yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten"

Transkriptio

1 Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluoto 4 -yksikköä varten

2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto Hankkeen tausta ja tehdyt päätökset Lupamenettelyn vaiheet... 8 Miten loppusijoitus toteutetaan? Miten loppusijoitushankkeessa edetään? Miten laajennus vaikuttaa loppusijoitushankkeeseen? Loppusijoituksen rahoitus...15 Hankkeen ympäristövaikutukset Loppusijoituksen turvallisuus Yhteenveto Lisätiedot hakemuksesta ja mielipiteiden esittäminen

4 Esipuhe Posiva on jättänyt huhtikuussa 2008 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi siten, että se käsittää Teollisuuden Voima Oyj:n suunnitteleman Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen Olkiluotoon. Periaatepäätöstä haetaan siitä, onko loppusijoitustilan laajentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta on vuosina 2000 ja 2002 tehty valtioneuvoston periaatepäätökset, joiden mukaan Eurajoen Olkiluotoon voidaan loppusijoittaa nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden ja Olkiluoto 3:n käytetty ydinpolttoaine, yhteensä 6500 uraanitonnia (6500 tu). Posivan periaatepäätöshakemuksessa esittämä laajennus merkitsee loppusijoituslaitoksen kapasiteetin lisäämistä enintään 2500 tu:lla käytettyä ydinpolttoainetta. Näin ollen loppusijoitettavan polttoaineen määrä kasvaisi laajennuksen myötä enimmillään tu:iin. Posiva hakee loppusijoitustilan laajentamista valtioneuvostolle osoitetulla hakemuksella, josta työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyytää ydinenergialain edellyttämät lausunnot. Edellytyksenä myönteiselle periaatepäätökselle on Säteilyturvakeskuksen ja hankkeen sijaintikunnan lausunnoissaan esittämä hyväksyntä laajennukselle. Lisäksi TEM pyytää lausunnot periaatepäätöshakemuksesta Eurajoen naapurikunnilta, ympäristöministeriöltä, eräiltä keskusvirastoilta ja tutkimuslaitoksilta ja alueellisilta viranomaisilta. TEM varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden esittää kirjallisesti mielipiteensä hankkeesta suoraan ministeriölle ja järjestää erikseen ilmoitettavana ajankohtana Eurajoella kuulemistilaisuuden, jossa hankkeesta voidaan esittää suullisesti ja kirjallisesti mielipiteitä. Kuulemista varten on periaatepäätöksen hakijan eli Posivan julkaistava yleispiirteinen selvitys hankkeesta kuten ydinenergialaki edellyttää. Selvitystä on oltava yleisesti saatavilla vähintään kuukausi ennen julkista kuulemistilaisuutta. TEM:ssä laaditaan kuulemisen jälkeen valtioneuvostolle yhteenveto esitetyistä mielipiteistä otettavaksi huomioon periaatepäätöksen harkinnassa. Tässä julkaisussa kerrotaan Posivan periaatepäätöshakemuksessaan esittämän mukaisesti miten laajennus vaikuttaa loppusijoitushankkeen toteutukseen, sen ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen. Julkaisu on laadittu TEM:n ohjeiden mukaan ja ministeriö on tarkastanut sen. Yleispiirteinen selvitys on jaettu kaikkiin talouksiin Rauman kaupungissa sekä Euran, Eurajoen, Kiukaisten, Lapin, Luvian ja Nakkilan kunnissa. Yleispiirteistä selvitystä on saatavilla osoitteesta: Posiva Oy Viestintä Olkiluoto EURAJOKI Puh Sähköposti: Yleispiirteinen selvitys ja muut periaatepäätöshakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla osoitteessa Olkiluodossa elokuussa 2008 Posiva Oy 4

5 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus OL4-yksikköä varten Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto 5

6 Hankkeen tausta ja tehdyt päätökset Ydinvoimayhtiöillä vastuu ydinjätteistä Käytetty ydinpolttoaine katsotaan ydinenergialain mukaan ydinjätteeksi. Ydinenergialain mukaan Suomessa syntyneet ydinjätteet on käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen. Kallioperään tapahtuvan loppusijoituksen ja sen sijaintipaikan valintaan tähtäävän kokonais ohjelman tavoitteet on alun perin määritelty valtioneuvoston vuonna 1983 tekemässä periaatepäätöksessä ydinjätehuollon tutkimus-, selvitys- ja suunnittelutyön tavoitteista. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke on edennyt tämän ohjelman mukaisesti tähdäten loppusijoittamisen aloittamiseen vuonna Vastuu ydinjätehuollosta kuuluu ydinvoimayhtiöille, joiden on huolehdittava tuottamiensa ydinjätteiden huoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja vastattava niiden kustannuksista. Suomessa ydinjätehuoltovelvolliset voimayhtiöt, Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy (Fortum) ovat osoittaneet käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvät tehtävät omistamalleen Posiva Oy:lle (Posiva). Ydinvoimayhtiöiden vastuu ulottuu siihen saakka, kun ydinjätteet on katsottu lain mukaan pysyvästi loppusijoitetuksi. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) päättää periaatteista, joiden mukaan tämä huolehtimisvelvollisuus on toteutettava sekä valvoo ydinjätehuoltoon liittyvien toimenpiteiden lainmukaisuutta. Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ydinjätteen käsittelyn, varastoinnin ja loppusijoituksen turvallisuutta. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen asian mukaisen suunnittelun varmistamiseksi viranomaiset ovat asettaneet ydinjätteen tuottajille raportointivelvoitteita. STUK tarkastaa jätteiden turvalliseen loppusijoittamiseen tähtäävät tutkimukset ja tekniset suunnitelmat sekä antaa palautteen hankkeen toteuttajalle eli Posivalle. Yli 20 vuotta tutkimusta Ydinjätehuolto Suomessa 11 Loppusijoituksen kannalta Suomen kallioperän ominaisuuksia on tutkittu yleisellä tasolla 1980-luvun alusta lähtien. Tällöin ovat käynnistyneet myös loppusijoitustekniikkaan, erityisesti loppusijoituskapselin valmistukseen ja sulkemiseen tähtäävä tutkimus- ja LUVAT LUVAT Valtioneuvosto LUVAT Työ- Työ- ja elinkeinoministeriö Valtioneuvosto ja Työ- ja elinkeinoministeriö VALVONTA VALVONTA Säteilyturvakeskus (STUK) (STUK) Säteilyturvakeskus (STUK) YDINJÄTEHUOLLON RAHOITUS YDINJÄTEHUOLLON Valtion RAHOITUS ydinjätehuoltorahasto Työ- ja elinkeinoministeriö Valtion Valtion ydinjätehuoltorahasto Ydinjätehuollon Työ- Työ- ja elinkeinoministeriö ja organisointi Suomessa. TEOLLISUUDEN VOIMA VOIMA OYJ OYJ FORTUM POWER POWER & HEAT & HEAT TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ FORTUM POWER & HEAT POSIVA OY POSIVA OY OY Konsultit, tutkimuslaitokset, urakoitsijat, yliopistot konsultit, konsultit, tutkimuslaitokset, urakoitsijat, yliopistot yliopistot 6

7 kehitystyö sekä pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvät tutkimukset. Vuodesta 1986 lähtien kenttätutkimukset ovat tähdänneet käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen soveltuvan kallioperän ominaisuuksien selvittämiseen aluksi viidellä tutkimuspaikalla ja luvun alusta lähtien neljällä kohdealueella Eurajoen Olkiluoto mukaan lukien. Vuonna 1999 Posiva jätti valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen, jossa esitettiin Eurajoen Olkiluotoa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikaksi. Tehdyt periaatepäätökset Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaa loppusijoituslaitosta koskevat periaatepäätökset tehtiin valtioneuvostossa ja Vuonna 2000 tehty periaatepäätös koskee Suomen neljän käytössä olevan ydinvoimalaitosyksikön (Fortumin Loviisa 1 ja 2 sekä TVO:n Olkiluoto 1 ja 2) toiminnassa syntyvää käytettyä ydinpolttoainetta, jonka uraanimäärä kokonaisuudessaan on enintään noin tonnia. Vuonna 2002 tehty periaatepäätös käsittää puolestaan TVO:n Olkiluoto 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen (2500 tu) loppusijoituksen. Näin ollen voimassa olevien periaatepäätösten mukaan Olkiluotoon voidaan loppusijoittaa käytettyä ydinpolttoainetta enintään tu. Posivan vuosina toteuttamassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) tarkastelun kohteena oli em. periaatepäätöksistä poiketen kaikkiaan kuudesta ydinvoimalaitosyksiköstä syntyvän käytetyn polttoaineen loppusijoitus. YVAmenettely koski siis tu, mikä kattaa nykyisten voimalaitosyksiköiden sekä Olkiluotoon rakenteilla olevan yksikön (OL3) ja mahdollisen yhden uuden yksikön käytetyn polttoaineen. Uusi periaatepäätöshakemus Posivan aikaisemmassa YVA-menettelyssä arvioidun kuudennen laitosyksikön käytetty ydinpolttoaine ei sisälly nykyisiin periaatepäätöksiin, vaan sen loppusijoittamisesta tulee tehdä erillinen periaatepäätös ydinenergialain (990/1987) mukaisesti. Koska TVO on jättänyt Suomen kuudetta ydinvoimalaitos yksikköä (Olkiluoto 4) koskevan periaatepäätös hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM), on myös Posiva jättänyt oman hakemuksensa koskien Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta. Nyt esitettävä loppusijoituslaitoksen laajennus Olkiluoto 4 -yksikön (OL4-yksikkö) tuottaman käytetyn ydinpolttoaineen osalta merkitsee loppusijoituslaitoksen kapasiteetin lisäämistä enintään noin tu:lla. Näin ollen loppusijoituslaitoksen rakentaminen laajennettuna merkitsisi enimmillään tu:n loppusijoittamista. Edellä esitetyn ja tässä selvityksessä käsiteltävän polttoainemäärän lisäksi Posivalla on ollut käynnissä vuoden 2008 aikana ympäristövaikutusten arviointimenettely loppusijoituslaitoksen kapasiteetin laajentamiseksi edelleen tu:lla käytettyä ydinpolttoainetta, jolloin laitoksen kapasiteetti olisi kaikkiaan tu. Laajennus käsittäisi Fortumin suunnitteleman Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikön (LO3-yksikkö) käytetyn ydinpolttoaineen. Käytetyn ydinpolttoaineen määrä Ydinvoimalaitosyksiköt Periaatepäätös vuonna tu OL1, OL2, LO1, LO2 Periaatepäätös vuonna tu OL3 Periaatepäätöshakemus vuonna tu OL4 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta tehdyt periaatepäätökset, uusi periaatepäätöshakemus sekä näitä koskevat polttoainemäärät ja voimalaitosyksiköt. 7

8 Lupamenettelyn vaiheet Hakemus Posiva jätti huhtikuussa 2008 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen, joka koskee Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamista Olkiluotoon. Periaatepäätöshakemuksessa haetaan kannanottoa siihen, onko loppusijoituslaitoksen laajentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Lausunnot Ydinenergialain mukaan työ- ja elinkeinoministeriö hankkii hakemuksesta lausunnot Säteilyturvakeskukselta, ympäristöministeriöltä ja Eurajoen kunnalta sekä sen naapurikunnilta. Myös muilta tahoilta pyydetään lausuntoa. Eurajoen kunnan puoltava lausunto on loppusijoituslaitoksen laajentamisesta tehtävän periaatepäätöksen edellytys. Julkinen kuuleminen Periaatepäätöshakemuksen käsittelyn yhteydessä kuullaan kansalaisia ja yhteisöjä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää Eurajoella julkisen kuulemistilaisuuden, josta on lisätietoa tämän selvityksen sivulla 22. Tilaisuudessa asiasta voidaan esittää mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti. Mielipiteensä voi esittää myös kirjallisesti suoraan ministeriöön osoitteella: Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, VALTIONEUVOSTO Sähköposti: Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon 1385/815/2008. Valtioneuvoston periaatepäätös Työ- ja elinkeinoministeriö saattaa esitetyt mielipiteet valtioneuvoston tietoon. Ennen kuin valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen, sen on todettava, että Eura joen kunta on puoltanut loppusijoituslaitoksen laajentamista. Valtioneuvoston myönteinen päätös edellyttää lisäksi muun muassa sitä, ettei ole tullut esiin seikkoja, joiden mukaan loppusijoituslaitoksen laajentaminen ei olisi turvallista. Eduskunnan käsittely Jos valtioneuvosto tekee myönteisen periaatepäätöksen, se annetaan vielä eduskunnan tarkastettavaksi. Eduskunta voi yksinkertaisella enemmistöllä joko jättää valtioneuvoston myönteisen päätöksen voimaan tai kumota sen. Loppusijoituslaitoksen rakentamis- ja. käyttölupa Myönteinen periaatepäätös on edellytyksenä sille, että loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa voidaan hakea tu:lle käytettyä polttoainetta. Nykyisten periaatepäätösten nojalla rakentamislupaa voidaan hakea enintään tu:lle. Nykysuunnitelmien mukaan loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus on tarkoitus jättää vuoden 2012 loppuun mennessä. Rakentamisluvan lisäksi loppusijoituslaitokselle tarvitaan käyttölupa. Posivan tarkoituksena on hakea loppusijoituslaitoksen käyttölupaa 2010-luvun loppupuolella, jotta loppusijoitus voidaan aloittaa suunnitelmien mukaisesti vuonna Valtioneuvosto myöntää sekä rakentamis- että käyttöluvan loppusijoituslaitokselle. 8

9 Miten loppusijoitus toteutetaan? Loppusijoituslaitos Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tarkoituksena on käytettyjen ydinpolttoainenippujen pakkaaminen (kapseloiminen) kallioperään tapahtuvan pysyvän sijoittamisen edellyttämään muotoon sekä sijoittaminen pysyväksi tarkoitetulla tavalla kallioperään. Varsinainen loppusijoituslaitos muodostuu vastaavasti kahdesta osasta: maanpäällisestä kapselointilaitoksesta, jossa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilta toimitettava käytetty ydinpolttoaine otetaan vastaan, kuivatetaan ja jossa se pakataan loppusijoituskapseleihin ja syvällä kalliossa olevasta loppusijoitustilasta, jossa oleellisena osana ovat tunnelit, joihin kapseloitu käytetty polttoaine sijoitetaan pysyväksi tarkoitetulla tavalla. 1. Loppusijoitustunneli 2. PURISTETTU Bentoniitti 3. LOPPUSIJOITUSKAPSELI 4. TUNNELITÄYTE Pysty- ja vaakasijoitusratkaisun periaate. Loppusijoituksen eristämisperiaate (kapseli, bentoniitti, tunnelitäyte, kallioperä). 9

10 ONKALOn työmaa-alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Olkiluodon ydinvoimalaitokselta itään. Loppusijoitustunnelit Keskustunneli Suunniteltu laajennus ONKALO Loppusijoitustunneleiden suunniteltu asemointi Olkiluodossa. Maanpäällinen loppusijoituslaitos ja maanalaiset loppusijoitustilat. 10

11 Maanpäälliset toiminnot Kapselointilaitoksessa kapselin kansi suljetaan elektronisuihkuhitsauksella, mikä takaa tiiviin ja kestävän sauman. Tämän jälkeen hitsaussauman tiiveys tarkastetaan ainetta rikkomattomilla testausmenetelmillä, kuten röntgenkuvauksella ja ultraäänitutkimuksella. Tarkastetut ja hyväksytyt kapselit siirretään hissillä tai vaihtoehtoisesti ajotunnelia pitkin loppusijoitustilaan. Maan päällä sijaitsevat kapselointilaitoksen lisäksi tilat apu- ja oheistoimintoja varten. Louheen ja murskeen varastoinnille sekä tarvittaville työmaatoiminnoille varataan omat alueensa. Maanpinnalta alas loppusijoitustiloihin johtaa ajotunneli sekä viisi pystykuilua: henkilö- ja kapselikuilu sekä kolme ilmanvaihtokuilua. Kapselikuilu liittyy maan päällä kapselointilaitokseen ja henkilökuilu käyttörakennukseen. Laitosalueen rakennusala maan pinnalla, eli rakennusten, teiden, varastojen ja kenttien pohja-ala, on yhteensä noin 20 hehtaaria. Kapselointilaitoksesta johtaa kuilu metrin syvyydessä oleviin loppusijoitustiloihin. Maanalainen loppusijoitustila Maanalainen loppusijoitustila jakautuu kahteen osaan: loppusijoitustunneleihin, joihin käytettyä ydinpolttoainetta sisältävät kapselit sijoitetaan, sekä niitä ja kuiluja yhdistäviin keskustunneleihin. Posivan perusratkaisussa kapselit sijoitetaan loppusijoitustunneleiden lattiaan porattaviin 6 8 metriä syviin reikiin, jotka tiivistetään esipuristetulla bentoniittisavella. Vaihtoehtoisesti kapselit voidaan sijoittaa myös vaakasuoriin sijoitustunneleihin bentoniittirakenteella vuorattuina. Loppusijoitustunneleita suljetaan loppusijoitustoiminnan aikana sitä mukaa kuin kapseleita loppusijoitetaan. Kapseleiden sijoituksen jälkeen tunnelit täytetään mahdollisimman pian. Täyttömateriaalina käytetään puristettuja savilohkoja. Olkiluodon nykyisessä ydinreaktorissa käytettävä polttoainenippu. 11

12 Miten loppusijoitushankkeessa. edetään? Varmentava tutkimusvaihe Tutkimusvaihetta, jonka päätavoitteena on osoittaa Olkiluodon soveltuvuus loppusijoitukseen sekä hankkia tiedot vuonna 2012 jätettävää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta varten kutsutaan varmentavaksi tutkimusvaiheeksi. Tätä tarkoitusta varten Olkiluotoon on rakennettu maanalaista tutkimustilaa ONKALOa vuodesta 2004 lähtien. ONKALO käsittää spiraalinmuotoisen ajotunnelin, henkilö- ja ilmanvaihtokuilut, tutkimus-, testaus- ja demonstraatiotilat sekä teknisiä tiloja. ONKALO on suunniteltu ja se toteutetaan niin, että sitä on myöhemmin mahdollista käyttää osana loppusijoitus tilaa. Tutkimukset loppusijoitussyvyydellä (noin -400 m) on tarkoitus aloittaa vuonna Elokuun 2008 loppuun mennessä ONKALOa oli louhittu yli kolmen kilometrin pituudelta noin 300 metrin syvyyteen. Louhinnan rinnalla ajotunnelissa tehdään kallioperätutkimuksia. Tuloksia hyödynnetään muun muas sa tunnelin louhinta- ja rakennustöissä. Loppusijoituslaitoksen rakentamisvaihe Loppusijoituslaitoksen rakentaminen ajoittuu luvun jälkipuoliskolle edellyttäen, että viranomaiset ovat käsitelleet rakentamislupahakemuksen ja valtioneuvosto on sen hyväksynyt. ONKALO on suunniteltu siten, että se voi toimia kulkuyhteytenä loppusijoitustiloihin niitä rakennettaessa ja käytettäessä. Osa loppusijoitustilojen rakennusteknisistä töistä tehdään jo ONKALOn rakennusvaiheessa. Loppusijoituslaitoksen käyttövaihe Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus on tarkoitus aloittaa vuonna Siihen saakka kaikki käytetty ydinpolttoaine varastoidaan Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ja TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen välivarastoissa vähintään 40 vuoden ajan ennen loppusijoitusta. Välivarastoista käytetty polttoaine kuljetetaan Olkiluodossa sijaitsevaan loppusijoituslaitokseen erikoiskuljetuksina. Kuljetus Loviisasta Ajotunneli Poistoilmakuilu Henkilökuilu Tuloilmakuilu Alin taso -437 m ONKALOn havainnekuva. 12

13 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliö. Olkiluotoon voi tapahtua joko maanteitse, rautateitse tai meriteitse. Käytetyn ydinpolttoaineen kuljettamista säädellään tarkoin kansallisin ja kansainvälisin määräyksin ja sopimuksin. Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksille on Suomessa haettava Säteilyturvakeskuksen (STUK) lupa. Loppusijoitustilojen rakentaminen etenee vaiheittain. Loppusijoitustiloja laajennetaan sitä mukaa, kun loppusijoitus etenee. Samaan aikaan on siis käynnissä sekä loppusijoitustoimintaa että louhintaa, mutta eri tunneleissa. Loppusijoituslaitoksen sulkemisvaihe Nykyisten ydinvoimalaitosten ja rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen kertymään perustuvan loppusijoitusaikataulun mukaan laitoksen sulkeminen voisi tapahtua aikaisintaan 2120-luvulla. Suunnitteilla olevan Olkiluoto 4 -yksikön käytetty ydinpolttoaine siirtäisi loppusijoituslaitoksen sulkemisvaihetta jonkin verran myöhemmäksi. Karkeasti arvioituna loppusijoituslaitoksen elinkaari pitenee Olkiluoto 3- ja Olkiluoto 4 -yksiköiden käyttöön ottojen ajallisen eron verran. Loppusijoitustunneleita suljetaan jatkuvasti loppusijoitustoiminnan aikana sitä mukaa kun kapselei- ta loppusijoitetaan. Kun kaikki käytetty polttoaine on loppusijoitettu, kapselointilaitos puretaan, tunnelit täytetään täyteaineella ja maan pinnalle johtavat yhteydet suljetaan. Kun jätehuoltovelvollinen on hyväksytysti sulkenut loppusijoitustilat ja suorittanut valtiolle maksun ydinjätteiden tulevasta tarkkailusta ja valvonnasta, siirtyy jätteiden omistusoikeus ja vastuu jätteistä valtiolle. Loppusijoitus on ydinenergialain mukaan kokonaisuudessaan toteutettava siten, ettei jälkivalvontaa tarvita turvallisuuden takaamiseksi. Loppusijoitetun polttoaineen palautettavuus Kallioon loppusijoitetun ydinpolttoaineen palauttaminen maan pinnalle on mahdollista, mikäli käytettävissä ovat riittävät tekniset ja taloudelliset resurssit. Palautettavuus tarjoaa tuleville sukupolville mahdollisuuden arvioida ratkaisua oman aikansa tietämyksen valossa. Palauttamisessa käytetään pitkälti samoja työtekniikoita ja menetelmiä kuin loppusijoitustiloja louhittaessa ja rakennettaessa. Kapselien palauttaminen loppusijoitustiloista maanpinnalle on mahdollista hankkeen kaikissa vaiheissa eli ennen loppusijoitusreiän sulkemista, loppusijoitustunnelin sulkemisen jälkeen tai kaikkien tilojen sulkemisen jälkeen. 13

14 Miten laajennus vaikuttaa. loppusijoitushankkeeseen? Laitoksen toiminta-aika Laajennus ei vaikuta loppusijoituksen tekniseen toteutusperiaatteeseen. Kapselointilaitoksen suunniteltu käsittelykapasiteetti mahdollistaa sen, että Olkiluoto 4 -yksikön käytettyä polttoainetta voidaan kapseloida ja loppusijoittaa samanaikaisesti Olkiluoto 3 -yksikön polttoaineen kanssa 2070-luvulta alkaen. Laajennuksen vaikutus loppusijoituslaitoksen toiminta-aikaan riippuu lähinnä siitä, milloin OL4- yksikkö otettaisiin käyttöön verrattuna OL3-yksikön käyttöönottoon. Karkeasti arvioiden loppusijoituslaitoksen elinkaaren pidennys on yhtä kuin edellä mainittujen ydinvoimalayksiköiden käyttöönoton ajallinen ero. Maanalaiset tilat Laajennus kohdistuu pääasiassa maanalaisiin loppusijoitustiloihin. Mahdollinen tilatarpeen kasvu on otettu huomioon loppusijoitustiloja suunniteltaessa. Loppusijoitettavan polttoaineen lisääntyminen kasvattaa louheen määrää m 3. Laajennuksen myötä loppusijoitustilat kattavat maan alla noin 190 hehtaarin laajuisen alueen. Kapseloinnissa syntyvä jäte Ydinpolttoaineen kapselointilaitosta käytettäessä syntyy vähäisessä määrin erilaista vähä- ja keskiaktiivista jätettä. Jätteiden määrät ja aktiivisuus ovat kuitenkin erittäin pienet verrattuna käytettyyn ydinpolttoaineeseen. Esitetty laajennus lisää hieman kapseloinnissa syntyvän jätteen määrää kapseloitavan polttoaineen määrän kasvaessa. YDINVOIMALAITOSTEN KÄYTTÖ Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 Olkiluoto 3 Olkiluoto LOPPUSIJOITUKSEN VALMISTELU ONKALO:n rakentaminen, täydentävät tutkimukset ja suunnittelu Loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto Rakentamislupahakemus 2012 Käyttölupahakemus 2018 LOPPUSIJOITUS Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 Olkiluoto 3 Olkiluoto 4 KÄYTÖSTÄ POISTO JA SULKEMINEN Ydinvoimalaitosten suunniteltu elinkaari ja ydinpolttoaineen loppusijoitustoiminnan kesto. 14

15 Loppusijoituksen rahoitus Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus OL4-yksikköä varten Ydinjätehuoltovelvolliset Ydinenergialain mukaan ydinjätteen tuottaja vastaa tuottamiensa ydinjätteiden huollosta ja sen kustannuksista. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen hoitamiseen liittyvät tehtävät, mukaan lukien tutkimukset, loppusijoituslaitoksen rakentaminen, käyttö ja käytöstäpoisto, loppusijoitustilojen sulkeminen sekä käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukset, kuuluvat TVO:n ja Fortumin solmiman sopimuksen mukaan Posivalle. Sopimuksen mukaisesti Posiva perii tehtäviensä suorittamisen aiheuttamat kustannukset omistajiltaan. Ydinjätehuoltorahasto Ydinjätehuoltovelvolliset TVO ja Fortum ovat maksaneet kaikki tähän mennessä ydinjätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Ydinjätehuollon tuleviin kustannuksiin varaudutaan siten, että TVO:lta ja Fortumilta kerätään varoja valtion ydinjätehuoltorahastoon. Se huolehtii siitä, että varat ovat aikanaan käytettävissä ydinjätehuollon toimenpiteiden kustannusten kattamiseen. Rahaston tehtäviksi on määritelty kerätä, säilyttää ja sijoittaa ne varat, jotka tulevaisuudessa tarvitaan ydinjätteistä huolehtimiseen. TVO ja Fortum maksavat osana ydinenergialain mukaista varautumista ydinjätehuoltomaksuja rahastoon ja toimittavat valtiolle lain edellyttämiä vakuuksia. Vuonna 2007 rahaston pääoma oli noin 1,5 miljardia euroa. Olkiluoto 4 -laitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen Posiva ottaa mukaan toteutussuunnitelmiin ja kustannusarvioon mahdollisen Olkiluoto 4:n investointipäätöksen jälkeen. Ydinenergialain mukainen ydinjätehuoltoon varautuminen Olkiluoto 4:n käytetyn polttoaineen osalta tulee ajankohtaiseksi laitosyksikön käyttölupavaiheessa. Meur Ydinjätehuoltorahaston pääoman kehitys. 15

16 Hankkeen ympäristövaikutukset Ajantasaistettu ympäristöselvitys Määrältään uraanitonnia vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vuonna 1999 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Vuonna 2008 tiedot on ajantasaistettu ja liitetty periaatepäätöshakemukseen erillisenä ympäristöselvityksenä. Seuraavassa esitetyt tiedot perustuvat kyseiseen ympäristöselvitykseen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu sekä odotettavissa olevia että mahdollisten ympäristö onnettomuuksien aiheuttamia vaikutuksia. Vaikutukset maankäyttöön, kulttuuriperintöön, maisemaan, rakennuksiin ja rakenteisiin Loppusijoituslaitoksen maanpäälliset rakennukset pihoineen tarvitsevat noin 20 hehtaarin maa-alan. Loppusijoituslaitos ja sen laajennustarpeet on otettu huomioon uutta maakuntakaavaa ja Olkiluodon osayleiskaavaa laadittaessa ja asemakaavoitusta uusittaessa. Rakennusalueelle ei jää kulttuurikohteita tai rakennuksia. Loppusijoituslaitoksen maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi. Kuljetusten ja liikenteen vaikutukset Suurimmillaan (käyttövaihe) loppusijoituslaitoksen aiheuttama keskivuorokausiliikenne Olkiluodontiellä on noin 330 ajoneuvoa vuorokaudessa. Posivan loppusijoituslaitokselle suuntautuva liikenne on vähäistä (noin 16 % Olkiluodon kokonaisliikennemäärästä), eikä sillä ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Odotettavissa olevat ydinpolttoainekuljetusten terveysvaikutukset ovat merkityksettömiä. Kuljetussäiliöt on rakennettu sellaisiksi, ettei niistä onnettomuustilanteissakaan pääse vapautumaan merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita. Säiliö tyyppitestataan törmäyksillä, tulipaloilla ja näiden yhdistelmillä sekä upotuskokeella. Kuvitelluissa vakavissakaan säiliön vaurioitumistilanteissa radioaktiivisten aineiden päästö ei yleisimmin vallitsevissa sääolosuhteissa aiheuttaisi väestössä välittömästi ilmeneviä terveysvaikutuksia. Onnettomuustilanteet merellä eivät myöskään aiheut taisi vaaraa väestölle, koska altistusetäisyys muodostuu suureksi. Onnettomuuspäästöt meriveteen aiheuttavat hyvin pieniä aktiivisuuspitoisuuksia, joten ihmiset tai eliöstö eivät altistu merkittävälle määrälle säteilyä polttoainekuljetusten seurauksena. Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä. pohjavesiin Loppusijoitettavan polttoainemäärän lisääntyminen Olkiluoto 4 -yksikön johdosta kasvattaa louheen määrää m 3. Mikäli loppusijoittamisessa päädytään vaakasijoitusvaihtoehdon käyttöön, on muodostuva louhemäärä pienempi. Kaikkea louhetta ei tulla tarvitsemaan maanalaisten tilojen täyttömateriaaliksi, vaan sitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Yhtenä vaihtoehtona on myydä louhetta joko sellaisenaan tai murskattuna esim. täyttö- tai rakennusmateriaaliksi. Tunneleita rakennettaessa ja käytettäessä avoimiin kalliotiloihin vuotaa pohjavettä, joka pumpataan maan pinnalle. Tämä alentaa pohjaveden painekorkeutta kalliotilojen ympärillä ja mahdollisesti myös pohjaveden pinnankorkeutta. Olkiluodon saarella tehtyjen mittausten mukaan ONKALOon vuotavan pohjaveden ei toistaiseksi ole todettu alentaneen maakerrosten pohjaveden pintaa. 16

17 Vaikutukset ilmanlaatuun Maanrakennustyöt, työmaaliikenne sekä erillistoiminnot (esim. kivenmurskaus ja louheenläjitys) aiheuttavat paikallista pölyämistä. Ajoneuvot ja työkoneet aiheuttavat päästöjä ilmaan. Nämä päästöt ovat määrältään vähäisiä eikä niillä ole vaikutusta ilman laatuun alueen ulkopuolella. Melu- ja tärinävaikutukset Maanrakennustöistä, räjäytyksistä ja louheen käsittelystä ja murskauksesta sekä ajoneuvojen ja työkoneiden käytöstä aiheutuu melua ja tärinää. Maanrakennustöissä merkittävimmät melua aiheuttavat toiminnot ovat louhinta, louheen murskaus ja poraus. Tärinää, pölyä ja ääntä aiheuttavat toiminnot toteutetaan siten, ettei niistä aiheudu vaikutuksia ympäristöön. Laitoksen aiheuttama liikenne leventää teiden melualuetta jossain määrin. Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin sekä. suojelukohteisiin Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimiin liittyvät pääasiassa rakennusten ja rakennelmien tarvitsemiin maa-alueisiin ja rakennustöihin. Loppusijoitustilojen käytön aikana ja sulkemisen jälkeen merkittäviä vaikutuksia ei ole. Rakennusalueella ei sijaitse valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti merkittäviä luontokohteita tai Natura alueita. Paikallisesti merkittävät luontokohteet on tunnistettu ja ne otetaan huomioon suunnittelussa. 17

18 Laitosalueen vieressä voidaan jatkaa luonnonvarojen hyödyntämistä, kuten sienestystä, marjastusta, metsästystä, kalastusta ja metsänhoitoa, nykyiseen tapaan. Käyttötoiminnan vaikutukset ihmisten. terveyteen Käytetyn polttoaineen kapseloinnissa loppusijoituslaitokselta normaalitilanteessa tapahtuvat radioaktiivisten aineiden päästöt ovat merkityksettömät. Normaaleissa oloissa radioaktiiviset aineet ovat kaiken aikaa tiiviisti eristettyinä luonnosta ja ihmisistä. Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Olkiluodon osayleiskaavoituksen yhteydessä vuosina tehdyn asukaskyselyn mukaan Olkiluodon asukkaat suhtautuvat kielteisemmin ydinjätteen loppusijoittamiseen kuin kauempana asuvat Eura joen kuntalaiset. Eniten tietoa kaivataan turvallisuudesta ja rakentamisen ongelmista. Olkiluodossa työskentelevät suhtautuvat loppusijoituksen turvallisuuteen ja taloushyötyyn myönteisesti. Hankkeella on sijaintikunnan työllisyyttä, kunnallistaloutta ja elinkeinoelämää hyödyttäviä taloudellisia vaikutuksia. 18

19 Loppusijoituksen turvallisuus Valtioneuvoston turvallisuusvaatimukset Loppusijoitusta koskevat turvallisuusvaatimukset on esitetty valtioneuvoston vuonna 1999 tekemässä päätöksessä loppusijoituksen turvallisuudesta. Turvallisuusvaatimusten mukaan loppusijoituksesta ei saa aiheutua millään aikavälillä haittaa ihmisille ja ympäristölle. Valtioneuvoston asettamat turvallisuusvaatimukset käsittävät loppusijoituslaitoksen turvallisuuden sekä sen käytön aikana että loppusijoitustoiminnan päätyttyä. Säteilyturvakeskus on loppusijoituksesta antamassaan alustavassa turvallisuusarviossa v todennut, että Posiva Oy:n teettämät tutkimukset sekä julkisin varoin tehty riippumaton tutkimustyö ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että asetetut turvallisuustavoitteet voidaan täyttää selvin marginaalein. Vapautumisesteet säilyttävät suurella todennäköisyydellä toimintakykynsä niin pitkään kuin on tarpeen radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi. Myöskään niiden pettäminen luonnonmullistusten, kuten esimerkiksi jääkauden aiheuttamien kallioliikuntojen, tai ihmisen toiminnan seurauksena ei johtaisi ympäristön kannalta vakaviin seuraamuksiin. ja palokuorma pidetään alhaisena. Vakavimmissa onnettomuustilanteissa voisi vapautua kaasumaisten aineiden lisäksi hiukkasia. Aiheutuva annos eniten altistuvalle olisi alle 0,8 msv 50 vuodessa, mikä vastaisi kolmea keuhkojen röntgenkuvausta. Aiheutuvat annokset eivät ylittäisi onnettomuustilanteiden raja-arvoa 1 msv vuodessa. Oletetuista onnettomuuksista aiheutuvat annokset olisivat niin pieniä, etteivät ne edellyttäisi välittömiä suojaustoimenpiteitä. Pitkäaikaisturvallisuus Kemialliset muutokset Pitkäaikaisturvallisuudella tarkoitetaan loppusijoituksen turvallisuutta sen jälkeen, kun loppusijoituslaitoksen toiminta on päättynyt ja kalliotilat on suljettu. Loppusijoitusratkaisun lähtökohtana on monieste periaate. Radioaktiiviset aineet ovat useiden toi- Bakteeritoiminta Loppusijoituslaitoksen käyttöturvallisuus Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa lähdetään siitä, että henkilöstön ja ympäristön säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Loppusijoituslaitoksen täyttäessä turvallisuusvaatimukset radioaktiivisista aineista ei mahdollisissa onnettomuustilanteissakaan aiheudu merkittäviä terveysriskejä ympäristön väestölle. Kapselointilaitos kestää yleisimmät maanjäristykset ja pienlentokoneen törmäykset. Ketjureaktion käynnistyminen estetään rakenteellisin ratkaisuin. Tahallisiin vahingontekoihin varaudutaan turvajärjestelyin. Kapselointilaitoksessa ei ole räjähtäviä aineita Veden virtaukset Lämpö Korroosio Bentoniitin paisuminen Kallion liikkuminen Loppusijoituskapseli ja siihen kallioperässä vaikuttavat tekijät. 19

20 siaan varmentavien suojamuurien (vapautumisesteiden) sisällä siten, että yhden esteen vajavuus tai ennustettavissa oleva geologinen tai muu muutos ei vaaranna eristyksen toimivuutta. Metallinen polttoainenippu on jo sinällään yksi vapautumiseste. Kaasu tiiviiden metallisauvojen sisällä oleva uraani on kiinteää ainetta, mikä sekin hidastaa radioaktiivisten aineiden vapautumista. Toisena vapautumisesteenä on korroosion kestävä ja kaasutiivis kupari-valurauta-kapseli, johon käytetyt polttoaineniput pakataan kaasu tiiviisti. Kapselin suojamuurina on edelleen bentoniittipuskuri, joka vähentää veden liikkuvuutta ja vuodon tapahtuessa pidättää radioaktiivisten aineiden kulkeutumista. Kallioperä tarjoaa puolestaan kapselille ja bentoniitille olosuhteet, jossa muutokset ovat hitaita ja ennustettavia. Syvälle kallioperään sijoitettuina kapselit ovat suojassa maanpäällisiltä muutoksilta mm. tulevilta jääkausilta ja samalla ne ovat loitolla ihmisten normaalista elämänpiiristä. Turvallisuusperustelut Loppusijoitusjärjestelmän ja loppusijoituspaikan soveltuvuus sekä turvallisuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan turvallisuusanalyyseillä. Niissä tarkastellaan sekä todennäköisinä pidettäviä kehitys kulkuja että pitkäaikaisturvallisuutta heikentäviä epätodennäköisiä tapahtumia ja arvioidaan kussakin tapauksessa ihmisille ja muulle luonnolle aiheutuvat seurauk set. Vuonna 1999 julkaistun ympäristövaikutusten arvioin tiselostuksen pitkäaikaisturvallisuutta koskevat arviot perustuivat pääosin VTT:n laatimaan TILA-99 -turvallisuusanalyysiin. Tämän jälkeen on käynnistynyt työ loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemukseen tarvittavan turvallisuusperustelun kokoamiseksi. Parhaillaan tehtävä tutkimus- ja kehitystyö tähtää loppusijoitusjärjestelmää koskevien toimintakykyvaatimusten määrittelemiseen ja niiden toteutumismahdollisuuksien osoittamiseen vuoden 2009 loppuun mennessä. Tällöin on tarkoitus esittää yksityiskohtaiset suunnitelmat rakentamislupahakemukseen liitettävästä pitkäaikaisturvallisuusperustelusta. Tähän mennessä tehdyt tutkimukset ja selvitykset vahvistavat TILA-99:n käsityksen siitä, että mitä todennäköisimmin käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta ei tule milloinkaan aiheutumaan merkittäviä haittavaikutuksia ihmisille tai luonnolle. 20

21 Yhteenveto Posiva on hakenut periaatepäätöstä valtioneuvostolta Eurajoen Olkiluotoon suunniteltavan loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi käsittämään Teollisuuden Voima Oyj:n suunnitteleman Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen. Aikaisempien, vuosina 2000 ja 2002 tehtyjen peri aatepäätösten nojalla Olkiluotoon voidaan loppu sijoittaa enintään tu käytettyä ydinpolttoainetta. Kyseiset periaatepäätökset koskevat ainoastaan nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden (Loviisa 1 ja 2 sekä Olkiluoto 1 ja 2) sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta. Posivan valtioneuvostolle huhtikuussa 2008 jättämässä periaatepäätöshakemuksessa esitetty laajennus merkitsee loppusijoituslaitoksen kapasiteetin lisäämistä enintään tu:lle käytettyä ydinpolttoainetta. Kaiken kaikkiaan loppusijoitettavan polttoaineen kokonaismäärä olisi näin ollen enimmillään tu. Loppusijoituslaitoksen mahdollinen laajentaminen on otettu huomioon Posivan 1990-luvun lopulla toteuttamassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, jossa tarkasteltiin muun muassa tu vastaavan polttoainemäärän loppusijoitusta. Arviointia koskevat tiedot on sittemmin saatettu ajantasalle ja koottu periaatepäätöshakemuksen liitteenä olevaan ympäristöselvitykseen. Ajantasaistetun ympäristöselvityksen perusteella loppusijoituslaitoksen laajennuksen ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi. Laajennuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia turvallisuuteen laitoksen käytön aikana tai sen sulkemisen jälkeen. Ympäristövaikutusten toteutumisen osalta on huomattava, että Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus alkaisi aikaisintaan 2070-luvulla. Nykyiset suunnitelmat tähtäävät loppusijoituksen aloittamiseen Olkiluodossa vuonna Parhaillaan Posiva rakentaa Olkiluotoon maanalaista tutkimustilaa ONKALOa, josta hankittavalla tiedolla voidaan osoittaa Olkiluodon kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen sekä edistää maanalaisten tilojen yksityiskohtaista suunnittelua. Posivan tavoitteena on jättää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus valtioneuvostolle vuonna 2012, jolloin laitoksen rakentaminen voisi alkaa 2010-luvun puolivälissä. 21

22 22

23 Lisätiedot hakemuksesta. ja mielipiteiden. esittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee loppusijoituslaitoksen laajentamisesta kuulutuksen, josta ilmenee mm. seuraavaa: Jäljennös periaatepäätöshakemuksesta liitteineen on nähtävissä virka-aikana seuraavissa kunnanvirastoissa: Eurajoen kunnanvirasto, Kalliotie 5, Eurajoki Euran kunnanvirasto, Sorkkistentie, Eura Kiukaisten kunnanvirasto, Kunnankuja 3, Kiukainen Lapin kunnanvirasto, Kivisillantie 6, Lappi Luvian kunnanvirasto, Kirkkotie 17, Luvia Nakkilan kunnanvirasto, Porintie 11, Nakkila Rauman ympäristövirasto, Kanalinranta 3, Rauma Lisäksi hakemus ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiapaperit ovat nähtävissä työ- ja elinkeino ministeriön internetsivuilla osoitteessa Hankkeesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne mennessä joko työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (Osoite: Työ- ja elin keinoministeriö, PL 32, VALTIONEUVOSTO, Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 4, Helsinki) tai sähköpostitse osoitteeseen Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon 1385/815/2008. Ydinenergialain 13 :n edellyttämä julkinen kuulemistilaisuus järjestetään kello alkaen Vuojoen kartanon auditoriossa (osoite: Kartanontie 28, Eura joki). Tilaisuus on kaikille avoin. Lisätietoja hankkeesta ja periaatepäätöshakemuksesta antaa Posiva Oy, puh. (02) , osoite: Olkiluoto, Eurajoki. Hakemuksen käsittelystä lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriössä ylitarkastaja Jaana Avolahti, puh

24 Posiva Oy Olkiluoto, EURAJOKI Puh. (02) Faksi (02) Eura Print Oy 09/

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus

Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Fennovoima Oy:n loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ja luvitus Teollisuusneuvos Herkko Plit Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Fennovoiman loppusijoitushanke PAP vuodelta

Lisätiedot

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta hakemuksen ratkaisemattomalta osalta,

Lisätiedot

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus 24.4.2014 Pyhäjoen monitoimitalo Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi Kaavio uuden ydinvoimalaitosyksikön

Lisätiedot

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posiva Oy Posiva on perustettu vuonna 1995 Toimiala: omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella. Ville Koskinen Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimukset Pyhäjoella Ville Koskinen 2.11.2016 Esityksen sisältö Taustaa Fennovoiman polttoaineen loppusijoituksesta Kokonaisaikataulu ja tarvittavat luvat Tehdyt

Lisätiedot

ISBN

ISBN M 3/2010 vp Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna Helsinki 2010 ISBN 978-952-227-377-2

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI

POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI POSIVA - TUTKIMUSLAITOKSESTA YDINENERGIAN KÄYTTÄJÄKSI Taustaa ja tilannekatsaus luvituksesta ATS-seminaari 27.1.2011 27.1.2011 Ruuska Vesa 1 Tästä lähdettiin Helsingin Sanomat 11.11.1983 27.1.2011 Ruuska

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 17 1

POSIVA OY LIITE 17 1 POSIVA OY LIITE 17 1 Liite 17 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys loppusijoitustilojen avattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, avaustekniikasta, avaamisen turvallisuudesta

Lisätiedot

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Kapseleissa kallioon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Kapseleissa kallioon Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa s. 4 s. 6 s. 10 s. 16 s. 20 Johdanto... 4 Vain turvallinen loppusijoitus on mahdollinen... 6 Loppusijoituskapseli Täyttömateriaalit

Lisätiedot

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY

FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY FENNOVOIMAN KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN YVA-MENETTELY YVA-ohjelman yleisötilaisuus Anna-Katri Räihä, Pöyry Finland Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY Tavoitteena

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluodon 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. Tutkimalla turvallista Ydinvoimalat käyttävät polttoaineenaan uraania, joka muuttuu käytön

Lisätiedot

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina loppusijoituslaitoksen rakentamiselle seuraavaa:

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina loppusijoituslaitoksen rakentamiselle seuraavaa: M 7/2000 vp Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Helsinki 2000 ISBN 951-739-578-1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen. Ympäristövaikutusten. arviointiselostuksen. loppusijoituslaitoksen. laajentaminen. yhteenveto

Käytetyn ydinpolttoaineen. Ympäristövaikutusten. arviointiselostuksen. loppusijoituslaitoksen. laajentaminen. yhteenveto Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteenveto 1 Hanke ja sen perustelut 1 Hanke ja sen perustelut Suomen ydinenergialaissa säädetään,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ PÄÄTÖS Liite 2 Energiaosasto VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS POSIVA OY:N HAKEMUKSEEN SAADA YDINENER- GIALAIN 18 :SSÄ TARKOITETTU LUPA RAKENTAA KAPSELOINTI- JA LOPPUSI- JOITUSLAITOS EURAJOEN

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA

LAUSUNTO 1 (6) FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA LAUSUNTO 1 (6) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 HELSINKI 7131/815/2008, TEM, 31.1.2007 FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN YVA-OHJELMA Säteilyturvakeskus (STUK) esittää, työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA

2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYKSEN TAUSTA 2. YLEISIÄ NÄKEMYKSIÄ 1970-LUVUN ALUSSA 3. MUUTOKSEN TUULIA MAAILMALLA 1970-LUVULLA 4. VAATIMUKSET SUOMESSA 5. TUTKIMUS JA TOIMENPITEET SUOMESSA 6. KUSTANNUKSET JA

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteenveto Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä 1 Hanke ja sen perustelut Kuva 1. Itämeren alueen maat sekä Rauman ja Olkiluodon

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija loppusijoituslaitoksen rakentamisesta Lausunto 1 (10) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM/2955/08.05.01/2012 15.2.2013 ja 11.7.2014 Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointija

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 143 28.04.2014 Valtuusto 30 07.05.2014 Kunnanhallitus 246 18.08.2014 Kunnanhallitus 21 11.01.2016 Lausunto Fennovoima Oy:n hakemuksesta valtioneuvoston 6.5.2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN LAAJENTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Päiväys Datum Dnro Dnr 23.7.2008 LOS-2008-J-54-53 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite / Hänvisning Lausuntopyyntönne 27.5.2008, Dnro 820/815/2008 Asia / Ärende LAUSUNTO YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen

Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen Katsaus ydinenergialainsäädännön uudistamiseen ja soveltamiseen ATS:n vuosikokous 26.2.2009 Riku Huttunen, teollisuusneuvos TEM/energiaosasto Uudistusten tausta Vuonna 1987 säädettyä ydinenergialakia 990/1987

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Viranomaisnäkökulma KYT2010- tutkimusohjelman kuparitutkimuksiin

Viranomaisnäkökulma KYT2010- tutkimusohjelman kuparitutkimuksiin Viranomaisnäkökulma KYT2010- tutkimusohjelman kuparitutkimuksiin KYT2010-tutkimusohjelman loppuseminaari 18.3.2011 1 Sisällysluettelo Johdanto Loppusijoituskapseliin liittyviä säännöstövaatimuksia Pitkäaikaisturvallisuus

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 SISÄLTÖ Posiva... 4 ONKALO lukuina... 5 Loppusijoitus lukuina... 6 Loppusijoituskapseli... 7 Käytetty polttoaine... 8 Käytetyn ydinpolttoaineen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma KANSAINVÄLISEN KUULEMISEN TIIVISTELMÄ

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma KANSAINVÄLISEN KUULEMISEN TIIVISTELMÄ Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma KANSAINVÄLISEN KUULEMISEN TIIVISTELMÄ elokuu 2016 1 Hankkeesta vastaava ja hankkeen tausta Ympäristövaikutusten

Lisätiedot

TEM raportteja 1/2013

TEM raportteja 1/2013 TEM raportteja 1/2013 Ydinjätehuoltoyhteistyön selvitys Työryhmän loppuraportti Energiaosasto 10.1.2013 1 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 13.3.2012 työryhmän ohjaamaan voimayhtiöiden yhteistä

Lisätiedot

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Kari Rasilainen, VTT Prosessit

Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Kari Rasilainen, VTT Prosessit Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT) Kari Rasilainen, VTT Prosessit 2 KYT pähkinänkuoressa KYT-tutkimusohjelma toteutetaan 2002-2005 tavoitelaajuus 1 M /vuosi pääasiallinen rahoittaja valtion

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Täydennys Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen YHTEYSTIEDOT Yleiset yhteydenotot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2014 1 (5) Asia tulee käsitellä 15 Lausunto kaupunginhallitukselle Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstä poiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta HEL 2013-014782

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (11)

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (11) KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 2 (11) 26.2.2010 Taltionumero 385 Diaarinumero 204/1/10 Vuosikirja/Lyhyt ratkaisusel Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus Valittaja Jyrki Ikonen, Loviisa Päätös,

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012

Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Työraportti 2012-69 Loppusijoituslaitoksen asemointi ja vaiheittainen rakentaminen 2012 Timo Kirkkomäki Fortum Power and Heat Oy Joulukuu 2012 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä

Lisätiedot

2 Esipuhe... 4 Johdanto Ydinjätteen ja muun radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan yleiset tavoitteet... 6 Ydinjätteen suora loppus

2 Esipuhe... 4 Johdanto Ydinjätteen ja muun radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan yleiset tavoitteet... 6 Ydinjätteen suora loppus Käytetyn ydinpolttoaineen ja muun radioaktiivisen jätteen huolto Suomessa - Euroopan unionin neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom 12 artiklan mukainen kansallinen ohjelma 1 2 Esipuhe... 4 Johdanto...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla.

Päätös 1 (5) Kaivoslain (503/1965) 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 11.11.2011 9376 Agnico-Eagle Finland Oy Pokantie 541 99250 KIISTALA VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Rouravaara 6-10 Hakija Agnico-Eagle Finland Oy KIISTALA

Lisätiedot

VOIMALAITOSJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUS

VOIMALAITOSJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUS VOIMALAITOSJÄTTEIDEN LOPPUSIJOITUS 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYTURVALLISUUS 3 3 VAPAUTUMISESTEIDEN TOIMINTAKYKY 4 4 TURVALLISUUSSELVITYKSET 4 5 KALLIOPERÄTUTKIMUKSET 5 6 TIEDOT LOPPUSIJOITETTAVISTA JÄTTEISTÄ

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 2011-2014 Kaisa Simola SAFIR2014-tutkimusohjelman johtaja 21.3.2013 2 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus Rahoitus: voimayhtiöt,

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Oulun Kauppakamari 4.10.2013 Pekka Ottavainen Hallituksen puheenjohtaja Fennovoima esittää omistajilleen investointipäätöstä Rosatomin laitoksesta Fennovoima ja venäläinen

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4

Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4 OHJE 11.7.2000 YVL 1.10 Ydinvoimalaitoksen sijaintipaikkaa koskevat vaatimukset 1 Yleistä 3 2 Ydinvoimalaitoksen laitosalue ja sen lähiympäristö 4 3 Sijaintipaikan valintaan vaikuttavat turvallisuustekijät

Lisätiedot

Merkittäviä turvallisuusparannuksia ovat mm.

Merkittäviä turvallisuusparannuksia ovat mm. LAUSUNTO 1 (5) 21.1.2005 G212/9 Kauppa- ja teollisuusministeriö Energiaosasto PL 23 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 1/330/2004 16.1.2004 SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 -YDINVOIMALAITOS-

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta

Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio Posivan rakentamislupahakemuksesta 11.2.2015 Säteilyturvakeskus Liite 1. Turvallisuusarvio Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1 Loppusijoitushanke yleisesti... 4 1.2 Turvallisuutta

Lisätiedot

KYT2018. Puiteohjelmaluonnoksen esittely STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

KYT2018. Puiteohjelmaluonnoksen esittely STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY KYT2018 Puiteohjelmaluonnoksen esittely STUK 22.8.2014 Ydinjätehuollon kotimainen toimintaympäristö KYT2018-kaudella Posivan rakentamislupahakemus on käsittelyssä, käsittely valmistunee KYT2014-ohjelmakauden

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA

SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA STUKISSA SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUKSEN LAUSUNTO OLKILUOTO 3 - YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA, LIITE 2 1 (6) 21.1.2005 SELVITYS YDINENERGIA-ASETUKSEN 35 MUKAISTEN ASIAKIRJOJEN TARKAS- TUKSESTA

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ

LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro PSAVI/211/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ilmoitus koelouhinnasta Ruonaojan avolouhoksessa, Kolari Nordkalk Oy Ab Skräbbölentie 18

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen suunnittelu

Ydinvoimalaitoksen suunnittelu Ydinvoimalaitoksen suunnittelu Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Hankkeen tausta Laitosvaihtoehdot Rakentamislupahakemuksen valmistelu 2 Laitospaikan valinta Fennovoima teki 5.10.2011

Lisätiedot

Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden

Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden Olkiluoto 1- ja 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden Lisätietoja Teollisuuden Voima Oyj 27160 Olkiluoto Puhelin 02 83811 Internet www.tvo.fi 01 02 HAKEMUS YDINENERGIA-ASETUKSEN 34 :N EDELLYTTÄMÄT SELVITYKSET

Lisätiedot

SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus

SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus SAFIR2010 loppuseminaari lehdistötilaisuus 10.3.2011 Marja-Leena Järvinen STUKin toiminta-ajatus Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta

Lisätiedot

Vuoden 2005 päätapahtumat

Vuoden 2005 päätapahtumat Vuosikertomus 2005 Sisällys Vuoden 2005 päätapahtumat... 3 Posiva lyhyesti...4 Ydinjätehuolto Suomessa... 5 Toimitusjohtajan katsaus...7 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös... 16 2 Vuoden 2005

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

Bentoniitin tutkimus osana ydinjätehuollon tutkimusta

Bentoniitin tutkimus osana ydinjätehuollon tutkimusta KYT 2010 tutkimusohjelmanloppuseminaari loppuseminaari Bentoniitin tutkimus osana ydinjätehuollon tutkimusta Rainer Laaksonen STUK RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY 1 Esityksen sisältö Säännöstötaustaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Ydinjätehuollon ohjelma

Ydinjätehuollon ohjelma Lausunto 1 (11) Työ- ja elinkeinoministeriö PL32 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne TEM/1815/08.05.01/2015, 5.10.2015 Ydinjätehuollon ohjelma Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt Säteilyturvakeskukselta

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj tarkensi hakemustaan ja toimitetuilla selvityksillä Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen ajoituksesta.

Teollisuuden Voima Oyj tarkensi hakemustaan ja toimitetuilla selvityksillä Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitoshankkeen ajoituksesta. 1 (64) Valtioneuvoston periaatepäätös 25 päivänä syyskuuta 2014 uuden määräajan asettamisesta ydinenergialain 18 :n mukaisen Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikön rakentamisluvan

Lisätiedot

Peesailusta piikkipaikalle: Suomalainen ydinjätehuolto näyttää mallia. Timo Äikäs

Peesailusta piikkipaikalle: Suomalainen ydinjätehuolto näyttää mallia. Timo Äikäs Peesailusta piikkipaikalle: Suomalainen ydinjätehuolto näyttää mallia Timo Äikäs 3.11.2016 Mitä ydinjätteet ovat Ydinvoimaloihin liittyvät jätteet Matala- ja keskiaktiivinen Voimalaitosjäte Käytöstäpoisto-

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2015

Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2015 MÄÄRÄYS STUK Y/4/2016 Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2015 Säteilyturvakeskus on määrännyt ydinenergialain (990/1987)

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Olkiluotoon. Yleispiirteinen selvitys

Ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Olkiluotoon. Yleispiirteinen selvitys Ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen Olkiluotoon Yleispiirteinen selvitys Teollisuuden Voima Oyj 2008 Esipuhe Tässä julkaisussa kuvataan Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) uuden, neljännen ydinvoimalaitosyksikön

Lisätiedot

1 Yleistä 3 2 Säteilyturvallisuus 3

1 Yleistä 3 2 Säteilyturvallisuus 3 OHJE 23.5.2001 YVL 8.4 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvallisuus 3 2.1 Yleisperiaate 3 2.2 Annosrajoitusten soveltaminen 3 2.3 Aktiivisuuspäästörajoitusten

Lisätiedot

Halvalla menee - mutta menköön?

Halvalla menee - mutta menköön? Halvalla menee - mutta menköön? Miksi Posiva Oy:n periaatepäätöshakemus ydinjätteiden sijoittamisesta kallioperään pitää hylätä: 1. Posivan ehdottama menettely on päinvastainen kuin useimmissa muissa maissa:

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta

Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta MÄÄRÄYS STUK Y/5/2016 Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaikahakemus)

Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaikahakemus) 1 (1) Lupatunnus 1.3.2017 2017:0017 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen (jatkoaikahakemus) Hakija: Agnico Eagle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien

Lisätiedot

Ydinvoimahankkeen rakentamisen vaiheet ja vaatimukset yrityksille

Ydinvoimahankkeen rakentamisen vaiheet ja vaatimukset yrityksille Ydinvoimahankkeen rakentamisen vaiheet ja vaatimukset yrityksille Raahe 24.1.2013 Timo Kallio Rakentamisjohtaja Hanke etenee vaiheittain Laitospaikalla tutkimuksia ja selvityksiä Ydinvoimalan rakentamisen

Lisätiedot

FSD1249. Ydinjätepäätös Aineisto-opas

FSD1249. Ydinjätepäätös Aineisto-opas FSD1249 Ydinjätepäätös 2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Ydinjätepäätös 2001 [aineisto-opas]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015.

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

1993 vp. VALTIONEUVOSTON PERIAATEP ÅÅ TÖS IMATRAN VOIMA OY:n JA TEOLLISUUDEN VOIMA OY:n HAKEMUKSEEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA

1993 vp. VALTIONEUVOSTON PERIAATEP ÅÅ TÖS IMATRAN VOIMA OY:n JA TEOLLISUUDEN VOIMA OY:n HAKEMUKSEEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA 1993 vp VALTIONEUVOSTON PERIAATEP ÅÅ TÖS IMATRAN VOIMA OY:n JA TEOLLISUUDEN VOIMA OY:n HAKEMUKSEEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN RAKENTAMISESTA Helsinki 1993 ISBN-951-47-5914-1 PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1993

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot