Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet"

Transkriptio

1 Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Te ta Pyhäjoen toimistolla Timo Kallio Rakentamisjohtaja

2 Hanke etenee vaiheittain Ydinvoimalan rakentamisen osa-alueet Laitospaikalla tapahtuu Ensimmäiset työt Louhinta Voimalaitoksen rakentaminen Rakentamista valvoo STUK Rakentamisen vaikutukset alueelle

3 Pyhäjoen Hanhikivi

4 Laitospaikan valinta vaiheittainen prosessi 40 (noin) paikkaa kartoitettu (syksy 2007) 21 paikkaa soveltuvuusarvioinnissa (Site evaluation report 12/2007) 5 paikkaa esiselvityksessä (Pre-engineering report 4/2008) 4 paikkaa YVA:ssa (YVA-selostus 10/2008) 3 paikkaa periaatepäätöshakemuksessa (01/2009) ja STUKin alustavassa turvallisuusarviossa (10/2009) 2 paikkaa Fennovoiman ilmoitettua luopuvansa vaihtoehdosta rakentaa Ruotsinpyhtäälle (12/2009) sijoituspaikan valinta ja valmistelutoimintojen keskittäminen (10/2011)

5 Aikataulu tarkentuu laitossopimuksessa Valmistelu Hankinta Rakentaminen Käyttö Sijoituspaikka- ja laitosvaihtoehdot YVA STUK:n alustava turvallisuusarvio Eduskunnan periaatepäätös 2010 Pyhäjoki laitospaikaksi Laitostoimittajan valinta Rakentamislupa ja muut luvat Maanrakennustyöt alkavat Voimalaitosrakentaminen Muu rakentaminen Käyttölupa 60 vuotta Loppusijoitus Voimalaitoksen purku Rakentamislupa haettava kesään 2015 mennessä

6 Kaavoitus tärkeässä osassa projektia Yleiskaava Asemakaava Maakuntakaava

7 Ydinvoimalan rakentaminen koostuu useasta osa-alueesta 1. Infrarakentaminen 2. Rakentamisen aikaiset tukirakennukset ja työmaapalvelut sekä logististen järjestelmien luominen 3. Reaktori- ja turbiinirakennukset 4. Apu- ja hallintorakennukset 5. Viimeistelyrakentaminen ja muut rakennukset 6. Kaikki rakentamis- ja asentamisvaiheet edellyttävät suuren määrän suunnittelua

8 Alueella muutakin kuin voimalaitos... Voimalaitos n kem 2 Apu- ja tukirakennukset n kem 2 esim. toimistot, varastot, paloasema, vierailukeskus Majoituskylä n kem 2 Infrastruktuuri tiet, kunnallistekniikka, ym. Apu- ja tukirakennukset Majoituskylä Voimalaitos

9 Toteutuksen käytännön vaiheet Laitospaikan valmistelu Puuston raivaus, tieyhteydet Kunnallistekniikka ja työmaasähkö Louhinta ja maanrakennus Yleislouhinta, jäähdytysvesitunnelit Rakennusalueen tasaus ja täyttö päätasoon Satama, jäähdytysvesikanava ja laivaväylä Tuki- ja apurakennukset Toimistorakennukset, varastorakennukset ym. Majoitusalue hengelle Vierailukeskus Voimalaitosrakentaminen Reaktorirakennus, polttoainerakennus, turvarakennukset ym. Turbiinirakennus, sähkörakennus, muuntamot, kytkinkentät Käyttö ja kunnossapito (Voimalaitosjätteen loppusijoituslaitos, )

10 Laitospaikalla ympäristö- ja maaperätutkimuksia vuoden ympäri Bioindikaattoriselvitys Maaperätutkimus Merialueen porakonekairaukset Kalastoselvitys Maa-alueen porakonekairaukset

11 Uusi yhdystie, Hanhikiventie Ensimmäisiin töihin laitospaikalla kuuluu uuden yhdystien tekeminen Tien pituus noin 4 kilometriä Tie rakennetaan aluksi yksityistienä ja myöhemmin se muuttuu yleiseksi Tien rakentaminen aloitetaan vuonna 2014

12 Kaivuu ja louhinta laitospaikalla Laivaväylä ruoppaus ~ m3 Satama-allas kaivu/louhinta kuivatyönä ~ m3 Tunnelit louhinta ~ m3 Rakennuskaivannot louhinta ~ m3 Rakennuskaivannot kaivu ~ m3 Tiet kiviaines ~ m3

13 Ydinvoimalan rakentamiseen liittyviä lukuja Venttiilit n kappaletta Pumput n. 600 kappaletta Lämmittimiä / Jäähdyttimiä n kappaletta Kompressoreja n. 550 kappaletta Lämmönvaihtimia n. 550 kappaletta Suodattimia jne. n kappaletta Tankit n. 600 kappaletta Putkilinjat n m Kannakkeet, läpiviennit n kappaletta Betonia n m3

14 Toshiba ABWR Toshiba ABWR

15 Areva EPR AREVA/IMAGE and PROCESS AREVA/IMAGE and PROCESS

16 Viranomaisvalvonta, Säteilyturvakeskus STUK Antaa ydinvoimalaitosten turvallisuutta koskevat yksityiskohtaiset määräykset (YVL 1.0) Valvoo ydinenergian käytön turvallisuutta (YVL 1.1) Valvoo yksityiskohtaisesti laitoksen rakentamista (YVL 1.1) Valvoo turvallisuuden kannalta tärkeiden rakennusten sekä betoni- ja teräsrakenteiden valmistusta (YVL 1.1) STUK:n toiminta ei vaikuta rakennuslain ja asetuksen edellyttämiin valvontatoimenpiteisiin, ellei viranomaisten kesken muuta sovita (YVL 1.4)

17 Viranomaisvalvonta, Säteilyturvakeskus STUK YVL ohjeita rakentamiseen mm. YVL 4.1 Betonirakenteet YVL 4.2 Teräsrakenteet YVL 4.3 Palontorjunta YVL 2.1 Ydinvoimalaitosten järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokitus YVL 2.6 Maanjäristysten huomioon ottaminen ydinvoimalaitoksissa STUK-YTO-TR 179 Suojarakennuksen pinnoitteet

18 Merkittävät paikalliset ja alueelliset vaikutukset Rakentamisvaiheessa hanke työllistää Suomessa tuhansia Merkitys on huomattava seutukunnan yrityksille. Talousalueen elinkeinoelämä piristyy ja yksityisten palveluiden kysyntä kasvaa Laitoksen käyttövaiheessa pysyviä suoria työpaikkoja Raahen talousalue Kemi-Tornion talousalue

19 Yritysten valmistauduttava hyvin suurhankkeeseen Huomioitava mm. Ympäristö-, työturvallisuusja laatujärjestelmä Viranomaisohjeet Kielitaito Sähköiset järjestelmät Markkinointi Apuna useat hankkeet ja toimijat FinNuclear Ry BusinessOulu Raahen Seudun yrityspalvelut

20 Pyhäjoen Hanhikivi

21 Kiitos! Fennovoima Oy Salmisaarenaukio 1, Helsinki