S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)"

Transkriptio

1 S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi kuinka usein ja miten olet ollut yhteydessä näiden organisaatioiden ja yhteisöjen edustajien kanssa tässä hankkeessa eli Ikääntyneiden yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishankkeen alkamisen jälkeen tai hankkeeseen osallistumisestasi tiedon saatuasi. Kys. 1. kunta tai kaupunki Kuinka usein olet ollut yhteydessä seuraavan tahon kanssa? Kumpi on ollut yleensä yhteydenottaja? Millä tavoin olet ollut yhteydessä yhteistyötahon edustajan kanssa? 0 - en ole ollut yhteydessä 1 - päivittäin 2 - viikoittain 3 - kuukausittain 4 - harvemmin 1 - minä useimmiten 2 - yhteistyötahon edustaja useimmiten 3 - kumpikin 1 - henkilökohtainen tapaaminen 2 - puhelimitse 3 - tekstiviestein 4 - sähköpostin avulla 5 - kirjeitse 6 - muu, mikä?, voit valita useita vaihtoehtoja Kunnan yhdyshenkilö Peruspalveluviraston hallinto Terveyskeskus (Tk) lääkärit Tk/ kuntoutus, apuvälineet Tk/ kuntoutus, muu, mikä? Tk/ sosiaalityöntekijät Tk/ psykologit Tk/ terveydenhoitajat Tk/ muu, kuka? Tk/ muu, kuka? Tk/ vuodeosasto Kotisairaanhoito Kotisairaanhoitaja Päiväkeskus Kotipalveluohjaaja Avopalveluohjaaja Vanhustyönjohtaja Kotihoidon ohjaaja Kodinhoitaja Palvelutalo Muu, nimike? Muu, nimike? nimike nimike nimike Taksi (myös invataksi) Muu, mikä? Muu, mikä?

2 2 3. sektori Kuinka usein olet ollut yhteydessä organisaation kanssa? Kumpi on ollut yhteydenottaja? Millä tavoin olet ollut yhteydessä yhteistyötahon edustajan kanssa? 0 - en ole ollut yhteydessä 1 - päivittäin 2 - viikoittain 3 - kuukausittain 4 - harvemmin 1 - minä useimmiten 2 - yhteistyötahon edustaja useimmiten 3 - kumpikin 1 - henkilökohtainen tapaaminen 2 - puhelimitse soittaen 3 - tekstiviestein 4 - sähköpostin avulla 5 - kirjeitse 6 - muu, mikä?, voit valita useita vaihtoehtoja Sosiaali- ja terveysalan järjestö SPR Muu sosiaali- ja terveysalan järjestö, mikä? Potilasjärjestö, mikä? Muu järjestö, mikä? Kunnan vanhusneuvosto Seurakunta, diakonissa Seurakunta, muu, mikä? Muu vapaaehtoisjärjestö, mikä? Omaiset En ole ollut yhteydessä omaisiin Vain joidenkin kuntoutujien omaiset Kaikkien kuntoutujien omaiset Muu yhteistyötaho, Mikä, kuka? Muu yhteistyötaho, Mikä, kuka? Muu yhteistyötaho, Mikä, kuka? kuntoutuslaitos Kuinka usein olet ollut yhteydessä organisaation kanssa? Kumpi on ollut yhteydenottaja? Millä tavoin olet ollut yhteydessä yhteistyötahon edustajan kanssa? 0 - en ole ollut yhteydessä 1 - päivittäin 2 - viikoittain 3 - kuukausittain 4 - harvemmin 1 - minä useimmiten 2 - yhteistyötahon edustaja useimmiten 3 - kumpikin 1 - henkilökohtainen tapaaminen 2 - puhelimitse soittaen 3 - tekstiviestein 4 - sähköpostin avulla 5 - kirjeitse 6 - muu, mikä?, voit valita useita vaihtoehtoja Laitoksen yhdyshenkilö/ ryhmäohjaaja Tiimin muu jäsen, kuka? Tiimin muu jäsen, kuka? Tiimin muu jäsen, kuka? Tiimin muu jäsen, kuka? Tiimin muu jäsen, kuka? Tiimin muu jäsen, kuka? Laitoksessa jokin muu taho, kuka? Laitoksessa jokin muu taho, kuka?

3 3 Kela Kuinka usein olet ollut yhteydessä organisaation kanssa? Kumpi on ollut yhteydenottaja? Millä tavoin olet ollut yhteydessä yhteistyötahon edustajan kanssa? 0 - en ole ollut yhteydessä 1 - päivittäin 2 - viikoittain 3 - kuukausittain 4 - harvemmin 1 - minä 2 - yhteistyötahon edustaja 3 - kumpikin 1 - henkilökohtainen tapaaminen 2 - puhelimitse soittaen 3 - tekstiviestein 4 - sähköpostin avulla 5 - kirjeitse 6 - muu, mikä?, voit valita useita vaihtoehtoja Paikallinen Kelan toimisto Kelan aluekeskus Kelan kuntoutuslinja Kelassa jokin muu taho; kuka? Kuntoutujat? Kuntoutujat Kys. 2.Mainitse tärkeysjärjestyksessä hankkeen tehtäväsi kannalta kuusi keskeisintä yhteistyötahoa, joiden kanssa olet ollut eniten tässä hankkeessa tekemisissä. Arvioi lisäksi kouluarvosanalla 4-10 yhteistyön onnistumista näiden tahojen kanssa. Kirjoita lyhyesti, mitkä asiat yhteistyön kannalta ovat sujuneet erityisen hyvin sekä mitä mahdollisia ongelmia on esiintynyt näiden yhteistyötahojen kanssa. Kouluarvosana, 4-10 n nimi Mikä yhteistyössä on sujunut erityisen hyvin? Mikä yhteistyössä on ollut ongelmalista? 3. Mikä mainitsemistasi yhteistyötahoista on se, johon konkreettisten hankkeessa ilmenneiden mahdollisten ongelmien yhteydessä olet useimmiten ottanut yhteyttä? a) Kunnassa b) Kuntoutuslaitoksessa 4. Mikä mainitsemistasi yhteistyötahoista on se, jolta konkreettisten hankkeessa ilmenneiden mahdollisten ongelmien yhteydessä olet useimmiten saanut apua? c) Kunnassa d) Kuntoutuslaitoksessa

4 4 Tietokysely eri vastaajaryhmille (Digium-pohja). Kysely kentällä toimivalle ammattihenkilölle 01 Toimitko kunnan ( ) Terveystoimessa ( ) Sosiaalitoimessa ( ) Sosiaali- ja terveystoimessa ( ) Yhdistetyssä kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa/ Kotihoidossa ( ) Muualla, missä? 02 Toiminimikkeesi (valikko) 03 Työtehtäväsi kunnassa; kuvaa lyhyesti 04 Työsuhteesi ( ) Vakinainen ( ) Määräaikainen 05 Kauanko olet toiminut nykyisessä tehtävässäsi? (valikko) 06 Oletko osallistunut Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishankkeeseen (IKKU)?, kuvaile osuuttasi muutamin sanoin. 7a Välittyykö kuntoutusseloste tai kuntoutuksen palautetieto kokemuksesi mukaan kuntoutujaa hoitaville yleensä? ( ) Erittäin hyvin ( ) Melko hyvin ( ) Melko huonosti ( ) Erittäin huonosti 7b Jos vastasit "erittäin hyvin" tai "melko hyvin", kuvaile miten kuntoutujia hoitavat yleensä saavat palautetietoa kuntoutuksesta.. 7c Jos vastasit "melko huonosti" tai "erittäin huonosti", mitä ongelmia kuntoutuksen palautetiedon välittymiseen liittyy? 08. Oletko ollut IKKU-hankkeen kuntoutusselosteen jakelulistalla?, Kuinka kuntoutuksen palautetieto on sinulle välittynyt? 09 Oletko tutustunut IKKU-hankkeessa mukana olevan kuntoutuslaitoksen laatimiin kuntoutusselosteisiin?, Siirry kys Oletko tyytyväinen näiden kuntoutusselosteiden välittämään palautetietoon? ( ) Erittäin tyytyväinen ( ) Melko tyytyväinen. ( ) En kovin tyytyväinen ( ) En lainkaan tyytyväinen 10b Kuvaile: Mitä hyvää kuntoutusselosteiden välittämässä palautetiedossa. Mitä haluaisit muuttaa? 11 Saatko kuntoutusselosteista oman työsi kannalta riittävästi tietoa kuntoutujan... (valintavalikko) 12 Minkälainen on hyvä ja toimiva kuntoutuksen kirjallinen palautetieto (kuntoutusselosteen sisältö ja rakenne)? Mitä tietoja siinä on tai tulisi olla? 13 Mikäli kuntoutuja antaa tiedon välittämiseen luvan, keille vanhusten parissa työskenteleville sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilölle kuntoutuksen palautetieto tulisi lähettää tai kenellä tulisi olla katseluoikeus sähköisessä muodossa oleviin tietoihin? 14 Arvioi seuraavien tietoväylien merkitystä kuntoutuksen yhteistyössä; miten tieto kuntoutujasta sekä suositelluista kuntoutuksen jatko- ja seurantatoimenpiteistä on välittynyt kuntoutuslaitoksesta kuntaan? (valikko)

5 5 15 Näkemyksesi siitä, miten tieto parhaiten välittyisi kuntoutuslaitoksesta kuntoutujaa arjessa auttaville ja hoitaville työntekijöille? 16 Mikäli henkilö antaa tietojensa välittymiseen luvan, pystytäänkö sairauskertomuksen tietoja katsomaan kunnan kotipalvelussa? 17 Näkemyksesi kuntoutujien valinnasta. Miten kunnasta parhaiten löydettäisiin kuntoutuksen tarpeessa olevat ikäihmiset? 18 Onko tämän kuntoutuskurssin järjestämisen yhteydessä ilmennyt tietosuojaan liittyviä ongelmia tai kysymyksiä? ( ) kyllä, Millaisia tietosuojaongelmia? 19 Muuta; mikäli haluat vielä kirjoittaa aihepiiriin tai kyselyyn liittyviä ajatuksiasi Kysely lääkärille 01. Toiminimikkeesi ( ) Johtava lääkäri ( ) Lääkäri ( ) Osastonlääkäri ( ) Terveyskeskuslääkäri ( ) Vastaava lääkäri ( ) Ylilääkäri ( ) Muu, mikä? 02. Toimitko ( ) Terveystoimessa ( ) Sosiaalitoimessa ( ) Sosiaali- ja terveystoimessa ( ) Yhdistetyssä kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa/ Kotihoidossa ( ) Muussa, missä? 03. Kauanko olet toiminut nykyisessä tehtävässäsi? ( ) alle 6 kk ( ) 6-12 kk ( ) 1-5 v ( ) yli 5 v 04. Työsuhteesi ( ) Vakinainen ( ) Määräaikainen 05a. Välittyykö kuntoutusseloste tai kuntoutuksen palautetieto kokemuksesi mukaan lääkärille yleensä ( ) Erittäin hyvin ( ) Melko hyvin ( ) Melko huonosti ( ) Erittäin huonosti 05b. Jos vastasit "melko huonosti" tai "erittäin huonosti", mitä ongelmia kuntoutuksen palautetiedon välittymiseen liittyy? 06. Oletko ollut IKKU-hankkeen kuntoutusselosteiden jakelulistalla?, Kuinka kuntoutuksen palautetieto on sinulle välittynyt? 07. Oletko työssäsi tarvinnut/käyttänyt kuntoutusselosteen tietoja? ( ) En

6 6 8. Oletko tutustunut IKKU-hankkeessa mukana olevan kuntoutuslaitoksen laatimiin kuntoutusselosteisiin?, Siirry kys a. Oletko tyytyväinen näiden kuntoutusselosteiden välittämään palautetietoon? ( ) Erittäin tyytyväinen ( ) Melko tyytyväinen. ( ) En kovin tyytyväinen ( ) En lainkaan tyytyväinen 09b. Mitä hyvää kuntoutusselosteissa tai mitä muuttaisit 10. Saatko kuntoutusselosteista oman työsi kannalta riittävästi tietoa kuntoutujan (valikko) 11. Minkälainen on hyvä ja toimiva kuntoutuksen kirjallinen palautetieto? Mitä tietoja siinä on tai tulisi olla? 12. Mikäli kuntoutuja antaa tiedon välittämiseen luvan, keille vanhusten parissa työskenteleville sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilöille kuntoutuksen palautetieto tulisi lähettää tai keillä tulisi olla katseluoikeus sähköisessä muodossa oleviin tietoihin? 13. Arvioi seuraavien tietoväylien merkitystä kuntoutuksen yhteistyössä; miten tieto kuntoutujasta sekä suositelluista kuntoutuksen jatko- ja seurantatoimenpiteistä on välittynyt kuntoutuslaitoksesta kuntaan? (Valitse 3 tärkeintä) 14. Näkemyksesi siitä, miten tieto parhaiten välittyisi kuntoutuslaitoksesta kuntoutujaa arjessa auttaville ja hoitaville työntekijöille? 15. Mikäli henkilö antaa tietojensa välittymiseen luvan, pystytäänkö sairauskertomuksen tietoja katsomaan kunnan kotipalvelussa? 16. Onko kunnassa olemassa kuntoutuksen palautetiedon käsittelyä/ kulkua koskeva toimintakäytäntö? 17. Onko kunnassa olemassa kuntoutuksen jatko- ja seurantatoimenpiteitä koskeva toimintakäytäntö? 18. Näkemyksesi kuntoutujien valinnasta. Miten kunnasta parhaiten löydettäisiin kuntoutuksen tarpeessa olevat ikäihmiset? 19. Onko tämän kuntoutuskurssin järjestämisen yhteydessä ilmennyt tietosuojaan liittyviä ongelmia tai kysymyksiä? ( ) kyllä, Millaisia tietosuojaongelmia? 20. Arvioi kokemuksesi pohjalta kunnan kannalta IKKU-hankkeen kuntoutuksen 21. Arvioi kokemuksesi pohjalta kuntoutujan kannalta IKKU-hankkeen kuntoutuksen 22. Muuta; mikäli haluat vielä kirjoittaa aihepiiriin tai kyselyyn liittyviä ajatuksiasi Kysely vanhustyönjohtajalle 01. Miten ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut on kunnassa järjestetty ( ) Kunta järjestää palvelut itse ( ) Kuntayhtymä järjestää palvelut

7 7 ( ) Isäntäkunta järjestää palvelut ( ) Jokin muu, mikä 02. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun / kotihoidon tilanne kunnassa 03. Mikäli kotisairaanhoito ja kotipalvelu ovat yhdistyneet, onko... ( ) tilanne vakiintunut ( ) muutosprosessi kunnassa vielä meneillään 04. Toimitko kunnan ( ) Terveystoimessa ( ) Sosiaalitoimessa ( ) Sosiaali- ja terveystoimessa ( ) Yhdistetyssä kotisairaanhoidossa ja kotipalvelussa/ Kotihoidossa ( ) Muualla, missä? 05. Toiminimikkeesi (valikko) 06. Työtehtäväsi kunnassa; kuvaa lyhyesti. 07. Työsuhteesi ( ) Vakinainen ( ) Määräaikainen 08. Kauanko olet toiminut nykyisessä tehtävässäsi? ( ) alle 6 kk ( ) 6-12 kk ( ) 1-5 v ( ) yli 5 v 09. Oletko osallistunut Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen kehittämishankkeeseen (IKKU)?, kuvaile osuuttasi muutamin sanoin. 10a. Välittyykö kuntoutusseloste tai kuntoutuksen palautetieto kokemuksesi mukaan kuntoutujaa hoitaville yleensä ( ) Erittäin hyvin ( ) Melko hyvin ( ) Melko huonosti ( ) Erittäin huonosti 10b. Jos vastasit "erittäin hyvin" tai "melko hyvin", kuvaile miten kuntoutujia hoitavat yleensä saavat palautetietoa kuntoutuksesta. 10c. Jos vastasit "melko huonosti" tai "erittäin huonosti", mitä ongelmia kuntoutuksen palautetiedon välittymiseen liittyy? 11. Oletko ollut IKKU-hankkeen kuntoutusselosteen jakelulistalla?, Kuinka kuntoutuksen palautetieto on sinulle välittynyt? 12. Oletko tutustunut IKKU-hankkeessa mukana olevan kuntoutuslaitoksen laatimiin kuntoutusselosteisiin?, Siirry kys Oletko työssäsi tarvinnut/käyttänyt kuntoutusselosteen tietoja? ( ) En 14. Oletko tyytyväinen näiden kuntoutusselosteiden välittämään palautetietoon? ( ) Erittäin tyytyväinen ( ) Melko tyytyväinen. ( ) En kovin tyytyväinen ( ) En lainkaan tyytyväinen 14b. Kuvaile: Mitä hyvää kuntoutusselosteiden välittämässä palautetiedossa. Mitä haluaisit muuttaa? 15. Saatko kuntoutusselosteista oman työsi kannalta riittävästi tietoa kuntoutujan 16. Minkälainen on hyvä ja toimiva kuntoutuksen kirjallinen palautetieto (kuntoutusselosteen sisältö ja rakenne)? Mitä tietoja siinä on tai tulisi olla? 17. Mikäli kuntoutuja antaa tiedon välittämiseen luvan, kenelle vanhusten parissa työskentelevälle sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilölle kuntoutuksen palautetieto tulisi lähettää tai kenellä tulisi olla katseluoikeus sähköisessä muodossa oleviin tietoihin?

8 8 18. Arvioi seuraavien tietoväylien merkitystä kuntoutuksen yhteistyössä; miten tieto kuntoutujasta sekä suositelluista kuntoutuksen jatko- ja seurantatoimenpiteistä on välittynyt kuntoutuslaitoksesta kuntaan? (tai skaala: erittäin tärkeä, melko tärkeä, neutraali, ei kovin tärkeä, ei lainkaan tärkeä)?? (valikko) 19. Näkemyksesi siitä, miten tieto parhaiten välittyisi kuntoutuslaitoksesta kuntoutujaa arjessa auttaville ja hoitaville työntekijöille? 20. Mikäli henkilö antaa tietojensa välittymiseen luvan, pystytäänkö sairauskertomuksen tietoja katsomaan kunnan kotipalvelussa? 21. Mikä sähköinen tietojärjestelmä on kunnan terveystoimessa? 22. Mikä sähköinen tietojärjestelmä on kunnan sosiaalitoimessa? 23. Onko kunnassa olemassa kuntoutuksen palautetiedon käsittelyä/ kulkua koskeva toimintakäytäntö? 24. Onko kunnassa olemassa kuntoutuksen jatko- ja seurantatoimenpiteitä koskeva toimintakäytäntö? 25. Näkemyksesi kuntoutujien valinnasta. Miten kunnasta parhaiten löydettäisiin kuntoutuksen tarpeessa olevat ikäihmiset? 26. Onko tämän kuntoutuskurssin järjestämisen yhteydessä ilmennyt tietosuojaan liittyviä ongelmia tai kysymyksiä? ( ) kyllä, Millaisia tietosuojaongelmia? 27. Arvioi kokemuksesi pohjalta kunnan kannalta IKKU-hankkeen kuntoutuksen 28. Arvioi kokemuksesi pohjalta kuntoutujan kannalta IKKU-hankkeen kuntoutuksen 29. Muuta; mikäli haluat vielä kirjoittaa aihepiiriin tai kyselyyn liittyviä ajatuksiasi Kysely kunnan yhdyshenkilölle 01. Miten ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut on kunnassa järjestetty ( ) Kunta järjestää palvelut itse ( ) Kuntayhtymä järjestää palvelut ( ) Isäntäkunta järjestää palvelut ( ) Jokin muu, mikä 02. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun / kotihoidon tilanne kunnassa 03. Mikäli kotisairaanhoito ja kotipalvelu ovat yhdistyneet, onko... ( ) tilanne vakiintunut ( ) muutosprosessi kunnassa vielä meneillään 04. Työtehtäväsi kunnassa; kuvaa lyhyesti 05. Työsuhteesi ( ) Vakinainen ( ) Määräaikainen

9 9 06. Kauanko olet toiminut nykyisessä tehtävässäsi? ( ) alle 6 kk ( ) 6-12 kk ( ) 1-5 v ( ) yli 5 v 07a. Oletko IKKU-hankkeessa ( ) kunnan yhdyshenkilö ( ) kunnan yhdyshenkilön varahenkilö 07b. Kuvaa tehtävääsi 08a. Välittyykö kuntoutusseloste tai kuntoutuksen palautetieto kokemuksesi mukaan kuntoutujaa hoitaville yleensä( ) Erittäin hyvin ( ) Melko hyvin ( ) Melko huonosti ( ) Erittäin huonosti 08b. Jos vastasit "erittäin hyvin" tai "melko hyvin", kuvaile miten kuntoutujia hoitavat yleensä saavat palautetietoa kuntoutuksesta. 08c. Jos vastasit "melko huonosti" tai "erittäin huonosti", mitä ongelmia kuntoutuksen palautetiedon välittymiseen liittyy? 09. Oletko ollut IKKU-hankkeen kuntoutusselosteen jakelulistalla?, Kuinka kuntoutuksen palautetieto on sinulle välittynyt? 10. Oletko tutustunut IKKU-hankkeessa mukana olevan kuntoutuslaitoksen laatimiin kuntoutusselosteisiin?, Siirry kys Oletko työssäsi tarvinnut/käyttänyt kuntoutusselosteen tietoja? ( ) En 12. Oletko tyytyväinen näiden kuntoutusselosteiden välittämään palautetietoon? ( ) Erittäin tyytyväinen ( ) Melko tyytyväinen. ( ) En kovin tyytyväinen ( ) En lainkaan tyytyväinen 12b. Kuvaile: Mitä hyvää kuntoutusselosteiden välittämässä palautetiedossa. Mitä haluaisit muuttaa? 13. Saatko kuntoutusselosteista oman työsi kannalta riittävästi tietoa kuntoutujan Minkälainen on hyvä ja toimiva kuntoutuksen kirjallinen palautetieto (kuntoutusselosteen sisältö ja rakenne)? Mitä tietoja siinä on tai tulisi olla? 15. Mikäli kuntoutuja antaa tiedon välittämiseen luvan, kenelle vanhusten parissa työskentelevälle sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilölle kuntoutuksen palautetieto tulisi lähettää tai kenellä tulisi olla katseluoikeus sähköisessä muodossa oleviin tietoihin? 16. Arvioi seuraavien tietoväylien merkitystä kuntoutuksen yhteistyössä; miten tieto kuntoutujasta sekä suositelluista kuntoutuksen jatko- ja seurantatoimenpiteistä on välittynyt kuntoutuslaitoksesta kuntaan? (Valitse 3 tärkeintä) (valikko) 17. Näkemyksesi siitä, miten tieto parhaiten välittyisi kuntoutuslaitoksesta kuntoutujaa arjessa auttaville ja hoitaville työntekijöille? 18. Pystytäänkö kuntoutuksen kirjallinen palautetieto eli kuntoutusseloste tai selosteen tiedot siirtämään kuntoutujan sairauskertomukseen? 18b. Mitä kuntoutusselosteelle kunnassa tapahtuu, mitä kirjalliselle palautetiedolle tehdään? 19. Mikäli henkilö antaa tietojensa välittymiseen luvan, pystytäänkö sairauskertomuksen tietoja katsomaan kunnan kotipalvelussa? 20. Mikä sähköinen tietojärjestelmä on kunnan terveystoimessa? 21. Mikä sähköinen tietojärjestelmä on kunnan sosiaalitoimessa?

10 Onko kunnassa olemassa kuntoutuksen palautetiedon käsittelyä/ kulkua koskeva toimintakäytäntö? 23. Onko kunnassa olemassa kuntoutuksen jatko- ja seurantatoimenpiteitä koskeva toimintakäytäntö? 24. Näkemyksesi kuntoutujien valinnasta. Miten kunnasta parhaiten löydettäisiin kuntoutuksen tarpeessa olevat ikäihmiset? 25. Onko tämän kuntoutuskurssin järjestämisen yhteydessä ilmennyt tietosuojaan liittyviä ongelmia tai kysymyksiä? ( ) kyllä, Millaisia tietosuojaongelmia? 26. Arvioi kokemuksesi pohjalta kunnan kannalta IKKU-hankkeen kuntoutuksen 27. Arvioi kokemuksesi pohjalta kuntoutujan kannalta IKKU-hankkeen kuntoutuksen 28. Muuta; mikäli haluat vielä kirjoittaa aihepiiriin tai kyselyyn liittyviä ajatuksiasi Kysely kuntoutuslaitoksen yhdyshenkilölle/työryhmälle 01. Arvioikaa seuraavien tietoväylien merkitystä kuntoutujia koskevan tiedon välittymisessä kunnasta kuntoutuslaitokseen? (3 tärkeintä) (valikko) 02. Mahdolliset lisäkommentit edelliseen kysymykseen. 03. Saatteko kuntoutujaa koskevista kirjallisista dokumenteista riittävästi etukäteistietoa kuntoutujan Mahdolliset lisäkommentit edelliseen kysymykseen. 05. Minkä kirjallisten dokumenttien kautta on välittynyt tärkeintä etukäteistietoa kuntoutujista? (skaala: erittäin tärkeä, melko tärkeä, neutraali, ei kovin tärkeä, ei lainkaan tärkeä). Valitse dokumenteista tärkein. 06. Mahdolliset lisäkommentit edelliseen kysymykseen. 07. Arvioi yhdessä työryhmän kanssa tämän kuntoutuskurssin osalta tiedon välittymistä kunnasta kuntoutuslaitokseen. 08. Onko tämän kurssin järjestämisen yhteydessä ilmennyt tietosuojaan liittyviä ongelmia tai kysymyksiä?, Millaisia tietosuojaongelmia? 09. Muuta; mikäli haluat vielä kirjoittaa aihepiiriin tai kyselyyn liittyviä näkemyksiä.

AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) Lähettäjä

AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) Lähettäjä AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) Lähettäjä 01. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä Vastaan tiedot 02. Olen......työterveyshuollon edusta...julkisen terveydenhuollon avohoitoyksikön

Lisätiedot

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake

(OPI) Kuntoutujan arvioitilomake (OPI) Kuntoutun arvioitilomake 01. Ohan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä 03. Kuntoutuslaitos 1. Kiipula 2. Verve 04. Monesko toteutunut kurssi on kyseessä? Ensimmäinen Toinen Kolmas Neljäs 05.

Lisätiedot

2. Oletko vastannut tähän kyselyyn yksin vai jonkun työyhteisösi jäsenen kanssa?

2. Oletko vastannut tähän kyselyyn yksin vai jonkun työyhteisösi jäsenen kanssa? S7. Toimintatutkimuksen kuntakyselyt vuonna 2009 ja 2012 (Aila Pikkarainen) KUNTAKYSELY, TOIMINTATUTKIMUS Tämä kysely koskee Kelan koordinoimaa ja hallinnoimaa Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämässä olevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työelämästä poissaolevien Tules-kurssit Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain

Lisätiedot

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE LIITTEITÄ ASIKKAIDEN OSALLISTUMISEN TOIMINTAMALLI LOPPURAPORTTIIN Liite 1. Kyselylomake maakuntien työpajoihin osallistuneille, syksy 2016 Liite 2. Loppuarviointilomake maakuntien kokeilujen yhdyshenkilöille,

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Työkokeilu, työhönvalmennus, MT-työhönvalmennus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustarveselvitys Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake ASLAK-kurssit, Tyk-kuntoutus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI)

AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) 01. Ohjaajan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä 03. Kuntoutuslaitos 1 Arinna Oy 2 Avire-Kuntoutus Oy 3 KK-Kunto Oy, Lappeenrannan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Harkinnanvaraiset yksilölliset kuntoutusjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella

Lisätiedot

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Liite 21 Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Hyvä narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria hoitava lääkäri, Olen saanut tietooni, että osallistut sairaalassanne

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Vaikeavammaisten yksilöjaksot Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE

AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE AIKUISTEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (AMI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE 01. Ohjaajan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä 03. Kuntoutuslaitos 1 Arinna Oy 2 Avire-Kuntoutus

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 13.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2013 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA SUORITTAVIEN OPISKELIJOIDEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (OPI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE

AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA SUORITTAVIEN OPISKELIJOIDEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (OPI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE AMMATILLISTA PERUSTUTKINTOA SUORITTAVIEN OPISKELIJOIDEN AVOMUOTOISEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (OPI) KUNTOUTUSKURSSIN ARVIOINTILOMAKE 01. Ohjaajan nimi 02. Kyselyyn vastaamisen päivämäärä

Lisätiedot

Ystävällisin terveisin Pirjo Juvonen-Posti vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Ystävällisin terveisin Pirjo Juvonen-Posti vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Hyvä vastaanottaja, [pp.kk.2014] Sinua pyydetään vastaamaan Työterveyslaitoksen toteuttamaan kyselyyn, joka lähetetään TK2 kuntoutuksen päätyttyä kaikille [työpaikan]:n kuntoutujaryhmän työterveyshuollon

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus Kommenttipuheenvuoro 2.12.2011 OYS Suunnittelija Marjut Hevosmaa Pohjois-Suomen aluekeskus Myöntöedellytykset, KKRL 9, 10, 14 1. Vaikeavammaisuus,

Lisätiedot

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA

RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Versio 12.0 Käytetään kaikkien akuuttiin aivohalvaukseen 1.1.2012 tai sen jälkeen sairastuneiden rekisteröintiin. RIKS-STROKE - 3 KUUKAUDEN SEURANTA Nämä tiedot täyttää aivohalvausosaston hoitohenkilöstö

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake VERROKKI-asiakkaalle

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake VERROKKI-asiakkaalle Avain kansalaisuuteen: henkilökohtaisen budjetoinnin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta - valtakunnallinen kehittämishanke 2016-2019 Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake

Lisätiedot

Julkisen sektorin ja kansalaistoiminnan kuntoutusyhteistyön moninaisuus

Julkisen sektorin ja kansalaistoiminnan kuntoutusyhteistyön moninaisuus Julkisen sektorin ja kansalaistoiminnan kuntoutusyhteistyön moninaisuus yöryhmä 3 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuutta kuntoutuksessa Erikoistutkija, V, KM Minna Kuntoutuspäivät 10.3.2014 Messukeskus,

Lisätiedot

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset

Kotona selviytymiseen apua tarvitsevat oululaiset Kotihoito Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit Prosessin

Lisätiedot

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri

Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus. Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Kelan tukema ja järjestämä työikäisten kuntoutus Marja-Liisa Kauhanen Ylilääkäri Yleistä Kelan työikäisten kuntoutuksesta Kuntoutukseen hakeutuminen Hoitavan lääkärin laatima B-lausunto tai vastaava, jossa

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Asiakas- ja asukasnäkökulma sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Siun soten järjestämisvastuulle vuoden 2017 alussa. Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen,

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku

TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku TK2 arviointi Kuntoutuja- ja henkilöstönäkökulma Tutkimuksen tiedonkeruun kulku Anna-Mari Aalto, Tarja Heponiemi, Vesa Syrjä 27.8.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimuksen hyödyt työnantajien ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Millaisia innovaatioita Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeesta?

Millaisia innovaatioita Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeesta? Millaisia innovaatioita Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeesta? Liisi Aalto 19.3.2010 Kehittämishankkeen keskiössä Hankkeeseen osallistuvien palveluntuottajien kehitystyö sekä uusien kuntoutusmallien

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011

Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011 Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011 Tulokset: Yksityiset sosiaalihuollon palvelun antajat A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa.

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

Liite 22. Kysely Narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2013

Liite 22. Kysely Narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2013 Liite 22 Kysely Narkolepsiaan lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2013 Hyvä narkolepsiaan lapsia ja nuoria hoitava lääkäri, Sait kesällä 2012 kyselyn koskien narkolepsiaan sairastuneiden lasten ja

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon toiminnan ja kokemusten arviointi Työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen toisen vaiheen (TK2) arviointitutkimus TK2-hankkeen tutkimuksen yhdyshenkilöiden info, Kela,

Lisätiedot

Lähetä kyselylomake mennessä Kelan tutkimusosastolle palautuskuoressa, jonka postimaksu on maksettu.

Lähetä kyselylomake mennessä Kelan tutkimusosastolle palautuskuoressa, jonka postimaksu on maksettu. 1 Vastaajan nimi: Vastauspäivämäärä / 2011 Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista

Lisätiedot

Standardit esimiestyön tukena

Standardit esimiestyön tukena Standardit esimiestyön tukena 21.1.2016 Anneli Louhenperä Pääsuunnittelija Kela, Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Kuntoutuksen kehittämisryhmä Esityksen sisältö Esitykseen on otettu sellaisia

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

1. Millä alueella toimit? 2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (syksy 2011)?

1. Millä alueella toimit? 2. Mihin avomuotoisen ryhmäkuntoutuksen palveluista osallistuit työntekijänä kuluneen lukukauden aikana (syksy 2011)? 1 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista palvelujen toteuttajien näkökulmasta. Kaikki palvelujen toteuttajat

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä

Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö. Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien ja Kelan yhteistyö Tuula Ahlgren Kehittämispäällikkö, Kuntoutusryhmä 15.10.2013 Esityksen sisältö Yhteistyöllä kohti parempia palveluja Sopimuskauden aikaisessa yhteistyössä muistettavaa

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kyselyt 1992, 1999, 2005 ja 2010

Sosiaali- ja terveysalan kyselyt 1992, 1999, 2005 ja 2010 Tutkimukseen osallistuneiden määrä toimintasektoreittain na 1992, 1999, 2005 ja 2010 03:38 Friday, February 04, 2011 1 Toimintasektori 1992 1999 2005 2010 sosiaalipalvelut 96 110 143 137 yleinen sosiaalityö

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015

SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Sivu 1 / 6 SOPEUTUMISVALMENNUS-KURSSIHAKEMUS 2015 Kirjoittakaa vastauksenne selvästi sille varattuun tilaan tai merkitkää x teihin sopivaan vastausvaihtoehtoon Hakijan koko nimi: Syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus:

Lisätiedot

Palauta täytetty kysely Kelan tutkijalle kotikäynnin yhteydessä.

Palauta täytetty kysely Kelan tutkijalle kotikäynnin yhteydessä. 1 Hankkeeseen osallistuvan kuntoutujan nimi: Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): Vastauspäivämäärä: / 2012 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuun 2010 toukokuun 2012 aikana toteutuneen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake HB-asiakkaalle

Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake HB-asiakkaalle Avain kansalaisuute: hkilökohtais budjetoinnin avulla osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta - valtakunnallin kehittämishanke 2016-2019. Asiakaskokemukset ja tyytyväisyys - kyselylomake

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA

Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sivu 1/9 Potilasasiamiesselvitys 2014 Peruspalveluliikelaitos JYTA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Sivu 2/9 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Yhteydenottojen määrä...

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville

Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville Kyselyssä käytetään jatkossa käsitettä vertainen tms., jolla tarkoitetaan kaikkia erilaisia nimikkeitä, joita eri yhteyksissä käytetään kansalaisista,

Lisätiedot

3. Missä tehtävässä toimit kuluneen kevään aikana?

3. Missä tehtävässä toimit kuluneen kevään aikana? 1 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista palvelujen toteuttajien näkökulmasta. Kaikki palvelujen toteuttajat

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän tilannekatsaus

Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän tilannekatsaus Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän tilannekatsaus 24.4.2017 Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Valmistelija Juha Jääskeläinen 2 Työryhmän tavoitteet ja tehtävä Henkilöstötyöryhmän

Lisätiedot

Tietosuojakysely 2017

Tietosuojakysely 2017 Tietosuojakysely 2017 Apteekki Tekijät Kela Tietosuojavaltuutetun toimisto Raportti Sisällys 1 Tietosuojakyselyn tulokset Apteekki... 2 1.1 Yleistä... 2 1.2 Tietosuojavastaavat... 4 1.3 Apteekkarin tai

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

1. Mikä on suhteesi kuntoutukseen osallistuvaan kuntoutujaan?

1. Mikä on suhteesi kuntoutukseen osallistuvaan kuntoutujaan? 1 Hankkeeseen osallistuvan kuntoutujan nimi: Tutkimusnumero (tutkimussihteeri täyttää): Vastauspäivämäärä: / 2011 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen moniammatillisen

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011

Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011 Selvitys sosiaalihuollon tietosuoja- ja tietoturva-asioista 2011 Tulokset: Julkiset sosiaalihuollon palvelun antajat A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa. Vastaajien

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kartoituskyselyn tuloksia VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kyselyn toteutus Sähköinen lomake rasti ruutuun kysymyksiä

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Palveluntuottajan näkökulma: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Valmistautuminen uuteen palveluun

Palveluntuottajan näkökulma: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Valmistautuminen uuteen palveluun Palveluntuottajan näkökulma: Rokuan Kuntoutus Oy / Rokua health Valmistautuminen uuteen palveluun Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten intensiiviset kuntoutuskurssit ja sova-kurssit Selkäydinvammaisten

Lisätiedot

2. Minkä ammatin edustaja olet ja mihin organisaatioon kuulut? 3. Mikä on roolisi suhteessa tähän avokuntoutukseen?

2. Minkä ammatin edustaja olet ja mihin organisaatioon kuulut? 3. Mikä on roolisi suhteessa tähän avokuntoutukseen? 1 TÄYTTÖOHJE Tällä kyselylomakkeella kerätään tietoa elokuussa 2010 alkaneen ja keväällä 2012 päättyvän moniammatillisen avokuntoutusmallin kuntoutuspalveluista yhteistyötahojen näkökulmasta. Vastaa kyselyyn

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Seurantakysely kuntoutuksen palveluntuottajille TK2-mallin mukaisen kuntoutuksen toteuttamisesta

Seurantakysely kuntoutuksen palveluntuottajille TK2-mallin mukaisen kuntoutuksen toteuttamisesta Seurantakysely kuntoutuksen palveluntuottajille TK2-mallin mukaisen kuntoutuksen toteuttamisesta Taustatiedot 1. Valitkaa organisaatio, jota edustatte * Avire Oy Avire Oy / Kuntoutussäätiö yhdessä Kuntoutumis-

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen)

S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen) 1 S2. IKKU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien ikääntyneen väestön kuvaus (Aila Pikkarainen) IKKU-hankkeeseen osallistui kaikkiaan 18 kuntaa tai kuntayhtymää eri puolilta Suomea. Hankevuosien 2009 2012

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely

Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely Jyväskylän kaupunki Kotihoidon asiakaskysely 2014 20.5.2014 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot