Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola"

Transkriptio

1 Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

2 "Kun joutuu irtisanotuksi, eniten jännittää se, miten läheiset suhtautuvat asiaan. Näin tuumaa Aku Kopakkala, joka puhui irtisanomisestaan HSTV:n uudessa keskusteluohjelmassa Arka paikka." "Minulle ei tullut jysähdystä, koska olen ollut asiassa hyvin aktiivinen: puhunut, ihmetellyt, tavannut työkavereita ja puhunut työkavereiden kanssa, puhunut monien ihmisten kanssa."

3 Luennon aiheet Työsuhteen päättyminen yleisesti Toimivan puuttumisprosessin peruspelisääntöjä Henkilöön liittyvä irtisanominen oikeuskäytännön valossa Käyttäytyminen Lojaliteettivelvoite Alisuoriutuminen ja heikot työtulokset

4 Työsuhteen päättyminen yleisesti

5 Vanhempasi ovat ruotsalaisia Olet liian nuori Työyhteisössämme on liikaa miehiä Onko sinun otettava vanhempainvapaata? Ruma! Poliittiset mielipiteesi ovat liian vihreitä Laiheliini! Puhumasi murre vie sinulta uskottavuuden TYÖNTEKIJÖIDEN EPÄTASAPUOLINEN KOHTELU JA TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN SYRJIVILLÄ PERUSTEILLA

6 Irtisanominen työntekijästä johtuvilla perusteilla Työntekijää ei saa irtisanoa ilman asiallista ja painavaa syytä (TSL 7:1 ) Työsopimuksesta tai laista johtuvien työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava laiminlyönti sekä henkilöön liittyvien työntekoedellytysten muuttuminen, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään (TSL 7:2 )

7 Irtisanominen työntekijästä johtuvilla perusteilla Asiallinen ja painava peruste ei ainakaan ole: Sairaus, ellei työkyky ole heikentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti ettei kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista (oik. käytäntö: noin 1 v) Lakkoon tms. työtaisteluun osallistuminen Työntekijän poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet taikka hänen osallistuminen yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan Turvautuminen oikeusturvakeinoihin

8 Irtisanominen työntekijästä johtuvilla perusteilla Kokonaisharkinta! 1. Rikkomuksen luonne: Yleinen moitittavuus, tahallisuusaste, toistuvuus, teon vaikutukset 2. Työntekijän asema ja työtehtävät Työn erityisvaatimukset Asema organisaatiossa, kokemus 3. Yrityksen asema Koko Toimiala

9 Irtisanominen työntekijästä johtuvilla perusteilla Työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet Aiheettomat poissaolot Sairaus Päihteiden käyttö työpaikalla Epärehellisyys / luottamussuhteen menettäminen Työstä kieltäytyminen Työtehtävien laiminlyönti Ammattitaidottomuus - huonot myynti- tai muut työtulokset Asenne, motivaatio osa ammattitaidon arviointia Ohjeiden vastainen menettely Ajokortin menetys Väkivalta työnantajaa tai työtoveria kohtaan Sukupuolinen häirintä ja ahdistelu, epäasiallinen kohtelu Kilpaileva toiminta tai sen valmistelu Liike- ja ammattisalaisuuden ilmaiseminen / hyödyntäminen Järjestysmääräysten yms. rikkominen

10 Työntekijä ei tee hänelle annettuja tehtäviä. Voidaanko työsuhde samantien irtisanoa, vai onko ensin annettava varoitus? Työntekijä joutuu jokaisen kausi-influenssan kouriin ja on usein sairauslomalla. Talvella hän joutui sairauslomalle myös liukastuttuaan ja nyrjäytettyään nilkkansa. Voimmeko harkita hänen irtisanomistaan? Työntekijälle on annettu irtisanomisuhkainen varoitus jatkuvista myöhästelyistä. Nyt hän vielä saapui krapulaisena työpaikalle, joskin ajoissa. Voidaanko hänen työsuhteensa irtisanoa?

11 Työsuhteen purkaminen Työsopimus (myös määräaikainen) voidaan purkaa vain erittäin painavasta syystä Työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkominen, että työnantajalta ei kohtuudella voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa (TSL 8:1 ) Kokonaisharkinta voidaanko käyttää lievempiä keinoja? Purkuoikeutta on käytettävä 14 päivän kuluessa siitä, sopijapuoli on saanut tiedon purkamisperusteen täyttymisestä Erikseen koeaikapurkua koskevat säännökset

12 Työsuhteen irtisanominen vai purkaminen? Työsopimuksen purkaminen päättää työsuhteen välittömästi Työnantaja voi aina käyttää lievempää menettelyä, eli purun sijasta irtisanomista tai esimerkiksi varoitusta On syytä olla erityisen tarkkana termien suhteen eikä puhua esim. irtisanomisesta silloin, kun on tarkoitus purkaa työsuhde Riskinä on mm. se, että purkua pidettäisiin laittomana, vaikka katsottaisiin, että työnantajalla olisi ollut asiallinen ja painava syy irtisanoa työsopimus Huom! Myös työsuhteen päättyminen koeaikana

13 TT: "Työsuhteen purkautuneena pitäminen" Työnantaja oli pitänyt työntekijän työsuhdetta purkautuneena, koska tämä oli ollut vuosilomansa jälkeen poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta pätevää syytä poissaololleen. Kanteen mukaan työntekijä ei voinut palata vuosilomaltaan töihin, koska hän oli sairastunut. Työntekijä oli toimittanut työnantajalle lääkärintodistuksia, jotka kattoivat poissaolon vasta noin kaksi viikkoa vuosiloman päättymisestä lukien. Tätä edeltävän poissaolon syystä ei ollut esitetty lääkärintodistuksia eikä muutakaan selvitystä kuin työntekijän pojan kertomus. Koska työntekijällä ei ollut pätevää syytä olla poissa työstä heti vuosilomansa päätyttyä, työnantaja oli saanut käsitellä hänen työsopimustaan purkautuneena vuosiloman päättymisestä lukien.

14 Toimivan puuttumisprosessin peruspelisääntöjä

15 Joukkuepeli on kovaa hommaa Jos yksi tiiminjäsen ei osallistu tiimin toimintaan 29% yhteistyösuhteista kärsii + saastuttava vaikutus

16 Käytännön toimintaohjeita Työntekijän moitittavaan toimintaan puututtava mahdollisimman aikaisin Tukena työelämässä Työsuhteen päättämiselle ei yleensä ole perustetta, jos työntekijää ei ole varoitettu tai työntekijän merkittävimmistä laiminlyönneistä kulunut pitkä aika. Esimiehen toiminta työsuhteen aikana ja sen päättyessä on olennainen osa työanantajamainetta ja toiminnan lainmukaisuuden varmistamista!

17

18 Keskustelut, varoitus, päättäminen Keskustelujen ja kommunikoinnin merkitys korostuu! Ennen irtisanomista on annettava varoitus ja mahdollisuus korjata laiminlyönti tai rike (TSL 7:2 3 mom.) Kirjallinen varoitus? Varoituksen tarkoitus on antaa ennen irtisanomista työntekijälle tieto epäasianmukaisesta käyttäytymisestä, työnantajan suhtautumisesta velvollisuuksien rikkomiseen ja työsuhteen päättämismahdollisuudesta Varoitusta ei tarvita, jos rikkomus on niin vakava, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista (TSL 7:2 5 mom.)

19 Keskustelut, varoitus, päättäminen (jatkuu) 1. Työpaikan systemaattinen / jalkautettu menettelytapa, jolla yritys /esimies puuttuu sääntöjenvastaiseen tai ei-toivottuun käyttäytymiseen Millaiset toimintamallit? Ohjeet? Ja käytännöt? Onko esimies tehtäviensä tasalla? Kouluttaminen ja opastus? 2. Varhainen puuttuminen / välittäminen helpottaa usein tilanteen ratkaisemista 3. Kuka auttaa esimiestä johtamaan jämäkästi? 4. Yhtiön yhteinen puuttumisprosessi yhdenmukaistaa johtamista SEURANTA KESKUSTELU / HUOMAUTUS VAROITUS TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN J-Impact Oy

20 Samalla puolen pöytää! YHTEISET INTRESSIT KONFLIKTIN AIHEET Keskitytäänkö yhteisiin intresseihin vai konfliktiin?

21 Henkilöön liittyvä irtisanominen oikeuskäytännön valossa

22 Käyttäytyminen

23 Motivaatio, asenne ja yhteistyökyky Asenteen muuttaminen Muutokset a) esimiestyössä tai - Työn haastavuus? - Työntekijä tiimin osana? - Huonot kokemukset? b) henkilön työtehtävissä Yhteistyökyvyn puute Esimiehen ja työntekijän välillä Organisaation eri yksikköjen välillä Työntekijöiden välillä Molemminpuolinen lojaliteetti

24 TT: "Sopimaton käytös työajalla" Uhkaava sähköposti työtovereille Luottamuksellisten tietojen antaminen ulkopuoliselle sataman kulunvalvonnan tietokannasta Työntekijän esiintyminen ja menettelytavat työpaikalla yleensä Työtuomioistuin: työntekijän menettelytavat olivat vakavasti häirinneet työpaikan työilmapiiriä Työnantajalla oli asialliset perusteet ja painava syy päättää A:n työsuhde sopimattoman käyttäytymisen ja lojaliteettivelvollisuuden rikkomisen johdosta varoitusmenettelyä käyttämättä.

