Onko aikuisten astman taudinkuva muuttunut?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko aikuisten astman taudinkuva muuttunut?"

Transkriptio

1 Tieteessä katsaus Paula Kauppi LT, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri HYKS Tulehduskeskus Onko aikuisten astman taudinkuva muuttunut? Astman sairaalahoidon tarve on vähentynyt. Eniten sairaalahoitoa edelleen tarvitsevat yli 65-vuotiaat naiset. Lihavuuteen liittyvä astma on oma astman alatyyppinsä, jonka hallinnassa laihduttamisella, refluksioireiden hoidolla sekä mm. uniapnean hoidolla on merkittävä osuus. Tupakoivien astmaan liittyy myös keuhkoahtaumataudin kehittyminen, ja tälle potilasryhmälle on ominaista päivystyskäyntien ja sairaalahoidon suurempi tarve. Astman yksilöllisistä feno- ja endotyypeistä sekä näiden diagnostisista ja seurannassa käyttökelpoisista ennusteellisista biomerkkiaineista tarvitaan tarkempaa tietoa, jotta uudet hoitovaihtoehdot voidaan kohdistaa kustannustehokkaasti ja hoitotuloksen kannalta oikein. Kirjallisuutta 1 Kainu A, Pallasaho P, Piirilä P, Lindqvist A, Sovijärvi A, Pietinalho A. Increase in prevalence of physician-diagnosed asthma in Helsinki during the Finnish Asthma Programme: improved recognition of asthma in primary care? A cross-sectional cohort study. Prim Care Respir J 2013;22: Kauppi P, Linna M, Martikainen J ym. Follow-up of the Finnish Asthma Programme : reduction of hospital burden needs risk group rethinking. Thorax 2012;68: Jantunen J, Kauppi P, Linna M ym. Astman ja allergian kustannukset ovat suuret, mutta laskussa. Suom Lääkäril 2014;69: Wenzel SE. Asthma phenotypes: the evolution from clinical to molecular approaches. Nat Med 2012;18: Vertaisarvioitu Astman hoitokustannusten painopiste on siirtynyt astmalääkkeisiin. 5 To T, Simatovic J, Zhu J ym. Asthma deaths in a large provincial health system: a 10-year population-based study. Ann Am Thorac Soc 2014;11: Jain VV, Allison R, Beck SJ ym. Impact of an integrated disease management program in reducing exacerbations in patients with severe asthma and COPD. Respir Med 2014;108: Astma on yleisin pitkäaikainen, koko eliniän kattava lääkitystä vaativa sairaus; suomalaisista aikuisista astmaa sairastaa noin 10 % (1). Astman ennuste näyttää muuttuneen paremmaksi terveydenhuoltokulujen ja palvelujen käytön perusteella arvioituna (2,3). Astman sairaalahoitopäivien määrä on selvästi vähentynyt (54 % vuosina ). Samalla sairaalahoitoa tarvitsevien astmapotilaiden ikä- ja sukupuolijakauma on muuttunut. Vuonna 2010 astmaan liittyvistä sairaalahoitopäivistä 39 % kertyi 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille, ja etenkin yli 65-vuotiaat naiset ovat yliedustettuina sairaalahoitoa astman vuoksi tarvitsevien ryhmässä (2). Myös astman vuoksi tarvittava kuntoutuksen tarve on vähentynyt puoleen ja työkyvyttömyyseläkkeisiin käytettävät kulut noin kolmannekseen aiemmasta. Astman hoitokustannusten painopiste on siirtynyt astmalääkkeisiin: nykyisin noin 60 % astman hoitokustannuksista on arvioitu kuluvan lääkkeisiin (3). Astman diagnostiikka perustuu edelleen oireiden ohella osoitettavaan merkitsevään keuhkoputkien palautuvaan supistumiseen tai poikkeavaan yliärtyvyyteen. Spirometriassa todettavan merkitsevän bronkodilataatiovasteen rajaa on pienennetty 15 %:sta 12 %:iin ja samalla yliärtyvyys (kohtalainen tai vaikea) on otettu huomioon silloin, kun arvioidaan astmalääkkeiden erityiskorvattavuuden tarvetta. Astmalääkkeiden korvattavuuden perusteita on toisaalta myös tiukennettu niin, että säännöllisen lääkityksen tarpeen edellytetään kestävän yli kuuden kuukauden ajan. Vaikka diagnostiikkaan ei ole tullut merkittäviä uusia tutkimuskeinoja tai kriteereitä, astma on alettu nähdä monimuotoisempana ja yksilöllisemmin hoidettavana sairautena. Aiemmin aikuisten astman ilmiasut jaettiin lähinnä kahteen alaryhmään, allergiseen ja ei- allergiseen astmaan. Nykyisin aikuisten astma jaotellaan ainakin viiteen alatyyppiin: varhain alkava allerginen astma, myöhemmin alkava eosinofiilinen (ei allerginen) astma, lihavuuteen liittyvä astma, neutrofiilinen astma sekä astman ja keuhkoahtaumataudin sekamuoto (asthma-copd-overlap syndrome) (4). Muitakin jaotteluja on esitetty, mutta tämä lienee yleisimmin hyväksytty. Tässä artikkelissa tarkastellaan aikuisten astman taudinkuvan muutoksia päivystyskäyntien, sairaalahoidon tarpeen, kuolleisuuden sekä astman alatyyppien ja niiden erityispiirteiden kautta. Päivystyskäynnit, sairaalahoito ja kuolleisuus Astmaan liittyvät päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa ovat THL:n tilastojen mukaan vähentyneet Suomessa viidentoista viime vuoden ajan, erityisesti vuosina (kuvio 1A): vuosituhannen alussa päivystyskäyntejä oli noin vuodessa ja vuonna 2013 noin Samalla vähenivät astman hoitopäivät erikoissairaanhoidossa (kuvio 1B): vuonna 2004 hoitopäi- 1811

2 Kuvio 1. A. Astman vuoksi tehdyt erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit Kuvio 1. n Vuosi B. Astman hoitopäivät erikoissairaanhoidon vuodeosastolla Lähde: THL, sairaaloiden poistoilmoitusrekisteri. n Vuosi 7 Kauppi P, Kupiainen H, Lindqvist A, Haahtela T, Laitinen T. Long-term smoking increases the need for acute care among asthma patients. BMC Pulm Med 2014;14: Altzibar J, Tamayo-Uria I, De Castro V ym. Epidemiology of asthma exacerbations and their relation with environmental factors in the Basque Country. Clin Exp Allergy 2015;45: Hoitopäivät Hoitojaksot (vuodeosasto) Potilaat, n viä astman vuoksi kirjattiin , vuonna 2013 enää , ja vuodeosastolla hoidettujen astmapotilaiden määrä väheni vastaavasti 5 599:stä 2 834:ään. Eniten vähenivät vuotiaiden naisten hoitojaksot (kuvio 2) ja hoitopäivät: tässä ikäryhmässä astman hoitopäiviä vuonna 2002, mutta enää vuonna Astmakuolleisuus näyttää melko tasaiselta. Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisterin mukaan noin 100 henkilöä menehtyy edelleen vuosittain astmaan (kuvio 3). Astmaan kuolleista noin 30 % on miehiä ja noin 70 % naisia. Vuonna 2012 astmakuolemista 87 % oli 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmässä. Lisäksi Yhdysvalloissa on arvioitu astmaa sairastavien kokonaiskuolleisuuden (mikä tahansa kuolemansyy) olevan nelinkertainen verrattuna astmasta johtuvaan kuolleisuuteen (peruskuolemansyynä astma) (5). Kun mittareina käytetään päivystyskäyntejä ja sairaalahoitoja, astman ja keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheiden vähentämisessä on katsottu tärkeäksi refluksitaudin ja sinuiitin hoitaminen (6). Spirometriatuloksilla ei tutkimuksessa todettu selvää itsenäistä ennustevaikutusta pahenemisvaiheisiin, ja tulokset olivat riippumattomia myös kuntoutuksesta. Tupakointi ja pitkä sairaushistoria sen sijaan ovat yhteydessä astman vaikeisiin pahenemisvaiheisiin (7). Toisaalta astma on luonteeltaan sairaus, jonka pahenemisvaiheisiin vaikuttavat myös potilaasta riippumattomat riskitekijät, kuten ympäristö. Lasten päivystyskäyntien ja sairaalahoitojen on raportoitu lisääntyvän erityisesti syksyllä ja aikuisten talvella (8). Ilmansaasteiden, kuten typpidioksidin ja hiilimonoksidin, lisääntyessä myös päivystyskäynnit lisääntyvät. Toisaalta ilman lämpötilan kohoaminen kesällä näyttää vähentävän päivystyskäyntejä, vaikkakin siitepölykaudet voivat muuttaa tilannetta. Samalla kun astman lääkehoito ja ohjattu omahoito ovat kehittyneet, tupakointi vähentynyt ja astman hoitotulokset parantuneet, huonoon hoitotasapainoon liittyvät tekijät tunnetaan paremmin. Esimerkiksi inhaloitavan glukokortikoidin sivuvaikutusten pelko ja luottamus vaihtoehtolääketieteen hoitomuotoihin on osoitettu merkitseviksi astman huonoa hoitotasapainoa ennustaviksi tekijöiksi (9). Astman alatyypit, vanhusten astma ja vaikea astma Astma on hengitysteiden pitkäaikaisesta tulehduksesta johtuva sairaus, jota kuvaa keuhkoputkien yliärtyvyys ja palautuva ahtautuminen (10). Astmalle tyypillisiä oireita ovat yskä, limaisuus, hengenahdistus sekä hengityksen vinkuminen. Astmaa pidetään joko monitekijäisenä tautina, jonka puhkeamiseen vaikuttavat sekä yksilölliset tekijät että ympäristötekijät, tai oireyhty mänä, johon liittyy vaikeusasteeltaan erityyppisiä hengitystieoireita ja -löydöksiä (taulukko 1, kuvio 4). 1812

3 Eosinofiilinen astma Yliherkkyys asetyylisalisyylihapolle ja krooninen nenäpolypoosi ovat yhteydessä aikuisiän eosinofiiliseen pitkäaikaiseen ja usein vaikeaan astmaan (kuvio 4). Eosinofiliaa on keuhkoissa, ysköksessä ja veressä usein inhaloitavasta glukokortikoidihoidosta huolimatta. Osalla potilaista todetaan ihopistotesteissä IgE-välitteinen herkistyminen yleisille aeroallergeeneille, mutta kliinisesti merkittävä allergiaoireilu on selvästi vähäisempää ja harvinaisempaa kuin varhain alkavassa allergisessa astmassa ja ensikuvio 2. Erikoissairaanhoidon hoitojaksot astman vuoksi yli 60-vuotiaiden ikäryhmissä miehillä ja naisilla. Lähde: THL, sairaaloiden poistoilmoitusrekisteri kuvio Vuosi v. miehet v. miehet 80-v. miehet v. naiset v. naiset 80-v. naiset Astmaan (J45 ja J46) kuolleet Suomessa Lähde: Tilastokeskus, kuolemansyyrekisteri. Kuvio Vuosi Miehet Naiset Kaikki Allerginen astma Parhaiten astman alatyypeistä tunnetaan varhain (lapsuudessa) alkanut atooppinen astma (kuvio 4) (11). Atooppinen ekseema ja allerginen nuha ennustavat myös aikuisiällä alkavaa atooppista astmaa (12). Ikä astman puhjetessa (lapsuudessa vai aikuisuudessa) on myös yksi selkeimmistä astman alatyypin ja osin ennusteellisistakin tekijöistä (kuvio 4) (11). On esitetty, että atooppinen marssi alkaa varhaislapsuuden atooppisena ekseemana ja jatkuu aikuis iällä astmana. Vastavuoroisesti on esitetty muiden yhteisten riskitekijöiden, kuten perintötekijöiden, IgE-välitteisen herkistymisen ja ruoka-allergian, selittävän sekä atooppista ihottumaa että myöhemmin kehittyvää allergista astmaa (13). Tiedetään myös, että keskivaikeaan tai vaikeaan atooppiseen ihottumaan liittyy lisääntynyt keuhkoputkien yliärtyvyys ja astma myöhemmälläkin iällä ja että atooppisen ihottuman hoito vähentää keuhkoputkien yliärtyvyyttä (14,15). Allergisessa astmassa saadaan yleensä hoitovaste tavanomaisella astman lääkehoidolla ja inhaloitavilla glukokortikoideilla, mutta myös siedätyshoidolla tai vaikeammissa tapauksissa anti-ige-hoidolla (omalitsumabi) voidaan vähentää astmaoireita. Omalitsumabihoidolla voidaan vähentää astman pahenemisvaiheita ja sairaalahoitojaksoja silloin, kun lääkettä käytetään muun astmalääkityksen lisänä, mutta ei ole vielä selvää, voidaanko sen avulla vähentää muutoin systeemisen glukokortikoidihoidon tarvetta vaikeassa allergisessa astmassa (16). Rasitusastmaa on ehdotettu yhdeksi alatyypiksi sekä allergisessa että eosinofiilisessa astmassa. Tähän asti on pidetty todennäköisempänä, että rasitukseen liittyvät keuhkoputkien supistumisen muutokset ovat riippuvaisempia astman hoitotasapainosta kuin sen alatyypistä. 1813

4 Taulukko 1. Astman alatyyppien kliinisfysiologisia ja biologisia piirteitä. Alatyyppi Kliinisiä ja fysiologisia piirteitä Biomarkkereita Hoito Varhain alkava allerginen astma Allergisia astmaoireita ja usein muita atopian ilmenemiä Nyt: allergeenispesifinen IgE-vaste Tulevaisuudessa: Th2-sytokiinit Nyt: glukokortikoideihin hyvä vaste, anti-ige Tulevaisuudessa: Th2-kohdistettu hoito, anti-il-4rα, anti-il-4/il-13 Aikuisena alkava eosinofiilinen Lihavuuteen liittyvä astma Usein vaikea, krooninen sinuiitti ohella Enemmän naisilla, paljon oireita, yhteys hyper - reaktiviteettiin ei niin selkeä Neutrofiilinen astma Pienentynyt FEV 1, ilmasalpausta Astma- keuhkoahtaumatauti Pienentynyt FEV 1, ilmasalpausta, usein tupakointitausta Nyt: eosinofiliaa, aktiivinen tauti inhaloitavasta glukokortikosteroidista huolimatta Tulevaisuudessa: IL-5 Nyt: ei liity Th2-vasteeseen Tulevaisuudessa: oksidativisen stressin markkerit Nyt: ysköksen neutrofilia Tulevaisuudessa: IL-8 Tulevaisuudessa: ysköksen MPO, plasman surfaktantti A -proteiini Nyt: glukokortikoidihoidon ohella leukotrieenien salpaajat Tulevaisuudessa: anti-il-4rα, anti-il-4/il-13, anti-il-5, anti-il-5rα Nyt: glukokortikoidihoidon ohella laihdutus ja painonhallinta; CPAP jos mukana myös uniapnea; happosalpaajat jos refluksitauti Nyt: glukokortikoidihoidon ohella mahdollisesti vaste pitkäkestoiseen makrolidihoitoon Nyt: antikolinergit, teofylliini glukokortikoidihoidon lisäksi Tulevaisuudessa: glukokortikoidihoidon ohella ultrapitkävaikutteiset β 2 -sympatomimeetit kuvio 4. Astman alatyypit suhteessa astman puhkeamisen ikävaiheeseen ja allergian vaikeusasteeseen. AERD = ASA-yliherkkyys ja hengitystiesairaus, EIA = eosinofiilinen astma, ei-th2 = taudin patofysiologiassa ensisijaisena muu kuin auttaja-t-lymfosyyttityypin 2 soluvaste, Th2 = taudin patofysiologiassa ensisijaisena allergioita suosiva auttaja-t-lymfosyyttityypin 2 soluvaste. Julkaistaan Macmillan Publishers Ltd:n luvalla, artikkelista Wenzel S. Asthma phenotypes: the evolution from clinical to molecular approaches. Nat Med 2012;8: Sairauden vaikeusaste Th2 Allergian kesto Lapsuus Th2 AERD Myöhään puhkeava eosinofiilinen astma Allerginen astma EIA Ei-Th2 Hyvin myöhään alkava (naisilla) Lihavuuteen liittyvä Aikuinen Ikä sairauden puhkeamisen aikaan Ei-Th2 Tupakointiin liittyvä neutrofiilinen Aikuinen Sileän lihaksiston jyväissoluinen astma sijaisesti eosinofiilisella astmalla tarkoitetaan ei-allergista astmaa. Tässä oireyhtymässä ylähengitystiesairauden hyvää hoitoa pidetään tärkeänä myös astman hoidon kannalta. Asetyylisalisyylihapolle yliherkkien astmaa ja kroonista nenäpolypoosia sairastavien astman hoidon rinnalle on esitetty tarvittavan tavanomaisen nenäpolypoosin hoitoa (nenään paikallishoitona annettavat glukokortikoidit, systeemiset glukokortikoidit, leukotrieeniantagonistit ja polyyppien saneeraus) ja lisäksi asetyylisalisyylihapposiedätystä. Tutkimukset viittaavat siihen, että osa potilaista hyötyisi siedätyshoidosta, mutta tulosten arviointia vaikeuttaa tutkimuksesta pois jättäytyvien suuri osuus (17). Epäselvää on myös, kuinka suurena annoksena siedätyshoitoa pitäisi antaa ( mg). Annoksen kasvaessa myös muiden kuin hengitystieoireisiin vaikuttavien haittavaikutusten määrä kasvaa. Eosinofiilisen astman alatyypin hoitoon odotetaan joillekin potilaille merkittävää hyötyä uusista IL-5-vasta-aineista (mepolitsumabi, reslitsumabi) ja IL-5Ra-vasta-aineista (benralitsumabi), jotka voivat vähentää pahenemisvaiheita ja mahdollistaa systeemisten kortikosteroidiannosten pienentämisen. Meta-analyysin mukaan mepolitsumabihoidolla voidaan vähentää veren ja ysköksen eosinofiliaa, astman pahene- 1814

5 9 George M, Topaz M, Rand C ym. Inhaled corticosteroid beliefs, complementary and alternative medicine, and uncontrolled asthma in urban minority adults. J Allergy Clin Immunol 2014;134: Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention www. ginasthma.org. 11 Martinez FD, Vercelli D. Asthma. Lancet 2013;38: Martin PE, Matheson MC, Gurrin L ym. Childhood eczema and rhinitis predict atopic but not nonatopic adult asthma: a prospective cohort study over 4 decades. J Allergy Clin Immunol 2011;127: Dharmage SC, Lowe AJ, Matheson MC, Burgess JA, Allen KJ, Abramson MJ. Atopic dermatitis and the atopic march revisited. Allergy 2014;69: Kyllönen H, Malmberg P, Remitz A ym. Respiratory symptoms, bronchial hyper-responsiveness, and eosinophilic airway inflammation in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 2006;36: Virtanen H, Remitz A, Malmberg P ym. Topical tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis- -does it benefit the airways? A 4-year open follow-up. J Allergy Clin Immunol 2007;120: Normansell R, Walker S, Milan SJ, Walters EH, Nair P. Omalizumab for asthma in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2014;1:CD Berges-Gimeno MP, Simon RA, Stevenson DD. Long-term treatment with aspirin desensitization in asthmatic patients with aspirin-exacerated respiratory disease. J Allergy Clin Immunol 2003;111: Liu Y, Zhang S, Li DW, Jiang SJ. Efficacy of anti-interleukin-5 therapy with mepolizumab in patients with asthma: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. PLoS One 2013;8:e Castro M, Mathur S, Hargreave F ym. Reslizumab for poorly controlled, eosinophilic asthma: a randomized, placebo-controlled study. Am J Respir Crit Care Med 2011;184: Laviolette M, Gossage DL, Gauvreau G ym. Effects of benralizumab on airway eosinophils in asthmatic patients with sputum eosinophilia. J Allergy Clin Immunol 2013;132: Holguin F, Bleecker ER, Busse WW ym. Obesity and asthma: an association modified by age of asthma onset. J Allergy Clin Immunol 2011;127: misvaiheita ja astmaoireita eosinofiilisessa astmassa (18). Reslitsumabihoidon on raportoitu vähentäneen yskösten eosinofiliaa ja parantaneen keuhkojen toimintaa FEV 1 -arvon perusteella arvioituna (19). Benralitsumabin on osoitettu vähentävän veren, ysköksen, hengitysteiden ja luuytimen eosinofiliaa (20). Lihavuuteen liittyvä astma Lihavuuden on osoitettu liittyvän sekä lisääntyneeseen riskiin sairastaa astmaa että vaikeaan astmaan (21,22). Yhteyttä on selitetty sekä mekaanisilla tekijöillä että rasvakudokseen liittyvillä tulehduksen välittäjäaineilla. Lihavuus lisää hengitystie- ja astmaoireilua astman alatyypistä riippumatta, mutta lihavuus sinänsä näyttää myös aiheuttavan astmaa (kuvio 4). Eosinofiliaa on osoitettu harvemmin, mutta lihavuuteen liittyvä inflammaatio on yhteydessä suurempiin TNF-a-, IL-6- ja leptiinipitoisuuksiin. Lihavuuden on esitetty myös muuttavan astman taudinkulkua ja vaikeuttavan astmaa niillä, joilla astma on alkanut varhain (alle 12-vuotiaana), kun mittareina ovat obstruktion vaikeusaste, keuhkoputkien yliärtyvyys, tablettimuotoisten kortikosteroidikuurien määrä tai tehohoitojaksot (23). Lihavuuteen liittyvässä astmassa vastetta glukokortikoideihin pidetään keskimääräistä huonompana. Tätä voidaan selittää patofysiologisilla tekijöillä, kuten eosinofiilisen inflammaation pienemmällä osuudella taudin mekanismissa (taulukko 1). Huonoa hoitovastetta voi selittää myös inhaloitavan glukokortikoidin huonompi keuhkodepositio ylähengitysteiden ahtauden ja muiden lihavuuteen liittyvien rintakehän mekaniikan muutosten takia (esim. pallean kohoaminen). Lisäksi lihavuuteen voi liittyä astmasta riippumatonta hengästymistä ja hengenahdistusta sekä refluksioireena ilmenevää yskää ja limaisuutta, joiden erottaminen astmaoireista voi olla vaikeaa. Aiempien tutkimusten mukaan obstruktiivinen uniapnea suurentaa päiväaikaisten astmaoireiden riskin kaksinkertaiseksi ja yöaikaisten astmaoireiden riskin 1,5-kertaiseksi, silloin kun muut astmaoireita provosoivat tekijät on huomioitu (24). Toisaalta ylipainelaitteen (CPAP) käyttö uniapnean hoidossa vähentää merkitsevästi päiväaikaisten astmaoireiden riskiä astmaa ja uniapneaa sairastavilla. Myös laihduttamisen on osoitettu vähentävän PEF-vaihtelua ja hengitysteiden obstruktiota (25). Yölliset astmaoireet näyttävät liittyvän huonoon astman hallintaan ja huonoon elämänlaatuun sekä yleensäkin astmassa että vaikeassa astmassa myös silloin, kun potilaalle ei ole uniapneaa tai refluksitautia (26). Neutrofiilinen astma Yksi astman alatyypeistä on tila, jolle on tyypillistä neutrofiilipainotteinen hengitystietulehdus ja huonompi vaste inhaloitavaan glukokortikosteroidiin (27). Tutkimusten mukaan neutrofiiliselle astmalle on tyypillistä myös suurempi CRP:n, ysköksen IL-8:n ja neutrofiilisen elastaasin pitoisuus (28). Tämä alatyyppi on yhteydessä myös systeemiseen inflammaatioon ja huonompaan ennusteeseen. Haemofilus influenzae -infektion ja allergisen hengitystietulehduksen on kokeellisesti osoitettu johtavan neutrofiilisen astman kaltaiseen fenotyyppiin (27). Neutrofiilisen astman hoitoon on kokeiltu tavanomaisuudesta poikkeavia hoitovaihtoehtoja, kuten pitkäkestoista makrolidihoitoa. Makrolidien hyödystä on saatu osin lupaavia tuloksia hyperreaktiviteetin vähenemisenä ja keuhkojen toiminnan paranemisena, mutta varauksettomasti niiden käyttöä ei suositella kroonisessa astmassa eikä astman pahenemisvaiheissa (29,30). Sekamuotoinen astma-keuhkoahtaumaoireyhtymä Astman kliininen kuva voi olla hyvin lähellä keuhkoahtaumatautia ja jopa päällekkäinen sen kanssa. Taustalla on useimmiten pitkäaikainen tupakointi. Spirometriassa todetaan pysyvä obstruktiivinen huononeminen, joka sopii keuhkoahtaumatautiin, mutta samalla voidaan osoittaa astmaan sopivaa osittaista korjautuvuutta. Sekamuotoisen astma-keuhkoahtaumaoireyhtymän esiintymisestä tai siitä, onko kyseessä yksinomaan astma tai yksinomaan keuhkoahtaumatauti, ei ole yksimielistä tulkintaa, kuten ei myöskään sen hoitosuosituksista. Astma-keuhkoahtaumapotilailla on kuitenkin raportoitu olevan suurentunut riski sairastua sairaalahoitoa vaativiin pahenemisvaiheisiin (7,31). Biomerkkiaineista on esitetty ysköksen MPO-pitoisuuden ja plasman surfaktantti-a -proteiinin pitoisuuden olevan suuremmat kuin keuhkoahtaumatautipotilailla, ja näitä onkin ehdotettu mahdollisiksi sairauksia erotteleviksi merkkiaineiksi (32). Lisäksi suurentunut IL- 6-pitoisuus ja systeeminen inflammaatio on lii- 1815

6 22 Schachter LM, Salome CM, Peat JK, Woolcock AJ. Obesity is a risk for asthma and wheeze but not airway hyperresponsiveness. Thorax 2001;56: Chipps BE, Zeiger RS, Borish L ym; TENOR Study Group. Key findings and clinical implications from The Epidemiology and Natural History of Asthma: Outcomes and Treatment Regimens (TENOR) study. J Allergy Clin Immunol 2012;130: Teodorescu M, Polomis DA, Teodorescu MC ym. Association of obstructive sleep apnea risk or diagnosis with daytime asthma in adults. J Asthma 2012;49: Hakala K, Stenius-Aarniala B, Sovijärvi A. Effects of weight loss on peak flow variability, airways obstruction, and lung volumes in obese patients with asthma. Chest 2000;118: Luyster FS, Teodorescu M, Bleecker E ym. Sleep quality and asthma control and quality of life in non-severe and severe asthma. Sleep Breath 2012;16: Essilfie AT, Simpson JL, Dunkley ML ym. Combined Haemophilus influenzae respiratory infection and allergic airways disease drives chronic infection and features of neutrophilic asthma. Thorax 2012;67: Wood LG, Baines KJ, Fu J, Scott HA, Gibson PG. The neutrophilic inflammatory phenotype is associated with systemic inflammation in asthma. Chest 2012;142: Gotfried MH. Macrolides for the treatment of chronic sinusitis, asthma, and COPD. Chest 2004;125 suppl 2:52S 60S;60S 61S. 30 Wong EH, Porter JD, Edwards MR, Johnston SL. The role of macrolides in asthma: current evidence and future directions. Lancet Respir Med 2014;2: Andersén H, Lampela P, Nevanlinna A, Säynäjäkangas O, Keistinen T. High hospital burden in overlap syndrome of asthma and COPD. Clin Respir J 2013;7: Iwamoto H, Gao J, Koskela J ym. Differences in plasma and sputum biomarkers between COPD and COPD-asthma overlap. Eur Respir J 2014;43: Fu JJ, McDonald VM, Gibson PG, Simpson JL. Systemic inflammation in older adults with asthma-copd overlap syndrome. Allergy Asthma Immunol Res 2014;6: Lim HS, Choi SM, Lee J ym. Responsiveness to inhaled corticosteroid treatment in patients with asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome. Ann Allergy Asthma Immunol 2014;113: Miravitlles M, Soler-Cataluña JJ, Calle M ym. Spanish Guideline for COPD (GesEPOC). Arch Bronchopneumol 2014;50 suppl 1:1 16. tetty astman ja keuhkoahtaumataudin päällekkäisyyteen; systeemistä inflammaatiota pidetään mm. sepelvaltimotaudin riskitekijänä (33). On esitetty, että astma-keuhkoahtaumapotilas todennäköisesti hyötyy inhaloitavasta glukokortikoidista. Toisaalta suuriannoksisen inhaloitavan glukokortikoidin on raportoitu lisäävän keuhkokuumeen riskiä. Annosvasteesta tarvitaankin lisätietoa, eivätkä tutkimustulokset yksiselitteisesti tue inhaloitavan glukokortikoidin käyttöä tässä potilasryhmässä (34). Astma-keuhkoahtaumapotilaiden lääkitykseen liitetään usein keuhkoahtaumataudin hoidossa tyypillisemmin käytettyjä lääkkeitä, kuten pitkävaikutteinen antikolinergi tai ultrapitkävaikutteinen b 2 -sympatomimeetti. Lisäksi kiinnitetään erityishuomiota potilaan ravitsemustilaan ja lihaskuntoon (aerobinen ja anaerobinen liikunnallinen harjoittelu) (35). Vanhusten astma Vanhusten astmaa pidetään hoidollisesti haastavana. Vanhuksilla tavataan mitä tahansa astman alatyyppiä, mutta joskus astma puhkeaa varsin myöhään ja sitä voidaan pitää omana alatyyppinäkin (kuvio 4). Yli 65-vuotiaiden määrä väestössä kasvaa, joten tämän ikäryhmän astman hoidon merkitys on lisääntymässä. Tutkimusten mukaan astmaa sairastavilla vanhuksilla on runsaasti oireita ja heidän lääkityksenä on riittämätöntä. Heillä esiintyy myös diagnosoimatonta astmaa. Yhdysvalloissa tehdyssä 2 527:n yli 65-vuotiaan astmapotilaan tutkimuksessa havaittiin, että vain 30 % potilaista käytti inhaloitavaa glukokortikoidia ja että 39 %:lla astmapotilaista ei ollut käytössään lainkaan astmalääkkeitä (36). Suomessa sairaalahoitoa vaativista astman pahenemisvaiheista vajaa 39 % oli 65-vuotiailla tai sitä vanhemmilla naisilla. Toisaalta astman ennuste näyttää parantuneen vanhuksillakin, jos sitä arvioidaan erikoissairaanhoidon hoitojaksojen perusteella. Yli 60-vuotiaiden naisten ja miesten sairaalahoitojaksot erikoissairaanhoidossa ovat vähentyneet (kuvio 2). Vaikea astma Vaikeana astmana pidetään tilannetta, jossa sairautta ei saada hallintaan huolimatta maksimaalisesta lääkehoidosta eli suuriannoksisesta inhaloitavasta glukokortikoidista yhdessä muun estohoidossa käytettävän lääkkeen tai systeemisen glukokortikoidin kanssa. Minkä tahansa alatyypin astma voi olla vaikea (kuvio 4). Suomessa potilaiden oman arvion mukaan vaikeaa astmaa sairasti noin 4 % astmaatikoista vuonna 2010 (37). Vaikeahoitoisella astmalla taas tarkoitetaan tilannetta, jossa astman huonon hallinnan taustalla on lähinnä puutteellinen sitoutuminen lääkehoitoon ja hoito-ohjeisiin astman alatyypistä riippumatta (38). Vaikeahoitoisen astman hoitovaste jää puutteelliseksi oireiden, lääkkeen tarpeen ja hoitokontaktien perusteella (vastaanottokäynnit, päivystyskäynnit ja sairaalahoidot). Jopa 80 % vaikeahoitoista astmaa sairastavista käytti inhaloitavia lääkkeitä ohjeista poiketen ja vähemmän kuin oli tarkoitus (39). Selvimmin uusia pahenemisvaiheita näyttävät ennustavan aiemmat pahenemisvaiheet (40), mutta myös naissukupuoli, huonontunut keuhkojen toiminta (FVC < 70 %), asetyylisalisyylihappoyliherkkyys sekä lihavuus ovat yhteydessä pahenemisvaiheisiin. Tupakointi sekä aiempi että edelleen jatkuva näyttää myös ennustavan päivystyskäyntejä sekä sairaalahoitoisia pahenemisvaiheita (7). Vaikeaan astmaan on tulossa uusia hoitoja jo nyt markkinoilla olevan anti-ige-hoidon (omalitsumabi) lisäksi. Interleukiini-5-vasta-aineen avulla pyritään vähentämään vaikean eosinofiilisen astman pahenemisvaiheita ja parantamaan keuhkojen toimintaa (taulukko 1). Hoidosta IL-4R-a-estäjällä odotetaan enemmän hyötyä vaikeassa allergisessa astmassa. Pitrakinran (IL-4/IL-13-vasta-aine) on kuvattu vähentävän astmaoireita, yöllisiä oireita sekä astman pahenemisvaiheita IL-4-reseptorigeenin rs8832 G-alleelin suhteen homotsygooteilla keskivaikeaa tai vaikeaa astmaa sairastavilla (S-IgE 450 ku/l, SD 850 ku/l) (41). Tutkimuksessa kuvattiin myös annos-vastesuhde lääkehoitoon. Tulosten mukaan geneettisellä variaatiolla olisi vaikutusta lääkevasteeseen. Myös IL-4Ra-vastaaineen (dubilumabi) on raportoitu vähentäneen pahenemisvaiheita (hoitoryhmän potilaiden uloshengityksen typpioksidi ennen hoitoa keskimäärin 37,6 ppb; SD 28,1 ppb; S-IgE 657 ku/l ja SD 1482 ku/l). Yksilöllistetty lääkehoito on tullut myös astman hoitoon, kun haetaan turvallisia ja tehokkaita hoitovaihtoehtoja systeemiselle glukokortikoidihoidolle. b 2 -adrenergisen reseptorin geeni- 1816

7 Yksilöllistetty lääkehoito on tullut myös astman hoitoon. 36 Enright PL, McClelland RL, Newman AB ym. Underdiagnosis and undertreatment of asthma in the elderly. Cardiovascular Health Study Research Group. Chest 1999;116: Kauppi P ym. Reduced severity and improved control of self-reported asthma in Finland during Asia Pac Allergy 2015;1: Barnes PJ. Severe asthma: Advances in current management and future therapy. J Allergy Clin Immunol 2012;129: Gamble J ym. The prevalence of nonadherence in difficult asthma. Am J Respir Crit Care Med 2009;180: Chipps BE, Zeiger RS, Dorenbaum A ym; TENOR Study Group. Assessment of asthma control and asthma exacerbations in the epidemiology and natural history of asthma: outcomes and treatment regimens (TENOR) observational cohort. Curr Respir Care Rep 2012;1: Slager RE, Otulana BA, Hawkins GA ym. J IL-4 receptor polymorphisms predict reduction in asthma exacerbations during response to an anti-il-4 receptor a antagonist. Allergy Clin Immunol 2012;130: Ortega VE, Hawkins GA, Moore WC ym. Effect of rare variants in ADRB2 on risk of severe exacerbations and symptom control during longacting b agonist treatment in a multiethnic asthma population: a genetic study. Lancet Respir Med 2014;2: varianttien vaikutuksesta pitkävaikutteisten keuhkoputkia avaavien lääkkeiden hoitovasteeseen ja epäedulliseen sivuvaikutusprofiiliin on saatu tuloksia puolesta ja vastaan. Viimeksi on raportoitu harvinaisempien alleelien Ile164- ja promoottorialueen polymorfismin -376ins:n olevan yhteydessä huonoon hoitovasteeseen pitkävaikutteisia b 2 -sympatomimeeteejä käytettäessä ja lisääntyneisiin päivystyskäynteihin. Alleeli varianttien määrittämistä on siksi suositeltu myös kliinisissä lääketutkimuksissa osana turvallisuusanalyysiä (42). Lopuksi Aiemman allergisen ja ei-allergisen astman ohella astmasta löytyy nykyisin useita alaryhmiä ja hoito on aiempaa kokonaisvaltaisempaa. Allergisen astman hoito suunnataan enemmän atooppiseen oireyhtymään kiinnittämällä huomiota allergisen nuhan, ruoka-allergian ja atooppisen ihottuman hoitoon astman ohella. Tupakointiin ja keuhkoahtaumatautiin liittyvässä astmassa motivoidaan potilasta tupakoinnin lopettamiseen, arvioidaan keuhkoahtauman ja keuhkolaajentuman osuutta sairaudessa ja pyritään optimoimaan myös näiden hoito. Lihavuuteen liittyvässä astmassa painotetaan painonhallintaa ja merkitsevään ylipainoon liittyvien sairauksien, kuten uniapnean hoitoa. Aikuisten astma vaikuttaa muuttuneen luonteeltaan lievemmäksi ja ennusteeltaan paremmaksi. Tätä löydöstä tukee sekä astmaa sairastavien oma arvio taudin vaikeusasteesta että vähentynyt sairaalahoito. Myös astmakuolleisuus on vähäistä ja keskittyy vanhuksiin. Entistä harvemmin astma johtaa työkyvyttömyyteen. Yksilölliset uudet hoitovaihtoehdot ovat tulossa myös astman hoitoon. Erityisesti uusien hoitovaihtoehtojen kohdistamiseksi parhaiten sitä tarvitseviin ja siitä hyötyviin tarvitaan edelleen tarkempaa tietoa yksilöllisistä feno- ja endotyyppeihin liittyvistä biomerkkiaineista sekä sairauden ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä. Kiitokset tutkimuspäällikkö Miika Linnalle (THL) astman päivystyskäyntejä ja hoitojaksoja liittyvistä tilastotiedoista. Sidonnaisuudet Paula Kauppi: Konsultointipalkkiot (Boehringer-Ingelheim, GSK, Leiras-Takeda), luentopalkkiot (GSK), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Almirall, GSK, Novartis), Allergiaohjelman sihteeristön jäsen. English summary in english Has asthma in adulthood changed? 1817

8 English summary Paula Kauppi M.D., Ph.D., Specialist in Pulmonology and Allergology, Head of Department Helsinki University Hospital Has asthma in adulthood changed? Asthma is the most common chronic disorder that affects both children, adolescents and adults. In Finland the reported prevalence is 10%. Although asthma is a common disorder, the prognosis has improved, hospital days caused by asthma having decreased by 54% between 2001 and The total number of hospital days for asthma has decreased but women aged at least 65 years are still at increased risk for hospitalization for asthma. In the past asthma was categorized only as allergic or non-allergic asthma. Nowadays, asthma is divided into several subgroups all of which need more individualized treatment. In allergic asthma, attention should also be paid to treatment of chronic allergic rhinitis, food allergy and atopic eczema, which are associated with allergic asthma and which may modify the results of asthma treatment. Many of the new asthma treatments are aimed at difficult allergic asthma (pitrakinran, dubilumab) or difficult eosinophilic asthma (mepolizumab, reslizumab, benralizumab). In people with asthma, long-term smoking leads to development of overlapping chronic obstructive pulmonary disease which increases the risk of emergency care and hospitalizations. In asthma-copd-overlap syndrome patients should be motivated to attempt smoking cessation and COPD should be considered when optimizing the inhaled medication. In obesity associated asthma, patients should be advised to lose weight, and other obesity associated disorders, such as obstructive sleep apnoea and reflux disorder, should be treated at the same time. Especially when using new treatment options in asthma management, we still need further information on biochemical and biological markers that can be used both in diagnostics and in follow-up and which are predictive for the prognosis of different phenotypes and endotypes in asthma. 1817a

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa Harri Stark LT Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Diacor/Terveystalo 11.2.2016 GOLD (The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease):

Lisätiedot

Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa?

Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa? Miten hoidan aikuisen vaikeaa astmaa? Timo Erik Helin Erikoislääkäri HYKS/ Iho- ja Allergiasairaala 9.12.2013 1 Vaikean astman määritelmä päivittäiset vaikeat oireet toistuvat pahenemisvaiheet runsas yöoireilu

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Vaikean astman kehittyvä hoito. Jussi Karjalainen TAYS Allergiakeskus 7.11.2014

Vaikean astman kehittyvä hoito. Jussi Karjalainen TAYS Allergiakeskus 7.11.2014 Vaikean astman kehittyvä hoito Jussi Karjalainen TAYS Allergiakeskus 7.11.2014 Sidonnaisuudet (viimeiset 2 v) Sidonnaisuuden laatu Saanut apurahan Omistan osakkeita Saanut palkkaa/palkkion Suunnitellut

Lisätiedot

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu

Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu / Julkaistu Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Reslitsumabi Annikka Kalliokoski, Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Cinqaero 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten, Teva Pharmaceuticals

Lisätiedot

Allergiaohjelma Mikä muuttui?

Allergiaohjelma Mikä muuttui? Allergiaohjelma Mikä muuttui? SLL 2015 Goals of the Finnish Allergy Programme Goals defined in a multidisciplinary Allergy Programme Councelling Group acc. the goals of WHO concerning chronic diseases

Lisätiedot

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on Astma Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Astma on Hengitysteiden tulehduksellinen sairaus, johon liittyy vaihteleva, ainakin osittain

Lisätiedot

Vaikean astman hoito. Etelä-Savon Keuhkopäivä Filha ja Essote/keuhkoyksikkö keuhkosairauksien erl Päivi Torkko

Vaikean astman hoito. Etelä-Savon Keuhkopäivä Filha ja Essote/keuhkoyksikkö keuhkosairauksien erl Päivi Torkko Vaikean astman hoito Etelä-Savon Keuhkopäivä 2.2.2017 Filha ja Essote/keuhkoyksikkö keuhkosairauksien erl Päivi Torkko Vaikea astma vaatii korkeaa inhaloitavan kortisonin annosta + jotakin lisälääkettä

Lisätiedot

Lapsen astma ja tupakka. 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri

Lapsen astma ja tupakka. 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri Lapsen astma ja tupakka 22.1.2015 Astma- ja allergiapäivät Satu Kalliola, LL (väit.), lastentautien erikoislääkäri Tupakointi Suomessa THL:n tilastot 2012 Tupakointi raskauden 1. kolmanneksen aikana THL:n

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtautmatauti Mahdollisimman varhainen taudin diagnostiikka Diagnoosi on oikea Optimaalinen lääkitys ja hoito: -tupakoinnin lopetus -lääkitys -kuntoutus

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Urheilijan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Astman Käypä Hoito suositus 2012:

Astman Käypä Hoito suositus 2012: Astman Käypä Hoito suositus 2012: Astmapotilaan seuranta ja kontrollit perusterveydenhuollossa Erkka Valovirta, Professori Filhan asiantuntijalääkäri, Filha ry, www.filha.fi Kliinisen allergologian dosentti,

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen terveysasema Vähentää astmaatikkojen päivystyskäyntejä ja

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell. Jussi Männistö

Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell. Jussi Männistö Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell Jussi Männistö 15.5.2014 Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana 15.5.2014 Sidonnaisuuden laatu Yritykset Saanut ky:lta apurahan

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan?

Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan? Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan? COPD tautina POTILAS, hänen arviointi LÄÄKEHOIDON valinta NYT VAIKUTUS POTILAASEEN TULEVAISUUDEN RISKI KOMPLIKAATIOT = ENNUSTE VERENPAINE-

Lisätiedot

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011 Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011 Varhaisdiagnostiikkaa? 56-vuotias mies Tupakointi 40 askivuotta, 16 -vuotiaasta 54-vuotiaaksi Rakennustyö, vesieristäjä viimeiset 5 työvuottaan, fyysisesti

Lisätiedot

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Symbicort Turbuhaler. Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Symbicort Turbuhaler Päivämäärä, Versio RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on yleinen hengitysteiden tulehdussairaus,

Lisätiedot

SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN. Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi. Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY

SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN. Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi. Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY SIEDÄTYSHOITO TÄNÄÄN Rüdiger Schultz, LT Lasten allergologi Pirkanmaan Allergiakeskus Pihlajalinna OY Development of allergen specific immunotherapy The Lancet June 10, 1911; 1572-1573 Siedätyshoidon kehitys

Lisätiedot

Kertausta astman ja keuhkoahtaumataudin diagnostiikasta ja hoidosta. Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kertausta astman ja keuhkoahtaumataudin diagnostiikasta ja hoidosta. Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Kertausta astman ja keuhkoahtaumataudin diagnostiikasta ja hoidosta Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Etunimi Sukunimi 09.06.2017 Astman DG Astmaan sopivat oireet (ja status) JA Spirometriassa

Lisätiedot

Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä

Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä Lasten allergiadieetit vähemmän välttöä, enemmän siedätystä Anna Pelkonen, Dosentti Lastentautien ja lasten allergologian erikoislääkäri HYKS, Iho-ja allergiasairaala 9.12.2013 JACI 1995;95:1179-90 Kansallinen

Lisätiedot

Astman lääkehoitoportaat ylös ja alas

Astman lääkehoitoportaat ylös ja alas Astman lääkehoitoportaat ylös ja alas Alueellinen koulutuspäivä 9.3.2017 VSSHP / TYKS EL Henrik Söderström Mistä astmassa on kyse Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, johon kuuluvat keuhkoputkiston limakalvotulehdus

Lisätiedot

Mitä astma on? Astma on lasten yleisin pitkäaikaissairaus. Sitä sairastaa noin viisi prosenttia suomalaislapsista. Astma voi alkaa missä iässä tahansa ja oireet voivat olla kausiluonteisia tai ympärivuotisia.

Lisätiedot

Hormonien vaikutus astmassa. Maritta Kilpeläinen TY, Keuhkosairausoppi ja kl. allergologia TYKS keuhkoklinikka

Hormonien vaikutus astmassa. Maritta Kilpeläinen TY, Keuhkosairausoppi ja kl. allergologia TYKS keuhkoklinikka Hormonien vaikutus astmassa Maritta Kilpeläinen TY, Keuhkosairausoppi ja kl. allergologia TYKS keuhkoklinikka Naisten astmaan vaikuttavat ikä kuukautiskierto hormonaaliset muutokset hormonihoidot obesiteetti

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon eosinofiilinen tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien ja keuhkojen toiminta häiriintyy Oireina ovat yöllinen

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Milloin ruokasiedätys on valmis klinikkaan?

Milloin ruokasiedätys on valmis klinikkaan? Milloin ruokasiedätys on valmis klinikkaan? Valtakunnalliset astma- ja allergiapäivät Biomedicum, Helsinki, 22.-23.1.2015 Dos. Petri Kulmala, lastenallergologi Sidonnaisuudet Tarvitaanko ruokasiedätystä?

Lisätiedot

Tietoisuuden lisääminen

Tietoisuuden lisääminen Tietoisuuden lisääminen Obstruktiivista uniapneaa (OSA) on historiallisesti pidetty miesten sairautena, mutta on esitetty, että miesten ja naisten välinen ero voi johtua siitä, että OSAa ei aina tunnisteta

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa?

Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Riitta Turunen, LL Virusoppi, Turun yliopisto Lastenklinikka, Turun yliopisto Akuutti uloshengitysvaikeus Määritelmä: Limakalvoturvotus ja

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Urheilijan allergiat ja astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti

Urheilijan allergiat ja astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti Urheilijan allergiat ja astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija ohjelma UKK-instituutti KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja

Lisätiedot

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Nucala. 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO EMA/671186/2015 Nucala 01.02.2016 Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Tämä on Nucalan riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN

KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN VAASA 27.5.2016 2 3 KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN SIDONNAISUUDET EI LÄÄKETEOLLISUUDEN OSAKKEITA JOITAKIN KANS.VÄLISIÄ KONGRESSEJA LÄÄKETEOLLISUUDEN

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

Spirometria ja keuhkoahtaumataudin varhaistoteaminen

Spirometria ja keuhkoahtaumataudin varhaistoteaminen Spirometria ja keuhkoahtaumataudin varhaistoteaminen 14.9.2011 Jämsä Lauri Lammi LT, erikoislääkäri, Keski-Suomen keskussairaala Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana Sidonnaisuuden

Lisätiedot

Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti. Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti. Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D Vahva tutkimusnäyttö

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon!

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon! VeTe Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon! Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Keuhkoahtaumataudin määritelmä VeTe Keuhkoahtaumataudille

Lisätiedot

Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited

Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2016 Mepolitsumabi Vesa Mustalammi / Kirjoitettu 28.9.2016 / Julkaistu 7.11.2016 Nucala 100 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten, GSK Trading Services Limited Mepolitsumabi

Lisätiedot

Astmaatikon alkuverryttely

Astmaatikon alkuverryttely Astmaatikon alkuverryttely LT, dosentti Jari Parkkari Tampereen Urheilulääkäriasema Allergian ja astman esiintyvyys Allergia- ja astmadiagnoosit ovat yleistymässä. Lapsista ja nuorista 15 25 % saa siitepölyaikana

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa Keuhkoahtaumatauti Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa keuhkoahtaumatauti on sairaus, jolle on tyypillistä hitaasti etenevä pääosin palautumaton hengitysteiden

Lisätiedot

Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa?

Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa? Miten astma ja allergia pitää huomioida ammatinvalinnassa? Irmeli Lindström, Keuhkosairauksien el, Työterveyslaitos Kuvat: Markku Ojala Atooppiset sairaudet suomalaisilla varusmiehillä Latvala J et al

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta 14.9.2011 Timo Karakorpi Lähde: Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tavoite Aloitteellinen tupakasta vieroitus ja sen aktiivinen tukeminen

Lisätiedot

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto ETA:n jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto Chiesi Limited Formodual beklometasonidipropionaatti 100 µg/annos, formoterolifumaraattidihydraatti 6 µg/annos

Lisätiedot

Mitä allergia ja astma maksaa yhteiskunnalle?

Mitä allergia ja astma maksaa yhteiskunnalle? Mitä allergia ja astma maksaa yhteiskunnalle? Juha Jantunen Allergia- ja astmaliitto, Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti Allergian ja astman kustannukset Suorat kustannukset Epäsuorat tuottavuuskustannukset

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Astma. - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla

Astma. - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla Astma - pikkulapsella - aikuisella - vanhuksella - tupakoitsijalla - ylipainoisella - urheilijalla - COPD-potilaalla Astman määritelmä Krooninen limakalvotulehdus, inflammaatio: astmatulehdus Hyperreaktiivisuus

Lisätiedot

NIOX VERO. Hengitystietulehdusten mittaamiseen ja hoitoon

NIOX VERO. Hengitystietulehdusten mittaamiseen ja hoitoon NIOX VERO Hengitystietulehdusten mittaamiseen ja hoitoon NIOX VERO NIOX VERO on vieritestauslaite, jolla mitataan astmasta tai muista vastaavista hengitysongelmista kärsivien potilaiden hengitysteiden

Lisätiedot

SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET

SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET SPIROMETRIAN UUDET VIITEARVOT TULKINTAPERIAATTEET Kirsi Timonen, ylilääkäri, Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset, Sairaalafysiologian yksikkö, ksshp TYÖRYHMÄ, MOODI 2015 Anssi Sovijärvi (pj) Annette

Lisätiedot

Henrikka Aito Ylilääkäri, Lastentaudit HUS, Porvoon sairaala

Henrikka Aito Ylilääkäri, Lastentaudit HUS, Porvoon sairaala Henrikka Aito Ylilääkäri, Lastentaudit HUS, Porvoon sairaala 5.4. 2017 Työryhmä Askolan tk Loviisan tk Porvoon tk Sipoon tk Porvoon lääkärikeskus Porvoon apteekki Porvoon sairaala < 12-vuotiaan lapsen

Lisätiedot

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010 Helsingin yliopisto Työikäisen

Lisätiedot

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn. Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Nuorena alkaneen astman vaikutus miesten työkykyyn Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työikäisen väestön yleistyvä sairaus Astman esiintyvyyden on todettu 12-kertaistuneen

Lisätiedot

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Siedätyshoito Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Kansallinen allergiaohjelma 2008-2018 Erkka Valovirta, Prof. Filha, asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

Vanhusten uniapnea. LT Jukka Lojander HYKS, Jorvin sairaala

Vanhusten uniapnea. LT Jukka Lojander HYKS, Jorvin sairaala Vanhusten uniapnea LT Jukka Lojander HYKS, Jorvin sairaala Kuka on vanhus? Vanhuus on tila, jossa ruumiilliset ja henkiset voimat alkavat heikentyä. Se johtaa lopulta kuolemaan. Vanhenemiseen liittyy solujen

Lisätiedot

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa Toistuva uloshengityksen vaikeus tai vinkuna Heikentynyt suorituskyky Rasituksessa ilmenevä yskä tai hengenahdistus Yli 6 viikkoa kestävä (limainen) yskä Jatkuva limaisuus, toistuvat bronkiitit Yskä tai

Lisätiedot

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa?

Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Annina Ropponen TerveSuomi-seminaari 24.5.202 Pysyvä työkyvyttömyys riskitekijöiden varhainen tunnistaminen: voiko kaksostutkimus antaa uutta tietoa? Ergonomia ja kaksoset? Pysyvä työkyvyttömyys?? Tutkimusryhmä

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Ilmailulääketieteen keskus. Sotilaslääketieteen Keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Ilmailulääketieteen keskus. Sotilaslääketieteen Keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Matti Mäntysaari Sotilaslääketieteen Keskus Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon eosinofiilinen tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien ja keuhkojen

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

TYPPIOKSIDIANALYYSI. Pt-NO-ex. Katriina Jokela bio6sn 2009

TYPPIOKSIDIANALYYSI. Pt-NO-ex. Katriina Jokela bio6sn 2009 TYPPIOKSIDIANALYYSI Pt-NO-ex Katriina Jokela bio6sn 2009 Typpioksidianalyysi Typpioksidianalyysi on viimeaikoina yleistynyt tutkimus jota käytetään astman diagnostiikassa. Astma aiheuttama eosinofiilinen

Lisätiedot

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin?

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Hyvinvointia työstä Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 10.10.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Presentation heading /

Lisätiedot

Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. COPD sairautena. Käypä Hoito 2009. Minna Virola 25.10.2011

Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. COPD sairautena. Käypä Hoito 2009. Minna Virola 25.10.2011 COPD sairautena Käypä Hoito 2009 Minna Virola 25.10.2011 Keuhkoahtaumataudin määritelmä Keuhkoahtaumataudille (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) tyypillisiä piirteitä ovat hitaasti etenevä,

Lisätiedot

Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus

Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus Mahdollisuus käyttää terveydenhuollon palveluita maksukyvystä riippumatta on tärkeä terveyspoliittinen tavoite. Terveyspalvelujen saatavuutta on usein

Lisätiedot

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus

Helsingin Johtajatutkimus 1964-2005. 1919-34 syntyneiden johtajien 26-39 vuoden seurantatutkimus Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Timo Strandberg Geriatrian professori Oulun yliopisto Helsingin Johtajatutkimus 1964-05 Elämänlaatu, successful aging, compression of morbidity Painonmuutoksen merkitys

Lisätiedot

Astman ja keuhkoahtaumataudin lääkehoito hoitosuositusten mukaan

Astman ja keuhkoahtaumataudin lääkehoito hoitosuositusten mukaan Astman ja keuhkoahtaumataudin lääkehoito hoitosuositusten mukaan Valtakunnalliset keuhkopäivät 15.10.2015 Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky)

Lisätiedot

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla

Siedätyshoito. Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen. Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Siedätyshoito Allergiaohjelman 2. Päätavoite: Väestön sietokyvyn lisääminen Spesifisesti allergian siedätyshoidolla Erkka Valovirta, Prof. Filha, asiantuntijalääkäri Kliinisen allergologian dosentti Keuhkosairaudet

Lisätiedot

Pitkittynyt yskä: Tavallisin vaiva, jota emme osaa hoitaa. Luennon aiheet. Määritelmät 01/04/14. Sidonnaisuudet 2010 2014. Heikki Koskela 27.3.

Pitkittynyt yskä: Tavallisin vaiva, jota emme osaa hoitaa. Luennon aiheet. Määritelmät 01/04/14. Sidonnaisuudet 2010 2014. Heikki Koskela 27.3. 0/0/ Pitkittynyt yskä: Tavallisin vaiva, jota emme osaa hoitaa Heikki Koskela..0 Sidonnaisuudet 00 0 Heikki Koskela Ø Keuhkosairausopin dosentti, työskentelee päätoimisesti osastonylilääkärin virassa KYS

Lisätiedot

Pitkittynyt yskä: Tavallisin vaiva, jota emme osaa hoitaa. Heikki Koskela 27.3.2014

Pitkittynyt yskä: Tavallisin vaiva, jota emme osaa hoitaa. Heikki Koskela 27.3.2014 Pitkittynyt yskä: Tavallisin vaiva, jota emme osaa hoitaa Heikki Koskela 27.3.2014 Sidonnaisuudet 2010 2014 Heikki Koskela Ø Keuhkosairausopin dosentti, työskentelee päätoimisesti osastonylilääkärin virassa

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P)

Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) Astma lapsella. L-PKS ja L-PSHP (R.I.P) 24.01.2018 Astma Infektio KNK ongelmat Allergia Refluksitauti TIC oire (toiminallinen) YSKÄ Hengenahdistus Bronkioliitti Akuutti obstruktiivinen bronkiitti Infektioastma

Lisätiedot

ASTMAN OMAHOITOKORTTI

ASTMAN OMAHOITOKORTTI ASTMAN OMAHOITOKORTTI www.hengitys.fi www.astmatesti.fi www.pef.fi Erikieliset astmatestit löydät osoitteesta: www.asthmacontroltest.com GSK, Piispansilta 9 A 00 Espoo Puh. 00 0 0 0, www.gsk.fi GSK-tuoteinfo

Lisätiedot

Seretide. 12-2014, v05 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Seretide. 12-2014, v05 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Seretide 12-2014, v05 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Astma Astma on keuhkosairaus, jossa pieniä keuhkoputkia ympäröivät

Lisätiedot

Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus

Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus Suunnistajien allergia- ja astmatutkimus TAUSTAA Viime aikoina huippu-urheilijoilla yleisesti todettavat hengitysoireet ovat puhuttaneet runsaasti. Toisaalta on puhuttu siitä, että astma sairautena on

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjaus - hoitosuositus omahoidon ohjauksen sisällöstä

Keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjaus - hoitosuositus omahoidon ohjauksen sisällöstä WHO Collaborating Centre for Nursing Keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjaus - hoitosuositus omahoidon ohjauksen sisällöstä Tiina Kaistila, THM, liikuntafysiologi, TAYS Merja Kukkonen, esh, aoh, HUS Hannele

Lisätiedot

Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU

Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU Pekka Malmberg Kliinisen fysiologian dosentti Osastonylilääkäri Hyks Iho- ja allergiasairaala SPIROMETRIAN TULKINTA UUDISTUU Mitä spirometrialla mitataan? O 2 Keuhkosairaudet vaikuttavat yleisimmin keuhkojen

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA. Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki

KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA. Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki Tutkimusten mukaan keuhkoahtaumapotilaat liikkuvat vain puolet

Lisätiedot

Eija Matila ft, TtM 27.4.2016

Eija Matila ft, TtM 27.4.2016 Eija Matila ft, TtM 27.4.2016 Lääkkeettömään hoitoon kuuluvat seuraavat asiat: tupakasta vieroitus, liikkumiseen kannustaminen ja liikunnallinen kuntoutus Liikuntaharjoitteluun perustuvaan kuntoutukseen

Lisätiedot

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta

Lontoo-Malaga julistus. Astmatutkimukseen panostamisesta Lontoo-Malaga julistus Astmatutkimukseen panostamisesta Johdanto Astma on sairaus, joka vaikuttaa 30 miljoonan eurooppalaisen ja yhteensä 300 miljoonan ihmisen päivittäiseen elämään maailmassa. Vuoteen

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

KANSALLISEN ALLERGIAOHJELMAN TAVOITTEET JA HAASTEET VUOTEEN 2018

KANSALLISEN ALLERGIAOHJELMAN TAVOITTEET JA HAASTEET VUOTEEN 2018 KANSALLISEN ALLERGIAOHJELMAN TAVOITTEET JA HAASTEET VUOTEEN 2018 Prof. Erkka Valovirta Filha, asiantuntijalääkäri Kliinisen allergologian dosentti Keuhkosairaudet ja kliininen allergologia, Turun yliopisto

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito

Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito Käypä Hoito- suositus 2009 Minna Virola, 2011 projektityöntekijä, sh, PPSHP Suositus lääkehoidosta Oireettomat: Ei lääkehoitoa Satunnaisesti oireilevat (FEV1 yleensä yli

Lisätiedot