Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi"

Transkriptio

1 1 of :44 Toiminnanohjausjärjestelmien arviointi Print Tällä kyselyllä arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksia pk-yritysten näkökulmasta. Räätälöinnillä tarkoitetaan järjestelmän koodin muuttamista, ei parametrien asettelua kuntoon. 1) 1. Yrityksen perustiedot 1.1 Yrityksen nimi 1.2 Vastaajan nimi Sivu1 2) 1.2 Oletteko valmis antamaan lisätietoja puhelimitse? Kyllä puh. Ei Sivu2 3) 1.3 Mikä on asemanne organisaatiossa? Johtaja Toimihenkilö Työntekijä Joku muu, mikä Sivu3 4) 1.4 Yrityksen henkilöstömäärä ja liikevaihto alle 50 henkilöä ja liikevaihto 2-10 milj henkilöä ja liikevaihto milj. enemmän kuin 250 henkilöä ja liikevaihto yli 50 milj. Sivu4 5) 1.5 ERP-järjestelmätoimittajan palvelut Myydään omaa itse kehittämää järjestelmää Myydään isomman toimittajan valmistamaa toiminnanohjausjärjestelmää Myydään useita ERP-järjestelmiä Jotain muita palveluita, mitä? Sivu5 6) 1.6 Luettele mitä ERP-toiminnanohjausjärjestelmiä tarjoatte? Sivu6 7) 1.7 Mille toimialoille olette toimittaneet ERP-järjestelmiä?

2 2 of :44 Metalliteollisuus Pienet konepajat Paperiteollisuus Elintarviketeollisuus Julkinen palvelu Rakennusala Muu, mikä? Sivu7 8) 1.8 Minkä kokoiselle yritykselle toiminnanohjausjärjestelmänne soveltuu parhaiten? 0-50 työntekijää työntekijää enemmän kuin 250 työntekijää 9) 1.9 Toimitatteko useampaa ERP-järjestelmää? Kyllä Ei Sivu8 Sivu9 10) 2. Toiminnanohjausjärjestelmä 2.1 Toiminnanohjausjärjestelmän nimi Sivu10 11) 2.1 Mitä moduuleja toiminnanohjausjärjestelmänne sisältää? Tuotannonohjaus Oston hallinta Myynti ja markkinointi Tuotetiedonhallinta Materiaalin hallinta Varaston ohjaus Henkilöstöhallinto Taloushallinto Asiakkuuden hallinta CRM Sivu11 12) 2.2 Minkälaisia palveluita tarjoatte ERP:n käyttöönotossa ja käyttövaiheessa? Käyttökoulutusta, Minkä verran? Järjestelmän räätälöintiä Järjestelmän tulevat päivitykset, Miten usein? Tukea ongelmatilanteissa, Miten hoidetaan? Yritykselle sopivien parametrien asennus Muuta, mitä? Sivu12 13) 2.3 Miten tunnette konepajateollisuuden toimintaympäristön? Onko asiakkaidenne joukossa konepajoja?keitä? Sivu13 14) 2.4 Rajapinnat muihin järjestelmiin CAD-ohjelmistoon Liityntä on, ei räätälöintiä Liityntä mahdollinen, vaatii räätälöintiä Ei mahdollista liittää

3 PDM-tuotetiedonhallinta järjestelmään Talous- ja henkilöstöhallintoohjelmiin Microsoft:n ohjelmiin Projektinhallinta ohjelmiin [Score: Asiakashallinta ohjelmiin [Score: Sivu14 15) 2.5 Liitynnät muihin järjestelmiin? Mihin? 16) 2.6 Mitä tiedonsiirtomalleja järjestelmänne tukee? Sivu15 Sivu16 17) 2.7 Miten yhteistoimintakumppanit pääsevät järjestelmään? (Esim. lähellä oleva alihankkija) Sivu17 18) 2.8 Arvioi kuinka nopeasti yritys oppii käyttämään toiminnanohjausjärjestelmäänne tehokkaasti? 1-3 kuukautta 3-6 kuukautta yli 6 kuukautta Sivu18 19) 2.9 Toiminnanohjausjärjestelmän hinta ilman palveluja ja muita kuluja? Oletettu käyttäjämäärä 50 henkilöä enemmän kuin Sivu19 20) 2.10 Miten kokonaishinta muodostuu? Käyttökoulutus Yrityskohtaisia konfiguraatioita Versioiden päivittäminen jatkossa Ohjelmistojen asennus Tuki ongelmatilanteissa Jotain muuta, mitä? 21) 2.11 Miten käyttökoulutus järjestetään? Sivu20 Sivu21 22) 2.12 Paljonko käyttökoulutukseen ja parametrien asetukseen tarvitsee keskimäärin varata aikaa? 3 of :44

4 0-2 päivää 2-4 päivää 4-8 päivää enemmän kuin 8 päivää Sivu22 23) 2.13 Minkälaisia palveluita on mahdollista saada lisämaksusta? Sivu23 24) 2.14 Onko ERP-järjestelmää mahdollisuus hankkia ASP-palveluna? Kyllä Ei Sivu24 25) 2.15 Kuinka kauan olette toimittaneet ERP- järjestelmiä? 0-1 vuotta 1-3 vuotta 3-5 vuotta yli 5 vuotta Sivu25 Seuraavat kysymykset käsittelevät tuotannonohjausta 26) 3.1 Arvioi tuotannonohjausmoduulin ominaisuuksia Tuotanto-ohjelman luonti tilausten perusteella (rajapinnat tilauskantaan) ei räätälöintiä vaatii räälöintiä Tätä ominaisuutta ei ole Tuotantolinjojen toiminnan simulointi Tuotantosuunnitelman tallennus järjestelmän tietokantaan Materiaalitarpeiden ajoitus tuotantoaikataulun mukaan Hienokuormituksen laskeminen Työvaiheiden työajan kerääminen Materiaalin riittävyyden ja mahdollisten materiaalipuutteiden tarkastukset tuotanto-ohjelman perusteella Tuotantolinjan työpisteiden kuormitustarkastelu Tilanneseuranta tuotannosta Mahdollisuus katsoa montako kappaletta valmistunut vuoron aikana Valmistuskustannusten seuranta Laaduntuottokyvyn seuranta Valmistuseräkohtainen kustannuserittely (materiaali, työ, alihankinta, yleiskulut) Liityntä CAD-järjestelmään Materiaalitunnistetiedot Valmistuneen tuotteen kirjaus/raportointi järjestelmään Työntekijät näkevät näytöltä CAD-kuvat ja osaluettelot Tuotannonsuunnittelun grafiikka on visuaalinen Asetusaikojen, kappaleaikojen ja läpimenoaikojen kirjaaminen ja seuranta Liityntä talous-ja palkanlaskenta ohjelmistoihin Materiaalien saatavuusnäyttö: ilmaistaan kuinka monta ja mihin aikatauluun kyseistä tuotetta on valmistettavissa ottaen huomioon materiaalien saatavuus Entä jos vaihtoehtotarkastelujen käyttö Toimitusajan arviointi Tuotantohenkilöillä mahdollisuus liittää valmistukseen liittyvää tietoa uusissa/ongelmatilanteissa Tuotteen suunniteltujen ja toteutuneiden työtuntien vertaaminen Levyaihion koon syöttäminen millimetreinä (esim 1800x2000) Sivu26 27) 3.2 Tuotannonohjausmoduulin tärkeimmät asiat ja erityispiirteet? 4 of :44

5 Sivu27 Seuraavat kysymykset käsittelevät tuotetiedonhallintaa 28) 4.1 Arvioi ERP-järjestelmänne tuotetiedonhallinta moduulia? Nimikkeiden hakeminen rekisteristä tuotekoodien perusteella Vakiorakenteiden ja uusien tuoteversioiden syöttö järjestelmiin Tuotteiden, tuoteperheiden ja moduulien perustietojen (esim. CAD-kuvat, osaluettelot)tallentaminen järjestelmään [Score: ei räätälöintiä Tätä ominaisuutta ei ole Tuotteen elinkaaren seuranta Nimikkeiden hallinta, hinnat, tekniset tiedot Nimikkeen poistaminen tuoterakenteesta joustavaa Viestien hallinta sähköpostitse tai tietokantojen avulla Liitynnät CAD-ohjelmiin Dokumenttien liittäminen tuotteeseen ja tuoterakenteen eri kohtiin Muutosten tekeminen tuoterakenteeseen [Score: Osaluetteloon voi lisätä komponenttien/osien mittoja ja laskea niiden perusteella tarvemäärä tuotannonsuunnittelussa Osien ja piirustusten historiatiedot löytyvät Projektien ja aikataulujen hallinta työkalu on olemassa Tuotteen työvaiheiden listaus Sivu28 29) 4.2 Mitkä ovat tuotetiedonhallinta moduulinne erikoispiirteet ja tärkeimmät ominaisuudet? Sivu29 Seuraavat kysymykset käsittelevät oston hallintaa 30) 5.1 Arvioi ostomoduulia Tuotannon tarpeisiiin perustuva ostaminen (rajapinta tuotannonohjaukseen) Ostosopimuksien käsittely ja seuranta eri valuuttojen käsittely Ostotilausvalvonta ja hälytysrajat Ostotoimintojen dokumentointi Ostolaskujen käsittely Ostotilauksien teko Hankintaehdotusten käsittely ja hyväksyntä ostomoduulissa Tarjouspyynnön tekeminen Tarjousten vertaileminen ja käsittely [Score: Tavarantoimittajien vertailu kriteerien (esim.laadun, palvelutason ja hinnan)perusteella. ei Tätä ominaisuutta ei ole 5 of :44

6 Alihankkijoilta tilattavien komponenttien jaottelu ABC-analyysin mukaisesti [Score: Logistiikasta aiheutuvien kustannusten laskenta Tavarantoimittajien listaus rekisteriin Raportti toimittajan tilauksista (tulleet/avoimet) Sivu30 31) 5.2 Mitkä ovat ostomoduulin tärkeimmät ominaisuudet ja erikoispiirteet? Sivu31 Seuraavat kysymykset käsittelevät varaston hallintaa 32) 6.1 Arvioi varastonhallinta moduulin toimintaa? Alihankkijalta tilattujen komponenttien kirjaaminen järjestelmään Varastosaldon muuttaminen helppoa [Score: Useiden varastojen hallinta Nimiketiedot esim. varastonkierto ja kulutus löytyvät Saldokorjauksien ja hävikin kirjaaminen järjestelmään Valmistuneen tuotannon kirjaaminen varastoon tai tilaukseen ja sen raportointi Varastointi kustannusten laskeminen Graafiset esitykset tilastotiedoista [Score: Inventaario Automaattinen ilmoitus kun varastosaldo laskee alle hälytysrajan Toimittajatietojen ylläpito Integrointi osto- ja myyntijärjestelmiin Langattomat varastotoiminnot mobiilien päätelaitteiden avulla Mahdollisuus syöttää tuotteet varastoon levynkoon (esim 1800 x 2000) ja materiaalin mukaan ei Tätä ominaisuutta ei ole Sivu32 33) 6.2 Varastonhallintamoduulin tärkeimmät ominaisuudet ja erikoispiirteet? Sivu33 Seuraavat kysymykset käsittelevät tilaus- ja toimitusketjunhallintaa 34) 7.1 Arvioi toiminnanohjausjärjestelmän tilaus- ja toimitusketjunhallintamoduulia Tarjouksen teko Tuotteiden hintojen laskeminen työtuntien, konetuntihintojen ja materiaalin kulutuksen perusteella Konetuntihintojen määrittely Tilaus ennusteiden tekeminen Tilausvahvistuksen tekeminen ei Ominaisuutta ei ole 6 of :44

7 Tuotehinnastot Valuuttakohtaiset tuotehinnastot Tilauskannan päivitys automaattisesti [Score: Liityntä kirjanpitoon Tuotteiden keskihinnan laskenta Toimitusssopimusten käsittely ja hallinta Liityntä asiakasrekisteriin Laskujen muodostaminen Kuljetusten seuranta Lähetyksen kirjaus Kuljetusasiakirjojen muodostaminen [Score: Valmius sähköiseen laskujen lähettämiseen Reklamaatioiden käsittely Mahdollisuus lisätä asiakaskohtaisia alennuksia eri tuotteille Alennuksien hinnoittelu ostomäärän mukaan Sivu34 35) 7.2 Voidaanko myyntitilastoja seurata reaaliaikaisesti? Onko graafista esitystä myyntitilastoista? Esim. asiakkaiden, tuotteiden peusteella. 36) 7.3 Yrityksen tuloksen seuranta Sivu35 Asiakaskohtaisesti Tuotekohtaisesti Konekohtaisesti Toimitusvarmuuden seuranta ei räätälöintiä vaatii räätälöintiä Ominaisuutta ei ole Sivu36 Seuraavat kysymykset käsittelevät Taloushallintoa 37) 8.1 Arvioi Taloushallinnon moduulia Kirjanpito Budjetti Tuloslaskelmat ja taseet Palkanlaskenta Viranomaisilmoituksen käsittely ja tulostaminen verottajalle Graafiset esitykset tilastotiedoista [Score: Laskujen muodostaminen Dokumenttien liittäminen Poistojen kirjaaminen Kassavirtaennusteet Matkalaskujen tekeminen Myynti- ja ostoreskontra Työntekijöiden työtunnit ja vuorolisät tulevat palkanlaskentaan automaattisesti ei vaatii räätälöintiä Ominaisuutta ei ole Sivu37 38) 8.2 Miten järjestelmän ylläpitoon liittyvät asiat hoidetaan? 7 of :44

8 8 of :44 Sivu38 39) 8.3 Miten järjestelmän tietoturvaa hoidetaan? Annetaanko pääkäyttäjälle oikeudet kaikkiin osioihin ja hän jakaa oikeuksia esim.uusille työntekijöille? Sivu39 40) 8.4 Mitä erityisen hyviä toimintoja järjestelmässä on ja millaisia puutteita järjestelmässä on? Sivu40 41) 8.5 Haluatteko antaa vastauksia toisesta ERP-järjestelmästä? Kyllä Ei Sivu41 42) 2. Toiminnanohjausjärjestelmä 2.1 Toiminnanohjausjärjestelmän nimi Sivu42 43) 2.1 Mitä moduuleja toiminnanohjausjärjestelmänne sisältää? Tuotannonohjaus Oston hallinta Myynti ja markkinointi Tuotetiedonhallinta Materiaalin hallinta Varaston ohjaus Henkilöstöhallinto Taloushallinto Asiakkuuden hallinta CRM Sivu43 44) 2.2 Minkälaisia palveluita tarjoatte ERP:n käyttöönotossa ja käyttövaiheessa? Käyttökoulutusta, Minkä verran? Järjestelmän räätälöintiä Järjestelmän tulevat päivitykset, Miten usein? Tukea ongelmatilanteissa, Miten hoidetaan? Yritykselle sopivien parametrien asennus Muuta, mitä? Sivu44 45) 2.3 Miten tunnette konepajateollisuuden toimintaympäristön? Onko asiakkaidenne joukossa konepajoja?keitä?

9 Sivu45 46) 2.4 Rajapinnat muihin järjestelmiin CAD-ohjelmistoon PDM-tuotetiedonhallinta järjestelmään Talous- ja henkilöstöhallintoohjelmiin Microsoft:n ohjelmiin Projektinhallinta ohjelmiin [Score: Asiakashallinta ohjelmiin [Score: Liityntä on, ei räätälöintiä Littyntä mahdollinen, vaatii räätälöintiä Ei mahdollista liittää Sivu46 47) 2.5 Liitynnät muihin järjestelmiin? Mihin? Sivu47 48) 2.6 Mitä tiedonsiirtomalleja järjestelmänne tukee? Sivu48 49) 2.7 Miten yhteistoimintakumppanit pääsevät järjestelmään? (Esim. lähellä oleva alihankkija) Sivu49 50) 2.8 Arvioi kuinka nopeasti yritys oppii käyttämään toiminnanohjausjärjestelmäänne tehokkaasti? 1-3 kuukautta 3-6 kuukautta yli 6 kuukautta Sivu50 51) 2.9 Toiminnanohjausjärjestelmän hinta ilman palveluja ja muita kuluja? Oletettu käyttäjämäärä 50 henkilöä enemmän kuin Sivu51 52) 2.10 Miten kokonaishinta muodostuu? Käyttökoulutus Yrityskohtaisia konfiguraatioita Versioiden päivittäminen jatkossa Ohjelmistojen asennus Tuki ongelmatilanteissa Jotain muuta, mitä? 9 of :44

10 Sivu52 53) 2.11 Miten käyttökoulutus järjestetään? Sivu53 54) 2.12 Paljonko käyttökoulutukseen ja parametrien asetukseen tarvitsee keskimäärin varata aikaa? 0-2 päivää 2-4 päivää 4-8 päivää enemmän kuin 8 päivää Sivu54 55) 2.13 Minkälaisia palveluita on mahdollista saada lisämaksusta? Sivu55 56) 2.14 Onko ERP-järjestelmää mahdollisuus hankkia ASP-palveluna? Kyllä Ei Sivu56 57) 2.15 Kuinka kauan olette toimittaneet ERP- järjestelmiä? 0-1 vuotta 1-3 vuotta 3-5 vuotta yli 5 vuotta Sivu57 Seuraavat kysymykset koskevat tuotannonohjausta 58) 3.1 Arvioi tuotannonohjausmoduulin ominaisuuksia Tuotanto-ohjelman luonti tilausten perusteella(rajapinnat tilauskantaan) ei räätälöintiä vaatii räälöintiä Tätä ominaisuutta ei ole Tuotantolinjojen toiminnan simulointi Tuotantosuunnitelman tallennus järjestelmän tietokantaan Materiaalitarpeiden ajoitus tuotantoaikataulun mukaan Hienokuormituksen laskeminen Työvaiheiden työajan kerääminen Materiaalin riittävyyden ja mahdollisten materiaalipuutteiden tarkastukset tuotanto-ohjelman perusteella Tuotantolinjan työpisteiden kuormitustarkastelu Tilanneseuranta tuotannosta Mahdollisuus katsoa montako kappaletta valmistunut vuoron aikana Valmistuskustannusten seuranta Laadun seuranta Valmistuseräkohtainen kustannuserittely (materiaali, työ, alihankinta, yleiskulut) Materiaalitunnistetiedot Valmistuneen tuotteen kirjaus/raportointi järjestelmään Työntekijät näkevät näytöltä CAD-kuvat ja osaluettelot Tuotannonsuunnittelun grafiikka on visuaalinen Asetusaikojen, kappaleaikojen ja läpimenoaikojen kirjaaminen ja seuranta Liityntä talous-ja palkanlaskenta ohjelmistoihin 10 of :44

11 Materiaalien saatavuusnäyttö: ilmaistaan kuinka monta ja mihin aikatauluun kyseistä tuotetta on valmistettavissa ottaen huomioon materiaalien saatavuus Entä jos vaihtoehtotarkastelujen käyttö Toimitusajan arviointi Tuotantohenkilöillä mahdollisuus liittää valmistukseen liittyvää tietoa uusissa/ongelmatilanteissa Tuotteen suunniteltujen ja toteutuneiden työtuntien vertaaminen Levyaihion koon syöttäminen millimetreinä (esim 1800x2000) Sivu58 59) 3.2 Tuotannonohjausmoduulin tärkeimmät asiat ja erityispiirteet? Sivu59 Seuraavat kysymykset koskevat tuotetiedonhallintaa 60) 4.1 Arvioi ERP-järjestelmänne tuotetiedonhallinta moduulia? Nimikkeiden hakeminen rekisteristä tuotekoodien perusteella Vakiorakenteiden ja uusien tuoteversioiden syöttö järjestelmiin Tuotteiden, tuoteperheiden ja moduulien perustietojen (esim. CAD-kuvat, osaluettelot)tallentaminen järjestelmään [Score: ei räätälöintiä Tätä ominaisuutta ei ole Tuotteen elinkaaren seuranta Nimikkeiden hallinta, hinnat, tekniset tiedot Nimikkeen poistaminen tuoterakenteesta joustavaa Viestien hallinta sähköpostitse tai tietokantojen avulla Liitynnät CAD-ohjelmiin Dokumenttien liittäminen tuotteeseen ja tuoterakenteen eri kohtiin Muutosten tekeminen tuoterakenteeseen [Score: Osaluetteloon voi lisätä komponenttien/osien mittoja ja laskea niiden perusteella tarvemäärä tuotannonsuunnittelussa Osien ja piirustusten historiatiedot löytyvät Projektien ja aikataulujen hallinta työkalu on olemassa Tuotteen työvaiheiden listaus Sivu60 61) 4.2 Mitkä ovat tuotetiedonhallinta moduulinne erikoispiirteet ja tärkeimmät ominaisuudet? Sivu61 Seuraavat kysymykset koskevat oston hallintaa 62) 5.1 Arvioi ostomoduulia Tuotannon tarpeisiiin perustuva ostaminen (rajapinta tuotannonohjaukseen) ei Tätä ominaisuutta ei ole 11 of :44

12 Ostosopimuksien käsittely ja seuranta eri valuuttojen käsittely Ostotilausvalvonta ja hälytysrajat Ostotoimintojen dokumentointi Ostolaskujen käsittely Ostotilauksien teko Hankintaehdotusten käsittely ja hyväksyntä ostomoduulissa Tarjouspyynnön tekeminen Tarjousten vertaileminen ja käsittely [Score: Tavarantoimittajien vertailu kriteerien (esim.laadun, palvelutason ja hinnan)perusteella. Alihankkijoilta tilattavien komponenttien jaottelu ABC-analyysin mukaisesti [Score: Logistiikasta aiheutuvien kustannusten laskenta Tavarantoimittajien listaus rekisteriin Raportti toimittajan tilauksista (tulleet/avoimet) Sivu62 63) 5.2 Mitkä ovat ostomoduulin tärkeimmät ominaisuudet ja erikoispiirteet? Sivu63 Seuraavat kysymykset koskevat varaston hallintaa 64) 6.1 Arvioi varastonhallinta moduulin toimintaa? Alihankkijalta tilattujen komponenttien kirjaaminen järjestelmään Varastosaldon muuttaminen helppoa [Score: ei Ominaisuutta ei ole Useiden varastojen hallinta Nimiketiedot esim. varastonkierto ja kulutus löytyvät Saldokorjauksien ja hävikin kirjaaminen järjestelmään Valmistuneen tuotannon kirjaaminen varastoon tai tilaukseen ja sen raportointi Varastointi kustannusten laskeminen [Score: Graafiset esitykset tilastotiedoista [Score: Inventaario Automaattinen ilmoitus kun varastosaldo laskee alle hälytysrajan Toimittajatietojen ylläpito Integrointi osto- ja myyntijärjestelmiin Langattomat varastotoiminnot mobiilien päätelaitteiden avulla Mahdollisuus syöttää tuotteet varastoon levyn koon (esim 1800 x 2000) ja materiaalin mukaan Sivu64 65) 6.2 Varastonhallintamoduulin tärkeimmät ominaisuudet ja erikoispiirteet? Sivu65 12 of :44

13 Seuraavat kysymykset koskevat tilaus- ja toimitusketjunhallintaa 66) 7.1 Arvioi toiminnanohjausjärjestelmän tilaus- ja toimitusketjunhallintamoduulia Tarjouksen teko Tuotteiden hintojen laskeminen työtuntien, konetuntihintojen ja materiaalin kulutuksen perusteella Konetuntihintojen määrittely Tilaus ennusteiden tekeminen Tilausvahvistuksen tekeminen Tuotehinnastot Valuuttakohtaiset tuotehinnastot Tilauskannan päivitys automaattisesti [Score: Liityntä kirjanpitoon Tuotteiden keskihinnan laskenta Toimitusssopimusten käsittely ja hallinta Liityntä asiakasrekisteriin Laskujen muodostaminen Kuljetusten seuranta Lähetyksen kirjaus Kuljetusasiakirjojen muodostaminen [Score: Valmius sähköiseen laskujen lähettämiseen Reklamaatioiden käsittely Mahdollisuus lisätä asiakaskohtaisia alennuksia eri tuotteille Alennuksien hinnoittelu ostomäärän mukaan ei Ominaisuutta ei ole Sivu66 67) 7.2 Voidaanko myyntitilastoja seurata reaaliaikaisesti? Onko graafista esitystä myyntitilastoista? Esim. asiakkaiden, tuotteiden perusteella. 68) 7.3 Yrityksen tuloksen seuranta Sivu67 Asiakaskohtaisesti Tuotekohtaisesti Konekohtaisesti Toimitusvarmuuden seuranta ei räätälöintiä vaatii räätälöintiä Ominaisuutta ei ole Sivu68 Seuraavat kysymykset koskevat taloushallintoa 69) 8.1 Arvioi taloushallinnon moduulia Kirjanpito Budjetti Tuloslaskelmat ja taseet Palkanlaskenta Viranomaisilmoituksen käsittely ja tulostaminen verottajalle Graafiset esitykset tilastotiedoista [Score: Laskujen muodostaminen ei vaatii räätälöintiä Ominaisuutta ei ole 13 of :44

14 14 of :44 Dokumenttien liittäminen Poistojen kirjaaminen Kassavirtaennusteet Matkalaskujen tekeminen Myynti- ja ostoreskontra Työntekijöiden työtunnit ja vuorolisät tulevat palkanlaskentaan automaattisesti Sivu69 70) 8.2 Miten järjestelmän ylläpitoon liittyvät asiat hoidetaan? Sivu70 71) 8.3 Miten järjestelmän tietoturvaa hoidetaan? Annetaanko pääkäyttäjälle oikeudet kaikkiin osioihin ja hän jakaa oikeuksia esim.uusille työntekijöille? Sivu71 72) 8.4 Mitä erityisen hyviä toimintoja järjestelmässä on ja millaisia puutteita järjestelmässä on? Sivu72 Kiitos vastauksistasi Sivu73

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Lemonsoft yritysohjelmistot VERSIOSAATE 1 (27) Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Olemme julkaisseet Lemonsoft-ohjelmista uuden version. Uuteen versioon on toteutettu lukuisia uusia ominaisuuksia,

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN ESISELVITYS KUNNOSSAPITOYRITYKSELLE

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN ESISELVITYS KUNNOSSAPITOYRITYKSELLE TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN ESISELVITYS KUNNOSSAPITOYRITYKSELLE Sanna Autere Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Tuotantotalous Insinööri (AMK) KEMI 2015 Tiivistelmä Tekniikka ja liikenne Tuotantotalous

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa useissa maissa. Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme avain SIVU 12. Fakta.

Kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa useissa maissa. Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme avain SIVU 12. Fakta. Åke Persson Fakta Tyytyväiset asiakkaat ovat menestyksemme avain Kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa useissa maissa Emme ole kuin muut. Yli 40 vuotta olemme pitäneet kiinni liikeideastamme toimitamme

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ

Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ Minna Ylitalo VARASTOJEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJES- TELMÄSSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2015 2 Yksikkö Oulun Yliopiston

Lisätiedot

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen.

Manageri II. Toiminnanohjaus. ManageApplications ratkaisu toiminnanohjaukseen. Manageri II Toiminnanohjaus Manage Applications Toiminnanohjausta 20 vuoden kokemuksella Manage Applications on keskittynyt Manageri II - toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen erilaisten yritysten

Lisätiedot

Tatu Mattsson. Toiminnanohjausjärjestelmät

Tatu Mattsson. Toiminnanohjausjärjestelmät Tatu Mattsson Toiminnanohjausjärjestelmät Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (amk) Auto- ja kuljetustekniikka Opinnäytetyö 2.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Tatu Mattsson

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

JEEVES-TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO NHK-KESKUS OY:SSÄ

JEEVES-TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO NHK-KESKUS OY:SSÄ JEEVES-TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO NHK-KESKUS OY:SSÄ Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, 17.5.2011 Sonja Helminen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Tuotanto. www.lemonsoft.fi

Tuotanto. www.lemonsoft.fi Tuotanto Lemonsoft-tuotanto on tuotannon suunnitteluun, ohjaamiseen ja jälkilaskelmiin suunnattu ohjelma. Ohjelma on suunnattu metalli-, muovi-, elektroniikka- ja puuteollisuuteen, mutta toimii muunkin

Lisätiedot

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus

Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille. SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Liiketoiminnan hallintaratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille SAP Business One -ratkaisun yleiskatsaus Sisällys Johdanto 3 SAP Business One -ratkaisu: Keskeiset tekijät 4 Liiiketoimintaedut 5 Toimintojen

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan

TOIMINNANOHJAUS. Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan TOIMINNANOHJAUS Microsoft Dynamics NAV Antaa vapauden keskittyä liiketoimintaan 2 Haluan järjestelmän, joka auttaa yritystäni toimimaan kuten minä haluan. Se onnistuu Microsoft Dynamics NAVilla Integroitu

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä

Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu & Päivi Iskanius Toiminnanohjausjärjestelmien nykytila Raahen seudun yrityksissä TOMI raportti 1 Leena Klaavu

Lisätiedot

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT.

Autokal II 14.1.2015. N Consult Oy Y-tunnus 0577033-8 e-mail: nc@nconsult.fi Hermannin Rantatie 2, Helsinki Puh 040-5533784 TOIMINNOT. AUTOKAL II Autokal II on kaluston ja työntekijöiden sekä näihin liittyvien varausten ja toteutumien hallintajärjestelmä. Se sisältää koko logistisen ketjun varauksen kirjauksesta ja todentamisesta kentällä

Lisätiedot

OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä.

OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä. OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki, syksy 2014 Essi Ahokas TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous

Lisätiedot

lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE

lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE lemonsoft LEMONSOFT-OHJELMIEN VERSIOSAATE VERSIO: KESÄKUU 2015 VERSIOSAATE KESÄKUU 2015 Lemonsoftin kesäkuun 2015 version myötä julkaisemme useita käytettävyyttä parantavia muutoksia. Olemme saaneet runsaasti

Lisätiedot

Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin

Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin Aito integraatio 45 moduulia samassa tietokannassa Skaalautuva Yhdestä käyttäjästä aina 1 000 käyttäjään saakka samassa järjestelmässä Testattu ja käytetty

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen

Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Tiina Leinonen Opinnäytetyö Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen Työn ohjaaja

Lisätiedot

Kunnossapidon tietojärjestelmät

Kunnossapidon tietojärjestelmät KUNNOSSAPITO- KOULU KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite N:o 57 Lehti 5 2000 Kunnossapidon tietojärjestelmät Sisällys Johdanto... 3 Tietotekniikan hyödyntämisestä kunnossapidossa on tehtävä organisaation

Lisätiedot