Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishanke IKKU vuosina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishanke IKKU vuosina 2009 2012"

Transkriptio

1 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE Yhteistyötahot Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishanke IKKU vuosina Kela kehittää gerontologista kuntoutusta vuosina ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Hankkeeseen liittyy kolme tutkimusosiota sekä Vanhustyön keskusliiton antama mentorohjaus palveluntuottajille. Hankkeessa järjestetään harkinnanvaraisena kuntoutuksena avo- tai laitosmuotoisia kuntoutuskursseja. Avomuotoisen kuntoutukseen osallistuu yhteensä noin 240 kuntoutujaa ja omaista ja laitosmuotoiseen kuntoutukseen noin 240 kuntoutujaa ja omaista. Kohderyhmään kuuluvat yli 74-vuotiaat kotona tai palvelutalossa asuvat henkilöt, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi vaikeuksia selviytyä jokapäiväisessä elämässä. Kehittämishanke on kuvattu yksityiskohtaisesti oheisessa hankesuunnitelmassa (liite 1). Yhteistoiminnallisuudella tässä kehittämishankkeessa halutaan painottaa sitä, että hankkeen toimijat kehittävät toimintaa yhdessä keskinäiseen vuorovaikutukseen perustuen. Hankkeessa korostetaan ikääntyneiden kuntoutujien yksilöllisiä tarpeita. Lähtökohtana on ikääntyneiden ihmisten nykyinen tilanne, kuntoutustarve ja mahdollisuudet hyötyä kuntoutuksesta. Kuntoutuksen tulee liittyä kiinteästi kuntoutujan arkeen ja hänen tarpeisiinsa toimien tiiviissä yhteistyössä hänen ja hänelle läheisten ihmisten kanssa. Kuntoutuspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa pyritään asiakaslähtöisyyteen ja konkreettisiin, asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin. Tavoitteena on, että kuntoutusprosessin päätyttyäkin prosessi jatkuu omaehtoisena toimintana kodin ja kunnan erilaisissa verkostoissa. Palveluntuottajat Kela järjestää hankkeen yhteistyössä seuraavien palveluntuottajien (kuntoutuslaitosten) ja kuntien kanssa. Laitosmuotoiset kurssit Kruunupuisto - Enonkoski, Kerimäki, Parikkala, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava ODL Terveys Oy/Kuntoutus - Oulunsalo, Pudasjärvi, Simo, Tyrnävä Taukokangas - Kalajoen kaupunki, Oulaisten kaupunki, Kiiminki Avomuotoiset kurssit Härmän Kuntoutus Oy - Evijärven kunta, Kauhavan kaupunki, Lappajärven kunta Kyyhkylä - Juvan kunta, Mikkelin kaupunki ODL Terveys Oy/Kuntoutus - Oulu, Oulunsalo, Kiiminki, Liminka

2 Kohderyhmät, valintakriteerit, kurssien sisältö, tehtävät ja kursseille hakeminen Kuntoutuksen toteutus, sisältö sekä kuntoutujien valintakriteerit ja kursseille hakeminen sekä eri tahojen tehtävät on kuvattu kehittämishankkeen hankesuunnitelmassa (liite 1). Kunnassa lähettävä taho tekee hakijoista MMSE- testin ja hakijoiden alkutilanteen alkukartoituksen lomakkeella. Hankesuunnitelman lopussa liitteenä 5 on valmis lomake hakijan tilanteen alkukartoitusta varten, jota käytetään käytäessä läpi hakijan sopivuutta ko. kuntoutukseen. Liitettä 5 voi kopioida. Kuntoutujat hakevat kuntoutuskursseille täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomakkeen KU102. Liitteenä tulee olla ajankohtainen terveydentilaa kuvaava hoitotahon lääkärin B- lausunto tai vastaava, jossa on selvitetty hyvin kuntoutujan nykytilanne, valintakriteerien täyttyminen ja kuntoutuksen tavoitteet ja toimintakykyyn vaikuttavat muut tekijät. Kurssille osallistuu myös kuntoutujan omainen/läheinen infopäivälle, kotikäynneille ja perusjaksolle (2 vrk). Omaisen tai läheisen osallistuminen kurssille edellyttää, että osallistuminen ilmenee joko hakemuksesta tai lääkärinlausunnosta. Aikuisen kuntoutujan lähiomaisena tai muuten kuntoutujan läheisenä henkilönä voidaan pitää sellaista henkilöä, joka tosiasiallisesti osallistuu kuntoutujan päivittäiseen auttamiseen ja tukemiseen. Avustajaa ei voida pitää muuna läheisenä henkilönä. Kurssille voi osallistua myös ilman omaista. Hakemuslomakkeet liitteineen lähetetään esivalintaa varten ensin kuntoutuslaitokselle, joka toimittaa ne kannanottoineen (lomake KU 107) edelleen lopullista valintaa varten siihen Kelan toimistoon, johon kyseisten päätösten tekeminen on keskitetty. Mikäli hakija ei halua antaa ennakkoon papereita kuntoutuslaitokseen, hakemukset voi toimittaa suoraan Kelaan kyseiselle keskitetylle toimistolle (ks. lopussa luettelo yhteistyötahoista). Suostumus tutkimushankkeeseen Kehittämishankkeeseen liittyvän tutkimuksen toteuttavat tutkijat Aila Pikkarainen, Minna-Liisa Luoma, Ulla Salmelainen, Mariitta Vaara ja Seppo Koskinen. He laativat tutkimuksen saatteen ja suostumuslomakkeet. Kuntoutuslaitos lähettää informaatiota tutkimuksesta ja suostumuslomakkeet kuntoutujille etukäteen tutustuttavaksi. Suostumuslomakkeet täytetään kurssin alkaessa kuntoutuslaitoksessa. Tiedot kursseista Internetissä Tiedot kursseista on saatavissa palveluntuottajilta sekä internetissä Kelan kotisivulla kohdasta Kuntoutus kohdasta oikealla palstalla olevasta Lisätietoja kohdasta Kuntoutuskurssihaku. Ensimmäiset kurssit alkoivat toukokuussa

3 Yhteystiedot: Palveluntuottajat Härmän kuntoutus Oy - Maarit Kara, p , - Sirpa Peltola, p , Kelan Kauhavan - Lapuan vakuutuspiiri Kauhavan toimisto, Milla Rajamäki, p , Kuntayhtymä Kaksineuvoinen - Evijärvi, Marianne Sarkaranta, p , - Kauhava, Anne Myllymäki, p , - Lappajärvi, Marianne Sarkaranta, p , - Härmien alue, Marita Neiro, p , Kruunupuisto - Kirsi Nikulainen, p , - Auli Lepistö, p , - Tiina Riikonen, p , Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiri Pieksämäen toimisto, Mirja Pulkkinen, p , - Enonkoski: Marja-Leena Kantola, p , - Kerimäki: Kirsi Tienhaara, p , varahenkilö Seija Auvinen, p , - Parikkala: Sari Laukkanen, p / varahenkilö Anssi Lepistö, p / , - Punkaharju: Irma Lötjönen, p varahenkilö Tarja Makkonen, p , - Savonranta: Jaana Räsänen, p , varahenkilö Hanna-Leena Jääskeläinen, p , - Savonlinna: Auli Taskinen, p , varahenkilö Eija-Riitta Hämäläinen, p , - Sulkava: Kirsi Hartikainen, p , varahenkilö Sari Tynkkynen, p , 3

4 Kyyhkylä - Timo Järvinen, p , - Jukka Kankaanpää, p , - Hely Seppänen, p Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiri Pieksämäen toimisto, Mirja Pulkkinen, p , - Juva, Elisa Hänninen, p , varahenkilö Päivi Valkonen, p , - Mikkeli, Leena Laitsaari p , varahenkilö Riitta Halonen, p ODL Terveys Oy Kuntoutus (laitosmuotoinen), Senioriklinikka (avomuotoinen) - Katri Korolainen, p , - Mervi Harju, p , (laitosmuotoinen) - Raili Huuki, p , (avomuotoinen) - Marja-Liisa Kauhanen, p , Kelan Oulun vakuutuspiiri (Oulun ja Oulunsalon kunnat) Oulun toimisto, Irma Paso, p , Kelan Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri (Simon ja Tyrnävän kunnat) Limingan toimisto, Riitta Ranta, p , Kelan Etelä-Lapin vakuutuspiiri (Pudasjärven kunta) Pudasjärven toimisto, Erja Komulainen, p , Avomuotoisen kunnat - Oulu, Leena Lassila, p , varahenkilö Panu-Pekka Rauhala p , - Oulunsalo, Raija Pajarinen, p , varahenkilö Eini Hälikkä, p , - Tyrnävä, Anna-Maija Parkkila, p , varahenkilö Eila Junttila, p / , - Kiiminki, Ulla Piltonen, p , varahenkilö Tarja Käsmä p Laitosmuotoisten kunnat - Oulunsalo, Eini Hälikkä, p , varahenkilö Raija Pajarinen, p , - Pudasjärvi, Marja Lahdenperä, p , varahenkilö Reino Kallo, p , - Simo, Rauni Kipinä-Kukkula, p varahenkilö Arja Miettunen, p Tyrnävä, Eila Junttila, p , varahenkilö Anna-Maija Parkkila, p , 4

5 Taukokangas - Sirpa Laine, p , varahenkilö Sari Männistö, p , - Elisa Hartikka, p , Kelan Jokilaakson vakuutuspiiri Oulaisten toimisto Marjut Yliniitty p , - Kalajoki (Merijärvi), Paula Tuura, p , varahenkilö Anne Tavasti, p , - Oulainen, Riitta Oksanen, p , varahenkilö Raija Jauhiainen, p , Hankkeen koordinointi Kelan terveysosaston Kuntoutusryhmä - Suunnittelija Piia Putkinen, p , - Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren, p , - Asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen, p , - Toimistosihteeri Milla Uusitalo, p , Kehittämishankkeen mentor-ohjaajat ja tutkijat Vanhustyön keskusliitto / Mentor-ohjaus - Timo Hartikainen, p , - Tarja Ylimaa, p , - (Anu Jansson, p , ) Jyväskylän ammattikorkeakoulu /Tutkimus - Aila Pikkarainen, p , THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) / Tutkimus - Seppo Koskinen, p , - Ulla Salmelainen, p , - Minna-Liisa Luoma, p , - Mariitta Vaara, p , - Monica Röberg, p , 5

Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen

Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti Toimittaneet Aila Pikkarainen,

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Kansaneläkelaitos Terveysosasto Kuntoutusryhmä TIEDOTE 28.03.2012 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013-2014 Yleistä hankkeesta Kela jatkaa

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Ray. Kunnat. Valtiokonttori

Ray. Kunnat. Valtiokonttori IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUKSEN UUSIA TUULIA / VANHUS-KASTE / KESKI-SUOMI GERONTOLOGINEN KUNTOUTUS UUTTA, VANHAA VAI LAINATTUA? AILA PIKKARAINEN JAMK /KELA IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTUJIEN YHTEISTOIMINNALLISEN KUNTOUTUKSEN

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja KANSANELÄKELAITOS Liite 2 Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Tules-kurssien palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen SISÄLLYS TULES-KURSSIEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen

Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen Sisältö Lukijalle...3 Pidä huolta muististasi... 4 Muisti ja muistihäiriöt... 4 Milloin tutkimuksiin?... 5 Miten tutkitaan?... 5

Lisätiedot

Päivitetty 1.2.2012. hakuohjeita

Päivitetty 1.2.2012. hakuohjeita Päivitetty 1.2.2012 Kelan ASLAKkurssien sisältöja hakuohjeita 1 KELAN ASLAK-KURSSIEN SISÄLTÖ- JA HAKUOHJEITA voimassa 1.1.2012 lukien Sisällysluettelo KELAN ASLAK-KURSSIEN SISÄLTÖ JA HAKUOHJEITA... 2 1.

Lisätiedot

VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI

VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI 30.03.2010 Tekijät Jaana Halin Tuula Sahiluoto Tiina Suomela-Markkanen 1 VAKE-hankkeen VÄLIRAPORTTI 30.03.2010 Sisällys 1 Tausta 3 2 Projektin tunnistetiedot 3 3 Tavoitteet ja

Lisätiedot

30.9.2013 KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI

30.9.2013 KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Koivupihan hoivakodista 3 2. Kuntoutumiskodin toimintamalli vuokaaviona 3 3. Vuokaaviossa esitetyt toimijat 4 4. Vuokaaviossa

Lisätiedot

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2015 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2

1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2 3 SAIRAANHOITOPIIRIEN TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TRAUMAATTISEN AIVOVAURION SAANEIDEN HENKILÖIDEN HOIDOSSA, KUNTOUTUKSESSA JA SEURANNASSA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 27.5.2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 27.5.2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 2 TOIMIA -verkosto... 4 3 Asiantuntijaryhmien toiminta... 5 3.1 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä... 5 3.2 Työikäisten

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen (ASLAK) palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

Kuntoutuksen tulevaisuuden näkymiä

Kuntoutuksen tulevaisuuden näkymiä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuksen tulevaisuuden näkymiä Kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus 18. 19.1.2012 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko KKRL 12 :n kolmivuotissuunnitelma, prosessikaavio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMIA-VERKOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 TOIMIA:n asiantuntijaryhmien toiminta vuonna 2012... 3 2.1 Työvaliokunta (ent. projektiryhmä)... 3 2.2 Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä...

Lisätiedot

Veteraanien kuntoutus toteutui 2010 kunnissa eri tahtia sivut 8-9

Veteraanien kuntoutus toteutui 2010 kunnissa eri tahtia sivut 8-9 Veteraanien tuen tarve kasvaa valtio vähentää varoja (sivu 7) N:o 5/2011 n Tarkastettu levikki 68 225 n Lokakuun 26. päivänä 2011 Kirkkopäivät kokosivat kuulijoita sivut 4-5 Säätiöt myöntävät tukea sivu

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot

Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010

Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010 VALTIOKONTTORI Vakuutus Vahingonkorvauspalvelut OHJEKIRJE 6.4.2010 Dnro 27/31/2010 Terveyskeskusta ylläpitäville kunnille ja kuntayhtymille RINTAMAVETERAANIEN KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2010 Rintamaveteraanikuntoutuksen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA

KAUHAVAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA Hyväksytty Kaupunginvaltuusto 15.2.2010 8 Kauhavan maahanmuuttotyöryhmän päivitys 21.2.2012 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA JA KOTOUTTAMISOHJELMA Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT

MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT & Kuntoudu virkisty! 1 / 2013 Kevään kuntoutus- ja avokuntoutuskurssit Tutustu myös yksilölliseen kuntoutukseen ja avoterapioihin. MS-LIITON KUNTOUTUSPALVELUT Sisältö Lukijalle 4 Valtakunnalliset kurssit

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot