Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus"

Transkriptio

1 Työraportti Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004

2 1 (1) Fortum Nuclear Services 1 ENP 1 Tapani Kukkola NUCL-2135 Jakelu: Korvaa Hyväksyjä, pvm~ ~ Avainsanat OLKILUODON LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN MAANP ÄÄLLISTEN OSIENKUVAUS TIIVISTELMÄ Raportissa kuvataan Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laitospaikkajärjestelyjä vuonna 2020, kun loppusijoituslaitos on aloittanut toimintansa. Loppusijoituslaitos on visualisoitu Olkiluodon laitospaikalle. Loppusijoituslaitoksen suunnittelun lähtökohtana on ollut loppusijoitustilojen vaiheitiainen rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Vuosittain tuotetaan noin neljäkymmentä polttoainekapselia. Mitoituksen lähtökohtana on käytetty sadan kapselin vuosituotantoa. Olkiluodon ja Loviisan laitosten polttoainetta kapseloidaan samalla linjalla. Loppusijoituslaitoksen vaatima maanpäällisen alueen suuruus on noin hehtaaria. Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten rakennusten kokonaisrakennustilavuus on noin m 3. Työraportti on tarkoitettu lähtökohdaksi kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle sekä loppusijoitustilojen yhteensovittamiseksi ONKALOn kanssa. Raportin lopussa on esitetty loppusijoituslaitoksen mitoituksen lähtökohdat taulukkoina. Raportin tarkoituksena on myös olla kustannusarvion lähtökohtana. Avainsanat: Loppusijoituslaitos, käytetyn polttoaineen loppusijoitus, kapselointilaitos ja loppusijoituskapseli. Fortum Nuclear Services Oy Ly krnro KotipaikkaEspoo

3 Työraportti Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN OLKILUOTO, FINLAND Tel Fax

4 Työraportti Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Fortum Nuclear Services Huhtikuu 2004 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 OLKILUODON LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN MAANPÄÄLLISTEN OSIEN KUVAUS TIIVISTEL MÄ Raportissa kuvataan Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laitospaikkajärjestelyjä vuonna 2020, kun loppusijoituslaitos on aloittanut toimintansa. Loppusijoituslaitos on visualisoitu Olkiluodon laitospaikalle. Loppusijoituslaitoksen suunnittelun lähtökohtana on ollut loppusijoitustilojen vaiheitiainen rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Vuosittain tuotetaan noin neljäkymmentä polttoainekapselia. Mitoituksen lähtökohtana on käytetty sadan kapselin vuosituotantoa. Olkiluodon ja Loviisan laitosten polttoainetta kapseloidaan samalla linjalla. Loppusijoituslaitoksen vaatima maanpäällisen alueen suuruus on noin hehtaaria. Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten rakennusten kokonaisrakennustilavuus on noin m 3 Työraportti on tarkoitettu lähtökohdaksi kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle sekä loppusijoitustilojen yhteensovittamiseksi ON KALOn kanssa. Raportin lopussa on esitetty loppusijoituslaitoksen mitoituksen lähtökohdat taulukkoina. Raportin tarkoituksena on myös olla kustannusarvion lähtökohtana. Avainsanat: Loppusijoituslaitos, käytetyn polttoaineen loppusijoitus, kapselointilaitos ja loppusij oituskapseli.

6 FINAL DISPOSAL PLANT AT OLKILUOTO, DESCRIPTION OF ABOVE GROUND FACILITIES ABSTRACT Above ground facilities of the final disposal plant in Olkiluoto site are described in this report when final disposal facility starts its operation in year The final disposal plant is visualised at the Olkiluoto site. Parallel construction of the final disposal tunnels and disposal of the spent fuel canisters are the principal design basis of the final disposal plant. Annual production of disposal canisters for spent fuel counts about 40. Production of 100 disposal canisters has been the dimensioning basis. The fuel of Olkiluoto plant and the fuel of Loviisa plant will be encapsulated in the same production Iine. The final disposal plant will require about 15 to 20 hectares' area above ground level. The total building volume ofthe above ground buildings is about m 3. The purpose of the report is to be the base of the detailed design of the encapsulation plant and the final disposal spaces as well as for coordination between the final disposal plant and ONKALO. The dimensioning bases for the final disposal plant are shown in tables at the end of report. The report is intended also for the base of the cost estimate for the final disposal plant. Keywords: Final disposal plant, final disposal of spent fuel, encapsulation plant and fmal disposal canister.

7 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTEL MÄ ABSTRACT 1 LAITOSPAIKKAJÄRJESTELYJEN KUVAUS Yleistä Laitospaikka Tilajärjestelyjen periaatteet Loppusijoituslaitoksen sähkönsyöttö Loppusijoituslaitoksen lämmitys, veden syöttö ja viemäröinti Liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyjen periaatteet Raskas tavaraliikenne Kevyt tavaraliikenne Henkilöliikenne Henkilöstö Loppusijoitusalueen rakennukset ja rakenteet Kapselointilaitos Käyttörakennus IV-kuilurakennus Tutkimusrakennus Tunnelitekniikkarakennus Korjaamo Informaatiorakennus Louhekenttä Tankkausasema ja öljysäiliöt Laitosalueen muut rakenteet ja varaukset KAPSELOINTILAITOS Kapselointilaitoksen tarkoitus Kapselointilaitoksen tärkeimmät toiminnot Käytetyn polttoaineen vastaanotto Polttoaineen kapselointi Bentoniittilohkojen käsittely Valvontatoiminnot Aktiivijätteiden käsittely ja loppusijoitus Kapselointilaitoksen kuvaus KÄYTTÖRAKENNUS Käyttörakennuksen tarkoitus Käyttörakennuksen tärkeimmät toiminnot Käyttörakennuksen kuvaus Käyttörakennuksen erikoispiirteet Sisääntuloaula Rakennuksen arkkitehtuuri IV-KUILURAKENNUS IV-kuilurakennuksen tarkoitus... 27

8 2 4.2 IV-kuilurakennuksen tärkeimmät toiminnot Tekniset toiminnot Kytkinlaitostilat Ilmastointikonetilat Käyttötoiminnot Huolto- ja palvelutoiminnot Varastot Laboratoriot IV-kuilurakennuksen kuvaus TUTKIMUSRAKENNUS Tutkimusrakennuksen tarkoitus Tutkijain rakennuksen tärkeimmät toiminnot TUNNELITEKNIIKKARAKENNUS Tunnelitekniikkarakennuksen tarkoitus Tunnelitekniikkarakennuksen tärkeimmät toiminnot KORJAAMO Korjaamon tarkoitus Korjaamon tärkeimmät toiminnot Korjaamon kuvaus INFORMAATIORAKENNUS Informaatiorakennuksen tarkoitus Informaatiorakennuksen kuvaus Rakennuksen erikoispiirteet LOUHEKENTTÄ Louheauma Louheen murskausasema Murskeauma Täyteaineen sekoittamo VIITTEET LIITETAULUKOT... 41

9 3 1 LAITOSPAIKKAJÄRJESTELYJEN KUVAUS 1.1 Yleistä Seuraavassa kuvataan Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laitospaikkajärjestelyjä vuonna 2020, kun loppusijoituslaitos aloittaa toimintansa. Raportti on päivitys suunnitelmasta (Kukkola, 1999), joka tehtiin Kuhmon Romuvaaran laitospaikalle. P-E Rönnqvist FNS:stä on tehnyt loppusijoituslaitoksen visualisointikuvat. Loppusijoituslaitos suunnitellaan 0 Ikiluodon laitospaikalle, jossa ydinvoimalaitoksia varten on rakennettu valmista infrastruktuuria. Laitosalue muodostaa itsenäisen toimivan kokonaisuuden, joka sijoittuu loppusijoitustilojen yläpuolelle. Lähtökohtana on loppusijoitustilojen vaiheitiainen rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Loppusijoitustiloja louhitaan sitä mukaan kuin loppusijoitus etenee. Polttoainekapseleita loppusijoitetaan ja loppusijoitustunneleita täytetään vuoron perään. Ennen varsinaisten loppusijoitustilojen rakentamista ja loppusijoitustoiminnan alkamista laitospaikalle on rakennettu tutkimustila ONKALO (Kalliomäki, 2003), joka käsittää spiraalinmuotoisen ajotunnelin, ilmanvaihto/henkilökuilun (IV -kuilu) sekä joukon teknisiä tiloja kuilun ja ajotunnelin alapäässä. ONKALOa varten maan päälle rakennetaan IV -kuilun yläpäähän IV -kuilurakennus, johon tulee teknisiä tiloja, toimisto- ja laboratoriotiloja. Ajotunnelin yläpäähän tulee ajoneuvojen pesutila, tankkausasema sekä rakennus ajotunnelin teknisiä tiloja varten. ONKALOn suunnitelmassa on esitetty myös tutkijoiden käyttöön tarkoitettu rakennus, jossa on tarpeelliset tutkimus- ja varastotilat kairausnäytteille. ONKALO tulee olemaan osana varsinaisia loppusijoitustiloja. Kapselointilaitoksessa tuotetaan vuosittain keksimäärin neljäkymmentä polttoainekapselia. MateriaaliviiToissa tuotantovauhtina käytetään 40 kapselia vuodessa. Olkiluodon ja Loviisan laitosten polttoainetta kapseloidaan samalla linjalla. Kapselointilaitoksen mitoituksessa on varauduttu kapseloimaan myös uuden viidennen ydinvoimalayksikön po 1 ttoainetta. 1.2 Laitospaikka Laitoksen sijainti on määritelty pääosin jo ONKALOn suunnittelun yhteydessä. Rakennukset sijoittuvat kokonaan Eurajoen Olkiluodon rakennuskaavan kortteliin 5, jonka omistaa TVO. Ajotunnelin suuaukko tulee lähelle Olkiluodon ydinvoimalaitokselle ja Olkiluodon satamaan menevän tien risteystä. IV -kuilu tulee ajotunnelin suuaukosta noin 300 m länteen, lähelle kairanreikä numero 4:ää. Kapselikuilu ja henkilökuilu tulevat IVkuilusta katsottuna noin 400 m pohjoiseen kairanreikien numero 10 ja 14 väliselle alueelle.

10 ~ 4 ONKALOn rakennusaikana alueelle rakennetaan uusia teitä, jotka tulevat palvelemaan loppusijoituslaitosta sen käyttövaiheessa. Lisäydinvoimayksikön OL3 :n louhintamassat läjitetään ja murskataan lähellä OL2:ta olevaa kenttää (tontti Vuojoki 428, tila n:o 2:217), jonne tulee myös betoniasema. Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheen aikana louheet läjitetään ja murskataan 400 kv:n voimalinjan pohjoispuolella lähellä telakkaaluetta. ONKALOn rakentamisesta tulevat louheet läjitetään joko OL3:n louhekentälle tai käyttövaihetta varten rakennettavalle louheen läjitysalueelle. Kuvassa 1 on esitetty ehdotus Olkiluodon loppusijoituslaitospaikan rakennusjärjestelyistä. Kuvan keskellä Korvensuon altaan länsipuolella näkyvät kapselikuilun ympärille sijoittuvat rakennukset; kapselointilaitos ja käyttörakennus sekä tutkimusrakennus, IVkuilurakennus, ajotunnelin suuaukon läheisyyteen tulee tunnelitekniikkarakennus ja ajoneuvojen pesuhalli. Informaatiorakennus on Olkiluotoon tulevan tien varrella ennen satamatien risteystätien oikealla puolella. Informaatiorakennus on yhteinen Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden kanssa, jotka näkyvät kuvan vasemmassa yläkulmassa. Louhekenttä on 400 kv:n linjan pohjoispuolella rannan suunnassa. Louhekenttä käsittää louheauman, louheen murskausaseman, murskeauman sekä täyteaineen sekoittamon. Bentoniittikonttien varastokenttä on lähellä Olkiluodon satamaa, kontit näkyvät kuvassa s1msenä. Kuva 1. Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällinen laitosalue.

11 5 1.3 Tilajärjestelyjen periaatteet Olemassa olevaa, aikanaan OLl ja OL2:ta varten rakennettua sekä uutta OL3 yksikköä varten rakennettavaa infrastruktuuria hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tällaisia ovat esimerkiksi tiestö, vesi- ja viemärijohdot sekä sähkötehon syöttö. Kaikki ONKA LOa varten suunnitellut ja rakennettavat kohteet pyritään hyödyntämään osana loppusijoitustiloja. Varsinaisessa laitossuunnittelussa putki- ja kaapelipituudet sekä materiaalien kuljetusetäisyydet minimoidaan. Tuottajat ja kuluttajat sijoitetaan lähelle toisiaan. Esimerkiksi sähkön jakokeskukset ovat lähellä sähkön kuluttajia, murskausasema lähellä louheaumaa, täyteaineen sekoittamo lähellä murskeaumaa, konepajat ovat siellä, missä km:jaustarve on suurin, jne. Toimintoja integroidaan, jolloin säästetään etenkin apujätjestelmissä. Integroinnilla vältetään myös turhia kuljetuksia, kun esimerkiksi hentoniittilohkojen välivarasto sijoitetaan kapselointilaitoksen yhteyteen. Ajotunnelin yläpäähän ajoneuvojen pesutilan yhteyteen tehdään raskas konepaja, jossa huolletaan ja korjataan loppusijoitustiloissa käytettävät työkoneet ja aj oneuvot. Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa varaudutaan lähes jatkuvaan vierailijoiden virtaan. Vierailijoista osa on asiantuntijoita ja osa muuten loppusijoituksesta kiinnostuneita. Vierailijat haluavat nähdä periaatteessa mahdollisimman paljon. Tähän tarjotaan mahdollisuus ilman että työt loppusijoituslaitoksella häiriintyvät. Suurin yksittäisen vierailijaryhmän koko on bussilastillinen, eli noin 50 henkilöä. Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella on vierasmajoitukseen valmiit riittävät tilat, joten erillisiä vierasmajoitustiloja ei ole tarpeen rakentaa. 1.4 Loppusijoituslaitoksen sähkönsyöttö Loppusijoituslaitokselle sähköteho syötetään Olkiluodon laitoksen kytkinasemalta 20 kv:n maakaapeliyhteydellä. Varasyöttöyhteys tulee Paneliankosken Voima Oy:n 20 k V :n avoj ohtoverkosta. Kapselointilaitokseen, IV -kuilurakennukseen, tunnelitekniikkarakennukseen sekä loppusijoitustilan valvomatloman että valvonta-alueen eri syvyystasoille tulee 20 kv :n muuntamot jakokeskuksineen. Murskausaseman läheisyyteen tulee puistomuuntamo murskausasemaa varten. IV -kuilun hissille, kapselihissille, valvonta-alueen henkilökuilun hissille sekä loppusijoitustilan kuluttajille on omat kuivamuuntajat. Laitosalueella sähkö johdetaan maakaapeleilla jakokeskuksille. Kapselointilaitoksen keskuksesta sähkö syötetään kapselointilaitoksen lisäksi käyttörakennukseen sekä loppusijoitustilojen valvonta-alueelle. IV-kuilurakennuksen keskuksesta sähkö jaellaan IVkuilurakennuksen lisäksi loppusijoitustilojen valvomattomalle alueelle sekä tutkijoiden rakennukseen.

12 6 1.5 Loppusijoituslaitoksen lämmitys, veden syöttö ja viemäröinti ONKALOa varten IV-kuilurakennukseen hankitaan sähkökäyttöiset lämmityskattilat, kaksi 450 kw kattilaa maanalaisia tiloja varten ja yksi 450 kw:n kattila maanpäällisiä kuluttajia varten. Maanalaiset tilat lämmitetään tuloilmaa lämmittämällä. Maanpäälliset tilat lämmitetään kaukolämmön avulla. Loppusijoituslaitoksen käyttövaihetta varten lämmitystehoa lisätään rakentamalla kapselointilaitokseen kaksi 450 kw:n sähkökattilaa. Toista sähkökattilaa käytetään loppusijoitustilan valvonta-alueen lämmitykseen tuloilmaa lämmittämällä. Kapselointilaitos, käyttörakennus ja ajotunnelin yläpäässä olevat rakennukset lämmitetään kaukolämmöllä toisen sähkökattilan avulla. Sisääntulotien varressa oleva informaatiorakennus lämmitetään suoralla sähkölämmityksellä. Kaukolämpöjohdot upotetaan tien varteen tehtyyn kaivantoon, joka yhdistää IVkuilurakennuksen ja kapselointilaitoksen ja muut maanpäälliset rakennukset. Suurin lämmitysteho on noin 2 MW. Juomavesi otetaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vesilaitokselta. Muu tarvittava käyttövesi otetaan Korvensuon altaasta humussuodatuksen jälkeen. Vedenpuhdistamon tarkoitus on estää, että ympäristöön ei pääse vesiä, jotka ovat ympäristön vesiä likaisempia. ONKALO-vaiheessa vuotovesiä varten rakennetaan ajotunnelin yläpäähän vuotovesien selkeytysallas, josta vuotovedet pumpataan lähelle pohjoispuolen rantaaja lasketaan avo-ojassa mereen. Öljy erotaan ennen selkeytysallasta. Talousviemärivedet johdetaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen viemäriverkkoon, jossa orgaaniset aineet poistetaan biologisessa puhdistamossa. Loppusijoitustiloista jätevedet tuodaan biologiseen puhdistukseen loka-autolla. Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheessa vain ajotunnelin vuotovedet pumpataan vaiheittain ylös ajotunnelia pitkin. Muut vuotovedet pumpataan yhdessä vaiheessa IV-kuilun kautta ylös. Loppusijoitustiloista kertyvät vuotovedet selkeytetään loppusijoitustilan selkeytysaltaassa, joten vuotovedet voidaan johtaa suoraan mereen ilman selkeytystä. Rakennusten perusvesiviemäröinti sekä sadevesiviemäröinti voidaan johtaa suoraan mereen. 1.6 Liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyjen periaatteet Raskaaseen tavaraliikenteeseen kuuluvat käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukset, loppusijoituskapseleitten kuljetukset, raakabentoniitin tuonti, hentoniittilohkojen tuonti, dieselpolttoainekuljetukset, raskaiden työkoneiden tuonti sekä rakennustarvikkeiden tuonti. Raskasta tavaraliikennettä laitospaikalla ovat louheen ylöskuljetus, louheen siirto murskaukseen ja murskeen siirto täyteainesekoittamaan sekä täyteaineen kuljetukset loppusijoi tustiloihin. Kevyttä tavaraliikennettä ovat kappaletavaran ja erilaisten tarvikkeiden tuonti laitokselle

13 7 sekä jätteiden vienti laitokselta. Henkilöliikenne on kolmas liikennemuoto. Loppusijoituslaitoksen maanpäällisen osan henkilöliikenne perustuu pääosin yksityisautojen käyttöön. Raskas tavaraliikenne, kevyt tavaraliikenne ja henkilöliikenne erotetaan toisistaan siinä määrin kuin mahdollista. Samoin louheen kuljetus, louheenja murskeen siirrot sekä täyteaineen kuljetukset erotetaan muusta laitosalueen liikenteestä Raskas tavaraliikenne Olkiluodon laitospaikalle raskaat tavarat tulevat pääosin maanteitse, osa raskaasta liikenteestä hoituu meritse Olkiluodon sataman kautta. Olkiluodon KP A-varastosta käytetty ydinpolttoaine tuodaan kapselointilaitokselle julkisesta liikenteestä erotettua reittiä pitkin, joka on TVO:n omaa tonttia. Kyseessä on siis käytetyn polttoaineen siirto eikä ydinpolttoaineen kuljetus, joten siirrossa voidaan käyttää samaa kalustoa kuin Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella käytetään. Jos kapselointitehokkuus on 40 kapselia vuodessa, niin Olkiluodon KP A-varastosta polttoainetta tuodaan nykyisellä kuljetussäiliöllä keskimäärin kerran kahdessa viikossa. Kun polttoainetta tuodaan Loviisan ydinvoimalaitokselta Castor VVER 440/84 kuljetussäiliöillä ja kun kuljetuskalannassa on kaksi säiliötä, niin polttoainetta kuljetetaan joka kolmas kuukau SI. Uusia loppusijoituskapseleita tuodaan loppusijoituslaitokselle joka toinen viikko. Loppusijoituslaitokselle tuotavasta materiaalimäärästä hentoniitti edustaa suurinta yksittäistä materiaaliryhmää. Irtohentoniitti tuodaan meritse konteissa, jotka varastoidaan hentoniittikanttien varastokentälle. Puristetut hentoniittilohkot varastoidaan kapselointilaitoksen välivarastoon ennen kuljetusta loppusijoitustilaan. Dieselpolttoaineita tuodaan säiliöautolla kaksi kertaa kuukaudessa. Raskaita työkoneita tuodaan kerran viikossa. Rakennustarvikkeita tuodaan rakennusvaiheen aikana joka päivä, käyttövaiheen aikana kerran viikossa. Laitosalueella raskasta tavaraliikennettä on louheen ylöstuonti, louheen siirto murskattavaksi, murskeen siirto täyteainesekoittamaan ja täyteaineen kuljetukset loppusijoitustilaan. Louhetta nostetaan keskimäärin noin tonnia vuodessa, kun vuodessa loppusijoitetaan 40 polttoainekapselia. Kaikki louhe läjitetään ensin louheaumaan. Mursketta siirretään täyteaineeksi noin 9000 tonnia vuodessa. Erotus, noin 6000 tonnia, joko läjitetään louheena tai sitten myydään murskeena. Jos kaikki ylimääräinen kiviaines murskataan ja myydään, niin murskeen kuljetus on samaa suuruusluokkaa, kuin loppusijoituslaitokselle tuotava tavaramäärä tonneina Kevyt tavaraliikenne Kappaletavaraa, ruokatavaroita, postia tuodaan päivittäin, mahdollisesti useamman kerran päivässä.

14 ~ - 8 Loppusijoituslaitokselle järjestetään oma läjitysalue rakennusjätteille sekä veden selkeytyksestä ja pölynpoistosta tulevalle kiviainekselle. Ruokala- ja muut orgaaniset jätteet toimitetaan Eurajoen kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätekuljetukset Eurajoen kunnan jätehuoltoon hoidetaan kerran viikossa Henkilöliikenne Henkilöliikenne loppusijoituslaitokselle hoituu pääosin yksityisautoilla. Loppusijoituslaitoksen henkilöstö tulee työpaikalle omilla henkilöautoillaan tai vuorobussilla. Olkiluotoon on päätetty rakentaa uusi kevyen liikenteen väylä. Kapselointilaitoksessa, käyttörakennuksessa ja IV-kuilurakennuksessa työskentelevälle henkilöstölle on varattu pysäköintialueet työpisteiden lähelle. Suuremmat vierailijaryhmät saapuvat busseilla. Normaalisti vierailijat vastaanotetaan informaatiorakennuksessa, jonka pysäköintialue on rakennuksen vieressä. 1.7 Henkilöstö Henkilöstön työpisteet sijoitetaan siten, että henkilöstön ei tarvitse tarpeettomasti kulkea laitospaikalla paikasta toiseen eikä ylittää tarpeettomasti valvontarajoja. Ydinpolttoainetta käsittelevän ryhmän tukipiste on käyttörakennuksessa, jossa on myös kulunvalvontapiste valvonta-alueelle meneville henkilöille. Käyttörakennuksesta lähtee henkilöhissi loppusijoitustilojen valvonta-alueelle. Loppusijoitustilojen rakentaminen ja tunneleiden täyttäminen muodostavat oman toiminnallisen kokonaisuuden, jonka painopiste keskittyy IV -kuilun ja ajotunnelin käyttöön. Louheen murskauksen hoitaa ulkopuolinen urakoitsija, jolle on varattu oma alue parakkeja varten. Murskaustyö onjaksottaista kesäaikana tehtävää työtä. 1.8 Loppusijoitusalueen rakennukset ja rakenteet Loppusijoitusalueen rakennukset on esitetty kuvassa 2. Ylhäällä keskellä kuvaa on kapselointilaitos ja käyttörakennus, alempana tutkimusrakennus ja IV -kuilurakennus, alimpana tunnelitekniikkarakennus ja ajoneuvojen pesupaikka, jossa on myös raskas konepaja. Informaatiorakennus sijoittuu sisääntulotien varteen (ei näy kuvassa).

15 9 Kuva 2. Loppusijoitusalueen rakennukset. Kapselikuilun yhteyteen tulevat rakennukset on esitetty kuvassa 3, jossa kapselointilaitos on vasemmalla, ja loppusijoituslaitoksen käyttörakennus oikealla. Kapselointilaitos sisältää hentoniittilohkojen välivaraston.

16 10 Kuva 3. Rakennukset kapselikuilun yhteydessä. IV -kuilun yhteyteen tulevat rakennukset ja varaukset on esitetty kuvassa 4, jossa vasemmalla IV-kuilurakennus ja oikealla tutkimusrakennus. Kuva 4. IV-kuilurakennus ja tutkimusrakennus. Ajotunnelin suuaukon lähellä tulevat rakennukset on esitetty kuvassa 5, jossa ylimpänä näkyy ajotunnelin suuaukon vieressä tunnelitekniikkarakennus ja kuvassa keskellä ajoneuvojen pesuhalli, jossa on myös raskas konepaja, loppusijoitustilojen käyttövaiheessa

17 11 rakennusta voidaan kutsua korjaamoksi. Vuotovesien selkeytysallas näkyy kuvassa vasemmalla. Kuva 5. Ajotunnelin suuaukon rakennukset. Kuvassa 6 on näkymä 400 kv:n voimalinjan pohjoispuolella olevista rakennelmista, jota dominoi louheauma. Louheen murskausasema ja murskevarasto ovat louheauman vieressä. Täyteaineen sekoittamo tulee murskevaraston lähelle. Hentoniittikanttien varastokenttä näkyy kuvassa oikealla ylhäällä sinisenä.

18 12 Kuva 6. Näkymä 400 kv:n sähkölinjan pohjoispuolen alueesta. Laitosalueelle tarvitaan vielä ainakin seuraavat varaukset: - polttoaineen tankkauspaikka - rakennustarvikevarasto - rakennusjätteen läjitysalue sekä - laajennusvaraukset Kapselointilaitos Käytetty ydinpolttoaine vastaanotetaan kapselointilaitoksella jatkokäsiteltäväksi loppusijoitusta varten. Polttoaineniput puretaan kuljetussäiliöistä ja sijoitetaan loppusijoituskapseleihin. Loppusijoituskapselin kaasuatmosfåäri vaihdetaan, kapselin sisäkansi suljetaan ja kuparisen ulkokapselin kansi hitsataan kiinni elektonisuihkuhitsauksella. Hitsin pinnan koneistuksen ja tarkistuksen jälkeen kapseli puhdistetaan ja siirretään puskurivarastoon odottamaan siirtoa kapselihissillä loppusijoitustilaan. Kaikki edellä esitetyt työvaiheet tulee voida tehdä turvallisesti ilman merkittäviä päästöjä ja henkilöstöannoksia. Kapselointilaitos on loppusijoituslaitoksen keskeisin rakennus. Kapselointilaitos erotetaan turva-aidalla muusta loppusijoituslaitoksesta, koska kapselointilaitoksella käsitellään käytettyä ydinpolttoainetta. Kapselointilaitoksen yhteyteen tehdään hentoniittilohkojen välivarasto, lohkot viedään loppusijoitustilaan kapselihissillä. Hentoniittilohkot ostetaan valmiina ulkopuoliselta toimittajalta tarjouskilpailun perusteella.

19 13 Kapselointilaitoksen suunnittelussa varaudutaan vierailijoiden vastaanottoon Käyttörakennus Loppusijoituslaitoksen hallinto on keskitetty käyttörakennukseen, jossa ovat myös kapselointilaitoksen henkilöstön sosiaalitilat. Käyttörakennuksessa on henkilöstöravintola, joka on yhteinen koko loppusijoituslaitoksen maanpäälliselle henkilöstölle. Loppusijoituslaitokselle ei rakenneta omaa paloasemaa, vaan turvaudutaan Porin aluehälytyskeskuksen palo- ja pelastustoimeen. Laitoksen vartijat koulutetaan kuitenkin palomiehiksi hoitamaan ensisammutuksen IV-kuilurakennus Loppusijoitustilojen valvomatloman alueen ilmanvaihto, vuotovesien poisto sekä sähkötehon syöttö hoidetaan IV-kuilun kautta. IV-kuiluun tulee myös henkilöhissi valvomattoman alueen henkilöliikennettä varten. IV-kuilurakennus sijaitsee ilmanvaihtokuilun yläpuolella. Maan alla työskentelevien tutkijoitten sosiaalitilat ovat tässä rakennuksessa. Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheessa kalliomekaaninen laboratorio ja kemian laboratorio tutkimusrakennuksesta on siirretty IV-kuilurakennukseen. Samoin toimistotiloja on siirretty IV -kuilurakennukseen. IV-kuilurakennus varustetaan väestösuojalla Tutkimusrakennus Tutkimusrakennus palvelee IV-kuilurakennuksessa ja loppusijoitustilojen valvomattomalla alueella työskenteleviä henkilöitä. Tässä rakennuksessa tutkitaan ja varastoidaan laitospaikkatutkimuksien kairaus- ja vesinäytteet Tunnelitekniikkarakennus Tunnelitekniikkarakennus rakennetaan jo ONKALO-vaiheessa. Rakennukseen tulee muuntamo ja 20 kv:n jakokeskus ajotunnelia pitkin vietävää sähkönsyöttöyhteyttä varten. Rakennukseen tulee myös ajotunnelin ylimmän osuuden poistoilmapuhallin sekä savunpoistopuhallin. Tunnelitekniikkarakennukseen sisällytetään myös erilaisia kulunvalvontaan ja viestintätekniikkaan liittyviä tiloja Korjaamo ONKALO-vaiheessa rakennetaan ajoneuvojen pesupaikka, jota viimeistään käyttövaiheessa laajennetaan korjaamolla. Loppusijoitustilat rakennetaan ajotunnelin kautta. Loppusijoitustilojen rakentamisessa käytettävä kalusto kuljetetaan maan alle ajotunnelin kautta, samoin louhe nostetaan ylös ja täyteaine viedään alas ajotunnelin kautta. Ajoneuvojen ja työkoneiden korjausta ja

20 14 huoltoa varten tarvitaan raskas konepaja ja ajoneuvojen huoltotilat sekä tarpeelliset varastotilat Informaatiorakennus Informaatiorakennus toimii Olkiluodon tiedotuskeskuksena sekä vierailijoitten vastaanottokeskuksena. Informaatiorakennuksessa on sekä pysyvät että muuttuvat näyttelytilat. Informaatiorakennuksessa on riittävä määrä neuvotteluhuoneita, seminaaritiloja, auditoria noin 130 hengelle sekä ravintola. Informaatiorakennuksen ravintolalla ja käyttörakennuksen henkilöstöravintolalla on yhteinen keittiöhenkilökunta. Informaatiorakennukseen tehdään sauna terassitiloineen. Informaatiorakennus sijaitsee sisääntuloväylän varrella tien vasemmalla puolella tai sitten vasten käyttörakennusta pysäköintialueen toisella puolella Louhekenttä Louhekentällä on louheauma, louheen murskausasema, murskeauma ja täyteaineen sekoittamo. Ylöstuotu louhe varastoidaan louheaumaan. Murskausasemalla louhe murskataan siten, että sen raekokojakauma on sopiva loppusijoitustunneleiden täyteaineeksi. Täyteaineen sekoittamo tehdään murskausaseman läheisyyteen. Sekoittamon yhteyteen tarvitaan loppusijoitustunneleiden täyteaineen lastausasema sekä bentoniitin lämmin välivarasto vähintään viidelle bentoniittikontille Tankkausasema ja öljysäiliöt Laitosalueen dieselajoneuvot tankkaavat tankkausasemalla. Suurimmat dieselpolttoaineen kuluttajat keskittyvät louheauman ympärille louheen ja murskeen käsittelyyn sekä louheen ylösajoon ja täyteaineen vientiin alas loppusijoitustiloihin. Sopiva paikka tankkauspisteelle voisi olla louheaumalle vievän tien varressa lähellä täyteaineen sekoittamoa. Dieselpolttoaine on maanalaisessa säiliössä Laitosalueen muut rakenteet ja varaukset Kaukolämpöjohdot sekä putkiverkko talousvedelle kulkevat kaivannoissa laitosalueella pääasiassa tielinjoja pitkin. Muita putkiverkkoja ovat perusvesiviemäröinnin putkiverkko sekä sadevesiviemäröintiverkko. Kaapeleille tulee omat kaivannot. Pääkaapelireitti kulkee tuotantorakennusten editse kulkevaa tielinjaa pitkin. Myös dataverkko vedetään kaapelitunneliin. Bentoniittikonteille tehdään varastokenttä Olkiluodon satamasta tulevan tien varteen. Varastoalueella tulee olla tilaa 100:lle 20 jalan kontille. Bentoniittikontit varastoidaan taivasalla asfaltoidulla pihalla. Bentoniittikontteja siirrellään laitosalueella lukkinosturilla.

21 15 Urakaitsijoille on varattu alue murskausaseman läheisyydestä. Loppusijoituslaitoksen käytön aikana murskausurakoitsij a järjestää omat parakkinsa alueelle. Samoin aj otunnelin yläpäässä on tunneliurakaitsijoille varattu alue, joka on perustettu jo ONKALOvaiheessa. Rakennustarvikkeille on varattu tila kylmälle varastohallille läheltä hentoniittikenttien varastokenttää. Loppusijoituslaitoksen käytön aikana rakennustarvikkeiden tarve on vähäinen. Läjitysalueelle katsotaan sopiva paikka laitosalueen ulkopuolelta. Loppusijoitusreikien porauksessa syntynyt jauhe kuljetetaan läjitysalueelle tai sitten jauhe sekoitetaan loppusijoitustunneleiden täytteeksi. Loppusijoitustunneleista poistettavat rakenteet viedään läjitysalueelle. Jätteet pyritään lajittelemaan ja kierrättämään mahdollisuuksien mukaan.

22 16

23 17 2 KAPSELOINTILAITOS Kapselointilaitos on kuvattu tarkemmin viitteessä (Kukkola, 2002). 2.1 Kapselointilaitoksen tarkoitus Käytetty ydinpolttoaine vastaanotetaan ja käsitellään loppusijoitusta varten kapselointilaitoksella. Polttoaineniput puretaan kuljetussäiliöistä ja sijoitetaan loppusijoituskapseleihin. Loppusijoituskapselin kaasuatmosfåäri vaihdetaan, kapselin sisäkansi suljetaan ja kuparisen ulkokapselin kansi hitsataan kiinni elektonisuihkuhitsauksella. Hitsin koneistuksen ja tarkistuksen jälkeen kapseli puhdistetaan ja siirretään puskuri varastoon odottamaan siirtoa kapselihissillä loppusijoitustilaan. Kaikki edellä esitetyt työvaiheet tulee voida tehdä turvallisesti ilman merkittäviä päästöjä ja henkilöstöannoksia. Kapselointilaitoksen yhteyteen tehdään hentoniittilohkojen välivarasto, jonne tuodaan loppusijoitusreikien eristemateriaalina käytettävät hentoniittilohkot Kapselointilaitoksen suunnittelussa varaudutaan vierailijoiden vastaanottoon. Periaatteena on, että vierailijat liikkuvat valvomattomalla alueella, mutta voivat silti seurata työskentelyä ja kapselointiprosessin edistymistä valvotulla alueella joko suoraan säteilysuojaikkunoista tai monitori en välityksellä. 2.2 Kapselointilaitoksen tärkeimmät toiminnot Käytetyn polttoaineen vastaanotto Käytetty polttoaine tuodaan maantiekuljetuksena kuljetussäiliöiden vastaanottotilaan. Loviisan laitoksen polttoaine tuodaan säiliössä, johon sopii joko 30 tai 84 polttoainenippua. Olkiluodon laitoksen polttoaineen kuljetussäiliön vetoisuus on 48 ntppua. Polttoaine tuodaan kapselointilaitokselle märkäkuljetuksena. Kuljetussäiliöiden kuljetusajoneuvon sääsuoja pestään ulkona, ajoneuvo ajetaan vastaanottotilaan, kulj etussäiliöstä poistetaan iskunvaimentimet, kulj etussäiliö nostetaan pystyasentoon ja siirretäänjoko vastaanottotilan varastointipaikalle tai sitten kuljetussäiliö voidaan laskea suoraan kulj etussäiliön siirtokäytävään. Kuljetussäiliöiden vastaanottotila on läpiajettava, vaikka varastointipaikoilla olisikin kulj etussäiliöitä Polttoaineen kapselointi Uusi loppusijoituskapseli lasketaan kapselin siirtokäytävän vaunuun uusien loppusijoituskapselin varaston lattialuukun kautta. Loppusijoituskapselin sisäkansi on paikoillaan, ulomman kuparikapselin kansi asetetaan siirtovaunun telineeseen. Kapselin siirtovaunu ajetaan kuumakammion alapuolelle ja loppusijoituskapseli nostetaan kuumakammion telakointiasemaan. Läpivienti tiivistetään ja kuumakammion sulkukansi avataan.

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden Työraportti 99-17 Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden määritys päästö- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posiva Oy Posiva on perustettu vuonna 1995 Toimiala: omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

Kapselin kuljetus ajotunnelissa

Kapselin kuljetus ajotunnelissa Työraportti 2005-54 Kapselin kuljetus ajotunnelissa Tila-, järjestelmä- ja toimintakuvaus Timo Kirkkomäki Heikki Raiko Joulukuu 2005 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 17 1

POSIVA OY LIITE 17 1 POSIVA OY LIITE 17 1 Liite 17 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys loppusijoitustilojen avattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, avaustekniikasta, avaamisen turvallisuudesta

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS POSIVA OY LIITE 6 1 Liite 6 Selvitys ydinlaitoksessa valmistettavien, tuotettavien, käsiteltävien, käytettävien tai varastoitavien ydinaineiden tai ydinjätteiden laadusta ja enimmäismäärästä [YEA 32, kohta

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT VESIEN SIIRTÄMISEN SYYT Vesien siirtoa tehdään kahdesta syystä: 1. Rautafosfatointialtaasta ja huuhtelu 1:stä haihtuu runsaasti vettä koska nesteet ovat kuumia ja niitä

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Työraportti 2012-69 Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Timo Kirkkomäki Fortum Power and Heat Oy Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten Tyoraportti 2003-39 Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Lokakuu 2003 POSIVA OY FIN-27160

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta hakemuksen ratkaisemattomalta osalta,

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 RAASEPORI Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Högbenintie 30, 10350 Meltola Myyntikohde: Sijainti Raaseporissa, sijaitseva 8,337 ha sairaalakiinteistö. Kohde käsittää Meltolan

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. KIP Ympäristöpäivä Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija

Hanhikivi 1 -hanke. KIP Ympäristöpäivä Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Hanhikivi 1 -hanke KIP Ympäristöpäivä 27.5.2016 Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Voimajärjestelmän tila 27.5. klo 10 2 Sähkön lähteet Suomessa 2015 Turve 3,3 % Maakaasu 6,1 % Kivihiili 6,7

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, 1 1 Parturiliike Mansnerin kulma Jakamo 1. krs IV-konehuoneen perällä, käynti ulkokautta Sähkökaappi 1. krs Internet, Dual Eth, LAN switch,

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Sisältö 1. Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa 2. Herttoniemenrannan kallioväestönsuoja 3. Kallioväestönsuoja poikkeusoloissa

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut

Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone:

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro ja saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä?

Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus koskee toiminnan aloittamista toiminnan olennaista muuttamista muuta, mitä? 1 (5) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM laajennettavissa tarpeen mukaan HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA LAAJENNETTAVISSA TARPEEN MUKAAN Lamella-selkeyttimiä on saatavana sekä yksittäisinä laitteina

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Työpaikkojen radonkorjauksista

Työpaikkojen radonkorjauksista Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Työpaikkojen radonkorjauksista Olli Holmgren Holmgren 26.3.2015 1 TYÖPAIKAT Samat perusmenetelmät, kuin asunnoille Imureiden tehot pinta-alojen mukaan Tiivistettävät

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus.

OAMK. Kiviharjun kampus. 27.5.2015 Versio 1.0 Työpohja: Kiviharju_opasteet 0.3.ai. Haaransuonkuja 2, 90240 OULU www.mainoskeskus. OAMK Kiviharjun kamus 27.5.205 Versio.0 Työohja: Kiviharju_oasteet 0.3.ai Puh. (08) 85 3600 2 Ulkooasteet Puh. (08) 85 3600 3 Kiviharjun kamus Ulkooasteet Ovioasteet Oastemalli: Tarraoaste 400 x 400 Ulkoovien

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO

KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Kaarinan kaupunginvaltuuston kokouksessaan 21.10.2013 130 hyväksymä KAARINAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON HINNASTO Voimaantulo 1.1.2014 1. YLEISTÄ Vesihuollon verkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä veden

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Kapseleissa kallioon Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa s. 4 s. 6 s. 10 s. 16 s. 20 Johdanto... 4 Vain turvallinen loppusijoitus on mahdollinen... 6 Loppusijoituskapseli Täyttömateriaalit

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

KauKaan vaneritehdas

KauKaan vaneritehdas Kaukaan vaneritehdas 2 l UPM Helsinki, Riika, Düsseldorf Saimaan kanava (Venäjä, Eurooppa) Lappeenranta Helsinki Pietari Helsinki 230 km Kotkan ja Haminan satamat Pietari 230 km UPM l 3 Paras brownfield-paikka

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää)

KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) HAKEMUS Elintarvikelain (23/2006) 13 2mom.:n mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus KALA-ALAN LAITOS Dnro (viranomainen täyttää) 1 (5) Hakija täyttää soveltuvin osin Hyväksymishakemus

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot