Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus"

Transkriptio

1 Työraportti Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004

2 1 (1) Fortum Nuclear Services 1 ENP 1 Tapani Kukkola NUCL-2135 Jakelu: Korvaa Hyväksyjä, pvm~ ~ Avainsanat OLKILUODON LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN MAANP ÄÄLLISTEN OSIENKUVAUS TIIVISTELMÄ Raportissa kuvataan Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laitospaikkajärjestelyjä vuonna 2020, kun loppusijoituslaitos on aloittanut toimintansa. Loppusijoituslaitos on visualisoitu Olkiluodon laitospaikalle. Loppusijoituslaitoksen suunnittelun lähtökohtana on ollut loppusijoitustilojen vaiheitiainen rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Vuosittain tuotetaan noin neljäkymmentä polttoainekapselia. Mitoituksen lähtökohtana on käytetty sadan kapselin vuosituotantoa. Olkiluodon ja Loviisan laitosten polttoainetta kapseloidaan samalla linjalla. Loppusijoituslaitoksen vaatima maanpäällisen alueen suuruus on noin hehtaaria. Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten rakennusten kokonaisrakennustilavuus on noin m 3. Työraportti on tarkoitettu lähtökohdaksi kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle sekä loppusijoitustilojen yhteensovittamiseksi ONKALOn kanssa. Raportin lopussa on esitetty loppusijoituslaitoksen mitoituksen lähtökohdat taulukkoina. Raportin tarkoituksena on myös olla kustannusarvion lähtökohtana. Avainsanat: Loppusijoituslaitos, käytetyn polttoaineen loppusijoitus, kapselointilaitos ja loppusijoituskapseli. Fortum Nuclear Services Oy Ly krnro KotipaikkaEspoo

3 Työraportti Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN OLKILUOTO, FINLAND Tel Fax

4 Työraportti Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Fortum Nuclear Services Huhtikuu 2004 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 OLKILUODON LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN MAANPÄÄLLISTEN OSIEN KUVAUS TIIVISTEL MÄ Raportissa kuvataan Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laitospaikkajärjestelyjä vuonna 2020, kun loppusijoituslaitos on aloittanut toimintansa. Loppusijoituslaitos on visualisoitu Olkiluodon laitospaikalle. Loppusijoituslaitoksen suunnittelun lähtökohtana on ollut loppusijoitustilojen vaiheitiainen rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Vuosittain tuotetaan noin neljäkymmentä polttoainekapselia. Mitoituksen lähtökohtana on käytetty sadan kapselin vuosituotantoa. Olkiluodon ja Loviisan laitosten polttoainetta kapseloidaan samalla linjalla. Loppusijoituslaitoksen vaatima maanpäällisen alueen suuruus on noin hehtaaria. Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten rakennusten kokonaisrakennustilavuus on noin m 3 Työraportti on tarkoitettu lähtökohdaksi kapselointilaitoksen ja loppusijoitustilojen yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle sekä loppusijoitustilojen yhteensovittamiseksi ON KALOn kanssa. Raportin lopussa on esitetty loppusijoituslaitoksen mitoituksen lähtökohdat taulukkoina. Raportin tarkoituksena on myös olla kustannusarvion lähtökohtana. Avainsanat: Loppusijoituslaitos, käytetyn polttoaineen loppusijoitus, kapselointilaitos ja loppusij oituskapseli.

6 FINAL DISPOSAL PLANT AT OLKILUOTO, DESCRIPTION OF ABOVE GROUND FACILITIES ABSTRACT Above ground facilities of the final disposal plant in Olkiluoto site are described in this report when final disposal facility starts its operation in year The final disposal plant is visualised at the Olkiluoto site. Parallel construction of the final disposal tunnels and disposal of the spent fuel canisters are the principal design basis of the final disposal plant. Annual production of disposal canisters for spent fuel counts about 40. Production of 100 disposal canisters has been the dimensioning basis. The fuel of Olkiluoto plant and the fuel of Loviisa plant will be encapsulated in the same production Iine. The final disposal plant will require about 15 to 20 hectares' area above ground level. The total building volume ofthe above ground buildings is about m 3. The purpose of the report is to be the base of the detailed design of the encapsulation plant and the final disposal spaces as well as for coordination between the final disposal plant and ONKALO. The dimensioning bases for the final disposal plant are shown in tables at the end of report. The report is intended also for the base of the cost estimate for the final disposal plant. Keywords: Final disposal plant, final disposal of spent fuel, encapsulation plant and fmal disposal canister.

7 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTEL MÄ ABSTRACT 1 LAITOSPAIKKAJÄRJESTELYJEN KUVAUS Yleistä Laitospaikka Tilajärjestelyjen periaatteet Loppusijoituslaitoksen sähkönsyöttö Loppusijoituslaitoksen lämmitys, veden syöttö ja viemäröinti Liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyjen periaatteet Raskas tavaraliikenne Kevyt tavaraliikenne Henkilöliikenne Henkilöstö Loppusijoitusalueen rakennukset ja rakenteet Kapselointilaitos Käyttörakennus IV-kuilurakennus Tutkimusrakennus Tunnelitekniikkarakennus Korjaamo Informaatiorakennus Louhekenttä Tankkausasema ja öljysäiliöt Laitosalueen muut rakenteet ja varaukset KAPSELOINTILAITOS Kapselointilaitoksen tarkoitus Kapselointilaitoksen tärkeimmät toiminnot Käytetyn polttoaineen vastaanotto Polttoaineen kapselointi Bentoniittilohkojen käsittely Valvontatoiminnot Aktiivijätteiden käsittely ja loppusijoitus Kapselointilaitoksen kuvaus KÄYTTÖRAKENNUS Käyttörakennuksen tarkoitus Käyttörakennuksen tärkeimmät toiminnot Käyttörakennuksen kuvaus Käyttörakennuksen erikoispiirteet Sisääntuloaula Rakennuksen arkkitehtuuri IV-KUILURAKENNUS IV-kuilurakennuksen tarkoitus... 27

8 2 4.2 IV-kuilurakennuksen tärkeimmät toiminnot Tekniset toiminnot Kytkinlaitostilat Ilmastointikonetilat Käyttötoiminnot Huolto- ja palvelutoiminnot Varastot Laboratoriot IV-kuilurakennuksen kuvaus TUTKIMUSRAKENNUS Tutkimusrakennuksen tarkoitus Tutkijain rakennuksen tärkeimmät toiminnot TUNNELITEKNIIKKARAKENNUS Tunnelitekniikkarakennuksen tarkoitus Tunnelitekniikkarakennuksen tärkeimmät toiminnot KORJAAMO Korjaamon tarkoitus Korjaamon tärkeimmät toiminnot Korjaamon kuvaus INFORMAATIORAKENNUS Informaatiorakennuksen tarkoitus Informaatiorakennuksen kuvaus Rakennuksen erikoispiirteet LOUHEKENTTÄ Louheauma Louheen murskausasema Murskeauma Täyteaineen sekoittamo VIITTEET LIITETAULUKOT... 41

9 3 1 LAITOSPAIKKAJÄRJESTELYJEN KUVAUS 1.1 Yleistä Seuraavassa kuvataan Olkiluodon loppusijoituslaitoksen laitospaikkajärjestelyjä vuonna 2020, kun loppusijoituslaitos aloittaa toimintansa. Raportti on päivitys suunnitelmasta (Kukkola, 1999), joka tehtiin Kuhmon Romuvaaran laitospaikalle. P-E Rönnqvist FNS:stä on tehnyt loppusijoituslaitoksen visualisointikuvat. Loppusijoituslaitos suunnitellaan 0 Ikiluodon laitospaikalle, jossa ydinvoimalaitoksia varten on rakennettu valmista infrastruktuuria. Laitosalue muodostaa itsenäisen toimivan kokonaisuuden, joka sijoittuu loppusijoitustilojen yläpuolelle. Lähtökohtana on loppusijoitustilojen vaiheitiainen rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Loppusijoitustiloja louhitaan sitä mukaan kuin loppusijoitus etenee. Polttoainekapseleita loppusijoitetaan ja loppusijoitustunneleita täytetään vuoron perään. Ennen varsinaisten loppusijoitustilojen rakentamista ja loppusijoitustoiminnan alkamista laitospaikalle on rakennettu tutkimustila ONKALO (Kalliomäki, 2003), joka käsittää spiraalinmuotoisen ajotunnelin, ilmanvaihto/henkilökuilun (IV -kuilu) sekä joukon teknisiä tiloja kuilun ja ajotunnelin alapäässä. ONKALOa varten maan päälle rakennetaan IV -kuilun yläpäähän IV -kuilurakennus, johon tulee teknisiä tiloja, toimisto- ja laboratoriotiloja. Ajotunnelin yläpäähän tulee ajoneuvojen pesutila, tankkausasema sekä rakennus ajotunnelin teknisiä tiloja varten. ONKALOn suunnitelmassa on esitetty myös tutkijoiden käyttöön tarkoitettu rakennus, jossa on tarpeelliset tutkimus- ja varastotilat kairausnäytteille. ONKALO tulee olemaan osana varsinaisia loppusijoitustiloja. Kapselointilaitoksessa tuotetaan vuosittain keksimäärin neljäkymmentä polttoainekapselia. MateriaaliviiToissa tuotantovauhtina käytetään 40 kapselia vuodessa. Olkiluodon ja Loviisan laitosten polttoainetta kapseloidaan samalla linjalla. Kapselointilaitoksen mitoituksessa on varauduttu kapseloimaan myös uuden viidennen ydinvoimalayksikön po 1 ttoainetta. 1.2 Laitospaikka Laitoksen sijainti on määritelty pääosin jo ONKALOn suunnittelun yhteydessä. Rakennukset sijoittuvat kokonaan Eurajoen Olkiluodon rakennuskaavan kortteliin 5, jonka omistaa TVO. Ajotunnelin suuaukko tulee lähelle Olkiluodon ydinvoimalaitokselle ja Olkiluodon satamaan menevän tien risteystä. IV -kuilu tulee ajotunnelin suuaukosta noin 300 m länteen, lähelle kairanreikä numero 4:ää. Kapselikuilu ja henkilökuilu tulevat IVkuilusta katsottuna noin 400 m pohjoiseen kairanreikien numero 10 ja 14 väliselle alueelle.

10 ~ 4 ONKALOn rakennusaikana alueelle rakennetaan uusia teitä, jotka tulevat palvelemaan loppusijoituslaitosta sen käyttövaiheessa. Lisäydinvoimayksikön OL3 :n louhintamassat läjitetään ja murskataan lähellä OL2:ta olevaa kenttää (tontti Vuojoki 428, tila n:o 2:217), jonne tulee myös betoniasema. Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheen aikana louheet läjitetään ja murskataan 400 kv:n voimalinjan pohjoispuolella lähellä telakkaaluetta. ONKALOn rakentamisesta tulevat louheet läjitetään joko OL3:n louhekentälle tai käyttövaihetta varten rakennettavalle louheen läjitysalueelle. Kuvassa 1 on esitetty ehdotus Olkiluodon loppusijoituslaitospaikan rakennusjärjestelyistä. Kuvan keskellä Korvensuon altaan länsipuolella näkyvät kapselikuilun ympärille sijoittuvat rakennukset; kapselointilaitos ja käyttörakennus sekä tutkimusrakennus, IVkuilurakennus, ajotunnelin suuaukon läheisyyteen tulee tunnelitekniikkarakennus ja ajoneuvojen pesuhalli. Informaatiorakennus on Olkiluotoon tulevan tien varrella ennen satamatien risteystätien oikealla puolella. Informaatiorakennus on yhteinen Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden kanssa, jotka näkyvät kuvan vasemmassa yläkulmassa. Louhekenttä on 400 kv:n linjan pohjoispuolella rannan suunnassa. Louhekenttä käsittää louheauman, louheen murskausaseman, murskeauman sekä täyteaineen sekoittamon. Bentoniittikonttien varastokenttä on lähellä Olkiluodon satamaa, kontit näkyvät kuvassa s1msenä. Kuva 1. Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällinen laitosalue.

11 5 1.3 Tilajärjestelyjen periaatteet Olemassa olevaa, aikanaan OLl ja OL2:ta varten rakennettua sekä uutta OL3 yksikköä varten rakennettavaa infrastruktuuria hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tällaisia ovat esimerkiksi tiestö, vesi- ja viemärijohdot sekä sähkötehon syöttö. Kaikki ONKA LOa varten suunnitellut ja rakennettavat kohteet pyritään hyödyntämään osana loppusijoitustiloja. Varsinaisessa laitossuunnittelussa putki- ja kaapelipituudet sekä materiaalien kuljetusetäisyydet minimoidaan. Tuottajat ja kuluttajat sijoitetaan lähelle toisiaan. Esimerkiksi sähkön jakokeskukset ovat lähellä sähkön kuluttajia, murskausasema lähellä louheaumaa, täyteaineen sekoittamo lähellä murskeaumaa, konepajat ovat siellä, missä km:jaustarve on suurin, jne. Toimintoja integroidaan, jolloin säästetään etenkin apujätjestelmissä. Integroinnilla vältetään myös turhia kuljetuksia, kun esimerkiksi hentoniittilohkojen välivarasto sijoitetaan kapselointilaitoksen yhteyteen. Ajotunnelin yläpäähän ajoneuvojen pesutilan yhteyteen tehdään raskas konepaja, jossa huolletaan ja korjataan loppusijoitustiloissa käytettävät työkoneet ja aj oneuvot. Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa varaudutaan lähes jatkuvaan vierailijoiden virtaan. Vierailijoista osa on asiantuntijoita ja osa muuten loppusijoituksesta kiinnostuneita. Vierailijat haluavat nähdä periaatteessa mahdollisimman paljon. Tähän tarjotaan mahdollisuus ilman että työt loppusijoituslaitoksella häiriintyvät. Suurin yksittäisen vierailijaryhmän koko on bussilastillinen, eli noin 50 henkilöä. Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella on vierasmajoitukseen valmiit riittävät tilat, joten erillisiä vierasmajoitustiloja ei ole tarpeen rakentaa. 1.4 Loppusijoituslaitoksen sähkönsyöttö Loppusijoituslaitokselle sähköteho syötetään Olkiluodon laitoksen kytkinasemalta 20 kv:n maakaapeliyhteydellä. Varasyöttöyhteys tulee Paneliankosken Voima Oy:n 20 k V :n avoj ohtoverkosta. Kapselointilaitokseen, IV -kuilurakennukseen, tunnelitekniikkarakennukseen sekä loppusijoitustilan valvomatloman että valvonta-alueen eri syvyystasoille tulee 20 kv :n muuntamot jakokeskuksineen. Murskausaseman läheisyyteen tulee puistomuuntamo murskausasemaa varten. IV -kuilun hissille, kapselihissille, valvonta-alueen henkilökuilun hissille sekä loppusijoitustilan kuluttajille on omat kuivamuuntajat. Laitosalueella sähkö johdetaan maakaapeleilla jakokeskuksille. Kapselointilaitoksen keskuksesta sähkö syötetään kapselointilaitoksen lisäksi käyttörakennukseen sekä loppusijoitustilojen valvonta-alueelle. IV-kuilurakennuksen keskuksesta sähkö jaellaan IVkuilurakennuksen lisäksi loppusijoitustilojen valvomattomalle alueelle sekä tutkijoiden rakennukseen.

12 6 1.5 Loppusijoituslaitoksen lämmitys, veden syöttö ja viemäröinti ONKALOa varten IV-kuilurakennukseen hankitaan sähkökäyttöiset lämmityskattilat, kaksi 450 kw kattilaa maanalaisia tiloja varten ja yksi 450 kw:n kattila maanpäällisiä kuluttajia varten. Maanalaiset tilat lämmitetään tuloilmaa lämmittämällä. Maanpäälliset tilat lämmitetään kaukolämmön avulla. Loppusijoituslaitoksen käyttövaihetta varten lämmitystehoa lisätään rakentamalla kapselointilaitokseen kaksi 450 kw:n sähkökattilaa. Toista sähkökattilaa käytetään loppusijoitustilan valvonta-alueen lämmitykseen tuloilmaa lämmittämällä. Kapselointilaitos, käyttörakennus ja ajotunnelin yläpäässä olevat rakennukset lämmitetään kaukolämmöllä toisen sähkökattilan avulla. Sisääntulotien varressa oleva informaatiorakennus lämmitetään suoralla sähkölämmityksellä. Kaukolämpöjohdot upotetaan tien varteen tehtyyn kaivantoon, joka yhdistää IVkuilurakennuksen ja kapselointilaitoksen ja muut maanpäälliset rakennukset. Suurin lämmitysteho on noin 2 MW. Juomavesi otetaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vesilaitokselta. Muu tarvittava käyttövesi otetaan Korvensuon altaasta humussuodatuksen jälkeen. Vedenpuhdistamon tarkoitus on estää, että ympäristöön ei pääse vesiä, jotka ovat ympäristön vesiä likaisempia. ONKALO-vaiheessa vuotovesiä varten rakennetaan ajotunnelin yläpäähän vuotovesien selkeytysallas, josta vuotovedet pumpataan lähelle pohjoispuolen rantaaja lasketaan avo-ojassa mereen. Öljy erotaan ennen selkeytysallasta. Talousviemärivedet johdetaan Olkiluodon ydinvoimalaitoksen viemäriverkkoon, jossa orgaaniset aineet poistetaan biologisessa puhdistamossa. Loppusijoitustiloista jätevedet tuodaan biologiseen puhdistukseen loka-autolla. Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheessa vain ajotunnelin vuotovedet pumpataan vaiheittain ylös ajotunnelia pitkin. Muut vuotovedet pumpataan yhdessä vaiheessa IV-kuilun kautta ylös. Loppusijoitustiloista kertyvät vuotovedet selkeytetään loppusijoitustilan selkeytysaltaassa, joten vuotovedet voidaan johtaa suoraan mereen ilman selkeytystä. Rakennusten perusvesiviemäröinti sekä sadevesiviemäröinti voidaan johtaa suoraan mereen. 1.6 Liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyjen periaatteet Raskaaseen tavaraliikenteeseen kuuluvat käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukset, loppusijoituskapseleitten kuljetukset, raakabentoniitin tuonti, hentoniittilohkojen tuonti, dieselpolttoainekuljetukset, raskaiden työkoneiden tuonti sekä rakennustarvikkeiden tuonti. Raskasta tavaraliikennettä laitospaikalla ovat louheen ylöskuljetus, louheen siirto murskaukseen ja murskeen siirto täyteainesekoittamaan sekä täyteaineen kuljetukset loppusijoi tustiloihin. Kevyttä tavaraliikennettä ovat kappaletavaran ja erilaisten tarvikkeiden tuonti laitokselle

13 7 sekä jätteiden vienti laitokselta. Henkilöliikenne on kolmas liikennemuoto. Loppusijoituslaitoksen maanpäällisen osan henkilöliikenne perustuu pääosin yksityisautojen käyttöön. Raskas tavaraliikenne, kevyt tavaraliikenne ja henkilöliikenne erotetaan toisistaan siinä määrin kuin mahdollista. Samoin louheen kuljetus, louheenja murskeen siirrot sekä täyteaineen kuljetukset erotetaan muusta laitosalueen liikenteestä Raskas tavaraliikenne Olkiluodon laitospaikalle raskaat tavarat tulevat pääosin maanteitse, osa raskaasta liikenteestä hoituu meritse Olkiluodon sataman kautta. Olkiluodon KP A-varastosta käytetty ydinpolttoaine tuodaan kapselointilaitokselle julkisesta liikenteestä erotettua reittiä pitkin, joka on TVO:n omaa tonttia. Kyseessä on siis käytetyn polttoaineen siirto eikä ydinpolttoaineen kuljetus, joten siirrossa voidaan käyttää samaa kalustoa kuin Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella käytetään. Jos kapselointitehokkuus on 40 kapselia vuodessa, niin Olkiluodon KP A-varastosta polttoainetta tuodaan nykyisellä kuljetussäiliöllä keskimäärin kerran kahdessa viikossa. Kun polttoainetta tuodaan Loviisan ydinvoimalaitokselta Castor VVER 440/84 kuljetussäiliöillä ja kun kuljetuskalannassa on kaksi säiliötä, niin polttoainetta kuljetetaan joka kolmas kuukau SI. Uusia loppusijoituskapseleita tuodaan loppusijoituslaitokselle joka toinen viikko. Loppusijoituslaitokselle tuotavasta materiaalimäärästä hentoniitti edustaa suurinta yksittäistä materiaaliryhmää. Irtohentoniitti tuodaan meritse konteissa, jotka varastoidaan hentoniittikanttien varastokentälle. Puristetut hentoniittilohkot varastoidaan kapselointilaitoksen välivarastoon ennen kuljetusta loppusijoitustilaan. Dieselpolttoaineita tuodaan säiliöautolla kaksi kertaa kuukaudessa. Raskaita työkoneita tuodaan kerran viikossa. Rakennustarvikkeita tuodaan rakennusvaiheen aikana joka päivä, käyttövaiheen aikana kerran viikossa. Laitosalueella raskasta tavaraliikennettä on louheen ylöstuonti, louheen siirto murskattavaksi, murskeen siirto täyteainesekoittamaan ja täyteaineen kuljetukset loppusijoitustilaan. Louhetta nostetaan keskimäärin noin tonnia vuodessa, kun vuodessa loppusijoitetaan 40 polttoainekapselia. Kaikki louhe läjitetään ensin louheaumaan. Mursketta siirretään täyteaineeksi noin 9000 tonnia vuodessa. Erotus, noin 6000 tonnia, joko läjitetään louheena tai sitten myydään murskeena. Jos kaikki ylimääräinen kiviaines murskataan ja myydään, niin murskeen kuljetus on samaa suuruusluokkaa, kuin loppusijoituslaitokselle tuotava tavaramäärä tonneina Kevyt tavaraliikenne Kappaletavaraa, ruokatavaroita, postia tuodaan päivittäin, mahdollisesti useamman kerran päivässä.

14 ~ - 8 Loppusijoituslaitokselle järjestetään oma läjitysalue rakennusjätteille sekä veden selkeytyksestä ja pölynpoistosta tulevalle kiviainekselle. Ruokala- ja muut orgaaniset jätteet toimitetaan Eurajoen kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätekuljetukset Eurajoen kunnan jätehuoltoon hoidetaan kerran viikossa Henkilöliikenne Henkilöliikenne loppusijoituslaitokselle hoituu pääosin yksityisautoilla. Loppusijoituslaitoksen henkilöstö tulee työpaikalle omilla henkilöautoillaan tai vuorobussilla. Olkiluotoon on päätetty rakentaa uusi kevyen liikenteen väylä. Kapselointilaitoksessa, käyttörakennuksessa ja IV-kuilurakennuksessa työskentelevälle henkilöstölle on varattu pysäköintialueet työpisteiden lähelle. Suuremmat vierailijaryhmät saapuvat busseilla. Normaalisti vierailijat vastaanotetaan informaatiorakennuksessa, jonka pysäköintialue on rakennuksen vieressä. 1.7 Henkilöstö Henkilöstön työpisteet sijoitetaan siten, että henkilöstön ei tarvitse tarpeettomasti kulkea laitospaikalla paikasta toiseen eikä ylittää tarpeettomasti valvontarajoja. Ydinpolttoainetta käsittelevän ryhmän tukipiste on käyttörakennuksessa, jossa on myös kulunvalvontapiste valvonta-alueelle meneville henkilöille. Käyttörakennuksesta lähtee henkilöhissi loppusijoitustilojen valvonta-alueelle. Loppusijoitustilojen rakentaminen ja tunneleiden täyttäminen muodostavat oman toiminnallisen kokonaisuuden, jonka painopiste keskittyy IV -kuilun ja ajotunnelin käyttöön. Louheen murskauksen hoitaa ulkopuolinen urakoitsija, jolle on varattu oma alue parakkeja varten. Murskaustyö onjaksottaista kesäaikana tehtävää työtä. 1.8 Loppusijoitusalueen rakennukset ja rakenteet Loppusijoitusalueen rakennukset on esitetty kuvassa 2. Ylhäällä keskellä kuvaa on kapselointilaitos ja käyttörakennus, alempana tutkimusrakennus ja IV -kuilurakennus, alimpana tunnelitekniikkarakennus ja ajoneuvojen pesupaikka, jossa on myös raskas konepaja. Informaatiorakennus sijoittuu sisääntulotien varteen (ei näy kuvassa).

15 9 Kuva 2. Loppusijoitusalueen rakennukset. Kapselikuilun yhteyteen tulevat rakennukset on esitetty kuvassa 3, jossa kapselointilaitos on vasemmalla, ja loppusijoituslaitoksen käyttörakennus oikealla. Kapselointilaitos sisältää hentoniittilohkojen välivaraston.

16 10 Kuva 3. Rakennukset kapselikuilun yhteydessä. IV -kuilun yhteyteen tulevat rakennukset ja varaukset on esitetty kuvassa 4, jossa vasemmalla IV-kuilurakennus ja oikealla tutkimusrakennus. Kuva 4. IV-kuilurakennus ja tutkimusrakennus. Ajotunnelin suuaukon lähellä tulevat rakennukset on esitetty kuvassa 5, jossa ylimpänä näkyy ajotunnelin suuaukon vieressä tunnelitekniikkarakennus ja kuvassa keskellä ajoneuvojen pesuhalli, jossa on myös raskas konepaja, loppusijoitustilojen käyttövaiheessa

17 11 rakennusta voidaan kutsua korjaamoksi. Vuotovesien selkeytysallas näkyy kuvassa vasemmalla. Kuva 5. Ajotunnelin suuaukon rakennukset. Kuvassa 6 on näkymä 400 kv:n voimalinjan pohjoispuolella olevista rakennelmista, jota dominoi louheauma. Louheen murskausasema ja murskevarasto ovat louheauman vieressä. Täyteaineen sekoittamo tulee murskevaraston lähelle. Hentoniittikanttien varastokenttä näkyy kuvassa oikealla ylhäällä sinisenä.

18 12 Kuva 6. Näkymä 400 kv:n sähkölinjan pohjoispuolen alueesta. Laitosalueelle tarvitaan vielä ainakin seuraavat varaukset: - polttoaineen tankkauspaikka - rakennustarvikevarasto - rakennusjätteen läjitysalue sekä - laajennusvaraukset Kapselointilaitos Käytetty ydinpolttoaine vastaanotetaan kapselointilaitoksella jatkokäsiteltäväksi loppusijoitusta varten. Polttoaineniput puretaan kuljetussäiliöistä ja sijoitetaan loppusijoituskapseleihin. Loppusijoituskapselin kaasuatmosfåäri vaihdetaan, kapselin sisäkansi suljetaan ja kuparisen ulkokapselin kansi hitsataan kiinni elektonisuihkuhitsauksella. Hitsin pinnan koneistuksen ja tarkistuksen jälkeen kapseli puhdistetaan ja siirretään puskurivarastoon odottamaan siirtoa kapselihissillä loppusijoitustilaan. Kaikki edellä esitetyt työvaiheet tulee voida tehdä turvallisesti ilman merkittäviä päästöjä ja henkilöstöannoksia. Kapselointilaitos on loppusijoituslaitoksen keskeisin rakennus. Kapselointilaitos erotetaan turva-aidalla muusta loppusijoituslaitoksesta, koska kapselointilaitoksella käsitellään käytettyä ydinpolttoainetta. Kapselointilaitoksen yhteyteen tehdään hentoniittilohkojen välivarasto, lohkot viedään loppusijoitustilaan kapselihissillä. Hentoniittilohkot ostetaan valmiina ulkopuoliselta toimittajalta tarjouskilpailun perusteella.

19 13 Kapselointilaitoksen suunnittelussa varaudutaan vierailijoiden vastaanottoon Käyttörakennus Loppusijoituslaitoksen hallinto on keskitetty käyttörakennukseen, jossa ovat myös kapselointilaitoksen henkilöstön sosiaalitilat. Käyttörakennuksessa on henkilöstöravintola, joka on yhteinen koko loppusijoituslaitoksen maanpäälliselle henkilöstölle. Loppusijoituslaitokselle ei rakenneta omaa paloasemaa, vaan turvaudutaan Porin aluehälytyskeskuksen palo- ja pelastustoimeen. Laitoksen vartijat koulutetaan kuitenkin palomiehiksi hoitamaan ensisammutuksen IV-kuilurakennus Loppusijoitustilojen valvomatloman alueen ilmanvaihto, vuotovesien poisto sekä sähkötehon syöttö hoidetaan IV-kuilun kautta. IV-kuiluun tulee myös henkilöhissi valvomattoman alueen henkilöliikennettä varten. IV-kuilurakennus sijaitsee ilmanvaihtokuilun yläpuolella. Maan alla työskentelevien tutkijoitten sosiaalitilat ovat tässä rakennuksessa. Loppusijoituslaitoksen käyttövaiheessa kalliomekaaninen laboratorio ja kemian laboratorio tutkimusrakennuksesta on siirretty IV-kuilurakennukseen. Samoin toimistotiloja on siirretty IV -kuilurakennukseen. IV-kuilurakennus varustetaan väestösuojalla Tutkimusrakennus Tutkimusrakennus palvelee IV-kuilurakennuksessa ja loppusijoitustilojen valvomattomalla alueella työskenteleviä henkilöitä. Tässä rakennuksessa tutkitaan ja varastoidaan laitospaikkatutkimuksien kairaus- ja vesinäytteet Tunnelitekniikkarakennus Tunnelitekniikkarakennus rakennetaan jo ONKALO-vaiheessa. Rakennukseen tulee muuntamo ja 20 kv:n jakokeskus ajotunnelia pitkin vietävää sähkönsyöttöyhteyttä varten. Rakennukseen tulee myös ajotunnelin ylimmän osuuden poistoilmapuhallin sekä savunpoistopuhallin. Tunnelitekniikkarakennukseen sisällytetään myös erilaisia kulunvalvontaan ja viestintätekniikkaan liittyviä tiloja Korjaamo ONKALO-vaiheessa rakennetaan ajoneuvojen pesupaikka, jota viimeistään käyttövaiheessa laajennetaan korjaamolla. Loppusijoitustilat rakennetaan ajotunnelin kautta. Loppusijoitustilojen rakentamisessa käytettävä kalusto kuljetetaan maan alle ajotunnelin kautta, samoin louhe nostetaan ylös ja täyteaine viedään alas ajotunnelin kautta. Ajoneuvojen ja työkoneiden korjausta ja

20 14 huoltoa varten tarvitaan raskas konepaja ja ajoneuvojen huoltotilat sekä tarpeelliset varastotilat Informaatiorakennus Informaatiorakennus toimii Olkiluodon tiedotuskeskuksena sekä vierailijoitten vastaanottokeskuksena. Informaatiorakennuksessa on sekä pysyvät että muuttuvat näyttelytilat. Informaatiorakennuksessa on riittävä määrä neuvotteluhuoneita, seminaaritiloja, auditoria noin 130 hengelle sekä ravintola. Informaatiorakennuksen ravintolalla ja käyttörakennuksen henkilöstöravintolalla on yhteinen keittiöhenkilökunta. Informaatiorakennukseen tehdään sauna terassitiloineen. Informaatiorakennus sijaitsee sisääntuloväylän varrella tien vasemmalla puolella tai sitten vasten käyttörakennusta pysäköintialueen toisella puolella Louhekenttä Louhekentällä on louheauma, louheen murskausasema, murskeauma ja täyteaineen sekoittamo. Ylöstuotu louhe varastoidaan louheaumaan. Murskausasemalla louhe murskataan siten, että sen raekokojakauma on sopiva loppusijoitustunneleiden täyteaineeksi. Täyteaineen sekoittamo tehdään murskausaseman läheisyyteen. Sekoittamon yhteyteen tarvitaan loppusijoitustunneleiden täyteaineen lastausasema sekä bentoniitin lämmin välivarasto vähintään viidelle bentoniittikontille Tankkausasema ja öljysäiliöt Laitosalueen dieselajoneuvot tankkaavat tankkausasemalla. Suurimmat dieselpolttoaineen kuluttajat keskittyvät louheauman ympärille louheen ja murskeen käsittelyyn sekä louheen ylösajoon ja täyteaineen vientiin alas loppusijoitustiloihin. Sopiva paikka tankkauspisteelle voisi olla louheaumalle vievän tien varressa lähellä täyteaineen sekoittamoa. Dieselpolttoaine on maanalaisessa säiliössä Laitosalueen muut rakenteet ja varaukset Kaukolämpöjohdot sekä putkiverkko talousvedelle kulkevat kaivannoissa laitosalueella pääasiassa tielinjoja pitkin. Muita putkiverkkoja ovat perusvesiviemäröinnin putkiverkko sekä sadevesiviemäröintiverkko. Kaapeleille tulee omat kaivannot. Pääkaapelireitti kulkee tuotantorakennusten editse kulkevaa tielinjaa pitkin. Myös dataverkko vedetään kaapelitunneliin. Bentoniittikonteille tehdään varastokenttä Olkiluodon satamasta tulevan tien varteen. Varastoalueella tulee olla tilaa 100:lle 20 jalan kontille. Bentoniittikontit varastoidaan taivasalla asfaltoidulla pihalla. Bentoniittikontteja siirrellään laitosalueella lukkinosturilla.

21 15 Urakaitsijoille on varattu alue murskausaseman läheisyydestä. Loppusijoituslaitoksen käytön aikana murskausurakoitsij a järjestää omat parakkinsa alueelle. Samoin aj otunnelin yläpäässä on tunneliurakaitsijoille varattu alue, joka on perustettu jo ONKALOvaiheessa. Rakennustarvikkeille on varattu tila kylmälle varastohallille läheltä hentoniittikenttien varastokenttää. Loppusijoituslaitoksen käytön aikana rakennustarvikkeiden tarve on vähäinen. Läjitysalueelle katsotaan sopiva paikka laitosalueen ulkopuolelta. Loppusijoitusreikien porauksessa syntynyt jauhe kuljetetaan läjitysalueelle tai sitten jauhe sekoitetaan loppusijoitustunneleiden täytteeksi. Loppusijoitustunneleista poistettavat rakenteet viedään läjitysalueelle. Jätteet pyritään lajittelemaan ja kierrättämään mahdollisuuksien mukaan.

22 16

23 17 2 KAPSELOINTILAITOS Kapselointilaitos on kuvattu tarkemmin viitteessä (Kukkola, 2002). 2.1 Kapselointilaitoksen tarkoitus Käytetty ydinpolttoaine vastaanotetaan ja käsitellään loppusijoitusta varten kapselointilaitoksella. Polttoaineniput puretaan kuljetussäiliöistä ja sijoitetaan loppusijoituskapseleihin. Loppusijoituskapselin kaasuatmosfåäri vaihdetaan, kapselin sisäkansi suljetaan ja kuparisen ulkokapselin kansi hitsataan kiinni elektonisuihkuhitsauksella. Hitsin koneistuksen ja tarkistuksen jälkeen kapseli puhdistetaan ja siirretään puskuri varastoon odottamaan siirtoa kapselihissillä loppusijoitustilaan. Kaikki edellä esitetyt työvaiheet tulee voida tehdä turvallisesti ilman merkittäviä päästöjä ja henkilöstöannoksia. Kapselointilaitoksen yhteyteen tehdään hentoniittilohkojen välivarasto, jonne tuodaan loppusijoitusreikien eristemateriaalina käytettävät hentoniittilohkot Kapselointilaitoksen suunnittelussa varaudutaan vierailijoiden vastaanottoon. Periaatteena on, että vierailijat liikkuvat valvomattomalla alueella, mutta voivat silti seurata työskentelyä ja kapselointiprosessin edistymistä valvotulla alueella joko suoraan säteilysuojaikkunoista tai monitori en välityksellä. 2.2 Kapselointilaitoksen tärkeimmät toiminnot Käytetyn polttoaineen vastaanotto Käytetty polttoaine tuodaan maantiekuljetuksena kuljetussäiliöiden vastaanottotilaan. Loviisan laitoksen polttoaine tuodaan säiliössä, johon sopii joko 30 tai 84 polttoainenippua. Olkiluodon laitoksen polttoaineen kuljetussäiliön vetoisuus on 48 ntppua. Polttoaine tuodaan kapselointilaitokselle märkäkuljetuksena. Kuljetussäiliöiden kuljetusajoneuvon sääsuoja pestään ulkona, ajoneuvo ajetaan vastaanottotilaan, kulj etussäiliöstä poistetaan iskunvaimentimet, kulj etussäiliö nostetaan pystyasentoon ja siirretäänjoko vastaanottotilan varastointipaikalle tai sitten kuljetussäiliö voidaan laskea suoraan kulj etussäiliön siirtokäytävään. Kuljetussäiliöiden vastaanottotila on läpiajettava, vaikka varastointipaikoilla olisikin kulj etussäiliöitä Polttoaineen kapselointi Uusi loppusijoituskapseli lasketaan kapselin siirtokäytävän vaunuun uusien loppusijoituskapselin varaston lattialuukun kautta. Loppusijoituskapselin sisäkansi on paikoillaan, ulomman kuparikapselin kansi asetetaan siirtovaunun telineeseen. Kapselin siirtovaunu ajetaan kuumakammion alapuolelle ja loppusijoituskapseli nostetaan kuumakammion telakointiasemaan. Läpivienti tiivistetään ja kuumakammion sulkukansi avataan.

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Työraportti 99-30 Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358'-9-2280 3719 Työ r

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA TOUKOKUU 2014 1 (10) PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen ajankohtaan nähden Posivan

Lisätiedot

Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet

Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet Työraportti 2000-05 Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet Tapani Kukkola Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 ABSTRACT NUCLEAR

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden Työraportti 99-17 Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden määritys päästö- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100

Lisätiedot

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja

Suunnitelmaselostus Suunnittelutarveratkaisu Sotkamo Silver Oy, Sotkamo Tipasoja SUUNNITELMASELOSTUS 1 / 5 Suunnitelmaselostus 10.4.2012 Infrasuunnittelu Oy Versio. 1.0 SUUNNITELMASELOSTUS 2 / 5 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ 3 2 ORGANISAATIO 3 2.1 Rakennuttaja 3 2.2 Konsultti 3 3 RAKENTAMINEN

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012 TEM/709/00.04.01/2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Väliraportoinnin tarkoitus ja sisältö Raportoidaan työn edistymisestä elinkeinoministerille

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Työraportti 2003-03 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Olli Sylvänne Timo Kaskinen Pekka Kuussaari EP-Logistics Helmikuu 2003 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Työraportti 2003-70 Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 -----~--- ----- - Työraportti

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone

Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone Työraportti 2006-21 Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone Tapani Kukkola Paul-Erik Rönnqvist Joulukuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posiva Oy Posiva on perustettu vuonna 1995 Toimiala: omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY www.kanavuori.fi YLEISESITTELY SISÄLLYSLUETTELO KOY Vuoriluolat yleisesittely Yleisesittely alueesta Esikunnan alue Luolastot Rantarakennusten alue Ranta-alueet Kylmävarastot

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 17 1

POSIVA OY LIITE 17 1 POSIVA OY LIITE 17 1 Liite 17 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys loppusijoitustilojen avattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, avaustekniikasta, avaamisen turvallisuudesta

Lisätiedot

Kapselin kuljetus ajotunnelissa

Kapselin kuljetus ajotunnelissa Työraportti 2005-54 Kapselin kuljetus ajotunnelissa Tila-, järjestelmä- ja toimintakuvaus Timo Kirkkomäki Heikki Raiko Joulukuu 2005 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS POSIVA OY LIITE 6 1 Liite 6 Selvitys ydinlaitoksessa valmistettavien, tuotettavien, käsiteltävien, käytettävien tai varastoitavien ydinaineiden tai ydinjätteiden laadusta ja enimmäismäärästä [YEA 32, kohta

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Työ r a p o r t t i 9 9-4 6 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Reijo Riekkola Timo Saanio.Jorma Autio Heikki Raiko Tapani Kukkola Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI,

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten Tyoraportti 2003-39 Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Lokakuu 2003 POSIVA OY FIN-27160

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Työraportti 2012-69 Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Timo Kirkkomäki Fortum Power and Heat Oy Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät

Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät Työraportti 2006-73 Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät Juha Nieminen Joulukuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti 2006-73 Kapselointilaitoksen

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluoto 4 -yksikköä varten Sisällysluettelo Sisällysluettelo...........................................

Lisätiedot

Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi

Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi Työraportti 2013-51 Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi Jukka Rossi Vesa Suolanen VTT Marraskuu 2013 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa

Lisätiedot

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta hakemuksen ratkaisemattomalta osalta,

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 2013 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 2 Loppusijoituksen taskutieto SISÄLTÖ Esipuhe... 4 Posiva... 6 ONKALO lukuina... 7 Loppusijoitus lukuina... 8 Loppusijoituskapseli... 9 Moniesteperiaate...

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen laitteet ja järjestelmät

Kapselointilaitoksen laitteet ja järjestelmät Työ r a p o r t t i 2 0 0 0-0 3 Kapselointilaitoksen laitteet ja järjestelmät Tapani Kukkola Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719

Lisätiedot

E P O S I V A O Y

E P O S I V A O Y Työraportti 2008-71 Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen normaalikäytön, käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden määritys päästö- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Elokuu 2009 POSIVA

Lisätiedot

loppusijoitustilan järjestelmät

loppusijoitustilan järjestelmät Työ r a p o r t t i 9 9-6 7 loppusijoitustilan järjestelmät Tapani Kukkola Joulukuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 " Fortum Tapani

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Kimmo Hilden SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus FI9900142 ~Ttf>~-99-Z/ Työraportti 99-21 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy Heikki Raiko VTT Energia 30-4 2 Maaliskuu 1 999 Posivan työraporteissa

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluoto 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. -437 m Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan noin 400 metrin syvyyteen. Jo kaksi metriä kalliota

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma Työraportti 2006-93 Loppusijoitustilojen esisuunnitelma Vaihe 2 Timo Saanio Timo Kirkkomäki Paula Keto Tapani Kukkola Heikki Raiko Tammikuu 2007 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013 Työraportti 2012-65 Laitoskuvaus 2012 Kapselointi- ja loppusijoituslaitossuunnitelmien yhteenvetoraportti Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy Toukokuu 2013 Posivan työraporteissa käsitellään

Lisätiedot

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä MegaHub Hämeenlinna Liikenneyhteydet E12 (Valtatie 3) Vuosaari 110 km Helsinki 95 km Valtatie 10 Turku 145

Lisätiedot

ULKOILMATAPAHTUMA SULKAVUOREN JA VIHILAHDEN ALUEILLA

ULKOILMATAPAHTUMA SULKAVUOREN JA VIHILAHDEN ALUEILLA KUTSU ULKOILMATAPAHTUMA SULKAVUOREN JA VIHILAHDEN ALUEILLA 17.5.2016 Tampereen kaupungin maankäyttö ja Tampereen keskuspuhdistamo Oy järjestävät yhteistyössä ulkoilmatapahtuman tulevan keskuspuhdistamon

Lisätiedot

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE

Lisätiedot

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Työraportti 2004-48 Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Tauno Rautio Marraskuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Kapseleissa kallioon Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa s. 4 s. 6 s. 10 s. 16 s. 20 Johdanto... 4 Vain turvallinen loppusijoitus on mahdollinen... 6 Loppusijoituskapseli Täyttömateriaalit

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa LISÄTIEDOT Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen 0400 688 861 jukka.myyrylainen@senaatinnotariaatti.fi Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m

Lisätiedot

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS

ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS 1 Kiinteistö M² ESPOON SUURIN TOIMISTORAKENNUS PK²:n suuri rakennusala on onnistuneesti sijoitettu julkisivultaan ja massoittelultaan puutarhakaupungin mittakaavaan. Maanpäälliset kuusi kerrosta on jaettu

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012

Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012 Työraportti 2012-50 Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012 Timo Saanio, Antti Ikonen Saanio & Riekkola Oy Paula Keto B+Tech Oy Timo Kirkkomäki, Tapani Kukkola, Juha Nieminen Fortum Oyj Heikki Raiko VTT

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Posivan ohjelma Asennukset, koekäyttö Käyttötoiminnan aloitus noin 2020 Laitosten rakentaminen Käyttölupahakemus ONKALOn rakentaminen

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Riihimäki Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Jyväskylä

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Riihimäki Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Jyväskylä MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi Riihimäki Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Jyväskylä MegaHub Riihimäki Hämeenlinnantie Kinturintie Liikenneyhteydet E12 (Valtatie 3) Vuosaari 77 km Helsinki

Lisätiedot

. Kapselointilaitoksen ja -prosessin kuvaus

. Kapselointilaitoksen ja -prosessin kuvaus Työ raportti 9 9-2 9. Kapselointilaitoksen ja -prosessin kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki

Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki Sentnerikuja 1 Lassila Helsinki Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia vuokraa: NYKYAIKAISTA TOIMITILAA 20-400 henkilön organisaatioille fenniatilat.fi/sentnerikuja1 Tilaratkaisut Sentnerikuja 1 sisältää vuokrattavia

Lisätiedot

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5]

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY LIITE 7 1 Liite 7 Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista ja ratkaisuista sekä muista järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Posivan hanke tästä eteenpäin

Posivan hanke tästä eteenpäin Posivan hanke tästä eteenpäin ATS vuosikokous 2015 Projektijohtaja Erkki Palonen 2.3.2015 1 Ydinjätehuolto Suomessa 1 LUVAT Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ FORTUM POWER

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12 TOUKOKUU 2014 1 (11) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISESTI LAADITTU ARVIOINTISELOSTUS JA YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA SEKÄ SELVITYS SUUNNITTELU- PERUSTEISTA,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3 Kumpulantie 3, Helsinki

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3 Kumpulantie 3, Helsinki HYVÄT TILAT HYVÄT TILAT Kumpulantie 3 sijaitsee suositulla työpaikka-alueella Helsingin Vallilassa. Näyttävä julkisivu avautuu Teollisuuskadulle päin. Rakennus muodostuu vuonna 1952 rakennetusta ja vuosina

Lisätiedot

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus.

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus. LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 1(7) Vihdin kirkonkylän Campus Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset Vihti LVIAJ- rakennustapaselostus dok no 2 G0 002 28.4.2017 LVIAJ- rakennustapaselostus

Lisätiedot

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen

RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT. Copyright Isto Jokinen RAUTAFOSFATOINNIN VESIEN SIIRROT VESIEN SIIRTÄMISEN SYYT Vesien siirtoa tehdään kahdesta syystä: 1. Rautafosfatointialtaasta ja huuhtelu 1:stä haihtuu runsaasti vettä koska nesteet ovat kuumia ja niitä

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

www.sunnycarcenter.fi

www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi Sunny Car Center Oy Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna Tel +358 (0)10 322 3344 Fax +358 (0)10 322 3345 www.sunnycarcenter.fi Katariina Muukka Project Coordinator

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle

Lisätiedot

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille Timo Ranta, TkT Frank Cameron, TkT timo.ranta@tut.fi frank.cameron@tut.fi Automaation aamukahvit 28.8.2013 Optimointi Tarkoittaa parhaan ratkaisun valintaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Teemailta Pyhäjoen toimistolla 5.9.2012 Timo Kallio Rakentamisjohtaja Hanke etenee vaiheittain Ydinvoimalan rakentamisen osa-alueet Laitospaikalla tapahtuu Ensimmäiset

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

www.karhulanteollisuuspuisto.fi TOIMITILAT

www.karhulanteollisuuspuisto.fi TOIMITILAT T U L E V A I S U U S V A N K A L L A P O H J A L L A www.karhulanteollisuuspuisto.fi TOIMITILAT PALVELUT laajasti erilaisia teollisuus- ja tukipalveluita synergiaa esimerkiksi logistiikassa sekä turvallisuus-

Lisätiedot

Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen

Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen Olkiluodon kertomaa: Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen Lähes neljän vuosikymmenen ajan käynnissä ollut tutkimustyö on tuottanut kattavasti tietoa, jota hyödynnetään tällä hetkellä käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. KIP Ympäristöpäivä Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija

Hanhikivi 1 -hanke. KIP Ympäristöpäivä Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Hanhikivi 1 -hanke KIP Ympäristöpäivä 27.5.2016 Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Voimajärjestelmän tila 27.5. klo 10 2 Sähkön lähteet Suomessa 2015 Turve 3,3 % Maakaasu 6,1 % Kivihiili 6,7

Lisätiedot

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Sinimäentie 10 Sinimäentie 10, 02630 Espoo

Kiinteistö Oy Sinimäentie 10 Sinimäentie 10, 02630 Espoo Kiinteistö Oy Sinimäentie 10 Sinimäentie 10, 02630 Espoo Arkkitehtuuriltaan näyttävä Sinimäentie 10 sijaitsee Sinimäen alueella Espoossa näkyvällä paikalla Turun moottoritien vieressä, Kehä I:n ja Kehä

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 RAASEPORI Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Högbenintie 30, 10350 Meltola Myyntikohde: Sijainti Raaseporissa, sijaitseva 8,337 ha sairaalakiinteistö. Kohde käsittää Meltolan

Lisätiedot