yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen Olkiluoto 4 -yksikköä varten"

Transkriptio

1 Valtioneuvostolle osoitettua periaatepäätöshakemusta koskeva yleispiirteinen selvitys käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluoto 4 -yksikköä varten

2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto Hankkeen tausta ja tehdyt päätökset Lupamenettelyn vaiheet... 8 Miten loppusijoitus toteutetaan? Miten loppusijoitushankkeessa edetään? Miten laajennus vaikuttaa loppusijoitushankkeeseen? Loppusijoituksen rahoitus...15 Hankkeen ympäristövaikutukset Loppusijoituksen turvallisuus Yhteenveto Lisätiedot hakemuksesta ja mielipiteiden esittäminen

4 Esipuhe Posiva on jättänyt huhtikuussa 2008 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi siten, että se käsittää Teollisuuden Voima Oyj:n suunnitteleman Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen Olkiluotoon. Periaatepäätöstä haetaan siitä, onko loppusijoitustilan laajentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta on vuosina 2000 ja 2002 tehty valtioneuvoston periaatepäätökset, joiden mukaan Eurajoen Olkiluotoon voidaan loppusijoittaa nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden ja Olkiluoto 3:n käytetty ydinpolttoaine, yhteensä 6500 uraanitonnia (6500 tu). Posivan periaatepäätöshakemuksessa esittämä laajennus merkitsee loppusijoituslaitoksen kapasiteetin lisäämistä enintään 2500 tu:lla käytettyä ydinpolttoainetta. Näin ollen loppusijoitettavan polttoaineen määrä kasvaisi laajennuksen myötä enimmillään tu:iin. Posiva hakee loppusijoitustilan laajentamista valtioneuvostolle osoitetulla hakemuksella, josta työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyytää ydinenergialain edellyttämät lausunnot. Edellytyksenä myönteiselle periaatepäätökselle on Säteilyturvakeskuksen ja hankkeen sijaintikunnan lausunnoissaan esittämä hyväksyntä laajennukselle. Lisäksi TEM pyytää lausunnot periaatepäätöshakemuksesta Eurajoen naapurikunnilta, ympäristöministeriöltä, eräiltä keskusvirastoilta ja tutkimuslaitoksilta ja alueellisilta viranomaisilta. TEM varaa kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden esittää kirjallisesti mielipiteensä hankkeesta suoraan ministeriölle ja järjestää erikseen ilmoitettavana ajankohtana Eurajoella kuulemistilaisuuden, jossa hankkeesta voidaan esittää suullisesti ja kirjallisesti mielipiteitä. Kuulemista varten on periaatepäätöksen hakijan eli Posivan julkaistava yleispiirteinen selvitys hankkeesta kuten ydinenergialaki edellyttää. Selvitystä on oltava yleisesti saatavilla vähintään kuukausi ennen julkista kuulemistilaisuutta. TEM:ssä laaditaan kuulemisen jälkeen valtioneuvostolle yhteenveto esitetyistä mielipiteistä otettavaksi huomioon periaatepäätöksen harkinnassa. Tässä julkaisussa kerrotaan Posivan periaatepäätöshakemuksessaan esittämän mukaisesti miten laajennus vaikuttaa loppusijoitushankkeen toteutukseen, sen ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen. Julkaisu on laadittu TEM:n ohjeiden mukaan ja ministeriö on tarkastanut sen. Yleispiirteinen selvitys on jaettu kaikkiin talouksiin Rauman kaupungissa sekä Euran, Eurajoen, Kiukaisten, Lapin, Luvian ja Nakkilan kunnissa. Yleispiirteistä selvitystä on saatavilla osoitteesta: Posiva Oy Viestintä Olkiluoto EURAJOKI Puh Sähköposti: Yleispiirteinen selvitys ja muut periaatepäätöshakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla osoitteessa Olkiluodossa elokuussa 2008 Posiva Oy 4

5 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus OL4-yksikköä varten Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto 5

6 Hankkeen tausta ja tehdyt päätökset Ydinvoimayhtiöillä vastuu ydinjätteistä Käytetty ydinpolttoaine katsotaan ydinenergialain mukaan ydinjätteeksi. Ydinenergialain mukaan Suomessa syntyneet ydinjätteet on käsiteltävä, varastoitava ja sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomeen. Kallioperään tapahtuvan loppusijoituksen ja sen sijaintipaikan valintaan tähtäävän kokonais ohjelman tavoitteet on alun perin määritelty valtioneuvoston vuonna 1983 tekemässä periaatepäätöksessä ydinjätehuollon tutkimus-, selvitys- ja suunnittelutyön tavoitteista. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke on edennyt tämän ohjelman mukaisesti tähdäten loppusijoittamisen aloittamiseen vuonna Vastuu ydinjätehuollosta kuuluu ydinvoimayhtiöille, joiden on huolehdittava tuottamiensa ydinjätteiden huoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja vastattava niiden kustannuksista. Suomessa ydinjätehuoltovelvolliset voimayhtiöt, Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy (Fortum) ovat osoittaneet käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyvät tehtävät omistamalleen Posiva Oy:lle (Posiva). Ydinvoimayhtiöiden vastuu ulottuu siihen saakka, kun ydinjätteet on katsottu lain mukaan pysyvästi loppusijoitetuksi. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) päättää periaatteista, joiden mukaan tämä huolehtimisvelvollisuus on toteutettava sekä valvoo ydinjätehuoltoon liittyvien toimenpiteiden lainmukaisuutta. Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ydinjätteen käsittelyn, varastoinnin ja loppusijoituksen turvallisuutta. Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen asian mukaisen suunnittelun varmistamiseksi viranomaiset ovat asettaneet ydinjätteen tuottajille raportointivelvoitteita. STUK tarkastaa jätteiden turvalliseen loppusijoittamiseen tähtäävät tutkimukset ja tekniset suunnitelmat sekä antaa palautteen hankkeen toteuttajalle eli Posivalle. Yli 20 vuotta tutkimusta Ydinjätehuolto Suomessa 11 Loppusijoituksen kannalta Suomen kallioperän ominaisuuksia on tutkittu yleisellä tasolla 1980-luvun alusta lähtien. Tällöin ovat käynnistyneet myös loppusijoitustekniikkaan, erityisesti loppusijoituskapselin valmistukseen ja sulkemiseen tähtäävä tutkimus- ja LUVAT LUVAT Valtioneuvosto LUVAT Työ- Työ- ja elinkeinoministeriö Valtioneuvosto ja Työ- ja elinkeinoministeriö VALVONTA VALVONTA Säteilyturvakeskus (STUK) (STUK) Säteilyturvakeskus (STUK) YDINJÄTEHUOLLON RAHOITUS YDINJÄTEHUOLLON Valtion RAHOITUS ydinjätehuoltorahasto Työ- ja elinkeinoministeriö Valtion Valtion ydinjätehuoltorahasto Ydinjätehuollon Työ- Työ- ja elinkeinoministeriö ja organisointi Suomessa. TEOLLISUUDEN VOIMA VOIMA OYJ OYJ FORTUM POWER POWER & HEAT & HEAT TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ FORTUM POWER & HEAT POSIVA OY POSIVA OY OY Konsultit, tutkimuslaitokset, urakoitsijat, yliopistot konsultit, konsultit, tutkimuslaitokset, urakoitsijat, yliopistot yliopistot 6

7 kehitystyö sekä pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvät tutkimukset. Vuodesta 1986 lähtien kenttätutkimukset ovat tähdänneet käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen soveltuvan kallioperän ominaisuuksien selvittämiseen aluksi viidellä tutkimuspaikalla ja luvun alusta lähtien neljällä kohdealueella Eurajoen Olkiluoto mukaan lukien. Vuonna 1999 Posiva jätti valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen, jossa esitettiin Eurajoen Olkiluotoa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikaksi. Tehdyt periaatepäätökset Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaa loppusijoituslaitosta koskevat periaatepäätökset tehtiin valtioneuvostossa ja Vuonna 2000 tehty periaatepäätös koskee Suomen neljän käytössä olevan ydinvoimalaitosyksikön (Fortumin Loviisa 1 ja 2 sekä TVO:n Olkiluoto 1 ja 2) toiminnassa syntyvää käytettyä ydinpolttoainetta, jonka uraanimäärä kokonaisuudessaan on enintään noin tonnia. Vuonna 2002 tehty periaatepäätös käsittää puolestaan TVO:n Olkiluoto 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen (2500 tu) loppusijoituksen. Näin ollen voimassa olevien periaatepäätösten mukaan Olkiluotoon voidaan loppusijoittaa käytettyä ydinpolttoainetta enintään tu. Posivan vuosina toteuttamassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) tarkastelun kohteena oli em. periaatepäätöksistä poiketen kaikkiaan kuudesta ydinvoimalaitosyksiköstä syntyvän käytetyn polttoaineen loppusijoitus. YVAmenettely koski siis tu, mikä kattaa nykyisten voimalaitosyksiköiden sekä Olkiluotoon rakenteilla olevan yksikön (OL3) ja mahdollisen yhden uuden yksikön käytetyn polttoaineen. Uusi periaatepäätöshakemus Posivan aikaisemmassa YVA-menettelyssä arvioidun kuudennen laitosyksikön käytetty ydinpolttoaine ei sisälly nykyisiin periaatepäätöksiin, vaan sen loppusijoittamisesta tulee tehdä erillinen periaatepäätös ydinenergialain (990/1987) mukaisesti. Koska TVO on jättänyt Suomen kuudetta ydinvoimalaitos yksikköä (Olkiluoto 4) koskevan periaatepäätös hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM), on myös Posiva jättänyt oman hakemuksensa koskien Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta. Nyt esitettävä loppusijoituslaitoksen laajennus Olkiluoto 4 -yksikön (OL4-yksikkö) tuottaman käytetyn ydinpolttoaineen osalta merkitsee loppusijoituslaitoksen kapasiteetin lisäämistä enintään noin tu:lla. Näin ollen loppusijoituslaitoksen rakentaminen laajennettuna merkitsisi enimmillään tu:n loppusijoittamista. Edellä esitetyn ja tässä selvityksessä käsiteltävän polttoainemäärän lisäksi Posivalla on ollut käynnissä vuoden 2008 aikana ympäristövaikutusten arviointimenettely loppusijoituslaitoksen kapasiteetin laajentamiseksi edelleen tu:lla käytettyä ydinpolttoainetta, jolloin laitoksen kapasiteetti olisi kaikkiaan tu. Laajennus käsittäisi Fortumin suunnitteleman Loviisa 3 -ydinvoimalaitosyksikön (LO3-yksikkö) käytetyn ydinpolttoaineen. Käytetyn ydinpolttoaineen määrä Ydinvoimalaitosyksiköt Periaatepäätös vuonna tu OL1, OL2, LO1, LO2 Periaatepäätös vuonna tu OL3 Periaatepäätöshakemus vuonna tu OL4 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta tehdyt periaatepäätökset, uusi periaatepäätöshakemus sekä näitä koskevat polttoainemäärät ja voimalaitosyksiköt. 7

8 Lupamenettelyn vaiheet Hakemus Posiva jätti huhtikuussa 2008 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen, joka koskee Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamista Olkiluotoon. Periaatepäätöshakemuksessa haetaan kannanottoa siihen, onko loppusijoituslaitoksen laajentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Lausunnot Ydinenergialain mukaan työ- ja elinkeinoministeriö hankkii hakemuksesta lausunnot Säteilyturvakeskukselta, ympäristöministeriöltä ja Eurajoen kunnalta sekä sen naapurikunnilta. Myös muilta tahoilta pyydetään lausuntoa. Eurajoen kunnan puoltava lausunto on loppusijoituslaitoksen laajentamisesta tehtävän periaatepäätöksen edellytys. Julkinen kuuleminen Periaatepäätöshakemuksen käsittelyn yhteydessä kuullaan kansalaisia ja yhteisöjä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää Eurajoella julkisen kuulemistilaisuuden, josta on lisätietoa tämän selvityksen sivulla 22. Tilaisuudessa asiasta voidaan esittää mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti. Mielipiteensä voi esittää myös kirjallisesti suoraan ministeriöön osoitteella: Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, VALTIONEUVOSTO Sähköposti: Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon 1385/815/2008. Valtioneuvoston periaatepäätös Työ- ja elinkeinoministeriö saattaa esitetyt mielipiteet valtioneuvoston tietoon. Ennen kuin valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen, sen on todettava, että Eura joen kunta on puoltanut loppusijoituslaitoksen laajentamista. Valtioneuvoston myönteinen päätös edellyttää lisäksi muun muassa sitä, ettei ole tullut esiin seikkoja, joiden mukaan loppusijoituslaitoksen laajentaminen ei olisi turvallista. Eduskunnan käsittely Jos valtioneuvosto tekee myönteisen periaatepäätöksen, se annetaan vielä eduskunnan tarkastettavaksi. Eduskunta voi yksinkertaisella enemmistöllä joko jättää valtioneuvoston myönteisen päätöksen voimaan tai kumota sen. Loppusijoituslaitoksen rakentamis- ja. käyttölupa Myönteinen periaatepäätös on edellytyksenä sille, että loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa voidaan hakea tu:lle käytettyä polttoainetta. Nykyisten periaatepäätösten nojalla rakentamislupaa voidaan hakea enintään tu:lle. Nykysuunnitelmien mukaan loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus on tarkoitus jättää vuoden 2012 loppuun mennessä. Rakentamisluvan lisäksi loppusijoituslaitokselle tarvitaan käyttölupa. Posivan tarkoituksena on hakea loppusijoituslaitoksen käyttölupaa 2010-luvun loppupuolella, jotta loppusijoitus voidaan aloittaa suunnitelmien mukaisesti vuonna Valtioneuvosto myöntää sekä rakentamis- että käyttöluvan loppusijoituslaitokselle. 8

9 Miten loppusijoitus toteutetaan? Loppusijoituslaitos Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tarkoituksena on käytettyjen ydinpolttoainenippujen pakkaaminen (kapseloiminen) kallioperään tapahtuvan pysyvän sijoittamisen edellyttämään muotoon sekä sijoittaminen pysyväksi tarkoitetulla tavalla kallioperään. Varsinainen loppusijoituslaitos muodostuu vastaavasti kahdesta osasta: maanpäällisestä kapselointilaitoksesta, jossa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksilta toimitettava käytetty ydinpolttoaine otetaan vastaan, kuivatetaan ja jossa se pakataan loppusijoituskapseleihin ja syvällä kalliossa olevasta loppusijoitustilasta, jossa oleellisena osana ovat tunnelit, joihin kapseloitu käytetty polttoaine sijoitetaan pysyväksi tarkoitetulla tavalla. 1. Loppusijoitustunneli 2. PURISTETTU Bentoniitti 3. LOPPUSIJOITUSKAPSELI 4. TUNNELITÄYTE Pysty- ja vaakasijoitusratkaisun periaate. Loppusijoituksen eristämisperiaate (kapseli, bentoniitti, tunnelitäyte, kallioperä). 9

10 ONKALOn työmaa-alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Olkiluodon ydinvoimalaitokselta itään. Loppusijoitustunnelit Keskustunneli Suunniteltu laajennus ONKALO Loppusijoitustunneleiden suunniteltu asemointi Olkiluodossa. Maanpäällinen loppusijoituslaitos ja maanalaiset loppusijoitustilat. 10

11 Maanpäälliset toiminnot Kapselointilaitoksessa kapselin kansi suljetaan elektronisuihkuhitsauksella, mikä takaa tiiviin ja kestävän sauman. Tämän jälkeen hitsaussauman tiiveys tarkastetaan ainetta rikkomattomilla testausmenetelmillä, kuten röntgenkuvauksella ja ultraäänitutkimuksella. Tarkastetut ja hyväksytyt kapselit siirretään hissillä tai vaihtoehtoisesti ajotunnelia pitkin loppusijoitustilaan. Maan päällä sijaitsevat kapselointilaitoksen lisäksi tilat apu- ja oheistoimintoja varten. Louheen ja murskeen varastoinnille sekä tarvittaville työmaatoiminnoille varataan omat alueensa. Maanpinnalta alas loppusijoitustiloihin johtaa ajotunneli sekä viisi pystykuilua: henkilö- ja kapselikuilu sekä kolme ilmanvaihtokuilua. Kapselikuilu liittyy maan päällä kapselointilaitokseen ja henkilökuilu käyttörakennukseen. Laitosalueen rakennusala maan pinnalla, eli rakennusten, teiden, varastojen ja kenttien pohja-ala, on yhteensä noin 20 hehtaaria. Kapselointilaitoksesta johtaa kuilu metrin syvyydessä oleviin loppusijoitustiloihin. Maanalainen loppusijoitustila Maanalainen loppusijoitustila jakautuu kahteen osaan: loppusijoitustunneleihin, joihin käytettyä ydinpolttoainetta sisältävät kapselit sijoitetaan, sekä niitä ja kuiluja yhdistäviin keskustunneleihin. Posivan perusratkaisussa kapselit sijoitetaan loppusijoitustunneleiden lattiaan porattaviin 6 8 metriä syviin reikiin, jotka tiivistetään esipuristetulla bentoniittisavella. Vaihtoehtoisesti kapselit voidaan sijoittaa myös vaakasuoriin sijoitustunneleihin bentoniittirakenteella vuorattuina. Loppusijoitustunneleita suljetaan loppusijoitustoiminnan aikana sitä mukaa kuin kapseleita loppusijoitetaan. Kapseleiden sijoituksen jälkeen tunnelit täytetään mahdollisimman pian. Täyttömateriaalina käytetään puristettuja savilohkoja. Olkiluodon nykyisessä ydinreaktorissa käytettävä polttoainenippu. 11

12 Miten loppusijoitushankkeessa. edetään? Varmentava tutkimusvaihe Tutkimusvaihetta, jonka päätavoitteena on osoittaa Olkiluodon soveltuvuus loppusijoitukseen sekä hankkia tiedot vuonna 2012 jätettävää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta varten kutsutaan varmentavaksi tutkimusvaiheeksi. Tätä tarkoitusta varten Olkiluotoon on rakennettu maanalaista tutkimustilaa ONKALOa vuodesta 2004 lähtien. ONKALO käsittää spiraalinmuotoisen ajotunnelin, henkilö- ja ilmanvaihtokuilut, tutkimus-, testaus- ja demonstraatiotilat sekä teknisiä tiloja. ONKALO on suunniteltu ja se toteutetaan niin, että sitä on myöhemmin mahdollista käyttää osana loppusijoitus tilaa. Tutkimukset loppusijoitussyvyydellä (noin -400 m) on tarkoitus aloittaa vuonna Elokuun 2008 loppuun mennessä ONKALOa oli louhittu yli kolmen kilometrin pituudelta noin 300 metrin syvyyteen. Louhinnan rinnalla ajotunnelissa tehdään kallioperätutkimuksia. Tuloksia hyödynnetään muun muas sa tunnelin louhinta- ja rakennustöissä. Loppusijoituslaitoksen rakentamisvaihe Loppusijoituslaitoksen rakentaminen ajoittuu luvun jälkipuoliskolle edellyttäen, että viranomaiset ovat käsitelleet rakentamislupahakemuksen ja valtioneuvosto on sen hyväksynyt. ONKALO on suunniteltu siten, että se voi toimia kulkuyhteytenä loppusijoitustiloihin niitä rakennettaessa ja käytettäessä. Osa loppusijoitustilojen rakennusteknisistä töistä tehdään jo ONKALOn rakennusvaiheessa. Loppusijoituslaitoksen käyttövaihe Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus on tarkoitus aloittaa vuonna Siihen saakka kaikki käytetty ydinpolttoaine varastoidaan Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ja TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen välivarastoissa vähintään 40 vuoden ajan ennen loppusijoitusta. Välivarastoista käytetty polttoaine kuljetetaan Olkiluodossa sijaitsevaan loppusijoituslaitokseen erikoiskuljetuksina. Kuljetus Loviisasta Ajotunneli Poistoilmakuilu Henkilökuilu Tuloilmakuilu Alin taso -437 m ONKALOn havainnekuva. 12

13 Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetussäiliö. Olkiluotoon voi tapahtua joko maanteitse, rautateitse tai meriteitse. Käytetyn ydinpolttoaineen kuljettamista säädellään tarkoin kansallisin ja kansainvälisin määräyksin ja sopimuksin. Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksille on Suomessa haettava Säteilyturvakeskuksen (STUK) lupa. Loppusijoitustilojen rakentaminen etenee vaiheittain. Loppusijoitustiloja laajennetaan sitä mukaa, kun loppusijoitus etenee. Samaan aikaan on siis käynnissä sekä loppusijoitustoimintaa että louhintaa, mutta eri tunneleissa. Loppusijoituslaitoksen sulkemisvaihe Nykyisten ydinvoimalaitosten ja rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen kertymään perustuvan loppusijoitusaikataulun mukaan laitoksen sulkeminen voisi tapahtua aikaisintaan 2120-luvulla. Suunnitteilla olevan Olkiluoto 4 -yksikön käytetty ydinpolttoaine siirtäisi loppusijoituslaitoksen sulkemisvaihetta jonkin verran myöhemmäksi. Karkeasti arvioituna loppusijoituslaitoksen elinkaari pitenee Olkiluoto 3- ja Olkiluoto 4 -yksiköiden käyttöön ottojen ajallisen eron verran. Loppusijoitustunneleita suljetaan jatkuvasti loppusijoitustoiminnan aikana sitä mukaa kun kapselei- ta loppusijoitetaan. Kun kaikki käytetty polttoaine on loppusijoitettu, kapselointilaitos puretaan, tunnelit täytetään täyteaineella ja maan pinnalle johtavat yhteydet suljetaan. Kun jätehuoltovelvollinen on hyväksytysti sulkenut loppusijoitustilat ja suorittanut valtiolle maksun ydinjätteiden tulevasta tarkkailusta ja valvonnasta, siirtyy jätteiden omistusoikeus ja vastuu jätteistä valtiolle. Loppusijoitus on ydinenergialain mukaan kokonaisuudessaan toteutettava siten, ettei jälkivalvontaa tarvita turvallisuuden takaamiseksi. Loppusijoitetun polttoaineen palautettavuus Kallioon loppusijoitetun ydinpolttoaineen palauttaminen maan pinnalle on mahdollista, mikäli käytettävissä ovat riittävät tekniset ja taloudelliset resurssit. Palautettavuus tarjoaa tuleville sukupolville mahdollisuuden arvioida ratkaisua oman aikansa tietämyksen valossa. Palauttamisessa käytetään pitkälti samoja työtekniikoita ja menetelmiä kuin loppusijoitustiloja louhittaessa ja rakennettaessa. Kapselien palauttaminen loppusijoitustiloista maanpinnalle on mahdollista hankkeen kaikissa vaiheissa eli ennen loppusijoitusreiän sulkemista, loppusijoitustunnelin sulkemisen jälkeen tai kaikkien tilojen sulkemisen jälkeen. 13

14 Miten laajennus vaikuttaa. loppusijoitushankkeeseen? Laitoksen toiminta-aika Laajennus ei vaikuta loppusijoituksen tekniseen toteutusperiaatteeseen. Kapselointilaitoksen suunniteltu käsittelykapasiteetti mahdollistaa sen, että Olkiluoto 4 -yksikön käytettyä polttoainetta voidaan kapseloida ja loppusijoittaa samanaikaisesti Olkiluoto 3 -yksikön polttoaineen kanssa 2070-luvulta alkaen. Laajennuksen vaikutus loppusijoituslaitoksen toiminta-aikaan riippuu lähinnä siitä, milloin OL4- yksikkö otettaisiin käyttöön verrattuna OL3-yksikön käyttöönottoon. Karkeasti arvioiden loppusijoituslaitoksen elinkaaren pidennys on yhtä kuin edellä mainittujen ydinvoimalayksiköiden käyttöönoton ajallinen ero. Maanalaiset tilat Laajennus kohdistuu pääasiassa maanalaisiin loppusijoitustiloihin. Mahdollinen tilatarpeen kasvu on otettu huomioon loppusijoitustiloja suunniteltaessa. Loppusijoitettavan polttoaineen lisääntyminen kasvattaa louheen määrää m 3. Laajennuksen myötä loppusijoitustilat kattavat maan alla noin 190 hehtaarin laajuisen alueen. Kapseloinnissa syntyvä jäte Ydinpolttoaineen kapselointilaitosta käytettäessä syntyy vähäisessä määrin erilaista vähä- ja keskiaktiivista jätettä. Jätteiden määrät ja aktiivisuus ovat kuitenkin erittäin pienet verrattuna käytettyyn ydinpolttoaineeseen. Esitetty laajennus lisää hieman kapseloinnissa syntyvän jätteen määrää kapseloitavan polttoaineen määrän kasvaessa. YDINVOIMALAITOSTEN KÄYTTÖ Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 Olkiluoto 3 Olkiluoto LOPPUSIJOITUKSEN VALMISTELU ONKALO:n rakentaminen, täydentävät tutkimukset ja suunnittelu Loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto Rakentamislupahakemus 2012 Käyttölupahakemus 2018 LOPPUSIJOITUS Loviisa 1-2 Olkiluoto 1-2 Olkiluoto 3 Olkiluoto 4 KÄYTÖSTÄ POISTO JA SULKEMINEN Ydinvoimalaitosten suunniteltu elinkaari ja ydinpolttoaineen loppusijoitustoiminnan kesto. 14

15 Loppusijoituksen rahoitus Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus OL4-yksikköä varten Ydinjätehuoltovelvolliset Ydinenergialain mukaan ydinjätteen tuottaja vastaa tuottamiensa ydinjätteiden huollosta ja sen kustannuksista. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen hoitamiseen liittyvät tehtävät, mukaan lukien tutkimukset, loppusijoituslaitoksen rakentaminen, käyttö ja käytöstäpoisto, loppusijoitustilojen sulkeminen sekä käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukset, kuuluvat TVO:n ja Fortumin solmiman sopimuksen mukaan Posivalle. Sopimuksen mukaisesti Posiva perii tehtäviensä suorittamisen aiheuttamat kustannukset omistajiltaan. Ydinjätehuoltorahasto Ydinjätehuoltovelvolliset TVO ja Fortum ovat maksaneet kaikki tähän mennessä ydinjätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Ydinjätehuollon tuleviin kustannuksiin varaudutaan siten, että TVO:lta ja Fortumilta kerätään varoja valtion ydinjätehuoltorahastoon. Se huolehtii siitä, että varat ovat aikanaan käytettävissä ydinjätehuollon toimenpiteiden kustannusten kattamiseen. Rahaston tehtäviksi on määritelty kerätä, säilyttää ja sijoittaa ne varat, jotka tulevaisuudessa tarvitaan ydinjätteistä huolehtimiseen. TVO ja Fortum maksavat osana ydinenergialain mukaista varautumista ydinjätehuoltomaksuja rahastoon ja toimittavat valtiolle lain edellyttämiä vakuuksia. Vuonna 2007 rahaston pääoma oli noin 1,5 miljardia euroa. Olkiluoto 4 -laitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen Posiva ottaa mukaan toteutussuunnitelmiin ja kustannusarvioon mahdollisen Olkiluoto 4:n investointipäätöksen jälkeen. Ydinenergialain mukainen ydinjätehuoltoon varautuminen Olkiluoto 4:n käytetyn polttoaineen osalta tulee ajankohtaiseksi laitosyksikön käyttölupavaiheessa. Meur Ydinjätehuoltorahaston pääoman kehitys. 15

16 Hankkeen ympäristövaikutukset Ajantasaistettu ympäristöselvitys Määrältään uraanitonnia vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu vuonna 1999 valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Vuonna 2008 tiedot on ajantasaistettu ja liitetty periaatepäätöshakemukseen erillisenä ympäristöselvityksenä. Seuraavassa esitetyt tiedot perustuvat kyseiseen ympäristöselvitykseen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu sekä odotettavissa olevia että mahdollisten ympäristö onnettomuuksien aiheuttamia vaikutuksia. Vaikutukset maankäyttöön, kulttuuriperintöön, maisemaan, rakennuksiin ja rakenteisiin Loppusijoituslaitoksen maanpäälliset rakennukset pihoineen tarvitsevat noin 20 hehtaarin maa-alan. Loppusijoituslaitos ja sen laajennustarpeet on otettu huomioon uutta maakuntakaavaa ja Olkiluodon osayleiskaavaa laadittaessa ja asemakaavoitusta uusittaessa. Rakennusalueelle ei jää kulttuurikohteita tai rakennuksia. Loppusijoituslaitoksen maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi. Kuljetusten ja liikenteen vaikutukset Suurimmillaan (käyttövaihe) loppusijoituslaitoksen aiheuttama keskivuorokausiliikenne Olkiluodontiellä on noin 330 ajoneuvoa vuorokaudessa. Posivan loppusijoituslaitokselle suuntautuva liikenne on vähäistä (noin 16 % Olkiluodon kokonaisliikennemäärästä), eikä sillä ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Odotettavissa olevat ydinpolttoainekuljetusten terveysvaikutukset ovat merkityksettömiä. Kuljetussäiliöt on rakennettu sellaisiksi, ettei niistä onnettomuustilanteissakaan pääse vapautumaan merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita. Säiliö tyyppitestataan törmäyksillä, tulipaloilla ja näiden yhdistelmillä sekä upotuskokeella. Kuvitelluissa vakavissakaan säiliön vaurioitumistilanteissa radioaktiivisten aineiden päästö ei yleisimmin vallitsevissa sääolosuhteissa aiheuttaisi väestössä välittömästi ilmeneviä terveysvaikutuksia. Onnettomuustilanteet merellä eivät myöskään aiheut taisi vaaraa väestölle, koska altistusetäisyys muodostuu suureksi. Onnettomuuspäästöt meriveteen aiheuttavat hyvin pieniä aktiivisuuspitoisuuksia, joten ihmiset tai eliöstö eivät altistu merkittävälle määrälle säteilyä polttoainekuljetusten seurauksena. Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä. pohjavesiin Loppusijoitettavan polttoainemäärän lisääntyminen Olkiluoto 4 -yksikön johdosta kasvattaa louheen määrää m 3. Mikäli loppusijoittamisessa päädytään vaakasijoitusvaihtoehdon käyttöön, on muodostuva louhemäärä pienempi. Kaikkea louhetta ei tulla tarvitsemaan maanalaisten tilojen täyttömateriaaliksi, vaan sitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Yhtenä vaihtoehtona on myydä louhetta joko sellaisenaan tai murskattuna esim. täyttö- tai rakennusmateriaaliksi. Tunneleita rakennettaessa ja käytettäessä avoimiin kalliotiloihin vuotaa pohjavettä, joka pumpataan maan pinnalle. Tämä alentaa pohjaveden painekorkeutta kalliotilojen ympärillä ja mahdollisesti myös pohjaveden pinnankorkeutta. Olkiluodon saarella tehtyjen mittausten mukaan ONKALOon vuotavan pohjaveden ei toistaiseksi ole todettu alentaneen maakerrosten pohjaveden pintaa. 16

17 Vaikutukset ilmanlaatuun Maanrakennustyöt, työmaaliikenne sekä erillistoiminnot (esim. kivenmurskaus ja louheenläjitys) aiheuttavat paikallista pölyämistä. Ajoneuvot ja työkoneet aiheuttavat päästöjä ilmaan. Nämä päästöt ovat määrältään vähäisiä eikä niillä ole vaikutusta ilman laatuun alueen ulkopuolella. Melu- ja tärinävaikutukset Maanrakennustöistä, räjäytyksistä ja louheen käsittelystä ja murskauksesta sekä ajoneuvojen ja työkoneiden käytöstä aiheutuu melua ja tärinää. Maanrakennustöissä merkittävimmät melua aiheuttavat toiminnot ovat louhinta, louheen murskaus ja poraus. Tärinää, pölyä ja ääntä aiheuttavat toiminnot toteutetaan siten, ettei niistä aiheudu vaikutuksia ympäristöön. Laitoksen aiheuttama liikenne leventää teiden melualuetta jossain määrin. Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin sekä. suojelukohteisiin Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimiin liittyvät pääasiassa rakennusten ja rakennelmien tarvitsemiin maa-alueisiin ja rakennustöihin. Loppusijoitustilojen käytön aikana ja sulkemisen jälkeen merkittäviä vaikutuksia ei ole. Rakennusalueella ei sijaitse valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti merkittäviä luontokohteita tai Natura alueita. Paikallisesti merkittävät luontokohteet on tunnistettu ja ne otetaan huomioon suunnittelussa. 17

18 Laitosalueen vieressä voidaan jatkaa luonnonvarojen hyödyntämistä, kuten sienestystä, marjastusta, metsästystä, kalastusta ja metsänhoitoa, nykyiseen tapaan. Käyttötoiminnan vaikutukset ihmisten. terveyteen Käytetyn polttoaineen kapseloinnissa loppusijoituslaitokselta normaalitilanteessa tapahtuvat radioaktiivisten aineiden päästöt ovat merkityksettömät. Normaaleissa oloissa radioaktiiviset aineet ovat kaiken aikaa tiiviisti eristettyinä luonnosta ja ihmisistä. Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Olkiluodon osayleiskaavoituksen yhteydessä vuosina tehdyn asukaskyselyn mukaan Olkiluodon asukkaat suhtautuvat kielteisemmin ydinjätteen loppusijoittamiseen kuin kauempana asuvat Eura joen kuntalaiset. Eniten tietoa kaivataan turvallisuudesta ja rakentamisen ongelmista. Olkiluodossa työskentelevät suhtautuvat loppusijoituksen turvallisuuteen ja taloushyötyyn myönteisesti. Hankkeella on sijaintikunnan työllisyyttä, kunnallistaloutta ja elinkeinoelämää hyödyttäviä taloudellisia vaikutuksia. 18

19 Loppusijoituksen turvallisuus Valtioneuvoston turvallisuusvaatimukset Loppusijoitusta koskevat turvallisuusvaatimukset on esitetty valtioneuvoston vuonna 1999 tekemässä päätöksessä loppusijoituksen turvallisuudesta. Turvallisuusvaatimusten mukaan loppusijoituksesta ei saa aiheutua millään aikavälillä haittaa ihmisille ja ympäristölle. Valtioneuvoston asettamat turvallisuusvaatimukset käsittävät loppusijoituslaitoksen turvallisuuden sekä sen käytön aikana että loppusijoitustoiminnan päätyttyä. Säteilyturvakeskus on loppusijoituksesta antamassaan alustavassa turvallisuusarviossa v todennut, että Posiva Oy:n teettämät tutkimukset sekä julkisin varoin tehty riippumaton tutkimustyö ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että asetetut turvallisuustavoitteet voidaan täyttää selvin marginaalein. Vapautumisesteet säilyttävät suurella todennäköisyydellä toimintakykynsä niin pitkään kuin on tarpeen radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi. Myöskään niiden pettäminen luonnonmullistusten, kuten esimerkiksi jääkauden aiheuttamien kallioliikuntojen, tai ihmisen toiminnan seurauksena ei johtaisi ympäristön kannalta vakaviin seuraamuksiin. ja palokuorma pidetään alhaisena. Vakavimmissa onnettomuustilanteissa voisi vapautua kaasumaisten aineiden lisäksi hiukkasia. Aiheutuva annos eniten altistuvalle olisi alle 0,8 msv 50 vuodessa, mikä vastaisi kolmea keuhkojen röntgenkuvausta. Aiheutuvat annokset eivät ylittäisi onnettomuustilanteiden raja-arvoa 1 msv vuodessa. Oletetuista onnettomuuksista aiheutuvat annokset olisivat niin pieniä, etteivät ne edellyttäisi välittömiä suojaustoimenpiteitä. Pitkäaikaisturvallisuus Kemialliset muutokset Pitkäaikaisturvallisuudella tarkoitetaan loppusijoituksen turvallisuutta sen jälkeen, kun loppusijoituslaitoksen toiminta on päättynyt ja kalliotilat on suljettu. Loppusijoitusratkaisun lähtökohtana on monieste periaate. Radioaktiiviset aineet ovat useiden toi- Bakteeritoiminta Loppusijoituslaitoksen käyttöturvallisuus Loppusijoituslaitoksen suunnittelussa lähdetään siitä, että henkilöstön ja ympäristön säteilyaltistus pidetään niin alhaisena kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Loppusijoituslaitoksen täyttäessä turvallisuusvaatimukset radioaktiivisista aineista ei mahdollisissa onnettomuustilanteissakaan aiheudu merkittäviä terveysriskejä ympäristön väestölle. Kapselointilaitos kestää yleisimmät maanjäristykset ja pienlentokoneen törmäykset. Ketjureaktion käynnistyminen estetään rakenteellisin ratkaisuin. Tahallisiin vahingontekoihin varaudutaan turvajärjestelyin. Kapselointilaitoksessa ei ole räjähtäviä aineita Veden virtaukset Lämpö Korroosio Bentoniitin paisuminen Kallion liikkuminen Loppusijoituskapseli ja siihen kallioperässä vaikuttavat tekijät. 19

20 siaan varmentavien suojamuurien (vapautumisesteiden) sisällä siten, että yhden esteen vajavuus tai ennustettavissa oleva geologinen tai muu muutos ei vaaranna eristyksen toimivuutta. Metallinen polttoainenippu on jo sinällään yksi vapautumiseste. Kaasu tiiviiden metallisauvojen sisällä oleva uraani on kiinteää ainetta, mikä sekin hidastaa radioaktiivisten aineiden vapautumista. Toisena vapautumisesteenä on korroosion kestävä ja kaasutiivis kupari-valurauta-kapseli, johon käytetyt polttoaineniput pakataan kaasu tiiviisti. Kapselin suojamuurina on edelleen bentoniittipuskuri, joka vähentää veden liikkuvuutta ja vuodon tapahtuessa pidättää radioaktiivisten aineiden kulkeutumista. Kallioperä tarjoaa puolestaan kapselille ja bentoniitille olosuhteet, jossa muutokset ovat hitaita ja ennustettavia. Syvälle kallioperään sijoitettuina kapselit ovat suojassa maanpäällisiltä muutoksilta mm. tulevilta jääkausilta ja samalla ne ovat loitolla ihmisten normaalista elämänpiiristä. Turvallisuusperustelut Loppusijoitusjärjestelmän ja loppusijoituspaikan soveltuvuus sekä turvallisuusvaatimusten täyttyminen osoitetaan turvallisuusanalyyseillä. Niissä tarkastellaan sekä todennäköisinä pidettäviä kehitys kulkuja että pitkäaikaisturvallisuutta heikentäviä epätodennäköisiä tapahtumia ja arvioidaan kussakin tapauksessa ihmisille ja muulle luonnolle aiheutuvat seurauk set. Vuonna 1999 julkaistun ympäristövaikutusten arvioin tiselostuksen pitkäaikaisturvallisuutta koskevat arviot perustuivat pääosin VTT:n laatimaan TILA-99 -turvallisuusanalyysiin. Tämän jälkeen on käynnistynyt työ loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemukseen tarvittavan turvallisuusperustelun kokoamiseksi. Parhaillaan tehtävä tutkimus- ja kehitystyö tähtää loppusijoitusjärjestelmää koskevien toimintakykyvaatimusten määrittelemiseen ja niiden toteutumismahdollisuuksien osoittamiseen vuoden 2009 loppuun mennessä. Tällöin on tarkoitus esittää yksityiskohtaiset suunnitelmat rakentamislupahakemukseen liitettävästä pitkäaikaisturvallisuusperustelusta. Tähän mennessä tehdyt tutkimukset ja selvitykset vahvistavat TILA-99:n käsityksen siitä, että mitä todennäköisimmin käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta ei tule milloinkaan aiheutumaan merkittäviä haittavaikutuksia ihmisille tai luonnolle. 20

21 Yhteenveto Posiva on hakenut periaatepäätöstä valtioneuvostolta Eurajoen Olkiluotoon suunniteltavan loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi käsittämään Teollisuuden Voima Oyj:n suunnitteleman Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen. Aikaisempien, vuosina 2000 ja 2002 tehtyjen peri aatepäätösten nojalla Olkiluotoon voidaan loppu sijoittaa enintään tu käytettyä ydinpolttoainetta. Kyseiset periaatepäätökset koskevat ainoastaan nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden (Loviisa 1 ja 2 sekä Olkiluoto 1 ja 2) sekä rakenteilla olevan Olkiluoto 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta. Posivan valtioneuvostolle huhtikuussa 2008 jättämässä periaatepäätöshakemuksessa esitetty laajennus merkitsee loppusijoituslaitoksen kapasiteetin lisäämistä enintään tu:lle käytettyä ydinpolttoainetta. Kaiken kaikkiaan loppusijoitettavan polttoaineen kokonaismäärä olisi näin ollen enimmillään tu. Loppusijoituslaitoksen mahdollinen laajentaminen on otettu huomioon Posivan 1990-luvun lopulla toteuttamassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä, jossa tarkasteltiin muun muassa tu vastaavan polttoainemäärän loppusijoitusta. Arviointia koskevat tiedot on sittemmin saatettu ajantasalle ja koottu periaatepäätöshakemuksen liitteenä olevaan ympäristöselvitykseen. Ajantasaistetun ympäristöselvityksen perusteella loppusijoituslaitoksen laajennuksen ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi. Laajennuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia turvallisuuteen laitoksen käytön aikana tai sen sulkemisen jälkeen. Ympäristövaikutusten toteutumisen osalta on huomattava, että Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus alkaisi aikaisintaan 2070-luvulla. Nykyiset suunnitelmat tähtäävät loppusijoituksen aloittamiseen Olkiluodossa vuonna Parhaillaan Posiva rakentaa Olkiluotoon maanalaista tutkimustilaa ONKALOa, josta hankittavalla tiedolla voidaan osoittaa Olkiluodon kallioperän soveltuvuus loppusijoitukseen sekä edistää maanalaisten tilojen yksityiskohtaista suunnittelua. Posivan tavoitteena on jättää loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemus valtioneuvostolle vuonna 2012, jolloin laitoksen rakentaminen voisi alkaa 2010-luvun puolivälissä. 21

22 22

23 Lisätiedot hakemuksesta. ja mielipiteiden. esittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee loppusijoituslaitoksen laajentamisesta kuulutuksen, josta ilmenee mm. seuraavaa: Jäljennös periaatepäätöshakemuksesta liitteineen on nähtävissä virka-aikana seuraavissa kunnanvirastoissa: Eurajoen kunnanvirasto, Kalliotie 5, Eurajoki Euran kunnanvirasto, Sorkkistentie, Eura Kiukaisten kunnanvirasto, Kunnankuja 3, Kiukainen Lapin kunnanvirasto, Kivisillantie 6, Lappi Luvian kunnanvirasto, Kirkkotie 17, Luvia Nakkilan kunnanvirasto, Porintie 11, Nakkila Rauman ympäristövirasto, Kanalinranta 3, Rauma Lisäksi hakemus ja muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiapaperit ovat nähtävissä työ- ja elinkeino ministeriön internetsivuilla osoitteessa Hankkeesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne mennessä joko työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (Osoite: Työ- ja elin keinoministeriö, PL 32, VALTIONEUVOSTO, Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 4, Helsinki) tai sähköpostitse osoitteeseen Annetuissa mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon 1385/815/2008. Ydinenergialain 13 :n edellyttämä julkinen kuulemistilaisuus järjestetään kello alkaen Vuojoen kartanon auditoriossa (osoite: Kartanontie 28, Eura joki). Tilaisuus on kaikille avoin. Lisätietoja hankkeesta ja periaatepäätöshakemuksesta antaa Posiva Oy, puh. (02) , osoite: Olkiluoto, Eurajoki. Hakemuksen käsittelystä lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriössä ylitarkastaja Jaana Avolahti, puh

24 Posiva Oy Olkiluoto, EURAJOKI Puh. (02) Faksi (02) Eura Print Oy 09/

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle.

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle. 1 (12) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikön käytettyä ydinpolttoainetta varten

Lisätiedot

LYHENNELMÄ YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA

LYHENNELMÄ YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos LYHENNELMÄ YMPÄRISTÖ- VAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA JOHDANTO... 2 OSALLISTUMISJÄRJESTELMÄ... 2 KÄYTETYN POLTTOAINEEN HUOLLON VAIHTOEHDOT... 3 PERUSRATKAISU...

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12 TOUKOKUU 2014 1 (11) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISESTI LAADITTU ARVIOINTISELOSTUS JA YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA SEKÄ SELVITYS SUUNNITTELU- PERUSTEISTA,

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5]

Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista. järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY LIITE 7 1 Liite 7 Pääpiirteinen selvitys teknisistä toimintaperiaatteista ja ratkaisuista sekä muista järjestelyistä, joilla ydinlaitoksen turvallisuus varmistetaan [YEA 32, kohta 5] POSIVA OY

Lisätiedot

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa:

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa: 1 (13) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla

Lisätiedot

Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus. Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11

Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus. Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ:N YHTIÖLEHTI 3 2011 Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus s. 4 Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11 OL3:n koulutussimulaattorin

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Syyskuu 2013

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Syyskuu 2013 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Syyskuu 2013 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9222 Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. 16X156093 Lokakuu 2014 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT. FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoisto

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. 16X156093 Lokakuu 2014 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT. FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoisto 16X156093 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY & VTT Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland

Lisätiedot

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...22

Lisätiedot

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Pyhäjoella Yleispiirteinen selvitys Ydinenergialain 13 :n edellyttämä työ- ja elinkeinoministeriön tarkastama ja hyväksymä selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Jaetaan

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 2013 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 2 Loppusijoituksen taskutieto SISÄLTÖ Esipuhe... 4 Posiva... 6 ONKALO lukuina... 7 Loppusijoitus lukuina... 8 Loppusijoituskapseli... 9 Moniesteperiaate...

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Lokakuu 2008 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9200 Yhteyshenkilöt: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

M 4/2010 vp. Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

M 4/2010 vp. Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta M 4/2010 vp Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Helsinki 2010 ISBN 978-952-227-379-6 Sisällys Periaatepäätös... 6 Liite

Lisätiedot

ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 - YDINVOIMALAITOSHANKKEESTA

ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 - YDINVOIMALAITOSHANKKEESTA 1 (19) 8.5.2009 ALUSTAVA TURVALLISUUSARVIO OLKILUOTO 4 - YDINVOIMALAITOSHANKKEESTA 1. JOHDANTO... 2 2. LAITOSVAIHTOEHDOT... 2 Yleistä... 2 ABWR - Advanced Boiling Water Reactor, Toshiba-Westinghouse...

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa

Lisätiedot

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 3 Posiva ja ydinjätehuolto Ydinjätteen tuottaja on ydinenergialain

Lisätiedot

OLKILUODON JA LOVIISAN

OLKILUODON JA LOVIISAN OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO Yhteenveto vuoden 2007 toiminnasta Kansikuvassa Vuojoen kartanon vuonna 2007 kunnostettu orangeria, joka toimii kokous- ja neuvottelutilana. Kuva: Jussi

Lisätiedot

Sisällys. Vuoden 2007 päätapahtumat 4 Posiva ja ydinjätehuolto 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 18

Sisällys. Vuoden 2007 päätapahtumat 4 Posiva ja ydinjätehuolto 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 18 Vuosikertomus 2007 Sisällys Vuoden 2007 päätapahtumat 4 Posiva ja ydinjätehuolto 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 18 Vuoden 2007 päätapahtumat ONKALOn rakentaminen

Lisätiedot

LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA

LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty teknisten

Lisätiedot

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto

Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2014 toiminnasta Tiivistelmä Tässä raportissa esitetään ydinenergia-asetuksen mukainen selvitys ydinjätehuoltovelvollisten, Teollisuuden

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy. Ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskeva periaatepäätöshakemus Loviisa 3

Fortum Power and Heat Oy. Ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskeva periaatepäätöshakemus Loviisa 3 Fortum Power and Heat Oy Ydinvoimalaitosyksikön rakentamista koskeva periaatepäätöshakemus Loviisa 3 Fortum Power and Heat Oy PL 100 00048 Fortum www.fortum.fi Ulkoasu: peak press & productions oy Paino:

Lisätiedot

Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Kesäkuu 2015

Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Kesäkuu 2015 Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Kesäkuu 2015 Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1

Lisätiedot

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta

Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta STUK-B 187 / HUHTIKUU 2015 B Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta Vuosiraportti 2014 Erja Kainulainen (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987. Ydinenergialaki

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987. Ydinenergialaki 1 of 22 07/12/2010 13:28 Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987 Ydinenergialaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1luku

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset FI9900117 POSIVA 99-05 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Maaliskuu 1 999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. 00100 Puhelin

Lisätiedot