Työsuhteen päättäminen ja päättämissopimukset. Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuhteen päättäminen ja päättämissopimukset. Asianajaja, osakas Maisa Nikkola"

Transkriptio

1 Työsuhteen päättäminen ja päättämissopimukset Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

2 Luennon aiheet Yleistä päättymissopimuksista Työsuhteen päättäminen yhteisesti sopimalla Sopimus työsuhteen päättämisestä yleistä Tyypillisiä ongelmatilanteita Työsuhteen päättymisen jälkeen solmittavat sopimukset

3 Yleistä päättymissopimuksista

4 Päättymissopimukset = Mikä tahansa työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, jossa käsitellään työsuhteen päättymiseen liittyviä asioita ja joka solmitaan ajallisesti lähellä työsuhteen päättämistä. Ajankohta: a. Ennen työsuhteen päättymistä b. Työsuhteen päättämisen yhteydessä c. Työsuhteen päättämisen jälkeen ennen asian muuttumista riitaiseksi d. Työsuhteen päättämisen jälkeen asian muututtua riitaiseksi e. Oikeudenkäynnin aikana f. Oikeudenkäynnin jälkeen Sopimus työsuhteen päättymisestä Työsuhteen päättymisen jälkeen solmittavat sopimukset

5 Sopimus työsuhteen päättämisestä - yleistä

6 Työsuhteen päättämistavat yleisesti Irtisanominen Henkilökohtaiset perusteet Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen Purkaminen Koeaikana Myöhemmin työsuhteen kestäessä Purkautuneena pitäminen Jne. Edellyttävät lain mukaista perustetta.

7 Yhteinen sopimus työsuhteen päättämisestä Osapuolilla on oikeus päättää työsuhde milloin tahansa työsuhteen aikana myös yhteisellä sopimuksella. Työnantaja ja työntekijä ovat työsuhteen päättymisestä samaa mieltä. Sovitaan yhteisesti työsopimuksen päättämisestä ja/tai työsuhteen päättämisen ehdoista. Aina vapaaehtoista Ei painosteta! - Pätemättömyys? Sopimuksen solmimatta jättäminen ei estä työnantajaa irtisanomasta työntekijää, jos laillinen irtisanomisperuste on samanaikaisesti olemassa. Kirjallinen sopimus.

8 Miksi? Yt-neuvottelujen sijaan Mahdollisesti riitainen irtisanomisperuste Oikeudenkäynnin välttäminen Yhteinen tahto sopia jostain tietystä ehdosta Ajan ja vaivan säästäminen Mahdollisuus joustaviin päättämisehtoihin ja työntekijän vapaus hakeutua muihin töihin Tahto palkita työntekijää mahdollisen pitkän työuran jälkeen Työntekijän vaihtaminen mieluisampaan Vapauttaa työnantajan velvollisuudesta tarjota muuta työtä Yrityksen ja työntekijän imago Työpaikan ilmapiirin tervehdyttäminen tai säilyttäminen Yrityssalaisuuksien säilyttäminen Tarve varmistaa keskeneräisten asioiden hoito Jne.

9 Päättämissopimuksen ehdot Osapuolet Työsopimuksen päättymisperuste ja työsopimuksen taustatiedot ja sopimuksen tarkoitus Irtisanomisaika Irtisanomisajan pituus Työtehtävät irtisanomisaikana Työntekovelvollisuudesta vapauttaminen Lomien ja vapaiden pitäminen Mahdollinen työllistymisvapaa Työsuhteen päättymispäivä Palkkasaatavat ja muut työsuhteesta johtuvat saatavat (bonukset, optiot) Omaisuuden palauttaminen Kilpaileva toiminta sekä liike- ja ammattisalaisuudet Sähköposti Puhelinliittymä Muut luontoisedut Koulutuskustannusten huomioiminen Eläke- ja henkivakuutukset IPR Rahasuoritus & muut korvaukset Suoritusten ajankohta ja sopimusrikkomuksen seuraamukset Vaatimuksista luopuminen Riidanratkaisu Tiedottaminen Sopimuksen salassapito Räätälöidään tilanteen mukaan.

10 Päättämissopimus työttömyysturvassa Päättämissopimus voi vaikuttaa työntekijän työttömyysturvaan ja työttömyysetuuden tasoon. Lähtökohtaisesti työsuhteen päättämisestä sopimuksella seuraa enintään kolmen kuukauden karenssiaika, jonka ajalta työntekijä ei saa työttömyysetuuksia. Sovitaan kolmen kuukauden palkkaa vastaavasta korvauksesta? Työttömyyskassat tekevät päätökset itsenäisesti.

11 Tyypillisiä ongelmatilanteita

12 HHO S 94/249 "Työntekijän ylipuhuminen sopimukseen" Työntekijä oli työnantajan aloitteesta ja tältä saamiensa tietojen perusteella allekirjoittanut irtisanomisilmoituksen siinä käsityksessä ja edellytyksin, että työnantajalla oli laillinen peruste hänen irtisanomiselleen ja että hänen oma irtisanoutumisensa oli hänelle niin taloudellisesti kuin muutenkin edullisempi vaihtoehto kuin työnantajan suorittama irtisanominen. Koska yhtiö ei ollut näyttänyt sillä olleen esittämiään taloudellisia ja tuotannollisia perusteita, työntekijä oli saatu antamaan tahdonilmaisunsa väärillä edellytyksillä. Näissä olosuhteissa tahdonilmaisua ei voida pitää sitovana. Kysymys on tosiasiallisesti ollut työnantajan ilman laillista perustetta aikaansaamasta työsopimuksen päättämisestä.

13 HHO S 03/450 "Työntekijä on ymmärtänyt sopimuksen merkityksen" Asiassa on riidatonta, että asianosaiset olivat solmineet allekirjoitetun sopimuksen työsuhteen päättymisestä. Hovioikeudessa kysymys on ollut siitä, onko sopimus pätevä ja syrjäyttääkö se työsuhteen päättymistä sääntelevät lain säännökset. Työntekijällä on ollut aikaa harkita sopimusta eikä hänen ole näytetty olleen sellaisessa psyykkisessä tilassa, että hänellä oli ollut vaikeuksia arvioida sopimuksen sisältöä ja seurauksia. Näin ollen sopimus on pätevä. Sopimuksen osapuolten ja sen sisällön mukaan kyse on ollut asianosaisten välisestä sopimuksesta työsuhteen päättymisestä eikä yksipuolinen ilmoitus irtisanomisesta. Koska sopimisen edellytyksenä ei ole työsopimuslain työsuhteen päättämisperusteita tai menettelytapoja koskevien säännösten noudattaminen, ovat asianosaiset voineet sopia työsuhteen päättymisestä. Työsuhteen päättämisestä voitiin sopia tarkoituksella saada työsuhde päättymään välittömästi ilman lainmukaisia määräaikoja ja määrämuotoihin sidottuja neuvotteluja.

14 RHO S 03/326 ja 325 "Sopimukseen kaikki tarvittavat ehdot" Asianosaiset olivat sopimuksella luopuneet työsuhteesta johtuneista muista oikeuksista ja velvollisuuksista kuin mitä sopimuksessa nimenomaan on mainittu. Sopimusta on tulkittava ahtaasti sen sanamuodon mukaan. Sopimuksessa olisi tullut mainita kaikki ne velvollisuudet, jotka olisi haluttu jäämään sitomaan A:ta. Päättämissopimuksen ehdon mukaan osapuolilla ei ollut "tämän jälkeen toisiaan kohtaan mitään muita kuin tähän sopimukseen perustuvia vaatimuksia työsuhteen tai sen päättymisen johdosta" tehdyn päättämissopimuksen katsottiin syrjäyttäneen allekirjoitetun salassapito- ja kilpailukieltosopimuksen.

15 KKO 2012:40 "Irtisanomisperusteen hyväksyminen irtisanomisen jälkeen" Kaksi kuukautta aikaisemmin aloitettujen yt-neuvottelujen jälkeen työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsopimuksen taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Runsaan viikon kuluttua he olivat tehneet sopimuksen, jossa oli todettu irtisanominen ja sen peruste sekä sovittu palkan ja muiden korvauksien suorittamisesta ja siitä, ettei työntekijällä ollut irtisanomisaikana työntekovelvoitetta. Lopuksi oli todettu, ettei sopijapuolilla ollut toisiaan kohtaan mitään muita työsuhteesta johtuvia vaatimuksia. Työntekijän katsottiin hyväksyneen, että irtisanomisperuste oli olemassa irtisanomisen ja sopimuksen tekemisen aikana. Sopimusehto ei ollut työsopimuslain pakottavien säännöksien vastainen eikä muillakaan perusteilla pätemätön.

16 KKO 2007:69 (Ään.) "Takaisinottovelvollisuudesta luopuminen sopimuksella" Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työsopimuksen irtisanomista koskevan sopimuksen, jonka mukaan työntekijä hyväksyi sen, että hänet oli irtisanottu taloudellisella ja tuotannollisella syyllä siten, että työsopimus päättyi kuusi kuukautta myöhemmin. Työnantajan takaisinottovelvollisuuden osalta sopimuksessa oli todettu, ettei työntekijälle tarvinnut ilmoittaa, mikäli vastaavia tehtäviä ilmaantui. Sopimusehto oli työsopimuslain 13 luvun 6 :n nojalla mitätön; työntekijä ei voi työsuhteen aikana luopua hänelle työsopimuslain mukaisesti kuuluvista oikeuksista. Takaisinottovelvollisuudesta voidaan sopimuksella luopua vasta työsuhteen päättymisen jälkeen.

17 Työsuhteen päättymisen jälkeen solmittavat sopimukset

18 Työsuhteen päättymisen jälkeen solmittavat sopimukset Esim. ristiriitatilanteen ratkaisemiseksi Kyse ns. Sovintosopimuksesta Takaisinottovelvollisuudesta luopuminen

19 Kiitos Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Mannerheimintie Helsinki Gsm Puh Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address. twobirds.com

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola "Kun joutuu irtisanotuksi, eniten jännittää se, miten

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

HETKY seminaari. Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen 12.6.2012

HETKY seminaari. Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen 12.6.2012 HETKY seminaari Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen 12.6.2012 Esityksen sisältö Mikä on tarjous? Tarjous oikeustoimilain mukaan Tarjouksen sitovuuden päättyminen

Lisätiedot

Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka

Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka Työsuhteen päättämissopimukset ja niihin liittyvä juridiikka Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 35/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-996-5 KUVAILULEHTI 22.4.2015 Julkaisija Työ-

Lisätiedot

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Esimiestoiminnan haasteet. 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Esimiestoiminnan haasteet 31.10.2013 Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Tausta Työhyvinvoinnin juridiikka Työsopimuslain yleiset velvollisuudet Työturvallisuuslain erikoissääntely Yhdenvertaisuuslaki Tasa-arvolaki

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1384-02 (6/2002, 8-1)

Työneuvoston lausunto TN 1384-02 (6/2002, 8-1) 1(10) Työneuvoston lausunto TN 1384-02 (6/2002, 8-1) Työneuvoston lausunto vuosilomalain tulkinnasta. Annettu Helsingin käräjäoikeuden pyynnöstä 7. päivänä marraskuuta 2002. Lausuntopyyntö Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

Työsuhteen sopimusperusteinen päättäminen ja sen taloudelliset vaikutukset työntekijälle

Työsuhteen sopimusperusteinen päättäminen ja sen taloudelliset vaikutukset työntekijälle Työsuhteen sopimusperusteinen päättäminen ja sen taloudelliset vaikutukset työntekijälle Jaana Salo Kaupan ja kulttuurin osaamisala Liiketalouden opinnäytetyö Tradenomi TORNIO 2014 TIIVISTELMÄ 2 LAPIN

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com

PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET. 2013 Juridia Bützow www.juridiabutzow.com PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA/ ERI VAIHTOEHTOJEN OIKEUDELLISET HAASTEET 1 PALKATAKO VAI VERKOSTOITUA Palkkaaminen Syntyy työsuhde Työntekijä on työnantajansa käytettävissä Pelisäännöt tulevat lainsäädännöstä

Lisätiedot

Työsuhteen päättymiseen liittyvät tukipaketit työttömyysturvassa

Työsuhteen päättymiseen liittyvät tukipaketit työttömyysturvassa Työsuhteen päättymiseen liittyvät tukipaketit työttömyysturvassa Lapin Yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pro gradu -tutkielma Pete Mäkelä Työ- ja sosiaalioikeus Kevät 2012 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 1 Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 Johtajasopimus Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliitto

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus

Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus 1 Kansanopistoyhdistyksen KOJOKO-koulutus Lahti 23.1.2008 Työelämän sääntelyä Hyvät tilaisuuden osanottajat hyvät yhteistyökumppanit! Kiitos kutsusta! Ajattelin käyttää tilaisuutta joustavasti. Vaikka

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE

VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE VANHAT VALINTAKOKEET MALLI LAPIN YLIOPISTO, OIKEUSTIEDE Sisältää vain alkuosan edellisvuosien materiaalista. SÄHKÖINEN ASIOINTI JA VIESTINTÄ TYÖSUHDETURVA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET PERHEOIKEUS

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön

TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS. 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön TIETO OYJ:N INFO-TILAISUUS 19.4.2012 OTL, VT Esa Schön Esityksen sisältö Työsuhteen päättämismenettely Työsuhteen päättäminen sopimuksella Työttömyysturva TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISMENETTELY Työsuhteen päättämismenettely

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen

Työsopimus. - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Työsopimus - Työsopimuksen solmiminen - Työsuhteen aikana - Työsuhteen päättyminen Henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 1.4.2009 Jaana Sirkiä, Elina Tuisku Säädöstausta Työsopimuslaki Minimi Virka- ja työehtosopimukset

Lisätiedot

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Tässä oppaassa käydään läpi palautteen antamista työstä. Palautteen antamisen lisäksi oppaaseen on kirjattu Naantalin kaupungissa käytössä olevat

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN. Ohje luottamushenkilöille KÄTTÄ PIDEMPÄÄ YRI- TYSTEN MUUTOSTILAN- TEISIIN Ohje luottamushenkilöille Helmikuu 2012 1 SISÄLTÖ SIVU SAATESANAT... 2 1. OSAKEKAUPPA... 3 2. LIIKKEEN LUOVUTUS... 3 3. FUUSIOT... 6 4. YRITYKSEN TOIMINNAN

Lisätiedot