Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa?"

Transkriptio

1 Milloin Prednisolonia lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa? Riitta Turunen, LL Virusoppi, Turun yliopisto Lastenklinikka, Turun yliopisto

2 Akuutti uloshengitysvaikeus Määritelmä: Limakalvoturvotus ja keuhkoputkien tulehdus hengitysteiden ahtautuminen uloshengitysvaikeus Vinkunan kuuluminen hengityksen loppuvaiheessa - vaikeassa kohtauksessa vinkuna voi kuulua jo sisäänhengityksessä (Astma, Käypä hoito, 2012)

3 Akuutin uloshengitysvaikeuden esiintyminen Akuutin uloshengitysvaikeuden luokittelu Ohimenevä varhainen uloshengitysvaikeus Ei-allerginen astma Allerginen astma Ikä (vuodet) Modified from Stein et al.thorax 1997

4 Akuutti uloshengitysvaikeus Bronkioliitti (J21.0) <12kk ikäinen lapsi, ensimmäinen uloshengitysvaikeuskohtaus, hengitys tihentynyttä tyypillinen aiheuttaja on rs-virus Akuutti uloshengitysvaikeus (Obstruktiivinen bronkiitti) (J21.90) uloshengitysvaikeus, hengityksen vinkuminen 12-36kk: usein taustalla virusinfektio (Alahengitystieinfektiot, Käypä Hoito, 2014)

5 Virusinfektio usein akuutin uloshengitysvaikeuden taustalla Rinovirus Respiratory syncytial virus Jartti et al PIDJ 2009

6 Virusinfektio varhaisen uloshengitysvaikeuden riskitekijä? Any sensitization Aeroallergen sensitization Jartti et al PIDJ 2009

7 Toistuvan uloshengitysvaikeuden riskitekijät Atooppinen ihottuma Eosinofilia > 4 % tai > 0.4 x 109/l Rinovirusinfektio Passiivinen tupakointi Vanhemman astma Hengitysvaikeuksien alkaminen ja toistuminen toisen ikävuoden aikana

8 Astma (J46, J45.0, J45.1) Pikkulapsella 3. lääkärin toteama uloshengitysvaikeuskohtaus Ensimmäinen kohtaus 3 v. lapsella Kouluikäisellä spirometrialöydösten mukaisesti (Astma, Käypä hoito, 2012)

9 Akuutin uloshengitysvaikeuden hoito Diagnoosi Suositeltu hoito Glukokortikoidia Obstruktiivinen bronkiitti päivystyksessä kotona Bronkioliitti Salbutamoli 0,1mg inhalaatioaerosoli tilanjatkeella 6 suihketta 20 min välein ad 4 kertaa 2 6 suihketta 4 6 tunnin välein valveillaoloaikana 2 4 vuorokauden ajan Ei beetasympatomimeettejä Ei raseemista adrenaliinia Hengityksen tukeminen, ravitsemus (Alahengitystieinfektio, Käypä Hoito, 2014) Ei Ei Ei

10 Akuutin uloshengitysvaikeuden hoito Diagnoosi Astman pahenemisvaihe Suositeltu hoito Lyhytvaikutteinen beetasympatomimeetti Säännöllisen kortisoniannoksen suurentaminen Jos kohtaus on vaikea tai aikaisemmin on ollut vaikeita kohtauksia Harkinta lyhyestä 3 vrk:n systeemisestä kortisonikuurista (Astma, Käypä Hoito, 2012)

11 Prednisolonia akuutissa uloshengitysvaikeudessa Prednisoloni vähentää tulehdusta alemmissa hengitysteissä (Fukukusa et al JACI 2004) Prednisolonin tehosta lasten akuutissa uloshengitysvaikeudessa on vaihtelevaa näyttöä Haastena heterogeeninen materiaali, virusdiagnostiikka, perheen allergia ja astmataustojen selvittely Vaikean akuutin astmakohtauksen hoidossa prednisolonin tehosta on selkeä näyttö (van Asperen et al J Ped Child Health 2007)

12 Prednisolonia akuutissa uloshengitysvaikeudessa Systeeminen prednisoloni vaikeassa akuutissa astmakohtauksessa Lasten akuutissa astmakohtauksessa prednisolonin on osoitettu merkitsevästi vähentävän oireita (van Asperen et al J Ped Child Health 2007, Vuillermin et al BMJ 2010) Prednisoloni p.o. vs inhaloitu kortisoni vaikeassa akuutissa uloshengitysvaikeudessa: FEV1 kasvoi 19% vs 9% Sairaalaan joutui 10% vs 31% (Schuh et al NEJM 2000)

13 Hyötyä lyhyen aikavälin seurannassa? Vähensi sairaalahoidon kestoa 31 %:lla korkean riskin omaavilla lapsilla Alansari et al Pediatrics 2013

14 Hyötyä lyhyen aikavälin seurannassa? Samanlaisia tuloksia myös: Csonka et al J Pediatr 2003: prednisoloni vähensi oireiden kestoa (p<0.001) ja sairaalahoidon pituutta (48% vs 68%) (p=0.023) Schuh et al J Pediatr 2002: dexametasoni vähensi oireiden kestoa (p=0.029) Plint et al NEJM 2009: dexametasoni yhdistettynä adrenaliiniin vähensi sairaalahoidon tarvetta viikon seurannassa pienentäen suhteellista riskiä 35% Plint et al NEJM 2009

15 Hyötyä lyhyen aikavälin seurannassa? 2 viikon seurannassa prednisoloni vähensi oireiden kestoa rinovirusinfektion laukaisemassa akuutissa uloshengitysvaikeudessa Jartti et al JACI 2014

16 Hyötyä lyhyen aikavälin seurannassa? Oommen et al Lancet 2003: Prednisoloni ei vähentänyt toistuvan uloshengitysvaikeuskohtauksen kohdalla oireiden kestoa tai sairaalahoidon tarvetta verrattuna placeboon. Panickar et al NEJM 2009: Prednisoloni ei vähentänyt sairaalahoidon kestoa, p=0.18. Ei vaikutusta myöskään taudin vaikeusasteeseen tai sairaalahoidon uusiutumiseen 1 kk aikana (7.3% vs 6.3%)

17 Hyötyä pitkän aikavälin seurannassa? Woensel et al Pediatr Pulmonol 2000: Ensimmäisen RS-viruksen aiheuttaman akuutin uloshengitysvaikeuskohtauksen yhteydessä annettu prednisoloni ei vähentänyt seurannassa toistuvia uloshengitysvaikeuskohtauksia tai astman esiintyvyyttä 5 vuoden seurannassa Jartti et al PIDJ 2006: Prednisoloni vähensi uusien uloshengitysvaikeuskohtauksien esiintyvyttä 2 kuukauden seurannassa lapsilla, joilla oli ensimmäinen tai toinen akuutti uloshengitysvaikeuskohtaus kytkeytynyt rinovirusinfektioon tai eosinofiliaan

18 Vinku - tutkimus Prednisolone bold line Placebo thin line Lehtinen et al. JACI 2007

19 Vinku tutkimus Prednisolone bold line Placebo thin line Lukkarinen et al. JACI 2013

20 Vinku2 Rinovirus on tyypillisin ensimmäisen akuutin uloshengitysvaikeuskohtauksen aiheuttaja Kytkeytynyt atooppisiin piirteisiin ja pitkittyneeseen yskään N=111, ikä 3-23 kk (Turunen et al PAI 2014)

21 Rinoviruksen aiheuttama akuutti uloshengitysvaikeus leikki-ikäisillä Varhainen ja merkittävä riskitekijä toistuville uloshengitysvaikeuksille ja lapsuusiän astmalle Allergeeneille herkistyminen kasvattaa riskiä entisestään (Kusel et al JACI 2007, Jackson et al AJRCCM 2008, Midulla et al ERJ 2012, Lukkarinen et al PAI 2013)

22 Rinoviruksen aiheuttama akuutti uloshengitysvaikeus Rinovirusinfektio Viruksen torjunta: - puutteellinen interferonivaste - puutteellinen viruksen torjunta syvemmissä solukerroksissa Akuutti uloshengitysvaikeus Keuhkoputkien tulehdus Virusreplikaatio Baraldo et al JACI 2012, Jakiela et al AJRCMB 2008, Sykes et al JACI 2012

23 Rinoviruksen aiheuttama akuutti uloshengitysvaikeus Vanhempien tupakointi Vanhempien astma Rinovirusinfektio Atopia Herkistyminen allergeeneille Veren eosinofilia Heikentynyt keuhkofunktio 17q21 genotyyppi Keuhkoputkien tulehdus Akuutti uloshengitysvaikeus Lemanske et al JACI 2005, Kusel et al JACI 2007, Jartti et al PAI 2010, Guilbert et al JACI 2011, Carroll et al JACI 2012, Galiskan et al NEJM 2013, Turunen et al PAI 2014

24 Akuutti uloshengitysvaikeus Korkea rinoviruksen määrä akuutissa kohtauksessa paljastaa lapset, joilla on varhainen tulehdus tai heikkous rinovirusinfektioiden puolustamiselle Prednisolonin on osoitettu vähentävän merkittävästi tulehdusta hengitysteissä Jartti et al PIDJ 2006, Kusel et al JACI 2007, Jakiela et al Am J Respir Cell Mol Biol 2008, Jartti et al PAI 2010, Guilbert et al JACI 2011, Jackson et al JACI 2012, Sykes et al JACI 2012, Baraldo et al JACI 2012, Carroll et al JACI 2012, Caliskan et al NEJM 2013

25 Vinku2 - tutkimus 111 lasten, iältään 3-23 kuukautta, ensimmäinen akuutti uloshengitysvaikeuskohtaus Hypoteesina että prednisoloni vähentäisi toistuvia uloshengitysvaikeuskohtauksia ensimmäisen rinoviruksen aiheuttaman akuutin uloshengitysvaikeuskohtauksen jälkeen 3-23 kuukauden ikäisillä lapsilla

26 Vinku2 - tutkimus Akuutin uloshengitysvaikeuskohtauksen toistuminen vuoden seurannassa rinoviruksen aiheuttaman ensimmäisen akuutin uloshengitysvaikeuskohtauksen ja prednisolonin saamisen jälkeen

27 Vinku2 - tutkimus Rinoviruksen määrän vaikutus akuutin uloshengitysvaikeuskohtauksen toistuvuuteen vuoden seurannassa

28 Johtopäätökset Vaikeassa akuutissa uloshengitysvaikeudessa prednisolonista hyötyä oireiden lievittämisessä Prednisolonilla varhaisessa akuutissa uloshengitysvaikeudessa ei ole osoitettu olevan merkittävää vaikutusta uloshengitysvaikeuden toistuvuuteen Mikäli rinoviruksen määrä on korkea vakavampi tulehdus hengitysteissä prednisolonista näyttäisi olevan hyötyä

29 Johtopäätökset Rinovirus merkittävä riskitekijä korkea rinovirusmäärä varhainen tulehdus tai viruspuolustuksen heikkous toistuvat uloshengitysvaikeuskohtaukset Tulevaisuudessa uusien menetelmien kehittäminen rinoviruksen pikadiagnostiikkaa varten tärkeää olisi tunnistaa lapset, joilla rinoviruksen laukaiseman varhainen akuutti uloshengitysvaikeus

30 Vinku2 tutkimusryhmä Dos. Tuomas Jartti Dos. Tytti Vuorinen Prof. Olli Ruuskanen Dos. Maria Söderlund-Venermo

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä Katsaus tieteessä Johanna Nokso-Koivisto LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka johanna.nokso-koivisto@hus.fi Paula Tähtinen LT, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi ALLERGIA JA ASTMA SEKÄ TUPAKOINTI 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista.

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Uudet keuhkoahtaumalääkkeet. Harri Öistämö Filha ry. 6.10.2011

Uudet keuhkoahtaumalääkkeet. Harri Öistämö Filha ry. 6.10.2011 Uudet keuhkoahtaumalääkkeet Harri Öistämö Filha ry. 6.10.2011 lääkkeet indakateroli roflumilasti indakateroli pitkävaikutteinen inhaloitava ß₂-agonisti vaikutuksen kesto 24h kerran päivässä annostelu nopea

Lisätiedot

Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto

Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto LT, Keuhkosairauksien el., vs. palliatiivisen lääketieteen prof. TAYS (palliatiivinen yksikkö) Mitä on palliatiivinen hoito?

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Striverdi Respimat 2,5 mikrog inhalaationeste RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO OSA VI.2 Osa VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä Tupakointi, ulkoilman saasteet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

Vaikean sepsiksen hoito Suomessa - hoituuko? LT Sari Karlsson Teho-osasto TAYS

Vaikean sepsiksen hoito Suomessa - hoituuko? LT Sari Karlsson Teho-osasto TAYS Vaikean sepsiksen hoito Suomessa - hoituuko? LT Sari Karlsson Teho-osasto TAYS Vaikea sepsis ja septinen sokki "Severe sepsis and septic shock are clinical manifestations of a dysregulated immune response

Lisätiedot

Heikki Rantala Kuumekouristukset

Heikki Rantala Kuumekouristukset Heikki Rantala Kuumekouristukset Diagnoosipohjainen infolehtinen Kuumekouristukset ovat yleisin syy lapsuusiän tajuttomuuskouristuskohtauksiin ja niitä saa jopa noin 5% lapsista. Useimmiten niitä esiintyy

Lisätiedot

Plastinen bronkiitti veriyskän ja hengitysvajauksen harvinainen syy

Plastinen bronkiitti veriyskän ja hengitysvajauksen harvinainen syy Tapausselostus Katriina Kahlos, Riitta Kaarteenaho-Wiik, Airi Jartti ja Jukka Tikanto Plastinen bronkiitti veriyskän ja hengitysvajauksen harvinainen syy Plastinen bronkiitti on harvinainen kliininen tila,

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Lapsen vatsavaivat ovat harvoin allergiaa

Lapsen vatsavaivat ovat harvoin allergiaa KATSAUS TIETEESSÄ MIKAEL KUITUNEN LT, dosentti, lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri HYKS, Iho- ja allergiasairaala mikael.kuitunen@hus.fi Lapsen vatsavaivat ovat harvoin allergiaa Imeväisikäisellä

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip

Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Lasten ja nuorten diabetes Onko tyypin 1 diabetes autoimmuunisairaus ja voidaanko sen kehittymistä estää? Mikael Knip Tyypin 1 diabetes luokitellaan autoimmuunisairaudeksi, koska se on seurausta haiman

Lisätiedot

Seppo Utriainen POLIO

Seppo Utriainen POLIO Seppo Utriainen POLIO Utkin osasi jo antaa arvoa pysähdyksille, joiden aikana hänen nilkutuksensa ei näkynyt Vaikka turha sitä oli näillä kaduilla kätkeäkään täällä hänen rampa jalkansa oli vain merkki

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia (beetadeksiklatraattina) ja 3 mg drospirenonia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Linatera 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia: Jokainen tabletti sisältää

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

STATIINIAIKAKAUSI ALKOI SUOMESSA 1995. SE PERUSTUI LÄÄKEYRITYS MERCK/MSD:N 4S-TUTKIMUKSEEN.

STATIINIAIKAKAUSI ALKOI SUOMESSA 1995. SE PERUSTUI LÄÄKEYRITYS MERCK/MSD:N 4S-TUTKIMUKSEEN. Leino Utriainen 2.6.215 STATIINIAIKAKAUSI ALKOI SUOMESSA 1995. SE PERUSTUI LÄÄKEYRITYS MERCK/MSD:N 4S-TUTKIMUKSEEN. TUTKIMUKSEN MUKAAN STATIINIHOITO 1 VÄHENSI SEPELVALTIMOKUOLEMIA 42% VÄHENSI KOKONAISKUOLLEISUUTTA

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot