SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA TYÖRYHMÄ: Maikki Kiviluoto Jaana Ravolainen Sari Kemppainen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen Mikkelissä syyskuu 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN LÄHTÖKOHDAT MIKKELIN SEUDULLA SEUDULLINEN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄ, TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUNJAKO PALVELUSETELIKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMINEN Palvelusetelitoiminnan yleiset kriteerit Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa Palvelusetelitoiminnan valvonta ja palvelun laadun varmistaminen Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Säännöllisen kotihoidon palveluseteli Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli Palveluntuottajan matkakustannusten korvaus Palvelutuotantoyksikkökohtaiset palvelusetelit Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalvelujen palveluseteli Pertunmaan palvelutuotantoyksikössä UUDET PALVELUSETELIT VUONNA Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli Vammaisten henkilökohtaisen avun palveluseteli MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENVETO PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISESTA LIITE 1. Hyväksytyt palveluntuottajat Mikkelin seudulla syyskuussa 2012 (lähde: Miset Oy, Pertunmaan kunta)... 19

3 1 PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN LÄHTÖKOHDAT MIKKELIN SEUDULLA Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen strategisena päämääränä on asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut, johon päämäärään pyritään mm. monipuolisen kumppanuuden kautta. Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan tavoitteeksi on kirjattu: Palvelusetelin käytön laajentaminen lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä ja tuo asiakkaille lisää vaihtoehtoja, ja tavoitetasona Yhteistoiminta-alueella tehdään vuoden 2012 aikana yhteinen toimenpideohjelma palvelusetelijärjestelmän laajentamisesta. Toimenpideohjelmassa määritellään yhtenäiset käytännöt yhteistoiminta-alueelle. Työnjako Misetin ja yhteistoiminta-alueen välillä määritellään ottaen huomioon vuonna 2011 tehdyn arviointitutkimuksen tulokset. Mikkelin seudulla toteutetun Palvelusetelin vaikuttavuus kuntasektorissa - arviointitutkimuksen suositukset palvelusetelijärjestelmän jatkokehittämiseen ovat: - Palvelusetelituotannon kehittäminen kytketään järjestämisvastuuseen ja viedään strategiselle päätöksenteon tasolle - Yleistä palvelusetelitiedotusta kuntalaisille lisätään kysynnän vilkastuttamiseksi - Palvelusetelituotannolle linjataan osuus sote-palveluiden kokonaisbudjetista - Kunnallisen palvelusetelitoiminnan kehittäminen ja seudullisen hoivapalveluliiketoiminnan kehittäminen vastuutetaan ja resurssoidaan omina kokonaisuuksinaan. Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuotantolautakunnan tavoitteissa todetaan: Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä. Palvelusetelillä palveluja tuottaa vähintään 18 yritystä, ja vuoden aikana palveluseteleitä myönnetään vähintään euron arvosta. Palvelusetelin käytön laajentamisen edellytyksenä on toimiva kumppanuus palveluja tuottavien yritysten kanssa. Tavoitetasona todetaan, että palvelusetelikäytäntö korvaa ostopalvelut kotihoidossa ja lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyy palveluseteliä hyödyntäen. Palvelusetelin käyttöönotto Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen oman tuotannon ja ostopalveluiden rinnalla turvaa riittävät palvelut asiakkaille. Sosiaali- ja terveysalan työvoiman poistuman Etelä-Savossa on arvioitu olevan 28 prosenttia vuosina (Järvinen & Leveälahti 2009). Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen työvaliokunnan muistiossa ( ) todetaan, että vanhuspalvelujen piiriin kuuluvien asumispalvelujen kasvava tarve tulee hankkia muilta palveluntuottajilta kilpailuttamalla ja/tai palveluseteliä hyödyntämällä. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on vuoden 2012 aikana lisätä julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä laajentamalla palveluseteleiden käyttöä kunnallisten palveluiden rinnalla. Palvelusetelin käyttöönoton voidaan nähdä parantavan palvelujen saatavuutta, kun lakisääteisiä palveluja tuottaa palvelusetelijärjestelmän ansiosta entistä suurempi palveluntuottajien joukko. Palvelusetelin käyttöalan laajentaminen tiivistää julkisen ja yksityisten palveluntuottajien välistä kumppanuutta ja lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä seudulla. Palveluseteli mahdollistaa tasapuoliset mahdollisuudet paikallisille alan yrityksille hakeutua palveluntuottajiksi ja tehdä yhteistyötä seudun sosiaali- ja terveystoimen kanssa. 1

4 Palvelusetelitoiminnalle on suunnattu resursseja talousarviossa vuonna 2012 seuraavasti: - Mikkelin PTY yhteensä eur (kotihoito (sis. omaishoidon vapaapäivät), ennaltaehkäisevään toimintaan, kotihoito , lapsiperheet ) - Mäntyharju PTY eur - Kangasniemi PTY eur - Pertunmaa PTY eur TAULUKKO 1. Myönnetyt sähköiset palvelusetelit Mikkelin seudulla vuonna elokuu (lähde:smartum Oy) Kangasniemen pty Setelit lkm Setelit lkm Setelit lkm Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Matkakustannusten palveluseteli Tilapäisen kotisairaanhoidon palveluseteli Mäntyharjun pty Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli Säännöllisen kotihoidon palveluseteli ,30 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Matkakustannusten palveluseteli Mikkelin pty Omaishoito Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli ,70 Lyhytaikaishoito tehostetussa palv asum ,20 Osavuorokautinen laitoshoito Ympärivuorokautinen laitoshoito Säännöllinen kotihoito ,36 Tilapäinen kotihoito , ,47 Kotihoito Säännöllinen kotihoito ,52 Tilapäinen kotihoito Matkakorvaus , ,07 Sotaveteraanien kotipalvelu Sotaveteraanien kotipalvelu Matkakorvaukset Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli/hirvensalmi Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli/ristiina

5 2 SEUDULLINEN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄ, TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUNJAKO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelusetelipalvelut pyritään tuottamaan seudullisesti yhdenmukaisesti. Seudullisen palvelusetelijärjestelmän toimijoina ovat yhteistoiminta-alueen palvelutuotantoyksiköt, asiakkaalle palvelun tuottavat yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset, asiakkaat, joiden tarpeisiin palveluilla vastataan, sähköistä toimintaympäristöä ylläpitävä maksuliikennetuottaja (Smartum Oy) sekä Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy, joka vastaa palveluntuottajia koskevista toimenpiteistä. Asiakas Palvelutuotantoyksikkö Maksuliikennetuottaja Palveluntuottaja Miset Oy Kuva 1. Seudullinen yhteistyömalli Palvelusetelitoiminnalle on leimallista sähköisten järjestelmien hyödyntäminen palveluiden järjestämiseksi. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksiköissä myönnetään vain sähköisiä palveluseteleitä, jotka luodaan sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä lukuun ottamatta Pertunmaan erikoissairaanhoidon ja erityistyöntekijöiden palveluseteliä. Sähköinen palvelusetelijärjestelmä on verkkopankin tavoin toimiva internetpohjainen järjestelmä, joka mahdollistaa setelin monipuolisen käytön. Sähköinen palveluseteli voidaan määrittää yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi järjestelmä pystyy tuottamaan tärkeää käyttötietoa palvelusetelistä sekä helpottaa palvelusetelien myöntämisen ja käytön seurantaa. Yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset, jotka on hyväksytty tuottamaan palvelusetelillä tuotettavia palveluja, löytyvät seudullisesta palveluntuottajarekisteristä. Palveluntuottajarekisteri löytyy verkosta osoitteesta Palveluntuottajat löytyvät palvelusetelityypeittäin rekisteristä. Palvelusetelikohtainen palveluntuottajalista on myös tulostettavissa asiakkaille paperisena. 3

6 Palvelusetelitoiminta perustuu eri toimijoiden yhteistyöhön. Palveluseteliprosessin tarkastelu on tärkeää, sillä toimijoita on runsaasti. Tehtävät ja roolit pitää harkita ja sopia selkeästi ja niitä pitää tarkastella kriittisesti jatkuvasti toiminnan edetessä. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ja Miset Oy:n tehtävät ja vastuunjako palvelusetelitoiminnan järjestämisessä on seuraava: Kuva 2. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ja Miset Oy:n roolit ja vastuunjako palvelusetelitoiminnassa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, johtoryhmä vastaa palvelusetelitoiminnan strategisista linjauksista, kuten palvelusetelitoiminnan laajuudesta seututasolla ja yleisistä toimintaperiaatteista ja päättää palveluseteleiden arvoista, palvelukriteereistä ja palveluntuottajien hyväksymisen edellytyksistä. Sosiaali- ja terveysjohtaja hyväksyy palveluntuottajat. Tuotantolautakunnat/palveluntuotantoyksiköt päättävät palvelutuotantoyksikön palvelusetelitoiminnasta järjestäjälautakunnan palveluseteliä koskevien linjausten mukaisesti. Tuotantolautakunnat linjaavat palvelusetelitoiminnan resursseista talousarviosuunnitelman/käyttösuunnitelman yhteydessä. Tulosalueen/-yksikön esimies vastaa palvelusetelitoiminnan käyttöönoton valmistelusta kuten palvelun tuotteistamisesta ja hinnoittelusta sekä palvelusetelin myöntämisen kriteerien valmistelusta ja vastaa palvelusetelitoiminnan organisoinnista ja tiedottamisesta tulosalueella/-yksikössä. Esimies valmistelee palveluntuottajien hyväksymispäätökset sosiaali- ja terveysjohtajalle. Palvelusetelitiimi/palvelusetelikoordinaattori vastaa palvelusetelitoiminnan kehittämisestä. Tiimi on mukana kehittämässä kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluita siten, että palveluseteliasiakkaat saavat laadukasta palvelua 4

7 yhdenvertaisesti seudulla. Palvelusetelitiimi toimii tärkeänä foorumina palvelutuotantoyksiköiden sekä Miset Oy:n toimijoiden välillä. Kunkin palveluntuotantoyksikön näkökulma on edustettuna tiimissä. Tiimi tuottaa toimijoille tietoa palvelusetelin käytöstä Mikkelin seudulla. Palvelusetelitiimin vetäjänä toimii palvelusetelikoordinaattori, joka toimii kuntien yhteyshenkilönä palveluseteliasioissa. Palvelusetelikoordinaattori tuntee palvelusetelikäytännöt Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa ja vastaa seudun sosiaalija terveystoimen henkilöstön opastuksesta ja kouluttamisesta palveluseteleiden myöntämisessä, sähköisen palvelusetelijärjestelmän käytössä ja palvelusetelitoiminnan seurannassa. Palveluohjaajat/toiminnanohjaajat toteuttavat asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja laatii palvelupäätöksen asiakkaan valittua palvelusetelin palvelun järjestämisen tavaksi. Palveluohjaaja luo sähköisen palvelusetelin maksuliikennetuottajan sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä ja myöntää palvelusetelin asiakkaalle sekä valvoo palvelun toteutumista. Palveluohjaaja neuvoo asiakkaita palveluseteliasioissa. Miset Oy ylläpitää lakisääteistä palveluntuottajarekisteriä hyväksytyistä palveluntuottajista. Miset Oy vastaanottaa palveluntuottajahakemukset ja tarkastaa palveluntuottajien taustatiedot palveluntuottajien hyväksymistä varten. Miset Oy vastaa palveluntuottajien koulutuksesta ja neuvonnasta palveluseteliasioissa. Miset Oy osallistuu aktiivisesti palvelusetelitoiminnan kehittämiseen ja vastaa toimintaympäristöä koskevien kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta palvelusetelitiimin alaisuudessa sekä tukee yritysten liiketoimintaosaamisen kehittymistä. 5

8 3 PALVELUSETELIKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMINEN Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa yhtenäistetään palvelusetelikäytännöt palveluntuotantoyksiköiden välillä vuoden 2012 aikana siten, että palvelusetelipalvelut ovat asiakaskriteereiltään, palvelusisällöltään ja palvelusetelin arvon määräytymisperusteilta samat kaikissa palvelutuotantoyksiköissä vuoden 2013 alusta lähtien. Käytössä olevat palvelusetelipalvelut vaihtelevat palvelutuotantoyksiköiden välillä perustuen väestön erilaisiin palvelutarpeisiin. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksiköissä voi olla yksittäisiä palvelusetelipalveluita, joita ei ole hyödyllistä yhdenmukaistaa. Palvelutuotantoyksikkökohtaiset palvelusetelikäytännöt vuonna 2013 on esitelty luvun lopussa. 3.1 Palvelusetelitoiminnan yleiset kriteerit Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa 1. Palveluseteli on asiakkaalle myönnetty sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus (palvelusetelin arvo). 2. Viranhaltija tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä ja antaa kaksi (2) kopiota päätöksestä asiakkaalle. Palvelupäätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, siitä tehdään erillinen päätös asiakkaan tulojen mukaan. 3. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi valita kunnan järjestämän palvelun. 4. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä. Kunta voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Palvelusetelejä myönnetään palveluseteliin varatun määrärahan puitteissa. 5. Palvelusetelin myöntävä viranhaltija antaa asiakkaalle listan hyväksytyistä palveluntuottajista. Listasta ilmenevät tuotettavat palvelut ja palvelujen hinnat. Ajantasainen lista hyväksytyistä palveluntuottajista löytyy verkosta osoitteesta 6. Sosiaali- ja terveysjohtaja hyväksyy palveluntuottajat, jotka saavat tuottaa asiakkaille palveluja palvelusetelillä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen alueella. Asiakas valitsee itse haluamansa palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. 7. Tuotetun palvelun hinnan ja palvelusetelin välinen erotus jää asiakkaan maksettavaksi (asiakkaan omavastuuosuus). 8. Asiakkaalle voidaan erillisen harkinnan perusteella myöntää korvausta palveluntuottajien matkakustannuksista syntyvien kulujen kattamiseen. 9. Palveluohjaaja valvoo myönnetyn palvelun toteutumista ja kirjaa ylös asiakaspalautteen. 6

9 3.2 Palvelusetelitoiminnan valvonta ja palvelun laadun varmistaminen Palvelusetelitoiminnan seuranta ja valvonta ovat olennaisia palvelun laadun varmistamiseksi. Palvelusetelitoiminnan seuranta ja valvonta tapahtuvat eri vaiheissa palveluseteliprosessia. Valvonnan kohteena ovat palveluntuottajat, tarjottavat palvelut ja toiminnan yleinen organisointi palvelutuotantoyksiköissä. Palveluntuottajien valvonta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi hyväksyy palveluntuottajiksi ainoastaan kriteerit täyttävät yritykset, rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Hyväksymismenettelyssä tarkastetaan yritystoiminnan perustiedot, palveluntuottajan henkilöstön osaamisen taso sekä palvelujen soveltuminen palvelusetelillä järjestettäviksi. Miset Oy esitarkastaa palveluntuottajien taustatiedot ennen sosiaali- ja terveysjohtajan hyväksyntää. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi seuraa palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmien ajantasaisuutta ja edistää omavalvonnan kehittämistä. Kaikkien palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmat ovat sähköisesti saatavissa palveluntuottajarekisteristä Miset Oy huolehtii siitä, että palveluntuottajien tiedot ovat ajan tasalla seudullisessa palveluntuottajarekisterissä. Palvelun toteutumisen seuranta ja valvonta Palvelusetelin myöntävä palveluohjaaja seuraa palvelun toteutumista ja huolehtii siitä, että asiakas saa palvelun, johon palveluseteli on myönnetty. Palveluohjaaja ottaa vastaan palvelua koskevat reklamaatiot asiakkailta ja käsittelee ne yhdessä esimiehen kanssa. Palvelun toteutumista ja palveluntuottajaa koskevista palautteista kerrotaan palvelusetelitiimille, joka toimii seudullisena foorumina palveluseteliasioissa. Palvelusetelitoiminnan yleinen valvonta Tulosalueen/-yksikön esimies seuraa palvelusetelitoiminnan laajuutta yksikössään. Esimies valvoo, että palvelusetelit myönnetään seudullisten kriteerien ja päätösten mukaisesti, toimintaan varattujen resurssien puitteissa. Palvelusetelitiimi kokoontuu 8 10 kertaa vuodessa käsittelemään ajankohtaisia palveluseteliasioita ja välittää tietoa toiminnan tilasta sosiaali- ja terveysjohtajalle sekä tarvittaville sidosryhmille. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ja Miset Oy keräävät asiakaspalautetta asiakkailta ja palveluntuottajilta. Kyselytulokset julkaistaan. 7

10 3.3 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Tilapäisen kotihoidon palvelusetelillä tarjotaan kotipalveluksi, tukipalveluiksi ja kotisairaanhoidoksi luokiteltavia palveluja. Palveluseteli on tarkoitettu kotiutustilanteisiin tai muutoin tilapäisesti epävarmuutta ja turvattomuutta kokeville henkilöille lyhytkestoisesti. Palvelulla tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa. Palvelusetelin myöntää kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palveluseteliasiakas Asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut eikä asiakas selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Palveluseteli voidaan myöntää seuraavissa tilanteissa: 1. Asiakas tarvitsee sairauden vuoksi erityistä ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja voinnin seurantaa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. 2. Asiakas tarvitsee apua kotona selviytymiseen kotiuduttuaan sairaalahoidosta. 3. Asiakas on omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kotihoidon apua. Palvelun sisältö Asiakas saa hygieniaan, pukeutumiseen, asiointiin, liikkumiseen, lääkehoitoon, sairaanhoitoon, huolehtimiseen, ravitsemukseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyvää tukea ja apua. Palvelu perustuu asiakkaan / omaisen kanssa yhdessä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Palvelun kesto: palvelua myönnetään kerrallaan enintään kuukauden ajaksi. Palvelusetelin arvo: 20 euroa/tunti. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Asiakas maksaa tuotetun palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja tarjoaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja/tai tukipalvelua ikääntyville ja on kyseisen palvelun osalta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (koskee vain tukipalveluja). Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon yhteensä euroa vuodelle 2013 Kangasniemen PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Mäntyharjun PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Pertunmaan PTY: 8

11 3.4 Säännöllisen kotihoidon palveluseteli Säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä tarjotaan kotipalveluksi, tukipalveluiksi ja kotisairaanhoidoksi luokiteltavia palveluja. Palvelulla tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa. Palveluseteli myönnetään kotihoidon kriteerit täyttävän asiakkaan hoitoon tilanteessa, jossa palvelutarve on säännöllistä. Palvelusetelin myöntää kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palveluseteliasiakas Asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut eikä asiakas selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Asiakkaan RaVaTar -indeksi on vähintään Palveluseteli voidaan myöntää seuraavissa tilanteissa: 1. Asiakas tarvitsee sairauden vuoksi erityistä ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja voinnin seurantaa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. 2. Asiakas on omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kotihoidon apua. Palvelun sisältö Asiakkaan hygieniaan, pukeutumiseen, asiointiin, liikkumiseen, lääkehoitoon, sairaanhoitoon, huolehtimiseen, ravitsemukseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyvää tukea ja apua. Palvelu perustuu asiakkaan/omaisen kanssa yhdessä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Säännöllisen kotihoidon palveluseteli Palvelusetelin arvo on asiakkaan tuloista riippuvainen. Palvelusetelin arvo on vähintään 7 ja enintään 25 /tunti. Määritellyn tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää kotitalouden koon mukaan määräytyvällä prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta jaettuna 60:llä. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Säännöllisen kotihoidon palveluseteliä myönnettäessä otetaan huomioon asiakkaan bruttotulot. Mikäli palveluntuottajan palvelu (tuntihinta) on myönnetyn palvelusetelin arvoa kalliimpi, asiakas maksaa erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja tarjoaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja/tai tukipalvelua ikääntyville ja on kyseisen palvelun osalta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (koskee vain tukipalveluja). Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon yhteensä euroa vuodelle 2013 Kangasniemen PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Mäntyharjun PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Pertunmaan PTY: 9

12 3.5 Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli Palveluseteli myönnetään omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseksi. Palveluseteli myönnetään omaishoitajalle silloin, kun se soveltuu vaihtoehtona omaishoitajan vapaapäivien korvaamiseen. Omaishoidon vapaa voidaan järjestää kotiin annettavana palveluna tai lyhytaikaishoitona palveluasumisenyksikössä. Palvelusetelin myöntää kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palveluseteliasiakas Palvelusetelillä järjestetään lakisääteiset vapaat (3 vrk/kk) omaishoidontuen sopimuksen tehneelle omaishoitajalle, tarvittavat palvelut järjestetään omaishoidettavalle. Palvelun sisältö Omaishoidettavan päivittäisissä toimissa avustaminen, omaishoitajalle kuuluvat tehtävät. Palveluasumisenyksikössä omaishoidettavalle tarjotaan ympärivuorokautinen hoito. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli (kotona annettavana palveluna) ja omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli (palvelu lyhytaikaishoitona hoivayksikössä). Palvelun kesto: lakisääteiset vapaapäivät 3 vrk/kk. Palvelua myönnetään enintään 3 kuukauden ajaksi. Palvelusetelin arvo: 20 eur/h kotiin annettavana palveluna, 100 eur/vrk, kolmena päivänä kuukaudessa lyhytaikaisjaksona hoivayksikössä. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Mikäli palveluntuottajan palvelun hinta on palvelusetelin arvoa kalliimpi, maksaa asiakas erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja tarjoaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua, tukipalvelua asiakkaan kotona ja/tai ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tehostetun palveluasumisen yksikössä. Mikäli palveluntuottaja tarjoaa kotona annettavia palveluja, tulee palveluntuottajan olla aluehallintoviraston ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (vain tukipalvelut). Mikäli palveluntuottaja tarjoaa lyhytaikaishoitoa palveluasumisyksikössä, on palveluntuottajan oltava merkittynä aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien luvan varaisessa rekisterissä kyseisen palvelun osalta. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset. Työntekijöillä, jotka työskentelevät yksin asiakkaan kotona ilman valvontaa, ei saa olla häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi euroa vuodelle 2013 Kangasniemen PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Mäntyharjun PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Pertunmaan PTY: 10

13 3.6 Palveluntuottajan matkakustannusten korvaus Palveluntuottajan matkakustannusten korvaus voidaan myöntää palvelusetelinä erillisen harkinnan mukaan korvaamaan palvelun toteutumisesta syntyviä matkakuluja, jotka syntyvät läheltä tulevan palveluntuottajan matkasta asiakkaan kotiin. Matkakustannusten korvauksella turvataan se, ettei asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus palvelusetelillä maksettavasta palvelusta ole kohtuuton. Korvauksen tavoitteena on mahdollistaa se, että myös haja-asutusalueella asuva pienituloinen ja vähävarainen asiakas voi halutessaan valita palvelusetelipalvelun. Korvauksen myöntää kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja kotona tuotettavaa palvelua koskevan palvelusetelin myöntämisen yhteydessä. Korvaukseen oikeutettu asiakas Korvaus myönnetään aina erillisen harkinnan mukaan taajama-alueen ulkopuolella asuvalle asiakkaalle, jolle tuotetaan palvelua kotiin palvelusetelillä. Matkasta syntyviä kustannuksia tuetaan erillisellä palvelusetelillä, mikäli matkasta syntyvät kustannukset ovat asiakkaalle kohtuuttomat. Palvelusetelin myöntämisen kriteerinä on asiakkaan pienituloisuus, vähävaraisuus ja palveluntuottajan matkan pituus asiakkaan kotiin. Pienituloisuuden peruste: nettotulo 1200 eur/kk Korvaukseen oikeuttavan matkan pituus: lähellä sijaitsevan palveluntuottajan matkan pituus asiakkaan kotiin on yli 10 km Korvauksen ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Palveluntuottajan matkakustannusten palveluseteli Palvelusetelin arvo: Palvelusetelin arvo määräytyy matkakilometrien mukaan. Palvelusetelin arvo on veroton kilometrikorvaus 10 kilometriä ylittävästä matkasta. Palvelutuotantoyksiköt Mikkelin PTY Mäntyharjun PTY Kangasniemen PTY 11

14 3.7 Palvelutuotantoyksikkökohtaiset palvelusetelit Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Valtion vuoden 2012 talousarviossa on varattu määrärahaa rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin. Valtionkonttori on myöntänyt euroa Mikkelin palvelutuotantoyksikölle (Mikkeli, Ristiina, Hirvensalmi). Määrärahaa voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa oleville veteraaneille. Kotiin vietävinä palveluina voivat tulla kyseeseen esim. kodinhoitajan apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu ja siivousapu. Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa kuitenkin niin, että rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Palveluseteliasiakas Palveluseteliin on oikeutettu Suomessa asuva vuosien sotaan osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Palvelun sisältö Siivouspalvelu, asiointi- ja ulkoiluapu, vaatehuoltopalvelu ja pihatyöt. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Palvelun kesto: Palvelusetelit tulee käyttää maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Palvelusetelin arvo: palvelun arvo on 250 euroa. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Palveluseteli kattaa kaikki palvelun tuottamisesta koituvat kustannukset eikä asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja on hyväksytty tuottamaan palveluja rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelillä. Hyväksymisen kriteerit: Palveluntuottaja tarjoaa siivouspalvelua ja/tai muita tukipalveluiksi luokiteltavia palveluja ja on merkittynä tukipalveluiden osalta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ylläpitämässä palveluntuottajarekisterissä. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2012 Mikkelin PTY: Valtiokonttorin määrärahan verran , arvioitu resurssi vuodelle 2013 on avoin. 12

15 3.7.2 Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalvelujen palveluseteli Pertunmaan palvelutuotantoyksikössä Asiakas voi saada erikoissairaanhoidon-, psykologi-, puheterapia- ja ravitsemusterapiapalveluita tai muita erityisasiantuntijapalveluita palvelusetelillä lääketieteelliseen arvioon perustuen. Palvelusetelin myöntää ja sen arvon määrittää johtava lääkäri, joka on koko perusturvan toimialajohtaja Pertunmaan palvelutuotantoyksikössä. Palveluseteliasiakas Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijän palveluseteliä tarjotaan vaihtoehtona potilaille, joilla on tarve ei-kiireelliseen kertaluontoiseen arviointiin ilman tilanteeseen liittyvää laajempaa tutkimustarvetta. Palvelun sisältö A. Erikoissairaanhoito: erikoislääkäripalvelut B. Erityistyöntekijät: psykologin, puhe- ja ravitsemusterapeutin palvelut Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalvelujen palveluseteli Palvelun kesto: kertakäynti Palvelusetelin arvo: Esh-käynnin hinta (kuntahinta) pohjana. Huomioitavaa: Paperinen palveluseteli Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Asiakkaan maksettavaksi jää sama hinta kuin, mitä hän maksaisi erikoissairaanhoidon käynnistä verrattuna halvimpaan palveluntuottajaan. Jos asiakas valitsee kalliimman palveluvaihtoehdon, asiakas maksaa enemmän itse. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Pertunmaan PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä 13

16 4 UUDET PALVELUSETELIT VUONNA Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Palvelusetelillä tarjotaan tilapäistä kotipalvelua lapsiperheille. Palvelusetelin on tarkoitus monipuolistaa ja lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä lapsiperheiden ongelmia. Kangasniemellä perhe voi hakea lapsiperheiden kotipalvelua kotihoidosta ja Mikkelissä perhepalveluiden perhetyöstä joko puhelimitse tai kirjallisena. Yksiköiden palveluohjaajat arvioivat palvelutarpeen ja palvelusetelin sopivuuden myöntämiskriteereiden perusteella. Perheelle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelu myönnetään. Palveluseteliasiakas Lapsiperhe tarvitsee tilapäisesti kodinhoidollista, lapsenhoidollista ja kasvatuksellista apua kriisitilanteen tai sairauden vuoksi. Palvelun myöntämisen taustalla voi olla esimerkiksi: - raskauteen tai synnytykseen liittyvä avuntarve - väsymys ja uupumus perheessä - aikuisen tai lapsen sairastuminen tai loukkaantuminen - perheen erityistilanne, esim. avioero, muutto, kuolema Palveluohjaaja tekee kokonaistilannearvion tarvittaessa moniammatillisesti perheen tilanteesta ja käytettävissä olevista tukiverkostoista. Jos arvioinnin pohjalta perhe täyttää kriteerin/-t, perheelle myönnetään palveluseteli, mikäli perhe sen hyväksyy. Palvelulla ei voida korvata vanhemman lakisääteistä oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen. Palvelun sisältö Lapsiperheperheille tarkoitettu tilapäinen kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (20 ) mukaista toimintaa ja sen tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun ja/tai välttämättömään kodinhoitoapuun, eikä se ole sidottu lastensuojeluun. Käytännössä apu on esimerkiksi lastenhoitoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua, imurointia tai kodin ylläpitosiistimiseen liittyvää apua. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Palvelun kesto: Alkaen 1 tunti, korkeintaan 1 kuukauden ajan. Kotipalvelu on tilapäistä ja määrärahasidonnainen, jonka vuoksi päätös tehdään määräajaksi. Palvelusetelin arvo: 20 eur/tunti. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on palvelusetelin arvoa kalliimpi, maksaa asiakas erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle. Lisäseteleitä voidaan myöntää omavastuuosuuden kohtuullistamiseksi harkitusti perheen maksukyvyn mukaan. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja on hyväksytty palveluntuottajaksi tuottamaan kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja/tai tukipalvelua lapsiperheille palvelusetelillä ja on kyseisen palvelun osalta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (koskee vain tukipalveluja). Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset 14

17 sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää rikosrekisterissä tai luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi euroa vuonna 2013 Kangasniemen PTY: 4.2 Vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli Palvelusetelin myöntämisen lähtökohtana on, että henkilö ei selviydy omassa kodissaan vaikka kaikki mahdolliset tukikeinot kotiin olisi järjestetty. Asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa tai valvontaa. Palvelusetelin myöntää asumispalveluista vastaava palveluohjaaja. Palveluseteliasiakas Asiakas täyttää tehostetun palveluasumisen asiakaskriteerit. Asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut eikä asiakas selviydy omassa kodissaan ja tarvitsee ympärivuorokautisia palveluja. Palveluseteli voidaan myöntää seuraavissa tilanteissa: 1. Asiakas tarvitsee muistisairauden vuoksi ympärivuorokautista palvelua 2. Asiakkaalla ei ole lääketieteellisesti perusteltua syytä sairaalatasoiseen hoitoon. Palvelun sisältö Asiakkaan omassa yksikössä tarjottava huolenpito, avustaminen, ohjaus sekä kuntouttavat, virikkeelliset ja sairaanhoidolliset palvelut asumispalveluyksikön henkilökunnan toteuttamana. Palveluun sisältyvät päivittäissiistiminen, saunotus ja äkilliset, lyhytaikaisesti käytettävät hoitotarvikkeet. Palvelun sisältöön kuuluvat asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kirjaaminen hoito- ja palvelusuunnitelmaksi yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisten omaisten kanssa sekä hoito- ja palvelusuunnitelman arviointi. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli Palvelun kesto: palveluseteli myönnetään toistaiseksi, vuodeksi kerrallaan. Palvelusetelin arvo määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti: Asiakkaan bruttotulot /kk Palvelusetelin arvo /kk Alle (96 /vrk) (91 /vrk) (87 /vrk) (82 /vrk) (76 /vrk) (68 /vrk) (59 /vrk) Palveluntuottaja laskuttaa tuottamansa palvelusetelipalvelun palvelutuotantoyksiköltä kuukausittain. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Asiakas maksaa hoidosta palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Lisäksi 15

18 asiakas maksaa itse vuokran, lääkemenot ja muut henkilökohtaiset menonsa. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja on hyväksytty tuottamaan tehostettua palveluasumista vanhuksille palvelusetelillä. Palveluntuottajalla on lupaviranomaisen lupa tuottaa ympärivuorokautisia asumispalveluja vanhuksille. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalveluista laissa (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset ja on merkitty asianomaisen aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin tarjoamansa kohdetyhmän asumispalveluiden osalta. Mikäli palveluntuottaja tuottaa palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, palveluntuottajan tulee olla merkitty Valviran ylläpitämässä rekisterissä kohderyhmän asumispalveluiden osalta (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011). Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi euroa 10 asiakkaalle vuonna 2013 (tuotantolautakunta ). Käynnissä olevan talousarvion valmistelussa varattuja resursseja viidelle asiakkaalle vuonna Vammaisten henkilökohtaisen avun palveluseteli Selvitetään syksyn 2012 aikana palvelusetelin toimintamahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia vammaisten henkilökohtaisen avun osalta. Palvelusetelillä on tarkoitus järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Mikäli palveluseteli havaitaan hyväksi palvelujen järjestämisen tavaksi, tarkoituksena on ottaa palveluseteli käyttöön vammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen vuoden 2013 aikana. Vammaisten henkilökohtaisen avun palveluseteli eroaa muista palveluseteleistä siltä osin, ettei palvelusta saa jäädä omavastuuosuutta asiakkaan maksettavaksi. Palveluntuottajana voisivat toimia vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaiseen apuun oikeutetut henkilöt sekä y-tunnuksen omaavat yritykset, yhdistykset ja säätiöt. 16

19 5 MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Seudullisen palvelusetelijärjestelmän kehittäminen terveyspalveluiden tarpeisiin Kehitetään palvelusetelijärjestelmä vastaamaan terveyspalveluiden vaatimuksiin, jotta sähköisten palveluseteleiden käyttö myös terveyspalveluissa olisi mahdollista vuodesta 2014 alkaen. Selvitetään syksyn 2012 aikana toimintamahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia suun terveydenhuollon osalta. Kustannustietoisuuden lisääminen, kustannuslaskelmat vertailukelpoisiksi Palvelutuotantoyksiköiden oman tuotannon kustannusten selvittäminen siten, että tiedot ovat vertailukelpoiset palvelusetelipalvelun kustannusten kanssa. Maisema-työkalu on tässä työssä hyödynnettävissä ja edistää kustannusten vertailukelpoisuutta eri palvelutuotantoyksiköissä. Palvelusetelijärjestelmän laajentamisen edellytyksenä on, että palvelusetelillä tuotetut palvelut ovat kustannustehokkaampia tai vähintään yhtä kustannustehokkaita kuin palvelutuotantoyksiköiden oma palvelutuotanto. Selvitetään kotihoidon palvelusetelin laajentamista vammaisille asiakkaille Selvitetään mahdollisuutta laajentaa kotihoidon palveluseteliä kotipalvelujen järjestämiseksi vammaisille syksyn 2012 aikana. Mikäli palveluseteli havaitaan hyväksi palvelujen järjestämisen tavaksi, tavoitteena on ottaa kotihoidon palveluseteli käyttöön vammaisten kotipalvelussa vuoden 2013 aikana. Asiakastietouden lisääminen palvelusetelipalveluiden kehittämiseksi Miset Oy toteuttaa tutkimuksen palveluseteliasiakkaiden valikoitumisesta palveluseteleiden piiriin. Tutkimus toteutetaan opinnäytetyönä. Lisäksi kokemuksia palvelusetelistä selvitetään erilaisin kyselyin. Tutkimustuloksia hyödynnetään palvelusetelitoiminnan kehittämiseksi entistä asiakaslähtöisemmiksi. Palveluseteli vaihtoehtona tiedotustoiminnan tehostaminen Kuluvana vuonna näyttää siltä, että palvelusetelitoiminta toteutuu talousarvion 2012 mukaisessa laajuudessa. Keskeinen tiedottamisen kanava on asiakkaan informoiminen palveluohjauksen yhteydessä. Siinä vaiheessa, kun palvelusetelillä tuotettavien palvelujen osuus lisääntyy, tehostetaan väestölle suunnattua tiedotustoimintaa. Päivitetään asiakkaille suunnattu palveluseteliesite. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kotisivuilla on tiedot palvelusetelipalveluista. Hyväksytyt palveluntuottajat löytyvät verkosta Palveluntuottajien tiedot pidetään ajan tasalla. Toimenpideohjelman päivittäminen vuonna 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin käyttöalan laajentamisen toimenpideohjelmassa kuvataan seudullisen palvelusetelitoiminnan kehittämisen suuntaviivat. Pitkäjänteisen kehittämistyön turvaamiseksi toimenpideohjelmaa päivitetään vuonna Toimenpideohjelman päivittämisestä vastaa seudullinen palvelusetelitiimi. 17

20 6 YHTEENVETO PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISESTA Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan strategia edellyttää, että yhteistoimintaalueella tehdään vuoden 2012 aikana yhteinen toimenpideohjelma palvelusetelijärjestelmän laajentamisesta. Toimenpideohjelmaa on valmistellut sosiaali- ja terveysjohtajan asettama palvelusetelitiimi, jossa yhteistoiminta-alueen palvelutuotantoyksiköt ja Miset Oy ovat edustettuina. Toimenpideohjelmalla on neljä keskeistä tavoitetta: 1) palvelusetelikäytäntöjen yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueella, 2) tehtävien ja vastuunjaon selkeyttäminen palvelusetelitoiminnassa, 3) palvelusetelijärjestelmän laajentaminen lisäämällä nykyisten palveluseteleiden myöntämistä sekä soveltamalla palvelusetelijärjestelmää uusiin palveluihin, 4) vaikuttaminen siihen, että palvelutuotantoyksiköissä varataan resursseja talousarvioissa palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin. Palvelusetelijärjestelmää laajennetaan seuraaviin palveluihin vuonna : 1) lapsiperheiden kotipalvelu, 2) vanhusten tehostettu palveluasuminen, 3) vammaisten henkilökohtainen apu. Selvitetään mahdollisuus suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotolle. Toimenpiteitä palvelusetelijärjestelmän jatkokehittämiseksi: - sähköisen palvelusetelijärjestelmän kehittäminen vastaamaan terveyspalveluiden vaatimuksia - kustannustietoisuuden lisääminen edellytyksenä palvelusetelijärjestelmän laajentamiselle - asiakastietouden lisääminen palvelusetelipalveluiden kehittämiseksi - palveluseteliä koskevan tiedotustoiminnan tehostaminen. 18

Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012

Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012 Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012 Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Valtion vuoden 2012 talousarviossa on varattu määrärahaa rintamaveteraaneille

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa PALVELUSETELI käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa Lappeenranta 11.12.2008 2 1. Yleistä...3 2. Työryhmän toimeksianto...4 3. Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa 2008...4 3.1. Omaishoidon palveluseteli...4

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto 4 Vammaisneuvosto 4 Palveluneuvo 4 Asointipiste 5 Yhteispalvelupisteet 5 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Arvot ja eettiset periaatteet

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Inka Piippo 20.12.2012 2 Tiivistelmä Laki sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden palveluseteleistä

Lisätiedot