Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone"

Transkriptio

1 Työraportti Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone Tapani Kukkola Paul-Erik Rönnqvist Joulukuu 2006 POSIVA OY FI OLKILUOTO, FINLAND Tel Fax

2 Työraportti Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone Tapani Kukkola Paul-Erik Rönnqvist Fortum Nuclear Service Joulukuu 2006 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

3 KAPSELOINTILAITOKSEN POLTTOAINEEN SIIRTOKONE TIIVISTELMÄ Tässä raportissa on esitetty esisuunnitelma kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokoneesta. Polttoaineen käsittelykammiossa polttoainenippuja siirrellään siirtokoneen avulla, kun käytettyä ydinpolttoainetta kapseloidaan loppusijoitusta varten. Työn tavoitteena oli tarkistaa kapselointilaitoksen suunnitelmien oikeellisuus sekä antaa lähtökohdat polttoaineen siirtokoneen jatkosuunnittelulle. Polttoaineen siirtokone pystyy käsittelemään Loviisan ja Olkiluodon kaikkien yksiköiden käytettyä polttoainetta. Polttoaineen siirtokone perustuu siltanosturiin, joka liikkuu käsittelykammion seinäkiskoja pitkin. Siltanosturin vaunussa on karusellimainen pyöritysalusta, johon on kiinnitetty kaksi identtistä teleskooppimastoa. Toisessa mastossa on tartuntapää polttoainenippujen siirtelyä varten ja toisessa on manipulaattorikäsivarsi, jolla voidaan tehdä tarpeellisia huolto- ja puhdistustöitä sekä korjata mahdollisia vikatilanteita. Raportissa esitetään, miten siirtokoneen mahdollisista vikaantumis- ja häiriötilanteista selvitään. Lopussa esitetään polttoaineen siirtokoneen karkea hinta-arvio. Avainsanat: Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitos, polttoaineen siirtokone, polttoaineen käsittelykammio, polttoainenippu.

4 FUEL HANDLING MACHINE OF ENCAPSULATION PLANT ABSTRACT A preliminary design of the fuel handling machine of the encapsulation plant is presented in this report. In the fuel handling cell the fuel assemblies are handled by the fuel handling machine when the spent nuclear fuel is encapsulated for final disposal. The aim of the preliminary design is to check that the encapsulation plant design is correct and to make the design specification for the further development of the fuel handling machine. The fuel handling machine is capable to handle the fuel assemblies of all plant units of Loviisa and Olkiluoto Nuclear Power Plant. The fuel handling machine is based on the bridge crane, which is moving along the rails supported on the walls of the fuel handling cell. A turntable with two identical telescopic masts is supported on the trolley of the bridge crane. The first mast is equipped with the gripping device for the fuel assemblies and the second mast is equipped with the manipulator arm, which is used for the reparation and maintenance works and for repairing the potential damages in the fuel handling cell. The report describes how postulated upset and accident situations of the fuel handling machine are solved. At the end of the report a rough cost estimate of the fuel handling machine is presented. Keywords: Spent fuel encapsulation plant, fuel handling machine, fuel handling cell, fuel assembly.

5 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE YLEISTÄ Ydinpolttoaineen loppusijoitus Kapselointilaitoksen toiminnasta Polttoaineen käsittelykammion rooli Polttoaineen siirtokoneen tehtävät Siirtokoneen suunnittelun tavoitteet KAPSELOITAVA POLTTOAINE Polttoainetyypit Polttoainenippujen mitat ja painot Polttoainenippujen tartuntaelimet Polttoainenippujen säteilytasot POLTTOAINEEN KÄSITTELYKAMMIO Toiminnot käsittelykammiossa Käsittelykammion mitat ja muoto Olosuhteet käsittelykammiossa SIIRTOKONEELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Luokitus ja normit Yleiset suunnitteluvaatimukset Toiminnalliset vaatimukset Liikkeet Mekaaniset vaatimukset Luotettavuusvaatimukset Manipulaattorille asetettavat vaatimukset Yleiset toiminnalliset vaatimukset Ensisijaiset toiminnot Toissijaiset toiminnot (eivät ole ehdottomia vaatimuksia) SIIRTOKONEEN RAKENTEEN KUVAUS Siirtokoneen yleiskuvaus Siirtokoneen rakenneosat Seinäkiskot Nosturisilta Siltavaunu ja karuselli Masto ja työkalut Manipulaattorikäsivarsi VIKAANTUMISTILANTEET JA NIIDEN KORJAUS Yleiset periaatteet Polttoainenipun jumittuminen Teleskooppimaston jumittuminen Muut häiriötilanteet käsittelykammiossa... 27

6 2 7 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO Arviointimenetelmistä Kustannusarvio YHTEENVETO Johtopäätökset Pohdiskelua jatkosuunnittelusta VIITTEET... 31

7 3 ESIPUHE Lauri Pietikäinen Fortum Nuclear Servicestä (FNS) esitti vuonna 2003 ajatuksen siltanosturiin perustuvasta polttoaineen siirtokoneesta, johon olisi myös kytketty kapselointilaitoksen polttoaineen käsittelykammiossa tarvittavat manipulaattorit. Leonardo Poli, Arttu Kamppila ja Lauri Pietikäinen FNS:stä kehittelivät suunnitelmaa siltanosturiin perustuvasta polttoaineen siirtokoneesta, jossa oli kiinteä masto polttoainenippujen siirtelyä varten ja erillinen manipulaattori käsittelykammion huoltoa ja mahdollisia häiriötilanteiden korjauksia varten. Esitettiin myös ajatus siltanosturin sillan palkkien päällä olevasta pyöritysalustasta, johon manipulaattori ja siirtokoneen masto kiinnitettäisiin. Paul-Erik Rönnqvist/FNS kehitti edelleen alustavaa siirtokoneen suunnitelmaa, joka kuvataan tässä raportissa. Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone on modifioitu siltanosturi, joka liikkuu käsittelykammion seinäkiskojen varassa. Siltanosturin vaunussa on karusellimainen pyöritysalusta, johon on kiinnitetty kaksi identtistä teleskooppimastoa. Toisessa mastossa on tartuntapää polttoainenippujen siirtelyä varten ja toisessa on manipulaattorikäsivarsi, jolla voidaan tehdä tarpeellisia huolto- ja puhdistustöitä sekä korjata mahdollisia vikatilanteita. Nils-Christian Wikström ja Petteri Vuorio Posiva Oy:sta ovat olleet tämän työn tilaajana ja valvojana. Tämän raportin kirjoittaja Tapani Kukkola on ollut yhdyshenkilönä ja töitten koordinoijana FNS:ssä.

8 4 1 YLEISTÄ 1.1 Ydinpolttoaineen loppusijoitus Käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan peruskallioon noin m syvyyteen. Loppusijoituspaikaksi on valittu Eurajoen Olkiluoto. Loppusijoitus alkaa vuonna Loppusijoitettavan polttoaineen tulee olla jäähtynyt vähintään 20 vuotta ennen loppusijoitusta. Käytettyä ydinpolttoainetta varastoidaan tällä hetkellä voimalaitospaikoilla sekä Loviisassa (Lo) että Olkiluodossa (OL). Loppusijoitettava polttoaine tuodaan Olkiluotoon vesitäytteisissä käytetyn polttoaineen kuljetussäiliöissä. Ydinpolttoaine suljetaan tiiviisiin kuparipäällysteisiin valurautakapseleihin ennen loppusijoitusta. Tarkistusten jälkeen polttoainekapselit siirretään kapselihissillä kallioon louhittuun loppusijoitustilaan, jossa ne siirretään loppusijoitustunneleihin ja asennetaan bentoniitilla vuorattuihin tunnelin lattiaan porattuihin loppusijoitusreikiin. Lopuksi loppusijoitustunnelit täytetään tiiviisti ja tunnelin suut tulpataan. Vuodessa loppusijoitetaan keskimäärin noin 40 polttoainekapselia. Kuvassa 1 on esitetty ennustettu vuosittainen kapselointitehokkuus. Loppusijoitustehokkuus 50 Kanisteria/vuosi Vuosi OL3 OL1-2 Lo1-2 Kuva 1. Loppusijoituksen tehokkuus. 1.2 Kapselointilaitoksen toiminnasta Kapselointilaitos on eräänlainen polttoainenippujen pakkaamo. Käytetty ydinpolttoaine vastaanotetaan kapselointilaitoksessa, jossa polttoaineniput siirretään kuljetussäiliöstä kuivauksen jälkeen polttoainekapseleihin. Polttoainekapseleiden sisätila täytetään suojakaasulla, sisäkapselin kansi pultataan kiinni ja kuparikansi hitsataan tiiviisti kiinni elektronisuihkuhitsauksella. Kuparikannen hitsi tarkistetaan eri menetelmillä, jonka jälkeen kapselit siirretään puskurivarastoon tai suoraan loppusijoitustilaan.

9 5 Kaikkien polttoainekapseleitten halkaisija on samansuuruinen, eli 1050 mm. Kapseleiden pituus muuttuu, kun polttoainetyyppi muuttuu. Lo1-2 polttoainekapseleiden pituus on 2600 mm, OL1-2 kapseleiden pituus on 4800 mm ja OL3 polttoainekapseleiden pituus on 5250 mm. Lo1-2 ja OL1-2 kapseleihin sijoitetaan 12 polttoainenippua ja OL3 kapseliin 4 polttoainenippua. Kapselointilaitoksen pitkittäisleikkaus on esitetty kuvassa 2 (Kukkola 2006). Kuva 2. Kapselointilaitoksen pitkittäisleikkaus. Polttoaineen käsittelykammio, hitsauskammio ja hitsin tarkastuskammio ovat maan pinnan tasalla kuvan keskivaiheilla. 1.3 Polttoaineen käsittelykammion rooli Kapseloinnin vaativimmat ja riskialttiimmat toiminnot suoritetaan polttoaineen käsittelykammiossa, jossa polttoaineniput siirretään polttoaineen kuljetussäiliöstä polttoainekapseleihin. Ennen kapseliin siirtoa polttoaineniput kuivataan. Voimakkaasti säteileviä suojaamattomia polttoainenippuja käsitellään kauko-ohjattuna käsittelykammiossa, joka on betonirakenteinen säteilyä eristävä tila. Käsittelykammio on vuorattu ruostumattomalla teräslevyllä puhdistamisen helpottamiseksi. Käsittelykammiossa ylläpidetään alipainetta ja poistoilma suodatetaan. Polttoaineen käsittelykammio on esitetty kuvassa 3. Etualalla on polttoaineen kuljetussäiliön telakointiasema, kammion keskivaiheilla polttoainenippujen kuivausasemat ja kammion perällä on loppusijoituskapselin telakointiasema.

10 6 Kuva 3. Polttoaineen käsittelykammio. Etualalla polttoaineen kuljetussäiliön telakointiasema, kammion keskialueella polttoainenippujen kuivausasemat ja kammion perällä kapselin telakointiasema. 1.4 Polttoaineen siirtokoneen tehtävät Polttoainenippuja siirrellään käsittelykammiossa polttoaineen siirtokoneen avulla. Polttoaineen siirtokoneen tulee kyetä tarttumaan kolmen erityyppiseen polttoainenippuun polttoaineen kuljetussäiliöstä ja siirtämään niput kuivausasemaan ja edelleen loppusijoituskapseliin. Polttoaineen siirtokoneen tulee toimia erittäin luotettavasti ja koneen itsensä tulee kyetä hoitamaan häiriötilanteet, koska käsittelykammioon ei voida mennä, jos siirtokoneen mastossa roikkuu polttoainenippu. Siirtokoneen manipulaattorin tulee kyetä irrottamaan polttoainenippu maston tarraimesta ja siirtämään nippu suojattuun paikkaan, eli käytännössä polttoaineen kuljetussäiliöön. Polttoaineen siirtokone ei saa rikkoa polttoainenippuja, koska tällöin käsittelykammio saastuu radioaktiivisista aineista. Siirtokoneen nostokykyä tulee rajoittaa, jos nippu on juuttunut kuljetussäiliöön, jotta nippu ei rikkoutuisi. Samoin, kone ei saa väkipakolla tunkea polttoainenippua loppusijoituskapselin positioon, jos siinä on jokin este. Koska käsittelykammion puhdistus on työläs ja kallis toimenpide, niin puhdistuskertojen määrää rajoitetaan. On arvioitu, että käsittelykammio puhdistetaan joka viides vuosi. Muulloin pienet korjaus- ja siivoustoimenpiteet tulee kyetä suorittamaan siirtokoneen manipulaattorin avulla. Siirtokoneella voidaan lakaista irtonaiset partikkelit loppusijoi-

11 7 tuskapselin vapaisiin positioihin ja samoin kammion imurointi tulee olla mahdollista siirtokoneen manipulaattorin avulla. Käsittelykammion yläpuolella on dekontaminointikeskus ja korjaamo, jossa käsittelykammion laitteita voidaan korjata. Laitteet siirretään nosturilla käsittelykammion kattoluukun kautta dekontaminointikeskukseen. Siirtokoneen manipulaattorin avulla korjattavat laitteet siirretään kattoluukun rajaamalle alueelle. Polttoaineen siirtokone käsittelykammiossa on esitetty kuvassa 4. Kuva 4. Polttoaineen siirtokone käsittelykammiossa. 1.5 Siirtokoneen suunnittelun tavoitteet Tavoitteet tässä työssä ovat seuraavat: Laatia polttoaineen siirtokoneesta taloudellisesti ja toiminnallisesti optimaalinen esisuunnitelma. Soveltaa innovatiivisia suunnitteluratkaisuja, jotka voivat poiketa polttoaineen jälleenkäsittelylaitosten perinteisistä kuumakammiolaiteratkaisuista. Kapselointilaitos on pakkauslaitos, jossa polttoainenippuja ei rikota. Näin ollen jälleenkäsittelylaitokset eivät ole välttämättä referensseiksi sopivia. Tarkistaa kapselointilaitoksen suunnitelma siltä osin kuin se koskee polttoaineen käsittelykammiota. Onko käsittelykammiossa riittävät tilat vaadituille toiminnoille? Selvittää, voidaanko siirtokone myöhemmin modifioida OL3 polttoaineen käsittelyyn sopivaksi?

12 8 Suunnitelma toimii polttoaineen siirtokoneen jatkosuunnittelun lähtökohtana. Tässä työssä ei ole tarkoitus puuttua yksittäisten komponenttien teknisiin yksityiskohtiin; sähkömoottoreita, laakereita, kytkimiä ja muita detaljeja ei valita tässä työssä. Mitoituksessa tukeudutaan vanhojen suunnittelijoiden kokemukseen ja näkemykseen. Yksityiskohtiin ei ole tarkoitus takertua. Kuitenkin teknisien keskustelujen avulla vakuuttaudutaan, että suunnitelma on toimiva. Suunnitelma koostetaan markkinoilta löytyvistä, olemassa olevista komponenteista niitä sopivasti yhdistellen. Saada kuva polttoaineen siirtokoneen toimivuudesta ja luotettavuudesta. Luotettavuus on ensiarvoisen tärkeä asia. Jos joku asia vikaantuu, niin tilanne on pystyttävä korjaamaan. Polttoaineen käsittelykammio muistuttaa olosuhteiltaan avaruutta, jossa toimittaessa asiat ovat tavallista monimutkaisempia. Avaruuteen ei voi mennä ilman suojavarusteita. Polttoaineen kapseloinnissa positiivinen asia on, että kiirettä ei ole. Mahdollisien ongelmien ratkaisuun on aikaa, toisin kuin avaruuden ongelmissa. Saada karkea arvio laitteen hinnasta. Yksityiskohtaista kustannusarviota ei edes yritetä tehdä. Kustannusarvion perustana ovat toteutetut polttoaineiden siirtokoneiden uusinnat ja siltanostureiden markkinahinnat.

13 9 2 KAPSELOITAVA POLTTOAINE 2.1 Polttoainetyypit Ensimmäisen 37 vuoden aikana kapseloidaan Lo1-2 ja OL1-2 polttoainetta. Tämän jälkeen OL1-2 polttoaineen kapselointia jatketaan vielä 13 vuoden ajan ennen kuin OL3 polttoaine on riittävästi jäähtynyt, jotta sitä voidaan alkaa kapseloida. 2.2 Polttoainenippujen mitat ja painot Lo1-2 polttoainenipun pituus on 3217 mm ja paino 214 kg. Polttoainenipussa on kiinteä poikkileikkaukseltaan kuusikulmaisen muotoinen virtauskanava, jonka avainväli on 144 mm. OL1-2 polttoainenipun pituus on 4398 mm ja paino 331 kg. Polttoainenipussa on poikkileikkaukseltaan neliönmuotoinen irrotettava virtauskanava, jonka sivun pituusmitta on 139 mm. Polttoainenippua käsitellään yhdessä virtauskanavan kanssa. Virtauskanava kapseloidaan yhdessä polttoainenipun kanssa. Pääsääntöisesti niput tulevat kapselointilaitokseen niin, että virtauskanavat ovat mukana, mutta pieni määrä OL1-2 polttoainenippuja voi tulla myös ilman virtauskanavia. OL3:n polttoainenipun pituus on 4865 mm ja nippu painaa 785 kg ilman säätösauvaa (Raiko 2005). Polttoainenippu on poikkileikkaukseltaan neliön muotoinen ja se on ilman virtauskanavaa. Polttoainenipun sivumitta on 215 mm. OL3 polttoainenipun säätösauva muodostuu joukosta tankoja, jotka säätösauvan päätykappale kytkee yhteen. Polttoainenippu säätösauvojen kanssa ei mahdu loppusijoituskapseliin, joten säätösauvan päätykappale on irrotettava ennen polttoaineen kapselointia. Päätykappale voidaan irrottaa esimerkiksi voimalaitoksessa katkaisemalla saksileikkurilla säätösauvat poikki päätykappaleen alapinnasta. Säätösauvat voidaan loppusijoittaa yhdessä polttoainenipun kanssa. Kuvassa 5 on esitetty Lo1-2, OL1-2 ja OL3 polttoainenippu.

14 10 Kuva 5. Lo1-2, OL1-2 ja OL3 polttoaineniput. OL1-2 polttoainenippu on kuvassa ilman virtauskanavaa. 2.3 Polttoainenippujen tartuntaelimet Kullakin polttoainenipulla on yksilöllinen tartuntakahva, joten tartuntaelinten täytyy olla nippukohtaiset. Kuvassa 6 on esitetty nipputarraimet eri polttoainetyypeille. On huomattava, että OL3 polttoainenipun tarraimessa ei tarvita säätösauvatarrainta.

15 11 Kuva 6. Lo1-2, OL1-2 ja OL3 polttoainenippujen tarraimet. 2.4 Polttoainenippujen säteilytasot Polttoainenippujen säteilytasot on esitetty Markku Anttilan/VTT muistiossa , kun polttoaineen palama on 60 MWd/kgU ja jäähtymisaika 20 vuotta, taulukko 1. Taulukko 1. Gamma- ja neutroniannosnopeudet aksiaalisella keskitasolla (Sv/h). Säteilylaji ja kohde Lo1-2 OL1-2 OL3 Nipun ulkopinnalla Gamma-annosnopeus Neutroniannosnopeus 0,023 0,033 0,05 Metrin etäisyydellä ulkopinnasta Gamma-annosnopeus Neutroniannosnopeus 0,001 0,0016 0,0036 Kahden metrin päässä ulkopinnasta Gamma-annosnopeus Neutroniannosnopeus 0,0003 0,0007 0,0015

16 12 3 POLTTOAINEEN KÄSITTELYKAMMIO Kapselointilaitoksella polttoainenippuja pyritään käsittelemään mahdollisimman varovasti, kun niitä siirretään kuljetussäiliöstä kuivausasemaan ja edelleen loppusijoituskapseliin. 3.1 Toiminnot käsittelykammiossa Polttoaineen käsittelykammiossa polttoainenippuja siirrellään siltanosturiin perustuvalla siirtokoneella, joka liikkuu käsittelykammion seinäkiskoja pitkin. Polttoainenippuja siirretään polttoaineen kuljetussäiliöstä kuivattavaksi ja edelleen kuivausasemasta polttoainekapseliin. Polttoaineen käsittelykammion työpisteet ovat polttoaineen kuljetussäiliön telakointiasema(t), polttoainenippujen kuivausasemat sekä kapselin telakointiasema. Pyritään siihen, että tarvitaan vain yksi kuljetussäiliön telakointiasema. Kuivausasemia on kaksi, yksi Loviisan ja yksi Olkiluodon polttoaineelle. Kun Lo1-2 polttoaine on kapseloitu, niin kuivausasema modifioidaan OL3 polttoaineen kuivaukseen sopivaksi. Kapselien telakointiasema on yhteinen Loviisan ja Olkiluodon polttoainekapseleille. Polttoaineen käsittelykammion yläpuolella on dekontaminointikeskus ja korjaamo, jonne korjattavat tai vaihdettavat komponentit voidaan siirtää käsittelykammion kattoluukun kautta korjaamon siltanosturilla. Perinteisesti polttoaineen käsittelykammiossa on säteilysuojaikkunoita ja käsimanipulaattoreita sekä käsittelykammion seinän läpi kulkeva putkiposti, jonka avulla käsittelykammiosta voidaan ottaa ulos pieniä kappaleita ilman että mennään käsittelykammioon. Käsittelykammio varustetaan useilla tallentavilla video ja TV-kameroilla. Säteilysuojaikkunat 1,3 m paksuisessa seinässä ovat kalliita, joten niiden määrä on minimoitu. Käsimanipulaattorit ovat myös kalliita, niiden käyttö on hankalaa, manipulaattoreiden kapasiteetti pieni ja manipulaattoreita tulee olla lukuisia, jotta niiden toimialue kattaisi koko käsittelykammion. Toistaiseksi polttoaineen käsittelykammiossa on oletettu olevan neljä perinteistä käsimanipulaattoria (Kukkola & Saanio 2005) polttoaineen siirtokoneen lisäksi. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan polttoainekapselin telakointiasemassa on kaksi käsimanipulaattoria. On ehdotettu, että polttoaineen siirtokoneeseen liitettäisiin manipulaattori, jonka toimialue kattaisi koko käsittelykammion. Kun manipulaattori on kytketty polttoaineen siirtokoneen siltaan, niin tällöin manipulaattorin kapasiteetti voisi olla tonnin luokkaa. Käsittelytarkkuuden pitäisi olla mmluokkaa. Kapasiteetti voi olla tonnia pienempi kammion reuna-alueella.

17 Käsittelykammion mitat ja muoto Käsittelykammion leveys on 8400 mm ja pituus mm. Kammion korkeus on 8300 mm, jolloin se sallii myös pisimmän, eli OL3 polttoainenipun käsittelyn. Kuvassa 7 on esitetty käsittelykammion pohjapiirustus. Kuva 7. Polttoaineen käsittelykammio. 3.3 Olosuhteet käsittelykammiossa Käsittelykammion normaali käyttölämpötila on 20 o C ja lämpötilan vaihteluväli on o C. Ilman suhteellinen kosteus on enintään 80 %. Kun polttoaineen kuljetussäiliön kansi avataan, niin tällöin lämpötila ja ilman suhteellinen korkeus nousevat hetkellisesti. Polttoaineen kuivausprosessi saattaa myös poikkeuttaa normaaleja ilman lämpötila- ja kosteusparametrejä. Polttoaineen käsittelykammio saattaa olla kontaminoitunut, jos polttoaineniput vuotavat. Polttoainenipuista saattaa käsittelyvaiheissa irrota aktiivista karstaa, crudia. Polttoaineen

18 14 käsittelykammioon ei voida mennä ilman täydellisiä suojavarusteita, jotka muistuttavat avaruuspukua, jos käsittelykammiota ei ole etukäteen huolellisesti puhdistettu aktiivisuudesta, eli dekontaminoitu. Käsittelykammion dekontaminointi on työläs ja kallis toimenpide. On suunniteltu, että käsittelykammio dekontaminoitaisiin keskimäärin viiden vuoden välein. Säteilytaso voi olla hetkittäin hyvin korkea, Sv/h.

19 15 4 SIIRTOKONEELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET 4.1 Luokitus ja normit Siirtokoneen suunnittelussa noudatetaan YVL-ohjeita (STUK 1987, 2000, 2003). Valmistusnormeista ei ole tässä yhteydessä mielekästä puhua, kyse ei ole laitteen yksityiskohtaisesta suunnittelusta. 4.2 Yleiset suunnitteluvaatimukset Yleiset suunnitteluvaatimukset eivät ole erityisen konkreettisia. Kuitenkin polttoaineen siirtokoneelle voitaneen asettaa seuraavat yleiset suunnitteluvaatimukset: Polttoaineen siirtokoneen suunnitteluikä on 40 vuotta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun Loviisan laitoksen polttoaine on kapseloitu, niin polttoaineen siirtokoneelle tehdään peruskorjaus, jossa se modifioidaan kykeneväksi käsittelemään OL3 polttoainetta. Siirtokone tulee olla helposti dekontaminoitavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että polttoaineen siirtokoneessa ei saa olla koloja tai taskuja, johon aktiiviset (pölymäiset) hiukkaset kerrostuisivat niin, että niitä ei pesemällä saada puhtaiksi. Materiaalien ja pintakäsittelyaineiden (maalien) tulee kestää dekontaminointiliuosten (happojen) syövyttävää vaikutusta. Materiaalien tulee kestää käsittelykammiossa kertyvä säteilykuormitus. Tämä vaatimus koskee lähinnä komponentteja, joissa on orgaanisia aineita, kuten kaapeleita, tiivisteitä, voiteluöljyjä, jne. Siirtokoneen huoltotarpeen tulee olla mahdollisimman pieni. Polttoaineen käsittelykammioon voidaan mennä täydellisissä suojavarusteissa, jos polttoainenippu ei roiku siirtokoneen tarraimessa. Pienet huolto-, puhdistus- ja korjaustoimenpiteet tulee kyetä tekemään siirtokoneen manipulaattorin avulla ilman että käsittelykammio dekontaminoidaan täydellisesti. 4.3 Toiminnalliset vaatimukset Liikkeet Käsittelykammiossa siirtokoneen masto liikkuu vaakasuunnassa ja pystysuunnassa ja voi tarvittaessa pyörittää polttoainenippua pystyakselin ympäri. Siirtokoneen tulee kyetä nostamaan polttoaineniput polttoaineen kuljetussäiliöstä, joka on telakoitu käsittelykammioon. Jos kapselointilaitos on kytketty KPA-varastoon, niin tässä tapauksessa siirtokoneen tulee kyetä nostamaan polttoaineniput vesialtaasta, jossa polttoaineniput ovat kolme metriä syvemmällä kuin mitä ne ovat telakoidussa polttoaineen kuljetussäiliössä (Kuk-

20 16 kola 2002). Tämä tarkoittaa, että siirtokoneen teleskooppimastossa on useampi sisäkkäin menevä vyöhyke. Kun polttoainekapseli tai polttoaineen kuljetussäiliö telakoidaan käsittelykammioon, niin polttoainekapselin tai kuljetussäiliön sisärakenne ei välttämättä ole aina samassa suunnassa kuin missä siirtokoneen kiskot ovat. Kuljetussäiliö ja polttoainekapseli voivat olla missä tahansa asennossa pystyakselinsa suhteen. Tämä tulee ottaa huomioon, kun siirtokoneen maston liikeratoja suunnitellaan. Siirtokoneen tulee kyetä nostamaan kaikki polttoaineniput noin 600 mm käsittelykammion lattian yläpuolelle. Siirtokoneen toimialueen tulee kattaa käsittelykammion lattiapinta-ala kokonaisuudessaan. Siirtokoneen polttoainemaston ja manipulaattorin toimialue vaakatasossa on esitetty kuvassa 8. Kuva 8. Polttoaineen siirtokoneen vaadittu toimialue vaakatasossa. Siirtokoneen vaadittu toiminta-alue pystysuunnassa on esitetty kuvassa 9.

21 17 Kuva 9. Polttoaineen siirtokoneen vaadittu toimialue pystysuunnassa Mekaaniset vaatimukset Jos polttoainenippu on estynyt liikkumaan vaakasuunnassa, esimerkiksi kun polttoainenippua nostetaan polttoaineen kuljetussäiliöstä, niin polttoaineen siirtokoneen vaakasuuntainen liike tulee estää. Polttoaineen siirtokoneen maston maksiminostokyky tulee rajoittaa, jotta kiinni juuttunut polttoainenippu ei vaurioituisi. Nostossa tulee olla ylikuormitussuoja. Jos nippupositiossa on toinen polttoainenippu tai positiossa on jokin muu este, niin siirtokoneen mastolla ei saa runnoa polttoainenippuja rikki. Maston työntövoimassa tulee myös olla voiman rajoitin. Siirtokoneen tulee kyetä tarttumaan kaikkien polttoainetyyppien tartuntakahvoihin. Siirtonopeuden tulee olla suurimmillaan 12 m/min vapaassa tilanteessa (kun polttoainenippu ei ole kiinni tarraimessa). Hidasajovaiheessa, kun lähestytään päätepisteitä, nopeuden tulee olla 1,2 m/min. Koneen liikkeitten tarkkuusvaatimus maston kärjessä on ± 2 mm.

22 Luotettavuusvaatimukset Siirtokoneen tulee kyetä selviytymään yksittäisvikakriteeristä. Mikä tahansa tilanne pitää kyetä saamaan hallintaan, eli tilanne palauttamaan normaaliksi. Polttoainenippu ei saa vahingossa irrota tarraimesta. Normaalisti polttoainenippu irrotetaan tarraimesta, kun polttoainenippu on tuettu alapäästään. Jos polttoainenippu juuttuu kiinni esimerkiksi kuivaussäiliöön asennettaessa, niin tällöin tarrain ei saa menettää otettaan polttoainenipusta. Jos tulee sähkökatko, niin käsittelyprosessin pitää pysähtyä. Polttoaineen siirtokoneen tulee jäädä turvalliseen asentoon sähkökatkossa tai muussa häiriötilanteessa. Tässä on kysymys jarrujärjestelmien suunnitelmasta sekä mahdollisesti vastapainojen käytöstä. Kun sähkö palautuu, niin siirtokone ei saa jatkaa automaattisesti toimintaansa. On ensin selvitettävä, miten polttoaineen käsittelyä voidaan turvallisesti jatkaa. Käsittelykammio puhdistetaan perusteellisesti viiden vuoden välein. Siirtokoneen peruskomponenttien osalta suunniteltu huoltoväli on viisi vuotta. 4.4 Manipulaattorille asetettavat vaatimukset Seuraavassa on esitetty toimintavaatimuksia manipulaattorille Yleiset toiminnalliset vaatimukset Manipulaattorin suurin nostokyky tulee olla 1000 kg polttoaineen siirtokoneen maston toimialueella. Nostokyky voi pienentyä, kun poiketaan siirtokoneen maston toimialueelta. Käsittelykammion seinän vieressä nostokyvyn tulisi olla 400 kg. Välialueella kapasiteetti voi muuttua lineaarisesti. Manipulaattorin toimialueen tulee kattaa koko käsittelykammion lattiapinta-ala. Manipulaattorin toimialueen tulee kattaa käsittelykammion seinäpinta-alasta polttoaineen siirtokoneen seinäkiskojen alapuolinen alue. Manipulaattori on apuna, kun käsittelykammion komponentteja vaihdetaan uusiin tai viedään korjattavaksi. Manipulaattorilla korjattavat komponentit siirretään dekontaminointikeskuksen luukun alapuolelle niin, että kappaleet voidaan nostaa käsittelykammion kattoluukun kautta dekontaminointikeskukseen puhdistettavaksi ja edelleen korjattavaksi. Käsittelykammion siivous hoidetaan normaalisti manipulaattorin avulla. Manipulaattorilla tartutaan siivoustyövälineisiin, kun esimerkiksi imuroidaan käsittelykammion lattia. Manipulaattorilla on voitava pitää imurin varresta kiinni ja liikutella imuria. Samoin rätillä pyyhintä tulee onnistua manipulaattorin avulla.

23 Ensisijaiset toiminnot Manipulaattorilla tulee kyetä irrottamaan polttoaineen siirtokoneen mastossa roikkuva polttoainenippu sekä siirtämään se joko polttoaineen kuljetussäiliöön, kuivausasemaan tai polttoainekapseliin. Tämä on tärkein manipulaattorille asetettu vaatimus. Tuntuisi luontevalta suunnitella polttoaineen siirtokoneen tarrain niin, että nippu irrotetaan siirtokoneesta irrottamalla tarrain manipulaattorin avulla yhdessä polttoainenipun kanssa. Manipulaattorilla tulee kyetä poistamaan kapselin telakointiasemassa polttoainekapselin sisäkansi ja asettamaan uusi kansi paikoilleen telineen päälle. Tämä on toiseksi tärkein manipulaattorille asetettu vaatimus. Jos polttoainenipuista on varissut crudia tai irto-osia kapselin telakointiasemassa suojakartion päälle, niin manipulaattorin avulla on voitava lakaista kartion päälle karisseet partikkelit polttoainekapselin vapaisiin positioihin Toissijaiset toiminnot (eivät ole ehdottomia vaatimuksia) Manipulaattorilla tulee voida nostaa polttoaineen kuivausaseman kansi käsittelykammion kattoluukun alueelle. Manipulaattorilla tulee kyetä irrottamaan polttoaineen kuivausaseman polttoaineteline ja asentamaan uusi paikoilleen. Manipulaattorin avulla on voitava irrottaa polttoainekapselin telakointiaseman kaasunvaihtokupu ja siirtämään se huoltoluukun alueelle. Manipulaattorilla tulee voida nostaa polttoaineen kuljetussäiliön telakointiaseman biologisen kannen nosturin nostin käsittelykammion kattoluukun alueelle.

24 20 5 SIIRTOKONEEN RAKENTEEN KUVAUS 5.1 Siirtokoneen yleiskuvaus Polttoaineen siirtokone perustuu siltanosturiin, joka liikkuu käsittelykammion seinäkiskoja pitkin. Siltanosturin vaunussa on karusellimainen pyöritysalusta, johon on kiinnitetty kaksi identtistä teleskooppimastoa. Toisessa mastossa on tartuntapää polttoainenippujen siirtelyä varten ja toisessa on manipulaattorikäsivarsi, jolla voidaan tehdä tarpeellisia huolto- ja puhdistustöitä sekä korjata mahdollisia vikatilanteita. Kuvassa 10 on yleiskuva polttoaineen siirtokoneesta. Kuva 10. Polttoaineen siirtokoneen yleiskuva. 5.2 Siirtokoneen rakenneosat Seinäkiskot Polttoaineen käsittelykammion seinässä on ruostumattomasta teräksestä tehdyt kiinnityslevyt, joihin kiskokonsolit on kiinnitetty hitsaamalla. Teräksiset kotelopalkit tukeutuvat viiteen seinään kiinnitettyyn konsoliin. Siirtokoneen kiskot on kiinnitetty kotelopalkin yläpintaan. Seinäkiskon rakenne on esitetty kuvassa 11.

25 21 Kuva 11. Siirtokoneen seinäkisko Nosturisilta Nosturisilta muodostuu teräksisistä kotelopalkeista. Pääkannattajan kotelon korkeus on 600 mm ja leveys 400 mm. Siirtovaunun kiskot on kiinnitetty pääkannattajapalkkien yläpintaan. Kuva 12 esittää siirtokoneen nosturisiltaa. Siltavaunu liikkuu kahden servomoottoriparin ja hammastanko-hammaspyöräkoneistojen avulla, kuva 10. Kuva 12. Nosturisilta.

26 Siltavaunu ja karuselli Siltavaunu ja sen varassa lepäävä kääntöpöytä on esitetty kuvassa 13. Siltavaunun ja kääntöpöydän liikkeet saadaan aikaan servomoottoreiden, hammaspyörien ja hammastangon avulla. Kuva 13. Siirtokoneen siltavaunu. Hammaspyörä ja servomoottoriyhdistelmä on kahdennettu toimintavarmuuden parantamiseksi. Moottorit saavat virran toisistaan riippumattomista tehonlähteistä. Vain toisen koneikon hammaspyörä on rynnössä hammastankoon. Kuvan 14 kaltaisella kytkentämekanismilla voidaan vikaantunut koneikko irrottaa ja kytkeä toinen toimiva koneikko.

27 23 Kuva 14. Servomoottorit, hammaspyörät, hammastanko ja kytkentämekanismi Masto ja työkalut Siirtokoneen maston tulee olla rakenteeltaan teleskooppimainen, jotta polttoaineen käsittelykammion korkeus pysyisi kohtuullisena, kuva 9. Teleskooppimastoja on valmiina kaupallisesti saatavissa. Kuvassa 15 on esitetty erään valmistajan teleskooppimasto, johon on saatavissa runsaasti myös erilaisia työkaluja (Lähde Hans Wälischmiller GmbH,

28 24 Kuva 15. Teleskooppimasto ja erilaisia työkaluja Manipulaattorikäsivarsi Manipulaattorikäsivarsia on kaupallisesti saatavissa useilta eri valmistajilta. Kuvan 15 esitettyyn laitteeseen tilaaja voi itse määritellä teleskooppimaston ja manipulaattorikäsivarren liikealueet antamalla arvot kuvassa 16 esitettyihin mittoihin A, B, C jne.

29 25 Kuva 16. Teleskooppimaston ja manipulaattorikäsivarren liikealueet. Teleskooppimasto pyörii pystyakselin ympäri täyden kierroksen.

30 26 Manipulaattorikäsivarsi voi toimia eri periaatteella kuin mitä on esitetty kuvassa 15. Vaihtoehtoista konstruktiota esittää kuva 17. Kuva 17. Manipulaattorikäsivarsi ja tartuntatyökalu.

31 27 6 VIKAANTUMISTILANTEET JA NIIDEN KORJAUS 6.1 Yleiset periaatteet Toimilaitteet kahdennetaan ja varustetaan toisistaan riippumattomalla sähkönsyötöllä jos vain on mahdollista. Tällaisia ovat esimerkiksi nosturisillan siirtomekanismi, nosturivaunun siirtomekanismi ja nosturivaunun kääntöpöydän pyöritysmekanismi. Teleskooppimastot ovat identtiset, periaatteessa toinen voi korvata toisen. Polttoainenipun tarrain tai manipulaattorikäsivarsi voidaan kiinnittää kumpaan mastoon tahansa. Maston liikuttelumekanismien sähkönsyötöt ovat toisistaan riippumattomia. 6.2 Polttoainenipun jumittuminen Polttoainenippu jumittuu kiinni siirtokoneen maston tarraimeen. Tällöin manipulaattorikäsivarrella irrotetaan polttoainenipun tarrain mastosta yhdessä polttoainenipun kanssa ja polttoainenippu siirretään jos mahdollista polttoaineen kuljetussäiliöön. Tarrain irrotetaan polttoainenipusta, mahdollisesti leikkaamalla se irti, niin että polttoaineen kuljetussäiliön kansi voidaan sulkea. 6.3 Teleskooppimaston jumittuminen Polttoaineen siirtokoneen masto jumittuu kiinni. Tällöin polttoainenippu irrotetaan toisella mastolla, jossa manipulaattorikäsivarsi on kiinnitetty. Tämän jälkeen edetään kuten edellisessä tapauksessa. 6.4 Muut häiriötilanteet käsittelykammiossa Tällaisia tilanteita voi olla lukemattomia. Kaikkia tilanteita ei voida tässä yhteydessä käsitellä. Tärkeimmät häiriötilanteet ovat esimerkiksi seuraavanlaisia: Polttoainenippu juuttuu kiinni. Polttoainenippu voi juuttua kiinni polttoaineen kuljetussäiliöön, polttoaineen kuivaussäiliöön tai loppusijoituskapseliin. Kiinnijuuttuminen voi useimmiten tarkoittaa sitä, että maston nostovoimarajoitin estää väkipakon käytön. Tilanteen korjaajana saattaisi olla kytkeä voimarajoitin pois päältä ja ylimääräistä voimaa käyttäen nostaa kiinnijuuttunut nippu pois. Myös jonkinlaisen täryttimen käyttö saattaisi olla mahdollisia. Tällaisia täryttimiä käytetään esimerkiksi, kun irrotetaan maahan juntattuja maatukia. Polttoainenipun kolhiminen ja rikkoutuminen. Polttoainenippujen kolhiminen on mahdollista. Polttoainenippua voidaan siirtää liian alhaalla käsittelykammiossa, jolloin polttoainenipun alapää törmää kuivausaseman tai telakointiaseman reunukseen. Polttoainenippua voidaan myös yrittää ladata varattuun positioon. Siirtokone tulee polttoainenipun kolhimisen välttämiseksi varustaa rajakatkaisimilla ja työntövoimarajoittimilla. Jos polttoainenippu on liian lähellä käsittelykammion lattiaa, niin rajoittimen tulee estää nipun siirron. Jos polttoainenippua yritetään kaksoisladata varattuun positioon, niin tällöin työntövoimarajoittimen pitäisi estää polttoainenipun rikkoutumisen.

32 28 Tiivisteiden, lamppujen, kameroiden yms. rikkoutuminen. Nämä tapaukset pyritään ottamaan käsittelykammion suunnittelussa huomioon etukäteen niin, että tiivisteet, lamput ja kamerat voidaan vaihtaa ilman, että mennään käsittelykammioon.

33 29 7 ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO 7.1 Arviointimenetelmistä Kokonaisesta siirtokoneesta ei tässä vaiheessa voida pyytää valmistajilta budjettitarjousta, koska konetta ei ole vielä suunniteltu riittävän tarkasti ja koska koneen toimitus tulee olemaan kaukaisessa tulevaisuudessa. Toinen vaihtoehto on laskea rakenteiden hinta esimerkiksi painon perusteella ja pyytää komponenteista tarjouksia. Tällaisessa tapauksessa on vaikea saada hinnasta tasapainoista kokonaiskuvaa. Yksinkertaisten osien hinta voidaan yleensä laskea tarkasti, mutta monimutkaisista osista hinta saadaan vain suuntaa antavana. Lisäksi tällaisessa tapauksessa laitteen kokoonpanon osuutta on mahdoton arvioida; laite maksaa enemmän kuin mitä laitteen osien summa on. Ehkä paras hinta-arvio saadaan, kun verrataan tällaista konetta vastaavanlaisiin koneisiin, joista on viime aikoina tehty kauppoja. Tällaisia koneita ovat esimerkiksi ydinvoimalaitoksiin hankitut siltanosturit ja polttoaineen siirtokoneet. Siltanosturilta vaaditaan huomattavasti vähemmän kuin mitä polttoaineen käsittelykammion siirtokoneelta vaaditaan. Siltanosturi on myös paljon yksinkertaisempi rakenteeltaan. Voisi arvioida, että kapasiteetiltaan samansuuruisen siltanosturin hinta on kymmenes osa polttoaineen siirtokoneen hinnasta. Ydinvoimalaitosten polttoaineen siirtokoneilta vaaditaan enemmän kuin kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokoneelta. Ydinvoimalaitoksen tai käytetyn polttoaineen märkävaraston polttoaineen siirtokoneen toimialue on merkittävästi suurempi ja polttoainenippuja siirrellään veden alla. Polttoaineen siirtokoneen avulla mahdollisesti myös tarkastetaan ja korjataan reaktorin sisäosia ja paineastiaa. Voisi arvioida, että ydinvoimalaitoksen polttoaineen siirtokone on hieman kalliimpi kuin kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokone. Eritoten, kun otetaan huomioon, että kapselointilaitoksen siirtokoneeseen tulee toinen masto, johon manipulaattorikäsivarsi kiinnitetään. 7.2 Kustannusarvio Tänä vuonna Loviisan kiinteytyslaitokseen hankitun 6,3 tonnin tehoisen siltanosturin hinta oli noin 200 k. Meneillään olevan Loviisan voimalaitoksen kahden yksikön polttoaineen siirtokoneiden uusinnan budjetti on noin 4 M, joista laitteiden osuus on 2,7 M ja työn osuus on 1,3 M. Yksikköä kohti hinta on noin 2 M. Konservatiivisesti arvioiden kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokoneen hinta manipulaattoreineen ja työkaluineen voisi olla 2500 k.

34 30 8 YHTEENVETO 8.1 Johtopäätökset Polttoaineen siirtokoneen suunnitteluperustaksi siltanosturi on toimiva valinta. Manipulaattorin kiinnittäminen samanlaiseen mastoon kuin polttoainenipputarrain on hyvä ratkaisu koneen toimialueen ja kapasiteetin kannalta. Aiempaan suunnitelmaan nähden käsittelykammion korkeutta korotettiin 1,2 metrillä. Tähän oli syynä OL3 polttoaineen käsittelyn vaatima lisätila. Polttoaineen siirtokoneen maston ei voi olla kiinteä vaan maston tulee olla teleskooppityyppinen. Kapselointilaitoksen suunnittelua voidaan jatkaa tässä selvityksessä todetuilla käsittelykammion mitoilla. 8.2 Pohdiskelua jatkosuunnittelusta Seuraava tarkempi suunnittelukierros on syytä tehdä parin kolmen vuoden sisällä. Kapselointilaitoksen polttoaineen siirtokoneen toimintavaatimukset poikkeavat jälleenkäsittelylaitoksien polttoaineen siirtokoneitten toimintavaatimuksista, joten jatkosuunnittelu kannattaa tehdä tämän, lähtökohdiltaan yksinkertaisen konseptin pohjalta.

35 31 VIITTEET Kukkola, T Encapsulation plant description, The KPA-store attached and the storage pools connected. Working Report , Posiva Oy, Olkiluoto. Kukkola, T Encapsulation plant preliminary design, phase 2. Repository attached facility. Working Report , Posiva Oy, Olkiluoto. Kukkola, T. and Saanio, T Cost Estimate of Olkiluoto Disposal Facility for Spent Nuclear Fuel. Working Report Posiva Oy, Olkiluoto. Raiko, H Disposal Canister for Spent Nuclear Fuel - Design Report. POSIVA , Posiva Oy, Olkiluoto. Säteilyturvakeskus (STUK), Ohje YVL-5.8, Ydinlaitosten nosto- ja siirtolaitteet. Helsinki. Säteilyturvakeskus (STUK) Ohje YVL-2.1, Ydinvoimalaitosten järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden turvallisuusluokitus. Helsinki. Säteilyturvakeskus (STUK), Ohje YVL-6.8, Ydinpolttoaineen varastointi ja käsittely.

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 7 PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA TOUKOKUU 2014 1 (10) PÄÄPIIRTEINEN KUVAUS SUUNNITELLUN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN TEKNISISTÄ TOIMINTAPERIAATTEISTA 0 Täydennyksiä vuoden 2010 periaatepäätöksen ajankohtaan nähden Posivan

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden

Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden Työraportti 99-17 Loppusijoituslaitoksen normaalikäytön. käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden määritys päästö- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Maaliskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS

POSIVA OY LIITE 6 2 OLKILUODON KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSEN RAKENTAMISLUPAHAKEMUS POSIVA OY LIITE 6 1 Liite 6 Selvitys ydinlaitoksessa valmistettavien, tuotettavien, käsiteltävien, käytettävien tai varastoitavien ydinaineiden tai ydinjätteiden laadusta ja enimmäismäärästä [YEA 32, kohta

Lisätiedot

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013)

Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) Säteilyturvakeskus Perustelumuistio 1 (5) Ohje YVL D.3, Ydinpolttoaineen käsittely ja varastointi (15.11.2013) 1 Soveltamisala Ohje YVL D.3 koskee ydinlaitoksissa ja ydinvoimalaitoksissa tapahtuvaa a.

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä. Kairasydän näytteestä selvitetään kalliossa

Lisätiedot

Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet

Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet Työraportti 2000-05 Kapselointilaitoksessa syntyvät ydinjätteet Tapani Kukkola Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI. FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 ABSTRACT NUCLEAR

Lisätiedot

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1

LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO. Loppusijoituksen taskutieto 1 2013 LOPPUSIJOITUKSEN TASKUTIETO Loppusijoituksen taskutieto 1 2 Loppusijoituksen taskutieto SISÄLTÖ Esipuhe... 4 Posiva... 6 ONKALO lukuina... 7 Loppusijoitus lukuina... 8 Loppusijoituskapseli... 9 Moniesteperiaate...

Lisätiedot

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä

Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti TEM/709/ /2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Ydinjätehuoltoyhteistyötä selvittävän työryhmän väliraportti 21.6.2012 TEM/709/00.04.01/2012 Ydinjätehuoltoyhteistyön ohjausryhmä Väliraportoinnin tarkoitus ja sisältö Raportoidaan työn edistymisestä elinkeinoministerille

Lisätiedot

Ydinjätteet ja niiden valvonta

Ydinjätteet ja niiden valvonta Ydinjätteet ja niiden valvonta Jussi Heinonen 1 Säteilyturvakeskus - STUK Toiminta-ajatus: Ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta 2 STUKin

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Käytetyn ydinpolttoaineen turvallinen loppusijoitus Olkiluoto 1:n ja 2:n reaktoreissa käytettävä polttoainenippu. -437 m Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan noin 400 metrin syvyyteen. Jo kaksi metriä kalliota

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Loppusijoituskapselien kuvaus ja kustannusarvio

Loppusijoituskapselien kuvaus ja kustannusarvio Työ ra po rtti-9 7-24 Loppusijoituskapselien kuvaus ja kustannusarvio Heikki Raiko VTT Energia Elokuu 1997 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30 Fax (09) 2280 3719 Työ ra po

Lisätiedot

Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi

Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi Työraportti 2013-51 Olkiluodon ydinjätelaitosten käyttöturvallisuusanalyysi Jukka Rossi Vesa Suolanen VTT Marraskuu 2013 Posivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

POSIVA OY LIITE 17 1

POSIVA OY LIITE 17 1 POSIVA OY LIITE 17 1 Liite 17 Muu viranomaisen tarpeelliseksi katsoma selvitys: Selvitys loppusijoitustilojen avattavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, avaustekniikasta, avaamisen turvallisuudesta

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3

Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset. 1 Yleistä 3. 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 OHJE 1.11.1999 YVL 6.2 Ydinpolttoaineen suunnittelurajat ja yleiset suunnitteluvaatimukset 1 Yleistä 3 2 Yleiset suunnitteluvaatimukset 3 3 Normaaleita käyttötilanteita koskevat suunnitteluvaatimukset

Lisätiedot

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta. Tiedotustilaisuus 12.2. STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen rakentamislupahakemuksesta Tiedotustilaisuus 12.2.2015 Ydinjätehuolto Suomessa Käytetty ydinpolttoaine on nyt välivarastoissa

Lisätiedot

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Hakemus. Voima Oy:n 15 päivänä marraskuuta 2000 valtioneuvostolle jättämä periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta hakemuksen ratkaisemattomalta osalta,

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje

:: Suunnittelu- ja asennusohje. :: Suunnittelu- ja asennusohje :: Suunnittelu- ja asennusohje 1 2 :: Suunnittelu- ja asennusohje Muunto-järjestelmällä voit toteuttaa mitä erilaisimpia säilytysratkaisuja kodin eri tiloihin. Muunto perustuu seinäpanelointiin ja monipuoliseen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Työraportti 2003-03 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen logistiikkaselvitys Olli Sylvänne Timo Kaskinen Pekka Kuussaari EP-Logistics Helmikuu 2003 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä

Lisätiedot

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus

Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Työraportti 99-30 Loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358'-9-2280 3719 Työ r

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

E P O S I V A O Y

E P O S I V A O Y Työraportti 2008-71 Olkiluodon kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen normaalikäytön, käyttöhäiriöiden ja onnettomuustilanteiden määritys päästö- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Elokuu 2009 POSIVA

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Työraportti 2003-73 Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 1 (1) Fortum Nuclear Services 1 ENP 1 Tapani Kukkola 20.4.2003 NUCL-2135 Jakelu: Korvaa Hyväksyjä,

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten

Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten Tyoraportti 2003-39 Olkiluodon loppusijoituslaitoksen normaalikavtnn, kavttdhairioiden ja onnettomuustilanteiden maaritvs paastn- ja annoslaskentaa varten Tapani Kukkola Lokakuu 2003 POSIVA OY FIN-27160

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa

Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa Maanalainen tutkimustila Eurajoen Olkiluodossa ONKALO maanalainen kallioperän tutkimustila Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on valmisteltu Suomessa jo noin 25 vuoden ajan. Alueseulontatutkimusten,

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA

SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Kimmo Hilden SÄTEILYSUOJELU KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN KAPSELOINTI- JA LOPPUSIJOITUSLAITOKSELLA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Stressitestien vaikutukset Suomessa Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella

Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posivan loppusijoituskonseptista ja toiminnasta Eurajoella Posiva Oy Posiva on perustettu vuonna 1995 Toimiala: omistajien käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja muut ydinjätehuollon asiantuntijatehtävät

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET 7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET Toimitettavan vaakapumppukärryn ulkonäkö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Työkuorma kg 2000 Virtalähde 6 x D-paristot 1,5V taikka 12V akku. Latausjännite

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi FI9600177 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi Heikki Raiko Kesäkuu 1996 POSIVA OY Annankatu 42 D, OO1OO HELSINKI Puhelin (90) 228 030 Fax (90) 2280 3719 POSIVA-96-03 Käytetyn

Lisätiedot

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille

TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille TTY Porin laitoksen optimointipalvelut yrityksille Timo Ranta, TkT Frank Cameron, TkT timo.ranta@tut.fi frank.cameron@tut.fi Automaation aamukahvit 28.8.2013 Optimointi Tarkoittaa parhaan ratkaisun valintaa

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen luokitukset

Kapselointilaitoksen luokitukset Työraportti 2006-91 Kapselointilaitoksen luokitukset Juha Nieminen Marraskuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti 2006-91 Kapselointilaitoksen

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen vihivaunun suunnitelma

Kapselointilaitoksen vihivaunun suunnitelma Työraportti 2003-76 Kapselointilaitoksen vihivaunun suunnitelma Lauri Pietikäinen Joulukuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti 2003-76 Kaoselointilaitoksen

Lisätiedot

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn

ERGOLATOR. Henkilökohtainen nostoapulaite. 15 200 kg. ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite 5 00 kg ERGOLATOR erilaisten rullien käsittelyyn Henkilökohtainen nostoapulaite Jokaiselle oikea työskentelykorkeus ei turhaa kumartelua tai kurottamista. Portaaton nostonopeus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Halton Jaz Sky JSC neliönmuotoinen monisuutinkattohajottaja

Halton Jaz Sky JSC neliönmuotoinen monisuutinkattohajottaja Halton Jaz Sky JSC neliönmuotoinen monisuutinkattohajottaja Halton Jaz Sky (JSC) Hajottaja, joka soveltuu upotettavaksi alakattoon. Erinomaiset ja riskittömät sisäilmastoolosuhteet sekä vapaasti säädettävä

Lisätiedot

Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät

Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät Työraportti 2006-73 Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät Juha Nieminen Joulukuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti 2006-73 Kapselointilaitoksen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi POSIVA-96-03 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen lämpötekninen optimointi Heikki Raiko VTT Energia Kesäkuu 1 996 POSJVA OY Annankatu 42 D, 00100 HELSINki Puhelin (90) 228 030 Fax (90) 2280 3719

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017 PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017 Prof. Filip Tuomisto Voimalaitostyypit, maanantai 16.1.2017 Päivän aiheet Ydinvoimalaitosten perusteita Suomen ydinvoimalaitostyypit Mitä muita

Lisätiedot

Palautuslaite Boomerang ZHR

Palautuslaite Boomerang ZHR Boomerang palautuslaitteen avulla yksi mies voi käyttää listoituskoneita ja/tai muita koneita ja laitteita puuntyöstössä. Ominaisuudet Arvot Työkappaleen mitat ilman kääntöyks. (mm) Pituus min. 300 max.

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Työ r a p o r t t i 9 9-4 6 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilojen kuvaus. Reijo Riekkola Timo Saanio.Jorma Autio Heikki Raiko Tapani Kukkola Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI,

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

Hyvinvointia ydinsähköllä

Hyvinvointia ydinsähköllä Hyvinvointia ydinsähköllä KIRKKAASTI KÄRJESSÄ Olemme toimittaneet sähköä Olkiluodon saarelta jo yli 30 vuotta turvallisesti ja luotettavasti. Suomalaisen työn, osaamisen ja omistajuuden merkiksi tuottamallemme

Lisätiedot

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira

Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä. Juhani Vira Loppusijoituksen turvallisuus pitkällä aikavälillä Juhani Vira Loppusijoituksen suunnittelutavoite Loppusijoitus ei saa lisätä ihmisiin eikä elolliseen ympäristöön kohdistuvaa säteilyrasitusta. Vaatimus

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus FI9900142 ~Ttf>~-99-Z/ Työraportti 99-21 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy Heikki Raiko VTT Energia 30-4 2 Maaliskuu 1 999 Posivan työraporteissa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013

Työraportti 2012-65. Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy. Toukokuu 2013 Työraportti 2012-65 Laitoskuvaus 2012 Kapselointi- ja loppusijoituslaitossuunnitelmien yhteenvetoraportti Jaana Palomäki (ed.) Linnea Ristimäki (ed.) Posiva Oy Toukokuu 2013 Posivan työraporteissa käsitellään

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL

LÄMMINILMAPUHALLIN HEL ASEUS- JA HUOLTO-OHJE 7.2.2012 LÄIILAPUHALLI HEL A. ASEUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Puhallinmoottorit...1 Pyörimisnopeudensäädin...1 ittakuva...2 Kytkentäkaaviot...2

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä

Lisätiedot

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE

TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE TSI VELOCICALC 9515 KÄYTTÖOHJE Velocicalc 9515 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen asennus... 3 Teleskooppianturin käyttö... 3 3 Mittarin

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004

Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Työraportti 2004-48 Pohjavesiputkien PVPl 9 ja PVP20 asentaminen furajoen Olkiluodossa kesällä 2004 Tauno Rautio Marraskuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 3 Fax +358-2-8372 3709

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS Seminaarityö. Nils-Johan Näkkäläjärvi Juha Pippola Harri Uusi-Rajasalo Tomi Vänskä

KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS Seminaarityö. Nils-Johan Näkkäläjärvi Juha Pippola Harri Uusi-Rajasalo Tomi Vänskä KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS Seminaarityö Nils-Johan Näkkäläjärvi Juha Pippola Harri Uusi-Rajasalo Tomi Vänskä II SISÄLLYS 1. Johdanto...1 2. Ydinvoima ja ydinjäte...2 2.1 Ydinenergian kaupallinen

Lisätiedot

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG

3.5 KG 9.4KG 17,0 KG TOIMENPITEET. 5.PAINEMITTARIN TARKASTUS JA PAINEEN MITTAAMINEN. 5.1 PAINEMITTARINNEULAN PITÄÄ OLLA VIHREÄLLÄ ALUEELLA PIENEN MITTARIIN NAPUTTELUN JÄLKEENKIN. 5.2 TARKISTUSMITTARILLA MITATAAN SÄILIÖN PAINE

Lisätiedot