ELLER ÖGONLOCKET MED FLASKANS SPETS (bild 1). 5. När du använt Dorzolamid/Timolol Actavis, håll ett finger vid ögonvrån, vid näsan (bild 2) i 2 minuter. Det förhindrar att timolol når övriga delar av kroppen. 6. Om läkaren har ordinerat behandling av ditt andra öga, upprepa steg Skruva genast tillbaka korken på flaskan efter att du använt ögondropparna. Om du har använt för stor mängd av Dorzolamid/Timolol Actavis Det är viktigt att du använder den dos av läkemedlet som din läkare har ordinerat. Om du har droppat för många droppar i ditt öga eller om du har svalt något av innehållet kan du må dåligt. Du kan till exempel känna dig yr, få svårt att andas eller få långsammare puls. Om du upplever något av dessa symptom ska du omedelbart kontakta läkare. Ta alltid kontakt med läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn , växel ), om du eller någon annan har tagit för stor dos av läkemedlet. Om du har glömt att använda Dorzolamid/Timolol Actavis Det är viktigt att du använder Dorzolamid/Timolol Actavis enligt läkarens ordination. Om du glömt bort att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Om det däremot börjar bli dags för nästa dos, hoppa då över den bortglömda dosen och följ sedan doseringsschemat regelbundet. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du slutar att använda Dorzolamid/Timolol Actavis Om du vill sluta använda läkemedlet ska du först rådgöra med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Dorzolamid/Timolol Actavis ögondroppar, lösning orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, om inte biverkningar är allvarliga. Om du är orolig, tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att använda Dorzolamid/Timolol Actavis utan att tala med din läkare. Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta att använda detta läkemedel och kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning av det närmaste sjukhuset. - Allergiska reaktioner som påverkar hela kroppen inklusive angioödem (svullnad under huden som kan upptäda i ansikte, armar och ben, och kan göra det svårt att svälja och andas), nässelfeber, lokala och almänna utslag, klåda, plötslig allvarlig livshotande allergisk reaktion. - En allvarglig hudsjukdom med fjällning och svullnad, blåsbildning på hudet, munnen, ögonen och könsorganen samt feber. Hudutslag med ljusröda-röda fläckar med blåsor, speciellt i handflator och fotsulor. 10

11 Liksom för andra ögonläkemedel, tas timolol upp i blodet. Detta kan orsaka biverkningar som liknar de som kan ses för betablockerare som tas via munnen (oralt) eller ges med injektion. Förekomsten av biverkningar efter att läkemedel har droppats i ögat är lägre an då läkemedel tas via munnen eller med injektion. I de uppräknade biverkningarna ingår reaktioner som setts inom gruppen betablockerare för användning i ögonen. Följande biverkningar kan uppträda med Dorzolamid/Timolol Actavis eller ena av komponenterna: Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter) Brännande eller stickande känsla i ögonen, smakförändringar Vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 patienter) Rodnad i och runt ögonen, rinnande eller kliande ögon, effekter på ögats yta, svullnad och/eller irritation i och runt ögonen, känsla av att ha fått något i ögat (skav på hornhinnan), minskad känslighet i hornhinnan (t.ex. vid främmande objekt i ögat, minskad smärtkänslighet), ögonsmärtor, torra ögon, dimsyn, huvudvärk, svullna bihålor (spänningar eller svullnad i eller bakom näsan), illamående och trötthet Ovanliga (förekommer hos 1-10 av patienter) Yrsel, depression, irisinflammation, dimsyn (i vissa fall beroende på abstinens från läkemedel mot alltför stor sammandragning av pupillen), låg puls, svimning, andningssvårigheter, matsmältningsproblem och njursten (vanliga symptom: snabbt påkommen, svår och krampartad smärta i nedre ryggen och/eller sidan, ljumskarna eller buken). Sällsynta (förekommer hos 1-10 av patienter) Systemisk lupus erythematosus (SLE, en immunsystemsjukdom som kan orsaka inflammation i inre organ), stickande känsla eller domningar i händer eller fötter, sömnsvårigheter, mardrömmar, minnesförlust, försvagade muskler, minskad sexlust, stroke, tillfällig närsynthet som kan försvinna när behandlingen avbryts, vätskeansamling under näthinnan (åderhinneavlossning efter trabekulektomi), hängande ögonlock, dubbelseende, skorvbildning på ögonlocken, svullnad i hornhinnan (med symptom som synstörningar), lågt tryck i ögat, ringande ljud i öronen, lågt blodtryck, oregelbunden puls, bröstsmärtor, hjärtklappning (snabbare och/eller oregelbunden puls), ödem (vätskeansamling), hjärtattack, kronisk hjärtsvikt (hjärtsjukdom med andfåddhet, svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling), minskat blodflöde till hjärnan, svullna eller kalla händer och fötter och försämrad cirkulation i armar och ben, kramper och/eller smärta i benen vid gång (claudication), andfåddhet, rinnande näsa eller snuva, näsblod, andningssvårigheter, hosta, halsirritation, muntorrhet, diarré, kontaktdermatit, håravfall, psoriasis eller försämring av befintlig psoriasis, Peyronies sjukdom (som kan orsaka krökning av penis), svaghet/trötthet, allergiska reaktioner som utslag, nässelutslag, klåda eller i sällsynta fall svullnad i läppar, ögon och mun, pipande andning. Ingen känd frekvens Låg blodsockernivå, hjärtsvikt, buksmärta och kräkning, muskelvärk icke orsakad av fysisk övning, nedsatt sexuell funktion och minskad sexlust. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller framför allt om du upplever förändringar eller synstörningar när du använder Dorzolamid/Timolol Actavis efter en ögonoperation. 5. HUR DORZOLAMID/TIMOLOL ACTAVIS SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 11

12 Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskans etikett. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar angående temperaturen. Dorzolamid/Timolol Actavis ska användas inom 28 dagar efter att flaskan öppnats. Flaskan bör kasseras 4 veckor efter att den öppnats även om det skulle finnas ögondroppslösning kvar i flaskan. Skriv ner datumet då du öppnat flaskan i det tomma fältet på kartongen så du lättare kommer ihåg datumet. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration De aktiva substanserna är dorzolamid och timolol. Varje milliliter innehåller 20 mg dorzolamid (motsvarande 22,26 mg dorzolamidhydroklorid) och 5 mg timolol (motsvarande 6,83 mg timololmaleat). Övriga innehållsämnen är mannitol, hydroxietylcellulosa, bensalkoniumklorid (som konserveringsmedel), natriumcitrat, natriumhydroxid för att justera ph och vatten för injektionsvätskor. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Dorzolamid Actavis är en steril, klar, något trögflytande, färglös och vattenaktig lösning som ska droppas i ögat. Dorzolamid/Timolol Actavis förpackas i en vit ogenomskinlig flaska av MDPE-plast med en droppspets av LDPE-plast och ett lock av HDPE-plast med försegling. En flaska innehåller 5 ml ögondroppslösning. Dorzolamid/Timolol Actavis förpackningsstorlekar: 1 x 5 ml,3 x 5 ml eller 6 x 5 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi Hafnarfjörður Island Tillverkare Pharmathen S.A. 6 Dervenakion street Pallini, Attiki Grekland Famar S.A., Plant A 63 Agiou Dimitriou Street Alimos Grekland 12

13 Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsolamidi ja timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsolamidi ja timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni

PAKKAUSSELOSTE. ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni PAKKAUSSELOSTE ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi PAKKAUSSELOSTE OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL 5 mg/ml silmätipat, liuos (timololi)

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL 5 mg/ml silmätipat, liuos (timololi) PAKKAUSSELOSTE BLOCANOL 5 mg/ml silmätipat, liuos (timololi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium PAKKAUSSELOSTE Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä Karmelloosinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL DEPOT 5 mg/ml depotsilmätipat (timololi)

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL DEPOT 5 mg/ml depotsilmätipat (timololi) PAKKAUSSELOSTE BLOCANOL DEPOT 5 mg/ml depotsilmätipat (timololi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betoptic 5 mg/ml silmätipat, liuos Betaksololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betoptic 5 mg/ml silmätipat, liuos Betaksololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betoptic 5 mg/ml silmätipat, liuos Betaksololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti PAKKAUSSELOSTE Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos Vaikuttava aine: morfiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos. atselastiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos. atselastiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos atselastiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti ja timololimaleaatti

PAKKAUSSELOSTE. COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti ja timololimaleaatti PAKKAUSSELOSTE COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti ja timololimaleaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Latanoprost/Timolol Actavis 50 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Latanoprosti/timololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Latanoprost/Timolol Actavis 50 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Latanoprosti/timololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Latanoprost/Timolol Actavis 50 mikrog/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Latanoprosti/timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos

OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos Pakkausseloste OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Oftan Starine on saatavissa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Latiotim 50 mikrog/ml +5 mg/ml silmätipat, liuos. latanoprosti/timololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Latiotim 50 mikrog/ml +5 mg/ml silmätipat, liuos. latanoprosti/timololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Latiotim 50 mikrog/ml +5 mg/ml silmätipat, liuos latanoprosti/timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betoptic S 2,5 mg/ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus. betaksololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betoptic S 2,5 mg/ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus. betaksololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betoptic S 2,5 mg/ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus. betaksololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Defiante Farmacêutica, S.A. 1(8) Pakkausseloste PAKKAUSSELOSTE Hydergin 1 mg ja 1,5 mg tabletti Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. timosan-md-qrd-fi-se-fi-20151105 1/16

PAKKAUSSELOSTE. timosan-md-qrd-fi-se-fi-20151105 1/16 PAKKAUSSELOSTE timosan-md-qrd-fi-se-fi-20151105 1/16 PAKKAUSSELOSTE Timosan 1 mg/g silmägeeli Timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

ALOMIDE 1 mg/ml silmätipat, liuos

ALOMIDE 1 mg/ml silmätipat, liuos Pakkausseloste ALOMIDE 1 mg/ml silmätipat, liuos HUOM! Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen toiseen käyttötarkoitukseen ja/tai toisella annostuksella kuin tässä pakkausselosteessa on esitetty. Noudata aina

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ACULAR 5 mg/ml silmätipat, liuos Ketorolaakkitrometamoli

PAKKAUSSELOSTE. ACULAR 5 mg/ml silmätipat, liuos Ketorolaakkitrometamoli PAKKAUSSELOSTE ACULAR 5 mg/ml silmätipat, liuos Ketorolaakkitrometamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeää tietoa. Tämä lääke on saatavissa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle OFTAN TIMOLOL 2,5 mg/ml ja 5 mg/ml -silmätipat, liuos Timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti

PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbistada 10 mg/g, emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbistada 10 mg/g, emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbistada 10 mg/g, emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, koska se sisältää sinulle tärkeää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos. lodoksamidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos. lodoksamidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos lodoksamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide. hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide. hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen. levosetiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Levazyr 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen levosetiritsiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsoliamidi/Timololi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsoliamidi/Timololi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/Timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti. bentsydamiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti. bentsydamiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti bentsydamiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Silkis 3 mikrogrammaa/g voide

PAKKAUSSELOSTE. Silkis 3 mikrogrammaa/g voide PAKKAUSSELOSTE Silkis 3 mikrogrammaa/g voide Kalsitrioli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Brimonidin Sandoz 2 mg/ml silmätipat, liuos. Brimonidiinitartraatti

PAKKAUSSELOSTE. Brimonidin Sandoz 2 mg/ml silmätipat, liuos. Brimonidiinitartraatti PAKKAUSSELOSTE Brimonidin Sandoz 2 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Emgesan 250 mg tabletit magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % emulsiovoide. metronidatsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % emulsiovoide. metronidatsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Rozex 0,75 % emulsiovoide metronidatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos Doksapraamihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti PAKKAUSSELOSTE Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä mikonatsolinitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mutaflor oraalisuspensio 10 8 CFU/ml Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoja käyttäjälle. Sebiprox 1,5 % shampoo siklopiroksiolamiini

PAKKAUSSELOSTE: Tietoja käyttäjälle. Sebiprox 1,5 % shampoo siklopiroksiolamiini PAKKAUSSELOSTE: Tietoja käyttäjälle Sebiprox 1,5 % shampoo siklopiroksiolamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Laxido jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,7 g Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti PAKKAUSSELOSTE Kingovital tabletti PERINTEINEN KASVOIROHDOSVALMISTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin

Lisätiedot