PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml silmätipat, liuos. dortsolamidi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml silmätipat, liuos. dortsolamidi"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml silmätipat, liuos dortsolamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Dorzolamid ratiopharm on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Dorzolamid ratiopharmia 3. Miten Dorzolamid ratiopharmia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Dorzolamid ratiopharmin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. Mitä Dorzolamid ratiopharm on ja mihin sitä käytetään Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml silmätipat sisältävät dortsolamidia, joka kuuluu hiilihappoanhydraasin estäjiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml silmätippoja määrätään kohonneen silmänpaineen alentamiseksi sekä glaukooman (viherkaihin) hoitoon. Tätä lääkettä voidaan käyttää joko yksinään tai yhdessä muiden silmänpainetta alentavien lääkkeiden (nk. beetasalpaajien) kanssa. 2. Ennen kuin käytät Dorzolamid ratiopharmia Älä käytä Dorzolamid ratiopharmia, - jos olet allerginen (yliherkkä) dortsolamidille tai Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml silmätippojen jollekin muulle aineelle. - jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, jokin muu vaikea munuaisvaiva, tai sinulla on aiemmin ollut munuaiskiviä. Jos et ole varma siitä, sopiiko tämä lääke sinulle, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa. Ole erityisen varovainen Dorzolamid ratiopharmin suhteen Kerro lääkärille kaikista sairauksista, jotka sinulla on tai on ollut. Muista mainita myös silmävaivat, silmäleikkaukset ja mahdolliset lääkeaineallergiat. Jos silmäsi ärsyyntyvät tai sinulle ilmaantuu uusia silmäoireita, kuten silmien punoitusta tai silmäluomien turvotusta, ota heti yhteys lääkäriin. Jos epäilet tämän lääkkeen aiheuttaneen sinulle yliherkkyysreaktion (esim. ihottumaa tai kutinaa), lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin. Käyttö lapsille 20 mg/ml -vahvuisten dortsolamidisilmätippojen käyttöä on tutkittu imeväisikäisillä ja alle 6-vuotiailla 1

2 lapsilla, joiden silmänpaine oli koholla tai jotka sairastivat glaukoomaa. Jos haluat lisätietoja, keskustele lääkärin kanssa. Käyttö iäkkäille potilaille Kliinisissä tutkimuksissa 20 mg/ml -vahvuisten dortsolamiditippojen vaikutukset olivat samankaltaiset ikääntyneillä ja nuoremmilla potilailla. Käyttö maksan vajaatoiminnan yhteydessä Kerro lääkärillesi, jos sinulla on tai on joskus ollut jokin maksavaiva. Piilolinssien käyttäjät Kerro lääkärille, jos käytät piilolinssejä. Ks. lisäksi Tärkeää tietoa Dorzolamid ratiopharmin sisältämistä aineista. Käyttöön liittyvät varotoimet Varo koskettamasta silmän pintaa tai muita pintoja silmätippapullon kärjellä, sillä tämä voi johtaa silmätippaliuoksen kontaminoitumiseen (= silmätippapulloon voi joutua silmätulehduksia aiheuttavia bakteereita). Kontaminoituneen silmätippaliuoksen käyttö voi puolestaan johtaa silmätulehdukseen, josta voi seurata silmän vakava vaurioituminen ja jopa näön menetys. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille kaikista lääkkeistä (myös silmätipoista), joita käytät tai aiot käyttää. Muista mainita myös ilman lääkemääräystä saatavat valmisteet, ja muista etenkin mainita, jos käytät muita hiilihappoanhydraasin estäjiä (esim. asetatsoliamidia). Raskaus ja imetys Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Raskaus Älä käytä tätä lääkettä, jos olet raskaana. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai toivot tulevasi raskaaksi. Imetys Älä käytä tätä lääkettä, jos imetät. Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Ajaminen ja koneiden käyttö Tutkimuksia tämän lääkkeen vaikutuksista ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita ei ole tehty. Lääkkeen käyttöön voi kuitenkin liittyä sellaisia haittavaikutuksia (kuten huimausta tai näön hämärtymistä), jotka saattavat heikentää ajokykyäsi tai kykyäsi käyttää koneita. Älä aja äläkä käytä tarkkuutta vaativia koneita, ennen kuin tunnet olosi hyväksi ja näet selvästi. Tärkeää tietoa Dorzolamid ratiopharmin sisältämistä aineista Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml silmätipat sisältävät säilöntäaineena 0,075 mg bentsalkoniumkloridia/ml. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä. Vältä kosketusta pehmeiden piilolinssien kanssa. Ota piilolinssit silmistä ennen aineen käyttämistä ja odota vähintään 15 minuuttia, ennen kuin laitat piilolinssit uudelleen silmiin. Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. 3. Miten Dorzolamid ratiopharmia käytetään Käytä Dorzolamid ratiopharmia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen ja hoidon keston. Ellei lääkärisi ole määrännyt muuta, on tavanomainen annos 2

3 - yksinään käytettynä (ns. monoterapiana): Kun tätä lääkettä käytetään yksinään, on annos yksi tippa hoidettavaan silmään (tai molempiin silmiin) aamuisin, iltapäivisin ja iltaisin. - yhdistettynä beetasalpaajaan: Jos lääkäri on määrännyt tätä lääkettä käytettäväksi yhdessä silmänpainetta alentavan, beetasalpaajaa sisältävän silmätippavalmisteen kanssa, on annos yksi tippa hoidettavaan silmään (tai molempiin silmiin) aamuisin ja iltaisin. Jos käytät Dorzolamid ratiopharm silmätippoja yhdessä muiden silmätippojen kanssa, on eri silmätippojen laiton välissä pidettävä ainakin 10 minuutin tauko. Älä muuta annostustasi keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Käyttöohjeet 1. Avaa pullo kiertämällä korkki auki. 2. Kallista pääsi taaksepäin ja vedä alaluomea hieman alaspäin siten, että silmäluomesi ja silmäsi väliin muodostuu pieni tasku. 3. Käännä pullo ylösalaisin ja paina sitä kevyesti peukalollasi ja etusormellasi kunnes yksi tippa on tippunut silmään. Noudata lääkärisi näyttämää tiputustekniikkaa. Älä kosketa silmääsi tai silmäluomeasi silmätippapullon kärjellä. 4. Jos lääkäri on määrännyt sinulle hoidon molempiin silmiin, tiputa tippa myös toiseen silmään vaiheiden 2 ja 3 mukaisesti. 5. Sulje korkki kiertämällä se tiiviisti kiinni. Varo ylikiertämästä korkkia liian tiukalle. 6. Pullon annostelukärki on suunniteltu tiputtamaan yhden, tarkoin määrätynkokoisen tipan kerrallaan. ÄLÄ siis suurenna kärjen reikää. 7. Pullo on suunniteltu niin, ettei viimeisiä tippoja saa siitä ulos. Tämä on kuitenkin huomioitu pulloja täytettäessä. Dorzolamid ratiopharm -pulloon on tarkoituksella pakattu pieni ylimäärä lääkevalmistetta, joten saat varmasti käyttöösi koko sen lääkemäärän, jonka lääkäri on sinulle määrännyt. Älä yritä tyhjentää pulloa kokonaan. Hoidon kesto Lääkäri määrää, miten kauan sinun tulee käyttää tätä lääkettä. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos sinusta tuntuu, että Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml silmätippojen teho on liian voimakas tai heikko. Jos käytät enemmän Dorzolamid ratiopharmia kuin sinun pitäisi 3

4 Jos olet tiputtanut liian monta tippaa silmään tai vahingossa ottanut Dorzolamid ratiopharm silmätippoja suun kautta, ota heti yhteys lääkäriin, sairaalaan, tai Myrkytystietokeskukseen (puh ). Jos unohdat käyttää Dorzolamid ratiopharmia On tärkeää, että käytät Dorzolamid ratiopharm silmätippoja siten kuin lääkäri on määrännyt. Jos unohdat yhden silmätippa-annoksen, ota se niin pian kuin mahdollista. Jos kuitenkin seuraavan annoksen ajankohta on jo lähellä, jätä unohtunut ottokerta väliin ja jatka normaalin tiputusaikataulusi mukaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos lopetat Dorzolamid ratiopharmin käytön Jos haluat lopettaa tämän lääkkeen käytön, keskustele ensin asiasta lääkärin kanssa. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, Dorzolamid ratiopharmkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos sinulle ilmaantuu allergiaoireita, kuten nokkosrokkoa tai kasvojen, huulten, kielen ja/tai nielun turpoamista, joihin voi liittyä hengitys- tai nielemisvaikeuksia; lopeta lääkkeen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Seuraavaa luokitusta on käytetty kuvaamaan haittavaikutusten yleisyyttä: Hyvin yleinen: Yleinen: Melko harvinainen: Harvinainen: Hyvin harvinainen: Tuntematon: esiintyy useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:sta esiintyy 1 10 käyttäjällä 100:sta esiintyy 1 10 käyttäjällä 1 000:sta esiintyy 1 10 käyttäjällä :sta esiintyy harvemmalla kuin 1 käyttäjällä :sta saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin Hyvin yleiset: Yleiset: Melko harvnaiset: Harvinaiset: Silmien kirvely ja pistely. Sarveiskalvon sairaus, johon liittyy silmän aristaminen ja näön hämärtyminen (pinnallinen pisteinen sarveiskalvotulehdus); silmän rähmiminen, johon liittyy kutinaa (sidekalvontulehdus); silmäluomien ärsytys/tulehdus, näön hämärtyminen, päänsärky, pahoinvointi, karvas maku suussa ja väsymys. Värikalvon tulehdus. Käsien tai jalkojen pistely ja puutuminen; ohimenevä likinäköisyys, joka saattaa parantua, kun hoito lopetetaan; nesteen kertyminen verkkokalvon alle (suonikalvon irtoaminen filtroivan silmäleikkauksen seurauksena), silmäkipu, silmäluomien karstaisuus, alhainen silmänpaine, sarveiskalvon turvotus (oireena näköhäiriöt), silmien ärsytys ja punoitus, munuaiskivet, huimaus, nenäverenvuoto, nielun ärsytys, suun kuivuminen, paikallinen ihottuma (kosketusihottuma); allergistyyppiset reaktiot kuten ihottuma, nokkosihottuma, kutina ja harvoissa tapauksissa mahdollisesti huulten, silmien ja suun alueen turvotus, hengenahdistus ja harvemmin vinkuva hengitys. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 4

5 5. Dorzolamid ratiopharmin säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä ulkopakkauksessa tai pullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Säilytä pullo alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle. Kestoaika pullon ensimmäisen avaamisen jälkeen Avatun Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml silmätippapullon sisältö on käytettävä viimeistään 4 viikon kuluessa avaamisesta. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Muuta tietoa Mitä Dorzolamid ratiopharm sisältää - Vaikuttava aine on dortsolamidi. 1 ml silmätippaliuosta (vastaa 32 tippaa) sisältää 20 mg dortsolamidia (dortsolamidihydrokloridina). - Muut aineet ovat: mannitoli, natriumsitraattidihydraatti, hydroksietyyliselluloosa, bentsalkoniumkloridi, natriumhydroksidi (1 M; ph-arvon säätämistä varten), injektionesteisiin käytettävä vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Kirkas, väritön liuos. Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml silmätippoja on saatavana seuraavina pakkauksina: 1 x 5 ml (yksi 5 ml:n pullo) 3 x 5 ml (kolme 5 ml:n pulloa). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija: ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str Ulm Saksa Valmistaja: Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straβe Blaubeuren Saksa Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: ratiopharm Oy PL Espoo puh

6 Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

7 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml ögondroppar, lösning dorzolamid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Dorzolamid ratiopharm är och vad det används för 2. Innan du använder Dorzolamid ratiopharm 3. Hur du använder Dorzolamid ratiopharm 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Dorzolamid ratiopharm ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. Vad Dorzolamid ratiopharm är och vad det används för Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml ögondroppar innehåller dorzolamid; ett läkemedel som tillhör gruppen karbanhydrashämmare. Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml ögondroppar ordineras för att sänka ett förhöjt ögontryck och för att behandla glaukom (grön starr). Detta läkemedel kan användas ensamt eller i kombination med andra ögontryckssänkande läkemedel (s.k. betablockerare). Dorzolamid som finns i Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml ögondroppar kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktiner. 2. Innan du använder Dorzolamid ratiopharm Använd inte Dorzolamid ratiopharm - om du är allergisk (överkänslig) mot dorzolamid eller mot något av övriga innehållsämnen i Dorzolamid ratiopharm. - om du har gravt nedsatt njurfunktion, andra svåra njurbesvär, eller om du tidigare haft njursten. Om du är osäker på om detta läkemedel passar för dig, diskutera med läkare eller apotekspersonal. Var särskilt försiktig med Dorzolamid ratiopharm Tala om för läkare vilka sjukdomar du har eller tidigare har haft. Kom ihåg att nämna även eventuella ögonbesvär, ögonoperationer och läkemedelsallergier. Om detta läkemedel ger dig något slag av ögonirritation eller andra nya ögonsymtom, som t.ex. röda ögon eller svullna ögonlock, kontakta läkare snarast möjligt. Om du misstänker att Dorzolamid ratiopharm förorsakat en allergisk reaktion (t.ex. huduslag eller klåda) ska du avbryta behandlingen och genast kontakta läkare. 7

8 Användning till barn Dorzolamiddroppar (med styrkan 20 mg/ml) har använts i studier på spädbarn och barn yngre än 6 år med förhöjt ögontryck eller glaukom. För ytterligare information, vänligen diskutera med din läkare. Användning till äldre patienter I kliniska studier med dorzolamiddroppar 20 mg/ml var effekten hos äldre patienter jämförbar med effekten hos yngre patienter. Användning i samband med nedsatt leverfunktion Tala om för din läkare om du har eller tidigare har haft någon typ av leverbesvär. Bruk av kontaktlinser Tala om för din läkare om du använder kontaktlinser. För närmare information, se avsnitt Viktig information om något innehållsämne i Dorzolamid ratiopharm. Särskilda försiktighetsåtgärder Se till att flaskans spets inte vidrör ögat eller andra ytor eftersom detta kan leda till att dropparna kontamineras (= lösningen förorenas av bakterier). Bruk av kontaminerade ögondroppar kan orsaka ögoninfektioner. En sådan infektion kan leda till allvarlig ögonskada och t.o.m. synförlust. Användning av andra läkemedel Berätta för din läkare om du använder eller tänker använda andra receptfria eller receptbelagda läkemedel (även andra ögondroppar). Kom särskilt ihåg att nämna om du använder någon annan karbanhydrashämmare (som t.ex. acetazolamid). Graviditet och amning Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Graviditet Använd inte detta läkemedel om du är gravid. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Amning Detta läkemedel ska inte användas i samband med amning. Tala om för din läkare om du ammar eller planerar att göra det. Körförmåga och användning av maskiner Inga studier avseende effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts. Dorzolamid ratiopharm kan dock ge en del biverkningar, t.ex. yrsel eller dimsyn, som kan påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Vänta med att köra bil eller använda precisionskrävande maskiner tills du känner dig bra och din syn är klar igen. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om något innehållsämne i Dorzolamid ratiopharm Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml ögondroppar innehåller 0,075 mg bensalkoniumklorid/ml som konserveringsmedel. Bensalkoniumklorid kan ge ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Om du har kontaktlinser, ta ut dessa ur ögonen innan du tar Dorzolamid ratiopharm ögondroppar och vänta sedan minst 15 minuter innan du sätter in kontaktlinserna igen. Bensalkoniumklorid kan missfärga mjuka kontaktlinser. 3. Hur du använder Dorzolamid ratiopharm 8

9 Använd alltid Dorzolamid ratiopharm enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare ordinerar en dos och behandlingstid som är lämplig för dig. Om inte din läkare ordinerat något annat, är en vanlig dos - då dropparna används ensamt (s.k. monoterapi): När detta läkemedel används ensamt är dosen 1 droppe i det drabbade ögat (eller bägge ögonen) på morgonen, på eftermiddagen och på kvällen. - då läkemedlet används i kombination med betablockerare: Om din läkare ordinerat dig detta läkemedel i kombination med andra ögontryckssänkande ögondroppar, s.k. betablockerare, är dosen en droppe i det drabbade ögat (eller bägge ögonen) på morgonen och på kvällen. Om du använder Dorzolamid ratiopharm tillsammans med andra ögondroppar ska de olika dropparna tas med minst 10 minuters mellanrum. Ändra inte på din dosering utan att först rådfråga din läkare. Bruksanvisning 8. Öppna flaskan genom att skruva av hatten. 9. Luta huvudet bakåt och dra ner det undre ögonlocket en aning så att en ficka bildas mellan ögonlock och öga. 10. Vänd flaskan upp och ned och tryck försiktigt på den med tumme och pekfinger tills en droppe har droppats i ögat. Använd den teknik som din läkare har visat dig. Vidrör inte ögat eller ögonlocket med flaskans spets. 11. Om din läkare ordinerat dig en behandling av bägge ögonen; upprepa steg 2 och 3 för det andra ögat. 12. Stäng flaskan genom att skruva på hatten ordentligt. Undvik att skruva fast hatten alltför hårt. 13. Flaskans doseringsspets är utformad för att avge en enda droppe av förutbestämd storlek i taget. Förstora därför INTE hålet i flaskspetsen. 14. Flaskan är planerad så att de sista dropparna inte kan fås ut ur den. Detta har dock tagits i beaktande i samband med påfyllningen av flaskorna, och varje Dorzolamid ratiopharm-flaska innehåller följaktligen en liten mängd extra läkemedelslösning. Detta garanterar att du får ut hela den mängd läkemedel din läkare ordinerat dig. Försök inte tömma flaskan helt och hållet. Behandlingstidens längd Din läkare talar om för dig hur länge du ska använda detta läkemedel. 9

10 Vänd dig till din läkare eller apotekspersonalen om du tycker att effekten av Dorzolamid ratiopharm är alltför stark eller svag. Om du använt för stor mängd av Dorzolamid ratiopharm Om du droppat för många droppar i ögat, om du har svalt något av innehållet i behållaren, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Sverige: tel. 112; Finland: tel ) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har glömt att använda Dorzolamid ratiopharm Det är viktigt att du använder Dorzolamid ratiopharm enligt din läkares ordination. Om du glömmer bort ett doseringstillfälle ska du ta dosen så fort som möjligt. Om det snart är dags för nästa dos, ska du hoppa över den bortglömda dosen och i stället fortsätta enligt ditt normala doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du slutar att använda Dorzolamid ratiopharm Om du vill avbryta behandlingen med Dorzolamid ratiopharm bör du först rådgöra med din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan Dorzolamid ratiopharm orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Om du får allergiska symtom som nässelutslag eller svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg med eventuella andnings- eller sväljsvårigheter, ska du sluta ta läkemedlet och genast uppsöka läkare. Följande klassificering har använts för att beskriva hur vanliga biverkningarna är: Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 användare av 10 Vanliga: förekommer hos 1 10 användare av 100 Mindre vanliga: förekommer hos 1 10 användare av Sällsynta: förekommer hos 1 10 användare av Mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 användare av Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data Mycket vanliga: Vanliga: Mindre vanliga: Sällsynta: Sveda eller stickande känsla i ögat. Påverkan på hornhinnan med ömma ögon och dimsyn (ytlig punktuell keratit); sekret från, eller klåda i ögonen (konjunktivit); irritation/inflammation av ögonlocken, dimsyn, huvudvärk, illamående, bitter smak i munnen och trötthet. Inflammation i ögats regnbågshinna. Stickningar eller domningar i händer eller fötter, tillfällig närsynthet som kan försvinna när behandlingen avbryts, vätskebildning under ögats näthinna (avlossning av ögats åderhinna efter filtrationskirurgi), värk i ögonen, beläggningar på ögonlocken, lågt tryck i ögat, svullnad av hornhinnan (med symtom som synförändringar), irritation i ögat inklusive rodnad, njursten, yrsel, näsblödning, halsirritation, muntorrhet, lokalt hudutslag (kontaktdermatit), allergiliknande reaktioner såsom hudutslag, nässelutslag, klåda och i sällsynta fall svullnad av läppar, ögon och mun, andnöd eller i mer sällsynta fall väsande andning. 10

11 Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. Hur Dorzolamid ratiopharm ska förvaras Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och flaskans etikett. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Hållbarhet efter att flaskan öppnats Dorzolamid ratiopharm ska användas senast inom 4 veckor efter att flaskan öppnats för första gången. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Övriga upplysningar Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är dorzolamid. 1 ml ögondroppar (motsvarar 32 droppar) innehåller 20 mg dorzolamid (som dorzolamidhydroklorid). - Övriga innehållsämnen är: mannitol, natriumcitratdihydrat, hydroxietylcellulosa, bensalkoniumklorid, natriumhydroxid (1 M; för justering av lösningens ph-värde), vatten för injektionsvätskor. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Klar och färglös lösning. Dorzolamid ratiopharm 20 mg/ml ögondroppar finns i följande förpackningsstorlekar: 1 x 5 ml (1 flaska à 5 ml) 3 x 5 ml (3 flaskor à 5 ml). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning: ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str Ulm Tyskland Tillverkare: Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straβe Blaubeuren Tyskland Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: 11

12 I Sverige: ratiopharm AB Box Helsingborg I Finland: ratiopharm Oy PB Esbo Tel: Denna bipacksedel godkändes senast den

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Dorzolamide Teva 20 mg/ml silmätipat, liuos dortsoliamidi

PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle. Dorzolamide Teva 20 mg/ml silmätipat, liuos dortsoliamidi PAKKAUSSELOSTE: tietoa käyttäjälle Dorzolamide Teva 20 mg/ml silmätipat, liuos dortsoliamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos. Polyvinyylialkoholi

PAKKAUSSELOSTE. Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos. Polyvinyylialkoholi PAKKAUSSELOSTE Liquifilm Tears 14 mg/ ml silmätipat, liuos Polyvinyylialkoholi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid Actavis 20 mg/ml silmätipat, liuos. dortsoliamidi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid Actavis 20 mg/ml silmätipat, liuos. dortsoliamidi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamid Actavis 20 mg/ml silmätipat, liuos dortsoliamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi PAKKAUSSELOSTE OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid Mylan 20 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsoliamidi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid Mylan 20 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsoliamidi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamid Mylan 20 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

1. Mitä Oftan Obucain -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

1. Mitä Oftan Obucain -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään PAKKAUSSELOSTE OFTAN OBUCAIN 4 mg/ml -silmätipat, liuos Oksibuprokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 40 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 40 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 40 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti

Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni

PAKKAUSSELOSTE. ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni PAKKAUSSELOSTE ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Minims Oxybuprocaine Hydrochloride 4 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa. oksibuprokaiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Minims Oxybuprocaine Hydrochloride 4 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa. oksibuprokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Minims Oxybuprocaine Hydrochloride 4 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa oksibuprokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni

PAKKAUSSELOSTE. Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni PAKKAUSSELOSTE Celestoderm 0,1 % emulsiovoide beetametasoni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum)

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Canoderm 5 % emulsiovoide Karbamidi (ureum) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Voltaren Ophtha 1mg/ml silmätipat, liuos Diklofenaakkinatrium

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Voltaren Ophtha 1mg/ml silmätipat, liuos Diklofenaakkinatrium Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Voltaren Ophtha 1mg/ml silmätipat, liuos Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 PAKKAUSSELOSTE LIPACTIN Hyvä potilas, Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium PAKKAUSSELOSTE Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä Karmelloosinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Mansikka imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Strepsils Mansikka imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Malvitona oraaliliuos

PAKKAUSSELOSTE. Malvitona oraaliliuos PAKKAUSSELOSTE Malvitona oraaliliuos tiamiininitraatti riboflaviininatriumfosfaatti pyridoksiinihydrokloridi nikotiiniamidi dekspantenoli kofeiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Voltaren Ophtha 1mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Diklofenaakkinatrium

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Voltaren Ophtha 1mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Diklofenaakkinatrium Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Voltaren Ophtha 1mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti PAKKAUSSELOSTE Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Livostin 0,5 mg/ml silmätipat, suspensio levokabastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Livostin 0,5 mg/ml silmätipat, suspensio levokabastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Livostin 0,5 mg/ml silmätipat, suspensio levokabastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cleari 0,12 mg/ml silmätipat, liuos nafatsoliinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cleari 0,12 mg/ml silmätipat, liuos nafatsoliinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Cleari 0,12 mg/ml silmätipat, liuos nafatsoliinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

OFTAN CHLORA 10 mg/g -silmävoide

OFTAN CHLORA 10 mg/g -silmävoide PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami

Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami Pakkausseloste Piroxin 0,5 % geeli Piroksikaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Jos sinulla on

Lisätiedot

Pakkausseloste. Artelac -silmätipat, liuos ja Artelac -silmätipat, liuos kerta-annospipetissä Hypromelloosi

Pakkausseloste. Artelac -silmätipat, liuos ja Artelac -silmätipat, liuos kerta-annospipetissä Hypromelloosi Pakkausseloste Artelac -silmätipat, liuos ja Artelac -silmätipat, liuos kerta-annospipetissä Hypromelloosi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25

PAKKAUSSELOSTE. Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 PAKKAUSSELOSTE Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkärin määräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo

PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tobrex Depot 3 mg/ml silmätipat, liuos. tobramysiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tobrex Depot 3 mg/ml silmätipat, liuos. tobramysiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tobrex Depot 3 mg/ml silmätipat, liuos tobramysiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trusopt 20 mg/ml silmätipat, liuos (dortsoliamidi)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trusopt 20 mg/ml silmätipat, liuos (dortsoliamidi) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trusopt 20 mg/ml silmätipat, liuos (dortsoliamidi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Minims Atropine Sulphate 10 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa. atropiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Minims Atropine Sulphate 10 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa. atropiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Minims Atropine Sulphate 10 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa atropiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE OFTAN METAOKSEDRIN 100 mg/ml -silmätipat, liuos Fenyyliefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sebiprox 1,5 % shampoo siklopiroksiolamiini

PAKKAUSSELOSTE. Sebiprox 1,5 % shampoo siklopiroksiolamiini PAKKAUSSELOSTE Sebiprox 1,5 % shampoo siklopiroksiolamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos. atselastiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos. atselastiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos atselastiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna askorbiinihappo (C-vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos. lodoksamidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos. lodoksamidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos lodoksamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Käytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeää tietoa. Tämä lääke on saatavissa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Hyprosan 3.2 mg/ml -silmätipat, liuos. Hypromelloosi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Hyprosan 3.2 mg/ml -silmätipat, liuos. Hypromelloosi PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Hyprosan 3.2 mg/ml -silmätipat, liuos Hypromelloosi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot