Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2 Mitä astma on? Astma on lasten yleisin pitkäaikaissairaus. Sitä sairastaa noin viisi prosenttia suomalaislapsista. Astma voi alkaa missä iässä tahansa ja oireet voivat olla kausiluonteisia tai ympärivuotisia. Sairauteen liittyy usein perinnöllisiä tekijöitä, mutta tarvitaan myös ulkoinen ärsyke kuten infektio, allergia, rasitus tai altistuminen tupakansavulle ennen kuin astma puhkeaa. Astma on keuhkoputkien limakalvon tulehduksellinen sairaus, johon liittyy keuhkoputkien ajoittaista ahtautumista. Ilmavirtaus hengitysteissä vaikeutuu ja tämän vuoksi ilmaantuvat tyypilliset astmaoireet: yskä, hengenahdistus, uloshengityksen vinkuminen ja limaneritys. Lasten astmassa sekä infektiot että allergia vaikuttavat oireiluun. Lapset voivat saada astmaoireita rasitustilanteissa. Kylmä ilma lisää monilla astmapotilailla rasitukseen liittyvää keuhkoputkien supistumistaipumusta. Pienillä (0 3-vuotiailla) lapsilla astman taustalla on usein altistuminen tupakansavulle ja toistuvat virusinfektiot, jotka aiheuttavat keuhkoputkien supistumistaipumuksen ja astmaoireet. Infektioastmalle on tyypillistä, että hengitystieoireet tulevat esille flunssan aikana, mutta välikausina lapsi voi olla oireeton. Useimmat lapset pääsevät taudista eroon ennen kouluikää. Nämä lapset eivät välttämättä ole allergisia esim. eläimille, siitepölyille tai ruoka-aineille. Osa lapsista voi kuitenkin kehittää kouluikään jatkuvan allergisen astman. Isommista (yli 3-vuotiaista) astmaa sairastavista lapsista suurin osa on herkistynyt jollekin hengitettävälle pölyallergeenille ja vain harvoin reagoi pelkästään infektiossa astmaoirein. Suurimman osan astman pahenemisvaiheista myös näillä lapsilla laukaisevat hengitysteiden virusinfektiot erityisesti siitepölykausien ulkopuolella. Allergisilla astmalapsilla on yleensä myös allergiasta johtuvia silmä- ja nenäoireita. Astma voi muuttua oireettomaksi murrosiässä, mutta osalle taipumus jää loppuiäksi.

3 Astman toteaminen Lapsen astman toteaminen perustuu oireisiin ja keuhkojen toiminnan mittauksiin. Tavoitteena on osoittaa keuhkoputkien avautuva ahtauma, supistumisherkkyyden lisääntyminen ja astmatulehduksen olemassaolo. Pienillä (0 3-vuotiailla) lapsilla taudinmääritys perustuu oiretietoihin ja keuhkojen kuuntelulöydöksiin. Pienen lapsen astmadiagnoosi voidaan tehdä, jos lapsella todetaan toistuvasti uloshengityksen vinkunaa, hengitysvaikeutta ja ahdistavaa yskää ja muut syyt on suljettu pois. Isommilla (yli 3-vuotiailla) lapsilla keuhkojen toimintaa voidaan tutkia lepohengityksen aikana oskillometria-menetelmällä. Esikouluiästä alkaen astmalle tyypillinen keuhkoputkien avautuva ahtauma voidaan todeta spirometriatutkimuksessa ja usein tutkimukseen liitetään rasituskoe. Astmatulehdusta voidaan mitata leikki-iästä alkaen määrittämällä uloshengityksen typpioksidi. Varsinkin astman alkuvaiheessa keuhkojen toiminta voi olla ajoittain täysin normaalia eivätkä tutkimukset sairaalan poliklinikalla johda astman toteamiseen. Uloshengityksen huippuvirtaus- eli PEF (peak expiratory flow) -arvojen toistuva seuraaminen kotona voi tällöin paljastaa keuhkoputkiahtauman ja sen korjaantumisen. Keuhkojen toiminnan mittaamisen lisäksi selvitetään myös allergiataipumusta. Tavallisimpia allergian aiheuttajia ovat eläinpölyt, siitepölyt ja ruoka-aineet. Ihon pistotesti (Prick-testi) on kaikenikäisillä lapsilla käyttökelpoinen menetelmä allergisen herkistymisen osoittamiseen. Jos ihotestauksia ei voida tehdä, käytetään spesifisten allergiavasta-aineiden mittaamista verikokeesta. Tärkeää on varmistaa herkistyminen niille ympäristön allergeeneille, joihin saneeraustoimilla tai hoidolla voidaan puuttua.

4 Astman hoito Astman hoidon tarkoituksena on turvata lapsen ja keuhkojen normaali kehitys ja kasvu, normaali keuhkojen toiminta, normaali rasituksen sieto ja mahdollisimman vähäinen oireilu. Astmalääkitys Sisäänhengitettävät (inhaloitavat) lääkkeet ovat tehokasta paikallishoitoa hengitysteihin. Lapsi tarvitsee yleensä kaksi astmalääkettä. Hoitava lääke otetaan säännöllisesti kerran tai kahdesti päivässä ja keuhkoputkia avaavaa lääkettä käytetään tarvittaessa astmaoireisiin yleisimmin suihkeena hengitysteihin. Astmalääkitys voi olla joko päivittäistä ja ympärivuotista tai vain jaksottaista, esim. siitepölyaikaan ja infektioiden yhteydessä. Keuhkoputkia hoitava lääke rauhoittaa keuhkoputkien limakalvojen tulehdusta. Inhalaatiosteroidit ovat käytetyin ja yleensä tehokkain astman hoidon lääkitysmuoto. Jos tällä lääkityksellä ei päästä hyvään astmatasapainoon, voidaan hoitoa tehostaa joko rakeina, purutabletteina tai tabletteina annosteltavalla astmalääkkeellä (leukotrieenisalpaajat) tai inhaloitavalla, pitkävaikutteisella keuhkoputkia avaavalla lääkkeellä. Leukotrieenisalpaaja voi myös olla inhalaatiosteroidin vaihtoehto lieväoireisen astman hoidossa. Astmadiagnoosin asettamisen jälkeen astmalääkityksen kesto on aina yksilöllinen, mutta jatkuu tavallisimmin vähintään 1 2 vuoden ajan. Infektioissa oireilevilta pikkulapsiastmaatikoilta voidaan lääkitys kokonaan lopettaakin, jos he iän myötä tulevat oireettomiksi. Allergisilla astmalapsilla hoidon tarve on yleensä pitkä ja voi olla jatkuvaa. Lääkityksen kestosta sovitaan kontrollikäynnin yhteydessä hoitavan lääkärin kanssa. Astman lääkitysannostelijat Astmalääke hengitetään keuhkoihin jauheena, suihkeena tai lääkesumuna. Hoitomyöntyvyys, oikea lääkkeenottotekniikka ja lapsen ikään sopivin inhalaatiolaite ovat tärkeitä hoidon onnistumisen kannalta. Esikouluikäisistä alkaen lapset yleensä pystyvät käyttämään jauheinhalaattoreita.

5 Nuoremmilla lapsilla käytetään suihkelääkkeitä, joiden annostelussa välttämätön apuväline on annossäiliö (esim. Babyhaler, Nebunette). Kyseisiin annossäiliöihin tarvitaan pikkulapsilla myös maskiosa kasvoille. Joskus harvoin lääkitys on tarpeen annostella kosteana höyrynä esim. Spira- tai Inhaneb-laitteen avulla. Astmalääkitys erityistilanteissa Hengitystietulehdusten yhteydessä ja siitepölykautena voi olla tarpeen tehostaa lapsen säännöllistä astmalääkitystä lääkärin ohjeen mukaan. Silloin tavallisimmin kaksinkertaistetaan keuhkoputkia hoitavan lääkkeen annostus noin 1 2 viikoksi ja lapsi ottaa lisäksi keuhkoputkia avaavaa lääkettä oireiden mukaisesti jopa 3 4 tunnin välein. Jos oireilu jatkuu tehostetusta lääkityksestä huolimatta, on tarpeen hakeutua lääkärin vastaanotolle. Astman muu hoito On tärkeää hoitaa mahdolliset infektiot ja allerginen nuha hyvin, jotta astman hoitotasapaino säilyisi. Astman hoitoon kuuluu elämäntapahoito, joka käsittää liikunnan ja hyvän kunnon lisäksi tupakansavun ja oman tupakoinnin välttämisen. Liikunta on suositeltavaa astmalapselle, koska se kohentaa suorituskykyä. Lapsen on tärkeää valita mieleinen liikuntamuoto, käyttää astmalääkettä sovitusti ja pitää varalääkettä mukana liikuntaharrastuksissa. Normaali neuvolan ja koulun rokotusohjelma on tärkeä astmalapselle. Astmalapset ovat myös oikeutettuja maksuttomiin syksyisiin influenssarokotuksiin. Lapsen astmahoidon seuranta Astmalapsen tulee käydä säännöllisesti lääkärissä joko erikoislääkärin vastaanotolla tai omalla terveysasemalla. Seurantapaikka ja -väli vaihtelee lapsen iän ja astman vaikeusasteen mukaan.

6 Kontrollikäyntien yhteydessä arvioidaan, onko astman hoidossa onnistuttu ja sovitaan lääkehoidon jatkosta. Tiedonkulku ja yhteistyö päivähoidon, koulun ja kodin välillä on välttämätön. Lapsen mahdollisten allergioiden tulee olla tiedossa, samoin mahdollinen lääkityksen tarve. Astmalapsen sosiaaliturva ja kuntoutus Lapsen sairaus on aina myös taloudellinen rasite perheelle. Sosiaaliturva ja -etuudet auttavat hoidon toteutumisessa. Astmalapsen sosiaalieduista voi tarvittaessa saada lisää tietoa hoitavalta lääkäriltä tai sairaalan sosiaalityöntekijältä. Astmalapsille ja perheenjäsenille järjestetään vuosittain sopeutumisvalmennuskursseja. Kursseista ja hakuohjeista saa lisätietoa kuntoutusohjaajalta, astmahoitajalta tai hoitavalta lääkäriltä. Anna Pelkonen LT, lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala Timo Klemola Dosentti, lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri HYKS, Jorvin sairaala, Lastentaudit SGA-2008-FIN-1302-PE

LASTEN JA NUORTEN ASTMA

LASTEN JA NUORTEN ASTMA LASTEN JA NUORTEN ASTMA Sisältö Astma sairautena 5 Astmaoireet ja -epäily 5 Astmatutkimukset diagnoosin ja seurannan tukena 6 Astman hoito 10 - Lääkehoito 10 - Lääkelaitteet 11 - Lääkehoidon kesto 11 -

Lisätiedot

Allergia- ja astmaopas

Allergia- ja astmaopas Allergia- ja astmaopas Histec auttaa näihin oireisiin nopeasti ja pitkään: Kausiluonteinen allerginen nuha Ympärivuotinen allerginen nuha Allergiset silmä- ja iho-oireet Hyttysenpistojen aiheuttamat voimakkaat

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI

LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI LÄÄKÄRILEHTISUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Lasten allergiat Ohjeet ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoidosta Liite 18 6.5.2011 Teija Dunder, Mikael

Lisätiedot

Itsestään huolehtiminen on parasta astman hoitoa.

Itsestään huolehtiminen on parasta astman hoitoa. OPAS ASTMAA SAIRASTAVILLE Itsestään huolehtiminen on parasta astman hoitoa. Tarja Mäntylä, 51 Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Likka, jonka silmät

Lisätiedot

Lasten ja aikuisten allergiat

Lasten ja aikuisten allergiat Lasten ja aikuisten allergiat Sisältö Sivu Lasten ja aikuisten allergiat...4 Allergiavasta-aineet (IgE)...5 Allerginen nuha (riniitti)...6 Astma...6 Silmän sidekalvotulehdus (konjunktiviitti)...6 Atooppinen

Lisätiedot

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO

PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO PAREMPAA ELÄMÄNLAATUA PISTOSSIEDÄTYSHOITO Käsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. ALLERGIAN SIEDÄTYSHOITO 6 Yliherkkyyttä vähentävä hoito 6 Vaikutusmekanismi 6 Pistossiedätyshoito 7 Tehokas ja hyödyllinen

Lisätiedot

Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö

Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö Diacorilainen hyvä hoitokäytäntö Hoitosuositus on asiantuntijoiden järjestelmällisesti laatima, tieteellisesti mahdollisimman hyvin perusteltu kannanotto, jota lääkäri ja potilas voivat käyttää hoitopäätöksen

Lisätiedot

OPAS HARVINAISTA HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVALLE

OPAS HARVINAISTA HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVALLE OPAS HARVINAISTA HENGITYSSAIRAUTTA SAIRASTAVALLE Ei pidä tuijottaa sitä, mitä ei pysty tekemään, vaan sitä, mitä on vielä jäljellä. Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan

Lisätiedot

IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa

IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa Uusi opas IgE-laboratorioanalytiikka atopian diagnostiikassa on opas terveydenhuollon käyttöön. Siinä on otettu huomioon sekä käynnissä oleva kansallinen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiiri ja puitelaki Tarkennettu kiireellisyysluokitus yhteispäivystykseen

Sairaanhoitopiiri ja puitelaki Tarkennettu kiireellisyysluokitus yhteispäivystykseen P O H J O I S - P O H J A N M A A N S A I R A A N H O I T O P I I R I OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 3/2007 Sairaanhoitopiiri ja puitelaki Tarkennettu kiireellisyysluokitus

Lisätiedot

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille

Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Opaslehtinen 1 (25) Tiina Tonteri Leikki-ikäinen sairastaa opaslehtinen vanhemmille Janakkalan kunta Kunnanvirasto Puh. (03) 68011 tai (019) 75801 Juttilantie 1 Fax (03) 6801209 tai (019) 7580209 14200

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset

Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset Majvik II -suosituksesta ohjeita kosteusvaurioiden selvittelyyn Kosteusvauriot ja niihin liittyvät terveysvaikutukset aiheuttavat poikkeuksellisen ongelman sekä työympäristössä että asuinrakennuksissa.

Lisätiedot

Lääketietoa lapsiperheille

Lääketietoa lapsiperheille Lääketietoa lapsiperheille Suomen Apteekkariliitto 1 2007 Lukijalle Lääkkeet ovat olennainen osa terveydenhoitoa. Jokaiselle tulee tarve käyttää lääkkeitä jossain elämänvaiheessa, ja joskus lääkkeiden

Lisätiedot

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lupakäytännöt päivähoidossa... 3 2. Lapsen lääkehoidon suunnitelma... 4 2.1 Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat... 4 2.2 Lääkkeiden

Lisätiedot

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it FAMILIAALINEN VÄLIMEREN KUUME (FMF) Mikä se on? Familiaalinen eli suvuittain esiintyvä Välimeren kuume (Familial Mediterranean Fever, FMF) on perinnöllinen tauti,

Lisätiedot

Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala. Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01.

Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala. Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01. Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01.2015 Sisältö Astma ja COPD määritelmät Kansalliset ja kansainväliset

Lisätiedot

Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet

Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Meilahden sairaala Kirurgian klinikka / Sydän- ja thoraxkirurgia Sisätautien klinikka / Kardiologia Keuhkonsiirtopotilaan kotihoito-ohjeet 1 JOHDANTO...1 2. KEUHKONSIIRTO...2

Lisätiedot

Kosteusvaurio-oireyhtymä Hengityselinsairauksien syy vai seuraus? Tuomo Kava, P-KKS Keuhkosairauksien ylilääkäri

Kosteusvaurio-oireyhtymä Hengityselinsairauksien syy vai seuraus? Tuomo Kava, P-KKS Keuhkosairauksien ylilääkäri Kosteusvaurio-oireyhtymä Hengityselinsairauksien syy vai seuraus? Tuomo Kava, P-KKS Keuhkosairauksien ylilääkäri Kärsitkö huonosta sisäilmasta? Mitä haittaa huonosta sisäilmasta on? Lievä: Viihtyvyyshaitta

Lisätiedot

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle

Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Tietoa nivelreumaan sairastuneelle Kuva:Ari-Pekka Keränen Nivelreuman hyvä hoito on vaativaa sekä terveydenhuollon että potilaan itsensä kannalta. Alkuvaiheessaan nivelreuma on usein lievä sairaus. Ehdotukset

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista

Lisätiedot

Tietoa Turnerin oireyhtymästä

Tietoa Turnerin oireyhtymästä Tietoa Turnerin oireyhtymästä Hanna Liisa Lenko ja Päivi Keskinen Tays lastentautien klinikka Sisällysluettelo 1. Lukijalle 2. Mikä on Turnerin oireyhtymä? 3. Turnerin oireyhtymä ja kasvu 4. Turnerin oireyhtymään

Lisätiedot

6 Elämän pyörteissä. Hengitysliitto

6 Elämän pyörteissä. Hengitysliitto Hengitysliiton jäsenlehti 3/2012 6 Elämän pyörteissä 12 Elimistön tulehdustila liittyy uniapneaan 20 Astmaa voidaan hoitaa, vaikka ammattitaudin kriteerit eivät täyty 28 Tehdään toisin vapaaehtoistyötä

Lisätiedot

Selkärankareuma. ja aksiaalinen spondylartriitti. Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Selkärankareuma. ja aksiaalinen spondylartriitti. Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille. Selkärankareuma ja aksiaalinen spondylartriitti Perustietoa sairastuneille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille. 1 Lukijalle Selkärankareuma ei estä normaalia elämää Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi ALLERGIA JA ASTMA SEKÄ TUPAKOINTI 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista.

Lisätiedot

HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN

HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN Orion on suomalainen avainlippuyritys. HELPOTUSTA KIPUUN FLUNSSAAN Tähän itsehoito-oppaaseen on koottu tietoa kivusta, sen eri tyypeistä ja sijaintikohteista sekä esitelty kivun

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös Liite 1 lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 2006 Kansaneläkelaitos on

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Tukea, tietoa, rohkeutta ja ilon pisaroita arjen jaksamiseen. Lukijalle 4

SISÄLTÖ. Tukea, tietoa, rohkeutta ja ilon pisaroita arjen jaksamiseen. Lukijalle 4 SISÄLTÖ Lukijalle 4 Tuberoosiskleroosi eli TSC 5 Mikä on tuberoosiskleroosi? Mistä TSC johtuu? Onko TSC perinnöllinen? Mitkä ovat TSC:n oireet? Miten TSC diagnosoidaan? Miten TSC:tä hoidetaan? Tukea, tietoa,

Lisätiedot