HETKY seminaari. Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HETKY seminaari. Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen 12.6.2012"

Transkriptio

1 HETKY seminaari Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen Esityksen sisältö Mikä on tarjous? Tarjous oikeustoimilain mukaan Tarjouksen sitovuuden päättyminen Vastaus Hankintalaki Tarjouspyyntöjen ja tarjousten yleisimmät sudenkuopat Yhteenveto Page 2 1

2 Mikä on tarjous? Juridisesti tarjous on mielletty sopimusta edeltäväksi oikeustoimeksi / tahdonilmaisuksi Perinteisen sopimuksen määritelmän mukaan sopimus edellyttää kahta erillistä oikeustointa: tarjousta ja tarjoukseen annettua (hyväksyvää) vastausta Tarjous Vastaus Sopimus Tarjouksia koskevaa sääntelyä muun muassa oikeustoimilaissa ja hankintalaissa Page 3 Tarjous oikeustoimilain mukaan Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929) Varallisuusoikeudellisia oikeustoimia koskeva yleislaki - Varallisuusoikeus = esineoikeus, velvoiteoikeus (sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus, perusteettoman edun palautus), immateriaalioikeus Sisältää yleiset säännöksen sopimuksen syntymisestä (tarjous vastaus) - Oikeustoimilain periaatteilla merkitystä myös varallisuusoikeuden (lain soveltamisalan) ulkopuolella - Tahdonvaltainen laki sovelletaan vain mikäli tarjouksesta tai vastauksesta ei muuta johdu - Ei koske määrämuotoisia sopimuksia esim. kiinteistön kauppa - Sopijapuolten yleinen käytäntö saa etusijan Page 4 2

3 Tarjous oikeustoimilain mukaan Lähtökohta: tarjous sitoo tekijäänsä OikTL ei määrämuotoa Peruste: luottamuksen suojaaminen Varauma tarjouksessa "sitoumuksetta", "velvoituksetta" Tarjouspyyntö yleensä ymmärrettävä kehotuksena tehdä tarjous Tarjoukselta (ja siihen annettavalta vastaukselta) edellytetään kuitenkin täsmällisyyttä Page 5 Tarjouksen sitovuuden päättyminen Tarjous hylätään - Tarjouksen hylkäävä vastaus (puolestaan) sitoo sen antajaa Määräaika päättyy - Tarjous sitoo tarjouksessa määritellyn määräajan - Ellei määräaikaa määritelty, on hyväksyvä vastaus annettava kohtuullisessa ajassa - Vertaa määräajassa saapunut vastaus vs. määräajassa lähetetty vastaus Jos määräajan alkamisajankohta on jäänyt mainitsematta, määräaika alkaa - Kirje kirjeen päiväyksestä, sitä päivää mukaan lukematta - Sähköposti siitä päivän ajasta, jolloin se on lähetetty - Jos kirjeessä ei lainkaan päiväystä postileiman osoittaman päivän mukaan Page 6 3

4 Tarjouksen sitovuuden päättyminen Suullinen tarjous - Heti, ellei annettu määräaikaa - Koskee esim. puhelimitse annettuja tarjouksia Tarjous peruutetaan - Tarjous ei sido tarjoajaa, jos peruutus saapuu tarjouksen saaneelle ennen kuin tämä on ottanut tarjouksesta selon tai viimeistään samaan aikaan kuin selonotto tapahtuu Tarjous voidaan perua eri tavalla kuin millä tarjous on annettu - Esim. puhelimitse tai sähköpostitse - Liian myöhään peruutettu tarjous sitoo tarjouksen tekijää ellei täytä tarjousta, voi tästä aiheutua korvausvelvollisuus Page 7 Tarjouksen sitovuuden päättyminen Tiedustelu Katkaisee sellaisen tarjouksen sitovuuden, johon vastaamiseen ei ole määritelty määräaikaa Tiedusteluun annettavalle vastauksella voidaan määritellä määräaika ellei vastausta tiedusteluun ole tullut määräaikaan mennessä, tarjous raukeaa Page 8 4

5 Vastaus Erityistä vastausta ei edellytetä Tarjouksen täyttäminen riittää Vastauksen / tarjouksen täyttämisen tulee kuitenkin saapua oikeassa ajassa ja oltava puhdas Liian myöhään tullut tai ehdollinen vastaus on uusi (vasta)tarjous - HUOM! lisäyksen, rajoituksen tai ehdon asiallisen merkityksen vaatimus Myöhään tullut vastaus voi sitoa, jos - Lähettäjän on täytynyt olettaa vastauksensa tulleen perille ajoissa; ja - Vastauksen saajan on täytynyt tämä käsittää, eikä vastauksen saaja ilman aiheetonta viivästystä ilmoita myöhästymisestä vastauksen lähettäjälle - Esim. vastaus ollut postin kuljetettavana normaalia pidemmän ajan Page 9 Hankintalaki Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Soveltuu valtion ja kuntien viranomaisten, kirkon viranomaisten ja muiden hankintayksiköiden (esim. julkisoikeudelliset laitokset) hankintoihin (kynnysarvon ylittävät tavara ja/tai palveluhankinnat) Hankintalain 7 luvussa varsin yksityiskohtaiset vaatimukset tarjouspyynnöille "Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa pyydetään toimittajia esittämään kirjallisesti ja määräaikaan mennessä tarjouksensa." Page 10 5

6 Hankintalaki Lain 7 luvussa asetetaan myös vaatimuksia vastaukselle, eli toimittajan tarjoukselle "Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta." Ehdottomat vaatimukset aina täytettävä täysimääräisesti HUOM! Hankintayksikkö on voinut ripotella ehdottomia vaatimuksia ympäri tarjouspyyntöä Hankintayksikön sopimusluonnos voi myös olla asetettu ehdottomaksi vaatimukseksi Page 11 Tarjouspyyntöjen ja tarjousten yleisimmät sudenkuopat Tarjouspyyntöjen yleisimmät sudenkuopat Usein kiireellä laadittu Tarjouspyynnön kohde epäselvä - Mitä tarkemmin laadittu, sen helpompaa tarjousten vertailu on Tarjouspyyntö on laadittu tavalla, joka ei mahdollista tarjousten vertailua - Tarjousten vertailua helpottaa, jos tarjouspyynnössä asetetaan määrämuoto tarjousten tekemiselle - Julkisissa hankinnoissa yleistä, että hankintayksikkö edellyttää tarjouspyynnön rakenteen noudattamista tarjouksessa Page 12 6

7 Tarjouspyyntöjen ja tarjousten yleisimmät sudenkuopat Ei selkeitä määräaikoja Ei varaumaa, ettei tarjouspyyntö sido sen tekijää - Ilman varaumaa muodostaa sitovan sopimuksen, jos tarjoukseen tulee puhdas vastaus HUOM! Tarjouspyynnöllä mahdollista vaikuttaa tuleviin sopimusneuvotteluihin ja sopimuksen ehtoihin Page 13 Tarjouspyyntöjen ja tarjousten yleisimmät sudenkuopat Tarjousten yleisimmät sudenkuopat Usein kiireellä laadittu Ei riittävän tarkkaa rajausta sen suhteen mitä tarjottuun hintaan kuuluu ja mikä puolestaan lisäveloitettavaa - Epäselvyys joskus toki tarkoituksen mukaista Tarjoukseen osallistuvien alihankkijoiden tarjouksesta ja sen sisällöstä ja ehdoista ei ole asianmukaisesti sovittu - Ns. Teaming-sopimus / Teaming Agreement Page 14 7

8 Tarjouspyyntöjen ja tarjousten yleisimmät sudenkuopat Ei varaumia esim. siitä, että lopullinen sopimus syntyy vasta erillisellä sopimuksella - Ellei kirjallisesti toisin sovita, tähän tarjoukseen ja sen mukaisiin toimituksiin sovelletaan " - HUOM! Julkisissa hankinnoissa oltava kuitenkin erityisen tarkkana varaumien kanssa voi johtaa tarjouspyynnön vastaiseen tarjoukseen Page 15 Yhteenveto Varaa riittävästi aikaa valmisteluun Selvitä kaikki asiaan liittyvät seikat ennen tarjouspyynnön/tarjouksen toimittamista HUOM! Alihankkijat ja niiden sitouttaminen Muista tehdä tarvittavat varaumat Esim. tarjouspyyntö ei velvoita hyväksymään yhtään tarjousta, osatarjouksia ei hyväksytä Hanki tarvittaessa asiantuntija-apua Etenkin julkisissa hankinnoissa, joissa ehdottoman vaatimuksen täyttämättä jättäminen johtaa auttamattomasti tarjouksen poissulkemiseen Page 16 8

9 Kiitos Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen Asianajotoimisto Bird & Bird Oy Mannerheimintie Helsinki Puh Fax Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC and is regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address. 9

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden

HE 16/2011 vp. sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden HE 16/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä Esityksessä

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola "Kun joutuu irtisanotuksi, eniten jännittää se, miten

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista

Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Neuvoston direktiivi 93/13/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista Virallinen lehti nro L 095, 21/04/1993 s. 0029-0034 Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA USEAT PÄÄLLEKKÄISET TARJOUKSET Kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetussa laissa (15.12.2000/1074) eli ns. välityslaissa on säännökset siitä, kuinka välitysliikkeen

Lisätiedot

MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET

MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET Kuluttajan arkikaupankäynnissä on tilanteita, joissa tarjoustavara on loppunut kampanja-ajan kestäessä tai mainoksessa annettu tieto ei muuten pidä paikkaansa. Kuluttajille

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot