yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten"

Transkriptio

1 Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluoto 4 -yksikköä varten

2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto Hankkeen tausta ja tehdyt päätökset Lupamenettelyn vaiheet... 8 Miten loppusijoitus toteutetaan? Miten loppusijoitushankkeessa edetään? Miten laajennus vaikuttaa loppusijoitushankkeeseen? Loppusijoituksen rahoitus...15 Hankkeen ympäristövaikutukset Loppusijoituksen turvallisuus Yhteenveto Lisätiedot hakemuksesta ja mielipiteiden esittäminen

4 Esipuhe Posiva on jättänyt huhtikuussa 2008 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi siten, että se käsittää Teollisuuden Voima Oyj:n suunnitteleman Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen Olkiluotoon. Periaatepäätöstä haetaan siitä, onko loppusijoitustilan laajentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta on vuosina 2000 ja 2002 tehty valtioneuvoston periaatepäätökset, joiden mukaan Eurajoen Olkiluotoon voidaan loppusijoittaa nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden ja Olkiluoto 3:n käytetty ydinpolttoaine, yhteensä 6500 uraanitonnia (6500 tu). Posivan periaatepäätöshakemuksessa esittämä laajennus merkitsee loppusijoituslaitoksen kapasiteetin lisäämistä enintään 2500 tu:lla käytettyä ydinpolttoainetta. Näin ollen loppusijoitettavan polttoaineen määrä kasvaisi laajennuksen myötä enimmillään tu:iin. Posiva hakee loppusijoitustilan laajentamista valtioneuvostolle osoitetulla hakemuksella, josta työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyytää ydinenergialain edellyttämät lausunnot. Edellytyksenä myönteiselle periaatepäätökselle on Säteilyturvakeskuksen ja hankkeen sijaintikunnan lausunnoissaan esittämä hyväksyntä laajennukselle. Lisäksi TEM pyytää lausunnot periaatepäätöshakemuksesta Eurajoen naapurikunnilta, ympäristöministeriöltä, eräiltä keskusvirastoilta ja tutkimuslaitoksilta ja alueellisilta viranomaisilta. TEM varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden esittää kirjallisesti mielipiteensä hankkeesta suoraan ministeriölle ja järjestää erikseen ilmoitettavana ajankohtana Eurajoella kuulemistilaisuuden, jossa hankkeesta voidaan esittää suullisesti ja kirjallisesti mielipiteitä. Kuulemista varten on periaatepäätöksen hakijan eli Posivan julkaistava yleispiirteinen selvitys hankkeesta kuten ydinenergialaki edellyttää. Selvitystä on oltava yleisesti saatavilla vähintään kuukausi ennen julkista kuulemistilaisuutta. TEM:ssä laaditaan kuulemisen jälkeen valtioneuvostolle yhteenveto esitetyistä mielipiteistä otettavaksi huomioon periaatepäätöksen harkinnassa. Tässä julkaisussa kerrotaan Posivan periaatepäätöshakemuksessaan esittämän mukaisesti miten laajennus vaikuttaa loppusijoitushankkeen toteutukseen, sen ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen. Julkaisu on laadittu TEM:n ohjeiden mukaan ja ministeriö on tarkastanut sen. Yleispiirteinen selvitys on jaettu kaikkiin talouksiin Rauman kaupungissa sekä Euran, Eurajoen, Kiukaisten, Lapin, Luvian ja Nakkilan kunnissa. Yleispiirteistä selvitystä on saatavilla osoitteesta: Posiva Oy Viestintä Olkiluoto EURAJOKI Puh Sähköposti: Yleispiirteinen selvitys ja muut periaatepäätöshakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla osoitteessa Olkiluodossa elokuussa 2008 Posiva Oy 4

5 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus OL4-yksikköä varten Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto 5

6 Hankkeen tausta ja tehdyt päätökset Ydinvoimayhtiöillä vastuu ydinjätteistä Käytetty ydinpolttoaine katsotaan ydinenergialain mukaan ydinjätteeksi. Ydinenergialain mukaan Suomessa syntyneet ydinjätteet on käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen. Kallioperään tapahtuvan loppusijoituksen ja sen sijaintipaikan valintaan tähtäävän kokonais ohjelman tavoitteet on alun perin määritelty valtioneuvoston vuonna 1983 tekemässä periaatepäätöksessä ydinjätehuollon tutkimus-, selvitys- ja suunnittelutyön tavoitteista. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke on edennyt tämän ohjelman mukaisesti tähdäten loppusijoittamisen aloittamiseen vuonna Vastuu ydinjätehuollosta kuuluu ydinvoimayhtiöille, joiden on huolehdittava tuottamiensa ydinjätteiden huoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja vastattava niiden kustannuksista. Suomessa ydinjätehuoltovelvolliset voimayhtiöt, Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy (Fortum) ovat osoittaneet käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvät tehtävät omistamalleen Posiva Oy:lle (Posiva). Ydinvoimayhtiöiden vastuu ulottuu siihen saakka, kun ydinjätteet on katsottu lain mukaan pysyvästi loppusijoitetuksi. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) päättää periaatteista, joiden mukaan tämä huolehtimisvelvollisuus on toteutettava sekä valvoo ydinjätehuoltoon liittyvien toimenpiteiden lainmukaisuutta. Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ydinjätteen käsittelyn, varastoinnin ja loppusijoituksen turvallisuutta. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen asian mukaisen suunnittelun varmistamiseksi viranomaiset ovat asettaneet ydinjätteen tuottajille raportointivelvoitteita. STUK tarkastaa jätteiden turvalliseen loppusijoittamiseen tähtäävät tutkimukset ja tekniset suunnitelmat sekä antaa palautteen hankkeen toteuttajalle eli Posivalle. Yli 20 vuotta tutkimusta Ydinjätehuolto Suomessa 11 Loppusijoituksen kannalta Suomen kallioperän ominaisuuksia on tutkittu yleisellä tasolla 1980-luvun alusta lähtien. Tällöin ovat käynnistyneet myös loppusijoitustekniikkaan, erityisesti loppusijoituskapselin valmistukseen ja sulkemiseen tähtäävä tutkimus- ja LUVAT LUVAT Valtioneuvosto LUVAT Työ- Työ- ja elinkeinoministeriö Valtioneuvosto ja Työ- ja elinkeinoministeriö VALVONTA VALVONTA Säteilyturvakeskus (STUK) (STUK) Säteilyturvakeskus (STUK) YDINJÄTEHUOLLON RAHOITUS YDINJÄTEHUOLLON Valtion RAHOITUS ydinjätehuoltorahasto Työ- ja elinkeinoministeriö Valtion Valtion ydinjätehuoltorahasto Ydinjätehuollon Työ- Työ- ja elinkeinoministeriö ja organisointi Suomessa. TEOLLISUUDEN VOIMA VOIMA OYJ OYJ FORTUM POWER POWER & HEAT & HEAT TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ FORTUM POWER & HEAT POSIVA OY POSIVA OY OY Konsultit, tutkimuslaitokset, urakoitsijat, yliopistot konsultit, konsultit, tutkimuslaitokset, urakoitsijat, yliopistot yliopistot 6

7 kehitystyö sekä pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvät tutkimukset. Vuodesta 1986 lähtien kenttätutkimukset ovat tähdänneet käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen soveltuvan kallioperän ominaisuuksien selvittämiseen aluksi viidellä tutkimuspaikalla ja luvun alusta lähtien neljällä kohdealueella Eurajoen Olkiluoto mukaan lukien. Vuonna 1999 Posiva jätti valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen, jossa esitettiin Eurajoen Olkiluotoa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikaksi. Tehdyt periaatepäätökset Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaa loppusijoituslaitosta koskevat periaatepäätökset tehtiin valtioneuvostossa ja Vuonna 2000 tehty periaatepäätös koskee Suomen neljän käytössä olevan ydinvoimalaitosyksikön (Fortumin Loviisa 1 ja 2 sekä TVO:n Olkiluoto 1 ja 2) toiminnassa syntyvää käytettyä ydinpolttoainetta, jonka uraanimäärä kokonaisuudessaan on enintään noin tonnia. Vuonna 2002 tehty periaatepäätös käsittää puolestaan TVO:n Olkiluoto 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen (2500 tu) loppusijoituksen. Näin ollen voimassa olevien periaatepäätösten mukaan Olkiluotoon voidaan loppusijoittaa käytettyä ydinpolttoainetta enintään tu. Posivan vuosina toteuttamassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) tarkastelun kohteena oli em. periaatepäätöksistä poiketen kaikkiaan kuudesta ydinvoimalaitosyksiköstä syntyvän käytetyn polttoaineen loppusijoitus. YVAmenettely koski siis tu, mikä kattaa nykyisten voimalaitosyksiköiden sekä Olkiluotoon rakenteilla olevan yksikön (OL3) ja mahdollisen yhden uuden yksikön käytetyn polttoaineen. Uusi periaatepäätöshakemus Posivan aikaisemmassa YVA-menettelyssä arvioidun kuudennen laitosyksikön käytetty ydinpolttoaine ei sisälly nykyisiin periaatepäätöksiin, vaan sen loppusijoittamisesta tulee tehdä erillinen periaatepäätös ydinenergialain (990/1987) mukaisesti. Koska TVO on jättänyt Suomen kuudetta ydinvoimalaitos yksikköä (Olkiluoto 4) koskevan periaatepäätös hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM), on myös Posiva jättänyt oman hakemuksensa koskien Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta. Nyt esitettävä loppusijoituslaitoksen laajennus Olkiluoto 4 -yksikön (OL4-yksikkö) tuottaman käytetyn ydinpolttoaineen osalta merkitsee loppusijoituslaitoksen kapasiteetin lisäämistä enintään noin tu:lla. Näin ollen loppusijoituslaitoksen rakentaminen laajennettuna merkitsisi enimmillään tu:n loppusijoittamista. Edellä esitetyn ja tässä selvityksessä käsiteltävän polttoainemäärän lisäksi Posivalla on ollut käynnissä vuoden 2008 aikana ympäristövaikutusten arviointimenettely loppusijoituslaitoksen kapasiteetin laajentamiseksi edelleen tu:lla käytettyä ydinpolttoainetta, jolloin laitoksen kapasiteetti olisi kaikkiaan tu. Laajennus käsittäisi Fortumin suunnitteleman Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikön (LO3-yksikkö) käytetyn ydinpolttoaineen. Käytetyn ydinpolttoaineen määrä Ydinvoimalaitosyksiköt Periaatepäätös vuonna tu OL1, OL2, LO1, LO2 Periaatepäätös vuonna tu OL3 Periaatepäätöshakemus vuonna tu OL4 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta tehdyt periaatepäätökset, uusi periaatepäätöshakemus sekä näitä koskevat polttoainemäärät ja voimalaitosyksiköt. 7

8 Lupamenettelyn vaiheet Hakemus Posiva jätti huhtikuussa 2008 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen, joka koskee Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamista Olkiluotoon. Periaatepäätöshakemuksessa haetaan kannanottoa siihen, onko loppusijoituslaitoksen laajentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Lausunnot Ydinenergialain mukaan työ- ja elinkeinoministeriö hankkii hakemuksesta lausunnot Säteilyturvakeskukselta, ympäristöministeriöltä ja Eurajoen kunnalta sekä sen naapurikunnilta. Myös muilta tahoilta pyydetään lausuntoa. Eurajoen kunnan puoltava lausunto on loppusijoituslaitoksen laajentamisesta tehtävän periaatepäätöksen edellytys. Julkinen kuuleminen Periaatepäätöshakemuksen käsittelyn yhteydessä kuullaan kansalaisia ja yhteisöjä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää Eurajoella julkisen kuulemistilaisuuden, josta on lisätietoa tämän selvityksen sivulla 22. Tilaisuudessa asiasta voidaan esittää mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti. Mielipiteensä voi esittää myös kirjallisesti suoraan ministeriöön osoitteella: Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, VALTIONEUVOSTO Sähköposti: Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon 1385/815/2008. Valtioneuvoston periaatepäätös Työ- ja elinkeinoministeriö saattaa esitetyt mielipiteet valtioneuvoston tietoon. Ennen kuin valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen, sen on todettava, että Eura joen kunta on puoltanut loppusijoituslaitoksen laajentamista. Valtioneuvoston myönteinen päätös edellyttää lisäksi muun muassa sitä, ettei ole tullut esiin seikkoja, joiden mukaan loppusijoituslaitoksen laajentaminen ei olisi turvallista. Eduskunnan käsittely Jos valtioneuvosto tekee myönteisen periaatepäätöksen, se annetaan vielä eduskunnan tarkastettavaksi. Eduskunta voi yksinkertaisella enemmistöllä joko jättää valtioneuvoston myönteisen päätöksen voimaan tai kumota sen. Loppusijoituslaitoksen rakentamis- ja. käyttölupa Myönteinen periaatepäätös on edellytyksenä sille, että loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa voidaan hakea tu:lle käytettyä polttoainetta. Nykyisten periaatepäätösten nojalla rakentamislupaa voidaan hakea enintään tu:lle. Nykysuunnitelmien mukaan loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus on tarkoitus jättää vuoden 2012 loppuun mennessä. Rakentamisluvan lisäksi loppusijoituslaitokselle tarvitaan käyttölupa. Posivan tarkoituksena on hakea loppusijoituslaitoksen käyttölupaa 2010-luvun loppupuolella, jotta loppusijoitus voidaan aloittaa suunnitelmien mukaisesti vuonna Valtioneuvosto myöntää sekä rakentamis- että käyttöluvan loppusijoituslaitokselle. 8

9 Miten loppusijoitus toteutetaan? Loppusijoituslaitos Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tarkoituksena on käytettyjen ydinpolttoainenippujen pakkaaminen (kapseloiminen) kallioperään tapahtuvan pysyvän sijoittamisen edellyttämään muotoon sekä sijoittaminen pysyväksi tarkoitetulla tavalla kallioperään. Varsinainen loppusijoituslaitos muodostuu vastaavasti kahdesta osasta: maanpäällisestä kapselointilaitoksesta, jossa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilta toimitettava käytetty ydinpolttoaine otetaan vastaan, kuivatetaan ja jossa se pakataan loppusijoituskapseleihin ja syvällä kalliossa olevasta loppusijoitustilasta, jossa oleellisena osana ovat tunnelit, joihin kapseloitu käytetty polttoaine sijoitetaan pysyväksi tarkoitetulla tavalla. 1. Loppusijoitustunneli 2. PURISTETTU Bentoniitti 3. LOPPUSIJOITUSKAPSELI 4. TUNNELITÄYTE Pysty- ja vaakasijoitusratkaisun periaate. Loppusijoituksen eristämisperiaate (kapseli, bentoniitti, tunnelitäyte, kallioperä). 9

10 ONKALOn työmaa-alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Olkiluodon ydinvoimalaitokselta itään. Loppusijoitustunnelit Keskustunneli Suunniteltu laajennus ONKALO Loppusijoitustunneleiden suunniteltu asemointi Olkiluodossa. Maanpäällinen loppusijoituslaitos ja maanalaiset loppusijoitustilat. 10

11 Maanpäälliset toiminnot Kapselointilaitoksessa kapselin kansi suljetaan elektronisuihkuhitsauksella, mikä takaa tiiviin ja kestävän sauman. Tämän jälkeen hitsaussauman tiiveys tarkastetaan ainetta rikkomattomilla testausmenetelmillä, kuten röntgenkuvauksella ja ultraäänitutkimuksella. Tarkastetut ja hyväksytyt kapselit siirretään hissillä tai vaihtoehtoisesti ajotunnelia pitkin loppusijoitustilaan. Maan päällä sijaitsevat kapselointilaitoksen lisäksi tilat apu- ja oheistoimintoja varten. Louheen ja murskeen varastoinnille sekä tarvittaville työmaatoiminnoille varataan omat alueensa. Maanpinnalta alas loppusijoitustiloihin johtaa ajotunneli sekä viisi pystykuilua: henkilö- ja kapselikuilu sekä kolme ilmanvaihtokuilua. Kapselikuilu liittyy maan päällä kapselointilaitokseen ja henkilökuilu käyttörakennukseen. Laitosalueen rakennusala maan pinnalla, eli rakennusten, teiden, varastojen ja kenttien pohja-ala, on yhteensä noin 20 hehtaaria. Kapselointilaitoksesta johtaa kuilu metrin syvyydessä oleviin loppusijoitustiloihin. Maanalainen loppusijoitustila Maanalainen loppusijoitustila jakautuu kahteen osaan: loppusijoitustunneleihin, joihin käytettyä ydinpolttoainetta sisältävät kapselit sijoitetaan, sekä niitä ja kuiluja yhdistäviin keskustunneleihin. Posivan perusratkaisussa kapselit sijoitetaan loppusijoitustunneleiden lattiaan porattaviin 6 8 metriä syviin reikiin, jotka tiivistetään esipuristetulla bentoniittisavella. Vaihtoehtoisesti kapselit voidaan sijoittaa myös vaakasuoriin sijoitustunneleihin bentoniittirakenteella vuorattuina. Loppusijoitustunneleita suljetaan loppusijoitustoiminnan aikana sitä mukaa kuin kapseleita loppusijoitetaan. Kapseleiden sijoituksen jälkeen tunnelit täytetään mahdollisimman pian. Täyttömateriaalina käytetään puristettuja savilohkoja. Olkiluodon nykyisessä ydinreaktorissa käytettävä polttoainenippu. 11

12 Miten loppusijoitushankkeessa. edetään? Varmentava tutkimusvaihe Tutkimusvaihetta, jonka päätavoitteena on osoittaa Olkiluodon soveltuvuus loppusijoitukseen sekä hankkia tiedot vuonna 2012 jätettävää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta varten kutsutaan varmentavaksi tutkimusvaiheeksi. Tätä tarkoitusta varten Olkiluotoon on rakennettu maanalaista tutkimustilaa ONKALOa vuodesta 2004 lähtien. ONKALO käsittää spiraalinmuotoisen ajotunnelin, henkilö- ja ilmanvaihtokuilut, tutkimus-, testaus- ja demonstraatiotilat sekä teknisiä tiloja. ONKALO on suunniteltu ja se toteutetaan niin, että sitä on myöhemmin mahdollista käyttää osana loppusijoitus tilaa. Tutkimukset loppusijoitussyvyydellä (noin -400 m) on tarkoitus aloittaa vuonna Elokuun 2008 loppuun mennessä ONKALOa oli louhittu yli kolmen kilometrin pituudelta noin 300 metrin syvyyteen. Louhinnan rinnalla ajotunnelissa tehdään kallioperätutkimuksia. Tuloksia hyödynnetään muun muas sa tunnelin louhinta- ja rakennustöissä. Loppusijoituslaitoksen rakentamisvaihe Loppusijoituslaitoksen rakentaminen ajoittuu luvun jälkipuoliskolle edellyttäen, että viranomaiset ovat käsitelleet rakentamislupahakemuksen ja valtioneuvosto on sen hyväksynyt. ONKALO on suunniteltu siten, että se voi toimia kulkuyhteytenä loppusijoitustiloihin niitä rakennettaessa ja käytettäessä. Osa loppusijoitustilojen rakennusteknisistä töistä tehdään jo ONKALOn rakennusvaiheessa. Loppusijoituslaitoksen käyttövaihe Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus on tarkoitus aloittaa vuonna Siihen saakka kaikki käytetty ydinpolttoaine varastoidaan Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ja TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen välivarastoissa vähintään 40 vuoden ajan ennen loppusijoitusta. Välivarastoista käytetty polttoaine kuljetetaan Olkiluodossa sijaitsevaan loppusijoituslaitokseen erikoiskuljetuksina. Kuljetus Loviisasta Ajotunneli Poistoilmakuilu Henkilökuilu Tuloilmakuilu Alin taso -437 m ONKALOn havainnekuva. 12

13 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliö. Olkiluotoon voi tapahtua joko maanteitse, rautateitse tai meriteitse. Käytetyn ydinpolttoaineen kuljettamista säädellään tarkoin kansallisin ja kansainvälisin määräyksin ja sopimuksin. Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksille on Suomessa haettava Säteilyturvakeskuksen (STUK) lupa. Loppusijoitustilojen rakentaminen etenee vaiheittain. Loppusijoitustiloja laajennetaan sitä mukaa, kun loppusijoitus etenee. Samaan aikaan on siis käynnissä sekä loppusijoitustoimintaa että louhintaa, mutta eri tunneleissa. Loppusijoituslaitoksen sulkemisvaihe Nykyisten ydinvoimalaitosten ja rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen kertymään perustuvan loppusijoitusaikataulun mukaan laitoksen sulkeminen voisi tapahtua aikaisintaan 2120-luvulla. Suunnitteilla olevan Olkiluoto 4 -yksikön käytetty ydinpolttoaine siirtäisi loppusijoituslaitoksen sulkemisvaihetta jonkin verran myöhemmäksi. Karkeasti arvioituna loppusijoituslaitoksen elinkaari pitenee Olkiluoto 3- ja Olkiluoto 4 -yksiköiden käyttöön ottojen ajallisen eron verran. Loppusijoitustunneleita suljetaan jatkuvasti loppusijoitustoiminnan aikana sitä mukaa kun kapselei- ta loppusijoitetaan. Kun kaikki käytetty polttoaine on loppusijoitettu, kapselointilaitos puretaan, tunnelit täytetään täyteaineella ja maan pinnalle johtavat yhteydet suljetaan. Kun jätehuoltovelvollinen on hyväksytysti sulkenut loppusijoitustilat ja suorittanut valtiolle maksun ydinjätteiden tulevasta tarkkailusta ja valvonnasta, siirtyy jätteiden omistusoikeus ja vastuu jätteistä valtiolle. Loppusijoitus on ydinenergialain mukaan kokonaisuudessaan toteutettava siten, ettei jälkivalvontaa tarvita turvallisuuden takaamiseksi. Loppusijoitetun polttoaineen palautettavuus Kallioon loppusijoitetun ydinpolttoaineen palauttaminen maan pinnalle on mahdollista, mikäli käytettävissä ovat riittävät tekniset ja taloudelliset resurssit. Palautettavuus tarjoaa tuleville sukupolville mahdollisuuden arvioida ratkaisua oman aikansa tietämyksen valossa. Palauttamisessa käytetään pitkälti samoja työtekniikoita ja menetelmiä kuin loppusijoitustiloja louhittaessa ja rakennettaessa. Kapselien palauttaminen loppusijoitustiloista maanpinnalle on mahdollista hankkeen kaikissa vaiheissa eli ennen loppusijoitusreiän sulkemista, loppusijoitustunnelin sulkemisen jälkeen tai kaikkien tilojen sulkemisen jälkeen. 13

14 Miten laajennus vaikuttaa. loppusijoitushankkeeseen? Laitoksen toiminta-aika Laajennus ei vaikuta loppusijoituksen tekniseen toteutusperiaatteeseen. Kapselointilaitoksen suunniteltu käsittelykapasiteetti mahdollistaa sen, että Olkiluoto 4 -yksikön käytettyä polttoainetta voidaan kapseloida ja loppusijoittaa samanaikaisesti Olkiluoto 3 -yksikön polttoaineen kanssa 2070-luvulta alkaen. Laajennuksen vaikutus loppusijoituslaitoksen toiminta-aikaan riippuu lähinnä siitä, milloin OL4- yksikkö otettaisiin käyttöön verrattuna OL3-yksikön käyttöönottoon. Karkeasti arvioiden loppusijoituslaitoksen elinkaaren pidennys on yhtä kuin edellä mainittujen ydinvoimalayksiköiden käyttöönoton ajallinen ero. Maanalaiset tilat Laajennus kohdistuu pääasiassa maanalaisiin loppusijoitustiloihin. Mahdollinen tilatarpeen kasvu on otettu huomioon loppusijoitustiloja suunniteltaessa. Loppusijoitettavan polttoaineen lisääntyminen kasvattaa louheen määrää m 3. Laajennuksen myötä loppusijoitustilat kattavat maan alla noin 190 hehtaarin laajuisen alueen. Kapseloinnissa syntyvä jäte Ydinpolttoaineen kapselointilaitosta käytettäessä syntyy vähäisessä määrin erilaista vähä- ja keskiaktiivista jätettä. Jätteiden määrät ja aktiivisuus ovat kuitenkin erittäin pienet verrattuna käytettyyn ydinpolttoaineeseen. Esitetty laajennus lisää hieman kapseloinnissa syntyvän jätteen määrää kapseloitavan polttoaineen määrän kasvaessa. YDINVOIMALAITOSTEN KÄYTTÖ Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 Olkiluoto 3 Olkiluoto LOPPUSIJOITUKSEN VALMISTELU ONKALO:n rakentaminen, täydentävät tutkimukset ja suunnittelu Loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto Rakentamislupahakemus 2012 Käyttölupahakemus 2018 LOPPUSIJOITUS Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 Olkiluoto 3 Olkiluoto 4 KÄYTÖSTÄ POISTO JA SULKEMINEN Ydinvoimalaitosten suunniteltu elinkaari ja ydinpolttoaineen loppusijoitustoiminnan kesto. 14

15 Loppusijoituksen rahoitus Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus OL4-yksikköä varten Ydinjätehuoltovelvolliset Ydinenergialain mukaan ydinjätteen tuottaja vastaa tuottamiensa ydinjätteiden huollosta ja sen kustannuksista. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen hoitamiseen liittyvät tehtävät, mukaan lukien tutkimukset, loppusijoituslaitoksen rakentaminen, käyttö ja käytöstäpoisto, loppusijoitustilojen sulkeminen sekä käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukset, kuuluvat TVO:n ja Fortumin solmiman sopimuksen mukaan Posivalle. Sopimuksen mukaisesti Posiva perii tehtäviensä suorittamisen aiheuttamat kustannukset omistajiltaan. Ydinjätehuoltorahasto Ydinjätehuoltovelvolliset TVO ja Fortum ovat maksaneet kaikki tähän mennessä ydinjätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Ydinjätehuollon tuleviin kustannuksiin varaudutaan siten, että TVO:lta ja Fortumilta kerätään varoja valtion ydinjätehuoltorahastoon. Se huolehtii siitä, että varat ovat aikanaan käytettävissä ydinjätehuollon toimenpiteiden kustannusten kattamiseen. Rahaston tehtäviksi on määritelty kerätä, säilyttää ja sijoittaa ne varat, jotka tulevaisuudessa tarvitaan ydinjätteistä huolehtimiseen. TVO ja Fortum maksavat osana ydinenergialain mukaista varautumista ydinjätehuoltomaksuja rahastoon ja toimittavat valtiolle lain edellyttämiä vakuuksia. Vuonna 2007 rahaston pääoma oli noin 1,5 miljardia euroa. Olkiluoto 4 -laitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen Posiva ottaa mukaan toteutussuunnitelmiin ja kustannusarvioon mahdollisen Olkiluoto 4:n investointipäätöksen jälkeen. Ydinenergialain mukainen ydinjätehuoltoon varautuminen Olkiluoto 4:n käytetyn polttoaineen osalta tulee ajankohtaiseksi laitosyksikön käyttölupavaiheessa. Meur Ydinjätehuoltorahaston pääoman kehitys. 15

16 Hankkeen ympäristövaikutukset Ajantasaistettu ympäristöselvitys Määrältään uraanitonnia vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vuonna 1999 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Vuonna 2008 tiedot on ajantasaistettu ja liitetty periaatepäätöshakemukseen erillisenä ympäristöselvityksenä. Seuraavassa esitetyt tiedot perustuvat kyseiseen ympäristöselvitykseen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu sekä odotettavissa olevia että mahdollisten ympäristö onnettomuuksien aiheuttamia vaikutuksia. Vaikutukset maankäyttöön, kulttuuriperintöön, maisemaan, rakennuksiin ja rakenteisiin Loppusijoituslaitoksen maanpäälliset rakennukset pihoineen tarvitsevat noin 20 hehtaarin maa-alan. Loppusijoituslaitos ja sen laajennustarpeet on otettu huomioon uutta maakuntakaavaa ja Olkiluodon osayleiskaavaa laadittaessa ja asemakaavoitusta uusittaessa. Rakennusalueelle ei jää kulttuurikohteita tai rakennuksia. Loppusijoituslaitoksen maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi. Kuljetusten ja liikenteen vaikutukset Suurimmillaan (käyttövaihe) loppusijoituslaitoksen aiheuttama keskivuorokausiliikenne Olkiluodontiellä on noin 330 ajoneuvoa vuorokaudessa. Posivan loppusijoituslaitokselle suuntautuva liikenne on vähäistä (noin 16 % Olkiluodon kokonaisliikennemäärästä), eikä sillä ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Odotettavissa olevat ydinpolttoainekuljetusten terveysvaikutukset ovat merkityksettömiä. Kuljetussäiliöt on rakennettu sellaisiksi, ettei niistä onnettomuustilanteissakaan pääse vapautumaan merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita. Säiliö tyyppitestataan törmäyksillä, tulipaloilla ja näiden yhdistelmillä sekä upotuskokeella. Kuvitelluissa vakavissakaan säiliön vaurioitumistilanteissa radioaktiivisten aineiden päästö ei yleisimmin vallitsevissa sääolosuhteissa aiheuttaisi väestössä välittömästi ilmeneviä terveysvaikutuksia. Onnettomuustilanteet merellä eivät myöskään aiheut taisi vaaraa väestölle, koska altistusetäisyys muodostuu suureksi. Onnettomuuspäästöt meriveteen aiheuttavat hyvin pieniä aktiivisuuspitoisuuksia, joten ihmiset tai eliöstö eivät altistu merkittävälle määrälle säteilyä polttoainekuljetusten seurauksena. Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä. pohjavesiin Loppusijoitettavan polttoainemäärän lisääntyminen Olkiluoto 4 -yksikön johdosta kasvattaa louheen määrää m 3. Mikäli loppusijoittamisessa päädytään vaakasijoitusvaihtoehdon käyttöön, on muodostuva louhemäärä pienempi. Kaikkea louhetta ei tulla tarvitsemaan maanalaisten tilojen täyttömateriaaliksi, vaan sitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Yhtenä vaihtoehtona on myydä louhetta joko sellaisenaan tai murskattuna esim. täyttö- tai rakennusmateriaaliksi. Tunneleita rakennettaessa ja käytettäessä avoimiin kalliotiloihin vuotaa pohjavettä, joka pumpataan maan pinnalle. Tämä alentaa pohjaveden painekorkeutta kalliotilojen ympärillä ja mahdollisesti myös pohjaveden pinnankorkeutta. Olkiluodon saarella tehtyjen mittausten mukaan ONKALOon vuotavan pohjaveden ei toistaiseksi ole todettu alentaneen maakerrosten pohjaveden pintaa. 16

17 Vaikutukset ilmanlaatuun Maanrakennustyöt, työmaaliikenne sekä erillistoiminnot (esim. kivenmurskaus ja louheenläjitys) aiheuttavat paikallista pölyämistä. Ajoneuvot ja työkoneet aiheuttavat päästöjä ilmaan. Nämä päästöt ovat määrältään vähäisiä eikä niillä ole vaikutusta ilman laatuun alueen ulkopuolella. Melu- ja tärinävaikutukset Maanrakennustöistä, räjäytyksistä ja louheen käsittelystä ja murskauksesta sekä ajoneuvojen ja työkoneiden käytöstä aiheutuu melua ja tärinää. Maanrakennustöissä merkittävimmät melua aiheuttavat toiminnot ovat louhinta, louheen murskaus ja poraus. Tärinää, pölyä ja ääntä aiheuttavat toiminnot toteutetaan siten, ettei niistä aiheudu vaikutuksia ympäristöön. Laitoksen aiheuttama liikenne leventää teiden melualuetta jossain määrin. Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin sekä. suojelukohteisiin Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimiin liittyvät pääasiassa rakennusten ja rakennelmien tarvitsemiin maa-alueisiin ja rakennustöihin. Loppusijoitustilojen käytön aikana ja sulkemisen jälkeen merkittäviä vaikutuksia ei ole. Rakennusalueella ei sijaitse valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti merkittäviä luontokohteita tai Natura alueita. Paikallisesti merkittävät luontokohteet on tunnistettu ja ne otetaan huomioon suunnittelussa. 17

18 Laitosalueen vieressä voidaan jatkaa luonnonvarojen hyödyntämistä, kuten sienestystä, marjastusta, metsästystä, kalastusta ja metsänhoitoa, nykyiseen tapaan. Käyttötoiminnan vaikutukset ihmisten. terveyteen Käytetyn polttoaineen kapseloinnissa loppusijoituslaitokselta normaalitilanteessa tapahtuvat radioaktiivisten aineiden päästöt ovat merkityksettömät. Normaaleissa oloissa radioaktiiviset aineet ovat kaiken aikaa tiiviisti eristettyinä luonnosta ja ihmisistä. Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Olkiluodon osayleiskaavoituksen yhteydessä vuosina tehdyn asukaskyselyn mukaan Olkiluodon asukkaat suhtautuvat kielteisemmin ydinjätteen loppusijoittamiseen kuin kauempana asuvat Eura joen kuntalaiset. Eniten tietoa kaivataan turvallisuudesta ja rakentamisen ongelmista. Olkiluodossa työskentelevät suhtautuvat loppusijoituksen turvallisuuteen ja taloushyötyyn myönteisesti. Hankkeella on sijaintikunnan työllisyyttä, kunnallistaloutta ja elinkeinoelämää hyödyttäviä taloudellisia vaikutuksia. 18

19 Loppusijoituksen turvallisuus Valtioneuvoston turvallisuusvaatimukset Loppusijoitusta koskevat turvallisuusvaatimukset on esitetty valtioneuvoston vuonna 1999 tekemässä päätöksessä loppusijoituksen turvallisuudesta. Turvallisuusvaatimusten mukaan loppusijoituksesta ei saa aiheutua millään aikavälillä haittaa ihmisille ja ympäristölle. Valtioneuvoston asettamat turvallisuusvaatimukset käsittävät loppusijoituslaitoksen turvallisuuden sekä sen käytön aikana että loppusijoitustoiminnan päätyttyä. Säteilyturvakeskus on loppusijoituksesta antamassaan alustavassa turvallisuusarviossa v todennut, että Posiva Oy:n teettämät tutkimukset sekä julkisin varoin tehty riippumaton tutkimustyö ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että asetetut turvallisuustavoitteet voidaan täyttää selvin marginaalein. Vapautumisesteet säilyttävät suurella todennäköisyydellä toimintakykynsä niin pitkään kuin on tarpeen radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi. Myöskään niiden pettäminen luonnonmullistusten, kuten esimerkiksi jääkauden aiheuttamien kallioliikuntojen, tai ihmisen toiminnan seurauksena ei johtaisi ympäristön kannalta vakaviin seuraamuksiin. ja palokuorma pidetään alhaisena. Vakavimmissa onnettomuustilanteissa voisi vapautua kaasumaisten aineiden lisäksi hiukkasia. Aiheutuva annos eniten altistuvalle olisi alle 0,8 msv 50 vuodessa, mikä vastaisi kolmea keuhkojen röntgenkuvausta. Aiheutuvat annokset eivät ylittäisi onnettomuustilanteiden raja-arvoa 1 msv vuodessa. Oletetuista onnettomuuksista aiheutuvat annokset olisivat niin pieniä, etteivät ne edellyttäisi välittömiä suojaustoimenpiteitä. Pitkäaikaisturvallisuus Kemialliset muutokset Pitkäaikaisturvallisuudella tarkoitetaan loppusijoituksen turvallisuutta sen jälkeen, kun loppusijoituslaitoksen toiminta on päättynyt ja kalliotilat on suljettu. Loppusijoitusratkaisun lähtökohtana on monieste periaate. Radioaktiiviset aineet ovat useiden toi- Bakteeritoiminta Loppusijoituslaitoksen käyttöturvallisuus Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa lähdetään siitä, että henkilöstön ja ympäristön säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Loppusijoituslaitoksen täyttäessä turvallisuusvaatimukset radioaktiivisista aineista ei mahdollisissa onnettomuustilanteissakaan aiheudu merkittäviä terveysriskejä ympäristön väestölle. Kapselointilaitos kestää yleisimmät maanjäristykset ja pienlentokoneen törmäykset. Ketjureaktion käynnistyminen estetään rakenteellisin ratkaisuin. Tahallisiin vahingontekoihin varaudutaan turvajärjestelyin. Kapselointilaitoksessa ei ole räjähtäviä aineita Veden virtaukset Lämpö Korroosio Bentoniitin paisuminen Kallion liikkuminen Loppusijoituskapseli ja siihen kallioperässä vaikuttavat tekijät. 19

20 siaan varmentavien suojamuurien (vapautumisesteiden) sisällä siten, että yhden esteen vajavuus tai ennustettavissa oleva geologinen tai muu muutos ei vaaranna eristyksen toimivuutta. Metallinen polttoainenippu on jo sinällään yksi vapautumiseste. Kaasu tiiviiden metallisauvojen sisällä oleva uraani on kiinteää ainetta, mikä sekin hidastaa radioaktiivisten aineiden vapautumista. Toisena vapautumisesteenä on korroosion kestävä ja kaasutiivis kupari-valurauta-kapseli, johon käytetyt polttoaineniput pakataan kaasu tiiviisti. Kapselin suojamuurina on edelleen bentoniittipuskuri, joka vähentää veden liikkuvuutta ja vuodon tapahtuessa pidättää radioaktiivisten aineiden kulkeutumista. Kallioperä tarjoaa puolestaan kapselille ja bentoniitille olosuhteet, jossa muutokset ovat hitaita ja ennustettavia. Syvälle kallioperään sijoitettuina kapselit ovat suojassa maanpäällisiltä muutoksilta mm. tulevilta jääkausilta ja samalla ne ovat loitolla ihmisten normaalista elämänpiiristä. Turvallisuusperustelut Loppusijoitusjärjestelmän ja loppusijoituspaikan soveltuvuus sekä turvallisuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan turvallisuusanalyyseillä. Niissä tarkastellaan sekä todennäköisinä pidettäviä kehitys kulkuja että pitkäaikaisturvallisuutta heikentäviä epätodennäköisiä tapahtumia ja arvioidaan kussakin tapauksessa ihmisille ja muulle luonnolle aiheutuvat seurauk set. Vuonna 1999 julkaistun ympäristövaikutusten arvioin tiselostuksen pitkäaikaisturvallisuutta koskevat arviot perustuivat pääosin VTT:n laatimaan TILA-99 -turvallisuusanalyysiin. Tämän jälkeen on käynnistynyt työ loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemukseen tarvittavan turvallisuusperustelun kokoamiseksi. Parhaillaan tehtävä tutkimus- ja kehitystyö tähtää loppusijoitusjärjestelmää koskevien toimintakykyvaatimusten määrittelemiseen ja niiden toteutumismahdollisuuksien osoittamiseen vuoden 2009 loppuun mennessä. Tällöin on tarkoitus esittää yksityiskohtaiset suunnitelmat rakentamislupahakemukseen liitettävästä pitkäaikaisturvallisuusperustelusta. Tähän mennessä tehdyt tutkimukset ja selvitykset vahvistavat TILA-99:n käsityksen siitä, että mitä todennäköisimmin käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta ei tule milloinkaan aiheutumaan merkittäviä haittavaikutuksia ihmisille tai luonnolle. 20

21 Yhteenveto Posiva on hakenut periaatepäätöstä valtioneuvostolta Eurajoen Olkiluotoon suunniteltavan loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi käsittämään Teollisuuden Voima Oyj:n suunnitteleman Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen. Aikaisempien, vuosina 2000 ja 2002 tehtyjen peri aatepäätösten nojalla Olkiluotoon voidaan loppu sijoittaa enintään tu käytettyä ydinpolttoainetta. Kyseiset periaatepäätökset koskevat ainoastaan nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden (Loviisa 1 ja 2 sekä Olkiluoto 1 ja 2) sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta. Posivan valtioneuvostolle huhtikuussa 2008 jättämässä periaatepäätöshakemuksessa esitetty laajennus merkitsee loppusijoituslaitoksen kapasiteetin lisäämistä enintään tu:lle käytettyä ydinpolttoainetta. Kaiken kaikkiaan loppusijoitettavan polttoaineen kokonaismäärä olisi näin ollen enimmillään tu. Loppusijoituslaitoksen mahdollinen laajentaminen on otettu huomioon Posivan 1990-luvun lopulla toteuttamassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, jossa tarkasteltiin muun muassa tu vastaavan polttoainemäärän loppusijoitusta. Arviointia koskevat tiedot on sittemmin saatettu ajantasalle ja koottu periaatepäätöshakemuksen liitteenä olevaan ympäristöselvitykseen. Ajantasaistetun ympäristöselvityksen perusteella loppusijoituslaitoksen laajennuksen ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi. Laajennuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia turvallisuuteen laitoksen käytön aikana tai sen sulkemisen jälkeen. Ympäristövaikutusten toteutumisen osalta on huomattava, että Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus alkaisi aikaisintaan 2070-luvulla. Nykyiset suunnitelmat tähtäävät loppusijoituksen aloittamiseen Olkiluodossa vuonna Parhaillaan Posiva rakentaa Olkiluotoon maanalaista tutkimustilaa ONKALOa, josta hankittavalla tiedolla voidaan osoittaa Olkiluodon kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen sekä edistää maanalaisten tilojen yksityiskohtaista suunnittelua. Posivan tavoitteena on jättää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus valtioneuvostolle vuonna 2012, jolloin laitoksen rakentaminen voisi alkaa 2010-luvun puolivälissä. 21

22 22

23 Lisätiedot hakemuksesta. ja mielipiteiden. esittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee loppusijoituslaitoksen laajentamisesta kuulutuksen, josta ilmenee mm. seuraavaa: Jäljennös periaatepäätöshakemuksesta liitteineen on nähtävissä virka-aikana seuraavissa kunnanvirastoissa: Eurajoen kunnanvirasto, Kalliotie 5, Eurajoki Euran kunnanvirasto, Sorkkistentie, Eura Kiukaisten kunnanvirasto, Kunnankuja 3, Kiukainen Lapin kunnanvirasto, Kivisillantie 6, Lappi Luvian kunnanvirasto, Kirkkotie 17, Luvia Nakkilan kunnanvirasto, Porintie 11, Nakkila Rauman ympäristövirasto, Kanalinranta 3, Rauma Lisäksi hakemus ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiapaperit ovat nähtävissä työ- ja elinkeino ministeriön internetsivuilla osoitteessa Hankkeesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne mennessä joko työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (Osoite: Työ- ja elin keinoministeriö, PL 32, VALTIONEUVOSTO, Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 4, Helsinki) tai sähköpostitse osoitteeseen Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon 1385/815/2008. Ydinenergialain 13 :n edellyttämä julkinen kuulemistilaisuus järjestetään kello alkaen Vuojoen kartanon auditoriossa (osoite: Kartanontie 28, Eura joki). Tilaisuus on kaikille avoin. Lisätietoja hankkeesta ja periaatepäätöshakemuksesta antaa Posiva Oy, puh. (02) , osoite: Olkiluoto, Eurajoki. Hakemuksen käsittelystä lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriössä ylitarkastaja Jaana Avolahti, puh

24 Posiva Oy Olkiluoto, EURAJOKI Puh. (02) Faksi (02) Eura Print Oy 09/

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten

yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikköä varten Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Fennovoiman loppusijoitushanke PAP vuodelta

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA TOUKOKUU 2014 1 (10) PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen ajankohtaan nähden Posivan

Lisätiedot

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012 TEM/709/00.04.01/2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Väliraportoinnin tarkoitus ja sisältö Raportoidaan työn edistymisestä elinkeinoministerille

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluoto 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. -437 m Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan noin 400 metrin syvyyteen. Jo kaksi metriä kalliota

Lisätiedot

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta hakemuksen ratkaisemattomalta osalta,

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 2013 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 2 Loppusijoituksen taskutieto SISÄLTÖ Esipuhe... 4 Posiva... 6 ONKALO lukuina... 7 Loppusijoitus lukuina... 8 Loppusijoituskapseli... 9 Moniesteperiaate...

Lisätiedot

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posiva Oy Posiva on perustettu vuonna 1995 Toimiala: omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle.

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle. 1 (12) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikön käytettyä ydinpolttoainetta varten

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen. Ympäristövaikutusten. loppusijoituslaitoksen. arviointiselostus. laajentaminen

Käytetyn ydinpolttoaineen. Ympäristövaikutusten. loppusijoituslaitoksen. arviointiselostus. laajentaminen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Ympäristövaikutusten arviointiselostus laajentaminen 2 Esipuhe Esipuhe Posiva Oy on käynnistänyt käytetyn ydinpoltto aineen loppusijoituslaitoksen laajentamista

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus 24.4.2014 Pyhäjoen monitoimitalo Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi Kaavio uuden ydinvoimalaitosyksikön

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto 1 Hanke ja sen perustelut 1 Hanke ja sen perustelut Suomessa Teollisuuden Voima Oyj:n,

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus

STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus STUK arvioi loppusijoituksen turvallisuuden, Posivan hakemuksen tarkastus Jussi Heinonen Viranomaisvalvonnan vaiheet Viranomaisvalvonnan kannalta loppusijoituksen valvonta voidaan jakaa päävaiheisiin:

Lisätiedot

POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI

POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI Taustaa ja tilannekatsaus luvituksesta ATS-seminaari 27.1.2011 27.1.2011 Ruuska Vesa 1 Tästä lähdettiin Helsingin Sanomat 11.11.1983 27.1.2011 Ruuska

Lisätiedot

ISBN

ISBN M 3/2010 vp Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna Helsinki 2010 ISBN 978-952-227-377-2

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Kapseleissa kallioon Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa s. 4 s. 6 s. 10 s. 16 s. 20 Johdanto... 4 Vain turvallinen loppusijoitus on mahdollinen... 6 Loppusijoituskapseli Täyttömateriaalit

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta / MARRASKUU 2015 B Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 17 1

POSIVA OY LIITE 17 1 POSIVA OY LIITE 17 1 Liite 17 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys loppusijoitustilojen avattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, avaustekniikasta, avaamisen turvallisuudesta

Lisätiedot

Periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten

Periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten Periaatepäätöshakemus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikköä varten POSIVA OY Olkiluoto 27160 Eurajoki Puh. (02) 8372 31 Fax (02) 8372 3709 www.posiva.fi POSIVA

Lisätiedot

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy

Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Miten loppusijoitushanke etenee toteutukseen? Tiina Jalonen Posiva Oy Posivan ohjelma Asennukset, koekäyttö Käyttötoiminnan aloitus noin 2020 Laitosten rakentaminen Käyttölupahakemus ONKALOn rakentaminen

Lisätiedot

seminaari Maamme on käyttänyt ydinvoimaa neljä vuosikymmentä.

seminaari Maamme on käyttänyt ydinvoimaa neljä vuosikymmentä. Suomen geologisen seuran Ydinjätteiden loppusijoitusseminaari Arppeanumissa, Helsingissä 7.4.2011 TONI EEROLA seminaari Maamme on käyttänyt ydinvoimaa neljä vuosikymmentä. Sen tuloksena syntyy korkea-aktiivista

Lisätiedot

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke

Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke Elokuu 1999 Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshanke Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Sisällysluettelo Hankkeen tausta ja aikataulu Hanke ja sen vaihtoehdot

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015

Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus. Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemus Pyhäjoen teemailta 4.5.2015 Suomen viranomaiset ja rakentamislupahakemusprosessi Rakentamislupahakemus valtioneuvostolle Rakentamislupa-aineisto Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluodon 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. Tutkimalla turvallista Ydinvoimalat käyttävät polttoaineenaan uraania, joka muuttuu käytön

Lisätiedot

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina loppusijoituslaitoksen rakentamiselle seuraavaa:

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina loppusijoituslaitoksen rakentamiselle seuraavaa: M 7/2000 vp Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Helsinki 2000 ISBN 951-739-578-1

Lisätiedot

Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen

Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen Olkiluodon kertomaa: Tutkimuksista turvalliseen loppusijoitukseen Lähes neljän vuosikymmenen ajan käynnissä ollut tutkimustyö on tuottanut kattavasti tietoa, jota hyödynnetään tällä hetkellä käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen. Ympäristövaikutusten. arviointiselostuksen. loppusijoituslaitoksen. laajentaminen. yhteenveto

Käytetyn ydinpolttoaineen. Ympäristövaikutusten. arviointiselostuksen. loppusijoituslaitoksen. laajentaminen. yhteenveto Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteenveto 1 Hanke ja sen perustelut 1 Hanke ja sen perustelut Suomen ydinenergialaissa säädetään,

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuuden varmistaminen Tutkimus ja kehitystyö vuosina 2000-2014

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuuden varmistaminen Tutkimus ja kehitystyö vuosina 2000-2014 1 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuuden varmistaminen Tutkimus ja kehitystyö vuosina 2000-2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 4 2 Kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen luvituksen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS POSIVA OY:N HAKEMUKSEEN SAADA YDINENER- GIALAIN 18 :SSÄ TARKOITETTU LUPA RAKENTAA KAPSELOINTI- JA LOPPUSI- JOITUSLAITOS EURAJOEN

Lisätiedot

Posivan hanke tästä eteenpäin

Posivan hanke tästä eteenpäin Posivan hanke tästä eteenpäin ATS vuosikokous 2015 Projektijohtaja Erkki Palonen 2.3.2015 1 Ydinjätehuolto Suomessa 1 LUVAT Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ FORTUM POWER

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 16 1

POSIVA OY LIITE 16 1 POSIVA OY 1 Liite 16 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Ympäristövaikutuksia koskeva ajantasalle saatettu selvitys [Kauppa- ja teollisuusministeriön lausunto Posiva Oy:n YVA-selostuksesta

Lisätiedot

Hyvä tietää ydinjätteestä

Hyvä tietää ydinjätteestä Hyvä tietää ydinjätteestä Sisällysluettelo Ydinjätteet voidaan jakaa aktiivisuuden perusteella... 3 Käytetty polttoaine... 6 Polttoaineniput reaktorissa...6 Välivarastointi reaktorista poiston jälkeen...

Lisätiedot

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 18

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 18 Vuosikertomus 1 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 18 2 3 Posiva ja ydinjätehuolto Ydinjätteen tuottaja on ydinenergialain

Lisätiedot

Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto. Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella

Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto. Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella Voimalaitosjätteen käsittely ja huolto Ydinjätehuollon päällikkö Mia Ylä-Mella 27.2.2014 Ydinvoimalaitoksen jätehuolto on tarkoin säädeltyä toimintaa Ydinenergialaki (11.12.1987/990) 6 a (29.12.1994/1420):

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Lausunto 1 (10) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM/2955/08.05.01/2012 15.2.2013 ja 11.7.2014 Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija

Lisätiedot

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5]

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY LIITE 7 1 Liite 7 Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista ja ratkaisuista sekä muista järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY

Lisätiedot

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista

Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Ydinvoimasäännöstöistä ja sopimuksista Atomivoimaa Suomeen ATS-Young Generation ja Seniorit 17.11.2010 Ydinenergia- ja säteilylainsäädäntö Atomienergialaki 1957 Puitelaki, yleiset edellytykset, luvat Säteilysuojauslaki

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2016 2018

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2016 2018 YJH-2015 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2016 2018 Posiva Oy Syyskuu 2015 POSIVA OY Olkiluoto FI-27160 EURAJOKI, FINLAND Phone (02) 8372 31 (nat.), (+358-2-) 8372

Lisätiedot

Vuoden 2008 päätapahtumat...3 Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...

Vuoden 2008 päätapahtumat...3 Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... Vuosikertomus 2008 Sisällys Vuoden 2008 päätapahtumat...3 Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...18 Vuoden 2008 päätapahtumat Periaatepäätöshakemus

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä 1 Hanke ja sen perustelut Kuva 1. Itämeren alueen maat sekä Rauman ja Olkiluodon

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA LAUSUNTO 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 HELSINKI 7131/815/2008, TEM, 31.1.2007 FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun otsikko, 43, 88, 89, 112, 146

muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun otsikko, 43, 88, 89, 112, 146 LUONNOS syyskuu 2017 Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta kumotaan ydinenergia-asetuksen (161/1988) 21 :n 2 momentti muutetaan 19, 20, 22 b, 22 d, 24, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 6 luvun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/3 15.12.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 45/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/3 15.12.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 45/2014 1 (5) 3 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiselvityksestä VTT:n tutkimusreaktorin käytöstäpoistohankkeelle HEL 2013-014782 T 11

Lisätiedot

Posiva ja rakentamislupahakekemus tänään

Posiva ja rakentamislupahakekemus tänään Posiva ja rakentamislupahakekemus tänään ATS-vuosikokous 2.3.2015 1.3.2015 Ruuska Vesa 1 Posiva tiivistetysti Perustettiin 1995, omistajina TVO ja Fortum (60%/40%) Toiminta-ajatuksena turvallisen loppusijoitusratkaisun

Lisätiedot

TEM raportteja 1/2013

TEM raportteja 1/2013 TEM raportteja 1/2013 Ydinjätehuoltoyhteistyön selvitys Työryhmän loppuraportti Energiaosasto 10.1.2013 1 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 13.3.2012 työryhmän ohjaamaan voimayhtiöiden yhteistä

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12 TOUKOKUU 2014 1 (11) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISESTI LAADITTU ARVIOINTISELOSTUS JA YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA SEKÄ SELVITYS SUUNNITTELU- PERUSTEISTA,

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 10

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 10 TOUKOKUU 2014 1 (13) SELVITYS YDINLAITOKSEN SUUNNITELLUN SIJAINTIPAIKAN JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASUTUKSESTA JA MUISTA TOIMINNOISTA SEKÄ KAAVOITUSJÄRJESTELYISTÄ 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen

Lisätiedot

LYHENNELMÄ YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA

LYHENNELMÄ YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos LYHENNELMÄ YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA JOHDANTO... 2 OSALLISTUMISJÄRJESTELMÄ... 2 KÄYTETYN POLTTOAINEEN HUOLLON VAIHTOEHDOT... 3 PERUSRATKAISU...

Lisätiedot

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Päiväys Datum Dnro Dnr 23.7.2008 LOS-2008-J-54-53 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne 27.5.2008, Dnro 820/815/2008 Asia / Ärende LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN

Lisätiedot

TEM:n lisäselvityspyyntöjen johdosta esitämme seuraavaa.

TEM:n lisäselvityspyyntöjen johdosta esitämme seuraavaa. Laadittu: 2.4.2009 Sivu(t) 1 (15) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LAUSUNTO KÄYTETYN POLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA - POSIVAN LISÄSELVITYKSET

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 SISÄLTÖ Posiva... 4 ONKALO lukuina... 5 Loppusijoitus lukuina... 6 Loppusijoituskapseli... 7 Käytetty polttoaine... 8 Käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma KANSAINVÄLISEN KUULEMISEN TIIVISTELMÄ

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma KANSAINVÄLISEN KUULEMISEN TIIVISTELMÄ Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma KANSAINVÄLISEN KUULEMISEN TIIVISTELMÄ elokuu 2016 1 Hankkeesta vastaava ja hankkeen tausta Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Olkiluotoon. Yleispiirteinen selvitys

Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Olkiluotoon. Yleispiirteinen selvitys Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Olkiluotoon Yleispiirteinen selvitys Johdanto Tässä julkaisussa kuvataan Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön (OL4) rakentamishanketta.

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma

Loppusijoitustilojen esisuunnitelma Työraportti 2006-93 Loppusijoitustilojen esisuunnitelma Vaihe 2 Timo Saanio Timo Kirkkomäki Paula Keto Tapani Kukkola Heikki Raiko Tammikuu 2007 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31

Lisätiedot

Hyvinvointia ydinsähköllä

Hyvinvointia ydinsähköllä Hyvinvointia ydinsähköllä KIRKKAASTI KÄRJESSÄ Olemme toimittaneet sähköä Olkiluodon saarelta jo yli 30 vuotta turvallisesti ja luotettavasti. Suomalaisen työn, osaamisen ja omistajuuden merkiksi tuottamallemme

Lisätiedot

Selvitys turvallisuusperiaatteista, joita hakija aikoo noudattaa, sekä arvio periaatteiden toteutumisesta [YEA 32, kohta 6]

Selvitys turvallisuusperiaatteista, joita hakija aikoo noudattaa, sekä arvio periaatteiden toteutumisesta [YEA 32, kohta 6] POSIVA OY LIITE 8 1 Liite 8 Selvitys turvallisuusperiaatteista, joita hakija aikoo noudattaa, sekä arvio periaatteiden toteutumisesta [YEA 32, kohta 6] POSIVA OY LIITE 8 2 POSIVA OY LIITE 8 3 SELVITYS

Lisätiedot

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYKSEN TAUSTA 2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 4. VAATIMUKSET SUOMESSA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA 6. KUSTANNUKSET JA

Lisätiedot

UUSI YDINVOIMALAITOS, SUOMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA, KANSAINVÄLINEN KUULEMINEN

UUSI YDINVOIMALAITOS, SUOMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA, KANSAINVÄLINEN KUULEMINEN Tammikuu 2008 Fennovoima Oy UUSI YDINVOIMALAITOS, SUOMI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA, KANSAINVÄLINEN KUULEMINEN Tammikuu 2008 2 (9) 1 JOHDANTO Suomalainen energiayhtiö Fennovoima Oy on aloittanut

Lisätiedot

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista

Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista Seurantahanke käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen sosioekonomisista vaikutuksista ja tiedonvälityksestä Eurajoen ja sen naapurikuntien asukkaiden näkökulmasta (SEURA) Tutkijat Professori Tapio

Lisätiedot

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 18

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 18 Vuosikertomus 1 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 18 2 3 Posiva ja ydinjätehuolto Ydinjätteen tuottaja on ydinenergialain

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 2/2001 vp

Talousvaliokunnalle. YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 2/2001 vp YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 2/2001 vp Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3

1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 OHJE YVL D.5, Luonnos 4 / 17.3.2011 Ydinjätteiden loppusijoitus 1 Jo h d a n t o 3 2 Sove l t a m i s a l a 3 3 Säteilytur vallisuus 3 3.1 Loppusijoituslaitoksen käyttö 3 3.2 Pitkäaikaisturvallisuus 4

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012

Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012 Työraportti 2012-50 Loppusijoituslaitoksen suunnitelma 2012 Timo Saanio, Antti Ikonen Saanio & Riekkola Oy Paula Keto B+Tech Oy Timo Kirkkomäki, Tapani Kukkola, Juha Nieminen Fortum Oyj Heikki Raiko VTT

Lisätiedot

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Kari Rasilainen, VTT Prosessit

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Kari Rasilainen, VTT Prosessit Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Kari Rasilainen, VTT Prosessit 2 KYT pähkinänkuoressa KYT-tutkimusohjelma toteutetaan 2002-2005 tavoitelaajuus 1 M /vuosi pääasiallinen rahoittaja valtion

Lisätiedot

Hakijan tilinpäätösasiakirjat viimeisten viiden vuoden ajalta [YEA 32, kohta 13]

Hakijan tilinpäätösasiakirjat viimeisten viiden vuoden ajalta [YEA 32, kohta 13] POSIVA OY LIITE 14 1 Liite 14 Hakijan tilinpäätösasiakirjat viimeisten viiden vuoden ajalta [YEA 32, kohta 13] OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS POSIVA OY LIITE 14

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Täydennys Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen YHTEYSTIEDOT Yleiset yhteydenotot:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 143 28.04.2014 Valtuusto 30 07.05.2014 Kunnanhallitus 246 18.08.2014 Kunnanhallitus 21 11.01.2016 Lausunto Fennovoima Oy:n hakemuksesta valtioneuvoston 6.5.2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi

Lisätiedot

Viranomaisnäkökulma KYT2010- tutkimusohjelman kuparitutkimuksiin

Viranomaisnäkökulma KYT2010- tutkimusohjelman kuparitutkimuksiin Viranomaisnäkökulma KYT2010- tutkimusohjelman kuparitutkimuksiin KYT2010-tutkimusohjelman loppuseminaari 18.3.2011 1 Sisällysluettelo Johdanto Loppusijoituskapseliin liittyviä säännöstövaatimuksia Pitkäaikaisturvallisuus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen ATS:n vuosikokous 26.2.2009 Riku Huttunen, teollisuusneuvos TEM/energiaosasto Uudistusten tausta Vuonna 1987 säädettyä ydinenergialakia 990/1987

Lisätiedot

2 Esipuhe... 4 Johdanto Ydinjätteen ja muun radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan yleiset tavoitteet... 6 Ydinjätteen suora loppus

2 Esipuhe... 4 Johdanto Ydinjätteen ja muun radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan yleiset tavoitteet... 6 Ydinjätteen suora loppus Käytetyn ydinpolttoaineen ja muun radioaktiivisen jätteen huolto Suomessa - Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom 12 artiklan mukainen kansallinen ohjelma 1 2 Esipuhe... 4 Johdanto...

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS POSIVA OY LIITE 6 1 Liite 6 Selvitys ydinlaitoksessa valmistettavien, tuotettavien, käsiteltävien, käytettävien tai varastoitavien ydinaineiden tai ydinjätteiden laadusta ja enimmäismäärästä [YEA 32, kohta

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Työraportti 2012-69 Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Timo Kirkkomäki Fortum Power and Heat Oy Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä

Lisätiedot

Fennovoiman loppusijoituslaitoksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Fennovoiman loppusijoituslaitoksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys Aarnio, Kojo & Litmanen 6.10.2017 Seminaari ydinjätehuollon yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä Työ- ja elinkeinoministeriö Fennovoiman loppusijoituslaitoksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys Miten

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta

Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta 11.2.2015 Säteilyturvakeskus Liite 1. Turvallisuusarvio Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1 Loppusijoitushanke yleisesti... 4 1.2 Turvallisuutta

Lisätiedot

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Ydinpolttoainekierto Kaivamisesta hautaamiseen Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio 3.11.2014 Kuka puhuu? Tutkijana Helsingin yliopiston Radiokemian laboratoriossa Tausta: YO 2008 Fysiikan opiskelijaksi

Lisätiedot

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...22

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 9 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS

POSIVA OY LIITE 9 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS POSIVA OY LIITE 9 1 Liite 9 Selvitys ydinlaitoksen ympäristövaikutuksista sekä selvitys suunnitteluperusteista, joita hakija aikoo noudattaa ympäristövahinkojen välttämiseksi ja ympäristörasituksen rajoittamiseksi

Lisätiedot

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Teemailta Pyhäjoen toimistolla 5.9.2012 Timo Kallio Rakentamisjohtaja Hanke etenee vaiheittain Ydinvoimalan rakentamisen osa-alueet Laitospaikalla tapahtuu Ensimmäiset

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 12.9.2008 Dnro 1384/815/2008

Lausuntopyyntönne 12.9.2008 Dnro 1384/815/2008 Päiväys Datum Dnro Dnr 26.6.2009 YM155/04/2008 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Lausuntopyyntönne 12.9.2008 Dnro 1384/815/2008 Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ:N UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN

Lisätiedot

FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella

FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella FENNOVOIMAN YDINJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYS EETTISTEN KYSYMYSTEN NÄKÖKULMASTA Asukaskysely Eurajoella ja Pyhäjoella Tuuli Vilhunen, Matti Kojo, Tapio Litmanen 6.10.2017 työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen

Selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen 1 Liite 15 Selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen rakentamishankkeen toteutusorganisaatiosta [YEA 32, kohta 14] 2 3 SELVITYS HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA ASIANTUNTEMUKSESTA

Lisätiedot

Merkittäviä turvallisuusparannuksia ovat mm.

Merkittäviä turvallisuusparannuksia ovat mm. LAUSUNTO 1 (5) 21.1.2005 G212/9 Kauppa- ja teollisuusministeriö Energiaosasto PL 23 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 1/330/2004 16.1.2004 SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 -YDINVOIMALAITOS-

Lisätiedot