JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015"

Transkriptio

1 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN KEHITTÄMISEN TOIMIALAN VÄLINEN SOPIMUS KIINTEISTÖJEN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

2 SOPIJAOSAPUOLET: TILAAJA : Rantasalmen kunta Y-tunnus Poikkitie Rantasalmi Kunnan kehittämisen toimiala Johanna Vartiainen, kehittämispäällikkö TUOTTAJA: Järvi-Saimaan Palvelut Oy Y- tunnus Kauppatie Sulkava Pekka Lyytikäinen, kuntatekniikanpäällikkö Marita Penttinen, puhtauspalvelupäällikkö Rantasalmen kunnan kehittämisen toimiala tilaajana ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy tuottajana ovat tehneet keskenään kiinteistöjen ylläpitopalvelusopimuksen seuraavien tehtäväkokonaisuuksien hoidosta. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Sopimukseen sisältyvät kiinteistöt on jaettu ns. yhtiön kirjanpidossa oleviin, joihin sovelletaan ylläpitokorvausta ja ns. kunnan kirjanpidossa oleviin, jotka laskutetaan erillisinä tehdyn työn mukaisesti ja joihin tuotetaan erillistilauksen mukaiset palvelut, jollei vastuunjakotaulukoissa ole muutoin sovittu. Kaikista sopimuksen piiriin sisältyvistä kiinteistöistä on sopimuksen liitteenä kiinteistöryhmäkohtaiset vastuunjakotaulukot tai muu kuvaava liite. Sopimuksessa on määritelty erikseen kiinteistöihin hankittavat siivouspalvelut ja niiden sisältö. Ylläpitokorvaukseen sisältyvät tehtävät: Ylläpitokorvaukseen sisältyy teknisen hallinnon (asiantuntijapalvelut ja avainhallinta), kiinteistönhoidon, kunnossapidon, korjausten, varallaolon (päivystys) ja ulkoalueiden hoidon kustannukset Tilaajan talousarvion mukaisesti. 1. Hallinto Hallinnon palveluihin kuuluvat kiinteistöihin liittyvät asiantuntijapalvelut ja avainhallintapalvelut. Ylläpitokorvauksena laskutettavaan asiantuntijapalveluun kuuluvat kiinteistöbudjetin valmistelu ja seurantatehtävät, kiinteistönhoidon-, kunnossapito- ja korjaustöiden suunnittelu ja toimeenpano ja kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kokoukset. Kaikki muut asiantuntijapalvelut laskutetaan erillisinä. Avainhallintapalvelu tuotetaan sopimuksen mukaisiin kiinteistöihin pois lukien asunnot. Avainhallintapalveluun kuuluu avainten säilytys, hankinta ja luovuttamisen hallinnointi. Talonmies-, korjaustyö-, ja päivystyspalveluiden tuntihinta sisältää henkilöstön työnohjauksen, perehdyttämisen ja koulutuksen.

3 2. Kiinteistönhoito, kunnossapito, korjaukset ja varallaolo Kiinteistönhoidolla tarkoitetaan kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toimintaa, jolla pidetään kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla. Kiinteistönhoitoa ovat mm. kiinteistön teknisten järjestelmien hoito, sähkö, lämpö, vesi, kiinteistön huolto ja ulkoalueiden hoito liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti. Kunnossapito on ylläpitoon kuuluvaa toimintaa, jossa kohteen ominaisuudet pidetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu. Kunnossapidon tavoitteena on säilyttää kohde suunnilleen sen laatuisena kuin se oli alun perin valmistuessaan. Sopimuksen piiriin kuuluvissa kiinteistöissä suoritetaan rakennus-, LVIA-, sähkö- ja teletöiden kunnossapitotehtävät sekä ns. tekniset pienkorjaukset liitteenä olevien vastuujakotaulukoiden mukaisesti. Kiinteistöihin kohdistuvat korjaustyöt, jotka ovat luonteeltaan ennallistavia toimenpiteitä, eivätkä paranna oleellisesti tilojen tai rakennuksen käytettävyyttä tehdään kiinteistökohtaisen vastuunjakotaulukon mukaisesti. Päivystyksen varallaolo kuuluu ylläpitokorvaukseen. Päivystystyöt ja matkat laskutetaan erikseen. Perusparannustyöt ovat investointeja, eivätkä ne kuulu tähän ryhmään. Energiankulutuskustannukset sisältyvät ylläpitovuokriin sovitun kiinteistöjaon mukaisesti. Sopimuksen mukaisten kiinteistöjen vesilaskutus kulkee yhtiön kautta pois lukien asuinkiinteistöjen vesilaskutus. Energiankulutus (lämpö, sähkö ja vesi) tasataan vuosittain todelliseen kulutukseen perustuvalla vertailulla. Mikäli ylläpitokorvauksessa arvioitu kulutus alitetaan, palautetaan kiinteistöä hallinnoivalle hallintokunnalle 50 % saavutetusta säästöstä. Kulutusarvion ylittyessä veloitetaan hallintokunnalta arvioidun ja todellisen kulutuksen välinen kustannusero. Kulutuskustannuksia arvioitaessa käytetään vertailulähtökohtana edellisen vuoden toteumia. Mikäli kiinteistön käytössä tapahtuu oleellinen muutos (esim. osa kiinteistöä jää tyhjilleen kesken vuotta), huomioidaan se vertailua tehtäessä, eikä tästä aiheutuvaa säästöä huomioida. 3. Ulkoalueiden hoito Palvelu kattaa ulkoalueiden puhtaanapito- ja huoltotyöt, vihertyöt sekä talvikauden lumityöt ja liukkauden torjunnan liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti. 4. Muut erillistehtävät Kunnan kirjanpidossa oleviin kiinteistöihin tilattavat palvelut, laskutuspalvelu ja muut erikseen tilattavat palvelut ylläpitokorvauksen piiriin kuuluviin kiinteistöihin, kuuluvat erillistehtäviin ja erillislaskutettaviin palveluihin. Erikseen tilattavat palvelut on määritelty liitteenä olevissa kiinteistökohtaisissa vastuujakotaulukoissa ja muissa liitteissä. Erikseen tuotettaviin palveluihin kuuluu laskutuspalvelu liitteen 43. mukaisesti ja lisäksi mahdolliset erikseen sovittavat laskutukset. Laskutuspalveluun kuuluu vuokrasopimusten mukainen laskutus ja

4 indeksiehtoisten vuokrien tarkastus vuokriin määräaikoina. Tilaaja toimittaa laskutusperusteet. 5. Korvaukset vuonna 2015 Ylläpitokorvauksen laskutus tapahtuu 12 erään jaettuna ja lasku erääntyy kunkin kuukauden 11. päivänä. Kunnan kirjanpidossa olevien kiinteistöjen palvelut ja erikseen tilattaviksi määritellyt ja tilatut kiinteistöjen palvelut laskutetaan kuukausittain toteuman (työt + tarvikkeet + yleiskustannus 1-5%) mukaisesti. Käytettyjen varaosien ja tarvikkeiden hintaan tuottajalla on oikeus lisätä hankinta-, varastointi- ja käsittelykulut. Tämän sopimuksen mukaisiin laskuihin lisätään arvonlisävero. Ylläpitokorvausten määräytymisperusteet talousarvion mukaisesti: Kiinteistöt Ylläpitokorvaus/vuosi (alv. 0 %) Siivous (alv. 0 %) Palvelujen ostot yhteensä (alv. 0 %) Asiantuntijapalvelut Vuokratut toimitilat Geotalo Ent. Meijerin rakennus (Itä-Maito) Ent. Poliisitalon tilat (kaikki) ( ) Asunnot Kinnulanmäen vuokratalo Penttilän vuokratalo Kuntala A ja C Vanhusten vuokrarivitalo Tiemassaaren rivitalo Kolkontaipaleen rivitalo Tuusmäen rivitalo Parkumäen rivitalo Asikkalan rivitalo Jumikkalan rivitalo Aseman rivitalo Kinnulanmäen rivitalo Suikale Männikkökuja/ Honkakuja rivitalo Osikonmäen koulun asunnot As Oy huoneistot Perusturva ja terveydenhuolto Harjurinne Palvelukoti Anna Mäntylä muut tilat+palveluasunnot ( ) Rinteelä Kotivalo Terveyskeskus Muut toimitilat

5 Kunnanvirasto ja kirjasto Paloasema Seurala Suvantokoti (Kuntala) Varallaolokorvaus (muutoin erillislaskutus) Kokoonpanohalli Susihalli KOY Eläinlääkäritalo Yhteensä Tuntityön veloitusperuste / h (alv. 0 %) Talonmiespalvelut 32 Korjaustyöpalvelut 37 Päivystyspalvelut 50 Siivouspalvelu 24,65 Vuokralaskutus 30 Hallinnon asiantuntijatyö Erillislaskutettavat kiinteistöt Erillislaskutettaviin kiinteistöihin ostettavat palvelut laskutetaan tilattujen töiden mukaisesti. Erillislaskutettaviin kuuluvat myös kunnan maa- ja metsätiloille tuotettavat palvelut esim. vuokralaskutus. Kiinteistöosakeyhtiöiden osalta palvelusopimuksen piiriin kuuluvat vain ns. osakkaalle kuuluvat vastuut kiinteistön ylläpidosta. Teollisuustilat Vuokratut toimitilat Terveydenhuollon kiinteistöt SER -halli Kokoonpanohalli Teollisuushalli (Susihalli) Susimäen konepajahalli Parlatuote teollisuushalli Pressuvarasto KOY Rantasalmen virastokeskus/ Onnukka + yritystilat KOY Rantasalmen Järviluonnonkeskus KOY Rantasalmen Linja-autoasema KOY Rantasalmen aseman liikekiinteistö Asikkalan ent. navetta ja lämpökeskus Kalasatama/Asikkala KOY Eläinlääkäritalo/ eläinlääkäritilat + Maria Muut toimitilat Sointula Mustalahden kiinteistön rakennukset Virkalan piharakennus As Oy huoneistot 6. Siivoustyö Tilaaja ostaa kohdan 5. taulukossa mainittuihin kiinteistöihin ns. yleisten tilojen siivouspalvelun. Ylläpitosiivous tapahtuu yhteisesti hyväksytyn mitoituksen mukaisesti. Tilaajalla on kahdenvälisin neuvotteluin oikeus muuttaa mitoitusta kesken sopimuskauden, mikäli palvelutarpeessa tai tilaajan taloudessa tapahtuu olennainen muutos. Siivouspalvelun tuntihinta sisältää ylläpitosiivouksen mitoituksen mukaisesti, perussiivouksen noin kerran vuodessa (tarpeen mukaan), käytettävät siivousaineet, -välineet, -koneet ja koneiden huollon, käsipyyhe- ja siivouspaperit, käsienpesunesteet ja huuhteet, lajitel-

6 lun jätejakeiden poiston, tilojen sisääntulomatot ja niiden hoidon, henkilöstön koulutuksen, työnjohdon ja perehdytyksen. Siivouspalvelujen henkilöstö on salassapitovelvollinen, eikä saa ilmaista tietoonsa tullutta kohteen toimintaan, sen henkilökuntaan tai asiakkaisiin liittyviä asioita. Siivooja kuittaa saamansa kohdeavaimet ja säilyttää niitä huolella. Laatua seurataan asiakaskäyntien yhteydessä ja asiakaspalautteen pohjalta. Muut siivouspalvelutarpeet tilataan ja laskutetaan erikseen. 7. Muut sopimusehdot Sopimusta sovellettaessa noudatetaan ensisijaisesti tähän sopimukseen kirjattuja ehtoja ja toissijaisesti Kiinteistönhoidon ja isännöinnin yleisiä sopimusehtoja (KH&IYSE 2000). Tilaaja vuokraa Tuottajalle kiinteistönhoidossa sopimushetkellä Tilaajan omaisuutena olevan irtaimiston, kaluston, koneet ja ajoneuvot vuosittaista poistoarvoa vastaan. Tilaajan varastot luovutetaan Tuottajan käyttöön ja ne käytetään Tilaajan rakennus- ja kunnossapitohankkeisiin. Tilaaja luovuttaa huoltotoiminnassa tarvittavat säilytystilat veloituksetta huoltohenkilökunnan käyttöön. Muilta osin noudatetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n ja kuntien välistä palvelusopimusta. 8. Sopimuksen seuranta Sopimuksen toteutumista seurataan kerran vuodessa pidettävässä kokouksessa, jonka yhteyshenkilö kutsuu koolle. Sopimuksen toteutumista arvioidaan seuraavin kriteerein: Arviointikriteeri Asiakas Huom. 1. Työt on tehty sopimuksen mukaisesti 2. Laskutus on noudattanut sopimusta 3. Yhteistyö on ollut joustavaa 4. Palvelualttius vastaa odotuksia 5. Työn laatu vastaa odotuksia Asiakkaan arviointi: 5 täysin sopimuksen mukaista / erittäin hyvä 1 ei noudata mitenkään sopimusta / erittäin huono Tuotetuista palveluista annetaan raportit Tilaajalle kolmannesvuosittain ja raportin tulee sisältää taloudellinen toteutuma. Lisäksi Tuottaja antaa tilaajan tilinpäätökseen tarvittavat tiedot.

7 9. Voimassaoloaika Sopimus tulee voimaan ja on voimassa vuoden kerrallaan. Hinnantarkistukset tehdään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä ja ne tulevat voimaan seuraavan sopimuskauden ensimmäisestä päivästä lukien. Tuottaja antaa tarvittavat tiedot Tilaajalle talousarvion laadintaa varten Tilaajan antamien talousarvio-ohjeiden aikataulun mukaisesti. Sopimusta on mahdollisuus muuttaa kesken kauden kahden välisin neuvotteluin kiinteistöissä tapahtuvien olennaisten muutosten myötä mm. kiinteistöjen myynti tai osto tai palvelutarpeen äkilliset muutokset. Yhteyshenkilönä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:stä toimii kuntatekniikanpäällikkö Pekka Lyytikäinen ja siivouspalveluiden osalta puhtauspalvelupäällikkö Marita Penttinen puh Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Rantasalmi XX.XX.2015 Rantasalmen kunta/ Kunnan kehittämisen toimiala Johanna Vartiainen kehittämispäällikkö Järvi-Saimaan Palvelut Oy Pekka Lyytikäinen kuntatekniikanpäällikkö

8 Vastuujakotaulukot Liite 1. Vuokratut toimitilat Liite 2. Asunnot Liite 3. Perusturvan ja terveydenhuollon kiinteistöt Liite 4. Muut toimitilat Liite 5. Laskutuspalvelu

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS VESI- JA VIEMÄRILAITOSTEN YLLÄPIDOSTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / vesi- ja viemärilaitos Y-tunnus 0166507-1

Lisätiedot

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET

SOPIMUSOSAPUOLET OVAT ALLEKIRJOITUSPÄIVÄNÄ SOPINEET SEURAAVAA: 1. SOPIMUKSEN PERUSTEET 1 (36) Tarjouspyynnön liite numero 1 Sopimusosapuolet Myyjä [Valitun tarjoajayhteisön nimi] [Valitun tarjoajayhteisön Y-tunnus] (myöhemmin myyjä/palveluntuottaja/tuottaja/toimittaja/toimeksisaaja) Ostaja

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki )

SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA. Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Liite 5 SOPIMUSLUONNOS PARAISTEN KAUPUNGIN SIIVOUSPALVELUISTA OSTAJA Paraisten kaupunki Y-tunnus 0136082-5 Rantatie 28, 21600 Parainen (jäljempänä Paraisten kaupunki ) Laskutusosoite: Paraisten kaupunki

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KIINTEISTÖOHJELMA Tilakeskus 03.01.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Tausta 1.2 Kiinteistöohjelman sisältö 1.3 Visio 1.4 Kriittiset menestystekijät 2 TILAKESKUKSEN KIINTEISTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN VUOKRAKODIT OY ISÄNNÖINTIPALVELUT 8.6.2010 Sisällysluettelo Tarjouspyyntö 3 LIITE 1, toimintakertomus vuodelta 2009 10 LIITE 2, kiinteistöluettelo 13 LIITE 3, isännöitsijän tehtäväluettelo

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista

SOPIMUSLUONNOS. Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Liite 3 SOPIMUSLUONNOS Nurmijärven kunnankiinteistöjen ulkoalueiden hoitopalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen pensaiden alasleikkauksesta ja kuorikatteen levityspalveluista Nurmijärven kunnankiinteistöjen

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVA VÄLIAIKAINEN SOPIMUS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVA VÄLIAIKAINEN SOPIMUS 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISTA KOSKEVA VÄLIAIKAINEN SOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 1. Mänttä-Vilppulan kaupunki (jäljempänä Mänttä-Vilppula, Tilaaja, Osapuoli) Seppälän

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Savon Kuituverkko Oy valokuituliittymän erityisehdot 1. Määrittely Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena

Lisätiedot