Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus"

Transkriptio

1 FI ~Ttf>~-99-Z/ Työraportti Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy Heikki Raiko VTT Energia Maaliskuu Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

2 KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSKAPSELEIDEN PALAUTETTAVUUS TIIVISTELMÄ Osana käytetyn polttoaineen loppusijoitustilojen suunnittelua on loppusijoitukseen liittyvää päätöksentekoa varten tutkittu, miten sijoitusreikiin asennettujen kapseleiden palauttaminen tarvittaessa maanpinnalle olisi teknisesti mahdollista toteuttaa. Kapselien palauttamismahdollisuudet on tutkittu loppusi]oitusprosessin eri tilanteissa ja vaiheissa. Kapselien mahdollinen palauttaminen loppusijoitustiloista maanpinnalle ei ole ollut vaatimuksena tilojen suunnittelussa. Loppusijoitustilojen suunnitelma sisältää kuitenkin piirteitä, jotka saattavat helpottaa myöhempää kapselien palauttamista. Käytetty polttoaine kapseloidaan massiivisiin kupari-rautakapseleihin, jotka ovat mekaanisesti lujia ja hyvin pitkäikäisiä. Loppusijoitustilat rakennetaan kallioon louhittuina tiloina, jotka ovat kokemusten perusteella hyvin pitkäikäisiä ja tilojen myöhempi aukikaivaminen on teknisesti mahdollista. Mikäli kapseli päätetään palauttaa maan pinnalle ennen sijoitusreiän sulkemista, kuljetetaan kapseli kuljetusajoneuvolla kapselikuilun hissille ja nostetaan suoraan kapselointilaitokseen. Kapselin palauttamisen työvaiheet ovat samat kuin kapselin asennuksessa, mutta tehdään käänteisessä järjestyksessä. Kapselointilaitoksen kuumakammiossa polttoaineniput voidaan asentaa uuteen kapseliin tai polttoaineen siirtosäiliöön. Kun osa sijoitustunneleista on suljettu, koostuu kapselien palauttaminen sijoitustunnelin aukaisusta, sijoitusreiän aukaisusta ja kapselin poistosta. Sijoitustunnelin suulla oleva betonisulkurakenne puretaan, jonka jälkeen tunnelin tyhjennys etenee vaiheittain siten, että tunnelin täyttömateriaalia poistetaan kerrallaan vain yhden sijoitusreiän matkalta. Tämän jälkeen reikä avataan ja kapseli poistetaan. Sijoitusreikien bentoniitin poistossa voidaan käyttää esimerkiksi suolavedellä liuottamiseen perustuvaa tekniikkaa. Loppusijoitustilojen sulkemisen jälkeisenäkin aikana kapselit voidaan haluttaessa palauttaa maan pinnalle. Maan päälle rakennetaan tällöin laitos, jossa kapseleita voidaan käsitellä. Loppusijoitustilat avataan, jonka jälkeen niihin rakennetaan tarpeelliset rakenteet ja asennetaan järjestelmät. Kun em. tilat on valmiiksi rakennettu, noudatetaan sijoitustunnelien aukaisussa ja kapselien poistossa samoja tekniikoita kuin käytettäisiin, mikäli kapselit palautettaisiin tilojen käyttövaiheessa. Kun kapselit on nostettu maanpinnalle, voidaan ne laittaa kuljetussäiliön sisään ja kuljettaa haluttuun paikkaan jatkotoimenpiteitä varten. Vaihtoehtoisesti voidaan kapselit avata ja siirtää polttoaineniput yksitellen kuljetussäiliöihin. Avainsanat: Käytetty polttoaine, palautettavuus, loppusijoitus, loppusijoitustilat

3 RETRIEVABILITY OF SPENT NUCLEAR FUEL CANISTERS ABSTRACT As a part of the designing process of the Finnish spent nuclear fuel repository, a preliminary study has been carried out to investigate how the canisters could technically be retrieved to the ground surface. Possibility of retrieving a canister has been investigated in different phases of the disposal project. Retrievability has not been a design goal for the spent fuel repository. However, design of the repository includes some features that may ease the retrieval of canisters in the future. Spent fuel elements are packaged in massive copper-iron canisters, which are mechanically strong and long-lived. The repository consists of excavated tunnels in hard rock, which are supposed to be very long-lived making the removal of the tunnel backfilling technically possible also in the future. As long as the bentonite buffer has not been installed the canister can be returned to the ground surface using the same equipment as was used when the canister was brought down to the repository and lowered into the hole. In the encapsulation station the spent fuel elements can be packaged in the other canister or in the transport cask. After a deposition tunnel has been backfilled and closed, the retrieval consists of tearing down the concrete structure at the entry of the deposition tunnel, removal of the tunnel backfilling, removal of the bentonite from the disposal hole and lifting up of the canister. Various methods, e.g., flushing the bentonite with saline solutions, can be used to detach the canister from a hole with fully saturated bentonite. Recovery will be technically possible also after closing of the disposal facility. Backfilling of the shafts and tunnels will be removed and additional new structures and systems will have to be built in the repository. After that canisters can be transported to the ground surface as described above. In addition, handling of the canisters at the ground surface will require additional facilities. Canisters can be packaged in the transport cask for transportation. Keywords: Spent nuclear fuel, retrievability, final disposal, repository

4 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1 JOHDANTO 5 2 KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSTEKNIIKKA 7 3 PALAUTTAMINEN ENNEN SIJOITUSREIÄN SULKEMISTA 11 4 PALAUTTAMINEN SIJOITUSTUNNELIN SULKEMISEN JÄLKEEN Loppusijoitustilan lämpötilat loppusijoituksen jälkeen Sijoitustunneiin aukaisu Sijoitusreiän aukaisu Kapselin poisto 30 5 PALAUTTAMINEN KAIKKIEN TILOJEN SULKEMISEN JÄLKEEN 33 6 YHTEENVETO 38 LÄHDELUETTELO 40 LIITE 1: KÄYTETYN POLTTOAINEEN KAPSELOINTI JA LOPPUSIJOITUS..41 M, ' [l \ j \ " JT^ j.»

5 ESIPUHE Teollisuuden Voima Oy (TVO) ja Fortum Oyj (aikaisemmin IVO) varautuvat käytetyn korkea-aktiivisen ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen syvälle Suomen kallioperään. Loppusijoituspaikka on tarkoitus valita vuoden 2000 loppuun mennessä neljän sijoituspaikkavaihtoehdon joukosta. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta ja sitä varten tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä huolehtii voimayhtiöiden yhdessä perustama ja omistama yhtiö, Posiva Oy. Tässä raportissa käsitelty kapseleiden palauttaminen liittyy loppusijoitustilojen suunnittelu- ja kehitystyöhön. Raportti on laadittu VTT Energian ja Saanio & Riekkola Oy:n yhteistyönä. Heikki Raiko on kirjoittanut luvun 4.1 ja Timo Saanio pääosin muut luvut. Raportin kuvituksesta ovat vastanneet Timo Kirkkomäki ja Ari Gardemeister.

6 1 JOHDANTO Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen lähtökohtana on, että kapseleiden sijoituksen jälkeen tilat suljetaan lopullisesti. Loppusijoitukseen liittyvää päätöksentekoa varten on kuitenkin nähty tarpeelliseksi tutkia, miten kapseleiden palauttaminen tarvittaessa maanpinnalle olisi teknisesti mahdollista toteuttaa. Kapseli saatettaisiin haluta palauttaa esimerkiksi, mikäli kapseleiden sisältämä materiaali tai energia haluttaisiin hyödyntää. Toisena syynä kapseleiden palauttamiseen voisi olla päätös järjestää koko käytetyn polttoaineen loppusijoitus jollakin toisella menetelmällä. Lähtökohtana on siis ollut tutkia, miten loppusijoitetut kapselit voidaan palauttaa maanpinnalle. Tässä raportissa käsitellään sekä kapseleiden palauttamista maanpinnalle että polttoaineen poistoa kapselista. Kapselien palauttamismahdollisuudet tutkitaan loppusijoitusprosessin kaikissa mahdollisissa tilanteissa ja vaiheissa. Ensimmäinen mahdollisuus palauttamiseen on, kun ensimmäistä kapselia ollaan vasta kuljettamassa kohti sijoitusreikää. Viimeinen tarkasteltava tilanne on, kun tilat on poistettu käytöstä ja kaikki tunnelit sekä kuilut täytetty täyttömateriaalilla. Palauttamistekniikka on tässä raportissa kuvattu kolmessa eri tilanteessa. Kaikki muut tilanteet kapseleiden ja loppusijoitustilojen elinkaaressa ovat johdettavissa em. tilanteista ja palauttamistekniikka vastaa jotakin esitetyistä tekniikoista. Tässä raportissa käsiteltävät tilanteet ovat: - Palauttaminen ennen sijoitusreiän sulkemista. Kapselia ollaan kuljettamassa sijoitusreikään ja se on kapselihississä tai alatasolla kapselinkuljetusajoneuvossa. Kapseli saattaa olla jo laskettu sijoitusreikään ja tartuntalaitteen ote kapselista on irrotettu, kun esim. huomataan, ettei reikä ole kelvollinen tai reiässä oleva bentoniitti ei ole täysin oikein asennettu. Lähtökohtana tässä tapauksessa on, ettei reiän bentoniitti ole vielä ehtinyt paisua ja tarttua kapseliin. - Palauttaminen sijoitustunnelin sulkemisen jälkeen. Tilojen käyttövaiheessa sijoitustunneleita täytetään tunnelien perältä alkaen sitä mukaa kuin kapseleita asennetaan sijoitusreikiin. Kun sijoitustunneliin on asennettu kaikki siihen tulevat kapselit ja tunneli täytetty, rakennetaan tunnelin suulle sulkurakenne teräsbetonista. Ensimmäisen tunnelin sulkemisen jälkeen jatkuu tilojen käyttövaihe vielä pitkään - vähintään noin 20 vuotta. Tämä käyttövaiheen tilanne on valittu yhdeksi tarkasteltavaksi tilanteeksi. Tilat ovat siis käytössä ja keskustunneli on auki. Tunneli, jossa palautettavat kapselit sijaitsevat, on täytettyjä tunnelin suulla on sulkurakenne. - Palauttaminen kaikkien tilojen sulkemisen jälkeen. Kun kaikki kapselit on sijoitettu, niin tunnelit ja kuilut täytetään ja tilat suljetaan. Kuilujen yläpäihin rakennetaan teräsbetoniset sulkurakenteet. Edellä käsitellyt tilanteet voivat ajallisesti tapahtua kuvan 1-1 mukaisesti tilojen käyttövaiheessa, sulkemisvaiheessa tai sulkemisen jälkeisenä aikana.

7 KÄYTTÖVAIHE SULKEM1S- VAIHE SULKEMISEN JÄLKEINEN AIKA PALAUTTAMINEN ENNEN SiJOlTUSREIAN SULKEMISTA PALAUTTAMINEN SIJOITUSTUNNEL1N SULKEMISEN JÄLKEEN PALAUTTAMINEN KAIKKIEN TILOJEN SULKEMISEN JÄLKEEN Kuva 1-1. Kapseleiden palauttaminen loppusijoituksen eri vaiheissa.

8 2 KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSTEKNIIKKA Käytetty polttoaine kapseloidaan maanpinnalla olevassa kapselointilaitoksessa massiivisiin kupari-rautakapseleihin. Kapselirakenne muodostuu raudasta valetusta sisäkapselista ja sitä ympäröivästä 50 mm paksuisesta kuparivaipasta. Mahdolliseen kapselien palauttamiseen sen rakenne soveltuu erittäin hyvin; kapseli on mekaanisesti luja ja hyvin pitkäikäinen, sen korroosion kesto on vähintään noin vuotta, lisäksi sisäkapselin kansi on kiinnitetty pulteilla, mikä helpottaa kapselin avaamista. Kapselirakenne on esitetty kuvassa 2-1. Kapselit siirretään hissillä kapselointilaitoksesta syvällä kallioperässä sijaitseviin loppusijoitustiloihin (liite 1). Käytetyn polttoaineen loppusijoitustilat rakennetaan metrin syvyydelle kallioperään. Tilojen lopullinen sijoitussyvyys ja pohjaratkaisun muoto määräytyvät sijoituspaikan kallioperän ominaisuuksien perusteella. Ml OLKILUODON POLTTOAINE LOVIISAN POLTTOAINE Kuva 2-1. Polttoainekapselin rakenne.

9 Tässä raportissa käsitelty loppusijoitustila perustuu kapasiteetiltaan tapaukseen, jossa nykyisten ydinvoimalaitosten käyttöaika on oletettu 40 vuodeksi. Loppusijoitustilat on mitoitettu noin 1400 kapselille, mikä vastaa kapseloituna polttoaineen kokonaismäärää 2600 tu. Loppusijoitustilojen perusratkaisussa johtaa maanpinnalta alas loppusijoitustiloihin kolme pystykuilua: työ-, henkilö- ja kapselikuilu. Kuilujen lisäksi voidaan käyttää myös ajotunnelia. Henkilö- ja kapselikuilut liittyvät maan päällä kapselointilaitokseen. Varsinaiset loppusijoitustilat koostuvat 25 m välein sijaitsevista yhdensuuntaisista sijoitustunneleista, joita yhdistää toisiinsa keskustunneli. Polttoainekapselit sijoitetaan sijoitustunnelien lattiaan tehtäviin pystysuoriin reikiin. Reikien keskipisteiden välinen etäisyys on 8,0 m, mikäli tilat rakennetaan Kivettyyn tai Romuvaaraan. Lämpötilalaskelmien perusteella voidaan Olkiluodossa ja Hästholmemssa käyttää pienempää 7,5 m reikäväliä. Kapselin ja kallion välinen tila täytetään luonnosta saatavalla paisuvalla bentoniittisavella. Kuvassa 2-2 on esitetty poikkileikkaus täytetystä loppusijoitustunnelista sijoitusreiän kohdalta TVO:n ja IVOn polttoaineelle. TVO IVO 3500 Sijoitustunnelit täytetään perustapauksessa joko murskeen ja bentoniitin seoksella tai murskeella ja bentoniittilohkoilla. Sijoitusreiät täytetään kokoonpuristetulla bentoniitilla. Murskebentoniittitäyttö Puristetut bentoniitih lohkot ja bentoniittijauhe Kapseli! Kuva 2-2. Täytetty sijoitustunneli ja -reikä TVO:nja IVOn polttoaineelle.

10 Kun kaikki kapselit on sijoitettu sijoitusreikiin, täytetään loppusijoitustasolla olevat tilat ja pystykuilut murskeella ja bentomitilla. Kuilujen yläosat suljetaan lopuksi betonirakentein.

11 11 3 PALAUTTAMINEN ENNEN SUOITUSREIÄN SULKEMSSTA Tässä luvussa käsitellään tilannetta, jossa kapseli päätetään palauttaa maanpinnalle kun kapselia ollaan laskemassa reikään tai kapseli on jo laskettu ja tartuntalaitteen ote on irrotettu. Lähtökohtana on, ettei reiän bentoniitti ole vielä ehtinyt tarttua kapseliin. Kapselien kuljetus- ja asennusajoneuvo on esitetty kuvassa 3-1. Kun päätös kapselin palauttamisesta on tehty, toteutetaan kapselin asennuksen työvaiheet (liite 1) käänteisessä järjestyksessä (kuva 3-2). Vaikka tartuntalaitteen ote kapselista olisi irrotettuja kapseli olisi vinossa, saadaan tartuntalaite uudelleen kiinnitetyksi sijoitusreiässä olevaan kapseliin. Tällöin käytetään hyväksi siirtoajoneuvon paikantamisjärjestelmää (ajoneuvon nostopisteen x-y-säätö) ja TV-kameran avulla toteutettua ohjausta. Jos kapselin päälle on pudonnut bentoniittia tai muuta ainetta, on kapselin kansi kiinnitysurineen puhdistettava ennen uudelleen tarttumista ja nostoa. Kapseli nostetaan säteilysuojan sisään ja säteilysuoja nostetaan ajoneuvoon. Tämän jälkeen kapselinkuljetusajoneuvo siirtää kapselin keskustunnelia pitkin takaisin kapselihissille. Kapseli nostetaan hissillä maanpinnalle suoraan kapselointilaitokseen. Kapselin palauttamisen työvaiheet on esitetty taulukossa 3-1. Kuva 3-1. Kapselien kuljetus-ja asennusajoneuvo.

12 12 E A L B { \\ \Rn K / \oxqaomokq D \,w xo< G Kuva 3-2. Kapselin nosto sijoitiisreiästä kapselinkuljetusajoneuvoon. Kapselointilaitoksessa kapseli voidaan puhdistaa mahdollisesta bentoniitista ja siirtää kapseleiden puskurivarastoon tai polttoaineen kapselointiosaan, jossa niput voidaan poistaa kapselista. Kapselin mahdollista tarkastusta varten on siirtokäytävässä ainetta rikkomattomat tarkastuslaitteet hitsin tai kapselivaipan volymetriseen tarkastukseen. Mikäli niput poistetaan kapselista, koneistetaan kuparikansi auki siirtokäytävässä ole-

13 13 valla jyrsinlaitteella. Seuraavaksi kapseli siirretään kiskoja pitkin kulkevalla siirtovaunulla kuumakammion kohdalle ja kapseli telakoidaan kuumakammioon. Kapselin sisäkansi poistetaan kuumakammiossa. Sisäkannen irrotus on yksinkertaista, koska kansi on kiinnitetty pulteilla. Polttoaineniput voidaan nostaa pois kapselista ja sijoittaa joko autoklaaviin tai polttoaineen siirtosäiliöön. Kun kapseli on tyhjä, poistetaan se telakointiasemasta. Kuumakammioon voidaan telakoida uusi kapseli ja polttoaineniput voidaan nostaa autoklaavista kapseliin. Mikäli päätös kapselin palauttamisesta johtui kapselista tai sijoitusreiän bentoniitista voidaan sijoitusreikä ottaa uudelleen käyttöön korjaavien toimenpiteiden jälkeen. Mikäli palauttaminen johtui sijoitusreiästä, harkitaan reiän mahdollinen käyttö tapauskohtaisesti. Jos reikää ei käytetä kapselin sijoitukseen, täytetään se murskeen ja bentoniitin sekoituksella. Mikäli kapseli päätetään palauttaa maanpinnalle ennen sijoitusreiän sulkemista, kestää työ muutamia tunteja ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat vähäiset. Taulukko 3-1. Kapselin palauttamisen työvaiheet, kun palauttaminen tehdään ennen sijoitusreiän sulkemista. TYÖVAIHE Tartuntalaitteen kiinnitys kapseliin Kapselin nosto kuljetusajoneuvoon Kapselin ajo kuljetusajoneuvolla kapselikuilulle Kapselin lasku siirtovaunuun Siirtovaunun ajo kapselihissiin Kapselihissin nousu kapselointilaitokseen Kapselin tarkastus ja mahdollinen puhdistus Kapselin siirto puskurivarastoon tai polttoaineen kapselointiosaan i 1.V "ll I

14 15 4 PALAUTTAMINEN SIJOITUSTUNNELIN SULKEMISEN JÄLKEEN 4.1 Loppusijoitustilan lämpötilat loppusijoituksen jälkeen Loppusijoitetrujen kapselien takaisinottotarkasteluja varten on suoritettu lämpötilalaskelmia, joiden avulla saadaan käsitys, mikä on loppusijoitustilan tunnelien kallioympäristön, loppusijoitusreikien ja itse kapselien lämpötila ajan funktiona. Laskelmat on tehty sijoituspaikkakohtaisilla tyypillisillä lämpöteknisillä arvoilla (taulukko 4-1) ja perustapauksen polttoainetyypeillä ja määrillä. Laskentatapauksina analysoitiin lämpötiloja perusratkaisun mukaisessa suorakaiteen muotoisessa (noin 600 m x 500 m) loppusijoitustilassa. Taulukossa 4-2 on esitetty oletuksina käytetyt numeeriset lähtötiedot. Laskentatapauksessa oletettiin BWR-tyyppiset kapselit ja kapselien sijoitusetäisyytenä 7,5 m. Kallion lämmönjohtavuutena pidettiin 3,0 W/m/K. REPTEM-ohjelmalla laskettiin lämmönlähteiden kallioperään aiheuttamia lämpötilakentän muutoksia ajan funktiona. Noin 500 m syvyydellä Ioppusijoituspaikkakuntaehdokkaiden peruskalliossa vallitseva lämpötila on mittauksien mukaan C. Kuvassa 4-1 olevan tulosteen yksinkertaistamiseksi ja havainnollistamiseksi on oletettu, että loppusijoitustilan alkuperäinen vallitseva lämpötila on ollut +10 C. Kuvassa 4-1 on tulostettu tyypillinen kalliotunnelien, loppusijoitusreiän ja kapselin lämpötila 2000 vuoden kuluessa loppusijoituksesta. Tuloksista voidaan todeta, että kapselien maksimipintalämpötila, noin +90 C, saavutetaan parinkymmenen vuoden kuluttua ja itse loppusijoitustilan kallio- ja täyteaineiden maksimilämpötila, noin +65 C, saavutetaan vajaassa vuosisadassa. Näiden maksimiarvojen jälkeen lämpötilat alkavat aleta siten, että 500 vuoden kuluttua ollaan noin +50 C:ssa ja 2000 vuoden kuluttua noin +30 C:ssa. Mikäli kapselin ja loppusijoitusreiän välissä oleva bentoniittikerros on vettynyt täydellisesti, alenee kapselin lämpötila puolta lähemmäksi loppusijoitusreiän lämpötilaa, katso kuvaa 4-1. Mikäli tunnelit joudutaan kaivamaan auki polttoainekapselien poistamiseksi loppusijoitustilasta, saadaan työskentelytilan atmosfääri työskentelyyn sopivaksi tavanomaisen ilmastoinnin avulla. Kaivoksien kokemusten perusteella kallion korkea lämpötila hidastaa työvaiheita ja nostaa työn kustannuksia.

15 16 Taulukko 4-1. Loppusijoitusympäristön fysikaalisia arvoja. Kallion lämmönjohtavuus (Olkiluoto & Hästholmen) Kallion lämmönjohtavuus (Kivetty & Romuvaara) Bentoniitin lämmönjohtavuus (kuivana) Kallion lämpökapasiteetti Kallion tiheys 3,0 W/m/K 2,7 W/m/K 0,75 W/m/K 750 J/kg/K 2700 kg/m 3 Kapselin ulkohalkaisija [mm] Kapselin korkeus [mm] Bentoniittikerroksen paksuus kapselin ympärillä [mm] Latauksen keskimääräinen nippupalama [MWd/kgU] Todellinen jäähtymisaika [a] Keskimääräinen jälkijäährymisaika (painotettu) [a] Loppusij oitusjakson pituus [a] Keskimääräinen lämpöteho kapseloitaessa [W/tU] Uraania yhteensä [tu] Uraanimäärä 12 nipun kapselissa [tu] Kapselien lukumäärä yhteensä [kpl] Sijoitustunnelien etäisyys toisistaan [m] Tunnelien pituus keskustunnelista lukien enintään [m] TVO:n polttoaine , , , Taulukko 4-2. Lähtötietoja laskelmassa käytetyistä polttoaineista, loppusijoituskapseleistaja niiden sijoittelusta loppusijoitustilassa perustapauksen (P) mukaisessa loppusijoitussuunnitelmassa. IVOn polttoaine , , ,

16 17 LS-HLAN LÄMPÖTILOJA S ~*"~ 1 1 ^"""^r ~z^ ^! AIKA (a) i ~ ^ ^ -, 1 ; 1 Kuva 4-1. Loppusijoitustilan tunnelien, sijoitusreikienja kapselien lämpötiloja loppusijoituksen jälkeen. i KAPSELI REIKÄ L 1 TUNNELI L I 4.2 Sijoitustunnelin aukaisu Sijoitustunneleita täytetään ja suljetaan loppusijoituksen edetessä jo tilojen käyttövaiheessa. Täyttömateriaalina käytetään mursketta ja bentoniittia (luku 2). Sijoitustunnelin suulle rakennetaan sulkurakenne teräsbetonista (Haaramo 1999). Sulkurakenne estää täyttömateriaalia paisumasta keskustunneliin. Rakenteen sijainti ja päämitat on esitetty kuvassa 4-2. Massiivinen betonirakenne raudoitetaan lähinnä rakenteen seinä-, katto- ja lattiapintojen läheltä. Sulkurakenteen raudoitus on esitetty kuvassa 4-3. Rakenteen yläosa betonoidaan injektointiputken avulla ja rakenteen liitos kallioon tiivistetään injektoinnilla. Betonin sitoutumisen aiheuttama lämpötilan nousu hallitaan rakenteeseen asennettavan jäähdytysvesiputkiston avulla. Oletetaan käyttövaiheessa tapahtuva tilanne, jossa jo suljetusta tunnelista halutaan poistaa kaikki tunneliin sijoitetut kapselit. Sijoitustunneleita lukuunottamatta kaikki muut tilat ovat auki, sijoitustunnelin suulla on betonisulkurakenne (kuva 4-4). Teknisesti kapselin palauttaminen maanpinnalle koostuu sijoitustunnelin aukaisusta, sijoitusreiän aukaisusta ja kapselin poistosta. Tunnelin tyhjennys etenee vaiheittain siten, että tunnelin täyttömateriaalia poistetaan kerrallaan vain yhden sijoitusreiän matkalta. Tämän jälkeen reikä avataan, kapseli poistetaan ja reikä täytetään täyttömateriaalilla. Seuraavaksi jatketaan täyttömateriaalin poistolla yhden sijoitusreiän matkalla jne.

17 18 KESKUSTUNNELI Kuva 4-2. Sijoitustunnelin suulla oleva teräsbetoninen sulkurakenne (Haaramo 1999).

18 19 A-A RAUDOITUS Kuva 4-3. Sulkurakenteen raudoitus (Haaramo 1999).

19 20 SULKURAKENNE Kuva 4-4. Keskustunnelinja sijoitustimnelin risteysalue. Sijoitustunnelin suulla on betonisulkurakenne. Lähtötilanteessa sijoitustunnelin suulla oleva teräsbetoninen sulkurakenne on poistettava. Ennen sulkurakenteen poistoa on rakenteen läpi syytä porata muutamia reikiä, joilla voidaan tarkkailla täyttömateriaalin painetta ja osittain myös pienentää painetta päästämällä vettä pois täyttömateriaalista. Reikien läpi voidaan myös suorittaa aktiivisuusmittauksia. Mikäli on tarpeellista, voidaan painetta purkaa myös suurentamalla reikiä ja syöttämällä reikien kautta huuhteluvettä seinän taakse ja huuhtelemalla täyttömateriaalia pois sulkurakenteen takaa. Sulkurakenne voidaan purkaa monella vaihtoehtoisella menetelmällä. Eräs käyttökelpoinen työtekniikka on kairata rakenteen läpi ensin useita mahdollisimman isoja kairanreikiä. Seuraavaksi avarretaan ja yhdistetään reikiä hydraulivasaralla piikkaamalla (kuva 4-5) ja mahdollisesti timanttisahalla sahaamalla. Rakenteessa olevat teräkset katkaistaan, syntyvä jäte lastataan louheenkuljetusajoneuvoon, kuljetetaan keskustunnelia pitkin työkuilulle ja nostetaan hissillä maanpinnalle tai kuljetetaan johonkin täytettävään tunneliin (kuva 4-6). Sulkurakenteen kohdalta paljastuvan kalliopinnan lujitustarve tarkastetaan ja tehdään tarvittavat lujitustoimenpiteet.

20 21 Kuva 4-5. Hydraulivasara. Täyttömateriaalia I f Betonitulppa Piikkauskone Lastauskone Kuorma-auto Kuva 4-6. Betonisulkurohenteen poisto. Mahdollisia työtekniikoita ovat mm. rakenteen räjäyttäminen pienin räjähdysainepanoksin tai etanadynamiitin avulla, rakenteen paloittelu sahaamalla tai rakenteen irrotus irtikairaamalla. Räjäyttäminen tulisi tehdä useassa osassa räjäytysten aiheuttamien tärinöiden rajoittamiseksi ja tulisi lähinnä kyseeseen, mikäli ensimmäinen sijoitusreikä on kallioperäolosuhteista johtuen tarpeeksi kaukana sulkurakenteesta. Mikäli sulkurakenne irrotetaan sahaamalla tai irtikairaamalla, tulee se paloitella pienemmiksi paloiksi kuljetuksen helpottamiseksi. Kuvissa 4-7 ja 4-8 on esitelty vaijerisahaustekniikkaa, jota käytetään aukkojen tekemiseen betonirakenteisiin.

21 22 Start of the sequence Diamond Wire Drive Pulley A Guide C J, Pulley End of the sequence 4-7. Betonirakenteen vaijerisahaustekniikka. Kuva 4-8. Lähikuva timanttivaijerisahasta. Sulkurakenteen poiston jälkeen poistetaan sijoitustunnelista täyttömateriaalia niin pitkälle, että ensimmäisellä sijoitusreiällä voidaan työskennellä. Murske-bentoniitin ominaisuudet riippuvat sen vedellä kyllästymisasteesta sekä kehittyneestä paisuntapaineesta. Ominaisuuksiin vaikuttaa se, kuinka paljon tunneliin on vuotanut vettä ja kuinka kauan tunneli on ollut suljettuna. Ominaisuudet saattavat vaihdella myös yhdessä sijoitustunnelissa. Sijoitustunnelin täyttömateriaalin poistossa käytetään perinteisiä kaivinkoneita, lastauskoneita (kuva 4-9) sekä tarpeen mukaan ns. rouhijoita. Irrotettava täyttömateriaali lastataan louheenkuljetuskalustoon kuljetettavaksi tilanteesta riippuen joko muiden tunnelei-

22 23 den täyttömateriaaliksi tai työkuilun kautta maanpinnalle (kuva 4-10). Tunnelin aukaisun edetessä tarkastetaan paljastuvan kalliopinnan lujitustarve ja tehdään tarvittavat lujitustoimenpiteet. Kalliopinnan tarkastuksen yhteydessä irrotetaan katosta ja seinistä mahdollisesti irtoamassa olevat lohkareet. Lujitustoimenpiteinä voidaan käyttää pultitusta, ruiskubetonointia ja injektointia. Tunnelin aukaisun yhteydessä tehtävät lujitustyöt vastaavat normaalissa kalliorakennuskohteessa käytettäviä työtekniikoita (kuvat 4-11,4-12 ja 4-13). Kuva 4-9. Tunnelien täyttömateriaalin poistossa käytettävä lastauskone. Kuva Sijoitustunnelin täyttömateriaalin irrotus ja lastaus.

23 24 TAYTTOMATERIAALIN LASTAUS <*\ TUNNELIN HOLVIN PULTITUS RUISKUBETONOINTI Kuva Tunnelin aukaisun yhteydessä voidaan käyttää normaaleja kallion lujitustoimenpiteitä Kuva Tunnelin pultitusjumbo.

24 25 Kuva Tunnelin ruiskubetonilaite. Loppusijoituskapseli on suunniteltu kestämään loppusijoituksessa hyvin pitkään siten, että siitä ei pääse leviämään radioaktiivisia aineita ympäröivään kallioon tai tunneleihin. Sijoitustunnelin aukaisun aikana tarkkaillaan kuitenkin jatkuvasti sijoitustunnelin ilman ja täyttömateriaalin aktiivisuutta. Ilman aktiivisuuden ylittäessä sallitun rajan kytketään sijoitustunnelin ilmanvaihto valvotun alueen ilmanvaihtoon. Mikäli täyttömateriaalin aktiivisuus ylittää sallitun rajan, sitä ei nosteta maanpinnalle. Täyttömateriaalilla täytetään muita sijoitustunneleita tai sitä siirretään kapselointilaitoksen käyttö- ja käytöstäpoistojätehalliin. Materiaalin lastaus ja kuljetus voidaan tarvittaessa tehdä säteilysuojatusta tilasta. Tunnelien ja täyttömateriaalin lämpötila nousee sijoitusreikien ja tunneleiden ollessa suljettuna kapselien lämmöntuotosta johtuen. Korkeimmillaan tunnelin lämpötila on noin 65 C vajaan vuosisadan kuluttua tunnelin sulkemisesta (luku 4.1). Mikäli tilojen käyttövaihe kestää noin 20 vuotta, nousee kallioperän lämpötila korkeimmillaan noin 55 C:een. Täyttömateriaalin käsittelyssä käytettävät koneet rakennetaan kestämään kuuman materiaalin käsittely. Kuuman materiaalin käsittely ei aiheuta ongelmia, sillä esimerkiksi asfalttitöissä käsitellään huomattavasti kuumempaa massaa. Tunnelin ilman lämpötila saadaan viilennetyksi työskentelyyn sopivaksi ilmanvaihdon ja jäähdytyksen avulla. Esim. Saksassa on kokemuksia työskentelystä kaivoksista, joissa kallion lämpötila on yli 50 C (International Mining 1986). Samoilla jäähdytysmenetelmillä saadaan ilma viilennetyksi työskentelyyn sopivaksi, kun kallion lämpötila on yli 60 C. On arvioitu, että nykyisellä kaivostekniikalla voidaan työskennellä ilman lämpötilan ollessa alle 70 C ja kallion lämpötilan ollessa alle 100 C.

25 26 Loppusijoitusrei'issa kapselin ympärillä oleva bentoniitti on vettyessään turvonnut ja paineistanut. Kun tunnelissa oleva täyteaine kaivetaan pois, poistuu reiän suulta myös tunnelitäytteen muodostama mekaaninen tuenta ja bentoniitissa oleva sisäinen paine purkautuu sen paisuttaessa bentoniittia vapaassa reiässä ylöspäin avattuun tunneliin. Tunnelin tyhjennyksen edetessä sijoitusreikien yli asennetaan niiden päälle ajosillat. Ajosilloissa on aukko sijoitusreiän kohdalla. Silloissa on myös sijoitusreiälle kaulusrakenne, joka voidaan painaa tiiviisti lattiaan. Kaulusrakenteella estetään lattiasepelin valuminen myöhemmin sijoitusreikään. Täyttömateriaalin poiston jälkeen sorastetaan sijoitustunnelin lattia siihen asti kuin täyttömateriaalia on poistettu. Täyttömateriaalin ja lattiasoran väliin voidaan rakentaa kynnys, jottei täyttömateriaalin bentoniitti valu lattiasoran sekaan. Seuraavaksi asennetaan tarvittavat ilmanvaihto-, sähkö- ja valaistusjärjestelmät. Koska sijoitustunnelin käyttö tulee olemaan lyhytaikaista, järjestelmät vastaavat lähinnä työmaalle asennettavia työnaikaisia järjestelmiä. Keskustunnelin raitisilmakanavasta vedetään kanava sijoitustunnelin avatun osuuden perälle. Kanava voi olla ns. rättikanava ja se ripustetaan kallioankkureilla tunnelin seinään tai kattoon. Sijoitustunneliin vedetään keskustunnelista sähkölinja ja tunneliin asennetaan valaisimet. Sijoitustunnelin vuotovedet valuvat lattiasoraa pitkin keskustunnelin viemäröintijärjestelmään, koska tunneli on kallistettu keskustunneliin päin. Rikkonaisuusvyöhykkeistä mahdollisesti tulevat suuremmat vuotovesimäärät voidaan paikantaa tunnustelurei'ista ja injektoida jo sijoitustunnelin aukaisuvaiheessa. Mikäli sijoitustunneliin kuitenkin vuotaa suurempia vesimääriä, asennetaan tunneliin viemäriputki, jolla vedet johdetaan keskustunnelin viemäröintijärjestelmään. 4.3 Sijoitusreiän aukaisu Sijoitusreiässä olevat bentoniittilohkot ovat asennuksen jälkeen imeneet itseensä pohjavettä, muodostaneet kerroksen, jonka vedenjohtavuus on hyvin pieni ja kehittäneet paisuntapainetta. Paineen suuruus riippuu siitä, kuinka paljon bentoniitti on ehtinyt saturoitua, eli kuinka kauan se on ollut reiässä ja kuinka paljon siihen on imeytynyt vettä. Saatavilla olevan veden määrä voi vaihdella paljonkin reikäkohtaisesti. Ennen kapselin nostamista on sen päällä oleva bentoniitti poistettava ja sivuilla oleva bentoniitti poistettava tai löyhdytettävä, jottei kapseli vaurioidu noston yhteydessä. Reiän yläosan bentoniittia voidaan poistaa normaaleilla kaivutekniikoilla. Pintaosaa alempana reiässä bentoniitin löyhdyttäminen voidaan tehdä esimerkiksi suolavedellä pehmentämällä. Tekniikan periaate on esitetty kuvassa Liuotinaineena käytetään suolavettä, jonka suolapitoisuus on 5-10 paino-%. Suolavettä ruiskutetaan suuttimien kautta muutaman barin paineella bentoniittilohkojen pinnalle. Kemiallisesta ja matalan hydrodynaamisen paineen yhteisvaikutuksesta puristettu bentoniitti muuttuu pumpattavaksi lietteeksi, joka pumpataan pois reiästä. Sijoitusreiästä poistetaan bentoniittia kerros kerrokselta ylhäältä alaspäin edeten. Sijoitusreikä on koko ajan täynnä vesi-suolaliuosta, joka samalla suojaa myös tunnelissa olevia ihmisiä kapselista tulevalta suoralta säteilyltä.

POSIVA OY LIITE 17 1

POSIVA OY LIITE 17 1 POSIVA OY LIITE 17 1 Liite 17 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys loppusijoitustilojen avattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, avaustekniikasta, avaamisen turvallisuudesta

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Työraportti 99-21 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Heikki Raiko Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA TOUKOKUU 2014 1 (10) PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen ajankohtaan nähden Posivan

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Työ raportti 2 000-0 7 Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Työ r a p o r t t i 9 9-4 6 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Reijo Riekkola Timo Saanio.Jorma Autio Heikki Raiko Tapani Kukkola Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI,

Lisätiedot

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Posivan ohjelma Asennukset, koekäyttö Käyttötoiminnan aloitus noin 2020 Laitosten rakentaminen Käyttölupahakemus ONKALOn rakentaminen

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS POSIVA OY LIITE 6 1 Liite 6 Selvitys ydinlaitoksessa valmistettavien, tuotettavien, käsiteltävien, käytettävien tai varastoitavien ydinaineiden tai ydinjätteiden laadusta ja enimmäismäärästä [YEA 32, kohta

Lisätiedot

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Työraportti 2004-48 Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Tauno Rautio Marraskuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi

Lisätiedot

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään t i ( T I: J c j t, FI9700036 POSIVA-96-14 Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään Tekniikkatutkimukset vuosina 1993-1996 Posiva Oy Joulukuu 1996 POSIVA OY A n n a n k a t u 4 2 D. F I

Lisätiedot

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon!

FLAAMING OY. Smart Syväsäiliöt. Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! - Jätehuollon laitteet FLAAMING OY Smart Syväsäiliöt Asennusohje Smart- syväsäiliöille. Onneksi olkoon! Olette ostaneet Smart Syväsäiliö tuotteen, joka on tehokas jätteenkeräysjärjestelmä. Lue tämä ohje,

Lisätiedot

Kapselin kuljetus ajotunnelissa

Kapselin kuljetus ajotunnelissa Työraportti 2005-54 Kapselin kuljetus ajotunnelissa Tila-, järjestelmä- ja toimintakuvaus Timo Kirkkomäki Heikki Raiko Joulukuu 2005 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti Työraportti 2- Loppusijoitustilojen esisuunnitelma, yhteenvetoraportti Reijo Riekkola Timo Saanio Tapani Kukkola Heikki Raiko Elokuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN- HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Työraportti 2003-03 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Olli Sylvänne Timo Kaskinen Pekka Kuussaari EP-Logistics Helmikuu 2003 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi FI9600177 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi Heikki Raiko Kesäkuu 1996 POSIVA OY Annankatu 42 D, OO1OO HELSINKI Puhelin (90) 228 030 Fax (90) 2280 3719 POSIVA-96-03 Käytetyn

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Työraportti 2012-69 Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Timo Kirkkomäki Fortum Power and Heat Oy Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi POSIVA-96-03 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi Heikki Raiko VTT Energia Kesäkuu 1 996 POSJVA OY Annankatu 42 D, 00100 HELSINki Puhelin (90) 228 030 Fax (90) 2280 3719

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 2013 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 2 Loppusijoituksen taskutieto SISÄLTÖ Esipuhe... 4 Posiva... 6 ONKALO lukuina... 7 Loppusijoitus lukuina... 8 Loppusijoituskapseli... 9 Moniesteperiaate...

Lisätiedot

Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy

Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy Länsimetro Soukan kirjastolla 25.9.2017 Länsimetro Oy Metro pääkaupunkiseudulla Länsimetro - 21 km - 13 asemaa - Varikko Sammalvuoressa Itäjatke Metro (avattu 1982) - 21 km (6 km tunnelissa) - 17 asemaa

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin

Ovaali-kaivonkansistot 1200 x 600 mm. liikennealueiden kaapelikaivoihin ja pumppaamoihin vapaa aukko : 1170 x 540 mm - ovaali Myynti: 09-4250 560 www.jupalco.com Kansistoratkaisu kaikille suurta vapaata aukkoa vaativille sovellutuksille Ovaalikansistoa voidaan käyttää mm. kaapelikaivoissa,

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus

Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Työraportti 2003-70 Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 -----~--- ----- - Työraportti

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posiva Oy Posiva on perustettu vuonna 1995 Toimiala: omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012 TEM/709/00.04.01/2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Väliraportoinnin tarkoitus ja sisältö Raportoidaan työn edistymisestä elinkeinoministerille

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluoto 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. -437 m Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan noin 400 metrin syvyyteen. Jo kaksi metriä kalliota

Lisätiedot

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet

Decibel-pohjakulma. Asennusohjeet Decibel-pohjakulma Asennusohjeet 3/2017 Decibel-pohjakulma 110 Asennusohjeet Yleistä Rakennuksen pystykokoojaviemärin pohjakulma on kohta, jossa jätevedessä virtaavan aineen massasta ja nopeudesta johtuen

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

3. Muotinvalmistuksen periaate

3. Muotinvalmistuksen periaate 3. Muotinvalmistuksen periaate Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Irtomallikaavaus Hiekkamuotin valmistuksessa tarvitaan valumalli. Se tehdään yleensä puusta, ja se muistuttaa mitoiltaan

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma Työraportti 2006-93 Loppusijoitustilojen esisuunnitelma Vaihe 2 Timo Saanio Timo Kirkkomäki Paula Keto Tapani Kukkola Heikki Raiko Tammikuu 2007 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden Työraportti 99-17 Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden määritys päästö- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Työraportti 2003-73 Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 1 (1) Fortum Nuclear Services 1 ENP 1 Tapani Kukkola 20.4.2003 NUCL-2135 Jakelu: Korvaa Hyväksyjä,

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluoto 4 -yksikköä varten Sisällysluettelo Sisällysluettelo...........................................

Lisätiedot

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013 Työraportti 2012-65 Laitoskuvaus 2012 Kapselointi- ja loppusijoituslaitossuunnitelmien yhteenvetoraportti Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy Toukokuu 2013 Posivan työraporteissa käsitellään

Lisätiedot

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta hakemuksen ratkaisemattomalta osalta,

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Työraportti 99-30 Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358'-9-2280 3719 Työ r

Lisätiedot

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille Timo Ranta, TkT Frank Cameron, TkT timo.ranta@tut.fi frank.cameron@tut.fi Automaation aamukahvit 28.8.2013 Optimointi Tarkoittaa parhaan ratkaisun valintaa

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen

Loppusijoitustilojen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen Työraportti 2006-92 Loppusijoitustilojen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen Timo Kirkkomäki Toukokuu 2007 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa

Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Leo-Ville Miettinen Nuorempi suunnittelija Finnmap Consulting Oy, Part of Sweco Työn rahoittaja: Ruukki Esityksen

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet

Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet ' Työraportti 2003-67 Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet Timo Kirkkomäki Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti 2003-67

Lisätiedot

seminaari Maamme on käyttänyt ydinvoimaa neljä vuosikymmentä.

seminaari Maamme on käyttänyt ydinvoimaa neljä vuosikymmentä. Suomen geologisen seuran Ydinjätteiden loppusijoitusseminaari Arppeanumissa, Helsingissä 7.4.2011 TONI EEROLA seminaari Maamme on käyttänyt ydinvoimaa neljä vuosikymmentä. Sen tuloksena syntyy korkea-aktiivista

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Sisällysluettelo

Lisätiedot

Loppusijoituskapselien kuvaus ja kustannusarvio

Loppusijoituskapselien kuvaus ja kustannusarvio Työ ra po rtti-9 7-24 Loppusijoituskapselien kuvaus ja kustannusarvio Heikki Raiko VTT Energia Elokuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09) 2280 3719 Työ ra po

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

A s. Asennusohjeet. Pvc-ikkunat ja terassinovet

A s. Asennusohjeet. Pvc-ikkunat ja terassinovet A s Asennusohjeet Pvc-ikkunat ja terassinovet Onnittelut uusiin ikkunoihin! Toivomme että tulet olemaan tyytyväinen uusien ikkunoiden kanssa monta vuotta eteenpäin. Tästä neuvoja PVC-ikkunoiden asentamiseen

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI

1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI 1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI Tämä työohje on tarkoitettu apuvälineeksi suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille sekä korjaustyön valvojille. Työselitystä voidaan käyttää sellaisenaan

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012

Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012 Työraportti 2012-50 Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012 Timo Saanio, Antti Ikonen Saanio & Riekkola Oy Paula Keto B+Tech Oy Timo Kirkkomäki, Tapani Kukkola, Juha Nieminen Fortum Oyj Heikki Raiko VTT

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016

REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 12.2.2016, sivu 1 / 5 REDIn työmaan kuulumisia 1/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kuudesta asuintornista, hotelli- ja toimistotornista, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton

Lisätiedot

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen 4 Valaisimen kytkentä ja vaihto

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet

Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennus- ja huolto-ohjeet Retrojasson asennusohje 1. Asennuspohjan valinta Laite painaa noin 30 kg. Seinäkiinnitystä varten Retrojasson takaseinässä on kaksi reikää. Kiinnitykseen käytetään

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ YLIVIESKA SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ Siltasuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Lea Yläsaari Tarkastanut: 10.4.2017 Pekka Mantere Geosuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Arto Keski-Opas Tarkastanut:

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla. Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla. Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Suunnittelutoimisto, painopisteenä kalliotilojen suunnittelu Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan

2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan 2. Käsinkaavaustapahtuma tuorehiekkaan Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1 Muotin valmistus käytettäessä paartilossia Muotinvalmistuksessa on yleensä etu, jos saadaan jakopinta suoraksi, malli suoraan

Lisätiedot

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Työraportti 99-45 TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Risto Niinimäki Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus

. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Työraportti 2000-04. Loppusijoitustilojen käyttövaiheen kuvaus Tapani Kukkola Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 (i REPORT 1

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka

Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka Työ r a p o r t t i 9 9-7 5 Loppusijoitustunneleiden täyttötekniikka Timo Kirkkomäki Joulukuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työ r a

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Kimmo Hilden SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Katajanokan kalliopysäköintilaitos

Katajanokan kalliopysäköintilaitos Katajanokan kalliopysäköintilaitos Keskustelutilaisuus 30.9 Ympäristösi parhaat tekijät 2 3 4 5 Louhintatyövaiheet 6 29.9.2014 7 Kalliorakentamisen ympäristövaikutukset Tärinä Melu Paine Pohjavesiseikat

Lisätiedot

Palokatkot. Asennusmenetelmät. PeO. Palokatkomiehet.fi

Palokatkot. Asennusmenetelmät. PeO. Palokatkomiehet.fi Palokatkot Asennusmenetelmät PeO Palokatkomiehet.fi Oikein asennetun palokatkon tulee täyttää sille asetetut toiminnalliset vaatimukset sekä sen tulee kestää suunniteltu käyttöikä (huolto- ja kunnossapito).

Lisätiedot

Kantokisko, ruuvit ja riippukiskot

Kantokisko, ruuvit ja riippukiskot Asennusvinkkejä Asennusvinkkejä Varo poraamasta sähköjohtoihin, kanaviin, putkiin tai muihin vahingoittuviin osiin. Jos olet epävarma näiden johtojen ja putkien sijainnista, ota yhteyttä sähköasentajaan

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016

REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 21.6.2016, sivu 1 / 6 REDIn työmaan kuulumisia 2/2016 SRV rakentaa Kalasatamaan tornitaloalue REDIn, joka muodostuu kahdeksasta tornitalosta, kauppakeskuksesta sekä 2 000 auton pysäköintilaitoksesta. Torneissa

Lisätiedot

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje

Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje Katve-Hufcor Classic 7600 siirtoseinän asennusohje 2 (5) 1 Yleisesti Jokainen asennuspaikka on erilainen, joten ohjeet eivät välttämättä ole yksiselitteiset kaikissa tapauksissa. Etene asennuksessa ohjeen

Lisätiedot

Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet

Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet Työraportti 2000-05 Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet Tapani Kukkola Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 ABSTRACT NUCLEAR

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone

Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone Työraportti 2006-21 Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone Tapani Kukkola Paul-Erik Rönnqvist Joulukuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Kapseleissa kallioon Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa s. 4 s. 6 s. 10 s. 16 s. 20 Johdanto... 4 Vain turvallinen loppusijoitus on mahdollinen... 6 Loppusijoituskapseli Täyttömateriaalit

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot