Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi"

Transkriptio

1 1 of :44 Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi Print Tällä kyselyllä arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksia pk-yritysten näkökulmasta. Räätälöinnillä tarkoitetaan järjestelmän koodin muuttamista, ei parametrien asettelua kuntoon. 1) 1. Yrityksen perustiedot 1.1 Yrityksen nimi 1.2 Vastaajan nimi Sivu1 2) 1.2 Oletteko valmis antamaan lisätietoja puhelimitse? Kyllä puh. Ei Sivu2 3) 1.3 Mikä on asemanne organisaatiossa? Johtaja Toimihenkilö Työntekijä Joku muu, mikä Sivu3 4) 1.4 Yrityksen henkilöstömäärä ja liikevaihto alle 50 henkilöä ja liikevaihto 2-10 milj henkilöä ja liikevaihto milj. enemmän kuin 250 henkilöä ja liikevaihto yli 50 milj. Sivu4 5) 1.5 ERP-järjestelmätoimittajan palvelut Myydään omaa itse kehittämää järjestelmää Myydään isomman toimittajan valmistamaa toiminnanohjausjärjestelmää Myydään useita ERP-järjestelmiä Jotain muita palveluita, mitä? Sivu5 6) 1.6 Luettele mitä ERP-toiminnanohjausjärjestelmiä tarjoatte? Sivu6 7) 1.7 Mille toimialoille olette toimittaneet ERP-järjestelmiä?

2 2 of :44 Metalliteollisuus Pienet konepajat Paperiteollisuus Elintarviketeollisuus Julkinen palvelu Rakennusala Muu, mikä? Sivu7 8) 1.8 Minkä kokoiselle yritykselle toiminnanohjausjärjestelmänne soveltuu parhaiten? 0-50 työntekijää työntekijää enemmän kuin 250 työntekijää 9) 1.9 Toimitatteko useampaa ERP-järjestelmää? Kyllä Ei Sivu8 Sivu9 10) 2. Toiminnanohjausjärjestelmä 2.1 Toiminnanohjausjärjestelmän nimi Sivu10 11) 2.1 Mitä moduuleja toiminnanohjausjärjestelmänne sisältää? Tuotannonohjaus Oston hallinta Myynti ja markkinointi Tuotetiedonhallinta Materiaalin hallinta Varaston ohjaus Henkilöstöhallinto Taloushallinto Asiakkuuden hallinta CRM Sivu11 12) 2.2 Minkälaisia palveluita tarjoatte ERP:n käyttöönotossa ja käyttövaiheessa? Käyttökoulutusta, Minkä verran? Järjestelmän räätälöintiä Järjestelmän tulevat päivitykset, Miten usein? Tukea ongelmatilanteissa, Miten hoidetaan? Yritykselle sopivien parametrien asennus Muuta, mitä? Sivu12 13) 2.3 Miten tunnette konepajateollisuuden toimintaympäristön? Onko asiakkaidenne joukossa konepajoja?keitä? Sivu13 14) 2.4 Rajapinnat muihin järjestelmiin CAD-ohjelmistoon Liityntä on, ei räätälöintiä Liityntä mahdollinen, vaatii räätälöintiä Ei mahdollista liittää

3 PDM-tuotetiedonhallinta järjestelmään Talous- ja henkilöstöhallintoohjelmiin Microsoft:n ohjelmiin Projektinhallinta ohjelmiin [Score: Asiakashallinta ohjelmiin [Score: Sivu14 15) 2.5 Liitynnät muihin järjestelmiin? Mihin? 16) 2.6 Mitä tiedonsiirtomalleja järjestelmänne tukee? Sivu15 Sivu16 17) 2.7 Miten yhteistoimintakumppanit pääsevät järjestelmään? (Esim. lähellä oleva alihankkija) Sivu17 18) 2.8 Arvioi kuinka nopeasti yritys oppii käyttämään toiminnanohjausjärjestelmäänne tehokkaasti? 1-3 kuukautta 3-6 kuukautta yli 6 kuukautta Sivu18 19) 2.9 Toiminnanohjausjärjestelmän hinta ilman palveluja ja muita kuluja? Oletettu käyttäjämäärä 50 henkilöä enemmän kuin Sivu19 20) 2.10 Miten kokonaishinta muodostuu? Käyttökoulutus Yrityskohtaisia konfiguraatioita Versioiden päivittäminen jatkossa Ohjelmistojen asennus Tuki ongelmatilanteissa Jotain muuta, mitä? 21) 2.11 Miten käyttökoulutus järjestetään? Sivu20 Sivu21 22) 2.12 Paljonko käyttökoulutukseen ja parametrien asetukseen tarvitsee keskimäärin varata aikaa? 3 of :44

4 0-2 päivää 2-4 päivää 4-8 päivää enemmän kuin 8 päivää Sivu22 23) 2.13 Minkälaisia palveluita on mahdollista saada lisämaksusta? Sivu23 24) 2.14 Onko ERP-järjestelmää mahdollisuus hankkia ASP-palveluna? Kyllä Ei Sivu24 25) 2.15 Kuinka kauan olette toimittaneet ERP- järjestelmiä? 0-1 vuotta 1-3 vuotta 3-5 vuotta yli 5 vuotta Sivu25 Seuraavat kysymykset käsittelevät tuotannonohjausta 26) 3.1 Arvioi tuotannonohjausmoduulin ominaisuuksia Tuotanto-ohjelman luonti tilausten perusteella (rajapinnat tilauskantaan) ei räätälöintiä vaatii räälöintiä Tätä ominaisuutta ei ole Tuotantolinjojen toiminnan simulointi Tuotantosuunnitelman tallennus järjestelmän tietokantaan Materiaalitarpeiden ajoitus tuotantoaikataulun mukaan Hienokuormituksen laskeminen Työvaiheiden työajan kerääminen Materiaalin riittävyyden ja mahdollisten materiaalipuutteiden tarkastukset tuotanto-ohjelman perusteella Tuotantolinjan työpisteiden kuormitustarkastelu Tilanneseuranta tuotannosta Mahdollisuus katsoa montako kappaletta valmistunut vuoron aikana Valmistuskustannusten seuranta Laaduntuottokyvyn seuranta Valmistuseräkohtainen kustannuserittely (materiaali, työ, alihankinta, yleiskulut) Liityntä CAD-järjestelmään Materiaalitunnistetiedot Valmistuneen tuotteen kirjaus/raportointi järjestelmään Työntekijät näkevät näytöltä CAD-kuvat ja osaluettelot Tuotannonsuunnittelun grafiikka on visuaalinen Asetusaikojen, kappaleaikojen ja läpimenoaikojen kirjaaminen ja seuranta Liityntä talous-ja palkanlaskenta ohjelmistoihin Materiaalien saatavuusnäyttö: ilmaistaan kuinka monta ja mihin aikatauluun kyseistä tuotetta on valmistettavissa ottaen huomioon materiaalien saatavuus Entä jos vaihtoehtotarkastelujen käyttö Toimitusajan arviointi Tuotantohenkilöillä mahdollisuus liittää valmistukseen liittyvää tietoa uusissa/ongelmatilanteissa Tuotteen suunniteltujen ja toteutuneiden työtuntien vertaaminen Levyaihion koon syöttäminen millimetreinä (esim 1800x2000) Sivu26 27) 3.2 Tuotannonohjausmoduulin tärkeimmät asiat ja erityispiirteet? 4 of :44

5 Sivu27 Seuraavat kysymykset käsittelevät tuotetiedonhallintaa 28) 4.1 Arvioi ERP-järjestelmänne tuotetiedonhallinta moduulia? Nimikkeiden hakeminen rekisteristä tuotekoodien perusteella Vakiorakenteiden ja uusien tuoteversioiden syöttö järjestelmiin Tuotteiden, tuoteperheiden ja moduulien perustietojen (esim. CAD-kuvat, osaluettelot)tallentaminen järjestelmään [Score: ei räätälöintiä Tätä ominaisuutta ei ole Tuotteen elinkaaren seuranta Nimikkeiden hallinta, hinnat, tekniset tiedot Nimikkeen poistaminen tuoterakenteesta joustavaa Viestien hallinta sähköpostitse tai tietokantojen avulla Liitynnät CAD-ohjelmiin Dokumenttien liittäminen tuotteeseen ja tuoterakenteen eri kohtiin Muutosten tekeminen tuoterakenteeseen [Score: Osaluetteloon voi lisätä komponenttien/osien mittoja ja laskea niiden perusteella tarvemäärä tuotannonsuunnittelussa Osien ja piirustusten historiatiedot löytyvät Projektien ja aikataulujen hallinta työkalu on olemassa Tuotteen työvaiheiden listaus Sivu28 29) 4.2 Mitkä ovat tuotetiedonhallinta moduulinne erikoispiirteet ja tärkeimmät ominaisuudet? Sivu29 Seuraavat kysymykset käsittelevät oston hallintaa 30) 5.1 Arvioi ostomoduulia Tuotannon tarpeisiiin perustuva ostaminen (rajapinta tuotannonohjaukseen) Ostosopimuksien käsittely ja seuranta eri valuuttojen käsittely Ostotilausvalvonta ja hälytysrajat Ostotoimintojen dokumentointi Ostolaskujen käsittely Ostotilauksien teko Hankintaehdotusten käsittely ja hyväksyntä ostomoduulissa Tarjouspyynnön tekeminen Tarjousten vertaileminen ja käsittely [Score: Tavarantoimittajien vertailu kriteerien (esim.laadun, palvelutason ja hinnan)perusteella. ei Tätä ominaisuutta ei ole 5 of :44

6 Alihankkijoilta tilattavien komponenttien jaottelu ABC-analyysin mukaisesti [Score: Logistiikasta aiheutuvien kustannusten laskenta Tavarantoimittajien listaus rekisteriin Raportti toimittajan tilauksista (tulleet/avoimet) Sivu30 31) 5.2 Mitkä ovat ostomoduulin tärkeimmät ominaisuudet ja erikoispiirteet? Sivu31 Seuraavat kysymykset käsittelevät varaston hallintaa 32) 6.1 Arvioi varastonhallinta moduulin toimintaa? Alihankkijalta tilattujen komponenttien kirjaaminen järjestelmään Varastosaldon muuttaminen helppoa [Score: Useiden varastojen hallinta Nimiketiedot esim. varastonkierto ja kulutus löytyvät Saldokorjauksien ja hävikin kirjaaminen järjestelmään Valmistuneen tuotannon kirjaaminen varastoon tai tilaukseen ja sen raportointi Varastointi kustannusten laskeminen Graafiset esitykset tilastotiedoista [Score: Inventaario Automaattinen ilmoitus kun varastosaldo laskee alle hälytysrajan Toimittajatietojen ylläpito Integrointi osto- ja myyntijärjestelmiin Langattomat varastotoiminnot mobiilien päätelaitteiden avulla Mahdollisuus syöttää tuotteet varastoon levynkoon (esim 1800 x 2000) ja materiaalin mukaan ei Tätä ominaisuutta ei ole Sivu32 33) 6.2 Varastonhallintamoduulin tärkeimmät ominaisuudet ja erikoispiirteet? Sivu33 Seuraavat kysymykset käsittelevät tilaus- ja toimitusketjunhallintaa 34) 7.1 Arvioi toiminnanohjausjärjestelmän tilaus- ja toimitusketjunhallintamoduulia Tarjouksen teko Tuotteiden hintojen laskeminen työtuntien, konetuntihintojen ja materiaalin kulutuksen perusteella Konetuntihintojen määrittely Tilaus ennusteiden tekeminen Tilausvahvistuksen tekeminen ei Ominaisuutta ei ole 6 of :44

7 Tuotehinnastot Valuuttakohtaiset tuotehinnastot Tilauskannan päivitys automaattisesti [Score: Liityntä kirjanpitoon Tuotteiden keskihinnan laskenta Toimitusssopimusten käsittely ja hallinta Liityntä asiakasrekisteriin Laskujen muodostaminen Kuljetusten seuranta Lähetyksen kirjaus Kuljetusasiakirjojen muodostaminen [Score: Valmius sähköiseen laskujen lähettämiseen Reklamaatioiden käsittely Mahdollisuus lisätä asiakaskohtaisia alennuksia eri tuotteille Alennuksien hinnoittelu ostomäärän mukaan Sivu34 35) 7.2 Voidaanko myyntitilastoja seurata reaaliaikaisesti? Onko graafista esitystä myyntitilastoista? Esim. asiakkaiden, tuotteiden peusteella. 36) 7.3 Yrityksen tuloksen seuranta Sivu35 Asiakaskohtaisesti Tuotekohtaisesti Konekohtaisesti Toimitusvarmuuden seuranta ei räätälöintiä vaatii räätälöintiä Ominaisuutta ei ole Sivu36 Seuraavat kysymykset käsittelevät Taloushallintoa 37) 8.1 Arvioi Taloushallinnon moduulia Kirjanpito Budjetti Tuloslaskelmat ja taseet Palkanlaskenta Viranomaisilmoituksen käsittely ja tulostaminen verottajalle Graafiset esitykset tilastotiedoista [Score: Laskujen muodostaminen Dokumenttien liittäminen Poistojen kirjaaminen Kassavirtaennusteet Matkalaskujen tekeminen Myynti- ja ostoreskontra Työntekijöiden työtunnit ja vuorolisät tulevat palkanlaskentaan automaattisesti ei vaatii räätälöintiä Ominaisuutta ei ole Sivu37 38) 8.2 Miten järjestelmän ylläpitoon liittyvät asiat hoidetaan? 7 of :44

8 8 of :44 Sivu38 39) 8.3 Miten järjestelmän tietoturvaa hoidetaan? Annetaanko pääkäyttäjälle oikeudet kaikkiin osioihin ja hän jakaa oikeuksia esim.uusille työntekijöille? Sivu39 40) 8.4 Mitä erityisen hyviä toimintoja järjestelmässä on ja millaisia puutteita järjestelmässä on? Sivu40 41) 8.5 Haluatteko antaa vastauksia toisesta ERP-järjestelmästä? Kyllä Ei Sivu41 42) 2. Toiminnanohjausjärjestelmä 2.1 Toiminnanohjausjärjestelmän nimi Sivu42 43) 2.1 Mitä moduuleja toiminnanohjausjärjestelmänne sisältää? Tuotannonohjaus Oston hallinta Myynti ja markkinointi Tuotetiedonhallinta Materiaalin hallinta Varaston ohjaus Henkilöstöhallinto Taloushallinto Asiakkuuden hallinta CRM Sivu43 44) 2.2 Minkälaisia palveluita tarjoatte ERP:n käyttöönotossa ja käyttövaiheessa? Käyttökoulutusta, Minkä verran? Järjestelmän räätälöintiä Järjestelmän tulevat päivitykset, Miten usein? Tukea ongelmatilanteissa, Miten hoidetaan? Yritykselle sopivien parametrien asennus Muuta, mitä? Sivu44 45) 2.3 Miten tunnette konepajateollisuuden toimintaympäristön? Onko asiakkaidenne joukossa konepajoja?keitä?

9 Sivu45 46) 2.4 Rajapinnat muihin järjestelmiin CAD-ohjelmistoon PDM-tuotetiedonhallinta järjestelmään Talous- ja henkilöstöhallintoohjelmiin Microsoft:n ohjelmiin Projektinhallinta ohjelmiin [Score: Asiakashallinta ohjelmiin [Score: Liityntä on, ei räätälöintiä Littyntä mahdollinen, vaatii räätälöintiä Ei mahdollista liittää Sivu46 47) 2.5 Liitynnät muihin järjestelmiin? Mihin? Sivu47 48) 2.6 Mitä tiedonsiirtomalleja järjestelmänne tukee? Sivu48 49) 2.7 Miten yhteistoimintakumppanit pääsevät järjestelmään? (Esim. lähellä oleva alihankkija) Sivu49 50) 2.8 Arvioi kuinka nopeasti yritys oppii käyttämään toiminnanohjausjärjestelmäänne tehokkaasti? 1-3 kuukautta 3-6 kuukautta yli 6 kuukautta Sivu50 51) 2.9 Toiminnanohjausjärjestelmän hinta ilman palveluja ja muita kuluja? Oletettu käyttäjämäärä 50 henkilöä enemmän kuin Sivu51 52) 2.10 Miten kokonaishinta muodostuu? Käyttökoulutus Yrityskohtaisia konfiguraatioita Versioiden päivittäminen jatkossa Ohjelmistojen asennus Tuki ongelmatilanteissa Jotain muuta, mitä? 9 of :44

10 Sivu52 53) 2.11 Miten käyttökoulutus järjestetään? Sivu53 54) 2.12 Paljonko käyttökoulutukseen ja parametrien asetukseen tarvitsee keskimäärin varata aikaa? 0-2 päivää 2-4 päivää 4-8 päivää enemmän kuin 8 päivää Sivu54 55) 2.13 Minkälaisia palveluita on mahdollista saada lisämaksusta? Sivu55 56) 2.14 Onko ERP-järjestelmää mahdollisuus hankkia ASP-palveluna? Kyllä Ei Sivu56 57) 2.15 Kuinka kauan olette toimittaneet ERP- järjestelmiä? 0-1 vuotta 1-3 vuotta 3-5 vuotta yli 5 vuotta Sivu57 Seuraavat kysymykset koskevat tuotannonohjausta 58) 3.1 Arvioi tuotannonohjausmoduulin ominaisuuksia Tuotanto-ohjelman luonti tilausten perusteella(rajapinnat tilauskantaan) ei räätälöintiä vaatii räälöintiä Tätä ominaisuutta ei ole Tuotantolinjojen toiminnan simulointi Tuotantosuunnitelman tallennus järjestelmän tietokantaan Materiaalitarpeiden ajoitus tuotantoaikataulun mukaan Hienokuormituksen laskeminen Työvaiheiden työajan kerääminen Materiaalin riittävyyden ja mahdollisten materiaalipuutteiden tarkastukset tuotanto-ohjelman perusteella Tuotantolinjan työpisteiden kuormitustarkastelu Tilanneseuranta tuotannosta Mahdollisuus katsoa montako kappaletta valmistunut vuoron aikana Valmistuskustannusten seuranta Laadun seuranta Valmistuseräkohtainen kustannuserittely (materiaali, työ, alihankinta, yleiskulut) Materiaalitunnistetiedot Valmistuneen tuotteen kirjaus/raportointi järjestelmään Työntekijät näkevät näytöltä CAD-kuvat ja osaluettelot Tuotannonsuunnittelun grafiikka on visuaalinen Asetusaikojen, kappaleaikojen ja läpimenoaikojen kirjaaminen ja seuranta Liityntä talous-ja palkanlaskenta ohjelmistoihin 10 of :44

11 Materiaalien saatavuusnäyttö: ilmaistaan kuinka monta ja mihin aikatauluun kyseistä tuotetta on valmistettavissa ottaen huomioon materiaalien saatavuus Entä jos vaihtoehtotarkastelujen käyttö Toimitusajan arviointi Tuotantohenkilöillä mahdollisuus liittää valmistukseen liittyvää tietoa uusissa/ongelmatilanteissa Tuotteen suunniteltujen ja toteutuneiden työtuntien vertaaminen Levyaihion koon syöttäminen millimetreinä (esim 1800x2000) Sivu58 59) 3.2 Tuotannonohjausmoduulin tärkeimmät asiat ja erityispiirteet? Sivu59 Seuraavat kysymykset koskevat tuotetiedonhallintaa 60) 4.1 Arvioi ERP-järjestelmänne tuotetiedonhallinta moduulia? Nimikkeiden hakeminen rekisteristä tuotekoodien perusteella Vakiorakenteiden ja uusien tuoteversioiden syöttö järjestelmiin Tuotteiden, tuoteperheiden ja moduulien perustietojen (esim. CAD-kuvat, osaluettelot)tallentaminen järjestelmään [Score: ei räätälöintiä Tätä ominaisuutta ei ole Tuotteen elinkaaren seuranta Nimikkeiden hallinta, hinnat, tekniset tiedot Nimikkeen poistaminen tuoterakenteesta joustavaa Viestien hallinta sähköpostitse tai tietokantojen avulla Liitynnät CAD-ohjelmiin Dokumenttien liittäminen tuotteeseen ja tuoterakenteen eri kohtiin Muutosten tekeminen tuoterakenteeseen [Score: Osaluetteloon voi lisätä komponenttien/osien mittoja ja laskea niiden perusteella tarvemäärä tuotannonsuunnittelussa Osien ja piirustusten historiatiedot löytyvät Projektien ja aikataulujen hallinta työkalu on olemassa Tuotteen työvaiheiden listaus Sivu60 61) 4.2 Mitkä ovat tuotetiedonhallinta moduulinne erikoispiirteet ja tärkeimmät ominaisuudet? Sivu61 Seuraavat kysymykset koskevat oston hallintaa 62) 5.1 Arvioi ostomoduulia Tuotannon tarpeisiiin perustuva ostaminen (rajapinta tuotannonohjaukseen) ei Tätä ominaisuutta ei ole 11 of :44

12 Ostosopimuksien käsittely ja seuranta eri valuuttojen käsittely Ostotilausvalvonta ja hälytysrajat Ostotoimintojen dokumentointi Ostolaskujen käsittely Ostotilauksien teko Hankintaehdotusten käsittely ja hyväksyntä ostomoduulissa Tarjouspyynnön tekeminen Tarjousten vertaileminen ja käsittely [Score: Tavarantoimittajien vertailu kriteerien (esim.laadun, palvelutason ja hinnan)perusteella. Alihankkijoilta tilattavien komponenttien jaottelu ABC-analyysin mukaisesti [Score: Logistiikasta aiheutuvien kustannusten laskenta Tavarantoimittajien listaus rekisteriin Raportti toimittajan tilauksista (tulleet/avoimet) Sivu62 63) 5.2 Mitkä ovat ostomoduulin tärkeimmät ominaisuudet ja erikoispiirteet? Sivu63 Seuraavat kysymykset koskevat varaston hallintaa 64) 6.1 Arvioi varastonhallinta moduulin toimintaa? Alihankkijalta tilattujen komponenttien kirjaaminen järjestelmään Varastosaldon muuttaminen helppoa [Score: ei Ominaisuutta ei ole Useiden varastojen hallinta Nimiketiedot esim. varastonkierto ja kulutus löytyvät Saldokorjauksien ja hävikin kirjaaminen järjestelmään Valmistuneen tuotannon kirjaaminen varastoon tai tilaukseen ja sen raportointi Varastointi kustannusten laskeminen [Score: Graafiset esitykset tilastotiedoista [Score: Inventaario Automaattinen ilmoitus kun varastosaldo laskee alle hälytysrajan Toimittajatietojen ylläpito Integrointi osto- ja myyntijärjestelmiin Langattomat varastotoiminnot mobiilien päätelaitteiden avulla Mahdollisuus syöttää tuotteet varastoon levyn koon (esim 1800 x 2000) ja materiaalin mukaan Sivu64 65) 6.2 Varastonhallintamoduulin tärkeimmät ominaisuudet ja erikoispiirteet? Sivu65 12 of :44

13 Seuraavat kysymykset koskevat tilaus- ja toimitusketjunhallintaa 66) 7.1 Arvioi toiminnanohjausjärjestelmän tilaus- ja toimitusketjunhallintamoduulia Tarjouksen teko Tuotteiden hintojen laskeminen työtuntien, konetuntihintojen ja materiaalin kulutuksen perusteella Konetuntihintojen määrittely Tilaus ennusteiden tekeminen Tilausvahvistuksen tekeminen Tuotehinnastot Valuuttakohtaiset tuotehinnastot Tilauskannan päivitys automaattisesti [Score: Liityntä kirjanpitoon Tuotteiden keskihinnan laskenta Toimitusssopimusten käsittely ja hallinta Liityntä asiakasrekisteriin Laskujen muodostaminen Kuljetusten seuranta Lähetyksen kirjaus Kuljetusasiakirjojen muodostaminen [Score: Valmius sähköiseen laskujen lähettämiseen Reklamaatioiden käsittely Mahdollisuus lisätä asiakaskohtaisia alennuksia eri tuotteille Alennuksien hinnoittelu ostomäärän mukaan ei Ominaisuutta ei ole Sivu66 67) 7.2 Voidaanko myyntitilastoja seurata reaaliaikaisesti? Onko graafista esitystä myyntitilastoista? Esim. asiakkaiden, tuotteiden perusteella. 68) 7.3 Yrityksen tuloksen seuranta Sivu67 Asiakaskohtaisesti Tuotekohtaisesti Konekohtaisesti Toimitusvarmuuden seuranta ei räätälöintiä vaatii räätälöintiä Ominaisuutta ei ole Sivu68 Seuraavat kysymykset koskevat taloushallintoa 69) 8.1 Arvioi taloushallinnon moduulia Kirjanpito Budjetti Tuloslaskelmat ja taseet Palkanlaskenta Viranomaisilmoituksen käsittely ja tulostaminen verottajalle Graafiset esitykset tilastotiedoista [Score: Laskujen muodostaminen ei vaatii räätälöintiä Ominaisuutta ei ole 13 of :44

14 14 of :44 Dokumenttien liittäminen Poistojen kirjaaminen Kassavirtaennusteet Matkalaskujen tekeminen Myynti- ja ostoreskontra Työntekijöiden työtunnit ja vuorolisät tulevat palkanlaskentaan automaattisesti Sivu69 70) 8.2 Miten järjestelmän ylläpitoon liittyvät asiat hoidetaan? Sivu70 71) 8.3 Miten järjestelmän tietoturvaa hoidetaan? Annetaanko pääkäyttäjälle oikeudet kaikkiin osioihin ja hän jakaa oikeuksia esim.uusille työntekijöille? Sivu71 72) 8.4 Mitä erityisen hyviä toimintoja järjestelmässä on ja millaisia puutteita järjestelmässä on? Sivu72 Kiitos vastauksistasi Sivu73

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Teamex ja taloushallinto

Teamex ja taloushallinto Tuotantotalous Tuotantotalous Tuoterakenteet, tuoterakenteet, hinnoittelu, tuotantobudjetti telu, Myynti Myynti Tarjoukset, sopimukset, tarjoukset, sopimukset tilaukset tilaukset Tuotanto Tuotanto Kuormitus,

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services.

MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft-ohjelmisto MavaSoft-ohjelmistolla voidaan hoitaa lähes kaikki tarpeet, mitä pk-yrityksellä on. MavaSoft hallitsee uusimmat standardit, SEPA ja Web Services. MavaSoft pitää sisällään myynnistä

Lisätiedot

Mill-Planner Tuotannonohjausjärjestelmä

Mill-Planner Tuotannonohjausjärjestelmä Mill- Planner on valmistavalle teollisuudelle tarkoitettu tuotannonohjausjärjestelmä. Mill-Planner on kehitetty suomalaisten teollisuusyritysten kanssa, jotka ovat aikaisemmin tehneet tuotannonohjausta

Lisätiedot

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA

VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA VISMA TEHOSTAA LIIKETOIMINTAA -konserni lyhyesti Liikevaihto noin 772 miljoonaa EUR (2012) Liikevaihto kvartaaleittain 2012: Q1/2012 n. 190 milj. EUR Q2/2012 n. 194,4 milj. EUR Q3/2012 n. 180,0 milj. EUR

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työnohjaus Moderni työkalu työn hallintaan Visma Työnohjaus on selainkäyttöinen ratkaisu töiden ja niiden sisältämien tehtävien hallintaan, aikataulutukseen ja seurantaan.

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

Tuotanto. www.lemonsoft.fi

Tuotanto. www.lemonsoft.fi Tuotanto Lemonsoft-tuotanto on tuotannon suunnitteluun, ohjaamiseen ja jälkilaskelmiin suunnattu ohjelma. Ohjelma on suunnattu metalli-, muovi-, elektroniikka- ja puuteollisuuteen, mutta toimii muunkin

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus.

Laskutus. Linkit. Yleistä. Perustoiminnot. Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Laskutus Laskutussovelluksella hoidetaan tarjousten ja tilausten syöttö ja niiden laskutus. Voit tulostaa jokaisen tilauksen osalta mm. seuraavat asiakirjat: tarjous, tilausvahvistus, lähete, tarrat lähetykselle,

Lisätiedot

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti ProcuMent Hankintajärjestelmä Ilkka Laine Skanska Oy PlanMan Oy 1.1.2001 Liiketoiminta siirtyi Proha Oyj CM-Systems Oy Ari Hovi Oy Vidac Oy Projektihallinto Oy Proha

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri. Moderni työkalu työn hallintaan

Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri. Moderni työkalu työn hallintaan Visma Liikkuvan työn ratkaisut: Työmaarekisteri Moderni työkalu työn hallintaan (Visma L7, Visma Business ja Visma Nova) Urakoitsijat ERP:n asiakkaat haettavissa Työntekijät ERP:n henkilöt haettavissa,

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYOHJELMAN ESITE

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYOHJELMAN ESITE ASTERI TILAUSTENKÄSITTELYOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Asteri Tilaustenkäsittely on ohjelma yrityksen tilaus/toimitusketjun

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI

TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI TIKLI-PROJEKTI AVAUSSEMINAARI 16.9.2009 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LAITEX OY HANNU MYLLYMÄKI AGENDA Yrityksen esittely Lähtökohdat Tavoitteet Projektin kulku Tulokset: Operatiivinen

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013

ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 ProCountor: Tehokasta sähköistä taloushallintoa 13.2.2013 11 30 160 3.500 10.000 95 % 1.400.000 3.800.000 Yli 50 % vuotta työntekijää tilitoimistoa asiakasta käyttäjää pääkäyttäjistä suosittelee vientiä

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

Severa 3 ominaisuudet

Severa 3 ominaisuudet Severa 3 ominaisuudet Halusimme ennen kaikkea Internet-pohjaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän. Tarvitsimme myös hyviä raportointiominaisuuksia, jotta voisimme tehostaa päivittäisiä toimintojamme. Severan

Lisätiedot

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista

Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Mitä tentissä tulee osata? 50 % arvioinnista Sisältö 1. Luennot ja käsitteet 10 pistettä 2. NAVin käyttö 20 pistettä Läpäisyyn vaaditaan 12 pistettä, joista vähintään 8 on NAVin käytöstä. Luennot ja käsitteet

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Herätys Yrityksemme ATK Team Tomerat Toiminnanohjausjärjestelmä TomeraERP Yrityksemme on perustettu vuonna 2000 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015

Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Leanillä tehokkuutta meriteollisuuden verkostoihin, 28.01.2015 Globaaliin kilpailuun vastaaminen kehittämällä suomalaista alihankintaverkostoa Janne Karppinen, Hankintajohtaja, Kemppi Oy Kemppi Oy lyhyesti

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

adminetin vastaavat tuotteet

adminetin vastaavat tuotteet adminetin vastaavat tuotteet Edullisimman tuotteen löytäminen eri valmistajien vaihtoehdoista on helppoa vastaavien tuotteiden avulla. Adminetin vastaavien tuotteiden rekisterillä saatte merkittävää kilpailuetua

Lisätiedot

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus

Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Hankinnan sähköinen prosessi Visiona innovatiivisuus, ammattitaito ja kustannustehokkuus Pauliina Lautiainen Hankinta- ja logistiikkajohtaja Turun Pauliina kaupunki Lautiainen hankinta- 22.10.2013 ja logistiikkajohtaja

Lisätiedot

Visma Nova 9 Plus -paketti. Ota kaikki hyöty irti uudesta Visma Nova 9 versiosta!

Visma Nova 9 Plus -paketti. Ota kaikki hyöty irti uudesta Visma Nova 9 versiosta! Visma Nova 9 Plus -paketti Ota kaikki hyöty irti uudesta Visma Nova 9 versiosta! Visma Nova 9 lisensointi Visma Nova 9 versioon on toteutettu lisenssien uudelleenpaketointi laajemmiksi kokonaisuuksiksi

Lisätiedot

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012

Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa. Ajankohta helmikuu 2012 Tutkimus: Verkkolasku, automaatio ja liikekumppanien kanssakäynti avoimessa verkossa Ajankohta helmikuu 2012 Taustatiedot Yli 1000 500-999 50-499 10-49 Alle 10 Neljäs kysely helmikuussa 2012 Toteutettiin

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010

Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Euroopan pk-yritysviikko tilaisuudet Pirkanmaalla 24.5-2.6.2010 Pirkanmaan Buusti kehitystoimintaa pk-yrityksille Perusajatus Ei kilpaile olemassa olevien palveluiden kanssa, vaan täydentää ja ohjaa muidenkin

Lisätiedot

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Cielo on Ihme-3d Oy:n kehittämä pilvipohjainen, nettiselaimella käytettävä palvelu, jolla automatisoidaan mittatilaustyönä valmistettavien

Lisätiedot

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy

Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa. Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimoinnin mahdollisuudet tilaus- ja toimitusketjujen hallinnassa Helsinki, 9.4.2013 Olli Bräysy Optimointi käsitteenä Optimoinnilla viitataan parhaimman mahdollisen ratkaisun etsimiseen annettujen kriteerien

Lisätiedot

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic Johtamisjärjestelmä Systematic SYS Myydään SaaS palveluna eli vuokraat ohjelmiston käyttöoikeuden tarvitsemaksesi ajaksi. Et siis maksa isoa hankintahintaa tai kehittämiskuluja. Maksat vain siitä mitä

Lisätiedot

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Kaikki kerralla on järjestelmä- ja palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa yrityksellesi taloushallinnon järjestelmän ja laskutusprosessin toteuttamisen

Lisätiedot

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10

UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Plusseminaari 15.11.2012 UUDET OMINAISUUDET ECONET PRO VERSIO 7.10 Page 1 ASP Uuden yrityksen perustaminen Asetusten kopiointi valitusta yrityksestä Aikaisemmin samasta kannasta kuin mistä otettiin käyttäjien

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Osto- ja myyntiprosessi

Osto- ja myyntiprosessi Osto- ja myyntiprosessi Microsoft Dynamics NAV 1 Harjoitus käy läpi oston ja myynnin perusprosessit Maalitölkit ostetaan ja myydään sellaisenaan eteenpäin = jälleenmyynti Viedään prosessit läpi NAVilla

Lisätiedot

Liittymät muihin järjestelmiin

Liittymät muihin järjestelmiin Infocloud ERP Taloushallinto Järjestelmään sisältyy tyypillisen PK-yrityksen tarvitsemat taloushallinnon toiminnot palkanlaskentaa lukuun ottamatta Myyntilaskujen lähetys operaattorin kautta Finvoice-muodossa

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

TAMPUURI-käyttäjäpäivät 2014

TAMPUURI-käyttäjäpäivät 2014 TAMPUURI-käyttäjäpäivät 2014 Tampuuri-versioiden uudet ominaisuudet ja ideat tuleviin versioihin Tampuurin versioista, pätkä tiekarttaa Kehitystyön teemoja Mitä uutta 2014 Ideoita 2015 eteenpäin Tampuuri-ohjelmistopäivitykset

Lisätiedot

ProConcept -kokonaisratkaisu

ProConcept -kokonaisratkaisu Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti Elektroninen liiketoiminta rakennusteollisuudessa Oulu ProConcept -kokonaisratkaisu Dokumenttien hallinta Kronodoc Kiinteistön pidon järjestelmät Taloushallinnon

Lisätiedot

TietoEnator Logistics Solutions

TietoEnator Logistics Solutions TietoEnator Logistics Solutions Ratkaisuja kuljetusyrityksille ja logistiikkaoperaattoreille Logistics 2005 / Wanha Satama 20.4.2005 Mika Heikkilä, mika.t.heikkila@tietoenator.com, 040-5535199 Page 2 Page

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

Case Fysioline LIIKUNTA KUNTOUTUS FARMASIA WRANGE VUOTUISET KULJETUSMÄÄRÄT Tuonti Eurooppa Tuonti Kaukoitä ja USA 250 lähetystä (1 lava 13,6 lvm) 60 teu Kerättyjä rivejä 80 000 Lähetettyjä tilauksia 27

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

TAMPUURI-käyttäjäpäivät Budjetointi ja tulosseuranta

TAMPUURI-käyttäjäpäivät Budjetointi ja tulosseuranta TAMPUURI-käyttäjäpäivät 2014 Budjetointi ja tulosseuranta Talousarvio Euroina ilmaistu toimintasuunnitelma Arvio seuraavan tilikauden tuloslaskelmasta Kuvaa toimintojen tavoitteita ja resursseja Johtamisen

Lisätiedot

TransICT: ICT:n hyödyntäminen Suomen koneteollisuuden tuottavuuden ja transformaation tukena. Tero Lausala, Aila Vuoria & Merja Tiira / 13.4.

TransICT: ICT:n hyödyntäminen Suomen koneteollisuuden tuottavuuden ja transformaation tukena. Tero Lausala, Aila Vuoria & Merja Tiira / 13.4. TransICT: ICT:n hyödyntäminen Suomen koneteollisuuden tuottavuuden ja transformaation tukena Tero Lausala, Aila Vuoria & Merja Tiira / 13.4.2010 TransICT-projekti vastaa seuraaviin kysymyksiin 1. Mitkä

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

haluaa verkkolaskuja

haluaa verkkolaskuja Lappeenrannan kaupunki haluaa verkkolaskuja Saimaan talous ja tieto Oy Taloushallinto Technopolis Kareltek, Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta, p. (05) 616 3360 Tietohallinto Snellmaninkatu 3 A, 53100 Lappeenranta,

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli RFID LOGISTIIKASSA Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli Sisältö Tilaaminen RFID:n avulla Tilauksen automaattinen vastaanottokuittaus RFID sisälogistiikassa RFID lähettämössä Lavan tunnistus

Lisätiedot

Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos

Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos Ennustamisesta suunnitteluun Mitä jos RELEX - Toimitusketjunhallinnan seminaari 2014 22.1.2014 Mikko Kärkkäinen RELEX Oy Mitä ennustaminen on? Ennustaminen on suunnitelman kääntämistä toimintaohjeeksi:

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Markkinoinnin logistiikka

Markkinoinnin logistiikka Markkinoinnin logistiikka LogisticService-palvelu Merja Munkki LogisticService palvelukonsepti» LogisticService konsepti on ulkoistettu ratkaisu yritysten ja yhteisöjen markkinointilogistiikkaan sekä muun

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Solteq on erikoistunut palvelujen toiminnanohjauksen ja kaupan ohjelmistopalveluyhtiö

Solteq on erikoistunut palvelujen toiminnanohjauksen ja kaupan ohjelmistopalveluyhtiö Solteq on erikoistunut palvelujen toiminnanohjauksen ja kaupan ohjelmistopalveluyhtiö Olemme ainoa suomalainen yhtiö, joka on keskittynyt palvelu-alan ja kaupan liiketoimintaa kehittäviin kokonaisratkaisuihin.

Lisätiedot

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yleisesittely Hyödyt Palvelupyyntöjen käsittelykustannukset Kustannussäästöt Työnohjaus Ominaisuudet Nomis HelpDesk ja ITIL Tukipalvelun liittymä

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017

VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017 VISMA Netvisor Yrityshinnasto 2017 Hinnasto astuu voimaan 1.7.2017. Ohjelmistohinnasto Liikevaihto/vuosi < 0,1 M < 0,2 M < 0,5 M < 1,0 M < 2,0 M < 5,0 M < 10,0 M > 10,0 M Palvelun avausmaksu Netvisor-palvelun

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Ostamisen tehostaminen ja keskittäminen tukkukaupassa

Ostamisen tehostaminen ja keskittäminen tukkukaupassa Ostamisen tehostaminen ja keskittäminen tukkukaupassa RELEXin toimitusketjunhallinnan seminaari 23.1.2013 Roni Ström Logistiikkapäällikkö / Motoral Oy 1 Agenda Oston kehittämisen tarve ja syyt Ennustamisen

Lisätiedot

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011)

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) Toimintajärjestelmän rakenne Laatu-, työterveys- ja turvallisuus sekä ympäristöjohtaminen = johtamisjärjestelmä Yritysesittely

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Tietojohtamisen iltapäivä. 8.5.2014 Vanajanlinna

Tietojohtamisen iltapäivä. 8.5.2014 Vanajanlinna Tietojohtamisen iltapäivä 8.5.2014 Vanajanlinna Agenda 12:45 Lounas 13:30 Tilaisuuden alustus, agenda ja tavoite / Toimialajohtaja Kari Trygg, Visma Software Oy Osallistujien esittely (yritys+toimiala,

Lisätiedot

Uusien työntekijöiden perehdytys

Uusien työntekijöiden perehdytys Uusien työntekijöiden perehdytys ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Heidi Hakkarainen, Protacon Solutions Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 Perehdytysprosessi Uuden henkilön lisääminen Kokonaisuuden hahmottaminen

Lisätiedot

Sähköisten tilaussanomien tuleminen EDIn rinnalle

Sähköisten tilaussanomien tuleminen EDIn rinnalle Sähköisten tilaussanomien tuleminen EDIn rinnalle Presented by: Presented to: Date: Martti From martti.from@pagero.com Verkkolaskufoorumin syysseminaari Marraskuu 2017 Pagero and Primelog are registered

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore 2 Osta turvallisesti verkosta Webstore LUOTETTAVASTI YHDELLÄ KLIKKAUKSELLA VALITSE NOPEASTI TARVITSEMASI

Lisätiedot

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012

Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn. Liisa Boman 31.10.2012 Paperien pyörittämisestä verkkolaskuihin ja sähköiseen ostolaskujen käsittelyyn Liisa Boman 31.10.2012 Wermundsen Oy Wexon Oy Solotop Oy Gistele Oy OOO Wexon Wermundsen Oy Konsernin emoyhtiö Hallintopalvelut

Lisätiedot

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi

Hotellinx Suite vastaanoton kurssi Hotellinx Suite vastaanoton kurssi 15.1.2013, 12.2.2013, 12.3.2013, 16.4.2013, 14.5.2013 & 4.6.2013 Kurssin tavoitteena on helpottaa ja tehostaa vastaanoton toimintaa hyödyntämällä monipuolisesti Hotellinx

Lisätiedot

Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE)

Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE) Pk-yritysten toiminnallisen tehokkuuden kasvattaminen (TOTE) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Työkalun tarkoitus... 3 Toiminnanohjausjärjestelmä... 3 Historiaa... 3 Työkalu - manuaalivaihe... 4 ERP-järjestelmän

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen.

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen. Manageri II Toiminnanohjaus Manage Applications Toiminnanohjausta 20 vuoden kokemuksella Manage Applications on keskittynyt Manageri II - toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen erilaisten yritysten

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala

Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala Ecom hinnastopalvelu LV-, Ilma- ja Kylmäala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tuote- ja hintatietojen päivitys Ecom OVeTista Ecom Ovet hinnastopalvelu on tehty palvelemaan Ecomin LVI-, Kylmä-

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua IAB Finland Big Data seminaari 6.6.2014 Fonecta Enterprise Solutions Mikko Hakala, Head of Business IT 105 asiakkuusmarkkinoinnin, analytiikan

Lisätiedot

EBSOLUT OY 1.4.2009. Metsistä energiaa yrittämällä seminaari. Energiaa metsistä yrittämällä - seminaari

EBSOLUT OY 1.4.2009. Metsistä energiaa yrittämällä seminaari. Energiaa metsistä yrittämällä - seminaari EBSOLUT OY 1.4.2009 Energiaa metsistä yrittämällä - seminaari Metsistä energiaa yrittämällä seminaari Ebsolut Oy lyhyesti Ohjelmistotuotannon palveluyritys Perustettu vuonna 2000 Omistajana Kainuun Puhelinosuuskunta

Lisätiedot

InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä

InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä Tietotalo Oy Keilaranta 17, 02150 Espoo Y-tunnus 1008465-8 www.tietotalo.fi 1 YRITYKSEN ESITTELY... 3 1.1 Matkailualan osaaminen ja referenssit... 3 2

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut

Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut Teknisen palveluliiketoiminnan tuotannonohjauksen ja logistiikan kehittäminen Mobiililiiketoiminnan uudet ratkaisut YIT Primatel Oy Kehityspäällikkö Jaana Saarela 24.11.2005 Esityksen sisältö YIT Primatel

Lisätiedot

UUDEN LAHJAKORTTIJÄRJESTELMÄN KOULUTUS Annukka Katainen

UUDEN LAHJAKORTTIJÄRJESTELMÄN KOULUTUS Annukka Katainen UUDEN LAHJAKORTTIJÄRJESTELMÄN KOULUTUS 16.11.2017 Annukka Katainen Koulutuksen sisältö 1. Uusi lahjakorttijärjestelmä mistä on kyse 2. Uuden lahjakortin ostaminen 3. Uuden lahjakortin käyttö asiakas 4.

Lisätiedot