Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus"

Transkriptio

1 Työraportti Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004

2 1 (1) Fortum Nuclear Services 1 ENP 1 Tapani Kukkola NUCL-2135 Jakelu: Korvaa Hyväksyjä, pvm~ ~ Avainsanat OLKILUODON LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN MAANP ÄÄLLISTEN OSIENKUVAUS TIIVISTELMÄ Raportissa kuvataan Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laitospaikkajärjestelyjä vuonna 2020, kun loppusijoituslaitos on aloittanut toimintansa. Loppusijoituslaitos on visualisoitu Olkiluodon laitospaikalle. Loppusijoituslaitoksen suunnittelun lähtökohtana on ollut loppusijoitustilojen vaiheitiainen rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Vuosittain tuotetaan noin neljäkymmentä polttoainekapselia. Mitoituksen lähtökohtana on käytetty sadan kapselin vuosituotantoa. Olkiluodon ja Loviisan laitosten polttoainetta kapseloidaan samalla linjalla. Loppusijoituslaitoksen vaatima maanpäällisen alueen suuruus on noin hehtaaria. Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten rakennusten kokonaisrakennustilavuus on noin m 3. Työraportti on tarkoitettu lähtökohdaksi kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle sekä loppusijoitustilojen yhteensovittamiseksi ONKALOn kanssa. Raportin lopussa on esitetty loppusijoituslaitoksen mitoituksen lähtökohdat taulukkoina. Raportin tarkoituksena on myös olla kustannusarvion lähtökohtana. Avainsanat: Loppusijoituslaitos, käytetyn polttoaineen loppusijoitus, kapselointilaitos ja loppusijoituskapseli. Fortum Nuclear Services Oy Ly krnro KotipaikkaEspoo

3 Työraportti Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN OLKILUOTO, FINLAND Tel Fax

4 Työraportti Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Fortum Nuclear Services Huhtikuu 2004 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 OLKILUODON LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN MAANPÄÄLLISTEN OSIEN KUVAUS TIIVISTEL MÄ Raportissa kuvataan Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laitospaikkajärjestelyjä vuonna 2020, kun loppusijoituslaitos on aloittanut toimintansa. Loppusijoituslaitos on visualisoitu Olkiluodon laitospaikalle. Loppusijoituslaitoksen suunnittelun lähtökohtana on ollut loppusijoitustilojen vaiheitiainen rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Vuosittain tuotetaan noin neljäkymmentä polttoainekapselia. Mitoituksen lähtökohtana on käytetty sadan kapselin vuosituotantoa. Olkiluodon ja Loviisan laitosten polttoainetta kapseloidaan samalla linjalla. Loppusijoituslaitoksen vaatima maanpäällisen alueen suuruus on noin hehtaaria. Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten rakennusten kokonaisrakennustilavuus on noin m 3 Työraportti on tarkoitettu lähtökohdaksi kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle sekä loppusijoitustilojen yhteensovittamiseksi ON KALOn kanssa. Raportin lopussa on esitetty loppusijoituslaitoksen mitoituksen lähtökohdat taulukkoina. Raportin tarkoituksena on myös olla kustannusarvion lähtökohtana. Avainsanat: Loppusijoituslaitos, käytetyn polttoaineen loppusijoitus, kapselointilaitos ja loppusij oituskapseli.

6 FINAL DISPOSAL PLANT AT OLKILUOTO, DESCRIPTION OF ABOVE GROUND FACILITIES ABSTRACT Above ground facilities of the final disposal plant in Olkiluoto site are described in this report when final disposal facility starts its operation in year The final disposal plant is visualised at the Olkiluoto site. Parallel construction of the final disposal tunnels and disposal of the spent fuel canisters are the principal design basis of the final disposal plant. Annual production of disposal canisters for spent fuel counts about 40. Production of 100 disposal canisters has been the dimensioning basis. The fuel of Olkiluoto plant and the fuel of Loviisa plant will be encapsulated in the same production Iine. The final disposal plant will require about 15 to 20 hectares' area above ground level. The total building volume ofthe above ground buildings is about m 3. The purpose of the report is to be the base of the detailed design of the encapsulation plant and the final disposal spaces as well as for coordination between the final disposal plant and ONKALO. The dimensioning bases for the final disposal plant are shown in tables at the end of report. The report is intended also for the base of the cost estimate for the final disposal plant. Keywords: Final disposal plant, final disposal of spent fuel, encapsulation plant and fmal disposal canister.

7 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTEL MÄ ABSTRACT 1 LAITOSPAIKKAJÄRJESTELYJEN KUVAUS Yleistä Laitospaikka Tilajärjestelyjen periaatteet Loppusijoituslaitoksen sähkönsyöttö Loppusijoituslaitoksen lämmitys, veden syöttö ja viemäröinti Liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyjen periaatteet Raskas tavaraliikenne Kevyt tavaraliikenne Henkilöliikenne Henkilöstö Loppusijoitusalueen rakennukset ja rakenteet Kapselointilaitos Käyttörakennus IV-kuilurakennus Tutkimusrakennus Tunnelitekniikkarakennus Korjaamo Informaatiorakennus Louhekenttä Tankkausasema ja öljysäiliöt Laitosalueen muut rakenteet ja varaukset KAPSELOINTILAITOS Kapselointilaitoksen tarkoitus Kapselointilaitoksen tärkeimmät toiminnot Käytetyn polttoaineen vastaanotto Polttoaineen kapselointi Bentoniittilohkojen käsittely Valvontatoiminnot Aktiivijätteiden käsittely ja loppusijoitus Kapselointilaitoksen kuvaus KÄYTTÖRAKENNUS Käyttörakennuksen tarkoitus Käyttörakennuksen tärkeimmät toiminnot Käyttörakennuksen kuvaus Käyttörakennuksen erikoispiirteet Sisääntuloaula Rakennuksen arkkitehtuuri IV-KUILURAKENNUS IV-kuilurakennuksen tarkoitus... 27

8 2 4.2 IV-kuilurakennuksen tärkeimmät toiminnot Tekniset toiminnot Kytkinlaitostilat Ilmastointikonetilat Käyttötoiminnot Huolto- ja palvelutoiminnot Varastot Laboratoriot IV-kuilurakennuksen kuvaus TUTKIMUSRAKENNUS Tutkimusrakennuksen tarkoitus Tutkijain rakennuksen tärkeimmät toiminnot TUNNELITEKNIIKKARAKENNUS Tunnelitekniikkarakennuksen tarkoitus Tunnelitekniikkarakennuksen tärkeimmät toiminnot KORJAAMO Korjaamon tarkoitus Korjaamon tärkeimmät toiminnot Korjaamon kuvaus INFORMAATIORAKENNUS Informaatiorakennuksen tarkoitus Informaatiorakennuksen kuvaus Rakennuksen erikoispiirteet LOUHEKENTTÄ Louheauma Louheen murskausasema Murskeauma Täyteaineen sekoittamo VIITTEET LIITETAULUKOT... 41

9 3 1 LAITOSPAIKKAJÄRJESTELYJEN KUVAUS 1.1 Yleistä Seuraavassa kuvataan Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laitospaikkajärjestelyjä vuonna 2020, kun loppusijoituslaitos aloittaa toimintansa. Raportti on päivitys suunnitelmasta (Kukkola, 1999), joka tehtiin Kuhmon Romuvaaran laitospaikalle. P-E Rönnqvist FNS:stä on tehnyt loppusijoituslaitoksen visualisointikuvat. Loppusijoituslaitos suunnitellaan 0 Ikiluodon laitospaikalle, jossa ydinvoimalaitoksia varten on rakennettu valmista infrastruktuuria. Laitosalue muodostaa itsenäisen toimivan kokonaisuuden, joka sijoittuu loppusijoitustilojen yläpuolelle. Lähtökohtana on loppusijoitustilojen vaiheitiainen rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Loppusijoitustiloja louhitaan sitä mukaan kuin loppusijoitus etenee. Polttoainekapseleita loppusijoitetaan ja loppusijoitustunneleita täytetään vuoron perään. Ennen varsinaisten loppusijoitustilojen rakentamista ja loppusijoitustoiminnan alkamista laitospaikalle on rakennettu tutkimustila ONKALO (Kalliomäki, 2003), joka käsittää spiraalinmuotoisen ajotunnelin, ilmanvaihto/henkilökuilun (IV -kuilu) sekä joukon teknisiä tiloja kuilun ja ajotunnelin alapäässä. ONKALOa varten maan päälle rakennetaan IV -kuilun yläpäähän IV -kuilurakennus, johon tulee teknisiä tiloja, toimisto- ja laboratoriotiloja. Ajotunnelin yläpäähän tulee ajoneuvojen pesutila, tankkausasema sekä rakennus ajotunnelin teknisiä tiloja varten. ONKALOn suunnitelmassa on esitetty myös tutkijoiden käyttöön tarkoitettu rakennus, jossa on tarpeelliset tutkimus- ja varastotilat kairausnäytteille. ONKALO tulee olemaan osana varsinaisia loppusijoitustiloja. Kapselointilaitoksessa tuotetaan vuosittain keksimäärin neljäkymmentä polttoainekapselia. MateriaaliviiToissa tuotantovauhtina käytetään 40 kapselia vuodessa. Olkiluodon ja Loviisan laitosten polttoainetta kapseloidaan samalla linjalla. Kapselointilaitoksen mitoituksessa on varauduttu kapseloimaan myös uuden viidennen ydinvoimalayksikön po 1 ttoainetta. 1.2 Laitospaikka Laitoksen sijainti on määritelty pääosin jo ONKALOn suunnittelun yhteydessä. Rakennukset sijoittuvat kokonaan Eurajoen Olkiluodon rakennuskaavan kortteliin 5, jonka omistaa TVO. Ajotunnelin suuaukko tulee lähelle Olkiluodon ydinvoimalaitokselle ja Olkiluodon satamaan menevän tien risteystä. IV -kuilu tulee ajotunnelin suuaukosta noin 300 m länteen, lähelle kairanreikä numero 4:ää. Kapselikuilu ja henkilökuilu tulevat IVkuilusta katsottuna noin 400 m pohjoiseen kairanreikien numero 10 ja 14 väliselle alueelle.

10 ~ 4 ONKALOn rakennusaikana alueelle rakennetaan uusia teitä, jotka tulevat palvelemaan loppusijoituslaitosta sen käyttövaiheessa. Lisäydinvoimayksikön OL3 :n louhintamassat läjitetään ja murskataan lähellä OL2:ta olevaa kenttää (tontti Vuojoki 428, tila n:o 2:217), jonne tulee myös betoniasema. Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheen aikana louheet läjitetään ja murskataan 400 kv:n voimalinjan pohjoispuolella lähellä telakkaaluetta. ONKALOn rakentamisesta tulevat louheet läjitetään joko OL3:n louhekentälle tai käyttövaihetta varten rakennettavalle louheen läjitysalueelle. Kuvassa 1 on esitetty ehdotus Olkiluodon loppusijoituslaitospaikan rakennusjärjestelyistä. Kuvan keskellä Korvensuon altaan länsipuolella näkyvät kapselikuilun ympärille sijoittuvat rakennukset; kapselointilaitos ja käyttörakennus sekä tutkimusrakennus, IVkuilurakennus, ajotunnelin suuaukon läheisyyteen tulee tunnelitekniikkarakennus ja ajoneuvojen pesuhalli. Informaatiorakennus on Olkiluotoon tulevan tien varrella ennen satamatien risteystätien oikealla puolella. Informaatiorakennus on yhteinen Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden kanssa, jotka näkyvät kuvan vasemmassa yläkulmassa. Louhekenttä on 400 kv:n linjan pohjoispuolella rannan suunnassa. Louhekenttä käsittää louheauman, louheen murskausaseman, murskeauman sekä täyteaineen sekoittamon. Bentoniittikonttien varastokenttä on lähellä Olkiluodon satamaa, kontit näkyvät kuvassa s1msenä. Kuva 1. Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällinen laitosalue.

11 5 1.3 Tilajärjestelyjen periaatteet Olemassa olevaa, aikanaan OLl ja OL2:ta varten rakennettua sekä uutta OL3 yksikköä varten rakennettavaa infrastruktuuria hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tällaisia ovat esimerkiksi tiestö, vesi- ja viemärijohdot sekä sähkötehon syöttö. Kaikki ONKA LOa varten suunnitellut ja rakennettavat kohteet pyritään hyödyntämään osana loppusijoitustiloja. Varsinaisessa laitossuunnittelussa putki- ja kaapelipituudet sekä materiaalien kuljetusetäisyydet minimoidaan. Tuottajat ja kuluttajat sijoitetaan lähelle toisiaan. Esimerkiksi sähkön jakokeskukset ovat lähellä sähkön kuluttajia, murskausasema lähellä louheaumaa, täyteaineen sekoittamo lähellä murskeaumaa, konepajat ovat siellä, missä km:jaustarve on suurin, jne. Toimintoja integroidaan, jolloin säästetään etenkin apujätjestelmissä. Integroinnilla vältetään myös turhia kuljetuksia, kun esimerkiksi hentoniittilohkojen välivarasto sijoitetaan kapselointilaitoksen yhteyteen. Ajotunnelin yläpäähän ajoneuvojen pesutilan yhteyteen tehdään raskas konepaja, jossa huolletaan ja korjataan loppusijoitustiloissa käytettävät työkoneet ja aj oneuvot. Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa varaudutaan lähes jatkuvaan vierailijoiden virtaan. Vierailijoista osa on asiantuntijoita ja osa muuten loppusijoituksesta kiinnostuneita. Vierailijat haluavat nähdä periaatteessa mahdollisimman paljon. Tähän tarjotaan mahdollisuus ilman että työt loppusijoituslaitoksella häiriintyvät. Suurin yksittäisen vierailijaryhmän koko on bussilastillinen, eli noin 50 henkilöä. Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella on vierasmajoitukseen valmiit riittävät tilat, joten erillisiä vierasmajoitustiloja ei ole tarpeen rakentaa. 1.4 Loppusijoituslaitoksen sähkönsyöttö Loppusijoituslaitokselle sähköteho syötetään Olkiluodon laitoksen kytkinasemalta 20 kv:n maakaapeliyhteydellä. Varasyöttöyhteys tulee Paneliankosken Voima Oy:n 20 k V :n avoj ohtoverkosta. Kapselointilaitokseen, IV -kuilurakennukseen, tunnelitekniikkarakennukseen sekä loppusijoitustilan valvomatloman että valvonta-alueen eri syvyystasoille tulee 20 kv :n muuntamot jakokeskuksineen. Murskausaseman läheisyyteen tulee puistomuuntamo murskausasemaa varten. IV -kuilun hissille, kapselihissille, valvonta-alueen henkilökuilun hissille sekä loppusijoitustilan kuluttajille on omat kuivamuuntajat. Laitosalueella sähkö johdetaan maakaapeleilla jakokeskuksille. Kapselointilaitoksen keskuksesta sähkö syötetään kapselointilaitoksen lisäksi käyttörakennukseen sekä loppusijoitustilojen valvonta-alueelle. IV-kuilurakennuksen keskuksesta sähkö jaellaan IVkuilurakennuksen lisäksi loppusijoitustilojen valvomattomalle alueelle sekä tutkijoiden rakennukseen.

12 6 1.5 Loppusijoituslaitoksen lämmitys, veden syöttö ja viemäröinti ONKALOa varten IV-kuilurakennukseen hankitaan sähkökäyttöiset lämmityskattilat, kaksi 450 kw kattilaa maanalaisia tiloja varten ja yksi 450 kw:n kattila maanpäällisiä kuluttajia varten. Maanalaiset tilat lämmitetään tuloilmaa lämmittämällä. Maanpäälliset tilat lämmitetään kaukolämmön avulla. Loppusijoituslaitoksen käyttövaihetta varten lämmitystehoa lisätään rakentamalla kapselointilaitokseen kaksi 450 kw:n sähkökattilaa. Toista sähkökattilaa käytetään loppusijoitustilan valvonta-alueen lämmitykseen tuloilmaa lämmittämällä. Kapselointilaitos, käyttörakennus ja ajotunnelin yläpäässä olevat rakennukset lämmitetään kaukolämmöllä toisen sähkökattilan avulla. Sisääntulotien varressa oleva informaatiorakennus lämmitetään suoralla sähkölämmityksellä. Kaukolämpöjohdot upotetaan tien varteen tehtyyn kaivantoon, joka yhdistää IVkuilurakennuksen ja kapselointilaitoksen ja muut maanpäälliset rakennukset. Suurin lämmitysteho on noin 2 MW. Juomavesi otetaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vesilaitokselta. Muu tarvittava käyttövesi otetaan Korvensuon altaasta humussuodatuksen jälkeen. Vedenpuhdistamon tarkoitus on estää, että ympäristöön ei pääse vesiä, jotka ovat ympäristön vesiä likaisempia. ONKALO-vaiheessa vuotovesiä varten rakennetaan ajotunnelin yläpäähän vuotovesien selkeytysallas, josta vuotovedet pumpataan lähelle pohjoispuolen rantaaja lasketaan avo-ojassa mereen. Öljy erotaan ennen selkeytysallasta. Talousviemärivedet johdetaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen viemäriverkkoon, jossa orgaaniset aineet poistetaan biologisessa puhdistamossa. Loppusijoitustiloista jätevedet tuodaan biologiseen puhdistukseen loka-autolla. Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheessa vain ajotunnelin vuotovedet pumpataan vaiheittain ylös ajotunnelia pitkin. Muut vuotovedet pumpataan yhdessä vaiheessa IV-kuilun kautta ylös. Loppusijoitustiloista kertyvät vuotovedet selkeytetään loppusijoitustilan selkeytysaltaassa, joten vuotovedet voidaan johtaa suoraan mereen ilman selkeytystä. Rakennusten perusvesiviemäröinti sekä sadevesiviemäröinti voidaan johtaa suoraan mereen. 1.6 Liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyjen periaatteet Raskaaseen tavaraliikenteeseen kuuluvat käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukset, loppusijoituskapseleitten kuljetukset, raakabentoniitin tuonti, hentoniittilohkojen tuonti, dieselpolttoainekuljetukset, raskaiden työkoneiden tuonti sekä rakennustarvikkeiden tuonti. Raskasta tavaraliikennettä laitospaikalla ovat louheen ylöskuljetus, louheen siirto murskaukseen ja murskeen siirto täyteainesekoittamaan sekä täyteaineen kuljetukset loppusijoi tustiloihin. Kevyttä tavaraliikennettä ovat kappaletavaran ja erilaisten tarvikkeiden tuonti laitokselle

13 7 sekä jätteiden vienti laitokselta. Henkilöliikenne on kolmas liikennemuoto. Loppusijoituslaitoksen maanpäällisen osan henkilöliikenne perustuu pääosin yksityisautojen käyttöön. Raskas tavaraliikenne, kevyt tavaraliikenne ja henkilöliikenne erotetaan toisistaan siinä määrin kuin mahdollista. Samoin louheen kuljetus, louheenja murskeen siirrot sekä täyteaineen kuljetukset erotetaan muusta laitosalueen liikenteestä Raskas tavaraliikenne Olkiluodon laitospaikalle raskaat tavarat tulevat pääosin maanteitse, osa raskaasta liikenteestä hoituu meritse Olkiluodon sataman kautta. Olkiluodon KP A-varastosta käytetty ydinpolttoaine tuodaan kapselointilaitokselle julkisesta liikenteestä erotettua reittiä pitkin, joka on TVO:n omaa tonttia. Kyseessä on siis käytetyn polttoaineen siirto eikä ydinpolttoaineen kuljetus, joten siirrossa voidaan käyttää samaa kalustoa kuin Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella käytetään. Jos kapselointitehokkuus on 40 kapselia vuodessa, niin Olkiluodon KP A-varastosta polttoainetta tuodaan nykyisellä kuljetussäiliöllä keskimäärin kerran kahdessa viikossa. Kun polttoainetta tuodaan Loviisan ydinvoimalaitokselta Castor VVER 440/84 kuljetussäiliöillä ja kun kuljetuskalannassa on kaksi säiliötä, niin polttoainetta kuljetetaan joka kolmas kuukau SI. Uusia loppusijoituskapseleita tuodaan loppusijoituslaitokselle joka toinen viikko. Loppusijoituslaitokselle tuotavasta materiaalimäärästä hentoniitti edustaa suurinta yksittäistä materiaaliryhmää. Irtohentoniitti tuodaan meritse konteissa, jotka varastoidaan hentoniittikanttien varastokentälle. Puristetut hentoniittilohkot varastoidaan kapselointilaitoksen välivarastoon ennen kuljetusta loppusijoitustilaan. Dieselpolttoaineita tuodaan säiliöautolla kaksi kertaa kuukaudessa. Raskaita työkoneita tuodaan kerran viikossa. Rakennustarvikkeita tuodaan rakennusvaiheen aikana joka päivä, käyttövaiheen aikana kerran viikossa. Laitosalueella raskasta tavaraliikennettä on louheen ylöstuonti, louheen siirto murskattavaksi, murskeen siirto täyteainesekoittamaan ja täyteaineen kuljetukset loppusijoitustilaan. Louhetta nostetaan keskimäärin noin tonnia vuodessa, kun vuodessa loppusijoitetaan 40 polttoainekapselia. Kaikki louhe läjitetään ensin louheaumaan. Mursketta siirretään täyteaineeksi noin 9000 tonnia vuodessa. Erotus, noin 6000 tonnia, joko läjitetään louheena tai sitten myydään murskeena. Jos kaikki ylimääräinen kiviaines murskataan ja myydään, niin murskeen kuljetus on samaa suuruusluokkaa, kuin loppusijoituslaitokselle tuotava tavaramäärä tonneina Kevyt tavaraliikenne Kappaletavaraa, ruokatavaroita, postia tuodaan päivittäin, mahdollisesti useamman kerran päivässä.

14 ~ - 8 Loppusijoituslaitokselle järjestetään oma läjitysalue rakennusjätteille sekä veden selkeytyksestä ja pölynpoistosta tulevalle kiviainekselle. Ruokala- ja muut orgaaniset jätteet toimitetaan Eurajoen kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätekuljetukset Eurajoen kunnan jätehuoltoon hoidetaan kerran viikossa Henkilöliikenne Henkilöliikenne loppusijoituslaitokselle hoituu pääosin yksityisautoilla. Loppusijoituslaitoksen henkilöstö tulee työpaikalle omilla henkilöautoillaan tai vuorobussilla. Olkiluotoon on päätetty rakentaa uusi kevyen liikenteen väylä. Kapselointilaitoksessa, käyttörakennuksessa ja IV-kuilurakennuksessa työskentelevälle henkilöstölle on varattu pysäköintialueet työpisteiden lähelle. Suuremmat vierailijaryhmät saapuvat busseilla. Normaalisti vierailijat vastaanotetaan informaatiorakennuksessa, jonka pysäköintialue on rakennuksen vieressä. 1.7 Henkilöstö Henkilöstön työpisteet sijoitetaan siten, että henkilöstön ei tarvitse tarpeettomasti kulkea laitospaikalla paikasta toiseen eikä ylittää tarpeettomasti valvontarajoja. Ydinpolttoainetta käsittelevän ryhmän tukipiste on käyttörakennuksessa, jossa on myös kulunvalvontapiste valvonta-alueelle meneville henkilöille. Käyttörakennuksesta lähtee henkilöhissi loppusijoitustilojen valvonta-alueelle. Loppusijoitustilojen rakentaminen ja tunneleiden täyttäminen muodostavat oman toiminnallisen kokonaisuuden, jonka painopiste keskittyy IV -kuilun ja ajotunnelin käyttöön. Louheen murskauksen hoitaa ulkopuolinen urakoitsija, jolle on varattu oma alue parakkeja varten. Murskaustyö onjaksottaista kesäaikana tehtävää työtä. 1.8 Loppusijoitusalueen rakennukset ja rakenteet Loppusijoitusalueen rakennukset on esitetty kuvassa 2. Ylhäällä keskellä kuvaa on kapselointilaitos ja käyttörakennus, alempana tutkimusrakennus ja IV -kuilurakennus, alimpana tunnelitekniikkarakennus ja ajoneuvojen pesupaikka, jossa on myös raskas konepaja. Informaatiorakennus sijoittuu sisääntulotien varteen (ei näy kuvassa).

15 9 Kuva 2. Loppusijoitusalueen rakennukset. Kapselikuilun yhteyteen tulevat rakennukset on esitetty kuvassa 3, jossa kapselointilaitos on vasemmalla, ja loppusijoituslaitoksen käyttörakennus oikealla. Kapselointilaitos sisältää hentoniittilohkojen välivaraston.

16 10 Kuva 3. Rakennukset kapselikuilun yhteydessä. IV -kuilun yhteyteen tulevat rakennukset ja varaukset on esitetty kuvassa 4, jossa vasemmalla IV-kuilurakennus ja oikealla tutkimusrakennus. Kuva 4. IV-kuilurakennus ja tutkimusrakennus. Ajotunnelin suuaukon lähellä tulevat rakennukset on esitetty kuvassa 5, jossa ylimpänä näkyy ajotunnelin suuaukon vieressä tunnelitekniikkarakennus ja kuvassa keskellä ajoneuvojen pesuhalli, jossa on myös raskas konepaja, loppusijoitustilojen käyttövaiheessa

17 11 rakennusta voidaan kutsua korjaamoksi. Vuotovesien selkeytysallas näkyy kuvassa vasemmalla. Kuva 5. Ajotunnelin suuaukon rakennukset. Kuvassa 6 on näkymä 400 kv:n voimalinjan pohjoispuolella olevista rakennelmista, jota dominoi louheauma. Louheen murskausasema ja murskevarasto ovat louheauman vieressä. Täyteaineen sekoittamo tulee murskevaraston lähelle. Hentoniittikanttien varastokenttä näkyy kuvassa oikealla ylhäällä sinisenä.

18 12 Kuva 6. Näkymä 400 kv:n sähkölinjan pohjoispuolen alueesta. Laitosalueelle tarvitaan vielä ainakin seuraavat varaukset: - polttoaineen tankkauspaikka - rakennustarvikevarasto - rakennusjätteen läjitysalue sekä - laajennusvaraukset Kapselointilaitos Käytetty ydinpolttoaine vastaanotetaan kapselointilaitoksella jatkokäsiteltäväksi loppusijoitusta varten. Polttoaineniput puretaan kuljetussäiliöistä ja sijoitetaan loppusijoituskapseleihin. Loppusijoituskapselin kaasuatmosfåäri vaihdetaan, kapselin sisäkansi suljetaan ja kuparisen ulkokapselin kansi hitsataan kiinni elektonisuihkuhitsauksella. Hitsin pinnan koneistuksen ja tarkistuksen jälkeen kapseli puhdistetaan ja siirretään puskurivarastoon odottamaan siirtoa kapselihissillä loppusijoitustilaan. Kaikki edellä esitetyt työvaiheet tulee voida tehdä turvallisesti ilman merkittäviä päästöjä ja henkilöstöannoksia. Kapselointilaitos on loppusijoituslaitoksen keskeisin rakennus. Kapselointilaitos erotetaan turva-aidalla muusta loppusijoituslaitoksesta, koska kapselointilaitoksella käsitellään käytettyä ydinpolttoainetta. Kapselointilaitoksen yhteyteen tehdään hentoniittilohkojen välivarasto, lohkot viedään loppusijoitustilaan kapselihissillä. Hentoniittilohkot ostetaan valmiina ulkopuoliselta toimittajalta tarjouskilpailun perusteella.

19 13 Kapselointilaitoksen suunnittelussa varaudutaan vierailijoiden vastaanottoon Käyttörakennus Loppusijoituslaitoksen hallinto on keskitetty käyttörakennukseen, jossa ovat myös kapselointilaitoksen henkilöstön sosiaalitilat. Käyttörakennuksessa on henkilöstöravintola, joka on yhteinen koko loppusijoituslaitoksen maanpäälliselle henkilöstölle. Loppusijoituslaitokselle ei rakenneta omaa paloasemaa, vaan turvaudutaan Porin aluehälytyskeskuksen palo- ja pelastustoimeen. Laitoksen vartijat koulutetaan kuitenkin palomiehiksi hoitamaan ensisammutuksen IV-kuilurakennus Loppusijoitustilojen valvomatloman alueen ilmanvaihto, vuotovesien poisto sekä sähkötehon syöttö hoidetaan IV-kuilun kautta. IV-kuiluun tulee myös henkilöhissi valvomattoman alueen henkilöliikennettä varten. IV-kuilurakennus sijaitsee ilmanvaihtokuilun yläpuolella. Maan alla työskentelevien tutkijoitten sosiaalitilat ovat tässä rakennuksessa. Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheessa kalliomekaaninen laboratorio ja kemian laboratorio tutkimusrakennuksesta on siirretty IV-kuilurakennukseen. Samoin toimistotiloja on siirretty IV -kuilurakennukseen. IV-kuilurakennus varustetaan väestösuojalla Tutkimusrakennus Tutkimusrakennus palvelee IV-kuilurakennuksessa ja loppusijoitustilojen valvomattomalla alueella työskenteleviä henkilöitä. Tässä rakennuksessa tutkitaan ja varastoidaan laitospaikkatutkimuksien kairaus- ja vesinäytteet Tunnelitekniikkarakennus Tunnelitekniikkarakennus rakennetaan jo ONKALO-vaiheessa. Rakennukseen tulee muuntamo ja 20 kv:n jakokeskus ajotunnelia pitkin vietävää sähkönsyöttöyhteyttä varten. Rakennukseen tulee myös ajotunnelin ylimmän osuuden poistoilmapuhallin sekä savunpoistopuhallin. Tunnelitekniikkarakennukseen sisällytetään myös erilaisia kulunvalvontaan ja viestintätekniikkaan liittyviä tiloja Korjaamo ONKALO-vaiheessa rakennetaan ajoneuvojen pesupaikka, jota viimeistään käyttövaiheessa laajennetaan korjaamolla. Loppusijoitustilat rakennetaan ajotunnelin kautta. Loppusijoitustilojen rakentamisessa käytettävä kalusto kuljetetaan maan alle ajotunnelin kautta, samoin louhe nostetaan ylös ja täyteaine viedään alas ajotunnelin kautta. Ajoneuvojen ja työkoneiden korjausta ja

20 14 huoltoa varten tarvitaan raskas konepaja ja ajoneuvojen huoltotilat sekä tarpeelliset varastotilat Informaatiorakennus Informaatiorakennus toimii Olkiluodon tiedotuskeskuksena sekä vierailijoitten vastaanottokeskuksena. Informaatiorakennuksessa on sekä pysyvät että muuttuvat näyttelytilat. Informaatiorakennuksessa on riittävä määrä neuvotteluhuoneita, seminaaritiloja, auditoria noin 130 hengelle sekä ravintola. Informaatiorakennuksen ravintolalla ja käyttörakennuksen henkilöstöravintolalla on yhteinen keittiöhenkilökunta. Informaatiorakennukseen tehdään sauna terassitiloineen. Informaatiorakennus sijaitsee sisääntuloväylän varrella tien vasemmalla puolella tai sitten vasten käyttörakennusta pysäköintialueen toisella puolella Louhekenttä Louhekentällä on louheauma, louheen murskausasema, murskeauma ja täyteaineen sekoittamo. Ylöstuotu louhe varastoidaan louheaumaan. Murskausasemalla louhe murskataan siten, että sen raekokojakauma on sopiva loppusijoitustunneleiden täyteaineeksi. Täyteaineen sekoittamo tehdään murskausaseman läheisyyteen. Sekoittamon yhteyteen tarvitaan loppusijoitustunneleiden täyteaineen lastausasema sekä bentoniitin lämmin välivarasto vähintään viidelle bentoniittikontille Tankkausasema ja öljysäiliöt Laitosalueen dieselajoneuvot tankkaavat tankkausasemalla. Suurimmat dieselpolttoaineen kuluttajat keskittyvät louheauman ympärille louheen ja murskeen käsittelyyn sekä louheen ylösajoon ja täyteaineen vientiin alas loppusijoitustiloihin. Sopiva paikka tankkauspisteelle voisi olla louheaumalle vievän tien varressa lähellä täyteaineen sekoittamoa. Dieselpolttoaine on maanalaisessa säiliössä Laitosalueen muut rakenteet ja varaukset Kaukolämpöjohdot sekä putkiverkko talousvedelle kulkevat kaivannoissa laitosalueella pääasiassa tielinjoja pitkin. Muita putkiverkkoja ovat perusvesiviemäröinnin putkiverkko sekä sadevesiviemäröintiverkko. Kaapeleille tulee omat kaivannot. Pääkaapelireitti kulkee tuotantorakennusten editse kulkevaa tielinjaa pitkin. Myös dataverkko vedetään kaapelitunneliin. Bentoniittikonteille tehdään varastokenttä Olkiluodon satamasta tulevan tien varteen. Varastoalueella tulee olla tilaa 100:lle 20 jalan kontille. Bentoniittikontit varastoidaan taivasalla asfaltoidulla pihalla. Bentoniittikontteja siirrellään laitosalueella lukkinosturilla.

21 15 Urakaitsijoille on varattu alue murskausaseman läheisyydestä. Loppusijoituslaitoksen käytön aikana murskausurakoitsij a järjestää omat parakkinsa alueelle. Samoin aj otunnelin yläpäässä on tunneliurakaitsijoille varattu alue, joka on perustettu jo ONKALOvaiheessa. Rakennustarvikkeille on varattu tila kylmälle varastohallille läheltä hentoniittikenttien varastokenttää. Loppusijoituslaitoksen käytön aikana rakennustarvikkeiden tarve on vähäinen. Läjitysalueelle katsotaan sopiva paikka laitosalueen ulkopuolelta. Loppusijoitusreikien porauksessa syntynyt jauhe kuljetetaan läjitysalueelle tai sitten jauhe sekoitetaan loppusijoitustunneleiden täytteeksi. Loppusijoitustunneleista poistettavat rakenteet viedään läjitysalueelle. Jätteet pyritään lajittelemaan ja kierrättämään mahdollisuuksien mukaan.

22 16

23 17 2 KAPSELOINTILAITOS Kapselointilaitos on kuvattu tarkemmin viitteessä (Kukkola, 2002). 2.1 Kapselointilaitoksen tarkoitus Käytetty ydinpolttoaine vastaanotetaan ja käsitellään loppusijoitusta varten kapselointilaitoksella. Polttoaineniput puretaan kuljetussäiliöistä ja sijoitetaan loppusijoituskapseleihin. Loppusijoituskapselin kaasuatmosfåäri vaihdetaan, kapselin sisäkansi suljetaan ja kuparisen ulkokapselin kansi hitsataan kiinni elektonisuihkuhitsauksella. Hitsin koneistuksen ja tarkistuksen jälkeen kapseli puhdistetaan ja siirretään puskuri varastoon odottamaan siirtoa kapselihissillä loppusijoitustilaan. Kaikki edellä esitetyt työvaiheet tulee voida tehdä turvallisesti ilman merkittäviä päästöjä ja henkilöstöannoksia. Kapselointilaitoksen yhteyteen tehdään hentoniittilohkojen välivarasto, jonne tuodaan loppusijoitusreikien eristemateriaalina käytettävät hentoniittilohkot Kapselointilaitoksen suunnittelussa varaudutaan vierailijoiden vastaanottoon. Periaatteena on, että vierailijat liikkuvat valvomattomalla alueella, mutta voivat silti seurata työskentelyä ja kapselointiprosessin edistymistä valvotulla alueella joko suoraan säteilysuojaikkunoista tai monitori en välityksellä. 2.2 Kapselointilaitoksen tärkeimmät toiminnot Käytetyn polttoaineen vastaanotto Käytetty polttoaine tuodaan maantiekuljetuksena kuljetussäiliöiden vastaanottotilaan. Loviisan laitoksen polttoaine tuodaan säiliössä, johon sopii joko 30 tai 84 polttoainenippua. Olkiluodon laitoksen polttoaineen kuljetussäiliön vetoisuus on 48 ntppua. Polttoaine tuodaan kapselointilaitokselle märkäkuljetuksena. Kuljetussäiliöiden kuljetusajoneuvon sääsuoja pestään ulkona, ajoneuvo ajetaan vastaanottotilaan, kulj etussäiliöstä poistetaan iskunvaimentimet, kulj etussäiliö nostetaan pystyasentoon ja siirretäänjoko vastaanottotilan varastointipaikalle tai sitten kuljetussäiliö voidaan laskea suoraan kulj etussäiliön siirtokäytävään. Kuljetussäiliöiden vastaanottotila on läpiajettava, vaikka varastointipaikoilla olisikin kulj etussäiliöitä Polttoaineen kapselointi Uusi loppusijoituskapseli lasketaan kapselin siirtokäytävän vaunuun uusien loppusijoituskapselin varaston lattialuukun kautta. Loppusijoituskapselin sisäkansi on paikoillaan, ulomman kuparikapselin kansi asetetaan siirtovaunun telineeseen. Kapselin siirtovaunu ajetaan kuumakammion alapuolelle ja loppusijoituskapseli nostetaan kuumakammion telakointiasemaan. Läpivienti tiivistetään ja kuumakammion sulkukansi avataan.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus FI9900142 ~Ttf>~-99-Z/ Työraportti 99-21 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy Heikki Raiko VTT Energia 30-4 2 Maaliskuu 1 999 Posivan työraporteissa

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Työ raportti 2 000-0 7 Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät

Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät Työraportti 2006-73 Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät Juha Nieminen Joulukuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti 2006-73 Kapselointilaitoksen

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen ilmastoinnin toteutus

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen ilmastoinnin toteutus Työraportti 2006-05 Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen ilmastoinnin toteutus Juha Nieminen Helmikuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12 TOUKOKUU 2014 1 (11) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISESTI LAADITTU ARVIOINTISELOSTUS JA YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA SEKÄ SELVITYS SUUNNITTELU- PERUSTEISTA,

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset FI9900117 POSIVA 99-05 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Maaliskuu 1 999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. 00100 Puhelin

Lisätiedot

OLKILUODON JA LOVIISAN

OLKILUODON JA LOVIISAN OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO Yhteenveto vuoden 2007 toiminnasta Kansikuvassa Vuojoen kartanon vuonna 2007 kunnostettu orangeria, joka toimii kokous- ja neuvottelutilana. Kuva: Jussi

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

Koskelan raitiovarikkoselvitys

Koskelan raitiovarikkoselvitys Koskelan raitiovarikkoselvitys SUY KALLIOSUUNNITTELU OY ROCKPLAN LTD D: 6/2009 Julkaisija Helsingin kaupungin liikennelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 7.9.2009 Tekijä(t) Kalliosuunnittelu

Lisätiedot

3/2004 vol. 33. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Viisaita päätöksiä... 3. Editorial Wise Decisions... 4 UUTISIA... 5 OLKILUOTO 3 PROJEKTI

3/2004 vol. 33. Tässä numerossa. Pääkirjoitus Viisaita päätöksiä... 3. Editorial Wise Decisions... 4 UUTISIA... 5 OLKILUOTO 3 PROJEKTI 3/2004 vol. 33 Tässä numerossa Pääkirjoitus Viisaita päätöksiä... 3 Editorial Wise Decisions... 4 UUTISIA... 5 OLKILUOTO 3 PROJEKTI Rakenteet ja rakennukset... 6 Laitoksen pääkomponentit... 9 Deterministiset

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2014 toiminnasta Tiivistelmä Tässä raportissa esitetään ydinenergia-asetuksen mukainen selvitys ydinjätehuoltovelvollisten, Teollisuuden

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi FI9900148 POSIVA 99-17 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi Vesa Suolanen Risto Lautkaski Jukka Rossi VTT Energia 30-42 n Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. OO1OO HELSINKI

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle 2 H, Deuterium Neutroni Elämäämme ylläpitävän auringon lämmöntuotto perustuu fuusioreaktioon. Fuusiovoimalaitoksen tekninen toteutus vaatii vielä vuosikymmenien

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 3 Posiva ja ydinjätehuolto Ydinjätteen tuottaja on ydinenergialain

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkö- ja tietoliikennetekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ PISTOLIITINLÄHDÖILLÄ VARUSTETUN JAKOKESKUKSEN SOVELTUVUUS TOIMISTORAKENNUKSESSA Työn tekijä: Tero Tuominen

Lisätiedot

Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU

Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU Joni Buckman TOIMISTOTILAN LAAJENNUKSEN JA VARASTOKATOKSEN SUUNNITTELU Tekniikka ja liikenne 2012 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Joni Buckman Opinnäytetyön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16UEC0192 1.12.2014 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle Sisältö 1 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSTIEDOT... 5 2.1

Lisätiedot

ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012. PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella

ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012. PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella ESISELVITYS 16ILS1376 26.11.2012 PORT OF HELSINKI Laivojen LNG-tankkausmahdollisuuksien selvittäminen Helsingin Sataman toiminta-alueella 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi POSIVA 99-17 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetusten terveysriskien arviointi Vesa Suolanen Risto Lautkaski Jukka Rossi VTT Energia Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, 00100 HELSINKI Puhelin (09) 2280

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Pekka Sinkkonen TURUN YLIOPISTON KAMPUSALUEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusuohjelma Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.4.2014 Tekijä(t) Pekka Sinkkonen

Lisätiedot