25 TT: "Sopimaton käytös vapaa-ajalla" Junassa vapaapäivänään matkustaneen, VR:n palveluksessa olleen työntekijän, joka oli alkoholin vaikutuksen alaisena käyttäytynyt epäasiallisesti ja mm. puhunut työvuorossa olleelle konduktöörille seksuaalissävytteisesti. Työntekijällä 30 vuoden moitteeton työhistoria. Työtuomioistuin: "Työntekijän yksittäistä, vapaa-aikana sattunutta harkitsematonta tekoa ei voida sen moitittavuudesta huolimatta pitää niin vakavana hänen ja työnantajan välillä noudatettavien sopimusvelvoitteiden rikkomisena, että työnantajalla olisi sen johdosta ollut perusteet ensimmäisenä toimenpiteenään irtisanoa työsopimus. Työsopimuksen irtisanomiselle ei ollut asiallista ja painavaa perustetta." Korvaus 7 kuukautta

26 THO S 04/1930 "Soveltuvuus työyhteisöön" Työntekijän käyttäytymisen ei ole näytetty olleen sen asteista, että se olisi säännönmukaisesti aiheuttanut normaalia suurempaa riitaisuutta muiden työntekijöiden kanssa ja siten yksinään huonontanut ilmapiiriä. Mitä tulee työtovereiden määräilemiseen ja matkapuhelimen käyttämiseen yksityisasioiden hoitamiseen, käyttäytymisen ei ole näytetty olleen sen laatuista, että se olisi estänyt yhteistyön toisten työntekijöiden kanssa. Yksittäiset sopimattomat menettelyt asiakkaita kohtaan eivät ole yksinään riittävä irtisanomisperuste, kun työntekijä on muutoin hoitanut tehtävänsä hyvin. Käyttäytymisen ei ole myöskään näytetty aiheuttaneen vahinkoa. Työnantaja on ollut tietoinen työntekijän käyttäytymistavoista pitkään. Työntekijä työskenteli alalla, jossa asiakkaiden valitukset ovat tavanomaisia. Ei perustetta irtisanoa.

27 Lojaliteettivelvoite

28 Luottamuksen merkitys työsuhteessa Molemminpuolinen lojaliteetti. TSL 2:1 : Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin. TSL 3:1 : Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Luottamuspula heikentää sekä esimiehen ohjausvoimaa että työntekijän mahdollisuuksia tehdä työnsä hyvin. Korostunut asema johtavassa ja esimiesasemassa olevien työntekijöiden kohdalla. Oikeuskäytännössä tullut usein kyseeseen yhdessä sopimattoman toiminnan, salassapitovelvollisuuden tai kilpailukiellon rikkomisen yhteydessä. Lojaliteettivelvoite on riippumaton työntekijän päävelvoitteen täyttämisestä, työn tekemisestä. Voidaan siis katsoa, että velvoite ulottuu jonkinlaisena myös työntekijän vapaaaikaan. Käyttäytyminen sosiaalisessa mediassa?

29 TT: "Luottamuspula työtehtäviä hoidettaessa" Työnantajan linja-autonkuljettajille antamien ohjeiden ja perehdytyksen mukaan työnantajalle kuuluvat rahat tuli tilittää säännöllisesti ja ajoohjelmien mukaisesti. Kuljettajaa oli useasti suullisesti huomautettu tilitysten viipymisestä. Hänelle oli vielä erikseen annettu määräys tilityksen tekemisestä loppuun asti, mutta hän ei ollut noudattanut määräystä. Työnantaja purki työsuhteen. Työtuomioistuin: "Kuljettajan menettely osoitti vakavaa laiminlyöntiä hänen työhönsä kuuluneiden tehtävien hoitamisessa ja antoi työnantajalle perustellun aiheen epäillä väärinkäytöksiä tilityksiin liittyen." Työnantaja sai purkaa työsuhteen.

30 TT: "Luottamuspula vapaa-ajalla tapahtuneesta" Linja-autonkuljettaja oli syyllistynyt vapaa-ajallaan rattijuopumukseen. Hänet oli tuomittu kolmeksi kuukaudeksi ajokieltoon, minkä vuoksi työnantaja oli purkanut työsopimuksen rattijuopumusta seuraavana päivänä. Työtuomioistuin: "Rattijuopumukseen syyllistyminen oli työtehtävien laatu huomioon ottaen vakavalla tavalla horjuttanut työntekijän ja työnantajan välistä luottamussuhdetta. Työntekijä ei kuitenkaan ollut syyllistynyt moitittavaan menettelyyn työtehtävissään, ja hänen 24 vuotta kestänyt työhistoriansa työnantajan palveluksessa oli muutoin ollut moitteeton." Korvaus neljän kuukauden palkkaa vastaava summa.

31 TT: "Työnantajan arvosteleminen" Työnantajaa muun muassa mielipidekirjoituksissa arvostelleen työntekijän katsottiin toiminnallaan rikkoneen työnantajan ja työntekijän sopimussuhteessa edellytettävän luottamuksen ja siihen liittyvän lojaliteettivelvollisuuden. Työnantajalla oli ollut irtisanomissuojasopimuksessa tarkoitettu asiallinen ja painava syy työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen.

32 Alisuoriutuminen ja heikot työtulokset

33 Työkaverille ei työ vaikuta maistuvan. Hän välttelee uusia työtehtäviä, osallistuu heikosti töissä tiimin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, myöhästelee palavereista ja laiminlyö tehtäviään. Hänen mukaansa epäonnistuminen johtuu palautteen puutteesta ja aina vika on muutenkin enemmänkin työnantajan tai esimiehen toiminnassa. Voiko johtamisen puute johtaa alisuoriutumiseen? Miten esimiehen tulisi toimia?

34 Alisuoriutuminen Alisuoriutumisella tarkoitetaan työntekijän puutteellista työsuoritusta, joka ei yllä yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin tai on havaittavasti keskitason työsuorituksen alapuolella Soveltuvuus työhön varmistettava ensisijaisesti koeaikana Tavoitteiden on oltava realistisia Alisuoriutumista arvioidaan aina tapauskohtaisesti, eikä sama toimintamalli voi tulla kysymykseen kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa Työtehtävien tekemättä jättäminen? Työn laadussa haasteita? Aikataulussa haasteita? Mistä saadaan ns. vertailuryhmä?

35 Heikkojen työtulosten arvioiminen Yleensä edellytetään työntekijän olennaista vikaa tai laiminlyöntiä Olennaisuuden arviointiin vaikuttaa mm. asetetun tavoitteen kohtuullisuus, poikkeamisen suuruus suhteessa muiden työntekijöiden työsuoritukseen sekä huolimattomuuden aste ja pysyvyys Onko työntekijä sitoutunut määrättyyn tulokseen ja millä tavoin? Ovatko juuri kyseisen työntekijän kyvyt ja taidot epäsuhteessa asetettuihin tehtäviin ja normaaliin suoritusvauhtiin? Kehen verrataan? Onko ennen irtisanomista työntekijälle annettu ns. viimeinen varoitus, joka sisältää irtisanomisuhan? Millaisia keskusteluja asiassa on käyty? Onko työntekijä saanut riittävästi opastusta ja perehdytystä? Ovatko olennaiset olosuhteet muuttuneet?

36 Heikkojen työtulosten arvioiminen - Case TT: Kysymys ostoreskontranhoitajan heikoista työsuorituksista ja työstä kieltäytymisestä Työntekijän tulos oli vastannut vain n. kolmasosaa normaalijoutuisuudella työskentelevän työntekijän työtuloksesta Työntekijä oli saanut koulutusta ja lisäopetusta Työntekijälle oli annettu varoitus, koska tämä oli kieltäytynyt eräästä maksatustoimeksiannosta Kokonaisarvion perusteella työnantajalla oli oikeus irtisanoa työsopimus

37 Kiitos Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Mannerheimintie Helsinki Gsm Puh Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address. twobirds.com

Individuaaliperusteinen irtisanominen

Individuaaliperusteinen irtisanominen Individuaaliperusteinen irtisanominen - työnantajan ja työntekijän näkökulma Asianajajaliiton Nuorten päivät 3.10.2014 Asianajaja Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Asianajaja Markus

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Pieni yhdistys työnantajana

Pieni yhdistys työnantajana Pieni yhdistys työnantajana 11.2.2015 Tuomas Mänttäri toimitusjohtaja Sosiaalialan Työnantajat ry Tekijänoikeussyistä materiaali on käytettävissä vain tätä koulutusta varten Tuomas Mänttäri Työnantajan

Lisätiedot