SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA TYÖRYHMÄ: Maikki Kiviluoto Jaana Ravolainen Sari Kemppainen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen Mikkelissä syyskuu 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN LÄHTÖKOHDAT MIKKELIN SEUDULLA SEUDULLINEN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄ, TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUNJAKO PALVELUSETELIKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMINEN Palvelusetelitoiminnan yleiset kriteerit Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa Palvelusetelitoiminnan valvonta ja palvelun laadun varmistaminen Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Säännöllisen kotihoidon palveluseteli Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli Palveluntuottajan matkakustannusten korvaus Palvelutuotantoyksikkökohtaiset palvelusetelit Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalvelujen palveluseteli Pertunmaan palvelutuotantoyksikössä UUDET PALVELUSETELIT VUONNA Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli Vammaisten henkilökohtaisen avun palveluseteli MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENVETO PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISESTA LIITE 1. Hyväksytyt palveluntuottajat Mikkelin seudulla syyskuussa 2012 (lähde: Miset Oy, Pertunmaan kunta)... 19

3 1 PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN LÄHTÖKOHDAT MIKKELIN SEUDULLA Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen strategisena päämääränä on asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut, johon päämäärään pyritään mm. monipuolisen kumppanuuden kautta. Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan tavoitteeksi on kirjattu: Palvelusetelin käytön laajentaminen lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä ja tuo asiakkaille lisää vaihtoehtoja, ja tavoitetasona Yhteistoiminta-alueella tehdään vuoden 2012 aikana yhteinen toimenpideohjelma palvelusetelijärjestelmän laajentamisesta. Toimenpideohjelmassa määritellään yhtenäiset käytännöt yhteistoiminta-alueelle. Työnjako Misetin ja yhteistoiminta-alueen välillä määritellään ottaen huomioon vuonna 2011 tehdyn arviointitutkimuksen tulokset. Mikkelin seudulla toteutetun Palvelusetelin vaikuttavuus kuntasektorissa - arviointitutkimuksen suositukset palvelusetelijärjestelmän jatkokehittämiseen ovat: - Palvelusetelituotannon kehittäminen kytketään järjestämisvastuuseen ja viedään strategiselle päätöksenteon tasolle - Yleistä palvelusetelitiedotusta kuntalaisille lisätään kysynnän vilkastuttamiseksi - Palvelusetelituotannolle linjataan osuus sote-palveluiden kokonaisbudjetista - Kunnallisen palvelusetelitoiminnan kehittäminen ja seudullisen hoivapalveluliiketoiminnan kehittäminen vastuutetaan ja resurssoidaan omina kokonaisuuksinaan. Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuotantolautakunnan tavoitteissa todetaan: Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä. Palvelusetelillä palveluja tuottaa vähintään 18 yritystä, ja vuoden aikana palveluseteleitä myönnetään vähintään euron arvosta. Palvelusetelin käytön laajentamisen edellytyksenä on toimiva kumppanuus palveluja tuottavien yritysten kanssa. Tavoitetasona todetaan, että palvelusetelikäytäntö korvaa ostopalvelut kotihoidossa ja lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyy palveluseteliä hyödyntäen. Palvelusetelin käyttöönotto Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen oman tuotannon ja ostopalveluiden rinnalla turvaa riittävät palvelut asiakkaille. Sosiaali- ja terveysalan työvoiman poistuman Etelä-Savossa on arvioitu olevan 28 prosenttia vuosina (Järvinen & Leveälahti 2009). Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen työvaliokunnan muistiossa ( ) todetaan, että vanhuspalvelujen piiriin kuuluvien asumispalvelujen kasvava tarve tulee hankkia muilta palveluntuottajilta kilpailuttamalla ja/tai palveluseteliä hyödyntämällä. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on vuoden 2012 aikana lisätä julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä laajentamalla palveluseteleiden käyttöä kunnallisten palveluiden rinnalla. Palvelusetelin käyttöönoton voidaan nähdä parantavan palvelujen saatavuutta, kun lakisääteisiä palveluja tuottaa palvelusetelijärjestelmän ansiosta entistä suurempi palveluntuottajien joukko. Palvelusetelin käyttöalan laajentaminen tiivistää julkisen ja yksityisten palveluntuottajien välistä kumppanuutta ja lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä seudulla. Palveluseteli mahdollistaa tasapuoliset mahdollisuudet paikallisille alan yrityksille hakeutua palveluntuottajiksi ja tehdä yhteistyötä seudun sosiaali- ja terveystoimen kanssa. 1

4 Palvelusetelitoiminnalle on suunnattu resursseja talousarviossa vuonna 2012 seuraavasti: - Mikkelin PTY yhteensä eur (kotihoito (sis. omaishoidon vapaapäivät), ennaltaehkäisevään toimintaan, kotihoito , lapsiperheet ) - Mäntyharju PTY eur - Kangasniemi PTY eur - Pertunmaa PTY eur TAULUKKO 1. Myönnetyt sähköiset palvelusetelit Mikkelin seudulla vuonna elokuu (lähde:smartum Oy) Kangasniemen pty Setelit lkm Setelit lkm Setelit lkm Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Matkakustannusten palveluseteli Tilapäisen kotisairaanhoidon palveluseteli Mäntyharjun pty Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli Säännöllisen kotihoidon palveluseteli ,30 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Matkakustannusten palveluseteli Mikkelin pty Omaishoito Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli ,70 Lyhytaikaishoito tehostetussa palv asum ,20 Osavuorokautinen laitoshoito Ympärivuorokautinen laitoshoito Säännöllinen kotihoito ,36 Tilapäinen kotihoito , ,47 Kotihoito Säännöllinen kotihoito ,52 Tilapäinen kotihoito Matkakorvaus , ,07 Sotaveteraanien kotipalvelu Sotaveteraanien kotipalvelu Matkakorvaukset Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli/hirvensalmi Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli/ristiina

5 2 SEUDULLINEN PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄ, TOIMIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUUNJAKO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelusetelipalvelut pyritään tuottamaan seudullisesti yhdenmukaisesti. Seudullisen palvelusetelijärjestelmän toimijoina ovat yhteistoiminta-alueen palvelutuotantoyksiköt, asiakkaalle palvelun tuottavat yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset, asiakkaat, joiden tarpeisiin palveluilla vastataan, sähköistä toimintaympäristöä ylläpitävä maksuliikennetuottaja (Smartum Oy) sekä Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy, joka vastaa palveluntuottajia koskevista toimenpiteistä. Asiakas Palvelutuotantoyksikkö Maksuliikennetuottaja Palveluntuottaja Miset Oy Kuva 1. Seudullinen yhteistyömalli Palvelusetelitoiminnalle on leimallista sähköisten järjestelmien hyödyntäminen palveluiden järjestämiseksi. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksiköissä myönnetään vain sähköisiä palveluseteleitä, jotka luodaan sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä lukuun ottamatta Pertunmaan erikoissairaanhoidon ja erityistyöntekijöiden palveluseteliä. Sähköinen palvelusetelijärjestelmä on verkkopankin tavoin toimiva internetpohjainen järjestelmä, joka mahdollistaa setelin monipuolisen käytön. Sähköinen palveluseteli voidaan määrittää yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan. Lisäksi järjestelmä pystyy tuottamaan tärkeää käyttötietoa palvelusetelistä sekä helpottaa palvelusetelien myöntämisen ja käytön seurantaa. Yritykset ja rekisteröidyt yhdistykset, jotka on hyväksytty tuottamaan palvelusetelillä tuotettavia palveluja, löytyvät seudullisesta palveluntuottajarekisteristä. Palveluntuottajarekisteri löytyy verkosta osoitteesta Palveluntuottajat löytyvät palvelusetelityypeittäin rekisteristä. Palvelusetelikohtainen palveluntuottajalista on myös tulostettavissa asiakkaille paperisena. 3

6 Palvelusetelitoiminta perustuu eri toimijoiden yhteistyöhön. Palveluseteliprosessin tarkastelu on tärkeää, sillä toimijoita on runsaasti. Tehtävät ja roolit pitää harkita ja sopia selkeästi ja niitä pitää tarkastella kriittisesti jatkuvasti toiminnan edetessä. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ja Miset Oy:n tehtävät ja vastuunjako palvelusetelitoiminnan järjestämisessä on seuraava: Kuva 2. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ja Miset Oy:n roolit ja vastuunjako palvelusetelitoiminnassa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, johtoryhmä vastaa palvelusetelitoiminnan strategisista linjauksista, kuten palvelusetelitoiminnan laajuudesta seututasolla ja yleisistä toimintaperiaatteista ja päättää palveluseteleiden arvoista, palvelukriteereistä ja palveluntuottajien hyväksymisen edellytyksistä. Sosiaali- ja terveysjohtaja hyväksyy palveluntuottajat. Tuotantolautakunnat/palveluntuotantoyksiköt päättävät palvelutuotantoyksikön palvelusetelitoiminnasta järjestäjälautakunnan palveluseteliä koskevien linjausten mukaisesti. Tuotantolautakunnat linjaavat palvelusetelitoiminnan resursseista talousarviosuunnitelman/käyttösuunnitelman yhteydessä. Tulosalueen/-yksikön esimies vastaa palvelusetelitoiminnan käyttöönoton valmistelusta kuten palvelun tuotteistamisesta ja hinnoittelusta sekä palvelusetelin myöntämisen kriteerien valmistelusta ja vastaa palvelusetelitoiminnan organisoinnista ja tiedottamisesta tulosalueella/-yksikössä. Esimies valmistelee palveluntuottajien hyväksymispäätökset sosiaali- ja terveysjohtajalle. Palvelusetelitiimi/palvelusetelikoordinaattori vastaa palvelusetelitoiminnan kehittämisestä. Tiimi on mukana kehittämässä kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluita siten, että palveluseteliasiakkaat saavat laadukasta palvelua 4

7 yhdenvertaisesti seudulla. Palvelusetelitiimi toimii tärkeänä foorumina palvelutuotantoyksiköiden sekä Miset Oy:n toimijoiden välillä. Kunkin palveluntuotantoyksikön näkökulma on edustettuna tiimissä. Tiimi tuottaa toimijoille tietoa palvelusetelin käytöstä Mikkelin seudulla. Palvelusetelitiimin vetäjänä toimii palvelusetelikoordinaattori, joka toimii kuntien yhteyshenkilönä palveluseteliasioissa. Palvelusetelikoordinaattori tuntee palvelusetelikäytännöt Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa ja vastaa seudun sosiaalija terveystoimen henkilöstön opastuksesta ja kouluttamisesta palveluseteleiden myöntämisessä, sähköisen palvelusetelijärjestelmän käytössä ja palvelusetelitoiminnan seurannassa. Palveluohjaajat/toiminnanohjaajat toteuttavat asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja laatii palvelupäätöksen asiakkaan valittua palvelusetelin palvelun järjestämisen tavaksi. Palveluohjaaja luo sähköisen palvelusetelin maksuliikennetuottajan sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä ja myöntää palvelusetelin asiakkaalle sekä valvoo palvelun toteutumista. Palveluohjaaja neuvoo asiakkaita palveluseteliasioissa. Miset Oy ylläpitää lakisääteistä palveluntuottajarekisteriä hyväksytyistä palveluntuottajista. Miset Oy vastaanottaa palveluntuottajahakemukset ja tarkastaa palveluntuottajien taustatiedot palveluntuottajien hyväksymistä varten. Miset Oy vastaa palveluntuottajien koulutuksesta ja neuvonnasta palveluseteliasioissa. Miset Oy osallistuu aktiivisesti palvelusetelitoiminnan kehittämiseen ja vastaa toimintaympäristöä koskevien kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta palvelusetelitiimin alaisuudessa sekä tukee yritysten liiketoimintaosaamisen kehittymistä. 5

8 3 PALVELUSETELIKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMINEN Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa yhtenäistetään palvelusetelikäytännöt palveluntuotantoyksiköiden välillä vuoden 2012 aikana siten, että palvelusetelipalvelut ovat asiakaskriteereiltään, palvelusisällöltään ja palvelusetelin arvon määräytymisperusteilta samat kaikissa palvelutuotantoyksiköissä vuoden 2013 alusta lähtien. Käytössä olevat palvelusetelipalvelut vaihtelevat palvelutuotantoyksiköiden välillä perustuen väestön erilaisiin palvelutarpeisiin. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksiköissä voi olla yksittäisiä palvelusetelipalveluita, joita ei ole hyödyllistä yhdenmukaistaa. Palvelutuotantoyksikkökohtaiset palvelusetelikäytännöt vuonna 2013 on esitelty luvun lopussa. 3.1 Palvelusetelitoiminnan yleiset kriteerit Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimessa 1. Palveluseteli on asiakkaalle myönnetty sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus (palvelusetelin arvo). 2. Viranhaltija tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä ja antaa kaksi (2) kopiota päätöksestä asiakkaalle. Palvelupäätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, siitä tehdään erillinen päätös asiakkaan tulojen mukaan. 3. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoista ja halutessaan asiakas voi valita kunnan järjestämän palvelun. 4. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta saada palveluseteliä. Kunta voi vaihtoehtoisesti järjestää palvelun omana toimintana tai ostopalveluna. Palvelusetelejä myönnetään palveluseteliin varatun määrärahan puitteissa. 5. Palvelusetelin myöntävä viranhaltija antaa asiakkaalle listan hyväksytyistä palveluntuottajista. Listasta ilmenevät tuotettavat palvelut ja palvelujen hinnat. Ajantasainen lista hyväksytyistä palveluntuottajista löytyy verkosta osoitteesta 6. Sosiaali- ja terveysjohtaja hyväksyy palveluntuottajat, jotka saavat tuottaa asiakkaille palveluja palvelusetelillä Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen alueella. Asiakas valitsee itse haluamansa palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. 7. Tuotetun palvelun hinnan ja palvelusetelin välinen erotus jää asiakkaan maksettavaksi (asiakkaan omavastuuosuus). 8. Asiakkaalle voidaan erillisen harkinnan perusteella myöntää korvausta palveluntuottajien matkakustannuksista syntyvien kulujen kattamiseen. 9. Palveluohjaaja valvoo myönnetyn palvelun toteutumista ja kirjaa ylös asiakaspalautteen. 6

9 3.2 Palvelusetelitoiminnan valvonta ja palvelun laadun varmistaminen Palvelusetelitoiminnan seuranta ja valvonta ovat olennaisia palvelun laadun varmistamiseksi. Palvelusetelitoiminnan seuranta ja valvonta tapahtuvat eri vaiheissa palveluseteliprosessia. Valvonnan kohteena ovat palveluntuottajat, tarjottavat palvelut ja toiminnan yleinen organisointi palvelutuotantoyksiköissä. Palveluntuottajien valvonta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi hyväksyy palveluntuottajiksi ainoastaan kriteerit täyttävät yritykset, rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. Hyväksymismenettelyssä tarkastetaan yritystoiminnan perustiedot, palveluntuottajan henkilöstön osaamisen taso sekä palvelujen soveltuminen palvelusetelillä järjestettäviksi. Miset Oy esitarkastaa palveluntuottajien taustatiedot ennen sosiaali- ja terveysjohtajan hyväksyntää. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi seuraa palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmien ajantasaisuutta ja edistää omavalvonnan kehittämistä. Kaikkien palveluntuottajien omavalvontasuunnitelmat ovat sähköisesti saatavissa palveluntuottajarekisteristä Miset Oy huolehtii siitä, että palveluntuottajien tiedot ovat ajan tasalla seudullisessa palveluntuottajarekisterissä. Palvelun toteutumisen seuranta ja valvonta Palvelusetelin myöntävä palveluohjaaja seuraa palvelun toteutumista ja huolehtii siitä, että asiakas saa palvelun, johon palveluseteli on myönnetty. Palveluohjaaja ottaa vastaan palvelua koskevat reklamaatiot asiakkailta ja käsittelee ne yhdessä esimiehen kanssa. Palvelun toteutumista ja palveluntuottajaa koskevista palautteista kerrotaan palvelusetelitiimille, joka toimii seudullisena foorumina palveluseteliasioissa. Palvelusetelitoiminnan yleinen valvonta Tulosalueen/-yksikön esimies seuraa palvelusetelitoiminnan laajuutta yksikössään. Esimies valvoo, että palvelusetelit myönnetään seudullisten kriteerien ja päätösten mukaisesti, toimintaan varattujen resurssien puitteissa. Palvelusetelitiimi kokoontuu 8 10 kertaa vuodessa käsittelemään ajankohtaisia palveluseteliasioita ja välittää tietoa toiminnan tilasta sosiaali- ja terveysjohtajalle sekä tarvittaville sidosryhmille. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ja Miset Oy keräävät asiakaspalautetta asiakkailta ja palveluntuottajilta. Kyselytulokset julkaistaan. 7

10 3.3 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Tilapäisen kotihoidon palvelusetelillä tarjotaan kotipalveluksi, tukipalveluiksi ja kotisairaanhoidoksi luokiteltavia palveluja. Palveluseteli on tarkoitettu kotiutustilanteisiin tai muutoin tilapäisesti epävarmuutta ja turvattomuutta kokeville henkilöille lyhytkestoisesti. Palvelulla tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa. Palvelusetelin myöntää kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palveluseteliasiakas Asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut eikä asiakas selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Palveluseteli voidaan myöntää seuraavissa tilanteissa: 1. Asiakas tarvitsee sairauden vuoksi erityistä ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja voinnin seurantaa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. 2. Asiakas tarvitsee apua kotona selviytymiseen kotiuduttuaan sairaalahoidosta. 3. Asiakas on omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kotihoidon apua. Palvelun sisältö Asiakas saa hygieniaan, pukeutumiseen, asiointiin, liikkumiseen, lääkehoitoon, sairaanhoitoon, huolehtimiseen, ravitsemukseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyvää tukea ja apua. Palvelu perustuu asiakkaan / omaisen kanssa yhdessä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Palvelun kesto: palvelua myönnetään kerrallaan enintään kuukauden ajaksi. Palvelusetelin arvo: 20 euroa/tunti. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Asiakas maksaa tuotetun palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja tarjoaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja/tai tukipalvelua ikääntyville ja on kyseisen palvelun osalta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (koskee vain tukipalveluja). Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon yhteensä euroa vuodelle 2013 Kangasniemen PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Mäntyharjun PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Pertunmaan PTY: 8

11 3.4 Säännöllisen kotihoidon palveluseteli Säännöllisen kotihoidon palvelusetelillä tarjotaan kotipalveluksi, tukipalveluiksi ja kotisairaanhoidoksi luokiteltavia palveluja. Palvelulla tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä arkipäivän askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa. Palveluseteli myönnetään kotihoidon kriteerit täyttävän asiakkaan hoitoon tilanteessa, jossa palvelutarve on säännöllistä. Palvelusetelin myöntää kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palveluseteliasiakas Asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut eikä asiakas selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Asiakkaan RaVaTar -indeksi on vähintään Palveluseteli voidaan myöntää seuraavissa tilanteissa: 1. Asiakas tarvitsee sairauden vuoksi erityistä ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja voinnin seurantaa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. 2. Asiakas on omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kotihoidon apua. Palvelun sisältö Asiakkaan hygieniaan, pukeutumiseen, asiointiin, liikkumiseen, lääkehoitoon, sairaanhoitoon, huolehtimiseen, ravitsemukseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyvää tukea ja apua. Palvelu perustuu asiakkaan/omaisen kanssa yhdessä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Säännöllisen kotihoidon palveluseteli Palvelusetelin arvo on asiakkaan tuloista riippuvainen. Palvelusetelin arvo on vähintään 7 ja enintään 25 /tunti. Määritellyn tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää kotitalouden koon mukaan määräytyvällä prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta jaettuna 60:llä. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Säännöllisen kotihoidon palveluseteliä myönnettäessä otetaan huomioon asiakkaan bruttotulot. Mikäli palveluntuottajan palvelu (tuntihinta) on myönnetyn palvelusetelin arvoa kalliimpi, asiakas maksaa erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja tarjoaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja/tai tukipalvelua ikääntyville ja on kyseisen palvelun osalta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (koskee vain tukipalveluja). Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon yhteensä euroa vuodelle 2013 Kangasniemen PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Mäntyharjun PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Pertunmaan PTY: 9

12 3.5 Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli Palveluseteli myönnetään omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien toteuttamiseksi. Palveluseteli myönnetään omaishoitajalle silloin, kun se soveltuu vaihtoehtona omaishoitajan vapaapäivien korvaamiseen. Omaishoidon vapaa voidaan järjestää kotiin annettavana palveluna tai lyhytaikaishoitona palveluasumisenyksikössä. Palvelusetelin myöntää kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja. Palveluseteliasiakas Palvelusetelillä järjestetään lakisääteiset vapaat (3 vrk/kk) omaishoidontuen sopimuksen tehneelle omaishoitajalle, tarvittavat palvelut järjestetään omaishoidettavalle. Palvelun sisältö Omaishoidettavan päivittäisissä toimissa avustaminen, omaishoitajalle kuuluvat tehtävät. Palveluasumisenyksikössä omaishoidettavalle tarjotaan ympärivuorokautinen hoito. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli (kotona annettavana palveluna) ja omaishoitajan vapaapäivien palveluseteli (palvelu lyhytaikaishoitona hoivayksikössä). Palvelun kesto: lakisääteiset vapaapäivät 3 vrk/kk. Palvelua myönnetään enintään 3 kuukauden ajaksi. Palvelusetelin arvo: 20 eur/h kotiin annettavana palveluna, 100 eur/vrk, kolmena päivänä kuukaudessa lyhytaikaisjaksona hoivayksikössä. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Mikäli palveluntuottajan palvelun hinta on palvelusetelin arvoa kalliimpi, maksaa asiakas erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja tarjoaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua, tukipalvelua asiakkaan kotona ja/tai ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tehostetun palveluasumisen yksikössä. Mikäli palveluntuottaja tarjoaa kotona annettavia palveluja, tulee palveluntuottajan olla aluehallintoviraston ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (vain tukipalvelut). Mikäli palveluntuottaja tarjoaa lyhytaikaishoitoa palveluasumisyksikössä, on palveluntuottajan oltava merkittynä aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien luvan varaisessa rekisterissä kyseisen palvelun osalta. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset. Työntekijöillä, jotka työskentelevät yksin asiakkaan kotona ilman valvontaa, ei saa olla häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi euroa vuodelle 2013 Kangasniemen PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Mäntyharjun PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Pertunmaan PTY: 10

13 3.6 Palveluntuottajan matkakustannusten korvaus Palveluntuottajan matkakustannusten korvaus voidaan myöntää palvelusetelinä erillisen harkinnan mukaan korvaamaan palvelun toteutumisesta syntyviä matkakuluja, jotka syntyvät läheltä tulevan palveluntuottajan matkasta asiakkaan kotiin. Matkakustannusten korvauksella turvataan se, ettei asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus palvelusetelillä maksettavasta palvelusta ole kohtuuton. Korvauksen tavoitteena on mahdollistaa se, että myös haja-asutusalueella asuva pienituloinen ja vähävarainen asiakas voi halutessaan valita palvelusetelipalvelun. Korvauksen myöntää kotihoidon ohjaaja tai palveluohjaaja kotona tuotettavaa palvelua koskevan palvelusetelin myöntämisen yhteydessä. Korvaukseen oikeutettu asiakas Korvaus myönnetään aina erillisen harkinnan mukaan taajama-alueen ulkopuolella asuvalle asiakkaalle, jolle tuotetaan palvelua kotiin palvelusetelillä. Matkasta syntyviä kustannuksia tuetaan erillisellä palvelusetelillä, mikäli matkasta syntyvät kustannukset ovat asiakkaalle kohtuuttomat. Palvelusetelin myöntämisen kriteerinä on asiakkaan pienituloisuus, vähävaraisuus ja palveluntuottajan matkan pituus asiakkaan kotiin. Pienituloisuuden peruste: nettotulo 1200 eur/kk Korvaukseen oikeuttavan matkan pituus: lähellä sijaitsevan palveluntuottajan matkan pituus asiakkaan kotiin on yli 10 km Korvauksen ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Palveluntuottajan matkakustannusten palveluseteli Palvelusetelin arvo: Palvelusetelin arvo määräytyy matkakilometrien mukaan. Palvelusetelin arvo on veroton kilometrikorvaus 10 kilometriä ylittävästä matkasta. Palvelutuotantoyksiköt Mikkelin PTY Mäntyharjun PTY Kangasniemen PTY 11

14 3.7 Palvelutuotantoyksikkökohtaiset palvelusetelit Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Valtion vuoden 2012 talousarviossa on varattu määrärahaa rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin. Valtionkonttori on myöntänyt euroa Mikkelin palvelutuotantoyksikölle (Mikkeli, Ristiina, Hirvensalmi). Määrärahaa voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa oleville veteraaneille. Kotiin vietävinä palveluina voivat tulla kyseeseen esim. kodinhoitajan apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu ja siivousapu. Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa kuitenkin niin, että rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Palveluseteliasiakas Palveluseteliin on oikeutettu Suomessa asuva vuosien sotaan osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Palvelun sisältö Siivouspalvelu, asiointi- ja ulkoiluapu, vaatehuoltopalvelu ja pihatyöt. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Palvelun kesto: Palvelusetelit tulee käyttää maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Palvelusetelin arvo: palvelun arvo on 250 euroa. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Palveluseteli kattaa kaikki palvelun tuottamisesta koituvat kustannukset eikä asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja on hyväksytty tuottamaan palveluja rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelillä. Hyväksymisen kriteerit: Palveluntuottaja tarjoaa siivouspalvelua ja/tai muita tukipalveluiksi luokiteltavia palveluja ja on merkittynä tukipalveluiden osalta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ylläpitämässä palveluntuottajarekisterissä. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2012 Mikkelin PTY: Valtiokonttorin määrärahan verran , arvioitu resurssi vuodelle 2013 on avoin. 12

15 3.7.2 Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalvelujen palveluseteli Pertunmaan palvelutuotantoyksikössä Asiakas voi saada erikoissairaanhoidon-, psykologi-, puheterapia- ja ravitsemusterapiapalveluita tai muita erityisasiantuntijapalveluita palvelusetelillä lääketieteelliseen arvioon perustuen. Palvelusetelin myöntää ja sen arvon määrittää johtava lääkäri, joka on koko perusturvan toimialajohtaja Pertunmaan palvelutuotantoyksikössä. Palveluseteliasiakas Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijän palveluseteliä tarjotaan vaihtoehtona potilaille, joilla on tarve ei-kiireelliseen kertaluontoiseen arviointiin ilman tilanteeseen liittyvää laajempaa tutkimustarvetta. Palvelun sisältö A. Erikoissairaanhoito: erikoislääkäripalvelut B. Erityistyöntekijät: psykologin, puhe- ja ravitsemusterapeutin palvelut Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpalvelujen palveluseteli Palvelun kesto: kertakäynti Palvelusetelin arvo: Esh-käynnin hinta (kuntahinta) pohjana. Huomioitavaa: Paperinen palveluseteli Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Asiakkaan maksettavaksi jää sama hinta kuin, mitä hän maksaisi erikoissairaanhoidon käynnistä verrattuna halvimpaan palveluntuottajaan. Jos asiakas valitsee kalliimman palveluvaihtoehdon, asiakas maksaa enemmän itse. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Pertunmaan PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä 13

16 4 UUDET PALVELUSETELIT VUONNA Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Palvelusetelillä tarjotaan tilapäistä kotipalvelua lapsiperheille. Palvelusetelin on tarkoitus monipuolistaa ja lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä lapsiperheiden ongelmia. Kangasniemellä perhe voi hakea lapsiperheiden kotipalvelua kotihoidosta ja Mikkelissä perhepalveluiden perhetyöstä joko puhelimitse tai kirjallisena. Yksiköiden palveluohjaajat arvioivat palvelutarpeen ja palvelusetelin sopivuuden myöntämiskriteereiden perusteella. Perheelle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelu myönnetään. Palveluseteliasiakas Lapsiperhe tarvitsee tilapäisesti kodinhoidollista, lapsenhoidollista ja kasvatuksellista apua kriisitilanteen tai sairauden vuoksi. Palvelun myöntämisen taustalla voi olla esimerkiksi: - raskauteen tai synnytykseen liittyvä avuntarve - väsymys ja uupumus perheessä - aikuisen tai lapsen sairastuminen tai loukkaantuminen - perheen erityistilanne, esim. avioero, muutto, kuolema Palveluohjaaja tekee kokonaistilannearvion tarvittaessa moniammatillisesti perheen tilanteesta ja käytettävissä olevista tukiverkostoista. Jos arvioinnin pohjalta perhe täyttää kriteerin/-t, perheelle myönnetään palveluseteli, mikäli perhe sen hyväksyy. Palvelulla ei voida korvata vanhemman lakisääteistä oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen. Palvelun sisältö Lapsiperheperheille tarkoitettu tilapäinen kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (20 ) mukaista toimintaa ja sen tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun ja/tai välttämättömään kodinhoitoapuun, eikä se ole sidottu lastensuojeluun. Käytännössä apu on esimerkiksi lastenhoitoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua, imurointia tai kodin ylläpitosiistimiseen liittyvää apua. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Palvelun kesto: Alkaen 1 tunti, korkeintaan 1 kuukauden ajan. Kotipalvelu on tilapäistä ja määrärahasidonnainen, jonka vuoksi päätös tehdään määräajaksi. Palvelusetelin arvo: 20 eur/tunti. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on palvelusetelin arvoa kalliimpi, maksaa asiakas erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle. Lisäseteleitä voidaan myöntää omavastuuosuuden kohtuullistamiseksi harkitusti perheen maksukyvyn mukaan. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja on hyväksytty palveluntuottajaksi tuottamaan kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja/tai tukipalvelua lapsiperheille palvelusetelillä ja on kyseisen palvelun osalta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (koskee vain tukipalveluja). Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset 14

17 sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää rikosrekisterissä tai luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi euroa vuonna 2013 Kangasniemen PTY: 4.2 Vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli Palvelusetelin myöntämisen lähtökohtana on, että henkilö ei selviydy omassa kodissaan vaikka kaikki mahdolliset tukikeinot kotiin olisi järjestetty. Asiakas tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa tai valvontaa. Palvelusetelin myöntää asumispalveluista vastaava palveluohjaaja. Palveluseteliasiakas Asiakas täyttää tehostetun palveluasumisen asiakaskriteerit. Asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut eikä asiakas selviydy omassa kodissaan ja tarvitsee ympärivuorokautisia palveluja. Palveluseteli voidaan myöntää seuraavissa tilanteissa: 1. Asiakas tarvitsee muistisairauden vuoksi ympärivuorokautista palvelua 2. Asiakkaalla ei ole lääketieteellisesti perusteltua syytä sairaalatasoiseen hoitoon. Palvelun sisältö Asiakkaan omassa yksikössä tarjottava huolenpito, avustaminen, ohjaus sekä kuntouttavat, virikkeelliset ja sairaanhoidolliset palvelut asumispalveluyksikön henkilökunnan toteuttamana. Palveluun sisältyvät päivittäissiistiminen, saunotus ja äkilliset, lyhytaikaisesti käytettävät hoitotarvikkeet. Palvelun sisältöön kuuluvat asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kirjaaminen hoito- ja palvelusuunnitelmaksi yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisten omaisten kanssa sekä hoito- ja palvelusuunnitelman arviointi. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Vanhusten tehostetun palveluasumisen palveluseteli Palvelun kesto: palveluseteli myönnetään toistaiseksi, vuodeksi kerrallaan. Palvelusetelin arvo määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti: Asiakkaan bruttotulot /kk Palvelusetelin arvo /kk Alle (96 /vrk) (91 /vrk) (87 /vrk) (82 /vrk) (76 /vrk) (68 /vrk) (59 /vrk) Palveluntuottaja laskuttaa tuottamansa palvelusetelipalvelun palvelutuotantoyksiköltä kuukausittain. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Asiakas maksaa hoidosta palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Lisäksi 15

18 asiakas maksaa itse vuokran, lääkemenot ja muut henkilökohtaiset menonsa. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja on hyväksytty tuottamaan tehostettua palveluasumista vanhuksille palvelusetelillä. Palveluntuottajalla on lupaviranomaisen lupa tuottaa ympärivuorokautisia asumispalveluja vanhuksille. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalveluista laissa (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset ja on merkitty asianomaisen aluehallintoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin tarjoamansa kohdetyhmän asumispalveluiden osalta. Mikäli palveluntuottaja tuottaa palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, palveluntuottajan tulee olla merkitty Valviran ylläpitämässä rekisterissä kohderyhmän asumispalveluiden osalta (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011). Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi euroa 10 asiakkaalle vuonna 2013 (tuotantolautakunta ). Käynnissä olevan talousarvion valmistelussa varattuja resursseja viidelle asiakkaalle vuonna Vammaisten henkilökohtaisen avun palveluseteli Selvitetään syksyn 2012 aikana palvelusetelin toimintamahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia vammaisten henkilökohtaisen avun osalta. Palvelusetelillä on tarkoitus järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Mikäli palveluseteli havaitaan hyväksi palvelujen järjestämisen tavaksi, tarkoituksena on ottaa palveluseteli käyttöön vammaisten henkilökohtaisen avun järjestämiseen vuoden 2013 aikana. Vammaisten henkilökohtaisen avun palveluseteli eroaa muista palveluseteleistä siltä osin, ettei palvelusta saa jäädä omavastuuosuutta asiakkaan maksettavaksi. Palveluntuottajana voisivat toimia vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaiseen apuun oikeutetut henkilöt sekä y-tunnuksen omaavat yritykset, yhdistykset ja säätiöt. 16

19 5 MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET Seudullisen palvelusetelijärjestelmän kehittäminen terveyspalveluiden tarpeisiin Kehitetään palvelusetelijärjestelmä vastaamaan terveyspalveluiden vaatimuksiin, jotta sähköisten palveluseteleiden käyttö myös terveyspalveluissa olisi mahdollista vuodesta 2014 alkaen. Selvitetään syksyn 2012 aikana toimintamahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia suun terveydenhuollon osalta. Kustannustietoisuuden lisääminen, kustannuslaskelmat vertailukelpoisiksi Palvelutuotantoyksiköiden oman tuotannon kustannusten selvittäminen siten, että tiedot ovat vertailukelpoiset palvelusetelipalvelun kustannusten kanssa. Maisema-työkalu on tässä työssä hyödynnettävissä ja edistää kustannusten vertailukelpoisuutta eri palvelutuotantoyksiköissä. Palvelusetelijärjestelmän laajentamisen edellytyksenä on, että palvelusetelillä tuotetut palvelut ovat kustannustehokkaampia tai vähintään yhtä kustannustehokkaita kuin palvelutuotantoyksiköiden oma palvelutuotanto. Selvitetään kotihoidon palvelusetelin laajentamista vammaisille asiakkaille Selvitetään mahdollisuutta laajentaa kotihoidon palveluseteliä kotipalvelujen järjestämiseksi vammaisille syksyn 2012 aikana. Mikäli palveluseteli havaitaan hyväksi palvelujen järjestämisen tavaksi, tavoitteena on ottaa kotihoidon palveluseteli käyttöön vammaisten kotipalvelussa vuoden 2013 aikana. Asiakastietouden lisääminen palvelusetelipalveluiden kehittämiseksi Miset Oy toteuttaa tutkimuksen palveluseteliasiakkaiden valikoitumisesta palveluseteleiden piiriin. Tutkimus toteutetaan opinnäytetyönä. Lisäksi kokemuksia palvelusetelistä selvitetään erilaisin kyselyin. Tutkimustuloksia hyödynnetään palvelusetelitoiminnan kehittämiseksi entistä asiakaslähtöisemmiksi. Palveluseteli vaihtoehtona tiedotustoiminnan tehostaminen Kuluvana vuonna näyttää siltä, että palvelusetelitoiminta toteutuu talousarvion 2012 mukaisessa laajuudessa. Keskeinen tiedottamisen kanava on asiakkaan informoiminen palveluohjauksen yhteydessä. Siinä vaiheessa, kun palvelusetelillä tuotettavien palvelujen osuus lisääntyy, tehostetaan väestölle suunnattua tiedotustoimintaa. Päivitetään asiakkaille suunnattu palveluseteliesite. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kotisivuilla on tiedot palvelusetelipalveluista. Hyväksytyt palveluntuottajat löytyvät verkosta Palveluntuottajien tiedot pidetään ajan tasalla. Toimenpideohjelman päivittäminen vuonna 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin käyttöalan laajentamisen toimenpideohjelmassa kuvataan seudullisen palvelusetelitoiminnan kehittämisen suuntaviivat. Pitkäjänteisen kehittämistyön turvaamiseksi toimenpideohjelmaa päivitetään vuonna Toimenpideohjelman päivittämisestä vastaa seudullinen palvelusetelitiimi. 17

20 6 YHTEENVETO PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISESTA Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan strategia edellyttää, että yhteistoimintaalueella tehdään vuoden 2012 aikana yhteinen toimenpideohjelma palvelusetelijärjestelmän laajentamisesta. Toimenpideohjelmaa on valmistellut sosiaali- ja terveysjohtajan asettama palvelusetelitiimi, jossa yhteistoiminta-alueen palvelutuotantoyksiköt ja Miset Oy ovat edustettuina. Toimenpideohjelmalla on neljä keskeistä tavoitetta: 1) palvelusetelikäytäntöjen yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueella, 2) tehtävien ja vastuunjaon selkeyttäminen palvelusetelitoiminnassa, 3) palvelusetelijärjestelmän laajentaminen lisäämällä nykyisten palveluseteleiden myöntämistä sekä soveltamalla palvelusetelijärjestelmää uusiin palveluihin, 4) vaikuttaminen siihen, että palvelutuotantoyksiköissä varataan resursseja talousarvioissa palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin. Palvelusetelijärjestelmää laajennetaan seuraaviin palveluihin vuonna : 1) lapsiperheiden kotipalvelu, 2) vanhusten tehostettu palveluasuminen, 3) vammaisten henkilökohtainen apu. Selvitetään mahdollisuus suun terveydenhuollon palvelusetelin käyttöönotolle. Toimenpiteitä palvelusetelijärjestelmän jatkokehittämiseksi: - sähköisen palvelusetelijärjestelmän kehittäminen vastaamaan terveyspalveluiden vaatimuksia - kustannustietoisuuden lisääminen edellytyksenä palvelusetelijärjestelmän laajentamiselle - asiakastietouden lisääminen palvelusetelipalveluiden kehittämiseksi - palveluseteliä koskevan tiedotustoiminnan tehostaminen. 18

PALVELUSETELIN KÄYTÖN KEHITTÄMISOHJELMA

PALVELUSETELIN KÄYTÖN KEHITTÄMISOHJELMA Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2016 21 Liite 1 PALVELUSETELIN KÄYTÖN KEHITTÄMISOHJELMA 2016 2017 SISÄLLYS 1. PALVELUSETELIN KÄYTÖN LAAJENTAMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSETELIN

Lisätiedot

Hoivaa ja huolenpitoa palvelusetelillä. Mikkelin seudun palveluseteli

Hoivaa ja huolenpitoa palvelusetelillä. Mikkelin seudun palveluseteli Hoivaa ja huolenpitoa palvelusetelillä Mikkelin seudun palveluseteli Kangasniemi Haukivuori Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue Hirvensalmi Mikkeli Pertunmaa Mäntyharju Ristiina

Lisätiedot

PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA

PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 2016 LUKIJALLE Käsillä olevassa asiakirjassa esitellään tällä hetkellä voimassa olevat palvelusetelipalvelujen seudulliset kriteerit sekä kuvataan

Lisätiedot

PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA

PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 2016 TYÖRYHMÄ: Niina Helminen Leena Haveri Ulla Riikonen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Moona Kuukka Kirsi Ollikainen Ria-Liisa Jokinen

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti:

(6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA. Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: 11.11.2016 1 (6) PALVELUSETELI VANHUSTEN PALVELUISSA Palveluseteliä käytetään vanhusten palveluissa seuraavasti: Omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä) Tehostettu palveluasuminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128 26.10.2016 Sivu 1 / 1 4410/2016 02.05.00 128 Kotihoidon palvelusetelien nimistä ja arvoista päättäminen sekä muistisairaiden päivätoiminnan palvelusetelin käyttöönotto Valmistelijat / lisätiedot: Raija

Lisätiedot

Mikkelin seudun palveluseteli 2016. Hoivaa ja huolenpitoa palvelusetelillä

Mikkelin seudun palveluseteli 2016. Hoivaa ja huolenpitoa palvelusetelillä Mikkelin seudun palveluseteli 2016 Hoivaa ja huolenpitoa Palveluseteli Mikkelin seudulla Kangasniemi Hirvensalmi Pertunmaa Haukivuori Mikkeli Ristiina Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Salon kaupunki Vanhuspalvelut

Salon kaupunki Vanhuspalvelut 1(5) Salon kaupunki Vanhuspalvelut ASIAKASTIEDOTE Tilapäisen kotihoidon ja omaishoidon palveluseteli 29.1.2016 2(5) 1. Palveluseteli Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä tilapäisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa:

Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: 1 (6) Hakeudumme palvelutuottajaksi seuraavissa palvelusetelipalveluissa: Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tilapäinen kotihoito lapsiperhlle Omaishoidon tukeminen Veteraanien kotipalvelu (Kotiin

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI Joensuu 11.2.2010 Heli Peltola Miset Oy Puh. 044 7945824 Heli.peltola@miset.fi MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala, Ristiina

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2013 1 (7) 338 Palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen alle 65-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen järjestämistapana 1.1.2014 alkaen HEL 2013-011715 T

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Hakemus 24.8.2015 HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Saapunut: Käsitelty: PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT 1. Palvelun tuottajan tiedot Palvelutuottaja (yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi)

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi.

Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: hankinta.sotet@espoo.fi. 1 (6) KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA DNO 899/02.08.00/2012 Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset ja huomiot oli esitettävä 29.3.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

Lisätiedot

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 906/06.00.00/2015 200 Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Osastonhoitaja Tiina Virtanen ja johtava ylilääkäri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.1.2016 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2016 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015 2018

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 1(8) Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 2(8) Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Ilmoittautuminen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi 4 3. Palveluseteli 5 4. Palveluseteli

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA

KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 KOTIIN TUOTETTAVIEN PALVELUJEN SEKÄ PÄIVÄTOIMINNAN HANKINTA Hankinnan taustaa Kotiin tuotettavia palveluja sekä päivätoimintaa hankitaan sosiaalija terveystoimen vanhusten palvelujen

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

1 Hakemus rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit. Palveluntuottajaa koskevat tiedot

1 Hakemus rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit. Palveluntuottajaa koskevat tiedot 1 Hakemus rintamaveteraanlle kotiin vietävien avopalvelujen Valtiokonttori myöntää vuosittain kunnille määrärahan käytettäväksi rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin. Määrärahaa voidaan käyttää

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2012 Sivu

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2012 Sivu Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan?

SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan? SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan? Sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä

Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Vammaispalvelun palveluseteliprojekti henkilökohtaista apua palvelusetelillä Henkilökohtaisen avun päivät 21.-22.9.2010 Projektin puitteet Osana Sitran valtakunnallista palvelusetelihanketta Kesto 02/10-12/10

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot