PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsolamidi ja timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Dorzolamid/Timolol Sandoz on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Dorzolamid/Timolol Sandozia 3. Miten Dorzolamid/Timolol Sandozia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Dorzolamid/Timolol Sandozin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Dorzolamid/Timolol Sandoz on silmään annosteltava yhdistelmälääke, jonka vaikuttavat aineet ovat hiilihappoanhydraasin estäjien lääkeryhmään kuuluva dortsolamidihydrokloridi ja beetasalpaajien lääkeryhmään kuuluva timololimaleaatti. Molemmat lääkkeet pienentävät suurentunutta silmänpainetta, mutta niiden vaikutustavat ovat erilaiset. Dorzolamid/Timolol Sandozia käytetään kohonneen silmänpaineen alentamiseen glaukooman hoidon yhteydessä, kun pelkät beetasalpaajasilmätipat eivät riitä. Dorzolamid/Timolol Sandoz silmätippojen sisältämä dortsolamidi ja timololi voivat olla hyväksyttyjä myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy lääkäriltä, apteekista tai terveydenhuoltohenkilöstöltä, jos sinulla on lisäkysymyksiä, ja noudata aina heidän antamiaan ohjeita. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZIA Älä käytä Dorzolamid/Timolol Sandozia jos olet allerginen (yliherkkä) dortsolamidihydrokloridille, timololimaleaatille tai Dorzolamid/Timolol Sandozin jollekin muulle aineelle jos sinulla on jokin hengityselinsairaus kuten nykyinen tai aiempi astma tai krooninen keuhkoahtaumatauti jos sinulla on tietty sydänsairaus jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta tai veren ph-arvon (happo-emästasapainon) häiriö. Jos arvelet, että jokin näistä koskee sinua, älä käytä Dorzolamid/Timolol Sandozia keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Ole erityisen varovainen Dorzolamid/Timolol Sandozin suhteen Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Dorzolamid/Timolol Sandoz -hoitoa 1

2 jos sinulla on aiemmin ollut mikä tahansa sydänsairaus. Lääkäri saattaa seurata syketiheyttäsi ja muita sydänsairauden merkkejä Dorzolamid/Timolol Sandoz -hoidon aikana. jos sinulla on tai on ollut maksavaivoja. jos sinulla on lihasheikkoutta tai jos sinulla on todettu myasthenia gravis. jos sinulla on tai on aiemmin ollut astma tai muita keuhkosairauksia, käänteisangina (rintakipua levon aikana), muita sydän- tai verisuonitauteja, matala verenpaine, diabetes tai hypoglykemia (matala verensokeri), kilpirauhasen vajaatoiminta tai jokin lääkeaineallergia. jos käytät piilolinssejä (ks. Tärkeää tietoa Dorzolamid/Timolol Sandozin sisältämistä aineista ). Ota heti yhteys lääkäriin jos saat silmätulehduksen tai -vamman, joudut silmäleikkaukseen, sinulle kehittyy muita oireita tai olemassa olevat oireet pahenevat. jos sinulle kehittyy sidekalvotulehdus (silmän tai silmien punoitusta ja ärtyneisyyttä), silmän tai silmäluomen turvotusta, ihottumaa tai silmän tai silmänympäryksen kutinaa. Nämä oireet voivat johtua allergisesta reaktiosta tai olla Dorzolamid/Timolol Sandozin haittavaikutus (ks. kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset ). Jos joudut leikkaukseen tai sinut nukutetaan (myös hammaslääkärillä), kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Dorzolamid/Timolol Sandozia. Nukutusaineen antoon voi näet liittyä äkillistä verenpaineen alenemista. Käyttö lapsilla Dorzolamid/Timolol Sandozin käytöstä vauvoilla ja lapsilla on vain rajallisesti kokemusta. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Keskustele lääkärin kanssa etenkin seuraavissa tapauksissa: - jos käytät verenpainelääkitystä tai sydänlääkkeitä, esim. kalsiuminestäjiä, hermosolujen katekoliamiinivarastot tyhjentäviä lääkkeitä, beetasalpaajia, klonidiinia tai digoksiinia - jos käytät rytmihäiriölääkkeitä kuten amiodaronia, kinidiiniä tai digoksiinia - jos käytät muita beetasalpaajia sisältäviä silmätippoja - jos käytät muita hiilihappoanhydraasin estäjiä, esim. asetatsolamidia, joko suun kautta, silmätippoina tai muulla tavoin - jos käytät jotakin MAO-estäjää masennuksen tai muun sairauden hoitoon - jos käytät jotakin parasympatomimeettiä esim. virtsaamisen helpottamiseen tai suolen toiminnan parantamiseen - jos käytät opioidikipulääkkeitä, esim. morfiinia, keskivaikean tai vaikean kivun hoitoon tai käytät suuria annoksia asetyylisalisyylihappoa. Dortsolamidihydrokloridilla ei ole todettu olevan yhteisvaikutuksia asetyylisalisyylihapon kanssa. Tietyillä samankaltaisilla suun kautta otettavilla lääkkeillä tiedetään kuitenkin olevan yhteisvaikutuksia asetyylisalisyylihapon kanssa. - jos käytät diabeteslääkkeitä - jos käytät adrenaliinia. Raskaus ja imetys Raskaus Kerro lääkärille, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta. Dorzolamid/Timolol Sandozia ei saa käyttää raskauden aikana. Imetys Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Dorzolamid/Timolol Sandozia ei saa käyttää imetyksen aikana. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. 2

3 Ajaminen ja koneiden käyttö Mahdolliset haittavaikutukset kuten huimaus ja näköhäiriöt saattavat vaikuttaa ajokykyyn ja/tai koneiden käyttökykyyn. Jos sinulla on haittavaikutuksia, keskustele asiasta lääkärin kanssa (ks. kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset ). Tärkeää tietoa Dorzolamid/Timolol Sandozin sisältämistä aineista Dorzolamid/Timolol Sandoz sisältää säilöntäaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmä-ärsytystä ja jonka tiedetään aiheuttavan pehmeiden piilolinssien värjäytymistä. Jos käytät pehmeitä piilolinssejä, keskustele lääkärin kanssa ennen dortsolamidin käyttöä. Vältä kosketusta pehmeiden piilolinssien kanssa. Ota piilolinssit silmistä ennen lääkkeen käyttämistä ja odota vähintään 15 minuuttia, ennen kuin laitat piilolinssit takaisin silmiin. Lääkäri voi kertoa asiasta lisää. 3. MITEN DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZIA KÄYTETÄÄN Ota Dorzolamid/Timolol Sandozia juuri sen verran kun lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Annostus Tavanomainen annos on: Yksi tippa hoidettavaan silmään tai silmiin kahdesti päivässä, esim. aamuisin ja iltaisin. Dorzolamid/Timolol Sandozin käyttö yhdessä muiden silmätippojen kanssa: Jos käytät Dorzolamid/Timolol Sandozin lisäksi myös muita silmätippoja, pidä eri silmätippojen välillä vähintään 10 minuutin tauko. Älä muuta lääkevalmisteen annosta keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Jos joudut lopettamaan hoidon, ota heti yhteys lääkäriin. Käyttöohjeet: Noudata näitä ohjeita huolellisesti, kun käytät Dorzolamid/Timolol Sandoz -silmätippoja. Kädet on hyvä pestä ennen silmätippojen tiputtamista. Älä päästä pullon kärkeä koskettamaan silmää tai silmänympärystä, sillä silmätulehduksia aiheuttavia bakteereita saattaa tällöin päästä lääkkeeseen. Tämä taas voi johtaa vakaviin silmävaurioihin tai jopa näön menetykseen. Pullon kärki ei saa joutua kosketuksiin minkään pinnan kanssa, jotta lääkkeeseen ei pääsisi bakteereita. 1. Älä käytä lääkettä, jos pullonkaulassa oleva avaamattomuuden osoittava sinetti on rikkoutunut ennen ensimmäistä käyttökertaa. 2. Avaa pullo kiertämällä korkkia, kunnes sinetti rikkoutuu. 3. Kallista päätä taaksepäin ja vedä alaluomea hiukan alaspäin, jolloin silmän ja silmäluomen väliin jää pieni tasku (kuva 1). 3

4 4. Käännä pullo ylösalaisin ja purista varovasti kuvien 2 ja 3 mukaisella tavalla, kunnes pullosta tipahtaa silmään yksi tippa lääkärin ohjeiden mukaisesti. ÄLÄ KOSKETA PULLON KÄRJELLÄ SILMÄÄ ÄLÄKÄ SILMÄLUOMEA. 5. Jos lääkäri on neuvonut sinua annostelemaan lääkettä toiseenkin silmään, toista kohdat 3 ja Sulje pullo heti käytön jälkeen kiertämällä korkki tiiviisti kiinni. Laita pullo takaisin alkuperäiseen ulkopakkaukseen. 7. Pullon annostelukärki on suunniteltu annostelemaan tietyn kokoisia tippoja. Annostelukärjen aukkoa ei siis saa suurentaa. Jos käytät enemmän Dorzolamid/Timolol Sandozia kuin sinun pitäisi On tärkeää käyttää lääkettä lääkärin määrääminä annoksina. Jos silmään menee liian monta silmätippaa tai nielet lääkettä, sinulla voi esiintyä huimausta, hengitysvaikeuksia, pahoinvointia, päänsärkyä, väsymystä tai tunnetta, että sydämen syke on epätavallisen hidas. Jos sinulla on tällaisia oireita, ota heti yhteys lääkäriin. Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä tai jos esimerkiki lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (Suomessa puh ja Ruotsissa puh. 112) riskin arvioimiseksi ja neuvojen saamiseksi. Jos unohdat käyttää Dorzolamid/Timolol Sandozia Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kuin muistat. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos väliin ja jatka lääkkeen ottamista tavanomaisen aikataulun mukaisesti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos lopetat Dorzolamid/Timolol Sandozin käytön Jos joudut lopettamaan hoidon tai haluat lopettaa sen, ota heti yhteys lääkäriin. 4

5 Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, myös Dorzolamid/Timolol Sandoz voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Dorzolamid/Timolol Sandozin käytön yhteydessä on havaittu seuraavia haittavaikutuksia: Hyvin yleiset haittavaikutukset (yli 1 potilaalla 10:stä) silmien polte ja kirvely kitkerä maku suussa silmätippojen tiputtamisen jälkeen. Yleiset haittavaikutukset (1 10 potilaalla 100:sta) päänsärky silmän ja silmänympäryksen punoitus, näön hämärtyminen silmän vetisyys tai kutina ja sarveis- tai sidekalvomuutokset silmäluomen tulehdus, silmä-ärsytys, esim. silmien kuivuminen nenän sivuontelotulehdus pahoinvointi heikotus/väsymys. Melko harvinaiset haittavaikutukset (1 10 potilaalla 1 000:sta) huimaus masennus silmän värikalvon ja sädekehän tulehdus näköhäiriöt, mm. taittokyvyn muutokset (jotka johtuivat joissakin tapauksissa mustuaista pienentävän lääkehoidon lopettamisesta) sykkeen hidastuminen äkillinen tajunnan menetys rytmihäiriö hengenahdistus ruuansulatusvaivat munuaiskivet. Harvinaiset haittavaikutukset (1 10 potilaalla :sta) tunnottomuus/pistely unettomuus painajaiset sukupuolivietin heikkeneminen aivoverenkiertohäiriö (aivoinfarkti tai -verenvuoto) silmien ärsytys, esimerkiksi kipu tai karstan muodostuminen silmäluomiin silmien ja silmänympäryksen turvotus ja/tai ärsytys matala silmänpaine suonikalvon irtauma, johon voi liittyä näköhäiriöitä (silmäleikkauksen jälkeen) korvien soiminen verenpaineen aleneminen rintakipu sydämentykytys sydämen vajaatoiminta sydämenpysähdys Raynaud n ilmiö (sormien ja varpaiden sinertäminen) käsien ja jalkaterien turvotus tai kylmyys ja käsivarsien ja jalkojen verenkierron heikkeneminen 5

6 turvotus nuha ja hengitysvaikeudet kuten hengenahdistus tai harvemmin hengityksen vinkuminen yskä ja nenäverenvuoto suun kuivuminen (kutiava) ihottuma hiustenlähtö psoriaasi tai psoriaasin paheneminen Peyronien tauti (joka voi aiheuttaa peniksen käyristymistä) allergiset reaktiot, kuten ihottuma, nokkosihottuma, kutina, huulten, silmien ja suun turvotus, harvinaisissa tapauksissa hengityksen vinkuminen. Dorzolamid/Timolol Sandozin vaikuttavat aineet voivat aiheuttaa seuraavia haittavaikutuksia, joita saattaa esiintyä myös joillakin Dorzolamid/Timolol Sandozia käyttävillä potilailla: Yleiset haittavaikutukset (1 10 potilaalla 100:sta) sarveiskalvon tuntoherkkyyden väheneminen. Harvinaiset haittavaikutukset (1 10 potilaalla :sta) SLE eli lupus (jonka oireita voivat olla mm. kasvojen ihottuma, lihas- ja nivelkipu, kuume) muistinmenetys lihasheikkous / myasthenia graviksen paheneminen ohimenevä likinäköisyys, joka voi mennä ohi, kun hoito lopetetaan silmäluomien riippuminen, kaksoiskuvat aivoinfarkti jalkakramppeja ja/tai -kipuja kävellessä (ns. katkokävely) nielun ärsytys ripuli. Jos sinulla esiintyy näitä tai muita epätavallisia oireita tai tuntemuksia, ota heti yhteys lääkäriin. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät Dorzolamid/Timolol Sandozia silmäleikkauksen jälkeen ja sinulla on näköhäiriöitä. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZIN SÄILYTTÄMINEN Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä pakkauksessa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Pidä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Säilytä alle 30 C. Käytettävä 28 vuorokauden kuluessa avaamisen jälkeen. Hävitä käyttämättä jäänyt liuos. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Dorzolamid/Timolol Sandoz sisältää Vaikuttavat aineet ovat dortsolamidi ja timololi. 6

7 1 ml liuosta sisältää 20 mg dortsolamidia (hydrokloridina) ja 5 mg timololia (maleaattina). Muut aineet ovat hydroksietyyliselluloosa, mannitoli (E421), natriumsitraattidihydraatti, natriumhydroksidi/kloorivetyhappo (ph:n säätelyyn) ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Säilöntäaineena on bentsalkoniumkloridia (0,075 mg/ml). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Silmätipat, liuos. Väritön tai hieman kellertävä, jähmeästi liikkuva liuos. Dorzolamid/Timolol Sandoz on pakattu valkoisiin, muovisiin 5 ml PE-pulloihin. Pakkauskoot 1 x 5 ml, 3 x 5 ml ja 6 x 5 ml silmätipat Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, Kööpenhamina, Tanska Valmistaja Aeropharm GmbH, François-Mitterrand-Allee 1, Rudolstadt, Saksa tai Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Saksa Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

8 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning dorzolamid och timolol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Dorzolamid/Timolol Sandoz är och vad det används för 2. Innan du använder Dorzolamid/Timolol Sandoz 3. Hur du använder Dorzolamid/Timolol Sandoz 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Dorzolamid/Timolol Sandoz ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Dorzolamid/Timolol Sandoz är ett kombinationspreparat med dorzolamidhydroklorid, en så kallad karbanhydrashämmare avsedd för ögon, och timololmaleat, ett betablockerande medel avsett för ögon. Båda dessa aktiva substanser sänker ögontrycket men de gör det på olika sätt. Dorzolamid/Timolol Sandoz är avsett för sänkning av förhöjt ögontryck vid behandling av glaukom då betablockerande ögondroppar som används ensamt inte har tillräcklig effekt. Dorzolamid och timolol som finns i Dorzolamid/Timolol Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 2. INNAN DU ANVÄNDER DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ Använd inte Dorzolamid/Timolol Sandoz om du är allergisk (överkänslig) mot dorzolamidhydroklorid, mot timololmaleat eller mot något av övriga innehållsämnen om du har eller har haft någon luftvägssjukdom, t.ex. astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) om du har vissa hjärtproblem om du har svåra njurproblem eller störning i blodets ph-värde (syra-bas-balans). Om du tycker att något av detta gäller dig, ska du inte använda Dorzolamid/Timolol Sandoz innan du har kontaktat läkare. Var särskilt försiktig med Dorzolamid/Timolol Sandoz Berätta för din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Dorzolamid/Timolol Sandoz om du tidigare haft någon hjärtsjukdom. Din läkare kanske kontrollerar din puls och andra tecken på hjärtsjukdom medan du använder Dorzolamid/Timolol Sandoz. du har eller har haft leverproblem. 8

9 du har muskelsvaghet eller har fått diagnosen myasthenia gravis. du har eller tidigare har haft astma eller andra lungproblem, spasmangina (bröstsmärta i vila), andra hjärtproblem, problem med blodcirkulationen, lågt blodtryck, diabetes eller hypoglykemi (lågt blodsocker), sköldkörtelproblem eller allergier mot någon medicin. du använder kontaktlinser (se avsnittet Viktig information om något innehållsämne i Dorzolamid/Timolol Sandoz ). Kontakta din läkare omedelbart om du upplever ögoninfektion, får en ögonskada, genomgår en ögonoperation, upplever andra reaktioner eller märker att dina symtom blir värre. du får bindhinneinflammation (rodnad och irritation i ögat eller ögonen), svullna ögon eller ögonlock, hudutslag eller klåda i och runt ögonen. Dessa symtom kan bero på en allergisk reaktion eller vara en biverkning av Dorzolamid/Timolol Sandoz (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar ). Innan du genomgår någon operation eller narkos (även hos tandläkare) ska du berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar Dorzolamid/Timolol Sandoz. Preparatet kan nämligen ge kraftig sänkning av blodtrycket när det används tillsammans med narkosmedel. Användning hos barn Erfarenheterna av behandling med Dorzolamid/Timolol Sandoz hos småbarn och barn är begränsade. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om något av följande gäller dig: - du tar mediciner mot högt blodtryck eller för behandling av hjärtsjukdom, t.ex. kalciumhämmare, läkemedel som minskar reserver av katekolaminer, betablockerare, klonidin eller digoxin - du tar mediciner för behandling av rytmstörningar i hjärtat, t.ex. amiodaron, kinidin eller digoxin - du använder andra ögondroppar som innehåller betablockerare - du tar någon annan karbanhydrashämmare, t.ex. acetazolamid. Dessa preparat kan tas genom munnen, i form av ögondroppar eller på annat sätt. - du tar MAO-hämmare för behandling av depression eller någon annan sjukdom - du tar parasympatomimetika som kanske har ordinerats för behandling av urineringssvårigheter eller för att normalisera tarmfunktionen - du tar opioider, t.ex. morfin för behandling av medelsvår eller svår smärta, eller stora doser av acetylsalicylsyra. Det är osäkert om dorzolamidhydroklorid har samverkningar med acetylsalicylsyra, men man vet dock att vissa andra preparat som är besläktade med dorzolamidhydroklorid och som tas genom munnen har samverkningar med acetylsalicylsyra. - du använder diabetesmediciner - du tar adrenalin. Graviditet och amning Graviditet Berätta för din läkare om du är gravid, tycker att du är gravid eller försöker bli gravid. Dorzolamid/Timolol Sandoz får inte användas under graviditet. Amning Berätta om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Dorzolamid/Timolol Sandoz får inte användas under amning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. 9

10 Körförmåga och användning av maskiner Eventuella biverkningar, t.ex. dimsyn, kan påverka din körförmåga och/eller din förmåga att använda maskiner. Om du upplever problem ska du rådfråga din läkare (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar ). Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om något innehållsämne i Dorzolamid/Timolol Sandoz Dorzolamid/Timolol Sandoz innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan ge ögonirritation och missfärgar mjuka kontaktlinser. Om du använder mjuka kontaktlinser ska du rådfråga din läkare innan du använder Dorzolamid/Timolol Sandoz. Undvik kontakt mellan Dorzolamid/Timolol Sandoz och mjuka kontaktlinser. Avlägsna kontaktlinser före applikation och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen. Din läkare kan förklara detta för dig. 3. HUR DU ANVÄNDER DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ Ta alltid Dorzolamid/Timolol Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosering Vanlig dos är: En droppe i ögat/ögonen två ganger dagligen, t.ex. på morgonen och på kvällen. Användning av Dorzolamid/Timolol Sandoz tillsammans med andra ögondroppar: Om du använder Dorzolamid/Timolol Sandoz tillsammans med andra ögondroppar, ska de olika ögondropparna droppas i med åtminstone 10 minuters intervall. Ändra inte dosen utan att rådfråga din läkare innan. Om behandlingen måste avbrytas, kontakta din läkare genast. Bruksanvisning: Följ dessa instruktioner noggrant då du använder Dorzolamid/Timolol Sandoz ögondroppar. Tvätta gärna händerna innan du droppar. Se till att spetsen på flaskan inte kommer i kontakt med ögat eller området runt ögat. Det kan nämligen i så fall bli förorenat av bakterier som kan leda till ögoninfektion och allvarlig skada på ögat, i värsta fall t.o.m. synförlust. För att undvika eventuell förorening av flaskan ska du se till att spetsen på flaskan inte kommer i kontakt med något. 1. Använd inte flaskan om förseglingen kring flaskans hals är bruten innan du använder medicinen för första gången. 2. Skruva av locket genom att vrida på det tills förseglingen bryts. 3. Luta huvudet lätt bakåt och dra ner det undre ögonlocket något så att en ficka bildas mellan ögonlockets insida och ögonytan (fig. 1). 10

11 4. Håll flaskan upp och ned och tryck försiktigt enligt bilderna (fig. 2 och 3) tills en droppe, enligt ordinationen av din läkare, droppar ner i ögat. RÖR INTE ÖGAT ELLER ÖGONLOCKET MED FLASKANS SPETS. 5. Upprepa steg 3 och 4 igen med det andra ögat om din läkare ordinerat behandling av båda ögonen. 6. Tillslut flaskan genom att skruva på locket ordentligt genast efter användning och lägg flaskan tillbaka i originalytterkartongen. 7. Flaskspetsen är utformad för att ge en bestämd droppstorlek. Därför ska du inte förstora hålet i flaskspetsen. Om du har tagit för stor mängd av Dorzolamid/Timolol Sandoz Det är viktigt att dosen du använder är den som din läkare har ordinerat. Om du droppar i för många ögondroppar eller sväljer en del av flaskans innehåll kan du få en känsla att du inte mår bra och uppleva t.ex. yrsel, andningssvårigheter, illamående, huvudvärk, trötthet eller ovanligt långsam puls. Om du upplever något av dessa ska du genast söka läkarvård. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel ) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har glömt att använda Dorzolamid/Timolol Sandoz Om du har glömt en dos ska du ta den genast då du märkt detta. Om det är nästan dags att ta följande dos ska du dock lämna bort den glömda dosen och fortsätta med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 11

12 Om du slutar att använda Dorzolamid/Timolol Sandoz Om du vill eller måste avbryta behandlingen ska du kontakta din läkare genast. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Dorzolamid/Timolol Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Dorzolamid/Timolol Sandoz kan ge följande biverkningar: Mycket vanliga biverkningar (hos fler än 1 patient av 10) brännande och stickande känsla i ögat/ögonen bitter smak i munnen efter idroppande av ögondroppar Vanliga biverkningar (hos 1 10 patienter av 100) huvudvärk rodnad i och runt ögat/ögonen, dimsyn tårflöde eller klåda i ögat/ögonen samt förändringar i hornhinnan eller bindhinnan inflammation i ögonlocken, ögonirritation, t.ex. torra ögon bihåleinflammation illamående svaghet/trötthet Mindre vanliga biverkningar (hos 1 10 patienter av 1 000) yrsel nedstämdhet inflammation i regnbågshinnan och strålkroppen synstörningar, bl.a. brytningsförändringar (p.g.a. utsättning av pupillminskande, s.k. miotisk behandling i några fall) långsam puls plötslig förlust av medvetandet rytmstörningar i hjärtat andnöd matsmältningsproblem njursten Sällsynta biverkningar (hos 1 10 patienter av ) domning/pirrande känsla sömnlöshet mardrömmar nedsatt libido slaganfall (stroke) ögonirritation, bl.a. beläggning på ögonlocken och smärta i ögat svullnad och/eller irritation i och runt ögat/ögonen för lågt ögontryck åderhinneavlossning som kan vara förknippad med synförändringar/synstörningar (efter ögonoperation) öronsus lågt blodtryck bröstsmärta hjärtklappning hjärtsvikt 12

13 hjärtstillestånd Raynauds fenomen (vita eller blåaktiga händer och fötter) svullnad eller kallhet i händer och fötter och nedsatt blodcirkulation i armar och ben svullnad snuva och andningssvårigheter, t.ex. andnöd och mer sällan pipande andning hosta och näsblod muntorrhet (kliande) utslag håravfall psoriasis eller försvårad psoriasis Peyronies sjukdom (som kan orsaka krökning av penisen) allergiska reaktioner, bl.a. utslag, nässelutslag, klåda, i sällsynta fall eventuellt svullnad i läpparna, ögonen och munnen, sällan pipande andning De aktiva substanserna i Dorzolamid/Timolol Sandoz kan också ge vissa biverkningar som ibland kan uppstå under behandling med Dorzolamid/Timolol Sandoz hos en del patienter. Dessa är Vanliga biverkningar (hos 1 10 patienter av 100) minskad känslighet i hornhinnan Sällsynta biverkningar (hos 1 10 patienter av ) SLE eller systemisk lupus erythematosus (utslag i ansiktet, ledvärk, muskelproblem, feber) minnesförlust muskelsvaghet/försvårad myasthenia gravis övergående närsynthet som kan gå om när behandlingen avbrytas hängande ögonlock, dubbelsyn slaganfall (hjärninfarkt, stroke) kramper och/eller smärta i benen vid gång (klaudikation) svalgirritation diarré Om du upplever någon av dessa biverkningar eller har andra ovanliga symtom eller känningar ska du kontakta din läkare omedelbart. Detta är särskilt viktigt om du upplever synförändringar/-störningar efter ögonoperation då du använder Dorzolamid/Timolol Sandoz. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR DORZOLAMID/TIMOLOL SANDOZ SKA FÖRVARAS Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 30 C. Öppnad förpackning: används inom 28 dagar. Kassera oanvänd lösning efter detta. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 13

14 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration De aktiva substanserna är dorzolamid och timolol. 1 ml lösning innehåller 20 mg dorzolamid (som dorzolamidhydroklorid) och 5 mg timolol (som timololmaleat). Övriga innehållsämnen är hydroxietylcellulosa, mannitol (E421), natriumcitratdihydrat, natriumhydroxid/saltsyra (för justering av ph-värdet) och vatten för injektionsvätskor. Bensalkoniumklorid (0,075 mg/ml) har tillsatts som konserveringsmedel. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Ögondroppar, lösning. Färglös eller något gulaktig, trögflytande lösning. Dorzolamid/Timolol Sandoz förpackas i vita PE-plastflaskor på 5 ml. Förpackningsstorlekar 1 x 5 ml, 3 x 5 ml och 6 x 5 ml ögondroppar Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Innehavare av godkännande för försäljning Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark Tillverkare Aeropharm GmbH, François-Mitterrand-Allee 1, Rudolstadt, Tyskland eller Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Tyskland Denna bipacksedel godkändes senast

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsolamidi ja timololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Dorzolamid/Timolol Sandoz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsolamidi ja timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi

PAKKAUSSELOSTE. OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi PAKKAUSSELOSTE OFTAN TROPICAMID 5 mg/ml -silmätipat, liuos Tropikamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fucithalmic 10 mg/g silmätipat, suspensio Fusidiinihappo Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni

PAKKAUSSELOSTE. ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni PAKKAUSSELOSTE ZADITEN 0,25 mg/ml silmätipat, liuos Ketotifeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium

PAKKAUSSELOSTE. Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä. Karmelloosinatrium PAKKAUSSELOSTE Celluvisc 1,0 % silmätipat, liuos kerta-annossäiliössä Karmelloosinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti PAKKAUSSELOSTE Minims Pilocarpine Nitrate 20 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa Pilokarpiininitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamide/Timolol Teva 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsoliamidi/Timololi

PAKKAUSSELOSTE. Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos. Dortsoliamidi/Timololi PAKKAUSSELOSTE Dorzolamid/Timolol Actavis 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Dortsoliamidi/Timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos

OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos Pakkausseloste OFTAN STARINE 0,5 mg/ml -silmätipat, liuos Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Oftan Starine on saatavissa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos Vaikuttava aine: morfiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos. atselastiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos. atselastiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos atselastiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti ja timololimaleaatti

PAKKAUSSELOSTE. COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti ja timololimaleaatti PAKKAUSSELOSTE COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti ja timololimaleaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Brimonidin Sandoz 2 mg/ml silmätipat, liuos. Brimonidiinitartraatti

PAKKAUSSELOSTE. Brimonidin Sandoz 2 mg/ml silmätipat, liuos. Brimonidiinitartraatti PAKKAUSSELOSTE Brimonidin Sandoz 2 mg/ml silmätipat, liuos Brimonidiinitartraatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ACULAR 5 mg/ml silmätipat, liuos Ketorolaakkitrometamoli

PAKKAUSSELOSTE. ACULAR 5 mg/ml silmätipat, liuos Ketorolaakkitrometamoli PAKKAUSSELOSTE ACULAR 5 mg/ml silmätipat, liuos Ketorolaakkitrometamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL 5 mg/ml silmätipat, liuos (timololi)

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL 5 mg/ml silmätipat, liuos (timololi) PAKKAUSSELOSTE BLOCANOL 5 mg/ml silmätipat, liuos (timololi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi 1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle EFFORTIL 10 mg/ml injektioneste, liuos etilefriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti

PAKKAUSSELOSTE. Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä. mikonatsolinitraatti PAKKAUSSELOSTE Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä mikonatsolinitraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Latiotim 50 mikrog/ml +5 mg/ml silmätipat, liuos. latanoprosti/timololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Latiotim 50 mikrog/ml +5 mg/ml silmätipat, liuos. latanoprosti/timololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Latiotim 50 mikrog/ml +5 mg/ml silmätipat, liuos latanoprosti/timololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL DEPOT 5 mg/ml depotsilmätipat (timololi)

PAKKAUSSELOSTE. BLOCANOL DEPOT 5 mg/ml depotsilmätipat (timololi) PAKKAUSSELOSTE BLOCANOL DEPOT 5 mg/ml depotsilmätipat (timololi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti

PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti PAKKAUSSELOSTE Daktarin 2 % emulsiovoide mikonatsolinitraatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Echinamax tipat, liuos PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betoptic 5 mg/ml silmätipat, liuos Betaksololi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Betoptic 5 mg/ml silmätipat, liuos Betaksololi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betoptic 5 mg/ml silmätipat, liuos Betaksololi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Emgesan 250 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Emgesan 250 mg tabletit magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti

PAKKAUSSELOSTE. Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti PAKKAUSSELOSTE Antrex 15 mg tabletti Kalsiumfolinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide. hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide. hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pimafucort emulsiovoide Pimafucort voide hydrokortisoni/natamysiini/neomysiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Naso-ratiopharm 1 mg/ml nenäsumute, liuos

Naso-ratiopharm 1 mg/ml nenäsumute, liuos PAKKAUSSELOSTE Naso-ratiopharm 1 mg/ml nenäsumute, liuos Ksylometatsoliinihydrokloridi Yli 10-vuotiaille lapsille ja aikuisille Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos. lodoksamidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos. lodoksamidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Alomide 1 mg/ml silmätipat, liuos lodoksamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg

PAKKAUSSELOSTE. Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Defiante Farmacêutica, S.A. 1(8) Pakkausseloste PAKKAUSSELOSTE Hydergin 1 mg ja 1,5 mg tabletti Ko-dergokriinimesilaatti 1 mg tai 1,5 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Kingovital tabletti PAKKAUSSELOSTE Kingovital tabletti PERINTEINEN KASVOIROHDOSVALMISTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti. bentsydamiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti. bentsydamiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti bentsydamiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Dopram 20 mg/ml injektioneste, liuos Doksapraamihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli

PAKKAUSSELOSTE. Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli PAKKAUSSELOSTE Trosyd 1 % emulsiovoide Tiokonatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LEVOLAC 670 mg/ml -oraaliliuos. Laktuloosi

PAKKAUSSELOSTE. LEVOLAC 670 mg/ml -oraaliliuos. Laktuloosi PAKKAUSSELOSTE LEVOLAC 670 mg/ml -oraaliliuos Laktuloosi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Latanoprost Sandoz 50 mikrog/ml silmätipat, liuos. latanoprosti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Latanoprost Sandoz 50 mikrog/ml silmätipat, liuos. latanoprosti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Latanoprost Sandoz 50 mikrog/ml silmätipat, liuos latanoprosti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille. Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE itsehoitolääkepakkauksille Terbinafin ratiopharm 10 mg/g emulsiovoide Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeää tietoa. Tämä lääke on saatavissa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cetirizin BMM Pharma 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Cetirizin BMM Pharma 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE Cetirizin BMM Pharma 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen setiritsiinidihydrokloridi Tämä pakkauskoko on tarkoitettu lääkärin aiemmin toteamien allergisten oireiden hoitoon. Ilman lääkärin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mutaflor oraalisuspensio 10 8 CFU/ml Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AURORIX 150 mg ja 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Moklobemidi

PAKKAUSSELOSTE. AURORIX 150 mg ja 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Moklobemidi PAKKAUSSELOSTE AURORIX 150 mg ja 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen Moklobemidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % emulsiovoide. metronidatsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Rozex 0,75 % emulsiovoide. metronidatsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Rozex 0,75 % emulsiovoide metronidatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste)

PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti. (Reseptivalmiste) PAKKAUSSELOSTE Cetirizin-ratiopharm 10 mg kalvopäällysteinen tabletti (Reseptivalmiste) Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tobrasone 3 mg/ml + 1 mg/ml silmätipat, suspensio tobramysiini ja deksametasoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tobrasone 3 mg/ml + 1 mg/ml silmätipat, suspensio tobramysiini ja deksametasoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tobrasone 3 mg/ml + 1 mg/ml silmätipat, suspensio tobramysiini ja deksametasoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Silkis 3 mikrogrammaa/g voide

PAKKAUSSELOSTE. Silkis 3 mikrogrammaa/g voide PAKKAUSSELOSTE Silkis 3 mikrogrammaa/g voide Kalsitrioli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dianeal PD4 Glucose 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml ja 38,6 mg/ml peritoneaalidialyysineste. 0,051 g/l

PAKKAUSSELOSTE. Dianeal PD4 Glucose 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml ja 38,6 mg/ml peritoneaalidialyysineste. 0,051 g/l PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot