ICT Ladies Gents

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT Ladies Gents 1.9.2015"

Transkriptio

1 ICT Ladies Gents

2 Bird & Bird kansainvälisesti

3 Bird & Bird kansainvälisesti Bird & Bird lukuina 1846 perustettiin Lontoossa 118 asiakkaamme ovat 118 eri maasta 1100 lakimiestä 77 Top tier listausta kansainvälisissä hakemistoissa 27 toimistoa 18 maassa

4 Strategiamme Asiakaslähtöinen toimintatapa on yrityksemme tärkeimpiä arvoja

5 Toimistomme Australia Iso-Britannia Belgia Alankomaat Saksa Ruotsi Puola Suomi Kiina Sydney Lontoo Bryssel Haag Düsseldorf Frankfurt Hampuri München Tukholma Varsova Helsinki Hongkong Peking Shanghai Tanska Espanja Ranska Italia Tsekki Slovakia Unkari Yhdistyneet Arabiemiraatit Singapore Kööpenhamina Skanderborg Madrid Lyon Pariisi Milano Rooma Praha Bratislava Budapest Abu Dhabi Dubai Singapore

6 Pohjoismaat Edustamme jatkuvasti asiakkaitamme rajat ylittävissä toimeksiannoissa. Saumaton yhteistyö maidensa johtaviin asianajotoimistoihin lukeutuvien toimistojemme välillä mahdollistaa ensiluokkaisten palvelujen saatavuuden asiakkaillemme Pohjoismaissa ja Baltiassa

7 Palvelumme Palvelumme kattavat kaikki yritysten liikejuridiset tarpeet Riitojen ratkaisu Kaupalliset sopimukset Ulkoistukset Immateriaalioikeus Yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus EU- ja kilpailuoikeus Pankki- ja rahoitusalan juridiikka Tietoturva Vero-oikeus Työoikeus Regulaatio & hallinto Kiinteistöt ja rakentaminen

8 Bird & Bird Helsinki

9 Bird & Bird Helsinki Helsingin toimisto lukuina 1999 Fennica perustettiin 71 Net Promoter Score 2008 Bird & Bird ja Fennica yhdistyivät 75 liikejuridiikan ja asiakaspalvelun ammattilaista 13,2 MEUR liikevaihtomme viimeksi 49 päättyneellä tilikaudella lakimiestä 17 lakimiestämme nimettiin vuonna 2014 alansa kärkinimiksi Suomessa

10 ICT Ladies & Gents - Hankintalain mukaiset hankinnat Katia Duncker

11 Hankintalain mukaiset hankinnat Laissa julkisista hankinnoista on määritelty hankintayksiköt, joiden on noudatettava lain kynnysarvon ylittävissä hankinnoissaan hankintalain säännöksiä Hankintalain mukaisesti tehtävät hankinnat eroavat menettelytavoiltaan "tavanomaisista" osto- ja myyntiprosesseista ja ne ovat tarkemmin säänneltyjä Tarjoajien on hyvä perehtyä hankintalain säännöksiin, joissa mm. asetetaan vaatimuksia tarjoajan kelpoisuudelle, tarjouspyynnön sisällölle ja tarjouksen antamiselle Page 11 Bird & Bird LLP 2015

12 Hankintalain mukaiset hankintayksiköt Hankintalain mukaisia hankintayksikköjä ovat: 1. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset; 2. Kirkot sekä niiden seurakunnat ja viranomaiset; 3. Liikelaitokset; 4. Julkisoikeudelliset laitokset (tietyin edellytyksin); 5. Mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta kohdassa 1 4 tarkoitetulta hankintayksiköltä Hankintayksikköjen tulee soveltaa hankintalain säännöksiä: Tavara- ja palveluhankinnoissa, joiden ennakoitu arvo on vähintään euroa Rakennus- ja käyttöoikeusurakoissa, joiden ennakoitu arvo on vähintään euroa Page 12 Bird & Bird LLP 2015

13 Tarjouspyyntö ja tarjous Hankintayksikkö antaa tarjouspyynnön, jonka vaatimuksia tarjoajien on noudatettava Tarjouspyyntö voi sisältää sopimusluonnoksen (ehtoineen) hankintasopimukseksi. Hankintayksikön on ilmoitettava selkeästi, ovatko luonnoksen mukaiset ehdot ehdottomia vaatimuksia vai eivät (esim. ei olennaisia muutoksia) Tarjouspyynnössä ilmoitetaan kaikki tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä tai tarjouksen tekemisessä Usein viitataan vakioehtoihin, joita hankinnassa sovelletaan Tarjouspyynnössä ilmoitetut määräajat ovat ehdottomia, ja myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon Tarjouspyynnön vaatimuksiin tulee muutoinkin perehtyä huolella. Tarjouksen tulee olla sekä tekniseltä että asialliselta sisällöltään tarkasti tarjouspyynnön mukainen Page 13 Bird & Bird LLP 2015

14 Tarjouspyyntö ja tarjous Kaikkien pyydettyjen selvitysten ja liitteiden tulee olla mukana sekä kirjallisessa että mahd. sähköisessä muodossa annetussa tarjouksessa. Pyydettyä tarjouslomaketta on syytä käyttää Tarjouksessa on otettava kantaa kaikkiin tarjouspyynnössä mainittuihin tuotteen, palvelun tai urakan ominaisuuksiin ja vertailuperusteisiin Tarjoajalla on vastuu siitä, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja tarjoajan tulee osoittaa se tarjouksessaan Epäselvyydet tulkitaan lähes aina tarjoajan vahingoksi ja tarjous voidaan hylätä sillä perusteella, että se täytä jotain nimenomaista vaatimusta Jälkikäteiset täsmennykset tai virheen korjaukset ovat joskus mahdollisia (eivät saa johtaa tarjouksen muuttamiseen) Page 14 Bird & Bird LLP 2015

15 Tarjouksen myöhästyminen Vastuu tarjouksen perille tulosta on lähtökohtaisesti aina tarjoajalla Myös sähköisessä asioinnissa on syytä huolehtia siitä, että tarjous lähtee ajoissa, jotta se ehtii saapua ajoissa perille kokonaan ja ilman riskiä tietoliikennehäiriöistä Esimerkkejä tarjouksen myöhästymisestä: Kaksi minuuttia ennen määräajan loppumista sähköisesti lähetetty tarjous, joka tuli perille neljä minuuttia määräajan jälkeen, oli hylättävä (KHO , taltio 810) Lähes 50 miljoonan euron hankkeessa tarjous hylättiin 10 minuutin myöhästymisen vuoksi. Asiaan ei vaikuttanut se, että myöhästyminen oli vähäistä, viive johtui rikkoontuneesta tulostimesta ja tarjoaja oli lähtenyt toimittamaan asiakirjoja ajoissa (MAO 20/05, ) Page 15 Bird & Bird LLP 2015

16 Tarjoajan kelpoisuusehdot Hankintalaki asettaa kelpoisuusehtoja ehdokkaille/tarjoajille Hankintayksikön tulee tehdä ehdokkaiden ja tarjoajien arviointi ennen tarjousten vertailua Hankintalaissa on määritelty tarjoajien poissulkuperusteet: Syyllistyminen eräisiin hankintalaissa määriteltyihin vakaviin rikoksiin on ehdoton poissulkuperuste (mm. lahjonta, veropetos, rahanpesu, kiskonnantapainen työsyrjintä) Lisäksi laissa on määritelty harkinnanvaraiset poissulkuperusteet, jotka antavat mahdollisuuden sulkea pois tarjoaja, jonka toimituskyky tai luotettavuus on heikentynyt, mm.: Verovelka tai sosiaalimaksujen laiminlyönti Konkurssi, velkajärjestely tai velkasaneeraus Tuomio ammatinharjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta Vakava virhe ammattitoiminnassa Page 16 Bird & Bird LLP 2015

17 Tarjouksen antaminen Yhteistyön tarjoajien kesken sekä osatarjouksen tekeminen on mahdollista tietyin edellytyksin: Yhteistarjoukset Yhteistarjouksen antaminen yhdessä toisen tarjoajan kanssa on mahdollista, mutta tällöin ei voi jättää omaa tarjousta erikseen Kilpailulainsäädännön asettamat rajoitukset otettava huomioon; tarjouskartellit ovat kiellettyjä kilpailunrajoituksia Osatarjoukset Osatarjousten antaminen vain joistakin tarjouksessa mainituista tavaroista/palveluista on mahdollista, jos tarjouspyynnössä on niin mainittu Alihankkijoiden käyttö Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita, jos siihen on annettu mahdollisuus tarjouspyynnössä Page 17 Bird & Bird LLP 2015

18 Vaikuttamis- ja valitusmahdollisuudet Lobbaus ja muu vaikuttaminen hankintayksiköihin tulee pyrkiä tekemään silloin, kun hankintayksiköllä ei ole hankintaa/ tarjouskilpailua meneillään Tarjoajien tulee huomioida, että epäasiallinen vaikuttaminen on aina kiellettyä, eikä hankintayksiköihin tule muutoinkaan pyrkiä vaikuttamaan tarjouspyynnön aikana Tarjouspyynnön saavuttua ehdokkaat/tarjoajat voivat kuitenkin pyytää siitä lisätietoja tarjouspyynnössä mainitussa määräajassa Jälkikäteinen vaikuttaminen päätöksiin on mahdollista; jos hankintayksikön hankintapäätös ei miellytä, tarjoaja voi lain mukaan tehdä valituksen markkinaoikeuteen (myös hankintayksikön itseoikaisu on mahdollinen). Valituksen menestyminen edellyttää, että hankintamenettelyssä tai - päätöksessä on tehty virhe Page 18 Bird & Bird LLP 2015

19 Lopuksi Hankintalain mukaisesti tehtäviin hankintoihin liittyy aina sääntely ja määrämuotoisuus Tarjouspyynnön tarkka noudattaminen on edellytys tarjouskilpailussa menestymiselle Määräajat! Ehdottomat vaatimukset Voi sisältää mahdollisuuden tehdä osatarjous tai käyttää alihankkijoita Vaikuttaminen hankintayksiköihin silloin, kun hankintamenettely ei ole meneillään Valitusmahdollisuus markkinaoikeuteen muutoksenhakukeinona Page 19 Bird & Bird LLP 2015

20 Kiitos Katia Duncker Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address. twobirds.com

21 Tuleva tietosuoja-asetus & ICT-ratkaisut Kaisa Keski-Vähälä ICT Ladies & Gents,

22 Komission ehdotus muutosehdotusta Osa isompaa kontekstia: EU:n digitaalinen agenda ja sähköinen kaupankäynti Käsittely neuvostossa ja parlamentissa Äänestys parlamentin kannasta täysistunnossa Komission ehdotusta hieman tiukempi linja Neuvosto neuvottelee: Riskilähtöinen lähestyminen 2014: Parlamentti äänestää kannastaan, Safe Harbor järjestelmä kyseenalaistetaan, EUTI antaa tuomionsa Google-ratkaisussa sekä Pakkotallennusdirektiiviä koskevassa asiassa Neuvosto neuvottelee omasta kannastaan (Uusi parlamentti ja uusi komissio) Neuvosto jatkaa neuvottelua omasta kannastaan Uusi parlamentti jatkaa LIBE-komitean johdolla asetuksen käsittelyä vanhan kannan pohjalta 2015/2016 Neuvoston tulee päättää kannastaan. Jos kanta poikkeaa parlamentin kannasta, parlamentti joutuu äänestämään uudelleen näiden erojen pohjalta. Samaan aikaan käydään kolmikantaneuvotteluja lopullisesta sisällöstä Tietosuoja-asetus voimaan? Page 22 Bird & Bird LLP 2015 ICT Ladies & Gents

23 Tietosuoja-asetusluonnoksen sisältö ICT ratkaisut huomioiden (parlamentin versio) Scope EU vs. paikallinen lainsäädäntö Rekisterinpitäjä "Main establishment" -sääntö Rekisterinpitäjän näyttötaakka käsittelyn laillisuudesta "Accountability" - periaate (passiivisesta compliancesta aktiiviseen accountabilityyn, näyttötaakka muuttuu) Ilmoitusvelvoite rikkomustilanteissa Tietosuojavastaavan nimitysvelvoite Page 23 Bird & Bird LLP 2015 ICT Ladies & Gents

24 Tietosuoja-asetusluonnoksen sisältö ICT ratkaisut huomioiden (parlamentin versio) Riskiarviointi ja "life cycle data protection management" Dokumentointivelvoitteet Riskien säännönmukainen arviointi "Data protection by design and by default" Data subjektin oikeudet: tiedon siirto-oikeus (data portability), oikeus tarkastaa tiedot > kustannukset Suostumuksen -käsite, painotus osapuolten voimasuhteissa Viranomaistoimivalla kasvu sanktiot ja yhteistoiminta Page 24 Bird & Bird LLP 2015 ICT Ladies & Gents

25 Käsittelyn perusperiaatteet, rekisterinpitäjä Suomi, henkilötietolaki Yleiset edellytykset: asiakassuhde, suostumus, laki jne. Käsittely tulee olla asiallisesti perustelu ja käsittelytarkoitus määritelty Käyttötarkoitussidonnaisuus Tarpeellisuusvaatimus Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia Virheettömyys Huolellisuusvelvoite Tarkastusoikeus Informointivelvoite Ilmoitusvelvollisuus EU Parlamentin ehdotus Vieressä kuvatun lisäksi tarkennuksia ja uusia velvoitteita: Suostumus: osapuolten voimasuhteet Velvoite myöntyä tietojen siirtoon ja poistamiseen (data portability & oikeus tulla unohdetuksi) Tietosuojavastaava Dokumentointivelvoitteet Ilmoitusvelvoitteet rikkomuksissa PIA (Privacy Impact Assessment)

26 Kiitos Kaisa Keski-Vähälä Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address. twobirds.com

HETKY seminaari. Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen 12.6.2012

HETKY seminaari. Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen 12.6.2012 HETKY seminaari Tarjousten laatiminen sudenkuopat ja vastuut Asianajaja, osakas Jesper Nevalainen 12.6.2012 Esityksen sisältö Mikä on tarjous? Tarjous oikeustoimilain mukaan Tarjouksen sitovuuden päättyminen

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen ja päättämissopimukset. Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Työsuhteen päättäminen ja päättämissopimukset. Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Työsuhteen päättäminen ja päättämissopimukset Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Luennon aiheet Yleistä päättymissopimuksista Työsuhteen päättäminen yhteisesti sopimalla Sopimus työsuhteen päättämisestä

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA OSANA JULKISTA HANKINTAMENETTELYÄ

SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA OSANA JULKISTA HANKINTAMENETTELYÄ Karolina Lehto OTK, lakimies, Hansel Oy SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA OSANA JULKISTA HANKINTAMENETTELYÄ Edilex 2012/8 Artikkeli, versio 1.0 Julkaistu 1.3.2012 www.edilex.fi/lakikirjasto/8686 Sisällys 1 Mitä on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää 19.10.2010 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 19.10.2010 Julkisten hankintojen viimeaikainen

Lisätiedot

LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011. Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy

LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011. Tapio Lahtinen, PTCServices Oy. PTCServices Oy LYHENNELMÄ ESITYKSESTÄ: JULKISTEN HANKINTOJEN TILAISUUS 2.2.2011 Tapio Lahtinen, PTCServices Oy PTCServices Oy Yrityksemme on perustettu vuonna 2004 Päätoimialamme on julkiset hankinnat ja sopimusoikeus

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA

KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA HANKINTANA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 236 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 236 Espoo 2007 TKK-RTA-R236 KIINTEISTÖPALVELUT JULKISENA

Lisätiedot

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa?

Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Näin menestyt julkisissa hankinnoissa - Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Hankintalain perusta Tarjouspyyntö ja siihen vaikuttaminen Tarjousten käsittely Hankintapäätös ja hankintasopimus

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola "Kun joutuu irtisanotuksi, eniten jännittää se, miten

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy Julkiset hankinnat Timo Kivistö Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 1 1. Julkiset hankinnat 2. Hankintojen sääntely 3. Hankintamenettelyt 4. Hankintaprosessi

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE

LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE LAUKAAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty Laukaan kunnanhallituksen kokouksessa 18.6.2012 158 Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä... 4 1. Yleistä... 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 8 1.2 Yleiset

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET

HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET 1 HAUKIPUTAAN KUNTA HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksessa 2.6.2008 2 1 Yleiset määräykset Kunnan tavaroiden ja palvelujen ostaminen, vuokraaminen tai siihen rinnastettava toiminta sekä urakalla

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot