Tuotantolautakunta LIITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012"

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2

3

4

5 Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Valtion vuoden 2012 talousarviossa on varattu määrärahaa rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin. Valtionkonttori on myöntänyt euroa Mikkelin palvelutuotantoyksikölle (Mikkeli, Ristiina, Hirvensalmi). Määrärahaa voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa oleville veteraaneille. Kotiin vietävinä palveluina voivat tulla kyseeseen esim. kodinhoitajan apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu ja siivousapu. Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa kuitenkin niin, että rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Palveluseteliasiakas Palveluseteliin on oikeutettu Suomessa asuva vuosien sotaan osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Palvelun sisältö Siivouspalvelu, asiointi- ja ulkoiluapu, vaatehuoltopalvelu ja pihatyöt. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Palvelun kesto: Palvelusetelit tulee käyttää maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Palvelusetelin arvo: palvelun arvo on 250 euroa. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Palveluseteli kattaa kaikki palvelun tuottamisesta koituvat kustannukset eikä asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja on hyväksytty tuottamaan palveluja rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelillä. Hyväksymisen kriteerit: Palveluntuottaja tarjoaa siivouspalvelua ja/tai muita tukipalveluiksi luokiteltavia palveluja ja on merkittynä tukipalveluiden osalta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ylläpitämässä palveluntuottajarekisterissä. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2012 Mikkelin PTY: Valtiokonttorin määrärahan verran , arvioitu resurssi vuodelle 2013 on avoin.

6

7 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Palvelusetelillä tarjotaan tilapäistä kotipalvelua lapsiperheille. Palvelusetelin on tarkoitus monipuolistaa ja lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä lapsiperheiden ongelmia. Kangasniemellä perhe voi hakea lapsiperheiden kotipalvelua kotihoidosta ja Mikkelissä perhepalveluiden perhetyöstä joko puhelimitse tai kirjallisena. Yksiköiden palveluohjaajat arvioivat palvelutarpeen ja palvelusetelin sopivuuden myöntämiskriteereiden perusteella. Perheelle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelu myönnetään. Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin yleiset periaatteet Palveluseteliasiakas Lapsiperhe tarvitsee tilapäisesti kodinhoidollista, lapsenhoidollista ja kasvatuksellista apua kriisitilanteen tai sairauden vuoksi. Palvelun myöntämisen taustalla voi olla esimerkiksi: - Raskauteen tai synnytykseen liittyvä avuntarve - Väsymys ja uupumus perheessä - Aikuisen tai lapsen sairastuminen tai loukkaantuminen - Perheen erityistilanne, esim. avioero, muutto, kuolema Palveluohjaaja tekee kokonaistilannearvion tarvittaessa moniammatillisesti perheen tilanteesta ja käytettävissä olevista tukiverkostoista. Jos arvioinnin pohjalta perhe täyttää kriteerin/-t, perheelle myönnetään palveluseteli, mikäli perhe sen hyväksyy. Palvelulla ei voida korvata vanhemman lakisääteistä oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen. Palvelun sisältö Lapsiperheperheille tarkoitettu tilapäinen kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (20 ) mukaista toimintaa ja sen tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun ja / tai välttämättömään kodinhoitoapuun, eikä se ole sidottu lastensuojeluun. Käytännössä apu on esimerkiksi lastenhoitoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua, imurointia tai kodin ylläpitosiistimiseen liittyvää apua. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli Palvelun kesto: Alkaen 1 tunti, korkeintaan 1 kuukauden ajan. Kotipalvelu on tilapäistä ja määrärahasidonnainen, jonka vuoksi päätös tehdään määräajaksi. Palvelusetelin arvo: 20 eur/tunti. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on palvelusetelin arvoa kalliimpi, maksaa asiakas erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle. Lisäseteleitä voidaan myöntää omavastuuosuuden kohtuullistamiseksi harkitusti perheen maksukyvyn mukaan. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja on hyväksytty palveluntuottajaksi tuottamaan kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja/tai tukipalvelua lapsiperheille palvelusetelillä ja on kyseisen palvelun osalta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (koskee vain tukipalveluja).

8 Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää rikosrekisterissä tai luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi euroa vuonna 2013 Kangasniemen PTY:

9

10

11 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TA 2013 TA 2013 KS 2012 TP 2011 Toimiala Tilinumero * * * Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT , , ,1 * TILI124.S MAKSUTUOTOT , , ,2 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET , , ,5 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT , , ,5 TILI119.S TOIMINTATUOTOT , , ,3 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT , , ,1 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , ,8 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 3 640, , ,3 TILI143.S AVUSTUKSET , , ,2 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 4 975, , ,5 TILI122.S TOIMINTAKULUT , , ,8 TILI115.S TOIMINTAKATE , , ,5 TILI109.S VUOSIKATE , , ,5 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS , , ,9 TILI106.S TULOSLASKELMA , , ,9 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma , , ,9 Kokonaist ulos , , ,9 *Kirjauksista puuttuu vielä yhteistoiminnan maksuosuudet (Hirvensalmi, Puumala), joiden määrä arvioitu 10,7 m Yhteistoimintakorvaukset huomiotuna soten nettokustannus ,6 Kuntaliitoksen ja Puumalan mukaantulon takia tiedot eivät ole vertailukelpoisia TP 2011, TA 2012 ja TA 2013

12

13 TA 2013 TULOSALUEET TA 2013 KS 2012 TP 2011 Tulosalue Tilinumero * * * Terveyspalvelut TILI123.S MYYNTITUOTOT , , ,1 TILI124.S MAKSUTUOTOT , , ,2 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -1,5-52,5-5,5 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -165,0-110,4-221,9 TILI119.S TOIMINTATUOTOT , , ,7 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT , , ,2 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , ,1 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 1 574, , ,4 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 1 408,3 979,0 790,8 TILI122.S TOIMINTAKULUT , , ,5 TILI115.S TOIMINTAKATE , , ,8 TILI109.S VUOSIKATE , , , Poist tietoko.ohj 207, Poist kon ja kalust 127,0 TILI163.S Suunnitelman mukaise 334,9 TILI110.S POISTOT JA ARVONALEN 334,9 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS , , ,7 TILI106.S TULOSLASKELMA , , ,7 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma , , , Lapsiperheiden palve* TILI123.S MYYNTITUOTOT -13, ,2-515,1 TILI124.S MAKSUTUOTOT -321,2-206,8-188,1 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -290,0-267,2-333,4 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -5,4-34,9-9,9 TILI119.S TOIMINTATUOTOT -630, , ,5 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT 5 357, , ,6 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT 6 923, , ,8 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 172,6 179,9 129,4 TILI143.S AVUSTUKSET 237,0 197,3 177,3 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 546,4 469,8 378,3

14 TILI122.S TOIMINTAKULUT , , ,4 TILI115.S TOIMINTAKATE , , ,9 TILI109.S VUOSIKATE , , , Poist kon ja kalust 3,5 TILI163.S Suunnitelman mukaise 3,5 TILI110.S POISTOT JA ARVONALEN 3,5 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS , , ,3 TILI106.S TULOSLASKELMA , , ,3 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma , , , Psykososiaaliset pal* TILI123.S MYYNTITUOTOT , ,2-717,4 TILI124.S MAKSUTUOTOT -622,1-444,2-522,0 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET , , ,4 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -525,6-535,8-403,4 TILI119.S TOIMINTATUOTOT , , ,2 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT 3 759, , ,0 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , ,0 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 137,7 124,1 63,9 TILI143.S AVUSTUKSET , , ,9 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 556,0 431,4 307,1 TILI122.S TOIMINTAKULUT , , ,9 TILI115.S TOIMINTAKATE , , ,7 TILI109.S VUOSIKATE , , , Poist kon ja kalust 11,2 TILI163.S Suunnitelman mukaise 11,2 TILI110.S POISTOT JA ARVONALEN 11,2 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS , , ,9 TILI106.S TULOSLASKELMA , , ,9 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma , , , Vanhusten palvelut TILI123.S MYYNTITUOTOT , , ,6 TILI124.S MAKSUTUOTOT , , ,9 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -42,2-27,4-86,3 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT , ,3-411,3 TILI119.S TOIMINTATUOTOT , , ,2

15 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT , , ,4 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , ,7 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 1 736, , ,9 TILI143.S AVUSTUKSET 2 445, ,1 848,0 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 2 415, , ,7 TILI122.S TOIMINTAKULUT , , ,7 TILI115.S TOIMINTAKATE , , ,5 TILI109.S VUOSIKATE , , , Poist kiint raken ja 14, Poist kon ja kalust 71,2 TILI163.S Suunnitelman mukaise 85,6 TILI110.S POISTOT JA ARVONALEN 85,6 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS , , ,0 TILI106.S TULOSLASKELMA , , ,0 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma , , , Erikoissairaanhoito TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , ,8 TILI122.S TOIMINTAKULUT , , ,8 TILI115.S TOIMINTAKATE , , ,8 TILI109.S VUOSIKATE , , ,8 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS , , ,8 TILI106.S TULOSLASKELMA , , ,8 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma , , , Johtamisen tukipalve TILI123.S MYYNTITUOTOT -1,7-21,8 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -185,0-291,0-462,8 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -1,5-25,0 TILI119.S TOIMINTATUOTOT -186,5-292,7-509,6 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT 799,3 818,5 885,9 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT 531,4 727,5 762,4 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 19,1 20,7 23,7 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 49,4 47,3 55,6 TILI122.S TOIMINTAKULUT 1 399, , ,6 TILI115.S TOIMINTAKATE 1 212, , ,0 TILI109.S VUOSIKATE 1 212, , ,0

16 Poist kiint raken ja 1, Poist kon ja kalust 1,8 TILI163.S Suunnitelman mukaise 3,3 TILI110.S POISTOT JA ARVONALEN 3,3 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS 1 212, , ,3 TILI106.S TULOSLASKELMA 1 212, , ,3 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma 1 212, , ,3 Kokonaistulos , , ,9 * 2013 Psykososiaaliset palvelut ja perhepalveölut yhdistyvät sosiaalipalveluiksi. Vertailtavuuden vuoksi esitettu erillisinä. Osasto 1 ja 2, Akuuttiosasto ja Kyyhkylä vuonna 2013 terveyspalvelujen luvuissa ja siirretty vanhusten palveluista

17 TALOUSARVIORAAMI Sosiaali- ja terveyslautakunnat Tulot Menot Netto PTY budjetoimaton kasvu 2012 Puumala Lisäys palvelutuotantoon Ensihoito, siirtyy shp:lle ja kustannus kasvaa Lisäys palvelutuotantoon Erikoissairaanhoito kasvu Lisäys erikoissairaanhoitoon (kasvu) Yht kasvu ,50 % Yht Soten sisäiset vuokrat eivät nouse Päivähoito Siirretään sivistykseen; 1 m enemmän kuin ta 2012 Jää Talouspalveluiden ja tietohallinnon sisäiset 153 Tuotanto euroa Järjestäjältk Tuloista pois R ja S + 1,5 % Puumala Korotus ,50 % Järjestäjältk Talouspalveluiden ja tietohallinnon sisäiset 3 järjestäjä euron lisäys SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAT TA esitys 2013 PTY , , ,6 Järjestäjältk 110,3 454,6-344,3 YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAT , , ,9 ERO RAAMIIN -173,1 Raami tarkentuu maisema-suoritteiden ajon jälkeen

18

19 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT TA 2013 TA 2013 KS 2012 TP 2011 Tulosalue Tilinumero * * * Terveyspalvelut Varsinaiset kk.palka 9 297, , , Tilapäinen työvoima 597,7 254,5 871, Erilliskorvaukset 934,5 799,4 818, Työllistämistukipalk 8, Uudet virat ja toime 0,0 Tulos , , , Lapsiperheiden palve Varsinaiset kk.palka 3 560, , , Tilapäinen työvoima 163,4 262,7 605, Erilliskorvaukset 157,5 128,7 99, Uudet virat ja toime 144,0 0,0 Tulos 4 025, , , Psykososiaaliset pal Varsinaiset kk.palka 2 138, , , Tilapäinen työvoima 332,6 328,3 356, Erilliskorvaukset 71,8 42,5 23, Työllistämistukipalk 0,0 74,6 41, Uudet virat ja toime 229,0 0,0 Tulos 2 771, , , Vanhusten palvelut Varsinaiset kk.palka , , , Tilapäinen työvoima 1 053,9 993, , Erilliskorvaukset 2 993, , , Työllistämistukipalk 42,6 97, Uudet virat ja toime 727,4 0,0 Tulos , , , Johtamisen tukipalve Varsinaiset kk.palka 509,3 469,1 544, Tilapäinen työvoima 87, Erilliskorvaukset 1,5 1,5 6, Työllistämistukipalk 1, Uudet virat ja toime 50,0 Tulos 560,8 470,6 638,9 Kokonaistulos , , ,9

20

21 * Psykososiaaliset palvelut ja perhepalvelut yhdistyvät sosiaalipalvelujen tulosalueeksi; vertailtavuuden vuoksi esitetty vanhan rakenteen mukaisina PALVELUJEN OSTOJEN MÄÄRÄRAHAT TALOUSARVIO 2013 TA 2013 KS 2012 TP 2011 Tulosalue Tilinumero * * * Terveyspalvelut As.palv.ostot kunnan 165,7 138,1 153, As.palv.ostot kunt.y 2 980, , , As.palv.ostot muilta 6 527, , ,3 Tulos 9 673, , , Lapsiperheiden palve* As.palv.ostot valtio 175,0 138, As.palv.ostot kunnan 19,3 93,5 22, As.palv.ostot kunt.y 105,8 222,6 323, As.palv.ostot muilta 2 854, , ,4 Tulos 2 979, , , Psykososiaaliset pal* As.palv.ostot valtio 38, As.palv.ostot kunnan 0,0 23, As.palv.ostot kunt.y 5 337, , , As.palv.ostot muilta , , ,2 Tulos , , , Vanhusten palvelut As.palv.ostot valtio 0, As.palv.ostot kunnan 0,3 61,0 25, As.palv.ostot kunt.y 91,7 88,8 75, As.palv.ostot muilta , , ,6 Tulos , , , Erikoissairaanhoito As.palv.ostot kunnan 14, As.palv.ostot kunt.y , , ,5 Tulos , , ,8 Kokonaistulo s , , ,6 Raportissa Osasto 1, Osasto 2, Akuuttiosasto ja Kyyhkylä siirtyneet vanhusten palveluista terveyspalveluihin

22

23 AVUSTUKSET JA TOIMEENTULOTUKI TA 2013 TA 2013 KS 2012 TP 2011 Tulosalue Tilinumero * * * Lapsiperheiden palve Täydentävä toim.tuki 0, Muut avustuk kotital 172,0 172,3 166,9 Tulos 172,0 172,3 167, Psykososiaaliset pal Omaishoidon tuki 433, Perustoimeentulotuki 5 119, , , Täydentävä toim.tuki 346,0 481,0 287, Ennaltaehkäisevätt 102,0 168,3 67, Vamme annetut avust 2 375,5 113, Muut avustuk kotital 428, , ,6 Tulos 8 370, , , Vanhusten palvelut Omaishoidon tuki 1 993, ,1 848, Muut avustuk kotital 0,0 6,0 Tulos 1 993, ,1 848,0 Kokonaistulos , , ,8

24

HE 8/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia

HE 8/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia HE 8/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia siten, että Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.

HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1. HOIDON JA HOIVAN PALVELUT / KOTIHOIDON, KOTIHOIDON TUKIPALVELUIDEN, MUISTINEUVOLATOIMINNAN JA PÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ohjaava lainsäädäntö

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VANHUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Vanhuspalveluiden saamisen yleiset myöntämisperusteet: 1. Palvelua hakeva on oikeutettu saamaan maksuttoman arvioinnin palvelujen tarpeesta viiveettä,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778

KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1. TA 2015 1.000 euroa 3.842.778 KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Talous TA 2014 1.000 euroa TA 2015 1.000 euroa TS 2016 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 TS 2017 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 Toimintamenot Toimintatulot

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa. Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö

Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa. Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö Tarkasteltavat asiat Tässä selvityksessä tarkastellaan kotipalvelun nykytilaa:» palvelun

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

SOTAVETERAANIEN sekä puolisoiden ja leskien etuuksia ja avustuksia 2015

SOTAVETERAANIEN sekä puolisoiden ja leskien etuuksia ja avustuksia 2015 SOTAVETERAANIEN sekä puolisoiden ja leskien etuuksia ja avustuksia 2015 KUNTOUTUS Valtion kustantamat rintamaveteraanien kuntoutukset 1. Rintamaveteraanien kuntoutus Kuntoutukseen valittavan tulee olla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012

Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Palveluseteli tuetun työllistämisen palveluissa Esiselvitys perusturva- ja terveyslautakunnalle 28.8.2012 Tuetun työllistämisen palvelusetelihanke Erno Säisänen Yleistä... 1 Tarkasteltavat työllistymisen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009

Gunilla Englund. On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 1 Gunilla Englund On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille 3/2009 On kuin tulisi kotiin Ruotsinkielisen palvelun merkitys sosiaalipalvelun asiakkaille Gunilla

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot