KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA PERUSTUU PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA 27.4.16 PERUSTUU 13.06.2014 PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN"

Transkriptio

1 VAASA

2 2

3 3

4 KEUHKOAHTAUMATAUTI JUHA JAAKKOLA PERUSTUU PÄIVITETTYYN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSEEN

5 SIDONNAISUUDET EI LÄÄKETEOLLISUUDEN OSAKKEITA JOITAKIN KANS.VÄLISIÄ KONGRESSEJA LÄÄKETEOLLISUUDEN TUELLA JOITAKIN LUENTOPALKKIOITA KOULUTUSTILAISUUKSISSA NAIMISISSA

6 Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D Vahva tutkimusnäyttö Kohtalainen tutkimusnäyttö Niukka tutkimusnäyttö Ei tutkimusnäyttöä Useita menetelmällisesti tasokkaita 1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia 2 tutkimuksia Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvia näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus); tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin.

7 Luentomateriaalin käyttö Käypä hoito -suositusten luentomateriaalit on laadittu tukemaan suosituksen käyttöönottoa. Ne ovat vapaasti käytettävissä terveydenhuollon, julkishallinnon ja oppilaitosten koulutuksissa ja apuna ammattilaisten arjessa. Käyvän hoidon tuottamat aineistot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Esityksen sisältöä ei saa muuttaa. Jos esitykseen sisällytetään muuta materiaalia, Käypä hoito -esityspohjaa ei saa käyttää lisätyssä materiaalissa.

8 Keskeinen sanoma Keuhkoahtaumatauti on yleinen estettävissä oleva sairaus, jota tulee hoitaa. Tupakointi on keuhkoahtaumataudin tärkein aiheuttaja. Keuhkoahtaumataudin diagnoosi perustuu altistus-historiaan, oireisiin ja bronkodilataation jälkeisessä spirometriassa havaittavaan keuhkoputkien ahtaumaan (obstruktioon). Taudin kliiniseen vaikeusasteeseen vaikuttavat spirometriassa todetun obstruktion lisäksi potilaan oireet, pahenemisvaiheet ja liitännäissairaudet. Keuhkoahtaumataudin kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat tupakoinnin lopettaminen, liikunta ja lääkehoito. Lääkehoito ja sen valinta pohjautuvat potilaan yksilölliseen sairauden fenotyyppiin, oireiden määrään ja pahenemisvaiheriskiin.

9 9

10 Mitä uutta päivityksessä (1)? Keuhkoahtaumataudin diagnoosi perustuu bronkodilataation jälkeisessä spirometriassa todettuun ahtaumaan (FEV 1 /FVC < 0,7). Kliininen vaikeusaste ei perustu pelkästään spirometriassa todetun obstruktion asteeseen (FEV 1 ), vaan myös oireisiin (CAT-kysely 1 tai mmrc 2 ) ja pahenemisvaiheiden esiintymiseen. Hoito valitaan fenotyypin mukaan. Obstruktion aste, oireet, pahenemisvaiheiden riski ja samanaikainen astma vaikuttavat hoidon valintaan. 1. CAT = COPD Assessment Test 2. mmrc = modified Medical Research Council dyspnea scale

11 Mitä uutta päivityksessä (2)? Jatkuvia oireita hoidetaan ensisijaisesti inhaloitavalla pitkävaikutteisella avaavalla antikolinergillä tai vaihtoehtoisesti pitkävaikutteisella β 2 -agonistilla tai edellisten yhdistelmällä. Inhaloitavaa glukokortikoidia käytetään näiden lisäksi tavallisesti ainoastaan silloin, jos pahenemisvaiheiden riski on suuri, mutta yleensä aina, jos hoidetaan samanaikaista astmaa. Palliatiivinen hoito on pitkälle edenneestä sairaudesta kärsivän potilaan aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa, jota annetaan tilanteessa, jossa parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole.

12 12

13 UUDET LÄÄKKEET KALLIITA?

14 Keuhkoahtaumataudin määritelmä Keuhkoahtaumataudille (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) on tyypillistä etenevä ilmateiden ahtaus ja krooninen tulehdus, joka syntyy, kun ihminen hengittäessään altistuu haitallisille hiukkasille ja kaasuille. Sairauteen vaikuttaa neljä osatekijää, joiden keskinäinen merkitys vaihtelee potilaan mukaan. Niitä ovat: krooninen keuhkoputkitulehdus ilmateiden ahtauma keuhkolaajentuma eli emfyseema keuhkojen ulkopuoliset vaikutukset (liitännäissairaudet).

15 15

16 16

17 Muita määritelmiä Krooninen keuhkoputkitulehdus määritellään pitkäaikaiseksi limannousuksi, jota ilmenee vähintään kolmena kuukautena vuodessa ainakin kahtena peräkkäisenä vuotena, kun taustalla ei ole muuta keuhkosairautta (esimerkiksi bronkiektasiatautia eli keuhkoputkien laajentumatautia). Keuhkolaajentumassa eli emfyseemassa on kyse pysyvästä laajentumasta, joka on syntynyt terminaalisten ilmateiden jälkeisten keuhkon ilmatilojen lähinnä keuhkorakkulaalueen kudostuhon kautta.

18 18

19 Keuhkoahtaumatauti yleissairautena Keuhkoahtaumatautiin liittyy myös keuhkojen ulkopuolisia muutoksia, joiden taustalla lienee systeeminen tulehdus. Sydän- ja verisuonisairaudet, metabolinen oireyhtymä, osteoporoosi, masennus ja keuhkosyöpä ovat keuhkoahtaumatautipotilailla yleisempiä kuin ikä- ja tupakointikaltaistetulla vertailuväestöllä. Myös lihaskato ja laihtuminen ovat tyypillisiä löydöksiä.

20 20

21 Keuhkoahtaumataudin fenotyypit Keuhkoahtaumataudissa voidaan erottaa useita fenotyyppejä pahenemisvaiheiden esiintymisen, kroonisen bronkiitin oireiden, obstruktion ja emfyseeman vaikeusasteen sekä samanaikaisen astman perusteella. Kliinikon ja lääkehoidon kannalta tärkeimmät taudin fenotyypit ovat pieni pahenemisvaiheriski suuri pahenemisvaiheriski keuhkoahtaumatauti ja astma.

22 22

23 Keuhkoahtaumataudin vaaratekijät Tupakointi on keuhkoahtaumataudin tärkein yksittäinen syy. Tupakointi on myös hallitseva vaaratekijä verrattuna muihin vaaratekijöihin, joita ovat atopia, pieni syntymäpaino ja keuhkoputkien lisääntynyt supistumisherkkyys. Keuhkoahtaumatautia voidaan epäillä työperäiseksi (syyosuus noin 15 %), jos tupakoimattomalla tai korkeintaan 10 askivuotta tupakoineella keuhkoahtaumatautipotilaalla on takanaan pitkäkestoinen ja runsas työperäinen altistuminen orgaanisille tai epäorgaanisille pölyille, kaasuille tai huuruille. Alfa 1 -antitrypsiinin puutos on harvinainen keuhkoahtauma-taudin (emfyseemafenotyyppi) vaaratekijä etenkin tupakoitsijoilla. Se selittää noin 2 % tautitapauksista.

24 24

25 Epidemiologia Suomessa Keuhkoahtaumataudin esiintyvyys oli miehillä 4,3 % ja naisilla 3,1 % vuosina (Terveys tutkimus). Diagnoosi perustui spirometriassa todettuun obstruktioon FEV 1 /FVC < LLNmääritelmän (Lower Limit of Normal) mukaan. Helsinkiläisessä väestöotannassa vuonna 2006 keuhkoahtauma-taudin esiintyvyys oli 5,9 % (LLN-määritelmän mukaan) ja 6,8 % GOLD-määritelmän (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) (FEV 1 /FVC < 0,7) mukaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan vuosina oli yhtensä hoitojaksoa keuhkoahtaumataudin takia. Astman ja keuhkoahtaumataudin samanaikainen esiintyvyys pahenemisvaiheen takia vuodeosastolla hoidetuilla potilailla oli 16 %. Keuhkoahtaumatautiin kuoli henkeä vuonna 2012.

26 26

27 LUNG ATTACK - JOS JOUTUU SAIRAALAHOITOON, ENNUSTE HUONO - 10 % KUOLEE SAIRAALASSA - 25% KUOLEE VUODEN AIKANA - 75% KUOLEE 5 VUODEN AIKANA KINNUNEN & AL Resp Med

28 Keuhkoahtaumataudin diagnostiikka Keuhkoahtaumataudin diagnostiikan kulmakiviä ovat altistuminen vaaratekijöille keuhkoahtaumatautiin sopivat oireet ja uloshengityksen sekuntikapasiteetin alentunut suhde nopeaan vitaalikapasiteettiin (FEV 1 /FVC < 0,7) bronkodilataation jälkeisessä spirometriatutkimuksessa. Altistavien tekijöiden kartoittamisessa selvitettäviä asioita ovat tupakointi askivuosina, passiivinen tupakointi ja työperäinen altistuminen aiemmat hengitystieinfektiot ja astma suvun hengitystiesairaudet (astma, keuhkoahtaumatauti).

29 29

30 Keuhkoahtaumataudin oireet Tyypillisiä oireita ovat hengenahdistus, yskä ja limannousu. Keuhkoahtaumataudin diagnoosia ei voida tehdä pelkästään oireiden perusteella, sillä potilas saattaa olla oireeton, ja toisaalta oireet voivat johtua muista sairauksista. Pitkälle edenneen taudin oireita ovat hengenahdistus vähäisessä rasituksessa tai levossa, yskä, laihtuminen, väsymys ja toistuvat pahenemisvaiheet.

31 Potilaan tutkiminen Keuhkoahtaumataudin diagnoosia ei voi tehdä pelkästään kliinisten löydösten perusteella, mutta ne voivat antaa viitteitä keuhkoahtaumataudista ja sen vaikeusasteesta. Keuhkojen auskultaatiossa saatetaan kuulla uloshengityksen vinkunaa, rahinoita tai hengitysäänen hiljentymistä, mutta auskultaatiolöydös voi olla myös normaali. Vaikeaan tautimuotoon liittyvät lepohengenahdistus, hengitystaajuuden suureneminen, apuhengityslihasten käyttö, lihasmassan väheneminen ja sydämen oikean puolen vajaatoiminnan merkit.

32 Keuhkojen toimintakokeet Uloshengityksen sekuntikapasiteetin alentunut suhde nopeaan vitaalikapasiteettiin (FEV 1 /FVC < 0,7) bronkodilataation jälkeisessä spirometriassa sopii keuhkoahtaumatautiin. Merkitsevä bronkodilataatiovaste (12 % ja vähintään 200 ml:n suurenema FEV 1 :ssa) voidaan todeta keuhkoahtaumataudissa %:lla potilaista. Keuhkoahtaumataudin kliinisen vaikeusasteen määrityksessä obstruktion aste on vain yksi osatekijä.

33 Taulukko 1. Keuhkoahtaumatautiin liittyvän obstruktion vaikeusasteen ja taudin kliinisen vaikeusasteen määrittäminen. OBSTRUKTION (FEV 1 /FVC < 0,7) VAIKEUSASTE (bronkodilataation jälkeen) KEUHKOAHTAUMATAUDIN KLIININEN VAIKEUSASTE Lievä FEV 1 80 % Hyvä elämänlaatu (esim. CAT-testi < 10 pistettä), ei toistuvia pahenemisvaiheita ja FEV 1 > 50 %. Keskivaikea Vaikea Erittäin vaikea 50 % FEV 1 < 80 % 30 % FEV 1 < 50 % FEV 1 < 30 % Jos jokin seuraavista: -FEV 1 < 50 % -aiemmin vähintään 2 pahenemisvaihetta vuodessa tai vähintään 1 sairaalahoitojakso keuhkoahtaumataudin vuoksi -keuhkoahtaumataudin vuoksi selvästi heikentynyt elämänlaatu tai suorituskyky (esim. CAT-testi 10 pistettä) Jos jokin seuraavista: -FEV 1 < 30 % -krooninen hengitysvajaus keuhkoahtaumataudin vuoksi -hyvästä hoidosta huolimatta toistuvia pahenemisvaiheita, sairaalahoitojaksoja tai hyvin heikko elämänlaatu tai suorituskyky (esim. CATtesti 20 pistettä)

34 Kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset Keuhkoahtaumatautidiagnoosia ei tehdä keuhkojen röntgenkuvauksen perusteella, mutta se kuuluu perustutkimuksiin. Sen avulla voidaan yleensä sulkea pois muita hengitystieoireita aiheuttavia sairauksia. Tietokonetomografiaa ei tarvita rutiinimaisesti keuhkoahtaumataudin diagnoosimenetelmänä Sitä käytetään erikoissairaanhoidossa tarpeen mukaan ongelmatapauksissa diagnoosin tarkentamiseksi. Laboratoriotutkimuksia käytetään muiden tautien sulkemiseen pois, akuutin infektion toteamiseen ja akuuttitilanteen arvioon taudin pahenemisvaiheen yhteydessä.

35 Keuhkoahtaumataudin erotusdiagnoosi (1) Keskeisintä on erottaa toisistaan keuhkoahtaumatauti ja astma. Vaikka keuhkoahtaumatauti ja astma ovat etiologialtaan, perusmekanismeiltaan, taudinkulultaan ja ennusteeltaan erilaisia sairauksia, niiden samanaikainen esiintyminen on tavallista. Astman ja keuhkoahtaumataudin erotusdiagnostiikkaan eivät riitä pelkät keuhkofunktiomittaukset, vaan siinä pitää aina ottaa huomioon myös tupakointi- ja oirehistoria, liitännäissairaudet ja sukutausta.

36 Keuhkoahtaumataudin erotusdiagnoosi (2) Bronkodilataatiokokeella ei voida luotettavasti erottaa astmaa keuhkoahtaumataudista, koska astmapotilailla ei näy bronkodilataatiovastetta joka mittauskerralla ja noin %:lla keuhkoahtaumatautipotilaista on merkitsevä bronkodilataatiovaste. Glukokortikoidihoitokoe (kortisonihoitokoe) ei myöskään aina erota astmaa keuhkoahtaumataudista, koska myös keuhkoahtaumatautipotilaista huomattava osa hyötyy glukokortikoidista ja jotkut astmapotilaat eivät juuri reagoi pelkkään glukokortikoidihoitoon. Jos glukokortikoidihoito normalisoi keuhkojen toiminnan, kyseessä on astma eikä keuhkoahtaumatauti. Jos taas keuhkofunktio ei parane tai se paranee vain vähän eikä normalisoidu, kyseessä on todennäköisemmin keuhkoahtaumatauti kuin astma.

37 Keuhkoahtaumataudin kokonaisvaltainen hoito ja sen tavoitteet Lääkkeettömään hoitoon kuuluvat seuraavat asiat: tupakasta vieroitus liikkumiseen kannustaminen ja liikunnallinen kuntoutus. Keuhkoahtaumataudin kokonaisvaltaisen hoidon tavoitteita ovat oireiden ja elämänlaadun paraneminen taudin etenemisen hidastuminen pahenemisvaiheiden ehkäiseminen kuolleisuuden pienentäminen.

38 38

39 Liikunnallinen kuntoutus (1) Tavoitteena on, että hengästymisestään huolimatta potilas noudattaa pysyvästi liikunnallista elämäntapaa. Liikunnallinen kuntoutus vähentää merkittävästi hengenahdistusta ja voimattomuutta, lieventää depressiota ja ahdistuneisuutta, parantaa fyysistä suorituskykyä ja pienentää sairaalahoitoon joutumisen ja kuoleman riskiä. Liikuntaharjoitteluun perustuvaan kuntoutukseen tulee ohjata ne potilaat, joilla on asianmukaisesta lääkehoidosta huolimatta jatkuvasti oireita tai jotka kärsivät suorituskyvyn heikkenemisestä tai liikkuvat vähän.

40 Liikunnallinen kuntoutus (2) Liikunnallinen kuntoutus on mielekkäintä järjestää ryhmämuotoisena avokuntoutuksena. Liikunnallisen keuhkokuntoutuksen tulee sisältää ohjattua monipuolista liikuntaharjoittelua, esimerkiksi kuntosaliharjoittelua, ryhmävoimistelua tai vesiliikuntaa, kaikkiaan minuuttia kolmesti viikossa ja vähintään kahdesti ohjattuna. Kuntoutusjakson tulee kestää 6 12 viikkoa, ja kuntoutujien yksilölliset mieltymykset tulee pyrkiä huomioimaan. Liikunnallisen keuhkokuntoutuksen tulokset tulee mitata vähintään suorituskykytestillä ja oirekyselyllä mutta mielellään myös elämänlaatukyselyn avulla.

41 Ravitsemustilan huomioiminen Aliravitsemuksesta ja katabolisesta aineenvaihdunnasta kärsii 25 % niistä vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavista, jotka ovat joutuneet sairaalaan tai kuntoutuslaitokseen. Jos keuhkoahtaumatautipotilaan BMI on alle 21 kg/m 2, kyseessä on jo aliravitsemustila. Normaalipainoisen tai hoikan potilaan tahaton yli 10 % laihtuminen viimeisen puolen vuoden aikana voi olla merkki energian riittämättömästä saannista tai hengityslihasten lisääntyneen hapenkulutuksen aiheuttamasta lisääntyneestä energiankulutuksesta. Aliravittujen keuhkoahtaumatautipotilaiden paino ilmeisesti nousee kalori- ja proteiinipitoisten ja useimmiten myös hivenaineita ja vitamiineja sisältävien lisäravinteiden avulla. Niiden käyttöä voidaan harkita, ellei ravitsemusta muutoin saada korjatuksi B. Merkittävästi keskivartalolihavien keuhkoahtaumatautipotilaiden on syytä laihduttaa.

42 Keuhkoahtaumatautipotilaan rokotukset Vuosittaista influenssarokotusta suositellaan kaikille keuhkoahtaumatautia sairastaville. Yli 65-vuotiailla influenssarokotuksen on todettu yleisesti estävän keuhkokuumeita, sairaalahoitoja ja kuolemia %. Influenssarokote vähentää keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheita A. Pneumokokkirokotusta suositellaan keuhkoahtaumatautipotilaille, joilla se ilmeisesti vähentää pneumokokin aiheuttamia keuhkokuumeita B.

43 43

44 Pitkäaikaisen lääkehoidon periaatteet Lääkehoidon tarkoituksena on vähentää potilaan oireita ja pahenemisvaiheiden ilmaantuvuutta. Tietyn lääkeaineen käytön peruste voi olla kumpi tahansa tavoitteista tai molemmat tavoitteet yhdessä. Keuhkoahtaumataudin lääkehoito ja sen valinta pohjautuvat potilaan yksilölliseen sairauden fenotyyppiin, oireiden määrään ja pahenemisvaiheriskiin. Tarvittaessa otettava lyhytvaikutteinen avaava lääke on tarpeellinen useimmille potilaille tilanteessa, jossa peruslääkityksenä on pitkävaikutteinen avaava (ß2-agonisti tai antikolinergi) yksin tai yhdistettynä hengitettävään glukokortikoidiin, tai kahden pitkävaikutteisen yhdistelmä.

45 45

46 Kuva 1. Pitkäaikaisen, säännöllisen lääkityksen tavoitteet ja niiden saavuttamiseen liittyvät hoito-ohjeet

47 47

48 Taulukko 2. Keuhkoahtaumatautipotilaan yleisarvio (Osa 2. diassa 29)

49 49

50 Kaavio 1. Keuhkoahtaumataudin tärkeimmät fenotyypit ja fenotyypin mukainen lääkehoito (Osa 1. diassa 28) SABA = lyhytvaikutteinen β2-agonisti SAMA = lyhytvaikutteinen antikolinergi LABA = pitkävaikutteinen β2-agonisti LAMA = pitkävaikutteinen antikolinergi ICS = inhaloitava glukokortikoidi CAT= COPD Assessment Test FEV 1 = sekuntikapasiteetti

51 Taulukko 3. Tupakoinnin lopettamisen, liikunnan ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytettävien lääkkeiden vaikutuksia keuhkoahtaumataudissa Liikunta Tupakoinnin lopettaminen Lyhytvaikutteinen avaava (ß2-agonisti tai antikolinergi) Pitkävaikutteinen ß2-agonisti Pitkävaikutteinen antikolinergi Inhalaatiosteroidin lisääminen vaikeassa keuhkoahtaumataudissa * Oireet (+) - Obstruktion lievittyminen Roflumilasti vaikeassa keuhkoahtaumataudissa Pahenemisvaiheiden väheneminen Taudin eteneminen (vuosittainen FEV1:n lasku) (+) (+) ? (+)? Kuolleisuus (+)? + Selvä suotuisa vaikutus (+) Vähäinen tai mahdollinen suotuisa vaikutus - Ei vaikutusta? Ei tutkittua tietoa * Käytännössä tarkoittaa useimmiten pitkävaikutteisen avaavan vaihtamista inhalaatiosteroidia sisältävään ns. kombinaatiovalmisteeseen.

52 52

53 53

54 Keuhkoahtaumatautipotilaan kotihappihoito Kotihappihoito ilmeisesti pienentää kuolleisuutta keuhkoahtaumatautipotilailla, joilla on vaikea hypoksemia B. Yöllä annettava pienivirtauksinen happihoito vähentää valikoiduilla hypokseemisilla potilailla merkitsevästi keuhkoahtaumataudin aiheuttamaa kuolleisuutta. Paras vaikutus kuolleisuuteen saadaan ympärivuorokautisella (20 24 h/vrk) happihoidolla. Rasituksenaikainen tai lyhytaikainen oireenmukainen happilisä ei ilmeisesti lievitä merkittävästi hengenahdistus-oiretta keuhkoahtaumataudissa potilaalla, jolla pitkäaikaishappihoidon kriteerit eivät täyty B.

55 Kotihappihoidon aloittamisen edellytykset Kotihappihoidon aloittamisen kriteerejä ovat seuraavat: potilaan tulee olla tupakoimaton ja riittävän yhteistyökykyinen potilaalla on krooninen, pitkälle edennyt keuhkosairaus ja valtimoveren happiosapaineen tulee kahdessa erillisessä vähintään kolmen viikon välein otetussa näytteessä olla alle 7,3 kpa, kun potilas hengittää huoneilmaa ja on stabiilissa vaiheessa. Kotihappihoidon aloittamisen kriteeri täyttyy myös happiosapaineen ollessa 7,3 8,0 kpa, jos jokin seuraavista lisäkriteereistä täyttyy: merkkejä kohonneesta keuhkovaltimopaineesta, esimerkiksi turvotuksia sekundaarinen polysytemia (hematokriitti yli 55 %) oksimetrian avulla todettu ja happihoidolla korjautuva merkittävä yöunen aikainen hypoksemia, joka ei johdu samanaikaisesta uniapneasta merkittävät neuropsykologiset oireet, jotka korjautuvat happihoidolla happihoidolla saavutettu toivottu vaste (PaO 2 yli 8,0 kpa) ilman haitalliseksi katsottavaa valtimoveren hiilidioksidiosapaineen nousua. Happihoidon käyttämättömyys tai tupakointi happihoidon aikana on aihe kotihappihoidon lopettamiseen.

56 Noninvasiivinen ventilaatio (NIV) stabiilissa keuhkoahtaumataudissa NIV hyperkapnisilla potilailla: ei todennäköisesti vähennä pahenemisvaiheita tai sairaalahoidon tarvetta C eikä paranna kaasujenvaihtoa, rasituksensietokykyä, elämänlaatua, hengityslihasvoimaa tai unen tehokkuutta C saattaa vähentää kuolleisuutta C. Yöllistä noninvasiivista ventilaatiota voidaan harkita (joko happihoidon kera tai ilman), jos keuhkoahtaumatauti-potilaalla on adekvaatin hoidon aikana jokin seuraavista: krooninen hyperkapnia ja toistuvia pahenemisvaiheita, joiden aikana tarvitaan noninvasiivista tai invasiivista ventilaatiota tai voimakas hyperkapnia happihoidon aikana ja oireita yöllisestä hypoventilaatiosta.

57 Keuhkoahtaumataudin kirurginen hoito Keuhkojen pienennysleikkauksessa (Lung Volume Reduction Surgery) poistetaan keuhkoista pahimmin tuhoutuneita alueita vaikeaa emfyseemaa sairastavilta. Volyymireduktiokirurgia ilmeisesti hyödyttää oikein valittuja potilaita B. Keuhkonsiirron ensisijaisena tavoitteena on aina elinajan piteneminen. Keuhkonsiirtoa voidaan joutua harkitsemaan vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavan hoidossa, jos: muilla hoitokeinoilla ei ole saavutettu suotuisaa vastetta ja potilaan elinaikaennuste on alle 2 vuotta.

58 Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe (1) Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe kuvastaa akuuttia tilannetta, jossa hengitystieoireet äkillisesti vaikeutuvat tavalla, joka ei kuulu normaaliin päivittäiseen vaihteluun. Pahenemisvaiheessa lääkitystä joudutaan väliaikaisesti tehostamaan. Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen diagnoosi on kliininen, ja sen merkkejä ovat lisääntynyt hengenahdistus yskä mahdollisesti märkäiset yskökset. Taipumus pahenemisvaiheisiin on yksilöllinen. Kaikilla potilailla ei esiinny pahenemisvaiheita, mutta osalla pahenemisvaiheita on toistuvasti. Sairastettu pahenemisvaihe on seuraavan pahenemisvaiheen merkittävin riskitekijä.

59 Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe (2) Pahenemisvaiheen arvioinnissa tulee selvittää potilaan glukokortikoidilla tai antibiootilla hoidettujen pahenemisvaiheiden määrä (onko ollut 2 pahenemisvaihetta vuodessa tai 1 sairaalahoitoon johtanut pahenemisvaihe?) hengitystieahtauman vaikeusaste (FEV 1 ) ennen pahenemisvaihetta hengenahdistuksen ja uusien oireiden kesto ja voimakkuus muut krooniset sairaudet ja liitännäissairaudet nykyinen lääkitys ja lääkkeenottotekniikka. Pahenemisvaiheen hoidon tavoitteena on vähentää pahenemisvaiheen haitallisia vaikutuksia potilaaseen ehkäistä seuraavia pahenemisvaiheita parantaa potilaan ennustetta.

60 Algoritmi jatkuu seuraavassa diassa. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Kaavio 2. Keuhkoahtaumataudin pahenemisen tutkimusja hoitoalgoritmi (Jatkuu diassa 38). Tilannetta arvioidaan yksilöllisesti. Algoritmin sähköinen versio löytyy täältä.

61 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Kaavio 2. Keuhkoahtaumataudin pahenemisen tutkimusja hoitoalgoritmi. (Kaavion alkuosa diassa 37). Tilannetta arvioidaan yksilöllisesti. Algoritmin sähköinen versio löytyy täältä. Algoritmin 1. osa edellisessä diassa. 61

62 Happihoito keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa Pahenemisvaiheessa valtimoveren hapenpuute eli hypoksemia on tavallinen löydös. Selvitä potilaan aikaisempi (pahenemisvaihetta edeltänyt) happeutumistilanne. Lisähappea tulee antaa varovasti tai hallitusti, mutta samalla tulee pyrkiä saturaatiotasoon %. Jos lisähappihoidon aloittamisen jälkeen hiilidioksidia (CO 2 ) kertyy merkittävästi, on suositeltavaa aloittaa NIV. Hyperkapniasta johtuen oireilevien erityisesti tajunnan häiriöistä kärsivien potilaiden hoidossa on suositeltavaa aloittaa NIV.

63 ventilaattoreilla keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen akuutissa hengityksen vajaatoiminnassa NIV tulee aloittaa mahdollisimman varhain. Standardihoidon ohella ensilinjan interventiona aloitettu NIV helpottaa hengenahdistusta korjaa akuuttiin tilanteeseen liittyvää respiraattorista asidoosia (suurentaa ph:ta ja vähentää PaCO 2 :ta) vähentää intubaation tarvetta pienentää hoidon epäonnistumisen riskiä lyhentää sairaalahoidon pituutta ja pienentää kuolleisuutta. Invasiivisen mekaanisen ventilaatiohoidon (hengityslaitehoito intubaatioputken tai henkitorviavanteen kautta) aloittaminen edellyttää aina perusteellista potilaskohtaista harkintaa.

64 Keuhkoahtaumataudin palliatiivinen hoito Kun keuhkoahtaumatauti on edennyt pitkälle ja parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole, keskustellaan ennusteesta, hoidon rajoista ja potilaan toiveista. Hoito on tällöin oirekeskeistä eli palliatiivista. Palliatiivisen hoidon tavoitteena on turvata oirehoito sekä potilaan ja hänen läheistensä mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Opioidi ilmeisesti lievittää hengenahdistusta vaikeassa keuhkoahtaumataudissa, kun muut hoidot eivät tuo riittävää apua B. Happihoito ei yleisesti ottaen lievitä hengenahdistusta ilmavirtaa enempää, jos potilaalla ei esiinny pitkäaikaisen happihoidon kriteereitä täyttävää hypoksemiaa.

65 Hoidon porrastus Primaaridiagnostiikka tehdään perus- ja työterveyshuollossa. Diagnostiikka perustuu anamneesiin (erityisesti tupakointianamneesiin) ja spirometriatutkimukseen. Tavoitteena ovat varhainen diagnoosi ja onnistunut erotusdiagnostiikka. Erikoissairaanhoidon selvittelyyn kuuluvat epäselvät tapaukset erotusdiagnostiset ongelmat vaikeat tautimuodot poikkeuksellisen nuorena sairastuneet. Hoito ja seuranta toteutetaan pääosin perusterveyden-huollossa niin, että huomioidaan potilaiden monisairastavuus, ikärakenne ja sairauden yleisyys.

66 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Terttu Harju, dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; OYS:n medisiininen tulosalue, sisätaudit ja keuhkosairaudet Jäsenet: Hannu Kankaanranta, professori, keuhkosairauksien erikoislääkäri, ylilääkäri; Seinäjoen keskussairaala ja Tampereen yliopisto Milla Katajisto, LL, keuhkosairauksien erikoislääkäri, osastonlääkäri; Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Maritta Kilpeläinen, dosentti, keuhkosairauksien ja keuhkoallergologian erikoislääkäri, vt. Hoyl; TYKS:n keuhkosairauksien vastuualue Lauri Lehtimäki, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri, keuhkosairausopin professori (ma); Tampereen yliopisto ja TAYS Jatkuu seuraavassa diassa

67 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä Jäsenet (jatkuu): Juho Lehto, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, ylilääkäri, palliatiivisen lääketieteen professori (vs.); HUS Hyvinkään sairaala, TAYS ja Tampereen yliopisto Witold Mazur, dosentti, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri; Sydän- ja keuhkokeskus HYKS Tuula Meinander, LL, sisätauteihin erikoistuva lääkäri; TAYS, Käypä hoito - toimittaja Timo Peisa, yleislääketieteen erikoislääkäri, johtava lääkäri; Ranuan terveyskeskus Diasarjan asiasisällön päivitys Witold Mazur, asiasisällön tarkastus Terttu Harju ja Tuula Meinander, muokkaus ja ulkoasu Tiina Tala ja Kirsi Tarnanen

Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti. Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti. Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Keuhkoahtaumatauti Julkaistu 1.9.2014 Perustuu 13.06.2014 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D Vahva tutkimusnäyttö

Lisätiedot

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa

COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa COPD:n diagnostiikka terveydenhuollossa Harri Stark LT Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Diacor/Terveystalo 11.2.2016 GOLD (The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease):

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta

Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta Keuhkoahtaumatautipotilaan seurannasta 14.9.2011 Timo Karakorpi Lähde: Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tavoite Aloitteellinen tupakasta vieroitus ja sen aktiivinen tukeminen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti 2007

Keuhkoahtaumatauti 2007 Keuhkoahtaumatauti 2007 Maailmanlaajuisesti jopa 16 miljoonaa ihmistä sairastaa keuhkoahtaumatautia. Kansainvälisten tutkimusten mukaan 56 85 prosenttia tautitapauksista saattaa olla diagnosoimatta (Kinnula,

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri

Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria. Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Keuhkoahtaumataudin varhaisdiagnostiikka ja spirometria Esko Kurttila Keuhkosairauksien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Epidemiologia N. 10%:lla suomalaisista on keuhkoahtaumatauti Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. COPD sairautena. Käypä Hoito 2009. Minna Virola 25.10.2011

Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. COPD sairautena. Käypä Hoito 2009. Minna Virola 25.10.2011 COPD sairautena Käypä Hoito 2009 Minna Virola 25.10.2011 Keuhkoahtaumataudin määritelmä Keuhkoahtaumataudille (COPD, chronic obstructive pulmonary disease) tyypillisiä piirteitä ovat hitaasti etenevä,

Lisätiedot

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011 Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairaudet KHKS 6.10.2011 Varhaisdiagnostiikkaa? 56-vuotias mies Tupakointi 40 askivuotta, 16 -vuotiaasta 54-vuotiaaksi Rakennustyö, vesieristäjä viimeiset 5 työvuottaan, fyysisesti

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell. Jussi Männistö

Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell. Jussi Männistö Keuhkoahtaumataudi hoitokäytännöt Carea alueell Jussi Männistö 15.5.2014 Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana 15.5.2014 Sidonnaisuuden laatu Yritykset Saanut ky:lta apurahan

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Keuhkoahtaumatauti hoi06040 Päivitetty 13.6.2014

Käypä hoito -suositus. Keuhkoahtaumatauti hoi06040 Päivitetty 13.6.2014 Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keuhkoahtaumatauti hoi06040 Päivitetty 13.6.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjaus - hoitosuositus omahoidon ohjauksen sisällöstä

Keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjaus - hoitosuositus omahoidon ohjauksen sisällöstä WHO Collaborating Centre for Nursing Keuhkoahtaumatautia sairastavan ohjaus - hoitosuositus omahoidon ohjauksen sisällöstä Tiina Kaistila, THM, liikuntafysiologi, TAYS Merja Kukkonen, esh, aoh, HUS Hannele

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ammattilaisille. Kroonisen hypoksian tunnistaminen keuhkoahtaumatautipotilailla.

Perusterveydenhuollon ammattilaisille. Kroonisen hypoksian tunnistaminen keuhkoahtaumatautipotilailla. Perusterveydenhuollon ammattilaisille. Kroonisen hypoksian tunnistaminen keuhkoahtaumatautipotilailla. Linde: Living healthcare Kroonisen hypoksian tunnistaminen 03 Tämä esite on tarkoitettu sinulle,

Lisätiedot

COPD avohoidossa. Eeva-Maija Nieminen keuhkosairauksien erikoislääkäri vs. kliininen opettaja HY, Sydän- ja keuhkokeskus HYKS

COPD avohoidossa. Eeva-Maija Nieminen keuhkosairauksien erikoislääkäri vs. kliininen opettaja HY, Sydän- ja keuhkokeskus HYKS COPD avohoidossa Eeva-Maija Nieminen keuhkosairauksien erikoislääkäri vs. kliininen opettaja HY, Sydän- ja keuhkokeskus HYKS 12.12.2014 Sidonnaisuudet (< 10 v) Luennoitsija/asiantuntija: Almirall Amgen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon!

Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon! VeTe Keuhkoahtaumapotilaan ohjaus kuntoon! Minna Virola, sairaanhoitaja, projektityöntekijä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Oulaskankaan sairaala Keuhkoahtaumataudin määritelmä VeTe Keuhkoahtaumataudille

Lisätiedot

COPD - nykyinen käsitys sairaudesta 2016 KATRI SALIN

COPD - nykyinen käsitys sairaudesta 2016 KATRI SALIN COPD - nykyinen käsitys sairaudesta 2016 KATRI SALIN COPD Keuhkoahtaumatauti on krooninen sairaus, jolle ovat tyypillisiä etenevä ilmateiden ahtaus ja krooninen tulehdus. Altistavat tekijät ovat haitalliset

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito

Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtaumatauti pahenemisvaiheen hoito Keuhkoahtautmatauti Mahdollisimman varhainen taudin diagnostiikka Diagnoosi on oikea Optimaalinen lääkitys ja hoito: -tupakoinnin lopetus -lääkitys -kuntoutus

Lisätiedot

KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1

KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1 KROONISTA HENGITYSVAJETTA AIHEUTTAVAT SAIRAUDET 5.10.2016 ULLA ANTTALAINEN, LT, KEUHKOSAIRAUKSIEN JA ALLEROLOGIAN EL., TYKS/KEU 1 LUENNON SISÄLTÖ KROONISEN HENGITYSVAJAUKSEN MÄÄRITELMÄ UNEN VAIKUTUS HENGITYKSEEN

Lisätiedot

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1 / 5 27.11.2015 13:07 Yhteistyökumppanit / Lääkärit ja terveydenhuolto / Lääkkeet ja lääkekorvaukset / Lääkkeiden korvausoikeudet / Erityiskorvaus / 203 Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat

Lisätiedot

Kertausta astman ja keuhkoahtaumataudin diagnostiikasta ja hoidosta. Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kertausta astman ja keuhkoahtaumataudin diagnostiikasta ja hoidosta. Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Kertausta astman ja keuhkoahtaumataudin diagnostiikasta ja hoidosta Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Etunimi Sukunimi 09.06.2017 Astman DG Astmaan sopivat oireet (ja status) JA Spirometriassa

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMATAUTIPOTILAAN HOITOTYÖ PowerPoint-esitys hoitotyön koulutusohjelmaan

KEUHKOAHTAUMATAUTIPOTILAAN HOITOTYÖ PowerPoint-esitys hoitotyön koulutusohjelmaan KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Taru Nissinen KEUHKOAHTAUMATAUTIPOTILAAN HOITOTYÖ PowerPoint-esitys hoitotyön koulutusohjelmaan Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2014

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti (COPD)

Keuhkoahtaumatauti (COPD) Timo Helin AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Keuhkoahtaumatauti (COPD) Keskeistä Keuhkoahtaumataudin (COPD) mahdollisuus on pidettävä mielessä kaikilla tupakoitsijoilla, joilla on yskää tai limannousua.

Lisätiedot

COPD:n hoidon porrastus

COPD:n hoidon porrastus COPD:n hoidon porrastus 21.4.2016 el Riika Liukkonen TYKS/ Keuhkosairauksien klinikka Keuhkoahtaumataudin hoitoketju Perusterveydenhuolto Ennaltaehkäisy ja varhaisdiagnostiikka Hoidon tarpeen arviointi

Lisätiedot

Spirometriatutkimuksen tulkinta. Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio

Spirometriatutkimuksen tulkinta. Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio Spirometriatutkimuksen tulkinta Harri Lindholm, erikoislääkäri Työterveyslaitos Toimintakykylaboratorio Mitä spirometrialla tutkitaan? Keuhkojen ventilaatio eli tuuletuskyky Toimintahäiriön luonne Toimintahäiriön

Lisätiedot

Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan?

Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan? Mitä keuhkoahtaumataudin Käypä hoidossa oikeastaan sanotaan? COPD tautina POTILAS, hänen arviointi LÄÄKEHOIDON valinta NYT VAIKUTUS POTILAASEEN TULEVAISUUDEN RISKI KOMPLIKAATIOT = ENNUSTE VERENPAINE-

Lisätiedot

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala

Aikuisiällä alkavan astman ennuste. Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Aikuisiällä alkavan astman ennuste Astma- ja allergiapäivät 22.1.2015 LT Leena Tuomisto Seinäjoen Keskussairaala Astman ennusteen mittareita Paraneeko astma kehittyykö remissio? Tarvitaanko jatkuvaa lääkehoitoa?

Lisätiedot

KOTIHAPPIHOITO. käypä hoito - suositus 2009. 25.10.2011 Minna Virola 1

KOTIHAPPIHOITO. käypä hoito - suositus 2009. 25.10.2011 Minna Virola 1 KOTIHAPPIHOITO käypä hoito - suositus 2009 25.10.2011 Minna Virola 1 Keuhkoahtaumataudista.. Vaikealle keuhkoahtaumataudille on tyypillistä keuhkojen toiminnan ja hemodynamiikan vähittäinen huononeminen.

Lisätiedot

Alfa-1-antitrypsiinin puutos

Alfa-1-antitrypsiinin puutos Alfa-1-antitrypsiinin puutos Paula Kauppi, LT, dos. Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Osastonylilääkäri Genetiikka Kodominantti periytyminen Polypeptidi 52 kd Syntetisoidaan hepatosyyteissä

Lisätiedot

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita?

sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? sinullako Keuhkoahtaumatauti ja pahenemis vaiheita? Ahdistaako henkeä? Tärkeää tietoa keuhkoahtaumataudista Keuhkoahtaumatauti kehittyy useimmiten tupakoiville ihmisille. Jos kuulut riskiryhmään tai sairastat

Lisätiedot

Luentomateriaali Kuolevan potilaan oireiden hoito Hengitystieoireet

Luentomateriaali Kuolevan potilaan oireiden hoito Hengitystieoireet Luentomateriaali Kuolevan potilaan oireiden hoito Hengitystieoireet Perustuu Käypä hoito -suositukseen Laadittu 8.7.2013 Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste Selitys A B C D

Lisätiedot

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos

Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Astmaatikko työelämässä Irmeli Lindström Keuhkosairauksien erikoislääkäri Työterveyslaitos Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 23.11.2010 Helsingin yliopisto Työikäisen

Lisätiedot

Hankalahoitoisen astman ja keuhkoahtaumataudin selvittely ja hoito

Hankalahoitoisen astman ja keuhkoahtaumataudin selvittely ja hoito Hankalahoitoisen astman ja keuhkoahtaumataudin selvittely ja hoito Antti Saarinen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri Astman hoidon tavoitteet Astman hoidon tavoitteet: oireettomuus keuhkojen normaali

Lisätiedot

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin?

Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Hyvinvointia työstä Työperäinen COPD - milloin epäilen ja miten tutkin? Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström 10.10.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi 2 Presentation heading /

Lisätiedot

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on

Astma. Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus. Astma on Astma Eeva-Maija Nieminen Keuhkosairauksien erikoislääkäri, LT Kliininen opettaja HY HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Astma on Hengitysteiden tulehduksellinen sairaus, johon liittyy vaihteleva, ainakin osittain

Lisätiedot

Eija Matila ft, TtM 27.4.2016

Eija Matila ft, TtM 27.4.2016 Eija Matila ft, TtM 27.4.2016 Lääkkeettömään hoitoon kuuluvat seuraavat asiat: tupakasta vieroitus, liikkumiseen kannustaminen ja liikunnallinen kuntoutus Liikuntaharjoitteluun perustuvaan kuntoutukseen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito

Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito Keuhkoahtaumapotilaan lääkehoito Käypä Hoito- suositus 2009 Minna Virola, 2011 projektityöntekijä, sh, PPSHP Suositus lääkehoidosta Oireettomat: Ei lääkehoitoa Satunnaisesti oireilevat (FEV1 yleensä yli

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Näyttöön perustuva lääketiede Näyttöön perustuva lääketiede (engl. evidence-based

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA. Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki

KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA. Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki KEUHKOAHTAUMATAUTI JA LIIKUNTA Alueellinen keuhkoahtaumatautikoulutus Lappeenrannan kaupungintalo 18.9.2013 ft Outi Wirén SOTE / Helsinki Tutkimusten mukaan keuhkoahtaumapotilaat liikkuvat vain puolet

Lisätiedot

COPD-potilaan toimintakyvyn edistäminen erikoissairaanhoidossa

COPD-potilaan toimintakyvyn edistäminen erikoissairaanhoidossa Liubov Rippinen & Emmi Viinikka COPD-potilaan toimintakyvyn edistäminen erikoissairaanhoidossa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2016 Tekijä/Tekijä Tutkinto Aika Liubov Rippinen & Emmi Viinikka

Lisätiedot

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto

Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto ETA:n jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Valmisteen nimi Vaikuttava aine + vahvuus Lääkemuoto Chiesi Limited Formodual beklometasonidipropionaatti 100 µg/annos, formoterolifumaraattidihydraatti 6 µg/annos

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa Keuhkoahtaumatauti Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa keuhkoahtaumatauti on sairaus, jolle on tyypillistä hitaasti etenevä pääosin palautumaton hengitysteiden

Lisätiedot

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka KHKS 6.10.2011. 6.10.2011 Keuhkoahtaumataudin palliatiivinen hoito 1

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka KHKS 6.10.2011. 6.10.2011 Keuhkoahtaumataudin palliatiivinen hoito 1 Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka KHKS 6.10.2011 6.10.2011 Keuhkoahtaumataudin palliatiivinen hoito 1 Määritelmät COPD : Hitaasti etenevä, pääosin korjaantumaton hengitysteiden ahtauma

Lisätiedot

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9.

Ventilaation huononeminen keuhkojen tilavuuden pienenemisen seurauksena. Ventilaation vaikeutuminen keuhkoputkien ahtautumisen seurauksena 21.9. 1 Uloshengityksen sekuntikapasiteetti FEV1 Nopea vitaalikapasiteetti FVC FEV % = FEV1 /FVC Vitaalikapasiteetti VC Uloshengityksen huippuvirtaus PEF Keuhkojen kokonaistilavuus TLC Residuaalivolyymi RV RV

Lisätiedot

ALS ja hengitys. Eija Nieminen

ALS ja hengitys. Eija Nieminen ALS ja hengitys Eija Nieminen 29.9.2016 ALS ja hengitys ALS on motoneuronisairaus, joka affisoi ylempiä, alempia tai molempia motoneuroneita Ylempi motoneuroni sijaitsee aivokuorella ja sen vaurio johtaa

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Julkaistu 11.12.2014 Jaana Suokas LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri oyl, HUS/HYKS Syömishäiriöklinikka erikoistutkija, THL 20.1.2015 Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkiot:

Lisätiedot

Mari Huusko ja Laura Lassila. Selvitys keuhkoahtaumataudin ryhmäkuntoutuksesta Suomessa

Mari Huusko ja Laura Lassila. Selvitys keuhkoahtaumataudin ryhmäkuntoutuksesta Suomessa Mari Huusko ja Laura Lassila Selvitys keuhkoahtaumataudin ryhmäkuntoutuksesta Suomessa Opinnäytetyö Syksy 2008 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Fysioterapian koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Liikkujan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Liikkujan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, depressio

Käypä hoito -indikaattorit, depressio 1 Käypä hoito -indikaattorit, depressio Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Depressio Käypä hoito suositukseen (2014). Käypä hoito -työryhmä on nostanut suosituksesta keskeisiksi implementoitaviksi

Lisätiedot

Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Julkaistu Perustuu julkaistuun Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Julkaistu Perustuu julkaistuun Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Julkaistu 6.10.2016 Perustuu 27.9.2016 julkaistuun Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste

Lisätiedot

ACTA KEUHKOAHTAUMATAUDIN SAIRAALAHOITO SUOMESSA: HOITOAJAN PITUUS JA SEN YHTEYS ENNUSTEESEEN. Tuija Kinnunen D 915 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2007

ACTA KEUHKOAHTAUMATAUDIN SAIRAALAHOITO SUOMESSA: HOITOAJAN PITUUS JA SEN YHTEYS ENNUSTEESEEN. Tuija Kinnunen D 915 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2007 OULU 2007 D 915 ACTA Tuija Kinnunen UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA KEUHKOAHTAUMATAUDIN SAIRAALAHOITO SUOMESSA: HOITOAJAN PITUUS JA SEN YHTEYS ENNUSTEESEEN LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, KANSANTERVEYSTIETEEN

Lisätiedot

Spirometria ja keuhkoahtaumataudin varhaistoteaminen

Spirometria ja keuhkoahtaumataudin varhaistoteaminen Spirometria ja keuhkoahtaumataudin varhaistoteaminen 14.9.2011 Jämsä Lauri Lammi LT, erikoislääkäri, Keski-Suomen keskussairaala Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana Sidonnaisuuden

Lisätiedot

TUPAKOIVAN KEUHKOAHTAUMATAUTIPOTILAAN HOITOTYÖN KULMAKIVET

TUPAKOIVAN KEUHKOAHTAUMATAUTIPOTILAAN HOITOTYÖN KULMAKIVET Antti Pulkkinen & Firat Tosun TUPAKOIVAN KEUHKOAHTAUMATAUTIPOTILAAN HOITOTYÖN KULMAKIVET Opinnäytetyö Hoitotyön sv Marraskuu 2016 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 1.11.2016 Tekijä(t) Antti Pulkkinen

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Sotilaslääketieteen keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon eosinofiilinen tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien ja keuhkojen toiminta häiriintyy Oireina ovat yöllinen

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin nykyhoito

Keuhkoahtaumataudin nykyhoito Keuhkoahtaumataudin nykyhoito Etelä-Savon Keuhkopäivä, Mikkeli 2.2.2017 Lauri Lammi Keuhkoylilääkäri PHKS LT, emba, keuhkosairauksien ja sisätautien el www.goldcopd.org Duodecim: Käypähoito, Keuhkoahtaumatauti

Lisätiedot

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA

LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA LASTEN ASTMAN MINIOHJELMA - osana valtakunnallista ASTMAOHJELMAa 1994-2004 Työryhmämuistio 2002 Hengitys ja Terveys ry Sisällys Taustaa s. 3 Työryhmä s. 3 Ohjelman sisältö s. 4 Ohjelman toteutus s. 4 Ohjelman

Lisätiedot

Hengitystukihoidon laitetyypit

Hengitystukihoidon laitetyypit Hengitystukihoidon laitetyypit 11.2.2015 Noninvasiivisen hengityslaitehoidon peruskurssi Ulla Anttalainen, LT, Keuhkosairauksien ja allergologian el. Luennon sisältö Hengityksen vajaatoiminta Laitetyypit

Lisätiedot

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala

Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala Lapsuusiän astman ennuste aikuisiällä Anna Pelkonen, LT, Dos Lastentautien ja lasten allergologian el HYKS, Iho-ja allergiasairaala 22.1.2015 Mikä on lapseni astman ennuste? Mikä on lapsen astman ennuste

Lisätiedot

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä

Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Syöpäseulonnat I - sairauksien ennaltaehkäisyä Janne Pitkäniemi 1,2 1 Suomen Syöpärekisteri ja 2 Helsingin yliopisto Suomen Syöpärekisteri,Finnish Cancer Registry Institute for Statistical and Epidemiological

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma

Urheilijan astma. Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma Urheilijan astma Jari Parkkari, ylilääkäri, dosentti Terve Urheilija -ohjelma KYMPPIYMPYRÄ Tietoa ja taitoa kehittävän, terveyttä edistävän ja vammoja ehkäisevän liikunnan ja urheilun tueksi Fyysis-psyykkissosiaalinen

Lisätiedot

COPD-potilaan palliatiivinen hoito Mitä se on? TYKS 17.03.2015 Juho Lehto

COPD-potilaan palliatiivinen hoito Mitä se on? TYKS 17.03.2015 Juho Lehto COPD-potilaan palliatiivinen hoito Mitä se on? TYKS 17.03.2015 Juho Lehto Keuhkosairauksien el., Vs. palliatiivisen lääketieteen prof./ylilääkäri, Palliatiivinen yksikkö, Syöpätautien va, TAYS/TaY Mitä

Lisätiedot

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus

Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus Yleisimmät idiopaattiset interstitiaalipneumoniat ja tavalliset keuhkovauriot - avainasemassa moniammatillisuus 12.11.2015 IAP Tampere Airi Jartti Elisa Lappi-Blanco Sidonnaisuudet Luentopalkkioita Oy

Lisätiedot

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen

Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen Erja Helttunen 22.1.2015 kansanterveyshoitaja Kliininen asiantuntija, ylempi AMK Sairaanhoitaja, AMK JET Erikoissairaanhoitaja, la Suomussalmen terveysasema Vähentää astmaatikkojen päivystyskäyntejä ja

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

Astmaatikon alkuverryttely

Astmaatikon alkuverryttely Astmaatikon alkuverryttely LT, dosentti Jari Parkkari Tampereen Urheilulääkäriasema Allergian ja astman esiintyvyys Allergia- ja astmadiagnoosit ovat yleistymässä. Lapsista ja nuorista 15 25 % saa siitepölyaikana

Lisätiedot

Miksi hengästyn? Anssi Sovijärvi Kliinisen fysiologian emeritusprofessori, HY

Miksi hengästyn? Anssi Sovijärvi Kliinisen fysiologian emeritusprofessori, HY Miksi hengästyn? Anssi Sovijärvi Kliinisen fysiologian emeritusprofessori, HY 3.10.2017 FILHA, reduced version Hapenoton rattaat rasituksessa O2 Kirjassa Sovijärvi A: Miksi hengästyn, Duodecim,2017 Modified

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin nykyhoito

Keuhkoahtaumataudin nykyhoito Keuhkoahtaumataudin nykyhoito Kainuun Keuhkopäivä, Kajaani 25.9.2017 Lauri Lammi Keuhkoylilääkäri PHKS LT, emba, keuhkosairauksien ja sisätautien el Sidonnaisuuteni kaupalliseen yrityksen viimeisen 3 vuoden

Lisätiedot

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CORTIMENT (budesonidi) 26.11.2013, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Haavainen paksusuolentulehdus (UC)

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVAN ARJESSA SELVIYTYMINEN

KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVAN ARJESSA SELVIYTYMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2013 Minna Mäkinen & Margareetta Raitanen KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVAN ARJESSA SELVIYTYMINEN Järjestöjen tuki OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Idiopaattinen keuhkofibroosi tunnistaminen, toteaminen ja hoito

Idiopaattinen keuhkofibroosi tunnistaminen, toteaminen ja hoito Idiopaattinen keuhkofibroosi tunnistaminen, toteaminen ja hoito Charlotte Hyldgaard LT, erikoistuva lääkäri Keuhkosairauksien klinikka, Aarhusin yliopistosairaala Interstitiaalinen keuhkosairaus on yläkäsite,

Lisätiedot

Uudet keuhkoahtaumalääkkeet. Harri Öistämö Filha ry. 6.10.2011

Uudet keuhkoahtaumalääkkeet. Harri Öistämö Filha ry. 6.10.2011 Uudet keuhkoahtaumalääkkeet Harri Öistämö Filha ry. 6.10.2011 lääkkeet indakateroli roflumilasti indakateroli pitkävaikutteinen inhaloitava ß₂-agonisti vaikutuksen kesto 24h kerran päivässä annostelu nopea

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

Astman Käypä Hoito suositus 2012:

Astman Käypä Hoito suositus 2012: Astman Käypä Hoito suositus 2012: Astmapotilaan seuranta ja kontrollit perusterveydenhuollossa Erkka Valovirta, Professori Filhan asiantuntijalääkäri, Filha ry, www.filha.fi Kliinisen allergologian dosentti,

Lisätiedot

FYSIOTERAPEUTTIEN KOULUTUSTARVE KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVIEN ASIAKKAIDEN FYSIOTERAPIASTA. Piritta Rantanen

FYSIOTERAPEUTTIEN KOULUTUSTARVE KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVIEN ASIAKKAIDEN FYSIOTERAPIASTA. Piritta Rantanen FYSIOTERAPEUTTIEN KOULUTUSTARVE KEUHKOAHTAUMATAUTIA SAIRASTAVIEN ASIAKKAIDEN FYSIOTERAPIASTA Piritta Rantanen Fysioterapian pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kevät 2016

Lisätiedot

Keuhkojen kliinisten toimintakokeiden perusteet. Luento 20.1.2014 Päivi Piirilä Dos. Oyl., Ma professori

Keuhkojen kliinisten toimintakokeiden perusteet. Luento 20.1.2014 Päivi Piirilä Dos. Oyl., Ma professori Keuhkojen kliinisten toimintakokeiden perusteet Luento 20.1.2014 Päivi Piirilä Dos. Oyl., Ma professori Hengitystiepaine, -virtaus, ja hengitystilavuus yhden Hengityssyklin aikana, lepohengitys. Virtausvastuksen

Lisätiedot

KEUHKOAHTAUMAA SAIRASTAVIEN KOKEMUKSIA LÄÄKEHOIDOSTA JA ERI TIEDONSAANTIKANAVISTA

KEUHKOAHTAUMAA SAIRASTAVIEN KOKEMUKSIA LÄÄKEHOIDOSTA JA ERI TIEDONSAANTIKANAVISTA KEUHKOAHTAUMAA SAIRASTAVIEN KOKEMUKSIA LÄÄKEHOIDOSTA JA ERI TIEDONSAANTIKANAVISTA Nietula Mari Siniluoto Katja Opinnäytetyö Kevät 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulaisten

Lisätiedot

Mitä astma on? Astma on lasten yleisin pitkäaikaissairaus. Sitä sairastaa noin viisi prosenttia suomalaislapsista. Astma voi alkaa missä iässä tahansa ja oireet voivat olla kausiluonteisia tai ympärivuotisia.

Lisätiedot

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA. Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF-TYÖPAIKKASEURANTA AMMATTIASTMAN DIAGNOSTIIKASSA Kosteusvaurioastma-koulutus kevät 2010 Keuhkosairauksien erikoislääkäri Irmeli Lindström PEF= Peak expiratory flow eli uloshengityksen huippuvirtaus

Lisätiedot

Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala. Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01.

Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala. Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01. Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01.2015 Sisältö Astma ja COPD määritelmät Kansalliset ja kansainväliset

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ei oleellinen. Tämä on geneerinen hakemus. Valmisteyhteenveto noudattaa alkuperäisvalmisteen

Lisätiedot

Elvytys: Erityisryhmät

Elvytys: Erityisryhmät 2010 -> 2015 Elvytys: Erityisryhmät Markus Lyyra Vt ylilääkäri Päivystys, tehohoito ja ensihoito HUS Porvoon sha Akuuttihoitopäivät lemmenlaivalla 2016 Otsikoita Erityissyitä: Hypoksia, Hypo/hyperkalemia,

Lisätiedot

ACTA KEUHKOAHTAUMATAUDIN SAIRAALAHOITO PERUSTER- VEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1025. Pekka Lampela OULU 2009

ACTA KEUHKOAHTAUMATAUDIN SAIRAALAHOITO PERUSTER- VEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1025. Pekka Lampela OULU 2009 OULU 2009 D 1025 ACTA Pekka Lampela UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA KEUHKOAHTAUMATAUDIN SAIRAALAHOITO PERUSTER- VEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN

Lisätiedot

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011 HYKS alueen saattohoitotyöryhmän muistio 12.10.2011 Tiina Saarto, pj. HYKSSyöpätautien Syöpätautien klinikan vt. ylilääkäri, Tampereen yliopiston vt. palliatiivisen lääketieteen professori Työryhmän asettaminen

Lisätiedot

Keuhkojen pienennysleikkaus vaikean keuhkoahtaumataudin hoidossa

Keuhkojen pienennysleikkaus vaikean keuhkoahtaumataudin hoidossa Alkuperäistutkimus Keuhkojen pienennysleikkaus vaikean keuhkoahtaumataudin hoidossa Jaakko Herrala, Matti Tarkka, Ritva Järvenpää, Liisa Kaukinen, Jukka Laitinen, Päivi Mattila ja Aarne Lahdensuo Keuhkojen

Lisätiedot

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka

Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka MILLOIN PÄIVYSTYSLÄHETE TAYS:IIN, TAYS-TEMPUT JA KOTIOHJEET PÄIVYSTYKSESTÄ AHDISTUSKOHTAUKSEN JÄLKEEN Kirsi Ylä-Tuuhonen erikoistuva lääkäri TAYS, Lastenklinikka ASTMAN PAHENEMIVAIHE/ OBSTRUKTIIVINEN BRONKIITTI

Lisätiedot

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Ilmailulääketieteen keskus. Sotilaslääketieteen Keskus

ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN. Ilmailulääketieteen keskus. Sotilaslääketieteen Keskus ASTMAN VAIKUTUS PALVELUSKELPOISUUTEEN Matti Mäntysaari Sotilaslääketieteen Keskus Astman määritelmä Astma on keuhkoputkien limakalvon eosinofiilinen tulehduksellinen sairaus, jossa keuhkoputkien ja keuhkojen

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

INHIMILLISTÄ HOITOA KEUHKOAHTAUMATAUDIN LOPPUVAIHEESSA. Jämsä 14.9.2011. Sinikka Krogerus keuhkosairauksien erikoislääkäri

INHIMILLISTÄ HOITOA KEUHKOAHTAUMATAUDIN LOPPUVAIHEESSA. Jämsä 14.9.2011. Sinikka Krogerus keuhkosairauksien erikoislääkäri INHIMILLISTÄ HOITOA KEUHKOAHTAUMATAUDIN LOPPUVAIHEESSA Jämsä 14.9.2011 Sinikka Krogerus keuhkosairauksien erikoislääkäri SIDONNAISUUDET 2008-2011 LL keuhkosairauksien ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Tupakkariippuvuuden neurobiologia

Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tupakkariippuvuuden neurobiologia Tiina Merivuori, keuhkosairauksien ja allergologian el Hämeenlinnan Terveyspalvelut Anne Pietinalho, LKT Asiantuntijalääkäri, Filha ry 7 s Nikotiinin valtimo- ja laskimoveripitoisuudet

Lisätiedot

Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa?

Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Riitta Turunen, LL Virusoppi, Turun yliopisto Lastenklinikka, Turun yliopisto Akuutti uloshengitysvaikeus Määritelmä: Limakalvoturvotus ja

Lisätiedot

25.10.2011 Minna Virola. Keuhkoahtaumapotilaan liikunta ja ravitsemus

25.10.2011 Minna Virola. Keuhkoahtaumapotilaan liikunta ja ravitsemus 25.10.2011 Minna Virola Keuhkoahtaumapotilaan liikunta ja ravitsemus Liikunta Keuhkoahtaumatautiin sairastuvat vähentävät liikkumistaan ja välttävät hengästymistä hengenahdistuksen pelossa. Joidenkin tutkimusten

Lisätiedot

Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste

Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Sivu 1 / 6 Inspiolto Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste Yanimo Respimat 2,5 mikrog/2,5 mikrog inhalaationeste RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO OSA VI.2 Osa VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa

Vinkuna korreloi huonosti hapetuksen kanssa.» Hengitystaajuus korreloi varsin hyvin hengitysvaikeuden asteen ja hypoksian kanssa Toistuva uloshengityksen vaikeus tai vinkuna Heikentynyt suorituskyky Rasituksessa ilmenevä yskä tai hengenahdistus Yli 6 viikkoa kestävä (limainen) yskä Jatkuva limaisuus, toistuvat bronkiitit Yskä tai

Lisätiedot

Uudet keuhkoahtaumataudin lääkkeet. Alueellinen KAT-koulutus Eksote ja Filha ry Lappeenranta 18.9.2013 LL Päivi Torkko, keuhkosairauksien ayl EKKS

Uudet keuhkoahtaumataudin lääkkeet. Alueellinen KAT-koulutus Eksote ja Filha ry Lappeenranta 18.9.2013 LL Päivi Torkko, keuhkosairauksien ayl EKKS Uudet keuhkoahtaumataudin lääkkeet Alueellinen KAT-koulutus Eksote ja Filha ry Lappeenranta 18.9.2013 LL Päivi Torkko, keuhkosairauksien ayl EKKS Sidonnaisuudet viimeisen 2 vuoden Työsuhde: Eksote/EKKS

Lisätiedot

Noninvasiivinen ventilaatiohoito

Noninvasiivinen ventilaatiohoito Noninvasiivinen ventilaatiohoito Anestesiasairaanhoitajien syysopintopäivät Turku 9.10.2014 Anest el, LT, Waltteri Siirala Noninvasiivinen ventilaatiohoito Luennon runko 1. Hengityksen fysiologiaa 2. Hengitysvajaus

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot