PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013"

Transkriptio

1 PALVELUSETELI Mikkelin seudulla vuonna 2013

2 Haukivuori KANGASNIEMI HIRVENSALMI MIKKELI 5 Anttola PERTUNMAA 5 RISTIINA 62 PUUMALA MÄNTYHARJU SUOMENNIEM I Tekijät: Seudullinen palvelusetelitiimi Miset Oy Lähteet: Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin käyttöalan laajentamisen toimenpideohjelma (Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta ) Mikkelin seudun vanhuspalveluiden käsikirja Seudulliset asiakasmaksut ja rahalliset etuudet vuonna 2013 (Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta ) Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1311/2003). Sosiaalipalvelujen osalta palvelusetelin käyttöä säätelee myös sosiaalihuoltolaki (710/1982) sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).

3 Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelun toteuttaa yritys, jonka Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen asiakas on valinnut hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä ja Mäntyharjulla palveluseteli on käytössä vanhusten kotihoidon sekä omaishoitajien vapaapäivien järjestämisessä. Tämän lisäksi vuonna 2013 palveluseteliä käytetään Mikkelissä ja Kangasniemellä lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa Mikkelissä ja Hirvensalmella rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalvelujen järjestämisessä Pertunmaalla erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalveluissa

4 PALVELUSETELI Palvelusetelitoiminta Mikkelin seudulla Palveluseteli on käytössä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla. Palvelusetelin hyödyntäminen Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palveluntuotannossa on monivaiheinen prosessi, jonka toimijoina ovat palvelusetelin myöntäjä, asiakas ja palveluntuottaja. Ulkopuolisena maksuoperaattorina toimii Smartum Oy. Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy vastaa mm. ajantasaisen palveluntuottajarekisterin (klemmari.info) ylläpidosta ja hyväksyttyjen palveluntuottajien koulutuksesta. Asiakkaat Palveluseteliasiakkaita ovat seudullisen sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä olevat henkilöt, joiden on todettu tarvitsevan sellaista hoitoa tai palvelua, jonka järjestämisessä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi käyttää myös palveluseteliä. Sosiaali- ja terveydenhuollon viranomainen (palveluohjaaja) tarjoaa asiakkaalle palveluseteliä silloin, kun se on mahdollista. Asiakas voi halutessaan ottaa vastaan palvelusetelin kunnan tuottaman palvelun sijaan. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä palvelusetelin vastaanottamisesta. Palvelusetelin käyttö edellyttää, että asiakas on sekä halukas että kykenevä kantamaan tavallista suuremman vastuun omasta tilanteestaan ja palvelukokonaisuudestaan. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet Asiakkaan oikeus palveluihin on samanlainen riippumatta palvelun tuottamistavasta. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta palvelusetelillä tuotettuun palveluun. Palveluseteliä käyttävällä asiakkaalla on sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Kuluttajansuoja Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen kuluttajansuoja palvelusetelillä maksettuihin palveluihin. Sopimus palvelun toteuttamisesta ja ajankoh-

5 dasta tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan kesken. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ei ole enää tässä vaiheessa sopimusosapuoli. Palvelun laatua koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa asiakkaan tulee kääntyä ensisijaisesti palveluntuottajan puoleen. Palvelusetelin myöntäjät Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palveluohjaajat ja kotihoidon ohjaajat vastaavat palveluseteleiden myöntämisestä asiakkaille ja palvelun toteutumisen valvonnasta. Palveluohjaaja toteuttaa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja laatii palvelupäätöksen asiakkaan valittua palvelusetelin palvelun järjestämisen tavaksi. Palveluohjaaja neuvoo asiakkaita palveluseteliasioissa. Palveluntuottajat Palveluntuottajat ovat sosiaali- ja terveysalan yrityksiä, jotka täyttävät palvelusetelilaissa määritellyt vaatimukset sekä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen asettamat palveluntuottajavaatimukset. Palveluntuottajien toteuttaman palvelun tulee olla laadultaan vähintään seudullisen sosiaali- ja terveystoimen oman palvelutuotannon tasoista. Sähköinen palveluseteli Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksiköissä myönnetään vain sähköisiä palveluseteleitä, jotka luodaan sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä lukuun ottamatta Pertunmaan erikoissairaanhoidon ja erityistyöntekijöiden palveluseteliä. Palveluntuottajat löytyvät yhdestä osoitteesta Palveluntuottajat löytyvät seudullisesta palveluntuottajarekisteristä palvelusetelityypin mukaan. Palveluntuottajarekisterissä on ilmoitettu kaikkien hyväksyttyjen palveluntuottajien yhteystiedot, palvelujen hinnat sekä muita lisätietoja. Listan palveluntuottajista voi tulostaa suoraan verkosta.

6 PALVELUSETELI ERI PALVELUISSA Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jos asiakkaan avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelun myöntämiselle määrittämät kriteerit ja kyseistä palvelua järjestetään palvelusetelillä. Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä ja Mäntyharjulla Palveluseteli on tarkoitettu kotiutustilanteisiin tai muutoin tilapäisesti epävarmuutta ja turvattomuutta kokeville henkilöille lyhytkestoisesti. Palvelusetelillä tarjotaan kotisairaanhoidoksi, kotipalveluksi ja tukipalveluiksi luokiteltavia palveluja asiakkaan kotiin. Palvelu voi olla esimerkiksi hygieniaan, pukeutumiseen ja asiointiin liittyvää tukea ja apua. Palvelulla tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa. Palvelusetelin myöntää asiakkaan asuinkunnan tai -alueen kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palvelusetelin arvo on 20 /tunti. Asiakas maksaa palvelusta omavastuuosuuden. Palvelua myönnetään kerrallaan enintään kuukauden ajaksi.

7 Palveluseteli on vaihtoehto Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hänet ohjataan muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli Mikkelissä, Kangasniemellä ja Mäntyharjulla Palveluseteli myönnetään kotihoidon kriteerit täyttävän asiakkaan hoitoon tilanteessa, jossa palvelutarve on säännöllistä. Palvelusetelillä tarjotaan kotipalveluksi, tukipalveluiksi ja kotisairaanhoidoksi luokiteltavia palveluja asiakkaan kotiin. Palvelu voi olla esimerkiksi hygieniaan, pukeutumiseen ja asiointiin liittyvää tukea ja apua. Palvelulla tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa. Palvelusetelin myöntää asiakkaan asuinkunnan tai -alueen kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palvelusetelin arvo on asiakkaan ja puolison tuloista riippuvainen. Palvelusetelin arvo on vähintään 7 ja enintään 25 /tunti. Asiakas maksaa palvelusta omavastuuosuuden. Lisätietoja tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon palveluseteleistä: Hirvensalmi: Leena Torniainen, kotihoidonohjaaja p Kangasniemi: Sirpa Roitto, kotihoidon sairaanhoitaja p Mäntyharju: Seppo Hujanen, vs. kotihoidon ohjaaja p Kotihoidon ohjaajat alueittain Mikkelissä, Hanna Puikkonen, eteläinen alue p Miia Pöyhönen, läntinen alue p Irene Rämö, itäinen alue p Pirjo Sajapuro, Anttola p Marjut Asikainen, Haukivuori p Sisko Pöntinen-Pusa, Ristiina p Tuula Kauppi, Suomenniemi p

8 Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä ja Mäntyharjulla Palveluseteli myönnetään omaishoitajien vapaapäivien toteuttamiseksi. Palveluseteli myönnetään omaishoitajalle silloin, kun se soveltuu vaihtoehtona omaishoitajan vapaapäivien korvaamiseen. Omaishoitajan vapaa voidaan järjestää kotiin annettavana palveluna tai lyhytaikaishoitona hoivayksikössä. Palvelu on omaishoidettavan päivittäisissä toimissa avustamista. Hoivayksikössä omaishoidettavalle tarjotaan ympärivuorokautinen hoito. Palvelusetelin myöntää asiakkaan asuinkunnan tai -alueen kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palvelusetelin arvo on 20 /tunti kotiin annettavana palveluna tai 100 /vuorokausi, lyhytaikaisjaksona hoivayksikössä. Asiakas maksaa palvelusta omavastuuosuuden. Lakisääteisten vapaapäivien (3 vrk/kk) osalta omavastuuosuus on 10,60 /vrk. Palveluseteli myönnetään kerrallaan enintään kolmen kuukauden ajaksi. Lisätietoja Mikkeli: Sari Kemppainen, palveluohjaaja p Hirvensalmi: Leena Torniainen, kotihoidonohjaaja p Kangasniemi: Sirpa Roitto, kotihoidon sairaanhoitaja p Mäntyharju: Seppo Hujanen, vs. kotihoidon ohjaaja p Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelissä ja Hirvensalmella Palveluseteliin on oikeutettu Suomessa asuva vuosien sotaan osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Palveluseteli myönnetään sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa oleville veteraaneille. Kotiin vietävinä palveluina voivat tulla kyseeseen esim. siivouspalvelu, asiointi- ja ulkoiluapu, vaatehuoltopalvelu ja pihatyöt. Palvelusetelin arvo määräytyy vuosittain. Palveluseteli kattaa kaikki palvelun tuottamisesta koituvat kustannukset eikä asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Lisätietoja: Soili Peitola, veteraanien kuntoutusohjaaja p

9 Palveluntuottajien matkakustannusten korvaus 2013 Asiakkaalle voidaan myöntää erillisen harkinnan perusteella korvaus kattamaan palvelun toteutumisesta syntyviä matkakuluja. Korvaus määräytyy kilometrien mukaan (veroton kilometrikorvaus 10 kilometriä ylittävästä matkasta). Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Mikkelissä ja Kangasniemellä Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun ja/tai välttämättömään kodinhoitoapuun, eikä se ole sidottu lastensuojeluun. Käytännössä apu on esimerkiksi lastenhoitoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua, imurointia tai kodin ylläpitosiistimiseen liittyvää apua. Palvelun tarkoituksena on lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä lapsiperheiden ongelmia. Kangasniemellä perhe voi hakea lapsiperheiden kotipalvelua kotihoidosta ja Mikkelissä perhepalveluiden perhetyön yksiköstä joko puhelimitse tai kirjallisena. Yksiköiden palveluohjaajat arvioivat palvelutarpeen ja palvelusetelin sopivuuden myöntämiskriteereiden perusteella. Palvelusetelin arvo on 20 /tunti. Palvelua tarjotaan yhdestä tunnista alkaen, enintään kuukauden ajan. Palvelu on tilapäistä ja määrärahasidonnaista, minkä vuoksi päätös tehdään määräajaksi. Lisätietoja Mikkeli: Virpi Hosio, perhepalveluohjaaja p Kangasniemi: Sirpa Roitto, kotihoidon sairaanhoitaja p Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalvelujen palveluseteli Pertunmaalla Asiakas voi saada erikoissairaanhoidon-, psykologi-, puheterapia- ja ravitsemusterapiapalveluja tai muita erityisasiantuntijapalveluja palvelusetelillä lääketieteelliseen arvioon perustuen. Palveluseteliä tarjotaan vaihtoehtona potilaille kiireettömään kertaluontoiseen arviointiin ilman tilanteeseen liittyvää laajempaa tutkimustarvetta. Palvelusetelin myöntää ja sen arvon määrittää johtava lääkäri. Lisätietoja: Maija Loponen, johtava hoitaja p

10 TIETOA PALVELUNTUOTTAJILLE Hae palveluntuottajaksi! Palveluntuottajaksi hakeudutaan erillisellä hakemuksella. Ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät osoitteesta Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoamista säädellään lailla. Yksityisiä sosiaalipalveluja tarjoaville palveluntuottajille tärkeitä säädöksiä ovat muun muassa laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005).

11 Palveluntuottajana Mikkelin seudulla Palveluntuottajina voivat toimia sosiaali- ja terveysalan yritykset sekä liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt, jotka tarjoavat kotiin vietäviä hoito-, hoiva- ja tukipalveluja, palveluasumisen palveluja sekä tiettyjä terveyspalveluja. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi hyväksyy palveluntuottajaksi ainoastaan kriteerit täyttävät toimijat. Palvelun tuottaminen palvelusetelillä Palvelun toteuttaminen alkaa asiakkaan, asiakkaan omaisen tai kunnan edustajan yhteydenotosta palveluntuottajaan. Palvelun sisällöstä ja ajankohdasta sovitaan ennen varsinaista asiakaskäyntiä. Toteutettava palvelu perustuu asiakkaan sosiaali- ja terveystoimelta saamaan palvelupäätökseen, jossa on kerrottu mitä palveluja ja minkä verran niitä saa tuottaa. Asiakkaan luona yrittäjä tarkistaa palvelupäätöksen yhdessä asiakkaan kanssa. Tämän lisäksi tarkistetaan yhdessä palvelupäätöksen yhteydessä myönnetyn palvelusetelin tiedot (tuloste sähköisestä palvelusetelijärjestelmästä). Asiakas on saanut kunnasta kaksi kappaletta palvelusetelipäätöksiä, joista toisen hän antaa palveluntuottajalle. Palveluntuottaja toteuttaa palvelun. Tämän jälkeen palveluntuottaja kirjoittaa palvelusetelissä varattuun kohtaan palvelun toteuttamisajankohdan sekä palvelun arvon. Palveluntuottaja ja asiakas vahvistavat palvelun toteutumisen allekirjoituksellaan. Mikäli palveluntuottajan toteuttaman palvelun hinta on palvelusetelin arvoa kalliimpi, palveluntuottaja veloittaa erotuksen omavastuuosuutena asiakkaalta. Asiakaskäynnin päätyttyä palveluntuottaja laskuttaa palvelusetelin arvon maksuoperaattorilta sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä ja toimittaa kuntaan asiakkaalta saamansa palvelupäätöksen sekä tarvittaessa raportin. Apua ja neuvontaa Mikäli palveluntuottajalle herää kysymyksiä asiakaspalvelutilanteessa, hän voi ottaa yhteyttä ensisijaisesti palvelusetelin myöntäneeseen palveluohjaajaan. Apua ja neuvoja saa myös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen nimetyiltä palveluseteliyhteyshenkilöiltä. Mikäli kysymys liittyy palveluntuottajaksi hakeutumiseen, tietoihin palveluntuottajarekisterissä tai yleisesti palvelusetelitoimintaan, apua antaa Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n palveluseteliyhteyshenkilöt.

12 Palveluntuottajia koskevat yleiset vaatimukset vuonna 2013 Yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavan palveluntuottajan tulee täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) asetetut vaatimukset. Palveluntuottajan on oltava merkittynä asianomaisen aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Poikkeuksena tästä: - Mikäli palveluntuottaja tarjoaa vain tukipalveluiksi luokiteltavia yksityisiä sosiaalipalveluja (kotisiivous, asiointiapu, ulkoilutus), yrityksen tulee olla Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä. - Mikäli palveluntuottaja tarjoaa asumispalveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, sen tulee olla Valviran ylläpitämässä rekisterissä. Yksityisiä terveyspalveluja tarjoavan palveluntuottajan tulee täyttää yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset ja olla merkittynä asianomaisen aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin. Muista omavalvontasuunnitelma! Vuonna 2011 voimaan astunut laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) edellyttää kaikilta palveluntuottajilta omavalvontasuunnitelmaa. Ohjeita omavalvontasuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä löytyy Valviran sivuilta Palveluntuottajan tulee olla - merkitty ennakkoperintärekisteriin - hankkinut vastuuvakuutuksen ja terveydenhuollon toimija potilasvahinkovakuutuksen - sitoutunut maksamaan veronsa ja lakisääteiset vakuutusmaksunsa sekä huolehtii muista yhteiskuntaja työnantajavelvoitteistaan moitteettomasti - sitoutunut yhteistyöhön Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen, Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:n ja maksuliikennetuottajan kanssa - sitoutunut hyvään laatuun ja luotettavuuteen - sitoutunut vaitiolovelvollisuuteen asiakasasioissa Palveluntuottaja - ei saa tuottaa palvelusetelillä tuotettavia palveluja raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tuella - antaa luvan julkaista tietonsa seudun yhteisessä pa veluntuottajarekisterissä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen sosiaali- ja terveysjohtaja hyväksyy palveluntuottajat. Saako palvelusetelin jälkeen ylimenevästä osasta

13 USEIN KYSYTTYÄ PALVELUSETELISTÄ tehdä kotitalousvähennyksen?? Ei saa tehdä. Palvelua on jo kertaalleen tuettu palvelusetelillä eli vähennystä ei saa tehdä. Voiko palvelusetelit käyttää kerralla esimerkiksi suursiivoukseen? Ei voi. Setelit on aina käytettävä asiakkaan palvelupäätöksen mukaisesti. Mikkelin seudulla palveluseteleitä ei myönnetä suursiivoukseen. Voiko palveluntuottajan vaihtaa, ellei ole tuottajaan tyytyväinen? Kyllä voi. Voiko sosiaali- ja terveystoimi periä asiakkaalta asiakasmaksua palvelusetelillä tuotetusta palvelusta? Ei voi. Omavastuuosuus siirtyy palveluseteleitä käytettäessä aina asiakkaan ja palveluntuottajan väliseksi, eikä asiakkaalta enää tämän lisäksi peritä muita asiakasmaksuja. Voiko palveluntuottaja kehottaa asiakastaan hakemaan palveluseteleitä? Kyllä voi. Palveluseteleitä voivat myöntää ainoastaan kunnan palveluohjaajat ja he päättävät, voidaanko asiakkaalle tarjota palveluseteliä. Voiko kilometrikorvauksen sisällyttää palveluseteliin? Kilometrikorvausta ei voi sisällyttää samaan seteliin itse palvelun kanssa. Palveluseteliä ei yleensä ole tarkoitettu kattamaan koko maksua, vaan asiakkaalle jää myös omavastuuosuus. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi voi myöntää asiakkaalle korvausta palveluntuottajan matkakustannuksista erillisen harkinnan mukaan.

14 Voiko palveluntuottaja veloittaa palvelusetelin ennakkoon sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä ja suorittaa palvelun myöhemmin itselleen sopivana ajankohtana, ettei seteli menisi käyttökelvottomaksi? Ei voi. Seteliä veloitetaan aina vasta sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu. Asiakkaalle myönnetään palveluseteleitä kotitaloustyöhön 2 tuntia viikossa kuudeksi viikoksi eteenpäin. Voiko setelit käyttää yhdellä kertaa? Ei voi. Palveluntuottajat sitoutuvat toimimaan täysin palvelupäätöksen mukaisesti. Voiko asiakas valita palveluntuottajan jakamaan lääkkeitä dosetista, jos tuottajalla ei ole lääkehoidon koulutusta? Ei voi. Palveluntuottajan on aina vastattava koulutukseltaan sitä tasoa, jota kunta edellyttää omalta vastaavan työn tekijältä Miten asiakkaan omavastuu laskutetaan, jos asiakkaalla ei ole käteistä? Yrityksen tulee veloittaa palvelusetelin ylimenevä osa asiakkaalta, eli laskuttaa tai ottaa se vastaan käteisenä. Yritysten ja asiakkaan on löydettävä yhdessä paras tapa, oli se sitten lasku, pankkisiirto tai jokin muu. Palvelusetelistä ei anneta koskaan rahaa takaisin.

15 TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA Lisätietoja asiakkaille ja asiakkaiden omaisille Palveluseteliyhteyshenkilöt Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa Maikki Kiviluoto, kehittämispäällikkö p Sari Kemppainen, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö p Sirpa Roitto, Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö p Seppo Hujanen, Mäntyharjun palvelutuotantoyksikkö p Maija Loponen, Pertunmaan palvelutuotantoyksikkö p Etelä-Savon ensineuvo p Palvelutuottajien yhteystiedot ja palveluhinnat Lisätietoja palveluntuottajille Palveluntuottajaksi hakeutuminen ja neuvonta palveluseteliasioissa Noora Juvonen, Miset Oy p Päivi Karhunen, Miset Oy p Palvelusetelin veloitukseen liittyvät kysymykset Smartumin asiakaspalvelu p Lupa- ja ilmoitusasioihin liittyvät kysymykset Marja Kuhmonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto p Niina Kaukonen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi p Lupa- ja ilmoituslomakkeet löytyvät osoitteesta - Hakemus ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen - Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta

16 Kuva Paula Myöhänen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA TYÖRYHMÄ: Maikki Kiviluoto Jaana Ravolainen Sari Kemppainen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen

Lisätiedot

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012

Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012 Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012 Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Valtion vuoden 2012 talousarviossa on varattu määrärahaa rintamaveteraaneille

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja 1.5.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 23.04.2014 38 Sisältö 1 Palveluseteli... 3 2 Tilapäisen kotihoidon palvelukuvaus... 3 3 Asiakkaan asema

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS

JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS JOKIOISTEN KUNTA PALVELUSETELI OPAS 2013 MIKÄ ON PALVELUSETELI? Palveluseteli on yksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistapa. Palveluseteli on kunnan oman toiminnan ja ostopalvelujen

Lisätiedot

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kouvolan kaupunki Hyväksytty Kotihoito ja vanhuspalvelut Perusturvalautakunta 16.11.2011 Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kotona asumista tukevat palvelut Vuohijärven seudulla Palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS 5.1.2015 2 Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 2. Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi... 4 3. Palvelusetelin myöntäminen ja tuottajarekisteri... 5 4. Palvelusetelillä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

30.7.2013 PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS

30.7.2013 PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS 30.7.2013 PALVELUSETELITUOTTAJAN OPAS 2 Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 2. Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi... 4 3. Palvelusetelin myöntäminen ja tuottajarekisteri... 5 4. Palvelusetelillä

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot